De NWO en Iran. Conservatieve en progressieve christenen.

De nieuwe wereldorde (NWO) is volgens Rationalwiki een “vage samenzweringstheorie“. Dat is zeker niet wat president George Bush I voor ogen stond. In 1992 na de ontbinding van de Sovjetunie gebruikte hij de term ettelijke keren: “We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order…”  Hij was tot die slotsom gekomen in zijn contacten met tal van wereldleiders (Gorbatsjov, de dalai lama, de paus..) in dat memorabele jaar. U weet wel, de nieuwe wereldorde, vrijheid en democratie, vrije markt die zich uitbreidt over de hele wereld. Laten we dat de nieuwe wereldorde 1.0 noemen.

Iran is een schakelland in NWO 1.0

Wiki Commons. De kaart van de Britse strategische onderzoeker Mackinder, 1903. Hij beschrijft haarfijn de gebieden die de NWO moet beheersen om de wereld te controleren.

In deze kaart is het kerngebied van de wereld de landbrug Europa-Azië. Dat is het hartland van de wereld. Nu is dat de Russische Federatie, China, de voormalige Aziatische Sovjetrepublieken en de zuidelijke punt ervan Iran. Het zuiden van Iran zit in de “inner crescent” of inwendige gordel in een zeer strategische positie O-W en N-Z. Het grenst verder aan het woestijngebied van het Arabische schiereiland via Irak. Wie de landbrug en de inwendige gordel beheerst, controleert volgens Mackinder de wereld.

Amerika beschouwt hij als een perifeer continent, dat het vooral moet hebben van zijn zeemacht waarmee het de uitwendige gordel (“outer crescent“) kan controleren om zo het Aziatische wereldeiland (“crescents” en “pivot area“) samen met zeemogendheid Groot-Brittannië en enkele continentale West-Europese bondgenoten te omsingelen en te penetreren.

De clou is – maar dat kon Mackinder nog niet helemaal weten – dat een groot deel van de olie- en gasvoorraad van de wereld zich in in die inwendige gordel en de aanpalende woestijn- en steppegebieden bevindt.

NWO 1.0 is het olie-militaire complex

Uit: kairoscenter.org. The land belongs to God. Conversation about endebtment and debt slavery. Foto van de economische historicus Michael Hudson (1939)

De economist Michael Hudson schreef een indringend artikel over de huidige situatie in de Amerikaans-Russische blog thesaker.is van 5 januari. Dit is de url: https://thesaker.is/america-escalates-its-democratic-oil-war-in-the-near-east/

Hudson heeft in de jaren 70 voor Wall Street gewerkt en later voor denktanks in Washington. Uit onvrede daarover heeft hij zich sinds de jaren 90 op onderzoek geconcentreerd. Hij is een wereldspecialist over de schuldproblematiek in de menselijke geschiedenis. Hij beschrijft hoe economieën vanaf de Assyriërs regelmatig in zo’n spiraal terechtkomen waarbij de rente-extractie van een parasiterende klasse de bovenhand haalt en op den duur de werkelijke economie aanvreet. In de oudheid werd dan soms een ‘genadejaar”  ingelast met schuldverlichting van de boerenbevolking.

Voor Hudson is Iran een scharnier in 0.1 niet alleen omwille van zijn geostrategische ligging en omdat het olie en gas heeft, maar omdat het de dictaten van 0.1 niet volgt. En dat al bijna zeventig jaar met onderbrekingen.

In 1953 nationaliseerde de democratisch verkozen Iraanse premier Mossadegh de oliemaatschappij. Hij werd door de recent opgerichte CIA en de Britse MI6 in een staatsgreep eruit gebonjourd. De eerste “color revolution” zoals er vele zouden volgen vooral na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Brein erachter was Kermit Roosevelt, de kleinzoon van de vroegere president. De sjah keerde daarop terug en voerde een brutaal neoliberaal bewind. De enige vrijplaatsen waren paradoxaal genoeg de moskeeën. De Amerikanen lieten de sjah uiteindelijk in 1979 vallen maar hadden Khomeini en de beweging totaal verkeerd ingeschat. Er kwam een overkoepelend klerikaal regime en daarnaast een burgerlijk regime. Achterlijk volgens bepaalde Westerse normen maar sociaal voelend en sterk anti-neoliberaal.

Als de Amerikanen Iran niet kunnen controleren, dan zetten ze het buiten spel via sancties enz. Wat ze echter niet buiten spel kunnen zetten, is Saoedi-Arabië. In 1973 verviervoudigde OPEC de olieprijs maar ook de prijs van de (Amerikaanse e.a) landbouwproducten steeg navenant.  Er kwam een deal. De Saoedi’s mochten het surplus houden maar verbonden zich ertoe ten eeuwigen dage in dollars te verhandelen en Amerikaanse schatkistcertificaten te kopen. Sinds de Vietnamoorlog is de VS chronisch deficitair maar ze bleven dollars drukken. Als alle anderen die verder aanvaarden, is er geen probleem voor de VS. Het militair-industrieel complex kan verder woekeren. De Saoedi’s zijn de pilaar van de dollarhegemonie geworden. Met hun dollars kunnen ze onbeperkt militair materieel in de VS kopen, vastgoed in de VS en elders maar geen “strategische” industrieën in de VS. Ze zijn ook de grootste klanten van de Amerikaanse militaire industrie.

De reserves van de centrale banken in de wereld zijn nog altijd voor het grootste deel dollartegoeden. Landen kunnen met mekaar handel drijven en betalen in dollar alhoewel lokale munten meestal handiger zijn. Ze kunnen bedrijfs- en andere obligaties in de VS kopen, bv. een winkelketen overnemen maar zeker geen strategische industrieën. Het meest voorkomende is daarmee weer nieuwe schatkistcertificaten kopen. Zo kan je doorgaan tot in het oneindige.

Israël en het Midden-Oosten beleid

Je kunt je afvragen: bepaalt Israël het beleid? Hudson is duidelijk. De NWO 0.1 is determinerend en niet Israël of de Saoedi’s op zichzelf. Israël is het pro-Amerikaanse “vliegdekschip” in het Midden Oosten. U kent dat, beperkte oppervlakte maar vol gestouwd met vliegtuigen, raketten en bommen. De Saoedi’s zijn even noodzakelijk voor de VS maar dan als de pilaar van de dollarhegemonie. Zo kan Amerika verder geld drukken, schulden maken zonder dat ze ooit failliet kunnen gaan en het militair-industrieel complex uitbreiden in het Midden Oosten en nu ook in Afrika en het Verre Oosten.

Daarmee is duidelijk gezegd: de door de Amerikanen geleide 0.1 zal de controle over de olie nooit los laten niet in het Midden Oosten en ook niet in Venezuela. Trump had beloofd in zijn verkiezingscampagne om oorlogen te beëindigen en de soldaten naar huis te brengen. Maar hij zit vast in een systeem. Dat is de laatste weken duidelijk geworden: ze zouden de Syrische olievelden houden. Volgens het laatste nieuws uit Israël (de militaire site “debka.com“) zijn daar nu al Saoedische technici aanwezig om de installaties weer op te bouwen. Ook de Irakese olievelden zullen ze als “compensatie” deels houden rechtstreeks of via een satellietstaat (het Noord-Irakese Koerdistan).

Conservatieve christenen moeten maar eens ophouden met Trump altijd als een slachtoffer van “de diepe staat” te zien. Zijn persoonlijke bedoelingen mogen dan wel nobel zijn (patriottisch, antiglobalistisch) maar zoals onze oma’s zeiden: “Ook de weg naar de hel is met goede bedoelingen geplaveid“. Hij zit in een systeem, is er deels slachtoffer van maar gaat er ook 100% voor. Hij wil 1.0 kost wat kost bestendigen. Hij heeft een mateloze bewondering voor het leger ook al is hij er nooit bij geweest. Prestige van de VS. Omdat hij 1.0 wil veilig stellen, is hij uit het Parijse klimaatakkoord getreden. Dus niet omdat hij een klimaatscepticus is of een vijand van de wetenschap.

Uit een kritische site uit de Balkan: https://www.balkanspost.com/article/381/saudiarabia-donaldtrump-us-israel-jerusalem-quds

Hier zie je de drie symbolen samen: Israël (het vliegdekschip) en Saoedi-Arabië (de dollarpompinstallatie) in dienst van de door de Amerikanen geleide NWO 1.0.

KSA licht de Westerse vreemdelingenlegioenen

Het symbool van KSA of Koninkrijk Saoedi Arabië. Wikipedia

Saoedi Arabië speelt volgens Hudson nog een andere onmisbare rol in 1.0. Het bezielt, rekruteert de Westerse vreemdelingenlegioenen, financiert ze zelfs deels samen met de andere Golfstaten. Westerse geheime diensten leiden die jihadisten dan op in grensgebieden (bv. Noord-Jordanië) en schrijven ze in als “rebellen”. Sinds Vietnam is het duidelijk dat Westerse “democratieën” geen langdurige, massale grondoorlog met inzet van honderdduizenden dienstplichtigen kunnen voeren. Dat is voor de partij aan het bewind politieke zelfmoord. In de plaats is gekomen de luchtoorlog (bv. Joegoslavië), enkel nog een beperkte inzet op de grond en de oorlog met pro-Westerse proxy’s (bv. jihadisten in Kosovo, Bosnië, Afghanistan onder de Sovjets, Syrië..). Die kunnen zich wel eens tegen hun meesters keren (bv. Libië, Benghazi) maar dat is een andere zaak.

De naam “vreemdelingenlegioen” is op zijn plaats. De Fransen voerden daarmee de “vuile” operaties uit in hun koloniale oorlogen in de jaren 1890-1900. Dat was een bedenksel van de vrijmetselaar Ferry. Het legioen bestond uit vreemdelingen zonder papieren, landlozen, misdadigers met strafomzetting die een magere soldij opstreken. Waren er slachtoffers aan de Franse kant dan haalde dat de pers nauwelijks omdat het geen “Franse” militairen waren. Zo kon de katholieke oppositie in het parlement hem niet uit het zadel lichten.

De babylonische verwarring van vele christenen

Alex Jones, de stichter van Infowars. Wikipedia-foto

Alex Jones was kritisch i.v.m. 9/11, de coup in Oekraïne, de vermeende gasaanvallen in Syrië. Zijn christelijke overtuiging is bekend. Maar voor Iran zet hij alle kritische zin aan de kant. De uitschakeling van Suleimani was noodzakelijk omdat .. de ayatollahs samenheulen met … de Amerikaanse diepe staat (via Kerry, Obama…) om een (wereld?)oorlog te provoceren om zo Trump en de economie onderuit te halen. Suleimani plande een grote aanslag op Amerikanen in de groene zone van Bagdad volgens de intel (inlichtingen) die de president van de inlichtingendiensten gekregen had. Die intel was volgens Jones absoluut betrouwbaar. Tot nu toe kreeg de president meestal verkeerde intel maar deze intel is in Jones zijn ogen absoluut betrouwbaar. Hard chirurgisch optreden, luchtbombardementen en desnoods veel laarzen op de grond is een laatste kans om de totale wereldbrand te vermijden!! Belachelijke praat gevaarlijk ook omdat Jones vele mensen inspireert.

Wat bezielt er Alex Jones en zo vele conservatieve christenen in de VS dat ze zodra het over Iran gaat, alle redelijkheid verliezen? Je merkt dat in de kijkerscommentaren op Fox News, bv. Fox and Friends, één van de weinige main stream programma’s dat pro Trump is en massaal bekeken wordt. Hebben de “Christenen voor Israël” hun het hoofd op hol gejaagd? Vele joden zien in de oorlog tegen Iran een sluitstuk in de eindstrijd die in deze wereld gevoerd moet worden. Iran is Amelek uit het Oude Testament. Het is de laatste en gevaarlijkste incarnatie ervan en moet worden vernietigd.

11 bekende joden in Perzië wonend of van Perzische afkomst volgens Wikimedia. Het gaat van de profeet Daniël over Esther tot een grote middeleeuwse geneersheer, musici en moderne popsterren.

De meeste Amerikanen hebben er geen benul van dat er al 2600 jaar joden in Perzië/ Iran wonen, eigenlijk al vanaf de ballingschap. In de montage hierboven ziet u er enkele.

Het is griezelig dat intelligente conservatieven en christenen zoals Michael Savage (de “economic collapse blog“)  zich in dat volgens hen nakende “Armageddon” lijken te verkneukelen. Het zou een “groot ontwaken” brengen. De VS heeft er al gekend omstreeks 1720, 1840.. en nu hopen ze op een finale ervan. Het sterk verspreide “Christenen voor Israël” is daarbij echter een slechte leidsman. Plat gezegd, God is geen paard, je kunt niet in zulke zaken op twee paarden speculeren. Dan ben je alleen maar een “lauwe” aanhanger van de twee. De Bijbel waarschuwt daarvoor: “Niet omdat je warm of koud bent, maar omdat je lauw bent…”

Progressieve christenen kijken weg en vallen voor NWO 2.0

Progressieven hoor je weinig als het over christenvervolging gaat. Dat een Soleimani effectief IS bestreden heeft, de grootste vijand van de christenen, lijken velen niet te beseffen. Hoor je de paus over de christenen in het Midden Oosten? Met mondjesmaat. Over de christenvervolging in Afrika (duizenden doden per jaar in Nigeria) hoor je hem al helemaal niet. Voor progressieven is de wereld nu eenmaal zoals ze is en er is altijd migratie naar het noorden als oplossing. Ze hebben belangrijkere zaken aan hun hoofd, bv. de redding van de wereld van de milieucatastrofe.

Hudson gebruikt de term NWO 2.0 niet. Richard Haass doet dat wel in zijn boek van 2019. Hij is de voorzitter van de meest elitaire denktank ter wereld: de Council on Foreign Relations. Met de wereldorde 2.0 bedoelt hij wat we kunnen noemen het ICT-groene complex. Dat is de vergroening in werken, wonen, produceren, consumeren. Dat kan niet zonder ICT en zelfs zeer veel ICT, die nochtans zeer energieverslindend is. Meer bepaald kan het niet zonder het massaal uitrollen van het 5G-internet. Overal moeten sensoren komen die in “real time” gegevens doorgeven van individueel autogebruik en huiselijk energieverbruik. Die moeten ook de zelf rijdende auto’s en shuttles sturen en monitoren. Hetzelfde in de industrieën. Alles moet gestuurd en gemonitord worden. De technocratie neemt het hele leven over. Dat alles voor het goede doel om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatopwarming te beperken.

Daarvoor is volgens Haass een verder los laten van soevereiniteit nodig. Er was er al niet veel over in 1.0 maar nu moet ook de rest voor de bijl. Het is duidelijk waarom. Internationale organisaties gaan alles monitoren: de carbon credits, de uitwisseling ervan, de misbruiken. Supranationale organisaties zoals de EU, arbitrage-instellingen (carbon, handelsakkoorden) nemen de boel over.

1.0 en 2.0 zijn absoluut onverenigbaar. Wie CO2 aanpakt, moet het militair complex danig afslanken. Dat is de grootste vervuiler en uitstoter van de wereld i.v.m andere industrietakken (staal, textiel..). Denk aan olieafval, scheikundige afval, verarmd uranium.

Wie 1.0 verder wil doorzetten zoals Trump rijdt tegen de kar van 2.0. Eigenlijk is dat een ongelofelijke kans. De elite is in een onoplosbaar conflict. 1.0 zowel als 2.0 zijn niet ons project maar een project van “de heer van deze wereld”. Het is absoluut dwaas van Westerse christenen om zich met 1.0 of 2.0 verder te vereenzelvigen. 2.0 kan ingekleed worden met nog meer individuele rechten voor bv. migranten, LGBT+. Dat maakt niet veel uit in een maatschappij die technocratisch overgenomen is. Het verdeelt de mensen nog verder onder mekaar. Geen verticale conflicten meer (bv Gilet Jaunes tegen de arrogante centraliserende macht dat het platteland en de kleine provinciale steden in de kou laat) maar alleen nog horizontale. Minderheden tegen minderheden. Het ultieme verdeel en heers.

Bovendien kost 2.0 fenomenaal veel geld. De Nederlanders hebben berekend wat dat hen gaat kosten tegen 2030 en 2050. Fenomenaal. De dollargeldpers alleen kan dat niet opbrengen. Ook het militair complex moet immers gevoed worden. 2% erbij voor de NAVO-landen en inzet ook in Azië.

Daarom willen de (Westerse) centrale bankiers af van de dollar. Carney van de Bank of England zei dat vlakaf tijdens hun bijeenkomst in september ll. Hij wil een korf van munten waarbij bv. de Chinese munt meer weging krijgt. Dat alles moet elektronisch beheerd worden door de centrale banken, een soort bitcoin van de centrale banken.

Laten we toch niet vallen voor deze mooie geste. Carney wil helemaal niet inclusief zijn voor de andere niet Westerse grote landen in de wereld. Hij wil ze mee in het bad. Ze moeten mee opdraaien voor oneindige geldcreatie “ex nihilo”. Carney laat ook verstaan dat er een afwaardering zonder voorgaande afkomt. Huizen, fabrieken, vervoermiddelen.. die niet aan de nieuwe normen beantwoorden, moeten genadeloos afgewaardeerd worden. Daar zal een enorm waardeverlies (in geld uitgedrukt) optreden.

Carney kiest dus resoluut voor 2.0 net zoals Haass van de CFR en zovele internationale bureaucratieën. De vlucht vooruit. De Rothschilds, Soros en de Rockefellers zijn hen voorgegaan in de jaren 80. Die hebben hun oliebelangen dan al afgestoten. Google koos ook en heeft de laatste tien jaar de partnerschappen met het Pentagon teruggedraaid.

Het is totale incompatibiliteit tussen 0.1 en 0.2, maar hopelijk geen echte (wereld)oorlog. Trump zijn optreden is het symptoom ervan. Voor de elite is het een zwaktemoment, “een huis dat verdeeld is, houdt niet stand”. Velen proberen op de twee paarden te wedden maar dat is opportunisme. Het is zoals de Christenen voor Israël die op de twee paarden wedden. Niet warm of koud maar lauw.

Laten we als christenen beseffen, dat 1.0 en 2.0 alleen maar een project van de “heren van deze wereld” zijn. Laten we ons niet vangen door wie zogezegd uit “antiglobalistische of patriottische overtuiging” in feite voor 1.0 of wie uit “humanitaire overwegingen” in feite voor 2.0 gaat. We zijn geen nuttige idioten voor de “heren van deze wereld”. Er lopen er al genoeg rond…

 

 

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

3 commentaren op “De NWO en Iran. Conservatieve en progressieve christenen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht