Te laat de put gedempt als…

Sommige progressieve raddraaiers, zoals de oud-hoofdredacteur van Kerk en Leven, Mark Van de Voorde, maken zich plots druk over het feit dat bij de onderhandelingen over het vormen van een nieuwe Vlaamse regering, het voorstel op tafel ligt om een van de twee uren godsdienst (ook in het “katholiek onderwijs “) te schrappen en het te vervangen door een uur Nederlands of LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), naargelang de partij die het voorstelt. Hij hekelt het feit dat CD&V daar geen bezwaar tegen heeft. Personages zoals deze Van de Voorde, die steeds het traditionele katholicisme bestreden hebben en hun kritiek niet spaarden voor Paus Benedictus of aartsbisschop Leonard, voelen plots nattigheid. Zij zijn verwonderd dat zij in hun rol van goeroe afgedaan hebben en worden daar venijnig om. Niemand luistert meer naar hen en dan beginnen zij te schelden over “het rechts volksnationalisme”, met zijn “autoritaire, zelfs totalitaire neigingen”, dat aan de grondslag zou liggen van deze ontwikkeling… Pure onzin. Zij schelden op Salvini en Orban en beseffen niet dat zij alle voeling met de realiteit en met de verzuchtingen van het volk verloren hebben.

Dat het voorstel om één uur godsdienst af te schaffen veel kans maakt om aanvaard te worden, heeft alles te maken met de laksheid van de Vlaamse bisschoppen, die nog nauwelijks hun mond openen, behalve als het gaat over de opvang van illegale immigranten. Die bisschoppen hebben altijd laten betijen en hebben figuren als Lieven Boeve aangesteld, die het katholiek onderwijs willen omvormen tot een multiculturele proeffabriek, de “dialoogschool”. In de scholen van Boeve zijn steeds meer moslims en deze eisen natuurlijk ook hun les islam op, in naam van de vrijheid van godsdienst. Hierover wordt slechts zijdelings en met veel omwegen gesproken. Wie doorbreekt het taboe?

Een ander belangrijk element, is de uitholling van het vak katholieke godsdienst. De bedoeling van dit vak is de overdracht van het katholieke geloof, door de kennis ervan door te geven aan de opeenvolgende generaties. Ik ken persoonlijk een leraar, met masterdiploma zowel in theologie als in filosofie, die in een bekend college in de Vlaamse Rand werd afgedankt, omdat hij in zijn les teveel christelijke elementen belichtte! Zijn opvolger, een vriendje van de directeur, werd reeds na drie maanden de laan uitgestuurd, wegens ” zwaarwichtige feiten”. De bisschoppen zijn op de hoogte van dit soort wantoestanden, maar zij laten begaan… een bijna misdadige laksheid…

Hetzelfde gebeurt in Wallonië. De partij CDH, in de Vlaamse media nog steeds Franstalige christen-democraten genoemd (een bewuste misleiding), terwijl zij zich al jaren tot “Centre des humanistes” omvormde, heeft nu besloten over ethische kwesties, zoals abortus of “homo-huwelijk” geen enkele partijlijn meer op te leggen. Iedereen is vrij te stemmen zoals hij het wil. Daarmee komt er een einde aan de christelijke binding van die partij en wordt meteen haar oorspronkelijke identiteit volledig weggevaagd. De Waalse bisschoppen zwijgen in alle toonaarden.

De Waalse Parti socialiste, een partij met een autoritaire denk- en werkwijze, die rechtstreeks uit de jaren dertig lijkt te komen, wil abortus helemaal uit de strafwet halen. De Franstalige tegenhanger van onze Van de Voorde, de jezuïet Charles Delhez, gewezen hoofdredacteur van Dimanche (het franstalige Kerk en Leven) en eveneens gekend om zijn zeer progressieve denkbeelden en zijn vijandigheid tegen Benedictus en Leonard, had het aangedurfd om in een opiniestuk in de krant La Libre “zijn lieve socialistische vrienden” te vragen om het drama van abortus toch niet te banaliseren. Daarop hebben vier gekende vrouwen, boegbeelden van de parti socialiste, in dezelfde krant een openlijke aanval ingezet tegen Delhez. Zij weigeren abortus als een falen te beschouwen en verklaren dat “het recht om abortus te beschermen en te verbeteren, gewoon de bescherming is van de vrouwenrechten en hun vrijheid”. Zijn “lieve socialistische vriendinnen” schelden hem de huid vol en verwijten hem zijn paternalisme en zijn culpabiliserende benadering van de seksualiteit.

Daar blijft het niet bij. Delhez had in zijn artikel vermeld dat hij een ervaring had van meer dan tien jaar als professor aan de universiteit van Namen (Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix), waar ook veel Nederlandstaligen gestudeerd hebben, omdat zij in de waan leefden of leven, dat daar nog een degelijk onderwijs verstrekt wordt, op Ignatiaanse basis…Ook daar kreeg hij het deksel op de neus…Het professorenkorps uitte zijn verontwaardiging over het feit dat hij het aangedurfd had dit te vermelden en de rector zag zich genoodzaakt te verduidelijken dat de mening van Charles Delhez zeker die van de universiteit niet weergeeft… Ook hier zwijgen de bisschoppen.

Twee taalgemeenschappen, twee democratieën, éénzelfde crisis van het katholicisme, met dezelfde neerwaartse spiraal, de zelfvernietiging en het immobilisme van de Kerkelijke gezagsdragers. Maar ook met hetzelfde misprijzen, waarmee degenen die in de Kerk het vuur opnieuw willen aanwakkeren, als conservatieven en “verkrampten” worden opzij geschoven. Kijk maar naar de Fraterniteit van de Heilige apostelen…

Te laat de put gedempt, als het kalf verdronken is…

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Te laat de put gedempt als…

 1. Goed artikel. Bisschoppen die zich altijd weggestopt hebben (behalve Mgr. Léonard), godsdienstlessen die eigenlijk geen godsdienstlessen waren, rare visies op het geloof toelaten of verkondigen, enzovoort. En nu misbaar maken dat godsdienst irrelevant wordt …

  1. Toen ik voorzitter was van de parochieraad, onder de vorige pastoor, introduceerde ik mmv de pastoor een maandelijkse aanbidding met drie intenties : meer roepingen, de terugkeer van de jeugd en de jong volwassenen naar de Kerk en de heiligheid van de pastoor. Ik werd toen ronduit uitgelachen door de leken-secretaris van de parochiefederatie, mbt het laatste punt. “Dat is niet meer van deze tijd”, zei hij mij.
   Hij had helaas gelijk, wat evident blijkt wanneer men bovenstaand artikel leest.
   Nu er sedert een jaar een nieuwe pastoor is, zijn de parochieraden en de aanbidding afgeschaft.

 2. ☩JMJ☩

  Naast het onderwerp, maar in het artikel “In the Amazon Married Deacons Are Already Saying Mass. And the Pope Knows It” (10 september 2019) van Sandro Magister wordt een bewering van een bergogliaanse priester, Giovanni Nicolini, besproken volgens dewelke diakenen reeds missen aan het simuleren zijn in de Amazoneregio met de steun van Paus Franciscus. Voor degenen die het niet weten: “Missen” die door diakenen gelezen worden zijn sacramenteel ongeldig; de transsubstantiatie geschiedt daar niet.

  Oktober komt dichterbij…

  1. Heet van de naald ( vandaag donderdag 12 sep)
   Een reaktie van Kardinaal Burke en Mgr Schneider over de Amazone synode

   The six errors are:

   ● an implicit pantheism identifying God with nature and the universe

   ● the notion that paganism is a source of Divine Revelation and an alternative pathway to salvation

   ● the idea that natives already received divine revelation and that the Church in the Amazon needs a missionary and pastoral “conversion”

   ● granting ministries to women and turning married local chieftains into second-class priests

   ● considering man as a mere link in nature’s ecological chain and economic development as an aggression against ‘Mother Earth’

   ● calling for an “integral ecological conversion” which includes the adoption of the collective social model of natives where individual personality and freedom are undermined.

 3. We kunnen ons druk maken over de kerk hier in België, ik doe het ook, maar ik denk vaak aan wat een diaken mij ooit zei: “de kerk hier in Vlaanderen is dood Bart, dood.
  Als een kardinaal de deur sluit voor goede priesters en de deur wijd opent voor sodomieten en zijn waardering voor hun ontucht openbaar uitspreekt is ze nog doder dan dood. Sorry, maar ik blijf het herhalen, zo geafronteerd dat ik ben hierom.

 4. De clerus hier heeft de paus aan hun kant. Die heeft onlangs gezegd dat hij ook niet houdt van die jonge “rigide” priesters. Ik begin haast te geloven dat deze paus de wegbereider is van een kwalijk voorspeld personage. Anders begrijp ik zijn handelswijze niet.

 5. Men moet maar eens op de site van kerknet gaan surfen om vast te stellen dat het idem dito ‘kerk en leven ‘ is. Hier en daar eens een goed artikel ( het dient erkend te worden) maar het gros is toch maar zoutloos.
  De laatste keer dat ik eens deze zoutloze site gekeken heb, was een artikel over hoe de zanger Belcanto zijn zondag doorbracht . Tjong tjonge , wat zetten ze toch op deze site!

  En het college van de B bischoppen met een laffe De Kesel aan het hoofd zal niet beter komen. Wat deze man al kapot gedaan heeft in het Brusselse / wat deze man bezield heeft om een Griekse scheve vertaling v h Onze Vader door te drukken… Tjonge, tjonge. Wie vraagt er nu aan God om niet beproefd te worden ? Iedereen wordt toch beproefd in dit tranendal.
  (( gekukkiglijk heb ik toch al een paar gebedsgroepen gezien en gehoord waar ze terug de ‘juiste’ Onze Vader bidden. Stilletjes aan wordt het gelovig volk wakker ))

  Het gaar zeer slecht met onze geliefde katholieke kerk van Jezus de Nazareer, Deum de Deo, Lumen de Lumine
  . Zeeeeer slecht. En niet in het minst door Bergoglio en diens trawanten, en niet in het minst door een zeer verarmde liturgie opgelegd door Vat II. En de Amazone tsunami moet inderdaad nog komen.

 6. Moesten we allemaal het christen zijn en het Godsbesef uitdragen, uitstralen en beleven en op een echte niet fanatieke manier doorgeven dan zouden we minder vrees hebben voor extremistische godsdiensten.
  Een zwak dier in de brousse zal rapper aangevallen worden door een roofdier. Laten we beginnen met onszelf te herbronnen en laten we ophouden met alle schuld bij de andere te leggen. Je hebt gelijk er is veel te zeggen over de leiding in de kerk, die soms bij grote vraagstukken geen christelijk standpunt durven in te nemen. Verander de wereld begin bij uzelf en maak u sterk door Jezus van Nazareth te volgen. Echt diep gelovig zijn is de beste therapie voor allen maatschappelijke problemen die op ons afkomen. Laten we de priester in het dorp of stad bijstaan en hem helpen echt priester te zijn maar geen ambtenaar van het instituut de kerk.

  Van harte

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht