Zelfdoding: het echte taboe doorbreken. Niet de zin van een therapie, maar de therapie van de zin van het leven.

Goede Vrienden,

 

Een van de tekenen van verval van een beschaving is het hoge aantal zelfdodingen. Wereldorganisaties trekken terecht aan de alarmbel. Ook onze VRT biedt een mogelijkheid om hierover een opiniestuk in te dienen om zo bij te dragen aan een grotere bewustwording voor deze tragedie.

 

Het inspireerde mij om een artikeltje in te sturen: Zelfdoding: het echte taboe doorbreken. Hierin breng ik enkele gedachten die in de meeste commentaren helemaal ontbreken. Na drie dagen ontving ik het antwoord: wij gaan uw tekst niet publiceren omdat we voldoende aanbod hebben. Toegegeven, deze tekst komt niet uit een gerenommeerd universitair of psychologisch centrum. Het komt uit de universiteit van stof en steen, strijd en storm van de woestijn van Damascus. Of misschien valt mijn tekst onder de sancties op de Syrische producten? Daarom voeg ik mijn tekst bij het huidige bericht.

 

Weer geven we eerst enkele gewone flitsen uit het leven van de gemeenschap, waarna enkele licht- en schaduwzijden van de toestand in Syrië. Dan volgt ons opiniestuk, bedoeld voor de VRT. Vervolgens geven we een bezinning over de zogenaamde gouden eeuwen van Andalusië en tenslotte nog enige info en video’s. Deze laatsten zijn nu vrij beperkt omdat onze grootste leveranciers van dergelijke informatie met verlof zijn, wat we hen van harte gunnen.

 

P. Daniel

XIV/36

Vrijdag 13 september 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

De Syrische tv die vorige week kwam filmen had nog een hele zaterdag nodig om hun laatste opnames te maken. Van zaterdag als poetsdag was dus geen sprake. We hebben met een blij hart afscheid genomen. In deze groep van een veertigtal personen waren drie christenen, maar vele moslims waren echt geïnteresseerd in het christelijk geloof.

We zijn begonnen met het fabriceren van 80.000 kaarsen, besteld door een ngo: kaarsen maken, inpakken in plastiekzakjes van 10 of 12, voorzien van een mooi etiket. Helaas, na een dag moesten we het werk al opgeven bij gebrek aan gas, waarmee de parafine opgewarmd moet worden. Er is in heel de streek geen gas te koop. De volgende dag werd overgeschakeld op verwarming met elektriciteit.

Nadat de vijgen geoogst zijn is het de tijd van de granaatappels. Ze zijn dit jaar extra goed verzorgd doordat ze veel water gekregen hebben. Wanneer ze beginnen open te barsten worden ze geplukt. Er zijn 15 bomen in de kleine binnentuin en 50 vlak voor de binnentuin. Het ziet er naar uit dat het een goede oogst wordt.

De grote werkzaamheden en bouwwerken binnen en buiten het klooster gaan gewoon door. Op de geschikte tijd hopen we het eindresultaat te tonen.

Groepen bezoekers blijven komen. Woensdag waren het Syrisch-orthodoxe christenen die in Damascus rond hun patriarch samen kwamen en een uitstap maakten met twee autobussen. Het is nu Ignatius Aphrem II, patriarch van Antiochië en heel het oosten met zetel in de St. Georges kathedraal, Bab Touma, Damascus. Zij beroepen zich op Petrus en Paulus. Petrus was 7 jaar bisschop in Antiochië vooraleer hij bisschop van Rome werd. Paulus organiseerde zijn missiereizen vanuit Antiochië.

Licht en schaduw

Op de laatste dag van de internationale handelsbeurs in Damascus waren er meer dan 300.000 bezoekers. Op het 3e internationaal handelsforum in Damascus werd maandag een strategie uitgewerkt om de sancties tegen Syrië te doorbreken. Hongarije is het eerste EU land dat diplomatieke betrekkingen met Syrië zal herstellen. Hongarije helpt nu al uitdrukkelijk christenen in Syrië. De Iraanse tanker met olie voor Syrië, die op 4 juli door de Britten op vraag van de VS werd gepraaid, is veilig toegekomen in de haven van Tartous. Syrische families blijven vanuit Jordanië terugkeren naar Syrië.

Zelfdoding: het echte taboe doorbreken

“Het taboe doorbreken”, “erover praten”, dat is de huidige modetrend. De grote organisaties die abortus promoten, klagen er over dat vele vrouwen hierna nog steeds een schuldgevoel meedragen. (Dikwijls hebben zij echter in werkelijkheid zelf veel minder schuld dan hun omgeving die hen hiertoe dwong!) Als remedie stellen ze dan voor het taboe te doorbreken en te zorgen dat er (nog) meer over gepraat wordt. Dit lost niets op. Waarom niet? Omdat abortus een zware misdaad is. De consensus van een regering over een abortuswet neemt deze misdaad niet weg. Integendeel, zij die dergelijke wetten stemmen worden medeschuldigen, ook aan de misdaden die hieruit voortkomen, zoals de handel in organen of schoonheidsproducten. Ondanks alles blijven de meeste mensen nog een greintje gezond geweten bewaren. Het schuldgevoel verdwijnt alleen wanneer de misdaad ophoudt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wil nu de aandacht trekken op het hoge aantal zelfdodingen: 800.000 wereldwijd per jaar (sommigen beweren 1 miljoen) of alle 40 seconden een. In België is dat ongeveer 28 pogingen of drie werkelijke per dag. En weer raadt de WGO aan om “het taboe te doorbreken”. De tragedie van een zelfdoding is zo groot en zo complex dat ik hier slechts wil aanstippen wat in de meeste commentaren helemaal ontbreekt. Men spreekt over geestelijke stoornissen, depressies, lijden, mislukkingen, discriminaties, eenzaamheid, individualisme… Men spreekt weinig over het ontbreken van de diepere zin van het leven en nog minder over de oorzaak hiervan. Viktor Frankl (Wenen, 1905-1997), een joodse klassiek opgeleide psychiater, kreeg pas dieper inzicht dank zij het concentratiekamp, dat hij als enige van zijn familie overleefde. Hij wilde voortaan zijn patiënten niet meer opzadelen met de zin van zijn therapie, waardoor zij over hun ziekte konden vertellen, volgens de therapie van de psychiater. Hij wilde een therapie die aan de mensen de zin van hun leven geeft. Niet de zin van een therapie, maar de therapie van de zin van het leven. Hij werd de stichter van de 3e Weense school, de “logotherapie” en hielp ontelbare mensen de zin van hun eigen leven (her)ontdekken. De dieptepsychologie, zo stelt hij, heeft nu vooral hoogte nodig. Inderdaad, zo menen wij, onze beschaving is haar oriëntatie kwijt. Zonder God Schepper is de mens als schepsel verloren. We leven helemaal in de geest van Fr. Nietzsche (+ 1900), die schreef: “God is dood! En wij hebben hem vermoord!…Wat de wereld tot heden als het heiligste en machtigste bezat, heeft zijn bloed verloren door ons mes… Is het grootse van deze daad niet te groots voor ons? Zijn wij nu niet eenvoudigweg verplicht zelf goden te worden?” Ziedaar de tragedie van Nietzsche, die er waanzinnig van geworden is en velen na hem. Helaas leven velen in dezelfde waanzin zonder er zich van bewust te zijn.

Vorige week kwam een moslima vertellen dat ze depressief was en de zin van haar leven mist. Ik heb haar de eenvoudigste waarheden uit het christelijk geloof meegedeeld: dat God Schepper is en dat Hij Liefde is, dat Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld opdat wij in zijn liefde en leven zouden delen. Hij heeft ons geschapen om bemind te worden en te beminnen en om eens volkomen gelukkig te zijn in Hem. Ze luisterde met open mond. Ik gaf haar het Evangelie om daarin elke dag een gedeelte te overwegen. Twee dagen later kwam ze terug en ze straalde.

Onze beschaving is als een enorme bazaar, barstensvol met eindeloze rijen blinkende producten die ons hoofd op hol brengen. In een Middeleeuwse kathedraal is alles geordend naar het centrum: een enorm kruis, een altaar en een tabernakel met het Allerheiligste Sacrament. Dit alles wordt omkaderd door de prachtigste kunstwerken. Een kwartier daar neerzitten en genieten is meer waard dan een lange therapie. En het is bovendien gratis. De kostbaarste waarden zoals het leven zelf, de liefde, de innerlijke rust en het diepe geluk zijn gratis. Als onze samenleving niet ophoudt met het trachten te doden van God, Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk, zullen de mensen in een steeds pijnlijkere leegte en ongeluk wegzinken. Aan ons de keuze. Het wordt tijd dat we het echte taboe durven doorbreken.

Acht eeuwen vreedzaam samenleven in Andalusië, ’n vergulde mythe

Andalusië met zijn hoofdstad Sevilla is de zuidelijke en dichtst bevolkte regio van Spanje met een bevolking ongeveer zoals van België. Geschiedkundig is Andalusië vooral bekend omdat het bijna acht eeuwen onder islamitische overheersing leefde. Het begon met de verovering door generaal Tarik ibn Ziyad en de stichting van het kalifaat van Cordoba en eindigde met de val van Grenada in 1492, het jaar waarin Colombus zijn eerste ontdekkingsreis naar Amerika ondernam. Deze periode wordt nog steeds vrij algemeen voorgesteld als een gouden tijdperk, waarin drie gemeenschappen harmonieus met elkaar samenleefden: moslims, christenen en joden. Bovendien wordt deze periode door sommigen gezien als de ideale samenleving voor het Frankrijk van de nabije toekomst. Nog even geduld, zo menen ze, en Frankrijk gaat een gouden periode tegemoet waarbij moslims in harmonie samenleven met christenen en joden.

Voor de video van de “razende pastoor” (Curé Enragé) is dit meer dan een brug te ver. Hij legt uit dat die acht eeuwen in Andalusië in feite een tijd was van onverdraagzaamheid, geweld, lijden en conflict. 1% van de bevolking bestond uit de heersende moslims, die leefden van slaven en polygamie. Christenen en joden waren minderwaardige burgers, moesten zich zo ook gedragen en taks betalen. Wie dit niet kon, moest vluchten. Dat de Griekse filosofie herontdekt werd, was aan christenen te danken. Overigens leefden de drie gemeenschap gesloten op zichzelf. De islamitische overheersing betekende een vernietiging van het rijk van de Visigoten en was een culturele regressie op alle terreinen. Dat deze periode nog steeds beschouwd wordt als een gouden periode van harmonisch samenleven maakt onze pastoor kwaad. Hij verwijst hierbij naar een aantal degelijke historische studies: Alessandro VANOLI, La Spagna delle tre culture Ebrei, cristiani e mulsulmani tra storia e mito, Viella, 2015. Dario FERNANDES-MORERA, Chrétiens, Juifs et musulmans dans al-Andalus. Mythes et réalités de l’Espagne islamique, Godefroy, 2018. Serafin FRANJUL, Al-Andalus, l’invention d’un mythe. La réalité de l’Espagne islamique, l’Artilleur, 2017 (https://www.lesalonbeige.fr/le-mythe-de-lespagne-musulmane/)

En dit nog

Nog een foto van het bezoek van pastoor Elias Zahlaoui aan de TV ploeg met rechts de hoofdacteur uit de film

“Kaars van de morgenster”, maken en inpakken
Gaten dichten
Granaatappelbomen, 1 rij binnen de kleine tuin
2 lange rijen buiten

Syrisch-orthodoxe gelovigen uit Damascus en elders.
De patriarch (links), drie bisschoppen, ‘ 5-tal priesters
 • Bron: P. Daniel XIV/36 Vrijdag 13 september 2019
identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “Zelfdoding: het echte taboe doorbreken. Niet de zin van een therapie, maar de therapie van de zin van het leven.

 1. Wij, als gelovigen, moeten inderdaad veel bidden voor de jongeren. Vooral voor kwetsbare jongeren en vooral voor de jongeren die we kennen!
  Bidden volgens de leerschool van OLVrouw van Fatima: tientje bidden + offertje of ingegeven versterving.
  Vragen dat Onze Hemelse Moeder ook voor deze persoon in kwestie zou willen bidden.
  We moeten ook solidair zijn met onze dierbare overledenen en voor hen bidden.
  We moeten bidden voor vrede. Voor onze medechristenen in nood en oorlog en ellende.
  En bidden dat onze geliefde kerk geen slechte wendingen neemt ( er is heden een oproep van Cardinaal Burke en Mgr Schneider om vanaf nu tot eind oktober te bidden ivm amazone synode)

 2. Zelfdoding is een erg complex probleem. Het Europees sociaal paradigma is uitgeput zoals een akker waarop teveel is geteeld en die enkel schrale, onrijpende oogsten voortbrengt.
  Er zal vernieuwing moeten komen van buitenaf.

 3. Er bestaat een telefoondienst die je kunt opbellen “voor als je donkere gedachten hebt” (nr. 1813). Maar ik vraag me af of je als vrijwilliger (die op de mensen moet inpraten) bij die dienst mag afkomen met een of andere religieuze gedachte, bij wijze van zingeving. Ik vermoed van niet. En net daar vind je zingeving : door je leven op God te richten.

 4. Het gaat eigenlijk over God ziet je graag, en je mag zijn wie ge zijt.
  De oorzaak van veel problemen ligt volgens mij in moeilijke communicatie . Weinig mensen kunnen goed communiceren , luisteren, proberen mekaar te begrijpen en goed inspelen op mekaar , op evenwaardige basis. Dat is een leerschool , waar weinig mensen aan werken.
  Er is ook soms een generatiekloof. Onze generatie moest luisteren en gehoorzamen , de jongeren hebben leren voor hunzelf opkomen, maar goed communiceren is voor velen moeilijk., maar nodig om eenzaamheid te doorbreken. En met dingen te verbieden en schuldgevoelens te geven , komt men niet ver. Mensen hebben het recht op een eigen mening, maar moeten die kunnen delen en erover praten , om tot een goede oplossing te komen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht