Extreem gelovige katholieken

“Extreem gelovige katholieken  moeten geweerd worden als jurylid bij het Hof van assisen”, dat is althans de mening van  de strafpleiter Wouter van Steenbrugge, die drie dokters verdedigt, die op “barbaarse wijze”  een euthanasie voltrokken hebben op een psychisch gestoorde vrouw , zonder dat dit verantwoord was. De zussen van de vrouw in kwestie hebben klacht ingediend en dit heeft nu na lange jaren gerechtelijke procedures, geleid tot dit proces voor het Hof van assisen te Gent.

Gelovigen moeten dus uit het maatschappelijk leven verbannen worden. Zij mogen geen jurylid zijn, want zij zouden wel eens anderen op ” verkeerde ” gedachten kunnen brengen, hen doen nadenken…Dit proces kan nu juist leiden tot een echt publiek debat over het doden van mensen , die bv als psychisch verloren worden beschouwd, maar die dit soms helemaal niet zijn. Voor de georganiseerde vrijzinnigheid komt dit op het verkeerde moment, nu ook over de termijn voor het plegen van abortus  opnieuw discussie is( al wordt die door de media zeer eenzijdig weergegeven.)

Wij die dachten dat het uitsluiten van mensen eigen was aan totalitaire staten, de communistische dictaturen, nazi-Ditsland, de fundamentalistische moslimlanden…het monddood maken van mensen met een politiek niet correcte mening, is ook in dit land reeds werkelijkheid!…

Wie euthanasie in twijfel trekt, is” een extreem gelovige katholiek”…alsof alleen maar katholieken twijfels zouden hebben met het fysiek uitschakelen van een mens . Wat zijn nu extreem gelovige katholieken? Volgens een andere gekende advokaat die in dezelfde militante pas loopt, Hans Rieder, zijn dat katholieken met extreme gedachten, dit wil eigenlijk zeggen, katholieken die trouw zijn aan de leer van de Kerk over de onschendbaarheid van het leven…Die moeten geweerd worden en het” zou zelfs beter zijn mocht men wel religieuzen(bv priesters) als jurylid bij assisen toelaten, omdat deze nu ” veel opener van geest geworden zijn”…Pas u aan aan onze ideologie, of wij maken u monddood…

Er is een proces aangespannen door de zussen van de vrouw met zware psychische problemen, die door drie dokters  door vergiftiging gedood werd. Dit proces wordt voor het assisenhof gevoerd. Omdat hierdoor de hele euthanasieproblematiek opnieuw in de openbaarheid wordt gebracht, is dit tegen de zin van de militante vrijzinnigheid, die een belangrijke drukkingsgroep vormt binnnen het gerecht en  in de media.

Deze groep ziet dit proces met lede ogen aan en schuwt het zelfs niet met allerlei onwaarheden en valse aantijgingen op de proppen te komen, Zo zouden de Broeders van Liefde en de gekende broeder Stockman aangestuurd hebben op een proces voor assisen. Zelfs door “Rome ” zou druk zijn uitgevoerd op het Belgische gerecht…De loges moeten zeker in paniek zijn, om  dergelijke onzin te bedenken

Intussen bent u gewaarschuwd…wellicht bent u ook een “extreem gelovige katholiek” en kan men u op elk ogenblik ter verantwoording roepen…

Auteur:Veroon ter Zee

17 commentaren op “Extreem gelovige katholieken

 1. Ergens logisch toch, ik ben zelf gelovig en in een euthanasie zaak of abortus zaak ben ik niet onpartijdig je moet voor de waarheid uitkomen, maar ongelovigen zeggen juist als Pilatus: Wat is waarheid?

 2. Het is ergens logisch, maar wel overdreven, natuurlijk als je juist als ik gelovig bent ligt euthanasie en abortus zeer moeilijk, maar waar vindt je nog onpartijdigheid.

 3. Eigenlijk zouden abortus- en euthanasiekwesties de confessies en politieke kleuren moeten overstijgen omdat het over het leven in het algemeen gaat. Dat vooral links pro abortus en pro euthanasie is, bewijst de blindheid van hun ideologie. Het uitsluiten van gelovigen, die het leven in zijn totaliteit willen zien, laat zien dat men verkiest blind te blijven. Geen mens zo blind als een die niet wíl zien.

  1. Niet alleen ‘vooral’ politiek links maar ook – ‘vooral en zeer prominent’ – politiek blauw.

  2. Hoe dom ben je als je een standpunt inzake abortus/euthanasie in een links/rechts hokje wil duwen en ook nog eens aan dit standpunt de ideologie als geheel wil betwisten.

 4. 13 juli 1917 – O.L.V. te Fatima:

  “« Ik zal de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zoniet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken.”

  De toewijding is er nooit gekomen, de dwalingen van het Marxisme zijn intussen al lang hier, inclusief de vervolging van alles wat nog maar ruikt naar Katholicisme.

  Zou Wouter van Steenbrugge hetzelfde reageren moest het over moslims gaan? Of zou hij dan beschuldigd worden van racisme?…

  1. Zr. Lucia van Fatima heeft meermaals bevestigd dat de toewijding is uitgevoerd volgens de wens van O.L.V.

   1. Bedoel je de échte of de dubbelganger?

    Vanaf 1960 wordt niemand meer bij haar toegelaten, zelfs haar eigen biechtvader niet… Ze zou dan ziekelijk zijn.

    In 1967 zien we plots een vrolijk ogende Lucia die in niks gelijkt op wie ze vroeger zou geweest zijn…

    Bekijk de foto’s van voor en na en een klein kind kan zien dat dit NIET dezelfde vrouw is. Zelfs haar handschrift zou compleet veranderd zijn…

    1. De echte soeur Lucia is overleden in 1959, vlak vòòr het V2 concilie van start ging. Haar boodschap zou vòòr 1960, bekend moeten worden gemaakt. Met haar dood waren protesten van haar kant, dus uitgesloten. De omstandigheden van overlijden zijn niet bekend, de leeftijd zou ongeveer 47 jr. moeten zijn geweest als ze ongeveer 12 jr. was in 1917 (dus geboren in 1905). Dat jaar van overlijden zou vroegtijdig kunnen zijn geweest. Er stond veel op het spel voor de gemijterde schurken die de V2 coup beraamden. Moord kan dus niet uitgesloten worden. In die kringen op dat maçonnieke niveau vormt dat geen beletsel. Voorts, de tweede soeur Lucia diende zich pas veel later aan.
     De cel van de echte soeur Lucia was hermetisch afgesloten en uitgekamd in hoeken en gaten, zodat er geen sporen achter konden blijven. Dit is ook gebeurd in Spandau, Berlijn, na het overlijden van Rudolf Hess. De tweede Lucia overleed in februari 2005. De kaak en de tanden van de tweede soeur Lucia wijken sterk af van de echte, authentieke Lucia. Over de kleur van de ogen valt niets te zeggen, omdat enkel zwart wit foto’s van de echte Lucia beschikbaar zijn. de oren zijn bij beiden niet te zien. Zie de foto’s op de Franse google. Ook daar wordt de vraag opgeworpen over de dubbelgangster. Bij het overlijden van de tweede Lucia, kan men constateren dat zij niet 100 levensjaren telde.

 5. “Gij zult niet doden.” Is het dat niet dat de natuurwet ons voorhoudt en de staat ertoe aanzet en gebiedt het leven van zijn onderdanen te beschermen.

 6. Ik ben tegen abortus, wat een modern woord is voor kindermoord; moord, want zeer welbewust, dus met voorbedachte rade.
  Dus ik ben ook extreem katholiek, vooral omdat ik kerkgaand en welbewust (= nadat ik er goed over heb nagedacht) r.k. ben.
  Nou ja, dan zij het zo: what’s in a word shakespeare said (Hij zij niét: asked, vroeg).
  Ik vind mensen het meest waardevolle wat bestaat (gelovig gezegd: de mens is de kroon van Gods geschapen). Dus is moord in álle gevallen strafbaar. Wat is er extreem aan die gedachte? Over de hoogte van de straffen, kan men redetwisten, maar strafbaar is het absoluut wel.

 7. Correctie i.v.m. vervelende Nederlandse fout:
  Ik ben tegen abortus, wat een modern woord is voor kindermoord; moord, want zeer welbewust, dus met voorbedachte rade.
  Dus ik ben ook extreem katholiek, vooral omdat ik kerkgaand en welbewust (= nadat ik er goed over heb nagedacht) r.k. ben.
  Nou ja, dan zij het zo: what’s in a word shakespeare said (Hij zij niét: asked, vroeg).
  Ik vind mensen het meest waardevolle wat bestaat (gelovig gezegd: de mens is de kroon van Gods Schepping). Dus is moord in álle gevallen strafbaar. (Moord is zelfs volgens de huidige menselijke wetten strafbaar tijdens oorlog!)
  Dus, wat is er extreem aan de gedachte dat kindermoord fout is? Over de hoogte van de straffen, kan men redetwisten, maar strafbaar is het absoluut wel.

 8. Voor alle duidelijkheid:
  Het is niet ‘Wouter’ maar ‘Walter’ Van Steenbrugge.

 9. Er is in de media al heel wat verkeerde informatie gegeven dat door show-advocaten in de pers gevoerd wordt. De enige terechte vraag is, of de euthanasie waarvan sprake uitgevoerd werd volgens de normen van de wet. Niet meer, maar ook niet minder. Dat het links progressieve kamp maar ook het ultraconservatieve kamp hier aan recuperatie doen is meer dan duidelijk.
  De persoonlijke opvatting over al dan niet euthanasie zou hier niet ter sprake mogen komen.

 10. Raa dat reacties enkel op het net komen, wanneer ze aan de ‘politiek – correcte’ opvattingen passen van de redactie. Maar goed, dat weten we dan ook weer. Van een uitwisseling van ideeën is dan ook geen sprake. Jammer, maar helaas.

  1. @ staf De Laet
   Kortom, de Tien Geboden zijn achterhaald? niet meer aangepast aan de moderne samenleving? em Jezus is aan vervanging toe? Mooi zo. Wat stelt u voor? Gaat u zelf aan het kruis hangen? Wie zou u willen dat u daarvoor zal gaan vervolgen zodat u nog beter de zielen kunt verlossen dan Jezus zelf? Misschien heeft u ook een nieuwe definitie voor Geestelijke Liefde, Waarheid en Geestelijk Leven?
   Bent u nu eindelijk de nieuwe langverwachte wereldheerser?

 11. eric-b-l schreef:
  23 januari 2020 om 08:14
  @ staf De Laet
  “Kortom, de Tien Geboden zijn achterhaald? niet meer aangepast aan de moderne samenleving? em Jezus is aan vervanging toe? Mooi zo. Wat stelt u voor? Gaat u zelf aan het kruis hangen? Wie zou u willen dat u daarvoor zal gaan vervolgen zodat u nog beter de zielen kunt verlossen dan Jezus zelf? Misschien heeft u ook een nieuwe definitie voor Geestelijke Liefde, Waarheid en Geestelijk Leven?
  Bent u nu eindelijk de nieuwe langverwachte wereldheerser? “

  Wel beste Eric-b-l u schreef dit aan staf De Laet.
  Maar dat is juist het antwoord op de vraag van Jezus Christus Onze Heer God en Verlosser.
  Rev 14:7 En hij riep met machtige stem: Vreest God! Geeft Hem ere! Want gekomen is het uur van zijn oordeel. Aanbidt Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, De zee en de waterbronnen.
  Rev 14:8 Een andere engel, een tweede, volgde en riep: Gevallen, gevallen! Bábylon de grote! Die al de volken dronken maakt Met de driftwijn van haar ontucht.
  Rev 14:9 Een andere engel, een derde, volgde en riep met machtige stem: Zo iemand het Beest aanbidt en zijn beeld, Het merkteken aanneemt op voorhoofd of hand;
  Rev 14:10 Dan zal hij drinken de wijn van Gods toorn, Onvermengd bereid in de beker van zijn gramschap. Gepijnigd zal hij worden Door vuur en door zwavel. Ten aanschouwen der heilige engelen En voor het aanschijn van het Lam.
  Rev 14:11 De rook hunner foltering stijgt op in de eeuwen der eeuwen, Ze hebben geen rust dag of nacht: Zij die aanbidden het Beest en zijn beeld, Al wie het merkteken draagt van zijn naam.
  Rev 14:12 Hier geldt slechts het geduld der heiligen, Die de geboden van God en het geloof in Jesus bewaren!
  Wie bewaart er nog de geboden van God en het geloof in Jezus ?
  Rev 14:14 Ik zag toe, en zie: Een witte wolk, en op die wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd, een scherpe sikkel in zijn hand.
  Rev 14:15 En weer een andere engel trad uit de tempel, en riep met machtige stem tot Hem, die op de wolk was gezeten: Sla uw scherpe sikkel uit, Want gekomen is het uur om te maaien; Geel staat de oogst van de aarde.
  Rev 14:16 En Die op de wolk was gezeten sloeg zijn sikkel uit over de aarde, en de aarde werd afgemaaid.
  Rev 14:17 Nog een andere engel trad uit de tempel des hemels; ook hij droeg een scherpe sikkel.
  Rev 14:18 Weer een andere trad uit van het altaar, en deze had macht over het vuur; hij riep met geweldige stem tot hem, die de scherpe sikkel voert, en hij sprak: Sla uw scherpe sikkel uit, Snijd af de trossen van de wijnstok der aarde; Want zijn druiven zijn rijp.
  Rev 14:19 Toen sloeg de engel zijn sikkel uit over de aarde; hij sneed de trossen af van de wijnstok der aarde, en wierp ze in de grote perskuip van Gods toorn.
  Rev 14:20 En buiten de stad werd de perskuip getreden, en uit de kuip stroomde het bloed tot aan de tomen der paarden, duizend zes honderd stadiën ver.
  Dat is het Geloof hebben in Jezus Christus! Beste eric-b-l

  Wie begrijpt dit???

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht