Pachamama: de misrekening van Franciscus

Na het trieste spektakel opgevoerd door Paus Franciscus rond de Pachamama afgodenbeeldjes in Rome, heeft het niet lang geduurd voor er een duidelijk antwoord kwam op deze waanzin. Is het een vingerwijzing uit de Hemel, is het toeval … Ik weet het niet… Feit is wel dat Evo Morales, de marxistische president van Bolivië, die gedurende veertien jaar op dictatoriale wijze de plak zwaaide en de Pachamama cultus als staatsgodsdienst opdrong, enkele dagen na de beëindiging van de synode over Amazonië, de laan werd uitgestuurd en in ballingschap ging.

De leiders van de Boliviaanse oppositie hebben onmiddellijk na het vertrek van Morales een officieel gebaar willen stellen. Zij zijn naar het presidentieel paleis getrokken om er geknield te bidden voor de Bijbel, geopend op de Boliviaanse vlag. Vooraleer het gebouw te verlaten heeft één van de deelnemers aan deze symbolische daad gezegd: “de Bijbel is terug in het presidentieel paleis. De Pachamama zal er nooit meer terugkeren. Vandaag is Christus er terug. Bolivië is voor Christus.”

Bergoglio zal er niet goed van geweest zijn… Hij die de marxistische bevrijdingstheologie zeer genegen is, moet met lede ogen aanschouwen hoe één van de Zuid-Amerikaanse machthebbers, die deze ideologie in de praktijk bracht, door het volk tot aftreden wordt gedwongen!

In 2013 vaardigde Morales een wet uit, die de vrijheden van godsdienst inperkte en die vooral de Katholieken en de protestanten trof. Volgens hem moesten alle godsdiensten het pre-columbiaanse animisme als grondslag hebben. In het animisme van Morales, dat verbonden is met de Indiaanse Aymara kultuur, staan twee beginselen centraal. Pachamama of Moeder-aarde is de energie die uitgaat van de aarde; daarnaast is er Pachakama, de Vader-kosmos, de energie die uitgaat van de kosmos. Moeder aarde wordt gezien in een zeer enge, op het milieu gerichte levensbeschouwing, die vijandig staat tegen de industrialisering en het kapitalisme. Pachamama, de Voedingsbodem, is vooral een godheid, aan wie offers moeten gebracht worden om haar gunsten te verkrijgen. De Indianen van de Andes brengen haar dan ook offergaven, Challa genoemd in de plaatselijke aymara taal, in de vorm van bier, coca bladeren of voedsel. Morales heeft deze cultus in de wetten laten opnemen en in bredere zin, in het hele politieke en openbare leven.

In 2011 had Morales kritiek op de Katholieke Kerk , die geweigerd had deel te nemen aan een interreligieuze plechtigheid, waarvan zij oordeelde dat zij in tegenstrijd was met de Katholieke leer. De Boliviaanse president beschuldigde toen de Kerk de andere deelnemers te discrimineren door te weigeren deel te nemen aan het Pachamama ritueel, dat dankbaarheid betoont aan de Aarde voor de gunsten van het voorbije jaar. De Aymara indianen steken daarbij cigaren aan rond een gat (de “Boca” of “Mond van de Aarde”), waarvan zij denken dat het tot de kern van de aarde gaat, om zo de boze geesten te verdrijven…

Als wij de heidense ceremonie aanschouwen, waaraan Bergoglio met veel overtuiging in Rome heeft deelgenomen, kunnen wij alleen maar vaststellen, dat de toenmalige kritiek van Morales op de Katholieke Kerk bij de huidige paus zeker effect heeft gehad, al was het maar voor een heel korte periode! Morales is geen president meer, zijn volk heeft hem en zijn hele systeem de bons gegeven. De hele Pachamama religie werd door de Bolivianen verworpen, ondanks het feit dat zij met gejuich in Rome werd binnengehaald!

Het kan verkeren, zei Brederode. Bergoglio zou wel eens dezelfde weg kunnen opgaan als Morales. Men kan niet eindeloos de Katholieken blijven schofferen.

Auteur:Veroon ter Zee

18 commentaren op “Pachamama: de misrekening van Franciscus

 1. De auteur zit er met zijn analyse volledig naast. Morales trad af onder druk van de middenklasse omdat hij het opnam voor de armen en nadat hij van fraude werd beschuldigd.
  Evo Morales werd in 2006 de eerste president van Bolivia van indiaanse afkomst, in een land waar indianen 60 procent van de bevolking uitmaakten. Met zijn ‘Evonomics’ bracht hij economische vooruitgang. De inflatie werd beteugeld, grote bedrijven zwaarder belast en de armoede onder de bevolking aangepakt.
  Een succesverhaal leek het, maar waar de arme bevolking met hem wegloopt, sputterde de middenklasse. Zij zagen hun welvaart beetje bij beetje afbrokkelen.
  Bovendien kon Morales geen afstand nemen van de macht. Telkens paste hij de grondwet aan, waardoor beperkingen op het aantal termijnen dat een president kan aanblijven werden opgeheven. Hij negeerde zelfs een referendum daarover. Toen er bij de verkiezingen vorige maand ook nog eens aanwijzingen waren dat hij had gefraudeerd, was het tijdperk Evo Morales in Bolivia definitief voorbij.

  1. Ik denk inderdaad dat jouw analyse dichter bij de werkelijkheid aansluit Jo.

 2. “Hij zou wel eens dezelfde weg kunnen gaan als Morales.” Ik help het je hopen Veroon, maar wie krijgen we na hem? Cupich? Brrrrr

 3. Paus Franciscus de uitvinder van het eco evangelie daar waar Jezus buiten staat, daar waar de kerk zich gaat bemoeien met het klimaat, gaat het mis, ze aanbidden natuurelementen.

 4. Ik hoop dat de taak van Paus Franciscus bijna gedaan is. Het is tijd dat er terug een Paus zal komen die onderricht zal geven in de waarheid. Want, waar geen waarheid van God is, daar kan ook geen nieuw leven groeien, dan ben je alleen maar aan het zaaien op harde grond. Ik denk ook dat iedereen nu wel weet wat de zeven werken van barmhartigheid betekend.

  Maar, of deze Paus voor meer barmhartigheid heeft gezorgd daar twijfel ik sterk aan. Want, er kan geen nieuw Leven voort gebracht worden met valse barmhartigheid en wereldse liefde. Als men de onwetende niet onderricht en de zondaars niet meer vermaand met wat ben je dan bezig? Dan bouw je een kerk op drijfzand, terwijl Gods kerk was gebouwd op de Rots van Petrus.

  Van mij mag hij op rust, hij heeft in de eerste jaren goed werk geleverd om de 7 werken van Barmhartigheid in het licht te zetten. Maar, nu wordt het hoge tijd dat de mensen deze barmhartigheid in de praktijk gaan brengen. En zonder waarheid van God kan dat niet. Wij zijn daar veel te klein en te nietig voor. Wij hebben zoals de apostelen eerst jaren samen te wandelen en te leren van Jezus om daarna zoals Jezus de wereld in te trekken om goede vruchten voor te brengen, liefde en barmhartigheid te zaaien. Zonder gevuld te zijn van de liefde van Jezus, de waarheid en het vuur van De Heilige Geest blijft er van al dat zaaien niet veel over.

  1. Er zijn ook geestelijke werken van barmhartigheid. De eerste daarvan zijn: de dolenden raad geven, de onwetenden onderwijzen en de zondaars vermanen. Precies dit heeft Paus Franciscus geweigerd.

 5. De paus wil er zijn voor alle mensen, zoals God van alle mensen houdt.Hij ontvangt staatshoofden, mar daarom keurt hij niet alles goed wat ze doen. Staan jullie wel aan de kant van de armsten, zoals Franciscus voortdurend betoogt? Hebben jullie zijn encycliek “de vreugde van het evangelie” gelezen?

  1. “De paus wil er zijn voor alle mensen”: maar niet voor mensen die een andere mening hebben dan hijzelf dan! Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die hij aan de kant gezet heeft, enkel en alleen omdat ze een andere visie hebben dan hij. Zijn voortdurende (!) veroordelingen aan traditionele katholieken lijken jouw stelling ook niet echt te onderschrijven.
   Hij wil vooral de paus van de moslims zijn en van de linkse elite. Ik heb ernstige vragen of hij wel écht met de armen is begaan en of het eigenlijk alleen maar gaat omwille van zijn eigen persoon.

  2. Je kan er niet voor mensen zijn, zonder 100 % Jezus te volgen. Het is alles of niets. De heiligen waren daar heel duidelijk in. Deze Paus kan geen enkele tegenwind, kritiek enz. verdragen want dan moet die persoon verbannen worden, want voor dialoog is hij niet te vinden. Wat een ouderwetse methode! Hij wil vernieuwing??? Hij is vreselijk ouderwetse leermeester in zijn manier van doen, waardoor heel het pedagogisch handelen van Jezus de mist ingaat. Jezus handelen en spreken is van alle tijden, er is geen enkel beter pedagogisch voorbeeld dan de navolging van Christus.

   Paus Johannes Paulus II kwam ook tot ontmoeting met andersgezinde, moslims enz. maar er was één groot verschil bij deze Paus dat niemand over het hoofd kon zien. Als je Paus Johannes Paulus II hoorde spreken dan hoorde je Jezus spreken en als je Paus Johannes Paulus II naar mensen ging dan zag je Jezus in zijn daden verschijnen.

   Bij Paus Franciscus zie ik alleen maar wat ik ook overal zie! Overal mensen die tijdelijk goede daden proberen te doen zonder de Heilige Drie-eenheid te aanbidden en zonder het kruis te dragen. Met deze wereldse methode daar creëer je geen nieuwe aarde mee en mensen die tot inzicht en gewetenswroeging zullen komen! Waardoor ze door spijt en berouw voor hun zonde op hun knieën vallen voor het kruis van Jezus en te biecht zullen gaan. Je creëert alleen maar mensen die hoogmoedig blijven rechtstaan en de communie op de hand willen ontvangen want als je de hostie op je tong ontvangt dan moeten Gods lof en waarheid gaan verkondigen. En wie wil dat nog? Onze kerk zit vol met opstandelingen die weigeren te sterven aan zichzelf. Authentieke dienstbaarheid, liefde en barmhartigheid daar zit niets meer van jezelf in! Barmhartigheid zou alleen maar een uitstraling mogen zijn van Christus barmhartigheid en liefde. Dat is liefde geven tot het zelf pijn doet.

   Zonder de volledige navolging van Christus blijft alles bij het oude. Niemand zal de kracht hebben zonder volheid om het oude leven af te leggen en hun oude leven te laten vernieuwen met het kleed van Jezus. Onze kerk krioelt van clericus, leken die geloven dat dit kan, maar we zien ook wat er met onze kerk aan het gebeuren is. Ze is bijna leeg.

   1. Lotje, als je schrijft: “Paus Johannes Paulus II kwam ook tot ontmoeting met andersgezinde, moslims enz. maar er was één groot verschil bij deze Paus dat niemand over het hoofd kon zien. Als je Paus Johannes Paulus II hoorde spreken dan hoorde je Jezus spreken en als je Paus Johannes Paulus II naar mensen ging dan zag je Jezus in zijn daden verschijnen. ”

    O ja is dat zo? Zou Jezus de koran gekust hebben? Zou Jezus samen met afgoden-diensten gebeden hebben zoals in Assisie? Zou Jezus gepreekt hebben dat de mens Jezus is?
    JPII heeft een waslijst aan heiligschenissen, godslasteringen en ketterijen vertoond en verkondigd.
    Oh jeetje wat ben je niet goed op de hoogte!

    1. Noach lag dronken in zijn tent en zijn “schaamte” moest door zijn zoons bedekt worden. Abraham heeft verschillende malen gelogen. Koning David verleidde Bathseba en liet Uria ombrengen. Petrus verloochende Jezus. Enz… De Bijbel staat vol van zonden van grote heiligen.
     Wie heeft er zoveel gedaan voor Christus en voor de wereld dan Paus Johannes-Paulus II? Heeft hij fouten gemaakt? Natuurlijk, hij was God zelf niet. Maar iedereen kan leren van zijn leven in verbondenheid met de Heer. Heel zijn leven was één gebed. Hij reisde de wereld rond om CHRISTUS te verkondigen!
     Wat het kussen van de koran betreft: daar had hij achteraf spijt van, het was een foutief gebaar op één moment.
     Je kan onmogelijk ontkennen dat Paus Johannes-Paulus II leefde vanuit een oprecht diep geloof in de Verrezen Heer Jezus Christus. Nogmaals, dat hij fouten heeft gemaakt, ieder mens maakt fouten, jij en ik ook. Maar inzake heiligheid zullen wij wel ver af staan van de heiligheid van Johannes-Paulus II!

    2. Beste Ward,
     Als ik de teksten van Paus Johannes Paulus II lees, dan lees ik alleen maar de waarheid van God. Hij was nooit dubbelzinnig in zijn spreken en hij beledigde ook geen clericus of religieuzen of wie dan ook binnen de kerk.

     Hij heeft uiteraard ook fouten gemaakt zoals de Koran te kussen e.a. Maar, wie als mens maakt nooit eens fouten? We zijn allemaal zondaars en daar blijft ook geen enkele Paus van bespaard. Maar, je kan niet ontkennen dat de misstappen van Paus Johannes Paulus II niet zo overweldigend waren waardoor heel de kerk op daveren stond of er een grote verdeeldheid kwam tussen clericus en leken.

     En Paus Johannes Paulus II knielde, knielde en nog eens knielde voor Godsaanschijn en was niet beschaamd om een voorbeeld te geven in gebed. Gebed dat trouwens een noodzakelijk wapen is om te volharden in het Geloof, de Hoop en Liefde. Hij was in ieder geval een voorbeeld in nederigheid zelf tijdens zijn ziekte toe was hij nederig om zijn zwakte in het openbaar te blijven tonen. Zo’ n grote nederigheid daar is Paus Franciscus een eeuwigheid van verwijderd.

     En als er iemand heel duidelijk was over de menselijke liefde in het Goddelijke plan dan was hij het wel. Zijn boek over de theologie van het lichaam liegt er niet om. Hij was grote beschermer van het huwelijk, het gezin en het Leven van ieder mens.

     En de fouten die hij dan gemaakt heeft, die vervagen voor mij dan met één windvlaag omdat Hij heel duidelijk bleef in de katholieke leer! En dat is ook de belangrijkste taak van een Paus, want die heeft een heel kudde te beschermen tegen het kwaad.

     Je kan altijd wel iets vinden Ward, maar ik vind het nogal kort door de bocht om te zeggen: wat ben jij niet goed op de hoogte? Ik hoef niet van alles op de hoogte te zijn wat Pausen doen. Want voor mij is het belangrijkste herken ik Jezus wandel ook als ze fouten maken in hun Pausschap? En met Paus Johannes Paulus II zeg ik volmondig ‘JA’ en dat ontbreekt mij wel bij Paus Fransiscus. ‘

 6. Akkoord met Lotje. De koran kussen moet je niet doen, zeker als paus niet. Want wat voor afschuwelijkheden staan er allemaal niet in die koran, zogenaamd letterlijk door Allah gedicteerd.

  Maar niemand zegt dat een heilige nooit fouten gemaakt heeft, en dat was ook het geval bij de heilige Johannes-Paulus II. De heilige Augustinus leidde een liederlijk leven alvorens hij zich bekeerde, en had zelfs een zoon zonder dat hij gehuwd was. Tenslotte werd hij toch heilig.

 7. Bergoglio is zeer duidelijk een wereldse paus, dat blijkt uit al zijn handelingen. Het lijkt mij dat hij geen enkele voeling heeft met het transcendente, waarschijnlijk heeft hij dan ook grote moeite om te bidden. Waar zijn schat zich bevindt daar gaat de mens zijn hart naar uit ! De schat Van Paus Franciscus lijkt me niet bij Jezus te liggen want wiens hart echt aan Jezus toebehoort kan hier niet over zwijgen en zal zijn schat verdedigen met hand en tand ! Jezus zei “mijn koninkrijk is niet van deze wereld” wie Jezus echt volgen zijn ook niet van deze wereld, men staat in de wereld maar behoren de hemelen toe en zullen steeds in conflict komen met de wereld, men kan geen twee meesters dienen !
  Tevens wordt Bergoglio geëerd door de wereldse krachten en zijn schapen worden verstrooid want ze zijn zonder herder op aarde momenteel, zo veel is nu toch wel duidelijk zeker ?!

 8. De door de CIA gesteunde putschisten in Bolivië zouden volgens u brave christenen zijn die het geloof terugbrengen. Morales zou het katholicisme uit de staatsinstellingen hebben verbannen. Dit is erg naïef. Leo Zagami is een kenner van de vrijmetselarij. Hij is absoluut geen Morales-fan! Hij bericht erover op zijn website: http://leozagami.com/2019/11/11/president-who-gave-communist-crucifix-to-the-pope-is-now-on-the-run-from-traditional-freemasons-who-have-ordered-his-execution/

  Achter de putschisten zitten christelijke “fundamentalisten” (“evangelicals”) met banden met de Propaganda 2 loge. Die is in Italië als criminele loge opgedoekt in de jaren 1990 maar in Latijns-Amerika verder blijven bestaan. Die had daar al vaste voet gekregen bij de Perons in Argentinië maar ook bij militaire dictators zoals Banzer in Bolivië.
  Tijdens het 16-jarige bewind van Morales is de inheemse bevolking (de overgrote meerderheid) er sterk op vooruitgegaan. De afrekening met Morales is voor een groot deel een afrekening tussen occulte groepen: “progressieve” loges en “conservatieve” loges (zoals P2). Maar een loge blijft een loge, welke etiket ze ook hebben. Met een “terugkeer” van het katholicisme heeft dat niks te maken.

 9. Ik hou van deze paus. Moge God hem nog genoeg jaren geven om zijn zending te voltooien: de kooplieden uit de tempel te verjagen.
  Als 8e generatie migrant hier in Nederland (1749 kwam mijn voorvader hier aan om werk te vinden) vind ik het een genot te lezen wat Francesco over vluchtelingen en migranten zegt. Pfff…ruimte en lucht.Amen.

  1. Johan, ben je de wereldse bijstand aan het promoten? Ben je iemand van deze orde?
   Weet dat Bergoglio geen “paus” is maar zich “paus” laat noemen. Ik denk dat je niets afweet van wat de Katholieke Kerk is. Weet dan dat die ware Katholiek Roomse en Apostolische Kerk met haar ganse onveranderlijke leer de ENIGE weg is naar het eeuwig leven, en dit is geldig voor IEDERE mens op aarde. De wereldse theorieën, vergeet die maar als ik u een goede raad mag geven.
   De laatste waarachtig verkozen Paus was Paus Pius X!!!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht