Covid 19: Jonge Katholieke leken stappen naar Raad van State om recht op openbare eredienst op te eisen

 

Onder leiding van initiatiefnemer Wouter Suenens, besloten een honderdtal jonge Belgische Katholieke leken naar de Raad van State te stappen, om hun recht op de Heilige Mis en godsdienstvrijheid op te eisen. Volgens De Standaard lieten ze zich hierbij inspireren door soortgelijke Franse en Duitse initiatieven. 

Sinds 14 maart, laten de Covid-19 maatregelen in België openbare erediensten enkel toe voor huwelijken en begrafenissen in zeer beperkte kring. Er mogen ook voldoende mensen samenkomen om gebedsvieringen bijvoorbeeld uit te zenden. “Uiteraard aanvaarden we de veiligheidsvoorschriften in het belang van de volksgezondheid”, verklaarde Fernand Keuleneer, advocaat van de jonge Katholieke lekengroep, aan De Standaard. “Maar, naar onze mening, is het verbod niet voldoende gemotiveerd en niet proportioneel en vormt het een schending van de godsdienstvrijheid, zoals gewaarborgd in de Grondwet.” Ook Wouter Suenens zag niet in waarom honderden mensen na een recente versoepeling van de Covid-regels wel naar de Ikea mochten, maar niet naar de H. Mis. Hij stelde zich bovendien vragen bij andere tegenstrijdigheden binnen het Covid 19 beleid: “waarom wel een huwelijk, maar geen doopsel?”

Ook video-initiatief om H. Mis opnieuw te vieren

Katholieke jongeren maakten eveneens een Youtube video (zie onder) over hun verzoek om de H. Mis in België opnieuw in het openbaar toe te staan. Mag ik jullie, beste lezers, vragen om deze video massaal te liken en het initiatief te ondersteunen? Want twee maanden zonder toegang tot de H. Eucharistie is echt onverantwoord. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om de H. Mis onder veilige omstandigheden te celebreren. Het huidige beleid is disproportioneel streng en toont aan hoe weinig het geloof in onze maatschappij nog gerespecteerd wordt. Dit is echter geen reden voor de Katholieke gemeenschap om hierover te zwijgen. Zoals Mgr. Vigano verklaarde in zijn manifest betreffende onze bedreigde mensenrechten tijdens de Covid 19-crisis: “Wij (Christenen) mogen ons niet laten intimideren door hen die ons willen laten geloven dat we een minderheid zijn: het goede is veel wijder verspreid en machtiger dan de wereld ons wil doen geloven.”

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

29 commentaren op “Covid 19: Jonge Katholieke leken stappen naar Raad van State om recht op openbare eredienst op te eisen

 1. Er is natuurlijk godsdienstvrijheid, dat staat in de grondwet, maar er zijn altijd uitzonderlijke omstandigheden, en dan geldt deze voor alle Godsdiensten, de kerken zullen wel terug open gaan, maar met beperkte mensen, maar de kerken zaten nu toch niet meer zo vol, dus dat kan geen probleem zijn.

  1. Dat is ook zo.
   Men kan overal in Belgie de H%Mis volgen op internet. Vele die naar de kerk gaan zitten daar ook maar en er zijn er niet veel die nog de moeite doe om even mee te volgen met eigen missaal of het boekje ter beschikking.
   Als Katholiek zouden jullie ook beter moeten weten en uw plichten kennen tegenover uw medemens en niet eisen voor open kerken als deze een plaats zijn waar men vele kan besmetten. De vele ouderen die in het risico groep behoren en meestal de kerken bevolken worden zo in gevaar gebracht door enkele die denken dat men tegen de kerk is. DAT is niet waar. . En andere landen als voorbeeld nemen is ook verkeerd want daar is het ook niet overal open en BEPERKTE toegang. Men krijgt gewoon niet de juiste informatie en zeker niet dan Katholieken die ook de burgerlijke wetten zouden moeten respecteren.

 2. Even signaleren dat de Franse Raad van State deze week opdracht gaf om de plaatsen van cultus weer te openen. Ze noemde de bestaande maatregel “disproportioneel”. Zie: https://www.france24.com/fr/20200518-covid-19-pour-le-conseil-d-%C3%A9tat-la-fermeture-des-lieux-de-culte-en-france-est-disproportionn%C3%A9e
  Franse katholieken en Amerikaanse christenen hebben actie gevoerd, de zaak voor de rechter gebracht. Nu met enig resultaat. Het “katholieke” België is lethargisch. Eredienst wordt hier op dezelfde hoogte gesteld als theater, cinemazaal, circus en dus laagste prioriteit. Het is geen “essentiële” activiteit in tegenstelling tot shoppen enz. Moedig van de katholieke liken om eindelijk een zaak in te dienen.

 3. Deze jongeren verdienen een dik applaus!
  Andries slaat hier de nagel op de kop: “eredienst” wordt gelijk gesteld met cinema, theater. Ik heb me hier al langer een vraag bij gesteld/ Door de week zitten er bij ons maar 10 tot 14 gelovigen in de kerk. Die doordeweekse eucharistievieringen konden gemakkelijk doorgaan, desnoods met een innerlijk H. Communie. De aanbidding van het H. Sacrament had zeker gekund.

  1. sorry dat ik het zo cru moet stellen MAAR als men een preek in het dialect hoort op het nieuws door een priester in Antwerepen dan kan ik dat als Katholiek alleen plaatsen als een stukje theater.
   het is een kerkelijke klucht geworden !
   Elke Katholiek heeft ook de plicht zijn burgelijke plicht tegenvoer de medemens . Als men geen grote bijeenkomsten mag hebben om besmetting te voorkomen dan wens ik als Katholiek thuis de mis met een geestelijke communie te volgen op internetipv in de nabijheid te komen van iemand die anderen niet respecteerd. Kijk maar eens in de supermarkten waar er altijd nog vele zijn die zich beter voelen dan anderen.

 4. @Francien, bedankt voor Uw korte maar goede reactie van 21 mei 2020 om 08:38 uur.
  Ik heb dat nérgens anders gelezen. Blijkbaar heeft men (= overheid + bisschoppen) dat bewúst(!!!) stil willen houden.

 5. Het wijkt nogal af van het onderwerp van het artikel, maar in Italië wordt blijkbaar momenteel een nieuwe kleurenrevolutie georkestreerd, deze keer een “Oranje Revolutie”, met Generaal Antonio Pappalardo als één van de hoofdfiguren. Het uitgesproken doel is het vervangen van de regering Conte.

  Wanneer de internationale schaduwregering iets doet, dan creëert zij daar steeds gecontroleerde oppositie bij. Steeds hetzelfde manipulatief spel van “actie” en “reactie” om ook controle te hebben over de resistentere, minder serviele mensen onder de bevolking.

  Als die “Oranje Revolutie” doorgaat, dan zal dat waarschijnlijk ook weer naar België komen.

 6. @ meneer Derks. Dat doen de bisschoppen bewust op de officiele web-site van de kerk zodat iedereen het bericht kan lezen. De bisschoppen zijn zich terdege bewust van de drie maanden-regel. Als mensen drie maanden wekelijks naar de kerk gaan, zijn ze gewend om te gaan en blijven ze komen. Zodra ze drie maanden een andere bezigheid hebben i.p.v de vieringen bezoeken dan wordt het moeilijk om ze terug te halen. De kerk is minder belangrijk, het geloof vervlakt. We hebben nu twee maanden geen eucharistie-viering in de kerk gehad. Willen de bisschoppen de gelovigen vasthouden dan zullen ze nu moeten zorgen voor vieringen. Veertien juni is het Sacramentsdag, dus bij uitstek dé dag om een eucharistie te vieren en een hostoe te ontvangen.
  Conclusie: de bisschoppen zullen dit niet geheim willen houden. Juist niet. Zonder parochianen zijn vieringen niet nodig. Op de site van het bisdom Groningen-Leeuwarden staat gewoon een link naar de RK-kerkweb-site. Waarschijnlijk staat dit ook op de sites van de overige bisdommen.

 7. @Francien, bedankt voor Uw reactie.
  Mij valt één ding op:
  Toen de communie niet meer uitgereikt mocht worden, werd dat bericht groot(s) op televisie + in de kranten gemeld. Nu dat wél weer wordt toegestaan, kan iedereen dat slechts vernemen via de website van de R.K. Kerk (+ via ’t bisdomblad).
  Overigens, ik heb ergens gelezen (waar ik dat gelezen heb, is mij ontschoten), dat de tongcommunie nog stééds niet toegestaan zal worden. Dan zullen betreffende gelovigen ’n pixel of iets dergelijks nodig hebben.

 8. De tongcommunie blijft terecht verboden. Trouwens waarom kunnen de gelovigen die de tongcommunie ontvangen niet doen zoals iedereen. Jezus deelde het brood en gaf het aan zijn leerlingen, ook niet op, de tong.

  1. volg het nieuws .. een priester in Nederland zal de H.Communiegeven achter een scherm met gleuf en een ander heeft een liturgisch pincet zoals hij dat noemde om de communie op de tong te geven.
   dus ?
   en ook niet overal in Nederland zijn de kerken open. de nieuws berichten zijn niet altijd op de juiste manier gegeven gelezen en geinterpreteerd.

 9. @Robbe, De H. Communie = Jezus (in de gedaante van brood). Het is juist vanwege de boordgedaante, dat het van eerbied getuigt. om daar geen enkel kruimeltje van verloren te laten gaan.
  Beter gezegd: De tongcommunie tekent een houding van respect en vertrouwen in God, omdat álles komt van Hem. Wij voelen ons sprakeloos, eerbiedig voor de glorie van God, zijn liefde en zijn genade. Het is dus niet hetzelfde dan het ontvangen van de communie op de hand of op een of andere manier de communie te ontvangen.
  Daarenboven: ik ontvang de tongcommunie knielend met mijn schone broek op de vuile vloer.
  Knielen is een teken van is een nederige groet met de grootste eerbied en hoogachting voor God, die Zich niet te groot achtte om als misdadiger aan het kruis te sterven. En dat alles, met het doel om óns te redden.

 10. @ Robbie
  Wat vraagt O.L.Veouw tijdens de boodschappen?
  – gebed
  – boete
  – biecht
  – Eucharistie
  – eerherstel van de H. Communie.
  Robbie, als je gezien had wat ik mocht zien, dan zou je de communie op de hand ook weigeren.

  1. ik denk niet dat eererstel van de H Communie iets te maken heeft met tong of hand communie.
   Een priester die de tong communie uitreikt heft zijn vingers gewassen en houd die samen tot na de H Communie.
   een handcommunie is dikwijls gegeven door leken en soms hebben die net ervoor hun haar nog netjes gelgd.. MAAR de persoon die ontvangt op zijn eigen hand kan al een besmet hand hebben door aanraking van stoel ,bank , geld , boekje enz… dus dat zou ik ook niet direct hygienisch noemen.
   het gaat om innerlijk herstel van de persoon die in staat van genade moet zijn en niet naar voren loopt om zich te laten zien en daarna ofwel naar huis gaat (op begrafenissen ) ofwel zit te lachen naar anderen of babbelen onderling enz..
   ieman met hand communie kan dat soms veel beter en vol overgaven doen dan een tong comminicant.

 11. @Marie-Elisabeth, Inzake Uw laatste zin: kunt en wilt U ’n tipje van de sluier oplichten?

 12. @ P Derks
  Ik heb vorig jaar een getuigenis gegeven voor wat betreft de miraculeuze ontvangst van de H. Communie.
  Toen ging ik onder mijn eigen naam op 1 lettertje na op dit forum. Er reageerde toen 1 mevrouw, wel gelukkig positief.
  Naar aanleiding van nog een andere bovennatuurlijke beleving, heb ik mijn naam veranderd. Dit is mijn tweede en derde voornaam. Ik ben zelfs boos dat mijn ouders me zo niet hebben genoemd. Mijn doopmeter was absoluut niet akkoord om Elisabeth te nemen. Mijn tweede en derde naam samen vind ik heerlijk.
  Ik wil wel terug een getuigenis afleggen, ook van andere bovennatuurlijke belevingen. Toch had ik graag dat onze eigen Pastoor hier van op de hoogte zou zijn. Ik heb hem uitgenodigd, maar door Corona (toen had hij veel tijd) wou hij niet komen.
  Ik wil wel mijn mailadres geven, maar dan staat dit open en bloot voor iedereen.

  1. Beste Marie Elisabeth,

   Zeer graag had ik uw getuigenis gelezen. U kan mij in alle vertrouwen mailen op bl*******@ho*****.com

   Ik lees heel graag wat U gezien hebt waardoor U nooit meer de handcommunie wil ontvangen.
   Enkel als U dit zelf wil natuurlijk.

   Vriendelijke groet,

   Kurt

 13. @Marie-Elisabeth, Mocht U in Zuid Limburg wonen, dan zou ik U kunnen helpen.

 14. @ P. Derks, dankjewel voor je hulp. Ik woon jammer genoeg in Belgisch Limburg. Ik heb er al incognito over gepraat met priesters en paters. Het antwoord hebben ze me gegeven’ “Doe geen moeite, de Bisschop zal wel naar je luisteren, maar stuurt je gewoon de laan uit. Bovendien duurt het 15 jaar voor je een erkenning krijgt.”
  Ook aan een Limburgse gestigmatiseerde heb ik het eveneens verteld. Deze werd zelfs ook de laan uitgestuurd. De gestigmatiseerde zei me wel dat het perfect klopte wat ik had gezien. Zij zelf heeft de 7 visioenen die ze kreeg overgedragen aan een priester buiten ons bisdom, een Indische priester die nog bij studeert. Hij houdt lezingen in bisschoppelijke kringen over deze visioenen.

  1. vroeger voor VAT II werden wij al in de scholen en kerken gewaarschuwd over visieoen en openbaringen. het is iets van alle tijden en er zijn er veel valse bij. Daarom is het ook voor iedereen gevaarlijk om dat zo maar te geloven want ik en iedereen kan zoiets ergens lezen en vertellen.
   Waarom duurt het zo lang eer een mirakel echt is? niet alles is te wijten aan een mirakel. maar men kan het wel mirakel noemen en mensen misleiden<
   Een priester die studies over die viisoenen maakte en uitdiepte met het geloof heeft nog jaren gestreden tot 1990 denk ik zelfs .. met de slogan 'oppassen gelblazen met visieoenen en openbaringen' en zei zelfs dat er zullen zijn die van de duivel komen.. en dat geloof ik.

 15. @Marie-Elisabeth, dan zie ik nog één mogelijkheid:
  De kortste H. Mis werd in de oorlog gevierd en bestond uit:
  de offerande + uitreiking van de H. Communie.
  Het hoogtepunt van de H. Mis is de offerande. De H. Mis U kent zeker één priester die de offerande op een heilige manier uitvoert en dan de hostie zeer geduldig en werkelijk hoog houdt.
  Als U zo’n (heilige) priester kent, dan is het dié priester aan wie U Uw gebeurtenissen kwijt kunt.

 16. @Marie-Elisabeth, ik zie dat ik één vervelende fout heb gemaakt. Daarom deze rectificatie:
  dan zie ik nog één mogelijkheid:
  De kortste H. Mis werd in de oorlog gevierd en bestond uit:
  de offerande + uitreiking van de H. Communie.
  Het hoogtepunt van de H. Mis is de offerande.
  U kent zeker één priester die de offerande op een heilige manier uitvoert en dan de hostie zeer geduldig en werkelijk hoog houdt.
  Als U zo’n (heilige) priester kent, dan is het dié priester aan wie U Uw gebeurtenissen kwijt kunt.

 17. Zeer spijtig, maar er zijn nu al 107 besmettingen met de coronavirus terug te voeren naar 1 baptistische kerkdienst in Hessen, Duitsland. Die kerkgemeenschap beweert dat ze nochtans zeer nauwgezet alle voorzorgsmaatregelen genomen hadden, en dat iedereen met mondkapje op meer dan anderhalve meter van elkaar verwijderd was.
  Wat vinden jullie daar dan van?

  1. Uiteraard waren wij niet present op deze kerkdienst en is het moeilijk om in te schatten wat er precies fout gelopen is. Besmettingen kunnen overal gebeuren, niet enkel in een kerk. Waarom zouden kerken dan buitensporig geviseerd moeten worden? We zullen op een zeker moment moeten leren leven met Corona en uit ons kot komen. Ik denk dat het ieders’ verantwoordelijkheid is om in te schatten of een situatie risicovol is of niet; met respect voor de eigen gezondheid en die van anderen…

  2. dat bewijst dat het beter is de katholieke en andere kerken nog dicht te houden omdat er nog altijd gevaar is .
   de manier dat vele een mondkap dragen of behandelen is alles behalve ze brengen zelf zichzelf in gevaar en sommige zouden er beter geen dragen.

 18. Pingback: De dolk in de rug
 19. COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19

  COVID-19, heeft de HELE wereld rondom zich, alsof er niets anders is dat nog bestaat.Sterft er één kind aan deze virus, dan is het meteen wereldnieuws !!
  Maar ondertussen lijden en sterven miljoenen kinderen aan malaria, koorts, diarree, honger…

  Echter, wat we te horen krijgen is een taal die de meesten onder ons maar al te goed begrijpen: Blijf in uw kot – social distance – mondmaskers – enz – enz – enz. We gehoorzamen “in het belang van de volksgezondheid”. Elke pandemie moet bestreden worden. Punt! Want wie wil nu sterven aan Covid19 ? Mensen volgen de overheid, als kudde schapen, en geloven wat gezegd wordt. Zo hoorden we onlangs nog viroloog Van Ranst zeggen: ,,De grootste bioterrorist is de natuur.’’

  NEEN, De natuur is GEEN BIOTERRORIST.
  De natuur is zoals ze is, en heeft geen besef van goed of kwaad. Zo beseft een leeuw niet wat hij doet (zijn prooi is gewoon voedsel), en zo beseft een een virus evenmin wat hij doet.
  Maar God weet WEL wat Hij doet. NIETS is zonder reden.
  We kunnen niet anders dan deze virus aanvaarden als een TEKEN van Hem gericht aan ons.. God die ons duidelijk wil maken dat we verschrikkelijk fout bezig zijn, in ons dagelijks leven. Blijkbaar doen we alles behalve streven Zijn EENVOUD die Liefde is.
  We voelen ons immers veel te goed in de wereld die de Zijne niet is, de maatschappij voor wie de Dood taboe is. Alles, werkelijk alles, doen we om de dood te vermijden, tot het waanzinnige toe, en ten koste van zo veel MOOIS.
  Als remedie hebben we “er niet aan te denken”. Maar deze remedie is bedrog. En elke vorm van bedrog is TEGEN God. Het betekent niets anders dan God willen vermijden terwijl dat helemaal niet kan.

  Natuurlijk… Niemand wil dood, en God weet dat.
  De wereld kan men niet zomaar vaarwel zeggen. Ieder voor zich moet een doel hebben. Maar er is slechts één weg die de juiste is. Zoveel mogelijkheden echter zijn er. En het liefst willen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder. Want hoe hoger hoe mooier het lijkt. Slagen we er niet in, dan pushen we onze kinderen maar, richting hoge studies, richting top. Hij is er gekomen, zegt men dan. Alsof hij daar veilig zou zijn.

  LAAT JE NIET VANGEN. Deze ladder leidt niet naar de hemel, en kan op elk moment neerstorten.

  Wat we nu merken is een paniekreactie, in de eerste plaats van diegenen die aan de hoogste top staan, de machthebbers: overheden, koningen, sultans, wereldorganisaties, etc. Niet voor niets zijn er regels wereldwijd betreffende covid-19. Zij zijn niet bekommerd om de armen. Zij zijn bang van de armen, daarom worden ze opgesloten: De lockdowns in Z-Oost Azië (waar ik me nu bevind) zijn onmenselijk. Families kan je niet opgesloten houden in hutten want dan zijn ze net als ratten in een kooi.
  Als Christen kunnen we niet anders dan gehoorzamen aan de wet, en de machthebbers eerbiedigen als mens, maar zij zijn niet de Weg, noch de Waarheid, noch het Leven.
  Laat je niet misleiden. Hou uw geest gezond en hou uw hart op de jurists plaats.

  Niet voor niets heeft Jezus gezegd:
  “Laat de kinderen bij Mij komen”

  ZIJ staan het dichtst bij de WAARHEID, gewoonweg omdat zij niet bang zijn van de Waarheid. Een kind stelt heel eerlijk en spontaan de waarom-vragen, die de. volwassene niet kan beantwoorden. Het kan dan wel bang zijn van zijn bange ouders, maar van de Waarheid is het niet bang.

  Maar de machthebbers zijn WEL bang. Zij schrikken van de virus die hun leven wel eens zou kunnen verkorten. Daarom beginnen zij te bevelen.
  Zij beginnen te wantrouwen en willen de Waarheid zover mogelijk van zich. Alles moet terug zoals voordien, hoe sneller hoe liever. Het teken, bestemd voor de mens, wordt niet aanvaard maar moet vernietigd worden.

  Nogmaals, HOU UW HART OP DE JUISTE PLAATS

  COVID-19 is geen satan die ons wil vernietigen.
  De virus een teken, een waarschuwing!

  En er zullen er nog komen… tekenen,
  tekenen van de Eindtijd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht