Onthoofde christenen: het misdadig stilzwijgen van Franciscus

Het kwam nauwelijks of niet in onze anders zo goed geïnformeerde media : op Kerstdag werden in Nigeria 11 katholieke meisjes op gruwelijke wijze onthoofd door  fanatieke islamisten van Boko Haram, die er de dag nadien een video-film van verspreidden. Martha Bulus was er een van; zij ging die dag trouwen en zij waren op weg naar haar huwelijk.

Op diezelfde dag had paus Franciscus een banale boodschap in petto: ” leg even uw telefoons neer, spreek met elkaar tijdens het eten “.Geen woord over de onthoofde christenen. Niets over deze verschrikkelijke terechtstelling van zijn christelijke zusters. Even voordien had paus Bergoglio een kruis opgesteld bekleed met een reddingsgordel, om de migranten te gedenken die verdronken in de Middellandse zee ( zijn ziekelijke obsessie…). In september  heeft hij op het Sint-Pietersplein ook al een groot monument ingehuldigd ter ere van de migranten ; ook ditmaal repte hij geen woord over de talloze christelijke migranten, die door  extremistische moslims overboord worden gegooid …Dit is meer dan schuldig verzuim, dit is een misdadig stilzwijgen over een regelrechte volkerenmoord op christenen.

Hij is trouwens de enige niet die zwijgt.Geen enkel Westers land heeft zijn afschuw en zijn verontwaardiging over deze onthoofdingen van Kerstmis  geuit, op één uitzondering na. De Britse Eerste minister Boris Johnson verklaarde ter gelegenheid van zijn eerste kerstboodschap het volgende :

” Vandaag meer dan ooit, wil ik dat wij de christenen gedenken, die overal ter wereld het slachtoffer zijn van geloofsvervolging. Zij zullen de dag van Kerstmis in het geheim moeten vieren, of wellicht in een gevangeniscel “.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel  stelde dat haar prioriteit de strijd tegen de klimaatverandering was. Geen woord voor de vervolgde christenen. De Franse president Macron heeft het zelfs niet aangedurfd om aan zijn landgenoten een “Vrolijk kerstfeest ” toe te wensen.

Beeld u in wat de verontwaardiging zou geweest zijn mochten bv christelijke terroristen een bus hebben doen stoppen, de passagiers volgens hun geloof  gesorteerd hebben en de moslims bevolen hebben om zich tot het christendom te bekeren, vooraleer er elf van te vermoorden? Overal zouden betogingen plaatsgevonden hebben en VRT en De Morgen zouden er dagenlang uitzendingen en ellenlange artikels aan gespendeerd hebben.Nu, niets…het grote stilzwijgen. De moslims  komen in Europa in de openbare ruimtes samen om hun geloofsgenoten te verdedigen; diezelfde openbare ruimtes blijven echter bedroevend leeg, wanneer het gaat om onze vervolgde christelijke broeders te steunen.

Bergoglio slaapt op beide oren. Het Westen heeft zijn grenzen geopend voor de moslims die de oorlog ontvluchten. Deze westerse solidariteit lijkt voorbeeldig te zijn, maar is in feite selectief en discriminerend. De vervolgde christenen zijn in de steek gelaten door de Westerse regeringen en  door hun bevolkingen, die in onwetendheid worden gelaten en zich liever in hun weelde blijven koesteren.

Auteur:Veroon ter Zee

16 commentaren op “Onthoofde christenen: het misdadig stilzwijgen van Franciscus

 1. Voor de media is de huidige paus de beste die ze ooit op het Vaticaan hebben gehad en weet je waarom? Hij spreekt de taal van de wereld, en niet de taal van Jezus.

  1. Helemaal mee eens. 1. De taal van de wereld spreken kost hem (de paus) absoluut geen moeite, lekker populair doen dat gaat er bij de meesten in als koek. 2. Met de taal van Christus spreken heeft hij een groot probleem, want dat maakt hem in de wereld niet zo populair. Hij kiest dus voor optie 1. Triest ….en dat noemt zich plaatsvervanger van Christus? Ik noem hem een dwaling die zich afkeert van het ware Evangelie. Je kunt van zo’n persoon dan ook niet verwachten dat hij voor vervolgde, verdrukte en gemartelde christen opkomt. Hij zwijgt waar hij zou moeten spreken en spreekt waar hij zou moeten zwijgen. Beschamend!!!!

 2. @Willy. Juist, kort en krachtig. Bekeerde moslims hebben hem al eens een brief geschreven met de vraag waarom ze zich, gezien B’s gedrag, eigenlijk bekeerd hebben…….stilte. Deze “paus” is de slaaf van de antichrist. Als dat niet zo is, zie ik met ongeduld het tegenbewijs tegemoet.
  Overigens, de eindejaarspreek van onze Dekwezel was ook weer de moeite, qua flauwheid en hemeltergende lafheid. Je moet het maar kunnen. Gebrek aan mannelijkheid zeker. Dat kan ook niet anders als je publiekelijk je respect betuigt voor sodomie. Bravo monseigneur. Wat zijt ge toch een “navolgenswaardig” voorbeeld. Een driewerf BAH! Ik zal toch maar weer een tientje voor hem bidden zeker.

 3. En nooit zal er een sultan of ayatollah zij die een fatwa uitspreekt tegen dergelijke monsterlijkheden. Dat kan ook niet: ze doen immers wat Mahomet deed, het zwijn.

 4. Inderdaad Bart, onze Belgische “opperherders” zijn een voorbeeld van vurigheid en begeestering…

  Ik volg al enkele maanden het youtube kanaal van een jonge Amerikaanse Katholieke priester, Mark Goring. Een échte aanrader. Als je hem bezig ziet en hoort, valt het verschil nog veel erger op. Moest elke parochie zo’n priester hebben, volgens mij zouden de Kerken terug volk trekken. Een aantal van onze lauwe gepensioneerden zou wegblijven, maar ik ben er zeker van dat hij een hoop van de jongere generatie wél terug naar de Kerk zou krijgen met zijn begeesterde preken die niets anders bevatten dan de heerlijke Katholieke waarheid. Geen flauw gelul, geen meeloperij, maar de waarheid, gebracht door een begeesterde, vurige pastoor. Hier kunnen er veel iets van opsteken… Hieronder de link naar zijn kanaal. Aanrader!
  https://www.youtube.com/channel/UCXWkyfyPE2fosQbnYOTiuZA

  1. Gezien. Inderdaad. Vurig en in alle eenvoud, gewoon oprecht de klare waarheid verkondigend. Hoe moeilijk moet dat toch zijn voor onze “herders”. Met hele grote bogen rond de pot draaien, daar zijn ze expert in.

 5. De katholieke kerk in België is één van de kerken die het meest door modernisme is aangetast. Het persoonlijk gevoel staat centraal. Dan volgt de rede die nog slechts dient om dat gevoel te verantwoorden en te duiden. Tenslotte volgt de realiteit die aan onze wensen moet worden aangepast. Het wordt tijd dat we opnieuw Sint-Thomas bestuderen. Breng eerst de realiteit van zonde en doodzonde, hemel en hel, en het belang van de redding van de ziel in beeld. (Vroeger las men bijvoorbeeld dat de arbeider het loon onthouden waarop hij recht heeft, een wraakroepende zonde is. Pas dat maar eens toe op onze huidige wereldeconomie, waar uitbuiting en kinderarbeid schering en inslag is!) Bouw daarrond met je verstand gezonde catechese, die niet zwijgt over de laatste bestemming van de mens, of de hemel, of de hel. En kijk vervolgens wat dit opwekt aan gevoelens pro en contra. Verhinder de discussie en de dialoog niet, maar a.u.b.: bestudeer wat 2000 jaar christendom ons heeft geleerd en doe de grote theologen en heiligen geen geweld aan door hun vindingen ontdekkingen, ideeën en stellingen te verzwijgen of te verdraaien.

  1. “”………..bestudeer wat 2000 jaar Christendom ons heeft geleerd……..””, maar dat is het punt, dat is niet meer zo, beste Citizen, dat kan niet meer, dat is afgeschaft door dat vervloekte Vaticaan 2 Concilie, in 1965. Dat Concilie moet compleet vernietigd worden, wil herstel en Restauratie überhaupt ooit een kans krijgen. Al die V2 pausen hebben de Kerk van altijd verraden, met het oecumenisme, met de “vrijheid van godsdienst tegenover God” (Dignitatus Humanae) en de GELIJKSCHAKELING (Nostra Aetate), van de transcendente, dus de Goddelijk geopenbaarde waarheid van Christus, met de leugens en menselijke bedenksels als de islam, het protestantisme, het talmud judaïsme, het boeddisme of het hindoeïsme, plus de rest. “Voor de eerste keer in haar geschiedenis heeft de Kerk het principe van de vrijheid van godsdienst (tegenover God), geplaatst boven de plicht te kennen en te verspreiden de enige echte en ware godsdienst”, was het commentaar indertijd van de socialistische ex-minister van Onderwijs en vrijmetselaar Alain Savary, in Parijs. Dit punt is voor de joods aangestuurde vrijmetselaars het scharnier van de Revolutie, want “”geen waarheid meer, dus geen Openbaring en dus geen dogma’s””, zei Mgr. Lefèbvre indertijd. “”De dogmatische exclusiviteit van de katholieke Kerk moet stoppen….De koppigheid van de Christenen die pretenderen de enige erfgenaam te zijn van het echte Israël, is in de kern antisemitisch””, zei de talmud joodse schrijver Joshua Jehouda in 1958. Hij richtte zich tegen de Kerkelijke claim op de substitutie leer, dat de Christenen nog de enige erfgenaam zijn van Jaweh’s belofte aan Abraham, 4500 jr. terug. Daar ligt het strijdpunt tegen “”de joden die geen joden zijn maar de synagoge van satan””, uit de Apocalyps van St. Johannes (2:9, 3:9). Die strijd is met de V2 capitulatie afgeschaft. De vrijmetselaar Paus Franciscus doet niets anders dan de joodse-poolse Paus JP II. Deze begon met Assisië, en een boedda beeld op het hoofd altaar in een bekende Romeinse kerk, voor het heilige tabernakel voor boeddisten die een ceremonie wilden optuigen. Welk een aanfluiting. Maar wie hoorde je toen ? Niemand durfde ook maar iets te zeggen. Dus ook nu, legt niemand de link tussen de V2 ketterijen uit 1965, van dat Concilie, en de huidige crisis in Kerk en samenleving. De ex-Washingtonse nuntius, Mgr. Vigano, is de enige die dat nu wel heeft benoemd, zo hebben we kunnen lezen op dit voortreffelijke katholieke Forum? Hij vreest voor zijn leven, en is ondergedoken, omdat hij beseft dat de Kerk gejudaïseerd is en onder curatele staat van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, met het hoofdkwartier in New York. En wie hen weerstaat, weerstaat het duivelswerk uit de “ténèbres” van St. Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, en dient voor zijn leven te vrezen.

 6. Ja beste Jules.
  Zo is het zoals u het schrijft.
  “Welk een aanfluiting. Maar wie hoorde je toen ? Niemand durfde ook maar iets te zeggen. Dus ook nu, legt niemand de link tussen de V2 ketterijen uit 1965, van dat Concilie, en de huidige crisis in Kerk en samenleving. De ex-Washingtonse nuntius, Mgr. Vigano, is de enige die dat nu wel heeft benoemd, zo hebben we kunnen lezen op dit voortreffelijke katholieke Forum? Hij vreest voor zijn leven, en is ondergedoken, omdat hij beseft dat de Kerk gejudaïseerd is en onder curatele staat van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, met het hoofdkwartier in New York. En wie hen weerstaat, weerstaat het duivelswerk uit de “ténèbres” van St. Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, en dient voor zijn leven te vrezen.”
  Geen mens had toen de wrevel om nog maar iets te durven zeggen i.v.m. JPII. Niemand doet dit nog behalve een heel klein deel. Dat zijn natuurlijk de verdedigers van het geloof.
  Iedereen die zijn ziel wil redden MOET WEG van dat satanisch Concilie van anno 1965.
  Er is geen enkele andere rede die ons er toe zou drijven om dat Satanisch gemanipuleerde Concilie te doen aanvaarden. Iedereen die zijn ziel lief heeft MOET WEG van dat Concilie en of geschriften. Alles MOET WEG ervan.
  Zo is het en nooit anders.

  1. Op YOU TUBE kan men de toespraken beluisteren van wijlen Mgr Lefebvre.
   Verhelderend.

   1. Jazeker Andre, vermits het gesprokene niet gecensureerd is. Ik kom belangwekkende citaten tegen die niet in de “Sermons” (3 dln. ed. ESR) van Mgr. Lefèbvre zijn opgenomen.
    Die betreffen de joodse en B’nai B’rith infiltraties in Kerk en samenleving. Hij legde die bloot. De vijand van altijd, slaapt niet sinds de gevangenzetting door het Sanhedrin (1), van St. Petrus en St. Paulus in Jeruzalem, in de jaren na Golgotha. De Farizeeërs hebben de draad weer kunnen oppakken met de Ranaissance (15de eeuw), de Reformatie (1517) en de Franse Revolutie (1789). Het ging erom het Christelijke denken te verzwakken, met name dat van de katholieke Kerk. Het doel was het katholieke en Christelijke denken in overeenstemming te brengen met de vooruitgang idee van de Rede en de Wetenschap. Naarmate het dogmatisch denken kan worden verzwakt, kunnen de joden zich ”bevrijden van de restricties waaronder ze leven” en niet kunnen heersen, zei de joodse schrijver en denker Jehouda. Hij was deelnemer aan de grote conferentie van Seelisberg, die tientallen kardinalen, bisschoppen en joodse vertegenwoordigers, de belangrijkste modernisten in de tijd van Paus Pius XII, bijeen bracht, samen in het verzet tegen hem. Dus werd ook geen middel geschuwd om de Kerk te judaïseren, dus los te maken van het dogma, hetgeen uiteindelijk gelukt is met het V2 Concilie in 1965. Dat verraad aan het Christendom en met name het open zetten van de deuren van de Kerk voor een judaïsering, is de oorzaak van de apostasie die volgde en die we nu meemaken, aangestuurd door successievelijk alle V2 Pausen. St. Paulus waarschuwde hiervoor. In zijn brief aan de Galaten zegt hij, “”………en aan ieder van U, die gerechtvaardigd wil worden door de (joodse) Wet, dat gij U los maakt van Christus, en vervallen zijt van de genade.””(Gal. 5 : 4) Het oecumenisme van Nostra Aetate betreft voornamelijk de joden, en is gecompleteerd door Dignitatus Humanae over de godsdienstvrijheid tegenover God. Nostra Aetate lijkt op een barst in de water dam. Zij lijkt niet zo belangrijk, maar door de onophoudelijke druk van de machtigste joodse organisaties wereldwijd, zal de dam open springen en alles in de maalstroom mee sleuren door compromissen zonder limiet en zonder einde. Dat was de verwachting en de bedoeling van de samenzweerders. De indertijd bekende Franse hoge vrijmetselaar, Yves Marsaudon, feliciteerde zich zonder voorbehoud met de onomkeerbare resultaten van het V2 Concilie. Mbt. de vrijheid van denken en godsdienst tegenover God sprak hij over een “”revolutie, die uitgegaan is van de vrijmetselaar loges, en zich prachtig uitgespreid heeft over de koepel van de Sint Pieter in Rome.””

    (1) De Hogepriesters Anna en Caiphas die onze Heer Jezus Christus veroordeelden tot het kruis, zijn op een verschrikkelijke manier aan hun einde gekomen. Zij hebben zelfmoord gepleegd, zoals 15 eeuwen later Luther. God laat niet met zich spotten.

 7. En jq beste Jules,
  Joh 9:1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand, die blind was van zijn geboorte af.
  Joh 9:2 Zijn leerlingen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind werd geboren?
  Joh 9:3 Jesus antwoordde: Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd; maar de werken Gods moeten in hem worden geopenbaard.
  Joh 9:4 Zolang het dag is, moet Ik de werken verrichten van Hem, die Mij heeft gezonden; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.
  Joh 9:5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.
  Joh 9:6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond, maakte slijk van het speeksel, streek hem het slijk op de ogen,
  Joh 9:7 en sprak tot hem: Ga u wassen in de vijver van Siloë (dat betekent: Gezonden). Hij ging er heen, waste zich, en kwam ziende terug.
  Joh 9:8 Zijn buren nu, en zij die hem vroeger als bedelaar hadden gekend, zeiden: Is dat niet de man, die zat te bedelen?
  Joh 9:9 Sommigen zeiden: Hij is het. Anderen weer: Neen, hij lijkt op hem. Zelf zei hij: Ik ben het.
  Joh 9:10 Men zei hem dus: Hoe zijn dan uw ogen open gegaan?
  Joh 9:11 Hij antwoordde: De man, die Jesus heet, maakte slijk, bestreek er mijn ogen mee, en sprak tot Mij: Ga naar de vijver van Siloë, en was u. Ik ging dus, waste mij, en kon zien.
  Joh 9:12 Men zeide hem: Waar is Hij? Hij antwoordde: Dat weet ik niet.
  Joh 9:13 Toen bracht men den gewezen blinde naar de farizeën.
  Joh 9:14 Nu was het die dag juist een sabbat, toen Jesus slijk had gemaakt en hem de ogen had geopend.
  Joh 9:15 Ook de farizeën ondervroegen hem, hoe hij het gezicht had teruggekregen. Hij sprak tot hen: Hij deed slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.
  Joh 9:16 Sommigen van de farizeën zeiden: Die man komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Maar anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke wonderen doen? En er ontstond onenigheid onder hen.
  Joh 9:17 Men ondervroeg dus den blinde opnieuw: Wat zegt ge zelf van Hem, nu Hij u de ogen geopend heeft? Hij sprak: Hij is een profeet.
  Joh 9:18 Maar nu geloofden de Joden niet, dat hij blind was geweest, en het gezicht had teruggekregen, voordat ze de ouders van den genezene hadden ontboden.
  Joh 9:19 Ze ondervroegen hen: Is dit uw zoon, die naar gij zegt, blind is geboren? Hoe ziet hij dan nu?
  Joh 9:20 Zijn ouders gaven ten antwoord: We weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind is geboren.
  Joh 9:21 Maar hoe hij zien kan, dat weten we niet; of wie zijn ogen geopend heeft, we weten het niet. Vraagt het hemzelf; hij is meerderjarig, en zal zich zelf wel verantwoorden.
  Joh 9:22 Zo spraken zijn ouders uit vrees voor de Joden; want reeds waren de Joden overeengekomen, om iedereen uit de synagoge te bannen, die Hem als den Christus beleed.
  Joh 9:23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij is meerderjarig; ondervraagt hemzelf.
  Joh 9:24 Opnieuw riepen ze nu den gewezen blinde, en zeiden tot hem: Geef eer aan God; wij weten, dat die man een zondaar is.
  Joh 9:25 Hij antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik: dat ik blind was, en nu zie.
  Joh 9:26 Ze zeiden hem dan: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij u de ogen geopend?
  Joh 9:27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het nog eens horen? Wilt gij ook soms zijn leerlingen worden?
  Joh 9:28 Ze zeiden hem honend: Gijzelf zijt een leerling van Hem; wij blijven leerlingen van Moses.
  Joh 9:29 We weten, dat God tot Moses gesproken heeft; maar waar Deze vandaan is, dat weten we niet.
  Joh 9:30 De man antwoordde hun: Het is toch wel wonderlijk, dat gij niet weet, waar Hij vandaan is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend.
  Joh 9:31 We weten toch, dat God geen zondaars verhoort, maar hem alleen, die godvrezend is en zijn wil volbrengt.
  Joh 9:32 Nooit in der eeuwigheid is het gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend.
  Joh 9:33 Als Hij niet van God kwam, zou Hij niets kunnen doen.
  Joh 9:34 Ze antwoordden hem: In zonden zijt ge geboren van boven tot onder; en ge leest ons de les? En ze wierpen hem buiten.
  Joh 9:35 Jesus vernam, dat men hem buiten geworpen had; en toen Hij hem aantrof, sprak Hij tot hem: Gelooft ge in den Mensenzoon?
  Joh 9:36 Hij antwoordde: Wie is het, Heer; dan zal ik in Hem geloven.
  Joh 9:37 Jesus sprak tot hem: Ge hebt Hem gezien; Hij is het, die met u spreekt.
  Joh 9:38 Toen zei hij: Heer, ik geloof. En hij wierp zich voor Hem neer.
  Joh 9:39 En Jesus sprak: Tot dit vonnis ben Ik in deze wereld gekomen: dat de blinden zouden zien, en de zienden blind zouden worden.
  Joh 9:40 Enige farizeën, die bij Hem waren, hoorden dit, en zeiden Hem: Zijn ook wij soms blind?
  Joh 9:41 Jesus sprak tot hen: Als gij blind waart, hadt gij geen zonde; maar nu gij zegt: We zien; nu blijft uw zonde.

  Zo is het en zal het blijven!!!

 8. De meeste mensen zijn kuddemensen. Ze hebben niet leren of mogen nadenken;
  Ik denk dat alle extremisme niet goed is;
  Mensen moeten proberen te luisteren naar elkaar en proberen op een goede manier te communiceren
  Iedereen moet respect hebben voor elkaar vind ik.
  Waarom de paus altijd afschilderen als verkeerd, ziet ook eens de goede kanten van mensen;
  Milla

  1. Beste camilla, Milla,
   Jezus zei:”Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.”
   Kijk eens goed naar die ‘paus’ Bergoglio, luister naar wat hij durft zeggen, zie wie hij hartelijk ontvangt en wie hij met extreme woede haat.
   Hij houdt niet van Jezus, hij knielt nooit voor het uitgestalde Sacrament, hij knielt wel voor vreemde vrouwen maar hij heeft een diepe afkeer van Onze lieve vrouw, terwijl hij voor de camera mooie katholieke woordjes spreekt die hij zelf niet gelooft.

 9. Het gaat niet enkel om geweld van islamieten tegen Christenen, wereldwijd, beste Veroon. Ook in Israël weet men van wanten ! En daarvoor hoeven we niet terug te grijpen op de 7de eeuw, in 610 in Antiochië of in 614, in Jeruzalem, toen Christenen met duizenden werden vermoord. Het huidige neo-joodse volk van etnische kazars zionisten doet het voorkomen alsof dat volk eeuwig onschuldig is, en desondanks eeuwig vervolgd werd. Benadrukken dat een joods persoon, zoals ieder mens, misschien ook een slecht mens kan zijn, is reeds volgens de heersende media opvattingen, een bewijs van antisemitisme. En indien men beweert dat er historisch gezien, sprake is van woekeraar, souteneur, revolutionair of slavenhandelaar, dan is er nog steeds sprake van antisemitisme. Want, “het doden van een joods persoon doet God huilen, want hij is de drager van de universele ethiek, en men dood daarmee de eeuwige onschuld.” Zoals de sociologie professor A. Noher, van de Brusselse Universiteit zegt, “Eén ding bezit het jodendom, dat men niet vindt in de andere geloofsrichtingen, en dat is de onschuld…..”, ……….. “de spirituele onschuld”, afkomstig uit “de Thora, de Talmud en de Bijbel”. En verder zegt hij, “ja, wij zijn onschuldig aan een zeker aantal misdaden, misdaden begaan door anderen. Ja, het Christendom is schuldig.” Hoe kun je zoiets zeggen als men de echte geschiedenis kent, een bewijs te meer van de inversie, beschuldig de tegenstander van de eigen misdaden.
  En nu komt het, beste Veroon, in Israël doodt men ongestraft priesters, monniken en zusters in kloosters. Volgens de schrijver Israël Shamir, (1) heeft enkele jaren terug, een kolonist, Asher Rabo, meerdere monniken gedood met een bijl. Het bloed dat stroomde wreef hij op de muren van het klooster. Hij kon worden overmeesterd door een redding brengende monnik van het klooster Put van Jacob. Maar een Israëlische rechtbank achtte de kolonist niet schuldig want hij was niet toerekeningsvatbaar. Wat later werden 2 Russchische zusters vermoord, ook met een bijl, in het klooster Sint Johannes de Doper. Bijna alle moordenaars van geestelijken en schenders van kerken en moskeeën worden niet toerekeningsvatbaar geacht door de joodse rechters. Hun psychische niet verantwoordelijkheid was niet normaal. Joden hebben zichzelf geplaatst boven de wet, want het gaat om de doxa, “een niet-jood kan geen rechter zijn over joden.” Antisemitisme is volgens Abraham Foxman, “de hersen ziekte van niet-joden.” Ieder joods persoon is een zondebok, een onschuldige aan wie men alle kwaad toekent.
  (1) geciteerd door Abbé Olivier Rioult, in “De la question juive”, blz. 402.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht