Wanneer angst de leidraad wordt

Volgens Vittorio Messori, samen met de Heilige Paus Johannes Paulus II de auteur van het boek Over de drempel van de hoop, hebben vele bisschoppen het moeilijk met de huidige situatie binnen de Kerk. Ook steeds meer katholieken zijn verontrust, sommigen zijn zelfs wanhopig. Elke kritische stem wordt immers versmacht en degenen die door Paus Franciscus aangeduid werden om de macht uit te oefenen, tonen zich intolerant en verdragen geen enkele tegenspraak.

Volgens Messori is “de verwarring een feit en zij is bedroevend en verbijsterend. Er is echter steeds hoop, want Christus laat zijn Kerk nooit alleen.”

Hij vindt het onbegrijpelijk dat slechts twee of drie kardinalen reageren en protesteren, terwijl vele bisschoppen en zelfs kardinalen, met wie hij persoonlijk gesproken heeft, het absoluut oneens zijn met de handelwijze van de Paus. Waarom? “Het is omdat zij angst hebben, dat zij zwijgen. De kring rond Bergoglio, die de bevelen geeft, kan geen enkele kritiek verdragen en wie dit toch aandurft, wordt onmiddellijk via bevriende media genadeloos afgemaakt,” zo nog Messori.

“Degenen die stellen dat dit de Kerk is van de barmhartigheid, van de open dialoog en de luisterbereidheid, zijn niet coherent met zichzelf,” zo stelt hij en hij refereert hierbij naar de talrijke oproepen van Paus Franciscus voor meer barmhartigheid, gepaard gaande met een eerlijke en open discussie.

Messori is ook ongerust over de synode over Amazonië , die reeds voor veel verwarring zorgt, niet in het minst omdat sommigen, ondermeer bepaalde ultra-progressieve vertrouwelingen van Bergoglio, deze synode willen misbruiken om een aantal van hun wensdromen, zoals de afschaffing van het priestercelibaat, door te drukken. Hij is bijgevolg ongerust, maar niet wanhopig; de Kerk is immers geen onderneming geen multinational of regering. Christus laat zijn Kerk niet alleen, de Kerk is niet van Bergoglio of van de bisschoppen, zij behoort alleen Christus toe. Hij regeert haar met wijsheid en de machten van het kwaad zullen haar niet overwinnen.”

Messori verwijt aan Bergoglio van de Kerk een afspiegeling te willen maken van de moderne maatschappij, door ze te veranderen in een organisatie waarin alles onstabiel en veranderlijk is.

“Integendeel,” zo zegt hij terecht, in een wereld zonder norm, waar alles onzeker, precair , voorlopig wordt, is het juist de stabiliteit en de standvastigheid van de Katholieke kerk, waar heel de mensheid nood aan heeft en niet alleen de gelovigen.” 

Het overwegen zeker waard!

Auteur:Veroon ter Zee

73 commentaren op “Wanneer angst de leidraad wordt

 1. ☩JMJ☩

  Voorheen werd er dikwijls gelachen met diegenen die wezen op het feit dat de modernisten de samenleving terug wilden brengen naar de oude vormen van het heidendom. Nu dat Bergoglio daar bevestiging aan gegeven heeft door een sjamanistische wicca-synode op de agenda te zetten is men in paniek.

  De werkelijkheid is dat Bergoglio geen op zichzelf staand fenomeen is, maar een symptoom, het resultaat van een proces. Katholieken die de revolutie van de pausen Roncalli en Montini reeds in het begin correct geanalyseerd hadden wisten toen reeds dat het revolutionair proces van nature uit zou leiden tot een toestand zoals de huidige bergogliaanse. Het is immers simpelweg de agenda van de joods-esoterische hand achter de schermen die door de modernisten uitgevoerd werd en wordt, en het sjamanisme staat centraal in dat esoterisme.

  De juiste reactie voor diegenen die zich hiertegen willen verzetten is niet een terugkeer naar een vroegere fase van de revolutie, een toestand van de revolutie zoals zij was onder Johannes Paulus II of Benedictus XVI; de juiste reactie is een terugkeer naar de volle orthodoxie van het Katholiek Geloof, het positioneren van de tridentijnse doctrine en cultus als dam tegen de stroom van apostasie. De zichtbaarste uiting in daden van dit verzet voor clerici is het categoriek weigeren om de liturgische ritus van Paulus VI te gebruiken en het exclusief gebruiken van de misritus die gecanoniseerd werd door St. Pius V.

 2. Benjamin,
  Hoe veel keer ga je nog beginnen zeuren over het gebruik van de volkstaal in de liturgie, dat volgens jou des duivels is ? God verstaat Nederlands hoor, en het is goed dat de gelovigen in de H. Mis nu begrijpen wat de priester zegt.

  De Kerk gaar er echt niet beter van worden als we terug verplicht worden van naar Latijnse teksten te luisteren, die praktisch niemand nog verstaat. Zaak is dat de mensen terug moeten beginnen geloven, en dat geloof serieus moeten nemen. Ook moeten onze kerkleiders actiever worden ; ze blijven te veel in hun hoekje zitten.

  1. Geachte heer Stinus,
   De gelovige jongeren gaan beginnen ( en beginnen nu al onder uw neus ) te hunkeren naar het ware, levendig authentiek geloof. Inclusief het latijn. Inclusief de correcte en authentieke liturgie. Inclusief het 100% karaat geloof. Inclusief de boodschappen van O L Vrouw, de Moeder van Jezus Christus ons gegeven door de gekruisigde Jezus aan het kruis – de Verezene.

   1. En beste Andre daar zal Stinus niets aan kunnen veranderen, want deze gelovige jongeren hunkeren naar de waarheid, en wie de waarheid zoekt zal God vinden want die is de waarheid evenals de Katholieke Kerk sinds 2000 jaar. Die jongeren verwerpen het nraaksel van de nepkerk Vat II.

    1. En de waarheid kan je alleen achterhalen door missen in het Latijn en volgens de Tridentijnse Liturgie?

  2. Stinus, je herhaaldelijk negatieve houding tegenover mystiek veroordeelt je. Het is overduidelijk dat je een antichrist bent. Iedereen die tot intens gebed komt wordt mysticus, daar heeft men geen bijzondere talenten voor nodig, integendeel wel oprechte eenvoud. JL als stok gebruiken om mystiek neer te halen is gemakkelijk, niemand leest die stapel boeken dus weet niemand waar je over zeurt, maar je zou integendeel wel een Katholiek Christen kunnen worden. Iedere christen die levendig intens harts-gebed aanbeveelt aan naasten doet goed werk en gaat meestal zelf uit van mystieke ervaring.

   1. Je moet eens ophouden iedereen jouw visie op mystiek in de maag te splitsen. Of voor anderen te spreken. En vooral geen kwalificaties te gebruiken en te attribueren waarvan de dimensies het kleine verstand van de mens, inclusief dat van jou, ver te boven gaan.

    1. YUKIO heeft groot gelijk als hij zegt dat eric-b-l moet ophouden iedereen zijn visie op mystiek in de maag te proberen splitsen. Enkel wie daar talent en interesse voor heeft kan zich met mystiek bezig houden, de anderen niet. Verder is het bekend dat er mystici gesignaleerd worden in de diverse godsdiensten. Wel, met mystiek van andere godsdiensten, of pseudo-mystiek van een of andere charlatan, daar kun je beter ver van wegblijven.

     De heilige Theresia van Lisieux zei van zichzelf dat ze geen mystica was. Zou ze dan misschien ook een anti-christ zijn, eric-b-l ? Tracht op de grond te blijven met je voetjes.

  1. Neen Samuel, we leven in tijden van de antichrist. Bergoglio zal zich profileren als ‘de man van vrede’ omarmende alle godsdiensten, ze gelijkstellend en ‘gewild door God’. Voor religie – en politieke leiders zal hij heel diep en veelvuldig knielen.
   Maar voor Jezus in de Eucharistie echter niet. Hij zal Jezus van Nazareth de Verezene verloochenen met al zijn sluwheid. Uiteindelijk zal hij zich superieur wanen aan Jezus zelf, want Jezus de gekruisigde, de Heilige heeft de zonde getoond en het verschil aangetoond tussen goed en kwaad. Bergoglio zal de valse vrede voorstellen zonder moraal. Zijn credo zal zijn: who am I to judge. De Heiligheid zelve zal hij schenden. Godsvrees heeft hij niet. En de ware nederigheid heeft hij ook niet.
   Zijn ‘sterkte’ is een hele ploeg anti- katholieken rondom hem, die de gehele RK kerk willen veranderen.

   Daarom moeten wij bidden voor deze man: voor zijn authentieke bekering. Ik denk dat hij op het einde van zijn leven zijn vergissing zal inzien en zich wel zal willen bekeren en waar berouw tonen – maar zijn ’team’ zal dat verhinderen.

 3. Heilige Paus Johannes Paulus II ??? Veroon? Je kunt even goed schrijven ‘heilige Judas Iscariot’ zo is er toch geen verschil merkbaar!!!

 4. Aan Ward en Eric,

  – Onze Lieve Vrouw heeft nooit gezegd dat de Heilige Mis weer in het Latijn moest opgedragen worden, nota bene de taal van degenen die Jezus terechtgesteld hebben. Alleen leugenaars zullen misschien beweren dat Maria alleen latijn wil horen.
  – In de tijd was latijn de volkstaal (bv. ten tijde van Augustinus), en werd de H. Mis opgedragen in de volkstaal. Voor ons is Nederlands de volkstaal. Is dat nu zo moeilijk om te begrijpen ?
  – Ward, Johannes-Paulus II is werkelijk heilig. Waarom zijn er anders wonderen verricht door zijn voorspraak ? Je hebt een verschrikkelijk verwrongen kijk op een aantal geloofszaken. Spiegel je liever aan Johannes-Paulus II.
  – Eric. Als je aan mystiek wil doen, begin dan met Jacob Lorbers boeken bij het vuilnis te gooien, en begin te lezen aan Johannes van het Kruis of Thomas a Kempis. Van deze laatste heb ik trouwens ook werk gelezen, en het is voortreffelijk.

  1. Stinus: ze hebben de volkstaal misbruikt om het sacrament van de Heilige Eucharistie af te zwakken naar de denkpiste van het protestantisme. De vertalingen zijn één grote fiasco geworden. Duidelijk vertaald door ongelovigen of zwakke katholieken. Ik zoek meer en meer de Latijnse missen op en ga minder en minder naar een mis in de volkstaal. En als ik naar een mis ga in volkstaal neem ik mijn Latijns missaal mee. Als je nog niet door hebt dat de volkstaal misbruikt is geweest om de kerk ten gronde te richten, dan zou ik je sterk aanraden om wat meer naar een Latijnse mis te gaan ook al begrijp je er nog niet veel van. Kniel neer en laat de Heilige geest in je hart binnenkomen. En dan praten we verder.. 🙂

   1. Beste Lotje,
    Mogelijk zijn er priesters die de teksten voor de H. Mis verdraaien en hun eigen tekstjes brouwen, in plaats van het officiële lectionarium te gebruiken. Dat zijn misbruiken, en die priesters moeten terechtgewezen worden door de bisschop, die hopelijk niet slaapt en op de hoogte is.

    Waar ik ter kerke ga volgt men het officiële lectionarium, en die teksten zijn goed, er is niets op aan te merken. In die teksten komt tot uiting dat in de H. Mis zowel een ritueel maal plaatsvindt, als het Offer van Christus, waar wij ons offer kunnen aan toevoegen. Stel even dat het allemaal in het Latijn gebeurt. Ik zou dan niet eens weten waar het over gaat.

    Dus geen minachting voor het gebruik van de volkstaal in de liturgie. Goed dat het kan.

    1. Stinus, het gebeurt niet “allemaal” in het Latijn. De standaardgebeden en de gehele consecratie wel, de lezingen en de preek gebeuren (natuurlijk) in het Nederlands.

     Misschien toch eens een Tridentijnse mis bijwonen, dan weet je waarover je spreekt…

     Je zal daar trouwens naar alle waarschijnlijkheid dingen horen in de preek die je in je eigen parochie al jaren niet meer gehoord hebt. Over de deugd der zuiverheid bijvoorbeeld, waar niet één moderne priester het nog durft over te hebben… Terwijl het overgrote deel van de jongeren dagelijks hun portie porno en zelfbevrediging denkt nodig te hebben om normaal te kunnen functioneren…

     Of over de Hel. En het Vagevuur.

     Een paar goeie preken van een “ouderwetse” (soms verbazingwekkend jonge) pastoor, en je beseft weer even wat je mist in de lauwe soep van de meeste “parochievieringen”.

     1. Bedankt Kurt voor de geweldige aanvulling. Want inderdaad de lezingen en de preek gebeuren in het Nederlands. En de preken in de Latijnse mis zijn ook heel wat vuriger en krachtigere dan bij een Heilige mis in de volkstaal. Het verschil hoe ik uit een gewone parochieviering kom dat lauwe soep is of uit een Latijnse mis daar zit een eeuwigheid van verschil in. Bij het één (een mis in de volkstaal) ga ik soms als een gemarteld mens naar buiten en bij het ander als een herboren kind. Groot verschil.. Stinus heeft dit blijkbaar nog niet ervaren. Je kan niet onderrichten wat je niet weet, de apostelen moesten ook een lange weg afleggen voor ze klaar waren om de inzichten van De Heilige Geest te ontvangen. Dat krijg je niet onmiddellijk na een bekering of roeping, dat vraagt tijd en volharding in het gebed en geloof!

     2. Beste Kurt,
      Ik heb tridentijnse missen genoeg meegemaakt, namelijk vóór het Tweede Vaticaans Concilie. En ik moet zeggen dat ik veruit de voorkeur geef aan een ritueel gebeuren waar ik alle teksten begrijp. Dat is trouwens de zin geweest van het invoeren van missaals, destijds. Missaals werden ingevoerd om de gelovigen duidelijk te maken wat de gedebiteerde Latijnse teksten betekenden. Welnu, als de priester in het Nederlands spreekt, dan heb ik geen boek met de vertaling erin meer nodig, en kan ik mijn eigen geest en gebed helemaal afstemmen op het gebed van de Kerk en de priester.

      Ik heb niets tegen Tridentijnse missen, maar wel iets tegen bekrompen mensen die vinden dat die overal verplicht terug moeten ingevoerd worden.

     3. Stinus, De volkstaal hebben de mensen alleen maar arrogant, hoogmoedig en degoutant gemaakt in de kerk. Als de volkstaal zo bevorderd zou zijn voor de katholieken dan vraag ik me af of ze dan wel goed luisteren naar de lauwe teksten! Want, zelf met de lauwe teksten moet je al een serieuze onbeschofte boer zijn om te hangen in je kerkstoel, hoogmoedig te zijn om niet meer te knielen voor het aanschijn van God en tijdens de consecratie en bij het gebed Onze Vader enz.

      Blijkbaar heeft de volkstaal de mensen niet bevorderd om dieper tot katholiek geloof te komen, want degene die in de kerk zitten, die zitten er maar wat en daarna gaan ze naar de koffie en hun gebak eten. Zwijg me over de volkstaal, want het heeft onze kerk zeker niet geholpen om deemoediger, nederiger, zachtmoediger, wijzer, liefdevoller, meer zelfbeheersing en moed te brengen onder de katholieken. In tegendeel de zonde woekert door alle gaten van de muren door, de tien geboden
      1. Gij zult Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
      2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
      3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
      4. Eer uw vader en uw moeder.
      5. Gij zult niet doden = ook geen abortus, geen euthanasie.
      6. Gij zult geen onkuisheid doen. Is ook niet samenwonen, of seks hebben met wie dan ook enz.
      7. Gij zult niet stelen.
      8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
      9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
      10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort

      Deze geboden begrijpen ze niet eens en gaan in doodzonde de communie halen en ontvangen de hostie als een onbeschofte hoogmoedige boer in hun handen! De kerken zijn leeg man, de kerken zijn leeg en de kerken waar wat volk zit daar is geen geloof meer te vinden, dat is meestal één en al show waar ze na de mis of zelfs tijdens de mis dan applaudisseren. Ik ga niet naar de kerk voor de show, ik ga naar de kerk om te bidden en om in Godsaanschijn te vertoeven om me in stilte door zijn genade en zijn sacramenten meer en meer om te laten vormen naar het voorbeeld van Christus.

      Dus: Stinus doe me een lol, zwijg over de volkstaal. Het heeft het katholiek geloof zeker niet bevorderd maar vernietigd. Want, aan de houding en het onbeschoft gedrag van de katholieken te zien die naar deze mis gaan heeft het zeker geen aanleiding gegeven om nederig te worden voor Godsaanschijn!

     4. @ Lotje
      Wat de mensen van hun katholieke geloof afgebracht heeft is niet hun taal, maar hun opstandigheid tegen autoriteit, in het bijzonder de autoriteit van de Kerk. Daarnaast spelen nog een heleboel andere factoren een rol. Zoals de autonomie-gedachte, de beleden volkssoevereiniteit, het liberalisme, het feminisme, het relativisme, het individualisme, de welvaart, etcetera

     5. Yukio, wat je zegt daar geef ik je geen ongelijk in. Maar, de liturgie in de volkstaal zouden de mensen juist terug naar de waarheid van God moeten brengen, ook al zijn ze door het liberalisme, het feminisme, het relativisme, het individualisme, de welvaart afgedreven. En ik zie juist het tegenovergestelde gebeuren!

      Zomaar zeggen dat de mensen het Latijn niet verstaan is een drogreden om de volkstaal goed te praten. Want, ook al is de liturgie in de volkstaal lauw geworden en neigt het meer en meer naar het protestantisme dan nog moeten de mensen het verstaan wat er in deze lauwe liturgie gezegd wordt.

      Zoals in het begin van de Mis: we belijden nu onze zonde, wat is daar moeilijk aan te verstaan? Iedereen blijft zitten als een gezakte aardappelzak. Maar ja, ik vergeet dat katholieke geen zonde meer hebben, die doen steeds het goede voor hun medemensen? Ik moet het eerste goede bij deze nog ervaren, want ze zijn nogal snel geneigd om slecht te denken. En dan spreek ik nog niet alleen over de leken, maar heb ik het ook over de clerici.

      De deuren van hun klooster of hun sacristie ga nogal snel dicht als ze gezien hebben dat je nog knielt in de mis. Dan moeten ze je nog niet kennen of ooit gesproken hebben. Knielen en de hostie ontvangen op je tong geeft al aanleiding om je te gaan negeren. Hoe grof kun je niet zijn? En dat zijn dan de mensen die dagelijks voor Godsaanschijn staan en iedere dag de volkstaal beluisteren?

      Blijkbaar helpt de volkstaal niet om meer barmhartiger en liefdevoller te zijn. Ze hebben alleen maar begrip en af en toe een luisterend voor vluchtelingen en modernisten. Mensen die weerwoord geven zoals vele trouwe parochianen die iedere dag volharden in de harde liefdeloze wereld en ook moeten werken in de maatschappij tussen de gruwelijke gevolgen van het ontkennen van doodzonde, gooien ze terug in de oceaan waar deze dan wel mogen verdrinken. Wat een barmhartigheid, wat een liefde! Misschien moeten ze eens gaan bidden waarom deze parochianen weerwoord beginnen te geven? Misschien roepen ze zo hard omdat ze het moe zijn om na hun zwaar werk om nog vele afstanden te moeten gaan rijden om Heilig voedsel te krijgen om te volharden in deze harde liefdeloze wereld.

      Ze vergeten dat je christus handen en voeten moet geven en zonder Heilig voedsel en geestelijke ondersteuning van hun bedienaars, kan er ook geen blijvend gevolg gegeven worden aan hun oproep! Lees goed een blijvende oproep, want er zijn veel mensen die af en toe wel helpen, maar meestal is dat van korte duur tot ze een burn-out of depressie krijgen of volledig afgesloten zijn en de noden niet meer zien bij hun medemensen en daarom maar abortus en euthanasie en andere ziekelijke zaken aanprijzen die niet bevorderd zijn voor het welzijn van mensen in nood. En als het dat niet is dan werken ze alleen nog maar in de zorg of hulpsector om hun loon te ontvangen.

      We zijn er ver mee gekomen om alles te moderniseren. De Heilige Drie-eenheid heeft geen make-over nodig! Een make-over dat is iets van de wereld!

     6. @ Lotje,
      Dat de Nederlandse taal tot ongeloof leidt, is eenvoudigweg onwaar. A.u.b. graag bewijs (op methodisch correcte wijze).
      Daarentegen: De missen van het Neo-Catechumenaat zijn allemaal in het Nederlands en ik ken geen dynamischer, intiemer missen door zeer gelovige mensen (met doorgaans grote gezinnen!) als die van Neo-Catechumenaat. [Voor de goede orde: ik ben ‘gewoon’ katholiek, geen aanhanger van het Neo-Cat.] . Ik ben ook heel vaak in de TrMis geweest en ga nog wel eens. Die is ook heel mooi, maar duurt te lang (althans voor mij). De preken die ik er gehoord heb, duren mij ook te lang en hebben mij nog nooit geïnteresseerd, op een enkele na. De NOM vind ik heel fijn. Wel zou ik graag willen dat er niet ‘voor allen’ maar ‘voor velen’ gebeden wordt (zoals Christus deed, en zoals Benedictus XVI het wil). Ook zou ik het Onze Vader niet hebben veranderd. Nu bidden we uit fase met de rest van de wereld. [Waarom die verandering?] Ik zou ook geen misdienettes op het altaar willen zien. En ik zou ook graag zien dat het de hostie niet door vrouwen wordt uitgedeeld, maar door gewijde mannen. [Rolverdwazing!] Al die zaken zijn uitvloeisels van Vatcinanum II dat wat mij betreft op enkele punten cruciale inconsistenties bevat. En dat kan niet in geloof dat uiteindelijk op overlevering berust (= deductie).
      Dat er naast het offer-karakter ook het gemeenschapsgevoel wordt geadresseerd vind ik evenwel geen bezwaar, eerder een verdere ontsluiering van de Openbaring. Dus een verruiming, geen tegenspraak.
      Tenslotte zijn zowel de TrMis als de NOM geldig. En dat is het belangrijkste.

      Wat reactionaire katholieken hier allemaal verkondigen, is onkatholiek. [De Kerk predikt geen jodenhaat, spreekt zich niet uit voor een platte aarde en ziet ‘convergerende argumenten’ voor zoiets als ‘evolutie’ (zonder daarmee op macroniveau de evoluLEER te aanvaarden!). De Kerk ziet sowieso Genesis niet als een natuurkunde boek en heeft erkent zowel de TrMis als de NOM.
      Voorts zijn voor een katholiek nu eenmaal de Kerk en de Paus het allerbelangrijkste. Er zijn wel vaker pausen van het padje geraakt, maar ik vertrouw op de leiding door God. En die zal met alles wel een bedoeling hebben. Opstand in de Kerk, hoe je het ook keert of wendt, is onkatholiek. Wat niet wegneemt, dat je kritiek kunt hebben. Er bestaat – zei JPII al – zoiets als een ‘loyale oppositie.’

     7. Additie:
      De hele geschiedenis, ook die van de Kerk is een ontsluiering van dimensies. Daarom kunnen wij ons nu niet meer voorstellen hoe eens mensen geen besef van perspectief hebben gehad. We zijn nu bezig de 4e dimensie te ontdekken.

     8. Yukio: de Nederlandse taal brengt (wat ik allemaal rond mij heen zie) blijkbaar nog meer mensen tot ongeloof, is eenvoudigweg wel waar. En je vraagt bewijs, mijn berichten staan vol van bewijzen. Zelfs mijn laatste bericht is een bewijs van ongeloof in deze missen. Wat heb jij nog meer nodig om eens één keer goed te luisteren wat ik jou zeg?

      Ik vind deze christenen niet liefdevol en barmhartig. En zeggen dat deze intiem zijn in de Heilige mis, hun houding zegt iets heel anders. Als je zo boertig intiem bent met Jezus barmhartigheid en liefde, dat zegt meer dan genoeg hoe deze christenen naar huis zullen gaan en tegenover hun naaste zullen misdragen als je nog geen liefde kan opbrengen naar Jezus in de Heilige mis. En dat je nog niet kan knielen om rouwmoedig je zonde te belijden in het begin van de mis. Voor mij zijn dat genoeg bewijzen dat het slecht gaat met deze christenen. Want, geen besef hebben van je eigen zonde veroorzaakt alleen maar veel ellende en verdriet naar je naaste.

      En dat je de berichten op deze blog onkatholiek vindt, dan vraag ik me toch af wat zoek je hier? Ik vind vele berichten en reacties interessant om te lezen en dat ik niet met alles akkoord kan gaan vind ik ook vanzelfsprekend. Ik maak daar niet zo’n drama van. Ik kan iets leren of niet leren aan mij de keuze om te lezen waar ik van vind dat dit heilzaam kan zijn of mij tot meer inzichten kan brengen ten goede!

     9. Lotje, de Nederlandse taal heeft er HELEMAAL NIETS MEE TE MAKEN. Jij hebt geen bewijzen. Je komt alleen maar met subjectieve impressies van jezelf. Ik heb andere. En de Kerk ook. Want die staat de volkstaal toe. Waarom wil jij met alle geweld het oordeel van de Kerk verwerpen?

     10. ☩JMJ☩

      Lotje,

      Het Latijn moet de liturgische norm blijven in de Latijnse Kerk, gezien dat de gewijde taal is van die Kerk, gewijde taal die, zoals St. Isidorus van Sevilla zei, geheiligd werd op het H. Kruis.

      De verdringing van het Latijn door de volkstaal is echter niet het grootste kwaad in de bugniniaanse ritus (wanneer de tridentijnse Mis universeel doorheen de Latijnse Kerk hersteld is zou het geen kwaad kunnen wanneer toestemming gegeven zou worden dat op enkele plaatsen de tridentijnse Mis in de volkstaal zou geschieden, maar het mag nooit de liturgische norm zijn), maar wel het feit dat het om een nieuwe ritus gaat die niet gegroeid is uit een apostolische liturgie en die doordrongen is van een onkatholieke geest. Wat Paus St. Pius V eigenlijk deed door de traditionele misritus te canoniseren in “Quo Primum” was impliciet onfeilbaar afkondigen dat die misritus substantieel de apostolische misritus van Rome is, dus de Ritus van St. Petrus. De heilige pausen Gelasius en Damasus zeiden dat de Romeinse Canon geschreven werd door de H. Apostelen Petrus en Paulus; een goede benaming voor de tridentijnse Ritus is dus: De “Ritus van de H. Apostelen Petrus en Paulus”. We noemen de ritus “tridentijns” omdat hij in de context van de tijd na het Concilie van Trente strikt gecodificeerd en gecanoniseerd werd, maar hij bestond uiteraard reeds voor de eeuw van dat Concilie, en er werd slechts wat “gesnoeid” in zaken die in de loop van de tijd in de ritus vergroeid geraakt waren. De bugniniaanse ritus werd vorige eeuw “tussen de soep en de patatten” in elkaar geflanst door subversieve liturgisten en is geenszins apostolisch van origine.

      Kiezen tussen de bugniniaanse ritus en de authentieke Romeinse Ritus is dus niet een kwestie van louter persoonlijke voorkeur; de Kerk werd door Christus gesticht als een zichtbare, georganiseerde maatschappij met een rituele cultus, en de Heilige Apostelen werden geleid door de Heilige Geest in het vestigen van de traditionele riten die dan doorheen de geschiedenis zijn gegroeid gelijk bomen.

      Wat mensen dikwijls inzien die voor het eerst de tridentijnse Mis bijwonen is het feit dat de tridentijnse Ritus en de bugniniaanse ritus twee verschillende, met elkaar tegenstrijdige religiën uitdrukken die binnen de kerkmuren conflicteren; naargelang ik gedurende de tijd de reacties van Kurt gelezen heb is het mij duidelijk dat hij dat tot op een bepaalde hoogte ook gezien heeft toen hij voor het eerst in contact kwam met de tridentijnse Mis. Meer en meer mensen zien het in, vooral mensen van de jongere generaties, en daarom is Bergoglio zo in paniek betreffende de toename van wie hij “rigide”, “neo-pelagiaanse” jonge seminaristen en priesters noemt. Wanneer u er op let, Lotje, valt het op hoe dikwijls hij uithaalt naar jonge seminaristen en priesters; hij haat hen omdat zij het nefast werk van de boomers vernietigen.

     11. De meeste mensen zien nu in dat de NOM, in haar toevoeging van het gemeenschapselement, een verdere ontsluiering/ontvouwing is van het geheim van de Drie-eenheid. Nogmaals, de geschiedenis, ook de kerkgeschiedenis (en haar liturgie), is een steeds verdere ontsluiering van dimensies.

     12. Bedankt voor je antwoord Benjamin. Ik geef toe dat de volkstaal niet het grootste kwaad is bij zoveel geloofsafval. Want, de volkstaal was eigenlijk bedoeld om mensen terug te brengen naar de diepte van het katholiek geloof. Maar, dat is niet gelukt omdat het hart ook niet gericht is naar Jezus offer, als je de Heilige Eucharistie maar beleefd als een maaltijd of een gezellig feestje, dan blijft het woord van God hoeveel je het ook lauw vertaald of hoe je het ook verkondigd alleen achter in de duisternis van elk mensenhart.

      Ze hadden gewoon niets moeten veranderen, want het geloof, liefde en vrede kan alleen groeien door de luister bereidheid van het hart door het woord van God in je te laten neerdalen en door de offergave van Christus in de Heilige Eucharistie om zo zelf gelijkvormig te worden als Jezus Christus. Ik leef niet meer, maar christus leeft in mij.

      En dat zie ik om mij heen niet. Ik zie in de meeste hun gedrag en hoor vooral ‘ik leef en christus moet maar leven naar de grillen van mij’. Staat dat ook in de bijbel?

     13. ☩JMJ☩

      Citaat Lotje: “Want, de volkstaal was eigenlijk bedoeld om mensen terug te brengen naar de diepte van het katholiek geloof.”

      Dat was niet hun intentie, Lotje. De architecten van de nieuwe ritus waren maçonnieke agenten die zielen in het verderf wilden storten, en zij zagen de volkstaal als een instrument om het huis van God te desacraliseren en om een liturgische spraakverwarring te stichten ter introductie van liturgisch tribalisme. Het Latijn vertegenwoordigt de universaliteit van de Kerk, en dat teken van de kerkelijke universaliteit werd met de ontketening van de bugniniaanse ritus opgeslokt door de variatie van etniciteiten. Dat verstoort de juiste orde, want etniciteit behoort tot het temporaal domein, en liturgie tot het spiritueel domein; die twee domeinen moeten in harmonie met elkaar handelen en niet elkaar usurperen. De bescherming en de cultivering van de etnische eigenheid is noodzakelijk, maar is de taak van staatsmannen; het kerkelijk domein moet de universaliteit van het Geloof uitstralen.

      Het gebruik van de volkstaal brengt de bevolking niet tot diepere eenheid met het Heilig Sacrificie; solide catechese over de theologie van het H. Misoffer doet dat wel. Het is dan ook niet nodig dat het aanwezig volk alle woorden en handelingen van de priester met precisie weet te definiëren; het volk moet eenvoudigweg weten wat er op het altaar gebeurt, wat de bedoeling van de Mis is (adoratie, dankzegging, propitiatie, rogatie) en hoe het zich moet gedragen jegens de Goddelijke Presentie op het altaar.

      Het gebruik van de volkstaal in de Latijnse Ritus moet een uitzondering blijven, bij wijze van indult toegestaan voor specifieke gevallen. Zo was ook de praktijk voordat in de twintigste eeuw de liturgische verwoesting begon.

      Maar zoals ik al zei gaat het onderwerp over veel meer dan alleen de liturgische taal, en spreken we over een maçonniek-humanistische ritus die binnen de kerkmuren de Katholieke Ritus verdrongen heeft (en die mogelijk binnenkort vervangen zal worden door een nog slechtere ritus). Het zou goed zijn wanneer historici later de post-conciliaire tijd zouden benamen als de tijd van de “Grote Heiligschennis”, zoals het schisma dat beëindigd werd door het Concilie van Constans de naam “Groot Westers Schisma” gekregen heeft.

     14. Beste Benjamin, ik weet wat je verteld dat dit waarheid is, maar ik zelf kan het zo niet uitleggen en dat hoeft ook niet. Hier zijn, zoals jij en nog andere op het forum die sterke antwoorden kunnen geven wat ik met aandacht lees!

      Ik kan alleen mijn ervaring neerschrijven en door onderscheiding van geesten weet ik dat er heel wat fout is binnen onze kerken. Ik zei in een ander bericht als ik naar een Nom mis ga kan ik (als ik heel nauw verbonden ben met het Eucharistisch offer van Christus) verslagen uit de mis komen. Geen blijdschap – geen vreugde maar heel veel verdriet voor onze kerk van nu!

      Onze kerk is zwaar in verval – de Basiliek van de Notre-Dame is daarom ook in vlammen opgegaan. Het enigste dat ik nu probeer is veel te bidden, waakzaam te blijven en zorgen dat mijn lamp niet uitgeblazen wordt door de vele valse wolven in schaapskleren!!

      En verder hoop ik dat de clerici eindelijk een keer ga luisteren naar de juiste mensen en niet meer naar al die kerktoeristen die met één been binnen de kerk staan en met het ander been buiten de kerk. De zalige priester Edward Poppe zei: ik sterf liever dan God maar half te dienen.

      Wat heeft de kerk aan bedienaars en clerici die niet volledig willen sterven aan zichzelf? In één woord: NIETS… van dat half werk komt alleen maar veel dwalingen en leugens uit voort en je berichten en die van anderen spreken boekdelen hoe erg het allemaal wel is. Je kan inderdaad spreken van vele oneerbiedigheden, ontheiligingen en heiligschennissen, die Jezus in het allerverhevenste Sacrament des altaars iedere dag opnieuw worden aangedaan.

     15. Correctie: “alle woorden en handelingen van de priester met precisie begrijpt”

     16. ☩JMJ☩

      Citaat Lotje: “Ik zei in een ander bericht als ik naar een Nom mis ga kan ik (als ik heel nauw verbonden ben met het Eucharistisch offer van Christus) verslagen uit de mis komen. Geen blijdschap – geen vreugde maar heel veel verdriet voor onze kerk van nu!”

      Als u droefheid ervaart wanneer u de nieuwe ritus bijwoont, dan zijn dat de Katholieke instincten die werken. Mijn standpunt is dat men, wanneer men niet naar een wettige tridentijnse Mis kan gaan, moet thuisblijven op zondag; de zondagsplicht om de Mis bij te wonen betreft alleen een Katholieke ritus. Een tridentijnse of een traditionele Oosters-Katholieke Mis of thuisblijven dus; het is, verder, goed om in kerken waar nog geen tridentijnse Mis is, op momenten buiten de mis-uren, geknield te gaan bidden voor de tabernakels van den Allerhoogste, Hem smekend opdat de overgeleverde cultus der rechtgelovigen opnieuw gevestigd mag worden in die kerken.

      Ik denk dat de huidige paus, Bergoglio, de climax van de binnenkerkelijke goddeloosheid is waarna de impetus daarvan gebroken zal worden; het leven van de Kerk alterneert immers voortdurend van beproeving naar consolatie en van consolatie naar beproeving, zoals met het geestelijk leven van de gelovige mens. Grote historische ramptoestanden op kerkelijk domein zoals de huidige die begonnen is met Paus Roncalli duren gewoonlijk rond de zestig jaar of korter (bv. de ariaanse revolte, de Babylonische ballingschap der pausen te Avignon, het Groot Westers Schisma; de huidige ramptoestand is uiteraard erger dan al de vorige). Ik geloof dus niet dat de huidige toestand nog vijftig jaar gaat duren.

      De bejaarde modernisten binnen de Kerk maken zich belachelijk door mensen van generaties die jonger zijn dan hen te berispen omdat zij niet mee willen gaan met “den tijd”… van de jaren zestig! En zij zijn dan nog eens blind voor de ironie hiervan, want zij doen het met een strak gelaat (zo ontstaan memes zoals “Susan of the Parish Council”). Iedereen met gezond verstand weet dat zoiets geen toekomst heeft en dat dit mee verdwijnt met de bejaarde priesters die op weg zijn naar de rusthuizen.

 5. Stilstaan is achteruitgaan. De Boodschap blijft dezelfde maar ze dient vertaald in de taal van vandaag wil ze mensen nog aanspreken. De Kerk is geen museum. God blijft zich nog steeds openbaren. De Openbaring is niet eens voorgoed afgesloten. Er zijn vandaag in onze Kerk blijkbaar meer farizeeën dan ten tijde van Jezus. We weten wat Jezus hen zei.

  1. Onzin. De Kerk leert dat de Openbaring afgesloten is. Als Christus = God iets openbaart gebeurt dat uiteraard 100% perfect, dus niet half. Wat wel een feit is, is dat de mens te kleine hersenentjes heeft om alles in 1 x te snappen. Vandaar dat er een voortdurende ontsluiering plaats vindt van het DNA van de Kerk (erin gestopt door Christus). Dit kun je ook lezen bij Johannes 21.25: ‘de hele wereld is te klein voor de boeken die men zou moeten schrijven’ [om alles wat Christus geopenbaard heeft aan het licht te brengen.] Die boeken worden in de tijd successievelijk ontsluierd.
   Wel is het zo dat waarheid deductief voortkomt uit waarheid zodat consistentie in de geloofsleer zo belangrijk is, in ieder geval op cruciale punten. Dat is het probleem met bepaalde schemata van Vaticanum II. Geen onoverkomelijk probleem overigens, want dit concilie was geen dogmatisch concilie en kan dus op punten gecorrigeerd worden.
   Een ander probleem zijn de reactionair-katholieken die maar niet willen begrijpen is, dat dit ontsluieringsproces gaande is, voortdurend, vroeger, nu en in de toekomst. Deze mensen zitten in een soort sekte die geen toekomst heeft omdat de tijd er stil staat en omdat ze gevangen zitten in wrok.

 6. Aan Stinus en Yukio.
  “Werkelijk, het is een ellende om op de aarde te leven. Naarmate de mens meer verlangt om geestelijk te zijn, valt dit tegenwoordige leven hem bitterder, omdat hij dan de tekorten van de menselijke verdorvenheid dieper voelt en duidelijker ziet.”
  — Thomas a Kempis DNVC XXII:9-10.

  Ik heb geen ‘eigen’ visie op mystiek, innerlijk gebed vereist slechts eenvoud en overgave, meer is het niet.

  Theresia van Lisieux wilde zo klein mogelijk zijn en zich nooit laten gelden, daarom wilde zij ook niet betiteld worden, niettemin had zij een bijzonder fijne geestelijke beleving. Van haar kunnen jullie nog heel veel geestelijke wijsheid overnemen in plaats van de Heilige Geest te bestrijden!

 7. Eric-b-l,
  Wie heeft je eigenlijk wijs gemaakt dat elke katholiek een mysticus moet worden ? Of is het dat niet wat je bedoelt ?

 8. Stinus, ik lees bij Eric negens dat iedere Katholiek “een mysticus moet worden”. Wat ik wél lees is: ” innerlijk gebed vereist slechts eenvoud en overgave”. Zo moeilijk is dat toch niet te begrijpen? Ik vraag me echt af of je er een sport van maakt dingen te lezen die er niet staan. Lees wat er staat, niet dat wat jij denkt te moeten verstaan.

  Zijn citaat van Thomas a Kempis is trouwens meer dan duidelijk.

  Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil…

  1. Hallo Kurt,
   Eric-b-l schrijft over het algemeen in zeer vage termen, dweept met een niet-katholieke charlatan uit de 19-de eeuw, en komt dikwijls met niets ter zake doende tekstjes af. Als ik hem 2 vragen stelde kan hij daar beter zelf op antwoorden. Jij moet niet in zijn plaats gaan antwoorden.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 9. Wel Stinus, antwoord jij dan maar eens op mijn voorgaande vraag: Hoelang is het geleden dat jij nog een pastoor hebt horen preken over de deugd der zuiverheid?

  En kom dan zelf niet af met vage termen of je eeuwige stokpaardje over de NOM mis.

  Hoelang? En over de Hel?

  PS: Ik antwoord niet “in zijn plaats”. Ik reageer gewoon op een reactie van jou. De zoveelste. Telkens opnieuw. Iedereen heeft hier wel zijn eigen stokpaardje. Maar jij bent de enige die telkens OVERAL op denkt te moeten reageren. En ik kan ondertussen zowat dromen wat je zal zeggen en op wie en wat je gaat reageren. Beetje vervelend en heel erg voorspelbaar. Ik moet zeggen dat ik van een heel aantal mensen al heel wat opgestoken heb hier, ook al ben ik het niet altijd helemaal met hen eens. Een interessant boek, een link naar een interessante site, een stukje kerkgeschiedenis… Van jou heb ik eerlijk gezegd nog weinig opgestoken.

  Als ik brutaal mocht overkomen, het zij zo. Dit moest ik even kwijt. Vooral na je laatste zinnetje in je laatste reactie.

  Ik zal verder zelf wel beslissen wanneer ik het nodig acht te reageren op een reactie.

  1. Ik heb mijn pastoor al heel lang niet over hel (en verdoemenis) horen spreken. En ook niet over zelfbevrediging. En overspel. Moet dat dan? V A N W I E ?
   [Hij heeft het wel vaak over het zien van een balk in de ogen van anderen, en zelf je eigen splinter niet zien.]
   Die reactionaire orthodoxen zijn werkelijk eersteklas M O R A L I S T E N !

  2. Hallo Kurt,
   Je springt van de hak op de tak, en sleept hier van alles bij wat er niet bij hoort. Ik had 2 vragen gesteld aan Eric-b-l in verband met mystiek, waar hij het al veel over gehad heeft. Er komt geen antwoord op die vragen voor zover ik kan zien. Het zij zo.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 10. Yukio, met dit “Ik heb mijn pastoor al heel lang niet over hel (en verdoemenis) horen spreken. En ook niet over zelfbevrediging. En overspel. Moet dat dan? V A N W I E ?” bewijs je goed, zoals het reeds lang blijkt, dat je van theologie geen snars afweet. Temeer beweer je dan nog “katholiek” te zijn en mensen die je de les spellen als “reactionaire katholieken” en moralisten te betitelen.
  Onnozel en heel erg zielig is dat !!!!!
  Stop ermee en/of verlaat dit forum waar je tot hier toe geen enkele fatsoenlijke reactie hebt geplaats, even als Stinus (vergelijkt hij zich soms met Sint AUgustinus ????

 11. Zij willen het niet begrijpen, beste Ward, ze leven in een andere wereld, hun wereld, een wereld van modernisten die de mens centraal zet, en, in het beste geval, God in een kooi, om Hem te beletten het werk van de Geest te laten stromen in de zielen, harten, en hoofden van gelovigen. Zij zijn de nieuwe antagonisten, maar nu binnen de Kerk van altijd, geïnfiltreerd, in tegenstelling tot vroeger tijden toen ketters zichzelf afscheurden en buiten de Kerk verdorden in haat, nijd en burgeroorlog. Door de revolutionaire NOM liturgie zijn ze afgesloten van de hemelse genade die iedere katholieke ziel treft tijdens het Tridentijnse Heilige Misoffer van altijd. Dit verklaart de modernistische hardnekkigheid van een nieuw geloof. Het Misoffer van altijd, heeft het katholieke volk, tweeduizend jaar lang, geïnspireerd, bijeen gehouden, en in hemelse triomf de Europese beschaving gechristend, wereldwijd een uniek gebeuren. Zij, daarentegen, willen dat vernietigen, want de duisternis heeft de macht overgenomen, gevolg van de menselijke geneigdheid tot het kwade. Als je niet kiest voor de eeuwige waarheid van de Natuurlijke Orde, de Openbaring, en de Tridentijnse liturgie van altijd, dan treedt het verval als vanzelf in ziel, hart, en hoofd. Dat is de tragiek, die niet alleen gelovigen treft, maar ook de lage en hoge clerus. Alles is Genade, zonder welke de weg altijd omlaag leidt. Zij willen niet horen van de waarschuwing in de Openbaring, “……Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot vijand van God.” (Jak. 4, 4), noch is er een ander Evangelie. Er is slechts één Evangelie van Jezus : “….wie U een ander Evangelie verkondigt, hij zij vervloekt.” (Galaten, 1, 6-9) Wat modernisten beweren is niet anders dan de haat van Luther, tegen de Kerk, en vooral tegen het Heilig Misoffer van altijd. Met lange tirades wist hij zijn volgelingen op te fokken.

  1. De mensen die de H.Geest blokkeren zijn de reactionaire, in de tijd gefixeerde, 1-dimensionale wrokkige katholieken (die in hun sektarisch afgeslotenheid hun kokerblijk verder cultiveren). De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.

 12. Jules van Rooyen,
  God verstaat Nederlands, hoor. De heilige Mis hoeft echt niet meer in het Latijn te verlopen.
  AGSt.

 13. Nog een nabrander, beste lezers, over de onveranderlijkheid van de leer en de liturgie. De crux van de Waarheid zit juist in het onveranderlijke karakter, het bewijs van niet vergankelijkheid, van goddelijke aard. Die onveranderlijkheid is juist het geheim van de kerkelijke Waarheid van altijd. Haar Waarheid verandert nooit en te nimmer. Daarin ligt de kerkelijke onverwoestbaarheid van de leer, van goddelijke oorsprong. Als verandering noodzakelijk zou zijn, zou het niet gaan om een goddelijke oorsprong. De onveranderlijkheid van de Traditie is de beste garantie tegen ontsporing en neergang. De bewaking van de Traditie (of Overlevering) is de belangrijkste taak van het Pausdom, ter beveiliging tegen kwaadaardige revolutionairen. Het Heilig Misoffer is het belangrijkste deel van de Overlevering, het tweeduizend jarige kerkelijke bouwwerk van dogma’s, besluiten en maatregelen, sinds de afsluiting van de Openbaring op Golgotha. Zij, de Overlevering, is gestoeld op de Natuurlijke Orde (= de Decaloog) en de Openbaring.
  De Tridentijnse liturgie is rechtstreeks te herleiden op de Apostelen en sindsdien geformaliseerd door de Pausen Pius IV en Pius V, tijdens en na het Concilie van Trente (1545-1563). Paus Pius V heeft het Tridentijnse Heilige Misoffer voor eeuwig vastgelegd. Hij heeft het bevroren om latere experimenten te voorkomen, op straffe van ex-communicatie.
  Het Heilig Misoffer is de belangrijkste ontmoetingsplek van de gelovige met God, het meest cruciale deel van de kerkelijke leer. Daarmee was zij expliciet doelwit voor de duivel. Deze grootste bron van genade werd vernietigd met het Vat. 2 Concilie (1962-1965), met de instelling van de NOM mis, de Novus Ordo, een ontkoppelde protestante tafeldienst bedacht door de vrijmetselaar pater, de liturgist Bugnini. Hij kreeg ruim baan al vòòr, en tijdens het V2 Concilie. De gevolgen konden niet uitblijven, de leegloop en de ontkerkelijking die met name de westerse wereld teistert, zijn rechtstreeks terug te voeren op de gemijterde schurken van toen, de vrijmetselaar Roncalli, alias Johannes XXIII, en de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI. Zij hebben de V2 aanslag georganiseerd. Wegkijken, of de historische aanslag ontkennen, onder het mom van “change” en de noodzaak van met de tijd meegaan, op straffe van verkokering, zet henzelf te kijk als Lenin’s nuttige idioten, als revolutionairen, als on-katholieke huilers met de wolven in het bos.

  1. De Crux zit ’n niet in de onveranderlijkheid, maar in de Creativiteit van de Kerk. De H.Geest is namelijk Creatief en onthult steeds nieuwere dimensies waardoor het geloof steeds meer ingevuld raakt op geleide van het DNA van Christus. Dit alles zonder in tegenspraak te komen met haar voorgaande leer. Zo blijft het offerkarakter van NOM intact maar wordt de dimensie van gemeenschap (de essentie van de Drie-Eenheid) en nu ook in geïncorporeerd. Geen tegenspraak dus, maar vervolmaking.

   1. Heel juist beste Jules.
    Mensen op dit forum uw eeuwig heil hangt af van uw geloof in de onvergankelijke waarheid, zoals de onvergankelijke leer van de Katholieke Kerk van 2000 jaar. Vergeet dat nooit. Zoek en je zult vinden, vraag en er zal u worden gegeven.

    1. Mensen, uw heiligheid hangt niet alleen van geloof af, maar ook uw werken. Het beoefenen van deugden is daarbij van eminent belang. Mopperen en koppigheid, bijvoorbeeld het verbeten volharden in Eigen-Wijsheid (ten nadele van het gezag van Kerk) wordt bij de hemelpoort niet gewaardeerd.

 14. Akkoord met YUKIO (29 september 2019 om 16:06).

  – Concilies houden zich niet enkel bezig met onveranderlijke geloofswaarheden, ze kunnen ook uitspraken doen die passend zijn bij een zekere tijdspanne en een situatie die zich voordoet. Zo was de invoering van de Tridentijnse liturgie in het latijn nuttig in de tijd van het concilie van Trente. In recente tijden vonden de concilievaders het beter de volkstaal te bezigen in de H. Mis, zodat de gelovigen intenser betrokken kunnen worden bij het gebeuren. Daarbij grijpt men eigenlijk terug naar het origineel. Op het laatste avondmaal zal Jezus echt niet gesproken hebben in een taal die de apostelen niet verstonden. Naast de volkstaal blijft het latijn toegelaten.

  – Ik heb genoeg tridentijnse Missen meegemaakt waarbij de meeste gelovigen er voor spek en bonen bijzaten tot het gedaan was. Nu kan iedereen alles begrijpen, meebidden en meezingen.

  – De houding van “de Mis mag enkel in het latijn” is onverdraagzaam en totaal voorbijgestreefd.

  1. Stinus, als je toch zo goed alles weet over het H. Misoffer,vertel mij dan waarom wij voor het lezen van het H. Evangelie een kruisje met de duim op het voorhoofd, de mond en de borst maken.
   Vertel maar, laat ons eens weten hoe goed je bent.
   Natuurlijk zal dit zonder antwoord blijven, zoals altijd.

 15. Nog zo’n blunder van formaat van Yukio die Stinus (wie die mensen ook moge zijn) beaamd met zijn “akkoord”:
  “De Crux zit ‘n niet in de onveranderlijkheid, maar in de Creativiteit van de Kerk. De H.Geest is namelijk Creatief en onthult steeds nieuwere dimensies waardoor het geloof steeds meer ingevuld raakt op geleide van het DNA van Christus. ”
  Weer gebuisd Yukio in theologie.
  De Crux is wel degelijk de onveranderlijke leer van de K. Kerk.
  Als de H. Geest “creatief is om uw modernisme te ondersteunen bevestig je nogmaals dat je geen snars afweet van theologie. Het zal u ook worst wezen, nietwaar???????
  De H. Geest is de derde Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid, die zoals de Vader en de Zoon op dezelfde wijze wordt aanbeden en die uitgaat van de Vader en de Zoon. Deze Allerheiligste Drieëenheid is EEN GOD en Onveranderlijk en niet “creatief”. De zuivere onvergankelijke Waarheid.
  Satan is “creatief” om deze onveranderlijke Waarheid te veranderen en de zielen te misleiden met het doel dat ze het aannemen en hem lees Satan zouden aanbidden tot verlies van hun zielen voor eeuwig.
  Het duo Yukio/Stinus is helemaal niet begaan met de waarheid maar met hun misleide geest, geleid door de duistere Satanse geest = creatief.

  1. Zal ik je eens wat vertellen, Ward? God, de Kerk, het hele geloof is zowel Eeuwig als Dynamisch, zowel Act als Potentie, zowel subjectief als objectief, zowel rechtvaardig als liefdevol enz. enz. En ze is dat alles in beide gevallen 100 procent! Jeetje, dat ik dit alles nog moet uitleggen.
   Aan de H.Geest wordt trouwens de Liefde toegeschreven, en de Liefde is Creatief, eeuwig fris en nieuw. Maar in jullie sektarisch clubje ruikt alles muf, beweegt er niets, en is alles een eindeloze herhaling.

   1. Yujio; “Zal ik je eens wat vertellen, Ward? God, de Kerk, het hele geloof is zowel Eeuwig als Dynamisch, …” Ja, vertel mij dan wat Yukio. Maar doe geen moeite Yukio, we kennen uw standpunten al lang hoor.
    Dynamisch = steeds in beweging = het tegenovergestelde van statisch.
    Een statische situatie is een situatie die niet met de tijd verandert, zoals de K. Kerk en de Allerheiligste Drieëenheid. De leer van de Katholieke Kerk is statisch. Deze wordt onderwezen door de H. Rooms Katholieke Kerk die bijgestaan wordt door God de H. Geest die onveranderlijk is.
    En niet zoals je schrijft “Aan de H.Geest wordt trouwens de Liefde toegeschreven, en de Liefde is Creatief, eeuwig fris en nieuw. “ Creatief, fris en nieuw? ONVERANDERLIJK ja !
    Goed?
    Eeuwig = buiten de tijd. Het geloof is zoals deze waarin wij geloven de Allerheiligste Drieëenheid tijdloos.
    Buiten de tijd kan slechts één zeggen IK BEN.
    Mar 14:62 Jesus sprak: Ik ben het! Gij zult den Mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand der Majesteit, en Hem zien komen op de wolken des hemels.
    Joh 18:4 Jesus, bewust van al wat Hem overkomen zou, trad naar voren, en sprak tot hen: Wien zoekt gij?
    Joh 18:5 Men antwoordde Hem: Jesus van Názaret. Jesus zeide hun: Ik ben het. Ook Judas, die Hem verried, stond bij hen.
    Joh 18:6 Maar toen Hij hun zeide: “Ik ben het”‘, deinsden ze terug, en vielen ter aarde.
    Yukio: “zowel Act als Potentie “ act = Engels voor een handeling. God is geen handeling maar hij is en is eveneens niet potentie maar omnipotent = almachtig en ook oneindig wijs, oneindig barmhartig en rechtvaardig, dat alles voorkomt uit zichzelf.
    “… zowel subjectief als objectief … “ subjectief = Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak. Het tegenovergestelde is objectiviteit.
    Het is onmogelijk dat de Allerheiligste Drieëenheid tegelijk subjectief en objectief is.
    Yukio nog : “Maar in jullie sektarisch clubje ruikt alles muf, beweegt er niets, en is alles een eindeloze herhaling. “
    Wie het ware onveranderlijk geloof van de onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk, de de SEMPER IDEM KERK, verdedigt kan onmogelijk ‘sektarisch’ zijn. “muf ruiken”???? dus oud en goed om weg te werpen?
    Misschien kunnen mottebollen helpen hierbij, hahahahah!
    “Beweegt er niets” Aanpassen aan de tijdsgeest (lees satansgeest) “Eindeloze herhaling”? Ja want God zowel als Zijn Heilige Katholieke Kerk zijn onveranderlijk.

    JEETJE TOCH!

    1. Ach ja, allemaal woorden die getuigen van rede-loosheid. Waarom aanvaard je de standpunten niet van de H.Rooms Katholieke Kerk niet waar je zo vol van bent?

    2. Nergens slagen de modernisten erin, beste Ward, hun theorie van “dynamiek” en “creativiteit”, en eeuwig “ontsluierende waarheid”, te onderbouwen. Verwijzingen naar de H. Schrift ontbreken ten ene male, om de theorie van “zowel eeuwig, als dynamisch” te funderen. Dat is er ook niet, want het gaat om utopieën. Telkens weer wordt los zand aangedragen. Dat denken staat los van de Openbaring, het is daarvan ontkoppeld. Het is ook te zien in het protestantisme dat geen waarheid erkent, of in het naturalistische vrijmetselaar denken, dat de mens wil voortslepen over bruggen van de ene oever naar de andere, maar je komt nooit aan. Die ” brug”, is te zien op de maçonnieke afbeeldingen van Euro biljetten. Verkocht wordt een geestelijk perpetuum mobile. De geest van de liberale modernist heeft geen vertrouwen in de waarheid. Zij verliest alle hoop om nog ooit de waarheid te bereiken. Niet ontkend, maar het blijft eindeloos zoeken. Op de fabeltjes faculteiten kom je hetzelfde tegen, het eeuwige “enerzijds, anderzijds”, waar jonge mensen mee worden bedrogen, welk een vernietigende tijdverspilling. Niet “geschoten, nooit geraakt”, waarin de materie van studie gedompeld is. Het eindstation blijft altijd op de horizon. Het Nederlands “polderen” komt daar vandaan, met als resultaat, o.a. een onbeheersbare narco staat. En dat proberen dolerende geesten in de tragiek, hier op dit voortreffelijke Forum, het katholieke publiek te verkopen. Zij willen geen kerkelijke heipalen gegrond op de waarheid die Jezus is, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Het zegt hen niks, noch, “niemand komt tot de Vader dan door Mij”. De na-conciliaire geest van modernisten, hanteert de begrippen, “oriëntatie”, “gerichtheid op de waarheid”, tot en met zelfs, “waarheid ontwikkeling”. Mgr. Levèbvre verweet het V2 concilie destijds, dat het “onderzoek” heilig werd verklaard in zijn verklaring over de godsdienstvrijheid. Onderzoek heeft het primaat boven onderwijs en opvoeding. Maar dit is in strijd met de opdracht van Christus, “Gaat en onderwijst alle volken”, (Mt. 28,19). St. Paulus zegt hierover, “hoe zullen de heidenen horen als er geen prediker is”. (Rom. 10, 15) De door modernisten verkondigde “dialoog” is vijandig tegenover missionering. Jezus heeft niet Zijn Apostelen uitgezonden om “creatief” van gedachten te wisselen, maar om te preken, om kond te doen van de Waarheid die Christus is. Met de heilig verklaring van de ” dialoog” en het “onderzoek” door de gemijterde schurken indertijd, tijdens dat vervloekte V2 Concilie (1962-1965), is het ijveren voor de missie, DE OPDRACHT van de Kerk, helemaal vernietigd. Dit was ook de bedoeling van de modernisten en de maçonnieke krachten erachter, die daarmee de grootste maatschappelijke en politieke ramp van de 20ste eeuw hebben veroorzaakt.

 16. Indien modernisten oprecht waren hadden ze kunnen verkrijgen dat de Tridentijnse Heilige Mis in de volkstaal werd OPGEDRAGEN, maar de meesten van hen dragen niets op, geen OFFER.

  Daarom wordt er niet meer geknield en daarom zal zeer binnenkort de hostie vervangen worden door een koekje en alle kruisbeelden zullen verdwijnen.

  Dan zullen zij tevergeefs zoeken naar een ernstige priester.

  Maria heeft een VOLLEDIGE herstelling van de Kerk voorzegd.
  VOLLEDIG!
  Weest dus niet angstig.

 17. Hallo Ward (29 september 2019 om 19:30),
  – Wat voor quatsch vertel je weer ? Je schrijft : “Stinus, als je toch zo goed alles weet over het H. Misoffer,vertel mij dan waarom wij voor het lezen van het H. Evangelie een kruisje met de duim op het voorhoofd, de mond en de borst maken. Vertel maar, laat ons eens weten hoe goed je bent.
  Natuurlijk zal dit zonder antwoord blijven, zoals altijd.”
  – Denk je soms dat mensen die niet in de Latijnse Mis achterlijk zijn ? Het kruisje op het voorhoofd betekent dat we het Evangelie willen verstaan en het willen overwegen ; het kruisje op de mond betekent dat we het willen voortvertellen ; het kruisje op de borst betekent dat we het evangelie in ons hart willen bewaren.

  Hallo eric-b-l (30 september 2019 om 04:18),
  – Je bent niet op de hoogte, je zit er gewoon naast. In de courante liturgie in de volkstaal, waar jij blijkbaar niets vanaf weet, gaat het ook wel degelijk over het OFFER van Christus, waar wij ons persoonlijk offer kunnen aan toevoegen.
  – Je schrijft : ” … daarom zal zeer binnenkort de hostie vervangen worden door een koekje en alle kruisbeelden zullen verdwijnen”. Wat voor quatsch vertel jij toch allemaal. Bij Madame Blanche op bezoek geweest ? Of te rade geweest bij een 19-de eeuwse charlatan ?
  – Als jij nooit een Heilige Mis in de volkstaal bijwoont, ben je niet op de hoogte, en moet je er geen kritiek op geven.
  – Het Tweede Vaticaans concilie heeft beslist dat de Mis mag opgedragen worden in de volkstaal, hetgeen de logica zelf is. Als eric-b-l denkt het beter te weten, dan dwaalt hij, of is hij uiterst hoogmoedig.

 18. Als ik al deze reacties lees, valt het op dat de Katholieken zich meer en meer als protestanten gedragen en hun persoonlijke meningen tegenover elkaar zetten. Het leergezag van het Magisterium staat helder beschreven in Lumen Gentium. Vaticanum II zo maar afschrijven is een persoonlijke opinie die staat tegenover de vele bisschoppen die daar aanwezig waren en hun goedkeuring verleenden. De uitwerking van het Concilie is een andere zaak waarover te discussiëren valt. De Novus Ordo en de Vetus Ordo zijn beide geldig. Heilige Paulus VI en heilige Johannes Paulus II staan in deze lijn.

  1. Stinus: “– Denk je soms dat mensen die niet in de Latijnse Mis achterlijk zijn ? Het kruisje op het voorhoofd betekent dat we het Evangelie willen verstaan en het willen overwegen ; het kruisje op de mond betekent dat we het willen voortvertellen ; het kruisje op de borst betekent dat we het evangelie in ons hart willen bewaren. “

   Wel het is niet zo Stinus: lees maar!
   Iedereen staat op als teken van eerbied en van BEREIDVAARDIGHEID om naar het Evangelie te LEVEN. Men maakt het Kruisteken op het voorhoofd , de mond en het hart, als teken dat men zich NOOIT zal SCHAMEN die Heilige Waarheden als op zijn voorhoofd , in de mond en in het hart te dragen.

   Tijdens de Novus Ordo “missen” heb ik persoonlijk gezien hoe men in de “concecratie” een … jawel een bruin koekje gebruikte, ook gewoon brood … met gewone rode wijn … de “misdienaars” aan de kelk gingen teutelen … voor het graf van de Zalige Pater Damiaan de “priester” de “hosties” de “wijn” op het soort altaar plaatste en ging zitten. Een groep vrouwen ‘vrouwengilde?’ ging dan één voor één voor de “priester” gezeten op zijn stoel tussen “altaar en priester” een “hostie uit een soort kelk nemen en in de “wijn” dompelen om vervolgens in hun mond te verdwijnen.
   Moet ik zo nog een ganse reeks opsommen Stinus, die ik persoonlijk gezien heb, of hebt u het al begrepen?

   Marc: “Het leergezag van het Magisterium staat helder beschreven in Lumen Gentium. “ Ik heb met het “magesterium” en Lumen Gentium” zoveel gemeen als met de krant Het Laatste Nieuws.
   “De uitwerking van het Concilie is een andere zaak waarover te discussiëren valt. De Novus Ordo en de Vetus Ordo zijn beide geldig. Heilige Paulus VI en heilige Johannes Paulus II staan in deze lijn. “
   Met Vat II “concilie” heb ik niets te discussiëren als alleen dat het in zijn geheel … ja in zijn geheel MOET verworpen worden wil men het eeuwige heil bereiken.
   Er is maar EEN Heilig Misoffer dat de Almachtige Vader in de Hemel aangenaam is, en dat is dit voor EEUWIG vastgelegd door de Heilige Paus Pius V (deze Paus is waarachtig heilig).
   Montini en Woltyla zijn voor mij grote misleiders en sukkelaars die ontelbare zielen misleid hebben en waar ze reeds voor geoordeeld zijn.

   1. Ward,
    Blijkbaar weet jij zelf niet wat die 3 kruisjes betekenen. Ik weet de betekenis al van vóór het 2e Vaticaans Concilie. Bij de H. Mis in de volkstaal worden die 3 kruisjes nog altijd gemaakt, en de betekenis is niet veranderd.

    Tip : schrijf minder onzin.

    1. Ik stel voor Stinus, dat jij even stopt met te schrijven en eens aandachtig gaat lezen wat Ward, Jules e.a. hier neerschrijven. Ik lees weinig interessant in jouw teksten. Jouw teksten lijken meer op wat Vlaamse zangers zingen in hun liedjes! Daar komt ook altijd dezelfde tekst terug. Ik schrijf nu niet dat ik goed kan schrijven, maar één bericht van jou is voor mij genoeg om te weten wat je steeds in al je andere berichten tot herhaling brengt.

     En dat ervaar ik niet bij Ward en Jules. Maar, blijkbaar lees ik anders dan jij en sta ik open wat ze hier ons willen vertellen. Je hebt typisch het gedrag wat ik steeds ervaar van mensen die naar de Nom mis gaan. Ik sluit mijn oren voor trouwe katholieken en sta alleen open voor mensen, ongelovigen, atheïsten, protestanten die naar mijn mond praten. M.a.w. die even onwetend zijn als jij en niet beter weten.

  2. Beste Marc, zeer begrijpelijk die schrik reactie, had ik ook gedaan vele jaren terug toen we nog vol vertrouwen waren in de geestelijkheid, en ik vaak zei en dacht, “allemaal heilige mannen”. Maar dat is niet meer zo. Het gaat hier niet om onze “persoonlijke meningen”, maar over de ontmaskering van een complot door de geestelijkheid, ter vernietiging van de katholieke Kerk van altijd, en waarvoor de H. Maagd diverse malen gewaarschuwd heeft.
   Op een bepaald moment brak de euforie, en er sneuvelde een snaar in mijn hoofd, toen de pools joodse Wojtila, alias paus Johannes Paulus II, zich in Afrika tooide met een heidens hoofddeksel van veren en pluimen en een dansje maakte in de ronde. Hij vernietigde zijn waardigheid als hoofd van de katholieke Kerk. Ook hield hij dansfestijnen met jonge meisjes in de St. Pieter, gekleed in nauwsluitende collants, ter ere van de “theologie van het lichaam”. Daar zijn allemaal beelden van. Een aanfluiting in een heilige ruimte. De breuk werd erger toen hij tijdens het “oecumenische” congres in Assisië, heidenen toegang gaf tot het heilig altaar in één van de basilieken in Rome, om daar midden op het altaar, een boedda beeld of iets dergelijks te laten neer zetten, om ervoor te gaan bidden. Uiteindelijk brak ik met de conciliaire Kerk, dus de niet-katholieke Kerk van altijd, toen de pools joodse paus JP II, daar in Assisië, de koran kuste en Allah gelijk stelde met onze hemelse Lieve Heer. Vervolgens werd stap voor stap duidelijk het gehele bedrog van dat vervloekte V2 Concilie, met name de achtergronden van de vrijmetselaar Roncalli, alias paus J XXIII, en de joodse vrijmetselaar Montini, alias paus Paulus VI. Deze was bovendien een praktizerend homosexueel, wiens amant, vrijelijk toegang had tot de pauselijke vertrekken in het Vaticaan. Hij stond ook als zodanig bekend bij de Romeinse politie. De gehele Vaticaanse top was verrot. Enkele jaren na de afsluiting van dat Concilie, omstreeks 1968, hebben de traditionele kardinalen Ottaviani, hoofd van het Heilig Officie, en kardinaal Bacchi, ontslag genomen. Zij zijn met pensioen gegaan omdat ze niet meer met de joodse vrijmetselaar paus door één deur konden, omwille van de kersverse NOM liturgie.
   Eén van de talloze voorbeelden van de infiltratie door de doods vijanden van de Kerk van altijd is de joodse vrijmetselaar Behar, alias kardinaal Bea, indertijd een zeer invloedrijk lid van de Vaticaanse top en ex-biechtvader van de laatste echte paus, Pius XII. Hij was ook de baas van de NL vrijmetselaar Aartsbisschop Willebrands. Deze onderhield het contact met de top (allemaal communistische geheime dienst agenten) van de Orthodoxe kerk in Moskou, in de aanloop naar het Concilie, waar het communisme niet veroordeeld werd, op instructie vanuit Moskou. Vòòr de aanvang van het V2 Concilie had de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea contact met de exclusief joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, in New York, waar hij instructies ontving over wat er veranderd moest worden in de leer en de pastorale houding tegenover de wereld, van de katholieke Kerk van altijd. Zij wilden “godsdienst vrijheid”, ook tegenover God. En dat is gebeurd, in met name het Concilie document Nostra Aetate. Na afloop van het Concilie (1965) werd kardinaal Bea door de B’nai B’rith in New York ontvangen, voor de uitreiking van een hoge, B’nai B’rith onderscheiding van verdienste (1). Wil je meer weten, beste Marc, lees dan hfdst. 10, over de Kerk, in mijn boek “Les traverses du pouvoir”.

   (1) “Sermons”, Vol III blz

   concilie. Na langdurig onderzoek en boeken schrijven bleek duidelijk het mega complot

   1. Correctie,
    laatste regel, lees, (1) Sermons, Vol. III, blz. 50, Mgr. Marcel Levèbvre, éd. Saint-Remi.

 19. Marc (30 september 2019 om 17:04) heeft groot gelijk. Op dit forum zijn mensen actief die zich hoogverheven voelen boven een Vaticaans concilie, en die denken dat ze het als individu véééél beter weten. Pure hoogmoed, mogelijk in combinatie met onwetendheid.

  In pogingen hun ideeën te staven sleuren ze er de joden, de vrijmetselaars en de homoseksuelen bij, te pas en te onpas. Hun literatuur zou goed passen in het opgedoekte Derde Rijk.

  Het is nogal duidelijk dat het een zegen is dat de heilige Mis in de volkstaal kan geschieden. Jezus deed dat ook. Het deugt niet de mensen nu te verplichten Missen in het latijn te laten bijwonen.

  1. Stinus, mss toch de raad van Lotje opvolgen en eens gewoon voor één keer zwijgen. We kennen je gedachtengang nu onderhand wel.

   De dorpsparochies lopen leeg, de Tridentijnse Missen trekken langzaam maar zeker meer volk, inclusief jonge gezinnen. Een aantal bisdommen in Frankrijk (Jules weet daar ongetwijfeld veel meer over te vertellen) met seminaries vol jonge kerels die er op gebrand zijn de Tridentijnse ritus te herstellen, en terug volle kerken trekken, inclusief jongeren. Bedevaart Paris-Chartres, 20.000 overwegend jongeren die de Tridentijnse Mis bijwonen, en de communie ontvangen op de tong, geknield…

   Niemand verplicht U om de Latijnse Mis bij te wonen Stinus. (Je bent echt kampioen in woorden verdraaien). Een groeiend aantal mensen heeft gewoon hoe langer hoe meer door wat een verschil er is tussen “het opdragen van het Heilig Misoffer” en “het vieren van de Eucharistie”. Dus stop nu maar even met je eeuwige herhalingen en ga gerust naar de Mis van uw keuze.

   Maar voor de duizendste maal komen vertellen dat VATII enkel maar goeds gebracht heeft, getuigt vooral van heel weinig geestelijk inzicht…

 20. Kurt en Lotje,
  Jullie begrijpen niet waarover het hier gaat, en jullie laten je bij de neus nemen. Sommige mensen van dit forum willen met alle geweld dat we de Tridentijnse Mis verplicht terug invoeren, en ze zien ik weet niet hoeveel kwaad als gevolg van H. Missen met de volkstaal als voertaal. Dat is een kwaadaardige ontwikkeling, die tegen een oecumenisch concilie ingaat, en tegen alle logica. Het is een vorm van PROTESTANTISME. Daar keerde men zich ook af van het gezag van de Kerk van een concilie, dat er ontegensprekelijk moet zijn inzake belangrijke kwesties. Tegen dat soort zotternijen en ketterijen reageer ik.

  Als de verplicht-latijn-maniakken niet schrijven over dit onderwerp, schrijf ik daar ook niet over. Dus ga liever preken tegen de onverdraagzamen die iets hebben tegen het gebruik van hun eigen taal in de liturgische vieringen. Overigens heb ik nog geen enkel serieus argument gehoord waarom we de zondag weer in het latijn zouden MOETEN beginnen. Laat het latijn aan liefhebbers en nostalgici.

  We leven echt niet meer in de tijd van de reformatie en de contrareformatie. God verstaat het mooie Nederlands, De tijd dat de mensen onwetend op hun stoel zaten tot de H. Mis afgelopen was (omdat ze geen latijn verstonden) moet niet terugkeren.

  1. Maanden geleden, toen jij nog nieuw was op deze site, vertelde ik je al het volgende beeld dat ik altijd vanwege jou heb:
   ik zit op een ongemakkelijke stoel met de handen op de rug gebonden en achter mij twee gewapende soldaten. Voor mij een ijzeren tafeltje en daarachter zit jij, Stinus, me schijnvriendelijk te ondervragen en te berispen.
   Jij bent een zeer gevaarlijk man.
   Niemand hier bedreigt je, jij bedreigt allen hier.
   Straks is het afgelopen met je broodheren, wat staat je dan te wachten? Zware schande, wellicht zelfmoord en/of openbare veroordeling in een nieuw Neurenberg.
   Nu heb je nog de wind mee, maar niet lang meer.

    1. Hallo eric-b-l en lotje,
     Jullie beginnen echt wel komisch te doen.
     eric-b-l schrijft : “Straks is het afgelopen met je broodheren, wat staat je dan te wachten? Zware schande, wellicht zelfmoord en/of openbare veroordeling in een nieuw Neurenberg.” Wat een komische, zweverige “voorspellingen” die helemaal nergens op slaan. Broodheren ? Zelfmoord ? Openbare veroordeling in een nieuw Neurenberg ? 🙂 Waar haalt eric het in Gods naam uit ? Hoe hoog kan men zweven ?

 21. ☩JMJ☩

  Kurt, Lotje,

  Op Gloria TV staat een video genaamd “Ukrainian Byzantine Catholic Liturgy – Service on the Transfiguration of Jesus”, geplaatst door “Zayron”; daarin hoort men een gedeelte van de Byzantijns-Katholieke Liturgie in Oekraïne.

  Als men daarna een typisch Belgische protestants geïnspireerde Bugnini-liturgie bezig ziet in videobeelden, dan wordt men duizelig van het contrast. De Katholieke riten en de bugniniaanse riten exprimeren twee verschillende religiën, en ook de bugniniaanse liturgie in het Latijn doen verandert daar niets aan. Reeds de traditionele kerkelijke architectuur sloot het antropocentrisme uit dat de liturgische revolutie in de gewijde gebouwen gevestigd heeft als een abominatio desolationis. De oude kerkgebouwen waar de modernistische iconoclasten hun Cranmer-tafels neergeploft hebben schreeuwen uit: “Het Katholicisme was ooit hier, maar mijn vijanden hebben mij geprofaneerd.”

  Maar men kan dat eindeloos blijven herhalen; de meeste mensen denken niet rationeel na en volgen blindelings, fideïstisch, na wat de leiders zeggen. Mensen zijn gelijk schapen, en daarom is goed leiderschap zo belangrijk; niet voor niets hanteerde Christus het beeld van de herder en zijn schapen, en weinigen beseffen dat dit beeld een impliciete verwerping is van de democratische denkprocessen waarmee de moderniteit dweept en die in tegenstrijd zijn met de menselijke natuur.

  1. In de video “Congaudeant catholici by JERYCHO” van Ensemble Jerycho op YouTube hoort men hoe de kerkzang klonk in de middeleeuwen (12de eeuw).

   Nu hoort men in “kindervieringen” op zondagen “De wereld is een toverbal”. Boomerfreude alom.

   We leven in bizarre tijden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht