Paus Benedictus XVI richt een onafhankelijke stichting voor Katholieke journalistiek op: “Ik wil dat de Katholieke stem gehoord wordt”

Paus Benedictus XVI heeft eind 2019 een stichting opgericht voor Katholieke journalistiek in Duitsland. Het project heet “Tagepost Stichting voor Katholieke Journalistiek” en het is verbonden met het Duitse Katholieke weekblad “Die Tagepost”. “Ik wil dat de Katholieke stem gehoord wordt,” zo zei Benedictus naar aanleiding van de oprichting van de stichting.

In Duitsland zijn katholieke media gewoonlijk verbonden met de bisdommen, de Duitse Bisschoppenconferentie of een ander “officieel” instituut dat gefinancierd wordt door de Kerkbelastingen. De meeste van deze media steunen de modernistische agenda van het normaliseren van homoseksualiteit, het toejuichen van de wijding van vrouwen, en het afschaffen van het celibaat.

De Sociëteit van Katholieke Journalisten in Duitsland (GKP) publiceerde een verklaring waarin ze het nieuwe initiatief van Benedictus zwaar bekritiseren. Terwijl ze het verlangen steunen om de Katholieke journalistiek te bevorderen, verklaarde de GKP “verbijsterd” te zijn dat Paus Benedictus een “privé stichting heeft opgericht, die met slechts één mediakanaal verbonden is.” De KGP wees naar de Katholieke School van Journalistiek (IFP) dat in München is gelokaliseerd. De school, die in 1968 werd gesticht, wordt gesteund door de Duitse Bisschoppenconferentie. De GKP zei ook at het “vreemd is” hoe Benedictus “als de oprichter van de stichting de financiering wil wegleiden van het IFP – en dus van de Duitse Bisschoppenconferentie – richting één enkel mediakanaal. Het is echter onduidelijk hoe dat kan geschieden sinds de nieuwe stichting geen toegang heeft tot de middels Kerkbelastingen gespijzigde rekening van de Duitse Bisschoppenconferentie. Wat Benedictus wil steunen is goede Katholieke journalistiek dat los staat van de modernistische mainstream media

Die Tagepost, waar de stichting van Benedictus mee verbonden is, dateert van het jaar 1948 en is sindsdien trouw gebleven aan de leer van de Kerk, zelfs toen na het Tweede Vaticaans Concilie vele media in Duitsland een meer ‘progressieve’ agenda begonnen na te streven. In 2017 dreigde ‘Die Tagepost’ financieel ten onder te gaan, maar sindsdien heeft het een solide financiële basis gekregen.

Oliver Maksan, hoofdredacteur van Die Tagepost, zei over de kritiek van GKP: “het idee dat de promotie van Katholieke journalistiek in Duitsland exclusief via de Katholieke School van Journalistiek (IFP) moet gaan, toont een bizar begrip van onafhankelijkheid en pluraliteit op gebied van Katholieke journalistiek. Monopolies zijn nooit goed.”

De Tagepost Stichting heeft drie belangrijke doelen:

 1. Het doel is jonge journalisten te promoten, bijvoorbeeld door de vorming van jonge journalisten te herstructureren. Verschillende katholieke mediakanalen, inclusief Radio Horeb, Vatican Magazin en het bisdom van Regensburg zijn hierbij betrokken.
 2. Paus Benedictus wil dat de stichting het bereik van de Katholieke journalistiek vergroot. De stichting wil financiële middelen voorzien om te betalen voor betere infrastructuur, alsook voor het werk van journalisten om artikelen te publiceren die voor ieder gratis toegankelijk zijn.
 3. De stichting moet totaal onafhankelijk worden en blijven. De stichting zoekt naar regelmatige donoren om het werk te financieren. De verwachting is om elk jaar zo’n €450.000 te spenderen. Dit komt op 4500 donaties van €100 op jaarbasis.

De stichting wordt voorgezeten door Dr. Norbert Neuhaus, één van de redacteurs van Vatican Magazin. Een andere vertegenwoordiger van de stichting is Bernhard Müller, manager van “fe-Medienverlag,” een Katholieke uitgeverij die o.a. de boeken van Kardinaal Sarah, Mgr. Georg Gänswein en Gabriele Kuby heeft gepubliceerd.

Bron: LifeSite via Restkerk Nieuws

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

13 commentaren op “Paus Benedictus XVI richt een onafhankelijke stichting voor Katholieke journalistiek op: “Ik wil dat de Katholieke stem gehoord wordt”

 1. “goede Katholieke journalistiek” hmmmm Eigenlijk dus gewoon journalistiek die tegen alle veranderingen in de kerk is…De stichting moet onafhankelijk blijven….Gaat hier niet gewoon om het uitdragen van de oeroude orthodoxe Katholieke standpunten. Een beetje als ONgehoord.

  1. Erik, steekt het u dat er nog journalisten zijn die NIET blindelings en ongenuanceerd achter alle veranderingen in de Kerk aanhollen en die NIET slaafs kopiëren wat Vatican News en de overige mainstream media (what’s the difference anyway) uitbraken?
   Het is maar net wat je ONgehoord vindt.

   1. Nee dat steekt me niet. Maar gewoon het woord goede in deze context. Is jounalistiek alleen goed als hij het andere standpunt uitdraagt?

    1. Voor een Christen is er maar één waarheid, en die zit vervat in het Evangelie. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”…
     Zoek zelf maar uit waar je die Evangelische waarheid nog vind in onze Westers-progressief-decadente-politiek-correcte media…

     Iedere Katholiek die zich schaart achter journalistiek die alles behalve Katholiek is, is geen Katholiek maar een fake zeveraar. Voor een goede Katholiek (en Christen in het algemeen) is journalistiek die hier niet op aansluit inderdaad NIET goed.

     Ik heb je in een vorige post al aangeraden om je een goed priester-leidsman te zoeken, dit heb je duidelijk nog niet gedaan. Telkens opnieuw kom je hier wat onnozele prietpraat verkopen…

     Wat bedoel je trouwens met “oeroude orthodoxe Katholieke standpunten”?
     Doet de waarheid pijn aan je oortjes misschien?
     Voor jouw zijn zonde, hel en duivel ook maar een verzinsel vermoed ik?

     Maria zei tegen de zienertjes in Fatima dat de meeste zielen in de hel niet geloofden dat er een hel bestond… En dat de meeste zielen in de hel daar komen door de zonde des vlezes.

     Laat dat nu twee dingen zijn waar de modernisten een hekel aan hebben. De hel bestaat niet, en de zonde des vlezes nog veel minder…

     En dat soort komt zich moeien met Katholieke Journalistiek…

     1. Onnozole prietpraat? Dat zegt iemand die zijn hele vertrouwen legt in een boek waarvan de oorsprong onbekend en onbewezen is. Die iemand de les wil lezen die zijn bedenkingen plaatst bij het woord “goede” in de context van goede katholieke journalistiek…

    2. “Iemand die zijn hele vertrouwen legt in een boek waarvan de oorsprong onbekend en onbewezen is.”…

     Nee hoor, ik leg mijn hele vertrouwen in de handen van God. En laat ik nu juist die God in dat boek gevonden hebben.

     “Iemand die zijn hele vertrouwen legt in een boek waarvan de oorsprong onbekend en onbewezen is.”

     Zo iemand noemt men een Christen.

 2. Gelukkig, paus Benedictus neemt éindelijk ’n beetje verantwoordelijkheid.

  1. @ P.Derks. Mag ik hopen dat je begrijpt dat zulke daad ook gevolgen meebrengt? Stel geen daden voordat je goed hebt overdacht dat je geestelijk sterk genoeg bent om de gevolgen te kunnen dragen. De duivel wil je graag verdoofd houden zodat je plots voor diepe wanhoop komt te staan. Van Paus Benedictus weten we dat hij visioenen krijgt, hij staat dus zeer sterk en weet waar hij aan begint.

   Theoretisch gesproken zouden alle rechtzinnige christenen nu moeten voorbereid om te sterven voor het geloof, ongeacht welk lot hen kan overkomen. Theoretisch. Maar van Paus Benedictus ben ik wel zeker dat hij allerbest is voorbereid.

   Overdenk even de priester Aaron in Exodus 32:1-25 die niets kon of mocht ondernemen en die me dus sterk doet denken aan sommige moderne priesters waarvan het me nog steeds niet duidelijk is of zij gewoon dom zijn of zeer goed weten wat er gaande is, zoals Aaron.

 3. Ik ben gedoopt maar niet gevormd, helaas… Ik wil daar graag. Werk van maken, maar ik moet zeggen dat de discussies op dit forum mij toch enigszins in verwarring brengen. En het is al zo moeilijk. Eigenlijk zou ik graag eens een avond met een goede betrouwbare geestelijke praten, maar wie is er nog betrouwbaar in de kerk, stelt zich hier de vraag…

  Verwarrend, mensen.

 4. Katholieke mensen zijn voor de vrede en tegen alle oorlogse geruchten.Weet U nog niet wat oorlog aanricht,??????

  1. Het geweld begon op het ogenblik dat Adam en Eva zich overgaven aan eigenliefde en dus God niet meer hoorden, niet meer gehoorzamen aan de Geestelijjke Liefde is de allereerste daad van geweld. Daar begint de oorlog. Zich lichamelijk teweer stellen tegen de zeer groot geworden duistere machten kan enkel onder leiding van een door God gezonden leider zoals Jeanne d’Arc. Niemand moet zelf iets beginnen. Geduldig wachten. Maar de ware oorlog speelt zich af in de zielewereld: gebed vanuit zuivere Geestelijke Liefde, Geestelijke Beleving, is de ware strijd tegen de talrijke duivels.

 5. @Koen P. Laat niets u verwarren. Verlang je het vormsel? Ga naar de eerste de beste priester, misschien in uw eigen parochie, bidt en vertrouw op God. Hij kent u met uw verlangen en zal u daar brengen waar ge moet zijn. Misschien met een klein omweggetje, maar dat is niet erg. Ga!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht