Covid 19 lockdown: Britse Bisschoppen eisen bewijs dat openbare eredienst besmettelijk is

In een open brief aan de Britse regering, hebben de Katholieke Bisschoppen van Engeland en Wales om bewijzen gevraagd, dat de openbare eredienst daadwerkelijk een bron van besmetting met Covid 19 kan vormen.  Vanaf 5 november 2020, gaat het Verenigd Koninkrijk namelijk in lockdown. Alle “niet-essentiële activiteiten”, waaronder religieuze ceremonies, zullen hierbij geschorst worden. “Om het virus te bestrijden, zullen we als samenleving de komende maanden aanhoudende offers moeten brengen,” aldus de Britse bisschoppen. “Daarom heeft de regering een grote verantwoordelijkheid om te laten zien waarom ze bepaalde beslissingen heeft genomen. Als je dat niet doet, riskeer je de eenheid, die we in deze moeilijke periode net nodig hebben, te ondermijnen .” De bisschoppen benadrukten dat parochies al heel veel inspanningen hadden geleverd om de erediensten zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat de nieuwe sluiting dus op veel onbegrip zou stuiten. 

Belgische bisschoppen laten begaan….

Sinds 2 november zijn ook in België de openbare erediensten geschorst met uitzondering van begrafenissen en huwelijken in zeer beperkte kring. Doopsels zijn uitgesteld, totdat er opnieuw gewone diensten mogen plaatsvinden. Een grote verstoring dus, van het Katholieke leven. Toch kwam er vanuit de Belgische Bisschoppenconferentie geen enkele invraagstelling van de draconische Covid 19 maatregelen, opgelegd door de overheid. Of er vieringen zullen plaatsvinden op Kerstmis is nog onduidelijk, volgens de woordvoerder van de Belgische bisschoppen, Tommy Scholtès. Hij benadrukte, dat er tot hiertoe geen gevallen van besmetting waren aangetoond nabij de kerken. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

61 commentaren op “Covid 19 lockdown: Britse Bisschoppen eisen bewijs dat openbare eredienst besmettelijk is

 1. Ik geloof wel dat het besmettelijk is, anders zouden er niet zoveel gevallen zijn. Bij voldoende afstand in de kerk moet volgens mij de dienst kunnen doorgaan, maar hoe zit het dan met het koor? De Engelse Bisschoppen durven tenminste vragen stellen, en natuurlijk willen ze niet de volksgezondheid in gevaar brengen. Dat ze in België zwijgen is normaal, die zij daar voor opgeleid.

  1. @willy,
   Sinds wanneer is griep niet meer besmettelijk?
   Natuurlijk is griep besmettelijk. Dat weet men al sinds de griep bestaat.

   Wél nieuw is:
   Sinds eind vorig jaar (= jaar 2019) heeft de WHO de griep geanalyseerd en vervolgens elke stap van die griep ’n andere naam gegeven en daar enorme heisa van gemaakt.
   Preciezer gezegd: de WHO noemt ieder van de stappen letterlijk levensgevaarlijk.

   Zo noemde de WHO de griep bij een verdere stap: corona
   en na weer ’n stap noemde de WHO de griep: covid – 19.

   Maar … corona en covid -19 (wat is het verschil?) hebben al bestaan sinds de griep bestaat.

 2. Aan @ willy

  Informeer je eens op deze site en de volgende link https://niburu.co/binnenland/15660-selectief-corona-nieuws-brengen-kost-levens …enkele dagen geleden kwam ik een Belg tegen, die ik vroeger vaker in de supermarkt tegenkwam die me vertelde dat hij corona verschijnselen had ..al een zekere tijd voor dat het in hier uitbrak, door het verloop van gesprek ben ik hem vergeten te vragen in welke maand dat was.. hopelijk zie ik hem nogeens en dan zal ik hem Dat zeker vragen..want hetgeen is toch wel belangrijk om te weten.

 3. @Willy,
  Normaliter vallen in de winter tussen de 7.000 en 10.000 griepdoden in Nederland.
  Aantal doden Covid – 19 tm nu wordt angstvallig geheim gehouden, maar na zoekwerk tóch gevonden: 7.769.
  Waar praten we hierover?
  Covid – 19 is niets anders dan een gewone jaarlijkse griep; de paniek wordt veroorzaakt door de regeringen die met handen en voeten gebonden zijn aan de gesloten accoorden met de WHO (World Health Organisation)

  1. P.Derks waar we over praten is dat er bij een gewone griep tienduizenden mensen ziek worden, maar opknappen zonder dat er een dokter, of ziekenhuis, laat staan een IC nodig is om te herstellen.

   Maar waarschijnlijk hebben jullie betrouwbare bronnen die weten dat al die IC’s vol liggen met figuranten en het zorg personeel volgt nauwkeurig het Filmscript, want alles wat we op de journaals zien is EEN GROTE VOLKSVERLAKKERIJ!

   Er is maar éen man in de wereld die de waarheid kent; Donald Trump: Covid19 is puur onzin!

   1. Waarom gaat u voor de verandering niet eens een wat grasduinen bij https://kavlaanderen.blogspot.com/ en lees vooral ook de commentaren. U verschilt in niets van de agressieve ‘democraten’ in de VSA die voortdurend pro-life burgers aanvallen en zelfs lichamelijk slaan.

  2. Ga eens in een ziekenhuis dit vertellen. Misschien dat je ze gerust kan stellen daar. Vooral op de IC gaan vertellen…

   1. Wanneer een verstandig mens voor een ernstig probleem komt te staan bekijkt hij het vanuit verschillende hoeken of standpunten. Rustig het complexe geheel overzien. Niemand is zo dwaas blindelings te kiezen voor eenzijdigheid en de andere standpunten niet eens te willen overdenken, liefst grondig.

    Denkt u nu werkelijk dat de ‘andersdenkende’ wetenschappers allemaal dom zijn?

    Denkt u dat de Traditie-gezinden niet heel goed weten hoe de moderne ‘gelovigen’ weigeren dieper op God’s Woord in te gaan, het grondig te onderzoeken, zelfs God’s Woord op de proef te stellen? De modernen doen niets, slechts slapende zielen, geen greintje geestelijke arbeid, alsof de Liefde God’s geen waarde meer zou hebben.

    Het is niet moeilijk om te begrijpen dat er geen twee waarheden kunnen bestaan, alle waarheid komt uit God, de rest is misleiding, omleiding, drukdoenerij en zwerven met een goddeloze ziel vol wilde wervelingen.

 4. Het is een heel normaal verschijnsel, dat ziekenhuizen in het najaar worden overspoeld met griepgevallen.
  Dat de ziekenhuizen in Nederland momenteel boordevol zijn, heeft te maken met de jarenlange bezuinigingen op de ziekenhuizen. Anders gezegd: de ziekenzorg in Nederland is kapot bezuinigd onder leiding van de VVD en dhr. Rutte.

  Voorbeeld: Duitsland kan moeiteloos Nederlandse covid – patiënten in hun ziekenhuizen opnemen.

  Zie voor een correcte statistiek van het aantal ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners in het jaar 2012:
  https://www.indexmundi.com/map/?v=2227&l=nl
  Zo heeft Duitsland 8 (acht) ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners;
  en België heeft 7 (zeven) ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners;
  Nederland heeft 5 (vijf) ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners.

 5. Doorgevoerde bezuinigingen in Nederland:
  Het aantal indicaties voor beschut wonen met
  (enige) begeleiding en (intensieve) verzorging (zorgzwaartepakket VV1-
  3) in de verpleging en verzorging afgenomen van 51.000 in 2012 tot
  26.500 in 2014, omdat dit soort indicaties sinds 2012 niet meer wordt
  afgegeven.

  Om een en ander klaar te spelen, heeft Nederland de thuiszorg geïntensiveerd.
  Anders gezegd: om te bezuinigen, is onder leiding van de VVD is de vroegere specialistische zorg nu verspreid over tal van niét gespecialiseerde en op geldelijke winst jagende thuiszorginstellingen:
  Het jaar 2010 is gesteld op indexcijfer 100.
  In het jaar 2016 is dat indexcijfer gestegen tot 800 (dus 8 x zoveel als in jaar 2010).

  Zie voor die alles de volgende site:
  https://www.radboudumc.nl/getmedia/4cf1c668-801f-4a5b-a296-42a3b24655d2/Het-Nederlandse-gezondheidszorgsysteem-in-internationaal-perspectief.aspx?ext=.pdf

 6. @Theo Janssen,
  Covid bestaat net zolang als er griep bestaat,
  Er is één verschil: vroeger hadden ze geen naam voor die ziekte:
  Als iemand doodging , dan zei men: hij/zij is aan de griep overleden.
  Nu zegt men: hij/zij is aan covid overleden.

  1. P.Derks, afgezien van het feit dat ook Duitsland hard getroffen wordt en harde maatregeeln moet nemen om dez “doodgewone griep” te boven te komen, heb je voor de rest volkomen gelijk.

   Maar het valt me wel op dat in Duitsland waar een partij (SPD) wat links van het midden, dor de jaren heen een behoorlijke invloed heeft gehad.

   In landen waar decennia lang een conservatieve meerderheid het beleid bepaalde, Nederland Engeland, Amerika, landen waar door de leiders, de overheid “de vijand van het volk wordt genoemd” (President Reagan in 1980) kyun je vaststellen dat de door jou genoemde misstanden, door deze idiote doctrine van conservatief rechts is ontstaan.

   Ik lees net dat de VVD inmiddels wat afstand neemt van de gedachte dat de markt en de vrije ondernemers, zonder de overheid alle problemen oplossen.

 7. @Theo Janssen,
  Ik bemerk, dat U mijn reactie écht gelezen heeft én begrepen heeft.
  Ik hoop van ganser harte, dat de VVD terugkomt op: de markt lost alle problemen op.
  Kerntaken mogen niet in handen vallen van op winst beluste ondernemingen.
  Zo dienen bijvoorbeeld de volgende takken in overheidshanden te blijven:
  sociale woningbouw + onderwijs + gezondheidszorg + leger + politie + brandweer + ziekenzorg + energie.

 8. @Theo Janssen,
  aanvulling kerntaken die mijns inziens in handen van de overheid dienen te zijn:
  tewerkstelling gehandicapten.
  Dus zwakkeren beschermen + eigendom beschermen + onderwijs dienen volgens mijn overtuiging overheidstaken te zijn.

  1. @ P.Derks,
   u laat u inpakken door die slang die u inderdaad heel goed begrijpt en een spelletje met u speelt!

   De hele overheid is in handen van vrijmetselaars en andere communisten en ook alles wat u daar opnoemt: “sociale woningbouw + onderwijs + gezondheidszorg + leger + politie + brandweer + ziekenzorg + energie.”

   Ga a.u.b. nooit biechten bij gevaarlijke mensen als Theo Janssen, hij lust uw zieltje rauw!

   Nu ziet u waar u terecht komt door de Katholieke zieners en ware profeten te negeren. U herkent uw vijanden niet eens!

   1. eric-b-l-
    Kun jij me zeggen op welke politicus ik volgens jou niet behept is met communistische vrijmetselaars, of ander adderen gebroedse iedeeën behept is?

    1. CORRECTIE eric-b-l-
     Kun jij me zeggen welke politicus volgens jou niet behept is met communistische vrijmetselaars, of ander adderen gebroedse iedeeën behept is?

     1. In landen als Hongarije en Polen zouden er nog zijn, misschien, hopelijk, maar hoe daarover zekerheid krijgen?

      1. @eric-b-l,
       Zekerheid krijgt U pas in de hemel.
       Dus mijn en Uw oplossing ter verkrijging van zekerheid is: doodgaan.

       1. Een politicus moet zoveel mogelijk erkenning krijgen van zo veel mogelijk mensen, daardoor zou een ware katholieke politicus enorm opvallen in deze tijd, waaruit volgt dat dergelijke mensen niet meer kunnen bestaan sedert vele jaren. Het is niet mogelijk als ‘katholiek’ politicus dubbel spel te spelen ondanks dat velen dat toch riskeren en dan onherroepelijk op hun bek gaan.

      2. Eric, ook in het afwijzen van onze democratische rechtsorde verschil je dus ook niet van wat andere religie fundamentalisten wensen.

      3. Een ware gelovige wenst wat Jezus van u wenst, niet wat de wereld van u wenst.

       Welke waarde heeft eender welke rechtsorde indien men de eigen ziel daar aan moet opofferen?

       Heeft Jezus Zijn ziel opgeofferd aan de Joodse priesters? of aan de Romeinse gezagsdragers? of misschien zelfs aan Herodes? Want dat is wat alle huidige politici doen, ook Trump offert zijn ziel op voor macht en geld. Over Biden hoeven we niet eens te spreken want hij offert zijn ziel al bij voorbaat op aan de duivel vermits hij hevig pro-abortus is en zich tegelijkertijd ‘katholiek’ noemt, waanzin!

       En u, Theo Janssen, u offert uw ziel op aan een berg valse ‘wetten’ van Bergoglio en van het socialisme!

       Jezus is ook gestorven voor u, om uw ziel te verlossen van de gevangenschap van wereld en duivels. U schijnt dat nog steeds niet te begrijpen!
       — Dat is nochtans de kern van het geloof —

       Nogmaals: wanneer gaat u zelfs maar een begin maken aan uw bekering?
       En stop eindelijk met socialistische valsheden te verkondigen op een religieuze website!

       Is het uw levensdoel om christenen te bekeren tot socialisme ??? want dan bent u Christus opnieuw aan het kruisigen, dan bent u een grotere misdadiger dan de toenmalige hogepriesters, dan bent u erger dan Pilatus, zelfs erger dan Judas.

       WIL U DOELBEWUST EEN ANTICHRIST ZIJN?

     2. Maar u verraadt eens te meer uw ongeloof. Bovendien, eerst moeten zielen de kans krijgen te beantwoorden aan het wonder van de grote Waarschuwing, dan volgens mij de nodige verschrikkingen zoals een zeer kortstondige wereldoorlog waardoor alle grote landen machteloos worden zodat de laffe werelddictator kan aantreden als een ijskoud vrindje van Bergoglio, zogezegd om vrede te brengen, en dan pas zullen de hemelse strijders zich laten gelden, d.w.z. de aartsengel Michael geeft leiding aan een persoon wiens titel voorlopig gestolen is door ons aller joker-koning Jo.
      Ook volgens mij zitten we nu in een stroomversnelling en zullen de VSA geen president meer kennen gedurende jaren, hetgeen uiteraard wordt uitgebuit door vijandige landen.

 9. @eric-b-l,
  U hoeft niet bang te zijn voor eventuele gluiperds. Daar heb ik normaal gesproken veel te veel ervaring voor + tevens heb ik bemerkt dat God mij (en mijn kinderen) met de hulp van zijn engelen beschermt.

 10. @@@@@

  En wat vinden de heren hiervan::

  By SDB redactie E.B – december, 29th 2014
  We berichten er al de hele week over DE SCHANDE en LEUGENS
  van Rutte II: lees dit stuk, deel dit stuk en laat NU eindelijk je stem
  horen!, kom UIT je luie stoel, en kom ook. Laat je niet beroven door de
  regering. Door allerlei veranderingen en het aanpassen van wetten,
  gaat iedereen er stukje bij beetje flink op achteruit. Niet alleen
  financieel, maar ook is uw privacy in het gevaar. Wat vindt u ervan dat
  uw medisch dossier straks open en bloot bij uw zorgverzekeraar ligt?
  Een prettig idee? Het recht op onderdak en voedsel verdwijnt per 1-1-
  2015 uit onze wetgeving, en wat daar de bedoeling van is? Weet u het?
  Kindregelingen die niet ten gunste van U veranderen. Openbaar vervoer
  maatschappijen die u verplichten digitaal te betalen en op te waarderen
  op een OV kaart, die u uiteraard zelf moet aanschaffen. Verkapt
  bankieren lijkt mij dat, en bovendien gebruiksonvriendelijk. Ik wil
  gewoon met klinkende munt een kaartje kunnen kopen, met de papieren
  Euro, die immers een WETTIG BETAALMIDDEL is.
  Er zijn ontelbaar zorgen, een diversiteit aan problemen die met de dag
  groter wordt. Stapelen maar, oftewel een opeenstapeling van problemen
  waar mensen mee te maken krijgen. Problemen waar ze veelal niets, maar
  dan ook helemaal niets aan kunnen doen! Tel daarbij de decentralisatie
  van de zorg en de jeugdzorg bij op, het stigmatiseren, en het negeren van
  de roep om hulp die door velen geschreeuwd wordt.. Is dit welzijn?

 11. Wie gehoord heeft wat Klaus Schwab (Joodse achternaam), transhumanist en een kopfiguur omtrent de “Great Reset”, gezegd heeft betreffende de projecten van de internationalisten weet met welke intentie de corona-psy-op uitgevoerd wordt. De intentie ter installatie, via een “vierde industriële revolutie”, van een technocratisch, op transhumanistische ideologie gestoeld nachtmerriesysteem bestuurd door een centrale wereldregering, met een raciaal vermengd, internationaal slavenvolk dat geen eigen bezittingen heeft en dat klein in aantallen gehouden wordt om het gemakkelijker onder het slavenjuk te houden. Daarom willen ze de wereldbevolking uitdunnen via dodelijke en onvruchtbaarmakende vaccinaties. Ze willen van iedereen slaven maken van demonisch gestuurde computersystemen.

  Daarover ging het satanisch ritueel bij de Gotthard-tunnel in Zwitserland (2016), waarin een duivelsfiguur geïnitieerd werd in moderne technologie.

  Indien de politiekers kwijtschelding van alle schulden aan de bevolking zullen aanbieden, hap dan niet toe, want in ruil ervoor zullen zij uw recht opeisen op eigendom en een normaal menselijk leven, en zij zullen, in ruil ervoor, uw medewerking eisen voor het planten van gifspuiten in uw arm.

  1. @Theudmer
   Ik denk dat u op het goede spoor zit. Dreigen met exorbitante boetes (66600 dollar in Australie) is misschien niet de meest effectieve manier om medewerking te verkrijgen.
   Een van de regels van de abjecte doctrine van Mohammed was dat een moslim geen schulden kon hebben bij een niet-moslim. In de loop van de eeuwen hebben velen die zich door het doopsel Christen mochten noemen zich bevrijd uit hun schulden door zich van Christus af te keren en moslim te worden. Zij waren dus bereid om voor eeuwig verdoemd te worden alleen om nog enkele decennia in relatieve voorspoed te leven. Zou het vandaag werkelijk anders zijn?

   1. Ze aarzelen niet om met rechtstreeks geweld te bereiken wat ze willen hebben, maar wanneer ze kunnen gebruiken ze liever psychologische manipulatie om hun slachtoffers zelf te doen smeken om door hen geterroriseerd te worden, en dat is een kenmerkende eigenschap van de NWO. Via de psychologische technieken die zij hanteren op de televisie, het internet etc. hebben zij de mensen zelf doen kiezen voor zelfvernietiging door kindermoord (abortus), maatschappelijk aanvaarde sodomie en georganiseerde invasie door vreemde volkeren, en nu gebruiken zij dezelfde technieken via de media om mensen massaal te doen geloven aan een niet-bestaande ziekte en om hen vervolgens te doen smeken om de gifspuit te mogen ontvangen, smeken om uiteindelijk al hun eigendom op te geven aan de staatsmannen en gezichtsloze slaven te worden in een labyrintische technocratie, waar men door computertechnologie in een oogwenk maatschappelijk “onbestaand” gemaakt wordt wanneer men de minste weerstand toont.

    “Wetenschappers” zagen al jaren dat zij een “computergod” willen maken met “artificiële intelligentie”, die dan volgens hen steeds slimmer wordt en de mensheid tot zich knecht. Maar “artificiële intelligentie” bestaat niet, want intelligentie resideert in een geestelijk wezen; men kan een machine mathematische calculaties doen uitvoeren, maar dat houdt geen intelligentie vanwege de machine in en een machine kan door het uitvoeren van die calculaties geen intelligentie ontwikkelen. Wat zij eigenlijk van plan zijn, de sciëntisten (de kinderen van het hermetisch occultisme van de Renaissancetijd), is om computersystemen onder demonische infestatie te brengen, waardoor die door gevallen engelen bestuurd worden.

    Met demonische infestatie wordt in de theologie bedoeld dat een object of meerdere objecten zich rechtstreeks onder de macht van gevallen engelen bevindt/bevinden. Men kent allen de verhalen over spookhuizen in Groot-Brittannië, maar dergelijke zaken bestaan echt en het gaat om huizen die in de macht van de duivel zijn. Magiërs van satanische sekten brengen voorwerpen onder demonische infestatie via bezweringen en incantaties; indien een computersysteem onder infestatie komt, dan wordt het rechtstreeks bestuurd door één of meerdere gevallen engelen, en zoals afgodsbeelden in de oudheid, van waarop de duivel sprak tot heidense priesters om hen te misleiden, door de heidenen “goden” genoemd werden, zo zou een geïnfesteerd computersysteem door de sciëntisten een “computergod” genoemd worden. Doormiddel van cinematografie over robotten die de mensheid aanvallen zijn ze al lange tijd de menselijke geest aan het kneden in de plannen die ze hebben.

    Demonische infestatie wordt gebroken door het priesterlijk exorcisme van de katholieke Kerk; priesters-exorcisten weten dus veel over dit onderwerp.

    Sciëntisten spreken over “aliens” die zich op onzichtbare manier op aarde rond bewegen; het is een codewoord voor gevallen engelen, en wanneer zij zeggen dat zij contact willen zoeken met “aliens”, dan bedoelen zij daarmee dat zij contact willen zoeken met de duivels. de kopfiguren van de “Great Reset” staan volledig in deze sciëntistische lijn, en willen een technocratische “vierde industriële revolutie” om die lijn uit te voeren. In Vlaanderen is het zichtbaar hoe mensen politiekers niet vertrouwen maar wel kritiekloos geloven wat “de virologen” verkondigen; de mensen zijn dus helaas in een mentale toestand waarin zij susceptibel zijn om “de wetenschappers” blindelings te volgen.

    1. Nu dat bisschoppen de H. Liturgie afschaffen in serviliteit tot het politiek antichrist-systeem is de H. Rozenkrans het laatste geestelijk wapen tegen de dreigende macht van de schaduw. Ik wil dan ook iedere mogelijke lezer aansporen om die H. Rozenkrans, moederlijk gegeven door de Allerheiligste Maagd Maria, te bidden. De geestelijke oorlogvoering moet geïntensiveerd worden.

     Zij, de Maagd die voor de Christenheid de overwinning te Lepanto bekwam, Zij zal de kop van het revolutionair serpent verbrijzelen.

 12. @ eric-b-l…..{6 november 2020 om 13:28}

  Eric…Je mag gerust kritiek op mijn persoon hebben, maar wat jij al meerdere malen doet is [feitelijk] kritiek hebben op God en Zijn genade en hoe Hij dat aan een ziel toebedeelt.. tot behoudenis van die ziel en of dat mijn ziel is of niet …daar moet jij –vanuit je redeneren– de nodige terughoudendheid voor in acht nemen.. God daarin vrezen… je gaat echt daarin te ver.

  Het onderstaande kwam ik toevallig tegen op een site.. De 3 duistere dagen maken een eind aan de 3e wereldoorlog ..ofschoon hier niet over de Waarschuwing gesproken wordt, blijkt het tijdperk van Vrede daarna te beginnen …..het [koninkrijk uit het Onze Vader].. begint direct na de 3 duistere dagen EN de Waarschuwing ….

  Met andere woorden – KIJK NIET NAAR BUITEN – je zult sterven als je dat doet.) “Verzamel je voor het kruisbeeld. Stel jezelf onder de bescherming van Mijn allerheiligste Moeder. Laat geen enkele twijfel in je hart komen over je leven. redding. Hoe zekerder je bent, hoe onschendbaarder de wal waarmee ik je wil omringen. Steek gezegende kaarsen aan; zeg de rozenkrans. ‘ ‘ Volhard drie dagen en twee nachten.De volgende nacht zal de terreur afnemen.

  Na de verschrikking van deze lange duisternis zal de zon schijnen met al zijn licht en warmte. ” Het zal een grote verwoesting zijn. Ik, uw God, zal alles hebben gezuiverd. De overlevenden moeten de Heilige Drie-eenheid bedanken voor hun bescherming. Prachtig zal Mijn ▪︎Koninkrijk van vrede zijn▪︎, en Mijn naam zal worden aangeroepen en geprezen van zonsopgang tot zonsondergang.

  Dwz het Tijdperk van Vrede zal eindelijk beginnen ▪︎na de Three Days of Darkness▪︎ (Bron:” World Trends “Newsletter, Issue 47 B , door Yves Dupont. Zijn bronnen, de boeken van [[Marie-Julie Jahenny’s]] profetieën door pater P. Roberdel)
  ……gedeeltelijk vertaling via google Chrome!!

 13. Aan @ Theudmer … nav. {7 november 2020 om 18:07}…

  @Theudmer..het zou wijs zijn mensen door te verwijzen naar de betreffende broninformatie, de site martinvrijland.nl is zo’n site, want anders geef je de premier Mark Rutte in Nederland alsnog gelijk die zei dat: ▪︎De mensen THUIS er toch niets van begrijpen▪︎..zie hier de belangrijke link
  https://niburu.co/binnenland/15669-mark-rutte-geeft-een-reden-waarom-hij-bevolking-misleidt
  Mark Rutte is niet de vader des vaderlands maar de verrader des vaderlands want hij heeft de media in de macht en die zijn het die het volk deze informatie onthouden.

  Mark Rutte dient de belangen van de satanische wereldregering en hun toekomstige koning antichrist ..dit is niets nieuws.. De mensen zijn niet te dom om het een en ander te begrijpen, maar zonder betreffende informatie kun je een heel volk mis-leiden ..zoals een Hitler deed.
  Zonder de hulp van de media zouden de satanische wereldleiders dan ook –niet– tot een NWO kunnen komen..een bekend feit.

  Je schreef: ▪︎Magiërs van satanische sekten brengen voorwerpen onder demonische infestatie via bezweringen en incantaties ((toverspreuken..Nederlanders zijn niet zo thuis in deftige woorden)); indien een computersysteem onder infestatie ((binnen-dringen)) komt, dan wordt het rechtstreeks bestuurd door één of meerdere gevallen engelen, en zoals afgodsbeelden in de oudheid, van waarop de duivel sprak tot heidense priesters om hen te misleiden, door de heidenen “goden” genoemd werden ..etc▪︎

  Zoiets gelijkaardigs is het geval met dé bijbelse valse profeet maitreya; ..aan tenminste één persoon heeft Jezus Christus het over maitreya als de kosmisch christus ..hoeveel weet jij daarover en zijn andere mensen daarover geïnformeerd.. jij zult dan wat meer geïnformeerd zijn.. maar veel mensen die NU niet geïnformeerd zijn zullen straks hem voor de Messias Jezus Christus houden.

  Ik heb al eerder over de valse profeet maitreya ..als de ROOF-vogel ((Jesaja 46:11 [éérste] versregel)) ..uit het Oosten geschreven en dat hij zich vanuit de etherische sferen zich een gestalt heeft gecreëerd en heb toen verwezen naar Openb.13:15.. maar helaas niemand van jullie reageerde daarop.. terwijl deze actualiteit voor de deur staat.. met alle kwalijke gevolgen.. het lijken fabels ((als je daar pas over hoort))..net als jouw info over het demonisch in de wetenschap.. fabels althans voor hen die er dus voor de EERSTE keer over leest of hoort..

  Zo heb ik een fabel van Marie Julie Jahenny over de kroonprins die een helletocht moet maken ..hetgeen moeilijk te aanvaarden is ..door allerlei vooringenomen standpunten.
  Máár juist op die eerste dag zal maitreya zich bekend maken.. en komt om met zijn andere meesters het vaticaan over te nemen ..zoals ze trouwens zelf al aangeven.
  Zo zal Frankrijk ook Nederland nog de oorlog aandoen ..maar ja als dat een fabel is dan hebben wij natuurlijk niets te vrezen.🤭 😱 ⚠️

 14. Nu even ’n ánder onderwerp: Het AD (Algemeen Dagblad) meldt het volgende artikel:
  Verbijstering om homo-uitspraken Arie Slob: ‘Deze minister is echt helemaal de weg kwijt’

  Minister Slob bevestigde dat scholen in zijn ogen ouders mogen blijven vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Wel moeten scholen zich inspannen om voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat te creëren.

  Groenlinks-voorman Jesse Klaver en Rob Jetten (D66) melden: Liefde is liefde. Zullen we er ALSJEBLIEFT voor zorgen dat elk kind op elke school zichzelf kan zijn!?

  Namens het COC meldt hun advocaat:
  ,,Hoe kun je in hemelsnaam een veilig leerklimaat garanderen voor iedereen als je mensen eerst een homohaat-verklaring laat ondertekenen?”

  MIJN antwoord:
  Sinds wanneer zijn kinderen van de basisschool geïnteresseerd in seks?
  Bij MIJN weten, spelen kinderen tikkertje of spelen ze met poppen en auto’s.
  Bovendien is een identiteitsverklaring iets totaal anders als een homohaat-verklaring.

 15. eric-b-l zegt: Bovendien is een identiteitsverklaring iets totaal anders als een homohaat-verklaring.

  Eric, daar heb je gelijk in.
  Met een identiteitsverklaring geef je uitsluitend aan dat een hetero geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis en een homo door de duivel.

  Homohaat daarentegen, vind je bij gelovigen en ongelovigen, en beiden vinden dat homoseksualiteit en iedereen die dit niet verborgen weet/wil houden, geen bestaansrecht heeft.

  1. @ Theo Janssen
   Die uitspraak is van P.Derks.
   — maar u daagt uiteraard weer uit, dat is altijd uw doel!

   Men mag niemand haten, maar hoe dan liefdevol om te gaan met homo’s, heksen en andere ongelukkige daders met slechte ingevingen? Dat is zeer moeilijk maar men moet altijd geduld oefenen met alle mensen want zij zijn allen schepselen van God.

   Het is des te moeilijker wanneer men slachtoffer is van zulk persoon.

   Maar het begint met geduld en met zich oefenen in empathie zodat men zijn uiterste best doet om zwakke zielen zoals de bovengenoemden op de juiste wijze tegemoet te komen. Spijtig genoeg heeft het ‘modernisme’ de normale natuurlijk denkwijze zeer vertroebeld. Maar het kan wel. Waar een goede wil is vind men ook altijd een geschikte weg.

 16. @ P.Derks…

  Alle christelijke partijen hebben de “nood”wet ondersteunt en zijn dus verraders.
  Ook Slob is dus in persoon een land- en volksverrader (jegens hetgeen wat een democratie verondersteld te zijn).. en ondersteunt daarmee -uiteindelijk- een wereldregering-globalisme met de antichrist ..nu, met die “domme” of liever sluwe uitspraak krijgt de tegenpartij nog meer podium dan ze al hadden…..liefde is liefde, roepen ze al.
  Juist het CDA heeft ook de abortuswet mogelijk maakt.
  Máár Nederland komt weer onder ware katholieke leiding.. door Gods ingrijpen.. vandaar de naam Henry V ..van de leider… (heerser van het thuisland).. Jesaja 52:7-12.😇

 17. @ Theo Janssen.. nav.{10 november 2020 om 11:41}..

  Waarschijnlijk bedoelde je in die reactie te reageren op Theo Janssen.. maar buiten dat schreef je::
  ▪︎Homohaat daarentegen, vind je bij gelovigen [en] ongelovigen, en beiden vinden dat homo[seksualiteit] en iedereen die dit niet verborgen weet/wil houden, [geen bestaansrecht] heeft.▪︎

  Het is bekend dat je feitelijk een af-keer van de zonde moet hebben, ((God en de heiligen haten inderdaad de zonden)) ..in dit geval van de homo-seksuele zonde ..jij maakt daar een karikatuur van. ..In Gods ogen heeft die seksualiteit inderdaad geen bestaansrecht.
  Ook zonden van ON-kuisheid in het huwelijk worden door God gestraft.. tijdelijk in het vagevuur ..zo de ziel niet voor eeuwig verloren is.

 18. Theo Janssen, (wat een bedorven wereldse reactie geeft U):
  Ik val nu gedeeltelijk in herhaling:
  Sinds wanneer zijn kinderen van de basisschool geïnteresseerd in seks?
  Bij MIJN weten, spelen kinderen tikkertje of spelen ze met poppen en auto’s.
  Bovendien is een identiteitsverklaring iets totaal anders als een homohaat-verklaring.

  Verder refereer ik aan @Jo,

 19. @ Theo Janssen… na. {10 november 2020 om 11:41}..

  P.s. inzake mijn vorige reactie..
  Inder-daad is de homoseksueel in die [gerichtheid] verwant aan het wezenlijke ((verstarring in zichzelf)).. van lucifer’s zondeval. Terwijl.. zoals de [objectiviteit] in de wetenschap verondersteld wordt.. is het ook met man en vrouw die tegen-over elkaar staan in het [gericht] -zijn- op elkaar. ..In ware objectiviteit staan [dus alleen] man en vrouw [tegen >> over] elkaar en wordt die distantie in [onderscheid] relationeel over-brugd. ….Eva was niet apart geschapen zoals Adam ..maar is uit Adam zelf.

  De -begeerte- verstoort de [oorspronkelijke ware] identiteit in de mens.. De begeerte maakt de mens inconsistent jegens de andere.. het huwelijk is dus een “soort ambachtsschool”.

  1. @Jo,
   Eva was niet apart geschapen zoals Adam ..maar is uit Adam zelf.
   De betekenis: man en vrouw horen intrinsiek bij elkaar.
   intrinsiek = als iets uit jezelf komt, innerlijk (niet uit/door de omgeving gevormd).

 20. @@Theo Janssen

  Waarschijnlijk bedoelde je in die reactie te reageren op Theo Janssen.. moest natuurlijk P.Derks zijn …de eerste verschijnselen van Dementie light 🤭

 21. @ Theo Janssen.. @ Eric-b-l…

  Hoezeer heeft deze ((protestant)) sola Scriptura christen gelijk op de video in de EERSTE link.. op de volgende [googlepagina]…..
  https://www.geloofstoerusting.nl/videos/god-haat-zondaars-en-houdt/
  Als katholiek mag, moet ik een protestant bijvallen als hij de H.Schrift juist exegetiseert.

  Kort én bondig weet deze persoon de kern te raken ..te verwoorden.
  In het concilie: ..van na de Waarschuwing, zal de katholieke kerk het goede van de reformatie dan ook niet afwijzen.. zo een dergelijke opvatting is ook te vinden bij Anna Katharina Emmerick in de 2 boeken over haar leven.

  1. @Jo, Als iemand gelijk heeft, dan heeft ie gelijk. Dit, ongeacht wel/niet geloof en ongeacht vriend of vijand.

 22. @ eric-b-l en anderen…

  Wat mijn vorige reactie betreft zie ik dat men direct op de site: geloofstoerusting.nl komt.
  Zij preken veel meer onderwijzend vanuit de H.Schrift..daar ben ik een zeer grote voorstander van
  In onze kerken is het preken armoe troef.. waardoor veel katholieken zeer lauw zijn geworden.
  In ieder geval ga ik me eens wat meer informeren op die site.
  ….

 23. @ P.Derks..

  Citaat: ▪︎De betekenis: man en vrouw [horen intrinsiek bij elkaar].
  intrinsiek = als iets uit jezelf komt, innerlijk (niet uit/door de omgeving gevormd).▪︎

  –horen intrinsiek bij elkaar– dat is natuurlijk -vanzelfsprekend- juist ..daarom zijn ze dan ook ——energetisch–..[op elkaar gericht] ..maar voor het bewust-zijn zijn ze voor elkaar de ander..het “het” tegen-over, anders kun je ook niet spreken van een relatie, ..In de interesse voor de [ander] van het [zelfde] geslacht is er dan ook eigenlijk GEEN sprake van een relatie in eigenlijke zin maar van “projectie” .. dus feitelijk een ont-wikkelings-stoornis.

  Maar feitelijk moet ieder mens de innerlijke projectie overwinnen door innerlijke zuivering en vernieuwing van denken..((en natuurlijk met Gods genade werking)), wat ook letterlijk in de bijbel staat.. ik meen bij Petrus.
  Ook mannen en vrouwen “projecteren” naar elkaar toe.. “in van alles en nog wat” ..vandaar vaak de onderlinge strijd als ze al getrouwd zijn. Het is dus beter alvast van tevoren goed aan jezelf te werken ..voordat je de ander ontmoet.. het beste is dat natuurlijk met Gods hulp.
  …..

 24. Ja, natuurlijk heeft die protestante minister Slob gelijk, beste lezers en scribenten hierboven !
  De protestante scholen hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met ouders die twijfel zaaiden in de schoolgemeenschap, over de COC gecreëerde leugens betreffende homo sexualiteit, en het Christelijk standpunt. Dat is totaal afwijzend, (Rom. 1 : 28-32) : …….. “”En daar zij de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten, zodat ze doen, wat niet past : vol zijn ze van ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen.””
  Maar, dit Christelijk standpunt bracht verdeeldheid in de school. De schoolbesturen willen dat voorkomen, eens en voor altijd. Zij streven naar rust en kalmte in de school, hetgeen alleszins te prijzen is. De gewraakte school verklaring, brengt rust in de tent, en op het ideologische vlak blijkt dat in de school, God regeert, en niet de staat.
  We hebben kort geleden met de griep leugens aanvankelijk dezelfde ontkiemende onrust gekend. Kerkgemeenschappen die niet tijdig gereageerd hebben, en het bedrog van de hysterie hebben bloot gelegd van de subversieve staat, betalen nu de tol van innerlijke verdeeldheid. In onze fantastische, Traditionele Leidse parochie, is dat voorkomen, al vanaf eind Maart 2020. Op voorstel van drie parochianen waaronder één arts, hebben de Paters direct gereageerd, teneinde de parochiegemeenschap te behoeden voor interne verdeeldheid. Zij hebben terstond, vanaf de kansel, de griep leugens ontmaskerd, en daarmee de eensgezindheid borg gesteld. Daarentegen hebben de innerlijk verzwakte Vaticaan 2, clerici en bisschoppen, gecapituleerd voor de subversieve staat met z’n griep hysterie propaganda en maatregelen. De V2 clerus betaalt nu de tol met kerksluitingen en verplichte griep rituelen, die de Goddelijke natuur van het Heilig Misoffer, ontheiligt. Zij etaleren de schande van de uit Vaticaan 2 (1965) voortgekomen, NOM Kerk. Onderworpen, is zij vervallen tot de trekpop van de staat. En daar was het ook om te doen voor de huidige verraderlijke vrijmetselaar regeringen. Zaai angst, onrust en verdeeldheid, dan wordt het volk kneedbaar als klei, voor de manipulerende, op macht beluste (r)overheid. Deze wil niet alleen ons geld en onze bezittingen stelen, om ons weerloos te maken en afhankelijk van de staat, maar zij wil ook onze ziel en verstand inpalmen, om iedere psychologische weerbaarheid te breken, teneinde de totalitaire Talmud- joodse wereldstaat van de NWO, te kunnen lanceren. Deze wil totale contrôle op al ons doen en laten, tot en met achter de deur van onze slaapkamers.
  Minister Slob houdt zijn poot stijf en capituleert niet ondanks de maçonnieke druk in het parlement. V2 bisschoppen en clerici van dat kaliber, zijn er niet meer. Enkel in Traditionele kringen hebben zij weten te overleven, in een wereld die de NOM Kerk heeft binnen gehaald in 1962, en God heeft dood verklaard.

 25. @ Jules van Rooyen…

  Dát is koren op de molen voor hen die de macht in de regering en de media hebben.
  Het gaat om artikel 23 van de grondwet.

  Citaat uit -Het Parool-
  De [grotere discussie], zegt Lievens, is of religieuze scholen nog zouden moeten bestaan. Die wordt niet gevoerd. De coalitiepartijen hebben [afgesproken] 👹 om [tijdens] kabinet-Rutte III niet aan artikel 23 te morrelen.

  Voor hier of daar wat scholen kan het functioneel zijn waar jij over schreef ..trouwens Slob is al aan het nuanceren of beter gezegd ..inbinden.
  Het niet tijdig reageren of wel tijdig reageren waar jij het over hebt geldt niet meer, zij hebben de macht en laten die niet meer los.. het is een kwestie van tijd en de christelijke scholen bestaan niet meer.. het bovenstaande CITAAT uit Het Parool zegt toch al genoeg waar ze naar toe willen.

  1. Zie hierboven.
   Misschien bent U kort van geheugen, beste Jo, maar die poging om de vrijheid van godsdienst in het onderwijs, in de grondwet te schrappen is al eerdere gepoogd. Dat is niet nieuw. De vorige keer was dat met de vrijmetselaar VVD-minister Dijkstal, zo’n 15 jr. terug. Hij had de steun van collega’s als mevr. .:. Jorritsma, lid van een vrouwelijke loge, en de gehele linkse kerk in het parlement. De VVD was toen al een vrijmetselaar partij geworden was, na de coup tegen de kandidaat partij leider, mevrouw Rita Verdonk. Die poging liep schipbreuk. Een grondwet wijziging is complex. Zelfs onder de huidige verhoudingen, is dat niet mogelijk. De linkse kerk heeft geen meerderheid, tenzij met verraad van enkele Christelijke partijen. En dit laatste is op dit heikele punt, nog steeds een brug te ver.

 26. Kinderen van de basisschool die aan seks doen, zijn daartoe gekomen vanuit een extrinsieke motivatie (= motivatie die ontstaat vanuit een externe bron). Anders gezegd: de oorzaak van seksende kinderen, ligt bij een oudere persoon; meest waarschijnlijk lijken volgens mij de leden van het directe gezin (lees: ouder(s), en/of oudere broers en zusjes).

 27. Christelijke leraren moeten kunnen zeggen, dat seks vóór het huwelijk fout is. Net zoals liegen, stelen enzovoorts. Maar … God laat ons 100% vrij. Zo dienen wij ook ánderen vrij te laten.
  Dus: zonden afwijzen, maar de zondaar te allen tijde welkom heten
  (= wie zonder zonde is, werpe de eerste steen + omdat wij allen zondaars zijn, kent de R.K. kerk de biecht).
  Mensen die wel of niet hun zonden biechten zijn allemaal welkom in de kerk.
  Zo dient het ook op de scholen en bij de ouders te zijn.

 28. In DIT geval staat ter discussie artikel 23 lid 3 van de grondwet:

  Artikel 23, lid 3
  Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

 29. @Jules van Rooyen: … {11 november 2020 om 09:01}..

  De negatieve –abnormale– ontwikkelingen gaan snel maar wat ze ook bekokstoven.. ikzelf ga uit van mijn eigen [doel]stellingen en die staan in Jesaja 48:14-16.. een profetie met een [dubbele] vervulling.. vers 22.

  De Petr. Can. Vert. zegt het volgende::
  Wie heeft onder u dit voorspeld?
  De geliefde van Jahweh gaat [zijn] wil volbrengen ..Over Babel en het ras der Chaldeën.
  IK heb het gezegd, IK heb hem geroepen;
  IK heb hem doen komen, en [zijn] plannen doen slagen!
  (Vers 16)…
  Nadert tot MIJ, ..En wilt hiernaar horen::
  Van de aanvang af heb IK niet in het verborgene gesproken, …((zoals in de vrijmetselarij))
  En nu gaat het gebeuren, ben IK er bij;
  Thans zend IK hem, IK, Jahweh de Heer, {thans zend IK hem} .. met [zijn] geest.

  Over dit laatste zegt de voetnoot:: dat het een onzekere vertaling en verklaring is.
  Cyrus’ geest is zijn krijgshaftigheid, die God hem heeft geschonken.
  Wie van de pretendenten 🤭 heeft [het inzicht] zich dit kunnen toeëigenen .. niemand toch.!!! 🤥

  De landen zullen onderworpen worden aan het totale communisme.. zegt een profetie.
  Máár dit zegt Nostradamus “over Nederland”…. (op herhaling)
  ▪︎Aan het einde van de Var (hier: oorlog) verandert de Almachtige.
  ▪︎dichtbij de [oever] worden [drie] SCHONE kinderen geboren. ..(3 vrouwen, ieder ⅓ deel van..)
  ▪︎!!!!! [Ineenstorting van het volk] door -bevoegde- leeftijd.
  ▪︎De regering in het land [verandert] en [groeien🦋] zal een oprechter iemand.🤴

  Als het onkruid opgegroeid is kan men het gemakkelijker [vastplakken] en uittrekken ..zitten de wortels te diep dan gaat men ze [uitgraven, uithollen] zodat de wortels alsnog [bloot] komen en kan men zodoende ze alsnog verwijderen.. en dat is de werkwijze.. de joker van de ware pretendent.

 30. Een fantastisch filmpje van een mooie wetenschapper die weet waar het over gaat. “Ze (de politici) zijn ons aan het ‘pijnigen’ met hun gedoe.”.
  Griep of ‘covid 19’ is helemaal niet zo besmettelijk als men het doet voorkomen, zegt deze goede man. Ze zijn bezig de mensen ontzettend bang voor elkaar te maken.
  https://www.youtube.com/watch?v=XO8lDrOajGo&feature=emb_logo

 31. Recordaantal nieuwe besmettingen in VS
  De Verenigde Staten hebben opnieuw een record aan nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Donderdag werden 153.496 nieuwe gevallen van infectie geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan de dag voordien, blijkt vrijdag uit de gegevens van de Johns Hopkins University.
  In de VS, met zijn ongeveer 330 miljoen inwoners, zijn sinds de start van de pandemie meer dan 10,5 miljoen mensen besmet door het coronavirus. Zowat 242.400 coronapatiënten zijn er overleden.

 32. Het moge duidelijk zijn: Covid19 is heel wat meer dan een griepje. Wie daar niet van overtuigd is, vraag het maar eens aan mensen die op intensieve diensten werken!

  Daarnaast is het natuurlijk onnodig om kanonskogels te gebruiken om op muggen te schieten. De kerken, die eigenlijk al bijna leeg zijn (op enkele hoogdagen na) en die bovendien grote volumes lucht bevatten, kunnen nauwelijks een broeihaard van besmettingen geheten worden. Ik zou zelfs durven stellen dat de kerken misschien wel bij de weinige plaatsen horen waar de sterk doorgedreven maatregelen tot in het kleinste detail gerespecteerd worden. In Nederland mogen er 30 personen de eredienst bijwonen. Waarom kan dat bij ons hier ook niet? En in Frankrijk? En in Ierland? En in Engeland?

  Het is duidelijk dat de motor van Covid19 zich (ver) buiten de kerk bevindt, met name de buitenschoolse sportactiviteiten waar velen in te kleine ruimtes samenkomen. Koning Voetbal krijgt bovendien elke twee dagen een hoop testen aangereikt, want o wee, dit is zo belangrijk dat het niet kan stilgelegd worden. En daarvoor moeten cultuur en erediensten wijken, die zijn namelijk niet zo belangrijk in onze neoliberale postmoderne maatschappij die lak heeft aan (alle) christelijke en katholieke waarden!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht