De globale pandemie-oefening in oktober 2019: ‘Event 201’

In oktober 2019 werd in New York een bijeenkomst gehouden, met als titel: Event 201. Het was een soort simulatie van een pandemie, en de panelleden (van verschillende globale organisaties, farmaceutische bedrijven en het bankwezen) discussieerden hoe hier het best op kon beantwoord worden. Als we naar de website van Event 201 gaan, dan zien we dat wat toen een simulatie was, enkele maanden later vrijwel geheel werkelijkheid is geworden.

De oefening werd – niet toevallig – gehouden door de Bill & Melinda Gates Foundation, het John Hopkins Center for Health Security en het World Economic Forum. Die laatste organisatie is tevens betrokken bij een ander initiatief, dat voortkomt uit deze ‘coronacrisis’: ‘de Grote Reset‘.

Wie deed er mee in de simulatie?

 1. Professor George F. Gao, de Directeur-Generaal van het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie; tevens professor aan het instituut voor Microbiologie aan de Chinese Academie voor Wetenschappen; President van de Chinese Sociëteit voor Biotechnologie en de President van de Aziatische Federatie van Biotechnologie.
 2. Adrian Thomas, Vicepresident voor de Globale Publieke Gezondheid bij Johnson & Johnson, een groot farmaceutisch bedrijf.
 3. RADM Stephen C. Redd, afgevaardigde Directeur voor Publieke Gezondheidsdiensten en Toepassingswetenschappen aan het Centrum voor Ziektecontrole (CDC).
 4. Dr. Chris Elias, President van het Globale Ontwikkelingsprogramma van de Bill & Melinda Gates Foundation. 

En nog vele anderen…

De video’s van de simulatie

Als we kijken naar de pagina met de video’s, dan zien we de hele simulatie en de gesprekken van de deelnemers. Iedereen kan deze website vrij bezoeken en de video’s bekijken.

Bij ‘Segment 1’ zien we welk virus in de simulatie zogezegd is ‘uitgebroken’: een soort coronavirus met

 • milde griepachtige symptomen
 • zware longontsteking

Het zogezegde virus, dat identiek lijkt aan COVID-19, werd in deze simulatie ‘CAPS’ genoemd.

In de video komen tal van zaken naar voor, die het gevolg zijn van de uitbraak, zoals een tekort aan mondmaskers en wegwerphandschoenen. Een paar maand kwam dit effectief ter sprake in de media.

Tevens wordt in de eerste video, vanaf minuut 22, gesproken over de ontwikkeling van een vaccin. Er wordt gezegd dat men de traditionele tijdslijn voor het ontwikkelen van een vaccin aan de kant moet schuiven, en dat dit veel sneller moet gaan, want dit is toch een noodsituatie waarbij zo snel mogelijk ‘een remedie’ (een vaccin) moet gevonden worden. Is dit niet exact wat we nú zien?

 

In segment twee worden de financiële en economische gevolgen besproken.

In de simulatie worden ziekenhuizen overweldigd door patiënten. In het voorjaar zagen we dit in het echt.

En tevens moeten in de simulatie bedrijven massaal sluiten (dit zagen we ook dit voorjaar, tijdens de lockdown).

Tevens was er in de simulatie een grote crash in de aandelenmarkten; dit zagen we dit voorjaar óók gebeuren (en deel 2 komt nog).

Event 201 vormde duidelijk en zonder twijfel het draaiboek voor de echte crisis, die enkele maanden later niet toevallig ‘uitbrak’. Het is allemaal gepland en gecoördineerd, voor het éne grote antwoord dat ze op deze crisis willen geven: de Grote Reset, of de vorming van een gecentraliseerde éne-wereldregering, of de éne-wereldorde.

Een andere interessante documentaire is: Plandemic II – Indoctornation. Daarin komt o.a. naar boven hoe diegenen die nu mee betrokken zijn bij het coronabeleid, mee aan de basis staan van het patenteren van coronavirussen, om ze in labo’s te manipuleren.

Bron: Eindtijdklok

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

13 commentaren op “De globale pandemie-oefening in oktober 2019: ‘Event 201’

 1. Het lijkt mij inderdaad één groot spel. Wel vervelend, maar ja.
  Wist u dat een virus wetenschappelijk nooit aangetoond en bewezen is? Het kan net zo goed zijn dat het milieu, het eten, het drinken en de lucht, de stress van al de herrie om ons heen vreselijk ziekmakend is.
  Jezus was ook een genezer. Daarom hadden ze ook zo een vreselijke hekel aan Hem. Hij mocht niet eens op zaterdag genezen! De letterknechten, wisten het véél beter dan Hij. Hij moest zich immers aan mensenwetten houden? Lees maar in je bijbeltje. Hij vertelt in geuren en kleuren wat voor mensen er op aarde rondlopen.
  Ook al klopten die ‘wetten’ van geen kanten. De opperpriesters en politici (o.a. farizeers en schriftgeleerden) maakte veel absurde wetten om de mensen te onderdrukken en te beheersen, te ‘leiden’.
  Jezus stelde dat vreselijk aan de kaak. En dat vonden ze -die toenmalige betweters- helemaal niet zo leuk.
  Stel je voor! Iemand trekt zich niets aan van hún gemaakte mensenwetten! Dat kán toch niet! Dat moet stoppen!

  Zo ook nu. Er zijn nog nooit zoveel wetten geweest. En nu misbruiken ze deze toestand met dat vermeende virus om nóg meer verschrikkelijks in te voeren. Het zijn vaak slechte mensen die denken de wereldbevolking naar hun hand te zetten.

  De huichelaars, betweters, hypocrieten, bijgelovige sjoemelaars slaan hun slag.
  Wat een naar slag is dat toch. Wat een onvoorstelbaar vervelend volk loopt er toch rond op aarde. Listig, sluw, berekenend, schijnheilig en zich dom-houdend. Vragend naar de bekende weg en zich in onsmakelijke details verhullende meelopers met het grote geld en de grote kwade macht.
  Precies zoals Jezus, lang geleden, aan zou hebben gegeven.
  Er is alleen niet meer één Judas; het zijn er talloze.

  1. Raphaël schreef: “Wist u dat een virus wetenschappelijk nooit aangetoond en bewezen is?”

   Het concept van “virussen” is darwinistisch en is dus onderdeel van een wereldbeeld dat geconstrueerd werd in de strijd tegen Genesis. Men kan nu zien wat de gevolgen zijn van het blindelings aan de voeten zitten van de sciëntistische hogepriesters.

   Nog een ander concept dat onderdeel is van de antichrist-revolutie die men opbouwt is dat van “kwantumcomputatie”. Wat de meeste mensen niet doorhebben is dat de “kwantumcomputatie”-gedachte hermetisch alchemisme is (herinnert u zich dat ik onlangs John Dee vernoemde?); het heeft niets met fysieke realiteit te maken, maar is occulte codetaal, net zoals “ruimtevaart”. Hermeticisten beweerden dat er een “goddelijk” niveau in alle materie zat (pantheïsme) dat gebruikt kon worden om de fysieke realiteit te altereren. Hun ingebeeld “goddelijk” niveau in de materie, wat zij “het pleroom” noemden, noemen zij heden “het kwantum-niveau”. Hermeticisten beweerden eeuwen geleden al dat alchemisme een natuurwetenschap was die één wetenschappelijk geheel vormde met andere wetenschappen. Zij hanteren nog steeds dezelfde list, en de grote massa loopt in de valstrik. Zij beweren dat er geen bovennatuurlijkheid bestaat en dat alles besloten ligt in de tastbare materie die zij dagdagelijks aanraken, en dat er een “godheid” latent aanwezig is in die materie (iets waar alle esoterici het over eens zijn). In de hermetisch alchemistische gedachtegang staat het transhumanisme dat beweert mensen te kunnen absorberen in computertechnologie.

   Wie aan een “wetenschapper” vraagt of men op één of andere manier “atomen” met de eigen ogen kan zien krijgt “neen” als antwoord; hij zal dan zeggen dat men slechts elektronische beelden kan zien die de aanwezigheid van “atomen” aangeven. Toch verkondigt men luidkeels dat “atomen” zouden bestaan en dat men die kan manipuleren met het zicht op “wetenschappelijke doorbraken”.

   1. Theudmer, u gaat toch eens wat meer ernstige lectuur moeten raadplegen.
    ‘Het concept van “virussen” is darwinistisch en is dus onderdeel van een wereldbeeld dat geconstrueerd werd in de strijd tegen Genesis’. U verkondigt hier de dwaasheid zelve. De norm voor de wetenschap is NIET genesis, moest dat nog niet tot u doorgedrongen zijn. Het boek genesis dateert van lang voor het ontstaan van de wetenschappen. maar ik veronderstel dat u dat wel weet. Ik veronderstel dat het u ook niet onbekend is dat het boek Genesis, net zoals alle andere Bijbelse geschriften geen exacte wetenschappen verkondigd hebben. Hoe zouden ze dat ook kunnen? Genesis en bij uitbreiding de hele bijbel is een bibliotheek die vertelt over de nabijheid van Jahweh met de joden in de geschiedenis. In het NT lezen we hoe jezus, de Christus ALLE mensen nabij wil zijn en hen uitnodigt om mee te bouwen aan de Blijde Boodschap in onze wereld.
    Uiteraard staan er in al die bijbelverhalen historische en geografische elementen, maar de juistheid daarvan was geen enkele bekommernis voor de vele schrijvers (die we niet kennen) van al die verschillende boeken.

    1. Ooit discussieerde ik met een hardnekkige atheist over het bestaan van God, als grooste argument gebruikte hij natuurlijk dat ik dat nooit kon bewijzen.
     Als tegenargument vroeg ik hem of hij geloofde dat er mensen op de maan waren geweest ?
     “Natuurlijk “ zij hij zonder twijfel, waarop ik hem vroeg “ kan je dat bewijzen ?
     De tv, kranten, raketten, alles kan natuurlijk in scene gezet zijn voor weet ik veel welk doel !
     Persoonlijk geloof ik of wil ik wel geloven dat de mens daar in geslaagd is, maar hoe langer ik alles beschouw en hoe bedrog en leugens de wereld besturen begin je zowat aan alles te twijfelen aan de voorgekauwde geschiedenis ! Vele dingen zijn zeker niet zoals de leeste mensen denken dat ze zijn, vooral waar het om macht, politiek en geld gaat !
     Een ding is zeker de enige vaste waarheid is het evangelie en de enige die nooit leugens vertelde was Jezus Christus, alles wat van de mens en de wereld voortkomt is niet te vertrouwen .
     De arrogante betweterigheid van sommige wetenschappers is dan ook een feit ondanks de talloze keren dat hun feilbaarheid aangetoond is in de loop der geschiedenis. Natuurlijk heeft de wetenschap ook zijn verdiensten maar vele wetenschappers zijn in een roes beland van hoogmoedigheid en zijn totaal blind geworden voor alle mysteries van de schepping en trachten met alle geweld God dood te verklaren zelfs ondanks enorme tegenargumenten weigert men hoogmoedig talloze getuigenissen, mirakels en vele wonderen ook maar in ogenschouw te nemen !
     Moet ik als gelovige ook maar iets van zulke mensen aannemen ??
     Zeker en vast niet !

     1. Inderdaad, de wereld is er niet beter op geworden en je zou aan alles beginnen twijfelen…
      Uiteraard gelooft een kind spontaan wat ouders en leerkrachten vertellen. Zoals bijvoorbeeld de maanlanding en de bolvormige aarde. Maar wat is dat geloof waard?

      De aarde is niet zoals een tennisbal waarvan we kunnen zeggen: JA, absoluut bol omdat we dit kunnen ZIEN en VOELEN.
      Ik ga ervan uit dat de aarde rond is omdat het mij zo aangeleerd werd. Maar ZELF kan ik dat onmogelijk weten, want wat ik VOEL is een vlakte en wat ik ZIE is “boven en onder”. Zo zit de Schepping in mekaar: opdat we de aarde zouden ERVAREN als een vlakte (bol of niet, het doet er niet toe). Wij onderaan, en God… BOVEN ons!

      Maar neen hoor. Wat betekent GOD nog vandaag de dag? Laten we naar Mars gaan, met ONE WAY tickets, enz. En als God bestaat, dan zal Hij dit wel goed vinden…

      De intelligentie van de mens is nog nooit zo ziekelijk geweest
      De hoogmoed nog nooit zo groot.
      En het geloof in de Eeuwige Liefde nog nooit zo klein.

      Toch blijf ik optimist en dankbaar.
      Elke nieuwe dag die komt is een Mysterie.
      En ik hou van al wat mysterieus is.

 2. U valt op, U begint in herhalingen te vallen, beste ‘staf De L.’, met uw arrogante cynisme. Dat is killing voor het gesprek. Uw meningen en contra praat, interesseert geen van ons allen op dit voortreffelijke katholieke Forum. Wij willen uitleg. Kom met uitleg, en geef ons voorbeelden die de argumenten die U niet bevallen, ook weerleggen. Benjamin hierboven heeft gelijk. Hem ontkrachten is U geen enkele keer gelukt ; uw ‘dikke nek’ is uw handicap. De “wetenschap” is al jaren lang een doolhof van aan elkaar gelijmde leugens : klimaat, zeespiegel stijgingen, windmolens, bio-massa centrales, kwantums, zwarte gaten, uitdijend heelal, overbevolking, ‘vergrijzing’, massa-immigratie, draagkracht van de aarde, CO2, stikstof, corona hysterie, virussen, ‘anti-virus vaccinatie’, ‘maan’ landingen, en dan nog de talloze leugens betreffende het marxisme en het ‘wetenschappelijk’ socialisme, communisme ; voorts de oorzaken en leugens over WO I en WO II, naast andere historische leugens, verbloemingen en verzwijgingen, zoals die over de Franse revolutie (1789), de grote Verduistering (18de eeuw), de Reformatie (16de eeuw), of die vervloekte Vaticaan II revolutie (1965) van twee vrijmetselaar Pausen J XXIII en de joodse P VI, teveel om alles op te noemen. Het grootste euvel hunnerzijds, dwz. der ‘wetenschappelijke’ schurken, zijn de taboes, de verzwijgingen over de beslissende rol der geheime netwerken. PM Disraëli (1804-1881) zei daarover in 1840, dat zij, als “railroads” de wereld doorkruisen ; en zonder kennis van hun rol en de aansturing der City Talmud baronnen, kan de geschiedenis niet begrepen worden. Generaties goed betaalde ‘wetenschappers’, media parasieten en functionarissen, vreten al decennia lang een deel van de staatsruif leeg, dwz. ons belastinggeld. In het beste geval kan men U, beste staf De L., rangschikken als één van de vele nuttige idioten, maar, gezien uw systeematiek, vermoed ik bij U eerder kwaadaardigheid.

  1. Jules als wijze mensen er van overtuigd zijn dat er nooit iemand op de maan is geweest, en nog wat van dit soort wetenschppelijke feiten, mag ik dan ook één van die vele nuttige idioten, zijn?

   1. Nadenken en algemene kennis zijn niet uw sterkste punt beste Theo J..
    Met heen en weer geleuter doet U afbreuk aan de consistente inhoud van dit voortreffelijke katholieke Forum. Helaas, U bent niet de enige.
    Overigens, de term “nuttige idioten”, is van de joodse communisten leider Lenin.
    Nog een nabrander op hierboven. In het rijtje van de zwendel voorstellingen, passen verder nog, o.a. de ‘evolutie’ leer, het Darwinisme, en de ‘opwarming’ van de aarde. Men kan zich zelfs afvragen, op welk domein, buiten de techniek, regeert de leugen niet ?
    Welk domein heeft de duivel nog niet geperverteerd ?

    1. Jules van Rooyen, waarom sluit je de techniek uit?
     Of heb jij soms aanmdelen in bijvorbeeld de sjoemelsoftware in auto’s?

     Nee Jules ga er maar rustig van uit dat alles en IEDEREEN door de duivel geperverteerd is, behalve jij natuurlijk.

    2. Raar dat juist met de genoemde voorbeelden u een ander mens verwijt niet na te denken. Het is juist een eigenschap die u heel duidelijk ontbeert. Voor veel zaken is. De wereld is verre van perfect. En er zullen ongetwijfeld indicentele zaken afspelen waaraan u uw opvatting meent de moeten staven. Leugens zijn van alle dag. Maar echt u bent niet meer te helpen. Als u werkelijk alle gebeurtenissen op aarde (en er buiten) als een onderdeel van een groot complot ziet. Zonder daarvoor echte bewijzen te hebben. Ik leef zelfs niet met u mee. U hangt liever uw mening op aan de uitspraken en uitgaven van enkele exentrieke aandachtstrekkers…U bent eerder gevaarlijk voor de mensheid dan anderen,

  2. Jules, ik ga op dit forum niet zwijgen omdat u het vraagt. Dit is, dacht ik, een open forum en als ik er ooit mee stop is het omdat het moeilijk praten is met mensen die geen oor hebben voor een andere mening. Het is best mogelijk dat ik in herhalingen val, maar dan ben ik wel in goed gezelschap. Ik kan het ook niet helpen dat u argumenten niet kunt of niet wilt zien. U kunt natuurlijk schelden op de wetenschap en de wetenschappers, maar u profiteert wel graag mee va alle ontwikkelingen, anders zat u niet voor een PC, maar voor een stuk papyrus een een ganzenpluim.
   Natuurlijk mag u mij rangschikken bij de nuttige idioten, dan ben ik opnieuw in goed gezelschap. En wat die dikke nek betreft, ik hoop dat u zich daar goed bij voelt om dat naar mijn hoofd te slingeren!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht