De dolk in de rug

In tegenstelling tot landen als Frankrijk en Duitsland, waar de openbare eredienst, na een klacht bij de Raad van State, heeft kunnen hervatten, is dit in België niet het geval.

Een groep van meer dan 200 jonge katholieken, vooral uit het Brusselse, waaronder de broer van de gekende jonge priester Kurt Suenens, maar ook uit West-Vlaanderen, had zich laten inspireren door deze geslaagde initiatieven uit het buitenland, om eveneens bij de Belgische Raad van State in kortgeding een zaak aan te spannen, om bij hoogdringendheid het herstel van de openbare eredienst, een grondwetsrecht, te eisen.

De Raad van State heeft dit verzoek verworpen, Hij oordeelde dat “de voorwaarde van opschorting om hoogdringende redenen niet vervuld was”. Over de grond van de zaak werd niet verder op ingegaan. Dat is eerder verwonderlijk, omdat als het gaat om de grondwet en de mensenrechten, zoals hier het geval is, de raad meestal lange commentaren geeft, zoals onlangs nog het geval was met de vraag voor heropening van de tuincentra…De afkeer van alles wat katholiek is in het Belgische rechtssysteem kennende, is dit niet zo verwonderlijk.

Lees ook:

Covid 19: Jonge Katholieke leken stappen naar Raad van State om recht op openbare eredienst op te eisen

Veel erger is de dolk in de rug van een aantal “priesters, coördinatoren,diakens en parochieassistenten (heel wat titels voor slechts 39 ondertekenaars)” rond de Brugse “Emmausparochie, die een Open brief gepubliceerd hebben, waarin zij het initiatief van de jonge katholieke afkraken.

De toon van de brief spreekt boekdelen; het is de typische woordenkramerij van de voorbijgestreefde progressieve kliek, die het reilen en zeilen in de West-Vlaamse Kerk bepaalt en die zich in de meest modernistische bochten wringt om haar slinkend oude mensenpubliek  de nieuwe aangepaste soft-katholieke leer bij te brengen. Meer en meer vervangt daarin  het woord ecologie (de Eco-kerk…) en de migratie  het woord van God. Ja, als men spiritueel zo verschraalt is en over de  essentiële vragen van het geloof, zoals hemel, vagevuur, hel, verrijzenis, hiernamaals, niet meer durft of kan spreken, uit gebrek aan geloof, wat blijft er dan nog anders over?

Enkele sprekende uittreksels van de brief:

” Blijkbaar is wachten en luisteren naar burgerlijke overheid niet aan iedere christen gegeven (zij beginnen al te stigmatiseren...). Vanuit conservatieve hoek ( nog een stigmatisering, typisch de linkse intolerantie...) wordt geduwd en gepusht ( oei..) om eucharistievieringen te doen en bij te wonen. Naar het voorbeeld van geestesgenoten (wat een slechte mensen…) in de Verenigde Staten en andere landen, waar ze zelf naar verwijzen, hebben sommige katholieken het er moeilijk mee dat ze geen eucharistie hebben (dat zijn waarschijnlijk ultra-conservatieve pre-conciliairen…).”

Verder: ” Als we afstand houden, kunnen in het merendeel van de kerken amper 40 tot 50 gelovigen deelnemen. Met hoeveel de “jonge katholieken” ( weer de stigmatisering…) samenkomen is onduidelijk, maar in onze kerken moeten we een veelvoud teleurstellen omdat er niet voldoende afstand kan gehouden worden. (spreid dan dat aantal over meerdere vieringen, zoals in Frankrijk of in Polen, als er tenminste nog priesters zijn om een echte mis op te dragen, geen nepviering…).

Nu nog een pareltje van het het nieuwe nietszeggende kerkelijk-correcte taalgebruik:

“Er zijn zoveel mogelijkheden om kerk te vormen (typisch protestants…), zoveel mogelijkheden om mensen nabij te zijn. Wanneer het enkel om de “eucharistieviering” gaat, dan getuigt het wellicht ofwel aan een gebrek aan gemeenschap of is voor hen “het hebben van een eucharistieviering voor zichzelf” belangrijker dan de gezondheid van zoveel gelovigen.” Dit is gewoon niet meer katholiek…in de eucharistie gaat het in de eerste plaats om onze persoonlijk relatie met God!

Als het enkel om de eucharistieviering gaat… daarmee is alles gezegd… Als men niet meer gelooft in de werkelijke aanwezigheid van Christus, God, in het brood en de wijn, die tijdens de consecratie lichaam en bloed wordt, een uniek  geestelijk en lichamelijk voedsel voor degenen die het christelijk doopsel ontvangen hebben, dan is deze “viering” inderdaad slechts een lege doos, een gezellig samenzijn. In de meeste kerken is dit ook zo. Wie nog gelovig was, komt er ongelovig buiten.

De ondertekenaars van de brief, waarvan de meeste actief zijn rond de Emmausparochie van het decanaat Brugge en enkelen onder hen in het verleden reeds om een of andere reden in het nieuws gekomen zijn, bewijzen eens temeer dat er binnen de Katholieke Kerk een feitelijk schisma bestaat. Er zijn twee totaal andere Kerken , één die gedragen wordt door de leer van Christus en de overlevering ervan door de Rooms Katholieke Kerk, en een die alles overboord gegooid heeft wat aan de nieuwe tijdsgeest mishaagt en de facto niet meer katholiek is, al blijven de officiële vertegenwoordigers ervan, eigenlijk alleen maar door de Staat bezoldigde ambtenaren, zich nog voor een tijdje met veel hoogmoed en ijdelheid katholiek noemen.

Het getuigt van een totaal gebrek aan solidariteit en van veel vijandschap vanwege deze voorbijgestreefde klerikale Brugse kliek om dit moedige initiatief van jonge katholieken mee te helpen kelderen. Geen nood, deze jonge katholieken zijn de toekomst en niet de verzuurde zelfbenoemde ambtenaren van het decanaat Brugge.

Auteur:Veroon ter Zee

18 commentaren op “De dolk in de rug

 1. En toch is er een beetje hoop dat het niet lang meer zal duren voor onze kerken zullen open gaan.
  De Bisschoppen hebben gisteren het draaiboek voor de heropstart in Nerknet gepubliceerd.

  https://www.kerknet.be/sites/default/files/20200529%20draaiboek%20heropstart%20%20katholieke%20Kerk.pdf

  Wie zal er blij zijn om de H. Hostie te ontvangen volgens onderstaande omstandigheden?

  https://restkerk.net/2020/05/28/stewards-en-vallende-hosties-dit-zijn-de-maatregelen-die-straks-in-belgie-worden-getroffen/

  Nu moeten we nog wachten op de goedkeuring van de veiligheidsraad. Winkels, contactberoepen, speeltuinen, cafés, … gaan eerder open dan onze Kerken.

 2. Kerken gesloten gehouden is onder de huidige omstandigheden niet meer van toepassing. Men kan voldoende afstand houden, bij bedevaarten is dat natuurlijk een andere zaak.

 3. De geloofsgetrouwe christenen zitten feitelijk in de catacomben. We worden niet voor de leeuwen gegooid in een arena, maar er is wel degelijk een vervolging aan de gang. Weldra kunnen rugzak-priesters aan de slag om in private kapellen of gewoon thuis de H.Mis opdragen. Gelukkig kunnen we de geestelijke Communie ontvangen en de H.Mis volgen op TV of radio. Kom Heer, kom, liever vandaag dan morgen.

 4. beste medegelovigen,

  Ik vind het spijtig dat we geen eucharistievieringen kunnen bijwonen. gelukkig is er nog radio maria.
  Ik ga naar de mis normaal in de kapel van een kloostergemeenschap. Als je wil kan je de mensen spreiden zodoende dat er voldoende afstand is tussen de gelovigen en de zusters. En als je de communie niet met de nodige eerbied kan ontvangen verkies ik de geestelijke communie.
  In deze coronatijden zouden er juist meer missen moeten zijn, in moeilijke tijden ervaar je toch steun en sterkte in ons geloof, ik mis ook de biecht, iedereen heeft daar toch nood aan.

  1. BESTE VRIENDEN VAN JEZUS EN MARIA,

   LATEN WE MEKAAR TROOSTEN IN DEZE TIJD MET ‘OPBOUWENDE WOORDEN’
   DIT IS NU ECHT GEEN MOMENT OM IN STRIJD TE TREKKEN EN OM DE KERK OF DE PRIESTERS AF TE KRAKEN!
   WEES OP UW HOEDE, GOD HOUDT ERVAN DAT WE NU ‘GEDULDIG ZIJN’ EN ALLES IN DE GODDELIJKE WIL LEGGEN!
   TROOST JULLIE, WE HEBBEN RADIO MARIA TOCH NOG! ZIJ DOEN ECHT HUN BEST OM ELKE DAG DE HEILIGE MIS OP EEN MOOIE EN DEUGDDOENDE MANIER DOOR TE ZENDEN TOT IN JE HUISKAMER!
   PERSOONLIJK VIND IK HET OOK HEEL LANG WACHTEN, MAAR WE KUNNEN VEELVOUDIG ONZE “ROZENKRANS” BIDDEN, EEN WARME BLOEMENRUIKER AAN JEZUS EN MARIA, ONZE HEMELSE KONINGIN EN KEIZERIN VAN DE GODDELIJKE WIL….

   JE KAN OOK, ZOALS MARIA VRAAGT:
   500 MAAL PER DAG DIT SCHIETGEBEDJE BIDDEN OM DE WERELD TE REDDEN VAN DEZE PANDEMIE…
   “KOSTBAAR BLOED VAN JEZUS- CHRISTUS, RED ONS EN DE GEHELE WERELD”!
   IK BID DIT ZO GRAAG TIJDENS EEN NATUURWANDELING IN DE BUURT! ZALIG GEWOON!

   JE KAN VELE SOORTEN ROZENKRANSEN BIDDEN,
   HET KROONTJE VAN BARMHARTIGHEID!
   DE ROZENKRANS VAN HET KOSTBAAR BLOED ENZ.

   PERSOONLIJK VERKIES IK NU EEN “GEESTELIJKE COMMUNIE”, OMDAT IK NOOIT EEN HANDCOMMUNIE ZOU AANVAARDEN, WEL ALTIJD DE TONGCOMMUNIE!
   IK MIS ZOALS ZOVELE GELOVIGEN OOK DE H.EUCHARISTIE EN DE BIECHT…

   “HEILIGE MAMA, STORT DE ZEEËN VAN UW LIEFDE IN MIJN ZIEL EN BEKLEED MIJ MET UW MANTEL VAN HEMELSE BESCHERMING”!

   HEMELSE KEIZERIN, BRENG MIJN ZIEL DE KUS VAN DE WIL VAN GOD!

   VADER, VOORZIE IN ALLES!!!

   JEZUS, IK HOU VAN U EN DIT IN NAAM VAN ALLE MENSEN!

 5. Inderdaad tekenend dat een aantal “gelovigen” in groep om deze reden een open brief menen te moeten schrijven. Is dit om de autoriteiten te paaien?
  België is eigendom van de schortjesmannen dus is het niet zo verwonderlijk dat ze de kerk dwarsliggen waar ze maar kunnen. Beetje vervelend ja, maar ach, ze doen maar. Wie had ook al weer her laatste woord?

 6. Ook Frantalig België wordt ongeduldig. De bezorgde Bisschop van Doornik Guy Harpigny schrijft:

  “Mood ticket – Tussen de kameel en Joseph II
  Sinds 4 mei 2020 heeft de minister van Justitie, belast met religies, Koen Geens, de door de grondwet erkende hoofden van religies gevraagd overeenstemming te bereiken over enkele principes en over de richtlijnen van een effectief technisch protocol om te plannen vieringen als en wanneer deconfinement.

  Dit werk werd uitgevoerd door de sekteleiders op 8 mei 2020. Het werd naar het ministerie van Justitie gestuurd om op 11 mei 2020 aan de leden van de GEES te worden voorgelegd. Als vertegenwoordiger van de katholieke cultus, met mijn collega bisschop Johan Bonny, bisschop uit Antwerpen luisterde ik naar de persconferentie van mevrouw Sophie Wilmès, premier, aan het einde van de Nationale Veiligheidsraad na 11 mei 2020.

  Ik heb geleerd dat begrafenissen en bruiloften vanaf 18 mei 2020 kunnen worden gevierd in gebedshuizen, in aanwezigheid van maximaal 30 personen. Voor het Franstalige deel van het land was het een enorme stap voorwaarts. Op bevel van eerdere provinciegouverneurs waren begrafenissen in erediensten verboden.

  Wat me verbaasde was dat er niets werd aangekondigd voor de hervatting van de gebruikelijke vieringen in gebedshuizen. Als ik het goed heb begrepen, werden de massavieringen op zondag en doordeweekse dagen naar mijn mening uitgesteld tot 8 juni 2020.

  Tegelijkertijd kon Pairi Daiza onder bepaalde voorwaarden bezoekers verwelkomen. Ik stond versteld.

  Ik vroeg me af of ik de Raad van Stoffen van de Kathedraal van Doornik niet zou moeten vragen Pairi Daiza te vragen enkele kamelen, leeuwen, giraffen en beren naar de kathedraal te brengen om officiële vieringen van de katholieke liturgie te beginnen . De gelovige (toeristen) konden in ieder geval “de mis bijwonen”.

  Een andere vraag rijst. Heeft de Belgische staat dezelfde voorrechten als keizer Joseph II, erfgenaam van keizerin Marie-Thérèse, van de Habsburgse dynastie? Joseph II werd de “sacristan king” genoemd omdat hij tussenbeide kwam in de loop van de katholieke liturgie en op vele andere gebieden van aanbidding. Hij had het recht niet, in de ogen van de katholieke kerk, maar ook in de ogen van veel intellectuele theologen, canonisten, juristen en rechtsfilosofen van zijn tijd.

  Moet ik verwachten dat een nieuwe Jozef II opstijgt om zijn wet op te leggen aan de culten van België wanneer deconfinement is toegestaan ​​voor openbare viering in gebedshuizen?

  Dit is een sfeerpost. Veel katholieken zijn verbaasd over het niet-bestaan ​​van sekten in de aankondigingen van de National Security Council. Het is tijd om rekening te houden met dit aspect van het sociale leven.

  + Guy Harpigny,
  bisschop van Doornik

  25 mei 2020″

  Bron: https://www.diocese-tournai.be/

 7. Zo vervullen deze lauwe ( gelovigen is eigenlijk niet meer van toepassing ) zonder het te beseffen de profetieën waarin zij NIET geloven :priester zal opstaan tegen priester , bisschoppen tegen bisschoppen Kardinaal tegen Kardinaal enz…

 8. Schrijver deze heeft veel respect voor gelovigen die op een consequente manier hun geloof willen belijden. Het is een menselijk basisrecht en in ons land zelfs een grondwettelijk recht. De huidige corona-toestand noopt de overheden om massa-bijeenkomsten te verbieden of te ontraden. Dit om voordehands liggende redenen. Geen cinema, geen kerkdiensten. Bij de versoepeling van de maatregelen bleek dat Pairi Daisa bevoordeeld reeds mocht opengaan, terwijl de kerken gesloten bleven. Indien de sekteleiders van (alle) kerken aan Geens eens hadden voorgesteld om alle diensten in openlucht te houden? Voor de virologen is dit een belangrijk gegeven om besmettingsrisico’s af te wegen.

 9. Inderdaad Yves, dat zei je goed! De profetieën van La Salette: “het zal de gelovigen onmogelijk worden gemaakt de H.Mis bij te wonen” en ook nog:”Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist”, en de laatste boodschap van O.L.Vrouw in Garabandal: “priesters en bisschoppen gaan de weg op van het verderf” (is het daarom dat Bergolio de kerk van Garabandal heeft doen sluiten in 2018?), om dan nog niet te spreken van de niet mis te verstane voorzeggingen in “Het Boek der Waarheid”. De apathie en onverschilligheid van vele Belgische Bisschoppen (eigenlijk zijn het zeer goed betaalde ambtenaren van Justitie!) en een aantal van hun priesters is hemeltergend! Vooral hun ongeloof in de transsubstantiatie waar het brood en de wijn, WERKELIJK het Lichaam en Bloed van Jezus worden!, doet zo’n pijn! Het is inderdaad een dolk in de rug van vele ware christenen (dolksteek in de rug is de typische werkwijze van lafaards!)

 10. JA, inderdaad, er bestaat geen eensgezindheid meer onder de christenen. Ik hou mij vast aan de oude Katholieke leer van voor het Vaticaans Concilie 2. Vroeger werd de mis in elke kerk op dezelfde manier gegeven. In het Latijn-Nederlands of Latijn-Frans. Ik bid nog altijd mijn ONZE VADER zoals het vroeger was en ik wil daar geen jota aan veranderen. Als je nu in een kerk gaat is het overal anders. Ik blijf trouw aan mijn oude tradities en wil dat zo te houden. God mag je niet moderniseren. De Heilige Maagd Maria vraagt ons om minstens één maal per maand te biechten. Maar de duivel doet zijn werk opdat we niet meer kunnen gaan biechten. Waar gaan we naar toe ? In alle geval moeten we niet wanhopen en blijven bidden. Moge de Heilige Geest in onze gedoopte ziel ons op de goede weg lijden. “Heilige Geest, Ziel mijner Ziel, ik aanbid U. Verlicht mij, leid mij, versterk mij, troost mij, zeg mij wat ik te doen heb, verkondig mij uw bevelen. Ik beloof dat ik mij zal onderwerpen aan al hetgeen Gij van mij verlangt en aannemen al wat U geliefd mij te overkomen. Het moge mij wel behagen mij uw wil bekend te maken.” Gods Zegen Allemaal en laten we samen bidden voor WARE EN GOEDE PRIESTERS DIE HUN LEVEN GEVEN VOOR HUN ARME VERLOREN SCHAPEN. Amen

 11. Ik vind het ook jammer dat er geen eucharistievieringen gedaan worden. Maar hopelijk komt alles in orde. Ik ben al 9 jaar in quarentaine, niet door het corona-virus, maar door het ‘Bonny’-virus. Nergens kan ik nog een viering opdragen. Daarom heb ik thuis een kapel ingericht, waar jammer genoeg maar 12 mensen aanwezig kunnen zijn. Door de maatregelen is dit nu herleid tot 4 aanwezigen. Ik blijf vertrouwen op Jezus en Maria dat alles ten goede komt. Misschien mag ik ooit nog eens een eucharistieviering opdragen in een erkende kerk of kapel. Ondertussen bid ik ook vaak de Rozenkrans tere ere van O.-L.- van Lourdes.

  1. Waarom heeft de Bisschop u destijds niet in uw functie hernieuwd? Wanneer de schurk Johan Bonny een priester uit kerkelijke functies weert, dan is de kans groot dat het is omdat die priester iets gedaan of gezegd heeft dat katholiek is. Was het hem misschien ter oren gekomen dat u de Heilige Rozenkrans bidt?

   Indien het niet was omdat u iets misdaan zou hebben, dan spoor ik u aan, eerwaarde heer, om de tridentijnse ritus te leren; misschien kunt u dan tijdens het episcopaat van een volgende Bisschop van Antwerpen het bisdom helpen opbouwen door de katholieke Mis te lezen.

   1. Beste, ik kan u verzekeren dat ik niets verkeerds gedaan heb opdat de bisschop mij zou weren. Bewijs hiervan: hij benoemde mij tot parochievicaris, een parochie waar de kerk letterlijk gesloopt wordt. Daar ben ik dus niet op ingegaan. Ondertussen mocht ik bij een confrater mee voorgaan, tot deze overleden is. Ik had daar graag verder dienst bewezen, maar het mocht niet. Sindsdien heb ik geen enkel contact meer gehad met bisschop, vicarissen, dekens of confraters. Ik wordt zoals ik zei, in quarentaine geplaatst. Gelukkig heb ik mijn eigen huiskapel kunnen oprichten, zodat ik de dagelijkse viering kan opdragen in aanwezigheid van enkele gelovigen. Soms denk ik: is dit niet de toekomst van de Kerk: kleine huiskerken, die het bidden en vieren nog belangrijk vinden? Ik wil gevolg geven aan mijn roeping, en daar ben ik nu zeer blij om. Hopelijk krijg ik nog enkele reacties van gelovigen die het ernstig menen. Ik kan ook geen andere sacramenten meer toedienen, tenzij doopsels, die dan verricht worden in feestzalen, kantines, of bij de ouders thuis., Ik weet: dit is niet ideaal, maar beter dit dan niets!

 12. Ik treed Theudmer bij, eerwaarde heer Vestrepen. Dat u van de tridentijnse ritus deugd gaat hebben is nog summier uitgedrukt. Ik waag het te vermoeden dat u uw priesterschap hierdoor ten volle zult beleven.
  Hoogachtend.

 13. Ik wil best de eucharistieviering komen bijwonen in de privékapel van priester Marc Verstrepen. Hoe kom ik met hem in contact aub?

 14. Geachte heer Goethals
  Graag toch eens een antwoord op de vraag waarom u me indertijd verband hebt en daarvoor nooit enige reden hebt gegeven.
  Jan

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht