DIT zijn de gevolgen van paus Franciscus’ China-Vaticaan-deal voor katholieke priesters in China

Foto: Pixabay – publiek domein.

Sinds paus Franciscus in september 2018 de China-Vaticaan-deal ondertekende (en die binnenkort zal worden hernieuwd) waardoor het regime in Peking Franciscus als hoofd van de Chinese Katholieken erkende, zelf de bisschoppen mag kiezen, én Franciscus de excommunicatie ophief van zeven communistische ‘bisschoppen’, hebben de Romegetrouwe Katholieken onnoemelijk geleden. Dit omdat ze door hun overheid nu verplicht worden zich te laten registreren bij de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie (CPA), een “instrument van controle” opgericht in 1957 door de Chinese communistische dictator Mao Zedong. Dit is echter een schismatieke ‘Kerk’, omdat ze het communisme propageert en onder rechtstreekse controle staat van de Communistische Partij. De meeste priesters en bisschoppen van de ondergrondse Katholieke Kerk weigeren zich dan ook aan te sluiten bij de CPA. Maar die worden dan opgepakt en gemarteld.

In november vorig jaar schreef Kardinaal Joseph Zen dat “ondergrondse geestelijken bij hem hebben geweend” sinds de ondertekening van de China-Vaticaan-deal. “Ze zeggen dat de autoriteiten hen hebben gedwongen om open te worden, om de (schismatieke) Chinese Katholieke Patriottistische Associatie te vervoegen en een priestercertificaat te verkrijgen met als reden dat de paus de China-Vaticaan-deal heeft ondertekend”, zo vertelde Zen aan Catholic Asian News. Zen zei in december 2019 ook dat het enige motief voor de deal “diplomatiek succes” en “ijdelheid” was.

Arrestatie en foltering

Volgens Bitter Winter, een magazine dat verslag brengt over religieuze vrijheid en mensenrechten in China, werd afgelopen maand een 46-jarige priester opgepakt en gefolterd, omdat hij zich weigerde aan te sluiten bij de CPA.

Vader Liu Maochun, die de ondergedoken bisschop Guo Xijin in het bisdom Mindong assisteert, werd op 1 september door de Chinese politie meegenomen terwijl hij patiënten aan het bezoeken was in een ziekenhuis. Hij werd naar de gevangenis van Fu’an gebracht. De overheid beweerde dat vader Maochun de regels niet had gehoorzaamd, en “ideologisch radicaal” was.

Vader Liu Maochun werd onderworpen aan de foltermethode die bekend staat als het “uitputten van de arend”, waarbij mensen voor lange tijd van hun slaap beroofd worden. Politieofficieren sloegen dagenlang om de haverklap op een gong naast zijn oren, en schenen voortdurend- 24 uur per dag – met een fel licht in zijn ogen.

De in China gebruikte ‘ondervragingsstoel’ waar gearresteerden soms dagenlang in worden vastgebonden.

Ook Mgr. Guo Xijin weigerde zich aan te sluiten bij de Chinese Patriottistische Katholieke Associatie, waardoor hij sinds november vorig jaar op de vlucht sloeg voor de Chinese politie en zich ergens op een geheime locatie schuil houdt.

De overheid had eerder ook al één van de diakens van het bisdom onder druk gezet, met dreigementen om zijn huis plat te gooien en zijn kinderen zonder  werk te zetten indien hij verder Mgr. Guo Xijin bleef steunen in zijn weigering om zich aan te sluiten bij de CPA.

Een insider van het gemeentebestuur van Fu’an vertelde dat de arrestatie van vader Liu Maochun gelinkt was aan het onderzoek naar het uitlekken van informatie over de foltering van vader Huang, een andere priester van Mindong die de CPA weigerde te vervoegen. Het regime vermoedt dat vader Maochun ermee te maken kan hebben. Vader Huang werd in april dit jaar gearresteerd en aan dezelfde foltermethode onderworpen. Na vier dagen onophoudelijke foltering brak hij, en ondertekende hij de verklaring om zich bij de CPA aan te sluiten. Hij zei wel dat ze er moesten aan toevoegen dat hij trouw zou blijven aan de Katholieke Leer.

De dag na de arrestatie van vader Lui Maochun, beval het Publieke Veiligheidsbureau van de stad Ningde de arrestatie van vader Zhu Rutuan, om hem ook te dwingen de CPA te vervoegen. De priester werd echter gewaarschuwd en kon tijdig onderduiken. De beambten van het bureau trachten hem nu met high-tech opsporingstechnieken te lokaliseren.

Indoctrinatiekampen

Een insider van de overheid vertelde aan Bitter Winter dat de autoriteiten die leden van de geestelijkheid die weigeren de CPA te vervoegen, beschouwen als “extreme religieuze ideologieën” hebbend, omdat ze enkel geloven in God en het leiderschap van de Chinese Communistische Partij afwijzen. De bron vertelde nog dat er plannen zijn om diegenen met “extreme ideologieën” op te sluiten in speciale indoctrinatiekampen, die “Huizen van Liefde” zullen worden genoemd.

Herbestemming of vernieling van katholieke instellingen en heiligdommen

Sinds de ondertekening van de deal werden in China verschillende Katholieke instellingen, heiligdommen en scholen overgenomen door de Communistische overheid, omdat ze zich weigerden aan te sluiten bij de CPA. Ofwel worden ze herbestemd voor seculiere doeleinden, ofwel worden ze vernield.

Een voorbeeld is de Katholieke kerk van Pingding in het Yujinag district van Yingtanc in de provincie Jiangxi, die in november vorig jaar herbestemd werd. Het kerkgebouw dat dateert van 1925 werd in een amusementscentrum veranderd, waar inwoners elkaar ontmoeten om spelletjes te spelen en te dansen.

Ook valt de politie huizen van gelovigen binnen, om er de kruisbeelden en beelden van Jezus en Maria te vernielen en er een foto van Mao Zedong op te hangen. Ieder die zich verzet wordt gearresteerd of krijgt klappen van de wapenstok.

“Onze voorvaderen waren ook Katholiek, maar de overheid verbiedt ons nu van het zingen van hymnen,” vertelde een plaatselijke Katholieke vrouw van in de 60 aan Bitter Winter. Een andere gelovige, een man van in de 40, voegde eraan toe dat de vervolging steeds heviger wordt. “Het gaat terug naar de tijden van de Culturele Revolutie. We hebben geen andere keuze dan thuis erediensten te houden. Hoe meer ze arresteren, hoe meer hymnen we zingen. We kunnen God niet afwijzen, ongeacht wat er gebeurt.”

Bron: Bitter Winter/Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

6 commentaren op “DIT zijn de gevolgen van paus Franciscus’ China-Vaticaan-deal voor katholieke priesters in China

 1. Het viel te verwachten, maar de sinistre deal is daarom niet minder rampzalig. Ik zie het als een voorteken, een teken aan de wand voor wie zich (in het ‘vrije’ Westen) veilig waant. Het is niet langer zomaar een ‘ver van mijn bed’ show: de diabolische, vilaine werking van de hamer en sikkel is niet meer geografisch beperkt, maar zal zich als een veelkoppig monster steeds uitdrukkelijker op het wereldtoneel doen gelden. En dat tot in het hart van de Kerk zelf, zoals we kunnen constateren en zoals al zolang en op zoveel plaatsen is voorzegd.

  De Kerk van Rome, die stelt de ontheemde en verdrukte medemens O zo hoog in het vaandel te hebben, verspeelt haar morele gezag volledig. De uitverkoop is begonnen. Het Vaticaan spaart moeite nog kosten om zichzelf tot een nietszeggend filiaal van de VN te degraderen. Het is (voorlopig nog) gissen wat China voor dit morele bankroet betaalt.

  Wanneer het corrupte regime in Oost-Azië op een dag zal imploderen en de verschrikkingen in volle omvang bekend zullen worden, dan zal de heilige rest (of wat daarvan in China nog over zal zijn) met recht en reden een beschuldigende vinger uitsteken naar naar de harteloze, goddeloze mijters die de hun toevertrouwde argeloze schapen aan de duivel hebben uitgeleverd. Dies irae!

  1. Beste Paul, U schrijft: “Wanneer het corrupte regime in Oost-Azië op een dag zal imploderen en de verschrikkingen in volle omvang bekend zullen worden, dan zal de heilige rest (of wat daarvan in China nog over zal zijn) met recht en reden een beschuldigende vinger uitsteken naar naar de harteloze, goddeloze mijters die de hun toevertrouwde argeloze schapen aan de duivel hebben uitgeleverd.”

   Dat is ook exact wat Richard Wurmbrand heeft gedaan nadat hij in vrijheid was gesteld. In zijn boek ‘gemarteld om Christus wil’, hekelt hij een aantal keer de laffe houding van bijvoorbeeld de top van de Katholieke Kerk; (Toen al) Op het moment dat tienduizenden Christenen gevangen zaten in werkkampen (zeg maar folterkampen), was de top van die Katholieke Kerk dagenlang aan het vergaderen over de kleur van het velours van de nieuwe zetels in het Vaticaan…

   Een veelzeggend citaat van hem: “”Whoever wishes to meet Jesus must meet him in places where brothers and sisters of Jesus are hungry, thirsty, naked, unwanted, sick or in prison. Whoever keeps himself distant from these places remains distant from Jesus.”

   Ook onze parochiepriesters preken graag over de opvang van vluchtelingen, maar over de barbaarsheid van de hedendaagse Christenvervolgingen wereldwijd wordt nauwelijks een woord gesproken. De doorsnee Katholiek schijnt er ook niet echt van wakker te liggen. Als zijn Tripel maar koud ligt en zijn nieuwe Volvo afbetaald geraakt is het allemaal wel goed…

   Blijkbaar zijn islamitische gelukszoekers vandaag belangrijker dan vervolgde Christenen…

   1. Tja de fameuze Ost-Politik, hoeveel gelovigen zijn er niet in stilte gesneuveld?
    “I told them not to create another Mindszenty case!” Het tegendeel blijkt het geval, ze flikken het gewoon opnieuw, tegen beter weten in.
    Ik kan er met mijn verstand niet meer bij.

 2. De ondergrondse kerk zal meer en meer een feit worden. Hei communistisch regime staat niet voor welke godsdienst ook, en vooral de kerk wordt vervolgd. En het Vaticaan speelt hierin een duistere rol, trouwens op de website van Restkerk kon ik lezen dat de arme paus nu 20 miljoen euro’s armer is geworden door zijn zelfbenoemde kardinaal, Jezus had nog geen steen om zijn hoofd op de leggen, hij was nederig en zachtmoedig van hart, dus niet van toepassing op deze paus.

 3. Is Jorge Bergoglio-alias paus Franciscus- wel een katholiek? Gelooft hij zelf? Ik heb sterk de indruk dat hij met de waaiende winden meedraait, veelal in die richting die men links noemt. Als hij sociaal-economisch links bedoelt, kan ik hem bijtreden, maar zijn links lijkt op massieve denationalistisatie van de volkeren met het oog op het stichten van een wereldvolk. Zoiets als de EU die de oude volkeren in Europa wil gelijkschakelen om één groot europees volk te verkrijgen. Gedwongen huwelijken of huwelijken die slinks in elkaar werden gestoken leiden altijd tot zware moeilijkheden .Er moet voor ieder volk een plaats zijn om zichzelf te ontplooien en dat geldt dus ook voor katholieken in China.

  1. @ Jaak Peeters,
   voor zover ik mag zeggen dat ik over een beetje mensenkennis beschik ben ik er van overtuigd dat Jorge Bergoglio niet slechts een opportune aard heeft, maar zelfs extreem opportunistisch, en in zodanige mate dat men het daarbij passende uitzicht op zwaar sarcasme en driftigheid grenzende aan razernij niet kan uitsluiten. Jarenlang meende ik sarcasme als een vorm van humor te kunnen zien maar dat is niet juist, sarcasme is bijtende spot, en dat is een paus absoluut onwaardig.
   Niet voor niets zegt Katharina Emmerick dat “zoals Christus aan de geselpaal gebonden werd zo zal de Kerk gebonden worden, zo zal zij worden vastgeklemd, totdat zij zich weer kan oprichten”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht