Satan is slechts een symbool…

Voor de algemeen overste van de jezuïeten, Arturo Sosa, is de duivel alleen maar een symbolische werkelijkheid. Dat heeft hij in de Italiaanse pers bevestigd.

Tijdens een meeting van “Communione e Liberazione,” een katholieke beweging, die vooral in Italië gekend is, heeft pater Arturo Sosa, algemeen overste van de jezuïeten, vorige woensdag een interview toegestaan aan het katholieke weekblad Tempi. De Venezolaanse jezuïet had er een conferentie gegeven met als thema “De wereld leren bekijken met de ogen van paus Franciscus.” Sosa is goed bevriend met Bergoglio en zij zijn op dezelfde golflengte wanneer het gaat over politieke standpunten, zoals hun pleidooi voor een ongebreidelde migratie en hun openlijke afkeer voor wat zij “populisme” noemen, in hun ogen verpersoonlijkt door Trump, Orban, Bolsonaro, al degenen eigenlijk die niet in de pas lopen van wat de politieke correctheid eist.

Sosa heeft het in het interview over verschillende onderwerpen, zoals de roepingen, de migranten, het populisme en de komende synode over Amazonië. De laatste vraag, die eigenlijk in het hele onderhoud wat afwijkt van de vorige thema’s is: “Bestaat de duivel werkelijk?” Op die vraag antwoordt de jezuiet: Symbolen maken deel uit van de werkelijkheid en de duivel bestaat als symbolische werkelijkheid, niet als persoonlijke werkelijkheid.” Het is niet de eerste keer dat Sosa openlijk verklaart dat de duivel slechts een symbool is; het is waarschijnlijk daarom dat de vraag hem gesteld werd. Zo verklaarde hij in een vraaggesprek met de Spaanse krant El Mundo, in mei 2017: “Wij hebben symbolische figuren, zoals de duivel, verzonnen, om uit te drukken wat het kwaad is.”

Sosa had niet verwacht dat reeds de volgende dag, op 22 augustus, de Internationale Vereniging van exorcisten deze uitspraken meteen in niet mis te verstane bewoordingen de grond in boorde. In een communiqué spreekt deze vereniging, die in 2014 door het Vaticaan erkend werd, over “zwaarwichtige en verbijsterende” verklaringen van de overste van de jezuïeten, die “buiten het leergezag” van de Kerk staan.

“Het werkelijke bestaan van de duivel als een persoon die denkt en handelt en die gekozen heeft voor een rebellie tegen God, is een geloofswaarheid die altijd deel heeft uitgemaakt van de christelijke leer,” zo bevestigen de exorcisten.

Sosa zit hier schijnbaar niet op dezelfde golflengt als Bergoglio. Deze laatste heeft immers reeds meermaals over duivel als een fysieke realiteit gesproken, o.a in de apostolische exhortatie Gaudete et exsultate.

Over verwarring gesproken!

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Satan is slechts een symbool…

 1. Nou ja, Italiaanse pers… U bedoelt Rodolfo Casadei van de Tempi. Die schrijft dat de overste van de jezuïten dat gezegd zou hebben.
  Ik wacht eerst af of de overste daar meer over zegt, of niet.

  Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat een zaak niet is wat het blijkt.

 2. De duivel is reëel, een gevallen engel, en geen symbool. Zonder de duivel zouden de eerste mensen nooit de eerste zonde (erfzonde) begaan hebben, want ze hadden in het begin (net zoals Maria) geen enkele neiging tot zonde. Echte duiveluitdrijvingen (die niets te maken hebben met psychiatrische problemen) zijn trouwens een reëel verschijnsel.

 3. Bij een echte duiveluitdrijving hoorde ik B…B roepen :” Ik heb schrik van het Kruis, … van het Licht, … van de Liefde”(zelf opgenomen op band)
  Ik parafraseerde hierop volgend krachtig gebed:
  H.Geest, zend me Uw Licht om het Kruis met Liefde te dragen”
  MW

 4. Het kwaad(de duivel) is een entiteit, een niet zichtbare dimensie die wel op de mens inwerkt door alles wat met Christus te maken heeft, door je van Hem af te leiden. Dat gaat subtiel. Denk maar aan de mensen die ageren op het christendom. Vaak geleid door het kwaad. Terwijl ze het zelf niet in de gaten hebben. Maar als je vervalt in verbitterheid, negativiteit en frustraties, angsten, kwaad spreken en doen enz. Dan liet je je door de duivel verleiden. Dan ervaar je geen liefde, ben je niet in staat het goede te zien en kun je alleen maar kijken met agitatie naar de kerk en Hem. Zorg dat je niet zo vervalt. Blijf op Zijn Weg dan ben je wel in staat Hem als goed te zien, wat uiteindelijk vrede en liefde in je hart ervaart. Kijk goed naar je handelen en spreken. En zolang we allemaal maar begrijpen wat we met dat hart bedoelen. In Mattheus 15: 10-11 staat ‘Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, …Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uit komt maakt hem onrein. Ik kom wel eens mensen tegen waar ik soms een “Nare smaak” in mijn mond van krijg als diegene zijn mond open doet en nogal, negatieve, onsympatieke, agressieve uitingen uitkraamt. Dat doet ieder mens wel eens al deze een frustratie oploopt, maar sommigen doen dat als een levensstijl. Geen vleugje aardigheid dan. Het Kwaad (het wereldse) is een niet-zichtbare maar werkbare entiteit.
  Een Amerikaanse voorganger (Chip Ingram) kon dat goed duidelijk maken, zonder angst in te boezemen.

 5. ☩JMJ☩

  Wie niet gelooft dat er persoonlijke demonen bestaan kan men wijzen op Jules Doinel en op wat hij zei betreffende de demonische activiteit in de geheime sekten. Hij was de tot het Katholiek Geloof bekeerde gnostische “Patriarch Valentinus II”, stichter van de “Église Gnostique Universelle”, die een vrijmetselaar was van het Franse “Grootoosten” en een martinist, een kopstuk in de occulte wereld. Na zijn bekering tot het Katholicisme streed hij tegen de geheime sekten door hun geheimen bekend te maken.

  Degenen die heden heersen in de wereld staan in rechtstreeks contact met de demonen.

   1. ☩JMJ☩

    Mjedine,

    Sommigen van zijn voormalige discipels zeiden dat, hoogstwaarschijnlijk omdat zij kwaad waren omdat de stichter van hun gnostische kerk hen de rug toegekeerd had; volgens mij waren zij aan het liegen en is het niet geloofwaardig om te beweren dat hij wederom tot de gnostische kerk hervallen was. Het zeggen van die gnostici werd gecontesteerd en er is getuigenis geweest dat affirmeerde hoe Doinel na zijn bekering tot het einde van zijn leven als een devoot Katholiek geleefd heeft.

 6. Hij is toch van dezelfde Orde als Bergolio? Niet te verwonderen dus dat Bergolio vertelt dat er geen Hel is want dat de zielen die in zware zonden sterven “verdwijnen” en dus zeker niet in de Hel belanden…..

 7. Ik heb mededogen met hem, de weg is ook smal en het kruis zwaar naar de hemel.
  Begrijpelijk dat er vele maar al te graag geloven dat alles binnen de kerk : zelf brood en wijn en nu ook weer Satan symbolisch bedoeld waren. Dat hoeven ze niet door hun knieën en naar binnen te keren waar ze dan plots gaan merken dat Satan hun heel hard aan het uitlachen is.. Hoe stom, hoe stom kan je niet zijn. Ik begin te begrijpen dat Moeder Maria haar alleen liet zien aan kinderen en niet aan de Jezuïeten. De Jezuïeten zouden zelf niet weten dat Maria voor hun stond te stralen, waarschijnlijk denken ze dat het de buurvrouw was. Zoals Maria Magdalena dacht dat het de tuinman was, terwijl Jezus voor haar neus stond. Nu begrijp ik waarom sommige roepingen binnen de kerk zo hopeloos zijn, dat was de enigste reddingsboei die Jezus nog naar hen kon gooien. Met de bedoeling ze zoveel mogelijk hun in de kerk houden zodat ze nog gered konden worden door de rijke sacramenten en onderricht en nog snappen ze niet en zijn ze nog steeds niet gered. Ze hangen daar nog steeds te bengelen aan een touwtje niet weten dat ze het mogen loslaten, want dat God alleen red.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht