Omstreden theatermaker Milo Rau plant Jezus-film in Italiaanse migratiecontext

Foto: NTGent

De Gentse theatermaker, Milo Rau, ook bekend om zijn omstreden “Lam Gods”, waarbij hij kinderen live naar een vrijend paar liet kijken, is nu van plan om een film te draaien rond het leven van Jezus. Het gaat om een modern passieverhaal met als titel “Rivolta della Dignita- The New Gospel”.

De bedoeling is om de “sociaal-revolutionaire mythe van de Jezusbeweging”, aldus Milo Rau zelf,  te herschrijven en te transplanteren naar de context van de half miljoen gestrande Afrikaanse migranten in de vluchtelingenkampen en ghetto’s van het Italië van Matteo Salvini. Daar zouden ze genadeloos uitgebuit worden in o.a. de fruitbouwsector, die gretig gebruik zou maken van hun goedkope arbeid. Dit gebeurt uiteraard onder het lede oog van de cynische Pontius Pilatussen van deze tijd, corrupte Italiaanse politici en maffiabazen, die zelf ook een cent willen meepikken uit de uitzichtloze situatie van gestrande migranten.

Jezus als “sociaal-revolutionaire” open grenzen-profeet

In Rau’s film zal Jezus, vertolkt door de Kameroener Yvan Sagnet, een voormalig plantagearbeider en activist, zijn apostelen rekruteren uit vluchtelingenkampen en door de agrobusiness verarmde Italiaanse boerengemeenschappen. Zoals men kan verwachten van een niet-gelovige regisseur, zal Milo Rau zijn Jezus niet voorstellen als de Zoon van God, maar als een soort revolutionaire profeet, een “feilbare mens vol tegenstrijdigheden”. 

De film is trouwens niet alleen een kunst-, maar ook een politiek project, met duidelijke eisen voor migranten om zich vrij in Europa te kunnen vestigen, degelijke huisvesting te krijgen en leegstaande panden te kunnen gebruiken. Europeanen moeten hier natuurlijk mee instemmen, want ze zijn allemaal “collectief verantwoordelijk” voor het drama van Afrika, ook al hebben ze als burger weinig vat op geo-politieke en economische beslissingen.

Een atheïst als “bijbelexpert”

Rau ziet zichzelf trouwens als een soort bijbelexpert. “Ik denk dat je alleen als atheïst de Bijbel kunt begrijpen, “ schrijft hij in de Standaard. “Want het meedogenloze aan het Nieuwe Testament is dat het de politieke situatie van de toenmalige tijd complex en ongefilterd weergeeft, ondanks alle latere correcties.” Deze sneer naar de censuur door de Katholieke Kerk doet wel een aantal vragen rijzen over de intellectuele ernst van deze zelf-verklaarde vrijzinnige expert. Hebben kijkers dan echt een boodschap aan antiklerikale clichés, met een niveau dat weinig hoger ligt dan “Dag Allemaal”? Ik begin al te geeuwen….

Migratieproblematiek als karikatuur

Ook Rau’s analyse van de 21ste eeuwse migratieproblematiek is eerder oppervlakkig en karikaturaal. Zijn film lijkt wel het zoveelste verhaal over de strijd tussen de  “arme negerkes” en “gemene blanken?“ “Jezus versus Salvini, gerechtigheid versus uitbuiting – ik denk niet dat ik ter plekke ooit zo weinig uitleg heb moeten geven bij een project,” wist Rau hierover te zeggen. Daar twijfel ik geen minuut over, want de show business teert tegenwoordig op emo-boodschappen en politieke propaganda, die ingekleed worden als entertainment. Het publiek laat dan even een traan, voelt zich vreselijk schuldig, maar loopt daarna zo snel mogelijk weer weg voor de onrealistische verwachtingen van de propagandisten. Want zelfs de meest progressieve Europeaan geeft de boterhammen van zijn eigen kinderen liever niet weg aan een buitenstaander.

En het Vaticaan stond erbij en keek ernaar….

Ondertussen is het filmproject al druk bezig. De kruisiging-scène van Rau’s Jezus film is gepland op 6 oktober in Matera. De verrijzenis-scène wordt op 10 oktober gefilmd in Rome, in aanwezigheid van Italiaanse politici en hoogwaardigheidsbekleders van het Vaticaan.  Ik vraag me af, wat deze laatsten denken van de voorstelling van Jezus als een “sociaal-revolutionaire” figuur? Wel valt de open grenzen-visie van Rau perfect samen met deze van onze progressieve Paus Franciscus. Want ook de Paus heeft zich sterk uitgesproken tegen de “globalisering van de onverschilligheid” en voor een versoepeling van de Europese migratiepolitiek. 

Open grenzen=verarming=minder naastenliefde

Over de mogelijke sociaal-economische en culturele gevolgen van deze massamigratie voor Europa werd er door onze open grenzen utopisten veel minder nagedacht. De welvarendheid, solidariteit en democratie in Europa zijn niet bij toeval ontstaan, maar vormen het resultaat van een langdurig en moeizaam proces. Dit kan niet zomaar overgedragen worden op een bevolking, die niet aan dit proces heeft deelgenomen.  Een open grenzen politiek met een onvoorwaardelijke toekenning van sociale rechten aan nieuwe migranten, zou Europa’s rijkdom in minder dan een generatie doen wegsmelten. Het gevolg is dat de solidariteit, vrijheid en veiligheid in onze maatschappij onder ernstige druk zouden staan. Laten we ons als Christenen dus niet misleiden door “sociaal-revolutionaire” propagandisten, of ze zich nu binnen of buiten de Kerk bevinden. Hun bedoeling is niet echt de promotie van de naastenliefde, maar het einde van onze Europese levenswijze, en dat kunnen we niet toelaten. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

10 commentaren op “Omstreden theatermaker Milo Rau plant Jezus-film in Italiaanse migratiecontext

 1. Dank u wel voor een kritisch en wel doordacht artikel. De kerk maakt dramatische tijden mee. De bisschoppen, zij die het volk moeten onderwijzen, zwijgen, of erger nog steunen het misleiden!

 2. Dank voor het artikel en verwittiging.
  Er gewoon niet heen gaan en er geen cent aan spenderen.
  En als mensen rekenschap vragen, dan verkondigen en belijden wij de gekruisigde Christus, de Verezene.

 3. Een modern leven van Jezus?

  Dan zal de film al zeker niet over het leven van Jezus gaan!
  Het leven van Jezus overstijgt onze eigen ik/ego en al de aardse genoegens.
  Geen aardse genoegens van seksuele lusten en genot waar kinderen op zijn toneel dan naar moeten kijken? Toont van weinig respect voor de liefde tussen man en vrouw, dat je naakt lichaam maar voor iedereen openbaar moet maken. En wij maar proberen de kinderen en onze jongeren duidelijk maken dat ze hun naakt lichaam niet op internet moeten gooien om hun te beschermen tegen het kwaad van onze wereld. Wat een hoogmoed van deze theatermaker om te zeggen dat hij het leven van Jezus gaat verfilmen!

  En als hij nu denkt dat Jezus milt zou zijn naar vluchtelingen die hun land verlaten om meer rijkdom in een ander land te vergaren, vergeet dat maar..
  Als hij nu denkt dat Jezus milt zou zijn naar mannelijke vluchtelingen, die hun vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden alleen laten, vergeet dat maar.
  Als hij nu denkt dat Jezus milt zou zijn naar vluchtelingen die hun vrouwen als voetveeg gebruiken, vergeet dat maar.
  Als hij nu denkt dat Jezus milt zou zijn mannelijke vluchtelingen, die jonge meisjes en vrouwen verkrachten in de vluchtelingen kampen of op feesten van het land waar ze verwelkomd in zijn, vergeet dat maar. enz..

  Jezus zal milt zijn als volledige gezinnen vluchten uit hun land omdat er gevaar dreigt voor eigen leven.
  Jezus zal milt zijn als mannen, jonge meisjes en vrouwen beschermen tegen het kwaad van verkrachtingen en misbruik.
  Jezus zal milt zijn voor vluchtelingen die het goede nastreven en nederig genoeg zijn om het land waar ze welkom in zijn de traditie van het land en het katholiek geloof respecteren en niet verwachten dat wij hun traditie en geloof volgen. enz..

  En hij denkt dat hij het evangelie kent als Atheïst?
  Dan zit hij er een eeuwigheid naast.
  Weer al veel geld dat hij beter zou besteed hebben aan onze armen mensen, in plaats van aan duur filmmateriaal voor onzin op het filmscherm in onze landen te projecteren.

  1. Lotje,

   Met een groot deel ben ik het gewoon met je eens. De meneer de theatermaker heeft wel heel veel gestudeerd: filosofie en nog andere vakken, dus hij weet wel wat (!), maar dat geeft hem misschien niet meteen de ‘ziel’ van de christen, zoals die bij sommigen (vooral christenen?) ontwikkeld is door onze leraren met behulp van de wijsheid van Jezus.
   Ikzelf heb het voorrecht gehad om (blijkbaar) begrippen zoals ‘rechtvaardigheid’, ‘naastenliefde’, ‘vergevingsgezindheid’ en andere eigenschappen, op school met de paplepel te hebben ingekregen. Iets waar ik dankbaar voor ben.
   Het is een levenshouding en zielevervulling die heel moeilijk is weer te geven als ik dit nu schrijf, maar het is zo. Het is ook een lust en een last tegelijkertijd. Maar het is wél de schoonheid van het zieleleven. Iets dat men niet kan begrijpen als men het niet heeft. Dus of de filmmaker aan de goede kant staat weet ik niet. Ik vrees dat het een doener is.

   Verder ben ik bang dat de film wel eens heel opruiend zou kunnen zijn voor de ‘immigranten’.
   Want: heel dat vreselijke gedoe met oorlogen, volksverplaatsingen, dood en verderf heeft oorzaken. Ze wordt betaald door partijen. En er zitten doelen achter. Doelen die egoïstisch en dom zijn, dat is niet te geloven, vanuit christelijk perspectief en vanuit mijn blik gezien.

   Ergo, als de film ten doel heeft ontrust te zaaien in een groep die toch al door vreselijk manipulatieve methoden hierheen gebracht is, dan vrees ik narigheid. Daarom verbaast het mij ook dat de clerus mee schijnt te werken eraan. Of weer niet, want zo zijn de kaarten blijkbaar verdeeld. En dan wordt het nóg triester.

   Maar, dit denk ik altijd: alles wordt aangestuurd door mensen. Waarschijnlijk heel rijke mensen die nóg rijker en machtiger willen worden, ook al maken ze de hele wereld kapot en stuk. Ik denk dat dit werkelijk waar is. Sommigen zijn bezweken onder de roep van de zelfzucht, het egoïsme: de macht en de rijkdom. Precies zoals Jezus verzocht werd in de woestijn, zo zijn dezen ook verzocht en hebben niet weerstaan of zijn in die situatie geboren. Ze weten dus niet beter misschien.
   Het spijt me dat ik het zo zeg, maar zo is het in mijn ogen wel een beetje, naar mijn idee en weten. Heel veel van wat er gebeurd aan narigheid op de aarde is zo te verklaren. Heel veel.

   Als een ondersteuning wat ik bedoel hier wat linkjes met o.a. een lezing van een uur waar de man uitlegt hoe de wereld (politieke) er volgens hem uitziet en waarom er zaken gebeuren zoals ze gebeuren. Heel veel wordt duidelijk, juist ook wat er op Katholiekforum vaak en veel wordt besproken, als men goed hoort wat de man zegt.

   Benjamin en anderen kijkt u ook even mee, alstublieft?

   https://www.youtube.com/watch?v=fOROJD8TVYI
   https://www.henrymakow.com/000447.html

   Met groet.

   1. En btw, men is vandaag net als gisteren weer druk bezig in Nederland om onze zon weg te nemen met vliegtuigstrepen. Dat vind ik ook al zo vreselijk. De vliegtuigen zijn niet waar te nemen op flightradar24, maar de wolken worden vandaag weer ‘gemaakt’.

  2. Beste vrienden en vriendinnen,
   Beste Lotje,
   Ik ben het helemaal met je eens en heel juist geschreven.
   Met nagels met koppen. wauw goed zo
   Wat zei heer Jezus van Atheïsten alweer, dat die voor hem niet bestaan, hij Heer Jezus verwoord het heel anders “ Ge zijt voor mij GOD of ge bent tegen mij GOD, als ge niet voor mij bent, bent ge voor de Duivel ( een Duivelskind.) en ik zal niets goeds van u verwachten.
   Dus Atheïsten bestaan voor GOD niet, het zijn Duivelsaanhangers niet meer of minder.
   Ik denk dat voor ons een hele duidelijk is voor ons Christenen.
   Daar moeten wij de heren en dames van de loge in mee rekenen, er kunnen nog mogelijke gelovigen bij zitten?
   Met andere woorden ge geloofd in GOD of in de duivel, mensen die zeggen dat ze geloven in iets dat bovennatuurlijks heerschappij – één opper wezen geloven eigenlijk wel in GOD. Maar zijn nog niet met zichzelf in het reine.
   Laat ons veel bidden voor hen die nog niet geloven, dat ze echt door de Heilige Geest worden geholpen en ik geloof daar rotsvast in.
   wie hanteert het symbool van de halve maan, juist de Duivel – Allah, daarom zeggen ook dat de koran het tegengestelde is van de Heilige Bijbel.
   daarom zijn de islamitische mensen nog niet slecht, er zijn heel veel lieve mensen bij.
   maar hun afgoddienst trek op niets en is echt vrouw onvriendelijk en dat beantwoord wel aan de duivel.
   de duivel moet totaal niets weten vrouwen en meisjes, hij haat ze en veracht ze – wat in tegenstelling is met GOD

 4. Wat mensen als Milo Rau vooral willen is ophef maken, aandacht trekken, volk trekken, en wat ze daarbij vertellen, dat steekt hem zo nauw niet. Ook al heeft Rau 20 diploma’s in de filosofie, inhoudelijk is het opletten geblazen met zulke types.

  “Ik denk dat je alleen als atheïst de Bijbel kunt begrijpen, “ aldus Rau. Denken, ja.

  1. Beste snetram,
   Er gaat ongetwijfeld veel geld naar “theatermakers”, en wat Milo Rau en consorten vertellen, dat interesseert de overheid niet speciaal. Als het er maar “vernieuwend” of iets dergelijks uit ziet, liefst met wat rare aberraties erin, dan vang je geld,

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht