De verklaring van de onlangs geëxcommuniceerde heremieten van Westray

Drie heremieten (kluizenaars) van Westray (Orknay, Schotland) ontvingen op Kerstdag het bericht van hun excommunicatie, nadat ze op hun website een verklaring hadden gepost waarin ze zich openlijk distantiëren van paus Franciscus, en verklaren dat hij door zijn ketterij niet langer de paus kan zijn.

In die verklaring schrijven ze:

Het schip van Petrus is roerloos, en de bemanning, namelijk de Kardinalen, Bisschoppen en Priesters, lijkt verlamd door angst, niet in staat om de ernst van de situatie waarin ze zich bevinden, en het onderliggende kwaad die de Kerk aan het vernietigen is, te bevatten. De geest van Elia, die de profeten van Baäl confronteerde, is niet in hen; de moed van de Heilige Geest lijkt hen te hebben verlaten, en de Waarheden van het Evangelie hebben hen niet in actie gezet. Net  wanneer ze moesten spreken, hebben ze zich in stilzwijgen gehuld, en ze hebben geen woorden om de kapitein van het zinkende schip te confronteren.”

Ze constateren dat de situatie nog nooit zo erg geweest is:

“Nooit in de geschiedenis is er zo’n paus geweest, die door zijn daden, woorden en onderrichtingen de hele Kerk in verwarring heeft gestort. Er zijn slechte en immorele pausen geweest, zoals Johannes XII en Alexander VI, er zijn gekke pausen geweest zoals Urbanus IV, er zijn pausen geweest die te zwaar en te ongebalanceerd hervormden, zoals Paulus IV, en er zijn pausen geweest die het genot nastreefden, zoals Leo X, maar geen van hen heeft zo’n verontrusting teweeggebracht in de Kerk. Zulke dagen zijn niet meer gezien sinds de Ariaanse ketterij, en toch zijn deze dagen veel, veel erger. Een vreselijke duisternis heeft zich over de wereld en de Kerk verspreid. Modernisme, secularisme, humanisme en sciëntisme zijn de oude Waarheden van het Geloof aan het weg eroderen; en geholpen door de giftige ideologie van evolutie, die in het geheel geen wetenschap is, werden velen in de Kerk overtuigd dat de mens steeds beter wordt. Ze negeren dus het feit dat de afgelopen eeuw tirannen en oorlogen gezien heeft, die alle andere in de  geschiedenis doen verbleken, want geholpen door de wetenschap, werd het kwaad van oorlog en tirannie opgehemeld, en die vreselijke ophemeling is nog aan het toenemen, en het kwaad is werkelijk ongebreideld.

Tragisch genoeg heeft het hoofd van de Kerk op aarde, paus Franciscus, door zijn uitspraken, zijn gedrag, zijn leer en zijn daden, getoond dat hij inderdaad een grote ketter is. Hij heeft verklaard dat niemand naar de Hel gaat, hij ondermijnde de onverbreekbaarheid van het huwelijk, hij heeft zijn goedkeuring gegeven aan koppels die samenleven, hij heeft zich dubbelzinnig gedragen tegenover homoseksuelen en niet enkel homoseksuelen, maar een transgender en zijn verloofde, en abortusvoorstanders warm ontvangen. Paus Franciscus heeft verklaard dat de doodstraf ontoelaatbaar is, en finaal, in regelrechte tegenspraak met het Eerste Gebod, gezegd dat God alle religies heeft gewild en dat dit moet onderwezen worden in de Kerk, in haar seminaries, haar universiteiten en haar scholen.”

De heremieten laken vervolgens de stilte van de bisschoppen:

“In dit alles heeft stilte de bisschoppen omgeven. Niet in staat, of onwillig om de opvolger van Petrus te confronteren; ofwel door menselijk respect, angst voor schisma of door de gedachte dat ze uit hun bisdom zouden kunnen gegooid worden door de paus, werden ze gereduceerd tot een staat van hulpeloosheid. Integriteit is ingestort, standvastigheid heeft plaats gemaakt voor lafheid, en de kudde wordt overgelaten, niet enkel aan de wolven, maar aan de briesende leeuwen en iedere andere personificatie van ketterij en onwaarheid. De bisschoppen zijn vergeten hoe ze moeten onderrichten, zijn machteloos om te corrigeren en lijken niet in staat om de wrede invasie van de LHBT propagandamachine in de Katholieke scholen tegen te houden, en nergens anders is dit meer evident dan in Brittannië.”

Verder wijzen ze erop dat  we middenin de grote apostasie zitten, voorzegd door de H. John Henry Newman en de Zalige A.K. Emmerick:

“De naderende massale apostasie van de gelovigen, zo duidelijk voorzien door de gezegende John Henry Newman in 1878, is nu over ons gekomen.

Hoewel we volkomen onbelangrijk zijn, kunnen wij voor diegene die geïnteresseerd is in heremieten die zich durven uitspreken, niet stil blijven, uit angst om niet enkel onze eigen ziel te verdoemen, maar de zielen van talloze anderen. Wij, die de wachters van de Kerk zijn, die moeten spreken vanop de wachttoren van de Kerk, hebben geen enkele keuze dan onze gehoorzaamheid aan Paus Franciscus terug te trekken, en communie met de H. Stoel te verbreken. We doen dit met grote angst en schroom, maar we kunnen niet deelnemen aan de zonde van de paus. Dit is geen daad van schisma, noch is het een daad van rebellie, het is een daad van ware voorzichtigheid, want niemand met een gezond verstand zou in een brandend gebouw blijven, noch stilletjes mee de dieperik ingaan met het zinkende schip. Ze zouden trachten niet enkel zichzelf te redden, maar anderen te waarschuwen en hen naar de veiligheid helpen.

De H. Roomse Kerk werd de afgelopen 60 jaar onverbiddelijk getransformeerd in de Valse Kerk, geprofeteerd door de Zalige Anna Katharina Emmerick. De structuren van de Kerk en haar leer werden geïnfecteerd door ketterij en wandaden, en diegenen die van de Kerk van Christus zijn, moeten uit de Valse Kerk komen, net zoals de eerste Christenen die op wonderbare wijze uit Jeruzalem werden geroepen voordat deze in 70 A.D. werd verwoest. Dit zijn werkelijk wanhopige tijden, die wanhopige maatregelen eisen. We hebben schoorvoetend zo’n drastisch standpunt moeten innemen, omdat de opvolgers van de Apostelen, namelijk de bisschoppen, geconfronteerd met de horror van een afvallige paus, er niet in geslaagd zijn de poorten van de Kerk te verdedigen, terwijl de horden van de Hel zoveel van de Stad van God plunderen.

Echter, hoe klein we ook zijn, en hoezeer deze verklaring ons tot vervolging zal brengen, het is het waard. Want het is waarlijk een wonderbaar iets om te strijden voor de Goddelijkheid en de Majesteit van Christus die onze Heer is, onze Kapitein en onze Koning; en voor zijn geliefde bruid de Kerk, die veel te lang zo schaamteloos gebruikt en misbruikt geweest is.”

De leden van het kluizenaarschap omvatten Vader Stephen Kerdrel, Zuster Colette Roberts en Broeder Damon Kelly, die in het verleden nog gearresteerd geweest is omwille van zijn publieke kritiek op homoseksualiteit en abortus.

Kort na de publicatie van deze tekst werden ze door Bisschop Brian McGee geëxcommuniceerd en op Kerstmis hiervan op de hoogte gebracht. Maar ze lieten reeds verstaan dat ze niet veel belang hechten aan deze excommunicatie.

Bron: Complicit Clergy via Restkerk Nieuws

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

15 commentaren op “De verklaring van de onlangs geëxcommuniceerde heremieten van Westray

 1. Hoe erg de situatie ook is op dit moment, je verlaat het schip niet. Dat hebben deze heremieten dus wel gedaan, zie artikel, en dat is heel dom.

  1. @ Bart. Zij verlieten het chaotische schip van de leugenaars, dit kaperschip dat met haken en ogen samenhangt en eigenlijk slechts een facade is en ons de illusie wil voorhouden dat het, voorlopig nog, met volle zeilen de wereldzee overwint, om met krachtige overtuiging terug te keren naar het zwaar gehavende Rooms Katholieke Schip dat nog steeds moedig de Waarheid van God’s Woord in het vaandel voert. Het kaperschip is niet door vaklieden gebouwd en bovendien zonder God’s zegen en het zal dus spoedig met man en muis vergaan, maar het Ware Katholieke Schip is onzinkbaar en zal eens te meer volledig worden hersteld.

  2. Dom zijn: is mijn inziens rondlopen met oogkleppen en niet om je heen kijken hoe de kerk in chaos is vervallen. Ik hoor weinig Vlaamse priesters zich uitspreken over deze chaos in onze kerk.
   Het doet me denken aan het bekende spreekwoord: ze dronken een glas en deden een plas en lieten alles zo het was. Ik ben blij dat er mensen zijn die zich oprecht uitspreken, liever dit dat zwijgen in oorverdovende stilte. Mijn inziens slaan de heremieten de spijker precies op de kop!

 2. Deze monniken hebben gelijk, maar ze leggen niet de link met het Vaticaan 2 Concilie, zoals Mgr. Vigano gedaan heeft. Ze leven op eigen doft, en zijn niet lid van een groot klooster, maar staan wel onder de lokale bisschop.
  Ze dienen niet verward te worden met de Paters Redemptoristen, elders op de Orkney eilanden, het vermaarde Golgotha Manastery Island, papastronsay.com

 3. Wat mij verbaast is dat niemand zegt dat Benedictus XIV nog steeds de paus is. Hij heeft alleen de uitvoerende taken overgedragen aan Bergoglio. En helaas maakt die de chaos pas echt groot.

 4. @Adriaan. Je hebt gelijk, dat ze gelijk hebben in hun kritiek, maar het schip verlaten is een stap te ver. Ondanks dat het schip bezet is door kapers, wil nog niet zeggen dat we dan zelf maar overboord moeten springen. Zie bijvoorbeeld de door Jules aangehaalde paters van Papastronsay.

  1. De anti-paus plaatst ons in een denkbeeldig en afwijkend schip, dat is niet de RKK! Dus mag en moet men uit die vervalsende nepkerk stappen.
   Vanaf 1963 heb ik de massale overstap naar het denkbeeldige en ‘vernieuwende’ schip zien maken. Daar uit stappen is een heldendaad. Leve de RKK!

 5. Wat meest stoort, tot het ergerlijke toe is het feit dat deze paus de moslims tegemoetkomt en zelfs de islam verdedigt, terwijl in alle moslimlanden christenen worden gediscrimineerd, als ze dan al niet worden vervolgd en in niet weinig gevallen zelfs worden gedood. Het fenomeen heeft intussen ook al ingang gevonden in onze landen. Zeer onlangs nog in Frankrijk en Duitsland.

 6. Als God het eens is met de heremieten, dan zullen zij een enorme aanhang krijgen.

 7. Hierboven staat geschreven: “Drie heremieten (kluizenaars) van Westray (Orknay, Schotland) ontvingen op Kerstdag het bericht van hun excommunicatie, nadat ze op hun website een verklaring hadden gepost waarin ze zich openlijk distantiëren van paus Franciscus, en verklaren dat hij door zijn ketterij niet langer de paus kan zijn.”
  Onderaan staat: “De leden van het kluizenaarschap omvatten Vader Stephen Kerdrel, Zuster Colette Roberts en Broeder Damon Kelly, die in het verleden nog gearresteerd geweest is omwille van zijn publieke kritiek op homoseksualiteit en abortus.”
  Noem hem paus of niet, maar die man, (die man paus noemt) is NOOIT PAUS voor mij geweest, en zal het ook nooit zijn.
  Ik weet niet of die drie ‘heremieten’ ooit Priester zijn gewijd en door wie?????
  Ik weet dat als ze geen Priester gewijd zijn, zoals de Kerk het voorschrijft, moesten zij toch Priester zijn gewijd, zoals de Kerk het voorschrijft, om het Allerheiligst Misoffer Dagelijks op kunnen te dragen.
  Niemand komt in de Hemel als door het Allerheiligst Kruisoffer van Onze Heer Jezus Christus. Niemand!!!!!!!
  Geen ziel zal gered worden buiten de Katholieke Kerk. Dogma!
  Geen ziel die ook maar door Jezus Christus is gered, en NIET Katholiek is, komt OOIT in de Hemel terecht! Dit is de zuivere Waarheid door Jezus Christus.
  Niemand!!!!!!

  1. Ik ben daar niet zo zeker van, beste Ward. Inderdaad, zo heeft St. Petrus het gezegd (Hand. 4). Paus Eugenius (1438-1444) heeft dat in een dogma vastgelegd. Maar toen, tijdens Petrus en nog tijdens Paus Eugenius, waren er nog enkel katholieke Christenen. Ketters waren ketters en stonden buiten het heil. De allereerste Christenen waren de echt joodse gelovigen. Zij omhelsden de Messias, zoals voorzegd door de profeten en de belofte aan Abraham, nu, 4500 jr. terug. De joden die Hem afwezen, zijn fysiek en etnisch verdwenen. Daar is niets meer van over. De Palestijnen lijken er nog het meest op. Vòòr de grote vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70, hadden de apostelen, onder leiding van Petrus, de gehele bekende wereld van toen , rond de Middellandse zee, gemissioneerd. St. Petrus is zelfs in Engeland geweest. St. Paulus is geweest in Spanje en Frankrijk is ook door hen beiden, vanaf het allereerste begin gekerstend geweest, dus vanaf de Apostelen. En sindsdien is Rome het nieuwe Jeruzalem geworden en is het Uitverkoren volk overgegaan op de Christenheid. Dit is de substitutie leer, die dat vervloekte Vaticaan 2 concilie heeft afgeschaft. Sindsdien hebben vele ketterijen de katholieke wereld doen splijten, waaronder ook oprecht misleide Christenen zijn ontstaan. Die grote aantallen misleide gelovigen, die Petrus nog niet kende, evenmin als Paus Eugenius, hebben de twijfel geïntroduceerd. Hoe nu verder met hen ? Katholiek zijn tot in de haarvaten, is de beste garantie voor de eeuwige, hemelse zaligheid. Dat blijft zo, beste Ward, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen krijgt die genade, ook niet onder de geestelijkheid. Er zijn allerlei gradaties, maar die doen niets af aan uw principiële uitgangspunt. Desalniettemin, is het verstandiger het uiteindelijke oordeel over de misleide Christenen, aan de hemel over te laten.

 8. Beste Jules van Rooyen schreef:
  20 januari 2020 om 10:22

  “Ik ben daar niet zo zeker van, beste Ward. Inderdaad, zo heeft St. Petrus het gezegd (Hand. 4). Paus Eugenius (1438-1444) heeft dat in een dogma vastgelegd.”

  Dat is ook zo beste Jules. Een dogma is voor en na de Allerheiligste Dood van Onze Heer Jezus Christus, die voor ons op het Kruishout is gestorven. Daarzonder zou niemand in de Hemel terecht kunnen komen.

  Joh 3:1 Nu was er onder de farizeën een man, Nikodemus genaamd, een overste der Joden.
  Joh 3:2 In de nacht kwam hij bij Hem, en sprak tot Hem: Rabbi, we weten, dat Gij van Godswege als leraar zijt gekomen; want niemand kan de tekenen doen, die Gij verricht, zo God niet met hem is.
  Joh 3:3 Jesus gaf hem ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet opnieuw wordt geboren, kan hij het koninkrijk Gods niet aanschouwen.
  Joh 3:4 Nikodemus zei Hem: Hoe kan een mens geboren worden, wanneer hij reeds op leeftijd is? Kan hij soms terugkeren in de schoot zijner moeder, en opnieuw geboren worden?
  Joh 3:5 Jesus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij niet ingaan in het koninkrijk Gods.
  Joh 3:6 Wat uit het vlees is geboren, is vlees; en wat uit den Geest is geboren, is geest. —
  Joh 3:7 Verwonder u niet, omdat Ik u zeide: Gij moet opnieuw worden geboren.
  Joh 3:8 De wind waait, waar hij wil, en ge hoort zijn gesuis; maar ge weet niet, vanwaar hij komt en waarheen hij gaat; zó gaat het iedereen, die uit den Geest is geboren.
  Joh 3:9 Nikodemus antwoordde Hem: Hoe kan dit geschieden?
  Joh 3:10 Jesus gaf hem ten antwoord: Zijt gij de leraar van Israël, en begrijpt ge dit niet?
  Joh 3:11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat Wij weten spreken Wij, en Wij getuigen wat Wij hebben gezien; en toch aanvaardt gij onze getuigenis niet.
  Joh 3:12 Wanneer gij niet gelooft, als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik u over de hemelse spreek? —
  Joh 3:13 Niemand is opgeklommen ten hemel, dan Hij die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon, die in de hemel is.
  Joh 3:14 En zoals Moses de slang ophief in de woestijn, zo moet de Mensenzoon worden verheven:
  Joh 3:15 opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben.
  Joh 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
  Joh 3:17 Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
  Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon. —
  Joh 3:19 En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hun werken waren boos,
  Joh 3:20 en allen die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen.
  Joh 3:21 Maar wie handelt naar de waarheid, komt tot het licht, opdat het van zijn werken moge blijken, dat ze in God zijn verricht.
  Joh 3:22 Daarna ging Jesus met zijn leerlingen naar het platteland van Judea, waar Hij met hen enige tijd verbleef, en er doopte.
  Joh 3:23 Maar ook Johannes diende te Ennon bij Salim het doopsel toe; want daar was veel water, en men ging er heen, om zich te laten dopen.
  Joh 3:24 Johannes toch was nog niet in de gevangenis geworpen.
  Joh 3:25 Toen de leerlingen van Johannes eens geschil kregen met een Jood over godsdienstige reiniging,
  Joh 3:26 kwamen ze bij Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, en over wien ge getuigenis hebt afgelegd: zie, Hij dient het doopsel toe, en ze gaan allen naar Hem.
  Joh 3:27 Johannes antwoordde: Niemand kan beslag op iets leggen, tenzij het hem gegeven is uit de hemel.
  Joh 3:28 Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Niet ik ben de Christus, maar ik ben Hem vooruit gezonden.
  Joh 3:29 Hij die de bruid bezit, is de bruidegom; maar de vriend van den bruidegom, hij staat naar hem te luisteren, en is al zielsverheugd, als hij de stem van den bruidegom hoort. Dit is mijn vreugde, en ze is volkomen;
  Joh 3:30 Hij moet groter, maar ik moet kleiner worden.
  Joh 3:31 Wie van boven komt, is boven allen. Wie van de aarde is, behoort aan de aarde en spreekt van de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen,
  Joh 3:32 en Hij getuigt wat Hij gezien en gehoord heeft; maar niemand neemt zijn getuigenis aan. —
  Joh 3:33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, drukt er zijn zegel op, dat God waarachtig is;
  Joh 3:34 want Hij, dien God heeft gezonden, spreekt de woorden van God; God immers geeft den Geest zonder maat.
  Joh 3:35 De Vader bemint den Zoon, en heeft Hem alles in handen gegeven. —
  Joh 3:36 Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.

  Wie beste Jules zou van de “gelovigen” joden die u beschrijft als “gelovigen” :
  ”Maar toen, tijdens Petrus en nog tijdens Paus Eugenius, waren er nog enkel katholieke Christenen.“
  Dus geen joden???
  Neen, want de naam of namen van joden wordt in de Kerk klaar en duidelijk uitgelegd. Er waren geen joden, christenen, maar alleen gelovigen. De joden van toen die de naam joden of judeum, of nog andere namen hebben aanvaard waren niet de “gelovigen” waarvan u spreekt. Die namen zijn pas in de middeleeuwen in de Kerk binnengebracht omdat zij die zich zo wilden laten noemen, door het ongeloof in Christus Jezus, de Verlosser, zichzelf zouden onderscheiden van de anderen door hun ongeloof, in Christus Jezus Onze Verlosser .
  Dit en veel meer is in de geweidde Geschriften van de Katholieke Kerk veropenbaard aan IEDERE Christen binnen de Katholieke Kerk, ja in de Middeleeuwen.
  Als u me niet geloofd zeg het mij dan, dan zal ik het u toesturen.
  De naam JOOD was toen (in de Middeleeuwen) onbekend. Het is pas later dat de Kerk deze naam aan de NIET gelovigen gegeven heeft om hen te onderscheiden van de WARE Gelovigen.
  Dus een NIET gelovige in Jezus Christus Allerheiligst Kruisoffer, opgedragen in ALLE waardige Opgedragen Heilige Misoffers, zijn God de Vader welgevallig en moeten IEDERE dag, vanaf de Heilige Offerande van Moses, iedere DAG, volgens de Beloften en Zegeningen die Jezus Christus aan de Apostelen in het Laatste Avondmaal heeft gegeven.
  Gelovigen waren deze die de Allerheiligste Dood aan het Kruis van Jezus aannamen en geloofden en de Hoop hadden eens door Hem Verlost te worden uit de dood en het Eeuwig Leven zouden verwerven.

  Dat is de Waarheid waarover ik u spreek!!!

 9. Laten deze heremieten in nederigheid paus Franciscus,die ook hun leider is ,proberen te begrijpen in zijn programma voor het schip van Jezus’kerk in deze tijd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht