2019 opnieuw een bloedig jaar voor Christenen in Afrika – wereldwijd vooral aanvallen op kerken in stijgende lijn

2019 was opnieuw een bloedig jaar voor Christenen wereldwijd, en vooral dan in Afrika. Landen waar de extremistische Islam de boventoon voert, zoals Nigeria, Burkina Faso, Mali,… hebben Christenen het nog steeds hard te verduren. Velen worden gefolterd of gruwelijk vermoord. Open Doors zag een daling in het aantal vermoorde Christenen wereldwijd ten opzichte van 2018, maar het aantal aanvallen op kerkgebouwen nam wel toe.

Er is nog steeds een gruwelijke en massale vervolging aan de gang tegen christenen in Afrika. Het gaat niet enkel over Boko-Haram en ISIS, maar ook de islamitische Fulani ‘herders’ in Nigeria die het land willen bevrijden van niet-moslims. De reguliere media negeert doorgaans deze door moslims gepleegde moordpartijen. Afgelopen jaar was dan ook een bloedig jaar voor de Afrikaanse Christenen.

“Vooral in de sub-Sahara Afrika worden christenen vermoord. Hetzelfde geldt voor ontvoeringen, aanvallen op kerken, fysieke en geestelijke mishandeling en aanvallen op eigendommen van christenen”, zegt directeur Maarten Dees van Open Doors Nederland. “Tientallen jihadistische groepen willen met het geweld tegen christenen chaos veroorzaken en het land ontwrichten. Deze terreurgroepen kunnen opereren door zwakke en falende overheden in dit gebied.”

In Azië is het geweld subtieler van karakter. In India vindt regelmatig geweld plaats tegen christenen. Ze worden overvallen, geslagen, verwond en uit hun huizen gejaagd. Veel christenen leven in angst. In 2019 werden negen christenen gedood en 34 kerken aangevallen volgens de statistieken van Open Doors. “Het is belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden dat deze cijfers een zeer conservatief minimum vormen”, legt Dees uit. “Het is echt het topje van de ijsberg. Soms wordt er simpelweg geen melding gedaan van een geweldsincident, of wordt een aangifte niet in behandeling genomen. Voor christenen in India is het leven allerminst gemakkelijk. India staat voor het tweede jaar op rij in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging.”

In Nigeria vielen wederom de meeste doden, maar was de daling ook het sterkst. De conclusie dat de situatie verbetert in het land, behoeft echter nuance. In 2019 werden 1.350 Nigeriaanse christenen vermoord, terwijl en dat in 2018 nog ruim 3.700 waren. De voornaamste reden voor de daling is dat militante Fulani-herders hun strijdplan hebben veranderd om christenen uit te roeien. Aanvallen zijn minder massaal dan voorgaande jaren, maar vinden meer op individueel niveau plaats. In plaats van aanvallen op christelijke gemeenschappen en woningen van christenen waarbij doden vielen, zijn aanvallers overgegaan op het ontvoeren van christenen. Dit zaait grote angst bij de christelijke gemeenschap.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek steeg het aantal slachtoffers onder de christenen van 146 in 2018 tot 924 in 2019. Het grote aantal slachtoffers in Sri Lanka komt door de aanslagen op kerken met Pasen vorig jaar.

Een greep uit de aanslagen

In dezelfde week waarin in de Christchurch, Nieuw-Zeeland de aanslag op een moskee plaatsvond waarbij 51 doden vielen, werden in Nigeria in een tijdsbestek van enkele weken meer dan tweehonderd christenen gedood.

Tijdens de paasdagen van werden in Sri Lanka bij aanvallen op 3 kerken 250 christenen vermoord. Op 29 juli 2019 sneden islamitische terroristen van Boko Haram bij christelijke vrouwen de oren af nadat ze hen tijdens een nachtelijke overval op een hoofdzakelijk christelijke stad in het noorden van Kameroen uit hun huizen hadden gehaald.

Enkele dagen later, eveneens in Kameroen, werd de Bijbelvertaler Angus Fung afgeslacht en bij zijn vrouw werd een arm afgesneden. Daarna werd een katholieke priester, David Tanko, in Nigeria vermoord en zijn auto en zijn lichaam in brand gestoken. In augustus 2019 werd een Nigeriaanse priester, Paul Offu, vermoord. Op 26 augustus 2019 werden in Burkina Faso vier christenen vermoord wegens het dragen van kruisjes. Na de moordpartij werden alle andere dorpsbewoners gewaarschuwd dat ze, wanneer ze zich niet tot de islam zouden bekeren, ook zo gedood zouden worden.

Eind februari 2019 werden door de Fulani ‘herders’ die eveneens het land willen ontdoen van ‘christenhonden’ in de plaats Maro 38 christenen vermoord en in de eerste week van maart van dat jaar werden in het dorp Karamar nog eens 32 christenen om het leven gebracht. Ook in deze dorpen gingen tientallen huizen en enkele kerken in vlammen op.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) meldde op 14 maart 2019 een moordpartij op 120 christenen in het zuiden van Kaduna, in Nigeria. De organisatie noteerde onder meer 52 doden en 100 vernietigde huizen.

Ook in Mali gaan radicaalislamitische extremisten als beesten te keer. Daar werden in juni 2019 100 mannen, vrouwen en kinderen in Sobame Da, een hoofdzakelijk christelijk dorp, afgeslacht.

Tijdens de kerst in 2019 werden in Nigeria 11 katholieke meisjes op gruwelijke wijze onthoofd door slachters van Boko Haram, die er de dag nadien een videofilm van verspreidden. Martha Bulus, een jonge Nigeriaanse katholieke vrouw was er een van. Zij zou op 31 december trouwen in haar woonplaats, een dorp in de staat Adamawa. Zij was die dag met haar bruidsmeisjes uit Gwoza in de deelstaat Borno op weg naar haar huwelijk toen ze op de snelweg tussen Maiduguri en Yola werd tegengehouden door moslims van Boko Haram. Zij werd met haar vriendinnen uit de auto’s gesleept en onthoofd.

Bergoglio sprak er met geen woord over. Wel stelde hij een kruis op, bekleed met een reddingsgordel, om de migranten te gedenken die verdronken in de Middellandse zee. Ook in september 2019 werd er door hem op het Sint-Pietersplein een groot monument ingehuldigd ter ere van de migranten maar hij repte met geen woord over de talloze christelijke migranten, die door extremistische moslims overboord waren gegooid.

Aanvallen op kerken en (verplichte) kerksluitingen wereldwijd

Over 2018 waren er ruim 1.800 meldingen van aanvallen op kerken en christelijke gebouwen. Over 2019 is dat cijfer ruim 500 procent hoger. In 51 landen werden 9.488 incidenten geregistreerd. De groei in aanvallen heeft hoofdzakelijk te maken met acties van de Chinese overheid tegen de kerken in het land. In 2019 werden maar liefst 5.576 kerken in China gesloten, vernield of met de grond gelijkgemaakt.

In Angola werden eind 2018 2.000 kerken door de overheid gesloten. Er is een nieuwe registratieplicht waarbij kerken 100.000 handtekeningen van gelovigen uit minstens twaalf provincies moeten indienen. Met deze maatregel sluit Angola aan bij Kameroen en Rwanda waar ook op deze manier veel kerken zijn gesloten.

De overheid in Rwanda wil koste wat het kost voorkomen dat er opnieuw een genocide uitbreekt zoals in de jaren ‘90. Vrijheid van samenkomst en godsdienst staat onder grote druk. De president Paul Kagame drijft de spot met het aantal kerken. Nadat honderden kerken werden gesloten, zei hij: “700 kerken in Kigali? Zijn dat waterbronnen die mensen water geven? Zoveel bronnen hebben we niet. Hebben we zoveel fabrieken? Het is een puinhoop!”

Top 10 – kerken en gebouwen verwoest 2020
China 5.576
Angola 2.000
Rwanda 700
Myanmar 204
Nigeria 150
Ethiopië 124
Burundi 100
Mali 100
Pakistan 58
Burkina Faso 50
en in 41 andere landen 426
Totaal 9.488

Zelfs dicht bij huis in Europa zijn Christenen niet veilig voor haat-incidenten, aldus Heine-Gelderen: “Het is hierbij moeilijk te geloven, dat men in een land als Frankrijk op een jaar niet minder dan 230 aanvallen tegen Christelijke kerkgebouwen en instellingen moest vaststellen.”

De internationale gemeenschap onderneemt niets tegen de Christenvervolging in Nigeria en elders. Hoe zal het ons verwonderen: Christenen, en zeker katholieken, worden steeds het meest van al verguisd en gehaat in deze wereld. Maar Christus gaf ons goede moed:

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. (Matt. 5,10-12)

Bron: Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

6 commentaren op “2019 opnieuw een bloedig jaar voor Christenen in Afrika – wereldwijd vooral aanvallen op kerken in stijgende lijn

 1. Een paar citaten van Werenfried Van Straaten, oprichter van Kerk in Nood. Het overdenken waard…

  “Onze vervolgde broeders zijn de elite van de Kerk; solidair zijn met hen is een erezaak.”

  “Ik heb de gewetensrust verstoord van de brave burgers, die de Kerk beschouwen als een heilsstaat, waarin ze leven om hun eigen ziel te redden, zonder zich om de anderen te bekommeren.”

  “Wie de armen en de onmondigen verwaarloost, maakt van de Kerk een exclusieve club, waar geen plaats meer is voor hen, in wier leed ik de tranen van Christus heb gezien.”

  “Moeten wij niet onrustig worden als we denken aan het vreselijke feit dat miljoenen mensen in de donkerste uren van hun leven de liefde van God moeten ontberen, terwijl miljoenen andere mensen, die de liefde van God merkbaar zouden kunnen maken, hard en onverschillig blijven?”

  “Niets is erger dan zich onverschillig af te keren van Jezus die in zijn Kerk lijdt. En niets is waardevoller dan de verlaten Jezus te troosten in zijn lijdende broeders.”

 2. Traditionele katholieken in het Westen moeten opnieuw leren om te streven naar temporale macht, onder andere om met behulp van die macht hun broeders in het Oosten en het Zuiden uit de miserie te gaan trekken door de vijanden van God te verpletteren. Wij, Franken, hebben trouwens een specifieke goddelijke roeping om de militaire beschermers van de heilige Kerk te zijn, hetgeen zich doorheen de geschiedenis zodanig geuit heeft dat de islamieten de kruisvaarders collectief “de Franken” noemden.

  De luciferianisten die momenteel de wereldpolitiek beheersen gebruiken de islamitische terroristen als domme voetsoldaten om christenen massaal uit te moorden.

 3. Er is inderdaad een toenemende haat tegen christenen en het Vaticaan zwijgt dit gegeven gewoon dood. Het zijn vooral de jihadisten van de islam die denken daarmee een god te dienen, ik vrees dat dit gegeven nog gaat toenemen.

 4. Amai, tijdens het lezen van het inleidend artikel draaide mijn maag meermaals om.
  In onze straat verblijven 700 asielzoekers. Elke donderdag gaan we naar de H. Mis in onze parochie. Soms komen er enkele asielzoekers ook mee bidden. Een kleine groep van maximum 15 gelovigen is er dan aanwezig om de dienst te volgen. Om 17 u 30 gaan de lichten aan in de kerk en wordt de kerkdeur geopend. Om 17 u 40 begint de pastoor de Aanbidding van het Heilig Sacrament. Om 18 bidt hij op zijn knieën voor O.-Lieve Vrouw het Angelus, waarna de H. Mis wordt opgedragen.
  Meermaals krijg ik een beangstigend gevoel in de Kerk van … er moest hier maar eens zo een gek met een machinegeweer binnen komen. Pff ik durf er niet aan denken. We zouden allemaal dood geschoten worden. Alles is mogelijk in deze tijd.
  Ik schrok erg van de cijfers in China, maar de overige cijfers zijn ook duizelingwekkend.
  Het is goed dat er in het artikel ook cijfergegevens werden meegedeeld.

 5. Opendoors.nl is een bevooroordeelde, China-hatende club. Roepen al decennia dat het kommer en kwel is voor de Christenen in China, zodanig dat het Christendom er nu toch zeker wel uitgeroeid moet zijn?

  Nee, dus. Integendeel. Het Christendom groeit en bloeit in China als nooit tevoren. Overal waar je komt kun je gewoon een kerk naar keuze binnengaan, katholiek of protestants.

  De leugenpraatjes van opendoors moeten vooral afleiden van het feit dat Christenen hier te lande worden onderdrukt door de zionistisch-maconnieke kliek, maar dat mogen we niet hardop zeggen.

 6. Je reactie getuigt van complete onwetendheid en is om van te kotsen.

  Je snapt zelfs niet eens dat het bloed der martelaren het zaad is voor nieuwe bekeringen. Nergens groeit het Christendom zo snel als in landen waar Christenen vervolgd worden. Ook in China dus. Nooit gehoord van een “ondergrondse” Kerk? Nooit gehoord van Richard Wurmbrand of zijn boeken gelezen?

  Als het Christendom hier al wordt onderdrukt, hebben we dat grotendeels aan onszelf te danken. Geen een van al die lauwe salonkatholieken heeft nog de ballen om zijn mond open te trekken en er tegen in te gaan.
  Stichting de ondergrondse Kerk heeft trouwens zijn laatste nieuwsbrief geweid aan vervolging in België i.v.m. het verhaal van Fernando Pauwels.

  Onlangs was er hier nog iemand die Kerk in nood de grond in boorde, “omdat die kaartjes hadden verkocht met het nieuwe Onze Vader”…

  Open Doors, kerk in nood, SDOK, en al hun zusterorganisaties wereldwijd verdienen onze steun. Met goedkope lasterpraatjes help je je vervolge Christenbroeders en zusters geen ruk vooruit.

  Bah

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht