700 Britse dominees zeggen resoluut “neen” tegen nieuwe lockdown van openbare eredienst

Naar aanleiding van een recente verstrenging van de Corona-maatregelen in het Verenigd Koninkrijk hebben 700 Britse dominees zich resoluut tegen een nieuwe lockdown van de openbare eredienst geuit. “ De openbare eredienst van de Christelijke kerk is essentieel voor het welzijn van onze natie”, schreven ze in een open brief aan Premier Boris Johnson en de minister-presidenten van Wales, Schotland en Noord-Ierland. “Levend in de schaduw van een onbeheersbaar virus, hebben mensen meer dan ooit een dringende nood aan de Blijde Boodschap en hoop van Jezus, die ons leven in Zijn handen houdt.” De dominees verzochten hun overheid bijgevolg met aandrang om niet te vragen om een nieuwe schorsing van de erediensten. “Als we dat zouden doen, zou dit ernstige schade toebrengen aan onze gemeenten, onze dienst aan de natie en onze plicht als Christelijke herders. 

Sinds einde september zijn de Corona-regels in het Verenigd Koninkrijk opnieuw verscherpt, met een sociale bubbel van maximum 6 personen en de invoering van boetes tot £10,000 voor het breken van de verplichte zelf-isolatie door personen die positief testen voor Covid 19. Er was ook sprake van het mogelijke invoeren van een nieuwe lockdown. “We maken ons zorgen over een beleid dat prioriteit geeft aan het naakte bestaan, ten koste van wat het leven kwaliteit, betekenis en zin geeft,” schreven de 700 Britse dominees. “De steeds strengere maatregelen hebben een ontmenselijkend effect, dat resulteert in een groeiende golf van eenzaamheid, angst en psychologische schade.” De dominees vroegen zich af, of de Britse overheid wel in staat was om het virus, in afwachting van een vaccin, te beheersen. Zijn de maatregelen voor gezinnen en samenleving niet erger dan de ziekte zelf, was hierbij de centrale opmerking. Daarom riepen de dominees Premier Johnson en de regionale minister-presidenten op, om kwetsbare personen te beschermen, zonder “onnodige en autoritaire beperkingen” voor de rest van de samenleving. Een moedig standpunt, dat in sterk contrast staat met het zwijgen van o.a. onze Belgische Katholieke “herders”. 

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

57 commentaren op “700 Britse dominees zeggen resoluut “neen” tegen nieuwe lockdown van openbare eredienst

 1. Onze herders zijn inderdaad stil, en als ze al iets zeggen is het precies vooraf goedgekeurd door de staat.
  Gezien het verpletterend getuigenis van zoveel deskundigen omtrent de buitenproportionele maatregelen, is het zwijgen van de clerus toch tekenend.

 2. Groot gelijk hebben ze, en waar blijft de katholieke kerk, hun zwijgen is weer typisch hypocriet zo kennen we de leiding van de kerk. De kerken mogen niet sluiten, we moeten vertrouwen op onze Heer en Heiland.

  1. Welaan, Derks, waar wacht u op om die geestelijke lijders, zoals u ze noemt, aan het kruis te nagelen en zelf het heft in handen te nemen? Als u en ene Willy toch zo gebeten bent op de katholieke kerk, waarom stapt u er dan niet uit en begint u niet met een eigen sekte?

 3. @staf De Laet,
  Ik ga niet naar de kerk vanwege onze leiders (lijders), maar omdat ik gelóóf.

  1. Dat is dan prima, Derks. Dan kunt u in het vervolg misschien ook met een beetje meer eerbied over die leiders spreken en schrijven.

   1. @staf De Laet,
    Ik heb juist over mgr. Gijsen gesproken. Ik weet niet meer over welke onderwerp dat het ging
    Bekijk het onderwerp op deze site, waar ik vele dingen meld over mgr. Gijsen.
    Bekijk daar a.u.b. Uw eigen reactie van 23 september 2020 om 17:46 uur vóórdat U mij de les leest.

    1. @staf De Laet, correctie:
     Ik heb juist over mgr. Gijsen gesproken. Ik weet niet meer over welke onderwerp dat het ging
     Zie de site alhier: Britse Katholieken verwerpen steun van bisschoppen aan “progressieve” seksuele opvoeding in scholen

     Bekijk het onderwerp op deze site, waar ik vele dingen meld over mgr. Gijsen.
     Bekijk daar a.u.b. Uw eigen reactie van 23 september 2020 om 17:46 uur vóórdat U mij de les leest.

     1. @staf De Laet, correctie twee (het is opnieuw mijn dag niet):

      Zie de site alhier: Britse Katholieken verwerpen steun van bisschoppen aan “progressieve” seksuele opvoeding in scholen

      Bekijk het onderwerp op deze site, waar ik vele dingen meld over mgr. Gijsen.
      Bekijk daar a.u.b. Uw eigen reactie van 23 september 2020 om 17:46 uur vóórdat U mij de les leest.

      1. U doet er wel lang over om te reageren, Derks, maar het is u vergeven. Ik heb begrepen dat u op één of andere manier met Gysen hebt samengewerkt en dat de man voor u een voorbeeld was. Maar één ding is zeker en dat heeft Gysen ook bewezen: goede mensen kunnen ook zware misstappen begaan en het is niet omdat ze zo voorbeeldig schijnen dat hun misstappen onder de mat moeten geveegd worden.

       1. @staf De Laet,
        Ik was ’n paar uur van huis. U heeft mijn reacties aldaar dus niét gelezen.

        Mgr. Gijsen was niet foutloos. Hij was dus een méns. Ik heb mgr. Gijsen in vele verscheidene functies leren kennen als een aimabel en Godsvruchtig man met een onwaarschijnlijk hoog werktempo, van wie velen doelbewust misbruik gemaakt hebben (tm zijn opvolger mgr. Wiertz).
        Ik kan garanderen, dat mgr. Gijsen géén zware misstappen begaan heeft.

        1. Apart dat het toedekken van misbruik niet wordt gezien als zware misstap. Maar ik verwacht dat dat recht gezet is op het moment dat hij het huis van de heer probeerde te betreden.

 4. Aan @ staf De Laet ..vanwege.. {30 september 2020 om 16:10}..

  Hopelijk bedoel je (of u) niet de [on]-eerbiedwaardige kardinaal Danneels en de maffia club waar hij bij hoorde ..(het waren zijn eigen woorden).
  In Nederland hadden wij een goede bisschop Gijsen en zelfs die ging in de fout dat hij foute priesters overplaatste en die daar verder hun kwalijke zaken konden voorzetten.

  Als kind van 18 maanden beschouwde ik eens ..((bij de terugkeer van mijn moeder uit de kerk)) ..dat het bestaan van de kerk onafhankelijk was van mijn geloof.. dus de kerk als een object buiten mezelf en dan bedoel ik niet het uiterlijk van dat gebouw.. maar de uiterlijke kenbaarheid van haar innerlijke werkelijkheid en wat Theudmer daar over zegt, daar ben ik het met hem eens.. ondanks onze verschillen op een ander vlak.

  Het voldoen aan wat de kerk leert in opdracht van haar Meester Jezus Christus kan je niet aanpassen aan ons geloofsfalen en dwalen ..en daar dan ook pastoraal nog in tegemoet komen en de leer dan aanpassen naar ons steeds zwakker geloof …inplaats om te groeien in het geloof en de relatie met Jezus Christus te onderhouden zoals de kerk door alle eeuwen heeft geleerd ..het pastorale kan natuurlijk door de eeuwen verfijnd worden, maar de leer opzich kun je niet aanpassen aan de moderniteit.. en dat is toch gebeurd door Danneels en de maffia club waaronder de usurpator paus Franciscus.. die als een sluwe vos tewerk gaande is.. judas gelijkende.

  1. Jo, in uw laatste zin slaagt u er in om vertegenwoordigers van de moderniteit (wat dat laatste ook mag betekenen in uw ogen) zwaar te schofferen. In één zin lukt u erin om iemand van maffioso te beschuldigen, iemand een usurpator te noemen, de paus te betittelen als sluwe vos die op Judas gelijkt. Is dat niet een beetje te veel van het goede? u bevestigt hiermee wat ik al langer zeg: er zijn maar een paar goeden op de wereld, waaronder uzelf natuurlijk en enkele gelijkgezinden op dit forum en de hele verdere wereld is slecht. al wie niet 100% achter uw opvattingen staan – ze raken vaak kant noch wal- zijn slecht. Zou het kunnen dat u in uw overwegingen lichtelijk overdrijft????

 5. Om bij het onderwerp te blijven, waartegen de 700 Britse dominees protesteren, het is jammer dat ze de cijfers niet kennen en benutten. In België en Frankrijk ziet men dezelfde onkennis van de feiten. Toch zijn de feiten allesbepalend. Maar de regeringen houden er een dubbele agenda op na. De maatregelen hebben niks van doen met de Ch. griep, maar alles met absolute contrôle over alle burgers, en verder, de ouderen moeten de dood worden ingejaagd, voor zover dat kan. Dit is het nu gangbare beeld. Het gevolg is een hysterische paniek onder een gehersenspoeld publiek en een onvoorstelbare volgzaamheid van de meeste mensen, in alles wat het kartel van regering en virus-media, te berde brengt en wil afdwingen. De mortaliteit van de Chinese griep is ongeveer dezelfde als van een influenza griep, gemiddeld 0,2 % en voor mensen onder de 70 jr., 0,0004 %. De gewone influenza mortaliteit van dit jaar in NL, is nagenoeg 0 %. In België zal dit niet anders zijn. Toen de cijfers de NL premier werden voorgelegd in het parlement, enkele dagen terug, begon hij te stotteren en zocht hij naar smoezen, om de dis-proportionaliteit van de maatregelen te rechtvaardigen. Hij stond voor aap, maar gaf geen duimbreed toe. Immers, het hem opgedragen VN plan, moet worden uitgevoerd.

  1. Wat een gewauwel weer. Ik heb medelijden met uw kleinkinderen. Een opa die zo narrowminded en bekrompen is. Naar mijn mening is van Rooijen hier de gehersenspoelde. We moeten de doden maar op de koop toenemen. Laat alle maatregelen maar lekker vallen. Die mensen hadden toch wel doodgegaan. Ik dacht dat dat meisje (influencer) weinig verstand had. U hebt echt nog minder. Ga ook eens met Gommers praten. Al zal hij volgens u wel bij het complot horen….

   1. “Ik heb medelijden met uw kleinkinderen.”
    Drogreden: Ad Hominem (op de man spelen)

    “We moeten de doden maar op de koop toenemen.”
    Drogreden: Stropopredenering

    “Ik dacht dat dat meisje (influencer) weinig verstand had.”
    Drogreden: Associatie

    “Ga ook eens met Gommers praten.”
    Drogreden: Ad verecundiam (autoriteitsargument)

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

    Ondertussen wordt de kern van het betoog van mijnheer van Rooyen, namelijk dat de kans op overlijden door Covid-19 erg klein is en dat de maatregelen buitenproportioneel zijn, door u niet betwist.

    1. Zou dat betwist moeten worden? U hebt mij nooit horen zeggen dat we hier met een killervirus te maken hebben. Het gevaar zit hem ook niet daar. Het gaat om de overbelasting van de zorg. Bij een ongeremde gang van het virus zal het het systeem zodanig belasten dat de gehele gezondheidszorg overbelast raakt. Er is dan een nog groter risico voor de kwetsbaren. Dus ik vind de maatregelen niet buitenproportioneel.
     Jammer dat u van Rooijen niet vraagt om aan te tonen met bewijzen dat de maatregelen zijn opgezet om de burgers te controleren (om andere redenen dan viruscontrole) en dat het virus is opgezet om een reset uit te voeren vanuit een DEEPSTATE agenda.

 6. @Jules van Rooyen

  Gisteren of eergisteren hoorde ik op NPO 1 zeggen dat de redenen waarom er zo’n laag aantal griepgevallen zijn, kwam door de 1½ meter afstand want die had ook een gunstige affect op de griepgevallen
  DAAR hebben wij dus nog geen rekening mee gehouden..dat dat ook kon …of toch niet?! Of is dat lariekoek.

  1. @Jo
   Dat is larie koek, beste Jo, een virus besmetting gaat door de lucht in een aura van meters lang en met hoesten nog verder. Dat kan iemand met ziekte besmetten die geen of onvoldoende afweer heeft, dus een gebrekkig immuun systeem. Mondkapjes of een meter afstand hebben geen enkele zin. Verreweg het grootste deel van de mensheid is immuun geworden door jarenlang gezond te leven en vanaf de geboorte het immuun systeem te hebben vervolmaakt, met kinderziektes, griep aandoeningen, verkoudheden enz. Het covid gedoe is al bekend vanaf begin jaren 1960. Chinese griep covid is een griep als alle andere, ondanks een eventuele menselijke afdruk. Dus wij hebben ruimschoots de tijd gehad om immuun te worden, mits je maar gezond geleefd hebt, niet roken, niet te veel drinken, matig, evenwichtig eten, en vooral geen stress. Langdurige stress en gewetensnood, zijn de dood in de pot. Dus leidt een Christelijk leven, bega nooit een dood zonde, bouw een katholiek, traditioneel gezin op met veel kinderen, houd je verre van feministen, houd je aan de Natuurlijke Orde (Decaloog) en de leer van de Kerk van altijd, inclusief het onderhouden van het sacrament van de biecht. De psyche speelt een zeer, zeer belangrijke rol bij de fysieke gezondheid.

   1. Jules bedoel je met die kerk van altijd, de RKK in het jaar 2020, of de Kerk uit 1550?

    Ik stel wel vast dat je vindt dat gelovige Moslims voor ons een lichtend voorbeeld zijn.
    Jij raadt ons namelijk aan:
    bega nooit een dood zonde, bouw een traditioneel gezin op met veel kinderen, houd je verre van feministen, houd je aan de Natuurlijke Orde (Decaloog)

    Welnu ik ken geen groep mensen die zich strikter aan al deze voorwaarden houdt dan gelovige Moslims.

    1. Kunt U wel goed lezen, of had U uw bril niet op, beste Theo Janssen, U schrapt woorden en zinsdelen uit de volledige zin ! Dat is de bekende modernistische, protestante manier om de Decaloog, de Openbaring, en vooral om de lezingen in de Liturgie te censureren, en naar uw modernistische, protestante inzichten gestalte te geven. Daarom is de NOM Mis, de “eucharistie viering”, een karikatuur van het Heilig Misoffer van altijd, en derhalve uit geloofs behoud, af te raden om die bij te wonen, of “te vieren” zoals modernisten zeggen. Geen enkel aspect van de 3 hoofd pijlers van de Kerk van altijd, hebben de modernisten van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie, onberoerd gelaten.
     Maar, hierboven valt te lezen,
     ………Dus leidt een Christelijk leven, bega nooit een doodzonde, bouw een katholiek traditioneel gezin op met veel kinderen, houd je verre van feministen, houd je aan de Natuurlijke Orde (Decaloog), en de leer van de Kerk van altijd, inclusief het onderhouden van het sacrament van de biecht. ………….

   2. Jules Van Royen, u neemt uw wensen voor waarheid. Het staat wetenschappelijk en proefondervindelijk vast dat op dit ogenblik, afhankelijk van land tot land, 3 – 8ù van de mensen immuun zijn voor het coronavirus. Wat men vandaag no niet weet is hoe lang die immuniteit werkt. Dat u niet gelooft in het gevaar van het coronavirus, moet u zelf weten. Het enige dat ik vraag is dat u de voorschriften wel volgt om anderen niet te besmetten. Dat u zichzelf eventueel besmet hebt u dan alleen aan uzelf te wijten. Kom hier geen fabeltjes verkopen dat u immuniteit opbouwt door een christelijk leven te leiden. wat dit laatste dan ook voor u betekent. Door uw ongenuanceerde taal misleidt u alleen maar de mensen. Indien de situatie niet zo ernstig was zou ik met uw uitspraak kunnen lachen dat door de biecht mensen immuun worden voor het virus.

    1. Maar Jules van Rooyen, je bent nog geen kampioen in het verspreiden van gevaarlijke coronaonzin.

     © Copyright ANP 2020 President Trump verspreidt de meeste onzin over coronavirus
     NEW YORK (ANP) –

     De Amerikaanse president Trump verspreidt de meeste onzin over het coronavirus. Onderzoekers van de Cornell University (New York) zeggen dat hij verantwoordelijk is voor bijna 38 procent van alle verkeerde informatie over het longvirus en de coronapandemie in de Engelstalige wereld.

     Dat is zorgwekkend omdat er wel echte ernstige gevolgen voor de gezondheid zijn, aldus de wetenschappers. Ze analyseerden ongeveer 38 miljoen Engelstalige berichten wereldwijd, gedrukt en online. Volgens de krant The New York Times gaat het om het eerste uitgebreide onderzoek naar desinformatie en samenzweringstheoriëen over corona in de media.

 7. Staf De Laet..

  Dus je gelooft niet dat de usurpator paus een illuminati-vrijmetselarij is?! ..ofschoon de bewijzen er zijn.
  En die Danneels zegt toch zelf ook dat hij bij de maffia bende-club hoorde die complotteerden tegen paus Ratzinger ..en ook Danneels heeft foute priesters overgeplaatst.. en het kan niet anders dat hij ook een vrijmetselaar was.. hij was dus een verrader ..als judas

  1. jo, doe maar rustig verder met uw stadhuiswoorden die geen inhoud hebben. U moet ook leren lezen wat er staat. Ik heb enkel geschreven dat u in één zin de halve wereld veroordeelt. Ik schreef ook dat er gelukkig nog één goed mens op deze aarde rondloopt: de genaamde Jo. En ik herhaal voor de duidelijkheid nog eens waar u blijkbaar in uw haast overgelezen hebt: Zou het kunnen dat u in uw overwegingen lichtelijk overdrijft????
   Voor de rest ziet u overal complotten, slechte mensen, vrijmetselaars, foute priesters, verraders, Judas.. Het leven moet u echt zwaar vallen en u moet diep ongelukkig zijn.
   Ik wil eindigen met dit woord: ik betwist al wat u daar neerpent. Dit wordt dus woord tegen woord

  1. Ga vooral af op uw eigen ervaring, beste Jo ! Ik ben het eens met Engel. Hij is een expert op dit vlak, en hij beaamt mijn eigen ervaring. Zelf heb ik wel 80 verkoudheden gehad door de talloze logeer partijen hier thuis, van mijn kleinkinderen. De dokter waarschuwde ook dat kleinkinderen voor grootouders de grootste bron zijn voor griep en verkoudheden. En dat klopt. Ook al werd er niet geknuffeld, je kreeg het toch, hoewel niet altijd. Maar met knuffelen van de kleintjes met verkoudheid, was het meestal bingo.

 8. @Jules van Rooyen

  In mijn puberteit dronk ik veel melk, zelfs heel veel melk en op een gegeven moment werd ik na jaren om de haverklap verkouden en zeer heftig, de buren gaven al aan dat ze me ’s nachts hoorden.
  En wat bleek.. dat ik allergisch voor melk was geworden, door melk krijg je namelijk slijmvorming
  en daar gaan zich bacteriën inzitten, dus begon ik geen melk meer te drinken en na een jaar of wat werd ik ook niet meer verkouden.

  En als ik nu nog maar weinig melkproducten tot mij neem is er niets aan de hand. ..ook had ik toendertijd een slechte adam en daar heb ik nu ook geen last meer van.. De bacteriën in dat slijm zorgen namelijk voor een rottingsproces.
  Melk blijkt ook helemaal niet zo gezond te zijn ..dat hebben ze ons ook wijs gemaakt.

  Mijn broer was ook vaker verkouden ..hij liet eens de baard groeien en opeens merkte hij dat hij niet meer verkouden werd.. en liet hij hem dus staan…ik wil dus maar zeggen.
  Ik blijf martinvrijland.nl natuurlijk kritisch volgen en op mijn hoede.

 9. De corona heeft me naar het priesterbroederschap Sint Pius X geleidt en zal daar ook blijven. De moderne katholieke kerk was er niet voor hun schapen. Ja, dan zoek je uit pure wanhoop herders op die er wel waren voor hun schapen ( en zeker als je in die zware crisis moet blijven werken, kans op besmetting) en die vond ik niet in de moderne kerk want deze priesters zaten waarschijnlijk verborgen bij hun minnaars of minnaressen en hun kinderen of ze waren zo bang voor corona dat ze in hun kot bleven. Ik heb geen respect meer voor clericus, bisschoppen en priesters die alleen maar preken over groene energie en vluchtelingen. De ellende van de zwakste zie ik dagelijks in mijn leven en werk, daar hoef ik niet voor naar de kerk te gaan. Ik ga naar de kerk voor de sacramenten, het woord van God en om in stilte en gebed bij de Heer te vertoeven zodat ik het KRUIS volwaardig in mijn leven/werk kan blijven dragen en er kan zijn voor de allerzwakste. Ik zit niet in de kerk voor mijn eigen belang, voor gezellig onderonsje met koffie en gebak, maar voor het zielenheil, zorg en liefde voor de ander. Ik heb rijkdom nodig van Goddelijke oorsprong en niet van menselijke oorsprong. En van Goddelijke oorsprong vind ik alleen nog maar bij het priesterbroederschap Pius X. Dan is de keuze snel gemaakt en sla je de deur van de moderne egocentrische kerk voorgoed dicht.

  1. “Judge the Catholic Church not by those who barely live by its spirit, but by the example of those who live closest to it.” (Fulton Sheen)

   1. Fulton Sheen als antwoord op mijn bericht?
    De bisschop die de protestanten prees voor hun toewijding aan Bijbelstudie?

    Protestanten die niet begrijpen dat Jezus het avondmaal aan zijn apostelen heeft gegeven als voorbereiding op zijn kruisdood.. Het avondmaal is dan ook geen avondmaal meer, maar een offer van zijn eigen lichaam en bloed. Ik vraag me dan ook af hoe protestanten de bijbel lezen. Waarschijnlijk van achter naar voor. Beginnen met de kruisdood en eindigen dan met een feestje aan tafel met brood en wijn. Dat moet nogal een verrijzenis voor de protestanten of voor Luther zijn geweest..

    M.a.w.; ik begrijp je citaat van Fulton Sheen niet.
    De protestanten en al dat oecumenische dat Fulton Sheen heeft mee bevorderd, heeft de katholieke kerk kapot gemaakt. Met gevolg dat het nu een lege doos is geworden..

    1. Lotje, dat de RKK (liturgie) voor jou een lege doos is geworden, neem ik van je aan, en hoe jammer het ook is, het is je goed recht dat te vinden.

     Ik wil wel opmerken dat wat jij vindt voor mij, en miljoenen anderen, wereldwijd absoluut niet aan de orde is. En wanneer ik voor mijzelf spreek:

     Wanneer de liturgische veranderingen die op dit forum door een aantal mensen als een regelrechte ramp worden omschreven niet hadden plaatsgevonden, dan had ik mij absoluut niet meer thuis gevoeld bij een viering in een RK-kerk.

     Ik heb enige tijd geleden op dringend advies van een smaakgenoot van jou, een video gezien van een Eucharistie viering door kardinaal Burke.

     Waar volgens mij “Doet dit, om Mij te gedenken” de kern van de Eucharistie is, kostte het alleen al meer dan 10 minuten om de Kardinaal, terzijde van het priesterkoor maar voor het oog van de gelovigen, op te tuigen, inclusief het aanbrengen van een zeven meter lange rode sleep, alvorens het: ” introibo ad altare Dei” kon plaatsvinden.

     Ik begrijp dat liefhebbers van theater, opera, en musical hier helemaal lyrisch van worden, zeker wanneer het plaatsvindt in het decor van een Beierse of Oostenrijkse barokkerk, maar wat dit te maken heeft met het gedenken van Hem, die als mens op de wereld kwam in een stal, en naakt aan een kruis zijn Geest in de handen van God beval, heeft mij nog nooit iemand duidelijk kunnen maken.

     En voor degenen die nu met de mededeling komen dat ik dan Protestant ben en niets begrijp van het Katholieke geloof, zoals ik op een ander forum regelmatig te horen kreeg zeg ik bij vorbaat: Mijn geloof zit niet in een sleep van zeven meter, een barokke kerk, of een achter de rug in het Latijn gemurmeld mysterie.

     1. Theo,
      Ik raad je aan mijn 1ste bericht eens goed te lezen!!

      Ik ga niet naar priesterbroederschap Pius X voor de uiterlijkheden. Ik ben juist voor die uiterlijkheden in de modernistische kerk weggegaan. Want, dat was pas theater, toneel, musicals enz… Eén groot zottigheid op een stokje, dansen, zingen, springen, ballonnen, zelfgemaakte teksten voor het evangelie, de één heiligschennis naar het ander, de één belediging naar de ander. Samen aan de tafel, geen offer meer, één groot feest. Geen enkel respect meer voor Godswoord, Jezus en Maria, geen enkel respect meer voor de priesters, voor de sacramenten. Iedereen kan en mag alles doen. Wat een onzin allemaal zeg.

      En het Latijn, je kan alles volgen in het Nederlands. Je bent blijkbaar nog niet op de hoogte dat jezelf niet weet dat in het Latijns Missaal ook de Nederlandse vertaling in staat. Latijn is een universele taal, het gaf vele jaren eenheid en verbondenheid tussen alle katholieken in alle landen en talen. Als dat geen krachtig gebed is! Daar ervaar je pas vreugde in je hart en het authentieke Kerstmis en Pasen tezamen, in Zijn volle armoede, van de stal tot aan het kruis.

      Dat is een pas een innerlijke vreugdevolle geloofsbelevenis in het katholiek geloof door de sacramenten, door het gebed, door het woord! Deze innerlijke belevenis ervaar je niet in de moderne kerk, want iedereen doet maar wat hij zelf wil. Niemand is nog met de universele kerk, eenheid en verbondenheid bezig. Want, als je het geloof verinnerlijkt zou hebben, dan zou je met alle katholieken over de ganse wereld in de Heilige Eucharistie willen verbonden zijn, met de vervolgende christenen, met christenen in nood, dan zou je door je knieën gaan en je niet schamen om je schuldbelijdenis te zeggen om zo zuiver van hart het Heilige der Heiligen binnen te gaan of te gaan biechten als je doodzonde hebt bedreven.

      In de moderne kerk zijn er geen zonde meer, Zonde is allemaal niet zo erg, onkuisheid, doden enz daar spreken we niet over, we gaan bomen planten en wat vluchtelingen eten geven. Maar, ze vergeten dat de doodzonde, onkuisheid, doden enz.. gezorgd hebben dat mensen uit andere landen zijn moeten gaan vluchten voor de oorlog, voor geweld van verkrachtingen, misbruik, voor hongersnood enz..

      Het katholiek geloof draait niet om ons, niet om ons zelf te behagen, maar om God te behagen en Zijn Zoon na te volgen. Ik leef niet meer maar Christus leeft in mij. En daar heb ik nu eenmaal Goddelijke voeding voor nodig om daar in te volharden, volharden in het Kruis, in het goede, ook al ben je omringt door heel veel kwaad. Geen menselijke onzin meer voor mij, geen holle woorden meer, genoeg!!

      Besluit: ja, de kerk is een lege doos geworden!

    2. Ik heb protestante collega’s met wie ik van tijd tot tijd samen bid en die van een beduidend diepere persoonlijke relatie met God en van behoorlijk méér bijbelkennis getuigen dan de doorsnee katholiek (die – hoewel in de meerderheid – aan onze gebedsgroep in de regel totaal geen boodschap heeft). Dat de ‘protestantse’ kennis/exegese vanwege het ontbrekende leergezag & de breuk met de traditie op elementen inderdaad afwijkt, maakt nog niet dat ik hen vanwege hun gezindte links laat liggen, omdat hun stichter de sacramenten en het Misoffer door het putje heeft gespoeld. Dat u Fulton Sheen wél op gelijke wijze af serveert vind ik nogal typerend en doet allerminst recht aan zijn grote geloofsgetuigenis in een tijd van moreel verval en tanend geloof.

     Wat ik – om op uw vraag te antwoorden – met mijn citaat bedoel is simpelweg: extra ecclesiam nulla salus. Dat gold voor Luther en Calvijn (met de door u beschreven gevolgen), maar dat geldt evenzeer voor de Oud-Katholieken, sedevacantisten en overigen die zich – overtuigd van hun eigen gelijk – de facto van Christus’ Kerk afscheurden. Dat dat merendeels met de beste bedoelingen is geschied, doet daar niets aan af.

  2. Lotje, een beetje intellectuele eerlijkheid zou niet misstaan in uw reacties;. ik citeer: ‘want deze priesters zaten waarschijnlijk verborgen bij hun minnaars of minnaressen en hun kinderen of ze waren zo bang voor corona dat ze in hun kot bleven. Ik heb geen respect meer voor clericus’ …
   u probeert op een slinkse manier, zonder enig bewijs een aantal priesters in diskrediet te brengen. Wat zoudt u ervan denken wanneer ik rond uw persoontje ook een verhaal zou bouwen om uw slechtheid te bewijzen, zonder enige concrete aanwijzing. U gaat in uw reactie de populistische toer op, goedkoop succes zoeken vor iets dat u niet waar kunt maken.
   ‘Ik zit niet in de kerk voor mijn eigen belang, voor gezellig onderonsje met koffie en gebak…’ nog zo’n uitlating die op geen enkele realiteit berust. Gelovigen gaan naar de kerk om te bidden en eucharistie te vieren. Dat er daarna een kop koffie gedronken wordt, daar kan ik echt niets verkeerd inzien. Dat u zich bij de ketters van Lefebvre thuis voelt, des te beter. Geen enkel bezwaar, maar op dat ogenblik maakt u geeen deel meer uit van de katholieke kerk. ook alweer niet zo vreselijk, in het huis van de Heer zijn immers vele woningen

   1. Beste Staf,

    Iedereen weet dat in de kerk priesters zijn die het niet nauw meer nemen met de regels van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede! Je moet al goed blind zijn om dat niet te zien. Ik weet het van enkele, maar ik blijf discreet en noem hier geen namen.

    De moderne kerk is verder bijna leeg, saai, oppervlakkig een kieken kot met veel lawaai!! Praten in de kerk, geen enkel respect meer voor de Heilige communie, de ene gruwel naar de ander.

    En verder zou ik oppassen wat je zegt over het Priesterbroederschap Pius X, want God zou er wel eens anders kunnen over denken. Ik zou er nooit heen zijn gegaan, maar God heeft me er voor de corona naar toegestuurd. En ik luister naar de wil van God en niet naar die toeristen van de moderne kerk. En daar ben ik God nog steeds heel dankbaar voor. Wat een verrijking, wat een diepgang, wat een geloof dat ik daar kan vinden.

    En dat ik niet meer deel uit maak van de moderne ketterse kerk dat zal mij een worst wezen, Ik hoef geen deelneemster te zijn van een kerk, ik moet dienares zijn van de Heer!!!

    Iedereen is vrij om in de lege doos te blijven zitten, wat ik ook begrijp want vele zijn ook nog niet klaar dat God hun aangezicht mag aanschouwen, ze zouden wel eens op hun knieën kunnen vallen, en berouw gaan voelen over hun zonde! En dat deel doen ze niet meer graag in de moderne kerk. Want, ze zouden dan ook de wantoestanden zoals de doodzonde van onkuisheid en de vele leugens over de waarheid van God zien dat ze daar in je strot willen duwen.

    Jezus heeft me gered, en ik laat geen enkele toerist of hij nu leek is of priester mijn ziel ten gronde richten. En daar helpt God me duidelijk in mee. Dankbaar!!!

 10. @ Paul, (3 oktober 2020 om 14:14)
  indien u met “de doorsnee katholiek” de moderne ‘katholiek’ bedoelt, en indien u met “de Oud-Katholieken” de Traditie-gezinden bedoelt dan ontgaat het u dat zowel de media als de moderne ‘katholieken’ en moderne protestanten al eerder dan 2013 een infantiel taalgebruik hanteren.
  Alleen de Katholieken die zich volledig overgeven aan de onveranderlijke doctrine’s van de ware Kerk hanteren nog een taalgebruik dat in ruime mate vrije toegang verzekert van de heilige Geest aan hun zielen.
  Dat taalgebruik blijft behouden door de traditionele gebeden, gezangen en liturgie en deze kunnen nauwelijks of niet verbeterd worden.

  Beproef dit eenvoudig te herkennen feit en ga zes maanden lang iedere zondag naar de Tridentijnse heilige Mis en zo mogelijk naar de nog zeldzame waarachtige heilige Sacrament diensten en u zult spoedig een hartsgrondige afkeer krijgen van de media en de moderne ‘vieringen’ met hun ononderbroken socialistische infantiliteiten.

  De 700 Britse dominees zijn alvast niet van plan terug te keren naar de ware Kerk en dus kan het hoogstens gaan om een politieke zet die verder geen betekenis heeft, tenzij de Katholieke Kerk nog wat verder af te breken. Wat dat afbreken betreft bereikten zij het punt waar zij samen met andere modernen de toorn van God de Vader onherroepelijk over zich afsmeekten.
  Ter illustratie: Huub Oosterhuis over Paus Franciscus
  –https://www.youtube.com/watch?v=kPwQ1DoOEL0

  1. Ik ken die toespraak van Huub Oosterhuis al langer. Prachtig verwoord en de nagel op de kop. Dat is wat de fundamentalisten van onze barmhartige en vredelievende God gemaakt hebben: een harteloze god , gemaakt naar het beeld van deze fundamentalisten. Meer dan terecht vestigt Oosterhuis er de aandacht op dat dit NIER de God is uit het de bijbel.

  2. @ Staf De Laet,
   U geeft nu toch werkelijk de indruk dat u in de verste verte niet weet waarover het gaat.
   “Prachtig verwoord” noemt u dat infantiel gedoe, de passiepreek van de sluwe vos. Kent u dan niet dit wijze spreekwoord : “Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen.” Hij wekt vals sentiment op voor hetgeen men hoogstens Disneyland-theologie kan noemen.
   Hij is van dezelfde soort als Bill Gates, uitgekookt en levensgevaarlijk voor het zieleleven van de ontelbaren die nu in volslagen geestelijke duisternis vertoeven.

   Hoe zal het u vergaan tijdens de dag van de Grote Waarschuwing, wordt het niet de hoogste tijd dat u zich begint voor te bereiden op die ontmoeting met Jezus als Rechter??? Daarna krijgt u nog veertig dagen de tijd om u te bekeren tot de Waarheid van God’s onveranderlijke Woord, want er bestaat niet zo iets als “De Nieuwe Liefde” van ‘paus Franciscus.”
   Indien u niet bereid bent u nederig te onderwerpen aan de Tien Geboden, God’s Woord en de daarop steunende dogma’s kan er nooit sprake zijn van barmhartigheid. Alsof u de koning van het land jarenlang zou schofferen en dan durven verwachten dat die koning u toch nog barmhartigheid zou betonen.
   Te gek om los te lopen.

   Speciaal voor u als ‘nieuwe’ protestant: in de Statenvertaling Psalm 143:1 zegt koning David “O HEER! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.”
   —> “naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid”
   dus niet naar uw eigen mening of van Huub Oosterhuis of van Vaticaan2.
   Maar u weet het natuurlijk beter ???
   De ‘Nieuwe Liefde’, wat is dat dan wel voor iets ???
   Het werk van de duivel, dat is het.

   1. Eric, ik heb de indruk dat gij uw roeping twee keer gemist hebt. Meer dan waarschijnlijk is er aan u een groot theoloog verloren gegaan. Alhoewel, echte theologen onderzoeken alles kritisch en vormen zich dan een mening. U herhaalt altijd weer opnieuw hetzelfde in dezelfde slogantaal. durft niet zelfstandig te denken. U vertrekt van één groot vooroordeel: alles wat na Pius XII gezegd of gedaan is in de kerk is voor u per definitie slecht. Al wat daarvoor bestond is per definitie goed. Dat is natuurlijk ook een manier om de werkelijkheid te benaderen, alleen brengt ze niks bij. De boer moet ook niet op zijn kippen, wel op zijn ganzen passen als u correct wilt citeren. Tot nu toe kon ik bij u of uw kompanen nergens lezen wat de oorzaak is van die scheiding. Of is het enkel maar een na-apen van wat anderen u voorgezegd hebben?
    Ik neem er nota van dat Huub Oosterhuis ook op uw vuilnisbelt terecht komt. Het moet daar intussen al aardig vol zijn. In de ondertoon die u hanteert naar anderen die uw mening niet delen krijg ik de indruk dat u het jammer vindt niet bij de inquisitie betrokken te zijn geweest.

 11. U praat en schrijft tegen dovemans oren, beste Eric ! Modernisme is het virus dat niet muteert tot nul, omdat het psychisch vastgeplakt zit tussen de oren, en niet zomaar verdwijnt : een verblinding, in tweede instantie een obsessie, tot zelfs in ernstige gevallen demonisch, soms waar te nemen bij atheïsten. Zwijgen lijkt mij een betere weg.
  Die twee hierboven vergallen de sfeer van geloof en onderschikking aan de Natuurlijke Orde, de (NT) boodschap van Christus, het Leergezag van de Kerk van altijd en de dogma’s. Modernisten haten die triptiek, terwijl Traditionelen die verinnerlijkt hebben, en niet buiten die warmte van geloofs zekerheid kunnen. Modernisten beseffen niet wat ze missen, of wat ze doen, noch weten we wie ze aanstuurt. Maar vroeg of laat komen we erachter, dat leert de ervaring op dit voortreffelijke katholieke Forum. Zij kennen de Traditionele denkwereld niet. Dus ontgaat hen ook de verticale dimensie, de spontane, vanzelfsprekende, rustvolle, en vreugdevolle, cohesie van zekerheid, die zo kenmerkend is voor Traditionele parochies. Kenmerkend en sfeer bepalend zijn ook de kinderrijke gezinnen, met heilige, echte moeders. In NL, in FR en zelfs in de VS, heb ik dat gezien. Overal dezelfde, spontane, vanzelfsprekende vreugde van gezinnen en ouders met vele kinderen. In al die parochies stemmen die kenmerken overeen. Blind voor het lijden aan geestelijke armoede, het inherente manco, kunnen modernisten niet in de spiegel kijken. Hoe zou dat komen ? Zij missen de open blik en het geloof van kinderen, omdat zij op zichzelf geconcentreerd zijn. De hemelse overgave is hen vreemd. De NOM draait om de mens, niet om God, en dit is bepalend voor het Kerk en Wereldbeeld. Zonder verrijking van de hemelse genade van het Tridentijnse Heilige Misoffer, is horizontaal denken toonzettend. Dit creëert navelstaarders, kritische zuurpruimers, altijd tegen. Maar zonder honger naar het ware en het goede, als protestanten, raken ze gewend om alles ‘im Frage’ te stellen en naar spot te drijven. Zij kunnen zich niet voegen naar, maar blijven hangen rond het ik. De persoonlijke ramp is echter, dat als die houding van blindganger, van verkrachting van het Ware, permanent wordt, en consequent, bewust wordt overgedragen aan naasten, of nog erger, aan jongeren of kinderen, zij het risico lopen, bijbelse ‘ergernis’ op te wekken, en vervolgens de dodelijke valkuil van vergelding niet meer kunnen ontwijken.

 12. Beste Eric, beste Jules, mensen als De Laet misbruiken de “barmhartigheid” van Christus om er een soort lamme goedzak van te maken. Ondertussen gaan ze compleet voorbij aan de “gerechtigheid” van Christus, die even reëel is. Ze beseffen ook niet dat die “barmhartigheid” slechts kan zijn wanneer iemand oprecht tot inkeer komt en met oprecht berouw om vergeving vraagt. Jezus vertelt ons meer dan eens hoe het degene zal vergaan die in de boosheid volhardt…

  Jules, U schrijft: “De persoonlijke ramp is echter, dat als die houding van blindganger, van verkrachting van het Ware, permanent wordt, en consequent, bewust wordt overgedragen aan naasten, of nog erger, aan jongeren of kinderen, zij het risico lopen, Bijbelse ‘ergernis’ op te wekken”.

  Dat is precies wat De Laet als Godsdienstleerkracht gedurende decennia gedaan heeft. En nog steeds voelt hij zichzelf met die mentaliteit boven elke Traditioneel denkende katholiek verheven. Zijn reacties spreken voor zich…

  1. Kurt, ik heb vroeger al gezegd dat uw commentaar mij niet raakt. ik weet immers vanwaar hij komt. U moet beslist wel helderziende zijn, misschien een nieuwe gave in uw kerkbeeld. U hebt NOOIT één les van mij bijgewoond en toch matigt ge u een oordeel aan. De dankbare reacties van lijn oud-studenten zijn mij meer waard dan uw vrijblijvend geleuter.
   één vraag nog als het niet te veel gevraagd is: u spreekt hier over elke ‘Traditioneel denkende katholiek’. Traditioneel met hoofdletter. Dat zal ook wel een bedoeling hebben. Kunt u mij a.u.b. eens in mensentaal uitleggen wat u met die term bedoelt. Of is dit zomaar een vrijblijvende opwelling?

   1. U schrijft: “U hebt NOOIT één les van mij bijgewoond en toch matigt ge u een oordeel aan.”

    En dan begint U…
    “Uw commentaar raakt me niet, ik weet immers vanwaar hij komt”…
    “U moet beslist wel helderziende zijn.”…
    “Uw vrijblijvend geleuter”…
    “Kunt u mij a.u.b. eens in mensentaal uitleggen”…
    “Vrijblijvende opwelling”…

    Toch nogal stevige reacties voor iemand die zegt “dat de commentaar hem niet raakt”…

    Dat traditioneel met een hoofdletter staat is een uitschuiver van mij op m’n toetsenbord. (net zoals ‘lijn’ studenten ‘mijn’ studenten moeten zijn vermoed ik?)
    Dus UW “vrijblijvend geleuter”, en Uw zoveelste laatdunkende opmerking slaan (wederom) nergens op.
    Ik vind uw reacties nogal dikwijls zeer denegrerend en giftig trouwens, en niet alleen naar mij toe. (Lees: “persoonlijk, onder de gordel”) Zeker voor iemand die hoog oploopt met een tiep als Huub Oosterhuis en die de barmhartigheid zo hoog in het vaandel draagt. (of is dat enkel met woorden? Do as I preach, not as I do??)

    Of doet het zeer dat ge hier wél het weerwerk krijgt dat ge op Kerknet niet krijgt?

    Ik ben U verder geen verantwoording verschuldigd.

    1. Kur, ‘“Uw commentaar raakt me niet, ik weet immers vanwaar hij komt”…
     “U moet beslist wel helderziende zijn.”…
     “Uw vrijblijvend geleuter”…
     “Kunt u mij a.u.b. eens in mensentaal uitleggen”…
     “Vrijblijvende opwelling”…
     Ja, dat heb ik allemaal geschreven, net omdat u nooit een les van mij hebt bijgewoond, maar er toch over oordeelt. Of ik dat erg vind? niet echt en ik schreef ook waarom. Uiteraard bent u mij geen verantwoording schuldig, maar u bent net als iederee wel verantwoordelijk voor wat u schrijft.

   2. @ Staf De Laet,
    uw vraag over “Traditie”:
    men spreekt over de “heilige Traditie” omdat het Woord van God in de bijbel onveranderlijk is en ook de Tien Geboden zijn onveranderlijk, bijgevolg ook de dogma’s.
    Alle waarheid komt van God en buiten God is geen waarheid.
    Voor een zondig mens, zoals we allen zijn, is het dus een heilige Traditie om standvastig te willen blijven zoals God zelf eeuwig standvastig is in al Zijn raadsbesluiten.

 13. @ Eric (3 oktober 2020 om 20:52)

  Beste Eric, tempus fugit. Graag wil ik nog reageren op uw bijdrage.
  Sinds de lockdown en de kerksluiting ben ik twee weken geleden weer naar de Missa Tridentina geweest. Het was inderdaad de diepgang van de liturgische teksten die me na een ‘fikse tussenstop’ al vrij snel opviel en raakte. Eergisteren ging ik er weer naartoe, mezelf onderweg afvragend of ik niet overdreef, omdat ik nog geen etmaal eerder de zaterdagavondmis had bijgewoond. Enkele zinnen tijdens de homilie sloegen echter bij me in als een donderslag, als een kraakhelder, zeer troostrijk antwoord. Weg aarzeling! Wat de priester precies zei gaat verder niemand aan, maar ik kan je verzekeren dat hij niet over de smeltende poolkappen sprak.
  Wat ik in de Tridentijnse liturgie ondermeer waardeer is de sereniteit, die tot innerlijk gebed aanspoort. Misschien zou Martha zich bij wijze van spreken meer bij de NOM thuisvoelen, maar het zou me niet verbazen als Maria liever tijdens de OM bij Jezus neerknielen zou, waar het accent meer op het ‘zijn’ dan op het ‘doen’ ligt. Het is misschien persoonlijk, maar ik hoef niet elk woord van het eucharistisch hooggebed te volgen of te horen om het Goddelijk mysterie dat zich aan het altaar voltrekt op mij te laten inwerken, integendeel.

  Met Oud-Katholieken bedoelde ik overigens degenen die de pauselijke onfeilbaarheid en het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afwezen. Honderdvijftig jaar na hun afscheuring is de kloof met de moederkerk groter dan ooit. De situatie met betrekking tot de SSPX is delicaat en ik weet dat dit forum zowel adepten als tegenstanders van deze fraternité kent. Hun geschiedenis is nog relatief jong en ik begrijp heus wel dat gelovigen er te midden van nogal wat ontspoorde liturgische bagger houvast vonden en vinden. Gevaarlijker vind ik het wanneer aanhangers zich in het kielzog van hun voorgangers tegen de Kerk van Rome (of een voorbeeldig iemand als Fulton Sheen) gaan afzetten en de exclusiviteit van de Geest claimen. Ook Mgr. Vigano lijkt me op dit punt genuanceerd(er). Zoals een priester mij ooit zei: je moet eerst van de Kerk houden voordat je kritiek uit. Ik vond en vind dat een zeer wijze uitspraak, ook al is de toestand om te huilen. Al heb ik het geluk een Traditionele liturgie te kunnen bijwonen die de storm van V2 kennelijk met toestemming van de plaatselijke bisschop tot op heden heeft weten te doorstaan, u hoort mij niet foeteren op de moedige en trouwe herders die vaak onder moeilijke omstandigheden, doch in gehoorzaamheid aan God en zijn Kerk, de NOM met eerbied en een oprecht hart celebreren. Ook zij hebben ons gebed en onze steun nodig.

 14. Helaas, beste Paul, U bent er kennelijk nog niet aan toe om los te komen van de gevolgen van dat vervloekte Vaticaan 2 concilie (1962-1965). Als U dat nu nog niet duidelijk is geworden, met de desastreuze Kerkcrisis, wordt het wellicht nooit duidelijk. Breek ermee.
  Niks, die Waarheid ontkennende en gladstrijkende V2 “barmhartigheid”, “begrip” en “solidariteit”, niks, die oecumenistische leugenpraat van een halfwas V2 geestelijkheid, niks, die bedriegers van de verticale dimensie negerende foute consecraties, maar voer strijd voor het Ware. Dat betreft het V2 concilie, en vooral de liturgie, de NOM Mis, eufemistisch genoemd “eucharistie viering”. Beiden opgezet door de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias paus J XXIII en zijn kompaan in het kwaad, de praktizerend homosexuele, pro-communistische verrader, de joodse vrijmetselaar Montini, alias paus Paulus VI. De laatste echte paus, Pius XII, had hem voor het leven verbannen uit het Vaticaan. Verwijs ook niet naar drie Heiligen van het eerste uur. Noch Ste. Martha, noch Ste. Maria Magdalena, noch hun broer St. Lazarus, martelaar, hadden ook maar één moment gedacht, aan die wantoestand van de NOM Kerk mee te werken, hetgeen U verondersteld. Bemiddeld, maar onteigend en van alles verjaagd, door de top der Jeruzalemse Farizeeërs, lieten zij alles in de steek, huis, haver en goed, en kozen zij voor de missie in het ongewisse Zuiden van Frankrijk. St. Lazarus werd de eerste bisschop van Marseille.
  Beide V2 pausen zijn aan de macht gekomen door frauduleuze, corrupte pauskeuzes, het werk van wereldwijd opererende geheime diensten, waaronder de CIA. Deze vrijmetselaar aangestuurde, geheime organisatie, weet en wist precies wat er gebeurde, hetgeen is “uitgelekt”. De kardinaal Siri was beide keren de man, in 1958 en 1962. Verwijzend naar mijn bijdrage hierboven, hak de knoop door, beste Paul, en breek met de nep van de V2 Kerk. Mgr. Vigano gaat ons voor. Met hem in gedachten, bidt en streef naar herstel van de Kerk van altijd die wij liefhebben.

 15. Ah, mon cher Eric, eh.. Jules! Ik weet niet of het verschil in jaarringen tussen u en mij er debet aan is, maar uw advies zou er in de praktijk op neerkomen dat ik door de week in het geheel geen H. Mis zou kunnen bijwonen. Verder kent onze parochie(kerk) de goede gewoonte om tijdens de week dagelijks een paar uurtjes aanbidding te houden. Op het zingen van het ‘Tantum Ergo’ of ‘Adoro Te’ heb ik de goegemeente nog nooit kunnen betrappen en zo zijn er heus nog wel een paar dingen op te noemen. En toch, het feit dat de Hostie tijdens de NOM is geconsacreerd maakt van Jezus nog geen NOzeM. Juist in deze Covid-periode waarin thuiswerk schering en inslag is, ervaar ik het als een genade om er even tussenuit te kunnen knijpen om bij Jezus te verpozen, al is het maar een kwartier. Ik hoef zeker jou niet uit te leggen hoe het is wanneer O.L. Heer je zo nu en dan als een magneet naar Zich toe trekt. Je m’excuse, maar ik ga er dan niet eerst een vergrootglas overheen leggen.
  Tot slot, mijn beste Jules, staan mijn ontmoetingen met JPII te diep in mijn hart gegrift om hem als subversief of als Jood overboord te gooien en het op Puis XII te houden. Dat kunt u mij niet euvel duiden.

  Her vorenstaande neemt niet weg dat ik uw bijdragen over de heiligen van vandaag erg waardeer. Eerder al heeft u een mooi stuk over Maria geschreven. Ik wist niet beter dan dat Marthe in Tarascon begraven is.

  En union de prière pour l’Église sainte, catholique et apostolique!

  1. Wel blij dat u toch nog met de Traditie in aanraking komt. Mag ik hopen dat u nog over een (ouderwets Romaans) missaal beschikt en dat u het ook gebruikt? Ze zijn nog wel te vinden als u een beetje zoekt. Voorlopig worden ze niet herdrukt.

   Sedert 2014 pas herontdekte ik de Tridentijnse h.Mis en net als bij lezingen in de bijbel ontdek ik in de Tridentijnse Mis ook nog regelmatig nieuwe details op geestelijk gebied, dat is heel wat anders dan de uiterlijke nieuwigheidjes van diverse soort waarmee men de NOM tracht interessant te houden.
   Het gaat er uiteraard niet om de Mis plezant te maken maar alleen de geestelijke beleving telt. Dat betekent dan ook dat de NOM slechts geldig kan zijn indien de consecratie op de juiste wijze wordt uitgevoerd, zoniet gaat het enkel om een show zonder betekenis.

   Zo kende ik een NOM-priester die de hostie altijd brak voor de consecratie en die gebroken hostie dan ophief met de woorden: “Dit is het gebroken brood”, hetgeen een zware belediging is. Als men daar na zovele van zijn missen over nadenkt komt men tot de conclusie dat hij het priesterlijk ambt slechts als een betaalde job ervaarde en niet als een herder over zielen.

   De Tridentijnse h.Mis draagt een onnoemelijke geestelijke rijkdom in zich.
   Zodra men dat beseft kan men geen NOM meer verdragen.

   1. Het erge aan de NOM mis en dat nog niet om dit forum benoemd is. Als je dagelijks naar de mis gaat en door omstandigheden niet altijd naar dezelfde parochie of kerk kon, dan merk je pas hoe vreselijk de NOM mis is.

    Overal doen ze iets anders, telkens moest ik me aanpassen aan de grillen van het parochieteam of aan de grillen van de priester. Zo vreselijk was dat en vermoeiend.

    Ik ga alleen nog maar naar de Tridentijnse mis, want waar ik me ook begeef of bevind, in welk land ook, overal is deze mis hetzelfde, ze gebruiken dezelfde woorden en gezangen. Wat een verademing. En dan spreek ik nog niet over de Goddelijke rijkdom dat ik daar mag ontvangen dat me opnieuw genoeg moed en kracht geeft om de doden wereld in te trekken om het goede voor je naaste te doen.

    Na een NOM mis was ik meestal doodmoe en helemaal op en verslagen! Het lijkt daar meer en meer op dat Satan (de onwetende) onbewust naar hun kant wil trekken. En volgens mij lukt het ook, omdat nederigheid, gehoorzaamheid en kuisheid bij vele parochieteams en priesters ver zoek is, zo ver zoek dat ze zelf niet meer door hun knieën willen gaan en willen bidden om God te vragen om hun om te vormen naar het voorbeeld van Christus.

    Ik kan dus ook geen NOM mis meer verdragen, want de aanpassingen die ze steeds opnieuw en opnieuw daarvan me vragen, is me teveel. Mijn werk vraagt al veel, en vooral tijdens de corona, dat ik al die verschillende parochieteams en priesters niet meer tegemoet kon komen, ook al heb ik dat vele jaren geprobeerd en verdragen, Maar, voor God was het genoeg en heeft me uiteindelijk van al die onzin dat meer en meer overhevelt naar onwaarheden die niets meer met de waarheid van God te maken heeft bevrijdt. Dankbaar!!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht