De miljoenen kinderen, vóór hun geboorte vermoord, vormen een gruwel erger dan gelijk welke holocaust

Goede Vrienden,

 

De westerse beschaving heeft vanuit Europa eens haar licht laten schijnen over heel de wereld, al was het soms met donkere plekken. De grootheid en rijkdom hiervan op vele terreinen van wetenschap en techniek, maatschappelijk leven en sociale voorziening, kunst en cultuur zijn onmiskenbaar. De resultaten hiervan waren – hoewel niet even zeer, voor iedereen en altijd – de schoonheid, de goedheid, de waarheid en het geluk van een samenleving. De voornaamste bronnen hiervan waren het Christelijk geloof met zijn vervulling in Jezus Christus en de Grieks-Romeinse cultuur met zijn filosofie en zijn recht. Hierna kwamen nog Germaanse invloeden.

 

Hoe is deze beschaving zich nu aan het ontwikkelen? Steeds meer gaan we naar een openlijke verwerping van het Christelijk geloof, van de waarheid, van recht en rechtvaardigheid. De resultaten hiervan zijn lelijkheid, gruwelijk geweld, leugen en een groeiend aantal depressieven en ongelukkigen tot jongeren en kinderen toe. De honderden miljoenen kinderen die vóór hun geboorte vermoord worden, vormen een gruwel van de huidige “moderne beschaving” die oneindig veel erger is dan gelijk welke holocaust die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gekend.

De grootste wereldleiders en hoogste wereldorganisaties verkondigen openlijk monsterleugens om onschuldige volken en landen uit te moorden en te vernietigen. Bovendien wordt de eigenheid en het geluk van de afzonderlijke personen vernietigd. God en zijn schepping worden publiek ontkend, de tien geboden en de moraal verworpen, de identiteit van man en vrouw, huwelijk en gezin ontwricht, de waarheid van Jezus Christus en het Evangelie alsook van Maria en de Kerk bespot. Alle pijlers voor een gelukkig leven en samenleven als schepping Gods, worden onderuit gehaald.

 

Hierbij gaat het niet om een plaatselijke ontsporing of een natuurlijk protest. Het is een wereldwijd georganiseerde opstand, gevoerd door de machtigste leiders en grootste wereldorganisaties, gesteund door de rijkste personen en groepen, betaald met het belastinggeld van de volken. En deze decadente samenleving is zo gestructureerd dat ze nog een onbeperkt aantal andere vormen van waanzin en onheil kan voortbrengen. De dramatische strijd waarin we verwikkeld zijn, is de eindoorlog van Satan tegen God, het rijk van de duisternis tegen het Rijk Gods.

 

Sommigen verheerlijken de president van de VS “als de koning die het rijk van Israël” volgens Bijbelse beloften zal herstellen in het licht van het einde der tijden. Inderdaad, het kwade schijnt wereldwijd zijn volheid te bereiken en het einde der tijden lijkt nabij. De Koning die het Rijk van Israël en heel de schepping zal herstellen is echter geen brutale wereldheerser met vernietigende wapens, maar Jezus Christus, de gestorven en verrezen Heer, die de gruwel van het zionisme, het satanisme en de goddeloze vrijmetselarij zal vernietigen. De Wederkomst van Jezus Christus is nabij. Bereiden we ons hierop voor of slapen we verder?

 

P. Daniel

XIV/33

Vrijdag 23 Augustus 2019

Flitsen

Permanente hervorming

We trachten aan een hervorming te blijven werken, zowel geestelijk als materieel. We leven niet alleen in een woelige tijd maar vooral in een verregaande goddeloze atmosfeer, die vooral vanuit het westen agressief wordt opgedrongen. Het is onze taak om de geest van Jezus’ Evangelie steeds authentieker te beleven, tot voortdurende loutering van onszelf én tot getuigenis voor anderen. Vandaar de opdracht om geestelijk bijzonder waakzaam te zijn, omdat de Heer Jezus ieder ogenblik kan wederkomen. Ook de liturgische diensten worden eens doorgenomen en, waar nodig, aangevuld zoals ze eigenlijk moeten gebeden worden. Materiële hervorming betekent dat er veel gebouwd en gebroken wordt. Op dit ogenblik wordt aan een tiental projecten gewerkt: de oude “médicinale” en de nieuwe, de vleugel van het mannenklooster St Jozef, in het klooster zelf wordt aan verschillende verbouwingen of verbeteringen gewerkt en ook in de nieuwbouw. Het brengt veel stof en soms ook veel lawaai mee, vooral wanneer met een slijpschijf de (goedkope, Turkse?) marmer wordt effen geschuurd. Nagenoeg heel de vloer van het klooster wordt zo proper gemaakt. Ondertussen worden ook nog de vijgen geoogst, op enkele bomen na, waarvan de vruchten nog niet helemaal rijp zijn.

Uitstap van de gemeenschap

Op woensdag zouden we allen samen onze eerste en laatste daguitstap van deze vakantie maken. Hoewel, drie zusters bleven thuis omwille van de vele werkzaamheden die aan de gang zijn. ’s Morgens vroeg deden we een kort gebed in de refter, aten wat en trokken met twee auto’s naar de zee in Tartous. Het is twee uur rijden. De zusters en kinderen werden naar het strand gebracht waar zij eerder al eens vertoefd hadden en de broeders zochten een ander strand. Met het einde van de vakantie is het aan zee vrij rustig. Overal zie je huizenblokken in aanbouw, afgewisseld met grote serres en langs de weg die grote kaktussen met hun zoete sappige vruchten als (stekelige) appeltjes. Zodra we in de zee zwommen, kwam er al een Russische helikopter laag overgevlogen en daarna nog twee. Van op de grond werden ze enthousiast toegewuifd. Terwijl de zusters en de kinderen gerust gelaten werden en zich vele uren in de zee konden ontspannen kwamen moeder Agnes-Mariam en zr Carmel ons kort na de middag ophalen. De eigenaar, een christen, kwam met een schaaltje brandende wierook naar ons toe en vroeg of ik die wilde zegenen. Na wat verbruikt te hebben vertrokken we kort na de middag. Helaas, ‘n 50 km vóór Qâra hadden we zware autopech: een verbrande motor en verlies van olie. We stapten alle zeven uit. Onmiddellijk stopte een luxewagen en de chauffeur wilde ons helpen. Daarna stopte een vrachtwagen en twee vrolijke moslims stelden voor ons naar Qâra te trekken. En dat deden ze met een snelheid van ‘n 25 km per uur. Ondertussen reden de zusters en de kinderen ons voorbij. Deze mannen waren van Tartous en wilden dat we een volgende keer bij hen langs zouden komen. Zij wilden ook geen enkele vergoeding, alleen een zegen van de abouna, waar ze blijkbaar veel eerbied voor hadden. Indien er in Jezus’ tijd moslims bestaan hadden, zou Hij misschien over deze twee gezegd hebben: “Deze moslims zullen u voorgaan in het Koninkrijk Gods”! ’s Avonds hebben we samen de vespers gezongen uit dankbaarheid voor deze dag en voor allen die we ontmoet hebben.

Brood en wijn

Ziehier een antwoord aan hen die zich afvroegen wat het betekent dat er na de mis brood, wijn en olie gezegend worden, zoals ik vorige keer schreef. Op het einde van een Eucharistie bij een groot feest (zoals 15 augustus) in de byzantijnse liturgie wordt brood gezegend. Dit is een verwijzing naar de wonderbare spijziging waarmee Jezus het volk te eten gaf. De wijn verwijst naar de vreugde omdat hij volgens psalm 104, 15 het hart van de mens verheugt. De olie verwijst naar de kracht van de heilige Geest. In de oudheid werden de gelovigen dikwijls gezegend met gewijde olie tot vreugde en tot genezing. Ieder krijg een flink stuk brood dat hij/zij in wijn dompelt (dit is niet het eucharistisch brood!). Het is een uitnodiging voor allen om aan de vreugde van het feest deel te nemen.

Bevrijding van Idlib

Weken lang heeft het Syrische leger getracht iets te doen aan de hel van Idlib, maar zonder veel succes. Bovendien zijn er vele soldaten gesneuveld. Met Turkije werden afspraken gemaakt dat zij mee zouden zorgen dat er veilige zones zouden komen waarlangs de mensen kunnen vluchten en zich in veiligheid brengen. Bovendien zouden er zones komen waar de terroristen hun zware wapens zouden weghalen. Zonder succes. De terroristen en hun broodheren (VS, Turkije, NAVO) bleven zware aanslagen uitvoeren en de mensen beletten te vluchten. President Erdogan was blij te mogen meespelen met Poetin voor de vrede in Syrië maar in feite bleef hij alles doen om een deel van N. Syrië in te palmen in zijn Ottomaans Rijk. Tenslotte hebben de VS en Turkije samen een voorstel uitgewerkt opdat er een flinke “bufferzone” opgelegd wordt waarin niemand zou mogen opereren, ook dus het Syrische leger niet. Een spitsvondigheid om de terroristen te helpen zich te reorganiseren en de stroom van wapenlevering te blijven ontvangen. De reactie van Syrië, Rusland en China is een radicaal neen. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken zei vorige week donderdag dat Rusland onverkort blijft eisen dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië gerespecteerd worden. Geen enkel land mag enige activiteit in Syrië uitoefenen zonder instemming van Syrië, ook niet onder voorwendsel van de bestrijding van het terrorisme. Een dag eerder had haar Chinese ambtgenote Hua Chunying in dezelfde zin een duidelijke verklaring afgelegd.

Vanaf het einde van ons noveengebed voor de vrede in Syrië heeft het Syrische leger een grote overwinning behaald in Idlib door de verovering van Khan Shaykhun. Het is de grootste stad van de provincie. Idlib zelf is slechts het kleine administratieve centrum. Turkije wilde de terroristen nog voorzien van een omvangrijk konvooi met belangrijke leveringen van wapens en munitie. De Russen hebben evenwel het eerste deel van het konvooi dat uit terroristen bestond, gebombardeerd, tot grote woede van de Turkse president Erdogan. Hiermee heeft Rusland aan Turkije duidelijk gemaakt dat Turkije niet onbeperkt terroristen kan blijven helpen. De politiek van Erdogan zal voor zijn land én voor zijn terroristen uiteindelijk ook een grote flop worden. Tegenover de vastberaden wil van het Syrische leger schijnt nu ook de NAVO wat terughoudender te worden en de terroristen niet meer rechtstreeks te willen steunen. Al blijft de bevrijding van Idlib een zeer moeilijke opdracht (ook omdat niemand weet hoeveel duizenden terroristen daar zitten), er is eindelijk een ommekeer gekomen, en het zou nu wel eens vlug kunnen gaan, wat we van harte hopen.

Onze ‘kwaliteitspers’ zal wellicht de komende dagen bij de verdere bevrijding van Idlib trachten de bekende kwakkels nog eens op te laten: vermelding van de chemische aanval in Khan Shaykhun, zonder te zeggen dat het opgezet spel is van de terroristen, het bombarderen van scholen en ziekenhuizen, zonder te zeggen dat het hoofdkwartieren van terroristen zijn. Vooral zullen er weer emmers krokodillentranen vloeien om de zogenaamde ‘humanitaire tragedie’ door het Syrische en Russische leger toegebracht aan de bevolking. Hierbij zal geen woord geschreven worden over de massaslachtingen van de VS coalitie en de hel waarin de bevolking van Idlib tot heden geleefd heeft, dank zij de ruime steun van het westen aan de terroristen. En niemand zal in het openbaar een kritische vraag stellen aan onze gerenommeerde en gedecoreerde journalisten. Wanneer de grootste menselijke catastrofe, althans volgens onze journalisten, eenmaal voltrokken is, nl. de bevrijding van Idlib, zullen de Syriërs dansen van vreugde in de straten, zoals dit eerder in Aleppo, Douma, Deir Ezzor en Daraa al gebeurde. Of zal onze VRT uit eerlijke schaamte deze allerbelangrijkste bevrijding stilzwijgend laten voorbijgaan?

En dit nog

Opruiming tussenverdiep
Zicht vanaf de weg: blij met de opruiming
Kaktussen met vruchten (Tartous)
Het strand voor de zusters en de kinderen
Het strand voor de broeders
Na de zwempartij
Middagmaal in de hal (wegens werken in refter)
Vespers in kleine kapel nieuwbouw (wegens werken in de kerk)
Grote inkom van kleine St. Jozefsklooster
De nieuwe “médicinale”
Een muur wordt verwijderd

P. Daniel XIV/33 Vrijdag 23 augustus 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

68 commentaren op “De miljoenen kinderen, vóór hun geboorte vermoord, vormen een gruwel erger dan gelijk welke holocaust

 1. Een bevolking die zich geketend heeft met boeien door de slavernij van de zonde, zonde van onreinheid, lelijkheid van het gruwelijk geweld en leugens, verslavingen op allerlei manieren van seks tot computerspelletjes, van drank tot drugs, van stalken, pesten, kindermisbruik, geld, succes, enz.
  Dit is geen beschaving meer en zo’n beschaving kan zich ook niet meer verder gezond ontwikkelen.

  Als ze de mensen terug tot een gezonde ontwikkeling willen laten komen, dan moeten ze zich losmaken maken van hun boeien die hun beroofd van hun vrijheid! Wereldse boeien die hun juist heel sterk wil vasthouden aan de slavernij van allerlei zonde, waardoor ze niet meer beseffen dat ze de geschiedenis van de holocaust op allerlei manieren opnieuw aan het herhalen zijn. Het kwade zal dit uiteraard toejuichen, want verslavingen brengt geld op en houdt de mens in een dwangbuis.

  En ze willen nog meer mensen in een dwangbuis duwen, vandaar dat het katholiek geloof niet meer mag verkondigd worden, want de stilte, gebed, de sacramenten en het evangelie kunnen mensen laten ontwaken en hun op de weg van vrede, hoop, vrijheid brengen. En mensen laten ontwaken wil het kwade juist voorkomen. Ze zijn zelfs nog sluwer geworden, ze beginnen met onze kinderen al te in doctrinaire met giftige lessen over allerlei onderwerpen waar een kind nog niet in zijn normale ontwikkeling aan toe is.

  Als je het artikel van Katharina Gabriels hebt gelezen van de Britse regering plant onderzoek naar explosieve stijging transgender kinderen dan weet je dat dit nog maar een klein topje van de ijsberg is wat ons in de toekomst te wachten staat. Als ze geen abortus plegen, zorgen ze wel dat ze onze kinderen op de schoolbanken aborteren of ze op tijd in een dwangbuis duwen zodat ze ook goede betalers gaan worden van de seksindustrie, drugsindustrie, computerindustrie, geld industrie e.d..

  Laat een kind een kind zijn is niet meer van deze tijd!

 2. Abortus is inderdaad een van de ergste misdaden van het modernisme. Alleen ben ik van mening dat vergelijkingen met de holocaust, slavernij enkel contraproductief werken. Je kwetst er onnodig mensen mee, en voor de meeste mensen zal de vergelijking belachelijk in de oren klinken. Het schrikt eerder af, dan dat het mensen naar je laat luisteren.

  Pragmatisme is de sleutel.

  1. De vergelijking tussen abortus en slavernij gaat inderdaad niet op. Abortus is namelijk veel erger.

   Slavernij stamt uit de voor-Christelijke wereld en was vaak een uitvloeisel van krijgsgevangenschap of schuldenproblematiek. Slavenhouders die Christen werden hoefden hun slaven niet meteen vrij te laten, maar moesten ze wel goed behandelen. Slaven die Christen werden kregen niet meteen recht op vrijheid ten opzichte van hun aardse meester, maar stonden nu als slaven – gelijk aan hun meester – onder het zachte juk van Christus. Als landen eenmaal helemaal gekerstend waren viel de slavernij bijna vanzelf weg. Wel zijn er altijd (onvrijwillige) gezagsrelaties gebleven, en zijn er velen geweest die hun gezag misbruikt hebben.

   Abortus is overal en altijd een kwaad. In de natuurlijke orde neemt het een onschuldig mens elke mogelijkheid tot leven af. Zelfs een leven in ziekte, invaliditeit of slavernij. In de bovennatuurlijke orde ontneemt abortus een mens definitief de mogelijkheid om gedoopt te worden en om in zaligheid God te aanschouwen.

   1. Abortus wordt wel veroorzaakt door de slavernij van zonde hoor. Als ieder mens zijn eigen doodzonde van onkuisheid zou uitroeien, regelmatig zou biechten, en naar de Heilige Eucharistie zou gaan met een nederig hart dan zou er geen abortus meer bestaan. En dan zou het huwelijk tussen man en vrouw terug hoog aangeschreven staan binnen de katholieke kerk.

    Dus: Slavernij van de zonde niet erg Silvanus? Je kan dan wel met een geschiedenisboek om mijn oren gooien, maar wat jij zegt is pas erg.. Wat, jij zegt dat onkuisheid , lust, genot, wat ook een doodzonde is niet erg is – maar abortus wel? Ik zie het verschil niet want beide zijn doodzonde: Je zal niet onkuis zijn, je zal niet doden. Staat beide in de 10 geboden.

 3. Wat je ook zegt Daan, Of je het nu met liefde verteld of zoals Jezus soms deed met klare taal. Niets raakt hun nog. Ze plegen gewoon verder roofmoord op hun zelf en uiteindelijk ook op anderen, tot ze plots door hun knieën gaan en toch een keer naar God gaan luisteren. Dan pas zal de sluier van hun duister leven vervagen door het licht en liefde van Christus dat hun donkere ziel zal verlichten. Wij kunnen zeggen wat we willen, God moet binnen kunnen door de deur van hun hart. Wij kunnen alleen maar helpen. En dat gebeurt op verschillende manieren, dat kan zacht zijn, maar soms ook met klare taal. God gebruikt vele wegen om mensen wakker te schudden.

 4. Waarheid van God kwetst blijkbaar in deze tijd ook. Ook al gaat het over authentieke liefde. Je mag niets meer zeggen want alles kwetst, alles is een oordeel. Behalve het kwaad dat de mens elkaar iedere dag aan doet is niet kwetsend. Daar gaan we over jubelen en juichen. Daan, ik denk er anders over. Jezus zei ook tegen de apostel petrus, ga weg Satan. En slavernij waar ik over spreek, duidelijk dat je geen inzicht en diepgang hebt in het woord van God. Want ik gebruik de taal van de bijbel. Slavernij van de zonde. Zoekt maar op.

 5. Waarheid van God kwetst blijkbaar in deze tijd ook. Ook al gaat het over authentieke liefde. Je mag niets meer zeggen want alles kwetst, alles is een oordeel. Behalve het kwaad dat de mens elkaar iedere dag aan doet is niet kwetsend. Daar gaan we over jubelen en juichen. Daan, ik denk er anders over. Jezus zei ook tegen de apostel petrus, ga weg Satan. En slavernij waar ik over spreek, duidelijk dat je geen inzicht en diepgang hebt in het woord van God. Want ik gebruik de taal van de bijbel. Slavernij van de zonde staat in de bijbel. Zoekt maar op.

 6. Daan: Johannes 8:34 voorwaar, voorwaar ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
  Gelaten 5:1 Christen heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven, houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft van zonde, zult ge werkelijk vrij zijn. En zo kan ik er nog heel wat opnoemen waar het woord van God spreekt over slavernij, slavenjuk enz. Het woord van God kan voor een zondaar die volhard in de zonde soms kwetsend zijn. Iemand die bewust is van zonde ervaart het woord van God bevrijdend. Dat is heel wat anders wat jij hier wil verkondigen over het woord slavernij. Apostelen spraken ook zo. Niets fout mee. Taal van de liefde.

  1. Een nogal protestants antwoord wat je geeft. Het is niet omdat iets in de bijbel staat, dat we dat kunnen projecteren naar het hier en nu. Wat met de traditie? wat de kerkvaders ons hebben geleerd?

   1. Daan: Alles wat in de bijbel staat kunnen we altijd projecteren naar het hier en nu. Anders zou de bijbel geen diepe betekenis of rijkdom meer hebben. De bijbel is een levend boek en is van alle tijden. En de bijbel lezen is niet protestants, want de protestanten lezen niet de hele bijbel. Een protestantse bijbel gelooft niet in de sacramenten, dat is dus zeker niet de bijbel die ik wil lezen. Die geloven alleen in het woord van Luther die volgens mij de bijbel in hoogmoed heeft gelezen en niet met nederigheid. En daar heel wat veranderingen heeft aangebracht om de kerk ten gronde te richten en verdeeldheid onder de christenen te zaaien. Dus: dat het protestants is om de bijbel te lezen, zit je weer fout.

    Als je de bijbel niet bestudeerd zoals alle kerkvaders hebben gedaan en het woord van God niet in je hart laat neerdalen, dan denk ik niet dat je veel van het katholiek geloof al begrijpt. Want, de grootste leermeester van onze opstanding, die onze ziel zal uitzuiveren is de Heilige Drievuldigheid en Hij doet dat nu eenmaal in de stilte van het gebed, de sacramenten, en het woord van God. Lecio devina ( is knauwen op het woord van God) komt uit het monnikenkloosters trouwens. Iedere kerkvader deed Lectio divina. Lectio devina is een spirituele praktijk bij katholieken monniken, waarbij ‘Gods Woord’ aandachtig en indringend wordt gelezen. Deze praktijk behoort tot het gebed van de monniken en vele leken volgen deze manier van lezen en bidden. Dus, wat ik zeg, dat komt puur en alleen maar uit de bron van de kerkvaders.

 7. Aan Daan de struisvogel.
  En dan hebben we het nog niet gehad over de wereldwijd 100 miljoen slachtoffers van het joodse communisme, creatie van de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), dat grote delen van de wereld, zo’n 70 jr. lang, kon verwoesten, religieus, cultureel, fysiek en economisch. Niemand taalt of vraagt of herinnert zich nog die slachtoffers, waaronder miljoenen Christenen de veruit de grootste groep vormden. Waar blijven de holocaust monumenten voor hen, beste Daan ?

  1. Wat heeft dat met dit onderwerp te maken? als abortus werd vergeleken met de holodomor, had ik dat ook ongepast gevonden.

   De enige struisvogel, ben jij.

 8. Daarbij, als joden het kwaad zijn, ben ik toch wel benieuwd vanuit welke gedachtegang je Jezus kunt aanbidden. Dat zelf een Joodse was.

 9. Misschien mag ik U verwijzen naar de volgende passages in het Nieuwe Testament (NT), beste Daan, o.a. :
  Matheus, hfdst. 23, “de strafrede tegen de farizeën”, van Christus ; verder idem, Johannes, 8 : 44-47, verder idem, Paulus, 1 Tess. 2 : 15-16. En nog veel meer in het NT.

  1. Dat is nu net het punt he. Dat gaat over joodse sektes die zich hebben gekeerd tegen het woord van Christus. Dat is van een geheel andere context dan doen alsof ‘de joden’ het kwaad zijn.

   anti judaïsme is theologisch valide, antisemitisme niet.

   1. ☩JMJ☩

    Daan,

    Het integraal Katholicisme is niet tegen oprechte Katholieke bekeerlingen uit het talmoedisme of Katholieken die van Juda afstammen, maar de Profeet Daniël maakte duidelijk bekend dat het Judaïsche volk dat Christus ging afwijzen niet langer Zijn volk zou zijn. De H. Schrift beschuldigt dus wel het joodse volk als antichristelijk. De Judeeërs die Christus gevolgd zijn, waren immers de Heilige Rest van Israël waarover in het Oude Testament geprofetiseerd werd; degenen die Christus afgewezen hebben werden afgesneden van Israël, van de Kerk dus, en zij waren de meerderheid onder de Judeeërs. Dat Christus de joden als volk beschuldigt toont ook de goddelijke straf van de Val van Jerusalem (AD 70) aan die de joden als volk geraakt heeft. De realiteit is dan ook dat de joden als groep tegelijkertijd een etniciteit en een politico-religieuze sekte vertegenwoordigen, en de geschiedenis toont aan hoe die internationale sekte voortdurend geconspireerd heeft tegen de Katholieke Kerk met behulp van hun gnostische knechten. Het is de strijd tussen de Katholieke Kerk en de Synagoge van Satan, vermeld door Christus in de Brieven aan de Zeven Kerken van Asia in de Apocalyps, die niet alleen de toenmalige concrete toestand van die Kerken beschreef, maar tegelijkertijd de gehele Kerkgeschiedenis vanaf de tijd van de Apostelen tezamen met wat nog zal geschieden. Let op het feit dat Christus in die Brieven de joden en de gnostici als Zijn vijanden aanduidt; de infernaal gestuurde samenwerking tussen die twee elementen vormt het mysterium iniquitatis, waarover St. Paulus schreef, dat op een bepaald moment in de toekomst in de troonsbestijging van Antichrist in Jerusalem zal uitmonden. Tel Aviv wil een tempel bouwen op de Sionberg, en de rabbijnen zien Donald Trump als een “leider van Edom” die hen daarbij zal helpen, en de zotte protestantse evangelicalisten die hem steunen als hun “nuttige idioten”. De zionistische rabbijnen beweren dat zij zich in de eindtijd van hun zionistische eschatologie bevinden, dat er binnenkort een eeuwige joodse heerschappij gevestigd zal worden, en dat de islamitische invasie van Europa (door de joden georkestreerd) daar een voorafgaand teken van is.

    “Antisemitisme” betekent letterlijk een haat, afkeer jegens of afwijzing van biologische afstamming van Shem, de zoon van de Patriarch Noë. De traditionele Katholieke strijd tegen de joden heeft echter niets te maken met een haat jegens hun Semitische afstamming. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de Germaanse Europeanen via de Scythiërs afstammen van Shem, zoals ook de joden (vandaar dat zij er raciaal hetzelfde uitzien als etnische Europeanen), en er zijn opmerkelijke aanwijzingen dat de Germanen afstammen van het Israëlitisch Noordrijk. We vereren trouwens heiligen zoals St. Alfons Ratisbonne; dat is tegenstrijdig met rassenhaat jegens de joden.

    De term “antisemitisme” wordt door de joden tactisch gebruikt om kritiek op hen gericht te doen verstommen; de rabbijnen noemen de orthodoxe Katholieke theologie en de Evangeliën “antisemitisch”, en zeggen dat het revolutionair document “Nostra Aetate” de Katholieken gecorrigeerd heeft. Zo ziet u hoe dat woord, “antisemitisme”, als werktuig van psychologische oorlogvoering gehanteerd wordt. Die psychologische oorlogvoering heeft een diepe impact gehad op de na-oorlogse generaties, zoals u kunt zien wanneer soixante-huitards in elkaar krampen wanneer de minste kritiek betreffende joden geuit wordt. Bij de jongere generaties lijkt dit echter minder en minder te werken.

    Katholieken moeten weten wie hun vijanden zijn; wanneer zij dat niet weten blijven zij slechts aan de oppervlakte strijden, tegen symptomen terwijl de wortel van het kwaad genegeerd wordt. De joden zijn onze politieke en religieuze vijanden bij uitstek.

     1. Ik kan hier maar gedeeltelijk mee akkoord gaan. Ik heb problemen met joden, niet met Joden. Kortom: het judaïsme is een valse religie, met een zeer anti-christelijke houding. Het is een dwaalspoor. Maar racisme (wat antisemitisme is) is ook anti-christelijk. Christus is voor iedereen gekomen.

      Wel is het zo dat joden vaak oververtegenwoordigd zijn in omgevingen waar ze een bepaalde invloed kunnen uitoefenen, en die invloed is meestal negatief voor een ieder die zijn/haar land en het christendom een warm hart toedraagt. Dat zijn feiten, waar niemand (dus ook in) niet omheen kan. Maar, ook daarin is nuance. Want vaak zijn dat joden die tegelijk ook nog eens erg anti-zionistisch zijn. De Goldsteins uit New York. Lekker vanuit je diaspora haten op alles, veilig in je slachtoffer-schulp.

      Het is dus echt niet zo dat joden ‘een’ zijn’. Als er ergens verdeeldheid is, dan is het bij dat het joodse volk.

     2. Bij Paulus lezen we, beste Daan en Benjamin, “………omdat gij van uw eigen stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ; God niet welgevallig, alle mensen vijandig, verhinderen ze ons tot de heidenen te spreken om hen te redden. Zo maken ze in ieder opzicht de maat hunner zonden vol ; dan komt de Toorn over hen ten einde toe.” (1 Tess. 2 : 14-16)

      Dat slaat op het volgende, te lezen bij Henry Makow ; ik citeer,

      “anti-Jewish conference (1882), in Dresden, Conceded Defeat”.

      https://www.henrymakow.com/2019/08/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective.html

      Opgelet, beste lezers, deze conferentie in Dresden, in 1882, is hoogst waarschijnlijk de reden geweest, voor de joodse prime minister Churchill, gesteund door de joodse VS-president Roosevelt, om de hel over Dresden te brengen met het vreselijke bombardement van 3 aanvalsgolven op Dresden, in Februari 1945, enkel maanden voor het einde van de oorlog. Dresden had geen enkele militaire betekenis. Volgens Rode Kruis gegevens indertijd, vielen er 400.000 slachtoffers onder de inwoners en de talloze vluchtelingen, voornamelijk katholieken uit het Oosten, op de vlucht voor de communistische Rode Legers van Stalin, eveneens joodse roots.

      vervolg citaat Makow :
      Jewish “emancipation” following the French Revolution (Equality, Fraternity, Liberty) removed protections against “a race whose first and formost thoughts and energies are everywhere aimed at putting other nations in the moral and material shackels of slaves………”.

     3. ☩JMJ☩

      Citaat Daan: “Ik kan hier maar gedeeltelijk mee akkoord gaan. Ik heb problemen met joden, niet met Joden. Kortom: het judaïsme is een valse religie, met een zeer anti-christelijke houding. Het is een dwaalspoor.”

      Wat u moet begrijpen, Daan, is dat het pseudo-religieus niveau van de joden evenredig loopt met hun etnisch niveau; sterker nog, hun talmoedische leer definieert zich op basis van de joodse etniciteit, en pretendeert de etnische jood te verheffen tot goddelijke status onder de volkeren. Hun valse religie beweert dat de joden als etnische groep bestemd zijn tot wereld-dominantie met een meester-slaaf-verhouding tussen de jood en de niet-jood.

      Verder mag men niet vergeten dat de Judeeërs die Christus afgewezen hebben voor Zijn Aanschijn expliciet de Bloedschuld van de Godsmoord over zich en over hun nageslacht hebben afgeroepen. De gevolgen daarvan zijn te lezen in de verzen 23-29 van de Psalm “Salvum me” (68).

      Citaat Daan: “Maar racisme (wat antisemitisme is) is ook anti-christelijk. Christus is voor iedereen gekomen.”

      “Racisme” is een woord zonder gefixeerde betekenis, en is dan ook niet bruikbaar in discussie. “Rassenhaat” heeft daarentegen wel een duidelijke betekenis, en rassenhaat is ongetwijfeld onchristelijk. Inderdaad is Christus, zoals u zegt, voor de Verlossing van alle volkeren gekomen. Raciaal realisme is echter niet hetzelfde als rassenhaat, maar het gesprekspunt van verschillen tussen rassen is eigenlijk irrelevant betreffende ons onderwerp (zoals ik al zei categoriseer ik trouwens de Germaanse Europeanen en de joden bij hetzelfde ras). Wel relevant betreffende het onderwerp is het feit dat, zoals God speciale roepingen gegeven heeft aan specifieke volkeren (bijvoorbeeld de roeping van de Franken als militaire verdedigers van de Roomse Kerk), de demonen specifieke volkeren gerekruteerd hebben voor de Revolutie, en één volk de leiding gegeven hebben over alle andere revolutionairen in hun rangen. Door de geestelijke ontaarding van de joden is de toepassing van hun raciale natuurlijke kwaliteiten van leiderschap en vernuft ontaard tot een capaciteit en drang tot manipulatie, subversie en schandelijke exploitatie. Alleen de heilzame wateren van het Christelijk Doopsel kunnen hen genezen en regenereren.

      Citaat Daan: “Want vaak zijn dat joden die tegelijk ook nog eens erg anti-zionistisch zijn. De Goldsteins uit New York. Lekker vanuit je diaspora haten op alles, veilig in je slachtoffer-schulp.

      Het is dus echt niet zo dat joden ‘een’ zijn’. Als er ergens verdeeldheid is, dan is het bij dat het joodse volk.”

      Joods anti-zionisme is slechts onderdeel van het hegeliaans spel van het frankistisch leidersniveau in de internationale “kahal”; uiteindelijk dienen zionistische en anti-zionistische joden dezelfde leiders en zorgen zij ook geldelijk voor elkaar, ondanks openbare disputaties over het interpreteren van hun talmoed. Ook is de drang naar etnisch-joodse wereldheerschappij in dezelfde mate aanwezig bij de zionistische en de anti-zionistische joden; zij verschillen simpelweg van mening over praktische manieren van handelen in de tijd voordat hun Antichrist zich openlijk in Jerusalem manifesteert.

      Wat het frankistisch leidersniveau betreft zijn conflicten dikwijls (niet altijd) gespeeld, en de “zionisme versus anti-zionisme” conflicten op dat niveau vallen onder die categorie. De gepretendeerde vijandigheid tussen Soros en Benjamin Netanyahu is een voorbeeld van dergelijke fictieve conflicten*; zoals ik al zei is het een onderdeel van het hegeliaans spel van valse oppositie om echte weerstand tegen de joodse agenda proberen te voorkomen. Met dezelfde bedoeling worden ook shill-acteurs zoals Alex Jones op het internet ingezet.

      Soros lijkt in de ogen van toeschouwers een antagonistische strekking tegenover Tel Aviv te vertegenwoordigen, maar wie goed kijkt zal de fixatie zien die een Jacques Attali, een hoofdfiguur in het milieu van Soros, heeft op Jerusalem om die stad om te bouwen tot het centrum van een internationaal systeem. Het komt altijd op hetzelfde neer.

      De frankistische leiders van de internationale joodse sekte ontvangen bevelen van de duivel tijdens hun satanische rituelen; zij streven uiteindelijk dus allemaal naar hetzelfde. En de verdeeldheid in de rangen onder hen proberen zij te instrumentaliseren.

      * Indien er werkelijk een conflict tussen Netanyahu en Soros zou zijn, waarom heeft Donald Trump, huisknecht van Netanyahu, Soros dan nog niet gearresteerd of “gezelfmoord”? Het ‘conflict’ is bedoeld om, met het “Iran-akkoord” als voorwendsel, oorlog te ontketenen tussen Tel Aviv/Amerika en Iran/Rusland/China.

   2. Dat lees ik ook, Daan. Dat het bepaalde groepen waren die het niet prettig leken te vinden dat zij in hun macht, eer en rijkdom aangetast konden worden. Dat zijn de farizeën, de schriftgeleerden, de Oudsten van het volk en vooral de hoge priesters.
    Dat deze mensen in Judea woonden, lijkt me geen reden dat álle Judeërs opeens tegen Jezus waren.
    Want, dat wordt nog wel eens vergeten. Er is veel verwarring mogelijk over de begrippen “Judeërs (van ‘geloof’ en/of van familie-lijn), Israëlieten, of andere benamingen.
    Daarom lees ik ook liever WIE dat waren, die nare dingen deden. Niet tot welke etnische groep ze behoorden of van welke streek ze kwamen, of anderszins.
    Zo zijn, denk ik, heus niet alle Duitsers slecht, omdat ze een nogal ‘aparte’ baas hadden gekregen die de jonge mannen dwongen om de dienstplicht op te volgen en dus te vechten. En vooral niet als de mensen eerst maanden en maanden beïnvloed waren door de media zoals kranten, radio, films en dergelijke.
    Of zo zijn niet alle Amerikanen slecht omdat er nogal vreemde slechte zaken gebeuren door sommigen van hen.
    Of zo zijn niet alle blanken schuldig aan slavernij, noch gekleurden, noch alle anderen.
    Het zijn altijd mensen. Sommige mensen.
    Zo voert een land bijvoorbeeld geen oorlog, zoals dat heet, maar topfiguren. Altijd de top. De elite dus.

    Ik vind dus alleen de personen schuldig, die direct schuld hebben. Nooit afgeleiden daarvan. En ik meen dat een rechter waarschijnlijk ook wel zo een mening zal hebben, is het niet?
    Rechtvaardigheid zal door de wijsheid moeten worden ondersteund, vind ik.

 10. De holocaust was beperkt in de tijd, aan de abortuswandaden lijkt er geen einde te komen. Die gebeuren in stilte, in het geniep, zodat het niet opvalt.

  1. In het geniep?

   Je kunt van alles over de abortus-misdaad zeggen, maar niet dat het in het geniep gebeurd. Was dat maar zo, want dat zou betekenen dat het nog een maatschappelijk taboe is. Nee. Abortus is volledig genormaliseerd.

   1. Daan,
    Ik bedoel dat mensen die een abortus laten uitvoeren dat gewoonlijk stil houden. Dat bewijst op zich al dat het niet deugt wat ze doen.

 11. Beste Jules,

  De geallieerde bombardementen op Duitse steden gedurende WOII waren bedoeld om de Duitsers oorlogsmoe te maken. Het uiteindelijke doel van de geallieerden was om Duitsland te dwingen tot een onvoorwaardelijke overgave en blijkbaar vonden zij dat ze dit o.a. met bombardementen op Duitse steden konden bereiken. Dat deze bombardementen verschrikkelijk waren daar zijn wij het allemaal wel over eens.
  Vandaag de dag zien wij deze bombardementen vanuit een ander oogpunt dan zeventig jaar geleden. Zeventig jaar geleden hadden de geallieerde bevelhebbers/leiders de taak om een oorlog te winnen. Duitsland moest tot een onvoorwaardelijke overgave worden gedwongen.

 12. De klok en de klepel, beste Daan. WO II ondergaat revisie, weg van de officiële leugens die al driekwart eeuw worden rond getoeterd door de machthebbers. Gelukkig weten we nu veel meer. De bombardementen op Duitsland in het algemeen hadden tot doel Duitsland compleet te vernietigen. Nadat Chamberlain was afgezet door de talmud City bankiers, heeft Churchill na zijn aantreden op Downingstreet, op 10 Mei 1940, diezelfde dag de oorlog gestart met een bombardement op Duitsland. Hitler heeft nooit oorlog gewild met het VK, noch met FR, noch met NL en BE. Chamberlain had gelijk. Op het eind van de oorlog wilde Churchill zelfs de Duitse bevolking vergassen, hetgeen de luchtmachtstaf geweigerd heeft. Churchill wilde de Duitse bevolking reduceren met 50%, en van het land verder een landbouw staat maken. De officiële naam van dit plan is me nu ontschoten.
  Het volgende punt betreft Dresden, staat los van hierboven, een geval apart. Dit betrof een speciale opdracht van Churchill. Niet uit militaire hoek. Een vreselijk bombardement, met geen enkel militair doel, maar dat leidde naar de vernietiging van het Christelijke Venetië van het Noorden. De eerste aanvalsgolf ’s ochtends vroeg, betrof het plat bombarderen van de stad. De tweede aanvalsgolf kwam tegen de middag, gericht tegen de hulp verleners en de brandweer, met brandbommen om hen te vernietigen, en met diep gaande spring bommen om alle waterleidingen en gasleidingen onder de grond te vernietigen. De derde aanvalsgolf tegen de avond, met vooral Amerikaanse inzet van vliegtuigen, betroffen de vluchtelingen die de brandende en rokende stad ontvluchtten. Diabolischer is niet voor te stellen.

   1. Nabrander.
    Dat reduceren tot een landbouw staat en de bevolking met 50%, was het Rathenau Plan, als ik me goed herinner. De Duits/Amerikaanse familie Rathenau had joodse roots. Dat Plan wilde Churchill al vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog uitvoeren. In 1940, slokte de bouw van zware bommenwerpers ongeveer 60% op van het defensie budget. De tapijtenleggers bommenwerpers zijn een Engelse/Amerikaanse uitvinding. Noch de Duitsers, noch de Italianen hadden dat soort vliegtuigen, omdat die in strijd waren met het Verdrag van Genève betreffende het Oorlogs Recht. Churchill was vanaf ongeveer 1900, in dienst van de familie Rothschild. Dit verklaart zijn ongewoon lange politieke carrière van ongeveer 50 jr.

    1. Er waren nogal wat joden met invloed die erg wraakzuchtig waren tegenover Duitsland, inderdaad.

     Maar goed: offtopic. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de huidige genocide op het ongeboren leven stopt?

 13. Volgens het evangelie van Lukas:
  22:66 Toen het dag werd, vergaderde de Raad des volks, overpriesters en schriftgeleerden; zij voerden hem naar hun raadszaal.
  (Het waren dus die groepjes verantwoordelijk voor e.e.a. dat wil zeggen, dat geen volk verantwoordelijk is, maar de drie genoemde groepjes, lijkt mij.)
  Verder:
  23:1 Hierna maakten zij zich gezamenlijk op en voerden hem naar Pilatus. (Zij zijn de drie groepjes)
  2 Zij begonnen hem te beschuldigen: Wij hebben bevonden dat deze man het volk van den rechten weg voert en het opbrengen van belastingen aan den keizer tegenwerkt; daar hij zegt dat hijzelf de Christus is, dat wil zeggen: een koning.
  3 Pilatus vroeg hem dan: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde: Gij zegt het
  4 Pilatus zeide tot de overpriesters en de schare: Ik vind geen schuld in dezen mens. (De schare zijn de andere groepjes)
  5 Maar zij verzekerden nog stelliger: Hij ruit het volk op door zijn prediking in geheel Judea, te beginnen van Galilea tot hier toe. (Het volk! dus. Zij vinden dat Hij het volk tegen hen (!) in opstand brengt.
  10 De overpriesters en schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen.
  13 Nu riep Pilatus de overpriesters, de overheidspersonen en het volk samen en zeide: (het volk is de rest van de groepjes)
  18 Maar zij riepen eenparig: Weg met hem! Laat ons Barabbas los!
  21 maar zij schreeuwden: Kruisig, kruisig hem!
  27 Een grote menigte volks volgde hem, waaronder vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. (nu is het volk het stadsvolk)

  Leest u zelf maar. Ik zie daar geen bepaald volk, zoals hierboven wordt beweerd. Wel overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. En eventueel ook raadsleden. Kortom, ik lees daar politici, priesters, schriftgeleerden.

  Zie ik dat fout?

 14. Bovenstaande comment van mij n.a.v de zinsnede “Bij Paulus lezen we, beste Daan en Benjamin, “………omdat gij van uw eigen stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ;”

  Zij van “hen”, die de Heer Jezus (…) hebben gedood…
  Is dat (die hen) in samenspraak met het evangelie van Lukas? Of is dat generaliserend?

  1. Dat is in het algemeen bedoeld, beste Raphaël, anders valt het niet te lezen. St. Petrus sprak ook zo. Zij waren allen ooggetuigen. Daar komt bij, in het Lijdensverhaal van Matheus 27 : 25, de vreselijke roep van de aanwezige toeschouwers, ” Heel het volk antwoordde : Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.” Mag ik U adviseren om het Nieuwe Testament te herlezen, van kaft tot kaft. Maar wel een uitgave uit de jaren 1940 of 1950.

   1. Beste Jules,
    U mag me best adviseren om het Nieuwe Testament te herlezen van kaft tot kaft. Dank u voor dat advies.
    Maar, ik zou toch van iemand willen lezen of Lukas het bij het rechte eind heeft, of dat Paulus.

    Wanneer Lukas namelijk (volgens mijn en in mijn woorden nu) schrijft dat alleen de schriftgeleerden, de oudsten (Raad des volks ?) en de opperpriester een complot tegen Jezus smeden, dan schrijft hij dat.
    Wanneer iets algemeen bedoeld is, dan wordt het voor mij duidelijk dat ik (dus) voorzichtig zou moeten zijn om daar conclusies uit te trekken.

    En bij zulk onderzoek probeer ik mij tot de kern te houden. Wat zegt Lukas. Waarom en tegen wie, over wie. Dat vind ik al moeilijk genoeg.

    Dus wie zijn ‘schuldig’? Als ik Lukas lees, dan zijn het zeker niet de gewone man en vrouw die beschuldigd worden. Nee, sterker nog, die volgen Jezus juist. Ze zitten aan zijn voeten.

    1. U schrijft het zelf, zoals het er staat bij Lukas, regel 13, Nu riep Pilatus de opperpriesters, de oversten en het volk bijeen, 14 en sprak tot hen : ……………..
     Het volk was betrokken en de opperpriesters, de oversten vertegenwoordigden het volk zoals premier Rutte, in naam van het NL volk mag doen, laten en spreken. De Farizeeën vormden de grootste en dominante groep binnen het joodse volk in die tijd van de Messias.
     De andere Evangelisten spreken ook over de presentie van het volk, naast die van de hoogste vertegenwoordigers van datzelfde volk, beste Raphaël. Dus als het volk bovendien schreeuwde bij Matheus, 27 : 25, “Heel het volk antwoordde : Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”, is dat nogmaals de bevestiging van de collectieve schuldvraag over de moord op Onze Heer Jezus Christus, gekruisigd op Golgotha. St. Paulus heb ik hierboven al aangehaald, St. Petrus doet er een schep bovenop. In zijn Tweede Rede voor het volk (naar aanleiding van een verricht wonder van genezing), in de zuilengang van Salomon, (Handelingen 3 : 12-16), zegt hij, “”12 Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk : Mannen van Israël, wat staat gij hierover verbaasd, of wat staart gij ons aan, als hadden wij hem door eigen kracht of vroomheid doen gaan ? 13 De God van Abraham, van Isaak, en Jacob, de God onzer vaderen, heeft Jezus zijn Dienaar verheerlijkt, dien gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, toen deze besloot, Hem in vrijheid te stellen. 14 Gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend. Gij hebt het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving ; 15 maar de Leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden ; daarvan zijn wij getuigen. 16 En om het geloof in zijn Naam heeft Hij dezen man, die gij ziet en herkent, weer krachtig gemaakt. Zijn Naam en het geloof, dat Hij heeft verleend, heeft hem voor uw aller oog de volkomen genezing geschonken.””
     Dat prikt natuurlijk bij hen die dat aangaat en op zichzelf betrekt. De Duitse schrijver, Dr. Manfred Gerstenfeld, trekt zich dat bijzonder aan en beschuldigt de liturgie van Goede Vrijdag te zijn “antisemitisch”. (Het verval, Joden in een stuurloos Nederland, blz 173) Hij pleit er zelfs voor de Goede Vrijdag af te schaffen.
     Toch zou hij zich moeten realiseren dat er van het oorspronkelijke joodse volk uit de tijd van Christus, etnisch, niks meer over is. Dat volk is verdampt in de geschiedenis, na Golgotha was het uit en over. Gerstenfeld zelf is een Kazar afstammeling. Degenen die er etnisch nog het meest op lijken zijn de Palestijnen, in Palestina. De grote groep die zich voor joden uitgeven “doch het niet zijn, maar de Synagoge van Satan” (Ap. 2:9,3:9), zijn afstammelingen van de Kazars, een in de vroegste Middeleeuwen, joods bekeerd Turks/Russisch volk in het beneden Wolga gebied. Zij vormden een Koninkrijk, dat door de Christelijke prinsen van Kiev, eind 9de eeuw verslagen werd en verstrooid in Rusland, Polen, Duitsland, NL, FR en Engeland. Vandaar zijn ze deels naar de VS getrokken.

     1. Correctie, lees hierboven,
      tweede regel van onderen, ” ……eind 10de eeuw verslagen werd en verstrooid in …………”.

 15. Jules van Rooyen,
  U moet echt eens gaan genezen van uw Jodenhaat. De uitroep “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen” betekent niet dat we Joden moeten gaan haten. Hou van alle mensen, om het even wat hun afkomst is, maar niet van de zonde. Was het Joodse volk trouwens niet door God gekozen om de komst van Christus voor te bereiden ? Dan moet u heel zeker geen joden haten.

  Het heeft geen zin een lijst te maken van wandaden van de Joden. Moeten we dan ook niet een lijst maken van alles wat pakweg Nederlanders aan kwaad gedaan hebben ? En dan dagelijks wat haat tegen de Nederlanders gaan verspreiden ? Zulke dingen hebben toch helemaal geen zin.

  1. Zoals altijd, Mr AGStinus hebt ge weer geen bal begrepen van wat er hierboven staat. Mr. Jules van Rooyen legt gelast zich de moeite om het joods gebeuren in het Evangelie te verduidelijken. Indien er hier mensen zijn die zich daar aan storen en alles zien als ‘jodenhaat’ ‘antisemetisme’ ‘rassenhaat’ dan is het beter de H. Geschriften in de kast op te bergen.

   1. Hij heeft er juist alles van begrepen. Jodenhaat brengt ons nergens. Sommige reacties hier lijken rechtstreeks uit het handboek van alt-right te komen. Het heeft allemaal niets meer met het katholicisme te maken.

 16. Jules van Rooyen,
  U schrijft: “Het volk was betrokken en de opperpriesters, de oversten vertegenwoordigden het volk zoals premier Rutte, in naam van het NL volk mag doen, laten en spreken.”
  Meneer Rutte mag helemaal niet het volk vertegenwoordigen. Hij is dienaar van de Kroon, niet van het volk. Het zou wat moois zijn als één mens of één clubje een uitspraak in de naam van het volk mag doen, uitzonderingen nagelaten natuurlijk. Ja, misschien als iedereen (niemand uitgezonderd) zijn toestemming heeft gegeven om wat te zeggen, dan misschien wel, maar anders niet. (Gelukkig niet)
  De heer Rutte werkt voor de Koning. Hij (Rutte) is zijn dienaar; minister. Zo staat het in onze grondwet.
  Áls er al iemand uit naam van het volk het volk zou mogen vertegenwoordigen, dan zijn dat eventueel de volksvertegenwoordigers, de tweede kamer. Maar, dat geeft de volksvertegenwoordigers niet het recht om uit naam van iedereen te spreken, Dat is onlogisch en kan ook niet. Dat zou een mooie boel worden.
  Trouwens, dat is meteen de kern van ons probleem in Nederland. Worden wij wel écht vertegenwoordigd door hen? Of maken ze er een zooitje van? Verkopen ze het land onder onze rug? Wilden wij allemaal graag een Europese Unie? Ik dacht het niet hè?

  Maar ja. De tijden veranderen, maar de mensen niet. De streken en de listen blijven steeds dezelfde. Daarom vind ik zo een discussie wel aardig. Sommigen weten niet eens dat men de waarheid soms geen recht doet. En soms hoeft dat ook niet. Soms.
  Maar das politiek. En dáár heb ik dan weinig verstand van.

  De apostelen Paulus en Petrus laat ik er liever buiten. Vier evangeliën zijn al veel om te bevatten. Maar ik zie het anders dan u. Ik snap het niet.

  Maar goed. Ik ben blij dat ik door de discussie toch weer wat geleerd meen te hebben.

  1. Te hoog te paard, ziet men obstakels te laat, beste Raphaël.
   U leeft in sprookjes land, misschien bent U zelfs een gutmensch. Ik weet het niet, zelfs niet of U wel katholiek bent. Maar premier Rutte en zijn regering zijn geen dienaar van de Koning, zij vertegenwoordigen het NL volk, sluiten verdragen af met anderen, rapporteren aan het parlement, worden gecontroleerd, en kunnen daar afgezet worden. De Koning wordt slechts geïnformeerd. Leidend was ook de groep van Hogepriesters en Oversten, over het joodse volk van toen.
   U zet St. Paulus en St. Petrus, de twee grootsten onder de Apostelen, opzij, omdat zij niet in uw philosemitische straatje passen. Protestanten doen dat ook. Iemand als Manfred G. van hierboven, wil, zacht uitgedrukt, helemaal niets van hen weten.
   Maar, de Openbaring is geen menu à la carte is.

   1. Ook hier, wat de grondwet (van Nederland) betreft weer verschillen van inzicht.
    Ik zocht het nog even na. Vanaf artikel 42 kunt u zien wie wie aanstelt en weer ontslaat. Daarna wordt de structuur van de kamers beschreven. Zie:
    https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vjjdado5jqmb/grondwet_volledige_tekst

    Ik dacht, als de Koning ministers en staatssecretarissen aanstelt en ontslaat (art. 43 en 46) , de wetten eventueel (?) (mede-)ondertekent (art. 47) en de kamers eventueel kan ontbinden (art. 64), dat hij dus bovenaan de regering staat. Misschien dacht ik dat verkeerd? Is er een soms rechtgeleerde in de zaal die mij kan uitleggen wat ik fout lees?

    Maar wat ik bedoelde te zeggen: Men kan het volk toch niet aansprakelijk stellen voor wat hooggeplaatsten doen?

 17. Ten slotte wil ik wijzen op Nostra Aetate, (Vat II 1965).
  Ik ben het natuurlijk gewoon eens met de inhoud van dit document.
  En wat mij betreft had ze nog duidelijker en eerlijker mogen zijn: NIEMAND is schuldig behalve de schuldigen.
  Dus ik zou ervoor willen pleiten nooit weer een volk op valse gronden te geestelijk te vertrappen en als zondebok weg te zetten.

  Laat onverlet dat er nu, op dit moment, natuurlijk óók groepen of groepjes of enkelingen zijn die de boel lopen te vertreiteren, zoveel is mij ook wel duidelijk. Maar om ons verweer tegen tuig niet meteen zwakker te maken is het wijzer om de zaak van Christus wat dat aangaat te laten rusten. Het is gebeurd, het gebeurd nog en dat is al erg genoeg.
  Men weet alhier dacht ik ook dat er wolven in schaapskleren rondgaan die onder schuilnamen, synoniemen en anderszins de zaak traineren en het leven op aarde nogal ontregelen wegens hun zucht naar perverse machtswellust.
  Dezen nemen soms de identiteit aan van een volk en opereren zo onder het volk. Ze strooien zand in de ogen en veroorzaken vreselijke ellende vaak.

  Om ons dus te verweren tegen het grote kwaad -dat, in mijn ogen, ook abortus is- is het in ieder geval belangrijk de WAARHEID boven tafel te krijgen en ons niet te laten verleiden tot kinderachtig zwartepieten uitdelen omdat we niet goed kunnen lezen en met vooroordelen of foute oordelen ongelukken veroorzaken. Want, dat denk ik ook: de machten hebben er alle baat bij als ons zand in de ogen gestrooid wordt.

  Maar wat kunnen we doen om een eind aan de waanzin te maken? De bijbel leert dat een zieke boom bij de wortel moet worden aangepakt. Wat zijn de wortels van het kwaad en wie bedrijven dat in het duister maar ook in daglicht? Namen en rugnummers.

  Maar. Het belangrijkste is het leven zelf. Ellendelingen veroorzaken al meer dan genoeg kwaad met al hun vreselijke wapens, brrrrrrrrrr. Dus laten we beginnen met het platleggen van de wapenindustrie. Dat is misschien een van de wortels van het kwaad. Immers, was het niet de eerste zondaar die aan techniek deed?

  Stoppen met elkaar kwaad doen. Eerlijk alles delen. Dus: Jezus’s weg volgen. De weg van de vrede.

  1. Rafaël, u bent zo politiek correct bezig, nietwaar?
   “Ten slotte wil ik wijzen op Nostra Aetate, (Vat II 1965).
   Ik ben het natuurlijk gewoon eens met de inhoud van dit document.
   En wat mij betreft had ze nog duidelijker en eerlijker mogen zijn: NIEMAND is schuldig behalve de schuldigen.
   Dus ik zou ervoor willen pleiten nooit weer een volk op valse gronden te geestelijk te vertrappen en als zondebok weg te zetten.”
   zo schrijft ge, nierwaar?
   Maar Nostra Aetate. Wat een misleiding, dit ketters document van het VatII satanisch concilie, waar de injectie met vergif voor de ziel mee begint..
   Het document pleit voor deze die buiten de Katholieke Kerk staan zoals Joden, Moslims etz…
   gered kunnen worden. Wat een misleiding die het VatII concilie (?) ketterijen tot op heden de zielen hiermee misleiden en op weg naar de eeuwige verdoemenis leiden.

   Notra Aetate # 4 … “toch mag men de Joden niet voorstellen als door God verworpen of als vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift. “
   VatII, Nostra Aetate #4, Originele Latijnse tekst: “…Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti exhibeantur…”

   Dogmatisch concilie van Florence:
   “Daarom veroordeelt, verwerpt, anathematiseert en verklaart het [de Kerk] buiten het Lichaam van Christus te zijn, dat is de Kerk, die tegengestelde of tegengestelde standpunten heeft.”
   Originele Latijse tekst: “Quoscunque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est ecclesia, alienos esse denuntiat.”

   Bij het opstellen van de onfeilbare dogmatische verklaring, dat iedereen die een mening heeft die in strijd is met het geloof in Onze Lieve Heer of de Drie-eenheid, het oorspronkelijke Latijn van het Concilie van Florence gebruikt het woord “reprobat”, wat “afwijzen” betekent. Het komt uit het Latijns werkwoord reprobo, wat betekent “ik verwerp” of “veroordeel.”

   Maar hier is de bom: in Nostra Aetate # 4 (het decreet van Vaticaan II over niet-christelijke religies) om precies het tegenovergestelde te verklaren, gebruikt Vaticanum II hetzelfde werkwoord! Vaticaan II gebruikt ‘reprobati’, wat het voltooid deelwoord passief van reprobo is – hetzelfde werkwoord dat het Concilie van Florence gebruikte! Dit betekent dat Vaticaan II en het Concilie van Florence precies hetzelfde menen – ze gebruiken exact hetzelfde werkwoord – en ze leren precies het tegenovergestelde! De katholieke kerk definieert dat alle individuen (joden, enz.) die een mening hebben die in strijd is met het geloof in Christus of de Drie-eenheid, de kerk “reprobat” (afwijzen). Vaticaan II vertelt ons dat de Joden niet als ‘reprobati’ (als afgewezen) moeten worden beschouwd. Vaticaan II kan het katholieke dogma nauwelijks meer precieser tegenspreken!

   Iedereen die zou ontkennen dat Vaticaan II ketterij leert, in het licht van deze feiten, is gewoon een leugenaar.

   Mat_11:27 Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. En niemand kent den Zoon, dan de Vader alleen; en niemand kent den Vader, dan de Zoon alleen, en hij, aan wien de Zoon het openbaren wil.

   Joh_14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

   Zo ziet u maar beste lezers dat de VatII concilie geschriften een waar vergif zijn voor de zielen:
   Luk_21:8 Hij sprak: Past op, dat gij u niet laat misleiden! Want velen zullen met mijn Naam optreden, en zeggen: Ik ben het; en de tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.
   Joh_7:47 De farizeën antwoordden hun: Hebt ook gij u laten misleiden?
   Op het einde van uw reactie schrijft ge Rafaël:
   “Stoppen met elkaar kwaad doen. Eerlijk alles delen. Dus: Jezus’ weg volgen. De weg van de vrede. “
   Stoppen met elkaar kwaad doen? Gij bedoelt misschien met de waarheid door leugens te vervangen? Jezus is de weg de waarheid!!!!!! en het leven. De enige!!!! Er is geen Pax Christi zonder de waarheid.

   1. Neem me niet kwalijk, ward. Ik bedoelde ik ben het eens met het document wat betreft de schuldvraag voor wat betreft de kruisiging.

 18. Of beter gesteld:
  Ik bedoelde, ik ben het, voor zover ik zoiets tenminste kan beoordelen, als ik al mág oordelen, denkelijk wel eens met het document wat betreft het opheffen van de onterechte beschuldiging van sommigen, voor wat betreft de kruisiging.
  Verder ken ik het stuk niet. Ik zag het toen ik het toevallig toen ik naar iets anders zocht.

  Eigenlijk had ik maar niet moeten melden.

 19. De ramp is, beste Ward, dat met het Vaticaan 2 concilie, de waarheid is ingeruild voor de pastoraal. Daarmee is ook de zin voor de waarheid, bij velen, verloren gegaan. Niets is meer waar, zelfs de dogma’s moeten in het “licht van de tijd” worden gelezen, de “schuivende panelen” van kard. Ratzinger. Uit deze premisse komen allerlei dwalingen voort, die strijdig zijn met de waarheid van de Kerk van altijd. De V2 top van de Kerk denkt en handelt protestant. Met hen heeft Luther gewonnen. Daar ligt de strijd van de Traditionelen. De misvattingen van Raphaël hierboven, komen hieruit voort. Emoties krijgen de overhand, zoals bij gutmenschen. Hij zet zelfs St. Paulus en St. Petrus opzij als niet ter zake, zoals de protestanten doen. Die hebben ook een hekel aan hen. Zij nemen de Openbaring en de Natuurlijke Orde als een menu à la carte, en “de waarheid bestaat niet”. Ja, zo ver gaat dat, de verloedering in denken. Het verdwijnen van richting en visie, drijft de huidige maatschappij in chaos. Zonder het anker van de waarheid, dobbert zij voort.
  Maar troost U, de Romeinse dwalingen zijn voorzegt in Fatima (3de geheim) en in La Salette, medio 19de eeuw. De tijd van de gemijterde schurken in Rome is geteld. De verduistering van het geloof in de top van de Kerk, zal ongeveer 60 jr. duren. We verwachten dus op relatief korte termijn een omwenteling.

  1. Mr. Jules van Rooyen. Ik wou nog dit toevoegen aan mijn vorige reactie, en inderdaad is uw reactie hier juist.
   De VatII conciliaire nepkerk, moest vanaf 1958 een kerk worden zoals ze nu is. Ik kan dat best vergelijken met een oester. Bij het vinden van de oester denkt de visser dat hij er een mooie parel in zal vinden. Echter, zoals iedere goede visser zou moeten weten is het beoordelen van de oester pas mogelijk bij het openen van de schelp.
   De visser opent de oester met de uiterlijke mooie schelp en stelt tot zijn grote verbazing vast dat er zich een rottende stank uit ontsnapt. Dus geen mooie parel en eveneens geen geurende gezonde vrucht.
   Wel dat is ook zo met de Vat II stank. Een kerk die door het uiterlijke zich voordoet als “de Katholieke Kerk”. Bij het nader beoordelen hiervan stelt men ook de stank van de leugen, ketterijen en verraderlijke misleidingen vast. Dus juist goed om deze zo vlug mogelijk te verwerpen en op zoek te gaan naar de verborgen parel, t.t.z. de Semper Idem Katholieke Kerk van altijd.

   1. Ward,
    De teksten van Vaticanum II zijn in orde, en de leerstellige teksten ervan zijn waarheid. Helaas zijn er na dit concilie veel misbruiken in de Kerk geslopen. De heilige paus Paulus VI (die paus was bij het einde van dat concilie) sprak van de rook van Satan die de kerk binnengedrongen was. De “Kerk van altijd”, dat is de Kerk waarbij je de conclusies van elk concilie moet aannemen, want de Heilige Geest stuurt de Kerk. Het gaat niet op als je zegt : we moeten de concilies aannemen, behalve het laatste. Wil jij het laatste oecumenisch concilie niet aannemen ? Dan zit je verkeerd.

    1. Stinus, ik raad u aan om u ’s morgens met koud water te wassen, dab ben je wakker genoeg om de rottigheden van uw “verplicht” aan te nemen oecumenisch satanisch gebrabbel op te merken. Heb je zeker deze morgen niet gedaan, nietwaar?

  2. Jules van Rooyen, waar beroept u zich op dat de verduistering in de k kerk 60 jaar zou duren ? Graag Wat info . Dank bij voorbaat

 20. Ik ben katholiek opgevoed maar heb mij ook intellectueel gestort op de echte wereld (…!) en mensheid rondom ons en hoe die historisch is gegroeid duizenden jaren, ook voordat Jezus rondliep !

  Ik vind het bedroevend hoe jullie uren kunnen ‘neuzelen’ over de Joden (en hun zogezegde perfide dominantie in de wereld) én over abortus.
  Dit terwijl de hoogst ontwikkelde menselijke cultuur die ooit tot stand gebracht is (onze Europese cultuur uit Romeins-Griekse-Levantische bron) en (toegegeven) in verval, in GEVAAR is…, VOORAL bedreigd wordt door de satanische islam cultuur en apocalyptische immigrate vanuit onderontwikkelde culturen uit Afrika.
  M.a.w. hoe kunnen jullie zo navelstaren op en discussiëren over
  1. abortus /anticonceptie (dringend legaal te maken in Afrika waar de vrouw nog steeds ‘als zwangere muilezel’ en niet als integrale mens wordt behandeld, omkeren van de apocalyptische overbevolkings-trend)
  2. Joden (die eigenlijk de enige buffer tegen de islam zijn omdat wij in Europa ‘zwakke laffe honden’ zijn geworden, klaar om geknecht te worden door de islam
  KORTOM : ipv enkel in Bijbel ontleding rond te draaien, stop ermee te denken dat jullie heel de wereld kunnen veranderen (dichter bij God te brengen…), wees al tevreden met HET HAALBARE in de echte wereld die pertinent ‘niet Goddelijk is’ en nooit zal zijn !!!
  Uw Europese samenleving verdedigen en behouden voor de toekomst , zoals jullie terecht vechten tegen de ééndimensionele verslaggeving over Syrie (wetende dat het regime daar geen engeltjes zijn…, Churchill was ook geen engeltje maar dankzij hem bestaat onze vrijheid nog ! ).

  1. Europa is de baby van de katholieke Kerk, beste Luc Pierson. U onderschat de echte geschiedenis, U onderschat de geheime netwerken, en tenslotte, U onderschat de cultuur marxistische oorlog waarin Europa is gestort door verraad in politieke kringen.
   De katholieke Kerk van altijd, heeft in ongeveer 1500 jr., de Europese volken ge-christianiseerd. Zonder haar, zou Europa niet bestaan, zoals het is geworden, een uniek continent in de wereld, nog steeds, ondanks de chaos, verloedering en decadentie. De ingeslagen bressen kwamen van Luther, en enkele eeuwen daarvoor, de oost-west scheuring met de orthodoxie. De volgende grote klap was de Franse Revolutie (1789), die het talmud jodendom gelijke burgerrechten gaf, in september 1791. De bescherming van de volken viel weg. Die judeo-vrijmetselaar revolutie was “de moeder aller revoluties”, zoals Lenin zei. Een halve eeuw later, medio 19de eeuw, was de talmud dominantie niet meer te keren, door haar opgebouwde macht in de financiële wereld en in de media. Aan die machtsmutatie van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), zijn, sindsdien, alle revoluties en oorlogen in Europa te wijten, inclusief de cultuur marxistische revolutie van een ongekende massa immigratie met nooit (cultureel) inpasbare islamieten en Afrikaners.
   Zonder herstel van de katholieke Kerk van altijd, is Europa verloren. Zij kan zich niet redden door zichzelf uit het moeras, aan de haren op te trekken. Vandaar onze aandacht voor haar weerbaarheid, voor behoud van haar roeping, voor ontmaskering van de verraderlijke V2 NOM kerk, en van de gemijterde schurken in de kerkelijke top die het eeuwige Rome gijzelen.
   Zie ook de Makow link hierboven, beste Luc, dd. 24 augustus 19.29u..

  2. Ik ben het volmondig met je eens als het gaat om de joden-obsessie van sommige hier. Maar hoe is abortus geen prioriteit voor een christen? deze genocide op het ongeboren leven is een van de meest verschrikkelijke uitwassen van het modernisme.

  3. Luc; geef de vrouw anticonceptie in Afrika?? Nee, jongeren, mannen en vrouwen wereldwijd zouden dringend een gezonde seksueel onderricht moeten krijgen. Jullie zijn bedwelmd door het werelds vuile seksuele gif dat mensen tot lustobjecten maakt. Het heeft jullie zo verdoofd dat jullie de werkelijkheid achter al die abortussen en het gebruik van anticonceptie niet meer kunnen zien.

   Anticonceptie heeft de komst van de seksuele revolutie serieus vergemakkelijkt en laat toe dat deze voortrazend slachtoffers blijft maken. In het verleden koos men om geen seksuele betrekkingen te hebben als men niet klaar was voor het ouderschap. Wanneer een enigszins betrouwbaar voorbehoedsmiddel op het toneel verscheen, viel al snel het doek over seks uitsluitend binnen het huwelijk. Even snel volgde de teloorgang van de relatie tussen seks en liefde. De diepe betekenis eigen aan menselijke seksualiteit is uit het zicht verdwenen, seksuele betrekkingen met iemand hebben is al lang niets exclusiefs meer, laat staan het gevolg van een levenslange verbintenis. Partners worden gereduceerd tot seksuele speeltjes, objecten, want echt engagement is niet langer nodig. In die context is het makkelijk te begrijpen dat bijna 60% van de Belgische abortussen te wijten zijn aan falen van de anticonceptie: wie wil immers een kind opvoeden van een ‘seksuele partner’ zonder meer?
   Lees het hele artikel: https://www.provita.be/anticonceptie-voorkomt-toch-abortus.html

   1. En om meer te lezen wat de seksuele revolutie heeft veroorzaakt in onze maatschappij, kan je ook nog op deze blog lezen wat de gevolgen zijn van het kwaad van pornografie en waarom de vrije liefde de jongeren zo ongelukkig maken.
    https://innerlijkeburcht.blogspot.com/

    Voor je nog roept dat anticonceptie een goede zaak is, zou ik je willen aanraden eerst je te bewegen in de ellende van je medemensen en je naaste bij te staan met liefde in plaats met het goedkope concept dood aan te bieden.

     1. @Lotje
      Herinnert u zich nog de 60er jaren? Toen vrouwen demonstreerden met teksten als ‘baas in eigen buik?’
      Het feminisme is het zekerste symptoom van de ineenstorting van het decadente, kinderloze Westen. Het was mogelijk door het samenkomen van het liberalisme, de democratie en het gelijkheidsdenken, een verzameling ellende die – in het bijzonder door Nederlanders – geprezen wordt als de ‘Verlichting.’

     2. Yukio ik kan mij dat niet herinneren, want ik was er toen nog niet. 🙂

      Ik kan alleen maar de dorre vruchten zien dat de jaren 60 veroorzaakt hebben binnen onze kerk en onze maatschappij. En wat ik verder waarneem bij enkele mensen die ik ken van deze generatie, is dat deze generatie van vrouwen en mannen maar verder blijven vernietigen. Deze generatie moeten zwaar verdoofd zijn, dat je onder het mom kan zeggen: het is toch allemaal niet zo erg of dat moet toch kunnen, dat je zelf je eigen kinderen, (dochters & zonen), kleinkinderen, en andere kinderen en jongeren in deze zieke mentaliteit van de cultuur van de dood (de weg van de ondergang) wil mee trekken en dan nog onder de mom met deze woorden ” ik zie je graag”, ik hou van jou? Beetje raar allemaal als je de liefde voor je naaste en jezelf op de 1ste plaats wil zetten of als christen/katholiek Jezus wil navolgen. Ik begin meer en meer te beseffen dat je als arme nietige aardmens pas helder kan zien als je ontwaakt uit de slaap en dat dan de waarheid van God (dat ieder mens kan vrij maken) kan doordringen tot de diepte van je menselijk wezen. Mensen die slapen verzetten zich vreselijk (zelf met geweld, agressie en een hoop beledigingen) tegen deze mooie waarheid. En ik kan er van mee spreken wat slaap doet met een aardmens. Ik heb zelf enkele jaren (in mijn jonge jaren) geslapen en zelf gedacht dat deze wereldse zieke mentaliteit goed was, maar gelukkig werd ik er wel niet van. Gelukkig heeft mijn katholiek geloof me bevrijd uit deze zieke ideologie en feministische golf van de jaren 60 en besef ik nu ten volle dat deze generatie alleen maar gelogen heeft en helemaal niet sprak over LIEFDE.

      Bij Romeinen 13:8-10 daar zegt apostel Paulus: Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.”

      En voor geïnteresseerde nu de juiste link van de blog: https://katholiekgeloof.blogspot.com/

     3. Allemaal prima wat schrijft, maar je moet je afvragen wat de wortel is van al deze ontwikkelingen.
      Ik zelf heb die tijd helemaal meegemaakt. Het waren allemaal linkse vrouwen die dit alles erdoor heen gedreven hebben (+ de silent majority incl. ‘mannen’ die dit alles minstens getolereerd hebben.)
      Eens stukje geschiedenis: Eind zestiger jaren begon de eerste Golf van de feministische beweging. Aanvankelijk beperkte deze zich tot het tegengaan van huiselijk geweld en seksuele intimidatie. Maar al snel kwam abortus op de agenda. Niet lang daarna moest ook het gezin op de helling. [‘Huisvrouwen zijn gevangen in comfortabele concentratiekampen,’ aldus Betty Friedan.] Uiteraard moest dit alles op aansprekende wijze naar een groot publiek gecommuniceerd worden. Op strategisch niveau betekende dit het geloofwaardig profileren van het ‘slachtofferdenken.’ Daarmee zouden de doelen van het eerste en tweede generatie feminisme positief gelabeld worden en zou de polarisatie tussen man en vrouw ten gunste werken van de laatste. De geschiedenis zou leren dat deze strategie van de slachtofferrol een ongekend succes inluidde. Zo werd de ‘positieve discriminatie’ als hoofdprijs door de feministen binnengehaald en werd ‘gelijkheid’ voortaan uitgelegd als ‘gelijkheid in uitkomsten’ (dus niet meer in kansen).
      Sindsdien is er iets catastrofaals gebeurd: het oorspronkelijke, legitieme probleem van de suffragette [die – net als de arbeider – slechts als volwaardig burger toegelaten wilde worden tot de dichtgetimmerde niches in de maatschappij] werd overvleugeld door de frustraties en neuroses van een hele catalogus van ‘zichzelf realiserende’ typen, van pro- en anti-porns tot ‘born’ women versus transseksuelen, inclusief een kakofonie van facties binnen de facties. Opeens viel ook alle beheersing weg en werd ‘ieder aspect van de man-vrouw relatie bezien in de dimensie van verkrachting en het patriarchaat.’ Claims zagen het licht als zou ‘de mannelijke potentie bedreigend zijn, de penis een instrument van dominantie, en vaders overbodig voor de opvoeding van de kinderen.’ In één adem door zou een echte feminist lesbisch zijn, zouden alle mannen potentiële verkrachters zijn.
      Het is duidelijk: derde en vierde generatie feministen ontkennen zowel de biologie als het transcendente in de mens. Ze hanteren in hun moreel nihilisme een onjuist begrip van vrijheid, namelijk een ‘contrastprogramma’ dat (a) ingaat tegen alle finaliteit en oorzakelijkheid, en dat (b) de man aansprakelijk stelt voor de seksuele onvrijheid die de vrouw ervaart (en die ze kennelijk opgeheven wil zien door mogelijkheden tot promiscuïteit). Vrijheid komt dan neer op een absolute autonomie die volledig non-relationeel wordt opgevat. Het contemporaine feminisme is daarmee een ‘gendered form of individualism’ die alles verwoest wat de egoïstische zelfvervulling in de weg staat. Deze absolutering van autonomie, individualisme, en het negeren van de biologische waarheden [‘man’ en ‘vrouw’ zijn niets anders dan ‘sociale constructen’] stuit thans gelukkig op steeds meer verzet. Maar alles zal pas weer ordelijk worden als eerst de liberaal-democratieën ineenstorten en het patriarchaat weer terugkeert. Dat dit gaat gebeuren zeker, namelijk een kwestie van ‘evolutie’ (dat ik alleen op aanvraag – dus desgewenst – nader zal toelichten).

     4. Mooi en duidelijk beschreven de geschiedenis Yukio!
      Zo zou ik het niet kunnen neer schrijven want ik ken de geschiedenis niet, ik kan alleen maar spreken vanuit situaties die ik zag om mij heen.
      En dat er meer en meer verzet komt is een goede zaak!!

 21. Aan Benjamin ..o.a.

  De Joden hebben wel degelijk gelijk in wat Jeremia 33:15-17 en 23:5-6 (en aanverwante teksten) betreft.. dat het daar niet Jezus Christus betreft.
  De bijbelvertalers hebben zich vergist om daar Jezus Christus te impliceren.

  Dat de evangelische christenen een eindtijd Cyrus-Kores veronderstellen is ook juist, maar wie dat is is een ander verhaal, maar in ieder geval niet Trump… Jezus Christus komt wel voorbij in het 6e zegel.. het is een komen in het voorbijgaan, want er is maar een wederkomst bij het laatste oordeel.

  Wat de eventuele tempel op de Sionberg betreft ..dat is niet de tempel Gods in 2Tess.2:4 ..want dat is de Sint Pieter.. en de valse profeet is een andere antichrist.

  De persoon in 2Tess.2:3-4 is NIET de antichrist maar de valse profeet (maitreya) ..en die zich dus neerzet in Gods tempel.. in de Sint Pieter.
  De antichrist betreft vers 8.. en die komt een zekere tijd voor het laatste oordeel.
  Jezus Christus heeft, wat maitreya betreft, het nu zelf bekend gemaakt.. enkele maanden geleden.

  https://youtu.be/AxL4jqT-MUk

  De Dag des Heren betreft dus het 6e zegel oordeel (Openb.6:12-17) ..zoals o.a. in Jesaja 66:14-15 en verder ..en begint met de drie duistere dagen ..en op het einde daarvan begint direct de waarschuwing “van” Garabandal.

  maitreya komt vóór het 6e zegel (Openb.13:12), de Waarschuwing. ..ook al veronderstelt Openb.19:20 dat de valse profeet en de antichrist beiden tegelijk worden gedood.. maar het 6e zegel oordeel vormt met het laatste oordeel een eenheid, in de tijd onderscheiden door het “1000”jarig Rijk van vrede (Fatima ±30-40 jaar) ..het 6e zegel zien we dan ook in Openb.20:4.
  De eindtijd dus in zijn tweeledigheid.

  In Daniël 7:11 wordt de dood van de valse profeet maitreya beschreven … en in vers 12 de grote Monarch ..en het NIET Jezus Christus betreft.
  De grote Monarch werd vóór Hem (De Vader) geleid.
  In Openb.5:7-8 zien we dat Jezus Christus van niemand -afhankelijk- geleid wordt. De mensenzoon in vers 13 betreft dus de monarch als de hypostatische Mensengel in Openb.10 [natuur-genade] naar Hebr.4:12.
  Nostradamus schreef niet aan de toenmalige Franse koning maar aan de komende Henri V zoals ik onlangs las. .. heerser VAN (en niet over) het thuisland ..geboren in Nederland-Zebulon..
  De mensenzoon ontvangt na de Waarschuwing in Daniël 7:14 het koningschap.

  En terwijl de NBG vertaling het heeft over de sterke God, eeuwige Vader in Jesaja 9:5, spreekt de Petrus Canisius vertaling over de Goddelijke held en wordt daar Jezus Christus de Messias begrepen (Matt.4:14-).. en zien we ook een machtige en sterke ..door Jahweh gezonden in Jes.28:2 en die op de rechterstoel zetelt in vers 6.
  EN als het –ons– in vers 5.. [Want een Kind is ons geboren, een Zoon ons geschonken] betekent:: ..in het toenmalige Zebulon geboren.. kan het zo bij zo niet Jezus Christus zijn….. betreft het ONS de gehele mensheid ..dan zie ik niet hoe je dat in de context van de voorafgaande verzen moet inpassen.

  Is Nederland >> de stam Zebulon in de eindtijd dan is de monarch dus in Nederland geboren.. en als Werdin van Otranto rond 1279 over het 6e zegel profeteert en zegt dat er veel bloedvergieten zal zijn tussen de Fransen en de Nederlanders in twee gevechten en hoopt dat God zijn woede afwendt ..en veronderstel ik dat het 2e gevecht Jesaja 9:3-4 impliceert en vers 5 relateert.

  Bij de zienster Agnes-Marie wordt het volgende gezegd:: Frankrijk, ge zult een verschrikkelijk gevecht voeren voor koning Henri die in ZIJN vaderland (dus Nederland) de vrede en de eensgezindheid moet brengen. Ge zult minder moeite hebben om de heilige kerk te verdedigen. Herinner u dat de bevrijding van de heilige Vader evenwel verschrikkelijk zal zijn, maar minder verschrikkelijk dan de strijd voor de koning.
  De synagoge van satan zal de president van Frankrijk aanzetten om Nederland de oorlog aan te doen, daar Nederland de EU zal weerstaan ..de VN en Amerika en uit hun verbanden zal treden zoals de H.Schrift leert.

  Dat Frankrijk een verschrikkelijk gevecht zal voeren voor koning Henri (Heerser van en dus niet over Zebulon-Nederland) betekent eigenlijk dat ze voor de tweede keer hun koning willen doden.. en strijden ze eigenlijk tegen zichzelf …om klaarheid over zichzelf.

  De koning zakt uiteindelijk van Nederland af naar Frankrijk en verder en vandaaruit naar het Oosten, het Shamballa van maitreya in de Himalaya.

  Nostradamus zegt::
  Als een Griffioen zal de koning van Europa komen,
  Vergezeld door degenen van het Noorden.
  Van roden en de witten zal hij de grote troep aanvoeren,
  En ze zullen optrekken tegen de koning van Babylon… (en dat is maitreya).

  Piet…

 22. @sergeant Yves. Ik heb er al een keer aan gerefereerd op dit voortreffelijke Forum. Als ik me goed herinner, dat gegeven stamt uit de voorspellingen van La Salette, door Mélanie Calvet ; het derde schrijfsel in 1879.

 23. Hallo Luc Pierson (26 augustus 2019 om 13:37),

  Als je katholiek bent moet je geen pleidooi houden voor abortus of anticonceptie. Je moet je niet afvragen of de Kerk anticonceptie “in Afrika” moet toelaten of niet. Anticonceptie is algemeen tegen Gods wil, omdat God de mens zó geschapen heeft dat uit seksuele gemeenschap nieuw leven kan ontstaan, en de mens mag dat niet beletten.

  Lees meer hierover in de encycliek “Humanae Vitae” van paus Paulus VI, die dit aantoont op basis van de natuurwet, of lees het volumineuze boek “Theologie van het lichaam” van paus Johannes-Paulus II, die hetzelfde aantoont maar op een andere manier.

  PS : De Kerk heeft niets tegen periodieke onthouding, methode die tegenwoordig heel betrouwbaar is, maar waar de commercie niets aan verdient. Als ze in Afrika wat zelfbeheersing aan de dag leggen is er geen enkel probleem.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht