Opinie: Het schandaal van een post-christelijke paus

Foto: The Remnant

George Neumayr, auteur van ‘The Political Pope’, schreef onlangs een opiniestuk waarin hij Bergoglio “post-christelijk” noemt en dat met feiten onderbouwt. 

Ik ben de keren kwijt dat paus Franciscus zijn middelvinger heeft opgestoken naar orthodoxe katholieken – van het zeggen tegen ouders van grote gezinnen dat zij zich niet als “konijnen” hoefden te gedragen tot het uitlachen van een misdienaar omdat hij zij hun handen vroom tegen elkaar hield (hij grapte tegen de onthutste jongen: “zijn ze aan elkaar geplakt?”), tot het zeggen dat priesters die aan de traditie gehecht zijn “neurotici” zijn. In Jorge Bergoglio heeft de wereld haar eerst post-christelijke paus gezien – een religieuze relativist in de stijl van de VN, die van iedere godsdienst houdt behalve van de zijne.

De brutaal ketterse Pan-Amazonesynode – zijn voornaamste organisatoren zijn onder meer voor vrouwelijke priesters, de afschaffing van het priesterlijk celibaat en voor LGBT-rechten – is op zichzelf een opgestoken middelvinger naar de katholieken. Dag na dag gedurende de synode is het geloof aangevallen als clerici katholieken de les lezen over de deugden van syncretisme, een stompzinnig multiculturalisme dat een Amazoonse vrouw verheerlijkt die beesten de borst geeft, en nu zelfs regelrecht heidendom. In zijn laatste dwaze daad heeft hij de politie de Pacha-afgodsbeelden uit de Tiber laten vissen die een anonieme katholiek verwijderd had uit een kerk vlak bij het St.-Pietersplein en in de rivier had gegooid.

De schrijvers in Onion moeten zich op het hoofd hebben gekrabd hoe ze daar een satire op konden maken. De koppen die zij verzinnen kunnen het niet winnen van de echte koppen: “Paus Franciscus vraagt vergiffenis nadat de Amazonebeelden gestolen en in de rivier gegooid zijn”. Zijn verontschuldiging was van het meest politiek correcte soort: “Als bisschop van het diocees, vraag ik vergiffenis aan de mensen die hierdoor beledigd zijn”.

De post-christelijke paus maakt in een sneltreinvaart Rome opnieuw heidens. Je vraagt je af of zijn verontschuldigingen ook zullen uitgaan naar de afstammelingen van de oude Romeinen die goden en godinnen aanbaden. Wellicht zal paus Franciscus opdracht geven dat de heidense tempels, die tot kerken zijn omgebouwd, in Rome opnieuw terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Immers als een natuurgodin als Pachamama katholiek “respect” verdient, zoals Bergoglio beweert, dan verdienen zeker Zeus en Minerva ook een nieuwe eerbiedsbetuiging. Onder een post-christelijke paus heeft het Vaticaan zowel zijn verstand als zijn ziel verloren en heeft dus noch het verstand noch het geloof om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad in cultuur of religie. Het relativisme dat opgesloten ligt in de weigering te oordelen over de cultuur en de nolens volens vermenging van godsdiensten, is als een zuur dat door alles heen brandt wat het aanraakt. De Kerk is verschrompeld in de mate dat ze eraan is blootgesteld. In de weigering ergens voor te staan werpen de relativisten zich neer voor alles, inclusief het Amazoonse heidendom.

Wat ons wordt voorgesteld als “respect voor de cultuur” is in feite verachting van de cultuur, – de zorgeloze minachting van de liberalen die alles van de Pieta tot de Pachamama reduceren tot hetzelfde betekenisloze niveau.

Omdat het verboden is te oordelen over de Amazonecultuur, moeten multiculturalisten alles in de Amazone als hetzelfde behandelen wat betekent dat zij nooit echt waarderen wat er goed in is.

Alleen een diletantistische moderne jezuïet zoals Franciscus heeft de brutaliteit deze synode, die een gigantische manipulatieve en aanmatigende handeling is, te presenteren als een aanval op het “Westers kolonialisme”. In werkelijkheid is het eenvoudigweg een veruit ziekere vorm ervan: het kruis is vervangen door de blauwe vlag van de VN. In zijn schaduw wil een verbond van VN-engerds en ketterse Vaticaanse beambten de Amazoniërs met kleine Pachamama-afgodsbeelden laten spelen zolang zij hun politieke macht maar afstaan aan Brave-New-World-bureaucraten. Het laatste wat ze willen is dat de Amazoniërs hun eigen zaakjes regelen. En anders dan de vroegere missionarissen proberen de nieuwe kolonialisten van de VN niet de primitieve mensen te bevrijden van perversiteiten als infanticide (het doden van kleine kinderen) maar hen binnen te leiden in nieuwe perversiteiten – seksuele educatie van Planned Parenthood, genderneutrale wc’s, abortus op verzoek, eugenetica, euthanasie, alomtegenwoordige porno, en talloze ander moderne vorm van verloedering.

De synode gaat niet over heiligheid maar over macht – een poging van de Verenigde Naties en het Vaticaan om uit Latijns-Amerika een streek los te maken die zij kunnen controleren en beheren volgens hun totalitaire voorkeuren. En voor een post-christelijke paus heeft de synode de toegevoegde bonus dat ze kan dienen als een voorwendsel voor disciplinair en theologisch geknutsel en als bezegeling van de syncretische richting van de Kerk sinds Vaticanum II. In naam van hulp aan de Amazoniërs gebruikt hij hen gewoonweg als een excuus om de leer af te zwakken, de discipline te verzwakken en de Kerk te politiseren.

Enkele weken geleden was er ophef in het Vaticaan dat de paus zijn favoriete interviewer had gezegd dat hij niet geloofde in de godheid van Christus op aarde. (De paus heeft dit verhaal nog steeds niet persoonlijk en direct ontkend). Nu is de ophef over het feit dat hij heidense afgodsbeelden terugbrengt naar het St.-Pietersplein, waar zijn voorganger gekruisigd is omdat hij weigerde voor de Romeinse afgoden te buigen. Maar al deze problemen zijn in feite maar een en hetzelfde probleem – het verbijsterende schandaal van een post-christelijke paus.

George Neumayr, 27 oktober 2019

Bron: The Spectator, vertaling via Fortesinfide.nl

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

35 commentaren op “Opinie: Het schandaal van een post-christelijke paus

 1. (vervolg, van mijn laatste bijdrage onder, “Panel discussie over abortus met pater Daniel Maes”)

  Tegen de achtergrond van de bovenstaande, schokkende bijdrage van George Neumayr, volgt het interview van de katholieke journalist Ross Douthat met kardinaal Burke, die zoals hij zegt, een kritieke, conservatieve visie heeft op het pontificaat van paus Franciscus. De kardinaal verdedigt zijn werk in de Kerk, en in tegenstelling tot de pauselijke medestanders, beschouwt de kardinaal zichzelf niet als een vijand van paus Franciscus. Hij houdt vast aan de katholieke orthodoxie, zoals de onontbindbaarheid van het huwelijk. Daardoor heeft hij de gunsten van de paus verloren, zodat hij de Congregatie voor de bisschoppen moest verlaten, evenals het Tribunaal van de Apostolische Signatuur. Toch valt hij niet de pauselijke functie aan, maar preekt enkel de verdediging van het geloof. Hierover zegt de kardinaal, “”Het werkdocument (voor de amazone Synode) heeft geen doctrinale waarde. En wat indien de paus dat document ondertekent ? De mensen zeggen dan, — als U dat niet accepteert, bent U schismatiek– ; maar ik houd vol dat ik dan niet schismatiek ben omdat het document elementen bevat die de apostolische Traditie ontkennen. Wat ik dus wil zeggen is, dat het document schismatiek is. Ik ben dat niet.””
  Enige tijd terug, verklaarde Mgr Lefèbvre in zijn preek voor de bisschoppelijke wijdingen in 1988 :
  “” Wij zijn niet schismatiek ! (……) In tegendeel, dat is om onze trouw aan de Kerk van altijd te tonen, aan de paus en al diegenen die voorgingen aan de pausen sinds Vaticaan II, die, ongelukkigerwijs, geloof hebben geschonken aan valsheden, aan ernstige vergissingen die bezig zijn de Kerk in te laten storten en die het katholieke priesterschap vernietigen.””
  (wordt vervolgd)

  1. Paus Franciscus is een ramp, behalve in zijn depreciatie van de reactionair katholieken. Deze mensen moeten absoluut dimmen. Het zijn warhoofden die behept zijn met een onuitroeibare weerzin tegen wetenschap en ontsluiering, om te beginnen tegen een wetenschappelijke, ontsluierende theologie. Het zijn ‘prophets of doom’ (Johannes XXIII). Hun schrijfsels zitten stampvol eigen interpretaties, mis-categoriseringen en verkeerd begrepen gebeurtenissen (al of niet echt gebeurd). Ze lasteren de Rooms Katholieke Kerk. Ze ontkennen dat de geloofsschat toevertrouwd is aan de Kerk waarvan het leergezag de Openbaring steeds beter begrijpt en toepast op het leven (Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, vraag 15). Om dit leergezag niet te hoeven aanvaarden maken ze gebruik van een onware, valse analogie als zou de Kerk van Rome ‘gekaapt’ zijn. Of ze ontkennen überhaupt dat er een paus gekozen is. Velen van hen verspreiden daarbij een schaamteloos antisemitisme. Alsof er onder de boeven van deze wereld niet veel van hun geloof gevallen katholieken zitten! Iedere overrepresentatie van joden is eo ipso bij hem een ‘bewijs,’ … ja van wat eigenlijk? Van een beroepsvoorkeur? Of van een bepaald talent (zo zijn jongelui uit Taiwan, Singapore en China oververtegenwoordigd in de top van de wiskunde)?! En tot de kern van de kwestie van de samenhang in de gebeurtenissen in de wereld weten ze niet te komen omdat ze (a) nu eenmaal geen wetenschappelijke methoden hanteren om er te komen (en zo gevangen zitten in hun eigen kokerzien), en (b) de bijbel lezen zoals het hen deze belieft te lezen [dus buiten het leergezag van de Kerk om]. Reactionair katholieken zijn hoogmoedige, wrokkige personen die volledig gedecompenseerd zijn ten overstaan van de flow van de realiteit. Ze verwerpen liever het leergezag dan hun vertrouwen in hun eigen kleine hersentjes.

 2. Volgens mij is deze paus de valse profeet uit Apocalyps hoofdstuk dertien waarover de overleden zienster uit Fatima over had ze zag twee personen in het wit, één die het lijden van de wereld droeg en zal worden vermoord en één die toekeek.

 3. Jules van Rooyen,
  Je schrijft : “Enige tijd terug, verklaarde Mgr Lefèbvre in zijn preek voor de bisschoppelijke wijdingen in 1988 : “ ” Wij zijn niet schismatiek ! (……) In tegendeel …”

  Wat had je gedacht, Jules, dat Lefebvre zelf zou zeggen dat hij schismatiek is ? 🙂
  Natuurlijk was hij schismatiek, aangezien hij de besluiten van een geldig oecumenisch concilie niet wilde aannemen, en zijn ‘broederschap’ wilde verderzetten.

  Gaan we dan eens wat zeggen over “de Kerk van altijd” ? Wel, de ware Kerk van Christus heeft altijd de besluiten van concilies aangenomen, aangezien die opgesteld zijn onder inspiratie van de H. Geest, net als de Bijbel. Wie Lefebvre volgt, volgt het verkeerde spoor.

  1. Alle concilies, tot en met Vaticanum I, waren geldige, dogmatische concilies.
   Met nadruk is door de pausen Johannes XXIII en Paulus VI, steeds verklaard dat Vaticamum II slechts een pastoraal concilie was.
   Weliswaar werden door Vaticanum II dogmatische besluiten van voorgaande concilies is herinnering gebracht, maar het grote geheel van Vaticanum II heeft niet dezelfde waarde als de voorgaande concilies.

 4. Ik kan niet geloven dat Petrus zich met veertjes zou hebben laten tooien door eender wie. Deze Paus dus wel. Wat moet je dan nog verwachten van iemand die van het pausschap zo’n clowneske bedoeling maakt?

 5. With no mission to baptize all nations, what is the new mission of the Catholic Church? The pope has already told us: combat environmental decay, practice sustainable development, and promote obedience to the United Nations.

  In this papacy, doctrine is used as a distraction, a smokescreen. It has never been about the existence of Hell, the divinity of Christ, or the resurrection of Christ’s physical body. In this papacy, nouvelle théologie is in full flower — which is to say that this papacy teaches that, because everyone at the moment of conception is oriented to God, there is no need of a Redeemer, no need for His immaculately conceived Mother, and no need for belonging to, or converting to, the Catholic Church.

  And so the New Order has become the New World Order. The institutional Catholic Church has become the Catholic Party. Illogically, the purpose of the Catholic Party is to save the planet from God’s misguided creation — that is, from humanity.

  The faithful have been sold into slavery. Catholics in China were first. Now the rest of us have been handed over. The doctrines and strictures of the Church will be used to keep us in line, but not for the purpose of saving our souls — rather, for the purpose of obedience to our human masters.

  Bron: https://onepeterfive.com/sold-slavery/

 6. Op vergelijkbare wijze uit zich kardinaal Müller in ‘Die Tagespost’:

  „Die Kirche ist keine NGO, die sich die Agenda der glaubensfeindlichen Ideologien zu eigen machen könnte.“

  ‘Eine Kirche, die sich naturalisiere und säkularisiere, werde die „verlorenen Schafe“ nicht wieder „auf die Weide Christi zurückführen“.’

  ‘Gleichzeitig warnt Kardinal Müller vor einer „Diktatur des Relativismus“. Wo diese herrsche, würden „Andersdenke als Feinde des Volkes, des Fortschritts und der Emanzipation gnadenlos bekämpft, als Konservative dämonisiert und mit verbaler und brachialer Gewalt terrorisiert“.’

  https://m.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/Kardinal-Mueller-warnt-vor-saekularisierter-Kirche;art4874,203159

 7. @ Paul

  So what? Gaan we nu de legitimiteit van de paus ontkennen? Of gaan we het leergezag van de Kerk niet meer aanvaarden? Of gaan we ontkennen dat de Heilige Geest de Kerk kennelijk niet meer bijstaat? Wat staat je precies voor ogen?

  1. Yukio: “Gaan we nu de legitimiteit van de paus ontkennen? Of gaan we het leergezag van de Kerk niet meer aanvaarden? Of gaan we ontkennen dat de Heilige Geest de Kerk kennelijk niet meer bijstaat? Wat staat je precies voor ogen?”

   Nee Fred, wij zijn geen sedevacantisten; ik bid dagelijks voor de paus. Het tegendeel valt ook niet uit beide, door mij hiervoor aangehaalde, artikelen af te leiden.

   Dat wil echter niet zeggen dat we alles wat Franciscus – al dan niet hangend in de lucht – zegt, als zoete koek moeten slikken. Geen papolatrie dus. Ik aanvaard met andere woorden het leergezag van de Kerk (uw tweede vraag). Of ik daarmee ook gehouden ben om ‘the magisterium of Pope Francis’ – zoals de nuntius het kerkelijk leergezag verleden week in de VS omduidde – blindelings te volgen, waag ik te betwijfelen. Klimaat- en migratiepolitiek kunnen naar mijn bescheiden mening evenmin als Mariazweipunktnull of de VN aan de redding van uw, mijn en andermans ziel bijdragen.

   Het was niet vanwege CO2-uitstoot over overbemesting dat het opeens pijpenstelen ging regenen, maar vanwege geloofsafval dat God – op Noach na – schoon schip maakte. Malheureusement l’histoire semble comdamnée à se répéter en dat ook nog op instigatie van het hart van Christus’ Kerk zelf. “Ich sah die Peterskirche und eine ungeheure Menge Menschen, welche beschäftigt waren, sie niederzureißen” (AK Emmerich 1819). Die tendens, dat gevaar, ter zake waarvan ook kardinaal Müller zich stilaan steeds minder in nevelen hult, heb ik hiervoor slechts willen duiden (4e vraag).

   De H. Geest (3e vraag) zal de Kerk ervoor behoeden dat de poorten van de hel haar overweldigen. Dat doet evenwel niets af aan de ontvouwing van het visioen van paus Leo XIII; dat we met andere woorden in bizarre tijden leven, waarin het geen sinecure is om te midden van alle verwarring te onderscheiden waar het op aankomt en paal te houden. Wie zich echter met een nederig hart door de Eucharistische Jezus laat voeden en tot het onbevlekt hart van diens Moeder zijn toevlucht neemt, kan niet verloren lopen. Dat is de enige weg en er is geen methodologie, wetenschap of theologie die daarbuiten stand houdt. Sprekend is wat dat betreft het voorbeeld van Thomas van Aquino: ‘On one occasion, in 1273 at the Dominican convent of Naples in the chapel, Thomas lingered and was seen to be levitating in prayer with tears before an icon of the crucified Christ. Christ said to Thomas, “You have written well of me, Thomas. What reward would you have for your labor?” Thomas responded, “Nothing but you, Lord.” (bron: Wikipedia) Na nog een mystieke ervaring tijdens de H. Mis, beschouwde Thomas alles wat hij tot dan toe geschreven had als stro, als van nul en generlei waarde. Niet eens de Summa maakte hij af.

   Onderwijl mogen wij ons evenals St. Thomas verheugen over de immense schoonheid waardoor de goede God ons hart ook in 2019 onverminderd raken wil: https://gloria.tv/post/DT2jDAxyb38G1JwFEQWJcbi8P

 8. (vervolg)
  Ja, natuurlijk, beste Paul hierboven, die kardinaal Müller tapt nu uit een ander, realistischer vaatje. De politieke correctheid is de nieuwe dictatuur die niet alleen in de politieke wereld en in de Kerk heerst, maar ook in het onderwijs en die de media die in handen heeft. Die nieuwe dictatuur van “het systeem”, van de “deep state”, voeren oorlog tegen de Natuurlijke Orde (de Decaloog) en de Openbaring. Die oorlog is al twee duizend jaar aan de gang vanaf Golgotha, en daarvòòr al met het sektarisch Farizees geweld tegen de Heilsprofeten, de aankondigers van de komst van Christus, de Messias in het Oude Testament. Vermoedelijk is het optreden van paus Franciscus, de vereiste ‘brug te ver’, die nodig is om de ogen te openen en tot daden van verzet te brengen, van de kerkelijke hiërarchie en de gelovigen, voor de ware aard van de revolutie en de ketterijen van al die V2 pausen. De oorsprong daarvan ligt in het Vaticaan II Concilie. Vooral jonge katholieken krijgen dit door, zoals de Oostenrijker Alexander Tschugguel. Hij is de exponent van de jonge generaties katholieken, die, wereldwijd, terug willen naar de Tridentijnse Liturgie van altijd. Zij vormen het kerkvolk van de vele Tradionele parochies, die er zonder de reddende ingreep van Mgr. Lefèbvre, indertijd, in 1970 en 1988, niet geweest zouden zijn. Let op, beste Paul, wat Mgr. Lefèbvre zei op 21 November 1974 :
  “” Wij houden vast met heel ons hart en ziel, aan het katholieke Rome, bewaakster van het katholieke geloof en de katholieke Traditie om het geloof van het eeuwige Rome te bewaren, de Meesteres van de waarheid en de wijsheid. (…..) Geen enkele autoriteit, zelfs niet die van de hoogste niveaus in de hiërarchie, kan ons dwingen daarvan af te zien of te verminderen, zoals het Magisterium van de Kerk dat al 19 eeuwen, duidelijk uiteen heeft gezet. Dat is de reden dat wij stevig vast houden aan alles dat geloofd en gepraktiseerd werd in de katholieke Kerk van altijd en gecodificeerd werd in de boeken van vòòr het modernistische (V2) Concilie : het geloof, de zeden, de liturgie, de leer van de katechismus, de opleiding van de priesters, en het instituut van de Kerk. Wij wachten af dat het echte licht van de Traditie, de donkerte zal wegnemen die de hemel van het eeuwige Rome verduisteren. “”
  En let op, beste Paul, vergelijk die uitspraak met wat kardinaal Burke recent gezegd heeft in het kader van zijn verslechterde verhouding met paus Franciscus :
  “”Ik ben niet veranderd. Ik onderwijs dezelfde dingen die ik altijd onderwezen heb. En dat zijn niet mijn ideeën. Maar plotseling, wordt dat gezien als tegenstrijdig met de ideeën van de Romeinse Pontificus.””
  (wordt vervolgd)

 9. Jules van Rooyen,
  Hou maar op met je eindeloos geschrijf over de “slechtheid” van Vaticanum II, waarbij je eindeloos irrelevante zaken er met de haren bijsleept. Vat II was een geldig concilie, geïnspireerd door de H. Geest. Spijtig dat dit concilie door velen misbruikt werd, en ook spijtig dat er mensen zijn die dit concilie niet aanvaarden, zoals jij. Alle concilies aannemen, behalve het laatste, dat is onzin.

  Ook al is paus Franciscus verre van perfect, hij blijft hoe dan ook de paus van de katholieke Kerk op dit ogenblik.

  1. Reactionair katholieken kunnen hun eigen onbuigzame geloof beleven zoals ze maar willen. Niemand belet ze dat. [Of daarop genade rust is een andere zaak.] Helaas neemt ze daar geen genoegen mee. Ze willen niets anders dan hun hooghartige geloof (en de bijbehorende schijnwereld) opdringen aan meer dan een miljard katholieken. Niet middels argumenten, want die hebben ze niet, maar door eindeloos te drammen met hun ‘fabeltjes’ (de Kerk zou zijn gekaapt, de NOM is duivels, de Kerk wordt na VatII niet meer geleid door de H.Geest en de joden zitten achter alles). Reactionair katholieken vertonen daarmee karakteristieken die men normaal aan Links attribueert: Totalitarisme & Intolerantie.
   Nogmaals:
   De Kerk zal pas “geleidelijk in de loop der eeuwen de volle draagwijdte van [de Openbaring] begrijpen.” Zie Vraag 9 van het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit proces noemen we ‘ont-sluiering.’[Deze term wordt ook in het Nieuwe Testament gebruikt.] Daarom spreken we over een levende Kerk. De ‘kerk’ van een reactionair katholiek als JvR is dood en begraven.

   1. De ‘kerk’ van een reactionair katholiek als JvR is dood en begraven. “ Zo schrijft Y.
    Maar geen enkel geldig, of zelfs helemaal geen argument, daarop steunend.
    Wel ziehier dan:
    “Rev_14:3 En een nieuw lied hieven ze aan voor de Troon, voor de vier Dieren en de Oudsten; niemand kon dat lied leren zingen, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde zijn vrijgekocht.
    Rev_14:4 Zij zijn het, die zich met vrouwen niet hebben besmet, Want ze zijn maagden. Zij zijn het, die het Lam volgen, Waar Het ook gaat. Zij zijn het, die zijn vrijgekocht uit de mensen, Als eerstelingen voor God en het Lam; “

    “Die zich met vrouwen NIET hebben besmet.”
    De Vrouw die zich tooit voor de bruiloft van het Lam. Is de Katholieke Kerk van ALTIJD.
    De ander vrouwen zijn zij die zich kerk noemen maar zich buiten de Katholieke Kerk bevinden. Ja het afschuwelijk oecumenisme van de Vat II nepkerk. De afgdescheurde kerken en afgodskerken.
    Begrijpe wie kan!!!!

    1. Ward,
     De citaten waar je mee afkomt hebben in deze geen enkele relevantie.

     Ik heb je vroeger gevraagd wie dan wel de paus is van de volgens jou “ware kerk”, die niet zou “besmet” zijn door het Tweede Vaticaans Concilie. Ik heb geen deftig antwoord gekregen. Natuurlijk niet, want je vergist je. Het Tweede Vaticaans Concilie is uiteraard juist en geldig, en dat concilie verketteren (zoals jij doet) is nog erger dan het te misbruiken (zoals vele afgedwaalde katholieken doen). Het wordt tijd dat je tot betere inzichten komt.

  2. Vaticanum II was slechts een PASTORAAL concilie. (Zie mijn eerdere reactie!)
   Jules van Rooyen heeft gelijk. Aan de vruchten van Vaticanum II hebben we de boom leren kennen.

 10. 100 % akkoord met Yukio. Het Evangelie vertelt dat Jezus de schriften uitlegt aan de leerlingen van Emmaüs. Dat is een voorbeeld van het verder ontsluiten van de schriften. Vanzelfsprekend mogen er nooit zaken verkondigd worden die tegenstrijdig zijn met wat eerder aangenomen werd.

  Meerdere geloofswaarheden over Maria werden pas in de loop van een lange tijd duidelijk voor de Kerk. Ook de leer van de Drie-ene God werd geleidelijk ontwikkeld. Of de waarheid in verband met het vagevuur. Nergens in de Bijbel vind je het woord “vagevuur”. Nochtans is het nu een bekend, betrouwbaar begrip in de leer van de Kerk.

 11. De Traditie, beste Ward, zou volgens een enkele modernist hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, “dood en begraven” zijn. Ziende blind is dat strijdig met de feiten, die eenieder kan waarnemen. Het jonge volk met de vele kinderen getuigen van uw spreuk, ” …….. niet besmet……..” en “…..zij volgen het Lam waarheen het ook gaat….”. En verder, beste Ward : “Een goede boom draagt goede vruchten. Aan de vruchten zult gij de goede boom kennen” (Mt. 7:16). Dat jonge volk is hart treffend, waar men ook is, in Leiden, of in Toulon, of in Tulsa (VS). Als men ze ziet, al die heilige jonge moeders bezig met hun vele kinderen, geknield aan de Communie bank. Zo vrouwelijk en teer om te zien, zo fier en krachtig met een diep geloof, als ware het van roestvrij staal. Zij “geven door, dat wat zij ontvangen hebben.” (1 Kor. 15,3) Zij redden de boel, zoals de Kerkgeschiedenis ons leert, allereerst de Heilige Maagd onder aan het Kruis, samen met St. Madeleine, St. Véronique die Hem verlichte en troostte op de Kruisweg en wier doek met Zijn beeltenis in Rome te vinden is, de vrouw van Pilatus die haar man trachtte te redden van de ondergang (1), Ste. Monica, de moeder van St. Augustinus, de vrouwen rond koning Clovis (eind 5de eeuw), zijn vrouw Ste. Clothilde (2) en de Parijse profetes Ste. Géneviève, die de grondslag legden voor het Christelijke Europa, en wat later Ste. Jeanne d’Arc, de mens geworden engel met het zwaard die de katholieke Franse koning van de ondergang redde, en tenslotte, op een totaal andere manier Ste. Thérèse van Lisieux, die zich compleet aan Jezus gaf als voorbeeld voor ons allen. De beelden van al die heilige vrouwen en moeders in de Tradtionele parochies laten niet los. En ga dit dan vergelijken met de kinderloze, vergrijsde NOM parochies die, in het kielzog van het V2 concilie (1965), recht toe recht aan op een zandbank lopen, op het kompas van een geestelijkheid, die zelf niet meer in het mirakel van het Heilig Misoffer, Kruisoffer, geloofd. De strapatsen van Paus Franciscus trekken nu de hoogste regionen der Romeinse Mohikanen over de streep, terug naar de Traditie, getuige kardinaal Müller. Hij was een fervent V2 aanhanger, die als Hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer, de Pius X Priesterbroederschap in gesprek met Rome, enige tijd terug, de eis voorlegde om het Vaticaan II Concilie met alle documenten en besluiten die later volgden, te accepteren. Dus ook de “geest” van het Concilie. Dat is dus niet gebeurd, maar diezelfde kardinaal spreekt nu van “een breuk met de Traditie”, naar aanleiding van het pauselijk document Amoris Laetitia, over huwelijk en gezin. De optredens van de Paus openen kennelijk de ogen der ziende blinden. Hierboven hebben we al gezien dat kardinaal Burke beter zijn eigen gewijde status is gaan begrijpen. Beide kardinalen zien nu in dat weerstand geboden is tegen de geloof verval en tegen de kerkelijke crisis, die sinds het Vaticaan II Concilie is losgebroken. Zij begrijpen dat hun college van de hoogste status misbruikt werd en wordt, om een valse V2 leer uit te dragen, in plaats het bastion te zijn van de verdediging van de zuiverheid van het Geloof van altijd. Tenslotte, het inzicht zal doorbreken, een kwestie van tijd, op de hoogste niveaus in de hiërarchie, dat de wortels van de kerkelijke crisis te vinden zijn in het Tweede Vaticaans Concilie.
  Zonder de vooruitziende visie van Mgr. Lefèbvre, indertijd, zou de Liturgie van altijd met het Gregoriaans, de wijdingen, kortom de Traditie en de Overlevering van de Kerk van altijd, verloren zijn gegaan. Tegen de stroom in en ondanks de vele protesten, werd de katholieke Kerk door hem gered. De manipulaties, de trouweloosheid met afspraken en de niet gehouden beloftes indertijd, in 1988, door de joods Poolse Paus ten aanzien van Mgr. Lefèbvre ’s smeekbeden voor bisschop wijdingen, zullen altijd een smet op JP II ’s blazoen blijven. Hij was geen redder in de nood. Daarmee heeft hij de kans gemist om een grote Paus te zijn, die de crisis overzag en er een eind aan maakte, zoals St. Pius X, St. Pius V en Pius IV, van het dogmatische Concilie van Trente (16de eeuw). Ook zien de beide kardinalen Müller en Burke, nu in dat Paus Benedictus gelijk had met zijn bevestiging op 7 Juli 2007, dat de Tridentijnse liturgie nooit afgeschaft geweest is. Sindsdien is er een wedergeboorte van de Traditie binnen de Kerk op gang gekomen, gedragen door de vele traditionele Priesterbroederschappen wereldwijd, gesteund door grote groepen gelovigen die niet meer weg te denken zijn. Zij zijn het zout der vernieuwing. Zij begrijpen dat het Heilig Misoffer van altijd, het dagelijkse Kruisoffer, de beste optie is en de garantie biedt voor herstel van de crisis. Deze is niet met een dispuut, met kerk politiek en/of maatregelen op te lossen, maar enkel met het dagelijks te doorleven Heilige Misoffer, het Kruisoffer. De traditionele priesters en de gelovigen begrijpen dat de verdediging van de Kerk van altijd, de wil vereist, om desnoods, “……..te moeten gaan tot het martelaarschap, omdat alleen het Kruis van de Heer, de Kerk uit de huidige catastrofale situatie kan trekken, waarin zij zich nu bevindt. ” (Pater Pagliarani, Pius X Overste)
  (1) Pilatus viel uit de keizerlijke gratie en stierf erbarmelijk in een gevangenis in Zuid-Franrijk, nabij Lyon.
  (2) Clovis bekeerde zich tot “de God van Clothilde”, opdat hij de slag bij Soisson (486) kon winnen, tegen de laatste rest van Romeinse macht. Hetgeen gebeurde !

  1. JvR verzint weer wat. Ik had het helemaal niet over de Traditie. Ik had over de ‘kerk’ ( je mag ook zeggen ‘sekte’) waartoe JvR behoort. De Traditie is hij beschrijft is die van de Heilige Rooms Katholieke Kerk waarvan de Paus is Rome zit.

 12. ☩JMJ☩

  In een publicatie (“C.M. Viganò: “Così la Neo-Religione mondiale avrà il suo tempio. Con l’approvazione del papa””) via de website “Duc in altum” van Aldo Maria Valli heeft Aartsbisschop Viganò nu het Abu Dhabi-syncretisme van Paus Franciscus beoordeeld als een gevolg van de slechte leer van de Vaticanum II-documenten “Nostra Aetate” en “Dignitatis Humanae”; het is een doorbraak dat een voormalige nuntius bij de VS dit heden openlijk zegt, en het toont aan dat het één en het ander aan het veranderen is in het ecclesiastiek klimaat. Er zijn grote verschuivingen gaande.

  Is Aartsbisschop Viganò misschien een providentiële persoon die de hogere clerus uit het steriel JPII-conservatisme zal trekken, waardoor weldra meer en meer kerkvorsten er openlijk op zullen wijzen dat het “pastoraal concilie” van de vorige eeuw ecclesiologisch niet te vergelijken valt met de dogmatische concilies van weleer?

  Traditionele Katholieken moeten goede moed putten uit het Heilig Hart van Christus; Hij zal Zijn beminde Kerk uit de miserie trekken door de Triomf van het Onbevlekt Hart van Zijn Moeder.

 13. The problem (…) is the dichotomy some people like to set up – which the Council clearly didn’t – between “pastoral,” on the one hand, and “dogmatic,” on the other, as though these were two very different ways of being “religious.” To set up this sort of dichotomy in the Council is not only to violate the “hermeneutics of continuity” with the Church’s centuries-old tradition that Pope Benedict has insisted upon. It is to attribute to the Council a rupture in a “hermeneutics of continuity” with itself.
  (…)
  Vatican II was a great pastoral council precisely because it was a great dogmatic council. Thinking you can give adequate pastoral care without proper doctrinal formation is like thinking you can do heart surgery without the wisdom gained in medical school.

  https://www.thecatholicthing.org/2014/07/19/a-pastoral-and-dogmatic-council/

 14. Jules van Rooyen maakt zich belachelijk door het te hebben over “de Liturgie van altijd met het Gregoriaans enz.”. Altijd ? Denkt hij soms dat de eerste christenen uit de joden hun geldige Misvieringen in het latijn hielden, en Gregoriaanse gezangen lieten horen ? Latijn is nota bene de taal van de moordenaars van Jezus, en paus Gregorius was nog aan geen kanten geboren.

  Jules is waarschijnlijk aanhanger van de afgescheurden van Marcel Lefebvre.

  Zonder de vooruitziende visie van Mgr. Lefèbvre, indertijd, zou de Liturgie van altijd met het Gregoriaans, de wijdingen, kortom de Traditie en de Overlevering van de Kerk van altijd, verloren zijn gegaan.

 15. Het laatste paragraafje in mijn voorgaande post (21 november 2019 om 16:42) is van geen tel ; het is een restant uit de tekst van Jules van Rooyen. Sorry

  1. Stinus, “Het laatste paragraafje in mijn voorgaande post (21 november 2019 om 16:42) is van geen tel ; het is een restant uit de tekst van Jules van Rooyen. Sorry”
   O, dat is van heel groot belang, want zonder een geldig Misoffer opgedragen door iedere geldig gewijde Priester zou er niets meer bestaan. Niets had nog een rede tot voortbestaan. Het geldig dagelijks opgedragen H. Misoffer van onze Heer Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, is het centrum van al wat is. De Gregoriaanse mooie gezangen die dit H. Misoffer lof en glorie brengen zijn van deze aard dat de Allerhoogste Zijn welbehagen erin vindt.
   Jazeker heeft Mgr. Lefebvre dit enig H. Misoffer bewaard en verdedigd. Dit H. Misoffer onbloedig opgedragen (dagelijks) zoals het was op Calvarie aan de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voor de uitboeting en eerherstel van het onvoorstelbaar aantal, ketterijen, zonden, heiligschennissen en verval Hem aangedaan.
   Neen, de aangehaalde paragraaf van Jules van Rooyen is van heel veel tel beste lezers!

 16. En toch is het niet oninteressant, want nieuw wat Benjamin hier naar voren brengt. Het door u, Fred, aangehaalde artikel van Randall Smith – dat de gangbare hermeneutiek van de continuïteit onderstreept – dateert van 2014, terwijl de meest recente uitlatingen van Mgr. Viganò toch wel opmerkelijk zijn voor een alleszins rooms- (lees: Ratzinger)getrouwe bisschop. Dat Viganò daarmee Vaticanum II als zodanig integraal verkettert en vervloekt zoals enkelen op dit forum, is zeker niet gezegd. Maar in het licht van de door ‘Pachapapa’ ras aangestuurde ontwikkelingen wordt de discussie door de aartsbisschop op expliciete wijze met introspectieve argumenten verrijkt. ‘Ben benieuwd of en hoe daar binnen de Kerk op wordt gereageerd.

  „Im Garten von Abu Dhabi erhebt sich der Tempel der synkretistischen, neuen Weltreligion mit ihren antichristlichen Dogmen. Nicht einmal der hoffnungsvollste Freimaurer hätte sich noch vor kurzem so etwas vorzustellen gewagt!“ „Papst Bergoglio setzt damit die Apostasie von Abu Dhabi fort, die das Ergebnis des pantheistischen und agnostischen Neo-Modernismus ist, der die römische Kirche tyrannisiert, und aus dem Konzilsdokument Nostra aetate hervorgegangen ist. Wir sind gezwungen, es anzuerkennen: Die vergifteten Früchte des ‚Konzilsfrühlings‘ sind für alle sichtbar, die sich von der herrschenden Lüge nicht blenden lassen.“

  Pius XI. „hat uns ermahnt und gewarnt“. „Aber die Lehren vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden als intolerant und überholt in die Brennesseln geworfen. Der Vergleich zwischen dem vorkonziliaren Lehramt und den neuen Lehren von Nostra aetate und Dignitatis humanae – um nur diese zu nennen – weisen einen schrecklichen Mangel an Kontinuität auf, was zur Kenntnis zu nehmen ist und so bald als möglich geändert werden sollte. Deo adiuvante…“

  https://katholisches.info/2019/11/21/der-neo-modernismus-tyrannisiert-die-roemische-kirche/

  1. @ Paul
   Hoewel niet geadresseerd, Paul, neem toch even de vrijheid te reageren op je reactie. Natuurlijk is het waanzinnig interessant is wat er allemaal gebeurt in de Kerk. Maar uiteindelijk gaat het over de waarheid. En om een bijpassend besluit.
   Feitelijk deel ik de kritiek op Franciscus. Ik ben zelfs tegen bepaalde frasen in de schemata van Vaticanum II en vind de onnodige massaliteit van de schemata onuitstaanbaar. Dat heb ik eerder ook al eens een keer naar voren gebracht. Daarom beschouw ik mezelf als een ‘loyale opposant’ (term van JPII). Het leergezag verwerpen doe ik evenwel niet. Want als je niet gelooft dat de katholieke Kerk met hulp van de H.Geest de Openbaring van Christus in de loop van de tijd op consistente verder ontsluiert – zoals evident gebeurt – dan ben je gewoon niet Rooms-katholiek. Mensen die het leergezag van de Kerk niet aanvaarden, aanvaarden in feite de leiding van Christus niet (= het hoofd van de Kerk, niet de paus) en prefereren hun eigen kleine hersentjes boven de H.Geest. De enige positie die voor critici mogelijk is, is – zoals gezegd – die van ‘loyaal opposant.’ De rest dwaalt, is hoogmoedig, of niet compos mentis.
   Voor wat betreft de vruchten van Vaticum II: die zijn – zoals jouw citaat stelt – ‘vergiftet.’ Ze waren het niet, maar zijn dus door kwaadwillenden vergiftigd.

   1. Yukio: “ Want als je niet gelooft dat de katholieke Kerk met hulp van de H.Geest de Openbaring van Christus in de loop van de tijd op consistente verder ontsluiert – zoals evident gebeurt – dan ben je gewoon niet Rooms-katholiek.”
    Alle openbaringen in de ware Katholieke Kerk van altijd zijn (voor de zoveelste maal) reeds gebeurd met de hulp van GOD de He; Geest in de geschriften van deze Katholieke Kerk van altijd.
    Geen andere Katholieke Kerk is er op aarde als deze die het ganse geloof heeft bewaard.
    “Mar 4:39 Nu stond Hij op, gebood aan de wind, en sprak tot het meer: Zwijg, wees stil! De wind ging liggen, en het werd heel stil.
    Mar 4:40 Toen sprak Hij tot hen: Wat zijt gij bevreesd? Hebt gij nog geen geloof?
    Mar 4:41 Maar een hevige angst greep hen aan, en ze zeiden tot elkander: Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?”

    Woorden van Jukio: “Mensen die het leergezag van de Kerk niet aanvaarden, aanvaarden in feite de leiding van Christus niet (= het hoofd van de Kerk, niet de paus) en prefereren hun eigen kleine hersentjes boven de H.Geest. “
    Gans de leer van de ware Semper Idem (altijd dezelfde) Katholieke Kerk is de leiding van Christus Jezus God de Zoon, van de God de H. Geest en van God de Vader. Die leer zal iedereen die ernaar leeft en het geloofd naar het eeuwige Heil brengen.
    De Paus is het zichtbare Hoofd van de Katholieke Kerk, Zo heeft Jezus Christus het gewild. Eén die het ware geloof bewaard heeft. De laatste was Paus Pius XII. Deze had en bevestigde zijn broeders in het ware geloof. Geen opstarten van een satanisch pseudo concilie Johannes XII, geen Boedabeeld op het Tabernakel JPII, geen NOM mis en wijzigen van de H. Sacramenten Paulus VI, geen Assisie afgodendiensten JP II ‘loyaal opposant.’ (???), geen deelnamen aan de diensten in de synagogen en ontkenningen van de messias Benedictus XVI, geen pachamama onzin in het vaticaan Fransiscus enz…
    Zijn deze misdaden tegen het geloof ook ontsluieringen van God de H. Geest of van de vijand van God???
    Zijn uw hersentjes groot genoeg hiervoor? Mensen die hun geloof verloochenen staan ipso facto buiten de K. Kerk, en buiten de Katholieke Kerk geen heil (dogma).

     1. Nogmaals voor de honderdste keer. De Katholieke Kerk de Katholieke gelovigen en de hiërarchie van de Katholieke Kerk zijn waar het WARE het WARE geloof is. PUNT. Of moet het misschien in een andere taal voordat je het begrijpt?

     2. Ik denk dat het andersom is, dat jij geen Nederlands verstaat. Ik vroeg naar de naam van jouw paus en waar die zetelt. Geen antwoord.
      Trouwens, jouw antwoord is precies hetzelfde als het antwoord van de protestanten, een paar eeuwen geleden. Voor een katholiek geldt evenwel: waar de paus, daar is de Kerk.

 17. Ward,
  U vindt dat de Kerk die het Tweede Vaticaans Concilie aanneemt, met Franciscus als paus, niet de ware katholieke Kerk is. Dan vraagt Yukio U terecht : wie is dan de paus van de Kerk die volgens u de ware Kerk is ? (De ware Kerk van Christus moet een paus hebben, want Jezus heeft van in het begin Petrus aangesteld, en die werd telkens door iemand anders opgevolgd, en dat hoort zo te blijven).

  Uw antwoord van 22 november 2019 om 14:40 is een flut-antwoord. Je noemt gewoon geen naam van een persoon. Natuurlijk niet, want je kúnt er gewoon geen noemen.

  Conclusie, Ward : U zit helemaal verkeerd als U het Tweede Vaticaans concilie afzweert en verwerpt. U bent gewoon ketters bezig, een aanhanger van een AFSCHEURING van de ware katholieke Kerk.

 18. Hoewel deze Paus goede dingen zegt, volgt hij niet altijd wat de bijbel voorhoudt. Zelfs Elsevier, een niet christelijk magazine, zegt zich zorgen te maken omdat zij meent dat het Vaticaan c.s. eerder een NGO aan het worden is dan een Geestelijk, katholiek inspiratie instituut. Ik doel dan op het volgen van meer Wereldse aangelegenheden. Zoals de afgodenbeelden uit de Amazone in de kerk een plaatst geven. Daarbij wordt niet nagekomen wat in de 10 geboden (woorden) staat. “Vereer geen andere goden naast de Heer”. en “Maak geen afgoden en kniel niet voor afgoden neer”. Over een document dat Paus Franciscus heeft getekend over gelijkheid van alle religies. Terwijl in de Bijbel staat. Godsvolk zijn de Joden en christenen. De Heer heeft het niet over andere volkeren of religies als zijnde het zelfde waard als Zijn Woord. Het is de Wereldse gedachte. Het meegaan in islamisering, de klimaathype ( we kunnen alleen goed zijn voor de aarde (rentmeesterschap) het milieu. Plasticsoep bijv tegengaan en opruimen. Maar aan de opwarming van de aarde kunnen we als mens niet veel doen. Het is de activiteiten van de zon die zorgt voor klimaatverandering en is van alle tijden. Nu zo hysterisch en daar de jeugd voor in te zetten zorgt dat vele kinderen niet goed kunnen slapen en er zelfdoding is te zien onder hen. Alsof zij de aarde kunnen redden. Een Wereldse gedachte. Niet gericht op de Heer. Zo ook de VN die gedomineerd wordt door islamistische landen en uit is om het Joden- en christendom uit te gummen door Jeruzalem de Joodse (bijbelse) historie vals om te vormen tot een islamistische. De islam is het kwaad in de wereld en ellende voor de mensheid. In het bijzonder voor Joden en christenen. Het cultuur-marxisme wat nu gangbaar is, dat is Joden, christenen bashen en framen. d.w.z. Joden en christenen mag je bespotten en beledigen, maar het islamfascisme wordt de hand boven het hoofd gehouden. d.w.z. zelfs kritiek op de islam wordt niet getolereerd. De Paus zou juist het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijk dienen te laten zien. Het Wereldse met zijn zoals in o.a. Johannes staat, “Zelfzuchtige begeerte” losbandigheid, overspel, verslavingen, porno, van “Afgunstige inhaligheid” zoals hebzucht, materialisme, jaloezie, van “Pronkstuk”zoals ik-gerichtheid, arrogantie, zelfingenomenheid, narcisme. Veroorzaakt doordat de mens zich door het Kwaad , bijv lust en verder laat leiden. Die jezelf en relaties kapot maakt. Het is een DOODLOPENDE weg. Terwijl de Geestelijke Weg is van waar je nederig Hem boven alle zet, geen afgoderij, de ander lief hebt gelijk jezelf. Dan heb je geduld, ben je relax, ben je tevreden en heb je hoop en vertrouwen op Hem. Dat doe je door regelmatig te bidden, kerkgang, de Eucharistie en de bijbel lezen. Dat geeft vrede en liefde in het hart en uiteindelijk vreugde. Kun je meer en ga je meer genieten van het mooie van de Schepping, de natuur, het leven. En het belangrijkste; Het is een DOORLOPENDE weg. Die doorgaat na de dood. Het eeuwig volmaakte leven in de Hemel. Laat de kerk geen NGO worden maar in deze wereld het verschil tussen het Wereldse en het Geestelijke laten zien met het waarom, waartoe. Zodat meer mensen het gaan begrijpen en zich bekeren tot het christendom/katholicisme. Dan dient de paus niet mee te gaan wat Werelds is. M.i. doet hij dat enigszinds.

 19. Ik geloofde niet meer, na lezing van de artikels begin ik zelfs vijandig te staan tov de zogenaamde orthodoxe katholieken!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht