Vaticaan lanceert ‘Jaar van ‘Laudato Si”

In 2016 hadden we het ‘Jaar van barmhartigheid’ dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd afgekondigd. Nu begon op 24 mei 2020 het ‘Jaar van Laudato Si” – een jaar waarin de focus zal gelegd worden op de aarde, naar de milieu-encycliek van Franciscus. En Jezus Christus? Die komt amper nog ter sprake… En opvallend: het jaar van barmhartigheid in 2016 begon toen met… een klimaatlichtshow op de voorgevel van de Sint-Pietersbasiliek. Heel het ‘pontificaat’ van Franciscus is eigenlijk doorspekt met milieu-activisme. De hele zin van het zonnelied van Sint Franciscus luidt: ‘Laudato Si, mi Signore‘, maar het tweede deel van de zin werd geschrapt, en lijkt te zijn vervangen door: ‘madre Terra’ – of ‘Pachamama’.

Milieu-encycliek Laudato Si’

In 2015 verscheen de encycliek Laudato Si’. Bij een nadere kijk kon men volgende zaken constateren:

 1. Bij nr. 7 zegt Franciscus dat vervuiling van de natuur een zonde is tegen onszelf en tegen God. Dit is zo goed als de enige plaats waar over zonde wordt gesproken. Het woord zonde komt in het hele boek slechts 4x voor.
 2. Bij nr. 83 zegt hij dat de dieren niet voor de mens werden gemaakt maar dat wij allemaal samen een front vormen op weg naar God. Dit spreekt de Bijbel tegen.
 3. Bij nr. 169 heeft hij het over de VN, de klimaattoppen van Rio en de UNSD (Conferentie van Duurzame ontwikkeling van de VN) en heeft het over de reductie van broeikasgassen. Vanaf daar tot het einde van het hoofdstuk is de hele tekst puur politiek geaard.
 4. Bij nr. 175 lijkt hij aan te sturen op een Eén-wereldregering.
 5. Bij nr. 189 roept hij op tot het vormen van een nieuwe economie en het reguleren van virtuele rijkdommen (= bankrekening en aandelen).
 6. Bij nr. 201 roept hij alle religies op om netwerken van respect en broederschap op te richten om de natuur en de armen te beschermen (éne-wereldreligie!).
 7. Bij nr. 233 en verder interpreteert hij de sacramenten. Hij zegt dat ze een manier zijn waarbij God de natuur gebruikt om te mediteren op het bovennatuurlijke leven. Hij beweert dat de Eucharistie een daad van kosmische liefde is, en het is een bron van licht en motivatie voor de bezorgdheid voor het milieu. De zondag is gecenterd rond de Eucharistie en werpt licht op de rest van de week en motiveert tot grotere zorg voor de natuur en de armen.
 8. Op het laatste een gebed voor de aarde voor alle mensen die in een god geloven. [!]

Voorkomen van woorden (aflopende volgorde):

Mens 203x; milieu: 89x; aarde 68 x, armen 61 x; politiek 52 x; ecologie 36 x; economie 26 x; Jezus 24 x, Kerk 13 keer;  zonde 4x; abortus 1x (en dan nog niet eens in de juiste context).

De encycliek werd dan ook de hemel in geprezen door de VN.

Eco-kerk waar ecologische zonden hoog op de agenda staan

In augustus vorig jaar prees Franciscus nog de klimaatacties van Greta Thunberg, en over het coronavirus zei hij dat dit een ‘straf van moeder natuur is.’ In 2016 riep hij op tot een ‘ecologische bekering’ en het biechten van ecologische zonden, en eind vorig jaar wilde Franciscus nog prutsen aan de Cathechismus van de Katholieke Kerk, door er de ‘ecologische zonden tegen onze gezamenlijke thuis’ toe te voegen aan de mogelijks te begane zonden.

Jaar van het milieu

Nu komt er een soort ‘Jaar van de aarde’, dat volledig gericht zal zijn op de zorg voor het klimaat, het milieu enz… Dit past volledig in de lijn van de recentste initiatieven van Franciscus, waaronder de fameuze Amazonesynode, de ‘Economie van Franciscus’ en het ‘Globaal Onderwijspact’.

Vaticaanjournalist Sandro Magister van Ciettimo in Cielo, schreef dat er overal besparingen zijn in het Vaticaan, maar dat voor het milieu een uitzondering wordt gemaakt: zondag 24 mei, was het de vijfde verjaardag van de ondertekening van de encycliek en werd een heel jubileumjaar aangekondigd om het te vieren, met een eindeloos programma.

Op 16 mei werd reeds de Laudato-si-week gelanceerd, met een videoboodschap van Franciscus, doorspekt met natuurbeelden.

Op 24 mei was er de gemeenschappelijke gebedsstonde, waarbij gebeden werd om te “weten hoe we moeten luisteren naar en reageren op de kreet van de aarde en de roep van de armen”.

Eind deze zomer komt er een oecumenisch evenement ‘Seizoen van de Schepping’, van 1 september tot 4 oktober, feest van de H. Franciscus van Assisi, met als bedoeling om “daden van herstel van onze relaties met anderen en met de hele schepping” te stellen.

Naast een hele boel evenementen zal het Vaticaan begin volgende jaar een vergadering organiseren in Davos, tijdens het World Economic Forum. Verder is er ook nog een interreligieuze ontmoeting gepland. Mei volgend jaar zal een driedaagse conferentie worden gehouden waarin een ‘meerjaren-actieplatform’ zal worden gelanceerd, geïnspireerd op de encycliek.

Verder zal ook een documentairefilm over de encycliek worden gesponsord, zullen allerlei initiatieven zoals ‘Laudato Tree’ zullen worden gesteund, om o.a. bomen te planten in Afrika, enz… Tevens zal een wedstrijd worden gelanceerd over het “herinterpreteren van de Bijbel in het licht van ‘Laudato Si’”.

Het Vaticaan zal ook een aantal bisdommen, parochies, gezinnen, scholen enz., die daarvoor open staan, aan het werk zetten in een “7-jarige tocht van integrale ecologie in de geest van Laudato Si’” om een “kritische massa te mobiliseren, nodig voor de radicale maatschappelijke transformatie” die Franciscus verlangt.

Verder zullen aan personen die zich bijzonder inspannen, “Laudato-Si-prijzen” worden toegekend.

‘Mio Signore’ werd weggelaten

In de videoboodschap van Franciscus, wordt God, Jezus of Kerk niet vernoemd. Het mantra is “nieuw humanisme” en “gemeenschappelijke thuis”, “broederschap”, solidariteit”, enz… De religies worden op één hoop gegooid.

Magister schrijft:

“De nieuwigheid van dit initiatief van Franciscus bestaat er juist in dat het de eerste keer is – in de geschiedenis van de Kerk – dat een ‘paus’ zich aan het roer zet van een wereldwijd onderwijspact dat zo radicaal geseculariseerd is en dit tot het zijne maakt.”

En hij besluit dan ook terecht:

Het is alsof de woorden “Laudato si” van de lofzang van de Heilige Franciscus zijn gezuiverd van het daarop volgende: “Mijn Heer.”

Het hele programma van het ‘Jaar van Laudato Si’ kunt u hier vinden.

Bron: Fortes In Fide; Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

7 commentaren op “Vaticaan lanceert ‘Jaar van ‘Laudato Si”

 1. Ja, deze paus is een man van de wereld, Jezus Christus daar heeft hij nog nooit van gehoord, deze paus heeft een doel, hij wil de aarde redden, daar wil hij mee in de geschiedenisboeken komen, de paus die de aarde redde, hij wil bomen planten in en rond het Vaticaanstad, hij droomt van een groene wereld vol palmbomen, van nevelwouden en oerbossen. En het geloof? Dat heeft hij in de ijskast gezet. En de traditie? dat heeft hij op het containerpark gesmeten! En Jezus? Die heeft hij op pensioen gezet. Ja deze paus is Batman, hij gaat de wereld redden.

 2. De aankondiging van het jaar van “Laudato Si” wordt mede versterkt door een Joodse profeet die aankondigt dat door nieuwe technologie we de hemel op aarde zullen krijgen, en hij spreekt zelfs over Jezus.

  Last Night I Had the Most Vivid Prophetic Dream I’ve Ever Had
  https://www.youtube.com/watch?v=GYmT7a2odFs

  1. en die jood is Georges Soros de reincreatie van de duivel waar hij met samenwerkt .en dat is de paus.Het einde van het katholieke geloof.Wanneer gaat men ingrijpen als het al niet te laat is.

 3. Nu al twee mannen, Joden, spreken als christenen en hebben het over Supernatural Artificiele Intelligentie en 5G supermensen @ 16:20 vanwege een ‘engel’ met de naam Jasper, en een nieuw kerksysteem @ 35:08.

  Sid’s Prophetic Dream INTERPRETED
  https://www.youtube.com/watch?v=vltoNd4ZcSU
  (May 28 2020)

  Nu nog wachten op bevestiging van ‘paus’ Franciscus en dan moet je het laatste nieuw model supersnelle – game – computer aanschaffen om sneller in de hemel te kunnen kopen.

 4. Een prachtige oude instructie-film over de plichten van de stuurman van een militair schip.

  Jezus is de kapitein van het Schip, de Paus is de Stuurman.
  Maar het moet gezegd dat iedere christen ook stuurman moet zijn over het eigen scheepje, de eigen ziel.

  De stuurman moet in de eerste plaats ieder woord van de kapitein absoluut ernstig ter harte nemen, hij moet zo gauw mogelijk de opdracht mondeling bevestigen en dan moet hij vervolgens met volledige inzet het woord van de kapitein uitvoeren.
  Voorwaar een niet geringe taak.

  Dit wordt op uitmuntende wijze getoont in deze film die bedoeld is voor stuurlui op ‘ouderwetse’ oorlogsschepen. Toen zat de stuurman helemaal onder in het schip in een kleine bunker waar hij niets anders voor ogen had dan een groot kompas en een mechanische opdrachtwijzer met twee bellen en een simpel communicatiekanaal. Hij kan en mag zich door niets laten afleiden want dat leidt onherroepelijk tot fatale gevolgen. Blinde gehoorzaamheid en allergrootste tucht in het uitvoeren van zijn taak.
  De vertikale as kapitein tot stuurman was een apart en extra versterkt deel van het schip dat tegen de ergste aanvallen beschermd was zodanig dat het de ruggegraat van het hele systeem vormde. Sterke gelijkenis met het Vaticaan.

  The Duties of the Helmsman (1941)
  https://www.youtube.com/watch?v=ocUD07fvf48
  Admiralty Official! — vrijgesteld voor het publiek.

  Vandaag staat de duivel op de plaats van de kapitein en ontelbare christenen staan met de rug gekeerd naar het kompas en zijn nog enkel bezig met persoonlijk liefhebberijen. Het is onvermijdelijk dat al die scheepjes zullen vergaan.
  Wat het Vaticaan betreft wordt het door deze film duidelijk dat nu elk moment de ergst denkbare catastrofe te verwachten is van het Schip dat de Katholieke Kerk is, maar het eigenlijk –tijdelijk– ook niet meer is. De huidige Admiraliteit heeft geen ruggegraat en pleegt feitelijk zelfmoord.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht