“Pater Pio noemde dit ‘beenhouwerij’” – Italiaanse priester over de ‘corona-communie’

Op 12 mei sprak Don Leonardo Ricotta uit Sicilië, Italië, zijn diepe verontwaardiging uit over de maatregelen die gepaard gingen hervatting van de publieke Missen. Kort na zijn betoog werd hij door zijn aartsbisschop uit zijn functie gezet.

Don Ricotta is een priester die zijn Mis in de volkstaal leest, maar met de rug naar het volk. Sinds kort celebreert hij ook de Tridentijnse Mis.

Vol vuur stak hij van wal:

Velen verheugen zich: yes! We heropenen de kerken (op 18 mei)! En dit is goed nieuws, maar tegen welke prijs zullen de kerken heropend worden?

Tegen de prijs van de profanatie van de Eucharistie!

Tegen de prijs van de heiligschennis van de Eucharistie die men in de handen laat vallen!

Ik dacht dat Communie in de hand, zoals Moeder Theresa van Calcutta zei, het grootste kwaad was in de wereld. Ik dacht nooit dat er iets ergers zou zijn.

Men moet zich realiseren dat de duivel veel verbeelding heeft.

Kijk broeders. God wil niets meer te maken hebben met deze “Kerk”. Hij kotst ze uit Zijn mond, deze “mooie kerk van het Concilie”, zoals iemand het noemde. De mooie kerk van het Concilie. God wil er niets meer mee te maken hebben.

En het wordt vernietigd, overladen met hoon. Een Kerk die niet langer de Waarheid predikt, plaatst God niet in de eerste plaats. Een Kerk die Communie geeft aan hertrouwde gescheidenen, die homoseksualiteit toelaat en al de ondeugden.

Wat zal God doen met zo’n kerk?

Met een kerk die zegt: “Je kunt doen wat je wilt.”

Wat zal God doen met zo’n kerk?

En hij maakte een vergelijking:

Het is alsof de agent tegen de dief zegt: “Je kunt stelen, het is geen misdaad.” Aan de drugdealer: “Doe maar, het is geen misdaad.” Aan de mafioso: “Je kunt doen wat je wilt, het is geen misdaad.”

Maar een agent zoals deze: wat voor nut heeft het als een agent zijn revolver niet trekt om de onschuldigen te verdedigen en de bozen te bestrijden? Wat voor nut heeft zo’n agent?

Denk eens na broeders, denk echt na. Zal alles terug worden zoals het vroeger was? Nee, we zijn in het midden van de eindtijd. We zijn in het midden van een groot teken.

God is deze mooie kerk van het concilie aan het vernietigen om de ware kerk van de traditie te herbouwen, de kerk van het Latijn, de kerk van de ware spiritualiteit, de kerk van de heilige Leer, de kerk van het ware Magisterium en niet van al de nonsens die we elke morgen moeten aanhoren.

En hij vervolgde:

De Kerk van Pater Pio en van alle heiligen.

Pater Pio! Indien Pater Pio weer levend werd, wat zou hij zeggen? Hij zou onmiddellijk weer sterven van een hartaanval. Maar eerst zou hij de tijd hebben om de twee woorden te zeggen, die hij herhaalde in zijn leven in de momenten van zijn heilige woede. Hij was het gewoon van deze twee woorden te gebruiken. Hij zei twee woorden: “Ga weg van hier! Jullie beenhouwers van het Lichaam van Christus! Ga weg van hier!” Dit zou Pater Pio zeggen.

Hij maande aan tot een oprechte bekering, om ons te richten naar de goddelijke dingen, de hemelse dingen, en niet naar de aarde.
Op 18 mei zei Don Ricotta nog:

“Wanneer mijn bisschop mij vertelt dat ik herder moet zijn op een plaats die ik niet graag heb, dan ga ik en gehoorzaam ik. Maar als hij mij dwingt om te handelen tegen het geloof, of op een geconsacreerde Hostie te trappen, kan ik niet gehoorzamen. Gehoorzaamheid geldt voor het wettige, niet voor het onwettige; dat is de grote leer van St. Thomas van Aquino. Wat hier wordt gedaan is een daad van Eucharistische beenhouwerij. Pater Pio noemde dit beenhouwerij.”

De beste priester werd kort daarop, op 21 mei door zijn bisschop, uit zijn functie gezet. De reden: hij weigerde het Lichaam van Christus aan te raken met plastic handschoenen. Officieel luidt de berichtgeving dat hij “vrijwillig” opstapte.

Mgr. Nicola Bux, de voormalige Vaticaanse theoloog onder Benedictus, bekritiseerde eveneens de instructies van de bisschoppen. Vroeger droegen de bisschoppen handschoenen, zodat hun gewijde handen schoon zouden zijn om de H. Eucharistie aan te raken. Nu is het net het tegenovergestelde. Mgr. Bux zei dat het aanraken van het Lichaam van Christus met plastic handschoenen is alsof Hij een melaatse is, en noemde dit alles “heiligschennis.”

Bron: Eponymous Flower, From Rome (via Restkerk)

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

8 commentaren op ““Pater Pio noemde dit ‘beenhouwerij’” – Italiaanse priester over de ‘corona-communie’

 1. Als de priester de hostie in de hand kan laten vallen, kan hij Hem toch ook op mijn tong laten vallen? Kwestie van voorzichtig handelen, moet mogelijk zijn lijkt me.

 2. Correct Bart, zo simpel is het.
  Maar het gaat hier weer om een traditionele priester en traditionele priesters worden sinds de komst van de huidige Paus in de Rooms Katholieke vervolgd en gediscrimineerd. Een Paus die door een staatsgreep, gepleegd door de bende van Sankt Gallen, werd benoemd,. Een Paus die de ondergrondse traditionele Chinese Katholieke kerk heeft uitgeleverd aan de communistische maoïstische Chinese regering. Met als gevolg dat vele priesters zijn opgepakt, gevangen gezet en misschien wel zijn vermoord. Wij hebben hier te maken met een foute Paus en een foute Rooms Katholieke kerk.

 3. Misschien zou dat nu wel lukken met de nieuwe regels in Nederland; de priester moet de hostie met een pincet of schepje oppakken, vervolgens in de hand leggen dus waarom niet in de mond, zou ik denken. Een doekje erbij om de pincet of lepel tussendoor te ontsmetten en het is een veilige manier. Of de clerici hiermee eens is weet ik niet, een brief naar het bisdom kan uitsluitsel geven. Op brieven moet gereageerd worden.
  Trouwens deze onzin om met een pincet of schepje te werken is grote onzin. Als de bisschoppen dit willen kunnen ze priesters onder contactberoep laten vallen. Dit heeft de PKN haar kerken geadviseerd nadat het Interkerkelijk Contact Overheid hierover had overlegd met de overheid. Zo mag dopen weer, kinderen en volwassenen met de handen opgelegd gezegend, enz. Dit kunt u hier lezen: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-mogen-de-anderhalvemeterregel-voortaan-af-en-toe-negeren~b89c915e/

 4. Inderdaad je moet God meer gehoorzamen als mensen, Dus de wet van God staat boven alles.

 5. Er is nog weinig vertrouwen in de Heer onze God. De mensen denken dat ze het allemaal beter weten.
  Het lot dat de christenen ondergaan in Afrika en het Midden-Oosten zou wel eens binnenkort ook het lot kunnen worden van de christenen van West-Europa.

 6. Hoi broers en zussen in De Heer ,in de bijbel staat geschreven ,de kerk zijn we zelf ,ons lichaam is geheiligd als je Christus uitgenodigd heb in je leven .Dat Jezus erken en dat zijn bloed je reinigend van alle zonderen handelt en wandel hoe het geschreven is .De bijbel leert het je, zie nieuwe testament ,en Paulus leg het ook zo goed uit .Luisteren we wel verstaan we het .
  mijn gebed is dat onze oren en ogen mogen zien ,wij kunnen ook thuis het brood en de wijn zegenen.
  bidden voor onze medemens en vooral onze ogen op De Here richten, gezegende dag verder

  1. Dag Chantal. U bent niet katholiek, zo begrijp ik uit uw reactie. Uw “Hoi” en uw drang tot vermaning doet mij vermoeden dat u Nederlands bent. Goed, daar kunt u niets aan doen ; ) Waar u wel iets aan kunt doen is uw begrip van het Evangelie en dan met name het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Jezus legt daar sterk de nadruk op het juist begrijpen van de blijvende gave van Zijn lichaam en bloed. Dit is ernstige taal waar alle protestanten zich met een gehaaid bochtje langs wringen. Hou daar maar eens mee op en lees wat er staat. Als u het hele Evangelie wilt geloven moet u niet een stukje over willen slaan of er uw eigen betekenis aan willen geven. Het is klare taal die flinke gedachtenkronkels vergt om het anders uit te leggen dan dat het er staat. Succes!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht