Rassenoorlog wordt politieke strategie

Ontstaan uit een specifiek Amerikaans probleem, is de rassenoorlog nu ook in Europa zijn opmars begonnen. Waar het vroeger weken of maanden duurde, vooraleer Amerikaanse politieke of culturele stromingen de Europese landen bereikten (van coca cola tot hippies en de veralgemening van het druggebruik bv.), heeft het fenomeen nu in enkele uren ons continent bereikt. Door de exponentiële groei van de sociale media en en het gebruik van de nieuwste communicatietechnieken, kan een banale foto in enkele uren tijd een doeltreffend wapen worden, zeker wanneer goed georganiseerde kleine groepen van  extremisten, zoals het uiterst links collectief “Black Lives Matter”  hierop getraind zijn.

De ongelukkige dood van George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis, is hiervan een uitstekend voorbeeld. Het had nooit moeten gebeuren, dat is duidelijk. De politieman had de  vermoedelijke dader niet op die manier in bedwang moeten houden, maar de desinformatie in deze zaak is evenzeer stuitend en tevens verhelderend. Nooit wordt er in onze gemanipuleerde media op gewezen dat deze Floyd al 19 keer veroordeeeld was voor zwaarwichtige feiten en dus helemaal niet de brave zwarte man was, waar men hem wil laten voor doorgaan. Nooit wordt erop gewezen dat in de Amerikaanse samenleving het geweld schering en inslag is en dat racisme bij een politie-optreden maar zelden een rol speelt.

Als het om misdaadcijfers gaat, is de  zwarte bevolking over-vertegenwoordigd. Zij maakt 13% uit van het aantal inwoners van de VS, maar niet minder dan de helft van de moorden  worden begaan door Afro-Amerikanen. Men telt twee keer zoveel Blanken gedood door Zwarten als Zwarten gedood door Blanken. De gevangeniscijfers zijn navenant. Ook bij ons zitten de gevangenissen vol veroordeelden van niet-Europese afkomst. In tegenstelling tot Amerika, mogen bij ons hierover geen cijfers gepubliceerd worden… om het “racisme” niet aan te zwengelen, weet u…

Nooit wordt vermeld dat Minneapolis en haar zusterstad Saint Paul bakens zijn van het Amerikaanse progressisme. Jacob Frey, de burgemeester van de eerste stad en Tim Walz, de gouverneur van Minnesota, zijn allebei democraten en de burgemeester van Saint Paul is een Zwarte, ook een democraat: Melvin Whitfield Carter III. Het is in Minneapolis dat Ilhan Omar, een gesluierde moslima van somalische afkomst, verkozen werd als afgevaardigde van het Congres.

Dat een tragisch incident, zoals er dagelijks in de VS plaatsvinden, met daders en slachtoffers, die zowel blank als zwart zijn, ineens zo wordt uitvergroot, heeft ook alles te maken met de naderende presidentsverkiezingen. De links-liberale democratische partij en Uiterst Links, dat zeer actief is en overal zijn vrienden heeft, ook in de Europese media en haar correspondenten( VRT bv.), heeft dit feit emotioneel uitvergroot om de maatschappij te ontwrichten en zo te trachten een president te verzwakken, die zij ten allen prijze wil vernietigen.

De Verenigde Staten zijn Europa niet, en toch trachten bepaalde politieke paljassen van bij ons de situatie die eigen is aan de VS naar ons land te importeren, zoals de machtsgeile burgemeester van Mechelen, Bart Somers, die  steeds weer de brave Vlaming  schoffeert door hem van “racisme”te beschuldigen . Hij mengt daarbij alle begrippen en situaties door elkaar in één grote pot: “intolerantie, antisemitisme, kritiek op de islam, nazisme, racisme.” Door dergelijk onverteerbaar papje in te lepelen koestert deze kleine Machiavelli (die hij denkt te zijn…) daarmee de  hoop een steeds groter aantal kiezers van moslim-afkomst of met linkse overtuiging aan zich te binden, wat hem tijdelijk nog lukt. Hij vergeet daarbij echter steeds te vermelden dat veertig procent van de bevolking van zijn stad stemt voor een partij die hij haat… Dit terzijde.

Europa is niet racistisch, Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn nooit racistisch geweest, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar vanzelfsprekend, zijn er duidelijke verschillen tussen Blank en Zwart. Naast de huidskleur, is er de genetische factor, de aard en het specifieke karakter van de groep. Wie dat loochent is te kwader trouw. Probleem is dat steeds dezelfde bevolkingsgroepen het minste incident gebruiken om zichzelf als slachtoffer van discriminatie en racisme voor te doen, ondanks het feit dat zij in alles voorgetrokken worden. Zij vinden dat zij als minderheid de slachtoffers bij uitstek zijn en dat de Blanken de  bevoorrechten zijn, die alles moeten teruggeven, zich excuseren, voor hen neerknielen…, begrippen die er door ideologisch Links en door de media worden ingepompt en zich uiten  in het opdringen van een steeds maar weer aangepast nieuw taalgebruik ( het “wit” van waspoeder  in plaats van het “blank” van lelie…), ook al een wapen om de vrijheid van spreken te beknotten… Wat een verschil met de houding tegenover de aziatische bevolkingsgroepen, die in de feiten benadeeld worden, omdat zij niet constant protesteren en zich beklagen, niet steeds opeisen, maar toch in alles beter slagen dan de eigen bevolking en daarbij nog kunnen prat gaan op  een heel laag criminaliteitscijfer… Wie de Koningin Elisabeth wedstrijd volgt, weet genoeg!

Het probleem is dat aan de Blanke een schuldgevoel opgedrongen wordt. In onze scholen wordt het onderwijs bewust in een culpabiliserende richting geduwd. In de les geschiedenis, voor zover die nog bestaat, is het de Blanke die met alle zonden van Israël wordt overladen… en dat laat sporen na bij jongeren, die van thuis uit geen enkele stevige culturele basis meer hebben meegekregen en die als puber maar al te graag geloven dat zij de oude wereld moeten vernietigen en een nieuwe “multiculturele” maatschappij moeten opbouwen. Ook de navelstaarders van de progressieve katholieke Kerk, vaak verzuurde en gefrustreerde oude vrouwen en mannen, doen mee aan dat sloopwerk.

Wij zien dat goed in de hele opgeblazen hetze rond Leopold II, waar alleen maar de vervormde visie van marxistische geschiedschijvers aan bod komt. Men vergeet daarbij bv. dat dankzij koning Leopold II een einde gemaakt werd aan de wijd verspreide arabische slavenhandel, waarbij hele stammen gedeporteerd werden…Hier ook leggen de meeste Vlaamse politici zich plat, om toch maar niet als “racist” bestempeld te worden. Angst, lafheid, gebrek aan ruggegraat en ook… het ontbreken van de meest elementaire geschiedkundige kennis!

Dit is slechts het begin van een crisis met een ongeziene omvang, die door onze beleids(on)verantwoordelijken zelf  in slechts enkele decennia veroorzaakt werd. Totaal verblind, en doof voor alle waarschuwingen, hebben zij er bewust voor gekozen om  honderdduizenden mensen met een totaal andere cultuur naar België te laten overkomen, in plaats van een gezonde gezinspolitiek te voeren en de groei van de eigen bevolking te stimuleren. In de meeste gevallen staan die mensen, uit cultureel-godsdienstige redenen of uit echt racisme, vijandig tegen de westerse maatschappij. Omdat zij een veel sterkere demografie hebben en omdat de massale immigratie, klandestien  of niet, blijft toenemen, zal hun aantal op duizelingwekkende wijze toenemen en zal het risico op een gewelddadig conflict steeds reëler worden. Onze kinderen en kleinkinderen zullen in deze vijandige wereld moeten trachten te overleven!

Ik wil nog even een nieuwsfeit aanhalen, waarover u zeker  in de Vlaamse media niets zal vernemen. Het bewijst tot in het belachelijke toe hoever het fanatisme van bepaalde zwarte activisten kan gaan. In Frankrijk waar eveneens gewelddadige betogingen tegen zogenaamd blank “racisme” plaatsvinden, volledig in strijd met de corona-regels trouwens, eist nu één van de fanatieke groepen die  dat protest mee organiseren “dat heel Noord-Afrika, de Magreb dus, met inberip van Marokko, Algerije en Tunesië,  bevrijd wordt van niet-Zwarten, omdat het Arabische onderdrukkers zijn, zodat heel Afrika, van noord tot zuid, homogeen zwart wordt”… een mooi staaltje van zuiver racisme! Dat zal het groepje marokkanen , die meeliepen in de uit de hand gelopen betoging van gisteren te Brussel, zeker plezier doen!

Behalve in landen als Hongarije en Polen, wordt in het verblinde en decadente Europa een anti-gezinspolitiek gevoerd. Alles wat het gezin verder kan ontwrichten, wordt actief gepromoot en financieel met veel geld gesponsord: genderwaanzin, homo-lobby’s, abortus, de decadente spektakelcultuur… Het geld dat hiervoor door Europa gebruikt wordt komt voor een groot deel van onze belastingen. Wij werken dus actief mee aan onze eigen ondergang! Soros lacht in zijn vuistje…

Het begrip ras is vreemd aan de Katholieke Kerk. Dit is steeds zo geweest. Vanaf het begin, waren er zwarte christenen. De Heilige Augustinus was een Zwarte. De diepgelovige kardinaal Sarah, vriend van Paus Benedictus, is  van Guinese afkomst. Bij velen van ons leefde de hoop dat hij  Paus zou worden, maar door de maffieuze manoeuvers van een bepaalde progressieve kliek, werd het Franciscus… Misschien bij een volgende keer… laten wij er voor bidden!

Velen van degenen die meelopen met de georchestreerde  anti-racisme betogingen zijn gemanipuleerde analfabeten. Eigenlijk zouden wij hen moeten bekeren en katholiek maken, zodat zij in hun gebrainwashte koppen wat licht en wat hoop zouden kunnen vinden. Een vrome wens, denk ik!

Auteur:Veroon ter Zee

34 commentaren op “Rassenoorlog wordt politieke strategie

 1. Goed artikel. Dit is werkelijk een artikel naar mijn hart. Hieraan is volgens mij niet toe te voegen of af te dingen.

 2. Ik was ’n ‘s’ vergeten Daarom deze rectificatie:
  Goed artikel. Dit is werkelijk een artikel naar mijn hart. Hieraan is volgens mij niets toe te voegen of af te dingen.

 3. De zwarte man die door een agent verstikt werd, zette zich al jarenlang vanuit zijn christelijke overtuiging in voor mensen in achtergestelde wijken.

  In Houston wordt de 46-jarige George Floyd herinnerd als een vredestichter en mentor van talrijke jongeren in achtergestelde, zwarte wijken. Tot hij voor een christelijk project in 2018 naar Minneapolis verhuisde, probeerde hij er jarenlang de cyclus van geweld te doorbreken en jongeren te overtuigen om voor Jezus te kiezen in plaats van voor het straatleven. Sommige jongens noemden hem hun grote broer of zelfs vader.

  Kort na zijn arrestatie en dood rolden via sociale media berichten binnen van mensen die hem gekend hadden. Zo beschreef iemand Floyd als de definitie van ‘Wees de verandering die je wilt zien’. Laat je niet afleiden door gewelddadige reacties van demonstranten op de dood van George Floyd, vraagt hiphopartiest Corey Paul, die hem persoonlijk kende. Wij vertrouwen nog altijd op God.

  Het eerbetoon dat de nabestaanden van Floyd wensen en voordoen, is een minutenlange kniebuiging. 8 minuten om precies te zijn, even lang als de knie van de politieagent de keel van Floyd dichtkneep.

  Bisschop Mark Seitz van El Paso hield een plechtigheid waarbij hij eveneens 8 minuten lang in stilte knielde bij een bord met het opschrift Black lives matter. Hij bad voor vrede en gerechtigheid.

 4. @firmin,
  ikzelf kende George Floyd absoluut niet,
  maar enige feiten van George Floyd (als de media liegen, dan lieg ik nu ook):
  Hij was in zijn jeugd een veelbelovend sportman.
  Hij stond de laatste jaren bekend als een ‘vriendelijke reus’.
  Anders gezegd: hij was een imposante man met wie niet te spotten viel.

  Hij was veroordeeld voor gewapende overval;
  hij was lid geweest van een gewelddadige bende;
  hij was uitsmijter en beveiliger;
  op moment van arrestatie was hij onder invloed (van drank of drugs?);
  hij werd gearresteerd, omdat hij verdacht werd van het betalen met een valse cheque.

  Niet allemaal vredelievend, toch?
  Of de man wel of niet christelijk was, is niet van belang.
  Van doden niets dan goeds, maar men dient wél eerlijk te blijven.
  Hoewel hij al jaren z’n best deed, was hij echt geen lieverdje.

 5. In plaats van olie op het al aanwakkerend vuur te gooien, had ik liever gezien, dat die bisschop bij een bordje had geknield, meldend: lives matter (= levens zijn belangrijk).

 6. Veroon ter Zee schreef: “Het begrip ras is vreemd aan de Katholieke Kerk. Dit is steeds zo geweest.”

  Neen, dat klopt niet; het begrip ras is niet vreemd aan de katholieke Kerk. In de post-diluviaanse dagen van onze vader Noë hebben de stammen van Shem, Cham en Yafet zich verspreid over het aardrijk volgens goddelijk gebod, opdat de verschillende rassen* eigen gebieden op aarde zouden bezitten om op te leven. Geen collectieve raciale smeltpot-praktijken dus zoals die van het Kalergi-plan dat de Toren van Babel wil herbouwen met een wereldwijd raciaal vermengd slavenvolk onder de tirannieke heerschappij van een joodse “godenstand”. Pius XII sprak trouwens over het belang voor adellijke families om het vaderlijk raciaal type te reproduceren in het nageslacht. De plicht om eigen volk en ras te beminnen heeft echter niets te maken met haat en vernietigingsdrang jegens andere rassen, maar wij, Germaans-blanken, hebben het recht om de landen te bezitten die wij van onze voorvaderen geërfd hebben, en geen anti-blanke neger-supremacistische betogingen kunnen dat recht ontnemen.

  Occult Juda zaait rassenconflict, met de maçonnieke leuzen “ordo ab chao” en “solve et coagula” als motivatie, door de vreemden tegen de blanke bevolking op te hitsen die met die bedoeling in onze voorvaderlijke erflanden gevestigd werden.

  Even geleden begon de maatschappelijke platlegging omwille van een verzonnen, niet-bestaande ziekte, en vervolgens zijn de misotheïsten en misantropen achter de schermen nu weer begonnen de negers op te hitsen; wie denkt dat dit allemaal spontaan en niet doelgericht gebeurd is heeft geen flauw benul van hoe de moderne wereld ineen steekt.

  Ge ziet de profetieën van Marie-Julie Jahenny steeds meer in vervulling gaan.

  * De divisie van de kinderen van Noë in verschillende rassen is een ingreep van God geweest na de Zondvloed. Shem is de vader van de blanken, Cham van de negers en Yafet van de mongoloïde volkeren.

 7. @Theudmer,
  Waar komt Ú mee aan?
  Niemand kan controleren wat U hier beweert.

  In ieder geval ken ik het begrip ras als vreemd aan de Katholieke Kerk.
  In het NT (en zelfs in het OT) wordt voor zover ik weet, nimmer de kleur van iemand genoemd.
  Het verhaal van ‘De toren van babel’ ken ik. Daarin staat niets van rassen of slaven. Daar wordt wél gesproken van ‘één volk’ (= alle mensen op aarde spraken éénzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden).

  De rest van het door U vermelde, is mij compleet onbekend. Heeft U dubieuze sprookjesboeken gelezen?

 8. Waar Shem, Cham en Yafet de vader van is, zou ik echt moeten opzoeken in bijvoorbeeld geschiedenisboeken, maar heeft voor het christelijk geloof geen enkele betekenis.
  Zo weet ook niemand het ras van Adam en Eva.
  Ook weet niemand het ras van Noach, de vader van Shem, Cham en Yafet.

  Cham was de vader van Kanaän. Kanaän werd vervloekt door Noach.
  Jezus Christus leefde in het gebied Kanaän. Die vloek van Noach was dus 100% opgeheven. Sterker: daar leefde pakweg 2000 jaar geleden onze Redder (= Redder van de definitieve dood).

 9. @Theudmer,
  De kleuring van de mensen is vanzelf begonnen door de invloed van de zon,
  Waar mensen nauwelijks te maken hebben en hadden, zijn de mensen blank gebleven en
  waar de zon veelal scheen, zijn de mensen donker geworden.
  De rassen zijn begonnen, toen zij zich over de gehele aarde gingen verspreiden en langzamerhand het vroegere contact met hun familie compleet verloren.
  Thats it. Niet meer en niet minder.
  U zoekt overal iets achter. Anders gezegd: U bent ’n wantrouwig mens. Oftewel U wantrouwt élk mens behalve Uzelf. Liefst zeg ik: verbeter de wereld, begin bij Uzélf.

 10. rectificatie:
  @Theudmer,
  De kleuring van de mensen is vanzelf begonnen door de invloed van de zon,
  Waar mensen nauwelijks met de zon te maken hebben en hadden, zijn de mensen blank gebleven en
  waar de zon veelal wél scheen, zijn de mensen donker geworden.
  De rassen zijn begonnen, toen zij zich over de gehele aarde gingen verspreiden en langzamerhand het vroegere contact met hun familie compleet verloren.
  Thats it. Niet meer en niet minder.
  U zoekt overal iets achter. Anders gezegd: U bent ‘n wantrouwig mens. Oftewel U wantrouwt élk mens behalve Uzelf. Liefst zeg ik: verbeter de wereld, begin bij Uzélf.

 11. ‘De ongelukkige dood van George’, ‘een tragisch incident’, zo noemt de schrijver van dit stukje het. Hebt u zo’n schrik om e werkelijkheid te benoemen? een beetje duidelijkheid zou u sieren. de dood van George was geen ‘ongelukkige dood’, het was pure moord. Noem a.u.b. de feiten bij hun naam. De rest van uw artikel is gewoon flauwe kul. Er werd een mens gedood door drie agenten, waarvan één niet aan zijn proefstuk was. Een vierde stond er bij en keek er naar. Daar gaat het om. dat is wat mensen die het hart op de juiste plaats hebben aanklagen.
  heel uw uitleg over rassen en het ontstaan van rassen (zoals u het ziet) doet NIETS ter zake

 12. Natuurlijk is discriminatie niet acceptabel. Iedere blanke of donkere mens die onrechtmatig bij een arrestatie van de politie om het leven komt, is niet acceptabel. Dat bepaalde culturen hier anders op reageren is begrijpelijk. Dat bepaalde politieke groeperingen zich met deze groepen en culturen sympathiseren is ook geen probleem, maar dat deze politieke groeperingen hier politieke munt uit proberen te slaan is niet acceptabel. Dat bepaalde linkse politieke groeperen de emoties opjutten en de emoties omzetten in een revolutie die zeer schadelijk is voor een stabiele samenleving. Kortom er wordt over de hoofden van donkere verdrietige mensen een terroristische revolutie ontketend door marxistische groeperingen die wel weten dat ze deze revolutie niet winnen en de mensen die ze misbruiken worden hier de dupe van.

  1. Goed gezegd Jan Joseph. Er zijn krachten in het spel die ogenschijnlijk goede bedoelingen hebben maar die uit zijn op verdeling. Het zelfde gebeurt met de regenboogclub. Degenen die daaraan meedoen beseffen niet dat ze misbruikt worden door lieden die uit zijn op chaos.

 13. @staf De Laet,
  Iets wat niet vaak gebeurt, wordt een ‘incident’ genoemd.
  Het woord ‘incident’ kan vele betekenissen hebben, zoals:
  1. niet vaak gebeurend 2. treurige gebeurtenis.
  Dat het een tragische gebeurtenis was en is, is een feit: tragisch voor dader + slachtoffer + hun families.

  U vermeldt het woord ‘proefstuk’.
  Bedoelt U dat de agenten nog leerling waren?
  Als dat een feit is, dan kan men hooguit concluderen, dat die leerlingen inderdaad nog veel te leren hebben.

  Hoe ver ’t fanatisme gaat van activisten, doet wel degelijk ter zake, ter (mede-)verklaring van de wereldwijde protesten met plunderingen.

  1. meneer, mevrouw Derks, Ik heb het vroeger al gezegd: u gedraagt zich in deze kolommen als een ‘rasechte’ taalpurist. Voor mij niet gelaten als u zich daarbij gelukkig voelt. Sommige mensen steken nu eenmaal graag het vermanende vingertje op. Alleen: uw reacties brengen NIETS bij tot het debat.
   Wanneer u zich op deze wijze verder mengt in het debat, heeft een reactie op uw eigen ‘waarheden’ geen enkele zin.

 14. ‘Tragisch incident’ is wel een understatement van jewelste wanneer er al gevoeld werd dat er geen polsslag meer was, en dan de politieagent toch nog 2 minuten langer met zijn knie op de nek van iemand blijft duwen.

  U schrijft ‘eist nu één van de fanatieke groepen die dat protest mee organiseren ” dat heel Noord-Afrika, de Magreb dus, met inberip van Marokko, Algerije en Tunesië, bevrijd wordt van niet-Zwarten, omdat het Arabische onderdrukkers zijn, zodat heel Afrika, van noord tot zuid, homogeen zwart wordt”…een mooi staaltje van zuiver racisme! ‘
  Over welke fanatieke Franse groep gaat het? Wat is uw bron? Kan je hierover een artikel, video of nieuwsbericht van melden?

 15. @staf De Laet,
  Dat U niet kunt lezen, moet U niet ánderen verwijten.

  1. Derks, dat kan er nog wel bij. eerst ben ik een niet katholiek in een werkplunje en nu ben ik in uw ogen analfabeet. Prachtig, doe zo voort, dan kunnen we nog lachen…. als de lachende kerk tenminste in uw ogen toegelaten is.

 16. Toch best even naar de kern van het probleem gaan…

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/rijkste-26-personen-bezitten-evenveel-als-armste-helft-van-de-wereldbevolking

  D.w.z als AL wat we bezitten één grote taart zou zijn, dan hebben de 26 rijksten een mooi stuk ervan (dat ze niet eens op krijgen) en de 50% armsten slechts één of enkele kruimels. Ik hoef jullie niet te zeggen waar in de wereld deze armen zich bevinden.
  Omdat mensen jammer genoeg niet zijn zoals Jezus, zien we bij de armen vooral woede en afgunst, en bij de rijken vooral hoogmoed en hebzucht (want genoeg heeft men blijkbaar nooit).
  M.a.w we hebben hier te maken met ‘’doodzonden’’

  Racisme is niet aangeboren, en wordt dus aangeleerd (vanwege deze zonden)
  Het volstaat gewoon te kijken naar hoe peuters (zwart en wit) met elkaar omgaan. Zij zien het verschil niet.

  Dramatisch is dat het contrast tussen rijk en arm blijft toenemen. Logischerwijs zal ook de woede toenemen. Het ziet er dus echt niet goed uit.

  Het mooie is dat al wat aangeleerd is ook afgeleerd kan worden. Dus ook racisme. Maar omdat de zonden zo diep zitten, en de situatie verslechtert zal dit wellicht niet gebeuren. De mens is zoals hij is, en zonder God zijn we helemaal verloren.

  Wat kunnen we doen als ware Christen? ‘k Zou zeggen… afstaan wat we kunnen (of in elk geval ons niet verrijken) en vooral geen olie op het vuur gooien .

  WARME groet

 17. Waarom Veroon meldt u niet dat de AfroAmerikanen oververtegenwoordigd zijn in lage lonen beroepen etc.. U verwijt manipulatie maar doet daar zelf lekker aan mee in uw strijd nog wat goed te praten van dit gedoe. Wat u eigenlijk wil zeggen is .. Het valt allemaal wel mee. Deze mijnheer was een bad guy dus het is allemaal niet zo erg. Het is een beetje als het goedpraten van het seksueel misbruik in onze kerk. Ergens anders is het nog slechter….
  Afro Amerikanen worden geboren met mijlen achterstand op de ladder. Er is sprake van discriminatie bij sollicitaties. Afro Amerikanen worden door de politie in de regel veel harder behandeld als blanke Amerikanen.. U heeft zeker gelijk als u zegt dat gevangenissen in Amerika oververtegenwoordigd zijn door Afro-Amerikanen. Maar loopt keihard voorbij aan de oorzaken. Juist racisme en discriminatie jarenlang zorgen daarvoor.

 18. Rassen kunnen niet uit zichzelf ontstaan, dus moeten we God’s scheppend werk respecteren. Alles wat God doet is welgedaan en gaat over de tijden voort, is eeuwig van aard. Het heeft dus geen enkele zin iedereen in hetzelfde wereldse cultuureel lijf te proppen. Het enige dat voor God telt is de innerlijke beeldenstroom die een levendige gebedsstroom zou kunnen zijn. Want alleen daarin zijn we allen gelijk.

  Volkeren razen omdat de meeste mensen godsdienst beschouwen als een soort club waar men lid moet van zijn om aanvaard te worden in het maatschappelijk leven.
  Dat is alvast zondigen tegen het Eerste Gebod.

  Zo kon het niet uitblijven dat wereldse wetenschappen vanwege hun wetenschappers hogepriesters leiden tot verheerlijking van alles wat de wereld toebehoort. Het gevolg kan niet anders zijn dan chaos. Dezelfde chaos die in al die individuele goddeloze zielen heerst. Dezelfde chaos die archeologen telkens weer terugvinden in ontelbare puinen van ontelbare verloren culturen.

  De uitvinding van de radio werd door Hitler gebruikt om het volk te controleren door middel van radiopeiling, na de oorlog met meer verfijnde middelen, hetzelfde gebeurt nu met internet en zogenaamde satellieten.

  God kan en zal immers nooit dulden de spontane verheerlijking van willekeurige innerlijke levende geestelijke beelden die goddelozen koesteren, hun zelfgemaakte goddeloze film van hun leven die hen op de jongste dag zal oordelen. Want het Gebod gaat nauwelijks over de aanbidding van stoffelijke beelden maar des te meer over de innerlijke beleving van de ziel die voortdurend zijn oorsprong vergeet en ontkent.

 19. De bijbel vermeld – als ik het goed heb – nergens ’n ras, dus ook niet – zoals @Theudmer meldt – bij de bouw van de toren van Babel.
  Toen Jezus op aarde overleden was, gingen de apostelen naar vele landen zonder daarbij te letten op ras. Zelfs de taal was niet belangrijk (want zij werden gesteund door de H. Geest).
  Zelfs het zeer oude kerstverhaal meldt drie koningen, wijzen, magiers, tovenaars: twee blank en een zwart. We hebben die drie koningen zelfs ’n naam gegeven: Caspar, Balthasar en Melchior. Welke naam welke koning hoort, is 100% onbekend. Ook dit kerstverhaal toont dus, dat ras voor de kerk sinds de oudheid totaal onbelangrijk.
  Ik heb al ’n jaar of 40 twee vrienden, de een bruin, de ander blank. Voor vriendschap telt puur en alleen het innerlijk. Nimmer heb ik hen horen klagen over discriminatie; Het gezin van mijn ouders + later mijn eigen gezin is wél zwaar gediscrimineerd (uit o.a. de gebruikte scheldwoorden moet ik concluderen: discriminatie vanwege onze standvastige kerkgang). Voor ’n werkgever geldt alleen hoe ’n werknemer zijn/haar werk doet.
  Ik kan niet namens heel Europa spreken, maar over het algemeen wordt hier niét gediscrimineerd.
  Persoonlijk vind ik de mensen tegenwoordig braver dan in de jaren ’60. Daar staat tegenover, dat de kerkgang tegenwoordig minimaal is en dat de mensen zich tegenwoordig – in mijn ogen – ziekelijk egoïstisch gedragen en dat vele mensen niet geïnteresseerd zijn in de medemens (iets totaal anders dan tolerant zijn).

  Tolerantie betekent dat je praktijken die je afwijst, toch accepteert en niet probeert uit te bannen.

  Onverschilligheid of goedkeuring van exotische feestjes is dus geen uiting van tolerantie – en is in zekere zin zelfs het tegenovergestelde ervan. Er wordt dan immers niets verdragen, want je stoort je er niet aan. Het gaat dus niet om een verbod op oordelen, maar om de vraag welke gevolgen we aan ons oordeel verbinden.

  Ik durf te beweren, dat de christen vanaf het ontstaan, tolerant zijn. Zij zijn alleen niét tolerant tegen zonden, maar zijn wel tolerant jegens zondaars.

  1. De Wet van Mozes verbood Israëlieten om te huwen met mensen van andere rassen; de bloedlijnen moesten zuiver blijven omdat de Messias uit het volk van Jakob geboren moest worden, en de Messias moest het zuiver raciaal type van onze vader Adam hebben dat bewaard gebleven was in het nageslacht van Shem. Sommige theologen speculeerden zelfs dat Christus er identiek hetzelfde uitzag als Adam, en ik ben het met hen eens.

   De Heilige Schrift is niet “politiek-correct”. U maakt de fout, zoals velen, van naar de gewijde geschiedenis te willen kijken door een moderne lens.

   Alle rassen zijn geroepen tot het heil van Christus, maar dat betekent niet dat de rassen hun bloed moeten vermengen. “Eer uw vader en moeder” houdt voor een volk in dat het de raciale integriteit behoudt, want het raciaal type is een erfenis die ontvangen is van de voorvaderen.

   1. De pauselijke encycliek “Mit Brennender Sorge” presenteert de functie van ras als maatschappelijk noodzakelijk:

    “Whoever exalts race, or the people, or the State, or a particular form of State, or the depositories of power, or any other fundamental value of the human community – however necessary and honorable be their function in worldly things – whoever raises these notions above their standard value and divinizes them to an idolatrous level, distorts and perverts an order of the world planned and created by God; he is far from the true faith in God and from the concept of life which that faith upholds.”

    Let op de woorden “fundamental value of the human community” en “however necessary and honorable be their function in worldly things”.

 20. Waarom het strafblad van George Floyd er niet toe doet
  Ja, George Floyd had een strafblad. Nee, dat rechtvaardigt niet dat hij stierf door buitensporig politiegeweld tijdens zijn arrestatie. Dat standpunt verdedigt filosoof Johan Braeckman. “Als de dood van Floyd terecht is, dan zou dat de moord op tien- tot honderdduizenden andere ex-gevangenen legitimeren.”
  Ik ben er de voorbije maanden eindelijk in geslaagd om me doorheen enkele stapels ongelezen tijdschriften te worstelen, met dank aan de lockdown. Het was niks te vroeg. Er zaten zelfs exemplaren tussen van The New York Review of Books uit 2015 en 2016.
  Mijn oog viel op een artikel van Michael Tomasky, uit de periode dat Donald Trump in de running was als presidentskandidaat van de Republikeinen in de VS. Interessante lectuur. Hij wijst erop dat Trumps opruiende taal de overgang normaliseerde van schelden en beledigen naar fysiek geweld, door zijn supporters.

  Tijdens een persconferentie in die periode verwees iemand naar een incident waarbij een blanke Trumpfan een zwarte protesteerder een vuistslag had gegeven. Trumps reactie: “Ik denk dat wat hij deed zeer passend was. De protesteerder sloeg zelf mensen. En het publiek sloeg terug.” Trumps slotzin laat ik maar onvertaald: “And that’s what we need a little bit more of.”
  Uiteraard is Trump niet verantwoordelijk voor het racisme in de VS. Maar het is al even lastig om het er helemaal los van te zien. Trump versterkt een problematiek die de VS reeds lang teistert: disproportioneel geweld van de politie tegenover zwarten.
  De directe aanleiding van de dood van George Floyd op 25 mei 2020 was een telefoontje van een winkelbediende naar de politie. Hij dacht dat Floyd betaalde voor een pakje sigaretten met een vals briefje van twintig dollar.
  Jaren geleden werd Mark D. McCoy, een Amerikaanse professor archeologie, opgepakt. Enkele dagen na de dood van Floyd tweette McCoy een bericht dat ondertussen miljoenen keren is gedeeld: “George Floyd en ik werden allebei gearresteerd op verdenking van het uitgeven van een vals biljet van twintig dollar. Voor George Floyd, een man van mijn leeftijd, met twee kinderen, was het een doodvonnis. Voor mij, een verhaal dat ik soms vertel op feestjes.”
  De massale reacties op de dood van Floyd zijn hoopgevend. Er lijkt een breekpunt te zijn bereikt. De discriminatie, het racisme, de vooroordelen, het geweld: het moet nu eindelijk maar eens gedaan zijn.
  Dat betekent niet dat het vanzelf zal goed komen. Bijzonder leerzaam in dat verband zijn de tegenreacties. Zo circuleert op diverse sociale media een foto van George Floyd met de volgende (oorspronkelijk Engelstalige) tekst: “De media en links maakten van George Floyd een martelaar. Maar wie was hij echt?”
  Daarop volgt een opsomming van de periodes dat Floyd in de gevangenis zat. Een paar keer voor bezit van cocaïne, maar ook voor twee gewapende overvallen, waaronder die op een zwangere vrouw, in haar huis. Het bericht gaat verder: “Toen hij gedood werd, was hij onder invloed van meth [de drug methamfetamine, vooral bekend als crystal meth, red.], klaar om in een auto te stappen en misschien je kind dood te rijden. Jammer genoeg had de zwangere vrouw geen geweer.”
  Voor zover ik kon nagaan, kloppen de feiten in het bericht. Maar de belangrijkste vraag hier is: wat wil men met het bericht precies aantonen? Het antwoord ligt voor de hand: Floyd is zelf schuldig aan zijn dood, hij heeft het zelf gezocht, hij verdiende het om te overlijden.
  Laat ons die opvatting, die blijkbaar wijdverspreid is, wat nader onderzoeken. In de kern zit een vaak voorkomende maar complexe denkfout: de “just world fallacy”, de “rechtvaardige wereld misvatting”. Die moralistische fallacy of drogreden beweert dat mensen onvermijdelijk oogsten wat ze zaaien. Dat kan zowel ten goede als ten kwade zijn.
  In de context van de dood van Floyd ligt de redenering voor de hand. Zijn strafblad spreekt voor zich: hij verdiende het om gedood te worden. Die gedachtegang is hier fout, omdat men onmogelijk hard kan maken dat de vroegere inbreuken van Floyd zijn dood rechtvaardigen. Bovendien was hij veroordeeld voor zijn misdaden en had hij zijn straffen uitgezeten in de gevangenis.
  Als de dood van Floyd terecht is, dan zou dat de moord op tien- tot honderdduizenden andere ex-gevangenen legitimeren.
  De inbreuk die de directe aanleiding van zijn dood was, houdt al helemaal geen vorm van rechtvaardigheid in. Misschien klopt het dat hij wou betalen met een vals briefje van twintig dollar en wie weet was hij zich daarvan bewust, maar is dat misdrijf ernstig genoeg om zijn dood te rechtvaardigen? Dat is vanzelfsprekend niet het geval.
  Als de dood van Floyd terecht is, dan zou dat de moord op tien- tot honderdduizenden andere ex-gevangenen legitimeren. Dat gaat in tegen alle huidige rechtsregels en tegen de meest fundamentele ethische principes waarop een democratische samenleving steunt.
  De vraag die we nu nog moeten behandelen, gaat over de diepere oorzaak van de denkfout. Waarom zou iemand de onhoudbare suggestie doen dat Floyd zijn dood verdiende? Alleen een racist kan zo’n bericht opstellen en verspreiden, toch?
  Niet noodzakelijk. Er zijn meerdere mogelijke verklaringen. Stel dat iemand een groot vertrouwen heeft in de politie of misschien zelf politieagent is. Hoe staat zo iemand tegenover de dood van Floyd? Het hele gebeuren is gefilmd. Er is geen enkel zinnig excuus voor de manier waarop Derek Chauvin (de agent die zijn knie op de nek van Floyd plaatste, red.) Floyd behandelde. Ook Chauvins collega’s gaan niet vrijuit.
  Er zijn omstandigheden waarin politieagenten buitensporig geweld mogen of zelfs moeten gebruiken, maar dit was er in geen geval een voorbeeld van. Iemand die, geheel tegen de feiten in, niet kan of wil aanvaarden dat de politie hier dramatisch in de fout ging, ervaart in zo’n situatie ernstige cognitieve dissonantie (de onaangename ervaring van ideeën of overtuigingen die niet met eigen opvattingen overeenkomen, red.). De oplossing daarvoor is de schuld verschuiven van de dader naar het slachtoffer: hij heeft het zelf gezocht.
  Het is een denkfout binnen de denkfout. Men beschuldigt het slachtoffer – “blaming the victim” – om daaruit af te leiden dat het hele voorval een morele retributie (vergelding, red.) is voor het kwaad van vroeger. De drogreden die de rol van slachtoffer en dader omkeert, duikt vaak op in een racistische context. Er zijn duidelijke overeenkomsten met andere vormen van discriminatie, zoals seksisme: de vrouw die werd aangerand lokte het zelf uit en creëerde door haar gedrag de dader, die bijgevolg het eigenlijke, echte slachtoffer is.
  Over het feit dat velen de foto van Floyd met de tekst over zijn crimineel verleden delen op sociale media, heb ik minder reserves. Daar is racisme ongetwijfeld de voornaamste drijfveer.
  Tot slot. Klopt het dat men van Floyd een martelaar maakt, zoals wordt beweerd? Neen. Hij is niet gestorven omwille van zijn geloof of ideologische overtuiging. Hij was geen burgerrechtenactivist zoals Martin Luther King, Malcolm X of Medgar Evers. Er is ook niemand die zoiets beweert.
  Zijn dood heeft niettemin een enorme symbolische waarde. Een blanke agent die met zijn knie een zwarte, machteloze man letterlijk en figuurlijk onderdrukt tot hij overlijdt, sluit niet alleen aan bij beelden die teruggaan tot de slavernij, maar vat ook perfect samen waar de Black Lives Matter-beweging in essentie over gaat.
  Er is veel nodig om te vermijden dat wat zich op 25 mei in Minneapolis afspeelde, opnieuw gebeurt. Meerdere factoren zijn van belang. Racisme speelt een belangrijke, wellicht een centrale rol, net zoals grootschalige en fijnmazige machtsstructuren, economische ongelijkheid, discriminatie, hardnekkige vooroordelen en historisch verankerd wantrouwen tussen groepen met een verschillende identiteit.
  Denkfouten zijn niet onschuldig. Ze kunnen extreme en dramatische gevolgen hebben.
  Denkfouten functioneren als psychologisch verbindend patroon. Racisme op zich is een goed voorbeeld van een mentale misvatting. We kunnen er onze hoop op beterschap op baseren: ondanks de dood van Floyd en zovele anderen, zien we steeds beter in dat het onzinnig is om te denken dat een groep mensen, toevallig verzameld rond een triviaal kenmerk zoals huidskleur, superieur is aan een andere verzameling mensen met een andere huidskleur.
  Denkfouten zijn niet onschuldig. Ze kunnen extreme en dramatische gevolgen hebben. Hun analyse en bespreking, reeds vroeg in het onderwijs, is dan ook essentieel. And that’s what we need a little bit more of.

 21. Inderdaad, beste Benjamin, Paus Pius XII heeft de begrippen van rassen en volken in de juiste context geplaatst. Zij maken onderdeel uit van de Schepping. Dat blijkt ook uit het Evangelie van Pinksteren, zo kort geleden, maar kennelijk onvoldoende aangeslagen bij enkel lezers.
  Handelingen, 2 : 1-11 : “……………Toen nu dat geluid ontstond ((van de H. Geest)), liep de menigte tezamen, en men stond versteld, omdat ieder hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Allen waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden : Ziet, zijn allen, die daar spreken, geen Galileërs ? Hoe horen wij dan ieder de taal van ons geboorteland : Parthen en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Capadocië, van Pontus en Azië, van Phygrië en Pamphylië van Egypte en het gebied van Lybië bij Cyrene, alsook de Romeinen, die hier zijn, zowel Joden als Proselieten, Cretensers en Arabieren — wij horen hen in onze eigen taal verkondigen de grote werken van God.”
  Ieder volk heeft zijn genie, zijn functie, en zijn bestemming van Gods wege meegekregen. Het oudste, het “uitverkoren” Joodse volk van St. Mozes, was hier zeer duidelijk door gemarkeerd, eeuwenlang. Zij mocht zich ook niet mengen met andere volken. Maar de anderen, waren daarom niet minder van betekenis. Dit blijkt uit de allereerste komst van de drie herders, St. Jacob, St. Isaac en St. Jozef, begraven in Salamanca (Spanje), in de kerk St. Pieter. Zij vertegenwoordigden het Joodse volk, bij de kribbe. In een tweede stadium, openbaarde het Christus Kind in de stal, zich aan de Drie Koningen, St. Melchior, St. Gaspard en St. Balthasar, de vertegenwoordigers van de andere, heidense, volken in de wereld. Zij geloofden sinds onheuglijke tijden, in de komst van het Kind Gods, en predikten zijn komst. St. Thomas de Apostel heeft hen in het jaar 44 ontmoet, en hen officieel op missie gestuurd. Zij werden verkondigers van het Woord van Christus in de toenmalige Arabische wereld en de wereld er om heen. In vroeger tijden, werden zij als heiligen vereerd. Hier zien we dat de Schepper niet een wereldvolk geschapen heeft maar een veelheid van verschillende volken, landen en naties. Ieder met een eigen genie, karakter, missie en roeping. De eenheidsworst die de moderne mens voor de neus gehouden wordt is het product van Satan, middels de subversieve sekte der vrijmetselarij, en met daarachter, de geld elite en het op wereldschaal georganiseerde wereldjodendom der talmud baronnen. De bekendste namen van de eenheidsworst zijn die van de crimineel Garibaldi (Italië), voorts de Pruisische architect Bismarck (Dld.), de joden Lenin, Trotsky, Stalin (Rusland) en tenslotte, Hamilton en Washington (VS). Behoudens Bismarck, zijn allen vrijmetselaar. Maar Bismarck zat in de tang van zijn Berlijns joodse super bankier Gerson von Blechröder. Deze betaalde hem vorstelijk voor zijn diensten, zoals dat later met de joodse Churchill gebeurde, 60 jaar lang. De drie Heilige Koningen stierven uiteindelijk de marteldood, eind jaren 40 van onze jaartelling. Zij liggen begraven in Keulen, na eerst eeuwenlang in Milaan begraven te zijn geweest.

 22. @Theudmer en @Jules van Rooyen,
  Ik ga slechts zeer tegen mijn zin in tegen jullie mening. Maar hier komt ie dan:
  Wat Jezus belangrijk vond voor ons heil, heeft Hij duidelijk gemaakt middels onder andere vele parabels.
  Hoe Jezus eruit zag is totaal onbelangrijk. Met Jezus is een nieúwe tijd begonnen: de tijd van onze bevrijding van de definitieve dood.
  Om ons te bevrijden van de dood, heeft Jezus ons letterlijk NIETS gezegd over rassen. Dus jongens, hou op met gespeculeer over rassen.

 23. @Theudmer en @Jules van Rooyen,
  Het O.T. zegt hooguit iets over de werkwijze van God (bijvoorbeeld over de Schepping en zijn oneindig geduld met ons).
  Zo zegt God in Zijn scheppingsverhaal, dat Hij – en Hij-Alleen – de gehele Schepping heeft gemaakt +
  dat de mens de Kroon is van Zijn Schepping + dat Hij dit alles geschapen heeft met het doel om ons mensen een waar paradijs te schenken.
  Wij mensen zijn dus de rechtmatige eigenaar van Zijn Schepping.

  Het gehele OT is niets anders dan een voorbereiding op het NT.
  Wij moeten niet proberen om de Schepper uit te hangen, dus wat God waarom in welke volgorde gedaan heeft.
  Wel geeft het OT ons een inzicht hoe voorzichtig, geduldig en correct God met ons mensen omgaat. De mensen, Hét Kroonjuweel van Zijn Schepping.

 24. @ P.Derks,
  Het lijkt me dat jij je sterk op het louter verstandelijke vlak houdt. Heel erg vlak zelfs. Geestelijke Beleving daarentegen verschaft de vierde dimensie van de geestelijke wereld. Indien jij denkt dat God je letterlijk een aards paradijs wil schenken en indien je die mening niet wenst los te laten dan raad ik je aan bij de Jehovagetuigen aan te sluiten. Misschien vind je dan een beetje innerlijke vrede, en dan hoef je de Traditie- en waarheidslievende Katholieken niet meer uit te dagen.

  Johannes 3:
  8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort wel zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat; zo gaat het met ieder die uit den geest geboren is.

  11 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wat wij weten spreken wij uit en wat wij gezien hebben getuigen wij, en onze getuigenis neemt gij niet aan.
  12 Indien gij niet gelooft nu ik u de aardse dingen heb verkondigd, hoe zult gij geloven als ik u de hemelse verkondig?
  13 Niemand is ten hemel opgestegen dan hij die uit den hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

  — Misschien staar je onbegrijpend naar deze woorden:
  17 Want God zond den Zoon niet in de wereld om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou gered worden.
  — Indien je dit letterlijk neemt dan moet je misschien uit idealisme handelen zoals in de film “Logan’s run” waar iedereen vanuit communistische ideologie verplicht moet sterven op zijn twintigste verjaardag zodat het aards maatschappplijk paradijs maximaal kan floreren.

 25. en weeral zit de schurk Georges Soros (joodse bankier) erachter als een vande hoofdsposors van BLM.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht