Artsenkrant: Covid 19 is geen killervirus, verwarring hierover wordt onderhouden

Sinds maart lijken we gereduceerd te zijn tot figuranten in een slechte science-fiction film, waarin gezonde mensen thuis werden opgesloten en nu nog altijd op allerlei manieren in hun vrijheid worden beperkt. Dit alles gebeurde om ons zogenaamd te beschermen tegen een killervirus, dat uiteindelijk niet zo dodelijk bleek als oorspronkelijk voorspeld. 

Pandemie niet hetzelfde als dodelijke dreiging

Dit werd onlangs bevestigd in een opiniestuk door een gepensioneerde arts, Dr. Daniel Rodenstein, gepubliceerd in de Artsenkrant. We verwarren in de huidige crisis het concept pandemie met dodelijke dreiging, schrijft Dr. Rodenstein, maar niets is minder waar. Een pandemie kan ook zeer mild zijn, zoals volgens hem het geval is bij Covid 19. Toch blijven de officiële gezondheidsinstanties, ondanks het feit dat er nauwelijks sprake is van oversterfte bij Covid 19, de angstpsychose in stand houden. Volgens Dr. Rodenstein gebeurt dit door het bewust creëren van “verwarring tussen bevestigde gevallen, goedaardige ziekte, opgenomen patiënten en intensieve zorg. Wetende dat maar een minderheid van de opgenomen patiënten (12%) intensieve zorg nodig heeft, en dat de meeste bevestigde gevallen er zonder veel erg doorkomen.” Rodenstein vond ook de dreiging van een tweede Covid 19-golf weinig geloofwaardig.  “Men dreigt met een tweede golf, maar verzwijgt dat die tweede golf, als ze er ooit komt, wellicht veel minder erg zal zijn. De nieuwe gevallen zijn jonger dan in de eerste golf, er zullen dus minder ernstig zieken zijn en minder doden. Het bewijs ligt er in de cijfers. Er is in België en de rest van de wereld nauwelijks oversterfte geweest wegens Covid 19. En dit staat los van de Covid 19-maatregelen. Strenge lockdowns schijnen weinig impact te hebben op het aantal besmettingen en overlijdens.“

Draconische maatregelen en uitzichtloze “regels”

De maatschappelijke impact van de draconische Covid 19-maatregelen is echter wel reëel en tastbaar. We mogen niet meer gaan en staan waar we willen en dit creëert een steeds sterker wordende Covid-moeheid. Velen onder ons verloren hun job of zaak. Onze kinderen en jongeren zitten al maanden thuis met afstands”onderwijs”, weg van hun vrienden, grootouders en activiteiten. Ouderen werden en worden nog steeds opgesloten in hun rusthuizen, waar ze steeds verder vereenzamen. Ernstig zieken stellen hun behandeling uit, vaak met fatale gevolgen. Maar het gaat verder: alles wat het leven aangenaam maakt, zoals een feestje onder familie of vrienden, culturele of sportieve activiteiten, een dagje aan zee, een zomerse kroegentocht door de stad, shoppen met de vriendinnen, werd op allerlei manieren beknot en/of verboden. Ook onze religieuze beleving werd in deze tijd van crisis tot een niet-essentiële activiteit (!) gereduceerd en wekenlang ingeperkt door een algemene sluiting van kerken en gebedshuizen. Alsof het geloof geen essentiële factor is in het behoud van het moreel van de bevolking! Zelfs nu nog mag er tijdens Eucharistievieringen niet gezongen worden en is er staatsinmenging in het beleven van de sacramenten, zoals de H. Communie. Het lijkt wel of men onze bevolking het liefst zo diep mogelijk wil deprimeren en demotiveren zonder hoop op verbetering. 

Gefabriceerde schuldgevoelens

Men zou verwachten, dat er in de media meer kritiek zou komen op het Covid 19 beleid van onze overheden, maar niets is minder waar…..De mainstream media zijn een propaganda- en angstmachine geworden. Ze moeten er ons dagelijks aan herinneren dat we vooral zeer bang moeten zijn en dat onze opsluiting onze schuld is,  omdat we “de regels” onvoldoende volgen. En een groot deel van de bevolking blijft braaf knikken dat verdere “inspanningen” nodig zijn. Wanneer ze angstig met masker over een lege straat lopen, lijken ze wel Pavlov-honden, die kwijlen wanneer het belletje gerinkeld wordt. 

Wie doorprikt de hoax?

Mijn vraag is: wie doorprikt de Covid 19 hoax, die onze ganse samenleving in haar greep heeft? Waarom wordt de angst overal in stand gehouden, en vooral, wie haalt hier profijt uit? We lijken in een rampenfilm te zitten, waarin de ramp is uitgebleven. Jammer genoeg is niemand moedig of integer genoeg, noch onder onze politieke ”leiders”, noch onder onze TV-virologen, om dit toe te geven. De keizer is naakt. Wanneer durft iemand dit eindelijk te zien en te benoemen? 

Interessante links:

www.artsenkrant.com

Interessante Duitse links rond zelfde thema:

www.ärzte-für-aufklärung.de

ACU2020.org

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

124 commentaren op “Artsenkrant: Covid 19 is geen killervirus, verwarring hierover wordt onderhouden

 1. Hallo, mijn naam is Romeo Sanchez, ik ben van Spaanse afkomst. Ik sluit me aan bij jullie op dit forum, dan dat ik op dit moment een heel erg moeilijke periode doormaak. Mijn vrouw en mijn twee dochters stierven aan de epidemie van het moment, het “Corona Virus” ook wel COVID 19 genoemd.
  Sinds de dood van mijn vrouw begon ik hartzeer te krijgen. Nu weet ik zeker dat ik lang zal leven. Mijn geestelijke vader raadde me vanmorgen aan om de helft van mijn bezittingen te doneren tegen gebeden op het laatste uur. Als er op dit forum mensen van goede wil zijn, zou ik willen dat hij contact met mij opneemt, zodat ik ze in contact breng met mijn advocaat.

 2. Hoe stiller onze politici blijven, hoe duidelijker het wordt aan wiens kant ze staan. Niet aan de kant van het volk dus.

 3. Als dr. Daniel Rodenstein door het corona virus wordt getroffen, gaat hij dan ook niet naar de intensive care wanneer dat onverhoopt nodig zal blijken te zijn?

 4. Ergens vind ik het plezant om in zo’n openluchtgevangenis te leven, wat is eigenlijk vrijheid in geestelijke zin dan, want ik merk dat velen dat niet begrijpen, vrijheid zoals we lezen bij Paulus is niet ongeremd je kunnen uitleven, maar vrij zijn van dood, zonde, en wet, dat was bij Paulus vrij zijn en ook bij Jezus, nooit heeft Jezus gezegd, leeft er maar op los, doe maar waar je goesting in hebt, heeft die nooit gezegd. Natuurlijk moeten we waakzaam zijn en op de tekenen letten, maar Jezus heeft liever een opofferende levensstijl dab louter zelfzucht en leven voor zichzelf.

   1. Kijk Katharina, dat verklaard veel.
    Ik vroeg me al af, welk weldenkend mens zou durevn beweren:
    We lijken in een rampenfilm te zitten, waarin de ramp is uitgebleven.

    Terwijl het virus in een goed halfjaar zo’n achthonderdDUIZEND doden veroorzaakt heeft,
    en ruim tweeentwintig MILJOEN, voor een deel ernstig, langdurig en waarschijnlijk chronisch zieken veroorzaakt heeft.

    Dat afdoen als niet bestaande werkelijkheid, kunnen inderdad alleen kabouterkes!

    1. Indien een professioneel blad als de Artsenkrant een artikel publiceert, waarin beweerd wordt dat de oversterfte verwaarloosbaar is, is dit toch geen fictie? Er zijn trouwens heel wat andere artsen, die de hoax beginnen te doorprikken. In Duitsland zijn er bv 600 artsen en andere experts “Ärzte für Aufklärung” die het officiële verhaal in vraag beginnen te stellen:

     https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=gvAHiCkpvxY&feature=emb_title
     https://www.youtube.com/watch?v=xFRlAzqwmmU&feature=emb_title
     https://www.youtube.com/watch?v=Juugv0T7inc&feature=emb_title
     https://acu2020.org/corona-ausschuss/

     1. In Nederland zijn de oversterftecijfers altijd pas ruim een jaar na dato bekend.
      Dus dat er in laatste officiele oversterftecijfers geen enkele coviddode is vermeld vind ik geen sterk argument. Covid19 raast pas minder dan driekwart jaar over de wereld.

      En Katharina, want vind jij van die beelden van massagraven in Brasilië?

      In elk geval zijn de, deels jonge, corona doden in mijn omgeving, soms na een kort ziekbed soms na een lange intens verdrietige en eenzame lijdensweg absolute realiteit.

      En Katharina, mag ik vragen: Wat moet ik zeggen tegen de nu nog kleine kinderen die onlangs hun vader hebben verloren aan covid19 ?

      Covid 19 was slecht een opgeblazen hoax om mensen in hun greep te houden, maar was niets anders dan een onschuldig griepje?

       1. Raphaël, u verwijt dat Theo op emoties speelt. En dan, wat is daar verkeerd aan? of is de mens volgens u alleen maar rede en verstand. Ik vind uw repliek bijzonder zwak.

        1. Zullen we vanaf nu maar verder op het stuk ingaan? De ontwikkelingen in de wereld zoals de beschrijvingen in het artikel laten zien, lijken me belangrijk genoeg. Er worden daarin redelijk wat spijkers met koppen geslagen, lijkt mij.

      1. Men moet altijd opletten met foto’s in de pers. Het zou niet de eerste keer zijn dat foto’s van massagraven buiten hun context worden gebruikt voor stemmingmakerij. Ook dient men men kritisch te zijn over wie men identificeert als een Covid-patiënt. Gaat het om een geteste persoon, een vermoedelijk besmette persoon, een asymptomatische persoon, een patiënt met milde, ernstige of zeer ernstige symptomen, een persoon met co-morbiditeiten? Indien er iemand sterft aan kanker, maar ook nog positief test voor Covid: geldt hij als Covid-dode?

       Al deze cijfers worden willekeurig door elkaar gehaald. In België heeft men het steeds meer over “besmettingen”, omdat er geen andere voldoende spectaculaire cijfers bestaan. Dan kan men zich bijgevolg afvragen: gaat het hier nog om een crisis of het redden van carrières?

       Wat betreft de kleine kinderen die hun papa verloren zijn aan Covid: het zullen er waarschijnlijk niet veel zijn, omdat er gewoon zeer weinig Covid 19 overlijdens zijn onder de 60. Er zijn ongetwijfeld meer mama’s en papa’s die sterven in verkeersongevallen. Gaat men daarom stoppen met autorijden? Gaat men zijn spijt uiten, omdat men de autoindustrie niet gesloten heeft? Wat gebeurt er dan met de kinderen van de werklozen? Wat gebeurt er met de gezondheid van de werklozen zelf? Lijden en sterven is jammer genoeg een deel van ons aardse leven.

       1. Katharina , je hebt gelijk.ik was even vergeten dat dit een site van de restkerk is..
        Volhgens de gelovigen n die kerk heeft de holocaust ook niet bestaan, of is hooguit een voetnoot in de geschiedenisis.

        Wat jou betreft is er dus niets aan de hand is en mocht het zo zijn dat in alle ziekenhuizen ter wereld, situaties ontstaan zoals in Bergamo en New York, dan is er niets aan de hand.
        Immers lijden en sterven is jammer genoeg een deel van ons aardse leven.

        En Raphaël natuurlijk is het pure zwakte wanneer mensen en zeker mannen iets van emotie tonen.

        1. Geachte fakebook gebruikers,
         In 2007 begonnen er zich scheuren te vormen in de fata morgana van eeuwige groei door ongelimiteerde schulden. Daar waar een goede fles wijn finaal om zeep geholpen wordt door een druppel azijn, hadden de tovenaars van de financiële wereld een Château Pétrus ontwikkeld die met 20% azijn niks van z’n kwaliteit verloor. Het was de fameuse topper “Château Domme Onnozelaars”, beter bekend als CDO.
         Aangezien zowat alle bankiers zich hadden laten vangen aan dit wonder-product, dat gigantische kunstmatige winsten genereerde en zodoende de bonussen richting de stratosfeer katapulteerde, balanceerde het internationale financiële systeem eind 2008 op het randje van de afgrond. Doch het onheil werd afgewend door het percentage azijn in de wijn op te trekken van 20 naar 60%. Een probleem van teveel schulden en een te lage rente, om het risico van die schulden te dekken, werd opgelost door veel meer schulden te creëren en de rente richting nul te duwen. Een natte kelder werd drooggemaakt door er massa’s vers water in te pompen, en de kudde geloofde het. De angst voor de realiteit maakte dat zowat iedereen begon te geloven dat de kelder werkelijk drooggemaakt kon worden door er water in te pompen.
         Een zeer klein aantal mensen, laat me ze ‘MacroTrenders’ noemen, voelde echter nattigheid en begon zich voor te bereiden op hetgeen in de sterren geschreven stond; het moment waarop zou blijken dat er gebluft werd. Het lijkt erop dat ‘le moment suprême’ aanbrak in september 2019, toen de Amerikaanse Centrale Bank opeens vele miljarden in de Repo-markt moest pompen om onevenwichten in het systeem op te vangen. Het was trouwens geen eenmalig moment, het bleef duren, en het begon er steeds meer op te lijken dat het financieel systeem in het eerste kwartaal van dit jaar ging blokkeren. En toen… bracht Corona ‘redding’. Wereldwijd werd de economie stilgelegd en zo werd via een omweg hetzelfde bereikt als bij het platleggen van de financiële wereld.
         COVID-19 werd het rookgordijn waardoor de problemen in de financiële wereld aan het zicht werden onttrokken. De volgende fase van de crisis, een crisis die onderdrukt werd door de problemen groter te maken, werd onzicht-baar gemaakt. De verantwoordelijken kunnen nu zeggen dat ze twaalf jaar hard gewerkt hadden om ons te redden, en dat we er bijna waren tot Corona alles om zeep hielp. Prachtig gespeeld, en de kudde trapte er met alle poten in!
         MacroTrenders weten echter beter. We staan voor de volgende fase van de financiële crisis, een periode waarin de verschrikkelijke gevolgen van de met schulden gefinancierde kunstmatige groei de wereld zoals wij hem gekend hebben dramatisch zal veranderen. Bereid u dus voor op onwaarschijnlijke taferelen, koester uw edelmetaal, en zorg dat u voldoende mondvoorraad in huis hebt om moeilijke tijden ongehavend door te komen.
         Erik Geenen

       2. zeer zwakke argumentatie. ‘Er zijn ongetwijfeld meer mama’s en papa’s die sterven in verkeersongevallen’, stelt u. Of dat correct is weet ik niet en u weet dat evenmin. Maar uiteindelijk doet dat niets ter zake. De ene dode is niet minder dood dan de andere. een corona-dode is niet minder eeg dan een dode door een ongeval. Elke dode is er één te veel. Ik begrijp dat er op dit forum mensen zijn, zoals u, die de wereldwijde coronapandemie willen minimaliseren. U doet maar, negationisme is van alle tijden en zolang u dat enkel bij woorden laat, doet u daar ook niemand kwaad mee. Het minste wat uw medemensen van u en van uw gelijkgezinden mogen verwachten is dat u uit eerbied voor uw naasten de opgelegde maatregelen opvolgt. Zelfs als het ‘maar’ om een griepje zou gaan, zoals sommigen beweren sterven er mensen. Ik meen niet dat u de dood van een medemens op uw geweten wilt hebben als goede katholiek.

        1. Ten eerste ben ik verre van een Holocaust ontkenner. Ten tweede heeft het in vraag stellen van de Covid aanpak niets te maken met een tekort aan medelijden of het ontkennen dat er mensen aan sterven. Er sterven enkel onvoldoende mensen aan Covid, om de ganse samenleving tot stilstand te brengen. De statistieken zijn trouwens gemakkelijk toegankelijk via de website van Sciensano. Leg ze gerust naast de verkeersstatistieken of de griepstatistieken. Soms zijn de oplossingen erger dan de crisis, die men wil beheersen. Denk dan aan alle personen die nu hun werk verliezen of hun behandeling uit angst uitstellen. Denk aan de kwetsbare kinderen die niet naar school konden, of de bejaarden die worden opgesloten. Daar heeft blijkbaar niemand medelijden mee. U kunt er echter zeker van zijn, dat de stress hiervan niet goed is voor hun gezondheid.

         1. Katharina, ik schreef nergens dat u de Holocaust ontkent. Negationisme slaat op het ontkennen van feiten die voor iedereen duidelijk zijn. in die zin kan de term negationisme ook gebruikt worden voor hen die de coronacrisis ontkennen. Tot op dit ogenblik zijn in België bijna 10.000 mensen gestorven aan corona. u kunt dit weinig vinden, dat is dan een persoonlijke interpretatie. Indien er geen corona was zou de grote meerderheid van die mensen niet gestorven zijn. Of de maatregelen erger zijn dan de crisis is ook een besluit dat u neemt. Ik laat dat in het midden. Feit is dat corona naast de mensen die stierven ook heel wat ander verdriet heeft veroorzaakt. Een reden te meer om zo vlug mogelijk komaf te maken met de pandemie en in afwachting van een vaccin is het behelpen met de middelen die we hebben.
          Op de vraag of u uit respect voor uw medemensen teznminste de opgelegde maatregelen volgt, kreeg ik geen antwoors. ik mag hopen van wel.

          1. Ik ben er niet van overtuigd dat strenge lockdowns en andere extreme maatregelen levens hebben gered. (De cijfers in landen als Zweden zijn hiervan het bewijs.) Integendeel, ik denk dat er net meer mensen zijn gestorven, omwille van de strenge maatregelen. Vooral de aanpak in de Belgische rusthuizen was wraakroepend. Men heeft letterlijk rusthuisbewoners in ziekenhuizen geweigerd om plaats te sparen die niet nodig was. Men heeft nooit meer dan 50% van de beschikbare IC-bedden nodig gehad. Dit was dus georganiseerde euthanasie voor onze ouderen.

           Uiteraard volg ik “de regels”, al was het maar om de lieve vrede en om geen boete te moeten betalen. Vele van deze regels, zoals het dragen van een masker in een park of eenzame straat, lijken me zinloos. Ik vermoed dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen en dat deze periode een vette kluif wordt voor sociale psychologen. Mogelijk zullen een aantal TV-virologen voortaan uit schaamte niet meer zonder masker de straat op kunnen. Stel je voor, dat ze herkend worden!

  1. Raphaël, ik kan even denigrerend uit de hoek komen als gij. Hebt gij al wat ge hier verkondigt zelf geschreven??

   1. Het is niet meer dan een vraag.
    Indien mevrouw, de vraag aan haar gericht, ongepast of vervelend zou hebben gevonden, dan had zij dat, denk ik, eventueel zelf wel hebben meegedeeld.

    1. Als dat voor u ‘niet meer is dan een vraag’, hebt u eigenaardige manieren van vragen stellen. vooral omdat het antwoord niets ter zake doet. Sommige vragen zijn nu eenmaal ongepast, maar ik begrijp dat niet iedereen die fijngevoeligheid heeft.

     1. U vind uzelf fijngevoelig, en u weet wanneer een antwoord ter zake doet en u weet te oordelen over de relevantie van de vraag? Goh.

 5. De corona – hoax (= bedrog, nep, oplichterij) is veel en veel erger dan Watergate. Dit, vanwege de impact van mensen op wereldwijde schaal.

 6. Om op de vraag in dit hoofdartikel in te gaan:
  Het doorprikken van de hoax dient via de politiek te gaan en dient volgens mij in gang gezet te worden door de ChristenUnie via haar Wetenschappelijk Instituut.
  De overige politieke partijen ontbreekt de moed daartoe.

  1. Derks, ik ben veel gewoon van u, maar nu val ik toch echt van mijn stoel. maar eerst uw voorliefde voor het Engelse woord ‘hoax’. Waarom het eenvoudig zeggen als het ook moeilijk kan. Mensen die echt geleerd zijn proberen in tegendeel moeilijke dingen gemakkelijk te zeggen. maar goed het Nederlandse woordje ‘bedrog’ is u waarschijnlijk te min. Maar dit terzijde. Eén van de forumgangers die wetenschap een uitvinding van de Satan noemt, verwijst nu naar een ‘wetenschappelijk’ instituut van de Christen Unie. Een politieke partij in Nederland die nog maar sedert 2000 bestaat, modernistisch dus kan men zeggen. Op zich is dit nog niet zo erg, maar u verwijst de lezer van dit forum naar een protestantse instelling… U en uw kompanen die zo gebeten bent op al wat niet katholiek is. Ik moet even bekomen…

   1. U en uw kompanen die zo gebeten bent op al wat niet katholiek is. Ik moet even bekomen en ik zo mogelijk nog meer.

    P.Derks die een wetenschappelijk onderzoek wil laten uitvoeren door een niet echt conservatieve protestantse politieke partij
    Een partij bij wie kandidaten tot voor kort de drie formulieren van eenheid, zeg maar de Gereformeerde geloofsbelijdenis onderschrijven, om je voor Christen Unie verkiesbaar te kunnen stellen.

 7. @staf De Laet,
  Wederzijds: ik ben zeer veel gewend van U. Maar dit is iets nieuws: ik heb slechts het woord gekopieerd van de tekst van dit hoofdartikel, waarna ik de betekenis van ‘hoax’ tussen haakjes meteen erbij heb vermeld (zie mijn reactie van 16:36 uur).
  Dat U slecht leest is iets nieuws, althans voor mij.

 8. — De nieuwe heidenen, ook degenen die zich toch nog (moderne) christenen noemen, hebben geen weet van de talrijke boodschappen die de hemelse machten ons schenken:

  — Ziehier een klein deel uit een boodschap van een Katholieke ziener aan het christelijk volk:

  “Boodschap van Jezus, Heilig Sacrament, aan Zijn trouwe Volk.
  Boodschap aan Pastor Enoc. ( 13.8.2020 )

  Mijn vrede zij met jullie, Mijn Volk.

  Mijn kinderen, grote gebeurtenissen die het lot van de mensheid zullen veranderen, staan ​​op het punt te beginnen. De beroering van het Universum zal er één van zijn en zal ervoor zorgen dat vele vuurballen jullie wereld binnenkomen, grote tragedies veroorzaken en de goddeloze naties straffen door de wil van mijn Vader. Virussen en pandemieën zullen de mensheid blijven plagen en de mensheid zal opgesloten blijven in langere quarantaines; de Geloofsafval zal toenemen en daarmee de cultus van vreemde goden; het beoefenen van het occulte en afgoderij zal de Rechtvaardige Toorn van God doen ontwaken, die alle boosdoeners zal wegblazen.

  Mijn kudde, de dagen van de grote zuivering komen dichterbij, blijf gebedsvol en waakzaam, want de wereld is in de macht van de duisternis.”

  — Stop dus met zeuren over virussen en bidt en vast en zuiver uw zielje zoals het christenen betaamt. Door eerherstel aan het Sacrament kan uw ziel gespaard worden voor alle onheil. Door uw aandacht op God’s geboden te richten vluchten alle duivels uit uw leven.

 9. @eric-b-l, Pastor Enoc is volledig onbekend als profeet dus niet erkend (waar heb ik dat nog méér moeten schrijven?).

  In 2012 publiceerde hij boodschappen gelijkaardig aan zienster Mirjana Dragicevic (zienster van Medjugorje), namelijk dat Benedictus zou moeten aftreden en dat zijn opvolger de Valse Profeet zou zijn; toen van het zover was kreeg hij ineens ‘boodschappen’ dat paus Franciscus Gods uitverkoren leider was en dat men hem niet mocht bekritiseren!

  1. Pastor Enoc is zeer goed gekend en wordt ernstig ter harte genomen.
   Tegen de tijd dat profeten erkend worden hoeft het meestal niet meer, daarop wachten heeft weinig zin.
   Overdenk eens hoe vernederend Bernadette in Lourdes modder over haar gezicht moest strijken onder de ogen van toeschouwers : voor velen is dat een reden om zich af te wenden van Maria.
   Wie niet naar het fijne stemmetje van de engelbewaarder wil luisteren zal ook niet open staan voor profeten.
   Men kan niet meer twijfelen aan de taak van ‘paus’ Franciscus: hij is een levende beproeving voor iedereen en hij zal de werelddictator met open armen verwelkomen. Tot spijt van de misleide christenen die God durven beledigen in het moderne OnzeVader met de woorden “leid ons niet in beproeving” i.p.v. bekoring.

 10. eric-b-l ,
  Ik werd al gewaarschuwd door het woord ‘pastor’.
  Wát is hij nu?: kapelaan/pastoor of ’n protestante voorganger?
  Het enige wat ik van hem zie, is dat ie uit Peru zou komen.

  Ik heb twee kennissen, die al vaak(!) naar Medjugorje zijn geweest. Ook ZIJ kennen geen profeet Pastor Enoc.
  Pastor Enoc is dus gegarandeerd zeer beslist GÉÉN goed gekende ‘profeet’.
  Ik heb die 2e alinea gewoon letterlijk overgenomen van internet.
  U lijkt wel op @Jo, die ook elke ‘profeet’ naliep.

 11. Ik vraag mij toch af of die dr. Daniel Rodenstein, wanneer hij onverhoopt door het corona virus zou worden getroffen en dan onverhoopt naar de intensive care afdeling moet gaan of hij dan zegt: nee doe maar niet want het virus is niet dodelijk. Of zou hij de plaats innemen van iemand die ook door het virus is getroffen maar nochtans wel goed heeft opgepast en zich aan de voorschriften heeft gehouden. Ik ben zelf praktizerend RK en dacht op deze site steun te vinden maar wat ik dikwijls aan complot theorieën op dit forum tegenkom met veel kritiek op andersdenkenden en het eigen gelijk willen hebben of anders dan maar verwijzen naar loze kreten als vrijmetselarij, is voor mijn geloofsbeleving niet bepaald bevorderlijk.

  1. Ik raad u aan om het volledige artikel van Dr. Rodenstein in de artsenkrant aandachtig te lezen, zodat u begrijpt waarom van mening is dat er geen probleem is van overbelasting in de ziekenhuizen.

   Betreffende de lezersberichten: de meningen van onze lezers over vrijmetselarij etc engageren enkel deze personen en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de leden van dit forum.

   1. Geen overbelasting meer wat bedden betreft geachte Katharina maar wel overbelasting van het personeel. Ook door een tekort daaraan. Hier in Nederland tenminste, begreep ik. Dus waarom onnodig risico’s nemen? Ook spreekt uit het artikel geen respect voor de vele doden die het virus gekost heeft waaronder bijna een zus van mij. Met dank verder voor uw reactie.

  2. J.A.W. van Ettinger,
   Het leven is soms nu eenmaal een beetje vervelend , en dat sommigen dit analyseren en de resultaten daarvan hier publiceren is op zich niet leuk inderdaad. Ze (de analysten) doen het ook niet voor de lol, neem ik aan.
   Maar als uw geloofsbeleving hierdoor niet bevorderd wordt, dan is dat inderdaad voorstelbaar.

   1. Raphaël, bijna één miljoen doden, tientallen miljoenen deels zwaar zieken, waarvan een aantal de rest van hun leven de gevolgen zullen moeten dragen, doe jij af als:

    “Het leven is soms nu eenmaal een beetje vervelend”

    Een stuitender gebrek aan empathie met je medemensen heb ik zelden gezien.
    Maar het zal vor jou een troost zijn dat jij je gesteund weet door geestverwanten door de jaren heen.

    Bijvoorbeeld:
    De buurvrouw van die Auschwitz overlevende die als enige van haar familie terug kwam in Amsterdam, bij de buren aanbelde en toen eerst te horen kreeg “Gôh ben jij niet vergast?”
    En op de vraag van het slachtoffer of ze haar piano, die ze bij de buren zag staan mee kon nemen, te horen kreeg “Nee die houden wij, want weet je ons dochtertje kan er zo mooi op spelen en het is te sneu voor haar als ze dat niet meer zou kunnen”.

    Of de Indische Nederlanders die die hier berooid van bijna alles, aankwamen en hoopten op een heel klein beetje compassie voor alles wat ze in de Jappenkampen en daarna hadden meegemaakt.
    Maar door mensen met evenveel compassie als jij en je geestverwanten werden terecht gewezen:
    “Hou maar stil, wij hebben de hongerwinter meegemaakt en jullie lagen lekker in het tropenzonntje”

    Of recenter,
    -Een bisschop die de gaskamers ontkent.
    – een politicus die de holocaust als een voetnoot in de geschiedenis beschouwd.
    -presidenten die corona als een griepje afdoen, terwijl de koelwagens met lijken op straat staan, omdat het er teveel zijn om fatsoenlijk te verzorgen, of zoals in Brazilie, waar in akkers tienduidzenden graven moeten worden gegraven, terwijl de president het afdoet als onzin.

    Raphaël wat beterft empathie behoor je, wat mij betreft, tot deze groep mensen,

    1. Theo, er dwalen nu eenmaal mensen rond op dit forum, die de realiteit vanop de zijkant bekijken, die zoals u zegt geen enkele empathie vertonen voor mensen in rouw, mensen met verdriet, mensen die niet door her leven gespaard worden. Ze bekijken de hele werkelijkheid van het leven rationeel en vaak hebben ze hun oordeel en hun veroordeling al klaar vooraleer ze goed geluisterd of gelezen hebben. Luisteren kunnen ze niet en lezen wat er staat willen ze vaak niet. Ze denken dat ze God zijn, die in hun ogen komt oordelen en vooral komt veroordelen. Barmhartigheid en empathie zijn hen onbekend. Dat de echte ‘Blijde boodschap’ van god hen op die manier ontgaat, snappen ze niet of -erger- willen ze niet weten.

    2. Theo,
     Jammer dat je dat zo ziet.
     Ge gaat zeker ook zo om met de jaarlijkse griep? Dan is de mortaliteit hetzelfde, zo niet groter. Dus wat nuchterheid in deze zaken lijkt me niet bepaald ongepast. Ik maak er geen goede sier mee, eens, ik geef het meteen toe, maar daar ben ik hier niet op uit, geloof ik. Dan zou ik wel wellicht wel wat beters en nuttigers kunnen doen dan hier ‘gesprekjes’ te houden.
     Dat er mensen zijn die gek gemaakt worden met deze media-hekserij is al erg genoeg. Laten we alleen al daarom hier proberen wat afstand van de verdwazing proberen te nemen? En als u dat niet kunt of wilt, dan hebben we verder weinig te delen.

     1. En, beste heren,
      Ik hoef mij niet te verdedigen, want er valt eigenlijk niets te verdedigen, maar om u, en wellicht anderen, een plezier te doen, wil ik wel verklappen dat ik uit een bepaalde werkomgeving kom waar het nogal gebruikelijk, zo niet vereist is, ook erg nare zaken bij de naam te noemen, daar er anders geen werken met dit soort gegevens en nare zaken mogelijk is. Ik kan me goed voorstellen (wel moeilijk) dat dit raar over kan komen. Er zit echter niets achter dat een sterke karakterologische oorsprong zou hebben, zo ver ik kan nagaan, meen ik.
      Met zeer vriendelijke groet,
      Raphaël.

       1. Tweede herstel:
        “Dan is de mortaliteit hetzelfde, zo niet groter.”
        Alhoewel? De werkelijke cijfers heb ik eigenlijk niet, dus eigenlijk kan ik daar geen zekere uitspraken over doen. Mijn uitspraak is gebaseerd op algemene kennis zoals die in het begin van de ziektegolf gemeld werd in diverse artikelen.
        Dus, deze zin kan ik niet onderbouwen.

     2. Raphaël je zegt:
      De werkelijke cijfers heb ik eigenlijk niet, dus eigenlijk kan ik daar geen zekere uitspraken over doen.

      Mag ik dan vragen waarom je het dan toch doet, waarbij je alle feiten die niet in jouw plaatje passen totaal negeert? Of ben je van mening dat de beelden uit Bergamo en omgeving, net als de maanlanding gemanipuleerd zijn?

      Raphaël je zegt:
      Mijn uitspraak is gebaseerd op algemene kennis zoals die in het begin van de ziektegolf gemeld werd in diverse artikelen.

      Je bedoeld de algemene kennis van klimaat en covid ontkenners.
      De kenneis van de mensen die donderdag in Den Haag hebben huisgehouden waarbij politieagenten en politici niet alleen verbaal de wind van voren kregen;
      De activisten schreeuwden teksten als ‘satanisten’, ‘deep state’ en het absolute dieptepunt was voor Pieter Omtzigt van het CDA: ,,Ik zal je doodslaan mongool, kankermongool”, maar zelfs fysiek werden belaagd.

      Zolderkameractivisten die alles en iedereen uitschelden, opgehitst door onheilsprofeten, en complottheorieën en voor wie de gedachte dat HUN mening niet de enige, en absolute waarheid zou zijn, absurd is en met wortel en tak uitgeroeid moet worden.
      Voor wie zelfs het plaatsen van een vraagteken bij hun leuzen, wordt uitgelegd als een flagrante schending van hun vrijheid.

      “Toon me je vrienden, en ik zal zeggen wie je bent”.

 12. Beste P. Derks, ik weet dat je het allerbeste voorhebt maar als het over profeten en zieners gaat plaats ik me niet alleen aan de zijde van de eenvoudige mensen maar ook bij de gevoeligen. Daar heb ik nog nooit spijt over gehad, integendeel. Wanneer de essentie van het Katholieke geloof nadrukkelijk wordt herhaald, en ook Michael Dekee zit op die allerbeste golflengte, dan moet men ook bereid zijn de diverse kleine foutjes door de vingers te zien want die zijn er altijd, dat is nu eenmaal des menschen aard, zelfs in goede bijbeluitgaven.

  Ik kan geen reden vinden om Pastor Enoc te onderschatten:

  —http://mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html—

  —http://www.jesusmariasite.org/category/messages-of-enoch-colombia/—

  Met grote regelmaat schenkt Claudia ons telkens de nederlandse vertaling:
  —http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3230337—

  Colombia is een der meest Katholieke landen ter wereld en sedert vele jaren heerst er een klimaat van medogenloze vervolging waardoor velen naar de wouden vluchten om in grote armoede te overleven.
  Dit wordt uiteraard in de media VOLLEDIG doodgezwegen !
  Het is ondenkbaar dat de hemelse machten dit zwaar verdrukt volk zonder eigen ziener zouden achterlaten.

  1. Eric…, u haalt hier Colombia aan als voorbeeld van christenvervolging. Ik was de laatste jaren twee keer voor langere tijd in het land. Wat u schrijft is niet juist. Het is wel juist dat terroristische bewegingen mensen ontvoerden en vermoordden, ook westerse toeristen. In Colombia worden mensen niet ontvoerd of erger omwille van hun godsdienst. De bewegingen waarvan sprake hebben het op iedereen gemunt die zich tegen de drugstrafiek keert. Daarnaast worden af en toe ook toeristen ontvoerd. Niet omwille van hun geloof, wel voor het losgeld.
   Ik kan u trouwens twee dingen meegeven: ondertussen is de terreurdreiging in het land de laatste jaren enorm verminderd en is het land, op enkele plaatsen na, zeer veilig geworden.
   de Colombiaanse bevolking is ook één van de meest vriendelijke en behulpzame die ik in Zuid – Amerika tegenkwam.

   1. Het spijt me dat ik u daar niet in tegemoet kan komen omdat ik sedert mijn zelfstandigheid altijd aan de rand van de samenleving vertoefde en als ik al eens reisde, eerst nog enkele keren met een huurautootje maar daarna zonder bagage en in open lucht overnachten, dan kan ik de samenleving onmogelijk met toeristische ogen aanschouwen. Volgens mij komen hier op deze website velen die heel erg mediagebonden zijn zonder dat zelf te beseffen of misschien wel doelbewust.

    1. Eric…, U laat uitschijnen dat ik de samenleving met toeristische ogen bekijk. Uiteraard is elke vreemdeling een beetje toerist, hoe hij/zij ook reist.. Of iemand van ver in de zeventig die met het openbaar vervoer en nog steeds met de rugzak onderweg is en dit voor meerdere maanden, moet u zelf maar uitmaken. Wat de media met dit alles te maken hebben is mij ook een compleet raadsel. Wat dit uiteindelijk met mij ervaring te maken heeft mag de duivel weten.

     1. U vergeet, of ziet niet, dat in ons apenlandje de Katholieken eveneens vervolgd worden, zij het (nog) niet bloedig. Degenen die nog steeds de bisschoppen en ‘paus’ Franciscus volgen zijn niet meer Katholiek ongeacht dat zij zich nog zo noemen.
      Veel ergere dingen in Syria, zelfs Belgie nam deel aan de genocide, en nu voelt men zich nog steeds gerechtvaardigd en er is zogezegd niets aan de hand.
      Nog niet lang geleden reisde ‘paus’ Franciscus naar China om de Katholieken aldaar te verraden, eveneens voor de UNO, waar hij telkens welkom was.
      Mijn jonge reistijd is reeds lang voorbij. Probeer eens de natuur terug te vinden zoals in de tijd van voor de machines. Onmogelijk. De hersenspoeling is bijna maximaal, nog even en we mogen zelfs niet meer denken wat we willen. Ik heb Banneux nog gekend voordat paus Jan Paul II alles kwam moderniseren en nu handelt en spreekt men daar alsof er niets aan de hand is.
      In een van mijn oude computers, ik denk 2012, moet nog een HD zitten met daarop gecopieerde webpagina’s over Colombia. Daarin werd melding gemaakt over hetgeen ik schreef. Later waren die pagina’s op het internet niet meer terug te vinden maar het viel me op hoe men probeerde de indruk te geven dat er niets meer aan de hand was, toen. Of ik die copy’s nog kan terugvinden op de oude HD’s weet ik niet meteen. Ik voorzie uren zoekwerk. Het betreffende onderwerp heb ik steeds weer in gedachten telkens ik de nieuwste boodschap van Pastor Enoc lees.
      Wellicht bent u het nieuwe wereldregime goed gezind ?
      Kunt u bewijzen dat er niets aan de hand is ?

      1. Als welkom staat op deze site:
       Wat karakteriseert en drijft ons, Rooms-katholieke leken, die in deze tijd van gezagscontestatie en twijfels trouw blijven aan de traditionele katholieke leer en het gezag van de paus als opvolger van Petrus.

       Nu lees ik:
       Degenen die nog steeds de bisschoppen en ‘paus’ Franciscus volgen zijn niet meer Katholiek ongeacht dat zij zich nog zo noemen.
       en ook:
       Ik heb Banneux nog gekend voordat (de Heilige ThJ) paus Jan Paul II alles kwam moderniseren en nu handelt en spreekt men daar alsof er niets aan de hand is.

       Kan iemand mij vertellen hoe dit met elkaar te rijmen is?

      2. Eric…, u dramt maar door. Mag ik u even terug bij de les brengen. het ging over Colombia. U haalt documenten(?) aan over situaties die uit 2012 dateren, die op een oude PC zouden staan. allemaal nogal in het ijle;
       ik krijg dan twee nieuwe vragen voorgeschoteld: of ik het nieuwe wereldregime goed gezind ben. Wat bedoelt u met ‘het nieuwe wereldregime’ , Een wereldregime bestaat niet. Er bestaan alleen zoveel regimes als er landen zijn. Maar goed, of ik kan bewijzen dat er niets aan de hand is, is uw tweede vraag. Hoe zou ik dat kunnen bewijzen? Er bestaan overal, in alle landen, in alle religies, dingen die niet horen. Maar wat heeft dat met Colombia te maken, een situatie die ik toevallig, zoals ik schreef, een beetje ken.

 13. De laatste tijd wordt er op deze website grote woorden gebruikt, engelen en zieners ingeschakeld, men is tegen elkaar aan het strijden voor zijn gelijk, en ondertussen gaat m’n gewoon voorbij aan het belangrijkste, wat is de wil van God? Ga heen en maak alle volkeren tot mijn leerlingen, en leer hen te onderhouden wat ik u bevolen heb!! Wat heeft hij bevolen? God liefhebben en je naaste als jezelf, oordeel niet over een ander, want we zijn op weg naar het oordeel, nu in dit leven.

  1. Sorry, toch maar weer over een profetes, een zienster, al 40 jaar lang. Haar 7 visioenen werden neergelegd aan de KUL, theologische faculteit. De visioenen ontleden werd gedaan door een buitenlandse heilige jonge priester, die er zijn doctoraat in de Mariologie mee heeft behaald.
   Het moment wanneer deze visioenen voor het grote publiek bekend worden gemaakt, ken ik, maar ik heb moeten beloven dat ik het aan niemand zal vertellen.
   De zienster haar taak is vergelijkbaar met die van de Zalige of Heilige Katharina Emmerick.
   Ze vertrouwde me toe dat Covid19 recht tegenover “bekering” staat. Er is geen vaccinatie tegen mogelijk. Als de mensen zich niet zullen bekeren, zal er een grotere straf komen.
   “Waar zijn onze priesters?” oppert ze. Hun handen zijn meer gewijd dan de mijne. Zijn ze bang van Jezus? Zij kunnen de biecht horen, wat ik niet mag, …
   Als je de artsenkrant leest, dan lees duidelijk dat deze covid19 niet seizoensgebonden is.

  2. Willy, u hebt gelijk, en het werd jaren geleden voorzegd dat de RKK niet slechts in twee gedeeld zou worden, maar daarna nogmaals verdeeld en dat uiteindelijk veel christenen helemaal alleen zouden staan en standhouden, terwijl de goddelozen allen samen feest vieren.

 14. @Marie-Elisabeth,
  De artsenkrant (België) is overduidelijk: Covid 19 is géén killervirus.
  Er sterven evenveel mensen als in ’n willekeurig jaar.

  1. De artsenkrant (België) is overduidelijk: Covid 19 is géén killervirus.
   Er sterven evenveel mensen als in ‘n willekeurig jaar.

   P.Derks ik zal het doorgeven aan de Zusters van Liefde in Tilburg die in één week vijf religeuzen aan corona verloren.
   Ik zal het ook doorgeven aan de familieleden in het verzorgingshuis waar ik vrijwilliger ben.
   Daar stierven 13 van de 28 bewoners, waarvan één NIET aan corona.

   Ik zal al deze mensen zeggen, dat ze statistisch gezien geen verlies hebben geleden .

  2. droom lekker verder, Derks. Hopelijk volgt u wel de bestaande voorschriften zodat u door uw eigen egoïstische houding uw naasten niet besmet?.

 15. @Theo Janssen,
  Hoeveel zouden bewoners zouden er in ’n normáál jaar overlijden?
  U heeft mijn reactie dus begrepen.
  (PS: Was de luchtverversing wel in orde; dus met verse lucht van buiten?)

  Het is overigens wél frappant: in één verzorgingshuis is dat gebeurd en Ú zou daar toevallig werken?
  De luchtverversing werkte daar slechts als ventilator; er werd dus slechts lucht rondgepompt.

  1. De Zusters heebn geen woorden voor het verdried om zoveel doden in zo korte tijd.
   Gelukkig heeftvvraphaél en zijn vgeestverwanten die wel:

   “Het leven is soms nu eenmaal een beetje vervelend”

   1. Sorry voor de tikfouten in de eerste bijdrage.
    Met vochtige ogen ziet men de toetsen dubbel.

    De Zusters hebben geen woorden voor het verdriet om zoveel doden in zo korte tijd.
    Gelukkig hebben Raphaël en zijn veestverwanten die wel:

    “Het leven is soms nu eenmaal een beetje vervelend”

    1. Geachte Theo. Ik heb een aangrijpende TV reportage gezien met die zusters met Leo Fijen in ik meen een “Geloofsgesprek”. Ik kan mij indenken dat u tot tranen werd bewogen zoals ik. Meeleven met alle getroffen mensen door het virus mis ik op deze site maar ook bij eucharistie vieringen op internet waar men zich teveel beperkt bij de overweging tot het evangelie van die dag. In de voorbeden wordt maar kort voor de corona slachtoffers gebeden.
     Zo zag ik kardinaal Eijk tijdens een viering waarin hij zich meer druk maakte of mensen wel echt in de aanwezigheid van Jezus in de eucharistie geloofden of dat symbolisch zagen dan dat hij een bemoedigend woord had voor de corona slachtoffers en voor ons allen in deze moeilijke tijd. Maar het kan aan mij liggen, want ik wil niet zomaar oordelen, doch dat miste ik.

     1. @ J.A.W. van Ettinger — Theo Janssen,
      we werden ruimschoots op voorhand verwittigd door Katholieke zieners en het was zeer bedroevend nieuws. Nu dat het ook werkelijk gebeurd is niemand daar minder verdrietig om, integendeel, het is zelfs vreesverwekkend om te zien hoe de hemelse machten de goddelozen en de waarheidslievenden uit elkaar scheiden.
      — Darom is het van het grootste belang de woorden van kardinaal Eijk zeer ernstig in overweging te nemen.
      — Waar het om gaat is dat iedereen die niet meer bereid is de eer van Christus in het heiligste Sacrament te respecteren zal misleid worden tot totale slaafsheid aan het nu volkomen communistische bewind dat ons met een berg leugens tracht te binden, o.a. met behulp de virusleugens.

      1. Willen we de botte woorden van Eijk laten voor wat ze zijn. De man heeft al evenveel empatisch vermogen als zijn aanbidder Cor Mennen.

     2. J.A.W. Ettinger,
      Ik begrijp wat je bedoeld, want ik ervaar dat precies zo.
      Ik denk dat ik via TV ook getuige ben geweest van de door jou bedoelde homilie door de Kardinaal. Volgens mij op Sacramenstdag
      En inderdaad, wat zou het fijn zijn wanneer we als katholieken in deze moeilijke tijd wat meer LEIDERschap van onze leiders zouden mogen ervaren.

      Al wil ik hier ook nadrukkelijk zeggen dat er wel degelijk een aantal werkers met name (bejaarde)religieuzen in parochies zijn die absoluut en daadwerkelijk, met alle risico’s van dien, bij dag en bij nacht, bij mensen zijn die dit nodig hebben. En we moeten oppassen dat we door gemeenplaatsen en veralgemeniseren deze mensen en het voortreffelijke werk dat ze doen zouden vergeten.

      Aan het begin van de Pandemie, wat dus volgens sommigen slechte een griepje is, hebben de Bisschoppen onderstaande gebedstekst uitgereikt.
      Bij ons in de parochie voor de Binnenschippers Kermis- en Circusgemeenschap
      wordt dit aan het slot van de viering samen met de Aalmoezenier door de aanwezigen hardop gebeden, waarbij door ons aan de oorspronkelijk tekst DE PASTORALE ZORG is toegevoegd.
      Misschien mag ik het niet zeggen, maar voor mij is dit het zoveelste bewijs dat de pastorale (herderlijke) zorg bij het gros van onze Bischoppen absoluut geen prioriteit heeft. De Leer, de instituties en vooral het mysterieuze en Sacrale, dààr gaat het om.

      Dat zal ook de vornaamste reden zijn dat paus Franciscus door een deel van de clerus zo wordt verguist. Hij verschanst zich niet in zijn Pauselijk Paleis, draagt geen mooie gewaden, en toont zich werkelijk als een dienaar der dienaren.
      Hoe ver ben je van de bron afgedwaalt wanneer je er aanstoot aan neemt wanneer de paus een moslim de voeten wast??

      Maar ik begrijp ook heel goed dat als je gewend bent om je voorafgaand aan een Viering op het priesterkoor op te laten tuigen met o.a.een rode sleep van zeven meter, zoals ik onlangs op een filmpje van kardinaal Burke zag, dat je dan beseft dat je een probleem hebt.

      Gebed van de Nederlandse bisschoppen
      God, toevlucht in onze nood,
      kracht in onze vertwijfeling en angst,
      vertroosting in ziekte en lijden.
      Wees ons, uw volk, nabij en genadig
      nu wij allen de gevolgen ondervinden
      van het uitgebroken corona-virus.
      Wees een Beschermer voor hen
      die dit virus hebben opgelopen,
      Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
      Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
      zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
      Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
      in de gezondheidszorg DE PASTORALE ZORG en het openbaar bestuur.
      Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
      ten dienste van heel de samenleving.
      Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
      en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
      bestaan ervaren.
      Versterk ons geloof en onze hoop
      zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
      aan uw vaderlijke voorzienigheid.
      Door Christus onze Heer.
      Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.

 16. Aan eric-b-l. …((21 augustus 2020 om 11:26))

  Het is zeer te waarderen dat je die links plaatste.. in de betreffende reactie.

  Bij de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden kwam het [in begin van haar bekering] voor dat de duivel de inspraken van God kon manipuleren .. maar hoe meer ze naar God toegroeide, verloor hij die mogelijkheid cq. macht.

  Daarom mocht ze die gemanipuleerde boodschappen in het prille begin van de Heer naar eigen inzicht veranderen (is natuurlijk gebeurd met de hulp van een priester, althans dat veronderstellen ik).. daar hebben gelovigen zich aangestoord en gingen haar op allerlei wijzen tegenwerken. . ook het vaticaan ..ze keken veel te weinig naar de overeenkomstige profetieën in de H.Schrift o.a. wat betreft naar de gereinigde Schepping bijvoorbeeld in Jesaja 66.

  Ook dat ze de huidige usurpator paus een goede paus acht is een blinde vlek in haar oordelingsvermogen .. God gaat met zijn genaden niet buiten het natuurlijke om en houdt rekening met de vrije wil in zijn persoonlijke natuur.. Het is dus mogelijk dat ze (om welke redenen dan ook) naar de achtergrond informatie over deze nep paus niet in geïnteresseerd is

  Bij begenadigde evangelische christenen zal Jezus Christus dan ook niet zomaar zeggen:: je moet katholiek worden want dat is mijn ware gestichte kerk. Alleen als die begenadigde persoon vanuit zijn karakter gaat zoeken.. dan pas kan Jezus Christus hem verder inlichten.
  ………..

 17. @Jo,
  U haalt zieners/profeten werkelijk overal vandaan:
  protestanten, boeddhisten, katholieken en nu Grieks-Orthodoxen.
  Heeft U nog tijd om die ‘zieners’ op Uw gemak te beoordelen?
  Of raast U élk geloof af, ongeacht wie, wat, hoe en waarom?

 18. @Jo,
  U lijkt op – zonder enige overdrijving – op ’n klein kind, dat mama erbij moet roepen, als de luier vol gepoept is.

 19. @Jo,
  Er is óók ’n programma op televisie – ik meen ’n nachtprogramma – waarin waarzeggers (= ánder woord voor profeten of zieners) hun ‘gaven’ voor geld aanbieden.
  Is dat iets voor Ú?

 20. @Theo Janssen,
  Ik geloof letterlijk NIÉTS van Uw verhaal inzake die zusters.
  Ja, het klopt, dat bij de zusters in Tilburg zoveel doden zijn gevallen.
  Maar de rest is door U verzonnen.
  Jammer, maar dat houdt tevens in dat U ongeloofwaardig bent inzake Uw langjarig kosterschap.

  1. Ach P.Derks, overwegende dat jij ook niet geloofd in de woorden en het ambt van Paus Franciscus voel ik me eerder gevleid dan beledigd.

 21. @Theo Janssen,

  U beweert koster te zijn + getrouwd te zijn.
  Dan heeft U méér dan de handen vol.

  Verder beweert U vrijwilliger te zijn in het vrijwilliger te zijn in het verzorgingstehuis van de Zusters van Liefde in Tilburg.
  Naast dat het wel zéér toevallig zou zijn, dat U juist op dié plek werkt, zie ik de volgende ongerijmdheden:
  1. Een getrouwde koster heeft geen tijd om ook nog vrijwilligerswerk te doen
  2. U meldt niet wat de oorzaak van die overlijdens is (die oorzaak is de luchtventilatie)
  3. U meldt niet hoeveel overlijdens daar in ’n normaal jaar zijn
  4. Ik ben ooit misdienaar geweest in ’n zusterklooster. Daar waar was geregeld ’n overlijdensmis.
  Toen ik opmerkte dat daar nooit ’n begrafenisstemming was, was het antwoord:
  Ja, bij ons is het nu féést.

  1. P.Derks het is uw fantasie die denkt dat ik in Tilburg vrijwilligers werk doe.
   Dat heb ik nergens beweerd

 22. Aan Theo Janssen..

  Om te beginnen even wat voortreffelijke -inhoudelijke en onderbouwde- conclusies van je als gevolg van je intellectuele- en geestelijke zielevermogens …

  ▪︎@Jo, U lijkt op – [zonder enige overdrijving] – op ‘n klein kind, dat mama erbij moet roepen, als de luier vol gepoept is.

  ▪︎@Jo, Er is óók ‘n programma op televisie – ik meen ‘n nachtprogramma – waarin waarzeggers
  ( ! !! {=} ánder woord voor profeten of zieners) hun ‘gaven’ voor geld aanbieden. Is dat iets voor Ú?

  ▪︎@Jo, U haalt zieners/profeten werkelijk overal vandaan:
  protestanten, boeddhisten, katholieken en nu Grieks-Orthodoxen.
  Heeft U nog tijd om die ‘zieners’ op Uw gemak te beoordelen?
  Of raast U élk geloof af, ongeacht wie, wat, hoe en waarom?

  Wat ik constateer is: .. dat jouw intellectuele- en je geestelijke ziele-vermogens al die betreffende informatie helemaal niet kan verwerken en omdat je dat niet kan ga je je afschermen en projecteer je al je geestelijk [on]vermogen op die tot je komende informatie ..de inhoudelijke werkelijkheid van die informatie wordt dan [actief] ontkend .. de werkelijkheid wordt dan tot een illusionaire vervalsing. . De bestaande werkelijkheid van die informatie wordt dan geballatiseert zoals door jou gebeurt, An Desat en Staf de Laet.

  De inhoudelijke werkelijkheid van die informatie is al vele malen aangetoond.. en die jullie dus tot een illusionaire vervalsing maken.. en kan ik jullie dus “illusionisten” noemen.. maar misschien is dat voor jullie een compliment.
  Het is duidelijk dat jullie het koninklijk overzicht ontbreekt.

  De mens die zijn geest niet voedt blijft in zijn eigen kort-zicht-igheid hangen ..en wat staat er in het O.T. ..In Hosea 4:6 lezen we: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” … Het is vooral het gebrek aan kennis ..in dit geval door afwijzing van die informatie.. die leidt tot die kennis.. 2Thess.2:10-12.

  Het bovenstaande kun je kort en bondig samenvatten in de categorie: …….struisvogel”politiek”.
  ………..

 23. @Theo Janssen,
  Zie Uw eigen reactie van 21 augustus 2020 om 22:00 uur.
  Daarin meldt U overduidelijk, dat U daar als vrijwilliger zou werken.

  Nu schrijft U: op 22 augustus 2020 om 16:21 uur:
  P.Derks het is uw fantasie die denkt dat ik in Tilburg vrijwilligers werk doe.
  Dat heb ik nergens beweerd

  @Jo,
  Die drie reacties heb IK aan U gericht.
  U weerlegt géén van die reacties.
  Wat betreft de intelligentie: Mijn IQ is aan de hoge kant: 155.
  Wat betreft mijn ziele-vermogen: vraag dat maar aan een van Uw vele ‘zieners’.

  1. P.Derks je zegt:
   U beweert koster te zijn + getrouwd te zijn.
   Dan heeft U méér dan de handen vol.

   ThJ.:
   Dank voor uw zorg om mij, Maar ik weet zeker dat er heel wat mensen zijn die het zwaarder hebben dan ik. Ik ben koster op het kerkschip van de parochie voor Binnenschippers Kermis-en Circusgemeenschap, zinvol werk, dat ik inmiddels al ruim veertig jaren doe, mijn vrouw weet daar van, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet, toen zij zich als lector in de sacristie meldde.

   Dat ik ook in de parochie waarin ik woonachtig ben meer dan dertig jaar lid van de werkgroep avondwake, de werkgroep liturgie, de werkgroep gebedsdiensten en de parochieraad ben, is waarschijnlijk een gevolg van het enthousiasme dat mij van jongs af aan is bijgebracht door het voorbeeld van de Broeders van Maastricht FIC, die letterlijk dag en nacht klaarstonden om de jongens waaronder ik, te geven wat ze nodig hadden.
   Maar het komt beslist ook wel omdat het geloof niet geleerd heb, maar heb leren geloven.
   Ja ik GELOOF echt in de Kerk van Jezus Christus.

   P.Derks je zegt:
   Verder beweert U vrijwilliger te zijn in het verzorgingstehuis van de Zusters van Liefde in Tilburg.

   ThJ:
   Dat beweer ik nergens: ik woon op meer dan 70 km van Tilburg.
   Ik zeg alleen dat de Zusters van Liefde in Tilburg in één week vijf religieuzen aan corona verloren.
   Door het schippersinternaat voor meisjes Stella Maris in Arnhem waar mijn zussen en mijn vrouw geweest zijn, en door het pastoraat van Binnenschippers in Rotterdam, hebben wij banden met de Zusters van Liefde uit Tilburg. Zodoende weet ik welk een verdriet deze zusters als gevolg van covid19 hebben moeten verwerken.

   En los van al mijn kerkelijke bezigheden, ben ik lid van de cliëntenraad van een grote zorgverlener in mijn omgeving. In een van hun huizen heeft mijn moeder jarenlang gewoond.
   Moeder is 97 jaar geworden en precies vandaag is de vijfde verjaardag van haar uitvaart.
   Ik zat dar in de Clientenraad en de Centrale Cliëntenraad en na haar overlijden ben ik daar desgevraagd, lid van gebleven.

   P.Derks je hebt gelijk dat het wel zéér toevallig zou zijn, als ik bij de zusters zou werken, dat is niet zo maar wanneer u goed leest staat dat ook niet in mijn bijdrage van van 21 augustus 2020 om 22:00 uur.
   En wat de andere volgens jou ongerijmdheden betreft

   P.Derks je zegt:
   Een getrouwde koster heeft geen tijd om ook nog vrijwilligerswerk te doen

   ThJ.
   Dat mag je vinden, het tegendeel wordt echter door honderden gehuwde kosters overal in het land bewezen.
   P.Derks je zegt: U meldt niet wat de oorzaak van die overlijdens is
   ThJ.: P.Derks jij zegt dat de oorzaak de luchtventilatie is maar dat is puur speculatie en roeptoeteren. In dat huis is namelijk helemaal geen centraal lucht circulatiesysteem.
   Maar mocht je interesse in de werkelije oorzaak hebben:
   De oorzaak is dat de verantwoordelijken toen, (net als alle covid19 ontkenners nu nog altijd) dachten dat het met de besmettelijkheid wel mee zou vallen. Daardoor zijn bewoners die in groepen van acht personen een huiskamer delen, bij elkaar gebleven terwijl er in elke groep al een of meer bewoners besmet waren zonder echt ziekte zijn.
   Toen ze uiteindelijk wel echt ziek werden was het te laat en bleken de meeste bewoners en een deel van de verzorgenden besmet. Binnen enkele weken waren 12 bewoners aan Covid19 overleden, de andere besmette personen zijn hersteld, maar veel van hen ervaren nog wel elke dag de gevolgen.
   P.Derks je zegt:
   U meldt niet hoeveel overlijdens daar in ’n normaal jaar zijn
   ThJ:
   Tot begin vorig jaar was de gemiddelde woonduur in deze huizen drie jaren.
   Dus gemiddeld minder dan één sterfgeval per maand.
   Doordat mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen komen ze “slechter” in het verzorgingshuis en daalt sinds 2019 de gemiddelde verblijfduur. Die lag rond de jaarwisseling op iets minder dan 30 maanden.
   Momenteel staan er heel veel appartementen in de huizen leeg, omdat naast covid19 ook de natuurlijke dood gewoon doorgaat. En vanwege het risico op besmettingen waardoor men in de huizen zo min mogelijk reuring van bijvoorbeeld een inhuizing wil hebben, met allemaal vreemde” mensen, en evenredig hoger besmettings gevaar, is men zeer terughoudend met de opname van nieuwe bewoners.

   P.Derks je zegt:
   Ik ben ooit misdienaar geweest in ’n zusterklooster. Daar waar was geregeld ’n overlijdensmis.
   Toen ik opmerkte dat daar nooit ’n begrafenisstemming was, was het antwoord:
   Ja, bij ons is het nu féést.

   ThJ. Sta mij toe op deze voor mij toch bijzondere dag een mooie anekdote over mijn moeder te vertellen. Mijn vader was de jongste van 8 kinderen en de enige jongen. Hij werd schipper op het ouderlijk schip van dit gezin, waarvan vier dochters kloosterzuster werden.
   Dankzij Vat II verdwenen deze vrouwen niet vorgoed uit de wereld, maar mochten een aantal dagen per jaar met verlof . Varen bij hun broer op het ouderlijk schip was natuurlijk favoriet. En wij als opgroeiende jeugd waren echt dol op onze tante’s. Ook zij hebben bijgedragen mijn geloof vrij en zonder angsten te ontwikkelen. Nu waren de ligplaatsen in de tijd vaak slecht. men moest met het schip vor anker, en met een roeiboot naar de wal voor boodschappen o.i.d.
   Mijn tante’s vonden dat stuk voor stuk prachtig, maar mijn moeder was altijd bang in de roeiboot. Dit lokte bij een tante de verbaasde vraag uit: “Ik snap niet waarom jij zo bang ben in die roeiboot” Waarop mijn moeder antwoordde; “Ik snap, dat je dat niet snapt, maar realiseer je wel dat als dat rotding omslaat, dan ga jij naar de Bruidegom toe, maar ik er van af!”.

   1. @Theo Janssen,

    Dus lag het tóch aan de luchtventilatie; die gewoon niet aanwezig was . Waarschijnlijk was dat uit bezuinigingsoverwegingen (ventileren brengt hoge verwarmingskosten met zich mee).
    Elk tehuis/ziekenhuis/school/fitnesscentrum dient luchtventilatie te hebben (= al vele jaren wettelijk verplicht), waarbij voldoende verse buitenlucht wordt aangezogen; de ventilator dient om de verse lucht te verspreiden.

    Die anekdote is werkelijk leuk + om te onthouden.
    Uw moeder had haar schoonzusjes (Uw tantes die non waren) zeer goed begrepen.

    Overigens Uw tantes hadden véél meer vrijheid dan de kloosterzusters waar ik als misdienaar gediend heb: zij mochten zelfs niet naar de begrafenis van hun ouders, terwijl het toch geen slotzusters waren.

    1. Dat er geen ventilatie was, betekent, dat het ’n zeer oud klooster was + dat die zusters automatisch spoedig aan élke rondwarende ziekte zouden overlijden.
     Nu was toevallig covid; normaliter zou dat de gewone griep zijn.

     Overigens, U schrijft in Uw reactie van 21 augustus 2020 om 22:00 uur wel degelijk dat U in dat tehuis vrijwilliger was.
     letterlijk citaat aldaar: Ik zal het ook doorgeven aan de familieleden in het verzorgingshuis waar ik vrijwilliger ben. Daar stierven 13 van de 28 bewoners, waarvan één NIET aan corona.

     Ik verzoek U, om U in het vervolg aan de waarheid te houden.
     Voordeel daarvan: U hoeft niet te onthouden wat U gezegd hebt, terwijl U enkel Uw geheugen hoeft na te gaan.

     1. Overigens, U schrijft in Uw reactie van 21 augustus 2020 om 22:00 uur wel degelijk dat U in dat tehuis vrijwilliger was.
      letterlijk citaat aldaar: Ik zal het ook doorgeven aan de familieleden in het verzorgingshuis waar ik vrijwilliger ben. Daar stierven 13 van de 28 bewoners, waarvan één NIET aan corona.

      Ik verzoek U om U in het vervolg aan de waarheid te houden.
      Voordeel daarvan: U hoeft niet te onthouden wat U gezegd hebt, terwijl U enkel Uw geheugen hoeft na te gaan.

      P.Derks ik zou het waarderen wanneer je citeert wat ik geschreven heb en niet wat jij DENKT dat ik geschreven heb,.
      Voordeel daarvan is dat je geen lasterlijke leugens verspreid.

      Ik heb geschreven :
      P.Derks ik zal het doorgeven aan de Zusters van Liefde in Tilburg die in één week VIJF religeuzen aan corona verloren (dat corona geen killer=dodelijk virus is) .

      en in een volgende alinea:

      Ik zal het ook (OOK DUS NIET GELIJKTIJDIG IN ÉÉN BERICHT) doorgeven aan de familieleden in het verzorgingshuis waar ik vrijwilliger ben.
      Daar stierven 13 (DERTIEN) van de 28 bewoners, waarvan één NIET aan corona.

      Dat jij alleerst denkt dat een mens geet weet kan hebben laat staan spreken over iets dat mensen 70 km verder overkomen is kan ik niet helpen.

      Ik spreek over zusters die vijf medezusters verloren.
      Ik spreek over families die dertien doden ebtreuren.

      Ik sprek dus heel duidelijk over TWEE verschilende situaties.
      Dat jou die nuance ontgaat kan ik niet helpen, maar ik kan het nog wel begrijpen.

      Maar dat je, nadat ik het je hebt uigelegd blijft beweren dat ik onwaarheden verkondig, overigens de teneur van jouw hele bijdrage van 22 augustus 2020 om 15:18, dat vind ik laag.

      1. @Theo Janssen,
       Wat U geschreven hebt, hebt U geschreven. Punt.
       Het is al helemáál waardeloos, dat je vervolgens nog een huilverhaal schrijft om je woorden kracht bij te zetten.
       U had dienen te reageren met: Sorry (al of niet met ’n uitleg).
       Dat was meer dan genoeg geweest.
       Nu blijft U met ’n waardeloos verhaal (= ’n verhaal zonder waarde) zitten.

       1. @Theo Janssen,
        Anders gezegd: Álles wat U op deze site hebt geschreven, is van nul (0) waarde.
        Ik hoop, dat Uw bijdrages op de overige sites wél van waarde zullen zijn.

        1. correctie:
         @Theo Janssen,
         Anders gezegd: Álles wat U op inzake DIT onderwerp van deze site hebt geschreven, is van nul (0) waarde.
         Ik hoop, dat Uw bijdrages inzake de overige onderwerpen van deze site wél van waarde zullen zijn.

         Overigens: het is NÓÓIT leuk om betrapt te worden op ’n leugen.
         Iedereen liegt wel eens, maar geeft het gewoon toe als U betrapt wordt.

       2. Derks, wat bent u een verschrikkelijk eigenwijs mannetje. Uw leven staat als ik het allemaal zo lees enkel maar in dienst van het vernederen van anderen. Of is dit de zoveelste veruitwendiging van het befaamde Nederladse en calvinistische vingertje?

 24. Eén IQ van 155 had direct al begrepen dat mijn weerlegging in de reactie impliciet is.

 25. @Jo,
  nu graag fatsoenlijk Nederlands a.u.b.
  Uw laatste reactie is niet te begrijpen.

 26. @Jo,
  mocht U bedoelen, dat mijn reactie impliciet was (= als iets zo is maar niet gezegd wordt), dan is het mij gelukt om beleefd te zijn en tóch duidelijk te zijn.

 27. P. Derks. Inzake {22 augustus 2020 om 18:38 》》
  ..Omdat te begrijpen heb je een IQ nodig van 155+ 1

  P.s. ik zie dat ik ook wat aan mijn IQ moet doen want ik heb mijn reactie ((22 augustus 2020 om 16:11)).. geadresseerde aan Theo Janssen

  Én wat het impliciet-e betreft:: in dit geval om (22 augustus 2020 om 19:02) ..is het het woord in zijn betekenis 》[inbegrepen] bedoeld. … … maar ja ..om dat te begrijpen heb je die [+ 1] .. IQ extra nodig.

  Die vlieger om (22 augustus 2020 om 19:02) gaat dus niet op …want die uitleg bedoelde ik dus niet.
  …….

  1. @Jo, leuk. maar dan weet ik nog stééds niet wat U wilde zeggen (misschien is mijn IQ aan ’t afkalven).

 28. P.Derks je zegt:
  Overigens Uw tantes hadden véél meer vrijheid dan de kloosterzusters waar ik als misdienaar gediend heb: zij mochten zelfs niet naar de begrafenis van hun ouders, terwijl het toch geen slotzusters waren.

  Als het aan jou en de leden van de Restkerk had gelegen dan zou ik mijn tantes nooit gekend hebben.
  Voor Vat. II de tijd waar jullie van dromen en intens naar terug verlangen mochten kloosterlingen hun ouder en naaste fammilieleden nooit meer ontmoeten.

  Ook daar kan ik een TRIESTE anekdote van vertellen.

  Ik was 18 maanden oud en jongste van 5 kinderen toen mijn 6 maanden zwangere moeder bij een aanvaring overboord sloeg en verdronk.
  (En P.Derksvoor dat je nu denkt mij weer op een leugen te kunnen betrappen, mijn vader hertrouwde en het is die moeder die 97 is geworden. )
  Het ongeluk gebeurde in oktober 1952 te Aarle Rixtel .
  Daar was geen rouwcentrum want in het Brabantse land werd toen nog thuis opgebaard.
  Op ons schip was dat niet mogelijk, en dus kwam moeder op het kerkhof in de schuur tussen kruiwagens bezems en schoffels te staan.

  De zussen van mijn vader mochten niet naar de begrafenis komen, maar uit elk klooster kwam een moeder overste en een mede zuster, dus acht stuks.
  De priesterneven van mijn vader en mijn moeder celbreerden mee in de uitvaartmis.
  Een zus van vader kwam met de Pastoor bij wie ze huishoudster was.
  De zus van mijn moeder werkte op de missieprocuur van de Paters van Scheut en die kwam met drie paters in een auto.

  Kortom daar zat heel wat geestelijkheid voor in die kerk, maar de mensen waar mijn vader op dat moment het meeste behoefte aan had mocht hij door de door jullie zo bejubelde traditie en bijbehorende regels niet zien.

  En als klap op de vuurpijl kwam de moederoverste uit het klooster naast de kerk na de uitvaart naar mijn vader toe met de troostende mededeling.
  “Ik dacht altijd dat schipperssvolk van laag allooi was, maar als ik had geweten dat u zo’n nette Rooms katholiek famile bent, dan had ik toegestaan dat uw vrouw in de kloosterkapel zou worden opgebaard”.

  Ja P.Derks en andere Vat. II afwijzers, dat is de tijd, en dat zijn de regels, die volgens jullie nooit veranderd hadden mogen worden.
  Volgens jullie zouden dankzij dit soort regels alle RKkerken nog barstens vol hebben gezeten.

  1. @Theo Janssen,
   Lees wat Uzélf schrijft:
   “IK dacht altijd dat schipperssvolk van laag allooi was, maar als ik had geweten dat u zo’n nette Rooms katholiek famile bent, dan had IK toegestaan dat uw vrouw in de kloosterkapel zou worden opgebaard”.
   Moederoverste sprak over haarzélf en over háár weigering.
   Dit had helemaal niéts met VII te maken!

  2. Theo, een indrukwekkend verhaal en waarom velen hier zo tegen het Vat. II is, is voor mij niet te bevatten. Het heeft mij van veel angsten verlost en maakte mij juist enthousiaster voor mijn RK geloofsbeleving. U schrijft dat u Burke zag lopen met een lange sleep en dat is toch best in tegenstelling met Jezus die zei dat Hij nog geen steen had voor zichzelf om Zijn hoofd op neer te leggen. Ook bood Vat. II meer ruimte voor respect voor andere religies en dat wordt door deze paus Franciscus voortgezet net als Jezus die belangstelling toonde voor de Samaritaanse vrouw.

 29. @Theo Janssen,
  U meent te weten hoe Uw tantes geleefd zouden hebben als VII niét had plaatsgevonden +
  U meent te weten wat elke tegenstander van VII denkt.
  Voelt U zichzelf profeet?

  Omdat ik U betrapt heb op ’n leugen, haat U mij.
  De haat jegens mij + jegens de overige tegenstanders van VII druipt van Uw reactie af.
  Haat bouwt nóóit op; haat breekt alleen maar af.

  1. – U meent te weten hoe Uw tantes geleefd zouden hebben als VII niét had plaatsgevonden
   P.Derks ik bedoel dat ik zonder VatII nooit mijn tantes ontmoet had en dus alle vruegde en lessen die ik uit de ontmoeting met hen heb mogen ondervinden had moeten missen. Het zou mij geloofsleven beslist armer hebben gemaakt.

   -U meent te weten wat elke tegenstander van VII denkt.
   Voelt U zichzelf profeet?
   P.Derks, Neen, ik lees regelmatig, ook hier, dat leden uit de Restkerk van oordeel zijn dat de lege kerken een gevolg zijn van Vat II. Dat kan iedereen lezen, daar hoef je geen profeet voor te zijn.

   -Omdat ik U betrapt heb op ‘n leugen, haat U mij.
   P.Derks omdat jij mij verkeerd begrepen heb en het voor jou kennelijk onmogelijk is dat te erkennen blijf je beweren dat ik gelogen heb.

   _De haat jegens mij + jegens de overige tegenstanders van VII druipt van Uw reactie af.
   Ik haat niemand. Maar kennelijk projecteer je jouw eigen onmacht op anderen. Ga je er van uit dat die dezelfde gevoelns hebn als jij.

   _Haat bouwt nóóit op; haat breekt alleen maar af.
   P.Derks hier ben ik het helemaal mee eens.
   Mijn zondagswens aan jou is dan ook : Neem je eigen woorden ter harte!!

   En nu ga ik aan het (vrijwilligers kosters) werk.

 30. @Theo Janssen,
  Waarom hebt U trouwens deze site opgezocht?
  Om Uw haat te spuien?
  Die haat kunt U spuien in élke straat en op élke straathoek, zelfs bij ‘paus’ Franciscus.
  Weet U nog, dat is de ‘paus’ die meent geen munus nodig te hebben en die meent niet te hoeven knielen voor de Hostie.

  1. P. Derks,
   hé, pssst, stil nou? twas net een beetje rustig hier. 😉

   Heeft u ook een bewijsje van die 155? Want das wel hoog hè?

   1. Bewijs te over. Maar … ik dacht zeer, zeer lange tijd, dat vele dingen zeer normaal waren.

    1. Nee, dat komt, ik vraag maar eens. Als mensen met zoiets te koop lopen, dan denk ik wel eens: heb je dat nou met een boekje vastgesteld of is dat officiëel. En als je daar dan op ingaat is het vaak een test uit een boekje. Vandaar.
     Ik vind het namelijk heel erg leuk als mensen erg intelligent zijn. En daarom wilde ik graag een eerlijk antwoord.
     Maar herken jij ook die verdraaide eenzaamheid als je omgeven bent met zoveel onvoorstelbare trage onwetende zuigende starheid van geconditioneerde geesten? Bedoel je dat met ‘ik dacht zeer, zeer… ?

     1. Raphaël,
      Daar is NIÉTS leuks aan:
      Vele(!) mensen maken zwáár misbruik daarvan.
      Ik ken maar drie mensen die daar géén misbruik van hebben gemaakt: mijn ouders + één zoon.
      Eenzaamheid: ja, zelfs qua landelijke politiek (zoals de zelfs gezochte stikstofprobleem en de corona – hoax, of moet ik zeggen covid 19 – hoax)
      Maar … álles went.

      1. correctie:
       Raphaël,
       Daar is NIÉTS leuks aan:
       Vele(!) mensen maken zwáár misbruik daarvan.
       Ik ken maar drie mensen die daar géén misbruik van hebben gemaakt: mijn ouders + één zoon.
       Eenzaamheid: ja, zelfs qua landelijke politiek (zoals het zelf gezochte stikstofprobleem + de corona – hoax, of moet ik zeggen covid 19 – hoax)
       Maar … álles went.

       1. P. Derks,
        Zeer bedankt voor uw antwoord. Heel erg mooi.
        Maar ik blijf eigenwijs: in vind het fijn dat er intelligente mensen zijn. Immers, waar zouden we blijven zonder ‘verlichte’ geesten? Ik denk trouwens er wel meer mensen zijn die daar (uw talent) géén misbruik van gemaakt hebben. U zelf namelijk, meen ik. Ja, iedereen zondigt wel eens, daar heb ik het niet over, dat begrijpt u vast wel.
        Vergeven is mooi hè? Altijd maar weer vergeven.

 31. @Theo Janssen,
  1.
  Op 21 augustus 2020 om 22:00 schreef U:
  P.Derks ik zal het doorgeven aan de Zusters van Liefde in Tilburg die in één week vijf religeuzen aan corona verloren.
  Ik zal het ook doorgeven aan de familieleden in het verzorgingshuis waar ik vrijwilliger ben.

  Dus U schreef overduidelijk dat U vrijwilliger was in het tehuis te Tilburg. Daar is niéts anders van te maken.
  Die gedachte wordt nog eens versterkt door het huilebalk-verhaal van die zusters (22 augustus 2020 om 10:28 uur + 10.31 uur)
  2.
  Op 22 augustus 2020 om 16:21 uur schrijft U:
  P.Derks het is uw fantasie die denkt dat ik in Tilburg vrijwilligers werk doe.
  Dat heb ik NERGENS beweerd.

  Maar … U bent geen verkeerd persoon. U leeft zich soms teveel in in het verhaal + U houdt zich overdreven veel aan de vroeger opgedane ervaringen (waardoor U de drang mist om zich in anderen te verdiepen).
  Maar … nógmaals: U bent géén verkeerd persoon.

 32. Aan P. Derks … Inzake {22 augustus 2020 om 20:27}…

  Citaat- “maar dan weet ik nog stééds niet wat U [wilde] zeggen” ..dat had dus “toen” zijn betekenis.
  Maar wat ik nu wil zeggen is dat ik je ernstig moet toespreken .. of moet ik zeggen.. vermanen.

  Met de onderstaande reacties.. vooral met punt {1} verlaag je jezelf in het mentale van je menszijn, een reactie beneden elk peil, daar doe je jezelf schade mee.. het 155 IQ heeft je toen echt in de steek gelaten.. jij beledigt eigenlijk je eigen IQ van 155.. en de emotionele intelligentie.?! ..Jules van Rooyen had het over: ..[het heen en weer geneuzel] ..hetgeen jammer genoeg tijdverspilling is en mentale energieverspilling.. en betreft in principe..zonde.
  Ik wil over [elk punt] mijn gedacht geven.

  -1) @Jo, U lijkt op – [zonder enige overdrijving] – op ‘n klein kind, dat mama erbij moet roepen, als de luier vol gepoept is.

  -2) @Jo, Er is óók ‘n programma op televisie – ik meen ‘n nachtprogramma – waarin waarzeggers
  (=–> ánder ?! woord voor profeten of zieners) hun ‘gaven’ voor geld aanbieden. Is dat iets voor Ú?

  -3) @Jo, U haalt zieners/profeten werkelijk overal vandaan:
  protestanten, boeddhisten, katholieken en nu Grieks-Orthodoxen.
  Heeft U nog tijd om die ‘zieners’ op Uw gemak te beoordelen?
  Of raast U élk geloof af, ongeacht wie, wat, hoe en waarom?

  Maar eerst even het volgende ter inleiding::
  [@ eric-b-l. ].. had het over een zekere pastor Enoc of Henoch ..die ook op YouTube is.
  Bij de begenadigde ziener Enoc komen weer andere aspecten (van onthullingen) uit de Grote Waarschuwing “van” Garabandal aan het licht (Isaias 66:15-16) ..zoals dat ook bij Vassula Ryden het geval is.
  Bij Enoc wordt onthuld dat elke gedachte en elk woord wat doorheen ons leven tot uiting is gebracht in het Licht en VUUR van de Heilge Geest zal komen te staan.. dus in het moment van de Grote Waarschuwing van Garabandal..het 6e zegeloordeel… dus er staat elk nog wat voor de boeg.. maar wel dan begrepen naar ieders staat van zijn ziel.

  Het volgende is passend op ons van toepassing en komt uit een reactie van Willy: “willy schreef:
  (21 augustus 2020 om 12:45) …(-waarvoor dank-.. dit wat meer danken voor het goede.. kan geen “kwaad”).
  De laatste tijd wordt er op deze website [grote woorden gebruikt], engelen en zieners ingeschakeld, men is tegen elkaar [aan] het strijden voor zijn gelijk” …hetgeen punt 3 betreft.

  Je stelt de vraag: ..Heeft U nog tijd om die ‘zieners’ op Uw gemak te beoordelen? ..mijn antwoord daarop wordt duidelijk in het verloop van mijn betoog…ook wat betreft de volgende vraag.
  Én dan: .. Of -raast- U élk geloof af, [ongeacht] wie, wat, hoe en waarom?
  Én dan het volgende uit punt 3..
  @Jo, U haalt zieners/profeten werkelijk (overal) vandaan:
  protestanten, ((boeddhisten)), katholieken en nu Grieks-Orthodoxen.

  Ik zet om ((Boeddhisten)) dubbele aanhalingstekens om daar jouw vooringenomenheid (vooroordeel) te markeren.. en tevens waar je mijn verwijzing naar de [valse] profeet maitreya, (lees:) -boeddhisten-.. gelijkschakeld ..(géén onderscheid maakt) ..met de veronderstelde christelijke profeten/zieners.. katholieke, protest-antse, Grieks-Orthodoxen.

  De zinsnede: “◇Heeft U nog tijd om die ‘zieners’ (de -zieners- betwijfeld middels de aanhalingstekens).. op Uw gemak te beoordelen? ….betreft dus een cynisch vraagstelling als gevolg van een verduisterd verstand, in dit geval van die IQ 155 ..want het verstand (neutraal) is het natuurlijk licht als scheids-rechter tussen de geestelijke vermogens [van] de ziel en de ziele-krachten. ..hetgeen de hele mens is in zijn individualiteit. .. en dat als be-oordeler en middelaar van zichzelf en zijn om-geving.
  ◇ Of [raast] U [élk] geloof af, [ongeacht] —>> wie, wat, hoe en waarom?” ….impliceert een onbesuisd (=raast en .elk.) ..iemand met een labiele ((ongeacht)) grondslag ..dus ook hier een synische inherente spottende vraagstelling ..wat de neutraliteit van de vraagsteller teniet doet.. wat een indruk geeft van de vraagsteller zelf.

  Dan punt 2)..
  @Jo, Er is óók ‘n programma op televisie – ik meen ‘n nachtprogramma – waarin waarzeggers
  (=–> ánder ?! woord voor profeten of zieners) hun ‘gaven’ voor geld aanbieden. Is dat iets voor Ú?
  Het zegt al genoeg dat een waar-zegger een ander woord voor profeten en zieners zou zijn.
  De bijbel zegt geheel iets anders.
  Het is niet nodig dat ik je beledig ..hierboven doe je het zelf.

  1. @Jo,
   Spotten doe ik letterlijk nooit (zonder uitzondering).
   U raaskalt nog stééds. Algemene blabla; er is geen touw aan vast te knopen.
   Bent U in de war? (ik hoef écht geen antwoord).
   Ik bemerk hooguit, dat ik U geraakt heb. Dat hoop ik, tenminste op het punt van zogenaamde ‘profeten’.
   U kunt zich beter houden aan door de kerk geaccepteerde profeten (zoals Lourdes en La Salette).

   1. @Jo,
    Ik bedoel dit:
    U blijft in algemene termen steken zonder ooit specifiek te worden.
    Mijn (ongevraagd) advies aan U: Kaart één probleem aan en spit die uit.

 33. @Jo,
  Ik bedoel het goed.
  U bent volgens mij innerlijk zeer onrustig.
  U ziet steeds ‘aanvallen’ op U als persoon.
  Echter, zie die aanvallen als húlpmiddel om Uw gedachtes te ordenen.
  Na ordening van Uw gedachtes wordt U vanzelf rustiger en bent U in staat alles te overdenken.

 34. HET BEWIJS DAT COVID19 NIETS ANDERS DAN EEN HOAX IS!

  Na een feest in Vlaardingen begin augustus zijn ten minste achttien aanwezigen positief getest op het coronavirus.
  Dat meldt RTV Rijnmond. Aanvankelijk zou het buiten plaatsvinden, maar ter plekke bleek dat het om een binnenfeest ging, vertelt Nana du Fijn (48) aan de regionale zender. „Je staat met elkaar in feeststemming voor de deur, je kijkt elkaar aan, en dan ga je toch maar naar binnen.”
  Ze hebben het nog wel besproken. „Dan hoor je: stel je niet aan, wij hebben geen klachten, het is maar een griepje, er is niets aan de hand”, aldus Du Fijn. Ook haar vriend Yoerie van Keulen (38) is aanwezig. „We zagen er eigenlijk niet zo veel kwaad in. Je houdt er geen rekening mee dat iemand daar ziek is en mee staat te feesten.”
  Vrijelijk dansen
  Hoe het ging? „Er werd gezongen, gedanst en nagenoeg iedereen stond”, zegt Du Fijn. Afstand houden gebeurde niet of nauwelijks. „Alcohol erin, iedereen wordt vrijer en je gaat met z’n allen staan zingen.”
  Vier dagen na het feest wordt de man van Du Fijn ziek: overgeven, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Inderdaad: corona. Zij heeft slechts last van een lichte verkoudheid, maar wordt ook positief getest.
  ’Doe het niet’
  Du Fijn heeft inmiddels spijt. Ze zou het de volgende keer anders doen. „Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Je weet niet hoe een ander denkt, wat een ander doet en wat de visie van een ander is op besmetting met corona. Een harde leerschool.”
  Van Keulen oppert dat er alleen nog kleinere feestjes gegeven kunnen worden, óók op locatie. „Let goed op of er coronamaatregelen zijn genomen als je een zaal huurt: dus anderhalve meter afstand, én zitten, én ventilatie. Als dat niet het geval is, blaas het dan gewoon af. Want je ziet hoe het kan lopen.”

  1. @Theo Janssen,
   U moet laat zich steeds door ’n enkel bericht beïnvloeden.
   Zie bijvoorbeeld de volgende sites om algemeen inzicht te verkrijgen:

   1. Sterftecijfer Zweden in 2020 zelfs onder ouderen lager dan gemiddeld (xandernieuws)
   2. Nederlandse moleculair analist: Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel
   (xandernieuws + https://www.stichting-jas.nl)
   3. Artsenkrant (België) ‘We verwarren pandemie met dodelijke dreiging’
   4. Duitse student maakt GEHAKT van corona-hype. Zijn docu wordt massaal bekeken (ninefornews)

  2. Theo, wat wil je daar nu eigenlijk mee bewijzen ?

   Meerdere zieners waarschuwden ons, dom is wie zich niet laat waarschuwen.

   Dergelijke grote gebeurtenissen gebeuren niet buiten God’s wil.
   Het virus probleem wordt niet opgelost en zal ons blijven ergeren.
   Er is nog veel erger op komst.

   Zie: https://eindtijdklok.org/2020/08/21/een-globale-pandemie-oefening-event-201/
   Een globale pandemie-oefening: ‘Event 201’

   In oktober 2019 werd in New York een bijeenkomst gehouden, met als titel: Event 201. Het was een soort simulatie van een pandemie, en de panelleden (van verschillende globale organisaties, farmaceutische bedrijven en het bankwezen) discussieerden hoe hier het best op kon beantwoord worden. Als we naar de website van Event 201 gaan, dan zien we dat wat toen een simulatie was, enkele maanden later vrijwel geheel werkelijkheid is geworden.

   De oefening werd – niet toevallig – gehouden door de Bill & Melinda Gates Foundation, het John Hopkins Centrum voor Gezondheidszekerheid en het World Economic Forum. Die laatste organisatie is tevens betrokken bij een ander initiatief, dat voortkomt uit deze ‘coronacrisis’: ‘de Grote Reset‘.

   !!! Wie deed er mee in de simulatie? !!!

   Event 201 vormde duidelijk en zonder twijfel het draaiboek voor de echte crisis, die enkele maanden later niet toevallig ‘uitbrak’. Het is allemaal gepland en gecoördineerd, voor het éne grote antwoord dat ze op deze crisis willen geven: de Grote Reset, of de vorming van een gecentraliseerde éne-wereldregering, of de éne-wereldorde.

   Een andere interessante documentaire is: Plandemic II – Indoctornation. Daarin komt o.a. naar boven hoe diegenen die nu mee betrokken zijn bij het coronabeleid, mee aan de basis staan van het patenteren van coronavirussen, om ze in labo’s te manipuleren.

  3. Alle media kun je zien als propaganda.
   Die proberen met emo-tv en emo-krant het gevoel te bespelen.
   Ze zijn in dienst van de grote jongens.
   Ze zijn zeer goed in hun vak.

 35. Leuke bijbelstudie (vind ik):
  Volgens dominee Bertrand Comparet (tja, geen katholiek, maar ja, maar als de Bijbel maar gevolgd wordt.) gaat het op de wereld om een rassenstrijd. Het ras van de verleider en het ras van de nieuwe mens, de Adamieten. (Nageslacht van Adam.)
  zie: https://www.youtube.com/watch?v=yYMtiA7d4u0
  Ook zou Jezus als mens een Israëliet geweest zijn. Dat is ook belangrijk, denk ik: https://www.youtube.com/watch?v=MCphuicYt0M
  Ik hoop dat er met een open blik naar wordt gekeken. Wellicht kunnen we zo beter begrijpen waarom Jezus gezegd heeft, wat Hij gezegd heeft. En waarom God sprak zoals Hij in het begin gesproken heeft.
  Nu we in nare situaties verzeild lijken te raken is het wellicht goed om onze wérkelijke plaats te kennen. Er is al voldoende verwarring.
  (Dat van dat Anglo-Saxon laat ik in het midden, de titel is misleidend.)

 36. Herstel:
  Bijna alle massa-media kun je zien als propaganda.
  Die proberen met emo-tv en emo-krant en schijn-waarheden en schijn-logica het gevoel en het verstand te bespelen.
  Ze zijn meestal in dienst van de grote jongens (vaak op geld en macht beluste types).
  Ze zijn meestal zeer goed in hun vak.
  Ge kunt, denk ik, maar één ding doen met de massa-media: Mijden als een ziekte. Want, dat lijkt ook zo te zijn, ze werken ook via iets dat aan hekserij grenst. Dus ge kunt, denk ik, niet stellen: ach, dat deert mij niet, ik weet wat ik lees of kijk of hoor.
  Je kunt ze nog het best vergelijken met: Gij zult geen gesneden beelden maken en deze aanbidden.
  Hiermede is, volgens de leer, las ik, niet bedoelt het maken van mooie beelden; de religieuze aandenkens. Hiermede is bedoelt, lijkt het, valse leren, valse goden, de boeken en films, de kranten en radio, het internet, de computer. Deze zaken leiden tot verderf als ze verkeerd gebruikt worden.
  Gij zult dus geen vreemde goden aanbidden zoals de radio of tv, krant of anderszins.

 37. Raphaël, bedankt voor de tip.

  https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/exodus/20
  “3 Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. 4 Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 5 Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen”
  Deze vertaling willibrord1975 lijkt me wel aanvaardbaar.

  Het gaat niet om (handmatig gemaakte) (gesneden) beelden, maar het gaat vooral om hetgeen zich in uw ziel afspeelt : een mens kan niet denken zonder daar innerlijk beelden bij te vormen in de eigen ziel en/of in andermans ziel door te spreken. Dat zijn de beelden die men moet verjagen want niemand kan zich een beeld voorstellen van God. De kruisweg en de rozenkrans bidden en de Tridentijnse h.Mis zijn de best toelaatbare beelden alhoewel men beter niet naar uiterlijke en/of innerlijke dingen kijkt.

  Diverse invloeden kunnen ongeschikte beelden opwekken, maar vooral de duistere geesten die altijd overal aanwezig zijn.

  Dat is tegenwoordig extreem en de media zijn zeer gevaarlijk geworden.
  Ook Kerknet.be is daar heel sluw mee bezig, echt niet meer christelijk, zelfs anti-katholiek, communistisch !
  De bisschoppen spelen het mediaspel mee, het minste dat men kan zeggen is dat zij niets meer te vertellen hebben.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht