Aartsbisschop Viganò waarschuwt voor Orwelliaanse dictatuur, indien Trump verkiezingen verliest

In een recent interview voor de Italiaanse krant “Il Giornale” waarschuwde de voormalige apostolische nuntius voor the Verenigde Staten, Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voor een globale “Orwelliaanse dictatuur”, indien Donald Trump de komende Amerikaanse presidentiële verkiezingen in november zou verliezen. Paus Franciscus, die volgens Aartsbisschop Viganò al langer gewonnen is voor de Nieuwe Wereldorde, zou in Trump’s tegenstander, Joe Biden, een invloedrijke bondgenoot krijgen.

Hoewel Biden op papier Katholiek is, heeft hij aldus Viganò geen eigen identiteit. Niet alleen is hij volgens de aartsbisschop mentaal zwak, maar ook makkelijk te chanteren, waardoor hij als Amerikaanse president een marionet zou worden voor de globalistische elite. Hierdoor “zouden we te maken krijgen met een Orwelliaanse dictatuur, gewenst door zowel de ‘Deep State’ (Amerikaanse schaduwregering) als de ‘Deep Church’ (schaduwkerk)”.  In deze dictatuur, zouden volgens Viganò de “rechten die vandaag als fundamenteel en onvervreemdbaar worden beschouwd, met medeplichtigheid van de reguliere media worden vertrapt.”

Viganò waarschuwde gelovigen eveneens voor de introductie van een nieuwe wereldreligie, met als valse dogma’s de oecumene, het Mathusianisme, de milieubeweging, het pan-seksualisme en het immigrationisme. Deze valse religie, gesteund door een groot deel van de internationale seculiere en kerkelijke elite,  zou een voorbode zijn van de komst van de Antechrist, een zware Christenvervolging en de terugkeer van de Heer Jezus Christus.

Gelukkig bleef er volgens Aartsbisschop een kleine groep vurige katholieken over, die net zoals de moeder van God, de heilige Johannes en Maria Magdalena aan de voet van het kruis bleven. Hij benadrukte bovendien, dat de toekomst van de wereld niet in de handen van mensen ligt, en dat de Heer heeft beloofd dat Hij zijn kerk niet zou verlaten. De woorden van Christus zijn de rots van onze hoop, concludeerde Viganò: “Zie, ik ben met u alle dagen, tot het einde van de wereld” (Mt 28:20).

Over Aartsbisschop Carlo Maria Viganò 

Als voormalige apostolische nuntius in de Verenigde Staten en fervente criticus van Paus Franciscus, staat Aartsbisschop Viganò bekend als een persoon die de controverse niet uit de weg gaat. In 2018 publiceerde hij onder andere een memorandum, waarin hij Franciscus beschuldigde van het in bescherming nemen van de pedofiele ex-aartsbisschop van Washington DC, Theodore McGarrick. Dit jaar lag Viganò o.a. aan de basis van een manifest, waarin de gevaren van de draconische Covid 19-maatregelen voor de basisvrijheden, waaronder de godsdienstvrijheid, werden benadrukt. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

17 commentaren op “Aartsbisschop Viganò waarschuwt voor Orwelliaanse dictatuur, indien Trump verkiezingen verliest

 1. De kans zit er dik in dat hij niet meer herkozen zal worden, hij en zijn vrouw hebben COVID 19 en nu moet m’n zien of hij heel ziek gaat worden en zelfs in het ziekenhuis kan belanden, komt dan zijn verkiezing niet in gevaar? Verder vrees ik dat de VS meer en meer aan het afglijden is in een vorm van burgergeweld door linkse tegenstrevers die uit zijn op geweld. En dat we meer en meer komen tot een wereldreligie is een feit, en weer loopt België voorop met de eerste transgender in de regering, doe maar lekker voort.

  1. Dat Trump en zijn Melania besmet zijn door her coronavirus kan toch geen enkele invloed hebben op de komende Amerikaanse verkiezingen. Een meerderheid op dit forum heeft altijd volgehouden dat corona slechts ‘een griepje’ is. een griepje is toch niet zo erg. Volgens anderen heeft men van Corona geen last bij een voldoende immuniteit. Dat kan voor Trump toch ook geen probleem zijn. Sommigen op dit forum verdedigen de stelling dat alles wat over corona gezegd wordt een samenzwering is, vals nieuws is. Wat is dan het probleem voor Trump?
   Moeilijker wordt het voor hen die hier op dit forum orakelen dat corona een straf van God is voor hen die slecht en zondig zijn. God zou hen de ogen willen openen. Voor een aantal op dit forum wordt Trump bijna heilig verklaard. Hoe en waarom zou God de man dan straffen.
   Met de besmetting van Trump op de achtergrond, vrees ik dat heel wat uitlatingen op dit forum geen steek meer houden/ Misschien worden ze wakker door wat nu met ‘hun’ president gebeurt en komen ze eindelijk tot het besef dat corona toch niet zo onschuldig en ongevaarlijk is als ze hier beweren.

  2. Trump is sowieso een zondaar. Hertrouwd, ontrouw. Maar dat nemen ‘we’ op de koop toe omdat hij een middel kan zijn om de abortus en het homohuwelijk te verbieden. En dat gaat voor uiteraard.

 2. Paul, ik verkneukel mij niet, ik stel enkel een aantal dingen vast en verwijs naar zaken die hier op dit zelfde Forum geschreven werden. Het wordt pas echt moeilijk wanneer Trump echt zie zou worden. Dan sneuvelen heel wat heilige huisjes die op dit forum voor waarheid verkondigd worden i.v.m. corona en i.v.m. Trump

 3. Paul, ik weet niet of verkneukelen het juiste woord is.

  Dat volgelingen van Christus die is, de Weg, de Waarheid en het Leven, hun hoop vestigen op een man
  -die geen andere weg dan die van zijn eigen gewin bewandeld,
  -die elke dag opnieuw de meest bizarre en helaas soms ook levensgevaarlijke leugens verspreid
  -die zegt het ongeboren leven beschermen, maar geen waarde hecht aan elk geboren leven dat niet van een blanke rechts conservatieve Amerikaan is.

  Ik ben erg benieuwd of “the Big Donald” er ook voor kiest om, naar zijn eigen dringende advies, nu met een transfusie van bleekwater dit griepje te boven te komen.

 4. Corerectie: in de virige bijdrage wilde ik zeggen:
  Paul, ik weet niet of verkneukelen het juiste woord is.
  Ik ben bang dat de volgelingen van Christus die is, de Weg, de Waarheid en het Leven, en die nu hun hoop vestigen op een man
  -die geen andere weg dan die van zijn eigen gewin bewandeld,
  -die elke dag opnieuw de meest bizarre en helaas soms ook levensgevaarlijke leugens verspreid
  -die zegt het ongeboren leven beschermen, maar geen waarde hecht aan elk geboren leven dat niet van een blanke rechts conservatieve Amerikaan is.
  door niets of niemand tot een helder oordeel zullen komen.

  Ik ben erg benieuwd of “the Big Donald” er ook voor kiest om, naar zijn eigen dringende advies, nu met een transfusie van bleekwater dit griepje te boven te komen.

  Beantwoorden

 5. Vigano, als je in de Kerk bent afgeschreven kan je je nog politiek inlaten.

 6. De coronabesmetting van Donald Trump zal zeker effect hebben in het stemhokje op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Meer en meer experts zijn ervan overtuigd dat het de huidige president stemmen zal kosten in de race naar het Witte Huis.
  De Amerikaanse president is het levende bewijs geworden van zijn onderschatting van het virus en zijn slechte aanpak van de coranapandemie Dat zelfs een goed beschermde en omringde, misschien wel de best beschermde en best omringde mens ter wereld, toch besmet geraakt, maakt duidelijk dat je dit virus serieus moet nemen. Iets wat Trump in het verleden herhaaldelijk niet deed. Integendeel. Hij lachte zelfs met mensen die een mondmasker droegen.,Vele Amerikanen zulen in deze besmetting hun grote gelijk zullen zien. “Zie je wel: hij heeft de ernst van het virus altijd ontkend en nu heeft hij het zelf vlaggen.” De voorbije week hebben zijn kansen op een herverkiezing misschien wel de finale doodsteek gekregen. Het is een cumulatie van zaken die tegen hem pleiten. Er was het desastreuze debat waar hij zich onmenselijk gedroeg. Daar heeft hij zeker geen kiezers gewonnen, waarschijnlijk eerder kiezers verloren. Dan kwam er het nieuws over het feit dat hij de laatste jaren amper belastingen heeft betaald. En nu moest hij nog eens toegeven dat hij het coronavirus opliep. Hij is nu misschien zelfs zijn geloofwaardigheid helemaal verloren. En veel Amerikanen hadden het al niet hoog op met die geloofwaardigheid. Alleen het feit al dat mensen denken dat hij zijn besmetting verzint om er voordeel uit te halen, toont aan dat velen weinig vertrouwen hebben in de president.

  1. Robbe, je hebt beslist gelijk maar ik vrees dat deze logische redenering geen stand houdt in het Amerika van NU.
   Zolang hij ZEGT tegen abortus te zijn mag hij liegen, bedriegen, hoereren, echtbreken, belastingontduiken, manipuleren, chanteren.
   Wat hij ook doet de Artsbisschop een zijn volgelingen zullen hem altijd blijven steunen.

   Omdat Trump ZEGT tegen abortus te zijn, en als je dat gezegd hebt is het net als met een goede Biecht:
   Dan is alles wat je in het verleden hebt gedaan, of nagelaten, of gezegd vergeten, En zijn al je fouten vergeven.

 7. @staf De Laet, i,v,m, Uw reactie van 2 oktober 2020 om 11:15 uur
  De nieuwste OFFICIËLE cijfers van covid + griep (zeer recent).
  Deze cijfers zijn van het CBS.
  De sterfgevallen worden door de gemeenten aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ) doorgegeven. Binnen 2 weken zijn circa 97% van alle sterfgevallen bekend bij het CBS. De reden van sterfte is ten tijde van deze wekelijkse rapportage nog niet bekend.

  https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland
  In de week van 17 tot en met 23 september 2020 was de totale sterfte in Nederland NIÉT verhoogd.
  Anders gezegd: er was NIEMAND gestorven aan influenza (= groep) en er was NIEMAND gestorven aan Covid -19.

  Op 31 sep 2020 was een noodsituatie uitgeroepen door dhr. Rutte!!!

  In de week van 10 tot en met 16 september 2020 meldde het rivm hetzelfde.

  1. droom maar lekker verder, Derks. ik wens u de ziekte niet toe evenmin als aan de ‘grote’ leider van Amerika. Misschien toch een teken uit de hemel?

 8. @Theo Janssen,
  Een mens die pas geborenen – ik bedoel: nog niet geborenen – het leven niet gunt, is een non – mens (= niet – mens).
  Trump is het énige opperhoofd van ’n land, die nog niet geborenen in bescherming neemt.
  Ongeacht zijn beweegreden(en), verdient dhr. Trump onze zegen.

  Iemand die geen achting heeft voor nog-niet-geborenen, die heeft ook geen achting voor wél-geborenen.
  Iemand die geen achting heeft voor wél-geborenen (= de medemens), heeft geen achting voor God.

  Andersom mag óók geredeneerd worden:
  Iemand die geen achting heeft voor God, heeft ook geen achting voor de medemens (= de wél-geborenen);
  Iemand die geen achting heeft voor de wél-geborenen, heeft ook geen achting voor nog-niet-geborenen.

  Een land zonder inwoners, is geen land.
  Trump verdiént ons aller voordeel van de twijfel.

 9. Trump is de eerste president die geen oorlog is begonnen. Maar dat terzijde. Het gaat mij daar niet om. De Kardinaal heeft wel gelijk. Maar met de democraten krijgt het cultuurmarxisme de overhand. Die uit zijn op polarisatie. Minderheden die niet verbinden maar totalitair hun marxistische doelen uitrollen en het opleggen aan een ieder. Weg vrijheid van meningsuiting. Weg met vrede. Voortschrijdende secularisatie. Haat en geweld is waar ze voor staan als je niet met ze eens bent. Anti semitisme. Pogrom tegen hen. Waar geen plaats is voor het christendom. Zoals nu in China en islamitische landen gebeurt. Links die een religie wil. Maar dan eerder geleest op de(het) islam(fascisme). Het Midden-Oosten kunt u daar alles over vertellen hoe zij worden verdreven en net als in de tijd van Hitler worden gedecimeerd door slachtpartijen van hatende islamieten samen met behulp van links die het marxisme voorstaat zal het erger worden. Ook in Europa is die tendens waar te nemen. Het begint met de burger te willen opleggen dat ze de klimaathype, want de opwarming komt door de activiteiten van de zon. De mens heeft daar niet echt invloed op. Wel voor het milieu kan hij zorgen dat het beter wordt. Tegengaan van de plasticsoep, de vervuiling in de natuur. Rentmeesterschap waar de Bijbel het over heeft. Goed opgaan met de Schepping. Verder opzadelen met (zeer) hoge energiekosten. Want we moeten van het gas af. Het zal niets uithalen. Want het land vol pleuren met windmolens en zonnecollectoren is onvoldoende op het hele land continue van energie te voorzien. Een gascentrale zal nodig blijken. Goed dat de kardinaal ons wijst op het marxisme en secularisatie, islamkwaad. Christenen zullen in de verdrukking komen. Waar de Bijbel het overheeft, Tot Hij wederkeert. Dan zal het Kwaad teruggedrongen worden en Hij zal triomferen. Ons wordt gevraagd vol te houden met hoop en vertrouwen te hebben in Hem.

  1. In uw schoenen zou ik vertrouwen op de geleidende hand van God. Want van uw verhaal klopt werkelijk niets.
   Uw agenda is alleen de prolife agenda en het terugdraaien van de het homohuwelijk. En daarom is Trump goed. Als er iemand ervoor gezorgd heeft dat Amerika gepolariseerd is is het juist Trump geweest en nog. Let maar op de vraag tijdens het debat over de Good Boys…Trump heeft duidelijk gemaakt niet een president te willen zijn voor alle Amerikanen maar juist alleen voor zijn kiezers. Hoe polariserend ben je dan?!
   Ongelofelijk dat dit land niet kan zorgen voor 2 fatsoenlijke presidentskandidaten.

 10. Juuls,
  Mooi voorbeeld van brainwashed mediatype bent u. Trump hoeft geen president te zijn voor een oorlogsbende genaamd Antifa en BLM’ers die slechts 1 marxistisch doel hebben tesamen. Kamala heeft meer respect voor moordende zwarten dan voor law & order. Komt goed met haar als vice president (not!). Trouwens, als u denkt dat covid én de BLM rellen allemaal tijdens Trump’s presidentschap uit de lucht zijn komen vallen, ben je archi-dom. De stenen worden in paletten aan de hoeken van de straat gezet opdat antifa’s en co ze kunnen ophalen om ruiten in te smijten van de brave werkende zelfstandige die dit maar voor het ‘goede doel’ moet ondergaan (are you with us ? if not: smash the store!). Over polariserend gesproken….het is begonnen met de heilige paus Obama, die kritiek gaf vanaf zijn eerste dag als president op de werking van de ‘blanke’ politie. Het aantal artikels mbt blanke politie agenten die zwarten neermaaiden die ik op HLN heb gelezen tijdens het Obama tijdperk is ontelbaar. Onder Trump waren de artikels plots verdwenen, nu het voordeel voor Biden lijkt poppen de artikels weer op als zoete broodjes. De blanke man/politie agent is de ware racist en mag best wel een kopje kleiner gemaakt worden. Let maar op, het zal niet enkel het christendom vergaan, de blanke man zal snel een ‘easy target’ worden in het westen. De boeman van al het slechte in de wereld.
  Dat de statistieken een andere waarheid vertellen doet er niet toe. (zwarten moorden meer blanken dan omgekeerd). Herstelbetalingen, dat moet de blanke vooral doen vanuit een kolonialistich verleden. Pay up or die. Die spreuk staat sneller voor je deur dan gedacht misschien. Blm’ers in de VS schreeuwen dit reeds uit voor de huizen van blanken (lees je niet in de leugenpers, moet je voor graven, snappie ?)
  Tevens, de islamisering van europa gaat lekker voort. In Irak leefden ‘gematigde’ moslims vredig naast christenen, als broeders bijna…..tot de dag dat ISIS op de christendeuren bonkte (verraden door hun gematigde vriendjes). Ze kregen 24u de tijd om te vertrekken. Velen waren hun woning nog niet uit of hun buren plunderen met de grote glimlach de christenhuizen (lees je niet in de verzwijgpers).
  Irak is maar enkele duizenden kilometers verwijderd van ons, maar toch hebben velen de pretentie te denken dat zo’n toestanden hier nooit zullen plaatsvinden. Een gewaarschuwd man….
  Het zijn extremistische minderheden die de koers altijd zullen bepalen van ‘hun’ volk, niet andersom. (cfr het nazisme) Islamisten zullen seculariteit nooit aanvaarden, kijk naar Frankrijk, stoere Macron komt uit zijn schulp met stoere praat om islamisme aan te pakken. Too late, too little stupid ! Het kalf is al lang verzopen, Frankrijk IS reeds geïslamiseerd, ze beseffen het alleen nog niet. De rest van west europa volgt in een razend tempo met de gewilde massa immigratie van non-assimileerbare moslims.
  Zweden, nog zo’n mislukt immigratie land. De Zweden zijn ten dode opgeschreven, de politie heeft geen macht tav de oorlog tegen immigranten in steden zoals Malmö. Word je verkracht als vrouw in Zweden, komt de immigrant-dader er amper met een taakstrafje vanaf. Ze lachen je vierkant uit man. En pas op als je iets durft zeggen over immigranten, ze graven er letterlijk je graf (lees: je mag het zelf graven).
  Niets is wat het lijkt, en media speelt het slinks en sluw mee. Je moet er eens ff bij stilstaan….sinds Trump de race naar het presidentschap heeft gestart werd er GEEN ENKEL artikel in zijn voordeel geschreven, geen enkel ! Dit is abnormaal en zelfs misdadig. De vredesverdragen tss enkele Arabische landen en Israel is ongezien, maar media gunnen het Trump niet, ze schrijven er dan ook nauwelijks over, nochtans wereldnieuws, ongezien ! Waar was Obama in dit verhaal ? Waarom kon hij, de charismatische schoonprater voor 600.000 dollar per speech dit niet verwezenlijken ? Antwoord: hij haat Israël. Welke idioot geeft een satanisch land als Iran bakken dollars ? Obama !
  Trouwens, indien Hillary de verkiezingen had gewonnen was Rusland reeds aangevallen geweest. De navo had in de laatste maanden van Obama reeds zijn troepen richting Russische grens gebracht want Poetin was gigantisch gevaarlijk bezig volgens ene generaal (naam vergeten).
  Ten tijde van Obama las je ook quasi élke dag een artikel over de duivel Poetin, tijdens Trump termijn zelden….. Let op, Biden president = Poetin moet verdwijnen = oorlog, count on it !.
  Och man, ik kan nog uren doorgaan. Het is wat het is. De massa wil brood en spelen, hou ze dom en vooral slaafs aan de leugenpers die maar al te graag het programma kiest wat zij willen dat u gelooft.
  Journalistiek is dood en begraven.
  Ik voorspel u, de landen die straks overspoelt gaan worden zijn de visegradlanden, met Polen en Hongarije voorop.
  Ik weet van enkele mensen in de politiek dat zij reeds een stek gekocht hebben in Hongarije als ‘buitenverblijf’ (lol, lees: vluchthuis) als de pleuris uitbreekt en maar al te graag onder de Orban vleugels willen schuilen.
  Wist u dat Slovenië Islam NIET erkend als religie ? Tiens.
  Blondines kunnen in die landen nog op hoge hakken in minirokjes door de straat paraderen. Hier worden mensen met kabouters in hun voortuin die borsten vertonen aangemaand de kleine mensjes te bedekken of weg te nemen. Zou de sint binnen 2j nog bestaan ? Kerststallen met plexiglas, zoniet wordt er gegarandeerd een drol gelegd op ons Jezeke of erger.
  In Frankrijk kakken ze elke dag een kerk vol, op het altaar, of hosties ontheiligd. Allemaal de nieuwkomers die er zich schuldig aan maken. Staat nergens in de verzwijgpers, trouwens , who cares ? We hebben toch onze vrijheid ? What do we need more ? Antwoord: helderzienden in de politiek die kunnen inschatten waar het naartoe gaat (verkeerde richting). Lesbos. Nachtmerrie voor de autochtonen. Wist u dat er hectaren olijfbomen van honderden jaren werden omgehakt door ‘nieuwkomers’….? Ze laten een briefje achter: jihadis are in town.
  Waarom lezen we in msm enkel het nieuws van de racistische bevolking die geen zielige nieuwkomers met smartphone & leather jacket willen omhelsen ? Waarom lezen we niets over de vernielingen van hun kerkjes , de kruisen op de straathoek die worden omgetrokken, het vernielen van de locale economie ?
  Niets is wat het lijkt. Media is fake news en de vijand van het volk. Tump is geen heilige, maar ik kijk naar zijn daden , niet naar zijn tweets/woorden.
  Onder obama moesten de zwarte univs elk jaar opnieuw subsidies komen vragen, Trump tekende ineens voor 4 jaar subsidies.
  Trump is naief te stellen dat hij enkel vrede wil mijn gedacht. Hij trekt troepen terug en wil stoppen met wereldpolitie te spelen. Zijn voorgangers (incluis paus obama) hebben bewezen dat buitenlandse politie NIET werkt sinds decennia. Trump is een party crasher. Ambassade naar Jeruzalem: fact. No wars: fact. Vrede met Arabische landen en Israel: fact. Zwarten uit the plantation trekken van de democraten: fact (doet me aan Baltimore denken, waarom is BLM daar NIET actief ? De hellhole voor zwarten, armoede troef daar, net DAAR zou moeten geprotesteerd worden ! Antwoord: antifa is bang van de échte zwarte man !!!) In Baltimore staat men niet te springen voor defund the police. Het staat enkel gelijk met nog meer zwarte doden…
  Tijd om te gaan slapen.
  Tip: lees uw krant, HLN, De morgen, De standaard en vooral: laat uw brain meeglijden in het verhaaltje dat alles goed komt en dat vrijheid oneindig zal meedraaien voor u en uw kids. Maar weet dat vrijheid nooit een gratis goed is geweest. Er komt een dag dat je er mss voor moet vechten. Ikzelf ga dan NIET vechten tegen de vijand, wel tegen de mensen die ons dat dan hebben aangedaan. Zal niet moeilijk zijn hen dan te vinden.
  Hopelijk komt het niet zo ver. Maar ik vrees er voor.

  Good night.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht