Godsdienstleerkrachten uiten hun ongenoegen over halvering lesuren

Leerkrachten Rooms-Katholieke godsdienst hebben op de website van de KU Leuven hun ongenoegen geuit over plannen om de lesuren godsdienst te halveren. In het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe Vlaamse regeerakkoord ligt inderdaad een voorstel op tafel, ondersteund door Open Vld en N-VA, om de uren godsdienst in het secundair onderwijs te reduceren tot slechts één uur per week.

Vak Rooms-Katholieke godsdienst: wat is het vandaag nog waard?

Indien het van de liberalen afhangt zal één van de twee uren godsdienstles vervangen worden door een LEF sessie (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie), waarbij alle geloofsovertuigingen op “neutrale” wijze met elkaar vergeleken zouden worden. Men kan zich echter afvragen of dit tot een revolutionaire verandering zou leiden, want vandaag al lijken de lessen Katholieke godsdienst al erg op LEF sessies. Dit begint al bij de leerkrachten zelf. Hoewel ze in principe opgeleid zijn om het vak Rooms-Katholieke levensbeschouwing te onderwijzen, bijvoorbeeld als bachelor secundair onderwijs, betekent dit nog niet dat ze op ideologisch vlak enige band hebben met het geloof. In sommige gevallen zijn de leerkrachten zelfs openlijk vrijzinnig of geven ze het vak godsdienst een maatschappelijk-filosofische invulling waarin de Christelijke inspiratie nog amper herkenbaar is. Daarnaast wordt het vak Rooms-Katholieke godsdienst vaak misbruikt om een wereldvreemd agenda van interreligieuze dialoog te promoten, waarbij het Christendom slechts één van de vele opties wordt, vaak na de Islam en andere religies.

Godsdienstles niet langer over geloofsverdieping

De doelstelling van de les Rooms-Katholieke godsdienst is volgens onze Kardinaal De Kesel van Mechelen-Brussel trouwens al lang niet meer gericht op geloofsverdieping. Hij gaf dit toe in een toespraak aan de KU Leuven: “De leerlingengroep is geen homogene groep gelovigen, die vrijwillig voor verdieping van het eigen geloof gekozen heeft”, aldus de Kardinaal. “Het vak Rooms-Katholieke godsdienst kunnen we dan ook niet meer opvatten als een vak waarin men leert binnen te komen in de grote leefgemeenschap van het Christendom, maar dienen we te beschouwen als een schoolvak waarin men leert over religie en het Christendom in het bijzonder. “ 

De angst voor “indoctrinatie” leeft al langer in de Guimardstraat, de hoofdzetel van de Katholieke onderwijskoepel. Ook daar schijnt men de hete adem te voelen van het Nieuwe Atheïsme van Richard Dawkins, die Christenen ervan beschuldigd heeft om hun kinderen te indoctrineren. Men wil binnen de Katholieke zuil dus niet meer bekeren, maar vooral dialogeren, ook al zijn Vlaamse jongeren vandaag op Christelijk vlak te ongeletterd om een serieuze dialoog met andersdenkenden aan te gaan. De vrees voor indoctrinatie is echter moeilijk te verantwoorden in een context van vrije keuze voor ouders om hun kind al dan niet in te schrijven in het Katholiek onderwijs of voor het vak Rooms-Katholieke godsdienst in het GO!-onderwijs. Mogelijk past de aangeprate angst voor religieuze indoctrinatie binnen een cultuur-marxistische agenda van afzwakking van het recht van ouders om de eigen religie en cultuur aan hun kinderen over te dragen? Indien deze angst nu ook de Katholieke Kerk of haar onderwijskoepel heeft besmet, is dit uiteraard zeer problematisch.

Godsdienstles is aan vervanging toe 

Men kan zich bijgevolg terecht afvragen of het organiseren van katholieke godsdienstlessen in het hedendaags onderwijs nog een relevante rol speelt. Indien het vak godsdienst enkel nog draait rond het communiceren van een bedenkelijke en verwarrende leerstof door weinig gemotiveerde leerkrachten, gaat het aan zijn doel voorbij en kan het dus best afgeschaft worden. Onze gemeenschap heeft namelijk niets aan een verrot systeem, dat al jarenlang met zelfvernietiging bezig is. Men zou de les godsdienst kunnen vervangen door een officiële catechismus, die misschien zelfs de vorm zou kunnen aannemen van e-learning. Tenslotte zouden we in Europa inspiratie kunnen halen uit de Amerikaanse site Catholic Answers, waar priesters en theologen antwoorden proberen te formuleren op hedendaagse vragen met de bedoeling om foute informatie over het Katholicisme uit de wereld te helpen. Aanvallen uit antiklerikale milieus, maar ook andere religieuze gemeenschappen, hebben namelijk heel wat mythes in het leven geroepen. Een gepaste tegenreactie is dus aan de orde… 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

27 commentaren op “Godsdienstleerkrachten uiten hun ongenoegen over halvering lesuren

 1. 1. Het ongenoegen van de godsdienstleerkrachten staat niet op de website van de KU Leuven maar op de Thomaswebsite.
  2.Het voorstel om het aantal uren godsdiensten te halveren is dagen geleden al ing.Ltrokken.
  3. Eer U het hebt over de inhoud van het godsdienstonderwijs zou U best eerst enkele godsdienstlessen gaan bijwonen. U kan misschien ook best eens de recente studie over de evaluatie van het godsdienstonderwijs lezen in plaats van met algemeenheden en vooroordelen uit te pakken.

  1. De Thomas-website valt onder het domein van de KU Leuven: https://www.kuleuven.be/thomas/page/halvering-lestijden-levensbeschouwelijke-vakken/

   Als ouder en geëngageerde Christen heb ik zicht op wat er in de mappen godsdienst van heel wat scholen terechtkomt. De inhoud ervan is vaak hallucinant. Geen wonder dat jongeren vandaag zelfs geen basiskennis meer hebben van het geloof. Het Katholiek onderwijs en het vak R-K godsdienst vormen daarom ook de kortste weg naar een toekomstig leven als vrijzinnige.

  2. Uw reactie maakt iets heel duidelijk.

   -Of U staat héél ver van het onderwijs af.

   -Of U staat héél ver van het ware Katholieke geloof af.

   Anders zou U beter weten en zoveel onzin niet uitkramen.

   Mijn vrouw geeft les, de enige in de hele school die nog naar de Mis gaat. Je wil niet weten hoe er in de personeelskamer de spot gedreven wordt met het geloof. Men leeft een leven mijlenver af van het ware geloof, kent niet één parabel of Bijbelverhaal, heeft geen barst geloof meer in z’n lijf. Maar geeft wél Catechese…

   Men staat vierkant achter het homo-huwelijk, euthanasie, abortus, de helft leeft ongehuwd samen, of wisselt geregeld van partner. Maar geeft wél Catechese.

   School”vieringen” zijn een aanfluiting van al wat een ware Heilige Mis zou moeten zijn, en hebben meer weg van een circusvertoning dan van het heilig Misoffer. idem dito eerste communie”vieringen”…

   En wat betreft “de recente studie over de evaluatie van het godsdienstonderwijs”…
   Veel schone letters in een theorie-rapport. De werkelijkheid daarentegen is door en door bedroevend. Ikzelf heb indertijd nog godsdienst gekregen van een links progressieve Che-Guevara adept, die zijn bewondering voor de rooie anarchisten niet onder stoelen of banken stak. Dit soort heeft de laatste decennia te veel z’n sloopwerk kunnen verrichten in het Godsdienstonderwijs, met het huidige desolate “wasteland” als gevolg.

   Buiten een uitzondering is het vandaag geen haar beter. Neem er eens een Godsdienstcursus bij van je puberzoon- of dochter. Als U dit katholiek noemt, tja, dan zegt dat vooral héél veel over uw eigen geloof…

   1. Kurt, ik zit in dezelfde situatie als je vrouw.

    Het is heel slecht gesteld met het katholiek geloof. Zowel in scholen, internaten, instituten, verengingen, jeugdbewegingen die vroeger katholiek waren en waar kinderen en jongeren verblijven of leren is het slecht met het katholiek geloof. En dan zwijg ik nog over de gevolgen dat onze oudere generatie door de seksuele revolutie van vuil gif gespuugd heeft in de harten en geesten van onze jongere generatie, dat willen ze zelf binnen de kerk en scholen niet toegeven.

    Waar dat mensen het vandaan halen dat het allemaal wel goed gaat met het katholiek geloof in onze landen die slapen met hun ogen open. Want wat in de minderheid is zoals homoseksuelen, transgender enz. wordt op de media en in onze scholen zo extreem gepromoot dat ieder kind of jongeren denkt dat hij transgender of homo moet worden om erbij te horen, zo erg is het al met ons onderwijs gesteld dat ze een relatie tussen man en vrouw als abnormaal gaan bestempelen.

    Onze wereld heeft gekozen voor het kwade en al wat goeds is moet geëlimineerd worden.
    Als onze Paus, bisschoppen, clerici, religieuzen, en leken niet snel gaan ingrijpen dan is het binnenkort in ons land afgelopen. Dan hebben wel alleen maar een vals geloof gecreëerd die niets meer met de waarheid van God te maken wil hebben. Want, dan is iedere zonde toegelaten ook al vernietigd dat jezelf en de ander. O Wat een liefde dat onze scholen, instellingen, jeugdverenigingen, media en kerk verkondigen.

    En al deze ellende is jaren geleden begonnen binnen de kerk – vooral niet vergeten. Onze kardinalen, bisschoppen en priesters, religieuzen en leken die in zonde leefde en niets begrepen van de schoonheid van het katholiek geloof hebben gezorgd dat het godsdienstonderwijs over koetjes en kalfjes ging. Niemand anders. En de gevolgen van hun afbraak is vreselijk.

    1. Wat Kurt en Lotje schrijven is, spijtig genoeg, de trieste, droevige waarheid. Wanneer gaan de echte verantwoordelijken wakker worden?

   2. Volledig akkoord.
    Toen 40 jaar geleden onze oudste zijn eerste communie zou doen .. kregen wij als ouder een begeleidend boekje zodat wij in geuren en kleuren ons kind iedere dag moesten bijstaan naar deze ‘eerste Communie’.. er was totaal geen sprake meer van de betekenis van dit belangrijk ‘sacrament’ – laat staan het woord sacrament … In de zaal waar we deze uitleg kregen ging ik openlijk in oppositie als R.Katholieke moeder.. NIEMAND maar ook niemand volgde mijn gedachten gang.. TOEN bleek al dat de meeste ouders hun echt geloof al kwijt waren.
    Ik zei toen dat IK weigerde om zo iets aan mijn kind voor te stellen. De meester kwam daarna bij mij en zei dat hij begrip had en deze weigering in de klas wel zou opvangen..
    Hoe ? Ik ben toen extra gaan focussen op wat de H.Communie echt voorstelde en heb heel hard moeten argumenteren met de dingen waarmee ons kind naar huis kwam. Gelukkig had
    ik toch het gevoel dat mijn lessen beter waren… ook onze daden thuis die ik erbij haalde hebben tot heden veel gedaan naar het geloof dat onze kinderen hebben.
    Ik begrijp echt dat men altijd alleen staat als je nog naar de HMis gaat- anderen laten je verstaan dat je precies een melaatse bent.. MAAR als ze problemen hebben komen ze toch altijd raad vragen aan mij en dan vragen ze mij .. Hoe komt het toch dat jij die problemen niet hebt met je kinderen en kleinkinderen…
    Natuurlijk is het ook hun eigen onwetendheid over het ECHTE geloof dat ontbreekt- en dat is niet altijd hun fout …. iets dat ze thuis niet meekregen MAAR heel spijtig dat ze voor VAT II WEL in de scholen zouden hebben mee gekregen er nu totaal het tegenovergestelde krijgen en spijtig in een R.K school of Godsdienst les die zijn naam niet waardig is.

 2. Santé , met hun ‘Griekse’ vertaling van het Onze Vader. Wie vraagt er nu aan de goede en levende God, Meester van alles : ‘breng ons niet in beproeving’ ? Beter zou zijn een uurtje latijn te geven en het Onze Vader in het latijn te leren bidden.

  Maar … wordt er überhaupt nog gebeden in dat ene uurtje per week ? Zou dat ene uurtje met een kruisteken beginnen…?

 3. Wat betekenis heeft nog godsdienstles?? Vele jongeren kiezen toch al voor zedenleer of maatschappij leer, men is gewoon godsdienstonderwijs aan he uithollen.

 4. Katholieken mogen het hoofd niet laten hangen en zeggen : schaf godsdienstles dan maar af, het waren toch geen goede lessen. We moeten er juist naar streven die lessen weer een goede inhoud te geven, en daarvoor de nodige mensen wakker te schudden. Maar bisschoppen wakker schudden, dat lijkt me niet gemakkelijk.

  In Lieven Boeve met zijn “dialoogschool” heb ik ook al weinig vertrouwen.

  1. Juist, ze hebben het programma weer opgekrikt, komen terug van de dialoogschool en zorgen dat de christelijke boodschap aan bod komt. De Bijbel wordt gebruikt als uitgangsbasis.

   We leven ook in een land waar het moeilijk is nog christelijke leerkrachten te vinden. Wat doe je dan???

   Ik zou niet teveel veroordelen, maar proberen positief invloed uit te oefenen en mee denken. Ik denk niet dat het beter is dit vak af te schaffen. Ze komen nog in contact met de christelijke leer.

   Dat het niet allemaal koek en ei is weet ik ook. Hun seksuele opvoeding heb ik onder de loep genomen en vind ik niet christelijk. Maar dan nog, het is anders en dikwijls beter dan in een gemeenschapsschool. En er zijn nog katholieke scholen die ook hierin tegenstroom gaan.

   Velen gaan nog naar katholieke scholen voor de moraal. Het kind met het badwater niet weggooien, zou ik zeggen.

   Zouden nu wat meer van ons overtuigden in het godsdienstonderwijs stappen, dan is het lerarentekort misschien opgelost en kunnen we invloed uitoefenen. Ik ken iemand die daar bewust voor koos.

   1. Ik wil nog aanvullen met één punt.

    Ik heb de indruk dat het vak godsdienst uitgeband wordt omdat men niet wil dat de moslims dit recht krijgen. Dit wordt hier niet uitdrukkelijk gezegd, maar ik heb al meer deze retoriek gehoord. Dat is ook het standpunt van VB, waarvan verschillende onder de redacteurs toe behoren.

    Ik vind dit een foutieve redenering en foute motivatie. Hiermee schiet je in je eigen voeten. Dat de roots van de Islam niet zuiver zijn, en vanuit een sekte zijn voortgevloeid is een feit. Pak het onderwijs van de Islam afzonderlijk aan, maar ga niet tegelijk ALLE levensbeschouwing en in het bijzonder het katholieke onderwijs in de hoek zetten. Hoeveel ouders zullen voor een waardig alternatief zorgen???

    1. ☩JMJ☩

     Mevrouw Jonckheere,

     Het echt antwoord op het gekonkelfoes van de politici is resoluut de beginselen van de Verduistering de rug toekeren, waaronder het religieus pluralisme. Alleen de Katholieke Godsdienst heeft rechten, en dus moet alleen het Katholicisme onderricht worden en alle valse religiën, inclusief het atheïsme, uit alle klaslokalen verbannen worden. Men moet uit het vals paradigma van het liberalisme treden en het Koningschap van Christus over alle aspecten van de samenleving erkennen. Dat is de rechte leer van de Katholieke Kerk.

     Indien u dat als politica zult doen zult u zeker luide tegenstand krijgen, maar u krijgt dat heden ook al door te durven de joodse grootbankiers bij hun namen te noemen. Zolang Katholieken binnen de krijtlijnen van het democratisme en het liberalisme blijven handelen zullen zij keer op keer nederlagen blijven ondergaan, want die krijtlijnen bakenen het speelterrein van de vijanden van God af.

     “Nous sommes donc intolérants, exclusifs en matière de doctrine: nous en faisons profession; nous en sommes fiers.” – Kardinaal Pius van Poitiers.

     Christus Koning is soeverein en laat Zich niet in een democratisch pantheon op een gelijk voetstuk plaatsen met Luther, Calvijn, Boeddha, Mahomet, de joodse talmoed etc.

     Wat de huidige lessen “godsdienst” in het “Katholiek Onderwijs” betreft: Die zijn geenszins Katholiek, en wanneer een leraar het echt orthodox Katholicisme gaat onderrichten in zijn klas zal hij rap buiten liggen. Dat is helaas de realiteit. Katholieken moeten zich hergroeperen in ons land en zich als een onderscheiden blok gaan presenteren op basis van de echte Katholieke principes.

 5. Ik ben geboren in de tijd waar de godsdienstlessen al slecht waren. Zo slecht dat ik me niet meer kan herinneren wat ze me verteld hebben in de lessen. Dat waren toen al afgestompte lessen en nu zal het nog vele erger zijn! Als je weet dat een leerkrachten voor godsdienst er niet voor gestudeerd of zelf geen katholiek geloof moet hebben dat zegt volgens mij al genoeg. Een geschiedenisleerkracht of zelf de turnleerkracht zonder maar een sprankeltje katholiek geloof in haar hart of ziel mag deze lessen geven. Ik ken godsdienstleerkrachten die abortus, euthanasie, wisselende relaties en andere vernietigende doodzonde heel normaal vinden en deze lessen mogen geven aan onze kinderen. Ik denk niet dat deze mensen van het katholiek geloof veel begrepen hebben. Ik heb in de jeugdbeweging mijn katholiek geloof mee gekregen en daar lag ook mijn redding toen ik enkele jaren het geloof verlaten had. Zonder herinnering aan de jeugdbeweging en terugkeer naar het katholiek geloof was ik nog steeds innerlijk dood.

  Vele in onze maatschappij lopen van de ene depressie naar de anderen, lopen als stresskippen zonder kop of dwalen door hun eenzaamheid op internet rond op zoek naar wat liefde en als ze dan iemand vinden denken ze dat seks met een vreemde liefde is enz. En als dat nog niet genoeg is dan hebben je nog de verdovende middelen: zoals drank, drugs, pillen die ze dan nodig hebben om recht te blijven staan in hun leven en dat noemen ze vrijheid en leuk in onze wereld?

  Onze godsdienstlessen waren vroeger en nu ‘nog meer’ een gruwel voor elk kinderhart, ze wijzen alleen maar de weg naar de ondergang. De lift naar de hemel (waar kleine Theresia over spreekt) of over de innerlijke burcht (Theresia Van Avila) mag niet meer over gesproken worden. Uiteraard niet want dan moeten ze de waarheid van God vertellen en dat willen ze niet meer of dat mag niet meer van onze Vlaamse Bisschoppen. Christenen die in de wereld werken en diep gelovig zijn ontkennen niet hoe slecht het met onze jeugd en de jonge volwassenen gaat. Het verkondigen van authentieke Liefde is bijna volledig weg. De meeste weten zelf niet meer wie Jezus of Maria is.

  Wie hier durft zeggen dat het goed gaat met het katholiek geloof in onze landen en in onze kerken die komen volgens mij niet onder de mensen of blijven veilig zoals onze clerici en religieuzen achter hun muren en als ze toch achter hun muren weggaan dan gaan ze alleen naar de mensen die hun uitnodigingen of die applaudisseren voor hun leugens. Katholieken die dat niet doen vermijden ze als de pest. De godsdienstlessen waren allang tot as vergaan en binnenkort blijft er van onze kerk ook niet meer veel over. Dat is de waarheid!!!!

  1. Dit is ook heel erkenbaar.

   Meer dan 25 jar geleden werd er in een R.Katholiek college al niet meer gestart met een gebed. Dan was het een kruisteken in de godsdienst les .dan totaal niets meer. IK ben toen in oppositie gegaan na een discussie in de school over geloof en toen de vasten al bezig was kregen ze ineens te horen dat ze een kruisteken gingen maken voor het begin van de les godsdienst .. na de vasten was het alweer gedaan. Als de lesgever niet gelooft in zijn vak is het totaal niets waard – En dat is voor elk vak zo in een R.K. school waar ELKE leerkracht het geloof ook door eigen daden zou moeten verkondigen
   Wie is hier verantwoordelijk voor? wat kunnen ouders doen ?
   Men staat alleen en blijkbaar is iedereen bang om zijn idealen en geloof te tonen.

 6. De Kerk zal nog meer moeten sterven om nieuw te worden. Alsde Kerk niet vernieuwt, is ze ten dode opgschreven. De huidige Kerk bevindt zich in een palliatief stadium. Lees het boek als God renoveert an zullen je ogen wel open gaan. De helft van het boek beslaat een analyse van de huidige situatie van de Kerk: fr. Mallon laat zien dat de Kerk zich in een identiteitscrisis bevindt (‘we weten niet meer wat de missie van de Kerk is’), hij gaat in op de pijn van zovelen vanwege de afname van het aantal gelovigen, de sluiting van kerken en het seksueel misbruik als ook theologische belemmeringen die parochies verhinderen om missionair te zijn. De andere helft van het boek is een praktijkverhaal, van hoe fr. Mallon met zijn team in Canada ‘het maken van leerlingen van Jezus’ (de missie van de Kerk) centraal heeft gesteld in zijn parochie en hoe hij dit heeft aangepakt. Dit komt tot uiting in tien geleefde waarden in zijn parochie – bijvoorbeeld gastvrijheid, inspirerende preken, goede muziek, kleine groepen, inzet van elkaars talenten, openheid voor het werk van de heilige Geest – kortom, vruchtbare grond waarin de ‘zaadjes van geloof’ goed kunnen groeien. In dit alles is Alpha het middel dat hij centraal stelt om de cultuuromslag van een onderhoudsparochie naar een missionaire parochie in de praktijk te brengen (Alpha is 10-weekse geloofscursus/ ervaring over de kern van het christelijke geloof). Tenslotte beschrijft fr. Mallon nog hoe goed leiderschap een belangrijke sleutel is tot parochievernieuwing. Ook bij het opleiden van leiders in de parochie speelt Alpha een centrale rol.

  1. Jawel, Samuel, op het eerste zicht ziet het er inderdaad zeer goed uit, werkelijk opvallend goed.

   Maar ik snuif daar toch een flinke dosis protestantse invloed op. Bij nader toezien blijkt dat father Mallon samenwerkt met Dr. Mary Healy. Zij zetelt in de Doctrinal Commission of International Catholic Charismatic Renewal Services in Rome. She serves the Pontifical Council for Promoting Christian unity as a member of the Pentecostal-Catholic International Dialogue. In 2014 Pope Francis appointed her as one of the first three women ever to serve on the Pontifical Biblical Commission.

   Internationale Dialoog, Charismatic Renewal Services, Pope Francis.
   Geen woord te vinden over Maria, noch over de Traditionele Tridentijnse Heilige Mis.

   Ik ben ‘er niet kapot van’, zoals we in het Vlaams zeggen.
   Twijfelachtig dus.

  2. Voor de goede orde: de katholieke Kerk groeit wereldwijd (maar de islam groeit net even wat harder). Voorts heeft de Kerk de garantie dat Christus de Kerk voor de poorten van de hel zal wegslepen. Ze is dus nooit ten dode opgeschreven. Ze hoeft ook niets te vernieuwen, want als Christus zijn Kerk sticht, heeft die Kerk in haar DNA alles wat nodig is om te lijden, te strijden en te overwinnen. Wat wel moet gebeuren is de verdere ontsluiering van de goddelijke waarheden die zij al in zich heeft. De Kerk evolueert dus niet, maar ontsluiert in haar pelgrimstocht op aarde steeds meer waarheden die zich al in zich heeft. Het enige wat de Kerk daarbij niet moet doen is inconsistenties toelaten met haar eigen geloofsgoed (dus niet toegeven op de tijdgeest). Dat is op niet onbelangrijke punten gebeurd bij gelegenheid van Vaticanum II (die ook wel goeds bevat). Deze inconsistenties moeten ook gecorrigeerd worden (wat niet moeilijk is omdat Vaticanum II geen dogmatisch concilie was).
   Lokaal zal de Kerk kunnen verdwijnen. Dat is gebeurde in het Midden-Oosten en zou heel goed kunnen gebeuren in West-Europa (gelijktijdig met de ondergang van de liberaal-democratie). Er is voor wat betreft Europa nog wel een klein geitenpaadje naar overleving. Deze bestaat hierin dat de katholieken die er nog zijn zich hevig voortplanten. En dan nog zal er heel wat strijd nodig zijn om Europese Cultuur te behouden.

  3. Ik snap niet wat men altijd maar wil dat de kerk moet vernieuwen.
   Ik leerde al voor het Vat.Concillie II dat :
   ‘De kerk is eeuwig jong.’.
   Als men eerlijk is en de regels volgt dan is dat wel de waarheid… en zelfs vandaag kan men als men het echt wil begrijpen zonder extremen de regels volgen die er toen al waren.
   De wereld zou er beter van zijn !
   Men moet niet ouderwets zijn want de KERK was en IS nog steeds eeuwig jong als men het wil zien en ook doorgeven zoals het hoort te zijn zonder extremen rechtse of linkse gedachten maar volgens hoe het altijd was …….

  4. Consistentie is de backbone van de kerkleer omdat waarheden deductief worden afgeleid. Dat is het probleem met enkele schemata van Vaticanum II. En daarbij komt dan nog de tijdgeest die te veel invloed heeft gehad op de (ambigue) teksten van Vaticanum II, nog daargelaten de protestantse invloeden. Dat is het probleem met inzending van Samuel: teveel Vaticanum II (dus teveel moderniteit en teveel protestantisme). De uitwerking ervan in het de moderne bewegingen is bovendien te belastend voor ‘gewone’ katholieken. Dit is het bekende bezwaar tegen het neo-catechumenaat, Foculare etc. Men laat de mensen te weinig met rust om hun eigen religiositeit te beleven. Het herstel van de Kerk zal daarom niet komen van de moderne katholieken, maar al helemaal niet van de wrokkige, reactionair-orthodox katholieken. Beide groepen zijn, integendeel, obstakels voor de verdere ontvouwing in de tijd van de informatie van het DNA van de Kerk (die Christus er zelf heeft ingestopt). De een door een te groot vertrouwen in de eigen inzichten en natuur van de mens, de ander door een koppige onbekwaamheid om met de dynamische werkelijkheid om te gaan. Vooral het met ‘hart en ziel’ geloven van JvR en B. (en de ‘zuiver geestelijke beleving’ van Eric-b-l) zal de volksmassa niet kunnen beamen. Mensen die met ‘hart en ziel geloven’ (denk aan orthodoxe moslims, 7e Dag Adventisten etcetera) moeten dat vooral doen, maar dienen anderen – die hun eigen manieren van religiositeit beleven – daarmee niet mee lastig te vallen. [In de tijd van Paulus geloofden ook heel wat mensen het ‘hart en ziel’ in aanstaande Wederkomst van Christus zodat Paulus hen moest aanmanen weer aan het werk te gaan.] Niet voor niets stelt de Kerk de Maria-devotie niet verplicht. Geloof veronderstelt bij alles een ‘clear eye,’ anders krijg je al gauw fanatisme (met alle verduistering vandien). [Kant (objectief een geweldige filosoof!): ‘Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind!’]
   Net zoals Christus aanbeval, zou ik in het ‘meten’ van je geloof niet direct op de beste plaats gaan zitten, maar een bescheiden plaatsje kiezen. Je mocht eens beproefd gaan worden op je Grote Geloof! Wees maar ‘gewoon katholiek’ want beter is de vijand van het goede.

 7. ☩JMJ☩

  Zonder goede bisschoppen zal het “Katholiek Onderwijs” zonder een mirakel niet heroverd worden door het Katholicisme. In de huidige omstandigheden moeten de weinige ernstige Katholieken in ons land samenspannen om op één of andere manier thuisonderwijs te kunnen verwezenlijken en daar een stabiel kader aan te geven. Door uw kinderen naar scholen te sturen zoals zij heden zijn maakt u porno-verslaafde apostaten van hen. Het is een misdaad om de kwetsbare geesten van kinderen over te leveren aan de verderfelijke invloed van ongelovige honden.

  Rechtbelijdende Katholieken kunnen geen grootschalige maatschappelijke overwinningen behalen zonder lokale bisschoppen die aan de kant van de leerstellige orthodoxie staan, en daarom is de strijd tegen de occulte greep op het Vaticaan prioritair. De agenda van Bergoglio en de andere occultisten in de clerus moet onophoudelijk bestreden worden, en er moet gestreefd worden naar de elevatie van de meest traditionele elementen in de clerus tot de bisschopszetels en de Troon van Petrus. Volgende maand zal, tenzij God het verhindert, de revolutie binnen de Kerk weer een nieuwe fase aannemen via de wicca-synode van Bergoglio, en tegelijkertijd dreigt een Duits schisma. De praktische prioriteit ligt nu echt bij het klerikaal niveau van de binnenkerkelijke burgeroorlog.

  Maar wie bijdrage wil leveren aan de strijd tegen de revolutie moet beginnen met het elimineren van alle restanten van liberalisme in zijn eigen geest. Liberaalkatholicisme moet niet met liberaalkatholicisme bestreden worden, ook niet met een “conservatieve” variant ervan (*kuch*ratzingerianisme*kuch*), maar met de militante orthodoxie. Het gaat goed met de Kerk wanneer Katholieken massaal door linksaards “extremistisch”, “fanatiek”, “bekrompen”, “intolerant”, “retrograad” en “reactionair” genoemd worden.

  De novusordoïde toestanden hebben geen toekomst, want het zijn vooral boomers die de genoemde toestanden als een heuvel achten waarop zij willen sterven; de mensen van de generaties die na hen gekomen zijn blijven meer uit de buurt van kerken in plaats van gelijk “Susan of the Parish Council” hun infideliteit en vrijzinnigheid te etaleren via zondagsmissen en parochiale evenementen, en gaan simpelweg naar braspartijen en andere evenementen om hun nihilistisch hedonisme in de praktijk te brengen. De novusordoïde revolutionairen van de jaren zestig hebben dus steeds minder en minder ideologische opvolging binnen de kerkgebouwen. Traditionele Katholieken hebben dus meer dan velen denken de wind in de rug om de bisschopszetels en de pauselijke troon te heroveren.

  Ook mag men niet vergeten dat er prelaten zijn die nu nog te laf zijn om iets te doen maar die hulp zullen verschaffen aan traditionele Katholieken van zodra zij zien dat de invloed van dezen sterker wordt.

  1. Uw laatste twee alinea’s, beste Benjamin, tekenen zwart op wit het onvermijdelijke radicale karakter van kerkelijke restauratie, die voor de deur staat, onder hemelse leiding, afgaand op de Maria verschijningen in La Salette, (medio 19de eeuw). Modernisten zullen hun schouders ophalen, en een enkeling zal wijzen op het volstaan met de minimum eis van de “twaalf artikelen van het geloof”. Maar beide gevallen onderschatten de helse Vat. 2 kracht achter de Romeinse neergang, waartegenover enkel de hemelse genade van het Heilig Misoffer van altijd, voldoende weerbaarheid biedt. Dat zien we gebeuren in de Traditionele parochies, wereldwijd.
   Levenslange huwelijkse trouw en liefde, zijn ook niet te reduceren tot de burgerlijke stand wet en het ja-woord aan de voet van het altaar. Er wordt veel meer gevraagd. “De letter doodt, maar de geest brengt leven”, betekent een grote uitbreiding van de contractuele tekst. “…..wie in de geest zaait, zal van de geest eeuwig leven oogsten”. (St. Paulus, Gal. 5:25-6:10) Nieuwe dimensies moeten dus worden aangeboord, een mensen leven lang, waarbij, binnen het huwelijk, kinderen, fysiek en psychisch, een grote rol spelen. Dit geestelijke groeiproces betreft zowel het huwelijk als de katholieke gelovigen. “Nu wij een geestelijk leven in ons dragen, zorgen wij ook naar de geest te leven”. (St. Paulus, idem)
   In geloof en Kerk kwesties speelt zich hetzelfde drama af. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. De start ligt aan de basis van de traditionele Katechismus, de regelgeving, maar verder op weg, gaat het om hart en ziel, om de deugden “geloof, hoop en liefde”. “Het leven door de Geest moet ons ook doen wandelen naar de Geest, d.w.z. naar de wet van liefde en verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en hulpvaardigheid.” De regels verdwijnen naar de achtergrond, overheerst geraakt, “….door de werking van de hemelse gaven, opdat niet de zinnelijke natuur, maar de uitwerking van dit sacrament alles overheerst.” (Postcommunio, 15de Zondag na Pinksteren)

 8. Wat wil je, wanneer onze bisschoppen, een groot gedeelte van onze clerus, en zelfs de huidige paus de islam goedpraten, tegemoetkomen en er zelfs bij aanschurken en dat systeem, want de islam is meer een dwingende, allesomvattende gedragscode willen beschouwen als een vreedzame godsdienst. Wanneer men weet wat moslims denken over christenen en andere “ongelovigen”, en hun koran in talloze verzen verwijst naar het verplicht discrimineren, belasten, verjagen, onthoofden enzovoort van andersdenkenden is het te begrijpen dat veel katholieken het voor bekeken zien. Dat niemand probeert dit tegen te spreken. We worden immers nagenoeg elke dag geconfronteerd met het ware gelaat van dit achterlijk, boosaardig en onverdraagzaam systeem en het gedrag van de adepten ervan.

 9. Een tijdje geleden heb ik al eens gereageerd. Toen ik in het middelbaar zat (1971-1977), kregen we al geen ‘godsdienst meer. Op vraag van mijn klas ‘Wie of wat is die God nu eigenlijk’ werd ons het verhaal van de Emaüsgangers voorgelezen ! En daar moesten we het mee doen. Natuurlijk is dat verhaal meer dan waar maar een jongere heeft toch wel wat uitleg en begeestering nodig.
  Jaren heb ik kinderwoorddienst mogen geven en de kinderen waren steeds begeester door die wonderlijke, mooie en hoopgevende verhalen uit de Bijbel. Waarom dat op school niet meer gebeurt, Joost mag het weten. Het enige geloof dat zegt ‘Bemin je vijand’ moet toch geen schrik hebben om voor dat geloof uit te komen en dat geloof te gaan uitdragen ! Er moet meer ‘echte’ godsdienst gegeven worden op een katholieke school. Dat is onze ’taal’, ‘leef voor de ander ! Wie kan daar iets op tegen hebben?
  Tine De Brock

  1. Tine, Als je de taal van de authentieke liefde gebruikt in de seculariseerde wereld ‘leef voor de ander of liefde geven tot dat het pijn doet. citaat van Moeder Teresa Van Calcutta. Dan maken ze er SM of wel anderen zieke praktijken van. Zo ziek zijn de geesten in ons westen al. Vele vinden seks hebben met een persoon/vreemde die ze één dag kennen of samenwonen ook liefde! Psychiater de wachter sprak van een borderline maatschappij. Ik zou zelf durven zeggen hechting gestoorde maatschappij. Niemand wil zich nog voor het leven met één iemand binden omdat ze een hechtingsstoornis hebben. Zo bang en angstig zijn de mensen die leven zonder God!

   Ik weet dat er internaten en instellingen zijn waar de begeleiders het normaal vinden dat jongeren van de ene bedpartner naar de andere bedpartner gaan of naar pornografie kijken als ze nog minderjarig zijn. Hun drogreden is de tijden zijn toch veranderd of doe nu niet ouderwets. Het moet je dochter of zoon maar wezen die daar moet verblijven. Zover zijn ze al afgedwaald van de authentieke liefde dat ze het woord liefde zelf misbruiken voor hun zieke praktijken goed te praten.

   Je moet in deze tijd al heel creatief zijn om nog te spreken over het katholiek geloof, want al wat je zegt daar maken de atheïsten of ongelovigen een grap van. De clerici weten absoluut niet wat er in de wereld aan de hand is! Ik vraag me soms af hoe gaan deze luie clerici zich verantwoorden als God hun laat zien hoeveel zielen ze met hun laksheid te afgrond hebben ingeduwd? Ik mag het dagelijks zien in mijn leven, wat een pijn, ellende en wat een verdriet de kerk in de scholen, jeugdbewegingen e.a. hebben veroorzaakt met hun laksheid.

   Er moet dringend ingegrepen worden want mensen begrijpen ‘Liefde’ in het westen niet meer!
   Ze stellen de wegwerpcultuur gelijk met liefde??

 10. Mia schrijft:
  Maak je niet druk, verspil geen tijd,het is veel eenvoudiger dan jullie denken, alleen kijken naar wat de hemel ons aanbeveelt! Het is helaas zo dat we vanuit geen enkele hoek steun kunnen verwachten.

  Genk
  25 september 2019

  Liefste Monique, Nicole en Gerard Lucas en Quirine, Vincent en Nicole Laure en Eline, Alexander en Karen en Mathijs

  Vandaag op mijn 76ste verjaardag stuur ik jullie de nieuwsbrief van zuster Emmanuel uit Medjugorje toe. Dit omdat er zoveel belangrijke dingen in staan voor de tijd die komen gaat. Heel belangrijk om te zijner tijd de kinderen hierop voor te bereiden, want zo zal de Kerk en de mensheid zich ontwikkelen.
  Elke verjaardag ben ik benieuwd wat Onze Lieve Vrouw zal zeggen tegen Vicka op de 25ste september. De boodschap van 25 september 2000 vond ik heel frappant en die staat daarom al 19 jaar op de vensterbank in onze keuken. Zuster Emmanuel spreekt er nu over in haar nieuwsbrief en de gehele boodschap luidde toen als volgt:

  25 september 2000
  “Lieve kinderen, vandaag roep ik je op je open te stellen voor het gebed. Moge het gebed voor jullie vreugde worden. Vernieuw het gebed in je gezin en sticht gebedsgroepen. Zo zal je vreugde in het gebed en saamhorigheid ervaren. Allen die bidden en lid van een gebedsgroep zijn, staan in hun hart open voor de wil van God en getuigen vol vreugde van Gods liefde. Ik ben bij jullie en draag je allen in mijn hart en zegen jullie met mijn moederlijke zegen.
  Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

  Ik wens jullie de vreugde van het gebed en saamhorigheid!
  Hartelijk dank voor de felicitaties.
  Groeten Mama

  Nieuwsbrief van Zuster Emmanuel van 15 september 2019.
  Dierbare kinderen van Medjugorje,

  Geprezen zijn Jezus en Maria!

  1- Op 2 september had Mirjana haar maandelijkse verschijning bij het Blauwe Kruis, waarbij een immense menigte aanwezig was. Na de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap door:
  “Lieve kinderen, bid! Bid de rozenkrans elke dag – die bloemenkrans die mij, als jullie moeder, rechtstreeks in contact brengt met jullie pijn, lijden, verlangens en hoop. Apostelen van mijn liefde, ik ben bij jullie dankzij de genade en liefde van mijn Zoon, en ik vraag jullie om te bidden. De wereld heeft jullie gebed voor de bekering van zielen zo hard nodig.
  Open je hart in volledig vertrouwen voor mijn Zoon, en Hij zal er de samenvatting van Zijn Woord in neerschrijven – liefde. Wees in je leven op een onbreekbare manier verbonden met het Allerheiligste Hart van mijn Zoon. Mijn kinderen, als moeder zeg ik dat het hoog tijd is om te knielen voor mijn Zoon, om Hem te erkennen als je God, de kern van je leven. Bied Hem geschenken aan – de geschenken die Hij het liefste krijgt zijn naastenliefde, barmhartigheid, en een zuiver hart. Apostelen van mijn liefde, heel wat van mijn kinderen erkennen mijn Zoon nog steeds niet als hun God; zij hebben Zijn liefde nog niet leren kennen. Maar jullie zullen, met jullie gebed gesproken vanuit een zuiver en open hart, en doorheen de geschenken die jullie mijn Zoon aanbieden, zelfs de hardste harten open krijgen. Apostelen van mijn liefde, de kracht van gebed dat komt uit het hart – een machtig gebed vol liefde – verandert de wereld. Daarom, mijn kinderen: bid, bid, bid. Ik ben bij jullie. Ik dank jullie.

  2 – Profeet van de toekomst. Toen Jozef Ratzinger nog enkel een eenvoudig priester was die les gaf in de theologie in Duitsland, schreef hij in de jaren ’60 zijn visie op de Kerk van de toekomst. En vandaag de dag zijn deze regels, die pas zijn neergeschreven na een intens gebed, voorwerp van verbazing en verwondering geworden, want zij komen zozeer overeen met de huidige ontwikkelingen van de Kerk. Het lijkt wel een opleving van het oude Jeruzalem in de tijd van de christenen van toen, en van hun levenswijze te midden van een toen zo vijandige wereld.

  Kort gezegd, hij had de intuïtie dat de Kerk terrein zou verliezen op grote schaal: zowel gebouwen, als priesters, en dat er een grote geloofsafval zou zijn, en dat veel sociale privileges verloren zouden gaan. Een zeer gereduceerde Kerk met slechts nog een klein aantal gelovigen zou er over blijven, waarbij de meeste eeuwenoude plaatsen van eredienst door veel mensen zouden zijn verlaten. Een Kerk zou er overblijven waarbij de katholieken geheel in de minderheid zouden zijn, en die in het geheel geen invloed meer zouden hebben op de ontwikkelingen in de politiek. Geheel vernederd en tegengesproken zou de Kerk daardoor uitgenodigd worden om weer helemaal opnieuw van voren af aan te beginnen.

  Maar hij zag ook een Kerk die door deze enorme te neergang en de opschudding die dit zou geven, daarom zeer gezuiverd zou zijn, en zichzelf weer zou terugvinden, geheel herboren en vereenvoudigd, en meer geestdriftig om te missioneren…. Volgens Ratzinger’s intuïtie zijn het kleine groepjes die de Kerk zullen laten herboren worden, kleine bewegingen die het geloof tot het centrum maken van hun hoop. Het zal een meer geestelijke Kerk zijn, die geheel afziet van politieke pretenties. Arm als ze zal zijn, zal deze Kerk de toevlucht worden van de behoeftigen. En op dat moment zal de mensheid tegelijkertijd ontdekken dat ze in een wereld leeft die een onbeschrijfelijke eenzaamheid met zich meebrengt. Men zal zijn visie ten aanzien van het bestaan van een werkelijke God verloren hebben, en men zal een afschuw kennen vanwege een indringend beleefde onwaardigheid. En dan, en dan ook alleen op dát moment, concludeert Ratzinger, zal men die kleine groepjes gelovigen zien als iets volkomen nieuws: men zal er een hoop in ontdekken voor zichzelf, een antwoord waar men in het geheim al altijd op gehoopt had.

  Zullen het werkelijk maar kleine groepjes zijn die de Kerk zullen herboren laten worden?

  Waarom zouden we deze profetische woorden van de jonge Ratzinger, (die er nooit een seconde aan gedacht heeft dat hij nog eens Paus zou worden), niet in verband brengen met een boodschap van de heilige Maagd in Medjugorje, waarvan de woorden, zo lijkt mij, tot nog toe niet de waarde zijn toegekend die ze bevatten: “De gebedsgroepen zijn sterk, en doorheen deze groepen kan ik zien dat de heilige Geest werkzaam is in de wereld.” (25 juni 2004). Ze heeft niet gezegd: de gezinnen zijn sterk, of: de parochies zijn krachtig werkzaam, of: het Vaticaan is machtig… Nee, zegt ze, het zijn de gebedsgroepen die sterk zijn, want, zo beaamt ze: “Allen die bidden en die lid zijn van een gebedsgroep hebben zich opengesteld voor de Wil van God in hun hart, en ze getuigen op blijde wijze van de Liefde van God. Ik ben met jullie.” ( 25 september 2000).

  De Eerbiedwaardige Marthe Robin, een Franse mystica, heeft tijdens haar leven het uitbreken van de crisis van de Kerk meegemaakt en heeft de extreem moeilijke tijden zien aankomen die we nu beleven.

  Zij werd gewaar dat de Kerk op weg is naar haar doodsstrijd, waarbij ze profeteerde “dat er niets meer zal zijn behalve enkele kleine groepjes vurige gelovigen”. “En deze kleine haarden van vurige gelovigen zullen zijn als familie voor elkaar die samen bidden, een heel eenvoudig gebed, waarbij ze verborgen blijven voor de vijand”. Sinds 38 jaar hebben zich al duizenden kleine gebedsgroepjes gevormd naar aanleiding van Medjugorje. Het zijn kleine sterren die fonkelen en die de wereld licht geven, en die op deze wijze het geheim van de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria voorbereiden.

  De ziener Ivan Dragicevic zei tijdens een uitzending bij Radio-Maria van Italië in augustus 2012: “Wanneer de geheimen van Medjugorje openbaar worden, dan bevindt de Kerk zich in een grote en hevige vervolging en in een groot lijden, en dit lijden is nu al begonnen.”

  De Kerk volgt zijn Meester waarheen Hij ook gaat, zelf tot in de kruisdood. Want is de Kerk niet de Bruid van de Meester?

  De Hemelse Vader heeft alles in handen, Hij zal zijn kinderen naar de goede haven leiden, zoals Hij Jezus naar de Verrijzenis heeft geleid, nadat Hij het werk van de Verlossing had volbracht. Onze veiligheden van vandaag de dag zullen verdwijnen, en onze veiligheid zal gebaseerd zijn op andere waarden.
  Dit lijden echter, zal een einde kennen, en de Verrijzenis van de Kerk laat zich ook al voelen. En dit zullen de “Nieuwe Tijden” zijn, waarop Maria ons voorbereidt (25 juni 2019). “Een tijd van vrede, waar mijn Hart met ongeduld op wacht” (25 juni 1995). “Een Tijd van een Nieuwe Lente” (25 oktober 2000), zo zegt ze, een tijd dus die heel veel zal verschillen van die waarin we nu leven, en die op dit moment meer lijkt op een grote brok chaos. Niemand kan zich een voorstelling maken van de schoonheid die deze Nieuwe Tijd met zich mee zal brengen, maar wel kunnen we al weten dat de vijand dan niets meer over ons te zeggen zal hebben. ”De Heilige Geest zal het aanschijn van de aarde vernieuwen” (25 juni 2019).

  De zienster Marija Pavlovic zei afgelopen maart in de kathedraal van Wenen: “De Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria is al begonnen”.

  We kunnen er al vele tekens van zien. Bijvoorbeeld dat deze zomer 2 miljoen 856.000 duizend mensen het Jongerenfestival in Medjugorje hebben gevolgd op internet. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Verder verdubbelen de gebedsgroepen zich in aantal over de hele wereld in verschillende parochies. De katholieke zomerfestivals worden steeds talrijker, en ze zijn het initiatief van de vele nieuwe gemeenschappen. Ze zijn overvol geboekt door allerlei mensen, en ze brengen vele verrijzenissen in de harten van de mensen teweeg, zoals Marthe Robin dit profeteerde: “bekeringen, bevrijdingen, genezingen, uitdrijvingen… En nog iets veel beters: op initiatief van vele parochianen en hun pastoor wordt de aanbidding van het Heilig Sacrament weer ingesteld, wat sinds de jaren ´70 achterwege is gelaten. En wat nu als godsdienstige cult in ere is hersteld op vele plaatsen. In meerdere grote steden is Jezus uitgestald 24 uur op 24 uur. Wat een prachtige uitstraling geven deze parochies.

  Als ik het mag zeggen, hoe meer onze wereld teloor gaat in een geloofsafval, hoe meer van deze onuitsprekelijke genaden zich voordoen. Daar waar de zonde heerst, woekert de genade mateloos (Rom. 5, 20). In Zijn onpeilbare Barmhartigheid, wil God niet dat ook maar een van Zijn kinderen verloren gaat.

  Laten we de moed niet verliezen, laten we elkaar bemoedigen om op God te vertrouwen, en laten we vooral niet de boot van de Kerk verlaten, ook al bevindt zij zich af en toe in doodsstrijd. Dat zou een slecht plan zijn. Het is Jezus zelf die dan gewoon even ligt te slapen in de boot. Maar Hij slaapt maar met één oog dicht. Laten we bij Hem blijven te midden van de golven. Hij alleen kan de stormen bedaren, die op dit moment woeden in zoveel harten, en die zoveel gelovigen weten te ontmoedigen.

  3 – We naderen de maand oktober, de maand van de Rozenkrans, en de maand van het grote zonnewonder van Fatima (13 oktober 1917), dat alle woorden van de Koningin van de Rozenkrans heeft bevestigd. “Bid elke dag de Rozenkrans voor de vrede in de wereld en voor het beëindigen van alle oorlogen”. In tijd van oorlog moeten we de Rozenkrans ter hand nemen, het wapen dat de vijand het meeste angst aanjaagt.

  Deze maand nog heeft de heilige Maagd ons nogmaals haar grote verlangen te kennen gegeven: “Bid. Bid elke dag de Rozenkrans, deze krans van rozen die me direct in contact brengt als Moeder met jullie pijnen, jullie lijden, jullie verlangens en jullie hoop. Wat een mooi beeld: een krans van rozen. Wie van ons wil er op deze wijze niet sterk gehecht zijn aan de heilige Maagd, door deze krans van rozen, waarbij al onze pijnen en ons lijden en onze verlangens en hoop worden omgevormd tot vreugde, schoonheid, parfum en vruchtbaarheid.

  Afgelopen maand zei de heilige Maagd: “Lieve kinderen, met de Rozenkrans in de hand getuigen jullie dat je van mij bent, en kies daarbij ook voor de heiligheid (25 augustus 2019). Het is haar grote liefde voor ons die er haar toe aanzet om deze boodschap meerdere keren te herhalen, zoals een goede moeder dat doet, en die dat doet totdat we haar woorden in praktijk brengen.
  Lieve Gospa, wij weten dat wij zonder uw machtige hulp alles als zeer moeilijk ervaren:
  dank U wel dat U ons zonder ophouden aanspoort.
  Dank U, dat U aan ieder van ons deze prachtige krans van Rozen geeft,
  om ons aan U te verbinden, waarbij U ons veilig houdt dicht tegen Uw Onbevlekt Hart aan.
  Zr. Emmanuel
  Gemeenschap van de Zaligsprekingen
  Vertaald uit het Frans
  Alle boodschappen en nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website : http://www.medjugorje.nl

 11. Beste Mia Stassen,
  Maak je niet druk over Medjugorje. Onze Lieve Vrouw verschijnt daar niet.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht