In Nederland opnieuw publieke H. Missen vanaf 1 juni, maar de ‘protocollen’ grenzen aan het waanzinnige

In Nederland kunnen gelovigen vanaf 1 juni opnieuw een H. Mis bijwonen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft – in samenwerking met de overheid (!) – protocollen uitgevaardigd die moeten nageleefd worden. En die grenzen aan het waanzinnige.

In de protocollen voor de bedienaren – dat zijn dus de priesters – staat o.a.:

HYGIËNE

– Het sprenkelen van gewijd water door de priester over de gelovigen dient achterwege gelaten te worden [dat is dus: het Asperges me wordt verboden].

[…]

– Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

[…]

H. COMMUNIE

UITREIKING

Gebruik een daarvoor bestemd schepje (of passend pincet).

Gebruik een hoestscherm tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant gelegd.

Wie de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.

Van tong-communie moet worden afgezien.

[…]

Een reserve schepje of pincet moet bij de hand zijn, voor wanneer schepje of pincet de hand van de communicant heeft aangeraakt.

Een hoestscherm kan eventueel zelf gemaakt worden.

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN

Na de eucharistieviering kan de overste de ciborie uit het tabernakel halen en de H. Communie uitreiken.Vervolgens kan hij/zij de H. Communie ontvangen van een medezuster/broeder.

[…]

Opvallend is dat er blijkbaar een nogal grote aversie bestaat voor Wijwater. Zoals ook de gelovigen niet mogen worden besprenkeld, en er geen Wijwater in de Wijwatervaten mag zijn, mogen zelfs de doden niet besprenkeld worden:

UITVAART

De kist met de overledene wordt gezegend zonder besprenkeling.

Vanwaar die vrees dat Wijwater zo’n grote bron van ‘besmetting’ zou kunnen zijn? Zijn de gebeden over dat Wijwater uitgesproken misschien niet effectief? Of wordt het “Wijwater” niet gewijd, en is het maar gewoon leidingwater?

En dan de protocollen voor de gelovigen:

Aan het begin staat dat deelnemen aan een H. Mis “op eigen risico” geschiedt:

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regelhygiëne -handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes -en gezondheid- bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Dat zijn nogal woorden om de mensen aan te moedigen terug naar de kerk te gaan!

Wat nu volgt, is gewoonweg absurd:

RESERVEREN

U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

H. COMMUNIE UITREIKING

U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.

U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.

Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.

Wilt u de H.Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H.Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

En wat met eventuele kruimels van de H. Hostie die achterblijven op/blijven plakken aan die corporaal? Zal het ons allemaal worst wezen?

En wat betreft de gelovigen, deze mogen niet zingen in de kerk:

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

Wij kunnen enkel maar met ontzetting en afschuw deze dictatoriale maatregelen vaststellen. Dit lijkt wel de Chinese Staatskerk! Wellicht komen in België gelijkaardige maatregelen.

Beste Monseigneurs: waar is jullie geloof???

“Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Luc. 18,8)

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

31 commentaren op “In Nederland opnieuw publieke H. Missen vanaf 1 juni, maar de ‘protocollen’ grenzen aan het waanzinnige

 1. Zo absurd is aanmelden voor een viering anders niet als u zich realiseert dat er maar 30 parochianen toegelaten worden per viering. Het zou toch vreselijk voor u zijn als u twintig km hebt gefietst en vervolgens niet toegelaten kunt worden omdat er al dertig mensen binnen zijn?
  En ja u kunt het niet oké vinden dat er geen tongcommunie mogelijk is, u kunt wel een hostie ontvangen. Er moet een mondkapje gedragen worden voor ieders veiligheid en er mag niet gezongen worden, we kunnen weer naar een viering. Dat is eerder dan ik verwacht had en ook met meer mensen. Dus ik ben superblij. We zijn niet alleen op de wereld en we mogen anderen niet ziek maken.

 2. Fracien je moet niet een mondkapjes aan in de Kerk in Nederland. De communie word met een pincet of lepeltje gegeven achter een scherm. Nadat je van te voren de hand heeft gewassen. En ja, het is erg om geen communie op de tong te kunnen ontvangen, daarom voor mij voorlopig de geestelijke communie, het is niet anders. En zie je niet dat het heiligoedschennes geschied, op z’n minst oneerbiedigheid.

 3. twee dingen: de communie op de hand is reeds meer dan 50 jaar de normale gang van zaken. Gelovigen die desondanks graag de communie op hun tong gedrukt krijgen, kunnen dat in normale (niet-coronatijden) in volle vrijheid nog altijd. Wanneer zij die vrijheid krijgen is het ook totaal ongepast om commentaar te leveren op medegelovigen die de handcommunie wensen. ‘De vrijheid van de kinderen Gods’ heet dat.
  Er zijn blijkbaar nog altijd mensen die liever ziek of zwaar ziek worden, of willen sterven aan corona dan in uitzonderlijke toestanden uitzonderlijke gebruiken dulden. Tamelijk kortzichtig als u het mij vraagt. Wetens en willens een eind maken aan het leveb is niet echt christelijk dacht ik.

  1. 1. Ach, als de media iets roepen, dan is het meestal niet waar.
   2. Dus dit (cor.- ) sprookje zal ook wel niet waar zijn. En als de kerk meegaat met de waan van de wereld, dan weten we dat. Jammer en een beetje triest.

   Maar de trouwe lezers van dit blog weten dat het gedaan is met de waarheid. En waarom.

 4. Staf, ten eerste de Communie weigeren is ook een vrije kiezen. Ten tweede ik kan nergens hier lezen dat iemand ie tra heb tegen een persoon die op de hand te communie gaat. Den derde wat gewoon is is nog niet altijd goed. Ten vierde wie zeg men niet dat men door de handcommunie ziek word, via priesterhand en pincet kun je ook ziek worden. Ten vijfde, heb je wel eens gehoord dat men van een Heilige hostie dood kan gaan. En als je sterft, stierf je niet bewust.

  1. neen, van een hostie zal niemand sterven. Wel van een hostie die met het coronavirus besmet is. Wanneer iemand dat risico wil lopen is hij daar volledig vrij in. wanneer diezelfde persoon dan aan corona sterft zitten we weer in een andere discussie: wetens en willens een einde maken aan zijn leven. U doet maar, niemand zal u tegenhouden.

 5. En sorry voor de fouten in mijn tekst. Het is geschreven via de toetsen van mijn mobiel. Gaat wel eens fout.

 6. De grote kwaal, waarop de vijand rekent, is de apathie van de gewone mensen die de waanzin tolereren. De West-Europese volkeren hebben geen etnische leiders, geen stamhoofden, die hen verdedigen tegen en kennis bijbrengen betreffende de machinaties van de machthebbers. Men ligt hier gelijk schapen verstrooid. Ieder Europees volk heeft van node dat het zich organiseert rondom een leider uit het volk met de vereiste kwaliteiten om het weerbaar te maken tegen de gevestigde machthebbers. Dat houdt geen staatsgreep in, want men usurpeert geen staatsmacht (“stamhoofd” is niet synoniem met “regeringsleider”), maar het creëert een structuur van georganiseerd verzet tegen het psychologisch manipulatief spel waarmee men de arme gedupeerde volkeren mentaal ontwricht tracht te houden.

  Blanke Germanen in Europa hebben het recht om etnische vertegenwoordigers te hebben die hun belangen verdedigen tegenover de boosaardige overheden. Via de staatsinstituties zullen zij geen bescherming vinden, want die zijn volledig onder de controle van diegenen die de Europese volkeren willen vernietigen.

 7. Ik begrijp uw standpunt DickG, u denkt dat u aan heiligschennis doet wanneer u niet aan tongcommunie doet. Ik geloof niet dat God hier zo hard over oordeelt. Hij weet dat u Hem graag helemaal ontvangt. Hij heeft ons Zijn Lichaam gegeven om Hem te ontmoeten. Waarom slaat u dat af als het niet op de manier kan die u wenst. Vindt u dat niet heel oneerbiedig? God ik wil U niet ontvangen omdat er misschien een partikel niet genomen kan worden? Daar begrijp ik dus niets van. Waarom oneerbiedig weigeren wat de bisschop u aanbiedt? De bisschop is door God over ons aangesteld om ons voor te gaan en om ons te onderwijzen in geloof. Waarom weigert u deze mogelijkheid.

 8. Als Tridentijn, een Rooms Katholiek die het Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie belijd, verbaas ik mij over de Corona maatregelen. Als het wijwater volgens de oorspronkelijke regels is gewijd, dan is het wijwater voorzien van wijwaterzout, hierdoor wordt het corona virus gedood. De Heilige Communie, kan gewoon op de tong worden ontvangen. Als de priester zijn handen heeft gewassen, wat een normaal onderdeel van de Heilige Mis is, kan de priester gewoon de communie op de tong leggen, de priester zal alleen op moeten passen dat hij geen contact met de mond of de tong heeft. Indien dat wel het geval is kan de priester gewoon de uitreiking van de Heilige Communie even onderbreken om zijn handen te wassen. De 1,5 meter afstand is al helemaal geen probleem, veel Nederlandstalige Heilige Missen zijn slechts voor 10% gevuld. Bij de Tridentijnse Heilige Mis is de priester graag bereid een extra Heilige Mis op te dragen.
  De maatregelen van de overheid en de Bisschoppen doen mij sterk denk aan de katholieke geloofsvervolging door de protestanten die vanaf 1584 driehonderd jaar duurde. Ook toen moesten de Rooms Katholieken in ondergrondse schuilkerken hun geloof belijden. Het Tweede Vaticaanse Concilie verbood de Tridentijnse Rooms Katholieke Heilige Mis en na het Tweede Vaticaanse Concilie werd de protestante avondmaal viering, de Heilige Mis in de landstaal, geïntroduceerd.
  kortom, met hulp van de overheid zijn de zich Rooms Katholiek noemende Protestanten de universele Tridentijnse Rooms Katholieken de schuilkerken aan het in drijven.
  Laten we bidden voor meer schuilkerken, beter het ware Rooms Katholieke geloof in een schuilkerk
  Belijden, dan het Protestantse geloof in een bovengrondse door de politiek bestuurde Rooms Katholieke Protestantse kerk.

 9. Francien, omdat ik weet dat vele stukjes van het Heilig Lichaam op de hand kan achter blijven en ik wil niet dat deze op de vloer vallen door mijn toedoen en andere over Zijn Lichaam lopen.Bovendien heb ik Christus zelf beloof om Hem alleen te ontvangen per tongcommunie.Daarom. Ik vind het niet eerbiedig om Hen zo te ontvangen.

 10. Dank voor uw antwoord DickG. Uw belofte aan God moet u zich aan houden. Gaat de FSSPX de vieringen ook weer openbaar maken? Misschien weten zij hoe de tongcommunie gegeven kan worden met inachtneming van alle regels. Daar kunnen de bisschoppen dan wat van leren.

 11. @Francien,
  @DickG heeft Uw verzoek inzake veilige uitreiking van de Heilige Communie (+ veilig gebruik van wijwater), al 100% beantwoord (waarvoor ook ikzélf hem hartelijk bedank).

 12. @Francien, (aanvulling inzake wijwater):
  Zie de site
  https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/wijwater

  Die site vermeld: Het rijke roomse leven in Brabant 1900 – 1970 en bevat onder meer het volgende:

  In de kerk zelf maakte de somberheid van Goede Vrijdag plaats voor het feest van Pasen. De nieuwe paaskaars stond in de sacristie gereed om tijdens de nacht­mis de kerk binnengedragen te worden, maar voordat het zover was, hadden wij als misdienaars er ’s morgens al een jaarlijks karweitje opzitten. Op de ochtend van paaszater­dag werd ook het `verse’ wijwater gewijd.

  De wijding van het water was een gebeurtenis op zich. In eerste instantie werd zout gewijd omdat het bederfwerend was en een sym­bool tegen de verderfzaaiende duivel. Dan volgde een gebed voor allen die van het zout gebruik gingen maken ‘opdat zij van de aanvallen van de duivel gevrijwaard blijven’. Vervolgens wijdde de priester het water. Ten slotte deed hij daar onder drievoudige zegening het zout in.

 13. Ik vroeg, meneer Derks, of de FSSPX ook de vieringen weer ging opstarten. Wijwater binnen de mainstream is bij mijn weten gewoon gewijd kraanwater. Ik denk niet dat daar nu mee geknoeid moet worden. Niet alleen vanwege corona maar ook vanwege de Salmonella-bacterie.
  Ik ben nieuwsgierig hoe de FSSPX de 30 personen regel gaat handhaven. Veel mensen moeten nogal ver reizen voor de kerk, 40km of meer is normaal voor deze groep gelovigen. Reserveren was belachelijk, nou ik vraag mij dan af hoe ze het dan willen doen: op alfabet, meerdere vieringen achter elkaar, in diverse zalen? Het betekent nogal wat voor de vrijwilligers. Het vele schoonmaken van de knielbanken, deurposten, klinken, het zorgen voor een goede doorstroming van de gelovigen. Ik neem tenminste niet aan dat de paters, misdienaars en kosters dit er bij gaan doen. Er komen gemiddeld meer mensen naar een viering dan 30. Deze kerken zitten voller dan de main stream. Dus is het max. aantal zo bereikt. Heeft u daar wel eens over nagedacht in al uw wijsheid?
  Er moet gelucht worden na elke viering, waarschijnlijk zal de kerkdeur open moeten blijven om ervoor te zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt. Plus dat de FSSPX in een gebied gevestigd is waar het Covid-19 genadeloos heeft toegeslagen. Iets wat zeker meeweegt binnen de beslissing hoe je zoiets aanpakt.

 14. @Francien, na Vaticanum II wordt er geen zout gebruikt voor wijwater, terwijl juist dát nu noodzakelijk is ter vermijding van corona.
  Wat die 30 man betreft: Ik herinner mij, dat ik als misdienaar drie (of waren ’t vier?) H. Missen achter elkaar moest dienen. Dat verveelde echt nóóit.
  De ene keer was er ’n priester, die zichzelf compleet kon helpen; de andere keer was er ’n priester die zichzelf niét kon helpen (en dus geholpen moest worden), de andere keer was ’n hoogmis. dan was er ’n stille mis, ’n begrafenis of ’n trouwerij. Dan had je ook nog Paasfeest, waarbij gedurende vier dagen elke dag alles anders moest.

  Kortom, ’n priester kan elke H. Mis tot een waar feest maken.
  Dan heb ik ’t nog niet over H. Missen die geheel of gedeeltelijk in latijn gevierd worden of juist in het Nederlands + wel of niet biechtgelegenheid enz. enz.

  Ook heb ik priesters gekend, die – totaal onzichtbaar voor gelovigen – op een hoge barkruk zaten, omdat z’n benen niet goed meer meewerkten.

  Dus, wat zou het probleem zijn om meer H. Missen achter elkaar te vieren?

  1. corona bestrijden met zout. De virologen zullen lachen.

 15. Meerdere missen achter elkaar zal geen probleem worden meneer Derks, dat gaat al jaren op kerstavond zo. Maar het schoonmaken van de kerkbanken, het schoonmaken van de lessenaar, het schoonmaken van de Mariakapel het luchten van de kerk, het schoonmaken van de deuren is niet iets wat de reguliere kerstavond viering van ons eist. Dat moet nu allemaal wel. In het noorden van ons land zal het wel meevallen met de besmetting, daar zijn bijna geen patiënten, maar denk aan Brabant, Limburg, Noord-en Zuid-Holland. Of op de bible-belt. Daar zijn veel besmettingen (geweest). Je zult als kerk maar als een brandhaard worden aangemerkt doordat er niet goed is schoongemaakt. Ik zou niet graag bij die kerk horen die dat overkomt.

 16. @Francien, inzake het schoonmaken:
  Ik heb altijd in Limburg gewoond en heb vaker(!) dodelijk aanstekelijke ziektes gehad.
  Ik lag in de woonkamer op een bedbank; mijn broer + zusjes + ouders waren dus regelmatig in dezelfde ruimte als ik.
  Terwijl ik maandenlang thuis verzorgd werd door mijn moeder, is nóóit iemand anders besmet geworden. Zelfs binnen het gezin is nooit iemand besmet geworden.

  Men overdrijft tegenwoordig op een geweldige manier.
  Gewone algemene hygiëne in acht nemen, is voldoende om besmettingen te voorkomen.
  Hierbij is de toiletgang speciaal in acht te nemen: Als ik van de toilet gebruik maakte, maakte mijn moeder het toilet áltijd meteen schoon (naar ik meen, gebruikte zij chloor en een aparte doek voor de zitting).

  Overigens: de kerk heeft al gewaarschuwd voor een grote reinigingsdrang: vele voorwerpen worden daardoor onherstelbaar beschadigd door zowel het gebruikte schoonmaakmiddel als door het uitoefenen van druk.

 17. Dit staat in het AD, meneer Derks, ook met een goede hygiëne kan het met dit virus echt verkeerd aflopen.
  19:10
  Ruim 40 bezoekers van een kerkdienst in het Duitse Frankfurt am Main zijn besmet geraakt met het coronavirus. De meesten van hen zijn zijn niet erg ziek en voor zover bekend ligt slechts een van hen in het ziekenhuis. Dat maakte het hoofd van de GGD in de stad vanmiddag bekend.

  De kerkdienst van de baptistengemeenschap vond plaats op zondag 10 mei. De geïnfecteerde bezoekers komen uit het hele Rijn-Main-gebied, zo verklaarde GGD-hoofd René Gottschalk tegenover Duitse media.

  Volgens vice-voorzitter Vladimir Pritzkau van de baptistengemeente zijn zes kerkbezoekers opgenomen in het ziekenhuis. De rest zit thuis in quarantaine. ,,We hebben alle bijeenkomsten geannuleerd. Kerkdiensten zijn nu alleen online beschikbaar.’’ Hoeveel bezoekers de dienst op 10 mei bijwoonden, kan hij niet precies zeggen. ,,Maar we hebben alle regels gevolgd. Er waren ontsmettingsmiddelen en de voorgeschreven afstand werd in acht genomen.’’

  Religieuze bijeenkomsten zijn sinds 1 mei onder voorwaarden weer toegestaan ​​in de deelstaat Hessen. Zo moet in kerken en andere gebedshuizen minstens 1,50 meter afstand worden gehouden en gelden er hygiënemaatregelen waaronder het plaatsen van verdelers met een desinfecterend middel.

  De zaak in Frankfurt heeft ook buiten de metropool gevolgen. De stad Hanau maakte bekend dat ,,minstens 16 mensen” uit de stad de kerkdienst bezochten en nu zijn besmet. Een voor morgen gepland vastengebed voor moslims in het Herbert Dröse Stadion is uit voorzorg geannuleerd.

 18. @Francien, ik lees geen kranten en zie nauwelijks televisie.
  Dit kan alleen gebeuren, als besmette personen (die veelal wéten dat ze ziek zijn) de zaal bezocht hebben.

  Bovendien moet die zaal een bedompte ruimte zijn geweest, terwijl er niet gelucht werd.
  Als veel mensen in een bedompte (= muf, benauwd) ruimte bijeenkomen, dient ’n raam opengezet te worden. Dit is vooral van belang als mensen zingen en dus de lucht dieper in – en uitademen.

  In een vroeger kerkgebouw (dus met hoge plafonds) en met de huidige geringe kerkgang is die kans niet aanwezig;
  in moderne kerkgebouwen (veelal gebouwd na 1960) met lage plafonds is die kans wél aanwezig. Dan dient erop gelet te worden dat ’n raam wijd opengezet wordt óf dat een eventueel aanwezig luchtverversingssysteem elk jaar gecontroleerd wordt (wettelijk verplicht) + dat ’t verversingssysteem voldoende verse lucht laat binnenstromen.

 19. @Francien, het ontsmetten is van geen enkele betekenis.
  Ik zie het al vóór me: mijn moeder zou nooit het hele huishouden hebben kunnen bestieren, als ze – toen ik maanden zwaar en uiterst besmettelijk ziek was – álles in huis had moeten ontsmetten.

  Geloof mij, en laat U niet in de maling nemen door de WHO en de media. Ik heb echt ruim voldoende persoonlijke ervaring (ik was vroeger tot aan mijn 13e levensjaar een echt zorgenkindje):
  Gewone algemene hygiëne in acht nemen, is voldoende om besmettingen te voorkomen.
  Hierbij is de toiletgang speciaal in acht te nemen: Als ik van de toilet gebruik maakte, maakte mijn moeder het toilet áltijd meteen schoon (naar ik meen, gebruikte zij chloor en een aparte doek voor de zitting) en natuurlijk ging vaak de buitendeur open vanwege de in – en uitlopende broer en zusters, terwijl mijn moeder altijd de slaapkamerramen elke dag ’n half uur wijd openzette (ook in de winter).

 20. Ik denk meneer Derks, dat u zich vergist in de ernst van dit virus. Quarantaine, hygiëne en afstand houden zijn echt heel belangrijk om dit virus tegen te houden. Een tongcommunie is nu té gevaarlijk. Quarantaine is al vanaf de oudheid een beproefde methode om ziektes buiten de stadspooort te houden.
  Of u als kind aan besmettelijke zieke(n) leed weet ik niet. Toen was de hygiëne van uw moeder voldoende voor uw gezin van herkomst. Het feit dat uw broer en zussen het niet gekregen hebben zegt niks. Tijdens de Spaanse en later de Mexicaanse griep overleden complete gezinnen. Ook toen waren er mensen met milde klachten, mensen die voor de zieken zorgden, die overleden en mensen die niets van ziekte merkten.
  Dat ligt aan zoveel meer dan alleen uw gezondheid op het moment dat u het virus oploopt. Het probleem is dat niemand weet hoe het lichaam reageert. Dat maakt het eng. Ik wil niet ziek worden. Naast mijn gezin rekenen een groot aantal mensen op mijn begrip en steun. Ze zijn mij nodig.
  Ik zou u dan ook op het hart willen drukken, denk na, u kunt nu beter de adviezen van onze regering opvolgen en in de toekomst uw vele belangrijke werkzaamheden (al dan niet vrijwillige taken) dan nu ziek worden en het ongewild verspreiden.

 21. @Francien, de Mexicaanse griep heb ik óók gehad.
  Maar… U laat zich dus wél gek maken. Ik adviseer U om de de volgende site ‘ns te bekijken:
  https://www.xandernieuws.net/
  Ik controleer vaker of artikelen van internet kloppen: Vele artikelen van xandernieuws zijn ook in andere dagbladen te lezen.
  Biljonair Bill Gates (oprichter van Microsoft)probeert ’n slaatje te slaan in de farmaceutische industrie.
  Hij + China financieren grotendeels de WHO.
  Onze regering doet bijna 100% wat de WHO wenst.

  Dit zijn méér dan genoeg redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van een en ander.

  Trouwens, wist U al dat wij in de nabije toekomst verplicht zullen worden (op straffe van bijv. geen werk) om ons in te laten enten? Zie daartoe onderwerpen: digitaal gezondheidspaspoort

 22. U kunt dagelijks een Tridentijnse Heilige Mis live volgen bij de kluizenarij van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin in Warfhuizen.
  Dagelijks van maandag t/m vrijdag om 08.30 uur en zaterdag, zondag en op feestdagen om 11.00 uur.
  WWW. beslotentuin.nl
  Ga naar de website naar liturgie en u kunt het live volgen.
  De boekjes voor de onveranderlijke teksten en de dagelijks wisselende teksten kunt u printen.

 23. @ Francien schreef:
  23 mei 2020 om 05:08
  Ik vroeg, meneer Derks, of de FSSPX ook de vieringen weer ging opstarten. Wijwater binnen de mainstream is bij mijn weten gewoon gewijd kraanwater.

  @ P. Derks schreef:
  23 mei 2020 om 09:11
  @Francien, na Vaticanum II wordt er geen zout gebruikt voor wijwater, terwijl juist dát nu noodzakelijk is ter vermijding van corona.

  Nu val ik hier bijna van mijn stoel als ik bovenstaande citaten lees. Als ik bovenstaande citaten lees, dan zou er geen “gewijd zout” meer gebruikt worden in heet gewijde water! Als de kindjes worden gedoopt, dan moet er gewijd zout aanwezig zijn in het wijwater. Het doopsel is een exorcisme, Er kan dus enkel wijwater gebruikt worden in combinatie met het gewijd zout. Als onze priester geen gewijd zout meer toevoegen aan het wijwater, dan zijn ze totaal verkeerd bezig.

  Toen onze jongste dochter werd geboren ging er iets mis. Het baby’tje gaf steeds de voeding volledig terug. In de aanvang dachten we aan een reflux, die na een 7-tal weken voorbij zou zijn. Jammer genoeg genas het kindje niet. We hadden toen alle mogelijke dokters en specialisten raad gevraagd, zelfs tot in Londen. Als voorbeeld geef ik hier dat ik het kindje ’s avonds begon te voeden rond 19 u en om 22 u had het nog geen hap gehad. Alles werd terug uitgespuugd. We waren ten einde raad en wilden nog een poging ondernemen bij een nieuwe en zeer bekende pediater, die het kind volgde en onderzocht.
  Het eindresultaat kregen we tenslotte te horen nl.: “We weten dat het kind iets mankeert, maar we kunnen haar echt niet helpen. We vinden het niet. Ga naar huis, dans rond de tafel of gelijk wat … We kunnen haar écht niet helpen. Zij was ondertussen 17 maanden geworden, ons zorgenkindje. Het ging zelfs zo ver dat er een moment kwam … ik eronder door of het kleintje eronder door.
  Een collega van mijn man hoorde in de wandelgangen over onze problemen. Hij verwees ons naar een gestigmatiseerde vrouw die nu nog leeft. We twijfelden echter om op het verzoek in te gaan. We waren bang om nog meer kwaad te krijgen.
  Omdat het ondraaglijk voor me was geworden, zijn we toen toch bij die vrouw geweest. Ons dochtertje kreeg een gewijde wonderbare medaille in haar handjes en begon te schreeuwen. Toen kreeg ze het gewijde Benedictus kruisje in haar handjes. De hel brak los. “Nee, nee, nee!” schreeuwde ons dochtertje en smeet het gewijde Benedictus kruis door het kamertje en begon terstond over te geven. Dat was niet een beetje maar bijna een halve emmer.

  We werden onmiddellijk verwezen naar een pastoor in de omgeving, die het exorcisme uitsprak over het kind. Met 4 volwassen personen hebben we het kleintje moeten vasthouden tijdens het exorcisme, wat bijna onhoudbaar was. Ook tijdens het exorcisme gaf weer bijna een halve emmer over. De pastoor kon zijn ogen niet geloven. Het kwaad (satan) gaf zijn naam te kennen en bekende ook dat hij het kind had vervloekt in de moederschoot, uit …

  Het kind genas, begon voor de eerste keer te lachen en hield sinds die dag haar voeding in.
  Nadien zijn we terug op gesprek gegaan bij de gestigmatiseerde en de pastoor. Beiden waren overtuigd dat het kind slecht was gedoopt en dat er iets te kort was tijdens de doop, nl. het gewijd zout in het wijwater. Als het kind toen op de correcte manier was gedoopt, dan was ze toen al genezen geweest.

  Er ging een half jaar voorbij, zonder zorgen. Toch trachtte het kwaad weer macht over het kind te krijgen. Rond middernacht stond ze altijd aan ons bed uit angst. Ze mocht dan tussen ons in komen slapen. Naarmate ze ouder werd, kon ze ook beter haar gevoelens uitdrukken. Zo hoorde we haar vertellen dat de duivels tijdens de nacht uit haar kleerkast kwamen. Het was een gans leger, die telkens in cadans en alsmaar luider riepen: “We komen terug! We komen terug! We komen terug!”

  Het was in een later stadium dat ik ontdekte hoe het kwam dat de kleerkast met de week valer werd en de vernis er vanaf ging. Ons dochtertje waste de kleerkast af met water en zeep in de hoop dat deze gedrochten niet meer zouden terugkomen. Aangezien de eerste pastoor reeds overleden was, moesten we op zoek gaan naar een nieuwe excorcist. Ze is ondertussen gered geworden.

  Zo zie je maar wat de waarde van “gewijd zout” in wijwater teweeg brengt.

  Mijn taal is eenvoudig, de gewone taal van een huismoeder, die haar kinderen en kleinkinderen bemint, niet hoogdravend, geen geleerde taal.
  Ik kan een dik boek schrijven over mijn leven over het kwaad, maar ook over de ontzettend mooie hemelse momenten.

  “Ik zou willen dat onze priesters in de huid willen kruipen van een bezetene! Het is verschrikkelijk wat die bezeten mensen meemaken.”
  Onze dochter leerde haar eerste vriend kennen. Alles ging goed tot op het moment dat mijn dochter haar huis kocht. Ze waren nog niet getrouwd. Dit verhaal bespaar ik jullie. Haar toekomstige schoonvader was de satan in persoon. De relatie werd beëindigd ondanks dat ze erg veel van de jongen hield.

  Het heeft lang geduurd voor ze opnieuw de jonge mannen durfde vertrouwen. Ze ging een nieuwe relatie aan met een NL jongeman, een zeer precies iemand. Hij stond altijd klaar met zijn helpende handen. Ook daar liep het mis. Mijn dochter wist van bij de aanvang van de relatie dat hij aan zelfmoordgedachten leed. Ze mocht het niet vertellen, noch aan ons, noch aan haar schoonouders.
  Jullie kunnen het verhaal zelf afmaken. Ja, juist! Twee jaar geleden werden we geconfronteerd met een zelfdoding van ons schoonzoon. Mijn dochter werd op 33 jaar weduwe. Het kwaad is niet altijd aanwezig. Toch had ik een heel groot vermoeden dat er iets aan de hand was met hem. Terwijl hij ons iets vroeg, zag ik het kwaad ter plaatse. Een maand voor zijn overlijden, zei ik tegen mijn man: ik heb het vermoeden dat hij een zelfmoordkandidaat is. Het geschiedde zo. Beiden waren zo intens gelukkig. Ze hadden een zeer close relatie, een heel mooie relatie.

  Sinds zijn jeugd had hij altijd het gevoel gehad dat hij nooit geboren had mogen zijn. Ook hij werd door iemand verwenst.

  Mijn dochter heeft nu opnieuw een nieuwe relatie met een gescheiden man met 2 dochtertjes. Ik heb haar altijd gezegd, je nieuwe man mag zo arm zijn als de straat, maar neem geen gescheiden man.

  Ik lijd hier enorm onder. We laten wekelijks een mis opdragen voor onze dochter zodat ze beschermd blijft en vragen de hulp van de Hemel om haar terug op het rechte pad te brengen. Zo zijn er al een 60-tal missen opgedragen. We vragen jullie mee te bidden voor de redding van haar ziel. Momenteel leeft ze in doodzonde. We begrijpen haar alleen zijn, maar ze is blind verliefd. Ze rouwt ook nog erg en kan nog geen kleren wegdoen. Ze heeft altijd netjes op de rechte lijn gelopen, maar ik vermoed dat ze deze relatie heeft aangegaan uit eenzaamheid, verdriet en frustratie.

  Als we samen bidden om deze ziel te redden, dan zal O.L. Vrouw de volgende relatie zeker ter harte nemen.

 24. Danjewel Michaël.

  Ook in België zijn de voorbereidingen klaar voor de Eucharistievieringen.
  Als jullie grasduinen door
  http://www.restkerk.net
  dan leren jullie ook veel bij over hoe satan binnendringt in de Katholieke Kerk.

  Via onderstaande linken krijgen jullie de info hoe de H. Missen zullen opgedragen worden in de Belgische Kerken.

  https://restkerk.net/2020/05/28/stewards-en-vallende-hosties-dit-zijn-de-maatregelen-die-straks-in-belgie-worden-getroffen/

  file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/Godsdienst/draaiboek%20heropstart%20%20katholieke%20Kerk.pdf

  Alles zal gebeuren volgens de ontvangen boodschappen van de Ierse profetes. De antichrist zal weldra het Vaticaan overnemen.

 25. Lees:
  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
  INSTRUCTIO Redemptionis sacramentum
  Caput IV De sacra Communione
  2. De distributione sacrae Communionis
  92.] Quamvis omnis fidelis ius semper habeat pro libitu suo sacram Communionem ore accipendi,
  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
  si quis communicandus velit Sacramentum manu recipere, in regionibus ubi Conferentia Episcoporum, actis a Sede Apostolica recognitis, id permiserit, ei sacra hostia administretur. Attamen peculiari modo curetur statim coram ministro hostiam a communicante sumi, ne ullus species eucharisticas in manu ferens discedat. Si adsit profanationis periculum, sacra Communio in manu fidelibus non tradatur.[179]
  en ookÑ
  Institutio Generalis Missalis Romani
  Liturgia eucharistica
  161. Si Communio sub specie tantum panis fit, sacerdos hostiam parum elevatam unicuique ostendit dicens: Corpus Christi. Communicandus respondet: Amen, et Sacramentum recipit, ore vel,
  ””””””””””””””””””””””””””””””””’
  ubi concessum sit, manu, pro libitu suo. Communicandus statim ac sacram hostiam recipit, eam ex integro consumit.

  latijn ore betekend in de mond

  De bisschoppen zijn niet bevoegd om te annuleren wat Rome
  heeft ingesteld als de rechten van de gelovigen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht