Waarom mannen niet graag naar de kerk gaan….

Hoewel de Katholieke Kerk door buitenstaanders vaak gezien wordt als een mannelijk bastion, is de kans groot dat je bij de wekelijkse zondagsmis meer vrouwen dan mannen tegen het lijf loopt. Dit heeft o.a. te maken met de vergrijzing binnen de Katholieke gemeenschap (vrouwen leven langer dan mannen). Maar ook bij de jongere generatie zie je een belangrijk onevenwicht tussen de geslachten ten voordele van meisjes en vrouwen. Dit onevenwicht heeft ingrijpende gevolgen voor de Christelijke huwelijken en priesterroepingen van de toekomst. Het maakt de Katholieke gemeenschap bovendien extra kwetsbaar, wanneer ze in concurrentie treedt met de Islam, een religie die vooral op mannen gericht is.

Religieuze betrokkenheid per geslacht – Christendom en Islam – Bron: Pew

Bruid van Christus, of de zoektocht naar “een gelukkige relatie met een geweldige man”

In zijn book “The Church impotent”, schrijft Dr. Leon J. Podles dat de “vervrouwelijking” van de Katholieke Kerk al een paar honderden jaren oud is. Deze werd o.a. veroorzaakt door de sterke beleving van het mysticisme rond de Kerk als bruid van Christus tijdens de 12-14 de eeuw. Onder de invloed van de H. Bernardus van Clairvaux begonnen heel wat vrouwelijke mystici hun rol als bruid van Christus niet alleen collectief, maar ook individueel te beleven.  Een voorbeeld hiervan is de Duitse zuster Margareta Ebna (1291-1351), die haar mystieke extasen als bruid van Christus op een vrij plastische manier beschreef. 

Ook later, in Protestantse kringen, legde men een grote nadruk op het “huwelijk van de Kerk met Christus”. Hierdoor werd het vrouwelijke relationele model, en de daaruit voortvloeiende “persoonlijke relatie” met Jezus, een belangrijk aspect van de geloofsbeleving binnen de Reformatie.  Volgens David Murrow, auteur van Why Men Hate Going to Church, draaide het geloof door deze vrouwelijke invloed niet langer rond “het redden van de wereld, maar rond het vinden van een gelukkige relatie met een geweldige man”. Deze typisch vrouwelijke aspiratie, zou niet compatibel zijn met het psyche van heteroseksuele mannen, aldus Murrow. Mannen zouden zich vooral herkennen in waarden zoals heldenmoed, opoffering en strijd in het publieke domein, wat in contrast staat met de “vrouwelijke” waarden van het “bruidsschap”, zoals liefde, bescherming, troost, gehoorzaamheid, ontvankelijkheid en introspectie in het private domein. Het nastreven van een intieme relatie met een andere man, zelfs als het om de Messias gaat, is m.a.w.  voor heteroseksuele mannen helemaal niet evident.

19de eeuw: urenlange arbeid verjaagt mannen uit de Christelijke gemeenschap

Tijdens de industriële revolutie in de 19de eeuw, toen mannen niet langer actief waren in de huisnijverheid maar urenlang buitenshuis gingen werken, werd de invloed van vrouwen nog dominanter in de Christelijke geloofswereld. Er ontstond een middenklasse met huisvrouwen, die tijd hadden om zich te wijden aan het parochiale leven, waardoor de Kerk een vrouwelijk domein werd. Preken werden vaak gefocust op de problemen van vrouwen. Er ontstonden vriendschapsrelaties tussen de dames van de burgerij en Mijnheer Pastoor, die wel vaker bij hen op de koffie kwam. Over het algemeen waren pastoors eerder zachtere mannen, met een oor voor vrouwelijke problemen. Door de oververtegenwoordiging van dit type mannen in seminaries, werd de priesterroeping minder aantrekkelijk voor mannen met een “virieler” profiel.  

Clerici hebben minder testosteron

Het fenomeen van de “verwijfde” pastoor of dominee is ook vandaag nog relevant and werd bevestigd door onderzoek.  Volgens een recente paper door Dabbs, de la Rue en Williams zouden priesters en dominees minder testosteron produceren dan gemiddelde mannen. Dit zou afstotend werken voor de mannelijke kerkganger. Murrow citeerde hierbij D. Michael Lindsay, auteur van “Faith in the Halls of Power”: “De voornaamste reden waarom succesvolle mannen niet naar de kerk gaan, is dat ze de pastor niet respecteren…Respect voor de pastor is de voorspellende factor bij uitstek, om uit te maken of een man actief wordt in de kerk of niet.”

Ook buiten de clerus, zijn er volgens David Murrow vandaag in de Kerk nog nauwelijks sterke mannelijke rolmodellen te vinden. De meeste catechisten zijn vrouwen. Andere lekenvrijwilligers zijn voornamelijk vrouwen of mannen van het zachtere type. Dit maakt de Kerk onaantrekkelijk voor de gemiddelde heteroseksuele man: “Jongens houden van helden, en deze helden vinden ze niet in een zondagsschool die bemand wordt door vrouwen,” aldus Murrow.

Meer mannelijkheid in de Kerk: een noodzaak?

Het is uiteraard niet de bedoeling om vrouwelijke gelovigen of hun trouwe bijdragen tot de Kerk minder te gaan waarderen. Integendeel, vrouwen spelen een essentiële en onvervangbare rol in de Kerk en maatschappij. Wat we wel nodig hebben is een correct evenwicht tussen de geslachten, zodat onze gemeenschap op gezonde wijze kan voortbestaan. De Kerk moet alle gelovigen kunnen aanspreken en niet enkel één subgroep binnen onze gemeenschap. Daarom lijkt het me aangewezen om anders te gaan communiceren, zodat zowel mannen als vrouwen zich betrokken voelen. 

Hier zijn een paar mogelijkheden:

 1. Evolueren naar een directere vorm van communicatie en actie

Mannen en vrouwen drukken zich anders uit. Terwijl vrouwen (en “zachtere” mannen) vaker een indirecte, niet confronterende, verzoenende taal spreken, verkiezen “virielere” mannen een directe boodschap, ook als deze confronterend is. De communicatie in de Kerk moet dus duidelijker afgelijnd worden. Men moet een kat een kat durven noemen, zonder zich, à la Godfried Daneels, te verliezen in oneindige grijswaarden. Loopt er iets fout? Dan moet dit ook aangepakt worden, het liefst zonder poespas. 

2. Meer nadruk op de “heldhaftige” aspecten van het geloof

Het vroege Christendom was er één van moed en heldhaftigheid. De huidige Kerk is er één van voorzichtigheid en tekort aan ruggengraat. Dit spreekt geen kat meer aan. Een geloof zonder passie en strijd voor haar waarden, is een geloof dat niet meer relevant is. De Kerk moet dus opnieuw naar buiten komen, met een confronterende en desnoods politiek incorrecte taal, die een weerwoord biedt tegen de hedendaagse decadentie. 

3. “Verwijfde” pastoorkes: verman u!

Ik vraag me soms af, wie onze arme seminaristen aanleert om met zulke suikerige, hoge stemmetjes te preken of angst te hebben voor de vragen van de gelovigen.  Weg daarmee, zou ik zeggen! Beste priesters, het is perfect in orde om met een normale stem te preken. Hou de inhoud kort, maar relevant en krachtig. Wees betrokken, luister naar de bezorgdheden van uw parochianen en spreek uw mening op assertieve wijze uit als een echte man. Vergeet niet: als priester moet u eerst en vooral een herder en inspirerend voorbeeld zijn.

4. Een Christelijke mannenbeweging 

We hebben voor Christelijke vrouwen in onze Kerk al de KAV (nu Femma). Waarom dan geen Christelijke mannenbeweging, gesneden op de leest van het mannelijke interesseveld? Het feit alleen al, dat er geen mannenbeweging bestaat in onze plaatselijke Kerk, wijst op het tekort aan erkenning voor de belangrijke rol van mannen in het gezin, de gemeenschap en bredere maatschappij. Mannen zijn vandaag aan herbronning toe. Hiervoor moeten ze de nodige ruimte krijgen, zonder vooroordelen of misplaatst seksisme. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

50 commentaren op “Waarom mannen niet graag naar de kerk gaan….

 1. Interessant artikel, ik ben ook een man en ik kan de titel goed begrijpen, er zou wat meer leven moeten komen in de kerkdiensten, en voor de jongeren zijn de kerkdiensten saai !! . Dat vrouwen meer in de kerk zitten is dan weer normaal , ze willen overal hun zegje doen!!

  1. Over mannen- en vrouwentaken kan men van alles te berde brengen. Zeker is dat men – naar goed katholiek gebruik – zich niet te buiten moet gaan aan allerlei ongefundeerde speculaties (of direct de bovennatuur erin betrekken), maar eerst de natuurlijke dimensie moet uitputten. Men moet dus beginnen (maar niet eindigen) met DNA, hormonen, breinverschillen en (mogelijk) daarop te herleiden gedragseffecten. Dit alles om een hoop geleuter te voorkomen. En dan zijn er nog de vanuit de omgeving komende eisen, zoals de ‘plichten van de staat’ waardoor een huisvader voorrang moet geven aan zijn werk teneinde zijn gezin in leven te houden, desnoods ten koste van enig misbezoek.

 2. ☩JMJ☩

  Citaat Katharina Gabriels: “Ik vraag me soms af, wie onze arme seminaristen aanleert om met zulke suikerige, hoge stemmetjes te preken of angst te hebben voor de vragen van de gelovigen. Weg daarmee, zou ik zeggen! Beste priesters, het is perfect in orde om met een normale stem te preken.”

  Die pieperige lispelstemmekes zijn inderdaad om krampen van te krijgen, maar helaas worden viriele persoonlijkheden doelbewust geweerd sinds de aanvang van de post-conciliaire tijd; echte roepingen worden verstikt, en manipuleerbare, onstabiele geesten worden geselecteerd. Dat wordt gedaan met de gecalculeerde intentie om schade toe te brengen aan de Kerk van binnenuit. Ook is de novus-ordo-ritus zwaar feminiserend, en van de vroegere spartaanse priesterdiscipline schiet er in moderne seminaries niets over. De tridentijnse weg is de enige weg voor jonge aspiranten tot het priesterschap.

  Ook de bredere bevolking is echter zwaar gefeminiseerd. Dit is ook zichtbaar bij discussie op het internet; het internet zit vol met enkelbijters die zich zeer narcistisch gedragen wanneer zij de hitte van de polemiek voelen, alsof hun personen de centrale thema’s van de gesprekken zouden zijn.

  In de middeleeuwen hadden bisschoppen dikwijls naast geestelijke macht ook temporale macht en voerden zij legers aan ter militaire verdediging van hun domeinen; janetten zouden dat simpelweg niet uithouden. Ook werd de vereniging van het monastieke leven met het ridderschap niet geschuwd; de monnik-soldaat stond in zeer hoog aanzien.

 3. Katharina, nog nooit gehoord van KWB en Landelijke Gilde. In onze parochie duidelijk christelijk geëngageerd. KWB organiseert jaarlijks een eucharistieviering en de Landelijjke Gilde begint haar bijeenkomsten steevast met gebed en bezinning.

  Benjamin, kandidaat priesters worden wel degelijk gescreend. Wie zich aanbiedt, is niet altijd geschikt. De Tridentijnse ritus zal de roepingencrisis niet oplossen. De Kerk is geen museum. Zij leeft niet in het verleden maar in het heden en in de toekomst. Alleen als zij zich verder moderniseert heeft zij toekomst. Het verleden spreekt de mensen niet meer aan.

  1. Beste Samuel, Hoeveel kandidaat-priesters hebben de Vlaamse bisschoppen dit gescreend? Eén?

   Trouwens een slap artikel. De geloofscrisis was natuurlijk al bezig, maar het Tweede Vaticaans Concilie was de katalysator.

   1. Ik weet niet waar gij in de landelijke gilde zijt… Bijeenkomst met bezinning en gebed???
    Ik ben er van miserie uitgegaan. Veel gezever over geld, politiek, wie wie in ’t zak gezet heeft en welke gronden er weer verkaveld worden. (En welke boerenzonen er dus weer langs de kassa mogen passeren). En verder vooral veel pinten drinken. Kookavond, vergadering, teerfeest, tractorwijding… Zuipen maar!.

    Katholiek… Laat me niet lachen. Ik vraag me af of gij überhaupt nog beseft wat écht Katholiek is? Een kerk die zich ‘moderniseert’ is ten dode opgeschreven.

    Kijk eens naar landen waar het Christendom en het Katholiscisme nog steeds écht leeft. Geen enkel van die landen heeft een ‘moderne meeloperij mentaliteit’ hoor.

    Ge moet echt dringend uw nieuwe testament nog es boven halen en het evangelie lezen. En daarna de handelingen en de brieven van de apostelen. En lees wat Christus en nadien zijn leerlingen schreven over ‘met den tijd meegaan’.
    In welke ‘modernistische’ parochie zie jij nog jongeren in de Kerk? Nee hé, ook hier niet, met onze hippe bij den tijdse pastoor. Hij kan dan wel naar hun scouts en chiro fuiven gaan, zij komen niet naar zijn kerk hoor…

    Misschien eens en artikeltje lezen over de bedevaart Paris-Chartres? 20.000 jongeren die knielend de communie op de tong ontvangen en onderweg de rozenkrans bidden? DAT is de toekomst. Een andere is er niet voor de Kerk.

    Zoals ik al eerder hier schreef. Wij hebben dringen nood aan Benedictussen, Pastoors van Ars, Pater Pio’s. Zij moesten van geen modernisering weten, meer nog, zij gruwden hier van. De weg naar heiligheid is niet voor modernisten. Daar zijn zij veel te slap en te zeikerig voor.

    En stel je voor dat ze dan na de mis geen koffie of porto meer mogen drinken in het huis van God, alsof het een café was…

    Dus als je zegt: “Het verleden spreekt de mensen niet meer aan”, spreek dan voor jezelf.

    PS: Het evangelie is 2000 jaar oud, afschaffen maar? Zooo ouderwets en “in het verleden”…

    1. Het is erg jammer dat onze bisschoppen via de scholen geen reclame maken voor de bedevaart van Parijs naar Chartres. Die spreekt inderdaad veel jongeren aan. Het geloof wordt er ernstig beleefd: gericht op het kijken in eigen hart, het besef van zijn eeuwige bestemming, het onderscheid tussen goed en kwaad en het opnemen van individuele verantwoordelijkheid. Bisschop Léonard stond er helemaal achter en ging er zelfs voor in een Tridentijnse mis.

     1. Het probleem voor de bisschoppen is dat het typisch Vaticanum II geïnspireerde Neo-Catechumenaat met gemak dergelijke getallen haalt bij haar manifestaties. Moeten ze dat dan ook niet aanprijzen?

     2. @ Yukio,
      Uw beweringen zijn vrijblijvend. Het neo-catechumenaat is in Vlaanderen en Nederland onbestaande. Het is een anti-katholiek, veeleisend, zionistisch-christelijk, evangelisch clubje, dat alleen maar ‘katholiek’ lijkt door zijn enigszins merkwaardig vormgegeven biechtpraktijk en opportunistische relatie met de paus. Alles draait er om ‘de gemeenschap’ en de ‘verantwoordelijken.’ Een zonde begaat men dan ook niet tegenover God (want die is te groot om beledigd te kunnen worden), maar tegenover de gemeenschap! En ja, ze vissen in het publiek van de Kerk, dus ze bekeren geen heidenen. Ze bekeren katholieken. Kortom, het is een schismatieke kerk binnen de Kerk. Zijn ook hier en daar in de wereld door plaatselijke bisschoppen verboden!

      Kiko zelf gelooft niet in de tegenwoordigheid van Christus in het H.Misoffer. Hij gelooft dat de verrijzenis iets was in de ‘mind’ van de Apostelen. In die zin zal hij wel populair zijn bij bepaalde neo-modernistische ‘bisschoppen’. De gehele geschiedenis van Kerk, dus sowieso de Middeleeuwen zijn voor het neo-catechumenaat van nul en generlei waarde. Het is een pure vrucht van Vaticanum II. Ze zijn dan ook tegen orthodoxie, dus tegen de Katholieke Kerk van bijna 2000 jaar ‘met haar regeltjes.’

      Net zoals de getuigen van Jehova heeft het neo-catechumenaat wel enig succes in de wereld (maar niet in Vlaanderen en Nederland), maar het zal de conciliaire Kerk niet redden. Want het is deel van het probleem.

     3. @ Bas Houben
      Wat u schrijft over het neo-cat klopt als een bus. Weet ik zelf maar al te goed want ik heb er jaren ingezeten. Waar het om gaat is dat sommigen hier veel verwachten van het teken van de pelgrimstocht Parijs/Chartres (en invers). Hetzelfde succes boekt het neo-catechumenaat met haar manifestaties. Dus dat kan tegenover elkaar weggestreept worden. Mijn bewering is dat zowel de Vaticanum-II fans (m.n. de Duitse bisschoppen) zowel als de reactionaire katholieken niets betekenen voor de Kerk. Zijn doodlopende wegen. Bovendien moet al het rotte hout eerst volledig gesaneerd worden. In de VS is uit onderzoek gebleken dat 80 procent van de katholieken niet in de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament des altaars geloven. Die zijn dus niet katholiek maar worden wel als zodanig meegenomen in de statistieken. Dit geeft een volledig verkeerd beeld van de werkelijkheid. Neen de grote ineenstorting van de Westerse Liberaal-democratie en de katholieke Kerk moet nog komen. Alleen van de Kerk is zeker dat poorten van de hel weggesleept zal worden (dat is ons geloof)

  2. Uiteraard ken ik de KWB, maar in hoeverre is deze nog Christelijk, dynamisch en mee met de tijd? Dat is ten zeerste de vraag… De oplossingen van gisteren zijn niet langer deze van vandaag….

  3. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt (Openbaring 1:4) De Kerk leeft door de Heilige Geest zowel in het verleden als in het heden als in de toekomst.

   In de Heilige Mis staan wij mystiek bij het Kruis alwaar Jezus Christus zichzelf – door de handen van de priester – offert aan de Vader. In zijn wezen is dit in elke Mis zo, maar de Tridentijnse Mis – die altijd ad orientem opgedragen wordt – brengt dit perfect tot uiting.

   Jezus leidt ons naar het Koninkrijk der Hemelen. Wij volgen Hem. Jezus Christus is ook de Hogepriester (Hebr. 9) Hij gaat op naar het altaar van God (Psalm 42/43) Hij bidt allereerst tot Zijn hemelse Vader. Dan keert hij zich tot ons om ons te zegenen en om ons te onderrichten.

   Maar daarna gaat Hij op naar Golgotha. Alleen Maria en een apostel (bisschop, priester) staan hem bij. (Johannes 19:26-27) Zijn bekenden, ook de vrouwen, staan op een afstand toe te zien. (Lucas 23:49, Exodus 19:12)

   Hij wordt verheven op het Kruis. Nu is alles volbracht. Jezus buigt het hoofd en geeft de geest. (Johannes 19:30) Dit is Zijn Lichaam. En dat is Zijn bloed. (Johannes 19:34)

   Als wij Hem zien, vallen wij als dood voor Zijn voeten (Openbaring 1:17) Hij was dood, maar zie: Hij leeft in de eeuwen der eeuwen (Openbaring 1:18)

   Jezus is het Brood des Levens dat uit de Hemel is nedergedaald. (Johannes 6:22-71) Wie van dit ‘brood’ wil eten, moet zichzelf eerst onderzoeken. Anders bezondigt hij zich aan het Lichaam des Heren! (1 Kor. 11:23-34)

   Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Enigegeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid (Johannes 1:14)

 4. Dat de Traditie geen “mannelijke” seminaristen zou trekken, is natuurlijk nonsens. De mannelijke kant heeft niets te maken met de “vervrouwelijking” van het mannelijke NOM priestergilde. Het uitgangspunt van dit artikel wordt niet bestreden, maar wel de oorzaak.
  Het punt is dat de NOM Kerk geen toekomst biedt. De NOM Kerk is een heilloze weg. Zij biedt geen uitdaging. Mannen hebben ambitie en een instinctief inzicht in wat toekomst biedt en welke richting niet. Daarom zijn de traditionele priesterbroederschappen wel succesvol in het vullen van de seminaries. Daar ligt de toekomst, daar ligt de missie, en daar kan vanuit het diepste wezen, strijd worden geleverd en zowel de Traditie worden verdedigd, als de decadente NOM en de satanische wereld orde worden bestreden. Strijd en uitdaging trekken mannen aan. Vrouwen willen zelfs het onverzoenbare verzoenen, uit sentiment. Dialoog, verzoening en eindeloze gesprekken zijn hun terrein.
  In het bedrijfsleven of in de politiek, zijn vrouwen op verantwoordelijke posten, eerder een ramp. Niet crisis bestendig, zonder visie, kunnen zij geen knopen doorhakken, noch richting aangeven, noch voet bij stuk houden. Voor mannen ligt daar de uitdaging. Zij hebben toekomst visie, met oog voor de lange termijn. Zij willen het uitvechten. Ook de traditionele priesters die ik persoonlijk ken in NL , in Frankrijk en in de VS, zijn allemaal kerels, zij weten waarvoor zij staan, zijn vierkant gebouwd en van stavast !

  1. Een bijzonder rouwvriendelijk artikel van Van Rooyen. Zo kennen we de macho.

 5. Beste Jules van Rooyen,
  Hou maar eens op met je gedonder tegen de courante liturgie (NOM H. Missen). Je zult eens moeten gaan beseffen dat naast de Tridentijnse liturgie nu eenmaal ook de geldige Novus Ordo Missae bestaan. En of mannen minder in slaap vallen bij Latijnse teksten dan bij Nederlandse, daar heb ik mijn twijfels bij.

  Overigens, de priesterbroederschap van Lefebvre, daar zit geen heil in, ook al denk jij dat misschien omwille van hun seminaries en hun ouderwetse kleren. Iemand die zich katholiek wil noemen moet de conclusies van alle oecumenische concilies nu eenmaal met een gelovig en welwillend hart aanvaarden, en niet alle oecumenische concilies behalve het laatste.

   1. Beste Kurt,
    Ik haal Lefebvre en zijn afgescheurde “priesterbroederschap” aan omdat er op deze website nogal wat pleidooien voor gehouden worden, soms verdoken en soms openlijk. Maar wie wil deel uitmaken van de door Christus gestichte en geleide katholieke Kerk, die moet het zeker niet bij Lefebvre gaan zoeken.
    Beste groet, A. G. Stinus

    1. @ Stinus, besef je dan niet dat de post-conciliaire ‘kerk’ met haar valse mis en anti-paus zélf schismatiek is?

 6. ☩JMJ☩

  Citaat Bas Houben: “Hoeveel kandidaat-priesters hebben de Vlaamse bisschoppen dit gescreend? Eén?”

  Ik weet niet of er dit jaar nieuwe seminaristen in het Vlaams Gewest bijgekomen zijn, maar voor zover ik weet is er geen enkele priesterwijding geschied, en dat is goed ook; de moderne seminaries die de typische novusordoïde formatie geven moeten leeglopen en tridentijnse seminaries moeten groeien.

  1. Benjamin, lees wat ik schreef op 7 september 2019 om 13:15.
   Het heeft geen zin onderscheid te maken tussen wat jij noemt “NOM seminaries” (die volgens jou liefst moeten leeglopen), en “Tridentijnse seminaries”.

   Seminaries, daar worden katholieke priesters opgeleid, om het even welke ritus ze in de H. Mis zullen volgen. Je wordt als priester niet opgeleid als een ritus-propagandist. NB : Denk jij soms dat Jezus bij het Laatste Avondmaal, dat we moeten navolgen tot Jezus’ gedachtenis, in de Tridentijnse ritus bezig was ? Daar werd gewoon geen woord Latijn bij gesproken.

   1. @ Stinus, Latijn is de taal van de Katholieke Kerk. De liturgie in de volkstaal is door de Katholieke Kerk verboden. De Katholieke Kerk niet één zal als in elk dorp de mis in een andere variant van koeterwaals wordt opgedragen. Vergis je niet, Latijn werd dan misschien wel niet tijdens het Laatste Avondmaal gesproken. Echter, Latijn was wél de justitiële taal, de taal van het gerecht dat Christus tot de kruisdood op Gogatha veroordeelde. Vandaar ook de opschrift op het Kruis in het Latijn.

 7. Pater Daniël schrijft zeer mooi in het begin van zijn tekst over Syrië waar het probleem in ons Westen ligt.

  Er is maar één reden waarom de Westerling zowel man en vrouw een innerlijk leeg wezen geworden is omdat ze alleen maar meeheulen met de moderne vernietigende onzin dat ze via politiek, media, kranten, journalisten nu ook al via scholen en kerk in onze strot willen duwen.

  Oorzaak van al die onzin: innerlijke leegheid bij de westerling die ze dan snel willen opvullen met materialistische onzin, harde muziek, seks, drugs, drank, slaap, verdovende middelen enz.
  Gevolg: mannen die slapen, verwijfde priesters met piepstemmetjes, veel verslaafde, depressies, enz..

  Eén van de kwalen van deze tijd is gewoon de onwil tegenover het lijden en het offer; alles wat lastig en hard is, gaat men uit de weg. Men zoekt het genot, verlangt naar geld, naar eer, aanzien, ontspanning, luxe, de kaken staan niet stil om te eten of te praten en deze genotzucht breekt de weerstand en maakt ons geestelijk zwak en innerlijk leeg.

  Als je geen innerlijke leegheid wil en vrij wil zijn van al die wereldse onzin dan heb je iets heel anders nodig en dat is het lijden en het kruis in een heel ander perspectief gaan zien. Maar, wie wil het katholiek geloof nog zo beleven wat er op deze blog beschreven staat?
  https://katholiekgeloof.blogspot.com/2019/09/de-harde-waarheid.html
  Niet veel volgens mij, terwijl het wel innerlijk vrij maakt. Gedaan; met piepende stemmetjes, verwijfde priesters en slapende mannen in de kerk en een wereld vol met westerlingen die zich innerlijk leeg voelen.

 8. Beste Lotje, ik ben altijd weer blij jouw reacties te lezen. Reacties die er écht toe doen. Geen haarkloverij over één of ander hoogdravend theologisch detail. Maar jij weet telkens de vinger op de wonde te leggen, en hoe! Je lijkt me net als ik een “no nonsense” madam die ook met haar twee voeten midden in de wereld staat. Want men kan hier wel achter zijn klaviertje de held komen uithangen, maar het alle dagen waarmaken in het dagelijkse leven is verdomd heel andere koek. In een maatschappij die compleet van God los is. Met (vrouwelijke) collega’s die niet verder komen dan de laatste tattoo die ze laten zetten hebben, of een platvloerse bespreking van de laatste aflevering van temptation Island of de Callboys… Of mannelijke collega’s die vlakaf zeggen, als je eens een serieus onderwerp wil aansnijden: ” gast, stop eens met uw gezever, kunnen we niet gewoon wat zeveren over wijven en bier?”
  DAT is de realiteit vandaag, zoals ik hem alle dagen meemaak op de werkvloer.

  Innerlijke leegheid ten top. En het gevoel dat ik compleet alleen sta om m’n kruis te dragen. je kan niet geloven hoeveel deugd het me doet om dan jouw berichtje hier te lezen over het opnemen van je kruis. Daar waar anderen zich wel eens verliezen in voetnoten en bijzaken, weet jij telkens to the point te komen.
  Vasten. Boetedoening. Zelfverloochening. Je kruis opnemen, dag na dag…

  En waar zitten (en ik zou hier een heel hartsgrondige vloek willen plaatsen) onze priesters die deze deugden tot heiliging nog eens in de verf willen zetten?

  Inderdaad. Zeemzoet gemelk… De Kesel… Bonny… Wijlen Danneels… Waar zitten onze échte sterke mannen die niet bang zijn om hun stem te verheffen en de waarheid van het evangelie ongezouten te verkondigen?

  Niet van achter hun klavier. maar in het échte leven van alle dag!!

  1. Uw laatste regels, beste Kurt, die mannen vindt U bij de priesters van de Tridentijnse Heilige Misoffers ! Het verraad der lafbekken, de collaborateurs van hoog tot laag, vindt U bij de volgelingen van dat vervloekte V2 concilie die de waarheid hebben vervangen door de pastoraal en valse geloven een “straal van waarheid” toekennen.
   Zij zijn de valse profeten in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven. Stop met doleren, beste Kurt, en kies voor de Traditie van de Kerk van altijd.
   Vergeet nooit dat Evangelie van de boom en de vruchten, Mt. 7 : 15-20 : “Wacht U voor de valse profeten, die tot U komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. Plukt men wel druiven van doornen en distels ? Zo draagt iedere goede boom ook goede vruchten ; maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten. Iedere boom die slechte vruchten draagt zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus, zult gij ze kennen.”
   Deze tekst van het Evangelie is door de NOM Kerk gecensureerd. Miljoenen katholieken hebben deze woorden nooit gehoord of gelezen. Maar aan de slechte vruchten van het V2 concilie, kan iedere katholiek de foute kant zien, en de opper leider van de roedel gemijterde schurken, paus Bergoglio, doet er voor de aarzelingen nog een schep bovenop. U vraagt naar de bekende weg, beste Kurt. Wees een man !

   1. De taak van de Kerk is – naast het uitdelen van genademiddelen – goed en kwaad goed uit elkaar te houden. Zij doet dit via wetgeving. Dit is een mannentaak. De vrouwentaak is Care. Dus in de Kerk zijn dus – i.c. complementaire – tegenstelden verenigd. Daarom zegt men wel dat de Kerk zowel Mariaal als Petrinisch is. Tussen beide bestaat een dynamische spanning. Reactionair orthodox katholieken benadrukken het Petrinische. Vaticanum II, daarentegen, accentueert de Caritas. Beide ten onrechte. Het eerste omdat het tot Farizeïsme leidt, het tweede omdat het verweking in hand werkt. De toekomst is dan ook aan geen van beide. Alleen een Kerk die haar geloof onversneden en ongerept doorgeeft en zich daarbij aanpast aan de realiteit, zal overleven. Het laatste is gegarandeerd. Want die aanpassing aan de realiteit (waaronder het incorporeren van wetenschappelijke waarheden op het praktische vlak) is al ingeprogrammeerd door Christus. Het gaat dus om een expressie van het DNA van de Kerk. De geschiedenis van de Kerk is daarmee één lange ontvouwing van informatie die er al in gestopt is door Christus. En wel 100% volledig en correct (anders zou het geen goddelijke Openbaring zijn). Door de beperktheid van het menselijk brein doen wij er eeuwen over om bepaalde zaken te ontdekken (‘ontsluieren’). Kortom, er is geen kerkelijke ontwikkeling (of ‘evolutie) maar een continue, verdere ontsluiering van de Openbaring. Mannen zowel als vrouwen spelen hierin een rol, ieder een wijze die bij hen past.

    1. @ Yukio, Je bekritiseert de Traditie ten onrechte omdat die tot farizeïsme zou leiden. Echter, men moet eerst en vooral de regels accepteren en proberen na te leven, daarna kan men bij overtreding mild zijn. Echter, wie geen regels aanvaardt, zoals de post-conciliaire kerk, opereert in het luchtledige. Verder wordt het stilaan duidelijk dat je een aanhanger van het door de Kerk veroordeelde theilhardisme bent.

     1. Ja zo ziet u het. Ik denkt u het verkeerd ziet en dat ik het goed zie. Het Farizeïsme is een realiteit die ik nu al zie, bijvoorbeeld in het juridisch muggenziften van sommigen hier op dit forum.

  2. U bewondert terecht de vrouwelijke religiositeit van Lotje, maar u laat hier de wetgevende, mannelijke taak van de Kerk teveel in het duister.

    1. Dank je wel Kurt voor je vriendelijke woorden. Het klopt dat ik ook ‘zoals jij’ midden in de wereld samen met God mijn Kruis ben aan het dragen. En dit al vele jaren zonder steun van onze priesters e.a . Je vind inderdaad bijna geen mannelijke priesters meer die de deugden en Heiligheid in de verf zetten.. En als er één is, dan is deze priester volgeboekt voor 5 jaar.

     Het is soms een eenzame tocht, maar gelukkig zijn we niet alleen. God is heel dicht bij mensen ‘die nog durven de waarheid van God te evangeliseren’ . God laat deze niet in de steek, zoals de clerici massaal wel doet bij deze trouwe christenen. Ze zien je liever buiten dan binnen, want je komt zout in hun wonde leggen, en dat mag je niet doen. Je moet gehoorzamen en hun leugens en bedrog beminnen, want anders hoor je er niet bij.

     Van mij mogen al de priesters die nog mannen zijn beginnen de Heilige Eucharistie te beëindigen met deze woorden. Ga in vrede en zondig vanaf nu niet meer. Jezus gebruikte deze woorden ook! Van wakker schudden en zondaars bekeren is al lange tijd geen sprake meer, het is wel onze enigste opdracht als christen.

     Alles wordt bedekt met de mantel van mist waardoor de zoekende mensen de waarheid van God niet meer in kunnen lezen. En het Kruis vele begrijpen de betekenis er niet meer van. Want offer en kruis mag niet meer gebruikt worden binnen onze de kerk, dat is negatief. (Ook binnen de kerk moet het blijkbaar altijd leuk zijn..) Terwijl we het kruis juist hebben ontvangen om ons naar de smalle weg te wijzen, waar we alleen nog maar met veel vreugde Jezus in willen navolgen.

     Het is inderdaad veel zeemzoet gemelk van onze bisschoppen en vele priesters die bijna geen mannen meer zijn. Al deze clerici willen liefst iedere dag op de ezel zitten en bejubeld worden met palmtakken, en waar iedereen voor hun zal zingen Alleluja.. Want daarna volgt de kruisweg en daar praten ze liever niet meer over, want dan komt het echte werk en dat willen ze niet. Zonder offer en kruis geen opstanding en geen verrijzenis. Want, als de clerici het kruis ontlopen dan kunnen ze binnen en buiten de kerk niets tot een goede einde laten komen, de wijnstok blijft zonder goede vruchten zitten, M.a.w. dan zal het nooit volbracht zijn in de ogen van God.

     En nog durven deze clerici zeggen wij zijn goed bezig?
     Ik vraag me af met wat?
     Want, ik zie om mij heen alleen maar veel innerlijke dode en lege zielen en veel ellende om mij heen.

     Verder wens ik je veel genade van God toe om je kruis met veel Liefde te blijven dragen.

     1. Yukio: Als de mannen het niet doen, dan geeft God deze opdracht aan zijn geliefde vrouwen. Ik zal heel blij zijn dat ik van deze taak zou ontzien worden.

      Dus mannen met hun geschiedenisboeken en alle andere boeken, begin maar te evangeliseren, dan kan ik stoppen.

      Maar, dat zie ik jullie nog niet doen.
      Dus wees beleefd naar mij, want het zou Godswil wel eens kunnen zijn om jullie mannen te vernederen en wakker te schudden.

 9. Wat we nodig hebben in onze huidige Kerk dat zijn kerkleiders die er volledig voor gaan, die enthousiasme kunnen losweken bij de mensen. De huidige bisschoppen in België zijn veel te tam, je hoort of ziet ze niet eens, laat staan dat ze enige strijdlust vertonen om het geloof te verspreiden en het allure te geven.

  Maar het ligt niet alleen aan de Kerk. De mensen geloven niet meer, en elke maatschappij krijgt een beetje de Kerk die het verdient. Als de mensen maar op tijd hun natje en hun droogje te pakken krijgen, dan zijn ze content. God ? Die smeert mijn boterham niet, zeggen ze. Kortzichtig, maar zo gaat het de dag van vandaag. Alleen hier en nu telt.

  1. @ Stinus, de crisis in de Kerk wordt niet veroorzaakt door ‘kerkleiders die er niet volledig voor gaan’. Je kan Bergoglio als oude rakker toch niet verwijten dat ‘hij niet helemaal gaat’ voor de vernietiging van de Kerk. De crisis wordt veroorzaakt door ‘kerkleiders’ die totaal ongelovig zijn. Verder maken ongelovige ‘kerkleiders’ en ongelovige mensen géén deel uit van de Kerk.

 10. Beste Bas Houben,
  Je kunt niet zeggen dat de Belgische bisschoppen werkelijk ongelovig zijn (misschien wel volgens jouw persoonlijke definitie van gelovige). Maar ze komen vooral nauwelijks naar buiten met dat geloof. En zoals ik al schreef : de mensen in het Westen hebben thans lak aan het geloof. Bedenk ook dat elke bisschop verantwoordelijk is voor zijn eigen bisdom. Zo is de paus verantwoordelijk voor Rome, de bisschop van West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het bisdom West-Vlaanderen, enzovoort. Dus kijk niet overdreven veel naar Rome.

  Overigens moet je opletten : de toestand van de Kerk is niet overal dezelfde. In sommige gebieden van de wereld gaat het de Kerk wel degelijk voor de wind, en zitten de seminaries goed vol.

  AGSt.

 11. Geestelijken, ben gewoon onze gelovige leidsman en draai niet om feiten heen – óók en vooral als het U door de media moeilijk gemaakt wordt.
  God Zoon (= Jezus) heeft ons duidelijk gemaakt, dat Zijn (ook ónze) Vader een liefdevol Persoon is, die ons onze zonden maar al te graag wil vergeven. Om onze zonden te vergeven, hebben twéé dingen nodig:
  1. Wij moeten SPIJT hebben van onze zonden +
  2. Wij moeten ons tot GOD wenden om Hem te vragen ons te vergeven.

  Wij hebben dus een goéde God, maar Hij is niét gek (Hij vindt dus niet alles goed; Jezus was duidelijk wat Zijn Vader zonde vindt). Ook neemt Hij ons + ons leven serieus: als één van de twee dingen ontbreekt, dan vergeeft Hij ons niet.
  Omdat God ons nóóit dwingt. Daarom ook, dat hij wil dat wij Hem VRAGEN om ons te vergeven.

 12. Wegens ergerlijke fout, verbeter ik mijn reactie bij deze:
  Geestelijken, ben gewoon onze gelovige leidsman en draai niet om feiten heen – óók en vooral als het U door de media moeilijk gemaakt wordt.

  God Zoon (= Jezus) heeft ons duidelijk gemaakt, dat Zijn (ook ónze) Vader een liefdevol Persoon is, die ons onze zonden maar al te graag wil vergeven. Om onze zonden te vergeven, hebben twéé dingen nodig:
  1. Wij moeten SPIJT hebben van onze zonden +
  2. Wij moeten ons tot GOD wenden om Hem te vragen ons te vergeven.

  Wij hebben dus een goéde God, maar Hij is niét gek (Hij vindt dus niet alles goed; Jezus was duidelijk wat Zijn Vader zonde vindt). Ook neemt Hij ons + ons leven serieus: als één van de twee dingen ontbreekt, dan vergeeft Hij ons niet.
  God ons nóóit dwingt. Daarom ook, dat hij wil dat wij Hem VRAGEN om ons te vergeven.

 13. Na Vaticanum II waren de priesters, broeders en zusters (in díe volgorde) er als de kippen bij om de veranderingen van de H. Mis door te voeren. Vaticanum II was nog niet doorgevoerd, of ze deden hun pijen af + gingen massaal en openlijk(!) vreemd + weigerden processies + propageerden(!) om niet élke zondag naar de kerk te gaan. Niet lang daarna traden zij uit. Het duurde hooguit twee maanden, of de eens zo volle kerken stroomden leeg.
  Binnen ’n paar maanden werden bewust gelovigen ineens (en dus volkomen plotseling) gepest door de ‘modernen’ (= die ‘gelovigen’ die met Vaticanum II meededen).
  De bewust gelovigen werden ineens (en dus eveneens volkomen plotseling) compleet en massaal door de geestelijken (onze geloofsleiders!) genegeerd.
  Dit alles heb ik zélf beleefd en met eigen ogen gezien.

  De geestelijken hebben dus voor een hoop ellende gezorgd, zowel voor zichzelf als voor de kerk en vele gelovigen. Laat die geestelijken eindelijk ‘ns écht kerel zijn en opkomen voor hun (ons) mooie en ware geloof. Vele bewust gelovigen moeten ál de voorbije jaren vele pesterijen doormaken, terwijl de geestelijken rustig achterover leunden c.q. klaagden over de teruggang van de kerkgang, terwijl zij hun eigen handen in onschuld wasten.

  Wij mogen écht blij zijn, dat Jezus Christus als Mens op aarde geweest is. Geestelijken, straal die blijheid en vertrouwen in Jezus uit. Dan zorgt God voor de rest .

 14. “Laat die geestelijken nou eens echt kerel zijn…”. Vind ik ook P.Derks. Alleen zijn er nauwelijks of geen kerels binnen de clerus en als er al toevallig ergens een zit, houdt hij zich maar liever stilletjes, ook niet echt mannelijk. Een paar eenzame uitzonderingen zijn bijvoorbeeld priester Cor Mennen, pr.Harm Schilder, Mgr. Eijk in Nederland. Hier in Vlaanderen durft men alleen over de lieve Jezus te preken en aait men de homo’s over hun bolleke. Ons kent ons, niet moeilijk doen, na mij de zondvloed.

 15. Beste Bart,
  In België kon ik Mgr. André Léonard heel sterk appreciëren. Om maar iets te zeggen : hij ging tenminste in debat met atheïst E. Vermeersch, en deed dat vastberaden en goed. Kardinaal Danneels had daarvoor de moed niet. Helaas is Mgr. Léonard niet lang mogen aanblijven als aartsbisschop, en werd hij nooit kardinaal.
  In Vlaanderen zou er een figuur als de Nederlandse Mgr. Eijk moeten komen.

 16. Beter: Leonard IS een vent.
  Andere kerels zijn echt wel te vinden, maar je moet ze met ’n loep (vergrootglas) zoeken.
  Meestal worden ze door de overige clerici gemeden als de pest.

  1. Heel juist beste P. Derks. Mgr. Léonard IS een vent, en hij doet nog uitstekend werk in Frankrijk.

 17. En verwijfde mannetjes, zoals Dekesel, die openlijk zegt respect te hebben voor homoseks kunnen niet zo goed tegen echte kerels. Die weten ze er wel uit te wringen. Bah!

 18. ‘During the course of the Mass Padre Pio would cry almost continuously.’ Nog zo’n janette zeker, had ook hij een pieperig lispelstemmetje wellicht? Of was hij desondanks een stoere viking, enkel omdat de NOM nog niet ingevoerd was?

  Ik hoop dat jullie gebed voor de huidige priesters en bisschoppen even groot is als het gemak waarmee jullie hen hier als manwijven afschilderen. Is dát waarin de meerwaarde van het Rooms-Katholiek Lekenforum bestaat?

  “Mes enfants, priez pour les bergers ! Que vos bouches soient fermées à tout jugement car n’oubliez pas que mon Fils les a choisis. Lui seul a le droit de juger.” (2 janvier 2013)

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Paul: “Nog zo’n janette zeker, had ook hij een pieperig lispelstemmetje wellicht?”

   Heeft u al eens een levensbeschrijving van Pater Pio gelezen? Hij had een forse persoonlijkheid en was een ware militant van Christus. Aan tranen van dankbaarheid voor het Offer van Christus en van droefheid om de zonden die tegen Hem geschieden is niets verwijfd; dergelijke tranen zijn een gave Gods. Bij waarlijk godvruchtige kruisvaarders vloeiden die tranen eveneens, zoals die ook vloeiden wanneer zij Jerusalem bereikten en geknield de aarde kusten die eertijds betreden werd door de Zaligmaker. De janetten in de clerus bewenen de zonden der wereld niet; die zijn druk bezig met het vergiftigen van de geesten hunner parochianen.

   Citaat Paul: “Of was hij desondanks een stoere viking, enkel omdat de NOM nog niet ingevoerd was?”

   De vikingen hadden bewondering voor het sacrificieel karakter van het Evangelie, want het concept van de koning die zichzelf opoffert voor zijn manschappen hielden zij in hoog aanzien; dit heeft geholpen in hun bekering tot het Christendom. Zij waren, ja, ontroerd door de zelfopoffering van Christus Koning! Neen, Pater Pio was niet te categoriseren als verwijfd; indien hij vandaag onder ons zou wandelen, dan zou er geklaag weerklinken over zijn “toxische masculiniteit” en zijn “dominerend patriarchalisme”, en hijzelf zou klagen over de morbide verwijfdheid in de clerus.

   Verder: Pater Pio overleed kort voordat de novus-ordo-ritus gepubliceerd werd, maar hij wees categoriek de voorbereidende veranderingen af die deze ritus voorafgegaan zijn en wilde alleen de integrale Mis van St. Pius V lezen. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie ging hij fel tekeer tegen hetgeen er gaande was in Rome. Op het einde van zijn leven heeft hij het H. Misoffer (zijn laatste mis) opgedragen aan een versus-populum-altaar, maar hij had dat waarschijnlijk niet door vanwege zijn hoge ouderdom, want als u goed naar de beelden kijkt, dan zult u zien dat hij duidelijk de liturgische handelingen uit de Mis van St. Pius V aan het doen was. Ware de novus-ordo-ritus tijdens zijn leven ontketend geweest, dan zou hij die toornig afgewezen hebben.

   Citaat Paul: “Ik hoop dat jullie gebed voor de huidige priesters en bisschoppen even groot is als het gemak waarmee jullie hen hier als manwijven afschilderen.”

   U bedoelt ongetwijfeld “verwijfde mannen” in plaats van “manwijven”; dat laatste woord verwijst naar vrouwen die mannelijk gedrag proberen te imiteren.

   Verwijfdheid in de clerus is een wantoestand, en het is gerechtigd om wantoestanden die het kerkelijk leven verzieken bij de naam te noemen. Wie rector van een seminarie is moet verwijfden afweren van het priesterschap; een priester moet capabel zijn om vaderlijk te zijn en om te militeren voor de machtigste Vorst Die er bestaat, tot het vergieten van zijn eigen bloed toe. Het Deus-vult-gehalte moet omhoog in de clerus. ☩

 19. Ja, Paul, daar moet ik je ook gelijk in geven maar met een ergerniswekkende herder is het soms niet makkelijk om je commentaar maar voor je te houden. Maar toch, je hebt gelijk.

 20. Om verdere onnodige en ongewenste discussie te voorkómen:

  Ons geloof heeft echte kerels nodig (hierbij is niet van belang of men man of vrouw is).
  Dit betekent:
  ons geloof heeft mannen en vrouwen nodig, die dit geloof durven uitdragen ongeacht de publieke opinie en ongeacht eventuele dreigementen en ongeacht eventueel martelaarschap.

 21. Het probleem is een c o n s t a n t e op Church Militant.com , daar voortdurend in de aandacht. Zelfs als het niet direct daarover gaat , wordt er wel op gewezen door opmerkingen of bijzinnetjes. De meest voorkomende daarvan is wel de typering “the Church of nice”… (nee, er staat geen “Nicea”) .

  ChurchMilitant ziet de waarde van de buitengewone ritus, ook voor de huidige tijd.
  Maar het laatste wat ze zou doen is de Priesterbroederschap-Pius X-aanbevelen om problemen-in dit vlak op te lossen . Zie hiervoor het uitgebreide :
  “Dossier SSPX” , bestaande uit teksten en een tiental video’s. Te vinden op:
  churchmilitant.com

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht