Afgoderij in het Vaticaan?

“Heidense” gebedsstonden in tuin Vaticaan – Foto: Vatican media

De Amazonesynode (6-27 oktober) in het Vaticaan rond ecologie en inculturatie heeft sinds haar aankondiging al heel wat stof doen opwaaien, maar sinds haar lancering wordt haar inhoud almaar eigenaardiger. In de tuinen van het Vaticaan vond onder andere een “heidens” ritueel plaats, waarbij twee beeldjes van naakte zwangere vrouwen aanbeden werden in de stijl van de inheemse bevolking van de Amazone. 

Volgens de Katholieke website Lifesitenews, wou de persdienst van het Vaticaan geen bijkomende informatie verlenen over de betekenis van deze twee beelden. Het is alleszins niet duidelijk, of het nu om “Moeder Aarde”, heidense godinnen, of “Onze Lieve Vrouw van de Amazone” en haar nicht Elizabeth ging. Na de ceremonie in de Vaticaanse tuinen, werden de beeldjes in een houten boot geplaatst en door de menigte naar de St-Pietersbasiliek gedragen, waar bisschoppen samen met de aanwezigen deelnamen aan rituele gezangen en dansen. Ook Paus Franciscus bad voor de beelden. In een video beschuldigde John-Henry Weston, hoofdredacteur van het conservatieve Lifesitenews, het Vaticaan van “syncretisme”, dwz het vermengen van verschillende religies. 

De “heidense” beelden uit de Vaticaanse ceremonie zijn nu te zien in de Santa Maria in Transpontina-Kerk te Rome in het kader van een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zou volgens observatoren meer te maken hebben met een soort globalistische eco-ideologie, dan Katholicisme. Men kan er onder andere een poster zien van een halfnaakte Indianenvrouw, die de borst geeft aan een klein zoogdier. Volgens de bijhorende slogans, zou dit de band van de mensheid met de cosmos moeten symboliseren. Men kan zich hierbij terecht de vraag stellen, wat de bedoeling is van deze vreemde, heidens aandoende beeldvorming? Wil Paus Franciscus een nieuwe eco-religie oprichten?  De drang van deze Paus, en zijn progressief entourage, om met rituelen te experimenteren, kent alvast geen grenzen. En nu wordt ook nog het eerste gebod (Gij zult slechts één God aanbidden) op losse schroeven gezet. Goed bezig, Franciscus!

 

21 okt 2019: ondertussen is op Youtube de volgende video opgedoken over mannen, die de “heidense” beeldjes de Tiber ingooien:

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

139 commentaren op “Afgoderij in het Vaticaan?

 1. Het Vaticaan moet eens wat strenger gaan zijn over alles wat daar in de tuin gebeurt. Het is nogal duidelijk dat het katholicisme afstand moet houden van dit soort rituelen.

 2. Het ecologische en pro-migrantengezwets van Bergoglio en de Vlaamse kerk begint mij de keel uit te hangen. Veel heimwee naar de dagen van de Heilige Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus toen het nog over de kern van ons geloof ging.
  Deze heidense rituelen waren niet alleen totaal ongepast, het tast de kern van het geloof aan. Bergoglio wil een schisma veroorzaken in de Kerk…

 3. De foto op 2:35 van de vrouw die een big zoogt zal wel gemanipuleerd zijn. Dit mij gaat te ver om waar te zijn. En als dit een leugen is, dan is het er een van groteske slechtheid. Eigenlijk zou de gene die deze foto als waar plaatst en gebruikt in zijn filmpje de gevolgen ervan moeten bedenken.
  Indianen mogen dan dicht bij de natuur leven, rariteiten zullen ook bij die mensen aanwezig zijn. Altijd moeten we de zaken in zijn perspectief zien. Maar zo een foto? Nee. Dat geloof ik niet.

  En als ik gelijk heb wat die foto betreft, dan zou de dader opgespoord moeten worden, want dat laat de lijn zien die er is.

 4. Gva,
  Zorg voor vluchtelingen en eerbied voor schepping behoren tot de kern van het christendom. Als jou dat de keel uithangt is dat jouw zaak.

  1. Het Christendom lijkt mij toch wel véél meer te zijn dan vluchtelingen en ecologie alleen. Bergoglio en de Vlaamse kerk lijken het hele geloof tot deze zaken te reduceren, en dàt gaat me niet. Het is steeds dezelfde plaat die gedraaid wordt en over al de rest wordt er met geen woord meer gerept.
   De vraag is echter of het wel gaat om vluchtelingen of over een invasie. Mensen moeten ter plaatse geholpen worden en niet en masse naar Europa gebracht te worden.

 5. Mogelijks werd de foto inderdaad gemanipuleerd maar dat is dan kennelijk gebeurd voordat hij werd tentoongesteld.
  Ik bekeek het filmpje op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=FQ-uKnSX_u8) en zie, als leek terzake, geen onmiddellijke aanwijzingen van manipulatie.
  Van min 2’26” tot 2’48” wordt hier dieper op ingegaan.
  Of de foto gemanipuleerd werd of niet, lijkt me in deze van ondergeschikt belang. Het is wel zo dat hij tentoongesteld wordt, in een kerk nog wel!

  1. Laus Deo,
   Het kan ook zijn dat men de poster even snel heeft opgehangen, gefotografeerd en weer weggehaald heeft. Een fotograaf heeft maar heel even nodig voor de foto. Als ik zoek naar die poster die gemaakt zou zijn door erop gedrukte info, dan kan ik die niet zo snel vinden. Ook niet op de site die op de poster vermeld staat. En die site geeft een ander gevoel dan wat die poster voorstelt. Vandaar.
   Dus misschien hing die poster wel helemaal niet (met toestemming van de kerk) in die kerk.

   1. ☩JMJ☩

    Raphaël,

    Die poster is onderdeel van een tentoonstelling in de Santa Maria in Transpontina-kerk in Rome. U heeft misschien het interview van George Neumayer, daar ter plaatse, met iemand van de verantwoordelijken nog niet gezien? Het gaat hier om een publiek schandaal dat iedereen in Rome met de eigen ogen kan zien.

    Het heeft geen zin om publieke feiten te ontkennen, nog minder wanneer de verantwoordelijken zelf geen enkele moeite doen om te ontkennen, maar openlijk uitkomen voor wat zij doen.

    1. Benjamin,
     Ik zag de youtube en inderdaad: het is echt, het hangt er echt.
     Des te vreemder vind ik het.
     Dit doet me denken aan de video die ik ooit zag van een vrouw die de vorige overste interviewde. Daar was ook al zo een rare sfeer te zien: gekleurde vlaggen, LGBT-gedoe, klimaat-gedoe (dacht ik) en dergelijke. Heel apart allemaal.

 6. Ik denk dat afgoderij in het Vaticaan sinds deze paus al een tijdje bezig is. Laten we hopen dat er snel een echte paus mag komen, maar ik vrees.

  1. Paul, de uitleg van deze Byzantijnse Patriarch die een Katholiek is, is een volledig en gedetailleerd document van sinds het begin van het satanisch concilie Vat II. Die Patriarch is heel goed op de hoogte van dit alles en ziehier wat hij zegt.
   Goed lezen.

   Een heidens ritueel met Bergoglio in het Vaticaan

   Op 4 oktober nam de ‘paus’ deel aan een heidens ritueel voor het planten van bomen. Inheemse mensen bogen voor beelden van naakte vrouwen en andere magische objecten op de grond.
   Waarom nodigt Bergoglio de leidende heidense tovenaars, aanbidders van Satan en demonen uit, naar het centrum van het christendom, het Vaticaan en rechtstreeks naar de synode? Als hij hen uitnodigde, was hij verplicht om Christus tot hen te prediken, om hen van het pad dat naar vernietiging leidt, om te keren naar het pad dat leidt naar redding. Maar dat was niet het doel van zijn uitnodiging. Het doel was dat ze door magische rituelen de geest van het heidendom naar de synode zouden brengen, en niet alleen naar de synode, maar naar de hele kerk.
   Vraag: Hoe heeft Bergoglio zich aangesloten bij het heidense ritueel?
   Reactie: Een tovenares plaatst rituele ringen aan de vingers van Bergoglio. Wat symboliseerde het? Een spiritueel verbond, met andere woorden toewijding aan degene die de tovenares dient – de duivel. Toen plaatste een andere tovenaar een magische ketting met amuletten om zijn nek. Door het te ontvangen, maakte Bergoglio duidelijk dat hij het juk van ondergeschiktheid niet aan Christus maar aan de duivel ontving en zijn slaaf werd, net als de tovenaar die hem de ketting gaf. Degenen die nog steeds in innerlijke eenheid zijn met de afvallige Bergoglio volgen hem op het pad van afvalligheid naar de hel.
   Bergoglio was ook actief betrokken bij een afgodisch ritueel voor het planten van bomen.
   Vraag: Had het ook een symbolische of spirituele betekenis?
   Antwoord: Ja, het ging niet alleen om het planten van een boom; het was een symbolisch gebaar. De grond werd gebracht uit bepaalde gebieden waar heidenen offeren aan demonen en waar hun voorouders menselijke offers brachten. Bergoglio schepte de eerste schep aarde rond de boom en de tovenaars volgden zijn voorbeeld.
   Vraag: Waarom is grond binnengebracht? Was de grond uit de Vaticaanse tuinen niet geschikt?
   Reactie: De Vaticaanse tuinen zijn geheiligd door het bloed van martelaren die hier werden gekruisigd en verbrand als levende fakkels onder Nero. Bovendien werd de apostel Petrus, de eerste paus, hier gekruisigd met zijn hoofd naar beneden. Deze grond is natuurlijk niet geschikt voor een magisch ritueel. Daarom was het nodig grond aan te brengen die daarvoor geschikt is. Die grond werd besprenkeld met het bloed van menselijke offers aan demonen in hun rituele ceremonies. Het Instrumentum Laboris (voor deze synode) noemt het voorouderlijke wijsheid en traditie van inheemse volkeren.
   Het is geen toeval dat Bergoglio wilde dat deze synode zou beginnen met een heidens ritueel van het aanroepen van demonische krachten in plaats van met een kruisgebed en oprecht berouw. Vaticaan Nieuws benadrukte dat het zeer symbolisch was! Het ritueel moest het graven van een graf voor het christendom symboliseren. De zogenaamde heilige boom moet de dominantie van het heidendom symboliseren over het centrum van het afvallige christendom. In dit stadium verandert de katholieke kerk in de anti-kerk van de nieuwe tijd.
   Vraag: Welke zonde heeft Bergoglio begaan tijdens het heidense ritueel?
   Antwoord: Bergoglio beging de zonde van openbare afgoderij, waarbij hij het eerste gebod van de decaloog ontkende. “U zult voor uzelf geen gebeeldhouwd beeld maken – gelijkenis met iets … U zult niet voor hen buigen noch hen dienen.” (Deu 5: 8-9)
   Vraag: Wat is het verband tussen Vaticaan II en de Amazon Synode?
   Antwoord: De documenten van zowel Vaticaan II als de Amazon Synode bevorderen de nietigverklaring van het eerste gebod van de decaloog. Afgoderij, zoals de heilige Thomas van Aquino ook zegt, is de zwaarste zonde. Vaticaan II, daarentegen, stelt in het document Dignitatis Humanae: “… mag niet worden verboden om zich vrijelijk ertoe te verbinden de speciale waarde van hun leer te tonen”.
   Vraag: wat betekent het?
   Antwoord: In het bijzonder beveelt het concilie dat het niet mag worden verboden om zwarte magie vrijelijk te beoefenen, hetgeen dienst is aan Satan waarbij menselijke offers en kannibalisme zijn betrokken. Dit alles is de essentie van hun (heidense) doctrine en culten waarvan wordt gezegd dat ze van speciale waarde zijn.
   Citaat van IL 42 (Instrumentum Laboris): “Een profetische kerk in de Amazone is er een die dialoog voert … ten gunste van een integrale ecologie.”
   Antwoord: Het is geen profetische maar pseudo-profetische kerk. Integrale ecologie, volgens het document van de Synode, omvat de zogenaamde “kosmovisie” van de Indiase volkeren. Het betekent dat alle geesten en godheden handelen met dit territorium. Hieruit volgt dat de zogenaamde ecologische bekering die door de Synode wordt bevorderd, in feite bekering is tot de geesten – demonen – die door deze Indiaanse volkeren worden aanbeden en waarvan wordt aangenomen dat ze op dit grondgebied handelen. Vanuit christelijk oogpunt is het geen bekering maar afvalligheid!
   Vaticaan II, Nostra Aetate: ‘De Kerk dringt er daarom bij haar zonen en dochters op aan om … samenwerking aan te gaan met leden van andere religies. Laat christenen erkennen … en de waarheden aanmoedigen die onder niet-christenen worden gevonden … ”
   Antwoord: “Welke heidenen offeren zij op aan demonen en niet aan God” (1 Kor 10:20) Het is het ultieme verraad van Christus om christenen aan te sporen de aanbidding van Satan en demonen te erkennen en zelfs actief aan te moedigen!

   1. Self-made Patriarch Elijah (merci voor de aanvulling Benjamin) heeft het inderdaad ook over Vaticanum II. Dat thema lijkt me op dit forum inmiddels zo goed als uitgemolken, al komt er bij tijd en wijlen nog aardig wat stoom uit de loopgraven. ‘Der Mensch ist unheilbar religiös’, geschapen als hij is door God. Vanuit die optiek kan ik mij voorstellen dat er ook in niet-katholieke religieuze opvattingen of praktijken elementen voorkomen, die op zichzelf genomen ‘goed’ zijn. Dat buiten de Kerk niet per definitie alles naar hel en verdoemenis riekt, doet volgens mij niets af van de feitelijkheid dat het geloof in zijn volheid enkel in het depositum fidei van de Katholieke Kerk te vinden is. Voor alle duidelijkheid: het predicaat ‘goed’ zou ik overigens bepaald niet willen geven aan wat er zich tijdens de Vaticaanse gardenparty allemaal afspeelde. Ik beweer dan ook niet dat de schismatieke ‘patriarch’ zomaar wat uit z’n nek kletst.

    Mijns inziens staat de hermeneutiek van de continuïteit er niet aan in de weg om in te zien waarom de Amazone Synode zo problematisch is. Als lid van de school van Bologna heeft Don Giovanni Nicolini, zijn mond voorbij pratend, alleszins samengevat waar het in deze synode uiteindelijk om draait: de hermeneutiek van de breuk zál en moet er komen.

    “Es ist so, wie Sie, Heiliger Vater, es in der Enzyklika Laudato si’ ausgedrückt haben: Alles ist miteinander verbunden!”, zo luidde de slotrede van kardinaal Marx tijdens in zijn (God-loze) discours voor de Amazone-Doema. Tjonge jonge, wat zal Moeder Aarde dáár blij mee zijn!
    Waarom toch moet ik veeleer denken aan het beeld van die andere Moeder, de wenende Maria in La Salette, lang geleden en tegelijk zó actueel?

  2. ☩JMJ☩

   Paul,

   Dat “Byzantine Catholic Patriarchate” (“Ukrainian Orthodox Greek Catholic Church”, afgekort als “UOGCC”) is geen echt patriarchaat; de leider ervan, Anthony Elias Dohnal, heeft zich in 2011 tot “patriarch” laten kiezen door enkele andere personen. Zopas hebben hij en zijn aanhangers Aartsbisschop Carlo Maria Viganò tot “paus” gekozen zonder daar enig recht toe te hebben. Niet serieus en uitgaand van dezelfde schismatieke mentaliteit waar de “pauskeuze” van David “Pope Michael” Bawden in Kansas het resultaat van was.

   Met een gedrochtelijk figuur gelijk Bergoglio als wettige opvolger van Petrus zijn er meer en meer die zich in een schismatiek escapisme wentelen dat de harde realiteit van een dergelijk monster op de Troon van Petrus ontkent, en sommigen sluiten zich dan aan bij schismatieke groepen die zelf priesterwijdingen en bisschopswijdingen uitvoeren zonder daartoe jurisdictie te hebben. Het is echter de wil van God dat men binnen de Katholieke Kerk blijft (want schisma is een delict tegen het goddelijk recht, net zoals ketterij) en binnen de Kerk vecht voor wat heilig is.

   1. Benjamin,
    Wat je schrijft is alles behalve. Op dit forum zijn er honderden argumenten met teksten vanuit bulls, encyclieken en besluiten van heilige pausen en concilies geplaatst. Jij wil die voor altijd vastgelegde bulls en encyclieken van pausen van voor het vatII satanisch concilie niet aanvaarden.
    Nu ga je toch veel verder in uw reacties, dat mensen die die WEL aanvaarden en toepassen schismatieken en afvalligen zijn. Je heb je nooit de moeite getroost om de argumenten gebaseerd op de geschriften van de Katholieke Kerk van voor die ellendige leugens van vatII te weerleggen, want als je iets of wat rechtvaardig bent, kun je dat niet.
    Ik heb mij de moeite getroost om de gesproken tekst van die Byzantijnse Katholieke Patriarch te vertalen.
    Zeg dan waar in die tekst deze persoon ongelijk heeft, dan zeg je tenminste iets fatsoenlijks. Bergoglio is geen paus en is het nooit geweest en is zelfs geen Katholiek want hij staat buiten de Katholieke Kerk en buiten de K. Kerk is er geen heil. Een ketter, of is hij dat soms niet? (Kerkelijk wetboek, en bull van Paus Paulus IV – cum ex apostolatus officio) is ipso facto buiten de kerk.
    Jij schrijft zelf: “Met een gedrochtelijk figuur gelijk Bergoglio als wettige opvolger van Petrus …”
    Bergoglio is niet en is het nooit geweest ‘wettige opvolger van Patrus’
    Man wat ben je blind.
    Dus met “gedrochtelijk figuur” bedoel je misschien ketter, zonder het te willen toegeven?
    Hoe kan men ‘schismatisch’ zijn als de satanische vatII verwerpt???,

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Wat je schrijft is alles behalve. Op dit forum zijn er honderden argumenten met teksten vanuit bulls, encyclieken en besluiten van heilige pausen en concilies geplaatst. Jij wil die voor altijd vastgelegde bulls en encyclieken van pausen van voor het vatII satanisch concilie niet aanvaarden.”

     Ik belijd de Katholieke Leer zoals gedefinieerd door de Katholieke Kerk doorheen de eeuwen, en daarom verwerp ik uw heretisch sedevacantisme. Er is geen enkel pre-conciliair kerkdocument van het pauselijk magisterium dat overeenkomt met uw anti-ecclesiologische meningen; integendeel sluit de gedefinieerde Leer uw denksysteem uit als ketters.

     U bewijst uw stellingen niet door contextloos kerkdocumenten te citeren; wie zich met dergelijke documenten bezighoudt moet die in het breder kader van de theologie en de canonieke traditie weten te verstaan opdat hij de zin van de teksten niet verduistert door zijn eigen incorrecte interpretaties er aan op te dringen. Er werden niet voor niets doorheen de eeuwen mensen speciaal opgeleid in de Kerk om zich met de theologie en het canoniek recht bezig te houden. Zonder serieuze studie moet men niet op internetfora gaan debatteren met allerlei citaten in de hand, en voor theologische en canonieke studie is het noodzakelijk om op een bepaald minimum de vaardigheid te bezitten om Latijn te lezen. Het internet wordt geteisterd door “armstoeltheologen” wier gebrek aan kennis alleen overtroffen wordt door hun bodemloze arrogantie.

     Wat het Concilie betreft: Het Concilie zelf is een kerkjuridische structuur die wettig en heilig is, maar de infiltranten hebben die structuur misbruikt om maçonniek-humanistisch liberalisme vaste vorm te geven in kerkdocumenten zoals “Nostra Aetate” en “Dignitatis Humanae”. Door het Concilie zelf “satanisch” te noemen pleegt men aanslag op een structuur die heilig is gezien die reeds door de H. Apostelen gebruikt werd (Concilie van Jerusalem, vermeld in de Handelingen der Apostelen); de juiste precisie vereist dus dat men de revolutionaire, onkatholieke documenten “satanisch” noemt die tijdens het Concilie uitgevaardigd werden, maar niet het Concilie zelf, zoals ook het Pausdom zelf niet “satanisch” is, maar wel het misbruik dat de hedendaagse paus maakt van dat heilig Petrijns gezag om onkatholieke leringen te verspreiden in en buiten kerkdocumenten om.

     Ten slotte: Ik heb u in het verleden er reeds op gewezen dat het sedevacantisme tegenstrijdig is met het ecclesiaal kenteken van de Apostoliciteit en met “Inter Cunctas”, maar u heeft dat genegeerd, en ik heb toen moeten vaststellen dat u, wanneer geconfronteerd met de onkatholieke aard van uw denksysteem, liever aan uw eigen meningen vasthoudt dan u te vernederen voor het Aanschijn van God, zowel als voor de barmhartige blik van Zijn Moeder, Maria, en u te onderwerpen aan de Katholieke orthodoxie, zonder dewelke men niet gered kan worden van het infernaal vuur.

     Citaat Peter: “Nu ga je toch veel verder in uw reacties, dat mensen die die WEL aanvaarden en toepassen schismatieken en afvalligen zijn.”

     Wanneer ik het pseudopatriarchaat van Elias Dohnal en zijn kameraden “schismatiek” noem, dan is dat niet omdat zij aspecten van het Vaticanum II-liberaalkatholicisme verwerpen, maar omdat zij zich met geen enkel recht een “Byzantijns Patriarchaat” kunnen noemen. De wettige kerkleider van de Byzantijnse Katholieken in Oekraïne is Svjatoslav Sjevtsjoek, Grootaartsbisschop van Kiev-Galicië, en die heeft geen patriarchale titel. Er is helemaal geen Katholiek Byzantijns patriarchaat in Oekraïne.

     Als u zich zoals een patriarch kleedt, en u kondigt op het internet aan dat u “Patriarch van Constantinopel” genoemd wil worden, dan betekent dat niet dat u daadwerkelijk een Byzantijnse patriarch bent. Beweren dat men een “Byzantijnse patriarch” is terwijl men het niet is wordt door de Katholieke doctrine schismatiek genoemd, en hetzelfde is het geval met hun bewering dat zij Aartsbisschop Carlo Maria Viganò wettig tot paus gekozen hebben (het is eigenlijk te lachwekkend voor woorden; in hun YouTube-video “Habemus papam” (16 okt. 2019) kondigen die pipo’s hun “pauskeuze” van de aartsbisschop aan). Het was niet zonder reden dat ik hen met David Bawden vergeleek.

     Bent u er trouwens van op de hoogte dat zij beweren dat een ketterse bisschop zijn sacramentele bisschopswijding verliest? Dat is een vorm van donatisme, een ketterij waartegen de Heilige Kerkvader Augustinus geschreven heeft. Ook hebben zij een eucumenicalistische houding tegenover oosters-schismatieken en protestanten, één van de onchristelijke stokpaarden van de subversieve concilievaders vorige eeuw.

     Citaat Peter: “Je heb je nooit de moeite getroost om de argumenten gebaseerd op de geschriften van de Katholieke Kerk van voor die ellendige leugens van vatII te weerleggen, want als je iets of wat rechtvaardig bent, kun je dat niet.”

     Uw sedevacantistisch denksysteem is niet gebaseerd op de geschriften van de Katholieke Kerk van voor het Concilie. Het druist in tegen de Apostoliciteit van de Kerk (de bewering dat de apostolicitas successionis verdwenen zou zijn is heretisch) en het ontkent dogmatische feiten (de absoluut zekere geldigheid van universeel erkende pontificaten, zekerheid voortvloeiend uit “Inter Cunctas” en uit het gezond verstand toegepast in connectie met de fundamentele ecclesiologisch-dogmatische theologie van de Kerk). U kunt daar niets tegen inbrengen.

     Verder is uw denksysteem in contradictie met de indefectibiliteit en de visibiliteit van de Kerk die behoren tot haar goddelijke inrichting en die bijgevolg onveranderlijk zijn.

     Omdat de Kerk het Lichaam van Christus is, de extensie van het Mysterie der Incarnatie, moet zij voortdurend de integraliteit behouden van de inrichting die God haar gegeven heeft, dus met haar zichtbaar Leergezag in de vorm van de Apostolische Successie (bisschoppen met diocesen), verspreid doorheen de naties en volkeren in de wereld (Katholiciteit). Ook moet de Kerk een ongebroken opvolging hebben van pausen in het Romeins Episcopaat; de Katholieke Kerk heeft een historische successie van pausen in Rome van Petrus tot Franciscus vandaag, terwijl de sedevacantistische sekten pas in de twintigste eeuw opgericht werden en dus geen successie van pausen hebben die teruggaat tot Petrus (sommige sedevacantisten zijn zelf antipausen geworden met kleine aanhang, maar die staan niet in de zichtbare successie van de Kerk van Rome). De ecclesiale zichtbaarheid vereist, verder, dat de Kerk conspicuïteit geniet; zij is zeer bekend in de wereld. Reeds in de catacombentijd was zij doorheen geheel het Romeins Rijk gekend, ofschoon zij ondergedoken zat in grafkelders; de wereldbevolking is echter maar nauwelijks op de hoogte van de sedevacantistische sekten hun bestaan.

     U verkondigt een heterodoxe leer die tot het eeuwig verderf leidt, en ik hoop dat u alsnog zult beslissen om die heilloze weg te verlaten.

     Citaat Peter: “Ik heb mij de moeite getroost om de gesproken tekst van die Byzantijnse Katholieke Patriarch te vertalen.
     Zeg dan waar in die tekst deze persoon ongelijk heeft, dan zeg je tenminste iets fatsoenlijks.”

     Elias Dohnal is geen “Byzantijnse Patriarch” zoals David Bawden ook geen “Paus Michael” is. “Pope Michael” zal waarschijnlijk ook zeggen dat hij tegen het paganisme van de Amazonesynode is; dat maakt hem geen paus, noch maakt dat van Dohnal een patriarch. Ik was de eerste die de publieke rituele Pachamama-aanbidding in het Vaticaan op dit forum veroordelend ter sprake bracht; dat maakt mij niet tot Bisschop van Antwerpen.

     Citaat Peter: “Bergoglio is geen paus en is het nooit geweest en is zelfs geen Katholiek want hij staat buiten de Katholieke Kerk en buiten de K. Kerk is er geen heil.”

     Er is slechts één Katholieke Kerk, unieke Ark van het heil, en dat is de Katholieke Kerk waarvan Franciscus het zichtbaar hoofd is, ongeacht de verdorvenheid van zijn private persoon. Zijn pontificaat is een dogmatisch feit, zoals de Katholieke Leer vereist, want dat feit is intrinsiek geconnecteerd met het waarachtig zijn van de onfeilbare ecclesiologische doctrine van het Katholicisme. Dat betekent dus dat de goddelijke beloften over de Kerk omvergeworpen zouden zijn indien Bergoglio niet de wettige paus zou zijn, hetgeen onmogelijk is. U moet dus werkelijk hem als paus erkennen om het geopenbaard Katholiek Geloof niet te ondermijnen; die samenhang is theologisch onlosmakelijk.

     Citaat Peter: “Een ketter, of is hij dat soms niet? (Kerkelijk wetboek, en bull van Paus Paulus IV – cum ex apostolatus officio) is ipso facto buiten de kerk.”

     De Nederlandse vertaling voor “papal bull” (Engels) is “pauselijke bul”. Nuttig om op te merken, want anders zouden sommige lezers misschien nog gaan denken dat u van uw oren aan het maken bent over stieren waar pausen dan eigenaren van zouden zijn.

     “Cum Ex Apostolatus Officio” spreekt over ketters in de technische zin van het woord; de bedoeling van het document was helemaal niet dat iemand zijn kerkelijk ambt zou verliezen op het moment wanneer hij, bewust of onbewust, iets zou uitspreken dat heterodox is. Ketterij in de juridisch-technische zin van het woord houdt in dat men hardnekkig berispingen vanwege de Kerk afwijst bij het vasthouden aan ketterse stellingen, tenzij men openlijk, zichtbaar en fysiek uit de Kerk stapt om zich, bijvoorbeeld, als lid te gaan laten registreren bij de lutherse kerk.

     “Ipso facto” zijn geen magische woorden waarmee sedevacantisten hun verzinsels kunnen rechtvaardigen.

     Citaat Peter: “Bergoglio is niet en is het nooit geweest ‘wettige opvolger van Patrus’
     Man wat ben je blind.”

     Niet van “Patrus”, maar wel van Petrus. De successie der Katholieke pausen werd door de Kerkvaders als bewijsvoering voor de legitimiteit van de Katholieke Kerk gebruikt tegen de ketters; het sedevacantistisch “pausdom” daarentegen heeft geen concrete successie en is slechts denkbeeldig; het incarneert zich niet in levende, fysieke personen die elkaar opvolgen.

     Citaat Peter: “Dus met “gedrochtelijk figuur” bedoel je misschien ketter, zonder het te willen toegeven?”

     Bergoglio is een ketter in die zin dat hij hardnekkig heterodoxe leringen verspreidt met duidelijk kwaad besef; in de technisch-juridische zin van het woord is hij geen ketter. Juridisch is hij Katholiek en hij is in wettig bezit van de pauselijke jurisdictie, zoals ook de oud-testamentische opperpriesters die zich schuldig maakten aan afgoderij in de Tempel te Jerusalem wettige hiërarchen, opvolgers van Aäron, waren.

     De individualistische ecclesiologie van de sedevacantisten lost niets op, maar doet de Kerk, de Bruid van Christus, gegijzeld door haar trouweloze zonen, lijden zoals ook het bergoglianisme haar doet lijden. De sedevacantist staat naast de bergogliaan in het folteren van de Lerares der volkeren en de Moeder der gelovigen, de Kerk.

     Citaat Peter: “Hoe kan men ‘schismatisch’ zijn als de satanische vatII verwerpt???,”

     Het is schismatiek om zich tot pseudobisschop en pseudopatriarch te verheffen; dat is wat Elias Dohnal doet. Wettig bisschop of patriarch worden geschiedt alleen via de canonieke wegen van kerkelijke jurisdictie, en niet door bepaalde kledij aan te trekken en zich vervolgens via een YouTube-video als een “hiërarch” te presenteren.

     De giftige vruchten van het sedevacantisme zijn bitterheid, gebrek aan naastenliefde, obsessief doordrammen op het internet over een denkbeeldige sedisvacatie op een manier die alterneert tussen onbeheerste woede en manie, vermetel oordelen, en sommigen worden uiteindelijk volledig apostatisch omdat zij niet langer in de ontkenning van de klare contradictie tussen het Katholicisme en het sedevacantisme willen leven en tegelijkertijd niet aan de goddelijke gratie willen beantwoorden door terug te keren naar de Katholieke orthodoxie. Anderen sluiten zich uiteindelijk aan bij de “oosters-orthodoxen”, zoals het geval geweest is met Jay “Debate me, bro!” Dyer.

     1. Benkamin, Peter????
      Enfin. Je schrijft: “Wat het Concilie betreft: Het Concilie zelf is een kerkjuridische structuur die wettig en heilig is, maar de infiltranten hebben die structuur misbruikt om maçonniek-humanistisch liberalisme vaste vorm te geven in kerkdocumenten zoals “Nostra Aetate” en “Dignitatis Humanae”. “
      Ja, in een notendop, dus ketters, dus vatII concilie = niet heilig. Men erkent de boom aan de vrucht.
      Je schrijft: “Ten slotte: Ik heb u in het verleden er reeds op gewezen dat het sedevacantisme tegenstrijdig is met het ecclesiaal kenteken van de Apostoliciteit en met “Inter Cunctas”, maar u heeft dat genegeerd, en ik heb toen moeten vaststellen dat u, wanneer geconfronteerd met de onkatholieke aard van uw denksysteem, liever aan uw eigen meningen vasthoudt …”
      Ik stel gewoon de Bull van de Heilige (waarachtig Heilige) Paus Paulus IV voor uw ogen. Nogmaals de pauselijke Bull – Cum Ex Apostolatus Officio – bekrachtigd door de Heilige Paus Pius V (de Paus die het Heilig Misoffer voor de eeuwigheid vastlegde.) Maar daar kun je geen speld tussenkrijgen om uw VatII concilie en deze die dit satanisch complot opzette en doorvoerden, t.t.z. ketterse schurken te vergoelijken.
      Eenvoudig. Ik verneder mij nu reeds en altijd voor God omdat ik Zijn Heilige Goddelijke Wetten VERDEDIG. Ik veroordeel haat en verfoei ketterij tot in de eeuwigheid. En de pauselijke Bull – Cum Ex Apostolatus Officio bevestigd deze Goddelijke Wetten, in tegendeel tot de satanische Vat II concilie show.
      Ik moet mij niet verantwoorden voor het Aanschijn van de Allerhoogste omdat ik het evangelie volgen Benjamin, Yukio en/of Stinus niet volg. In tegendeel.
      Denk je nu dat de Allerhoogste mij zal vragen waarom ik het VatII concilie verworpen heb? Indien jij denkt dat het zo zal zijn, zal mijn antwoord zijn: “ Heer men heeft mij voorgesteld om vreemde goden te aanbidden, daar zij deze afgodsdiensten als evenredig met Uw Heilige Leer dat U aan de Katholieke Kerk hebt gegeven. Ik aanbid alleen U O Allerheiligste en Allerhoogste Majesteit mijn God. (Nostra Aetate en vele andere onzin).

      Maar je antwoord niet op mijn vraag “Zeg dan waar in die tekst deze persoon (die Byzantijnse Katholieke Patriarch) ongelijk heeft, dan zeg je tenminste iets fatsoenlijks. “
      Te moeilijk misschien? Veel blabla maar niet antwoorden, ja …

      “Citaat Peter: “Hoe kan men ‘schismatisch’ zijn als de satanische vatII verwerpt???,”
      Richt je maar tot “Peter” hiervoor!!!
      Maar ik Ward zal antwoorden hierop.
      Je schrijft; “Het is schismatiek om zich tot pseudobisschop en pseudopatriarch te verheffen; dat is wat Elias Dohnal doet. Wettig bisschop of patriarch worden geschiedt alleen via de canonieke wegen van kerkelijke jurisdictie, en niet door bepaalde kledij aan te trekken en zich vervolgens via een YouTube-video als een “hiërarch” te presenteren. “
      Duizende pseudobisschoppen Vat II bisschoppen hebben zich met “een bepaalde kledij” kleine zieltjes doen geloven dat ze “een gezag hebben”. Maar nogmaals daar heeft de pauselijke Bull – Cum Ex Apostolatus Officio – voor de eeuwigheid volgens de goddelijke wetten = het goddelijk gezag, een stokje voor gestoken. Die Patriarch heeft de geldige bisschopswijding ontvangen.
      Een ketter staat buiten de Katholieke Kerk en dit is al degenen die VatII aanvaarden, promoten, verdedigen en bevorderen.
      Een “kerkelijke hiërarchie” die de godheid ontkent en satanische rituelen op de heilige plaats uitvoert is volgens u DE hiërarchie?

      Zo dat is alles.

     2. ☩JMJ☩

      Uw reactie is een incoherente warboel, Peter. Laat mij maar weten wanneer u op mijn argumentatie wilt antwoorden. Indien u niet begrijpt wat ik geschreven heb, dan mag u mij altijd om uitleg vragen.

      Nog even het volgende:

      De heresiarch Nestorius bleef tijdens zijn verkondiging van de nestoriaanse ketterij Patriarch van Constantinopel totdat hij uit zijn ambt gezet werd door de sententie van het Concilie van Efeze. Hij verloor dus niet onmiddellijk zijn ambt van zodra hij zijn ketterij voor het eerst geuit had. Hij werd aangesproken als een bisschop van de Kerk in die tijd voor het Concilie van Efeze, ondanks zijn hardnekkig vasthouden aan zijn nefaste meningen.

 7. Uitleg over VATII pseudo kerk.
  De Heilige Padre Pio van Pietrelcina zei in 1960 tegen exorcist Padre G. Amorth: “Satan zal komen om een ​​valse kerk te regeren”
  Dit en de algehele geloofsafval binnen de Kerk is het Derde Geheim van Fatima

 8. Maria had duidelijk gezegd dat de Kerk meerdere malen zou worden opgedeeld.

 9. De ware Kerk van Christus heeft in het Tweede Vaticaans concilie goede en juiste uitspraken gedaan, die elke katholiek moet aannemen. Helaas is dat Concilie door velen misbruikt. Dat zei reeds de heilige paus Paulus VI.

  1. Het probleem met Vaticanum II is NIET dat het het NIET nodig was de katholieke leer verder te ontsluieren, maar dat ze op belangrijke punten ambigue en inconsistent is geweest. Veel gelovige en geleerde katholieke priesters hebben daar zeer beargumenteerd op gewezen, sommigen hun hele leven lang (o.a. Magister Van der Ploeg in Nederland). Je moet dan niet vreemd opkijken als ondermijnende krachten (o.a. onze huidige paus) met die ambiguïteit en inconsistentie aan de haal gaan!
   Wat mij persoonlijk tegenstaat zijn de veel te woordrijke teksten. Had allemaal veel korter en zakelijker geformuleerd kunnen worden.
   Wat betreft de paus: de Kerk is in haar epistemologische wezen een Traditie, geen juridisch equivalent van de Hoge Raad. De opeenvolgende ‘apostelen’ kiezen de paus. Deze paus is gekozen door de kardinalen. Einde verhaal. Dat wij deze paus moeten verdragen is kennelijk de wil van God. Ongetwijfeld zal hij hieruit uiteindelijk het goede trekken. Misschien is het wel dat hiermee een zuivering van de Kerk wordt bereikt! Bijvoorbeeld een ui de as herrijzende Kerk niet niet meer reactionair is, maar ook niet onderhorig aan de tijdgeest.

 10. Bij zo’n evenement als dat vervloekte Tweede Vaticaans concilie (1965), is op talloze punten ketters, met als belangrijkste ketterij het document Nostra Aetate, al vele malen hier ter sprake gebracht. Het derde geheim van Fatima voorspelt dit en had bekent moeten worden gemaakt vòòr 1960. Dat is niet gelukt, en de zuster Lucia overleed, als gevangene in haar klooster, in 1959. Of ze vermoord is weten we niet, maar dat is alleszins mogelijk. De valse zuster Lucia leefde nog tot rond de eeuwwisseling. Ook haar klooster cel werd uitgekamd om mogelijk verraad aan de complotteurs te voorkomen. V2 is de oorzaak van de bijna ondergang van de Heilige Moederkerk, maar “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Daar houden we ons aan vast, en aan niets anders. Het heeft na Rampolla, rond 1900 en avant de Heilige Pius X, een halve eeuw geduurd om zover te komen dat de Kerk in joods maçonnieke handen viel van J XXIII, P VI, Bugnini, Bea (Behar), en zoveel andere gemijterde schurken.

  1. Heel juist, beste Jules,
   Yokio denk weer (zoals Stinus o.a.) Vat II in een gulden jasje te moeten steken:
   “Het probleem met Vaticanum II is NIET dat het het NIET nodig was de katholieke leer verder te ontsluieren, …”
   Nu, samengevat is de Traditie van Katholieke leer volledig doorgegen tot … aan ja natuurlijk 1960.
   Vat II is zoals een iets wat heel erg slecht ruikt en dat iedere mens en dier dagelijks mee in aanraking komt, overspoten met een laagje goudverf.
   Daarentegen is de gezonde leer van de K. Kerk altijd vlekkeloos doorgegeven (traditie) daar deze belicht wordt door God de Heilige Geest. Dus geen “ontsluiering” nodig hier.
   Maar ja de agenten van de subversieve groepen binnen en buiten de K. Kerk zijn er zich van bewust van wat u, beste Jules nogmaals zo goed aanhaalt:
   “V2 is de oorzaak van de bijna ondergang van de Heilige Moederkerk, maar “de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Daar houden we ons aan vast, en aan niets anders. “ Zo is het en zal het blijven en dat kan ons niemand afnemen!!!

 11. Het tweede Vaticaans concilie heeft niets te maken met het derde geheim van Fatima. Dat verband bestaat alleen in de geesten van mensen die te hoogmoedig zijn om de conclusies van Vaticanum II aan te nemen, en maar blijven dwepen met het latijn als “enige toegelaten” voertaal in de Heilige Mis. Lees de oerdegelijke Catechismus van de katholieke Kerk om vast te stellen dat het document Nostra Aetate, samen te nemen met alle andere documenten van concilies en de Bijbel, juist en betrouwbaar is.

  1. Stinus, hoe verklaar je dat in veel steden des zondags de NOM in het latijn wordt uitgevoerd met meestal de prachtigste koren en muziek terwijl men nooit en nimmer de Tridentijnse H.Mis in het nederlands uitvoert? Ik kan daar geen verklaring voor vinden, jij wel? Of het moet zijn dat men de mensen moedwillig wil misleiden. Dat lukt bij mij niet want ik heb altijd het Romaans missaal bij want hoe kan men ooit waardig en Geestelijke-Waarden-bewust een Mis bijwonen zonder dat boek? Geestelijke Waarden kunnen alleen begrepen worden in nederigheid en die Beleving is volledig buiten en tegen de wereld en de NOM. Geestelijke Waarden en hoogmoed kunnen onmogelijk samengaan want zij bestrijden elkaar als geestelijk water en werelds vuur, de een verdooft de ander.

   1. Beste eric-b-l,
    Je schrijft verwarrend.

    In de tridentijnse Mis is latijn per definitie de voertaal als men tegen God spreekt, in de belangrijkste gebeden dus. Er wordt enkel Nederlands gebruikt bv. in de preek. Ik heb vóór het laatste concilie genoeg tridentijnse missen bijgewoond, want ik ben een trouwe katholiek.

    In de courante Mis, in de volkstaal, heb ik nog nooit geweten dat die “in het latijn uitgevoerd wordt”. Wel gebeurt het soms dat een of ander oud lied in het latijn gezongen wordt, bv. op een hoogdag. Voor mij niet gelaten, maar het overgrote deel van de mensen zal de tekst van het lied niet verstaan.

    Geloof me Eric, God verstaat Nederlands, en de aanwezige gelovigen ook. Geen probleem toch ? We moeten ons toch niet vastklampen aan een dode taal om tot God te spreken ?

    1. In veel steden wordt dikwijls een NOM in het latijn ‘gevierd’, in sommige steden iedere zondag, bijvoorbeeld Maastricht, in de Antwerpse Carolus Borromeus latijns gezongen show-mis, gelijkt meer op een soort ‘christelijke’ opera van R.Wagner. Jij zou dat moeten weten Stinus. Het is nep en dient enkel het ego van een Neo-katholieke elite dat zich hoog verheven waant boven de gewone mens. Voor de echte Tridentijnse Missen kan men al lang niet meer over zulke machtige zangkoren beschikken! Zij moeten zich behelpen met ‘gewone’ zangers. Ik heb weet van ‘betere’ zangers die zich niet meer in een Tridentijnse Mis willen vertonen. Nog even en we gaan ondergronds, zoals in China!

     1. Beste eric-b-l,
      Er zullen altijd misbruiken zijn bij het opdragen van de heilige Mis, in gelijk welke ritus. Ik heb vrij recent een biografie van de componist Franz Schubert gelezen. In zijn tijd was er in Wenen een priester die er in slaagde de heilige Mis af te haspelen in de tijd van welgeteld 12 minuten, en ongetwijfeld was het een tridentijnse Mis. Denk je dat de gelovigen hier echt veel bij betrokken waren ?

      Het deugt niet als het heilig Misoffer herleid wordt tot show, of als de priester de voorgeschreven teksten vervangt door eigen fabricaat, in gelijk welke ritus. De bisschoppen moeten deze zaken opsporen en corrigeren waar nodig.

      Dit neemt niet weg dat het een prachtige mogelijkheid is van als taal de volkstaal te gebruiken in de Mis. De mensen verstaan wat er gezegd wordt en wat er gebeurt. Latijn-maniakken moeten verdraagzaam zijn en dit inzien.

      In de Mis ben ik niet bezig met koren te beoordelen. Het is veel beter van te kunnen meezingen met goede liederen in het Nederlands, en daarvoor is het beschikbare boek met teksten heel interessant. Dat doe ik dus van harte in de courante Mis in de volkstaal. De liedteksten zijn over het algemeen zeer degelijk, en meestal geïnspireerd op psalmen en evangelieteksten.

      Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 12. Eerste gebod: “Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf géén beeld maken………..U zult zich daarvoor niet neerbuigen en dienen…..

 13. Benjamin,
  Ik vraag je niets, helemaal niets. Ik schrijf de WAARHEID, punt.
  Nestorius,
  Uw relaas: “De heresiarch Nestorius bleef tijdens zijn verkondiging van de nestoriaanse ketterij Patriarch van Constantinopel totdat hij uit zijn ambt gezet werd door de sententie van het Concilie van Efeze. “
  Ziehier wat er gebeurde:
  De 155 aanwezige bisschoppen en andere deelnemers waren bijna allemaal Oosters. Afrika had op dat moment zeer te lijden onder de Vandalen, Augustinus was kort tevoren overleden, en uit Gallië en Italië waren geen bisschoppen gekomen. Op bevel van de paus was ook Nestorius toegelaten tot het concilie.
  Omdat de reis van sommige deelnemers moeilijk was, wachtte men in eerste instantie – o.a. op aandringen van Nestorius – met de opening van de zittingen. De eerste zitting vond op initiatief van Cyrillus plaats op 22 juni 431, ondanks een protestnota van Nestorius met tientallen handtekeningen, omdat patriarch Johannes van Antiochië en de Syrische bisschoppen nog niet waren gearriveerd (en evenmin de pauselijke legaten). De leer van Cyrillus van Alexandrië werd goedgekeurd, Nestorius veroordeeld en afgezet. De uitspraken van het concilie van Efeze waren dat in Christus de eenheid van twee naturen voorkomt, menselijk en goddelijk. Maria werd gedefinieerd als de moeder Gods.
  De verlate komst van Johannes van Antiochië en de Syrische bisschoppen op 26 juni leidde daarna nog tot opkomend verzet onder de nestorianen, die korte tijd de keizer voor zich wisten te winnen en Cyrillus en de zijnen wisten te isoleren. Zij organiseerden een eigen concilie en excommuniceerden op hun beurt Cyrillus van Alexandrië. In juli kwamen ook de afgevaardigden van de paus aan. Zij zetten uiteindelijk hun handtekening onder de veroordeling van Nestorius en gaven blijk het besluit van 22 juni te willen respecteren. Zo werd ten slotte de afzetting van Nestorius algemeen erkend en een nieuwe patriarch van Constantinopel aangesteld. In 433 werden Cyrillus en Johannes door bemiddeling van o.a. de paus en de keizer met elkaar verzoend.

  En niet uw speculaties om de pauselijke Bull – Cum Ex Apostolatus Officio te verdoezelen.
  Deze Bull werd op 15 februari 1559 uitgevaardigd.
  Op bevel van de paus was ook Nestorius toegelaten tot het concilie. (411 AD).
  De Bull – Cum Ex Apostolatus Officio – bevestigt en verankert de Goddelijke Wet voor eeuwig voor iedereen en maakt deel uit van het Katholiek geloof. Diegene die het aanvecht, verwerpt, ontkent of verdraait staat buiten de Katholieke Kerk.
  Zodus Nestorius begin dezelfde ketterij als we hier op dit forum reeds aangesneden hebben (Bergoglios uitspraak “Jezus was helemaal geen God”)

  1. ☩JMJ☩

   Nestorius bleef wettig Patriarch van Constantinopel tot hij zijn ambt verloor tijdens het Concilie van Efeze. Lees de akten van dat Concilie; in de brieven van Sint Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius, die voorgelezen werden tijdens het Concilie, werd de laatste aangesproken als een wettige bisschop. Nadat de concilievaders Nestorius anathematiseerden hebben zij hem uit zijn ambt ontzet. Zo was toen de algemene praktijk in de Kerk. Er is dus geen goddelijke wet die zegt dat een clericus zijn ambt verliest op het moment zelf wanneer hij een ketterij begint te verkondigen, en uw persoonlijke interpretatie van “Cum Ex Apostolatus Officio” is dus, zoals ik reeds gezegd heb, vals.

   Begrijpt u wat ik aan het zeggen ben, of zal ik het u nogmaals uitleggen?

   1. Benjamin,
    Je schrijft: “Er is dus geen goddelijke wet die zegt dat een clericus zijn ambt verliest op het moment zelf wanneer hij een ketterij begint te verkondigen, en uw persoonlijke interpretatie van “Cum Ex Apostolatus Officio” is dus, zoals ik reeds gezegd heb, vals.”

    Lees dan een uittreksel uit de Bull van de Heilige Paus Paulus IV – Cun ex Apostulatus Officio.
    Ik interpreteer niets, ik schrijf gewoon de W A A R H E I D.

    § 6. Bovendien, als ooit op een dag zou blijken dat een bisschop, zelfs dienstdoende als aartsbisschop, patriarch of primaat; een kardinaal van de Roomse Kerk, zelfs legaat; PAUS HEMZELF, voor zijn promotie en verheffing tot kardinaal of soevereine pontificaat, afwijkt van het katholieke geloof, in welke ketterij is vervallen, is zijn promotie of verheffing, zelfs als is het in harmonie en met een unanieme instemming van alle kardinalen, NIETIG en ZONDER WAARDE. Zijn aanstelling, wijding, beheer, administratie, alles zal moeten betracht worden als ONWETTIG.

    Als het om een Paus handelt, kunnen we niet beweren dat zijn troonsbestijging, aanbidding (voor hem knielen) aan hem gehoorzaamheid zweren, om voor het even welke duur dan ook (van zijn regering) dat dit alles geldig kan of zijn pontificaat geldig maakt; hij kan niet voor wettelijk gehouden worden, NOOIT EN IN GEEN ENKELE VAN ZIJN HANDELINGEN.

    Zulke mannen, bevorderd tot bisschoppen, aartsbisschoppen, patriarchen, primaten, kardinalen of PAUS, kunnen niet geacht worden te hebben ontvangen of recht hebben te ontvangen enige rechten van bestuurders, niet in de geestelijke wereld, noch in de tijd . Al hun zeggen, feiten en gebaren, administratie en al haar gevolgen, is van geen waarde en verleent bijgevolg geen gezag, geen recht op niemand. Deze mannen aldus bevorderd, zullen dus, zonder noodzaak van enige verdere verklaring, beroofd worden van elke waardigheid, plaats, eer, titel, gezag, functie en macht dan ook, zelfs als allen en ieder van deze mannen niet zijn afgeweken van het katholieke geloof, vervallen in schisma of ketterij, als slechts na zijn verkiezing, hetzij door het creëren of omarmen van deze fouten.

    § 7. Voor wat betreft de personen die onderworpen zijn aan de Paus, zowel seculiere en reguliere geestelijken en leken, met inbegrip van kardinalen, die zouden hebben deelgenomen aan de verkiezing van de Paus zijnde reeds buiten het katholieke geloof, door ketterij of schisma, of die erin toestemden van gelijk welke aard ook, die hem gehoorzaamheid beloofd hebben, die voor hem zouden geknield hebben … etc. die zich eveneens zouden binden aan deze personen door eer, eed of obligatie, in plaats van af te zien ten allen tijde om ze te gehoorzamen en ze ongestraft te dienen, om hen als tovenaars, heidenen, republikanen en ketters te mijden, alle deze personen onderworpen, indien ze niet te min beweren dat ze trouw gehecht en gehoorzaam blijven… al deze personen zullen worden onderworpen aan de straffen van censuur en sancties geheven op personen die de tuniek van de Heer te verscheuren.

    Ik zal alles vertalen en hier publiceren dan kan iedere lezer vaststellen dat ik slechts de waarheid publiceer.

    Wordt vervolgd.

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Ik interpreteer niets, ik schrijf gewoon de W A A R H E I D.”

     Neen, u schrijft niet de waarheid, maar u dringt uw eigen persoonlijke interpretatie op aan de tekst, een interpretatie die niet overeenkomt met hoe de Kerk doorheen de geschiedenis (ook gedurende het pontificaat van Paus Paulus IV, de paus die “Cum Ex” uitgevaardigd heeft) het onderwerp van ketterij behandeld heeft.

     Citaat Peter: “Ik zal alles vertalen en hier publiceren dan kan iedere lezer vaststellen dat ik slechts de waarheid publiceer.”

     Bespaar ons uw “vertalingen”, Peter; “publicanos” (het accusatief meervoud van “publicanus”) betekent niet “republikanen”, maar “tollenaars”.

     1. Ah Benjamin, dan heb je het toch gelezen? “Het onderwerp ketterij”? Ketterij is ketterij. En wat er geschreven staat in Cum Ex Apostulatus Officio is geschreven. Interpretatie? Ik schrijf gewoon de waarheid en haal de tekst aan die gepubliceerd is en die je zo erg stoort.
      Wat is dan mijn zogezegde interpretatie? Jij bent gewoon een modernist die de satanische geest van het Vat II “concilie” verdedigt die ketters verdedigt. Staat ook erin en zullen dit wel tegenkomen in de komende teksten van Cum Ex.

     2. ☩JMJ☩

      Hier nog iets om de absurditeit van uw denksysteem aan te tonen, Peter:

      De Kerk is volgens haar eigen leer een volkomen sociëteit (societas perfecta), hetgeen inhoudt dat zij alles in zich heeft om haar bestaan integraal te perpetueren; zij heeft dus ook altijd het recht, vanwege God, om een paus te kiezen wanneer er geen is.

      U beweert dat er een sedisvacatie is van de pauselijke zetel die reeds meer dan een halve eeuw oud is, en uit dat absurd standpunt volgt de heretische stelling dat alle bisschoppen met bisschopszetels uitgestorven zijn, want antipausen kunnen niet wettig diocesane bisschoppen aanstellen vanwege een gebrek aan pauselijke jurisdictie. Sedevacantisten kunnen dus “ecclesiavacantisten” genoemd worden, want zij zeggen dat de Onderrichtende Kerk (Ecclesia docens) vacant is, en niet alleen de pauselijke zetel.

      Dergelijke situatie kan onmogelijk geschieden omdat zulks tegenstrijdig is met de goddelijke beloften van Christus over Zijn Kerk. Maar als het mogelijk was geweest (quod non) dat én de diocesane bisschoppen, én de kardinalen én de gehele lagere clerus zouden uitsterven, dan zou het recht om een paus te kiezen devolueren op de leken die er nog zouden overblijven.

      Dus als het sedevacantisme waar geweest zou zijn (quod non!), dan zouden de sedevacantisten die er zouden zijn niet louter het recht maar ook de plicht hebben om een paus te kiezen om de sedisvacatie te remediëren.

      In 1994 heeft een groepke sedevacantisten een “conclaaf” georganiseerd te Assisi waaruit Victor Von Pentz, een Zuid-Afrikaan, als antipaus “Linus II” gekomen is. Hij werd “gekozen”, nam de naam “Linus II” en werd gekroond op 29 juni 1994; daarna heeft zijn kleine aanhang geprobeerd om hem in de Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen te Rome te gaan proclameren, maar werd tegengehouden door de politie.

      David Bawden was jaren geleden sedevacantisten aan het oproepen om te participeren in een “pauskeuze”, maar bij gebrek aan acceptatie van zijn plannen vanwege sedevacantisten heeft hij zich uiteindelijk door zijn ouders en enkele andere mensen laten “kiezen” (in totaal waren er zes “kiezers”; hijzelf, zijn ouders, en drie anderen) en hij laat zich tot op heden “Pope Michael” noemen door zijn kleine aanhang. Deze internet-antipaus is waarschijnlijk de bekendste antipaus die uit het sedevacantisme voortgekomen is, en dat komt omdat hij via het internet, waar hij voortdurend bespot wordt, aanhangers probeert te rekruteren.

      De “post-sedevacantistische” strekking van dergelijke groepkes zoals die zonet beschreven wordt “conclavisme” genoemd. Opvallend is dat “Linus II” en “Michael” beiden seminaristen geweest waren bij seminaries van de FSSPX.

      Wanneer in de Katholieke Kerk een paus sterft, dan zou het een zware zonde zijn voor de kardinalen om te weigeren een nieuwe paus te kiezen om de sedisvacatie te beëindigen. De meeste sedevacantisten weigeren om een antipaus te kiezen, en die houding is inconsequentieel met hun eigen denksysteem. In een volkomen sociëteit is er devolutie van kiesrecht, dus zij kunnen zich niet verbergen achter hun valse bewering dat er geen kardinalen meer zijn.

      Voor alle duidelijkheid: Ik wil niet dat zij de zoveelste antipaus gaan kiezen, maar wel dat zij het bestaan erkennen van de Katholieke Hiërarchie en dat zij zich bekeren tot het Katholicisme. Mijn bedoeling is echter om te wijzen op de inconsequentiële houding van de sedevacantisten met betrekking tot hun eigen standpunten.

     3. Correctie: “Maar ware het mogelijk geweest (quod non) dat én de diocesane bisschoppen, én de kardinalen én de gehele lagere clerus zouden uitsterven, dan zou het recht om een paus te kiezen devolueren op de leken die er nog zouden overblijven.”

 14. Ik vrees beste Benjamin, dat U, spijtens genoeg, uw doel voorbij schiet. De geciteerde teksten van de onomstreden paus Pius IV, en zijn opvolger de Heilige Pius V, “le pape intempestif”, die de teksten van zijn voorganger ten uitvoer bracht, zijn eenduidig. Die teksten lenen zich niet voor “interpretatie”, zoals een modernistische V2 tekst. Dat geldt ook voor de door die Pausen geschreven teksten betreffende het Tridentijnse Heilige Misoffer, de onveranderlijkheid van dat Misoffer op straffe van ex-communicatie, en het verplichte gebruik van Latijn als liturgische taal. De onvolprezen Ward heeft dit al diverse malen op dit voortreffelijke Forum aangetoond. Daar komt geen “interpretatie” aan te pas. Met uw stampij doet U hem tekort.
  Een andere zaak is in hoeverre de hogere clerus zich ook daadwerkelijk aan die teksten houdt. Dat zijn twee gescheiden zaken, met name in onze moderne post-revolutionaire tijd van de Vaticaan II revolutie, de tijd van de “conciliaire Kerk”. Tot en met Paus Pius XII was de kerk leiding veilig, in vaste handen. Maar in de latere valse V2 kerk is dat niet meer zo. Vanaf Paus J XXIII tot en met de huidige Pausen Benedictus en de uitvoerder Paus Franciscus, is de leiding niet meer in veilige handen. Zij is niet meer betrouwbaar en in overeenstemming met de Heilige Moederkerk van altijd. Met de V2 pausen, sinds 1958, is die door de jaren heen, verworden van kwaad tot erger. De Heilige Maagd in Fatima (1917) en in La Salette (rond 1870), heeft daar voor gewaarschuwd.

  1. ☩JMJ☩

   Zoals het de taak van de clerus is om de Heilige Schrift uit te leggen aan de gelovigen, zo is het ook aan de bisschop om aan zijn diocees de wetteksten uit te leggen die uitgaan van de opperste wetgever in Rome. Volgens traditioneel gebruik heeft de bisschop canonisten die speciaal opgeleid zijn om hem bij te staan in het verstaan en uitleggen van het canoniek recht, zoals hij traditioneel ook theologen heeft die speciaal opgeleid zijn om hem bij te staan in theologische aangelegenheden. Het privaat, individualistisch interpreteren van een oude wettekst zoals “Cum Ex”, zoals Peter doet, is vreemd aan de geest van de Kerk. Dergelijke teksten moeten verstaan worden volgens de onveranderlijke geest van de Kerk en volgens de overleveringen van de Vaderen.

   Het hedendaags verval onder de clerici geeft geen licentie om zelf ook te gaan afwijken van de principes die door alle Katholieken gerespecteerd moeten worden.

   De waarheid is dat, wanneer een wettekst zoals “Cum Ex” het woord “ketter” gebruikt, dat woord een technische betekenis heeft. Ketter worden is een gradueel proces, en niet iets onmiddellijks dat voltrokken wordt in een gespleten seconde. Het betreft niet alleen de heterodoxe leer waaraan door de schelm vastgehouden wordt, maar ook de houding tegenover het competent kerkelijk gezag dat hem rechtstreeks vermaant betreffende die leer en de hardnekkigheid van die houding. Waarom denkt u dat er vroeger kerkelijke inquisiteurs waren, Mr. van Rooyen?

   Wanneer een paus ketterijen verspreidt, dan wordt de zaak moeilijk, want er is geen kerkelijk gezag op aarde dat boven dat van de paus staat en dat hem canoniek kan vermanen. Sommige theologen meenden deze moeilijkheid op te lossen door te houden dat een paus zelfs vanwege ketterij zijn ambt niet kan verliezen. De meeste post-middeleeuwse theologen waren echter van mening dat een paus voor het vasthouden aan ketterse leringen rechtstreeks door God uit zijn ambt ontzet wordt, en de leidende man van deze groep was Sint Robertus Bellarminus. Zelfs Bellarminus, echter, zei daar bij dat dergelijk pauselijk ambtsverlies zonder enige sententie vanwege de clerus niet geschiedt zonder enige menselijke interventie. In zijn antwoord op de mening van Johannes de Turrecremata, in het relevant hoofdstuk betreffende de paus-ketter in zijn “De Controversiis” (“De Romano Pontifice”), zei hij immers dat, zoals een paus-gekozene de investituur van zijn jurisdictie rechtstreeks van God krijgt, maar alleen nadat hij door menselijke actie verkozen werd (door de kardinalen uiteraard), zo God ook rechtstreeks de jurisdictie van een paus-ketter wegneemt, maar alleen nadat menselijke actie geschied is. En met dat laatste bedoelde hij openlijke, rechtstreekse vermaningen (geen canonieke, want de Kerk heeft geen gezag boven dat van de paus) vanwege de Kerk betreffende zijn vasthouden aan ketterse lering.

   Ik citeer Bellarminus: “Nam iurisdictio datur quidem Pontifici a Deo, sed hominum opera concurrente, ut patet: quia ab hominibus habet iste homo, qui antea non erat Papa, ut incipiat esse Papa, igitur non aufertur a Deo nisi per hominem.”

   Zo ziet u hoezeer de sedevacantisten Bellarminus misrepresenteren wanneer zij hem voor hun kar proberen te spannen. De meesten citeren hem dan ook zonder het geheel hoofdstuk in zijn “De Controversiis” gelezen te hebben; zij nemen die citaten simpelweg over van sedevacantistische websites zonder enige kennis van zaken te hebben. Die onkunde, gepaard gaande met een rabiaat fanatisme, karakteriseert de zotte, kleine wereld van de leegzetelarij. Potentiële bekeerlingen tot het traditioneel Katholicisme zien dat en associëren mentaal die onkunde met het traditioneel Katholicisme; onterecht, natuurlijk, maar het obstrueert bekeringen en schaadt de kerkelijke contra-revolutie op een reële manier.

   Een principe dat door alle theologen, inclusief Bellarminus, en door de hele Kerk vastgehouden werd is dat een paus zijn ambt nog niet verloren kan hebben zolang hij nog door geheel het Episcopaat erkend blijft als paus. Het is aan niemand toegestaan om daar van af te wijken, want zo doende wijkt men af van het Katholicisme.

   Ik wil afsluiten met het volgende:

   Bellarminus baseerde zijn standpunt betreffende de paus-ketter op zijn standpunt dat een ketter vanuit het goddelijk recht, en niet vanuit het menselijk kerkelijk recht, afgesneden wordt van de Kerk, terwijl andere theologen zeiden dat dit niet vanuit het goddelijk recht geschiedt, maar via de excommunicatie door de Kerk. Hetgeen ik hierboven zei betreffende de heresiarch Nestorius lijkt aan te tonen dat Bellarminus het mis had, en dat de wet van rechtstreeks kerkelijk ambtsverlies vanwege ketterij (zonder nood aan een verdere sententie) in “Cum Ex Apostolatus Officio” niet uitging van het goddelijk recht, maar louter van het menselijk pontificaal recht, want in de tijd van het Concilie van Efeze bestond een dergelijke wet van ambtsverlies blijkbaar niet (Nestorius verloor zijn ambt pas wanneer het hem door het kerkelijk gezag ontnomen werd tijdens het Concilie van Efeze).

   1. Correctie: “Het is aan niemand toegestaan om daarvan af te wijken, want zo doende wijkt men af van het Katholicisme.”

    1. De heren van het reactionair-katholicisme die denken de geldigheid van het pausschap te kunnen baseren op juridische documenten (encyclieken, exhortaties, kerkrecht etcetera) zitten er allemaal naast. Want de weg die zijn inslaan is die van de regel-gedrevenheid. Het probleem daarmee is dat regels kunnen interacteren, en wel des te meer naarmate er meer regels zijn. De boel loopt dan al gauw stuk op de ras toenemende complexiteit. Vandaar dat moderne computers (ook) gebruik maken van niet-regelgedreven, krachtiger paradigma’s. De Traditie is zo’n niet-regelgedreven, krachtiger paradigma. Kortom, als de opvolgers van de apostelen de huidige paus hebben gekozen (en dat hebben ze), dan is de zaak volgens de Traditie beklonken. Bergoglio is dus gewoon paus. En iedereen die hem niet als zodanig accepteert, is geen katholiek.

  2. Ja heel juist Jules, wanneer u schrijft: “Ik begrijp niet die opwinding als de ex-cathedra bepalingen van Pius IV en de H. Pius V, hier ter sprake worden gebracht. “
   Dit is misschien een doorn in de voet van Benjamin? Yukio … na ja die weet niet waarover we het hebben.
   Misschien waren die Pausen Paulus IV en Pius V ook “sedevacantisten”? O neen want dat woord was toen nog niet uitgevonden.
   U schrijft ook terrecht: “De Vaticaanse troon is gekaapt, zoals een muitende bemanning een schip kan kapen, om er mee aan de haal te gaan. Mgr Schneider heeft gezegd dat er niemand anders boven de Paus geplaatst is, dan God. Dus kan niemand van hier beneden, hem ook afzetten, hoewel zijn gezag te grabbel ligt, door wangedrag.“

   Apostolische constitutie van paus Paulus IV,
   “Cum ex Apostolatus Officio”
   15 februari 1559
   (Romijnse Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357)

   10. Niemand mag daarom inbreuk maken op dit document van onze goedkeuring, herinvoering, sanctie, statuut en afwijking van testamenten en besluiten, of door onvoorwaardelijk vermoeden tegenspreken. Als iemand echter veronderstelt dit te proberen, laat hem dan weten dat hij voorbestemd is om de toorn van de Almachtige God en van de gezegende apostelen, Petrus en Paulus, op te lopen.

   Gegeven te Rome in Sint Pieter in het jaar van de Incarnatie van de Heer 1559, 15 februari, in het vierde jaar van ons pontificaat.

   + I, Paul, bisschop van de katholieke kerk … ‘

   St. Robert Bellarmine, kardinaal en kerkleraar, De Romano Pontifice, II, 30: “Een paus die automatisch (per se) een ketter is, houdt op paus en hoofd te zijn, net zoals hij automatisch ophoudt christen te zijn en een lid van de kerk. Daarom kan hij door de kerk worden beoordeeld en gestraft. Dit is de leer van alle oude kerkvaders die onderwijzen dat manifest ketters onmiddellijk alle jurisdictie verliezen. ‘

   St. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, II, 30: “Dit principe is zeer zeker. De niet-christen kan op geen enkele manier paus zijn, zoals Cajetan zelf erkent (ib. C. 26). De reden hiervoor is dat hij kan geen hoofd zijn van wat hij geen lid is; nu is hij die geen christen is geen lid van de kerk, en een duidelijke ketter is geen christen, zoals duidelijk wordt geleerd door St. Cyprianus (lib. 4, epist. 2), St. Athanasius (Scr. 2 vervolg. Arian.), St. Augustinus (bibliotheek. De grote. Christus. Cap. 20), St. Jerome (tegen Lucifer.) En anderen; daarom kan de manifeste ketter geen paus zijn .

   St. Francis De Sales (17e eeuw), Kerkleraar, De Katholieke Controversie, pp. 305-306: “Wanneer hij [de paus] expliciet een ketter is, valt hij ipso facto van zijn waardigheid en uit de kerk … “St. Antoninus (1459): “In het geval waarin de paus een ketter zou worden, zou hij zich alleen door dat feit en zonder enige andere zin gescheiden van de kerk vinden. Een hoofd gescheiden van een lichaam kan niet, zolang het gescheiden blijft, hoofd van hetzelfde lichaam zijn waarvan het werd afgesneden. Een paus die door ketterij van de kerk zou worden gescheiden, zou daarom door dat feit zelf ophouden hoofd van de kerk te zijn. Hij kon geen ketter zijn en paus blijven, vermits hij, buiten de kerk is, de sleutels van de kerk niet kan bezitten. ” (Summa Theologica, geciteerd in de Acten van Vaticanum I. V. Frond pub.)

 15. U legt het prima uit, beste Benjamin. Er wordt niet getwijfeld aan de “de jure” geldigheid van de V2 pausen tot en met de huidige tweeslachtige situatie. Ik begrijp niet die opwinding als de ex-cathedra bepalingen van Pius IV en de H. Pius V, hier ter sprake worden gebracht. De Vaticaanse troon is gekaapt, zoals een muitende bemanning een schip kan kapen, om er mee aan de haal te gaan. Mgr Schneider heeft gezegd dat er niemand anders boven de Paus geplaatst is, dan God. Dus kan niemand van hier beneden, hem ook afzetten, hoewel zijn gezag te grabbel ligt, door wangedrag. We staan voor een God’s kwestie, en zullen moeten afwachten op stappen uit de hemel. Met alle vertrouwen houden we vast aan Christus belofte, “………..dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.”

  1. Jvr begrijpt het niet. Dat “de jure” niet getwijfeld wordt, is onjuist. Er wordt volop getwijfeld (want er is geen regel of die kan betwijfeld worden – daarom hebben advocaten en rechters altijd werk). Maar die twijfel is in het geval van de geldigheid van de pauskeuze onterecht. Dit is het geval omdat de hoogste zekerheid NIET ‘regel-gedreven’ bereikt wordt (dus niet door het aanvoeren van allerlei kerkelijke documenten), maar door het traditionele criterium van de uitslag van een verkiezing door de opvolgers van de apostelen.’ Dus door het louter volgen van een proces!

   1. In plaats van morren op de NOM en juridisch te muggenziften, zou de reactionair-katholieken hun energie beter kunnen besteden aan het bekeren van de heidenen.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Er wordt niet getwijfeld aan de “de jure” geldigheid van de V2 pausen tot en met de huidige tweeslachtige situatie.”

   De bewering dat de pausen sinds 1958 geen pausen de iure zouden zijn is exact datgene wat Peter iedereen hier obsessief door de strot probeert te duwen en waarover het dispuut hier gaat. Vandaar de benaming “sedevacantisme” voor het denksysteem dat hij en gelijkdenkenden propageren; zij beweren dat er sinds 1958 tot op heden een onafgebroken vacatio sedis (vacatie van de zetel) in Rome geweest is, dat de pauselijke troon reeds langer dan een halve eeuw de iure leeg staat. Een onhoudbare en schismatieke mening.

   U kunt aan zijn recentste reactie nog maar eens zien wat ik bedoel wanneer ik spreek over zijn onkunde betreffende de onderwerpen waarmee hij zich hier publiekelijk bemoeit. Hij plaatst simpelweg blindelings de citaten die hij reeds in het verleden herhaaldelijk op dit forum gezet had zonder eigenlijk te weten waarover hij spreekt. Zijn Nederlandse vertalingen zijn dan dikwijls ook nog eens zeer slecht; zijn zin, “Een paus die automatisch (per se) een ketter is, houdt op paus en hoofd te zijn”, is bijvoorbeeld een regelrechte valse vertaling; Bellarminus schreef niets over “automatisch ketter” zijn*. De citaten die hij vertaalt gingen al rond op het Engelstalig sedevacantistisch internet in 2011; ik kende die al lang voordat Peter voor het eerst op dit forum verscheen. Het zou mij echter verwonderen indien hij al ooit zelf dingen opgezocht zou hebben in theologische werken in plaats van citaten te knippen die op de websites staan die hij frequenteert en in vertaalmachines te plakken. Hij behandelt citaten van pausen en theologen zoals protestanten bijbelverzen behandelen.

   Wanneer hij gewezen wordt op zijn onkunde en onwetendheid betreffende de inhoud van een oud kerkdocument zoals “Cum Ex”, dan doet hij alsof zijn tegenstander vijandig zou staan tegenover dat oud kerkdocument of alsof het hem zou “storen”.

   Een kerk zonder Apostolische Successie is niet de Katholieke Kerk, en de sedevacantistische kerk waar Peter bij is heeft die niet. Hij kan zelfs geen tien namen geven van mannen van wie hij zegt dat zij wettig diocesen in bezit hebben. Vagus-bisschoppen zijn geen formele apostolische opvolgers; zelfs wettige bisschoppen emeriti, hulpbisschoppen etc. in de Katholieke Kerk zijn dat niet. De formele apostolische opvolgers zijn de bisschoppen die in wettig bezit zijn van diocesen, en het is heretisch om te beweren dat die in extinctie gegaan zijn. Peter bevindt zich dus in tegenstrijd met de Geloofsbelijdenis van Nicea (“unam, sanctam, catholicam et APOSTOLICAM Ecclesiam”) die hij tijdens de zondagsmissen die hij bijwoont reciteert.

   De Kerkvaders gebruikten de Apostolische Successie in hun argumentatie tegen de ketters, om aan te tonen dat het gezag van de Katholieke Kerk afkomstig is van de H. Apostelen die het rechtstreeks van de Verlosser ontvangen hadden. Het is niet onschuldig om te beweren dat die Successie is uitgedoofd, tegen de belofte van Christus in: “Et accedens Iesus locutus est eis, dicens : Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra : euntes ergo docete omnes gentes : baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti : docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis : et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi.” [Matth. 28, 18-20]

   De notie van een mogelijkheid tot uitdoven van de Apostolische Successie werd altijd afgewezen door de Heilige Kerk doorheen de eeuwen, en Paus Pius IX veroordeelde in de negentiende eeuw de valse notie nog in “Etsi Multa Luctuosa”.

   * Hier is wat Bellarminus echt schreef in het Latijn:

   “Est ergo quinta opinio vera, Papam haereticum manifestum, per se desinere esse Papam & caput, sicut per se desinit esse Christianum & membrum corporis Ecclesiae, quare ab Ecclesia posse eum iudicari & puniri. Haec est sententia omnium veterum Patrum, qui docent haereticos manifestos mox amittere omnem iurisdictionem, [etc.]” – De Controversiis, tomus 1, De Romano Pontifice, lib. 2, cap. 30.

   Met “manifeste ketter” bedoelt Bellarminus een ketter die rechtstreekse vermaningen vanwege de Kerk betreffende zijn ketterij afgewezen heeft. Zie wat ik hier gisteren over schreef.

 16. Akkoord met YUKIO (20 oktober 2019 om 10:10).
  Dat de heilige Mis in de volkstaal kan verlopen is een zegen, maar misbruiken moeten zoals altijd bestreden worden. Elke Mis komt als navolging van het laatste avondmaal, waar Jezus tegen de apostelen geen woord latijn gesproken heeft.
  Dring de mensen geen dode taal op die ze niet verstaan. Laat latijn aan de liefhebbers, of gebruik het bij gelegenheden waar het past, bv. waar mensen van heinde en verre samenzijn.
  Zageventen die iets tegen de courante ritus in de volkstaal hebben, kunnen hun tijd beter besteden zoals Yukio schrijft.

  1. Je mag gerust de Latijnse Greogoriaanse Geestelijke Schatten tegenover het duivels geworden Engels en Nederlands stellen om geestelijk niet slechts te overleven maar om naar het Echte Geestelijke Leven te reiken. De toekomst van je zieltje is immers zoveel belangrijker dan eigentijds gezaag in hypermoderne trendy volkstaal.

   1. Hallo eric-b-l,

    – Het blijkt duidelijk dat je totaal vervreemd bent van de heilige Missen in de volkstaal. Anders zou je kunnen vaststellen dat het overgrote deel van de liederen die daar gezongen worden in de volkstaal prachtig, poëtisch en theologisch verantwoord zijn. Het zijn helemaal geen liederen in “een eigentijds gezaag in hypermoderne trendy volkstaal”. Bovendien kunnen de liederen gekozen worden in functie van het Evangelie van die dag, en kun je meezingen als gelovige. En tenslotte worden bij ons ook dikwijls prachtige Marialiederen in de volkstaal gezongen. Die zijn dan in de opinie van paus eric waarschijnlijk ook des duivels.

    – Als je de volkstaal minacht kun je misschien in het vervolg uw mededelingen op deze website in het latijn schrijven. Succes verzekerd.

    – Ik vraag me af wat je bedoelt met “Echte Geestelijke Leven” waar je mee dweept. Een tekstje van jou op een andere website suggereert dat je gelooft in allerlei would-be mededelingen “recht uit de hemel”, gecommuniceerd aan zelfbenoemde profeten. Het ziet er naar uit dat je nog altijd bezig bent met bijgeloof (zie je gedweep met fantast J. Lorber), en nog altijd niet van gedroom en gezweef vanaf bent. Zoiets is verre van verstandig, en het getuigt niet van echt authentiek katholiek geloof, maar van blijvend bijgeloof.

    1. In geen enkele NOM heb ik de voorbije jaren nog een Marialied horen zingen, maar wel in de Tridentijnse H.Mis. In welke moderne NOM-parochie doen ze dat nog?

     1. Beste Eric-b-l,
      Als je gewoon meer heilige Missen in de volkstaal zou bijwonen zou je merken dat in veel kerken regelmatig (speciaal in bepaalde periodes van het jaar) prachtige Marialiederen gezongen worden, uiteraard in de volkstaal.

      Maria verstaat Nederlands zonder probleem, en God ook. Je moet ze echt niet aanspreken in het Latijn hoor. 🙂

      Goede gebeden komen uit het hart, en in mijn eigenste binnenste ben ik echt niet bezig in het latijn. Hetzelfde geldt voor de Kerk in de heilige diensten.

      Jezus sprak geen latijn op het laatste avondmaal, dus er is geen enkele noodzaak om dat nu in de heilige Missen te doen. Laat latijn aan de liefhebbers en wees verdraagzaam.

     2. Voordat ik de Tridentijnse Mis herontdekte ging ik zo goed als dagelijks naar moderne missen. Nooit een enkel Marialied gehoord. Oudere mensen verlangden dat nochtans, jongeren weten van niets. Wel kon je in sommige kerken voor het begin van de mis wat instrumentale klassieke muziek beluisteren met soms een instrumentale weergave van een oud Marialied.

      In de sixties en de seventies begreep ik nog geen Engels. Gelukkig maar, want welk een rotzooi aan duivelse teksten in de hitparade… en zelfs in de NOM. Maar ik zag en zie wel hoe de meeste jongeren blijkbaar liefst in het Engels meezingen. Zo is het ook met het Latijn, wanneer je de Geest van Waarheid eenmaal gevonden hebt in de prachtige Greogoriaanse Geestelijke Schat dan wil je ook de hele Mis in het Latijn horen, des te meer omdat de volkstaal misbruikt wordt, niet slechts in de NOM-‘viering’ maar in de hele media, om ons tot goddeloze socialisten te hypnotiseren.

 17. Met dat “de jure”, beste Benjamin, wordt bedoeld dat het pausdom gekaapt is, dus zich meester heeft gemaakt van het commando van het schip van de Kerk. Ook wordt erkend dat dit een God’s kwestie is. Dus gelovigen en clerici leggen zich neer bij dat gegeven, zoals dat ook gebeurde tijdens de Duitse bezetting in onze landen. Zij gehoorzaamden de bezetter, betaalden belastingen, maar boden hooguit passief verzet. Zij klaagden steen en been, en enkelen gingen ondergronds of sloten zich aan bij het actieve, gewapende verzet. Maar de structuur van de staat bleef overeind, waarvan ook weer enkelen collaboreerden. Dezelfde situatie zien we nu terug in de gekaapte katholieke Kerk van altijd. Pas na afloop van de oorlog kwamen de juristen in actie, en oordeelden in hoeverre de situatie conform het geldende recht beoordeeld kon worden. Dus, s.v.p., stop beste Benjamin, met al die opwinding als uit de Kerk geschiedenis geput wordt naar ex-cathedra veroordelingen van echte en Heilige Pausen en heiligen. In het algemeen gesproken, de zogenaamde sedevacantisten zitten ook in het verzet, zoals de meesten op dit voortreffelijke forum. Dank zijn hun gevors in de geschiedenis kunnen we veel van hen leren. Zij zijn veelal “eye openers”. Zij hebben hun rol in het gehele korps van verzet plegers, waarvoor dit voortreffelijke forum ruimte biedt en waar geen plaats zou moeten zijn voor verkettering van medestanders. Wij moeten de rijen sluiten.

  1. Een schip kan nooit ‘de jure’ gekaapt worden. Kaping gaat altijd tegen de wet in.

  2. ☩JMJ☩

   Mr. van Rooyen,

   Wanneer een buitenlandse macht uw land bezet, dan geschiedt dat de facto en niet de iure; wie een land de iure bestuurt is de wettige autoriteit van dat land. Een feitelijke (de facto) bezetter wordt uiteraard wel de wettige (de iure) gezagdrager wanneer overheid en volk zich aan hem onderwerpen, maar dan is hij geen bezetter meer. Bergoglio is de Paus van Rome de iure, en niet slechts de facto, en dat betekent dat God hem bekleed heeft met het opperste gezag. Het betekent niet dat hij een goed en heilig man zou zijn (dat is hij niet), maar hij is de opperpriester van het Christendom, en dat valt niet te omzeilen, ook niet door de “armstoeltheologie” van Peter.

   “Cum Ex Apostolatus Officio” ging over kerkelijk ambtsverlies de iure.

   Mensen zoals Peter, met hun valse interpretaties en hun megalomaan, obsessief gedrag, strijden vooral tegen mensen die binnen de Katholieke Kerk, gesticht door Christus op Petrus, willen blijven. Zijn standpunten zijn, zoals aangetoond, heretisch en schismatiek; men kan niet bijdragen aan de bevrijding van de Kerk uit de greep van de infiltranten door te doen alsof haar wettige, door God ingestelde, leidinggevende structuur niet meer bestaat. De vrijmetselarij en aanverwante sekten die de Kerk geïnfiltreerd hebben willen niet liever dan dat hun tegenstanders sedevacantisten worden, want dan zitten zij in afgescheiden kerken en zijn zij van hen af.

 18. Beste lezers,

  Het kerkgezag in de Bulsl, encyclieken, heilige concilies (tot aan Vat II in 1962) is het onveranderlijk en onfeilbaar leergezag van de Rooms Katholieke Kerk en zal nooit veranderen.
  Luk_21:33 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
  “dat in de Bull “Cum Ex Apostolatus Officio” ging over kerkelijk ambtsverlies de iure. ”
  Dit document is vastgeankerd en gebetonneerd voor de eeuwigheid en niemand kan aan het hezag in deze Bull van Paus Paulus IV voorbij zonder de straffen te ondergaan die erin beschreven staan.
  Beste Jules, ik onderschrijf uw geschrift als u schrijft:
  “Dus, s.v.p., stop beste Benjamin, met al die opwinding als uit de Kerk geschiedenis geput wordt naar ex-cathedra veroordelingen van echte en Heilige Pausen en heiligen. In het algemeen gesproken, de zogenaamde sedevacantisten zitten ook in het verzet, zoals de meesten op dit voortreffelijke forum. Dank zijn hun gevors in de geschiedenis kunnen we veel van hen leren. Zij zijn veelal “eye openers”. Zij hebben hun rol in het gehele korps van verzet plegers, waarvoor dit voortreffelijke forum ruimte biedt en waar geen plaats zou moeten zijn voor verkettering van medestanders. Wij moeten de rijen sluiten.”
  Zo is het!

  1. ☩JMJ☩

   Gezien u mijn argumentatie niet adresseert en het mij wel tijd kost om die hier neer te schrijven beëindig ik dit gesprek maar. Ik ben niet bereid om eindeloos in cirkels te gaan. Hopelijk zult u in de toekomst nog de nederigheid hebben om in te zien dat u de Kerk van Christus niet van het aanschijn der aarde kunt wegtoveren.

   Dit is dus mijn laatste antwoord aan u op deze pagina.

   1. Kijk, nu heb je dus de situatie dat twee partijen tegenovergestelde posities innemen, beiden met beroep op kerkelijke regels. Nogmaals, regel-gedreven redeneringen zijn altijd controversieel, vooral als het aantal regels toeneemt. Daarom is het katholieke geloof ook meer existentieel dan ‘logisch.’ Hopelijk gaan de ‘megalomane’ reactionair-katholieken nu eindelijk eens inzien hoezeer ze naast de pot plassen. Want in dit geval heeft B. helemaal gelijk. Er is wel degelijk een volledig legitieme paus (ook al deugt hij niet). Wie dat niet gelooft, is in feite schismatiek.

 19. ☩JMJ☩

  Om eindelijk terug te keren naar het eigenlijk onderwerp van het artikel:

  Minstens twee personen hebben de verachtelijke Pachamama-afgoden uit de Santa Maria in Transpontina-kerk weggehaald en in de Tiber geworpen. Zij hebben dat gefilmd en men kan het gebeuren bekijken in de YouTube-video van LifeSiteNews (21 okt. 2019): “BREAKING: Controversial Amazon Synod statue seized and thrown into the Tiber River (FULL VIDEO)”.

 20. De geschetste situatie van de Duitse bezetting en de Vaticaan 2 bezetting van de Wereldkerk, beste Benjamin, zijn alleszins vergelijkbaar. Beide historische gebeurtenissen vonden plaats na de start met een transgressie, enerzijds een militaire aanval, en anderzijds een vrijmetselaar gefraudeerde pauskeuze in 1958. Daarna was het onderwerping aan het nieuwe gezag. De 1958 pauskeuze bracht de kerkrevolutie op gang. Die laatste was het gevolg van een eeuw, joods maçonnieke infiltratie. In beide gevallen ontstond een “de jure” situatie van volgzaamheid. U gaf dat ook aan.
  In de Wereldkerk zien we hetzelfde proces van aanpassing en onderworpenheid aan het NOM regiem zich afspelen, na aanvankelijk verzet. Met name in Frankrijk manifesteerden vele duizenden katholieken zich in stadions voor handhaving van het Heilig Misoffer van altijd. Ook werd opgericht het Traditionele tijdschrift “Iténéraire” door bekende katholieke schrijvers als Jean Madiran. Hij schreef, “.L’Hérésie du XXième siècle”. “Iténéraire” werd een doorslaand succes dat een vastberaden groep katholiekenn en geestelijken in het verzet bracht, binnen en buiten Frankrijk. Het verzet was in FR veel sterker dan in BE of in NL. Maar officieel waren de drie kerkprovincies NOM gelijkgeschakeld door de gehele hiërarchie. In Duitsland/Oostenrijk/Italië was de situatie niet veel anders, afgezien van enkele moedige priesters die de enorme ombouw van de Kerk niet accepteerden. Vele duizenden geestelijken verlieten gedesillusioneerd de Kerk. Het was het begin van een oorlogssituatie. Die dreigt nu te eindigen in de joods maçonniek gewenste ondergang van de Kerk. Maar zij, de gemijterde V2 en NOM schurken, hebben gerekend buiten de waard. De Traditie werd gered door Mgr. Levèbvre met de oprichting van de Pius X Priesterbroederschap. Het verzet kreeg met hem een gezicht, het kreeg een leider, en het doel werd duidelijk, herstel van het Heilig Misoffer van altijd.
  Al diegenen die nu in het verzet participeren, hebben een plek gevonden, dus ook de door U gedesavoueerde, zogenaamde “sedevacantisten”. Ook die laatsten zijn zich bewust van hun onmacht bij een Gods kwestie. Verder niks. Maar hun insteek is alleszins de moeite waard, omdat die, aan de hand van historische feiten, voor ons allen in het verzet, de enormiteit van de V2 kerk revolutie, aanduidt. De contra-revolutie binnen de Kerk is het instrument van de strijd tussen God en de duivel. Ieder heeft zijn taak, levert zijn bijdrage en heeft zijn plek. U heeft geen recht, beste Benjamin, om medestanders te demoniseren. Stop daarmee met uw historische blinde vlek, uw juridisch geneuzel en emotionele reacties, tegenover de geweldige opgave die ons allen gegeven is. Het is oorlog. Nogmaals, wij moeten de rijen sluiten.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Stop daarmee met uw historische blinde vlek, uw juridisch geneuzel en emotionele reacties, tegenover de geweldige opgave die ons allen gegeven is. Het is oorlog. Nogmaals, wij moeten de rijen sluiten.”

   Mijn reacties hier zijn geenszins door onbeheerste emotie gedreven geweest; intelligente lezers zullen dat vaststellen. U zuigt, net zoals Peter, maar wat uit uw duim. Uw bewoording “juridisch geneuzel” toont aan dat u de ernst van het onderwerp niet begrijpt of niet wilt erkennen.

   Uw pragmatisme zonder principes is eenvoudigweg niet Katholiek. Een leer die in tegenstrijd is met het Katholiek Geloof, zoals het sedevacantisme, heeft het recht niet om “contra-revolutionair” genoemd te worden. Noch u, noch Peter, hebben argumenten ter verdediging van die absurde en onchristelijke leer, en dat komt omdat die niet bestaan.

   Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat men hier met een document (“Cum Ex Apostolatus Officio”) van de Onderrichtende Kerk (Ecclesia docens) probeert te bewijzen dat de Onderrichtende Kerk niet meer zou bestaan, alsof een kerkjuridische tekst gebruikt zou kunnen worden om de Kerk, het Rijk Gods op aarde, als verwoest en de goddelijke beloften van Christus als zijnde vals te verklaren.

   U en Peter denken volledig irrationeel wanneer het over het ecclesiologisch gedeelte van het Katholiek Geloof gaat, en zoals ik tegen Peter gezegd heb ben ik niet bereid om eindeloos in cirkels te gaan op deze pagina. Het kost me teveel tijd om hier onophoudelijk te debatteren, en ik heb reeds voldoende aangetoond voor mogelijke lezers hoe ongefundeerd de ketterse leer van Peter is. Reeds een lezing van een traditionele catechismus toont trouwens aan dat er steeds een apostolische hiërarchie moet bestaan in onafgebroken successie van de Apostelen.

   Dit is dus mijn laatste antwoord aan u over dit onderwerp op deze pagina, Mr. van Rooyen.

   Uit de Catechismus van Sint Pius X, over het Negende Artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis (een Engelstalige versie, zoals Peter het graag heeft):

   “Q. Why is the Church also called Apostolic?
   A. The true Church is also called Apostolic because she goes back without a break to the Apostles; because she believes and teaches all that the Apostles believed and taught; and because she is guided and governed by their lawful successors.”

   “Q. Can the Catholic Church be destroyed or perish?
   A. No; the Catholic Church may be persecuted, but she can never be destroyed or perish. She will last till the end of the world, because Jesus Christ, as He promised, will be with her till the end of time.”

   “Q. Of whom is the Teaching Church composed?
   A. The Teaching Church is composed of all the Bishops, with the Roman Pontiff at their head, be they dispersed throughout the world or assembled together in Council.”

   “Q. Who are the Bishops?
   A. The Bishops are the pastors of the faithful; placed by the Holy Ghost to rule the Church of God in the Sees entrusted to them, in dependence on the Roman Pontiff.”

   “Q. What is a Bishop in his own diocese?
   A. A Bishop in his own diocese is the lawful Pastor, the Father, the Teacher, the Superior of all the faithful, ecclesiastic and lay belonging to his diocese.”

   “Q. Why is the Bishop called the lawful Pastor?
   A. The Bishop is called the lawful Pastor because the jurisdiction, or the power which he has to govern the faithful of his diocese, is conferred upon him according to the laws and regulations of the Church.”

   Dit is allemaal zeer fundamenteel. Wie deze dingen niet wil aannemen, die moet niet komen beweren dat hij het Katholiek Geloof verdedigt.

   1. Oh Benjamin, dat weet toch iedereen al zolang. Maar evenals “paus zijn” en “kerk zijn” kan ook iedereen vaststellen dat iemand die geen geloof heeft (zovele ketterijen van Bergoglio en de vijf anderen, lang en dikwijls reeds hier aangehaald) niets te maken heeft met paus zijn. Ook de show die de modernisten opvoeren is de kerk niet.
    Eenvoudig, wie geen geloof heeft zoals een ketter staat toch buiten de Kerk. Diegenen die gij verdedigt, t.t.z. ze noemen zichzelf, de basiskerk, soms de wereldkerk, enz…
    God zal de wereld straffen, en daar is die show (kerk) ook bij, omwille van drie wraakroepende zonden 1 – onreinheid, 2- ketterij, 3 – goddeloosheid.
    Over hoe de Heilige Paus Pius X tekeer gaat tegen de modernisten en de leugens in zijn goede encyclieken daar blijf je oorverdovend stil over. Eigenaardig.

    En ook onder andere dit: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2017/06/francis-is-onboard-with-noahide-program.html
    Zo kunnen de lezers zelf vaststellen, wie wie is.
    Ik zou zeggen, gelukkig dat je hier zo hardnekkig alles ontkent, Benjamin, dan kunnen we hier op dit forum de lezers de zaken doen opmerken, zodat ze zelf de afschuw van deze gemijterde schurken kunnen vaststellen.
    Dank u hiervoor, en ik zou zeggen, doe zo voort, zodat wij dat ook kunnen doen.

    1. Nabrander.
     De Ene Heilige Rooms Katholieke Kerk is waar deze zijn met een waar onwankelbaar geloof.
     Ook al zijn er maar twee. Die Katholieke Kerk eert een looft en aanbidt de Heer Jezus in waarheid. Die Katholieke Kerk bestaat sinds de eerste komst van Christus Jezus en duurt nog steeds voort.
     Er is geen andere.
     Abraham en de steden Sodom en Gomorra (en de die andere steden) is wat er gaat gebeuren met de wereld en de wereldkerk.

 21. Regel 6 van mijn bijdrage boven, beste Benjamin, “In beide gevallen ontstond een ‘de jure’ situatie van volgzaamheid.” Dus we schrijven of bepleiten geenszins een lege stoel situatie. Die is er niet, die veronderstelt U, alsof wij een dubbele agenda erop na houden. Het Kerkelijk schip is gekaapt door gemijterde schurken. Zij is bemand en blijft bemand. Een problematische Gods kwestie waarvoor de oplossing al onderweg is, namelijk het uitsterven van de zittende NOM hiërarchie en vervanging door jonge generaties van Traditionele geestelijken. Een kwestie van tijd. We hebben het ook niet over een breuk in de ‘apostolische’ opvolging. Deze blijft in stand. Niemand heeft dat hier bepleit, dat zijn helaas uw veronderstellingen. U dicht in ons realistisch pragmatisme, lege huls verhoudingen toe, die niet bepleit worden, maar de historische ex-cathedra veroordelingen bagatelliseert U. Hoe kan dat ? Uw citaten uit de catechismus staan niet ter discussie.

  1. JvR probeert zichzelf eruit te praten. Maar hij zelf kwam met het idee van de ‘de jure’ kaping – een contradictio in terminis.

 22. Om JvR even uit zijn droom te helpen:

  “Catholic Church grows at a faster rate than the global population | Vatican” [De NOM-kerk dus!]

  https://www.youtube.com/watch?v=nPPJh1Z4qOY

  De Fout van JvR is te denken dat hij de tijd kan stil zetten. Maar de Kerk is een levend, dynamisch Lichaam (dat niets tegen echte wetenschap heeft en geen hekel heeft aan joden).

 23. De kerkelijke kaping door gemijterde schurken lijkt veel op de woekering van het Arianisme (de loochening van de Godheid van Christus) in de 4de eeuw. Foute Romeinse keizers als Constantijn II en Valens, hebben het Arianisme bevorderd, mede door benoemingen van Ariaanse bisschoppen in het toenmalige Romeinse rijk. Pausen van toen stonden onder keizerlijke druk en hadden niet alles in de hand. Waarschijnlijk zijn er zelfs Ariaanse Paus(en) geweest. Maar de trouw gebleven traditionele katholieken en clerici hielden stand, en toen het tij keerde, werden de Ariaanse bisschoppen door de Romeinse autoriteiten afgezet. Zij zochten hun heil dus elders, en trachtten heidense stammen en volken verder weg, zoals de Wisigothen en Bourgondiërs, voor het Arianisme te winnen, tot en met de volken in Spanje en in Noord Afrika. Daar vervolgden dezen op hun beurt de daar aanwezige, traditioneel katholieke gelovigen en clerici.
  In het toenmalige Gallië der Franken, in Noord Frankrijk tot en met het hoge noorden in NL (Groningen) en in Duitsland het gebied rond Cologne (Keulen), was de vader van koning Clovis, Childeric (+511) ook Ariaans. Maar koning Clovis (481-511) bekeerde zich onder invloed van zijn vrouw, de heilige Clothilde. Ariaanse bisschoppen bleven in het land der Franken en later, in het grotere Gallië, op hun post, totdat zij uitstierven en vervangen werden door katholieke bisschoppen. Clovis veroverde de overige gebieden in Gallië, in het Westen het koninkrijk Syagrius (Normandië), in het Zuiden het rijk der Bourgondiërs, en in het Zuid-Oosten het rijk der Wisigothen. Clovis en de traditionele hoge clerici van toen, hadden hun les geleerd. Zij hielden foute Ariaanse bisschoppen op hun post, en lieten hen uitsterven. Hen verjagen, zo hadden ze geleerd van de Romeinen, zou een verplaatsing van het probleem geweest zijn. In onze tijd van de modernisten en de conciliaire Kerk, zal het ook zo lopen. Een geleidelijke aflossing van de wacht door Traditionele priesters en bisschoppen. De Traditionele dynamiek is niet meer te stuiten, beste lezers. De conciliaire Kerk is vergrijsd, zij heeft geen aanwas in Europa, noch van gelovigen, noch van seminaristen. Met name in Europa is zij getroffen, in het hart van de Christenheid, centrum van de wereld en ziel van de beschaving. De conciliaire Kerk heeft haar langste tijd gehad, door het uitsterven van de kerkelijke NOM hiërarchie. Zoals het Arianisme verdwenen is, zal vanuit Europa, de rest van de katholieke wereld volgen, terug naar de Traditie.

  1. Correctie, lees hierboven op regel 11 van onderen,
   “……..in het Zuiden het rijk der Bourgondiërs, en in het Zuid-Westen het rijk der Wisigothen. Clovis en de ………”

   1. Nogmaals een correctie, beste lezers, op regel 13 en 14, lees,
    “………….en in Duitsland rond Cologne (Keulen), was de vader van koning Clovis, Childeric (+ omstreeks 481), heidens. Maar koning Clovis (481-511) bekeerde zich onder invloed van zijn vrouw, de Heilige Clothilde. Ariaanse bisschoppen ………..”

  2. JvR verhaalt hier met zoveel woorden dat de katholieke Kerk vol zit met on-deugdelijke mensen. Niets nieuws natuurlijk. De HELE geschiedenis van de mensheid getuigt ervan. Daarom treft het oplepelen van enige geschiedenis in dit verband geen enkel doel. Overal waar mensen zijn, vind je onveranderlijk deug-nieten en lafaards. In de toekomst zal het niet anders zijn. Daarom vormt de slechtheid van het kerkelijk bestuur juist een hard argument voor de bovennatuurlijkheid van de katholieke Kerk omdat een instituut met een steeds mankerend bestuur het nog geen halve eeuw zou hebben uitgehouden.
   Dit alles staat natuurlijk geheel los van de vraag of Franciscus een volledig legitiem paus is, met alles erop en eraan. Die vraag kan met ja beantwoord worden, niet omdat een of ander kerkelijk document daarmee overeenstemt, maar omdat de kardinalen deze man tot paus gekozen hebben. Zo simpel is het. Dus dat hele verhaal van JvR – dat de Kerk gekaapt is – is utter non-sense. De reactionair-katholieken van dit forum zitten er volledig naast (zoals in zoveel discussies). Wel heeft God bedoelingen met de benoeming van Franciscus, dat is zeker. Maar daar weten wij niets van.
   Tot slot: de NOM-Kerk groeit (zie link in mijn vorige bijdrage). En alles wat zich buiten de Kerk bevindt overleeft niet. En – mind you – de Kerk is waar de paus is. Zie in dit verband ook Johannes 15.4: “Blijft in mij, zoals ik in u. Want zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als ge niet blijft in mij.

   1. Aan Yukio, of wie dat ook moge zijn. (Japans of zoiets) Vrouw of man? Benjamin, Stinus, en anderen.

    Het verschil merkt onmiddellijk het verschil tussen jou geraas en de relevantie van Jules van Rooyen.
    Jules heeft een duidelijke en eenvoudig taalgebruik dat onmiddellijk een duidelijk beeld schetst gebaseerd op de waarheden van de traditie. (Zonder traditie = geen K. Kerk).
    Uw antwoorden als “Niet relevant. “ laat ons vaststellen dat je geen kennis en/of geldig argument steunend op de documenten uit de kerkelijke geschiedenis hebt. Tot hier toe heb je nog geen enkel document uit de Katholieke leer bekrachtigd door de encyclieken, Buls en besluiten van Heilige Concilies van de Katholieke Kerk aangehaald. Heel eenvoudig omdat deze je onbekend zijn, vijandig zijn en het ware geloof bevestigen.
    Een politicus hanteert ook een dergelijke taal als hij in het nauw gedreven wordt met woorden als de uwe “Niet relevant”.of ook nog “Geen commentaar” en vermijdt hierdoor een netelige discussie.
    Het geeft blijk van geen of weinig kennis en zeker van naar een andere kant opkijken om dit te vermeiden.
    Dikwijls zijn hier documenten uit de vastgelegde en onveranderbare leer van de Katholieke Kerk aangehaald die dan zorgvuldig worden vermeden, of uit de weg worden geruimd met woorden als, “niet relevant”, “oude documenten”, of “ volledig irrationeel” (Benjamin).
    De besluiten van concilies van Trente, Vaticaan I concilie en anderen, buls en encyclieken zijn zo opgesteld dat het de gewone gelovige de mogelijk geeft om het op een, en nu komt het … op een ONDUBBELZINNIGE wijze te aanvaarden, in tegendeel met de SUBJECTIEVE wijze van modernisten. Dit wil zeggen het draaien keren en trekken tot ze aan de waarheid een tweeslachtige betekenis aan geven.

    Kijk wat de waarlijk Heilige Paus Pius X in zijn encycliek PASCENDI DOMINICI GREGIS
    Over de leerstellingen van het modernisme schrijft: (en het is voor iedereen aan te raden deze eens aandachtig te lezen):
    Geen vertaling uithet Engels maar de Nederlandstalige versie!!!

    Noodzakelijkheid van onmiddellijk en streng optreden
    2
    Dat Wij in deze niet langer mogen dralen wordt allereerst verijst door het feit dat de kwaadstichters niet zozeer te zoeken zijn onder de openlijke vijanden, maar schuilen – en dit is wel de meest trieste en smartelijkste zaak – binnen de eigen boezem, in de Kerk zelf. Zo zijn zij des te verderfelijker naar mate zij minder opvallen.
    Wij spreken hier, eerbiedwaardige Broeders, over velen onder katholieke leken en – wat nog veel bedroevender is – over een aantal priesters, die onder voorwendsel van liefde voor de Kerk, zonder een degelijke kennis van philosophie en theologie, maar van vergiftigde leerstellingen doortrokken, geïndoctrineerd door leraren die de Kerk haten, zich schaamteloos aandienen als vernieuwers van deze Kerk. In vermetelheid tot één groep aaneengesloten tasten zij de heiligste zaken aan in het werk van Christus. Zij laten zelfs de Persoon van de Goddelijke Verlosser niet ongemoeid en in vermetele heiligschennis maken zij Hem tot een gewoon mens zonder meer.
    – Deze laatste zin hebben wij onlangs hier behandeld nietwaar? Bergoglio aan Scalfari: “Jezus was helemaal geen God”… dat is volgens Eugenio Scalfari, de atheïstische oprichter van de linkse Italiaanse krant La Republicca en vriend van Paus Franciscus,  wat deze hem persoonlijk gezegd heeft!
    Als dat leugens zijn van Scalfari, waarom blijft dan zo’n belangrijke geloofswaarheid zonder antwoord van het Vaticaan, van ‘de paus’ ??? Waarom niet (zoals ik reeds aangehaald heb) op het balkon van het Sint-Pietersplein in Rome “Het van de daken schreeuwen” (woorden van de Goddelijke Verlosser) en voor IEDEREEN om voor eens en voor altijd te bevestigen dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens is?
    Daarom is deze zin uit PASCENDI DOMINICI GREGISvan Paus Pius X zo doorslaggevend:
    Citaat : “Zij laten zelfs de Persoon van de Goddelijke Verlosser niet ongemoeid en in vermetele heiligschennis maken zij Hem tot een gewoon mens zonder meer. “

    Benjamin, je haalt de Engelstalige (doet er niet toe) catechismus van Paus Pius X erbij? OK.

    Canon 188.4, 1917 Canon-wetboek: “Er zijn bepaalde oorzaken die van invloed zijn op het stilzwijgende (stille) ontslag van een kantoor, welk ontslag bij voorbaat door de wet wordt aanvaard en derhalve zonder enige verklaring effectief is. Deze oorzaken zijn … (4) als hij publiekelijk is afgevallen van het geloof. (verwijzing naar Cum Ex Apostulatus Officio).

    Antipaus JP II’s ketterse en ongeldige 1983 Code stelt dat een dergelijke verklaring noodzakelijk is in Canon 194 § 3.
    Maar de Code van 1917 niet. De parallelle canon van de Code van 1917 met canon 194 is canon 188. Canon 188 van de Code van 1917 bevat deze bepaling niet, maar verklaart eenvoudig dat een geestelijke die “Openbaar tekortschiet in het katholieke geloof” (188 § 4) zijn ambt verliest feit “zonder enige verklaring.”

    Zodus heeft Paus Pius X het in zijn catechismus over iemand “die NIET “Openbaar tekortschiet in het katholieke geloof”.

    Nog uit de encycliek PASCENDI DOMINICI GREGIS van de waarlijk Heilige Paus Pius X:

    Dat Wij zulke lieden – ofschoon zij het zelf vreemd vinden – als vijanden der Kerk beschouwen kan niemand met recht verwonderlijk vinden, indien men kennis neemt van hun wijze van spreken en van hun leerstellingen. Men late hun bedoeling, waarover het oordeel alleen aan God toekomt, buiten beschouwing. Het is echter niet bezijden de waarheid als iemand hun tot de allerverderfelijkste vijanden van de Kerk rekent, want zoals Wij reeds opmerkten, ageren zij niet van buiten af, maar binnen de Kerk zelf beramen zij haar vernietiging: Het gevaar zit dus als ’t ware in de aderen en ingewanden. Het onheil is daarom te erger naar mate zij een intiemer begrip van de Kerk hebben. Men bedenke bovendien dat zij de bijl niet hanteren tegen de takken en twijgen, doch de wortel zelf aantasten, namelijk het geloof zelf en de diepste wortelvezels van dit geloof. Als de wortel der onsterfelijkheid is doorgehakt laten zij de kiemen van verderf heel de boom zó doordringen, dat geen enkel deel van de katholieke leer nog onaangetast blijft. Zij houden hun handen niet af van ook maar één enkele waarheid. Daarvoor gebruiken zij duizenden nadeel veroorzakende streken; niets is voor hen te sluw of te kwaadaardig. Zij voegen rationalisme en katholicisme te samen en dat zó geslepen, dat zij zelfs iedereen als hij niet op zijn hoede is in de dwaling meeslepen. En daar zij zo vermetel zijn schrikken zij voor geen enkele gevolgtrekking terug en verkondigen deze botweg met de grootste zelfverzekerdheid. Om de geesten nog des te beter te kunnen misleiden komt daar bovendien bij dat zij zeer actief optreden, vol belangstelling voor alle vormen van wetenschap en bij hun streven naar roem meestal een strenge levenswijze betrachten. Wat tenslotte elke hoop op genezing wegneemt: zij hebben door hun wetenschap een gesteltenis aangekweekt waarin zij alle gezag verachten, geen enkele beperking aanvaarden en steunend op een bepaald soort vals geweten schrijven zij aan hun liefde voorde waarheid toe, wat in feite alleen toegeschreven kan worden aan hoogmoed en halsstarrigheid.

    Is dit niet alles wat we NU meemaken?

 24. Hallo eric-b-l (23 oktober 2019 om 04:23),
  Als jij enkel naar Missen in de tridentijnse ritus wil gaan, voor mij niet gelaten. Maar Christus is evengoed aanwezig in de heilige Missen in de volkstaal, en daar hebben de gelovigen het voordeel dat ze alles kunnen begrijpen, hun offer beter bij dat van Christus kunnen voegen, en beter kunnen meebidden.

  En wat liederen betreft : er zijn wel degelijk kerken met ritus in de volkstaal, waar ook prachtige Marialiederen in de volkstaal gezongen worden. De courant gezongen liederen zijn daarbij bijna steeds van heel goede kwaliteit, geïnspireerd op psalmen, en je kunt ze goed meezingen. Geen probleem dus. Jij mag daar niets op tegen hebben.

  1. Als het je enkel om meebidden en meezingen te doen is dan kun je nog altijd beter aan gebedsgroepen deelnemen dan aan een NOM. De Tridentijnse H.Mis heeft niet tot doel meebidden en meezingen maar wel God eer te betuigen en deel te hebben aan het Geestelijk Offer waarin alleen een waarachtige en getrouwe Traditie-gezinde priester kan en moet voorgaan.

   Eer betuigen in een NOM… aan het socialisme wellicht. De priester moet de gelovigen voorgaan in de zuiverste Geestelijke Beleving, niet als een protestantse predikant les geven in sociaal goedvoelen met uiteindelijk verwereldlijking en afgoderij tot gevolg, want dit is het ultieme doel van VaticanumII en de NOM, ze zijn er in geslaagd en het ergste zal nu gaan komen: de totale afschaffing van het dagelijks Offer. De NOM zal dus weggevaagd worden door haar eigen uitvinders!

   We zullen nu gaan zien welke NOM-amateurs de moed zullen volhouden!!! Wedden: geen enkele! want tegengewerkt door hun eigen onwaarachtige ‘bisschoppen’ en Bergoglio. Waar zouden zij de moed vandaan moeten halen??? Uit hun onbestaande Geestelijke Beleving? Uit hun sociaal welzijn? Ha! Van hun sociaal welzijn zal niets overblijven. Einde NOM.

   1. Hoe bedoelt u ‘voorgaan in een zuiverste Geestelijke Beleving.’ Het offer is reëel. Het is het tegenwoordig stellen van het offer van Golgotha, maar dan onbloedig. Het katholicisme is veel existentiëler dan u denkt. Vandaar ook de wierrook, de liturgische gewaden en de zang.

 25. – Eric-b-l heeft het om de haverklap over “geestelijke beleving”. Ondertussen haalt hij dat soort inspiratie bij leugenaars die beweren talloze boodschappen rechtstreeks van God te ontvangen, en bij negentiende-eeuwse fantasten en charlatans.
  – Blijkbaar denkt hij dat de mensen die de heilige Mis in de volkstaal bijwonen allemaal socialisten zijn. Tja. Hij kan zelfs niet geloven dat in de courante diensten in het Nederlands soms Marialiederen gezongen worden. Hoe onwetend kan je zijn ?

 26. Het Offer kan niet reëel zijn want dan zou iedere priester meteen worden opgepakt voor moord, tenzij natuurlijk in een Satansmis waar het blijkbaar toegelaten is meisjes en jongens te verminken en zelfs te vermoorden om zoveel mogelijk haat en wanhoop op te wekken en zelfs om hun jeugdig bloed te kunnen drinken.

  Michael Dekee heeft u weeral eens te meer een der allerbeste antwoorden op uw vragen geschonken:
  http://www.katholiekforum.net/2019/10/24/st-pater-pio-vertelt-over-de-h-mis/

  Zonder zuivere en liefst intense Geestelijke Beleving geen Ware H.Mis en geen Leven.

  1. @ Eric-b-l

   U ontkent dus de leer van de katholieke Kerk?

   [Nog daargelaten dat de politie niets te zoeken heeft in een Kerk waar (1) de priester niemand aan het kruis nagelt (of anderszins dood maakt), en (2) Christus slechts onder de gedaanten van brood en wijn Christus reëel aanwezig is (de politie zal er dus geen lijk vinden)]

   1. Additie:
    Uw visie doet me denken aan de protestanten die menen dan de Eucharistie neerkomt op kannibalisme. Sterker nog: met uw opvatting bent u protestant!

 27. Jezus heeft letterlijk gezegd : neemt en eet dit is mijn lichaam. Het gaat hier niet over die “geestelijke beleving”. Dat hoort thuis in het protestantisme.

 28. Eric-b-l (25 oktober 2019 om 06:17) verkondigt ketterij als hij schrijft : “Het Offer kan niet reëel zijn want dan zou iedere priester meteen worden opgepakt voor moord, tenzij natuurlijk in een Satansmis …”.

  Van in het prille begin heeft de katholieke Kerk aangenomen dat het brood na de consecratie geen brood meer is, maar het lichaam van Christus onder de gedaante van brood. Jezus wordt present gesteld in de heilige Eucharistie onder de gedaante van brood en wijn. Dat is in volledige harmonie met de eucharistische wonderen die we kennen.

  In de ritus in de volkstaal wordt trouwens bij het uitreiken van de heilige communie door de priester gezegd : “Het lichaam van Christus”. De gelovige communicerende hoort dan te antwoorden : “Amen”.

  Jezus heeft letterlijk gezegd : neemt en eet dit is mijn lichaam ; neemt en drinkt dit is mijn bloed. De kerkelijke traditie heeft dit altijd letterlijk verstaan, met daarbij het juiste theologische begrip.

  Er wordt hier geen levende aardse mens de dood ontnomen, dus, Eric-b-l, niemand gaat je in de doos draaien als je communiceert.

  Eric-b-l, concentreer je op de inhoud van de Katholieke Catechismus, in plaats van op quatsch van liegende “zieners” en fantasten.

 29. De aanwezigheid van Jezus is werkelijk en waar, maar er wordt niemand vermoord want dat gebeurde al eens. Maar uw vraag komt voort uit uw onbegrip voor Geestelijke Beleving. Als bijvoorbeeld God eer moet krijgen van alleen de letterlijk brandende wierook dan is het maar povertjes gesteld met die eer aan God. Heel uw ziel moet liefdevol geuren van liefde voor de waarheid voor het onveranderlijke Woord van God want het Licht van die Waarheid is Christus zelf.

  Zonder die innerlijke Beleving van uw ziel verliest de Mis heel haar betekenis zoals je kan merken in de NOM.
  Want uw ziel moet net zo werkelijk aanwezig zijn als het Offer, zo kun je zien dat de hele NOM slechts een loze comedie is waar men geen respect kan voor opbrengen en zelfs niet meer mag voor opbrengen vermits iedereen die geboren is na 1954 geen echte godsdienstlessen meer mocht krijgen. Vanwege de NOM wordt Christus toch nog steeds herhaaldelijk gefolterd.

  Aan Pater Pio werd gevraagd: “Waarom huilt u tijdens de Offerande?”
  Pater Pio : “Je wil me mijn geheim ontfutselen? Het zij zo! Op dit ogenblik wordt de ziel verlost van alle profane dingen.”
  M.a.w. de geestelijke beleving van Pater Pio is uitzonderlijk diep en sterk.
  http://www.katholiekforum.net/2019/10/24/st-pater-pio-vertelt-over-de-h-mis/

  1. Prima dat u dat zo allemaal beleefd (onder erkenning van de realiteit van de presentie van Christus), maar de Kerk schrijft het niet voor, eist het niet, en geeft in duidelijke woorden dat gaat om het ’tegenwoordig stellen’ van het offer van Golgotha. Einde verhaal.

 30. Eric-b-l,
  Je doet bijzonder bekrompen en je vertelt grote onzin. Zo schrijf je : “Zonder die innerlijke Beleving van uw ziel verliest de Mis heel haar betekenis zoals je kan merken in de NOM.” Wat een zever. Als de voertaal in de heilige Mis het verstaanbare Nederlands is, zou men dus niet meer innerlijk kunnen meeleven ! Uit de lucht gegrepen onzin. Net als je alles begrijpt in je eigen taal kun je beter alles meebeleven.

  Zelfde verhaal voor je afschuwelijke bewering dat “de hele NOM slechts een loze comedie is”. Denk jij echt dat daar komedie gespeeld wordt ?

  Zelfde verhaal voor je ketterse, domme bewering : “Vanwege de NOM wordt Christus toch nog steeds herhaaldelijk gefolterd.”

  Bovendien ben je uiterst hoogmoedig, want je denkt het beter te weten dan een oecumenisch concilie, waar men plechtig gezegd heeft dat de volkstaal mag gebruikt worden in de heilige diensten.

  Je wordt gewoon een ketter, geïnspireerd door leugenaars en fantasten, die recent nog beweerde dat Jezus niet aanwezig was in het brood en wijn na de consecratie, maar die beweerde dat het allemaal draaide rond die afgezaagde “geestelijke beleving”. Misschien komt dat doordat je enkel maar latijn wil horen in de heilige Mis. Terug de Mis bijwonen in de volkstaal zou je deugd doen, en terug op de hoogte stellen van wat daar eigenlijk gebeurt tijdens die heilige dienst.

 31. Prachtig verwoord de spirituele essentie, beste Eric-b-l, hierboven (26/10), maar niet iedereen begrijpt de stroom van genade, bron van de bovennatuurlijke vervoering van Pater Pio, temeer daar uw beide critici, NOM adepten zijn. Helaas voor hen is uw schets onvoorstelbaar. Hun te betreuren lot is de zakelijke kilte in het hart. Zij begrijpen de vervoering niet, de mannen van de eucharistie viering, de Lutherse tafeldienst, ter herinnering aan….., 2 millenia terug. De NOM mist de hemelse genade en iedere transcendente dimensie. Daarom is de NOM door de joods maçonnieke gemijterde schurken indertijd ingesteld. Door het eigene van de protestante tafeldienst, krijgt inleving vermogen bij wie dan ook, geen kans. Zo heeft Luther het ook gewild. Zijn zonde tegen de Geest heeft hij duur betaald. Met zelfophanging vond hij zijn lot, zoals Judas hing aan een boom nabij Golgotha.
  Daarentegen demonstreert Pater Pio op meer dan buitengewone wijze, hoe het Heilig Misoffer van altijd, het ultieme Offer, ons door Gods genade geschonken, voor enkelen ook een geestelijke vervoering brengt in hart en ziel. Zij beleven het kruis, aan de voet van het sterfhout van Gods Zoon, hetgeen “de ziel verlost van alle profane dingen.” Zo werkt dat en de ascese komt als vanzelf.
  Dat Offer telkens weer, wereldwijd, enkele duizenden Offers per dag, gaat de wereld rond.
  De heilige en buitengewone aard van Pater Pio wekte veel ergernis tijdens zijn leven. Als ik me goed herinner is hij zelfs een periode ge-ëxcommuniceerd geweest. Van zijn Heilig Misoffer wilden de modernistische gemijterde schurken in Rome, indertijd, niets weten. Ook was hij een verwoed tegenstander van het Vaticaan II concilie.
  De Heilige Escriva, stichter van het Opus Dei, volgde dezelfde lijn. Deze heeft ook geweigerd de NOM te “vieren”. Hij wilde daar niets van weten. Maar helaas, hij verplichtte de leden van het eerbiedwaardige Opus Dei indertijd, om de NOM uit te voeren. Hij ging de strijd niet aan. Een gemiste kans.

 32. YUKIO schreef:
  26 oktober 2019 om 11:20
  Prima dat u dat zo allemaal beleefd (onder erkenning van de realiteit van de presentie van Christus), maar de Kerk schrijft het niet voor, eist het niet, en geeft in duidelijke woorden dat gaat om het ‘tegenwoordig stellen’ van het offer van Golgotha. Einde verhaal.
  Neen niet einde verhaal! Helemaal niet.
  Dit schrijft de Heilige Paus Pius X:

  Over de eredienst zou niet veel te zeggen zijn, ware het niet dat ook de Sacramenten daaronder vallen. Over de Sacramenten verspreiden de modernisten zeer grote dwalingen. Zij beweren dat de eredienst voortkomt uit een dubbele drang of noodzaak. Volgens hun systeem komt immers alles voort uit innerlijke drang. Wij hebben het reeds eerder gezegd. Men voelt vooreerst de behoefte om de godsdienst zintuiglijk waarneembaar te maken; vervolgens ook om hem bekend te maken. Dit kan echter in het geheel niet plaats vinden zonder uiterlijk waarneembare vormen en heiligmakende handelingen. Dit noemen we dan Sacramenten. Voor de modernisten zijn de Sacramenten louter symbolen of tekenen. Zij zijn echter niet helemaal verstoken van kracht. Om deze kracht aan te tonen gebruiken zij het voorbeeld van bepaalde uitdrukkingen, die, naar men zegt, wel eens succes hebben omdat in die uitdrukkingen de (suggestieve) kracht zit om sommige denkbeelden te propageren. Dit geschiedt vooral als de uitdrukkingen een zeker machtsvertoon inhouden en zo spreken tot de verbeelding. Zoals deze termen zich verhouden tot denkbeelden, zo zijn ook de Sacramenten geordend op het godsdienstig aanvoelen. Verder niets. Zij zouden het veel duidelijker kunnen zeggen door vol te houden dat de Sacramenten enkel en alleen zijn ingesteld om het geloof te voeden. Dit is echter veroordeeld door het Concilie van Trente: “Indien iemand zegt dat de Sacramenten alleen zijn ingesteld om het geloof te voeden, hij, zij in de ban”

  PARAGRAAF 1 – Het stapelt alle ketterijen opeen
  86
  Als Wij hun hele systeem nu als ’t ware in één blik overzien, zal het niemand verwonderen als Wij het omschrijven als de verzameling van alle ketterijen. Als iemand zich ertoe gezet zou hebben alle dwalingen die er in de loop der tijden tegen het geloof in omloop geweest zijn, kernachtig samen te vatten, dan zou hij daar nooit zo goed in geslaagd zijn, als de modernisten hebben gedaan.

  En dat was op 8 september 1907.

  Al het U belieft, heren modernisten.

  1. Hier staat de grootst mogelijk onzin. De sacramenten van de Kerk zijn objectief en niet afhankelijk van enig subjectieve inbreng (behoudens het geloof erin). Alleen de biecht eist berouw, maar zelfs daar is ‘onvolkomen berouw’ voldoende voor geldigheid. De Kerk eist zelf geen Maria-devotie. Beste Ward, ga toch de catechismus van de Kerk uit je hoofd leren en verdiep je niet in encyclieken en wetboeken van de Kerk. Die brengen je alleen maar in de war.

 33. Beste Ward,
  Wat voor onzin schrijf jij daar toch allemaal bijeen ? Heeft iemand u dat wijsgemaakt ?
  Zo bijvoorbeeld schrijft u : “Voor de modernisten zijn de Sacramenten louter symbolen of tekenen.” Wat een quatsch. Wat zijn trouwens “modernisten” voor u ?

  Leer wat bij uit een betrouwbare bron, namelijk de Catechismus van de katholieke Kerk (eerste uitgave in 1993). In paragraaf 1084 valt te lezen : Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en handelingen) toegankelijk voor de mensen ; ze verwezenlijken OP WERKZAME WIJZE de genade die zij betekenen krachtens het handelen van Christus en de macht van de heilige Geest.

  De Kerk leert dus allesbehalve dat de sacramenten louter symbolen of tekenen zijn. Je bent echt niet op de hoogte.

  1. Stinus,
   ” Heeft iemand u dat wijsgemaakt ?” Voordat je een reactie op een reactie plaatst moet je eerst deze goed lezen, want er staat: Dit schrijft de Heilige Paus Pius X: PARAGRAAF 1 – Het stapelt alle ketterijen opeen.
   Stinus: ” Wat een quatsch. Wat zijn trouwens “modernisten” voor u ? ”
   Als een encycliek van de Heilige Paus Pius X voor u “quatsch” is dan ben je helemaal geen katholiek maar een vijand van de Katholieke Kerk.
   Over : “Wat zijn trouwens “modernisten” voor u ? ”
   Dan moet je nog maar eens mijn reactie van Ward schreef:
   23 oktober 2019 om 15:53 goed lezen. Maar hier de herhaling ervan:
   Nog uit de encycliek PASCENDI DOMINICI GREGIS van de waarlijk Heilige Paus Pius X:

   Dat Wij zulke lieden – ofschoon zij het zelf vreemd vinden – als vijanden der Kerk beschouwen kan niemand met recht verwonderlijk vinden, indien men kennis neemt van hun wijze van spreken en van hun leerstellingen. Men late hun bedoeling, waarover het oordeel alleen aan God toekomt, buiten beschouwing. Het is echter niet bezijden de waarheid als iemand hun tot de allerverderfelijkste vijanden van de Kerk rekent, want zoals Wij reeds opmerkten, ageren zij niet van buiten af, maar binnen de Kerk zelf beramen zij haar vernietiging: Het gevaar zit dus als ‘t ware in de aderen en ingewanden. Het onheil is daarom te erger naar mate zij een intiemer begrip van de Kerk hebben. Men bedenke bovendien dat zij de bijl niet hanteren tegen de takken en twijgen, doch de wortel zelf aantasten, namelijk het geloof zelf en de diepste wortelvezels van dit geloof. Als de wortel der onsterfelijkheid is doorgehakt laten zij de kiemen van verderf heel de boom zó doordringen, dat geen enkel deel van de katholieke leer nog onaangetast blijft. Zij houden hun handen niet af van ook maar één enkele waarheid. Daarvoor gebruiken zij duizenden nadeel veroorzakende streken; niets is voor hen te sluw of te kwaadaardig. Zij voegen rationalisme en katholicisme te samen en dat zó geslepen, dat zij zelfs iedereen als hij niet op zijn hoede is in de dwaling meeslepen. En daar zij zo vermetel zijn schrikken zij voor geen enkele gevolgtrekking terug en verkondigen deze botweg met de grootste zelfverzekerdheid. Om de geesten nog des te beter te kunnen misleiden komt daar bovendien bij dat zij zeer actief optreden, vol belangstelling voor alle vormen van wetenschap en bij hun streven naar roem meestal een strenge levenswijze betrachten. Wat tenslotte elke hoop op genezing wegneemt: zij hebben door hun wetenschap een gesteltenis aangekweekt waarin zij alle gezag verachten, geen enkele beperking aanvaarden en steunend op een bepaald soort vals geweten schrijven zij aan hun liefde voorde waarheid toe, wat in feite alleen toegeschreven kan worden aan hoogmoed en halsstarrigheid.

   Goed gelezen Stinus?

     1. U kunt ze niet plaatsen in de context, dat is het probleem. Uw vooraanname is dat mensen als Stinus ketters zijn (quod non) en dat dus die tekst op hem slaat. In feite is het omgekeerd en bent u ketters zodat u uw eigen veroordeling bewerkstelligt. In het algemeen snapt u niet wat het katholieke geloof inhoudt. Daarom kunt u beter de catechismus raadplegen. Daarvoor is ‘ie ook bedoeld, om mensen te informeren wat het geloof precies inhoudt.

 34. “But what I would advise you to do is to buy a copy of the Catechism as it is now and keep it in a safe place. This is going to be the point of reference.” (Kardinaal Burke)
  Stinus heeft die raadgeving niet in de wind geslagen.

  Hoe kan het toch zijn dat het na 98 reacties nog steeds niet helder is dat de NOM gewoon geldig is binnen de sinds 2000 jaar op het graf van Petrus gegrondveste Katholieke Kerk, hoe profetisch het motu proprio Summorum Pontificum met de herwaardering van de TR ook moge zijn.

  Misschien zou een herdefiniëring of opsplitsing van het Katholiek Forum (b.v. in Rooms Katholiek, Oud Katholiek, Semper Idem Katholiek, Pius X, sedevacantisten, Pachamama-adepten, kathomaçonnieken etc. ) veel gesteggel overbodig maken en wat meer helderheid scheppen.
  Dan valt het niet àl te zeer op hoe zij die geroepen zijn om elkaar lief te hebben (Johannes 13:34) in de praktijk rollebollend over elkaar heen duikelen.

 35. Yukio. “U kunt ze niet plaatsen in de context, dat is het probleem. Uw vooraanname is dat mensen als Stinus ketters zijn (quod non) en dat dus die tekst op hem slaat. In feite is het omgekeerd en bent u ketters zodat u uw eigen veroordeling bewerkstelligt. ”
  De context van deze encycliek is het modernisme. Heb je dat nog niet kunnen vaststellen?
  Een uittreksel uit de encyclieken van de Heilige Paus Pius X PASCENDI DOMINICI GREGIS , (en trouwens deze ganse encycliek) is gericht tegen het modernisme in de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd.d. Het is een doorn in het oog voor de modernisten = Vat II aanhangers.
  Indien iemand dit verwerpt stelt hij het eeuwige heil van zijn ziel ten prooi aan de ondergang.
  Iedereen aanvaard dit of verwerpt het. Aan u de keuze.
  Aan de hand van deze wijze geschriften, die deel uit maken van de geloofsschat, kan één ieder vaststellen wie modernisme verspreidt, bewerkstelligt, verdedigt en alzo het mystieke Lichaam van Christus verscheurt, dat
  de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd.is. Heel eenvoudig!

  1. Precies. En u bestempelt Stinus als een modernist. Maar dat is hij niet. Hij is gewoon, normaal katholiek (op geleide van de catechismus). U daarentegen verzet zich tegen Rome (maar blijft zich katholiek noemen waardoor u van binnenuit de Kerk ondermijnt).

 36. Hallo Ward,
  – Het modernisme was een foute stroming, daterend van een behoorlijke tijd geleden, die terecht door de toenmalige paus veroordeeld werd. Maar jij denkt verkeerdelijk dat de conclusies van het Tweede Vaticaans Concilie bij dat modernisme horen. Dat is helemaal niet het geval !

  – Je foute opinies zijn zo klaar als een klontje. Je suggereert of beweert dat in de huidige Kerk, na Vaticanum II, de sacramenten als louter symbolen of tekens moeten beschouwd worden. Dat is zo verkeerd als wat. Ik citeerde daarbij de Catechismus van de katholieke Kerk, die na Vaticanum II is geschreven en uitgegeven, ten behoeve van de bisschoppen en alle gelovigen, om aan de Kerk een systematische, grondige uiteenzetting te schenken van het katholieke geloof.

  – Ik citeer nog even een stukje uit die Catechismus, om je te bewijzen dat je helemaal fout zit. In paragraaf 1084 valt te lezen : Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en handelingen) toegankelijk voor de mensen ; ze verwezenlijken OP WERKZAME WIJZE de genade die zij betekenen krachtens het handelen van Christus en de macht van de heilige Geest. Dit wordt verder sacrament per sacrament besproken in de Catechismus.

  Dus geen kwestie van je valse bewering dat de Kerk thans de sacramenten als pure symbolen of handelingen zou zien. Schrijf geen onzin, beste Ward.

  – Als je het katholicisme beter wil leren kennen, bestudeer dan de Catechismus van de katholieke Kerk, in combinatie met de Bijbel. In die Catechismus krioelt het van citaten uit de Bijbel, en er staan tevens veel mooie citaten in van heiligen en kerkvaders. Baseer je niet op een natte vinger, allerlei vage vermoedens of haatdragende uitspraken van anderen.

  1. Ja, en dat was niet correct!
   Dat grasduinen in encyclieken doet u geen goed! U kunt beter – zoals Paul, Stinus en Yukio schrijven – de catechismus van de Heilige Katholieke Kerk als referentie voor uw geloof nemen.

 37. Er is de dagelijkse praktijk van vrome modernisten die met veel moeite nog hun dagelijkse NOM willen ‘vieren’. Zonder het bezit van een voertuig is dat niet meer mogelijk. Treffend is dat zij ook het moderne OnzeVader blijven bidden. Velen van hen genieten nochtans toegang tot het internet. Dat betekent dus de feitelijke keuze voor modernisme op de eerste plaats waardoor Christus en Maria naar de tweede plaats verschoven werden.

  Hoe gespleten kan men zijn…?

  Bisschoppen en priesters kunnen zich misschien gerechtvaardigd voelen door die kleine kudde, of hoe moet men dat bekijken? Zijn die bisschoppen sarcasten??? Op zich wel bijzonder boeiend om te volgen hoe zij de aankomende verheidensing van de ceremonie gaan verteren want het is duidelijk dat paus Franciscus tot het bittere einde zal doorzetten met zijn afgoderij. Men zal waarschijnlijk trachten gemoderniseerde vroomheid te beleven in het aanzicht van vreemde beeldjes. Betekent dat dan niet het einde van de NOM en de beruchte catechismus van de Katholieke Kerk?
  Hoe ver kan men dwalen…?

  1. Beste Ward: de NOM-Kerk = de Heilige katholieke Kerk waarvan de paus in Rome zetelt GROEIT. Zie mijn eerdere link (cijfers van het Vaticaan)! U verdedigt een kansloze en verkeerde zaak. Als u zich – net als ik – aan bepaalde zaken de katholiek Kerk stoort – moet u dat versterven. Want God laat dat allemaal toe en daar zal Hij zijn bedoelingen mee hebben. U begint – en met u alle reactionair katholieken – hoe langer hoe meer te lijken op al die Linkse, intolerante, totalitaire Aktivisten.

 38. Ward,
  Blijkbaar weet je niet dat op concilies niet alleen leerstellige teksten (over de essentie van het geloof) goedgekeurd worden, maar ook teksten die bedoeld zijn voor een bepaalde tijdsperiode, en die voor die periode bv. vragen van de H. Missen in het latijn op te dragen, kwestie van op dat moment eenheid in de Kerk te krijgen. Maar met evenveel gezag kan in een later concilie beslist worden dat vanaf dat tijdstip de voertaal voor de H. Mis best de volkstaal is, om de gelovigen de mogelijkheid te geven intenser te participeren in het heilige gebeuren. Je loopt verloren in oude teksten, zonder te weten hoe je ze moet interpreteren en inschatten. Als alleen latijn mag in de H. Mis, moeten we Jezus streng veroordelen, want die sprak helemaal geen latijn op de eerste H. Mis, op het Laatste Avondmaal !!!!!

  Eric-b-l,
  – Je verkoopt zever. Mensen die de H. Mis in de volkstaal bijwonen – en dat is de overgrote meerderheid van de gelovigen – zijn helemaal geen modernisten zoals die veroordeeld werden door een vroegere paus. Je dwaalt helemaal. Ik heb daar al een voorbeeld van gegeven aan Ward.
  – De katholieke Catechismus is helemaal niet berucht – tenzij misschien bij aanhangers van fantasten en religie-leugenaars die beweren rechtstreeks boodschappen van God te ontvangen. Je zou die Catechismus beter grondig bestuderen, om van je verwrongen beeld van het katholicisme af te geraken. Je gedweep met en geloof in esoterische onzin speelt je blijkbaar nog altijd parten.

 39. Ik ben nog lang niet vergeten hoe men in 1961 in het Klein Seminarie in Sint Truiden al de draak begon te steken met het Traditionele geloof. Ik stond er samen met enkele andere jongens naar te staren en we begrepen er niets van. Een van hen had al een priesterroeping. Daarna in het college van Bilzen, vanwege de allereerste NOM, werd me het missaal figuurlijk afhandig gemaakt door de trotse priester-directeur, blijkbaar met instemming van de priester-leraars. Ik herinner me nog zeer goed hoe ik me vertwijfeld bleef afvragen hoe dat toch mogelijk was. Het is vanaf toen dat ik scherpe hartpijn moest ondergaan telkens ik het probeerde te begrijpen. Die hartpijn is nooit verdwenen, Stinus en Yukio, ik volgde de H.Mis al in het missaal vanaf mijn tiende jaar, en die hartpijn is sedertdien nooit meer verdwenen. Ik ben daarna echt door een hel gegaan! En jullie lachen me gewoon uit!

  1. @ Eric-b-l

   U moet uw eigen nare ervaring niet generaliseren en u moet het handelen dan desbetreffende naarlingen beoordelen met de criteria van de officiële leer van de Kerk. Hetzelfde geldt voor de artsen in het Nazi-rijk. Desbetreffende artsen waren fout, niet de hele medische stand.

  2. Eric-b-l,
   De heilige paus Paulus VI heeft in de tijd gezegd dat de rook van Satan de Kerk was binnengedrongen. Wat jij vertelt is daar mogelijk een voorbeeld van.

   Maar nu ga jij dat incident opblazen tot astronomische proporties. Herpak je toch, man, en blijf niet stilstaan bij iets dat 58 jaar geleden gebeurd is, op één bepaalde plaats.

 40. Velen delen uw ervaringen, beste Eric, maar weinigen konden indertijd het geestelijk ongemak plaatsen. De NOM is nooit aangeslagen bij de gelovigen van toen. Massa’s stroomden de kerk uit, en massa’s priesters traden uit. “Aan de vrucht ken je de boom”. De NOM van dat vervloekte V2 concilie, was een ramp en daar is niets aan veranderd. Enkel diegenen indertijd, die het Franse tijdschrift Iténéraire lazen, waren gewaarschuwd. Onze huwelijksmis eind jaren 1960, was nog Tridentijns in België, maar in NL had de vrijmetselaar kardinaal Alfrink, “de Sfinx”, al de gehele traditie over boord gegooid, en het Heilig Misoffer van altijd, verboden. Hij had zelfs order gegeven aan priesters en religieuzen om het habijt en of de priesterboord met toga af te leggen en in burger door het leven te gaan.
  Al ver voor 1960, zat de rot aan de top van de Kerk. De Heilige Maagd heeft daarvoor gewaarschuwd. Begin jaren 1950, werd de bekende Thomist, pater Calmel, van Zuid Frankrijk overgeplaatst naar een onbekend Dominicanen klooster in Spanje. Hij streed toen op vele fronten tegen het opkomende modernisme in Rome, onder Paus Pius XII. Hij zat de Romeinse modernisten complotteurs in de weg. Helaas, Pius XII wist niet wat er onder zijn ogen, stiekem plaats vond. Pater Calmel’s overplaatsing was direct na het bezoek van een officiële “visiteur”.
  Het was ook de tijd van de joodse, paraktizerend homosexuele bisschop Montini, stafman in het Vaticaan, die in het geheim contact onderhield met Moskouse communisten, leidinggevenden in het joodse imperium van de Sovjet Unie. Hij zorgde ervoor dat de namen van uitgezonden priesters naar landen achter het IJzeren Gordijn, werden doorgegeven. Zij werden opgepakt en vermoord, in navolging van het perfide England Spiel van de Britse geheime dienst tijdens WO II. Er is nog veel meer te vertellen, maar wat betreft de hier voortwoekerende Agst, denk aan het rijmpje, “die praat als een vrijmetselaar, is een vrijmetselaar”, en, “die balkt als een ezel, is een ezel”. Helaas, en niet gehinderd door kennis over de Kerk van altijd, zit die andere modernist in zijn vaarwater. Zij missen de “sensus catholicus”. Negeer hen.

  1. Jules van Rooyen,

   Wanneer kom jij eens bij de tijd ? De heilige Mis mag nu in de volkstaal opgedragen worden, zodat de aanwezige gelovigen veel beter kunnen meeleven met wat er daar gebeurt. Toch goed ? Jezus verstaat Nederlands hoor.

   Denk jij echt dat de Kerk er beter aan toe zal zijn als de Latijnse Missen terug verplicht worden (een illusie) ? De terugval van de westerse Kerk komt door het gebrek aan geloof bij onze mensen, en niet door gebrek aan latijn in de Kerk. Word eens wat realistisch.

   In sommige werelddelen is de Kerk springlevend, en nochtans is het latijn daar in de kerk ook vervangen door de volkstaal.

 41. Nabrander ;
  lees 10de regel van onderen,
  …..”Het was ook de tijd van de joodse, praktizerend homosexuele vrijmetselaar bisschop Montini, de latere alias Paus Paulus VI, stafman in het Vaticaan, die in het geheim…………..”

  1. JvR verspreid laster. Hier een fragment uit Wikipedia over Paulus VI:

   ” Alleged sexual behaviours of the pope [Paul VI] (…) are:
   * unknown
   * not proofed
   * not backed by any – even journalistic – confirmation
   * not probable, indeed
   (…)
   * not interesting, which is the point”

 42. Op Wikipedia is van alles en nog wat te vinden, beste lezers, eenieder kan daar zijn ei kwijt. Laat U niet bedotten. Maar de waarheid over precaire onderwerpen valt daar buiten. Zoals velen op dit voortreffelijke katholieke forum, gebruik ik enkel katholieke bronnen, hoofdzakelijk bronnen van boeken schrijvende geestelijken. Boeken onderzoek kost tijd, jarenlang veel tijd, en google gluurders halen die achterstand niet in. Helaas verlagen zij daarmee bovendien het niveau van discussie.

 43. Beste mensen, laat u niet misleiden. Wikipedia is een Open Source kennisbron waarbij kritische informanten uit de hele wereld, te veel om op te noemen, elkaar voortdurend corrigeren (op basis van bron-onderzoek en referenties). De datum waarop voor het laatst gecorrigeerd is, staat er altijd vermeld.
  Citaat:
  “Wikipedia is written collaboratively by largely anonymous volunteers who write without pay. Anyone with Internet access can write and make changes to Wikipedia articles, except in limited cases where editing is restricted to prevent disruption or vandalism.”
  Het betreft gaat hier om mensen die – net als JvR – al jarenlang bezig zijn met hun onderwerp van keuze. Iedere pagina wordt gemonitord door vaklieden. Is een pagina te weinig onderbouwd, dan staat erbij dat onderhavige pagina nog bewerkt moet worden. De pagina waarna ik verwijs is nu door de beheerder van de pagina definitief verklaard omdat er – na een hele lange tijd – geen veranderingen meer worden aangebracht zodat er kennelijk een communis opinio is ontstaan.
  Wikipedia is een fantastische bron van kennis waarvoor we het internet dankbaar mogen zijn. In wetenschappelijke kringen kom je herhaaldelijk citaten uit Wikipedia tegen. Vooruitgang dankzij de wetenschap waar JvR zo tegen is. Zelfs de oude encyclopedieën kunnen hier niet tegenop. Daaruit wordt dan ook nauwelijks meer geciteerd.
  Het probleem van JvR is dat hij geen wetenschappelijke methode volgt. En dan is geschiedenis een zinloze bezigheid omdat je – afhankelijk van je fundamentele uitgangspunt – louter zoekt naar steunend bewijs. Als je wetenschappelijk bent, echter, zoek je naar zowel argumenten voor de hypothese, als tegen de hypothese. En denk je daarbij in termen van waarschijnlijkheden (dus je moet wat afweten van het omgaan met waarschijnlijkheden). Bovendien kan JvR niet op tegen de researchkracht van misschien wel tienduizenden (of honderdduizenden) kritische volgers, mensen net zoals JvR himself!
  JvR verspreidt een verhaal dat als geheel niet klopt, ook niet op onderdelen. [De Rockefellers, bijvoorbeeld zijn baptisten, geen joden; en Luther heeft zich niet verhangen.] Daarbij worden onschuldige mensen belasterd en blijven de echte schuldigen onbenoemd (‘geheim’). Kortom, hij zit er naast en laat zich niet corrigeren door zijn bias en kokerzien. En zijn weerzin tegen wetenschap.

  1. Hier wat informatie over de editing van Wikipedia:

   It’s a free online encyclopedia that can be edited by anybody, anytime. The pages are made by lots of people writing together. The idea is that by using lots of different people’s brainpower and expertise, you can make a far bigger encyclopedia, and keep it up-to-date more easily.
   Also Wikipedia says it’s got over 80,000 people who write for it, and more than 19 million articles.
   The content editors on wikipedia are the volunteers who write and edit Wikipedia’s articles, unlike readers who simply read them. Anyone—including you—can become a Wikipedian by boldly making changes when they find something that can be improved.
   BUT
   not everyone can make changes or create articles and get their content approved. One needs to follow strict wikipedia guidelines [ = the site’s precise coding, formatting, and stylistic guidelines, including enough citations to meet the “notability” requirement, and present all that information in a neutral tone. ] Although Wikipedia discourages paid editing since Wikimedia’s Terms of Use explicitly prohibit paid editing without disclosure, and the volunteer community is eager to throw out the articles written on Wikipedia if they sound promotional rather than documentary. If one keep up to Wikipedia’s rules (particularly neutral point of view) they manage to get their articles approved.”

   1. Yukio, of wie je ook moge wezen.
    Een beetje op uw tenen getrapt?
    Wel ziehier dan.

    Beste lezers,
    Een ware Katholiek beschouwd de ware onveranderlijke Katholieke leer van de ware Katholieke Kerk. Geen modernistische dwaaltheorieën van verdwaalde geesten.
    Dogma’s, constituties van ware concilies (geen vatII), encyclieken, pauselijke Buls, enz…, catechismus van de Heilige Paus Pius X, de catechismus van Mechelen, de syllabus en onderwijs van ware Pausen die de Heer Jezus ons heeft geschonken gedurende 2000 jaar en die er nog steeds gevrijwaard en bewaard zijn gebleven om ons als steun te dienen in deze tijden van de grote leugens te leiden naar de eeuwige waarheid. God de Heilige Geest heeft Zijn Katholieke Kerk steeds geleid door de eeuwen heen, en al deze opgesomde werken en geschriften bestuderen vraagt, zoals de Heer Jules van Rooyen het zo goed schrijft, heel veel tijd.
    Degenen die hier dan zich refereren naar deze heilige geschriften en die door uzelf kunnen geraadpleegd worden, hebben de waarheid lief, de eeuwige waarheid Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens, gezegend zij Zijn Allerheiligste Naam in de eeuwigheid.
    Alleen deze waarheid brengt ons het eeuwige leven en overwint de leugen.
    Er zullen er altijd zielen zijn die de leugens zullen blijven bestrijden en blootleggen. Aan u om het onderscheid op te merken en u niet te laten misleiden.

    Zo werd er ook geschreven: “En zijn weerzin tegen wetenschap. “ “zijn” is Jules van Rooyen.

    PASCENDI DOMINICI GREGIS
    Over de leerstellingen van het modernisme.
    Heilige Paus Pius X.
    Inleiding
    De taak van de Paus
    1
    Met de aan Ons toevertrouwde opdracht de kudde des Heren te weiden bedoelde Christus op de allereerste plaats, dat Wij het aan de heiligen overgeleverde geloofsgoed met de grootste waakzaamheid zouden bewaren met verwerping van profane nieuwigheden en tegenspraak, die zich onder de valse naam van wetenschap aandienen.

    Dit is geen Wikipedia, maar de zuivere leer van de Katholieke Kerk.

    1. Ach Ward, je zit er helemaal naast. En je blijft maar koppig volharden in je ‘leven-loze’ opvattingen over wat het katholicisme inhoudt.
     Hier een herhaling van wat ik in een andere draad schreef over JvR’s en jouw statische, in beton gegoten opvattingen over het geloof (en alles wat in beton gegoten is, is dood):

     “Kern: de Kerk is een levend lichaam en staat dynamisch in de werkelijkheid zonder haar Traditie prijs te geven. Hoe kan dat? Dat kan omdat de Openbaring (die op zich 100 procent volledig en perfect was) voor de mens steeds verder ont-sluierd wordt (door de Kerk). Het menselijke brein was en is namelijk te klein om de Goddelijk Waarheid in 1x te vatten. Vandaar de ont-sluiering in de Tijd. Dit verklaart Johannes 21,25: “Er zijn nog veel ander dingen die Jesus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfde de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.”
     Omdat waarheid alleen uit waarheid afgeleid kan worden, is de eis van consistentie kardinaal in de ont-sluiering van de Waarheid. Dit betekent dat een verdere ontsluiering – op belangrijke geloofspunten – niet inconsistent kan zijn, maar dat ze wel een verdere uitbreiding kan opleveren van een gekende waarheid. Dit is nu het geval met het Misoffer. Daar stond en staat het Offer centraal (daar is niets aan af gedaan, ook niet qua duidelijkheid!), maar daar wordt nu aan toe-gevoegd (!) het gemeenschapsaspect dat eigen is aan de Drievuldigheid (drie Personen die met elkaar communiceren!). [ Vandaar o.a. de Vredeswens.] Dat is een verdieping van de Waarheid (en geen inconsistentie). JvR noemt dat een ‘gat,’ zulks ten onrechte (nu iedereen kan zien dat het hier om een verdere ont-sluiering gaat). Nu zowel de NOM als de Trid.Mis geldig zijn, is het een kwestie van voorkeur naar welke men gaat. Ik ga liever naar de NOM. Die is existentiëler van aard en duurt minder lang; ze is bovendien dynamischer door het gemeenschapsaspect.
     PS: er is niets ‘beruchts’ aan de KKK en JPII is geen jood (zijn allemaal ‘fabels’ van JvR)!
     PPS. De catechismus uit 1951 is bedoeld om uit het hoofd geleerd te worden, de KKK niet. Daar staat dan ook veel meer, met name – dus – de verdere ont-sluiering van de Openbaring door de Kerk.
     PPS. Dat de Kerk een levend en dynamisch instituut is, kan je met name zien op medisch-ethisch terrein. Vroeger kende men geen transplantatie van organen, of het inbrengen van dierlijke weefsels (denk aan hartkleppen). De Kerk heeft in die – en dergelijke zaken – inmiddels een verder ont-sluierd standpunt ingenomen.

     1. Niets van al wat je opnoemt, Yukio, en transplantatie heeft niets te maken met heling, het drijft een mens juist tot nog diepere wereldse beleving en moet dus totaal verboden worden.

      Heling, terug heel maken, kan, indien God het toelaat. Van ons wordt onderwerping aan God gevraagd.

      Johannes 3:31 Die van boven komt is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde.

      Jij zou het heilig Aanschijn van Christus nog met een vlassen baard bekleden zoals het oude spreekwoord zegt.

 44. Beste RK kerkaanhangers,

  De rooms katholieke kerk is niet een huis van God. Dat was het alleen in het begin.
  De heilige stoel is de regering van Vaticaanstad en ze houden zich met zaken bezig die onder internationale verdragen crimineel zijn. Daarnaast zijn ze onderdeel van de deep state en zorgen met hun invloed, macht en geld (meer dan 229 billion dollar) voor allemaal ellende op deze wereld.

  Al sinds 1832 is de familie Rothschild betrokken bij de RKK en zoals vast bekend staat die familie (meer dan 2 trillion dollar) aan de top van de deep state samen met de familie Soros (meer dan 1 trillion dollar) en het huis Saoed (meer dan 4 trillion dollar). Trump heeft het huis Saoed inmiddels uitgeschakeld en de huidige kroonprins behoort niet tot de deep state. Toen Trump in Saoedi Arabië was stonden ze om een verlichte bol. Menigeen moest daarom lachen maar het was een wereldbol die het “licht” van God uitstraalde. Er werden destijds vele invloedrijke figuren in SA gearresteerd en circa 500.000 slaven bevrijd.

  Wees niet geschokt als het gehele Vaticaan opgerold word want dat gaat er gebeuren. Dan is het afgelopen met de kinderhandel, kindermisbruik, mishandeling van kinderen, pedofilie, het witwassen van drugsgelden en het promoten van satan en alle andere ellende die ze voor ogen hebben voor de mensen, samen met de deep state.

  Let eens op die rode schoenen van de huidige paus en vraag u af van welke huid die schoenen gemaakt zijn. Het is namelijk mensonterend. Let eens op het pedofilie teken die op verschillende mantels van de paus te zien zijn. Van die blauwe driehoeken.
  Zo zijn er allemaal symbolen die wijzen op satanaanhangers in de RKK en dat heeft niks met God van doen. De symbolen zullen hun verraden en de Trump aanhangers, ook vele Amerikaanse katholieken, weten wat er gaat gebeuren.

  De deep state heeft middels hun marionetten ook veel andere kerken geïnfiltreerd zoals de protestantse, de evangelische enz. Verschillende theologie universiteiten in Nederland en andere landen prediken inmiddels ook de New World Order onzin wat niks met God of de bijbel van doen heeft. Het is verdeel en heers en uiteindelijk een wereldwijde regering (de VN) en vele doden zodat er nog circa 500 miljoen slaven in China overblijven om de criminele elite van eten e.d. te voorzien. Er word gestreefd naar één wereldreligie en dat is het aanbidden van satan. Daar doet vooral de RKK aan mee in het Vaticaan met de huidige paus voorop.

  Gelukkig is Hillary Clinton geen president geworden want dan lag Europa nu al in puin.

  Er werken verschillende generaals uit het Amerikaanse leger al jarenlang aan een plan om de deep state te stoppen zonder burgeroorlogen e.d. Dat plan word nu samen met Trump uitgevoerd.

  Welke invloed heeft de heilige stoel trouwens in Iran? En waarom zou dat zijn?

  De deep state heeft en had vele regeringen in hun macht door middel van chantage, bedreigingen of anderszins. Noord Korea is al bevrijd van de deep state en ook de EU zal bevrijd worden. De EU is een C.I.A. project en de C.I.A. is na WOII een fusie aangegaan met de Nazi SS. Middels operatie paperclip gingen er circa 50.000 nazi aanhangers naar Amerika, vaak met hulp van de RKK. Hitler is uiteindelijk in Argentinië beland en nazaten van hem lopen vrij rond. Nog wel, want er zit een Neurenberg 2.0 aan te komen.

  Dat er afgoderij in de RKK is, is een feit en daar ging het artikel uiteindelijk om.

  1. U zit meer joden te lasteren. Want die zijn oververtegenwoordigd in alle topfuncties van de VS. [En joden zijn niet zo tuk op de katholieke Kerk!] Katholieken kom je niet of nauwelijks tegen op top posities in VS. En als er al een katholiek macht krijgt (Jack Kennedy), dat wordt ‘ie uit de weg geruimd. Kortom weer, een imprecies verhaal vol laster met hier en daar een waarheid. [Want de duivel stopt altijd wel ergens een waarheid in om het verhaal geloofwaardig te maken. ]

 45. Eric-b-l,
  Ben jij tegen eerlijke geneeskunde ? Ben jij tegen bloedtransfusies ?

  1. Stinus, ik weet best dat de super hyper science fiction wetenschappelijke hoogmoed niet meer te stoppen is. Ik weet zeer goed hoe men onbetaalbare nano-instrumenten ontwikkelt die men in het lichaam, al of niet blijvend, wil integreren. Ik hou ook ontzettend van technologie. Maar het is ook duidelijk dat weldra dit alles zal worden weggevaagd … en dan, Stinus, staat gij daar met een ledige ziel, tegenover Jezus, die u zal vragen wat Hij met al uw wetenschappen moet beginnen. Misschien kunt gij Jezus moderniseren of zo…? Je bent immers toch al goed bezig in die richting!

   1. Beste Erik-c-b-l
    Heb jij weleens een boek gelezen (geschreven door bisschoppen) waarin het standpunt van de Kerk in medisch-ethische kwesties wordt toegelicht?

 46. Toch zou ik graag weten, eric-b-l, of je nu tegen eerlijke geneeskunde bent, en tegen bloedtransfusies. Je antwoordt niet op een duidelijke vraag.

  Je schrijft nog : “Maar het is ook duidelijk dat weldra dit alles (technologie met name, AGSt.) zal worden weggevaagd”. Hoe kun jij nu zoiets weten ; heb je soms een rechtstreeks telefoontje uit de hemel gekregen ? Of heb je dat gelezen in een of ander boek van een zelfbenoemde nep-profeet ? Of opgevangen van een leugenaar(ster) die beweert talrijke boodschappen uit de hemel te ontvangen ?

 47. Wanneer men de Tridentijnse Mis volgt krijgt men de gelegenheid om niet slechts de teksten te lezen die iedere dag verschillen, maar het loont de moeite ook die bijbelversjes te lezen van andere willekeurige dagen. Die versjes zijn geestelijke rijkdom, echte schatten, juweeltjes. Modernisten beseffen niet wat zij missen, die bloemlezing van levende bloesems.

  Daarmee wil ik tot uitdrukking brengen dat wat men ook doet of overdenkt te gaan doen, men het moet doen om God te eren en om zielen te helpen en te begeleiden.

  Pas dit toe op de tegenwoordige genees-bedrijvigheid en dan wordt het duidelijk dat men het ware doel volkomen voorbijschiet.

  Bovendien relativeert men alles behalve de eigen levenstijd! Wanneer je sterft worden al je wereldse bezigheden weggevaagd en slechts je zuiverste geestelijke innerlijke beleving ten dienste van God en de zielen blijft over. Niets anders kun je Jezus aanbieden.

  Juist daarom hebben we nu een paus die ons aanzet tot afgoderij. Dat is geen toeval! Je weet wat er gebeurde aan de voet van de berg Sinai toen Mozes het volk God’s wetten moest voorhouden.

  1. Zeg, hoe is dat toch allemaal mogelijk? En waarom is dat allemaal mogelijk? Zulks terwijl Christus beloofd heeft altijd bij zijn Kerk te staan, haar voor de poorten van de hel weg te slepen, en haar als hulp een Helper heeft gezonden?
   Maar nee hoor, Ward weet het allemaal beter dan Christus en alle bisschoppen bij elkaar. Hij heeft zo zijn eigen criteria en als de Kerk niet daaraan voldoet, moet de Hemel zich aanpassen aan Ward. Heeft bij weleens van de ‘lijdende Kerk’ gehoord (bijvoorbeeld lijdend onder de huidige paus, of leidend onder die pausen (zoals vroeger eens gebeurde) ….

   1. Daar gaat het geloof!
    Ward, weet het niet beter als … Ward houdt zich aan het geloof van altijd. Geen Vat II onzin en misleidingen. Maar de akte van geloof luidt als volgt.
    Mijn Heer en mijn God. Ik geloof vast (dus geen twijfel) al wat U geopenbaard hebt en door de Heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, in dit geloof wil ik leven en sterven.
    Dus de Heilige Katholieke Kerk van altijd, met al haar ganse leer gevestigd in constituties, encyclieken, buls, van de Pausen van VOOR je VOOR Vat II na-aapkerk. Dat zijn de criteria aan dewelke Ward zich houdt.
    Citaat Yukio: “Maar nee hoor, Ward weet het allemaal beter dan Christus en alle bisschoppen bij elkaar. En Hij heeft zo zijn eigen criteria en als de Kerk niet daaraan voldoet, moet de Hemel zich aanpassen aan Ward.”
    Deze voor altijd vastgelegde geschriften van VOOR VATII zijn van Gods welgevallige Pausen en niet van ketters. De Hemel is in de Waarheid dat God zelf is. Dus Ward leest deze en dankt God de Heilige Geest voor al deze geschriften en leidinggevende Pausen die ons leren dat we ons moeten verwijderen van ketters.
    Veel blabla Yukio maar niets concreets, zoals altijd.
    Als dat niet zo is, kom dan met IETS voor de dag, iets concreets, maar dan komt je weer die “wetenschapsgod” voor de proppen.

    Iets concreets en ik zal erop antwoorden.
    Doe eens een inspanning of zwijg.

    1. – JvR, B, Ward en Eric-b-l geloven niet alles wat de Kerk (ook na Vat II) ons leert over wat God ons heeft geopenbaard, ook al staat dat expliciet in de ‘Oefening van Geloof;’ zij geloven alleen wat overeenkomt met hun eigen geloof (dat zij – intolerant en totalitair als ze zijn – aan iedereen willen opdringen, of ze nu lid zijn of niet van het Neo-catechumenaat, Focolare, Opus Dei, Communione e Liberazione, Foyer de Charité, Gemeenschap Emmanuel, Sant’ Egidio, de Charismatische Vernieuwing, Cursillio, de Arkgemeenschap etcetera etcetera).

     – Dit eigen geloof van JvR, B, Ward en Eric-b-l, is het letterknechtige geloof in een Boek (niet anders dus dan de islam en het protestantisme), zulks terwijl het merendeel van de alle mensen die ooit geleefd hebben niet eens konden lezen. Dat Boek mag sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuwen (en een paar decennia ervoor) niet verder meer toegelicht, verbijzonderd, geconcretiseerd, en/of verdiept worden, kortom niet verder meer ont-sluierd worden (ook al is dat Boek gecodificeerd door de Kerk zelf). In feite ontzeggen ze daarmee de Heilige Geest speelruimte.

     – Voor Calvijn bestond de katholieke kerk uit de gelovigen – zoals JvR, B., Ward en Eric-b-l – die waren uitverkoren door God om de mensen duidelijk te maken wat de ware leer is. Dat is het Calvinistische in JvR, B., Ward en Eric-b-l.
     – JvR, B. Ward en Eric-b-l verwerpen wetenschap (hoewel niet alle in gelijk mate). Zo kan het zijn dat de een in een platte aarde gelooft, de ander in de non-relevantie van het Oude Testament (een boek van en voor de Joden dat niet meer geldig is sinds het Nieuwe Testament), en weer een ander in de zinloosheid van de moderne geneeskunde.

     – JvR, B. Ward en Eric-b-l ontkennen dat de Kerk een levend lichaam is dat dynamisch in de werkelijkheid staat zonder haar Traditie prijs te geven. Zij prefereren een verkokerde, geheel verbeende structuur die tandeloos in de wereld staat. B. zou in dit verband wel willen vechten, maar omdat hij met zijn autistische opvattingen alleen staat, kan hij geen vuist maken.

     – JvR, B., Ward en Eric-b-l hebben dogmatisch iets tegen continuïteit, zulks terwijl de fenomenen van continuïteit en discontinuïteit beide tegelijkertijd existeren, net zoals het ‘worden’ en het ‘zijn’ tegelijk waar zijn. [Het katholiek geloof is een synthese tussen beide!]

     – Met name JvR (en B. in mindere mate) verspreidt een verhaal dat als geheel niet klopt, ook niet op vele onderdelen. [De Rockefellers, bijvoorbeeld, zijn baptist, niet joods; JPII en Stalin zijn geen joden; en Luther heeft zich niet verhangen.] Daarbij worden onschuldige mensen belasterd en blijven de echte schuldigen onbenoemd (als iets ‘geheim’ geheim is, weet niemand ervan, ook JvR niet). Kortom, hij zit er naast en laat zich in zijn confabuleren niet corrigeren door zijn intolerantie, bias en kokerzien. [En door zijn weerzin tegen wetenschap in het algemeen.] Ward en Eric-b-l nemen hier onvoldoende afstand van.

     – Tegen ieder gezond en redelijk verstand in – en anders dan de Kerk! – verwerpen JvR, B., Ward (en Eric-b-l?) de empirische – en bij herhaling aangetoonde – waarheid van de principes van de evolutie-theorie, op grond waarvan voorspellingen mogelijk zijn die uitkomen. Wat niet wegneemt dat geen evolutie-bioloog (tenzij ideologisch misvormd) zal beweren dat daarmee het volledige verschijnsel ‘mens’ verklaard kan worden. Hetzelfde geldt voor onweerlegbare paleontologische vondsten die aantonen dat de mens (met cultuur, o.a. begraven van doden!!) veel en veel eerder dan de bijbelse 10.000 jaar geleden op de wereld verscheen (namelijk circa 500 000 jaar geleden).

     (wordt vervolgd)

  2. Hallo eric-b-l,

   – Ik ben ook niet enthousiast over de huidige paus. Maar de ene paus bevalt nu een keer beter dan de andere. Er zijn ooit pausen geweest die echte criminelen waren … Hopelijk is de volgende paus een betere.
   – Als jij in de tridentijnse Mis extra tekstjes zit te lezen is dat niet zo goed. Het beste is namelijk dat je helemaal mee volgt en meeleeft met wat er aan het altaar gebeurt. Extra tekstjes kan iedereen thuis lezen, en in de Mis leiden ze alleen maar af. Ik lees regelmatig extra teksten. Mooi is ook als je de getijden mee bidt, die overal ter wereld worden gebeden door kloostergemeenschappen.

   – Op mijn vragen krijg ik geen duidelijk antwoord. Allicht besef je dat je antwoorden niet zouden deugen, en dat wijst op een geloof dat niet goed in de haak zit. Let op voor een geloof bezoedeld door jodenhaters, charlatans, zelfbenoemde profeten en nep-zieners.

   1. De Tridentijnse Mis is geen socialistische schooldienst waar de predikant zich nooit meer tot God richt. De Katholieke priester keert zich enkel tot zijn schaapjes wanneer hij hen aanspreekt. De Traditionelen zien zich voor God geplaatst, niet voor een priester of een predikant die hen bezigheidstherapie meent te moeten verschaffen.

    Wanneer gaat gij het deurtje van uw zieltje openen voor het eenvoudige Kindje Jezus? De NOM-predikant zal het niet voor u komen doen, gij moet dat zelf doen. Niemand kan het voor u doen.

    1. Indien gij naar eender welke dienst gaat om alleen maar les te krijgen en een stuk brood te slikken en u niet de hele tijd zelf tot Jezus richt, blijf dan maar thuis.

     1. Hallo eric-b-l,

      – Blijkbaar ben jij een verbitterde mens of zoiets, die niet kan verdragen dat anderen niet dezelfde opinie hebben als jij.
      – Door je esoterisch verleden en je volgen van en dwepen met een antikatholieke nep-profeet ben je duidelijk niet op de hoogte van de redenen waarom de H. Mis nu in de volkstaal mag opgedragen worden sedert het Tweede Vaticaans Concilie.
      – Jij doet gewoon aan heiligschennis als jij de geconsacreerde Jezus uit de courante H. Mis “een stuk brood dat men te slikken krijgt” noemt. Je geraakt van de wereld …
      – Een eerste reden om de volkstaal in de Mis in te voeren is natuurlijk de veel betere mogelijkheid van de aanwezigen om de Mis woordelijk mee te volgen. En dan verder … In de courante H. Mis is de priester (die Jezus vervangt) gericht naar de mensen omdat Jezus ook aan een tafel zat (lag), samen met zijn leerlingen (de apostelen) op het laatste Avondmaal. Jezus geeft zichzelf als voedsel voor ons, en dat gebeurde voor de eerste keer tijdens een maaltijd (het laatste Avondmaal). Bij een maaltijd zitten de mensen toch niet met de rug naar elkaar ?
      – Je bent blijkbaar uiterst onverdraagzaam, aangezien jij met alle geweld terug het latijn wil verplichten in de H. Mis, zodat de mensen er weer niets meer van verstaan. Misschien is de volkstaal je te min.

      Hoe zit dat nu eigenlijk : Ben jij nu tegen eerlijke geneeskunde ? Ben jij tegen bloedtransfusies ? Bang om een eerlijk antwoord te geven ?

  1. ☩JMJ☩

   Paul,

   Laten we bidden voor de bescherming van Alexander Tschugguel, want mogelijk zullen er represailles volgen vanwege de sjamanen in het Vaticaan omdat hij hun gouden kalveren in de rivier geworpen heeft. Gezien zijn bekendmaking als traditionele Katholiek zullen de messen mogelijk nog harder gescherpt worden.

   Hij heeft zopas het “Instituut Bonifatius” gelanceerd (St. Bonifatius was de heilige die de heidense boom van de Germanen omgehakt had). Traditionele Katholieken moeten zich rondom deze jongeman scharen ter zijner verdediging; het momentum van zijn daad en zijn bekendmaking biedt een impuls om de kerkelijke contra-revolutie (een woord dat Tschugguel trouwens zelf gebruikt) op te bouwen op Europese bodem. Hij spreekt over de noodzaak om Katholieke netwerken op te bouwen, hetgeen ik hier ook al herhaaldelijk gezegd heb.

   Deze jongeman incarneert wat ik bedoel wanneer ik zeg dat de toekomst van de Katholieke Kerk tridentijns is.

   Nota bene: Alle “godinnen”-cultussen doorheen de wereld hebben hun oorsprong bij Derketo en Semiramis. Die laatste was de nymfomanische Koningin van Babylon; de Paus heeft dus met zijn janetterige afgodscultus de Hoer van Babylon (Semiramis) geïntroduceerd in het Vaticaan, bij het Graf van de Heilige Apostel Petrus. Zoals in de dagen van de Profeet Ezechiël heeft de afgoderij de Tempel van God geïnfiltreerd.

 48. Inderdaad Paul, dat gezaag heeft geen enkele zin wanneer je met niet-katholieken te maken hebt. Daarom is deze link zo interessant nu de dader het als zijn plicht ziet “to pray for the pope and to support him and respect his authority,” Dat is andere taal dat bisschoppen uitmaken voor ‘gemijterde schurken.’ En het is precies wat een katholiek betaamt.
  Paus Franciscus doet overigens dingen en laat dingen toe die niet in de Kerk thuis horen. Het stuit mij allemaal zeer tegen de borst. We hebben wel vaker slechte pausen gehad; deze is er ook zo een. Ik hen dan ook me bijzonder geamuseerd met in de Tiber gooien van onderhavige beelden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht