Ook Priesterbroederschap Sint-Pius X kreunt onder pedo-schandalen

 

 

Priester Frédéric Abbet, FSSPX, in 2017 veroordeeld voor seksueel misbruik.

Bij traditiegetrouwe Katholieke gelovigen heerst vaak de perceptie, dat pedofiele priesters vooral een probleem zijn van de modernistische Vaticaan II-Kerk, met haar ambivalente houding tegenover het celibaat en de seksuele moraal. Toch zijn pedofielen weinig kieskeurig over hun ideologische omgeving: als ze maar genoeg opportuniteiten biedt om straffeloos kinderen te misbruiken. Dit werd eens te meer bewezen door het recente misbruik-schandaal rond Frédéric Abbet, een priester van de Broederschap Sint-Pius X (FSSPX), een groep traditionalistische Katholieken, die zich in de jaren ’80 van de Rooms-Katholieke Kerk afscheurden. 

Wegens pedofiele feiten in Zwitserland en Argentinië, veroordeelde een kerkelijke rechtbank van het FSSPX Frédéric Abbet in 2006 tot een 10-jarig Internet- en contactverbod met kinderen en adolescenten. Toch kon hij 2 maanden later al aan de slag in de FSSPX priorij te Brussel, die zich “toevallig” in hetzelfde gebouw bevond als het Franstalige “Notre-Dame de la Sainte-Espérance”-internaat. Volgens de kerk kritische nieuwsorganisatie “Church Militant”, die de feiten aan het licht bracht, werd de overplaatsing van Abbet door de toenmalige generaal-overste van FSSPX, Bisschop Bernard Felley, zelf geregeld, zonder de ouders van de leerlingen te informeren. E.H. Jürgen Wegner, die op dat moment in Brussel regionaal overste was en op de hoogte van Abbet’s verleden, negeerde de vraag om de pedofiele priester in het oog te houden. Integendeel, hij liet Abbet vanaf dag 1 al de biecht afnemen van de leerlingen van de school van “Notre-Dame de la Sainte-Espérance”. Ook E.H. Benoît Wailliez, de toenmalige verantwoordelijke van de Christus-Koning priorij, die verbonden was met het internaat, nam zijn verantwoordelijkheid niet, en liet Abbet de slaapzalen van de jongens superviseren, waardoor hij volgens getuigenissen van de ouders volledige en ongefilterde toegang tot de leerlingen kreeg. De resultaten waren navenant: Abbet misbruikte 3 kinderen in 2010-2011: het jongste slachtoffertje was niet ouder dan 6.

Leugens en intimidatie

Toen het misbruik aan het licht kwam, en de ouders klacht neerlegden, werd dit door FSSPX helemaal niet in dank aanvaard. Integendeel, plots werden de ouders als een probleem gezien en niet de pedo-priester die hun kinderen had misbruikt. Er volgde een onophoudelijke regen van leugens en valse beloften, om de verkrachter van hun kinderen te beschermen. Priesters, die de ouders eerder als vrienden hadden beschouwd, lieten hen van de dag op morgen in de kou staan. En daar hield het niet bij op. Ook tijdens de latere rechtszaak werd Frédéric Abbet op allerlei manieren beschermd en kreeg hij van de FSSPX broederschap zelfs juridische hulp tegen zijn slachtoffers. Frédéric Abbet werd in 2017 door een Belgische rechtbank tot een gevangenisstraf veroordeeld. Het rechterspanel noemde het gedrag van FSSPX tijdens het proces “criminogeen” (misdaad stimulerend). Toen Abbet een verzoek indiende om zijn straf in een Zwitserse gevangenis uit te zitten, werd dit toegestaan. Hij slaagde er echter in om te vluchten en zou in de stad Fully (Zuid-Zwitserland) nog altijd vrij rondlopen. Ondertussen blijven FSSPX leiders, volgens de ouders van de slachtoffers, volhouden dat ze niet weten waar hij zich momenteel bevindt. 

Wereldbeeld stort in elkaar

Wanneer men naar de getuigenissen kijkt van de ouders van de slachtoffers van Frédéric Abbet, ziet men hun groot verdriet en verbijstering over de manier waarop het leed van hun kinderen werd genegeerd en onderdrukt. Volgers van traditionalistische groepen als FSSPX zijn vaak zeer geëngageerd in hun geloof. Morele regels worden er streng toegepast en er  heerst ook een strikte sociale controle op de levensstijl van leken binnen deze gesloten gemeenschap. Veel FSSPX volgers geloven bovendien, dat hun vorm van Katholicisme “zuiverder” is, dan het door het tweede Vaticaans Concilie beïnvloede Rooms-Katholicisme.  Wanneer de maskers van hun gerespecteerde priesters uiteindelijk vallen en zalvende woorden plaats maken voor misbruik, leugens en intimidatie, wordt de ontgoocheling des te pijnlijker. Voor deze gelovigen stort dan niet alleen hun leven, maar ook hun volledig wereldbeeld in elkaar. “Ik zou niet willen dat mijn zoon hier priester wordt”, vertrouwde één van de moeders van de misbruikslachtoffers toe aan Church Militant.

Internet doet abces openbreken

Ondanks het grote leed van de misbruikslachtoffers, kan men in dit tragisch verhaal ook een straal van hoop vinden. Dankzij het Internet, is het voor malafide personen en structuren almaar moeilijker om gênante informatie te verbergen. Slachtoffers slagen erin om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Nu al krijgt Church Militant heel wat mails van FSSPX misbruikslachtoffers, die hun triest verhaal naar buiten willen brengen. De zaak Abbet is jammer genoeg niet de enige, waarbij FSSPX-leiders leugens en intimidatie gebruikten om pedofielen of andere sekscriminelen binnen hun rangen te beschermen. U kunt hierover meer vernemen via volgende video. 

FSSPX: te vermijden voor jonge gezinnen?

Uiteraard zijn er in elke organisatie zowel goedbedoelende mensen als rotte appels. FSSPX vormt hierop geen uitzondering. Bovendien is pedofilie een kwaal waar elke kinderrijke gemeenschap kwetsbaar voor is; en FSSPX trekt vele jonge, kroostrijke gezinnen aan. Kindermisbruik kan echter alleen onder controle gebracht worden aan de hand van strikte discipline, respect voor slachtoffers, volledige transparantie en een actieve (niet louter symbolische) samenwerking met justitie. Hiervoor moet men de juiste reflexen aannemen en toepassen. Of dit nog zal lukken met de mentaliteitsproblematiek binnen FSSPX, zoals deze door Church Militant aan het licht werd gebracht, is ten zeerste de vraag…

Bronnen:

Churchmilitant.com

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

51 commentaren op “Ook Priesterbroederschap Sint-Pius X kreunt onder pedo-schandalen

 1. Men mag geen pedofielen beschermen, en zij die er klacht tegen indienen bedreigen, zulke mensen hebben Jezus nooit echt gekend. Het is schandalig dat mensen die voor het priesterschap kiezen of geroepen worden, tot zulke zaken in staat zijn, meestal geloven ze in niets en is het priesterschap een vlucht uit de werkelijkheid om ongestraft kinderen lastig te vallen, ik hoop dat voor zulke mensen een speciale plek in de hel is weggelegd, ik begrijp zulke mensen niet, ze maken het geloof in God gewoonweg kapot, en dat is ook hun bedoeling.

 2. De enige oplossing voor pedofilie is dat priesters die aanleg hebben voor pedofilie op eigen verzoek zich chemische laten castreren. Daarmee zijn zij definitief van hun gevoelens verlost en de kerkelijke organisatie wordt verlost van deze zeer pijnlijke problemen.

 3. Het is al lang geweten dat er in de sektarische FSSPX sprake was van seksueel misbruik. Strenge (morele) regels gelden voor anderen maar niet voor hen. Terecht uit de Kerk gezet.

 4. @ Jan Joseph: alsof het zo simpel zou zijn…

  @ Firmin: Seksueel misbruik is van alle tijden, van alle rangen, standen, rassen, religies… Er is maar één ding dat steeds terugkomt bij welke vorm van seksueel misbruik dan ook. Macht en het misbruik van die macht.

  En of het nu gaat over een ‘loverboy’, een pooier, een ronselaar voor vrouwen in de porno, of over een pastoor, leerkracht of dokter. Zij hebben op één of andere manier macht over de ander, en maken hier misbruik van op de meest lage manier.

  Bijkomend is het een heel spijtige zaak dat door deze pedo’s binnen de Kerk, en het jarenlange schuldig verzuim van hun zwijgende oversten, wereldwijd ontelbare Katholieken niet alleen de Kerk, maar ook hun geloof vaarwel gezegd hebben. Deze schuldigen dragen een loodzware verantwoordelijkheid.

  @Willy: als waarachtig Christen hopen dat iemand een aparte plaats krijgt in de hel???
  Een waarachtig Christen bidt voor de bekering van zijn naaste, ook al zijn dit kinderverkrachters. Laat ons het oordelen aan God over. Ook al zijn hun daden walgelijk, het is niet aan ons om iemand de eeuwige verdoemenis toe te wensen. Pas hier heel erg mee op. Ook wij worden ooit geoordeeld. En ik lees in het evangelie: ‘oordeel niet, want zoals gij oordeelt, zult gij ook geoordeeld worden’. Ik lees ook: ‘bid voor uw vijanden’. Verderfelijke daden veroordelen is onze plicht. En als deze daden dan ook nog eens gepleegd worden door Jezus’ plaatsvervangers dan doet dat onze afkeer en walging enkel maar toenemen. Doch deze mensen de hel toewensen is allesbehalve onze plicht… Laten we daarom bidden voor deze personen. Laten we bidden voor de heiliging van de Kerk en van al zijn herders. Het is nooit te laat voor een oprechte bekering. (Cfr de ‘goede’ moordenaar aan het kruis…)

  En tot slot, bid van tijd tot tijd voor ALLE slachtoffers van seksueel geweld. Ook buiten de Kerk. Al die kinderen die misbruikt worden in het eigen gezin, op school, in de sportclub… Al die vrouwen die gedwongen worden zich te prostitueren, die opdraven in de pornowereld onder zware druk, die verkracht worden door hun eigen man, al die vrouwen die ontvoerd werden door Islam terreurgroepen en daar dagelijks meerdere keren worden verkracht als seksslaaf… Ik kan nog wel even doorgaan. bidt voor hen, dat God hen de kracht en de mogelijkheid mag geven uit dergelijke situaties te ontsnappen, en dat ze in staat mogen zijn om een ‘normaal’ leven op te bouwen. Al zijn velen van hen zodanig beschadigd dat dat niet meer mogelijk is…
  En bidt voor hen die zo blind zijn dat ze anderen dit aandoen. Dat hun ogen mogen geopend worden voor het kwaad dat ze anderen aandoen door het blinde volgen van hun helse begeerten, dat zij allen een keer tot een waarachtige bekering mogen komen…

 5. Correctie:

  Twee keer bid zonder dt natuurlijk… En 1x met hoofdletter… Als je in het vuur van wat je wil zeggen te snel wil typen… 🙂

  1. Kurt (alleen met ’t’), de muggenzifter, kan het ook een inhoudelijke reactie zijn?

   1. Staf, dit was een reactie op de ‘inhoudelijke reactie’ van mezelf vlak daarvoor… Mag ik mezelf nog corrigeren a.u.b?

 6. Ik had jaren geleden al over meerdere van de gevallen recentelijk door CMTV vernoemd gelezen, inclusief de zaak Abbet; het was immers al langer bekend dat het FSSPX-leiderschap perverten beschermt. Deze en andere dingen omtrent de FSSPX hebben mij doen geloven dat de FSSPX een operatie is van synarchistische cagoulards van de Vichy-traditie, geconnecteerd met het occult milieu van eertijds Pierre Plantard in Sion, Zwitserland. Het is dan ook geen toeval dat Marcel Lefebvre, die zelf erkend heeft dat hij priester en bisschop gewijd werd door een vrijmetselaar, Achille Liénart, zijn seminarie op grondgebied van het diocees van Sion gebouwd heeft, te Écône.

  Tot sinds kort stond er een website op het internet die beheerd werd door mensen die zich presenteerden als een gnostische ridderorde (graalmythes en dat soort gedoe) van Sion, waarop Marcel Lefebvre als hun grootmeester genoemd werd; Pierre Martin Ngô Đình Thục (vader van vele sedevacantistische wijdingsstambomen) werd ook vernoemd als geconnecteerd met hun sekte. Recentelijk werd de website van het internet gehaald, vermoedelijk omdat TIA (“Tradition in Action”) die opnieuw ter sprake bracht. Gezien elders de bewering bestond dat Lefebvre en de FSSPX-priester François Ducaud-Bourget geconnecteerd waren met het synarchistisch Sion-netwerk van Plantard was een dergelijke website opvallend. De website heeft vele jaren op het internet gestaan, en dat sluit volgens mij uit dat hij als een soort van grap bedoeld was.

  De bedoeling achter het gebruik van het woord “traditionalisme” door de FSSPX is niet een verwijzing naar het traditioneel katholicisme, maar naar de traditionalistische school van het occultisme, ook “perennialisme” genaamd. Rama Coomaraswamy, zoon van één van de stichters van die strekking, Ananda Coomaraswamy, heeft eertijds les gegeven in het “Saint Thomas Aquinas”-seminarie van de FSSPX in de VS. Het perennialisme bracht de synarchistische politieke constructies fascisme en nationaal-socialisme (ontstaan uit het ariosofistisch Thule-genootschap) voort; “toevallig” zijn de fascistische en nationaal-socialistische sympathieën van bepaalde mensen binnen het FSSPX-milieu nogal bekend.

  Er is ook nog hetgeen Christopher Shannon jaren geleden schreef over wat hij beweerde gezien te hebben toen hij in Écône was, wat een connectie beschreef tussen het Écône-seminarie en de Zwitserse vrijmetselarij.

  Het synarchisme is de arm van de synagoge van de satan die overal valse oppositie (esoterisch pseudo-rechts) creëert om resistente mensen te misleiden; de vader van het synarchisme is de occultist Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, die geconnecteerd was met Gérard Encausse. Voorbeelden van synarchistische netwerken waren “La Cagoule” en de loge “Propaganda Due”, nauw geconnecteerd met de “stay behind”-netwerken van Gladio (Gladio zat, nota bene, achter de “Bende van Nijvel” hier in België). De synagoge van de satan creëert variërende constructies en speelt die tegen elkander uit om de veroorzaakte hegeliaanse chaos te gebruiken ter verdere uitvoering van het NWO-plan. De FSSPX was zo een constructie om het groeiend katholiek verzet in de heilige Kerk tegen de Vaticanum II-revolutie en de liturgische revolutie van de vrijmetselaar Annibale Bugnini te verzwakken door traditionele katholieken in schisma te leiden. Georganiseerde netwerken van kinderschenderij zijn altijd voetafdrukken van het internationaal georganiseerd occultisme, en ook Richard Williamson met zijn afsplitsing van de FSSPX gaat niet vrijuit betreffende toestanden van perversiteit, want hij heeft eertijds Carlos Urrutigoity beschermd.

  Jaren geleden zei men dat er naar de Mis bij de FSSPX in Antwerpen iemand kwam die zich met een occulte praktijk bezighield met gebruik van een pendel. En ik weet dat daar een Hollandse vrouw rondgewaard heeft die bezig was met een oosterse occulte “genezingspraktijk”, sprekende over een gepretendeerd kanaliseren van “energieën”. Er werd mij gezegd dat die vrouw approbatie gekregen had voor haar “genezingspraktijk” van het Benelux-district van de FSSPX. “Toevallig” geven perennialisten zeer veel aandacht aan oosters esoterisme.

  Over Frédéric Abbet wil ik nog het volgende opmerken: Deze werd in België verdedigd door de advocaat Laurent Kennes van de advocatengroep “Uyttendaele Gérard Kennes et Associés” van de vrijmetselaar Marc Uyttendaele die samenleeft met berucht PS-wijf Laurette Onkelinx, ook lid bij de vrijmetselarij. Wie heeft betaald om Abbet te laten verdedigen door een dergelijke advocaat uit het maçonniek milieu dat invloed uitoefent op het hoogste institutioneel niveau van de landspolitiek? Het FSSPX-leiderschap? De wereld haat traditionele katholieken, maar duidelijk niet de FSSPX die zich een dergelijk figuur als advocaat wist te verschaffen. De vriendschappelijke band tussen de FSSPX en de rabiaat anti-katholieke Paus Franciscus is ook opvallend. De FSSPX is dan ook geen traditionele katholieke priestersociëteit, maar een schismatieke groep waarbinnen er zich veel sektarisch gedrag afspeelt (mensen die nogal op de hoogte zijn kennen de grap “Extra Societatem nulla salus”).

  Aan traditionele katholieken: Laat u niet misleiden door schismatieke groepen; schisma en op schisma gebaseerde ecclesiologiën zijn NOOIT katholiek. Blijf eenvoudigweg binnen de zichtbare katholieke Kerk, ga binnen de Kerk naar de tridentijnse Mis, mijd verdachte personen en toestanden, en als ge een priester in uw regio kent of vindt die een oprechte dienaar Gods is, steun die dan zo goed als ge kunt. Stuur uw kinderen niet naar zomerkampen en dergelijke zaken; voor de twintigste eeuw bestond dat soort dingen niet, en daar was ook geen enkele behoefte aan. Geef uw kinderen zelf catechetische les, en vecht voor thuisonderwijs tegen de duivelspolitiekers die uw kinderen via staatsopgedrongen “onderwijs” willen corrumperen. Vertrouw uw kinderen niet toe aan vreemden, of dat nu priesters betreft of schoolmeesters, mensen van kinderopvang, jeugdbewegingen of wat dan ook; de Sekte heeft alle domeinen van de samenleving geïnfiltreerd, helaas zelfs de clerus van de Kerk, en plant via haar netwerken perverten daar waar zij grote schade kunnen teweegbrengen.

  1. Ja dat van Antwerpen is waar en er was zelfs een pendelaar die er de gelovigen op foto pendelde om te zien of deze wel ‘echte’ gelovigen waren en dit in de kapel en de priester wist dat..

   1. Het valt simpelweg op geen enkele manier te verdedigen, en men moet tegen mij niet komen zeggen dat een FSSPX-priester, die, ik ga er van uit, in zijn seminarie meer dan één boek van pre-conciliaire theologie in zijn handen gehad heeft, niet weet dat het een zonde tegen het Eerste Gebod is om met een pendel aan de duivel te gaan vragen wie “echte gelovigen” zijn.

    Occultisten die zich fervent katholiek willen laten noemen om zo meer mensen te kunnen misleiden zijn exact datgene waarvoor eertijds de priester-schrijver Emmanuel Barbier reeds waarschuwde.

  2. De eerder vernoemde website van een gnostische orde van Sion droeg de naam “Catholic Answer”, en via de “Wayback Machine” kan men een gearchiveerde oude versie van die website bekijken. Op de gearchiveerde website kan men zien hoe de gnostici Marcel Lefebvre als grootmeester van de orde in Frankrijk noemden. De “orde” baseerde zich op de middeleeuwse gnostische tempeliers die vanwege satanistische praktijken gestraft werden door de Koning van Frankrijk.

   Op de website stond dat de orde wereldwijd was, maar dat de “Preceptorij” van “Saint Jacques” zich bevond in Fort Lauderdale in Florida. Met “Saint Jacques” bedoelden zij ongetwijfeld Jacques de Molay, de gnostische grootmeester van de tempeliers die de doodstraf kreeg en die door de vrijmetselaarsloges als een maçonnieke “heilige” vereerd wordt. In Fort Lauderdale bevindt zich ook een “commanderij” van een Amerikaanse tempelierarm van de vrijmetselarij die geregistreerd staat als “Melita Commandery No. 35 Knights Templar” (details staan publiekelijk op het internet). “Melita-commanderijen” zijn onderdeel van de tempelierarm van de “York-ritus” van de vrijmetselarij (“Grand Encampment of Knights Templar of the U. S. A.”). Het valt op dat de “preceptorij” van de Sion-tempeliers zich in dezelfde stad in Florida bevindt als de “commanderij” van de tempelier-vrijmetselaars van de “York-ritus”.

   Op de website van de Sion-tempeliers stond als één van hun “clerici” vernoemd Douglas L. Trees. Die man heeft een “Linkedin”-profiel (“Doug Trees”) waarop hij zichzelf een “bisschop-preceptor” noemt van diezelfde Sionorde, dus de genoemde sekte blijkt in feite te bestaan. Er stond op de website dat de “ridders” ten dienste stonden van de FSSPX.

   De “Priorij van Sion” van de vrijmetselaar Pierre Plantard stond bij de Franse staat geregistreerd onder de titel “Chevalerie d’Institutions et Règles Catholiques d’Union Indépendante et Traditionaliste” (“Ridderschap van Katholieke Instituties en Regels van Onafhankelijke en Traditionalistische Unie”).

 7. Dhttps://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/pretres-FSSPX-vises-enquete-abus-sexuels-Etats-Unis-2020-05-24-1201095704
  Deze week is ook in Amerika een onderzoek gestart naar seksueel misbruik door de SSPX.

 8. Verbijsterend te weten dat ik indertijd toen ik nog katholiek was en bij FSSPX kerkte, zeker 2 families kende (en nog ken) wiens kinderen slachtoffer geweest zijn van die pervert…

 9. Sexueel misbruik is schandalig , van welke strekking men ook is. Daarbij ook maar ineens de FSSPX door het slijk halen is heel gemakkelijk. Veronderstellingen voor waarheid nemen is ook triestig. De toon die hier aangenomen wordt is triestig en staat in schril contrast met het mooie werk dat vele goede priesters doen binnen de FSSPX.

 10. Ik schrik van de haat en hoon hierboven, tegen de PX Priesterbroederschap. Eén feit klinkt door, van de veroordeling van de betreffende abbé, zonder te weten op welke gronden. De rest zijn verdachtmakingen en veronderstellingen.

  1. Verdachtmakingen en veronderstellingen noem je alleen “feiten” als ze je kraam van pas komen. Is het zo niet, Jules?

  2. Zegt de man die historische feiten combineert met verdachtmakingen en veronderstellingen. Onder de dekmantel van een geheime vrijmetselaar. Die Jules voorziet van hele belangrijke ultra geheime informatie waar alleen Jules de toegang toe heeft. Jules die alleen maar haat en hoon heeft voor de katholieke tijd na VA11

 11. @ Kurt: Je hebt inderdaad gelijk, het wapen om het kwade te verslaan is gebed en naastenliefde, maar geloof me vrij, het is verdomd moeilijk hoor, als je zoiets leest.

 12. Gemiddeld seksueel misbruik meisjes gedurende hun pubertijd: 1: 9.
  Gemiddeld seksueel misbruik jongens gedurende hun pubertijd 1: 15.
  Bij pleegouders liggen die cijfers 10% hoger.
  Bij jeugdzorginstellingen liggen die cijfers 3 x hoger.

  Enige cijfers:
  Bij het algemeen meldpunt kindermisbruik kwamen in 2012 65.340 meldingen binnen,
  Het aantal meldingen in 2013 bij het meldpunt kinderporno op internet was 23.278. Vergelijk dit eens met het grote misbaar over aantal misbruikmeldingen in de RK-Kerk van ongeveer 2.800 over 65 jaar.

  Seksueel misbruik van jongeren is van alle tijden. De Cijfers tonen echter overduidelijk aan, dat de R.K. kerk wat dat betreft te vertrouwen is; zelfs beter te vertrouwen is dan de eigen ouders van de kinderen.

 13. We moeten ook weten dat een Tridentijnse Mis geen heilige priesters verzekert – Jezus zei tegen Pater Pio in de jaren 1910 over de priesters van toen: “Beenhouwers!” Dat waren Tridentijnse priesters. Maar ik denk dat het niet verstandig is, omdat er één of enkele gevallen zijn in de FSSPX, om direct de hele organisatie, met alle priesters incluis, over dezelfde kam te scheren. Ze doen inderdaad ook veel goed werk, ongeacht ook de houding of overtuiging van een aantal van de ‘leden’.

  Verder ben ik nooit een fan geweest van ‘Church Militant’. Zij lagen enkele jaren geleden nog in de clinch met Michael Matt van ‘The Remnant’, op grond van nogal kinderachtige redenen. Verder zijn ze nogal vaak van standpunt gewijzigd met betrekking tot al dan geen kritiek op paus Franciscus. Voris is verder ook twijfelachtig, lees bvb: https://www.theeponymousflower.com/2020/05/voris-lies-about-his-opus-dei-backing.html en http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/1931-voris-obtains-clarification-from-bishop-schneider-which-confirms-sspx-not-in-schism. Wellicht spelen er in het FSSPX verhaal ook persoonlijke kwesties. Dus terughoudendheid en voorzichtigheid in deze zaak is aan te raden.

  1. Waarom verspreidt katholiek forum dan dit bericht, en laat het toe dat anderen gal spuwen op SPPX.Eén priester op 800 van SPPX maakte misbruik, de andere 799 zijn onschuldig.

   Als in één straat een pedofiel woont, is dan heel die straat slecht te maken ? Waar zijt ge hier allemaal mee bezig. Dekee : ge doet veel goed maar ge doet hier heel verkeerd door dit bericht op kath. forum te zetten/laten. Ik lees NOOIT meer iets op dit forum van nu af aan

   Michael Voris met zijn churchmilitant zou beter zelf in een abdij verborgen boete gaan doen voor de tientallen jaren dat hij als homo leefde, dat heeft hij zelf publiek bekendgemaakt

   1. Alsof ik verantwoordelijk zou zijn voor wat hier op deze site niet onder mijn naam verschijnt! Ikzelf heb ook mijn bedenkingen bij dit artikel, vandaar deze reactie. Bij Katholiek Forum is ieder redactielid vrij te schrijven wat hij/zij wenst, zolang het binnen de editoriale lijn valt.

   2. Dat de broederschap kennelijk alles doet om de daad van zoals u zegt EEN man te verdoezelen of toe te dekken. Dat deert u niet! Daarnaast is het deerniswekkend dat u kennelijk slecht tegen kritiek kan en dat dit forum dus wat u betreft alleen voor mensen is met een en dezelfde mening!
    Maar dit leest u toch niet meer…>!

    1. Dat deert mij wel, maar Mgr. Fellay en eventuele ‘rotte appels’ is niet “het Broederschap”! Zoals ook Mgr. Vangheluwe “het Bisdom Brugge”, of wijlen Kardinaal Danneels de “Belgische Kerk” niet was. Fellay is trouwens al lang geen overste meer: wat eens te meer bewijst dat dit oude koeien zijn. Voris staat bekend als een FSSPX-hater. Dus enige nuance is wel gepast.

     1. Vangheluwe en Danneels zijn geen stichters geweest van de katholieke Kerk. Bij de FSSPX zijn de stichters zelf schuldig geweest, dus het gaat over “de FSSPX” zelf. Waarom heeft Lefebvre volgens u Carlos Urrutigoity niet uit zijn “broederschap” gebannen, ofschoon hij op de hoogte was van de toestand betreffende die sodomiet? Ik moet hier dan wel bijzeggen dat Lefebvre zich bekeerd zou hebben van het schisma op zijn sterfbed, ook al weet ik niet of dat gerucht waar is.

      autocefalistische schismatieke kerken in het Westen zijn altijd façadestructuren voor occulte genootschappen; zo is dat geweest met, bijvoorbeeld, de “oud-katholieken”, en zo is dat ook met de van gallicanistische geest doordrongen écônianen.

      U gebruikt de woorden “oude koeien”, maar beseft u hoezeer kinderschenderij mensenlevens verwoest? De gevolgen ervan zijn geen “oude koeien”, maar blijven actueel. In mijn oordeel is het erger dan moord en moeten de daders van dergelijke gruwelen de doodstraf krijgen. Ik wijs u er trouwens op dat Fellay en anderen tot op heden nog steeds niet verbannen zijn uit de FSSPX, dus het is illusoir om te menen in Fellay en Pagliarani de vertegenwoordiging van twee radicaal verschillende facties te moeten zien. Die “regeringswissel” was immers maar doorgevoerd met het zicht op de Argentijnse achtergrond van Paus Franciscus.

      Ten slotte is het deflectie om te antwoorden door de aandacht te richten op Voris en zijn mediaplatform. Ik vertrouw geen grote mediaplatformen, ook niet CMTV van Voris, maar het gaat hier over zaken die reeds lang bekend waren vooraleer CMTV er recentelijk over begon te schrijven.

 14. Heeft mevrouw Katharina Gabriels wel eens gehoord van kwaadsprekerij?

  Vindt zij het echt nodig om een smartelijke fout van een priester, die reeds ten volle gestraft is, opnieuw na jaren op te rakelen en hem nog eens publiek aan de schandpaal te nagelen?
  Vind zij het nodig om hierdoor de hele Priesterbroederschap in een kwaad daglicht te stellen; al die priesters die hun leven opofferen voor de zaak van Christus (aan wie de revolutiekerk in Rome een voorbeeld kan nemen), en part noch deel hebben aan het gebeurde met pater Abbet in 2006?
  Meent zij werkelijk dat ook de leiding van de FSSPX hier al niet genoeg onder geleden heeft?
  Zou zij, als haar eigen kind iets immoreels had bedreven, hem aangeven bij de politie en hem vervolgens op internet voor het grote publiek nog eens extra zwart hebben gemaakt?

  Goed beschouwd doet deze dame zichzelf eigenlijk nog meer kwaad aan dan het slachtoffer van haar kwaadspreken. De laatste handelde uit zwakheid, doch zij uit moedwil.

  1. Uw emotionele reactie toont aan hoe diep de problematiek wel is. Er is geen sprake van kwaadsprekerij indien een persoon al tweemaal veroordeeld is (door een kerkelijke en wereldlijke rechtbank). Pedofilie is een ongeneeslijke aandoening. Het is de plicht van de oversten, collega’s of familieleden om de maatschappij te beschermen tegen een pedofiel en multirecidivist als Abbet. Zelfs in de eigen familie kan hij nog kinderen misbruiken. Verantwoordelijkheid is hier het sleutelwoord.

  2. Wie heeft er genoeg geleden? U heeft een en al oog voor het belang van de pedofiel, recidivist bovendien, en de organisatie die hem dekt. Het belang c.q. leed van de slachtoffers wordt onverkort onder de mat geveegd. Goddank dat Christine Niles van Church Militant de al veel te lang zwerende etterbuil ook binnen de FSSPX aan de kaak stelt. Kennelijk schiet het zelfreinigend vermogen immers danig tekort.
   Al zijn de misbruikcijfers buiten de Kerk nog zo hoog, NIETS rechtvaardigt misbruik van welke aard dan ook voor een organisatie die Gods wil in woord en daad pretendeert uit te dragen. Een zichzelf respecterende organisatie (en haar welwillende priesters) heeft er uiteindelijk alleen maar belang bij als de stal goed wordt uitgemest. En waar de verantwoordelijken er desondanks het zwijgen toe doen, zullen de stenen het uitschreeuwen.

   Overigens, wat heet ’ten volle gestraft’ indien en voorzover de veroordeelde zijn straf daadwerkelijk ontloopt. Is dát de samenwerking met justitie welke de leiding van FSSPX nastreeft?

   1. Blijkbaar loopt die Abbet los rond in Zwitserland, dus wie weet hoeveel levens van kinderen hij misschien nog verwoest heeft sinds hij uit België weggevlucht is? Philippe Peignot zou ook nog los rondlopen, en zou nu samenwerken met het afgesplitst groepke van Richard Williamson.

    De blinde verdediging van beschermers van perverten door FSSPX-aanhangers is walgelijk, maar dat krijgt men wanneer men loyaliteit geeft aan één of ander groepke in plaats van aan het katholiek geloof. God haat met een ziedende haat het verwoesten van kinderen; wee diegenen die met dergelijke zonde onboetvaardig sterven.

 15. Inderdaad. Uit een Duits onderzoek blijkt dat sexueel misbruik buiten de kerk meer voor komt dan binnen de kerk. Laatste tijd genoeg voorbeelden hierover. De islam kent significant een hoog incestcijfer. Jongen is de baas over het meisje en vrouw. Overal waar macht speelt (de verleiding komt van de de duivel, als je daar bewust van bent zou je die tegen moeten gaan) is het risico van misbruik (bij verkrachting gaat het om macht). in alle varianten. Dus naast sexueel misbruik, fysiek misbruik en wat te zeggen van het zeer schadelijke mentale misbruik zoals steeds te horen krijgen als kind dat je niet deugt, je een ramp bent en steeds negatief bejegend wordt. Wat triest toch. Ik neem het de FSSPX zeer kwalijk dat ze op beschuldigingen geen actie ondernamen. Niets. Alleen uit een stuip de priester(s) te verdedigen. Verdrietig en ergerlijk. Ze hadden het op zijn minst de geruchten of zelfs feiten moeten onderzoeken en actieve maatregelen moeten nemen. Want dit is zeer schadelijk. Niet alleen voor het kwetsbare kind, maar ook voor de ouders, die nota bene volledig achter de priesters stonden, maar nu volledig in de kou zijn gezet. Hun wereldbeeld ingestort door toedoen, niet alleen de misbruikers, maar ook door diegenen die hun hand boven het hoofd hielden. Zeer onchristelijk. Bovendien beschadigen ze zo de naam van hun genootschap. Wat dat betreft laten ze zich hier ook door macht leiden en laten geen compassie zien. Niet Bijbels dus. Laten ze tot het inzicht komen dat dit niet juist is en een andere manier, de goede weg bewandelen. Boete doen (psalm 51 gaat daar over) en om gemeende vergeving te vragen. Wat dat betreft vind ik dat het celibaat vrijwillig dient te worden. Kun je het misbruik niet helemaal tegen gaan, maar krijg je meer hetero priesters.

 16. @Gert, U begon goed, doch U verzandde vervolgend compleet.
  Met vrijwillig celibaat van priesters los je niéts op, maar dan ook létterlijk niets.
  Dan krijg je hooguit ’n verschuiving van seksueel wangedrag naar vrouwen toe.
  Er zullen áltijd mensen zijn die iets fouts/stouts willen doen.

  Er wordt niet voor niets gevraagd om te bidden, dat wij voor heilige priesters mogen krijgen.

 17. @Katharina Gabriels, heeft U pedofilie werkelijk onderzocht?
  Zou U dat onderwerp werkelijk onderzocht hebben, dan zou U dit artikel nimmer geschreven hebben.
  Ik garandeer U, dat ik meer cijfers heb over dit onderwerp dan U (reden waarom ik met cijfers aankwam in mijn reactie van 25 mei 2020 om 11:09 uur).

 18. @Jules van Rooyen, “zonder te weten op welke gronden”?? De feiten zijn best bekend in het Brusselse FSSPX-milieu en de zaak maakte het onderwerp uit van meerdere persartikelen (daarbovenop heb ik een aantal hoorzittingen van het proces bijgewoond). Het zijn dus geenszins “verdachtmakingen en veronderstellingen”. Wees niet van kwade trouw.

 19. @Patricia, als ik goed tussen de regels doorlees, bent U een van de misbruikslachtoffers.
  Zo ja, dan verzoek ik U om open kaart te spelen en U als zodanig kenbaar te maken.
  Dat is namelijk de enige manier om met empathie antwoord te geven.
  Nu komt U haatdragend over.

  1. Beste allen,

   Pedofilie is een geaardheid, veroorzaakt door een onvolmaakte maatschappij.
   Een geaardheid is geen kwaal, noch een ziekte. Een geaardheid is een geaardheid. Geen enkele pedofiel heeft zichzelf gemaakt, en God weet dat!

   Heb medelijden met zij die ongevraagd aan deze geaardheid lijden, en maar al te goed beseffen dat zij (alleen al omwille van hun zijn) een gruwel zijn voor deze wereld.
   Een geaardheid kan echter ontaarden…
   of beter gezegd, ELKE geaardheid!

   Zo weten we dat heel wat hetero’s (zoals M Dutroux) daders zijn van kindermisbruik, gewoonweg omdat kinderen makkelijkere prooien zijn. En dit terwijl de meeste pedofielen het zelfs niet aandurven om een kind aan te raken, uit pure angst, of omdat ze weten wat dit kan betekenen.

   Overigens betekent het Griekste woord paido-philia. letterlijk kinder-vriend en is het dus zeker niet als een kwaadaardig seksueel woord ontstaan.

   Maar het tijdperk / de maatschappij waarin wij nu leven is een tijdperk / maatschappij waarin elke kinder-vriend meteen verdacht wordt.
   En als mensen “het gevoel” krijgen dat zij voor het minste verdacht kunnen worden van dat ene scheldwoord (dat eigenlijk synoniem is geworden voor kinderverkrachting en kindermoord), dan is hier sprake van maatschappelijke stress, m.a.w een zieke maatschappij.

   Pas toch op (!) als je geneigd bent iemand de hel toe te wensen, omwille van zijn / haar geaardheid. En pas toch op voor haatgevoelens…
   Daarmee bevestig je alleen maar dat het kwade in elke mens zit, inclusief jezelf.

   Haat & onverschilligheid zijn naar mijn gevoel de grootste kwalen in de wereld… onze wereld !!
   Waarom? Omdat het net het omgekeerde is van wat Jezus ons wou bijbrengen:

   HEB UW VIJANDEN LIEF
   (Jezus Christus)

   de kern van het Christendom.
   de basis van het Katholieke geloof
   Verdomd moeilijk… Uiteraard!

   Zo moeilijk zelfs dat de meesten het opgeven…
   hun geloof verliezen…

   Maar dat staat Geschreven…
   De Kerk in verval !!

   Dat is hetgeen we vandaag zien,

   met de wetenschap als enige zekerheid & betrouwbaarheid.
   Maar wetenschap is geen Liefde

   En al wat geen Liefde is, is onbetrouwbaar

   Liefde zal komen
   Ook dat staat Geschreven…

   1. Het gaat er niet om iemand de hel toe te wensen. Zo’n oordeel komt alleen God toe.
    Waar het wel om gaat is om te ontmaskeren wie met schijnheiligheid het leven van anderen tot een hel op aarde maken, het leven van kinderen nota bene. Het zal je kind maar wezen!

    Voorts dient er ten alle tijde onderscheid gemaakt te worden tussen de persoon en zijn handelen.

    Barmhartigheid zonder rechtvaardigheid is en blijft echter een lege huls. Wat je predikt moet je (als broederschap) ook zelf in praktijk brengen. Dat het bij Abbet om een ‘Einzelfall’ zou gaan, is bezijden de waarheid.

    1. Dank voor je reactie, Paul

     Ik begrijp wat je bedoelt. Niet voor niets heeft Jezus gezegd:
     ‘’Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleinen ten val brengt’’ En dat had Hij het uiteraard over kinderleed !!

     Emotionele reacties op gruweldaden zijn menselijk en gezond, ook al gaat dit gepaard met een gevoel van haat. Ik ben bijna geneigd te zeggen : deze reacties zijn goedaardig. MAAR… dan wel zolang deze haat geen wortel schiet (!!) want dan wordt het OOK een probleem.

     Vanuit een diepgewortelde haat kun je onmogelijk christelijk handelen.

     1. Graag toch nog even dit:
      Waar begint de zonde?
      De waarheid van een rechter is niet de Waarheid van Christus.
      Men zegt vaak: ”de waarheid komt uit een kindermond”. Inderdaad, dat klopt in die zin dat hoe jonger het kind is, hoe eerlijker het antwoord, en daarom hoe dichter bij de Waarheid van Christus.

      Maar wat is de waarheid omtrent bovenstaand misbruik? Buiten het kind zelf, de dader, en God, weet NIEMAND wat precies gebeurd is.

      Als het misbruik gepaard ging met mishandeling (fysieke of emotionele), pijn, angst, etc. dan weten we wat Jezus daarover gezegd heeft.
      Wat priester Frédéric Abbet betreft ga ik er van uit dat hij terecht schuldig is. Maar ik zal steeds met twee zaken rekening houden:
      (1) Absoluut ”weten” wat gebeurd is kunnen we nooit. Jij en ik waren er niet bij.
      (2) Berouw. Ook al toont de dader geen (zuiver) berouw, het kan nog komen. Soms tonen mensen pas berouw tijdens de laatste uren van hun leven.

      Bovendien leven we in een tijdperk waarvan ik me kan voorstellen dat velen onterecht veroordeeld worden wegens kindermisbruik, en/of onmenselijk lang gevangen zitten.
      Er wordt immers zo goed als geen onderscheid meer gemaakt tussen een futiliteit en een gruwel. M.a.w misbruik = misbruik.
      Hiermee wil ik niet zeggen dat een futiliteit geen trauma kan veroorzaken. ZEKER vandaag de dag mogen we er van uit gaan dat bijna elk kind één of andere trauma zal oplopen als er bepaalde ontoelaatbare feiten uitkomen voor de buitenwereld, ook al gaat het om twee keer niks.
      Het trauma is dan niet het gevolg van wat gebeurd is, maar WEL van wat wij er van maken. Kinderen zijn van nature uit vergevingsgezind en vergeten in de meeste gevallen spontaan wat hen overkomt. Maar als wij van een mug een olifant maken, dan mogen we wel eens stilstaan en ons afvragen waarmee we bezig zijn.
      Als wij voor een futiliteit het kind beginnen ‘’lastig te vallen’’ als angstige, bezorgde, of boze ouder / voogd, met of zonder de Politie, met of zonder lichamelijke medische controles, met of zonder psychologen, psychiaters etc., binnen of buiten de rechtbank, dan wordt het wel eens tijd om te beseffen dat dit OOK zondig is. Want van zodra wij het kind het gevoel geven dat hij te maken heeft gehad met ‘’een MONSTER’’, JA, dan zal dat wellicht in het geheugen gegrift blijven, mogelijk levenslang.

      Als een (goedaardige) vader of moeder het bovenlichaam van zijn of haar geliefde baby, peuter of kleuter ontbloot, om het zachtjes te strelen, dan beschouwt men dit als teder en liefdevol. Immers, het kind geniet en voelt zich geborgen. Maar oh wee, als dit binnen een instelling zou gebeuren, door een broeder (of zuster).

      Ondertussen zien we dat instellingen wereldwijd blijven toenemen: crèches, kintertehuizen (in de derde wereld), rusthuizen bij ons, psychiatrische instellingen… Deze toename van deze liefdeloze instellingen is zorgwekkend. Wat nog zorgwekkender is, zijn de camera’s, die ook blijven toenemen. De controle dus. Dat heeft niets met liefde of menselijkheid te maken, integendeel.
      Liefde is niet toegestaan in instellingen. Dat werd overduidelijk tijden de lockdown-periode in eigen land. Stervenden in ”bejaardenhomes” mochten niemand bij zich hebben, zelfs niet hun geliefde zoon of dochter. Niemand mocht binnen, zelfs niet voor een handdruk, of heel even. Dot is onmenselijk !! Klopt, zegt men dan, maar deze strenge regels zijn er voor ”de volksgezondheid”. OK, maar wat hebben de fysiek allerzwaksten daar aan? De volksgezondheid is egoïstisch van aard, en heeft niet lief, maar straft: Aanraken = misdadig. Niet aanraken is goed. Dat zien we ook in kindertehuizen.

      De vraag of een aanraking schadelijk is of niet, is echter verassend eenvoudig te beantwoorden:
      De Waarheid is altijd rechtstreeks zichtbaar: Veroorzaakt men angst, pijn, etc., dan is men slecht bezig, SCHULDIG dus (!!)
      Kan men een glimlach teweegbrengen, dan is men ZINVOL bezig:
      Dit is het ”HIER EN NU” waar Jezus het over had (de bergrede….)

      Het oprichten van een instelling lijkt een goede daad, maar dat is het niet. Een goede daad is wat Jezus bedoelde met ”Laat je linker hand niet weten wat je rechter hand doet, zo blijft je aalmoes in het verborgene….”

      Besluit: Kindermisbruik binnen de Kerk is een feit (vandaar haar ondergang). Maar misbruik is alomtegenwoordig, en van alle tijden. Geen enkel mens is zonder zonde. Ook bejaarden worden misbruikt. Met woorden alleen kan men ook misbruiken, pijnigen, moorden…
      Van één ding kunnen we zo goed als zeker zijn. De gruwelijkste vormen van misbruik wereldwijd vinden plaats buiten de Katholieke Kerk (kinderprostitutie, kinderhuwelijken, kindermishandeling, kinderhandel,.. ). Zij die het omgekeerde beweren zien de zaken niet objectief.

      Een fysieke aanraking kan puur egoïstisch zijn van aard (= misbruik), maar kan ook een teken zijn van liefde (= goedaardig). Alleen GOD ziet het verschil.

  2. @P. Derks, neen, ik ben geen slachtoffers. Ik ken de zaak-Abbet van dichtbij maar ik ben geen slachtoffer. Uw comentaar over “haatdragend” is dus totaal verkeerd.

 20. Niks ten faveure of ter verschoning van de dader, integendeel. Maar het gaat erom, beste Patricia en beste Benjamin hierboven, dat het onrechtvaardig is, onkies en onjuist, om de gehele PX Priesterbroederschap aan de schandpaal te nagelen omwille van bedreven groot kwaad door één van de leden, een lange tijd terug. Otto H. hierboven heeft volledig gelijk en hij zegt het keurig. En kijk nu de smaad en hoon uit meerdere pennen, tegen een groep geëngageerde priesters. Jullie zijn niet wijs, Katharina voorop die dit met een hetzerige toonzetting uitlokt. Hier spelen andere zaken een rol, waar ik nu niet verder op in wil gaan.

 21. Doe zo voort

  False: Two Big Errors In ChurchMilitant’s Accusations Against PiusX
  https://gloria.tv/post/sXnixsv9NLFZ4sEfLcDyXdNxv

  De Society of Saint Pius X (SSPX) heeft zich verdedigd tegen beschuldigingen die door ChurchMilitant.com tegen hen zijn geuit.

  PiusX identificeerde twee grote problemen met het horrorverhaal van ChurchMilitant.

 22. *Doe zo voort Michael Voris ge speelt volledig in de kaarten van Satan.

 23. @Tine, voelt U zich nu groot? Meisje, wordt toch eindelijk volwassen.

 24. Sommigen op dit forum hebben blijkbaar het derde filmpje niet (goed) bekeken, want daarin worden toch negen priesters en twee leken genoemd, tegen wie de FSSPX niet, of niet adequaat, zou zijn opgetreden. Het gaat dus niet alleen over pater Abbet.

  Fr. Ramon Angles
  Fr. Pierre Duverger
  Fr. Douglas Laudenschlager
  Peter Palmeri
  Fr. Kenneth Novak
  James Simmerman
  Fr. Philippe Peignot
  Fr. Christophe Roisnel
  Kevin Sloniker
  Fr. Uribe Silviano Bernabe
  Fr. Frédéric Abbet
  Fr. Stephen Abraham

 25. Het is altijd aangenaam vertoeven op levendige katholieke forums. Echt, ik meen het.
  Rond einde 1989 had ik een heldere droom die nu nog altijd blijft kleven. Ik zag duistere wolken samentrekken in de lucht en ze werden helemaal zwart. Plots begon er een soort waterval uit te stromen, leek wel zwart water. Maar een hevig beklemmende angst overviel me toen ik zag dat het een stroom van duivels was die zich haastig over de aarde verspreidden. Mensen vluchtten weg naar hun (ziele-)huizen, helaas, de meeste huizen waren dakloos, vensterloos en nergens hing zelfs nog een deur aan een scharnier. Allen waren de wanhoop nabij en toen kwamen gitzwarte gevleugelde duivels aangestormd als wervelwinden.

  Tsja, zo is het maar: weinigen zijn voorbereid op hetgeen niet meer te vermijden is.
  Dat was in het jaar 1989 toen de beruchte Muur viel, het ijzeren gordijn, naar sommigen zeiden viel hij niet richting oosten zoals men meende te mogen verwachten, neen, hij viel richting westen.
  En nu is er geen houden meer aan, aan die duivels.

  Kibbelen kan soms leuk schijnen, misschien schuilt er toch meer achter.
  Vermits God ons als kindertjes, kleutertjes, ziet, wonen veel zieltjes misschien ook in speelgoedhuisjes van papier. Hoe lang kan papier stand houden…? Drie kleine biggetjes en reusachtige geverfde en geparfumeerde wolven. Lijkt wel Disneyland.

  Maar ik heb een beetje gelogen. Die droom betrof enkel mezelf. Want korte tijd daarna werd mijn vorige heks die een redelijk zachte aard had verdreven door een duivels agressieve heks. En wat zij al niet moest doen om me te kunnen benaderen. Hallucinant. Mijn collega’s chauffeurs hadden haar al enkele weken in het oog en ik wist nog van niets. Ja, ja, zo’n droom zegt veel. Het ging om mijn eigen onbeschermd zielehuis. Hippocriet!

  De agressieve heks vindt het gekibbel hier prachtig. Olie op haar opportuun vurige aard. Als een aandoenlijk schreiende duivel smeekt zij: “Wil je mijn vriendje zijn?”. Een levende en sprekende valstrik.
  Misschien sloeg die droom dan toch nog op alle zielen…
  Maar het is dagelijks aangenaam vertoeven op levendige katholieke websites.
  Echt, ik meen het.

 26. Nogmaals, beste Patricia, hierboven, ik heb de link gelezen. Het laatste onderdeel is het interessantst. Maar ik blijf erbij. Niks ten faveure of ter verschoning van daders, integendeel. Maar ik blijf erbij, dat het onrechtvaardig is, onkies en onjuist, om de gehele Priesterbroederschap van ongeveer 800 leden, aan de schandpaal te nagelen, omwille van groot kwaad door enkele leden (0,6%). Otto H. hierboven, heeft groot gelijk, en hij zegt het keurig. En kijk nu de smaad, verdachtmakingen en hoon uit meerdere pennen, tegen een groep geëngageerde priesters. Jullie zijn niet goed wijs, Katharina voorop, die dit met een hetzerige toonzetting uitlokt. Zij heeft kennelijk een rekening te vereffenen, evenals de jurist Benjamin. Hier spelen andere zaken een rol, waarin ik hier niet verder op in wil gaan, behoudens een verwijzing naar de papabilie Mgr. Schneider, die in zijn boek, Christus Vincit, het volgende zegt over de PX Priesterbroederschap, die hij zelf op verzoek van Rome gevisiteerd heeft. “Geen Paus heeft het recht
  de doctrine te vervangen of te veranderen. Hij moet enkel doorgeven wat hij ontvangen heeft…..Hij
  moet bevestigen, hij heeft geen macht om de waarheid te veranderen of uit te vinden. Hij moet doen
  wat St. Paulus zegt, ‘Wat ik ontvangen heb van God, geef ik jullie door’ (Cor. 11:23).” Zonder het rechtstreeks te zeggen, beste Patricia, slaat dat op dat rampzalige V2 concilie. Mgr. Vigano, eveneens een papabilie, legt ook de link tussen de V2 Kerk revolutie en de crisis. De Mgr S. signaleert dat het Cor. 11:23 citaat tevens is opgeschreven op het graf van Mgr. Lefèbvre. Wat betreft de PX relatie met de Kerk, zegt hij : ” Omdat de paters niet geëxcommuniceerd zijn bepleit ik bij de Paus hen een canonieke erkenning te geven.” Voorts bepleit hij dat de paters diplomatieker om gaan met de NOM Mis. Tenslotte erkent hij dat de PX seminaries een goede
  opleiding verzorgen voor toekomstige priesters. (blz. 145, 149)

  .

 27. Correctie hierboven,
  lees derde regel, ……., integendeel, het is onrechtvaardig, onkies en onjuist om de gehele Priesterbroederschap……..”.

 28. @Jules van Rooyen, bedankt voor Uw reacties.
  Ik heb V2 zeer welbewust als kind meegemaakt.
  Ik was mij ervan bewust, dat wat er gebeurde, absoluut ‘einmalig’ was. Daarom nam ik mij voor om al het gebeurde goed in mij op te nemen.
  Er bestaat inderdaad absoluut een directe links tussen V2 en de daarop volgende crisis. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Nog beter gezegd:
  V2 heeft die crisis uitgelokt.
  Precieze gegevens heb ik naderhand in mijn computer opgeslagen (ten tijde van V2 was de computer nog niet uitgevonden).

 29. Ik ben Priester Eric Jacqmin, gewijd in Ecône in 1995. 68 jaar. Afstammeling van de vader van Charles Jacqmin de Loupoigne, die de Boerenkrijgers heeft aangesteld : Van Gansen, Rollier en Corbeels. Volgens ‘”Knack” ben ik de “exorcist van het Belgisch Parlement” en volgens internet heb ik een “kunstwerk” gevandaliseerd, dat een plastieken koe was die op een kruis werd vastgebonden in een kerk in Kuttekoven, hetgeen heiligschennis is (zaak “holy cow van om Herck). Ik ben ook bekend om een hostie die is gaan bloeden in mijn kapel in 2016, vele wetenschappers zeggen “er is geen verklaring voor”. Dit alles vindt u op internet, daarom ben ik u even voor. Ter zake : ik was lid van de FSSPX gedurende 20 jaar en heb verschillende hoge functies uitgeoefend zoals hogere overste van het autonoom huis van Nederland en stichter van het district in Litouwen voor de twee Ruslanden. Ik ben uit de FSSPX gezet wegens twee redenen : (1) sedevacantisme. De bisschoppen van de FSSPX zeiden mij : “ge hebt gelijk, een ketter kan geen paus zijn en een paus verliest zijn pausschap door publieke ketterij. De conciliaire pausen zijn ketter dus het zijn geen pausen, maar : spreek daar niet over want anders gaan we teveel mensen verliezen die dit niet zullen aanvaarden”. Dit is tegen de rechtsregels van de decretalen van Innocentius III : “Men mag niet zwijgen over zaken van geloof en zeden, ook niet om schandaal te vermijden”. Dus hierin is de FSSPX in overtreding met de Katholieke Kerk. Ten tweede (2) wegens kritiek op de overheid. Inderdaad pedofilie en andere publieke zonden die bedreven werden/worden (er was en is een lange lijst) hoe erg ze ook zijn, kunnen overal voorvallen (Jezus had ook zijn Judas) MAAR dat de overheid NIET ingrijpt, de doodzonden laat lopen, zoals gebeurt door Mgr Fellay en zijn mederwerkers, dat is veel erger en totaal ONTOELAATBAAR : dat is de doodzonde openlijk of stilzwijgend goedkeuren.! De Heilige Johannes van het Kruis, Kerkleraar, schrijft in zijn raadgevingen aan Eliseus van de martelaren : “als in een congregatie over ernstige zaken niet meer kan gesproken worden en er niets wordt aan gedaan, moet u de congregatie als verloren en bedorven beschouwen”. DAT is de reden waarom ik niet meer tot de FSSPX behoor en er ook niet meer WIL toe behoren. En ieder fatsoenlijk priester zou hetzelfde moeten doen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht