J’accuse!

J’accuse! Deze aanklacht van de Franse schrijver Emile Zola uit 1898 in verband met de Dreyfus affaire, gebruik ik hier heel bewust .

Het moorddadige islamitische geweld van de jongste dagen in Frankrijk en gisteren nog in Oostenrijk, is niet enkel gericht tegen de vrije meningsuiting, zoals die door de Franse republiek, met haar revolutionaire erfenis gericht tegen het katholicisme, wordt uitgedragen. Het is ook een aanval tegen het christendom zelf.

De politieke islam is in heel Europa, maar vooral in Frankrijk, een veroveringstocht begonnen, die door de ongebreidelde immigratie van vooral moslims, een dodelijk gevaar betekent voor het Westen. Voor deze massa-immigratie wordt al jaren gewaarschuwd door historici, filosofen, politici,  maar hun stem wordt versmacht door de politiek correcte machten en de “deugdmensen”, die als enige antwoord op hun waarschuwingen scheldtirades en verdachtmakingen de wereld in sturen.

De islamitische terreur  is er niet zomaar. De sleutel ervan is de immigratie. Het is juist zoals de Russische popjes, ‘de matroesjkas’ , die in elkaar verstrengeld zitten. Eerst is er de massa-immigratie van moslims, daarop volgt de snelle verspreiding van de islam door demografie , gezinshereniging en nog meer immigratie. De derde trap is het islamisme, voortgebracht door de islam en de vierde trap is de terreur, die tot doel heeft de maatschappij politiek en cultureel te ontwrichten, om ze beter te kunnen onderwerpen. Estrosi, de burgemeester van Nice, de stad die al tweemaal door de terreur werd getroffen, zei treffend: de islamfascisten zijn hun opmars bezig! Dit is in de geschiedenis nooit anders geweest. Kijk maar naar de tragische geschiedenis van de christenen van het Midden-Oosten, die door de huidige Kerk op een zeer ” barmhartige “wijze worden  in de steek gelaten…

De Kerk van Bergoglio wil dit probleem niet zien, sterker nog, zij ontpopt zich als een echte bondgenoot in de veroveringstocht van de islam.

Wat is het antwoord van de meeste bisschoppenconferenties op de terreuraanvallen tegen onschuldigen geweest? Nietszeggende, platvloerse, holle woordenkramerij, die de moslims alleen maar verachtelijk vinden. Enkele staaltjes:

Bisschop Kockerolls in Brussel: ” In naam van God verklaren wij samen te kiezen voor een cultuur van de dialoog als te volgen weg, voor een samenwerking tussen onze gemeenschappen en voor wederzijdse kennis als methode. De vrede van God zij met u. Salaam aleikum”. Mooie woorden, maar totaal ongepast in de huidige context van bloedige aanslagen tegen christenen. Het woord islam moet in alle toonaarden worden weggemoffeld. Deze houding is gewoon onderwerping. En dat terwijl in een aantal Brusselse gemeenten het aantal moslims reeds de helft van het aantal inwoners bedraagt.

De bisschop van Porto, in Portugal: ” De aanslag in de basiliek van Nice is geen oorlog van de islam tegen het christendom: het is het resultaat van de vooroordelen van de Europeanen, die niet alleen weigeren de interculturele en interreligieuze(sic)dialoog te ondersteunen, maar steeds klaar staan om de religies te beschuldigen”! Wij dragen dus de schuld voor de aanslagen tegen ons!…Is dit domheid of collaboratie?…In elk geval een kaakslag aan de gelovige christen en een belediging voor de slachtoffers . Deze man zou moeten opstappen!

De Italiaanse bisschoppenconferentie heeft een communiqué van 700 letters gepubliceerd, waarin zij er in slagen niet eenmaal het verband te leggen tussen de aanslag van Nice en de islam. De woorden ”islam of ‘islamisme’ zijn in hun woordenschat taboe. Zij spreken daarentegen van de ” blijde boodschap van de broederschap in het multiculturalisme”! Schrijnend!

De bisschoppenconferenties zitten gevangen in het net dat paus Franciscus rond hen geweven heeft: het constante, fanatieke en anti-Westerse pleidooi voor de ongebreidelde opname van alle migranten, die naar het Eldorado Europa willen komen. Zijn bezoek aan Lampedusa was daar het hoogtepunt van. Wel, het Lampedusa van Bergoglio, de plaats waar zoveel moslims  uit heel Noord-Afrika aankomen en van waaruit ook de Tunesische terrorist vertrokken is voor zijn moorddadig parcours naar Nice, dat Lampedusa kan niet meer als symbool van christelijke naastenliefde misbruikt worden. Het is integendeel een plek van waaruit dagelijks het islamistisch terrorisme het Westen  binnensluipt.

Het verschil met Benedictus XVI kan niet groter zijn! Benedictus heeft het Westen verdedigd. De Kerk in zijn geheel heeft hem toen niet gevolgd, onder druk van vijandige machten, zowel van binnen-als van buiten de Kerk. Nu volgen vele bisschoppenconferenties  Bergoglio, met de actieve steun van dezelfde machten.

Benedictus heeft de Westerse beschaving verdedigd tegen zichzelf, tegen het blindelings  nihilisme dat aan haar vreet, tegen de schaamte om haar verleden, tegen de haat voor haar eigen identiteit, tegen het wantrouwen  voor de Westerse rede, tegen het moeras van het relativisme, tegen de tendens om haar ‘ziel’ te verkopen voor een bord linzen. In Regensburg heeft hij het Westen verdedigd tegen de secularisatie van haar geschiedenis naar protestants model enerzijds en anderzijds tegen de islam. ‘ Alle twee”, zo zegde hij, “zijn in tegenspraak met de relatie tussen geloof en rede, de mooiste vrucht van de Westerse beschaving, als wij die terugbrengen tot de ziel “. Hij kreeg toen de drek van alle progressieven en weldenkenden van binnen en buiten de Kerk over zich . De diepere zin van zijn woorden waren voor hen te moeilijk om te begrijpen, waarschijnlijk!

Benedictus verdedigde het Westen tegen een immigratie zonder grenzen. Hij steunde het recht van mensen om niet te emigreren! 

De Katholieke kerk kent een crisis zonder weerga in de geschiedenis. Het beleid van Franciscus mist volledig de diepgang en het historisch bewustzijn van die grote paus, Benedictus XVI, en vormt een dodelijk gevaar, omdat het de Kerk zelf en het Westen druppelsgewijs ondermijnt en alle slagkracht ontneemt. De Kerk van Bergoglio onderwerpt zich volledig aan haar grootste vijand, de islam en aan haar politiek-culturele uitwas, het islamisme. Zij zwijgt, onder het mom van ’tolerantie’, terwijl haar kinderen, hier, in het Midden-Oosten , in Hoog-Karabach, afgeslacht worden.

Wij zijn verontwaardigd, maar eigenlijk moet het ons niet verwonderen. Is de onlangs verschenen encycliek ‘Fratelli Tutti’ immers niet gebaseerd op een leugen?…Op basis van een totaal surrealistische herziening van de franciscaanse bronnen, wordt er namelijk verwezen naar de  ” onderwerping” als  houding die door de heilige Franciscus zou aangeraden geweest zijn, “zelfs tegenover hen die hetzelfde geloof niet deelden”. Dit is slechts een mooie legende, die wonderwel past in de visie van Bergoglio. Franciscus en zijn broeders hebben gewoon tijdens de vijfde kruistocht de Egyptische sultan Al Malik willen bekeren en  waren daarvoor  zelfs bereid  de marteldood te ondergaan. De poging is mislukt. Vijf van zijn broeders werden trouwens wat later in Marokko onthoofd…

De slachtoffers van de islamitische terreur, met inbegrip van de onthoofding, ondergaan de marteldood, nu, vandaag. De Kerk zwijgt, laat begaan, collaboreert… Zij heeft zich reeds onderworpen!

J’accuse!

 

Auteur:Veroon ter Zee

71 commentaren op “J’accuse!

 1. Die Bisschop van Portugal zou beter is wat meer uit zijn ‘kot’ moeten komen en de realiteit inzien. De kerk streeft in feite naar een soort wereldgodsdienst, maar dat is in feite niet mogelijk, de verschillen zijn te groot. In Frankrijk wonen 6 miljoen moslims en de meeste zijn niet ingesteld op de westelijke levensstijl die ze decadent noemen, en de haat op het christendom is groot. Trouwens nergens moeten de migranten zich aanpassen, het is eerder te inheemse bevolking die zich moet aanpassen. De dader van de schietpartij in Wenen was twintig jaar en geradicaliseerd, men wist het maar deed niets! Dat is het probleem met het westen, ook Erdogan doet steeds gemene aanvallen op het christendom en niemand die iets zegt! Dus het probleem zijn gewoon wij!!!

 2. Tot grote frustratie van de BBC en haar journaliste blijkt de Dalai Lama een helder en nogal ontnuchterend standpunt over het vluchtelingenvraagstuk te hebben: ‘Ontvang hen, help hen en onderwijs hen, maar uiteindelijk moeten ze naar hun moederland terugkeren en moeten ze helpen om hun eigen land weer op te bouwen. Europa behoort toe aan de Europeanen.’
  https://www.youtube.com/watch?v=aXSlpy7Ku9c (6:56 min – 10.20 min)

  “Europe, for example Germany, cannot become an Arab country,” zei hij eerder reeds tijdens een interview met de Frankfurter Allgemeine in 2016. Hoe is het mogelijk dat deze man, nota bene zélf vluchteling, inziet wat de nomenklatura in het land van de pachamamuntjes – ongeacht het aantal kogels en messen dat om de oren vliegt – maar niet waar wil hebben?

  Franciscus(‘ ghostwriter) had er bij het schrijven van Tutti Frutti beter aan gedaan om wat meer aandacht te bestreden aan deze boeddhist dan aan de groot imam van Al-Azhar. Maar ja, ik neem aan dat deze boodschap van de Dalai Lama niet zo in de binnenwereldse kraam van de ultieme broederschapsroman van pas kwam.

  Interessant en veelzeggend – tot slot – is het visioen dat de heilige JPII in 1992 aan Mgr. Longhi toevertrouwde:
  “The Pope told me: ‘Tell this to those whom you will meet in the Church of the third millennium. I see the Church afflicted by a mortal wound. More profound, more painful than those of this millennium,’ referring to Communism and Nazi totalitarianism. ‘It is called Islamism. They will invade Europe. I have seen the hordes come from the West to the East,’ and then told to me each country one by one: from Morocco to Libya to Egypt, and so on till the East.

  “The Holy Father added: ‘They will invade Europe, Europe will be like a basement, old relics, shadows, cobwebs. Family heirlooms. You, the Church of the third millennium, must contain the invasion. Not with armies, armies will not be enough, but with your faith, lived with integrity.”

 3. Het is heel goed dat Veroon ter Zee ons hier nog eens wijst op het grote gevaar dat ons bedreigd vanuit Lampedusa.

  Eens staan wij voor Gods rechtersstoel en dan zal hij zeggen:

  Ik was naakt en jij hebt mij niet gekleed
  Ik had honger en jij hebt me niet gevoed
  Ik zat gevangen en jij hebt me niet bevrijd
  Ik was vluchteling en jij hebt me niet opgenomen

  En ik vrees als ik dan vraag:
  “Maar Heer, wanneer was u dan naakt, hongerig, gevangen of vluchteling?”. dat het aatwoord dan zal luiden:
  “Op LAMPEDUSA!”

  Want in het Evangelie, dat volgens een aantal forumleden gebouwd is op drijfzand, is deze waarschuwing bijna letterlijk te lezen.

  1. Op de Dag van het Oordeel zullen Germaanse Europeanen die slachtoffer geweest zijn van de woeste horden die door NGO’s, bankiers en politiekers over hen gebracht werden de verantwoordelijken voor dit onrecht veroordelen voor de Rechterzetel van Christus. En degenen die erbij stonden om met hun huichelachtige, pro-migratietongen de kromzwaarden van de beulen te scherpen en te spuwen op Europeanen die onrecht aangedaan werden, die zullen verbannen worden naar de eeuwige hellevlammen, want Germaanse vrouwen werden verkracht, en zij hebben hen genegeerd, Germanen werden onthoofd, en zij keken weg, westerse kinderen werden bespuwd, afgeranseld en tegen het hoofd gestampt, en zij hebben geholpen om het in de doofpot te duwen.

   Ellendige, huichelachtige mens.

  2. @Theo Janssen,

   Ik ben betere stukken van U gewend: die stuk komt zeer onnozel over
   onnozel = zich dommer voordoen dan wat U ben:

   Heeft U wel eens gehoord van: het paard van Troje binnenhalen?
   (=door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand toelaten)

   1. correctie:
    @Theo Janssen,

    Ik ben betere stukken van U gewend: dit stuk komt zeer onnozel over
    onnozel = zich dommer voordoen dan wat U ben:

    Heeft U wel eens gehoord van: het paard van Troje binnenhalen?
    (=door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand toelaten)

 4. Dit artikel en de reacties er op verbazen me hogelijk.

  In alle tijden waren dergelijke invasies het logisch gevolg van sedert lang heersende wantoestanden.
  Dat God dit toelaat, dat zouden toch alle christenen moeten beseffen.

  Het kwaad zal woekeren totdat de brandstof daartoe is opgebrand.
  Dus moet men die brandstof UIT DE ZIELEN verwijderen.

  Vermits ook de geestelijke overheid grotendeels is aangetast door bitterheid spreekt het vanzelf dat heel het volk is aangetast door innerlijke bitterheid.
  En niets brand zo goed als bitterheid.

  Bitterheid ontstaat daar waar de natuurlijke geestelijke liefde geweld wordt aangedaan.
  welvaart en weelde zijn de allerbeste voedingsbodem voor bitterheid.

  Geef kinderen en jongeren een overvloed aan weelde en zij gaan gegarandeerd ten onder aan ziele-bitterheid.

  En spijtig genoeg is dat ook het geval bij sommige Katholieke Traditie-gezinden.

  1. @eric-b-l,
   Uw laatste zin is totaal onnodige grievend/ongewenste en onnadenkend gezegde.
   Precies hetzelfde kun je zeggen van de VII – aanhangers (= de zogenaamde met de tijd meegaande katholieken; de zogeheten moderne katholieken).

   Die laatste zin van U maakt Uw mooi geschreven stuk ineens waardeloos.

  2. @ P.Derks,

   het spijt me dat sommigen dagelijks kranten lezen (via internet) en TV kijken, maar ze komen zelden of nooit op katholieke websites. Dat heeft nu eenmaal een hele reeks gevolgen, daar ontkomt men niet aan. Zij geloven nog steeds dat het virusprobleem zal opgelost worden en de wereld weer “als normaal” zal functioneren alsof er nooit iets aan de hand was.

   Blijkbaar is het begrip “op God vertrouwen” voor hen onbekend. Zij willen toch zo graag “bij blijven” in de wereld. Bidden zij alleen maar voor werelds geluk?

   Wanneer men dan met zulke mensen spreekt vraagt men zich af waarom zij eigenlijk naar de Tridentijnse Mis gaan? Alleen maar om een goed gevoel te cultiveren? Dat is alsof je God langs achter zijn rug wil benaderen en Jezus nooit in de ogen wensen te zien.

 5. Ik wil nog even reageren, wat mij hier steeds opvalt is dat m’n soms Bijbelteksten hanteert wanneer het hen goed uitkomt. Het visioen van JPII lijkt dan in de mist op te gaan. Ik kan ook te parabel gebruiken van de Barmhartige Samaritaan en zo blijven we bezig. Het gaat hier om het grote gevaar van de radicale islam. Als jezus het heeft over: jullie zijn allen broeders van elkaar, dan had hij het niet over ‘zij’ die daar buiten staan. Jezus vertelde ook aan zijn Apostelen: ik kom scheiding brengen, tussen zuster en broeder, Jezus woorden zijn scherper dan welk zwaard ook, het is voor of tegen Hem.

 6. Hou toch eens op met veralgemenen. Het is niet omdat een moslim een terreurdaad pleegt dat alle moslims terroristen zijn. Het is niet omdat een priester een kind misbruikt alle priesters pedofielen zijn.

 7. @Theo Janssen

  Uw poging om van het Evangelie een puur horizontale karikatuur te maken is aanstootgevend.

  “Ik was naakt en jij hebt mij niet gekleed”
  Allen zijn geboren in erfzonde en daardoor naakt zoals Adam. Als de Missie niet was opgegeven voor een interreligieuze dialoog, dan hadden veel meer van deze mensen bekleed kunnen worden met het kleed van de Doop. Door u zijn ze niet gekleed.

  “Ik had honger en jij hebt me niet gevoed”
  Velen zijn wel gedoopt, maar afgescheiden van de Kerk en van de meeste Sacramenten.
  Als de bestrijding van ketterij niet was opgegeven ten gunste van het ecumenisme, dan hadden velen zich kunnen bekeren en zich mogen voeden met het Lichaam van Christus. Door u zijn ze niet gevoed.

  “Ik zat gevangen en jij hebt me niet bevrijd”
  Sommigen zijn gevangen in tegennatuurlijke lusten en andere zonden. Als de Tien Geboden en de Vier Laatste Dingen (dood, oordeel, hemel en hel) maar gepredikt waren, dan hadden zij van de eeuwige straf bevrijd kunnen worden door een goede Biecht. Door u zijn ze niet bevrijd.

  “Ik was vluchteling en jij hebt me niet opgenomen”
  Enkelen zijn op de vlucht voor ongeloof en heiligschennis buiten de zichtbare Kerk geraakt. Door u zijn ze niet opgenomen.

   1. @staf De Laet,
    Sinds wanneer gaat U niet mee met de moderne tijd?
    Dat is iets nieuws: de antieke @staf De Laet.
    Bent U opa geworden?

  1. Silvanus, ik begrijp inmiddels dat jullie een eigen Evangelie hebben omdat het Evangelie zoals opgetekend door Mattheus, Lukas, Markus en Joannes en zoals dat in de Rooms Katholieke liturgie gebruikt wordt niet correct is.

   En wat ons wordt voorgehouden: “Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij niet te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij niet te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij niet in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij geen kleren gegeven.

   Het daadwerkelijk voeden of kleden van mensen die dit nodig hebben, is in jouw ogen een horizontale karikatuur en aanstootgevend.

   Jezus zegt:
   “Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen”.
   Dat is precies wat paus Franciscus ons opdraagt en voorleeft.
   En daarom wordt hij door julle afgeschreven als een gevaarlijke slechterik.

   Mattheus 25 Het oordeel van Jezus over de mensen.

   31 Jezus zei: “Straks zal de Mensenzoon komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit, samen met al zijn engelen. Dan zal Hij op zijn koninklijke troon gaan zitten. 32 Alle volken zullen vóór Hem worden gebracht. En Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. 33 Hij zal de ‘schapen’ aan zijn rechterkant zetten en de ‘bokken’ aan zijn linkerkant.
   34 Dan zal de Koning tegen de mensen rechts van Hem zeggen: ‘Kom, mijn Vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het Koninkrijk dat Ik al voor jullie heb klaargemaakt nog voordat de aarde bestond. 35 Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. 36 Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.’ 37 Dan zullen ze Hem antwoorden: ‘Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven? 38 Wanneer was U een vreemdeling en hebben we U in huis genomen? Wanneer had U geen kleren en hebben we U kleren gegeven? 39 Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben we U bezocht?’ 40 En de Koning zal zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.’
   41 Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: ‘Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. 42 Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij niet te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij niet te drinken gegeven. 43 Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij niet in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij geen kleren gegeven. Toen Ik ziek was en in de gevangenis, hebben jullie Mij niet bezocht.’ 44 Dan zullen ook zij antwoorden: ‘Heer, wanneer had U honger, of dorst, of geen kleren, of was U ziek, of in de gevangenis en hebben we niets voor U gedaan?’ 45 Dan zal Hij zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen niet voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook niet voor Míj gedaan.’ 46 Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen.”

   1. Het oordeel van Christus waarover in het Mattheusevangelie gesproken wordt betreft zowel stoffelijke als geestelijke werken van naastenliefde.

    De anti-blanke invasiepolitiek van de occulte krachten heeft daar echter niks mee te maken. Het is geen werk van naastenliefde om Europese landen te overstromen met een mensenzee uit andere werelddelen; dat is geen naastenliefde, maar onrecht op grote schaal.

    U zult nooit een mandaat in het Evangelie vinden om blanke Europese volkeren te vernietigen.

   2. @Theo Janssen,
    U schrijft zélf dat het Evangelie (zoals opgetekend door Mattheus, Markus, Lukas en Joannes) zoals dat in de Rooms Katholieke liturgie gebruikt wordt niét correct is.

    Dan vraag ik mij af, waarom U datzelfde evangelie alhier kopieert om Uw bezwaren te tonen
    Ik vraag mij meerdere dingen af:
    1. waaróm is dat evangelie niet correct?
    2. welke bezwaren U heeft, komt totaal niet in Uw stuk voor.
    3, Waar vandaan kopieert en plakt U dat stukje van het evangelie?

    1. @Theo Janssen,
     Ikzelf ben R.K. gelovig en geloof dat de H. Mis van vóór VII correct is. (Dus ik ben van de antieke stempel.

     4. Mag ik vragen van welk geloof Ü bent? Ik vraag dit met het doel, dat wij elkaar gemakkelijker kunnen volgen.
     5. Bent U wel of niet goed geïnformeerd over het R.K. geloof? Zo ja, hoe komt dat?

     1. P.Derks je stelt mij nu eerlijke vragen, dus verdien je een eerlijk antwoord.

      Ik laat je vragen staan en plak mijn antwoord er onder.

      U schrijft zélf dat het Evangelie (zoals opgetekend door Mattheus, Markus, Lukas en Joannes) zoals dat in de Rooms Katholieke liturgie gebruikt wordt niét correct is. Dan vraag ik mij af, waarom U datzelfde evangelie alhier kopieert om Uw bezwaren te tonen
      Ik ben te beknopt in mijn tekst geweest en daardoor heb je me verkeerd begrepen.
      Duidelijker was geweest als ik geschreven had:

      Ik begrijp inmiddels dat jullie een eigen Evangelie hebben omdat het Evangelie zoals opgetekend door Mattheus, Lukas, Markus en Joannes en zoals dat in de Rooms Katholieke liturgie gebruikt wordt, VOLGENS JULLIE niet correct is.

      Ik vraag mij meerdere dingen af:
      1. waaróm is dat evangelie niet correct?

      Dat moet je aan de mensen vragen die hier duidelijk een andere exegese van die Evangeliën geven.
      Bijvoorbeeld dat waar “het kleden van naakten” staat, bedoeld is gedoopt worden.
      Het voeden van mensen is volgens hen “deelnemen aan de Eucharistie”.

      2. welke bezwaren U heeft, komt totaal niet in Uw stuk voor.

      P.Derks, je zult inmiddels begrepen hebben dat ik geen enkele twijfel heb over het werk van de door ons erkende Evangelisten.

      3, Waar vandaan kopieert en plakt U dat stukje van het evangelie?

      Hier de link: https://www.basisbijbel.nl/boek/matte__s/25

      Ikzelf ben R.K. gelovig en geloof dat de H. Mis van vóór VII correct is. (Dus ik ben van de antieke stempel.

      Ook ik ben er van overtuigd dat de Heilige Mis uit mijn kindertijd , waarin ik op 22 november 1959 voor het eerst ter communie mocht, volkomen correct was.
      Maar ik ben erg blij dat in mijn tienerjaren de liturgie dermate veranderde, naar mijn idee verdiepte, waardoor ik mij helemaal thuis voel in de liturgie zoals wij deze nu mogen vieren.

      4. Mag ik vragen van welk geloof Ü bent? Ik vraag dit met het doel, dat wij elkaar gemakkelijker kunnen volgen.

      Ik noem mij, en met een Paus als Franciscus met steeds meer trots: ROOMS KATHOLIEK !

      5. Bent U wel of niet goed geïnformeerd over het R.K. geloof?

      Ik denk dat ik er voor een leek, met niet meer dan 5 jaar lagere schoolopleiding, redelijke kennis van heb.
      Naar aanleiding van een gebedsdienst voor Allerzielen ( in coronatijd dus via de lokale TV) waarin geholpen heb met de inhoud van de viering, en waarin ik de ruim tachtig namen van onze overledenen uit de parochie mocht noemen, sprak een vrouw van bijna 80 me op straat aan en zei; “Wat zou jij en geweldige pastoor zijn geweest!”.

      Zo ja, hoe komt dat?
      -Door mijn ouders die het mij voor-leefden.
      -Interesse.
      -Ik geloof echt, wat ik zeg, of wat ik mag voorlezen uit de H.Schrift of andere stichtende teksten.

      Tot slot en anekdote die wellicht ook een stukje antwoord op jouw vraag geeft.

      Zoals in elk dorp, worden mensen met dezelfde naam gekend met een bijnaam.
      Zo was dat ook in de binnenvaart waar heeeeeeel veel Janssen’s waren/zijn.

      De bijnaam van mijn in 1928 gestorven opa was “de Pater”. Als hij met zijn binnenschip op zondag op een plaats lag waar men onmogelijk naar een kerk kon, dan nodigde hij buren uit om samen het Evangelie van de zondag te lezen, dit met elkaar te overdenken en te bespreken en er vervolgens samen een kop koffie te drinken. ( ik denk daarna een borreltje !)

      P.Derks ik hoop dat dit voldoende antwoord op jouw vragen is.

      1. @Theo Janssen,
       Allereerst: hartelijk bedankt voor Uw uitgebreid + volledig antwoord.
       Volgens mij hééft u al eens iets verteld over de binnenvaart, waarbij U al meldde geen binnenvaartschipper Boelsma kende. Om Uw hersens op de juiste manier te kunnen pijnigen: dhr. Boelsma (niét gelovig) is nu pakweg 20 jaar dood. Neem daarbij dat ie al ongeveer 10 jaar met pensioen was. Dus zoú U dhr. Boelsma kennen, dan moet U aan minstens 30 jaar geleden denken.

       Ik ben blij dat U R.K. bent, want daardoor kan ik gemakkelijker schrijven.

       Jezus vertelde heel veel verhalen, die niet letterlijk bedoeld zijn, maar bedoeld zijn om ons te laten nadenken.
       Tevens laat Jezus ons weten, dat God ons voor de volle 100% vrij laat om te doen wat wijzelf willen. Zo zijn wij 100% vrij om wel/niet te doen wat Hij ons zegt.
       Dat houdt in, dat zowel kwaad – als goedwillenden van hartelust zélf kunnen kiezen of ’n gezegde van Jezus letterlijk of figuurlijk opgevat moet worden.
       Daar Jezus naast mens ook God was + God NIMMER ’n fout maakt, zal het áltijd goed zijn, hoe wij zijn vertelsels opvatten.

       @Theo Janssen, Ik zou bijna zeggen: “welkom”.
       Dit, omdat wij elkaar nu ’n beetje hebben leren kennen.
       Nogmaals: hartelijk bedankt voor Uw openheid

       Maar … U bent ’n zeer moderne katholiek en ik ’n antieke katholiek.
       Wij zullen dus best wel eens stevig botsen of zelfs al gebotst hebben.
       Het gaat in ’t leven puur en alleen om onze omgang met de Allerheiligste Drieëenheid die ons innerlijk leven vormt, welke als vanzelf tot uitdrukking komt in onze correcte omgang met onze medemensen (zonder ons voor de gek te laten houden).
       Zo hield en houdt Jezus van ons mensen, terwijl hij WIST, dat wij hij op gruwelijke wijze zouden vermoorden.

 8. @ Silvanus … {3 november 2020 om 18:35}..

  Silvanus..dát was treffend verwoord 🤗…. Theo Janssen en o.a. Staf De Laet hebben de bekrompenheid van naam-katholieken ..die ook al deze waarschuwingen in de wind slaan… die hun broeders en zusters niet gewaarschuwd willen zien met hun vals EN verraderlijke schijn humanisme… fans van de vrijmetselaar Bergoglio–die niet knielen wilt– juist omdat hij een illuminati-vrijmetselaar is.
  Ze komen hier om in de wielen te rijden .. daarbij misschien wel Inoffizieller Mitarbeiter (IMB’ers) van de staat? …of wellicht brave burgers uit de vrijmetselaars sekte.

  1. nog een paar keer raden, mein Freund Jo. misschien lukt het ooit nog wel. En bedankt voor de zoveelste geuzennaam :’bekrompenheid van naamkatholiek’. Hoe blijft ge het toch verzinnen…

 9. Ik was naakt en jij hebt me niet gekleed : ik denk niet dat Jezus bedoelde van zij die zonder kleren rondliepen deze te bedekken , ik zie geen enkele naakte vluchteling rondlopen !
  Ik had honger en jij hebt me niet gevoed, daar zullen er zeker wel mensen bij zijn op Lampedusa die honger hebben en ik geloof toch dat de meeste mensen daar eten krijgen door hulporganisaties gelukkig ! Maar ook hier geld de dubbele betekenis tussen echte honger of honger naar de waarheid !
  Ik zat gevangen en jij hebt me niet bevrijd : ik geloof nooit dat Jezus zou gewild hebben dat men bv pakweg Dutroux zou bevrijden ! Er is een immens groot verschil tussen misdadigers bevrijden of mensen die voor de waarheid opkomen en in de gevangenis belanden om de gerechtigheid en een derde factor iemand bevrijden van de zondeschuld !
  Ik was vluchteling en jij hebt me niet opgenomen : wederom kun je deze uitspraak in drie factoren splitsen het zij echte vluchtelingen of mensen welke in hun eigen land moeten gaan lopen om daar aan gerechtelijke vervolging te ontsnappen. Ook geloof ik nooit dat Jezus wilt dat men een moordenaar die op de vlucht is je deze in uw huis zou moeten opnemen !
  Kortom deze uitspraken van Jezus worden zeker in deze tijd gretig misbruikt door al wat globalisatie en linkse ideeën nastreven ! Het is trouwens een feit dat men enkel deze anekdotes aanhaalt uit het evangelie wat zij lekker kunnen uitbuiten om hun agenda te dienen en alle andere passages uit het evangelie die hun tegenspreken worden vliegensvlug naar de vergetelheid overgeheveld !

 10. Uw hypocrisie kent geen grenzen, beste Theo J. we zijn niet anders gewend !
  Zie hierboven ;
  U vreest kennelijk de vraag, ” Maar Heer, wanneer was U dan naakt, hongerig, gevangen of vluchteling ? “, Uw antwoord luidt, ” op LAMPEDUSA ” !
  Hoe komt U erbij om zo’n conclusie aan het Matheus Evangelie te koppelen. Ten eerste, het Evangelie praat over een individueel mens in behoeftige omstandigheden, die geholpen moet worden, en niet over mensen massa’s die onze nationale grenzen willen binnendringen, om zich definitief als ongewenste gast, ergens in Europa, en op onze kosten, te willen vestigen. Als ze “gast” zijn op bezoek, gaan ze ook weer weg. Maar dat doen ze niet. Ze zoeken een mogelijkheid voor “vestiging”.
  Ook in ons eigen huis, noch in onze landen, is dat in moreel opzicht, geen vereiste. Die massa’s vormen de voorhoede van het gemêleerde en gemetisseerde wereldmensen ‘broeder’ volk, der vrijmetselarij. U bent daar kennelijk net zo’n voorstander van, als de alias paus .:. Bergoglio. Mgr. Vigano duidt hem als een vooraanstaand lid van de “deep church”, het evenbeeld van de maçonnieke “deep state”. Hij staat ook te boek als vrijmetselaar. Het feit dat U dit aanhaalt is een aanwijzing temeer dat U de subversieve sekte der vrijmetselarij frequenteert.
  Mgr Vigano wijst massa immigratie af, ter behoud van de Europese nationale staten met hun Christelijke beschaving en cultuur. Dat wil de “deep state” vernietigen. U staat daar kennelijk achter, nietwaar Theo J..
  In zijn toespraak over de New World Order (CIC, dd. 24-10-2020), zegt Mgr. Vigano dat, de “deep state” dit wenst voor de import van goedkope werkkrachten, en niets te maken heeft met de Christelijke naastenliefde. Het gaat om een import van massa’s mensen die als vanzelf ook de lonen in de betreffende landen, drukt en op den duur, de beschaving en de cultuur vernietigt.

  1. Theo Slangentong zou beter de dikke rijkzakken, die de vreemde horden naar Europa gebracht hebben met hun miljoenen, aansporen om de vreemden terug naar hun landen te brengen en hen daar te helpen met hun bergen van geld. In plaats daarvan misrepresenteert hij de vier evangeliën alsof zij handboeken voor cultuur-marxistische revolutie zijn en wijst hij met zijn hypocriete vinger naar mensen die hun eigen volkeren niet de vernietiging willen zien ingaan door ontwortelde nomaden die massaal aan hen opgedrongen worden. Waarom horen we hem niet over de Grieken wier landbouw verwoest is door de horden? Omdat dat niet in zijn agenda past ter omvorming van het Westen. Trouwens, Janssen, hoeveel negers bent u al uit Afrika gaan halen en heeft u al in huis genomen ondertussen? Brengt u uw valse interpretaties op de H. Schrift ook in de praktijk?

 11. @Theo Janssen… {4 november 2020 om 19:41}…

  Citaat: ▪︎Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen”.
  Dat is precies wat paus Franciscus ons [[opdraagt en voorleeft]].
  En daarom wordt hij door julle afgeschreven als een [gevaarlijke slechterik]▪︎

  Va.II was toch “pastoraal” bedoeld.. toen veel katholieken zagen dat onze Heer niet meer op tong ontvangen hoefde.. voelden veel gelovigen zich bedrogen door de geestelijkheid en zagen ze zich als kwezels gesteld in hun vroeger gedrag … ze schaamden zich dat ze in al die “poespas” (gedoe om niets), in waren mee gegaan.. dit heb ik vele malen van mensen gehoord als we spraken over het geloof…. Dit [belangrijk] detail is [extra] aan te vullen bij al datgene wat P.?🤭 Derks al opsomde en ik neem aan dat hij er nog maar het minimale over vermeldde.

  Als veelvuldige moordenaars -moerascriminelen- zijn.. dan is Bergoglio niet alleen een gevaarlijke
  slechterik maar dus ook een rasechte moerascrimineel ..die [meer] doet dan moorden want hij mis-leidt zielen die.. ((dan voor eeuwig verloren gaan en in de eeuwig zijn lot delen in de gruwelen van de hel)) ..door ZIJN, wat jij zegt –voorleef– gedrag.

  En dan durf je ook nog het volgende te schrijven:▪︎Dat is precies wat paus Franciscus ons [[opdraagt en voorleeft]].▪︎… Die smeerlap en bedrieger..((ja inderdaad verdient deze verrader hoon en spot zoals Elia dat deed met de Baälpriesters)) ..dwingt zijn –opdrag– af als een dictator en dwingt mannelijke en vrouwelijke kloosters hun leefwijze.. ((zie elders op deze site)) ..van aanbidding, van eeuwen, te veranderen naar zijn [model van verraad] aan de gelegde FUNDAMENTEN door Jezus Christus en Zijn Apostelen tot aan Zijn Wederkomst bij het LAATSTE oordeel.

  Veel oppervlakkige katholieke zal het een worst zijn dat Bergoglio niet voor het Allerheiligste knielt.. [maar zit]; .. de andere katholieken die God niet geheel en al willen verlaten, keren zich voor hun heil [dan maar] naar de sola Scriptura christen.. waar ze dan verdieping en relatie zoeken met onze Heer en Meester.. door zelfstandig .. met andere “zelfstandigen” in de bijbel antwoord te vinden.. zoals het 500 jaar geleden ook al gebeurde met zwakke katholieken die hun geloof in –Zijn Tegenwoordigheid– snel opzij zetten voor hun eigen zelf-standigheid en DAT Brood des Levens weigerden.

  In je vermetelheid durf je ook nog naar Mattheüs 25 te wijzen ter ondersteuning van je valse humaniteit ..terwijl Matt.25 Gods genadewerking impliceert.. doorheen de H.Schrift onderwezen.
  De illuminati-vrijmetselarij die o.a. Ezau ((gericht op het aardse)) tot vader hebben, worden als illuminaten gedreven door het “licht” van de gevallen engelen waar liegen, bedriegen, moorden ..oorlog en revoluties verwekken.. wat gestempeld is als tot deugd-[heid] en een kwalitatief goed..Openb.13.

  De gehele samenleving in al zijn facetten is geïnfiltreerd met die, hun perverterende deugden van het kwade, hun model van illuminatie naar het model van lucifer..monsterlijk in zijn eeuwige verworpenheid ..”levende” in de ijzige kwellingen van het eeuwige vuur in de hel.
  De humanitaire werken van de illuminati-vrijmetselarij zijn een huis ..gebouwd op zand.. een huis vol slangengebroed..en hun gif.. een huis wit van buiten maar waar de fundamenten en de bodem zal instorten tot in het hellevuur..

  De adepten en nuttige idioten die –als door de slang gebeten– de kwaliteiten van hun leugen-vader en meester .. als een virus verder promoten, zoals jij en o.a. ene Staf de Laet ..((2-Thess.2:11-12)).. -zien- dan ook geen samen|zwering|en ..in hun om-geving.. omdat ze zelf al deel zijn van die samenzwering… en worden -zij- die hun identiteit zoeken en vinden in Jezus Christus en Zijn leer in de kerk van 20 eeuwen .. tot hun -kwalijke- tegenpool..

  Waar ik het onlangs nog gelezen heb weet ik niet meer maar Bergoglio zou 320 !!! sessies ondergaan hebben van een occulte Oosterse goeroe..tot herstel van zijn gezondheid.. waarvan dan ook zijn wangedrag uit af te leiden is jegens de ware leer –in zijn onveranderlijkheid– van Jezus Christus…doorheen de eeuwen doorgegeven.. tot onlangs >..tientallen jaren geleden.

  Citaat: ▪︎Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen▪︎…..De -anderen- dus [niet], die anderen zijn dus die waar 2-Thess.2:11-12 op wijst, en waar Bergoglio door zijn eigen gedrag én schuld, willens !!! én wetens ..de lijstrekker van is.
  …….

  1. Jo, er zijn dus mensen die het wagen hun geloof in Jezus Christus op een andere manier te beleven dan jij voor juist houdt. Ik ben er daar één van.
   Voor mij is dat een van de manifestaties van de ontzagwekkende veelzijdigheid van onze God.
   God is voor mij zo ontzagwekkend groot, waardoor wij mensen ons keer op keer kunnen verbazen over aan de ene kant: Gods grootheid. en aan de andere kant: Dat ons mensen verstand nooit meer dan een heel klein puntje van Zijn wezen kunnen bevatten.

   Voor jou is dat een reden om zoals in deze bijdrage, in een golf van schelden, schimpen, raggelen, bedreigen, en verwensen, uit te storten over alles en iedereen, die het beeld dat jij van God gemaakt heb, niet aanbidden.

   Jo, ik gun jou dat volledieg begrip en inzicht om te weten wie, wat, hoe en waar God is. en vooral hoe Hij geeërd wil worden.

   Dat jij woest en compleet uit je dak gaat omdat ik mij huisvoel in de Kerk van Rome, waarvoor ik me al mijn hele leven naar vermogen inzet, en wiens Leer ik zo veel als ik kan probeer te volgen vind ik jammer, maar het zij zo.

   Jij en je geloofsgenoten kennen nu eenlaam maar één waarheid: Jullie eigen waarheid waarin geen plaats is voor nuance, laat staan begrip voor een andere kijk op God.

   1. God is Waarheid en er is dus geen andere waarheid, geen veelvouden aan waarheden. Mensen hebben geen waarheid uit zichzelf, alles komt van God. Van ons, schepselen, wordt verwacht dat we God eren door de waarheid onveranderd te aanvaarden en trachten er naar te leven ZONDER VERNIEUWINGEN die slechts mensenwerk kunnen zijn. Heeft God de waarheid ‘vernieuwd’ ten behoeve van modernisten of Luther of Theo Janssen of VatII? Er is niets nieuws en dus moet men nederig standvastig willen blijven, m.a.w. Traditie.

    1. Eric -b-l je vraagt je af:
     Heeft God de waarheid ‘vernieuwd’ ten behoeve van modernisten of Luther of Theo Janssen of VatII?

     Ik ben er zeker van dat; NEEN !, het enige goede antwoord op deze vraag is.

     God heeft door zijn Heilige Geest, zijn plaatsbekleder op aarde “geïnspireerd” om samen met ZIJN Geest, met de Kardinalen en de Bisschoppen Gods Kerk op aarde te laten zijn waarvoor Christus ons de Kerk heeft nagelaten:
     “Een trouwe hulp op onze aardse weg , die wij moeten gaan om te eindigen in het Huis van de Vader”.

     Ik weet Eric dat jij het hier absoluut niet mee eens bent, maar dat kan ik niet helpen.

     Iedere tijd kent mensen die er (meestal een korte tijd) van overtuigd zijn dat het einde nabij is. Paulus heeft zelfs ooit geadviseerd dat het beter was om maar niet meer te trouwen, het einde was immers nabij.

     Maar waar de traditie ons leert dat dit doemdenken nog nooit bewaarheid is geworden,
     ( we zijn bijna 20 eeuwen na Paulus) is dat nu anders.
     We hebben nu te maken met een groep gelovigen die er, net als Mgr. Levebvre van overtuigd zijn dat de traditie in 1958 is gestopt.
     Mgr. Levebvre is inmiddels “Uit de tijd” dat wil zeggen “In de eeuwigheid waar geen tijd meer is”.

     Maar wij zijn in het jaar 2020 nog steeds “In de tijd” ,en wat mijzelf betreft ook “In de traditie” van de Rooms Katholieke Kerk die door de eeuwen heen het GELOOF heeft doorgegeven. Wrl is de manier waarop Leer en Liturgie zijn ingericht telkens angepast aan de mogelijkheden en de moeilijkheden van de mensen in die bepaalde tijd.

     Iedereen die de geschiedenis van de kerk bekijkt zal objectief kunnen vaststellen dat de kerk uit het jaar 500, het zelfde GElLOOF, maar andere gebruiken kende dan in 1000 en 1500, en die gebruiken zijn ook weer anders dan in 2000. Dat is de traditie van de Kerk die Christus heeft gesticht.

     Die traditie erkennen jullie tot het jaar 1958 en vanaf dat moment zeggen jullie:
     Er is niets nieuws en dus moet men nederig standvastig willen blijven, m.a.w. Traditie.

     1. Sint Paulus heeft niet gezegd dat de Paroesie van Christus bijna ging geschieden in zijn tijd; weeral vormt u zich een “eigen waarheid” die tegenstrijdig is met dé waarheid. Maar u bent een modernist die aan “vitale immantentie” gelooft, en dus denkt u dat waarheden uitvloeisels zijn uit menselijke “noden” en “behoeften” en dat waarheid voortdurend muteert en evolueert doorheen de eeuwen volgens gepretendeerde “noden” en “behoeften”.

      Uw nieuw “geloof”, dat Christus en Zijn doctrine vervangt met “De Mens”, presenteert u valselijk en hypocriet alsof het katholiek, Rooms, is, alsof het een evolutie is van de oude doctrine volgens “de noden van deze tijd”. Maar in werkelijkheid evolueert de christelijke doctrine zich niet in iets wat er tegenstrijdig mee is; de christelijke doctrine evolueert niet, maar blijft onwrikbaar dezelfde, en uw nieuw “geloof” heeft daar dus geen plaats in. Christus zei immers niet tot Simon Petrus “Gij zijt drijfzand”, maar “Gij zijt Petrus”, de steenrots.

   2. Altijd weer dat kantiaans subjectivisme. U zegt dat u zich thuis “voelt” in de Kerk van Rome, maar door te “voelen” wordt uw ziel niet gered. Men moet de doctrine van de Kerk van Rome belijden en leven volgens de morele wet die zij onderricht.

    U meent dat iedereen in een eigen realiteit leeft, en daarom erkent u dé Realiteit niet. Het modernistisch beginsel van “vitale immanentie” heeft u zich eigen gemaakt, hetwelk luciferiaans beweert dat waarheid in de mens origineert en voortdurend evolueert. Het christelijk wereldbeeld, echter, zegt dat waarheid buiten en onafhankelijk van de mens bestaat, en dat de mens capax is, capabel, om die waarheid te zien en te erkennen dankzij de rationele geest die hij van God gekregen heeft. Door de thomistische filosofie van realiteitszin te vervangen met het subjectivisme van de moderniteit heeft men alle houvast losgelaten en zwerft men rond in een fluïde gedachtestroom zonder vaste principes en wetten. Daarom gaat de moderne mens zo tekeer, zoals u, Theo Janssen, doet, tegen het begrip zelf van de ene mens die een andere vermaant omtrent iets. Paus Leo XIII zag de gevolgen van het ondermijnen van het thomisme op het filosofisch domein en wilde de scholastische traditie herstellen; ook op dit forum zijn de gevolgen van de genoemde ondermijning pijnlijk zichtbaar wanneer keer op keer de meest solide argumentatie geen ingang vindt in de hoofden van diegenen die op dit forum het christelijk wereldbeeld bestrijden. Zij denken dat iedere mens zijn eigen waarheid schept en vormt, verwerpen de meest vanzelfsprekende grondslagen van de rationaliteit en dolen dus verder in hun dromerijen. Zij trekken zich dus ook niets aan van de gevolgen van wat zij zeggen en schrijven, want volgens “hun waarheid” kan dat allemaal geen kwaad; op die manier stompen zij hun verantwoordelijkheidszin af.

    Antichrist zal iemand zijn die zich in het Huis van God pretendeert te vergoddelijken; de mens dus die God pretendeert de vervangen in Zijn Huis en die zichzelf centraal pretendeert te plaatsen. De modernist wordt dus bewogen door de geest van Antichrist.

    1. Theudmer, kennelijk is in jouw optiek vermanen hetzelfde als: schelden, schimpen, afkatten, lasteren, verdraaien, en vervloeken. want dat is toch echt wel het enge dat andrsdenkenden van jullie mogen ontvangen.

     Iedereen die in jouw/jullie ogen de Rooms Katholiek Kerk onder leiding van alle Pausen na 1958 niet de rug heeft toegekeerd, heeft zich overgegeven aan een luciferiaanse (duivelse) waarheid.

     In 1958 is de waarheid van de levende God gestold. en deze manifesteert zich nu exclusief in de opvattingen van jouw en je geloofsgenoten.

     Ieder ander dwaalt, en de hel is de enige toekomst die hen wacht.

     1. De waarheid was reeds onwrikbaar voor 1958, dus die is niet in dat jaar “gestold”; wat niet fluïde van aard is kan niet stollen.

      U bent een subjectivist die objectieve waarheid buiten uzelf niet erkent. Wanneer persoon A iets zegt, dan is dat volgens u noodzakelijk “zijn waarheid”, afzonderlijk van persoon B “zijn waarheid”; u wilt er duidelijk zelfs niet aan denken dat persoon A een waarheid uitspreekt die niet in zijn eigen wezen origineert, maar die onafhankelijk van hem bestaat en die hij slechts uitspreekt zoals zij is.

      Geheel uw denken vloeit dus voort uit een moderne filosofie die radicaal tegenstrijdig is met de grondslagen van het christelijk wereldbeeld dat waarheid als onafhankelijk van de mens bestaand erkent.

      1. En, neen, ik heb nergens geschreven dat men de Kerk van Rome en het Pausdom de rug moet toekeren; ik heb u vermaand om op te houden met die Kerk van Rome aan te vallen met uw bedrieglijke listigheden en uw luciferiaanse moderne manieren van denken.

       En, neen, ik heb nergens geschreven dat luciferiaanse manieren van denken waarheden zouden zijn. Ik zeg het tegenovergestelde, namelijk dat die leugens zijn. Die manieren van denken zijn luciferiaanse leugens die in de mens de juiste houding jegens God en de notie zelf van realiteitszin willen uitwissen.

       U bent weer hervallen in uw slechte gewoonte van valse beschuldigingen.

       1. Dank Theudmer .
        Een van de tradities van het Rooms Katholieke geloof is dat het een blij geloof is. Als jij hier suggereert dat:
        Ik het ben die de Kerk van Rome aanvalt, omdat ik de documenten van het twede Vaticaanse Concilie onderschrijf en de Paus en de Curie en Bischoppen erken als het gezag van de Rooms Katholiek Kerk.

        En de mensen die het gezag van de Paus niet erkennen, hem uitmaken voor om het netjes te zeggen: rotte vis, delen van de Leer en de traditie van het begin van de Kerk niet tot het jaar 2020 erkennen, de ware Rooms Katholieken zijn.
        Dan kan ik alleen maar heel hard lachen.

        Maar wel indachtig de woorden:
        Dikwerf heeft zo menig hart, midden onder het lachen smart.

        Ik vind het zo triest dat jullie als Christenfundamentalisten in woorden werkelijk geen milimeter verschillen van de compromisloze houding van jullie gestverwanten in andere religies.

        1. Theo Janssen schreef: “Een van de tradities van het Rooms Katholieke geloof is dat het een blij geloof is.”

         De oppervlakkige vreugde van de wereld is niet de bovennatuurlijke vreugde van het christelijk geloof die samengaat met een droefheid om de zonde. Een stupide, bomenknuffelende, hippie-eske “blijheid” die de zondaar “aanvaardt zoals hij is” en hem aanmoedigt om verder te gaan op de weg naar het eeuwig verderf heeft daar niks mee te maken. U komt trouwens zelf niet als “blij” over, maar wel als een verbitterde soixante-huitard die kwaad is omdat de generaties na hem de spot drijven met de bizarre tijdsgeest van de jaren zestig waarin hij is blijven hangen.

         Theo Janssen schreef: “Als jij hier suggereert dat:
         Ik het ben die de Kerk van Rome aanvalt, omdat ik de documenten van het twede Vaticaanse Concilie onderschrijf en de Paus en de Curie en Bischoppen erken als het gezag van de Rooms Katholiek Kerk.

         En de mensen die het gezag van de Paus niet erkennen, hem uitmaken voor om het netjes te zeggen: rotte vis, delen van de Leer en de traditie van het begin van de Kerk niet tot het jaar 2020 erkennen, de ware Rooms Katholieken zijn.”

         Ik heb hier nergens opgeroepen om het gezag van de Paus, de kardinalen en de bisschoppen niet te erkennen. Ik erken dat gezag zelf. Zoals ik al zei bent u weer hervallen in uw slechte gewoonte van vals beschuldigen; dat u erop staat om over uw tegenstander te liegen toont aan dat u beseft dat u het katholiek standpunt niet kunt weerleggen. De dwalingen van de conciliedocumenten verwerpen is niet hetzelfde als het kerkelijk gezag verwerpen; er zijn er op dit forum die de huidige Paus een niet-paus noemen, maar ik ben niet één van hen.

         U zegt: “delen van de Leer en de traditie van het begin van de Kerk niet tot het jaar 2020 erkennen, de ware Rooms Katholieken zijn”.

         De traditionele leer van de Kerk duurt niet tot een bepaald jaar; het apostolisch gezag definieert de leer die Christus aan Zijn apostelen heeft toevertrouwd, en die leer moet dus ieder jaar intact bewaard en doorgegeven worden door de bisschoppen.

         Theo Janssen schreef: “Dan kan ik alleen maar heel hard lachen.”

         U staat niet in een positie om met mij te lachen, want u bent hier degene die zich niet-ironisch bedoeld profileert als een Mei-’68er. U lacht blijkbaar graag hard wanneer u valselijk zaken toeschrijft aan uw tegenstander. Maar u acht dat dan ook niet erg, want u bent een modernist die zijn “eigen waarheden” uit zijn duim zuigt en die het dus niet nodig acht om bij de feiten te blijven.

         Theo Janssen schreef: “Maar wel indachtig de woorden:
         Dikwerf heeft zo menig hart, midden onder het lachen smart.”

         U draagt duidelijk “smart” om het feit dat u geen weerwoord heeft op de argumenten, en om errond te dansen slaat u allerlei onzinnigheden uit uw mouw.

         Theo Janssen schreef: “Ik vind het zo triest dat jullie als Christenfundamentalisten in woorden werkelijk geen milimeter verschillen van de compromisloze houding van jullie gestverwanten in andere religies.”

         Een katholieke “fundamentalist” houdt vast aan de fundamentele leer van de katholieke religie. Een “fundamentalist” van een andere religie houdt vast aan de fundamentele leer van een valse religie. Maar volgens u maakt dat geen verschil, want volgens u is er geen objectieve waarheid en vormt elke mens zijn “eigen waarheid”. Indien dus iemand de schepping van de aarde toeschrijft aan een “monster van Loch Ness”, dan is dat volgens uw valse logica waar voor die persoon. Het gezond verstand zegt echter: Neen, dat is ontologisch niet waar.

 12. Aan @Theo Janssen…

  Misschien zijn de films nog op YouTube te vinden waar de “vluchtelingen” aankwamen in treinen en de humanistische brave zielepoten ..(als nuttige idioten van George Soros) ..op de spandoeken hun welkom stonden te heten en hun pakken met drank (en wat al niet meer).. aanboden.

  Sommigen van die -dankbare- vluchtelingen gooiden die pakken drank vol minachting op het spoor, want feitelijk kwamen ze voor véél meer, maar dat niet alleen, want ze zijn meesters in manipuleren.. ((ingebedde eigenschap vanuit hun geloof)).. ze zijn hier als voorhoede, c.q. bruggenhoofden, om het fundament te leggen voor als straks de is-lam Zuid Europa zal binnenvallen.. in die chaos.. zullen zij dan hun ware rechten 😱 opeisen ..van hun “rechtmatige” aanwezigheid ..om onze ware leiders te zijn en ons te [verlossen] van onze dagelijkse decadentie en ..geloofsdecadentie.

  Een andere “parallellie”… een week of wat geleden was ik in een groot winkelcentrum nabij mijn woonplaats.. en liep er een -veronderstelde- plaatsgenote voor me, klein van stuk; en vroeg ik mij op afstand af of zij het was die ik meende te herkennen. Een meter of tien vanachter opzij naderbij komende ging ik twijfelen of het toch niet een moslima was.. plotsklaps draaide zich om, en zwaaide direct op me.. want ik was gemakkelijk te herkennen.. zonder make-up maskerade, als een nep Zorro.

  Ik wees op haar nieuwe make-up met bloemetjes.. tot onder haar ogen ..gelijk een gesluierde moslima ..ik voelde tegelijkertijd een misselijk makend, [plaatsvervangend] ..vernederend en verdrietig gevoel in mijn maag….. ja zei ze: “ik denk aan mijn mede-mens ..door mensen zoals jij
  blijft het corona virus langer” ..en ze had geen tijd.. ze moest verder.
  En het is waar dat ze zeer behulpzaam is om mensen in haar omgeving te helpen.

  Het probleem is eigenlijk dat die vrouw, eigenlijk niet van zichzelf houdt ..en meestal daarom ook druk in de weer is voor anderen.. die ze wel lief heeft. Iemand die respect heeft voor zichzelf wil niet bedrogen worden, en is dan ook rechtvaardig jegens zichzelf.. en vraagt dan door waarin hij bedrogen wordt of is, zo’n iemand staat stil bij zichzelf en geeft zichzelf de tijd tot overdenken wat hem aangeboden wordt ter overweging… een gepensioneerde van ongeveer mijn leeftijd had als reactie op informatie: “ik hoef mij niet door jou te laten beleren” ..hij voelde zich duidelijk bedreigd..in zijn “dagelijkse” [gemoed]elijkheid.. en zijn comfort, waar hij niet gestoord in wilde worden.

  Als ik het goed begrepen heb heeft ook bv. Staf De Laet die -zijn- “godsdienstig” comfort ook weer doorgegeven aan anderen ..met dat virus aangestoken..van valselijke humaniteit.. met een christelijk sausje..
  Want keer op keer is jullie dat bedrog al onthuld, met andere woorden: de bedrogenen bedriegen andere weer met [hun] staat van bedrog..2-Thess.2:11-12.
  …….

 13. @Theo Janssen…

  Ps. wat betreft de vorige reactie…

  Wat mij persoonlijk opviel bij de vluchtelingen bij hun aankomst in Oost Europa was dat hun kleding er nog zo goed uitzag.. en dat na meer dan duizend kilometer lopen,.ze leken ook helemaal niet zo uitgeput ..en zo was, is er meer informatie over George Soros en zijn betrokkenheid.
  Máár alles komt ter zijner tijd aan het daglicht.

 14. @ Theo Janssen, u schreef: {5 november 2020 om 19:03}

  … Gods Kerk op aarde te laten zijn waarvoor Christus ons de Kerk heeft nagelaten:
  “Een trouwe hulp op onze aardse weg , die wij moeten gaan om te eindigen in het Huis van de Vader”.

  Uw naar socialisme zwemende en krachteloze moderne zienswijze heb ik niet geleerd in de vele jaren katholieke school, jaren 1953 tot 1969.

  Mechelse Catechismus, uitgave 1954, bldz.31, Achtste Les: 1. De Heilige Kerk.
  nr.106. Wat is de heilige Kerk?
  “De heilige Kerk is de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen, die door Jezus Christus werd gesticht, om Zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voort te zetten.”

  Zo klinkt de krachtige taal die door VatII werd vernietigd.

 15. Aan.. @Theo Janssen…

  @THEUDMER schreef:
  ▪︎Het christelijk wereldbeeld, echter, zegt dat waarheid buiten en >onafhankelijk< van de mens bestaat, en dat de mens capax is, capabel, om die waarheid te zien en te erkennen dankzij de rationele geest die hij van God gekregen heeft.▪︎

  Wat ik al eerder schreef over mijn gedachtegang van toen ik 18 maanden oud was komt in zekere zin overeen in wat @Theudmer in het bovenstaande citaat schreef::: ik er-kende toen namelijk het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof in die kerk etc. ..dat etc. ga ik nu natuurlijk niet herhalen.. het persoonlijke subjectieve, het [eigene] in de mens zal dus altijd in [relatie] staan met het objectieve andere .. dat zie je ook in de man–vrouw [relatie].

  De evangelische christenen spreken in hun evangelisatie over de gebrokenheid in de mens middels de zondeval, het eigene in de mens is dan [eigen-lijk] de mens in zijn gebrokenheid, verdeeld in zichzelf of anders gezegd in zijn simpelheid: de mens is een zonde-slaaf .."verplicht" aan de zonde.. las ik, naar ik meen bij Vassula Ryden.

  @THEUDMER schreef: .. ▪︎Het modernistisch beginsel van “vitale immanentie” heeft u zich eigen gemaakt, hetwelk [luciferiaans beweert] dat waarheid in de mens |origineert| en voortdurend evolueert.▪︎….man man ..en..vrouw vrouw ..sluit relatie uit..

  Tussen man en vrouw is er –hiaat ◇ leemte– dat ♡relationeel♡ overbrugd wordt in een huwelijk
  In man {versus} man is dat in eigenlijke zin niet mogelijk.. en daarom niet vruchtbaar ..wat betekent: = verstarring = zondeval (betreffende) = luciferiaans.

  De kerk was als kind dus voor mij: ..een werkelijk-heid tegen|over MIJ …De ware objectiviteit.
  @Theo Janssen en o.a. Staf De Laet ..modelleren de kerk en haar sacramenten naar hun eigen zelfbeeld.. en dat is protestant-s ..rebels.
  Ze kunnen de begrippen van Theudmer en o.a. Jules van Rooyen over de kerk dan ook totáál niet thuisbrengen…conclusie als “profetisch inzicht:” het begin van het gesteggel was er, maar helaas zonder einde..🤔 🤺 🙉

 16. Mensen, mensen, mensen. STOP toch eens met dat gesteggel over de betekenis van historisch (en dus tijd en plaatsgebonden ofwel relatief) menselijk spreken over de ware kerk enz. en luister naar de Heer zelf. Immers, om Hem en zijn Woord gaat het, en niet om het hulpmiddel dat kerk heet en altijd hervorming behoeft om aan haar taak te kunnen blijven voldoen in immer veranderende tijden: mensen brengen tot geloof én navolging van de Heer.

  De ware katholiek is daarom slechts missionair in de voetsporen van de Heer zelf, en spreekt niet doorlopend zelfgenoegzaam en arrogant om zijn wellicht helaas soms wat gekneusde Ego te strelen temidden van louter gelijkgestemden, of om de handen op elkaar te krijgen voor cynisme, afgunst, complottheorieën c.q. het stimuleren of levend houden van wrok en rancune. Dan staat hij daar juist tegen op en begint een nieuw en beter leven t.b.v. het Evangelie!

  De voortreffelijkheid van uw gedrag en voorkomen hier is dus rechtevenredig met de mate waaraan u aan Jezus opdracht voldoet. Luistert vandaag dus maar weer eens naar de samenvatting van ’s Heren prediking in Joh. 12, 44-50 en wordt zelf een baken van Licht in de wereld.

  “Jezus verklaarde met luider stem: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft; en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in duisternis blijft. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden, dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden.
  Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt, heeft reeds iemand die hem veroordeelt; het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
  Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft. Hij heeft Mij opgedragen wat Ik moet zeggen en verkondigen. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Wat Ik dus verkondig, verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.”

  1. De Kerk die Christus gesticht heeft bestaat in de geschiedenis en is identificeerbaar in die geschiedenis; ook haar doctrine is identificeerbaar in de geschiedenis.

   U en andere modernisten zoals u zijn hypocrieten in dat u strijd voert tegen de werken van Christus en tegelijkertijd als devote christenen wilt beschouwd worden door uw toeschouwers. Met de lengte van de teksten die u schrijft betracht u de dubbelheid, de gespleten tong en de bedrieglijke listigheid te maskeren.

   Uw kamp heeft een verwoesting verspreid binnen de Kerk gedurende decennia die nooit eerder gezien werd in die Kerk, en nog, in 2020, staat u met uw arrogante vingerkes tussen de smeulende puinen te wijzen naar mensen van jongere generaties die willen bijdragen aan het herstel. Ga opzij en zwijg in schaamte; probeer mensen die de Kerk van God werkelijk beminnen niet te verhinderen bij te dragen aan de restauratie van de christelijke orde.

   U en consoorten beseft in uw narcistische blindheid niet hoe lelijk de vertoning van uw kamp is. De samenleving is momenteel, mede door toedoen van moderne universiteitsfilosofen, zo krankzinnig dat het schrijven van satirische artikels het gevaar met zich meebrengt dat de architecten van de “publieke opinie” door de artikels op ideeën gebracht zouden worden.

   Van mijn kant is er ondubbelzinnige, open oorlog tegen u.

 17. @ BM

  Het lijkt me stug dat uw sola-scriptura-gedachte in deze discussie veel houvast biedt. Het Woord is mensgeworden, maar de veelvoud aan protestantse nominaties die er elk hun eigen saus overheen gieten, maakt Gods woord er niet inzichtelijker op. ‘Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen.’ Het moge stilaan duidelijk zijn dat die rots niet te vinden was&is in de anti-katholieke antropocentrische katechismus van Schillebeeckx, noch in het uitstervend ras der acht-mei-mohikanen (what’s the difference anyway). Zij hebben Christus zozeer gemutileerd en aan de tijdsgeest aangepast, dat er van Zijn transcendente goddelijke natuur weinig tot niks meer over is. Met ‘breken en delen’ noch met een slap verhaal over Lampedusa (her)geef je God de plaats die Hem toekomt. Verum est id quod est.

 18. Jongens,
  Mijn advies: probeer niet om @Theo Janssen om te praten.
  Hij is gelukkig dat hij als overtuigd katholiek naar de kerk mag en kán gaan.
  Iemand die in de tegenwoordige tijd regelmatig ter kerke gaat, is geen slecht mens.
  Behandel hem daarom zachtjes en vriendelijk.

  Hij zal zich – net zoals vele mensen bij VII – enorm belazerd voelen, als zelfs voor hém duidelijk wordt, dat ‘paus’ Franciscus een valse profeet en valse/anti paus is, die de R.K. kerk alleen maar wil afbreken.

  @Theo Janssen, mijn advies aan U: doe wat U hoort wat in de kerk gezegd wordt door de kerkelijk leider(s), ongeacht hun eigen gedrag.
  Mocht U zich in de toekomst belazerd voelen door de R.K. kerk, dan hoop ik dat U naar de kerk BLIJFT gaan.
  Ieder zal zich persóónlijk voor God moeten verantwoorden voor zijn/haar wel/niet daden. En waar gaat het God om: hou van God en hou van Uw naasten als van Uzelf.

  1. @ Beste P.Derks,
   woorden van een Russische pelgrim: “Wanneer je een persoon ziet die openlijk zondigt en zich niet bekeert, en niets ergs gebeurt er in heel zijn leven tot aan het uur van zijn dood, weet dan dat de beoordeling van deze persoon zonder barmhartigheid zal zijn in het uur van het oordeel.”

   Ezechiël 3:
   18 Als Ik tot de boosdoener zeg: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered.

   20 Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21 Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.’

   — dit werd me in 1976 door Amerikaanse protestantse hippies aangeraden uit het hoofd te leren.

   Denk dus goed na over uw kinderen, kleinkinderen, buren, kennissen en andere naasten.

 19. eric-b-l,
  @Theo Janssen zondigt absoluut niet door regelmatig(!) ter kerke te gaan.
  Ook zondigt hij niet door de huidige H. Missen (dus modern) bij te wonen.
  In álle katholieke kerken word je uitdrukkelijk niet tot zonde verleid (behoudens bij de introductie van VII in 1965, maar daarover ben ik duidelijk geweest in vorige reacties), maar worden gelovigen verleid om goed te zijn voor je medemensen.

  1. Beste P.Derks,
   dat je het goed bedoelt,
   daar twijfel ik niet aan,
   maar nooit kan of zal ik vergeten hoe in 1963 de priesterdirecteur van het college mij figuurlijk mijn missaal uit handen nam en het verving door dat afschuwelijke rode Mao-misboekje in plastic kaft, bijgestaan door de priesterleraars en de andere leraars.

   Ik wist zeer goed dat zulks onmogelijk echt kon gebeuren en toch gebeurde het echt!
   De hele wereld leek onwaarachtig, leugenachtig, onwaarschijnlijk.
   Mijn leven werd een hel en daar onderga ik nog steeds de gevolgen van.

   Ken je niet dat gevoel dat de grond onder je voeten wegzinkt?

   En dan nu uiteindelijk regelrechte vijanden van de Kerk moeten aanhoren die zeer goed weten hoe je recht in je hart te treffen.
   Deze mensen zijn veel erger dan degenen die Christus indertijd veroordeelden want vandaag weten zij zoveel meer dan toen.

   Zij, die de geestelijke kennis nu overal zo voor het grijpen hebben, in alle mogelijke talen, zij trotseren het grootse Offer van Jezus terwijl zij dan ook nog met veel lef heel dit aardse leven genieten van Zijn barmhartigheid.
   Bloedzuigers van de ergste soort. Geloof je echt dat zij zich zullen bekeren???

 20. eric-b-l ,
  U bedoelt het beruchte rode boekje van Mao Zedong (ook wel geschreven als Mao Tse Toeng).
  Daarvan ben ik op school gelukkig gevrijwaard gebleven.

  Daar stond tegenover, dat wij wel volop last hebben gehad van VII.
  Dus: élke tijd heeft/krijgt zijn eigen problemen.

  Eigenschappen krijg je mee met de geboorte en die eigenschappen hou je je leven lang tenzij je met een onverwerkte trauma opgescheept zit. Een trauma verandert je eigenschappen écht.

  De techniek gaat tegenwoordig zó snel, dat niemand meer de vorderingen of achteruitgang kan bijhouden. Daarom, dat overheden de jongeren de eigenschap proberen op te dringen om levenslang te blijven studeren.
  U bemerkt het ongetwijfeld al: dat zal absoluut zeker mislukken.

  De meesten kiezen voor een minder hectisch leven dat minder onderhevig is aan verandering.
  Dus, de overgrote meerderheid van de volwassenen zullen in de huidige tijd niet meer veranderen van inzicht enzovoorts. Dus, als iemand eenmaal een verkeerde of goede weg inslaat, dan kan dat grote en meestal blijvende gevolgen hebben voor de toekomst.

  Om kort te zijn in antwoord op Uw vraag: ‘Zullen zij zich bekeren?’
  In alle eerlijkheid: échte bekering vindt slechts zéér zelden plaats en wordt steeds zeldzamer vanwege (zie deze reactie vanaf de zin: ‘De meesten kiezen voor een minder hectisch leven …’).

 21. Des te verfrissender zijn de uitspraken van kardinaal Sara. Deze man begrijpt het. Zou mooi zijn als hij de volgende paus werd. Komt wel op voor het evangelie. Paus Franciscus is meer werelds bezig en brokkelt de kerk af tot een NGO. Helaas.
  Laat kardinaal Sara c.s. de kerk redden.

 22. De Kerk zal nog meer moeten sterven om een nieuwe mogelijk te maken. Het traditionalisme heeft geen enkele toekomst. Het zijn pure navelstaarders. Daarmee is alles gezegd.

  1. U leeft in illusies, Jerome. Het katholicisme is de toekomst van de Kerk; het novus-ordo-systeem vernietigt zichzelf. Wie wil er nog opstaan op zondag om naar bizarre hippie-toestanden uit de jaren zestig en zeventig te gaan kijken in de parochiekerk? Dat u de imminente val van uw parasiterend systeem binnen de Kerk niet ziet aankomen getuigt van de narcistische navelstaarderij die zo eigen is aan de radicale novusordieten. De zotten in de clerus sterven uit en hebben steeds minder ideologische opvolging bij jonge seminaristen. Vraag maar eens aan Kardinaal Beniamino Stella over de doctrinaire strekking bij seminaristen; die kan u daar het één en het ander over vertellen.

 23. De nieuwe encycliek van paus Franciscus gelezen en het rozenhoedje gebeden opdat deze encycliek velen inspiratie mag bieden.

  1. Geen kat die die encycliek leest, Jerome. De wereldlingen houden van Franciscus omdat hij hun bondgenoot is tegen Christus, maar u denkt toch zeker niet dat die mensen massaal langdradige teksten gaan lezen die gepubliceerd worden door die man?

   1. Theudmer, voor één keer hebt u gedeeltelijk gelijk: katten lezen geen encyclieken. De rest beweert u uit de losse pols, zonder enig bewijs. Gelovigen zouden de encycliek enkel lezen uit sympathie voor de paus. waar haalt u zulke nonsens? Ik mag er nog aan toevoegen dat diegenen die encycliek niet gelezen hebben, ook geen enkel recht van spreken hebben. Mag ik veronderstellen dat u tot die laatste categorie hoort.

    1. Staf De Laet schreef: “Gelovigen zouden de encycliek enkel lezen uit sympathie voor de paus.”

     Ik heb een dergelijke uitspraak niet gemaakt in mijn voorgaande reactie, dus ik weet niet waarom u schrijft alsof ik dat wel gedaan zou hebben. Ik heb gezegd dat geen kat de tekst leest, ook niet de aan de Kerk vijandige bevolking die met Franciscus sympathiseert om zijn strijd tegen Christus; die zitten films te bekijken in plaats van dat te lezen. Oprechte gelovigen gaan hun tijd niet verdoen met het lezen van Massoni Tutti, tenzij om de inhoud te weerleggen; die lezen katholieke boeken om de kaars van hun geloof brandend te houden.

     Hilarisch dat er mensen zijn die lijken te denken dat men massaal de langdradige woordenbrij van Paus Franciscus gaat lezen. Novusordieten zitten werkelijk met hun hoofden in een valse realiteit. Dat is zoals die zotte wijven die overkomen alsof zij denken dat de grote massa met spanning zit te wachten op een toestemming van Paus Franciscus om hen “bisschoppinnen” te laten spelen.

     1. Wat ik wel geschreven heb, Theudmer, en daar fietst u zoals gewoonlijk met een grote bocht omheen, is dat diegenen die de encycliek niet gelezen hebben, geen recht van spreken hebben. Uit uw taalgebruik is duidelijk dat u tot die groep hoort en dat u dus in deze geen recht van spreken hebt.

      1. Enkele citaten zijn al genoeg om te weten dat die tekst aansluit bij de antichrist-agenda die Franciscus sinds 2013 vanuit Rome uitvoert. Ik hoef heel die tekst niet te lezen om te weten dat hij niet deugt zoals ik ook niet alle preken van Luther moet lezen om te weten dat hij een heresiarch was.

       Dat een pipo zoals u doet alsof het hier om een theologisch meesterwerk gaat is lachwekkend.

       1. Zoals wel vaker is Theudmer weer helemaal in vorm. Hij heeft genoeg aan enkele citaten om zich een definitief oordeel te kunnen vormen over een document van meer dan 200 bladzijden. sommige mensen zijn wel heel slim. Of Theudmer die enkele citaten wel echt gelezen heeft laat hij in het midden. Wat wel vaststaat is dat paus Franciscus een antichrist is en dat hij niet deugt. Weet Theudmer dit op basis van die enkele citaten die hij (niet) gelezen heeft, is het een aanvoelen zoals alleen Theudmer dat kan of is het gewoon het vooroordeel dat hij heeft tegenover iedereen die anders denkt dan hij?
        Deze pipo, Theudmer, heeft nergens beweerd dat deze encycliek een theologisch meesterwerk is. Alleen Theudmer weet trouwens wat theologische meesterwerken zijn. Hij is daar blijkbaar in gespecialiseerd. Met excuses dat deze pipo dat in twijfel trekt. Excuseer ook Theudmer dat ik zulke lachwekkende dingen durf schrijven.
        Ik vraag mij wel af ,Theudmer, waarom iemand zoals Gabriëls zich dan nog moe maakt om al wat u toch al weet zo zwaar in de verf te zetten

        1. U zaagt gelijk een vrouw; ga iets nuttigs doen in plaats van hier lawaai te maken.

         Massoni Tutti van Franciscus sluit aan bij zijn Abu Dhabi-ketterij; maçonnieke “Fraternité” in vijandschap met de christelijke God. Men hoeft niet de gehele tekst van begin tot einde te lezen om dat te weten; na het lezen van enkele citaten die de geest van het schrijven weergeven kan men die beoordeling maken.

         1. Ge valt in herhalingen, Theudmer. ik schreef het al u bent werkelijk een heel snugger kereltje dat u genoeg hebt aan enkele citaten om een heel boek te beoordelen. Ik heb trouwens mijn grootste twijfels of u die ‘enkele citaten’ waar u nu twee keer mee uitpakt, werkelijk gelezen hebt. U slaagt er nog niet in om de juiste titel van de encycliek te vermelden.
          Voor de rest moet ik u feliciteren met de denigrerende taal die u tegenover vrouwen gebruikt. Een islamist kan daar nog iets van leren. En wie van ons beiden het meeste lawaai maakt? Als u het mij vraagt…

          1. Ik schrijf opzettelijk “Massoni Tutti” (“Allen Vrijmetselaars”) om te wijzen op de maçonnieke aard van het document.

           De tekst pleit voor de “universele broederschap” van de maçonnieke “république universelle” die de loges willen construeren. En, neen, om dat te weten na het lezen van enkele citaten die de kern van de boodschap der tekst weergeven hoeft men niet buitengewoon hoogbegaafd te zijn, maar hoeft men gewoon begrijpend te kunnen lezen. Paus Franciscus is trouwens zeer voorspelbaar met zijn publicaties; hij draagt steeds de wereldse lijn uit van de VN.

           U bent aan het doordrammen met uw gezaag omdat u geen argumenten heeft.

  2. Wie de rozenkrans bidt, draagt links- of rechtsom bij aan de overwinning van het Onbevlekt hart van Maria 🙂 Dat Zij velen inspiratie mag bieden om naar Jezus op zoek te gaan.

   Persoonlijk ben ik nog altijd op zoek naar de voetnoot waarin de paus aangeeft dat het broederschap zich ook uitstrekt tot de 11 miljoen onderdrukte Oeigoeren en (zelfs) tot de de Chinese niet-patriottische katholieken. Ik vrees echter dat zij het addendum daartoe zelf in bloedletters zullen moeten schrijven.

 24. Inderdaad beste Paul, U slaat spijkers met koppen.

  Spijtig genoeg blijft een groot deel van de hedendaagse westerse (naam)Katholieken onverschillig tegenover het vreselijk lijden van miljoenen geloofsgenoten in Christus.

  Onbegrijpelijk.

  1. alweer een uitspraak van Kurt die op geen enkel bewijs gebaseerd is. Kurt, ik ga u een heel persoonlijke vraag stellen en ik durf ze stellen omdat ik recht in mijn schoenen sta. Wat doet u of hebt u zelf al gedaan tegen deze vervolging. Hoplik meer dan alleen maar woordenkramerij. Ik ben benieuwd.

   1. Wel De Laet, ik ben (zeer royaal) steunend lid van 4 organisaties die steun bieden aan vervolgde Christenen. Kerk in Nood, Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk (de erfenis van wijlen Richard Wurmbrand) en hun Belgische broertje Hulp aan de verdrukte Kerk. Ik lees hun bladen, mailings, en heb onderhand een halve kast vol boeken i.v.m. vervolgde Christenen, Of het nu onder het communisme is of onder de islam.

    Ik nodig U trouwens van harte uit om eens een editie bij te wonen van de ‘Open Doors Dag’, telkens in november. Spijtig genoeg dit jaar enkel online. Christenen van alle denominaties zijn daar bij mekaar om daar naar de getuigenissen te luisteren van Christenen die daadwerkelijk vervolgd werden. Indrukwekkend en het blijft een heel tijdje aan je kleven als je met de mensen zelf kunt kennis maken…

    Moest ik meer tijd hebben (mss als ik op pensioen ga?) zou ik hen absoluut meer willen ondersteunen, op een meer praktische manier. Dergelijke hulporganisaties hebben altijd handen te kort.

    En last but not least: ik bid dagelijks de rozenkrans, en één tientje is vast voor de vervolgde Christenen.

 25. Oh, en zo af en toe laat ik ook wel eens een (betaalde) intentie achter voor een Heilige Mis voor de vervolgde Christenen wereldwijd.

  PS: Verder weet ik dus helemaal NIKS af van vervolgde Christenen en kraam ik maar wat onzin uit…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht