In Rome werd – in aanwezigheid van o.a. Kardinaal Burke en Arinze – het nieuwste boek van Mgr. Schneider voorgesteld

In Rome werd in een conferentiezaal vlak tegenover het Vaticaanse Persagentschap, en terwijl de Amazoneysnode even verderop volop aan de gang is – een boekvoorstelling gehouden van Mgr. Athanasius Schneiders laatste boek, dat als titel heeft: “Christus Vincit – Christus’ Triomf over de Duisternis van dit Tijdperk.” Kardinaal Burke werkte mee aan dit boek, en de lancering ervan.

Michael Matt van The Remnant gaf verslag over deze presentatie van dit nieuwe boek, dat alles bespreekt: van het pontificaat van Franciscus tot Vaticanum II, van de rol van Aarstbisschop Lefebvre in het verzet tot de Sociëteit van St. Pius X en de rol van de Vrijmetselarij in de Kerk. Het is een interviewboek dat tot stand kwam dankzij Diane Montagna, een traditonele Katholieke journaliste in Rome). De presentatie gebeurde in aanwezigheid van Kardinalen Müller en Arinze en verschillende topjournalisten zoals Sandro Magister. Roberto de Mattei gaf een toespraak waarin hij opriep tot de strijd.

 

Het Engelstalige boek is te bestellen via Amazon en is momenteel een bestseller.

The Remnant Newspaper via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

5 commentaren op “In Rome werd – in aanwezigheid van o.a. Kardinaal Burke en Arinze – het nieuwste boek van Mgr. Schneider voorgesteld

  1. Dit boek lijkt me van weinig waarde omdat het slechts complot-denken stimuleert en niets bijdraagt aan echte de evangelisatie die nodig is: Christus is De Weg! (Joh. 14, 6) We moeten als kerk m.i. weer terug naar de Bron: Jezus Christus, zijn leven en zijn woorden. Daarnaast moeten we voor missie/zending terug naar de eerste missionarissen: geloofsonderricht enz. door begeesterde mannen en vrouwen die een echt diepe persoonlijke queeste naar God en het Rijk Gods hebben afgelegd (Mt. 6, 33 vraagt daar toch om?!), en weg van al die academische theologen met hun grote EGO plus eigen intellectualistische theorietjes die niet geworteld zijn in het echte leven, noch ‘snijden in eigen vlees’. Terug naar de gelouterde celibataire priester-monnik. Alleen de spiritueel en intellectueel niet (meer) gecorrumpeerde, bekeerde mens die zich liefdevol zelf geeft aan God, Jezus en Maria kan andere mensen enthousiasmeren.

    1. Lees het boek eerst maar eens, zou ik zeggen. Dit soort boeken kunnen naast de Heilige Schrift en teksten zoals die van, bijvoorbeeld, Frère Laurent van grote betekenis zijn.

  2. Een interessant boek denk ik, hopelijk zal hij vertaald worden naar het Nederlands?

  3. Beste George. Kunt u misschien uitleggen waarmee precies Mgr.Schneider zijn nest bevuilt?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht