‘De paus is een communist’ – Franciscus’ communistische geschiedenis in een notendop

Paus Franciscus was reeds communistisch in zijn studententijd, en hij is dat nog steeds. Denk maar aan de geheime China-Vaticaan deal, de zaligverklaring van linkse marxistische bisschoppen, etc. Er zit een communist aan de top van de Kerk, iets waarvoor de H. Maagd reeds waarschuwde in Fatima. We zullen eens alles op een rijtje zetten.

 • Jorge Bergoglio koesterde reeds sympathieën voor het communisme nog voordat hij in het seminarie ging. Toen hij afgestudeerd was, en hij in de voedselfabriek Hickethier-Bachmann Laboratory als chemisch technicus werkte, was zijn bazin de communistische Esther Ballestrino. Zij introduceerde hem in de communistische literatuur – waar hij, zo bekende hij jaren later, veel van hield.
 • Met zijn communistische ideeën ging Jorge Bergoglio zich enkele jaren later aanmelden aan het seminarie.
 • Toen Jorge Bergoglio priester was gewijd en president Perón was afgezet, en er een rechtse dictatuur heerste, was hij het die de communistische literatuur van Ballestrino weg smokkelde uit haar woning, en het verborg in een bibliotheek van de Jezuïeten. Ballestrino had hem opgebeld om zogezegd iemand de laatste sacramenten toe te dienen – wat hij vreemd vond, gezien het communisten waren. Toen Bergoglio was aangekomen bleek dit een smoes te zijn, en kwam de ware toedracht naar boven: hij moest de communistische boeken weg smokkelen, zodat bij een huiszoeking, de autoriteiten niets zouden vinden – wat hij dan ook deed.
 • Toen Ballestrino samen met nog een aantal andere communistische sympathisanten was vermoord door het rechtse regime, was het pastoor Bergoglio die hen een kerkelijke begrafenis gaf en ze in gewijde grond begroef – hoewel geen van hen katholiek was, laat staan gelovig. Dit was een rechtstreekse schending van de kerkelijke wet.
 • Nadat Bergoglio teruggekeerd was van ballingschap in de jaren 1990 – men had hem zijn ontslag gegeven als Provinciaal van de Jezuïeten in Argentinië omdat hij er een knoeiboel van had gemaakt – begon hij zich te ontpoppen als een echte Marxistische bevrijdingstheoloog (een andere term voor: kerkelijke communist). Hij sprak zoals een bevrijdingstheoloog, en hij gedroeg zich er ook naar – meer bepaald in de liturgie. Zijn straatmissen zijn hiervan een bekend voorbeeld.

Straatmis in Buenos Aires

 • In 2013 wordt Mgr. Bergoglio tot de Stoel van St. Petrus verheven, en hij laat zich sindsdien ‘paus Franciscus’ noemen. Wat men in Argentinië reeds gewoon was, begon men nu in het Vaticaan te zien.
 • In 2013 was hij vol lof voor de communistische Nelson Mandela, die tijdens zijn presidentschap abortus tot aan de geboorte legaliseerde.
 • In 2016 noemde Franciscus de Italiaanse linkse abortuspromotor en voormalig minister Emma Bonino “één van ’s lands vergeten grote namen.”
 • In 2016 verklaarde Franciscus in een interview dat de “communisten denken zoals christenen.”
 • In 2017 ging Franciscus naar Colombia om de pas opgerichte communistische FARC-partij te steunen.
 • In 2018 sluit het Vaticaan een deal met het Chinese regime: de communistische bisschoppen worden door het Vaticaan erkend – de excommunicatie van Benedictus werd door Franciscus opgeheven – en de ondergrondse kerk, die zich verzet tegen het communisme, moet worden opgedoekt. Kardinaal Zen was niet te spreken over deze daad, en hij zei dat “ondergrondse geestelijken geweend hebben.” Sindsdien is het optreden van de communistische autoriteiten tegen katholieken in China almaar hardhandiger geworden.
 • In 2019 bekritiseerden 20 voormalige Latijns-Amerikaanse presidenten paus Franciscus om diens “knuffelhouding” tegenover het communisme.
 • Nog in 2019 liet paus Franciscus de Argentijnse Marxistische bisschop Enrique Angelelli, die banden had met de linkse terreurgroep Montoneros, zalig verklaren.

Het communisme in Cambodja…

Het was de H. Maagd die in Fatima waarschuwde voor de verspreiding van het communisme. Rusland moest worden toegewijd aan haar Onbevlekt Hart, zodat het diens dwalingen – het communistisch gedachtengoed – niet zou kunnen verspreiden over de hele wereld. Want dezelfde maand dat het Zonnewonder plaatsvond in Fatima, vond de Bolsjewistische Oktoberrevolutie plaats in Rusland. Maar de Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders – en in het bijzonder de Pausen – hebben veel te lang gewacht, en het communisme heeft zich als een lopend vuurtje verspreid over de hele wereld. Bovendien heeft het communisme vanaf de jaren 1960 de Kerk geïnfiltreerd middels de Marxistische bevrijdingstheologie die opkwam in Zuid-Amerika, en is diegene die zich paus laat noemen een communist!

Maar geen nood, Maria’s Onbevlekt Hart zal zegevieren. De Satan is in een razernij, maar zijn rijk is bijna ten einde. Bidden we haar om de genaden om het te mogen uithouden.

Via: Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

96 commentaren op “‘De paus is een communist’ – Franciscus’ communistische geschiedenis in een notendop

 1. Bergoglio is niet de eerste paus communist, beste Ivo ! Deze nep paus heeft het “ministerium” gekaapt van Benedictus XVI.
  Los daarvan,
  als communist ging paus J XXIII, Roncalli, hem voor in 1958. Hij was vrijmetselaar en een gerenommeerde communisten geestelijke in Italië. Hij werd planmatig opgevolgd door de joodse vrijmetselaar, en praktizerend homosexuele Montini, alias paus Paulus VI. Met paus Paulus VI kwam er een communisten sympathisant aan de top. Werkzaam op het Vaticaan onder paus Pius XII, verraadde hij priesters die naar het communistische Oostblok werden uitgezonden voor de ondergrondse Kerk. Zij werden opgepakt en vermoord. Montini werd door paus Pius XII voor altijd uit het Vaticaan verwijderd. J XXIII, haalde hem terug, na zijn uitverkiezing in 1958. Het was een complot.
  Als paus, was Paulus VI de architect van de beruchte “Ost-politik”, die “vrede” en een “goede verstandhouding” nastreefde met de communistische regiems in het Oostblok. De Kerk provincies in de communistische landen moesten zich aanpassen, en zeker niet in het verzet gaan. Als paus liet hij ook de anti-communistische Hongaarse kardinaal Mindszenty vallen als een baksteen in 1971, toen deze zich meldde in Rome, na de Hongaarse opstand tegen de communisten in 1956. Na Montini, kwam de joods Poolse paus JP II, in 1978, (na de vermoorde 33 dagen paus, JP I). Reeds als Poolse bisschop was hij omstreden, en de favoriet van de Poolse communistische partij. Hij heeft zich nooit anti-communistisch opgesteld. Met paus Paulus VI, was hij dik bevriend, en hij bezocht regelmatig Rome zonder problemen. Hij kon het communistische Polen vrij verlaten en weer terugkeren. Hij was een eenling in het anti-communistische Poolse bisschoppen college, onder leiding van de anti-communisten kardinaal Wyzinsky, een held uit het verzet.
  Bergoglio pleegt nagenoeg hetzelfde verraad en voert hetzelfde beleid tegenover communistische regiems als paus Paulus VI, met zijn “Ost-politik”. Die geschiedenis herhaalt zich, beste Jozef Ivo. Dit keer, 50 jr. later, met communistisch China.
  Verraad is kenmerkend voor de communistische bloedgroep. Bergoglio zal ongetwijfeld ook vrijmetselaar zijn, zoals de meeste prominente communisten van zijn generatie en daarvoor. Nieuwe generaties communisten tonen de veren van Groen Links.
  Tenslotte nog de vraag, hoe lang nog, de crisis in de Kerk ?
  Deze begon na de laatste echte paus Pius XII.
  De voorspellingen van de Heilige Maagd in La Salette, verschenen in 1846, zijn twee keer opgetekend geweest in 1851 en 1879. Beide teksten moeten samen gelezen worden, en dan zou de crisis in de Kerk en in de wereld, “will not happen twice 50 years” (geschrift 1851).
  De periode van oorlog en geweld tekent de gebeurtenissen in de 19de eeuw, met twee wereldoorlogen en de joodse communisten revolutie in de Rusland, in 1917. Deze eerste periode begint rond 1900, met de bedreigingen aan de Russische Tsaar, de mislukte revolutie van 1905, maar succesvol in 1917. De eerste Wereldoorlog startte in 2013/2014, en werd voortgezet in 1939/1940 met de Tweede Wereldoorlog, tot in 1945. Dit is allemaal voorspeld en uitgekomen, en valt binnen de periode van “50 years”. Na de periode van oorlog (I) en de communisten revolutie (II) (heeft 70 jr. geduurd), betreft de derde aanval de crisis in de Kerk. Deze begon in de tijd van het revolutionaire Vaticaan II concilie, 1962/1965/1970. De Kerk van altijd, moest worden omgezet in een Luthers/joodse geloof versie. De “melting pot” van het oecumenisme (het joodse kenmerk), voorts het afschaffen van de waarheid en deze vervangen door de pastoraal (de protestante kenmerken), zijn de drie kernpunten van de ramp.
  Op deze drie kernpunten is de nieuwe NOM liturgie gebaseerd : de afschaffing van het offerkarakter (joodse eis), te vervangen door die van “de maaltijd”, de “herinnering aan”, zoals bij de protestanten.
  De tweede periode van “50 years”, geeft hoop, want zij zou nu ongeveer op het eind moeten lopen, geteld vanaf 1962/1970. Laten we hopen, beste Jozef Ivo, dat Bergoglio de laatste communisten paus in de Kerk geschiedenis is.

 2. ☩JMJ☩

  De judeocratie is de Amerikaanse wereldmacht aan het afbrokkelen om een Eurasiatische wereldmacht (China-Rusland met West-Europa als knecht) op te bouwen, en zo de macht van het Westen naar het Oosten te transfereren; Donald Trump, knecht van de Chabad-Lubavitchers, werd door de judeocratie aangesteld in de VS om over dat afbrokkelen van de Amerikaanse wereldmacht te presideren. In die context staat het geheul van Paus Franciscus en Pietro Parolin met China en Rusland (herinner u de historische ontmoeting tussen Franciscus en pseudopatriarch Kirill in Zuid-Amerika in 2016).

  In de reeks “Israel: The New Silicon Central” op de blog “Forge and Anvil” wordt de rol van Tel Aviv in het opbouwen van een “Eurasiatische Unie” besproken. De “Perestrojka” van Gorbatsjov was een list om het Westen in slaap te sussen en te demoraliseren (het cultuurmarxisme was een instrument daartoe) met de bedoeling om het later te verslinden wanneer het totaal zwak en weerloos zou zijn. De woorden van Onze Lieve Vrouw van Fatima betreffende Rusland zijn dus nog even actueel gelijk voorheen. Hier moet nog bij vermeld worden dat velen van de joodse kopstukken van het Tel Aviv-regime uit de voormalige Soviet afkomstig zijn.

  Brexit is waarschijnlijk bedoeld om de Angelsaksische wereld verder te isoleren van continentaal Europa ter bevordering van een politieke en economische blokvorming tot een Eurazië.

  Wat er gaande is komt overeen met de Katholieke profetieën die een West-Europa in chaos door toedoen van islamitische indringers voorzegd hebben, een confrontatie met Rusland en een herstel van het Frankisch Rooms Rijk waarmee het hoofdstuk van de kwellingen der Kerk beëindigd wordt en de Christelijke orde hersteld. De Eurasiatische plannen gaan dus verijdeld worden door God, maar er komt eerst nog grote ellende.

 3. Wat moeten we in Gods naam met al die vergezochte en niet bewezen samenzweringstheorieën van JvR. en B. ?

  1. Een uitstekend man als Brother Nathanael wordt op het internet ontoegankelijk gemaakt en waarheidslievende vrije journalisten worden keihard tegengewerkt, terwijl u, Stinus, nog steeds vrij verder gaat dit medium te misbruiken om twijfel te zaaien.

   1. Over het bestaan van complotten wordt hevig gestreden, sterker nog: er bestaat een regelrechte ‘war on conspiracy theories.’ Want samenzweringstheorieën zijn onwaar en gevaarlijk. Dit, althans, verklaart waarom Youtube sinds 25 januari j.l. het aantal ‘recommandaties’ naar complottheorieën vermindert. Censuur, derhalve, op geposte content. En daar blijft het niet bij. Want tegelijkertijd vindt bestrijding van complottheorieën door het Establisment ook plaats door internetplatforms te infiltreren met zonderlinge ‘flat earth’ theorieën en filmpjes over een geënsceneerde Apollo-maanreis. Het doel ervan is complottheorieën te associëren met non-sense zodat ze a priori ongeloofwaardig zijn. Dit alles vindt plaats terwijl er voor het bestaan van ‘samenzweringen’ wel degelijk historische casussen alsmede wetenschappelijke argumenten op tafel gelegd kunnen worden. Anderzijds kunnen voorstanders van samenzweringen onbeteugeld met hun fantasie op de loop gaan wanneer ze zich onvoldoende verdiepen in contrariërende feiten. [B en JvR zijn daarvan sprekende voorbeelden.] Daarom moet men nooit louter en alleen op geschiedenis varen maar altijd het gezonde verstand, gesteund door methodologie en wetenschap, over ‘designs’ in gebeurtenissen laten meebeslissen.
    Historische én wetenschappelijke argumenten suggereren in ieder geval dat we af moeten van dogma’s, of ze nu voor- of tegen samenzweringstheorieën zijn. Maar dat we gewoon zonder bias naar de feiten moeten kijken. Natuurlijk staat het een ieder vrij om dit twijfelloos redelijke advies te negeren en de gedachte van een samenzwering a priori te ridiculiseren (zichzelf daarmee als dogmaticus etalerend). Of de gebeurtenissen in de wereld terug te brengen tot het toevallige effect van geheel los van elkaar opererende, op zichzelf staande entiteiten. Maar feit is dat autonome, intentie-loze elementen via ‘zelf-organisatie’ en ‘emergentie’ geen complex-specifieke informatie (inclusief ‘normativiteit’) kunnen opleveren. De Franse revolutie, de Rode Terreur, de Nazi-staat, de Spaanse burgeroorlog, en de vernietiging van het Habsburgse rijk (of zelfs maar het stichten van een multinational als Shell) konden alleen tot stand komen door organisatie, bloed, zweet, en tranen, dus door inspanningen met een bedoeling (intentie). Want dat dergelijke fenomenen ‘gewoon vanzelf’ zouden kunnen ontstaan, is wartaal nu niets intelligents komt in de wereld zonder een auctor intellectualis. Maar het is een andere zaak om van allerlei fantasieën te verwerken in een voorstelling van zaken die men eenvoudigweg ‘absurd’ kan noemen (zoals de these dat de aarde plat zou zijn, of de onwankelbare overtuiging dat achter ieder groot kwaad de joden zitten).
    Tot slot een vuistregel voor het omgaan met samenzweringstheorieën: Is zo’n theorie waanzinnig complex of onverifieerbaar, negeer deze. Als zo’n theorie te vaag en algemeen is (of te simpel), laat haar dan evenzeer links liggen. Maar onderzoek de rest.

   2. Beste Eric-b-l,
    Twijfel zaaien over de gekste complottheorieën ???? 🙂
    Neem alleen aan wat zeker is, zoals het woord van God. En laat uw oren niet hangen naar allerlei fantasieën die de mensen zot maken.

    1. Jules houdt zich sowieso niet bij de feiten. Hij zegt dat JP-I vermoord is. Dat is helemaal niet bewezen en dus geen feit. Er zijn hooguit vraagtekens…

 4. @Yukio
  “[ B en JvR zijn daarvan sprekende voorbeelden ]”
  Zo’n bewering door niets onderbouwd, is niet geloofwaardig !
  Wat mij betreft, noem eens een voorbeeld, beste Yukio ?

  1. ☩JMJ☩

   Ik vraag mij af of Yukio naar dit forum gestuurd werd door een loge; zijn subjectivisme en adogmatisch eclecticisme zijn esoterisch van oorsprong, en iedereen weet dat die dingen onverenigbaar zijn met het Katholicisme. Hij strijdt vanuit modernistisch oogpunt, en kan dus niet serieus genomen worden wanneer hij zich voordoet als een apologeet voor de Katholieke Religie.

   Pogingen om gespreksonderwerpen af te wenden van de internationale judeo-maçonnieke machinaties is ook typisch gedrag van psy-op-agenten op het internet (bijvoorbeeld de duidelijk acterende Alex Jones van “Infowars”); bij Yukio zien we dat gedragspatroon eveneens. Hij heeft, verder, een academische achtergrond en we weten hoezeer dat milieu in de greep ligt van de occulte sekten; het is dus niet vermetel om de vraag te stellen of hij misschien rechtstreeks werkt voor een loge. Ik beweer niet dat het zo is, maar wel dat hij het typisch gedrag daarvan vertoont.

   Voor degenen die niet zeer op de hoogte zijn van hoe er gecoördineerd subversief geageerd wordt op het internet zijn “Cass Sunstein” de sleutelwoorden om informatie hierover op te zoeken. “Sunstein” is, uiteraard, weeral een joodse naam; zo ’toevallig’!

  2. Ik herhaal: Het wereldwijd verspreiden van de katholieke Traditie anno 2019 wordt door twee typen katholieken belemmerd:

   1. Door reactionaire, achteruitstrevende orthodox katholieken (B en JvR)
   2. Door ‘contemporaine,’ vooruitstrevende Vaticanum II katholieken (Stinus)

   Wat het fundamentele probleem is met B. en JvR?
   Dat ze geloven dat de wetenschap (ja eigenlijk alles!) moet uitgaan van de bijbel. Hiermee hebben ze zichzelf buiten de katholieke Traditie geplaatst (m.n. die van na Galileo Galilei). Gesprekken over empirische onderwerpen (zoals de (grenzen van de ) evolutieleer en het wel/niet bestaan van samenzweringen) zijn dan volkomen illusoir. [Doe ik dan ook niet meer.] JvR wordt daarbij gekenmerkt door monomanie (joden voor en na), en een ‘closed mind’ [m.b.t. contrariërende info (bijvoorbeeld over de beweerdelijke zelfmoord van Luther, zie desbetreffende discussie op deze site)].
   B. wordt gekenmerkt door een opmerkelijke vatbaarheid voor fantasieën (platte aarde e.a.) en een even opmerkelijke lichtgeraaktheid (eufemisme).

   Wat is het fundamentele probleem van Stinus?
   Dat ‘ie tal van VatI-II inconsistenties (= leugens) en/of onzuiverheden moet verdoezelen (of erover moet liegen). Zo heeft de katholieke Kerk tot de 60er jaren/Vaticanum II altijd geleerd dat het doel van seks de procreatie is. Met de aanvaarding van de natuurlijke geboortebeperking is dat ultieme, fundamentele objectief verdwenen. Helaas is de intentie (het belangrijkste morele element in een beslissing) van de natuurlijke geboortebeperking niet anders dan bij andere vormen van geboortebeperking. Met alle gevolgen van dien. En zo zijn er tal van contradicties en/of onzuiverheden door Vaticanum II in het katholieke geloofsgoed geïntroduceerd, om over Nostra Aetate en diverse liturgische veranderingen nog maar te zwijgen.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Yukio: “Dat ze geloven dat de wetenschap (ja eigenlijk alles!) moet uitgaan van de bijbel.”

    Wat ik zeg is dat authentieke wetenschap niet in tegenstrijd kan zijn met de Heilige Schrift en de Apostolische Traditie. Alle authentieke wetenschap is van God, en daarom kan er geen contradictie zijn tussen een lagere wetenschap en de gewijde theologische wetenschap. Dat de moderne ‘wetenschap’ de oude esoterie is verpakt in een laboratoriumjas is objectief aantoonbaar door de geschriften van de esoterische sekten naast die van de moderne ‘wetenschappers’ te leggen.

    De top van die ‘wetenschappers’ bestaat zelf uit leden van die sekten; het is niet zo maar dat bekende ‘wetenschappers’ het Epstein-eiland bezochten. De ‘maanlander’ John Glenn heeft trouwens ook op het privé-vliegtuig van Jeffrey Epstein (joodse naam; zo ’toevallig’!) gezeten, en van bijna alle ‘maanlanders’ van het “Apollo 11”-bedrog is het maçonniek lidmaatschap openlijk gedocumenteerd; zij worden gevierd door de loges als de “ruimtemassonnen”.

    Citaat Yukio: “B. wordt gekenmerkt door een opmerkelijke vatbaarheid voor fantasieën (platte aarde e.a.)”

    Mijn gedachten omtrent kosmografie werden door de loop van tijd aangepast terwijl ik mij meer verdiepte in de oude Hebreeuwse begrippen hierover; de “platte aarde” die momenteel op het internet gepopulariseerd wordt is Vedisch van oorsprong en ongetwijfeld een psy-op, maar de juiste kosmografie is die van de Tabernaculaire Aarde, die van Mozes. Het merendeel van de mensheid is echter mentaal nog niet in staat om dit aan te nemen (het sciëntistisch etablissement moet eerst volledig imploderen), en zodus spreek ik hier publiekelijk niet veel over. Terwijl de Romeinse Kerk echter tot nu toe nog geen magistrale uitspraak gedaan heeft over de vorm van de aarde op basis van de antieke Hebreeuwse kosmografie is het heliocentrisme echter wel expliciet door de Kerk van Rome veroordeeld, en die uitspraak is tot op heden nog steeds bindend op het geweten.

    Het onderwerp op deze pagina was echter het nefast beleid van Paus Franciscus, en niet uw obsessief gedweep met het goddeloos sciëntisme. U heeft echter de aandacht naar u toegetrokken door hier weer op uw stokpaard rond te rijden.

    En, nogmaals; ik stel mij de vraag of u hier op eigen initiatief op dit forum komt of niet. Indien u niet gestuurd bent doet u in ieder geval het werk van de framassonnen door hier subjectivisme en sciëntisme te komen propageren; beide denksystemen zijn inherent tegenstrijdig met het Katholicisme. U weigert de eerlijkheid te manifesteren van die tegenstrijdigheid toe te geven; in plaats daarvan doet u alsof een driehoek een cirkel is en alsof iedereen behalve uzelf simpelweg te dom is om het te begrijpen.

     1. ☩JMJ☩

      Het volgend dogmatisch anathematisme was een uitspraak door een Algemeen Concilie (Vaticanum I) vanuit het hoogste kerkelijk magistraal gezag (onfeilbaar en absoluut bindend) tegen het subjectivisme, hetgeen ontkent dat men via het natuurlijk licht van het verstand met zekerheid het bestaan van de Ene en Ware God kan kennen:

      “Si quis dixerit, Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum, per ea, qua facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse : anathema sit.”

      Het Katholicisme en het subjectivisme zijn onverenigbaar; geen hoeveelheid aan sofismen kan dat veranderen.

    1. Is dat nu alles, wat U te berde kunt brengen, beste Yukio. Ik had meer vuurwerk verwacht. Uw geloof belijdenis van hardnekkig sciëntisme doet U de nek om. Waarschijnlijk gevolg van Kant’s dominantie in uw denken. Daar ligt de waterscheiding. Uw denken gaat niet uit van de onmogelijkheid van tegenstrijdigheid tussen de Natuurlijke Orde (de Decaloog) en de Openbaring, het Nieuwe Testament. Niets meer en niets minder. Onze kern – vraag om erkenning daarvan door de wetenschappelijke wereld, beantwoordt U niet. Zet U zich buitenspel op dit katholieke forum, evenals die andere agst. De discussie over de zelfmoord van Luther, is afdoende aangetoond, nu bijna twee jaar terug. Die ging tot op het bot. Dat was bingo. Ook uw blindheid over de joodse dominantie in de huidige tijd, is het gevolg van leven in een afgesloten universitaire, bubbel van ons kent ons mensen. O.a. let op de zichtbare media wereld, twee joden domineren de NPO. En zo kunnen we doorgaan met andere voorbeelden in NL. In het buitenland en met name de VS en het VK, is dat nog veel duidelijker.

   2. Hallo YUKIO,

    – Er is helemaal geen probleem met Vaticanum II, en ik ben nog nooit door iemand anders een “‘contemporaine’ vooruitstrevende katholiek” genoemd.
    – “Humanae Vitae” is een encycliek die pas NA het Tweede Vaticaans concilie verschenen is, en geen deel uitmaakt van de testen van dat concilie.
    – Lees beter de encycliek “Humanae Vitae”, en dan zult u vaststellen dat daar niets verkeerd mee is. Bij periodieke onthouding wordt de natuurlijke gang van zaken bij seksuele vereniging van man en vrouw NIET belemmerd of gewijzigd, en dat is WEL het geval bij kunstmatige geboortebeperking (bv. hormonale verstoring, bevrucht eitje wordt belet zich in te nestelen, enz.) Je wil precies heiliger zijn dan een heilige paus. Zoiets zal moeilijk gaan zeker ? 🙂
    Als jij en je vrouw strenger willen zijn voor jezelf dan aangegeven in H.V., dan mag dat natuurlijk.
    – Ondertussen werd de leer van Humanae Vitae al verschillende keren bevestigd door belangrijke kerkelijke instanties en de diverse pausen.

 5. “De discussie over de zelfmoord van Luther, is afdoende aangetoond, nu bijna twee jaar terug. Die ging tot op het bot.”
  Dat vindt u misschien, heer van Rooyen, maar wat mij betreft ging die helemaal niet tot het bot. Sterker nog, er was nog geen begin van een bewijs. Ja, eén vage bron, dat heeft u misschien, maar meer niet. Maar aangezien u zegt wat u zegt daarover, blijkt dat u vind dat dat de absolutie waarheid is. En dan, tja, dan houdt alles op. Elke verdergaand gesprek houdt dan gewoon op. Naar aanleiding van de discussie heb ik e.e.a. nagezocht en ik ben tot een andere conclusie gekomen. Wat mij betreft moet deze zaak voor de rechter gebracht worden.

  En ja, inderdaad zijn bepaalde namen meer prominent aanwezig op belangrijke posten dan statistisch aannemelijk is. Dat is te zien. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd of die bepaalde namen, niet de alleen buitenkant laten zien? Is het niet mogelijk dat de elite nog steeds bestaat en af wil van de gewone mensen? En zij dus breekijzers gebruikt? In de vorm van bepaalde mensen die zich daarvoor lenen?

  En van u, beste Benjamin, zou ik wel eens een hard bewijs of voorbeeld willen zien van de inherente slechtheid van de vrijmetselaars en dan zou ik een hoge vrijmetselaar dat bewijs willen zien ontkrachten. U kent toch wel de geschiedenis van Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès oftwel Léo Taxil? De oplichter die valse boeken schreef?

  Let op heren, het zijn zo maar vragen. De vragen zeggen niets over mij.
  Men zou niet zo op de man moeten spelen.

  In een normale discussie is hij af, die op de ad hominem toer gaat. Snapt u? Die heeft blijkbaar geen argumenten meer. Dus liever wat fatsoenlijk discussieren graag.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Raphaël: “En van u, beste Benjamin, zou ik wel eens een hard bewijs of voorbeeld willen zien van de inherente slechtheid van de vrijmetselaars en dan zou ik een hoge vrijmetselaar dat bewijs willen zien ontkrachten.”

   Satanisme, pantheïsme, het verafgoden van historische booswichten zoals Nimrod, Semiramis, Giuseppe Mazzini, Adolf Hitler (die laatste werd in de P2 verafgood), het ritueel verkrachten, vermoorden en kannibaliseren van mensen, en het onophoudelijk conspireren om deze dingen tot een wereldsysteem op te bouwen; dat alles is in tegenstrijd met de Natuurwet, en om dat te weten is het niet vereist om lange artikels of boeken te lezen, want die genoemde Wet staat geschreven in de menselijke natuur.

   Citaat Raphaël: “U kent toch wel de geschiedenis van Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès oftwel Léo Taxil?”

   Ik verwijs niet naar Taxil wanneer ik over de vrijmetselarij schrijf; wel naar, onder anderen, Monseigneur Ernest Jouin, die omwille van zijn werk tot ereprelaat van de Paus verheven werd en wiens kennis van zaken bewezen werd door, bijvoorbeeld, het feit dat zijn “Revue Internationale des Sociétés Secrètes” reeds in de uitgave van september 1912 iets uitlekte over het maçonniek Sarajevo-moordcomplot dat toen reeds voorbereid werd tegen de Katholieke Donaumonarchie. De woorden van een vrijmetselaar in Zwitserland betreffende Aartshertog Frans Ferdinand, gepubliceerd door het tijdschrift: “Il est bien. C’est dommage qu’il soit condamné. Il mourra sur les marches du trône.”

   Citaat Raphaël: “In een normale discussie is hij af, die op de ad hominem toer gaat. Snapt u? Die heeft blijkbaar geen argumenten meer. Dus liever wat fatsoenlijk discussieren graag.”

   Gezien de vanuit Katholiek oogpunt bizarre dingen die hier voortdurend verschijnen, en gezien het feit dat dit zo persistent geschiedt dat het rechtstreeks gecoördineerd lijkt, en gezien het gekend is dat legers van mollen werkzaam zijn op het internet, stel ik mij terecht de vraag of dit forum niet onderworpen zou zijn aan rechtstreeks loge-gestuurd subversief gedrag. Ik zeg gewoon dat veel van het gedrag op dit forum overeenkomt met dat van dergelijke subversieve operaties (hetgeen een objectief feit is), zonder iemand vlak af te beschuldigen.

   Het is trouwens een typisch gedragspatroon van mollen dat zij vaag verwijzen naar een bancaire heerschappij zonder die heerschappij nader te identificeren; wanneer iemand dit wel doet, dan verschijnen de gewoonlijke sloganeske woorden zoals “complottheorie”, of er wordt op een andere manier betracht de persoon te presenteren alsof hij ongeloofwaardig is. Het is een afleidingsmanoeuvre om de aandacht af te leiden van de feiten.

 6. Vreemd die reactie van U, beste Rafaël, en nog wel met dat omhoog geheven vingertje. Kennelijk ook geleerd aan een of andere fabeltjes faculteit. Hierboven deelde die ander zelfs punten uit, enkele weken terug.
  Maar voor wat betreft Luther’s zelfmoord, ik heb indertijd kunnen verwijzen naar bronnen van drie katholieke geestelijken, gerenommeerde schrijver-onderzoekers, Mgr. Delassus, Dr. Majunke, en de pater Overste Franciscaan uit Antwerpen, tevens rijzend ambassadeur van de Paus, uit de 17de eeuw. Hij heeft Rudtfelt’s cruciale, schriftelijke getuigenis over Luther’s zelfmoord (1546), in handen gehad. Helaas, zijn naam is me ontschoten, een Latijnse naam, en hier heb ik mijn boeken niet bij de hand. Mgr. Delassus had de volle steun van de Paus, die zijn boeken ook las over de geheime netwerken en de talmud masters die aan de touwtjes trekken. Mgr. Delassus kreeg ook Pauselijke onderscheidingen. Ja, toen hadden we nog een strijdende Kerk in de jaren 1900, 1910 en 1920. Hun constateringen over Luther’s tragische zelfmoord, zijn enkel jaren terug bevestigd in het boek van Jean Sevilla, een van de hoofdredacteuren van de Figaro, in zijn boek “Luther”. Maar om het definitieve bewijs te kunnen overleggen moet ik de reis ondernemen naar Zwitserland, waar de op schrift gestelde, officiële getuigenis van Luther’s huis knecht Rudtfelt, in een stads archief terug te vinden moet zijn, als het niet vernietigd is. Maar, beste Rafaël, we moeten hier niet overdrijven, vindt U niet ?
  Tenslotte, vwb. uw vraag aan Benjamin over de subversieve, perverse aard van de vrijmetselarij, opgericht in Londen in 1717, door twee dominees : alle Pausen sinds 1738, hebben de vrijmetselarij veroordeeld en katholieken die lid zijn, van rechtswege geëxcommuniceerd. Het voert hier te ver om er verder op in te gaan, maar ik verwijs graag naar mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, vertaald in het Frans, “Les traverses du pouvoir”. Misschien mag ik U ook aanbevelen het boek van Maurice Pinay (lees kardinaal Ottaviani), over de vrijmetselarij en de talmud masters erachter, ” 2000 ans de complot contre l’Eglise”.

  1. Nog een nabrander correctie ;
   lees hierboven mijn laatste reactie (19.38), regel 7 en 8 als volgt :
   …….Rudtfelt’s cruciale, schriftelijke getuigenis over Luther’s zelfmoord (1546) in handen gehad en gekopieerd. …………….

 7. Benjamin,
  Dank voor de vele voorbeelden. Ik wilde er maar een. Ik zal er wel 1 kiezen en controleren op waarheid. Veel weet ik niet van de Vrijmetselarij, eigenlijk niets, dus ik zwijg daar maar over. Maar ik kan me niet voorstellen dat zóveel mensen in een club zitten die misdadige trekken bezit. Je ziet het in ieder geval niet aan de gezichten. Ik bedoel, slechtheid laat zich, denk ik, zien in het gezicht.

  Wat betreft de banken. Ik zag net een you-tube waarin een Rabbi uitlegt dat het voor Hebreeuws-sprekende mensen belangrijk is om goed te tellen. Geld is bij hun hetzelfde als tellen en geld staat bij hun (vgs de Hebreeuwse taal), ook voor succes en goed gedrag. (Vrij naar mij begrepen) Geld, daar hebben ze 4 woorden voor.

  Zij lezen het oude testament o.a. als boek om rijk te worden. De Rabbi ziet geld als god-gegeven energie. Bij zijn volgelingen gaat het om zaken doen en rijk worden. Het woord eerlijk kennen ze niet. Wel rechtvaardig en afspraak is afspraak.

  Is het dan vreemd te noemen, dat als men dat met de paplepel ingegoten krijgt, men nogal geldzuchtig wordt? Zie de youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=jXceS6pfupc

  Dus natuurlijk bezitten zij dus de banken, dat is logisch, dat zegt de Rabbi eigenlijk zelf.

  Daarom zijn volgens mij, Christenen geen partij voor hen. Christenen zijn wat minder hebzuchtig ingesteld en worden, meen ik, vanzelf hun ‘clienten’. Soms dus levenslang. Dat is logisch is het niet?

  Misschien zou men om te beginnen geen hypotheek moeten nemen, als men wat wijzer is? Men hóeft geen zaken met hen te doen immers? Men kan beter zelf zaken gaan doen. Alleen wij, in het Westen, hebben niet zo een binding met de familie.

  1. @ Rafael
   De door u gesignaleerde ‘beroepsvoorkeur’ is heel gewoon. Oost-Aziaten, bijvoorbeeld, zijn oververtegenwoordigd in de top van de wiskundigen. En Afrikanen zijn oververtegenwoordigd in de loopnummers. Etc. Etc.
   Katholieken moeten zich niet richten op joden, maar op het kritiseren van het Anglo-Saksische banksysteem (incl hun juridisch-economische vormgeving (IMF, Wereldbank etc) dat niets anders is dan een uitzuigsysteem en dat nu – dank zij Rusland, China en de BRIC-landen steeds aan macht verliest. Katholieken moeten ook beter de rol inzien van het liberalisme en de fopspeen van de ‘democratie.’

  2. ☩JMJ☩

   Citaat Raphaël: “Ik zal er wel 1 kiezen en controleren op waarheid. Veel weet ik niet van de Vrijmetselarij, eigenlijk niets, dus ik zwijg daar maar over.”

   Wie het internationaal joods chantagenetwerk (waarin politici en andere invloedrijke personages onder andere op videobeelden gezet worden terwijl zij minderjarigen molesteren) grondig onderzoekt zal het occultisme tegenkomen. Gérard Encausse (die zich “Dr. Papus” liet noemen) stond rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20ste op kop van de zogenaamde “spiritualistische beweging” in de geheime sekten die in de occulte wereld een renaissance teweegbracht van de ritualistische aspecten van de sekten. In de context van die “spiritualistische beweging” is onder andere de Waalse sekte ontstaan die in het verband van de zaak Dutroux door politie onderzocht werd, en ook de druïdische cultus die jaarlijks tijdens de zomer uitgevoerd wordt bij de Bohemian Grove in de redwood-bossen van San Francisco, Californië, en die men zal tegenkomen in de context van het onderzoek van John DeCamp betreffende het bovengenoemd chantagenetwerk in de VS. Ook de “Traditionalistische School” in de occulte wereld is daar uit gegroeid.

   Het kost mij echter te veel tijd om daar hier nu uitvoeriger over te schrijven.

   Citaat Raphaël: “Wat betreft de banken. Ik zag net een you-tube waarin een Rabbi uitlegt dat het voor Hebreeuws-sprekende mensen belangrijk is om goed te tellen. Geld is bij hun hetzelfde als tellen en geld staat bij hun (vgs de Hebreeuwse taal), ook voor succes en goed gedrag.”

   Volgens de joodse kabbalisten (het kabbalisme is het verborgen gedeelte van het talmoedisme) zijn de tekens van het Hebreeuws alfabet, die tegelijkertijd cijfers vertegenwoordigen, drukknoppen van pantheïstische “goddelijke scheppingsmacht”, en kunnen zij door die drukknoppen te hanteren de realiteit (in feite geloven zij niet dat realiteit bestaat, want zij zijn subjectivisten van het radicaalste soort) aanpassen. Zij beweren dat de Hebreeuwse tekens de bouwstenen zijn van het universum. Uit die krankzinnige gedachte vloeit het fictief concept van “kwantum-fysica” voort; het is dan ook geen toeval dat ‘wetenschappers’ openlijk zeggen dat “kwantum-fysica” overeenkomt met het joods kabbalisme. De kabbalistische mentaliteit zit achter het joods monetair systeem met haar irrationele geldcreatie die niet correspondeert met de economische realiteit van het land waarin het zich genesteld heeft. De judeocraten zien in hun waanzin de woorden “toveren met nummers” als meer dan beeldspraak.

 8. Beste Jules,
  Nee, we moeten niet overdrijven. De zaak Luther echter, intrigeerde mij sterk en ik zag en las daarom meer erover en las wat andere uitleggingen, verklaringen en dergelijke en die deden mij tegenstrijdig aan met wat ik hier er soms over lees. Verder heb ik tijdens dat onderzoeken naar het hoe en waarom, ook wel andere uitspraken van Luther gelezen en gehoord die er (dus) niet om liegen. Ik bedoel, het tot zeer heftig gedrag oproepen in sommige uitspraken verbaasde mij erg.
  En, mee eens dat als de Kerk waarschuwt tegen instanties, dan is dat niet voor niets natuurlijk.

  1. @ Rafael
   Doet u geen moeite JvR en B te antwoorden. Hun artikelen zitten stampvol gratuite vergezichten, interpretaties, mis-categoriseringen en gebeurtenissen (al of niet echt gebeurd) die hun gedachten bevestigen. En wie in de geschiedenis zoekt die vindt, ongedacht of men iets wil bevestigen dan wel ontkennen. De Holocaust bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dit komt omdat geschiedenis geen wetenschap is. Daarom zijn er geleerden die de Holocaust bevestigen, maar evenzeer geleerden die de Holocaust ontkennen. En daarom kunnen JvR en B zo gretig met (beweerdelijk) historische ‘feiten’ strooien. Ook de geschiedenis van Kerk zit vol met ‘gebeurtenissen’ die daartoe handig aangewend kunnen worden. Wie evenwel in het empirische domein op zoek is naar de waarheid moet zowel de hypothese als de contra-hypothese onderzoeken en zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Maar naar contrariërende informatie zijn JvR en B niet op zoek. En van methodologie hebben ze geen verstand. Dus een zorgvuldige afruil hoeft men bij hen niet te verwachten. [Met als voorbeeld de wijze waarop JvR omgaat met de beweerdelijke zelfmoord van Luther, een kwestie die indertijd voldoende weerlegd is door een zekere ‘Rinse’.] Het blijft dus bij JvR en B bij categoriseren en staffelen van vermeende ‘feiten’ waarin ze ‘geloven.’ Het meest laakbare aan hun – soms absurde – activiteit is dat ze tot vervelens toe mensen categorisch aanwijzen en zwart maken, zulks in plaats van systemen, programma’s en ideologieën te bestrijden.
   Van de judeo-maconieke problematiek ben ik overigens volledig op de hoogte, maar als je wat wetenschappelijker denkt, ben je wat genuanceerder en voorzichtiger in je oordeel dan JvR en B. Zo zijn de Rockefellers (bijvoorbeeld) niet joods, in ieder geval niet als familie. Hetzelfde geldt voor Stalin. JvR en B zullen dat wel ontkennen, maar die denken in deze niet maar ‘geloven.’ Er zeker een design in de gebeurtenissen, maar daarvan weten we heel weinig zeker, in ieder geval onvoldoende om de eenzijdigheid en stelligheid waarmee JvR en B opereren te legitimeren. Er is een dominant centrum en geheim overleg speelt een rol, dat is zeker. Maar meer dan dat weten we niet. In ieder zijn heel veel schurken ex-katholiek en dat zijn wellicht nog de ergsten!
   De lezers van dit forum moeten beide heren minder serieus nemen dan zij zichzelf nemen, en mijn indruk is dat dit ook in feite gebeurt.

   1. Yukio, als u dit schrijft “De lezers van dit forum moeten beide heren minder serieus nemen dan zij zichzelf nemen, en mijn indruk is dat dit ook in feite gebeurt. “ en als ik uw reacties lees, dan stel ik vast dat u vol bent van uw ‘wetenschap’. Echter leest u nooit of misschien zelden de H.Geschriften. En/of begrijpt u er weinig of o.t.z. Niets van. Het is namelijk een gave Gods namelijk het onderscheid de geesten. Zoals ik reeds schreef, zijn er drie geesten waarmee we iedere dag omgaan.
    De Geest van God of de God de Heilige Geest (die uitgaat van de Vader en de Zoon), de menselijke geest, die corrupt is en slechts zijn eigen belang zoekt, en tenslotte de kwade geest, de dwaalgeest.
    Deze laatste is de meest gevaarlijke om uw eigen geest corrupt te maken, daar het een geest is die God niet bemint maar haat evenals de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen.
    JvR en B begrijpen dit heel goed. U echter hebt hiervan niets gegeten en trekt dit alles in het belachelijke tot vreugde van de kwade geest (lees de duivel).
    Gans de H. Geschriften staan vol met verwittigingen en hoe men juist moet handelen.
    Dit forum is een Katholiek forum als ik me niet vergis. Dit wil zeggen dat er maar één enkele levenswijze is om niet ten onder te gaan in de eeuwigheid.
    U schrijft ook “Het meest laakbare aan hun – soms absurde – activiteit is dat ze tot vervelens toe mensen categorisch aanwijzen en zwart maken, zulks in plaats van systemen, programma’s en ideologieën te bestrijden. “
    In de eerste plaats zijn systemen, programma’s en ideologieën niet bestaande als ze niet ontworpen en toegepast worden door mensen in een bepaalde geest. Ze komen toch zo maar niet uit de lucht gedwarreld, of?
    ‘Mensen “zwart maken” is een belachelijk term.
    De volgende wijsheid zou u de ogen moeten openen:
    Luk 6:39 Hij zei hun ook een gelijkenis. Kan een blinde een blinde leiden? Vallen dan beiden niet in een kuil?
    Luk 6:40 Geen leerling staat boven den leraar; slechts de goedgevormde leerling zal als zijn leraar zijn.
    Luk 6:41 Hoe ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet?
    Luk 6:42 Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter trekken uit uw ogen, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Huichelaar, trek eerst de balk uit uw eigen oog; dan zult ge zien, hoe ge de splinter uit het oog van uw broeder moet trekken.
    Luk 6:43 Neen, er is geen goede boom, die slechte vruchten draagt; geen slechte boom, die goede vruchten draagt.
    Luk 6:44 Want iedere boom wordt aan zijn vruchten gekend; van doornen plukt men geen vijgen, en van een braambos snijdt men geen druiven.
    Luk 6:45 De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart; maar de slechte mens brengt uit de slechte schat het slechte voort. Want de mond spreekt, waar het hart vol van is.
    Luk 6:46 Waarom noemt gij Mij Heer, Heer; en gij doet niet wat Ik zeg?

    Dat IS de waarheid, en de Waarheid is God en geen ander.
    Bidt Yukio dat God je vervult met Zijn H. Geest, de Geest van waarheid en heil.

    Iedereen is vrij om te reageren op reacties van JvR en B, Yukio. De lezers moeten dit zelf kunnen beoordelen. Spoor hen niet aan om dit niet te doen, sticht geen vijandschap.

    1. Jeetje, Ward, bent u soms protestants? Die lopen ook altijd de mensen om de oren te slaan met de bijbel. Gelukkig is het katholicisme – anders dan het protestantisme en de Islam – geen geloof van het Boek. [Staat ook in de (oude) catechismus: het is niet nodig de bijbel te lezen. Kan ook niet anders, want in de Middeleeuwen, toen men nog gelovig katholieke was, kon vrijwel niemand lezen. ]
     Overigens lees ik elke dag in de bijbel. Ik raad u – op mijn beurt – vooral Prediker aan, om zijn gezonde dosis scepticisme.
     PS de Kerk heeft wetenschap altijd hoog gewaardeerd. Veel doorbraken in wetenschapsland waren het werk van katholieke geleerden, o.a. Mendel (monnik), ik noem maar iemand. Mocht u ooit in het ziekenhuis belanden, wat ik van harte niet hoop voor u, dan zult u de wetenschap dankbaar zijn voor al die mooie diagnostische middelen en farmacotherapeutische mogelijkheden. Graag meer respect voor de wetenschap a.u.b.!

   2. ☩JMJ☩

    Het is wel mogelijk om waarheid te onderscheiden in de geschiedenis doormiddel van geschiedkundige methode; de mens is een moreel wezen, en ofschoon hij een neiging heeft tot zonde, dus inclusief tot de leugen, heeft hij niettemin een primaire neiging tot waarheid. Het is, ofschoon er tot op een bepaalde hoogte leugens kunnen zijn, dan ook absurd om te stellen dat geheel de menselijke geschiedenis vervalst zou kunnen worden; geschiedkunde is een betrouwbare bezigheid, en daarom heeft de Kerk dit ook altijd hoog in aanzien gehouden, want de geschiedenis biedt krachtige bewijsvoering voor de goddelijke origine van de Katholieke Godsdienst. De Patriarchen Abraham, Isaäk en Jakob onderrichtten hun kinderen in de geopenbaarde Religie door de Heilsgeschiedenis te vertellen. Volgens uw ‘logica’ was dat allemaal slechts op onzekerheden gebouwd, ofschoon de authenticiteit ervan bevestigd werd door de voortdurende zichtbare miraculeuze ingreep van God en door het toenmalig publiek geheugen.

    Over de kwestie van een zelfmoord door Luther spreek ik mij niet uit omdat ik die zaak niet zeer onderzocht heb. Feit is dat Luther lid was bij het internationaal hermetisch alchemistennetwerk dat gedurende de Renaissance machtig geworden was in Europa, en zijn dragen van een rosicrucianistisch symbool als embleem toont aan dat hij aan het begin stond van de rozenkruiserssekte die uit het genoemd netwerk ontstaan is (de uiteindelijke stichter was mogelijk Valentinus Andreae). Het B’nai B’rith heeft Luther opgeëist als hebbende gewerkt voor de joden, maar heeft gezegd dat hij zich later tegen hen gekeerd had. Met het roos-symbool bedoelden de rozenkruisers het occult esoterisme, dat zij ‘wetenschap’ noemden (de occultisten beweren dat bovennatuur onbestaand is, en dat alles, inclusief ‘godheid’, latent is in de natuur; wat Katholieken hekserij en contact met demonen noemen, noemen zij gebruik maken van verborgen, ongekende niveaus van de natuur), en zij zeiden blasfemisch dat die ‘wetenschap’ het Kruis zou verbrijzelen (daarom plaatsten zij een roos-symbool op een kruis-symbool). Met die gedachte hebben zij de Royal Society in Engeland gesticht; hun bedoeling was de Religie ondermijnen via ‘wetenschap’. Daarom is het zo misleidend wanneer in deze moderne tijden het woord ‘wetenschap’ gebruikt wordt; de meeste mensen zijn niet op de hoogte van de esoterische aard van de moderne ‘wetenschap’.

    Citaat Yukio: “Het meest laakbare aan hun – soms absurde – activiteit is dat ze tot vervelens toe mensen categorisch aanwijzen en zwart maken, zulks in plaats van systemen, programma’s en ideologieën te bestrijden.”

    Nogmaals, wat ik zeg is dat uw gedrag op dit forum overeenkomt met het gedrag van een maçonnieke internetagent; dat is simpelweg een objectief feit, en na jarenlange observatie van polemiek op het internet ben ik wel op de hoogte van de tactieken waarmee dergelijke agenten te werk gaan om internetgesprekken omtrent Katholieke onderwerpen te ondermijnen. Ik heb niet geaffirmeerd dat u hier voor een derde werkt; ik heb de vraag gesteld.

    Dat ik geen “systemen, programma’s en ideologieën” zou bestrijden is een leugen.

    Waar blijft uw antwoord op het anathematisme van Vaticanum I dat ik geciteerd heb tegen uw stelling dat het Katholicisme en het subjectivisme verenigbaar zouden zijn? Dat absolute onderwerping van Katholieken vereist is aan zo een conciliair anathematisme is één van de meest fundamentele aspecten van de Katholieke ecclesiologie. Ik weet wat úw standpunt is betreffende het subjectivisme, maar ik wil u zien toegeven dat het subjectivisme fundamenteel tegenstrijdig is met het Katholicisme; hij die dit weigert toe te geven is een leugenaar.

    Citaat Yukio: “Zo zijn de Rockefellers (bijvoorbeeld) niet joods, in ieder geval niet als familie. Hetzelfde geldt voor Stalin.”

    Dat de Rockefellers niet etnisch joods zouden zijn is niet helemaal zo zeker, maar wat u zegt is totaal irrelevant, want niemand beweert hier dat alle esoterische oligarchen etnisch joods zijn, maar wel dat de joden de uiteindelijke leidende hand hebben over de rangen; de Rockefellers gehoorzamen trouwens de Rothschilds, en die zijn zonder enige twijfel etnisch joods. Of Stalin etnisch joods was of niet is ook irrelevant, want hij was een regeringsleider, en de regeringsleiders zijn niet de opperleiders in occulte wereld, maar knechten die elk een eigen rol voor de agenda uitvoeren (wat niet wegneemt dat er aantoonbaar joden in de politiek zitten).

    Citaat Yukio: “Er zeker een design in de gebeurtenissen, maar daarvan weten we heel weinig zeker, in ieder geval onvoldoende om de eenzijdigheid en stelligheid waarmee JvR en B opereren te legitimeren.”

    U kent simpelweg te weinig van de geschiedenis, maar u erkent zelfs niet de mogelijkheid tot geschiedschrijving, dus u zit mentaal geblokkeerd.

    Citaat Yukio: “Er is een dominant centrum en geheim overleg speelt een rol, dat is zeker. Maar meer dan dat weten we niet.”

    Zo ’toevallig’ dat joden altijd een sleutelrol hebben in de georganiseerde corruptie onder de machtigen der aarde, ondanks slechts een klein percentage van de bevolking te zijn; zo ’toevallig’ dat Hebrewsurnames keer op keer bevestiging geeft wanneer men betrokken achternamen opzoekt. Zo ’toevallig’ dat de joden zelf stoefen dat zij Hollywood bezitten en dat de “goyim” hen als koningen dienen. Volgens u weten we het allemaal niet; niet serieus.

    Citaat Yukio: “De lezers van dit forum moeten beide heren minder serieus nemen dan zij zichzelf nemen, en mijn indruk is dat dit ook in feite gebeurt.”

    Wat u of anderen over mij denken deert mij niet; wie de Verrijzenis van Christus gelooft (de term “geloven” in de theologische zin, dus een met bovennatuurlijke zekerheid weten) wordt ook bespot door de wereld, maar wanneer de goddelozen voor de Rechterstroon in het Dal van Josafat zullen staan zal er geen gelach meer te horen zijn. Bespot worden door de menigte is dus niet één of andere onfeilbare bevestiging van ongelijk. Ikzelf neem u volstrekt niet serieus.

    Het is trouwens zeer kinderachtig van u dat u mij enerzijds hardnekkig niet rechtstreeks wilt adresseren, maar dat u hier dan tegelijkertijd wel over mij spreekt alsof ik hier niet aanwezig zou zijn in plaats van simpelweg te zwijgen. Dat is potsierlijk, lachwekkend en onvolwassen gedrag; dat u iemand bent die reeds van oudere leeftijd is maakt dat eerlijk gezegd nog lachwekkender.

    1. Correctie: “de regeringsleiders zijn niet de opperleiders in de occulte wereld”

     1. Allemaal niet zo relevant meer in deze tijd, Benjamin. [Heb hier en daar een woordje gelezen, en ik vind het allemaal niet interessant – dus ik heb het niet gelezen.] We leven nu in het informatietijdperk. Kennismanagement, daar gaat het nu om (zeg: ‘omgang met kennis,’ dus denk aan operational research, statistiek, diagnostische tools, methodologie, decision analysis, systeemleer etc etc., ortom: wetenschap.] Dit alles uiteraard in samenhang met filosofie, ethiek en de catechismus van de katholieke Kerk. Meer is niet nodig. Geschiedenis, beter: een Traditie is wel belangrijk, maar als het over schuldvragen en thesen gaat, dan komt echte wetenschap om de hoek kijken.

  1. Mr. H. Vandormael,
   “De paus is een communist? Ja, zoals mijn oom mijn tante is.”
   Is dat uw uitleg v.w.b. het communisme? Wel echt maar poverkes, nietwaar?

 9. Teneinde ieder misverstand te vermijden, beste lezers, en ter ontkrachting van Y’s fabeltjes krant hierboven : de grote vriend van Roosevelt, “Uncle Joe”, Stalin was wel degelijk joods, evenals Roosevelt. Stalin wilde dat verbergen, om de Russen zoet te kunnen houden. Zie daarover in het boek van Maurice Pinay (lees, kardinaal Ottaviani), “2000 ans de complot contre l’Eglise”, blz. 95-96. Maar dat was nog niet alles. Stalin was ook satanist, evenals zijn “illustere” communisten companen, Marx, Engels, Bakoenin, Proudhon, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung. Hij beoefende satanische rites met de “troon van satan”. Lees daarover in het boek van Jacques Delacroix, “L’élite mondialiste, (2008-2009), blz. 22.

  Tenslotte de Rockefellers.
  Volgens de Amerikaanse rabbijn Malcolm Stern (+ 1994), is David Rockefeller van joodse komaf. Stern heeft hem opgenomen in zijn standaardwerk “Amerikanen van joodse afkomst, a compendium of Genealogy”, New York, Publishing House, 1971. Dat betreft de gehele familie, bevestigd door de enorme invloed en activiteiten van de familie R. vanaf het begin van de vorige eeuw, en het oprichten van vele geheime netwerken zoals de invloedrijke Trilaterale.

  1. Gaat u dit liever allemaal zelf even checken. Het grote Joodse boek over wie jood is en wie niet staat op internet. De Rockefellers staan er niet bij (de meesten van hen waren protestants). De vraag wordt sowieso vaak gesteld op internet. Checkt u dit zelf ook even. Gaat u ook zelf ook de zeer uitgebreide en algemeen aanvaarde biografie over Stalin na (Simon Sebag Montefiore), winner of the 2007 Costa Biography Award, twee delen (bijna 1000 pagina’s).

 10. Ik moet even denken aan het artikel: Paus zit vast in Vaticaanse lift.

  Kleine Teresia zei ooit: ik zal een rozenregen doen neerdalen uit de hemel.
  Maar ze zou ook kunnen zeggen:
  Ik zal de lift naar de hemel blokkeren aan al degene die ongehoorzaam aan God zijn.

 11. Ik weet niet wat er katholiek is aan dit forum. Godsdienst moet verbinden en hier wordt alles afgebroken. Hier lees je geen informatieve artkels maar pure propaganda. In de jaren dertig is het zo ook begonnen. En sommige forumdeelnemers lijken me rijp voor de psychiatrie.

 12. Beste Samuel,
  – Ook katholieken moeten soms de waarheid zoeken en discussiëren ze. Daardoor brengen ze het katholieke geloof dikwijls in herinnering, en zijn ze wel verplicht na te denken. Zo slecht is dat allemaal niet.
  – Je opmerking over “verbinden” lijkt wel uit een politiek correct foldertje te komen. Enkele weken geleden zei Jezus in het Evangelie dat Hij door zijn optreden verdeeldheid zou komen zaaien in de wereld. In politieke termen van vandaag heet dat : Hij “polariseert” flink. Dan zal Jezus volgens een partij die zich christelijk noemt wel een zeer slecht iemand zijn … 🙂

  1. Ere wie ere toekomt. Eindelijk eens een authentieke bijdrage van Stinus. Inderdaad, Jezus is het zwaard komen brengen en de lauwen spuugt hij uit!

  1. Beste Samuel. Een internetforum als dit heeft praktisch niets van doen met een christelijk leven. Hier is slechts discussie tussen mensen die elkaar niet kennen en in het dagelijkse bestaan ook niets met elkaar te maken hebben. Veel meer dan hobby is het niet, al zijn sommige bijgragen best informatief, vandaar dat ik het soms volg. Het ware christelijke bestaan echter speelt zich af in de praktijk, in ieders gezin, werk, straat, in de omgang met de naaste. Niet vanachter een toetsenbordje, van waar men discussieert met mensen met wie men eigenlijk niets van doen heeft. Het is ondanks de soms wel leerrijke bijdragen toch vaak een hoop gel*l in de ruimte. Een soort narcisme, omdat men elkaar toch niet kent en het wel eventjes ferm wil uitleggen.

   1. Haha, ik kan me hier best wel in vinden Bart. Sommige bijdragen zijn soms idd echt de moeite, een heleboel andere zijn pure haarkloverij. En we weten wat Jezus daarvan denkt… (Voor diegenen die de Bijbel nog wél lezen ;-p)

    De dikwijls prachtige artikels van Michaël bijvoorbeeld krijgen heel vaak weinig tot geen reactie. Terwijl politiek geladen artikels steeds kunnen rekenen op een hoop reacties, waarvan er idd nogal een aantal “gel*l in de ruimte zijn”, zoals jij het mooi uitdrukt.

    1. Opdat er minder geleuterd wordt, is het nodig dat meer mensen aan de top (en op dit forum) wat af weten van wiskunde, logica, statistiek, kennismanagement, filosofie (m.n. ethiek) en de catechismus van de katholieke Kerk. Denk aan het bord boven de Academie van Plat: zonder wiskunde kom je er niet in. Ervaring met exacte vakken (natuurwetenschappen, neurowetenschappen en computer science) en reële beroepen (chirurgie, verkeersleider, werken op boortorens e.d.) kunnen erg helpen. Interesse in kunst, cultuur en literatuur is sowieso een must . Echte katholieken houden daarbij van heiligen, processies, bedevaarten, kitsch prentjes, heilige missen met Mozart. En ja, echte katholieken zijn ook anti-liberaal en geloven in de soevereiniteit van God en niet die van het volk. Echte katholieken houden van de Syllabus Errorum, lusten een biertje, verdedigen het erfgoed van Europa en ergeren zich dood aan alles wat ‘protesteert’ (omdat dat meestal een Opstand tegen God en zijn raadsbesluiten inhoudt).
     Als mensen op dit forum niet reageren op Michael, dan boeien zijn bijdragen kennelijk niet.
     Groeten, Yukio

     1. Michael is een engel gelijk en vermits ik slechts een klein mensje ben voel ik me niet geroepen om overbodige commentaren te leveren op zijn prachtige Katholieke artikels.

      Michael schrijft vooral voor ongelovigen als u, YUKIO.

     2. Michael schrijft de facto voor zichzelf want hij roept geen/nauwelijks reacties op. Dat enige wat men kan zeggen. Ik schrijf niet voor mezelf – ik schrijf opdat op dit forum eens een keer opgehouden wordt om almaar de alles simpelweg terug te brengen tot complotterende joden. En om politiek correcte (= liberaal-democratische) commentaren op de politiek te corrigeren. Inmiddels heb ik hierover voldoende gezegd, lijkt mij. Dus het kan best zijn dat ik voor een tijdje verdwijn. Totdat er weer geleuterd wordt op basis van onverstand.

 13. Wat niet-christenen en schijn-christenen niet (willen) begrijpen is dat men in de allereerste plaats Jezus en/of Maria levendig — dus realistisch in de geestelijke werkelijkheid — leert aanspreken, bidden — en dat men vervolgens in een heel andere wereld terechtkomt, een wereld onbegrijpelijk voor degenen die vreemd zijn voor Jezus en Maria. Wanneer uw lichaam sterft en uw ziel onvermijdelijk voor Jezus komt te staan is het voor de meesten te laat om zich te bekeren en zal Hij u moeten oordelen.

  Als tweeduizend jaren onafgebroken geestelijke strijd onder de ergst denkbare vervolgingen van de Katholieke Kerk niet volstaat om Waarheid duidelijk te maken dan hebt u immers geen verontschuldigingen meer.

  Heden is slechts het medium (internet) nieuw, de vervolging is altijd dezelfde.

  1. Dat leert de katholieke Kerk niet, Eric-b-l. De katholieke Kerk leert dat het H.Misoffer in het centrum van het geloof dient te staan. En daartoe zijn alleen uitgenodigd diegenen die in staat van genade verkeren. Van de katholieke kerk hoef je ook helemaal geen Maria devotie te hebben.

   1. Yukio schreef: Bedoelde vragen heb ik eens een keer met een paar priesters besproken. Een ervan was landelijk bekend in orthodoxe kringen, en de ander was lid van het Opus Dei. Deze priesters hebben mij verzekerd dat je zonder ‘gevoelens’ maar met instemming van het verstand uitstekend naar de Mis kan gaan en kan biechten. Een van de priesters vond de wijze waarop sommigen over Jezus en Maria praten, zelfs ongeloofwaardig. Want, zo zei hij, ‘die hebben immers nog nooit Jezus of Maria ontmoet.’ Op mijn beurt raad ik u aan meer verstand te mengen in uw ‘gevoelens.’
    Bedoelde vragen heb ik eens een keer met een paar priesters besproken. Een ervan was landelijk bekend in orthodoxe kringen, en de ander was lid van het Opus Dei. Deze priesters hebben mij verzekerd dat je zonder ‘gevoelens’ maar met instemming van het verstand uitstekend naar de Mis kan gaan en kan biechten. Een van de priesters vond de wijze waarop sommigen over Jezus en Maria praten, zelfs ongeloofwaardig. Want, zo zei hij, ‘die hebben immers nog nooit Jezus of Maria ontmoet.’ Op mijn beurt raad ik u aan meer verstand te mengen in uw ‘gevoelens.’ “

    Ik weet niet of die “priesters” waarover je schrijft wel degelijk “priesters “van God zijn. “orthodoxe kringen – Opus Dei (het werk van God) ??????
    God is liefde Yukio en dat kunt u onmogelijk met het verstand benaderen, laat staan bereiken. Jiervoor is geen academisch gepalaver nodig.
    Indien iemand zonder ‘gevoelens’ maar met instemming van het verstand naar de H. Mis gaat of het Sacrament van de biecht stapt, dan blijft hij liever daar weg. Het verstand brengt die persoon niet in de hoedanigheid van berouw. Het berouw is het gevoel dat u ontwikkelt in uw hart dat je de liefde niet beantwoord hebt met liefde, maar met haat en egoïsme.
    Hebt u al iemand in uw aards leven bemind, Yukio? Hum! Wat zegt u dan als iemand laat voelen (indien ge niet gevoelloos zijt) of zegt dat zij je bemindt? “Maar vrouwke, gebruik toch eens uw verstand.” Is het zo, Yukio?
    Ik versta helemaal niet waarover ge het hebt als gij schrijft :”Bedoelde vragen heb ik eens een keer met een paar priesters besproken. Een ervan was landelijk bekend in orthodoxe kringen, en de ander was lid van het Opus Dei. Deze priesters hebben mij verzekerd dat je zonder ‘gevoelens’ maar met instemming van het verstand uitstekend naar de Mis kan gaan en kan biechten. Een van de priesters vond de wijze waarop sommigen over Jezus en Maria praten, zelfs ongeloofwaardig. Want, zo zei hij, ‘die hebben immers nog nooit Jezus of Maria ontmoet.’ Op mijn beurt raad ik u aan meer verstand te mengen in uw ‘gevoelens.’
    Hoe kan een priester of uzelf weten hoe en wanneer iemand Jezus en Maria hebben ontmoet?
    Een verschijning of zoiets, is het dat wat ge bedoelt?
    Jezus en Maria doen zich voelen in een ontmoeting van liefde in het hart, Yukio. Nergens anders.

    Een priester van God heeft de taak op zich genomen om de zielen te leren hoe ze Jezus en Maria moeten beminnen (uit vrije wil) volgens de richtlijnen van de 2000 jarige Katholieke leer, die nooit zal veranderen.
    Zegt dit je soms iets?
    Concilie van Trente:

    Canon 9
    DS 819 / DH 1559
    Als iemand zegt:
    door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereid en toerust,
    hij zij verdoemd.
    Canon 16
    DS 826 / DH 1566
    Als iemand zegt:
    met absolute en onfeilbare zekerheid dat hij zeker is van die grote gave van de vastberadenheid, tot het einde toe, zonder dat hij door een speciale openbaring onderricht heeft gehad,
    hij zij verdoemd.

    Och dit is geen ge… in de ruimte hoor!
    1Co_13:2 Al heb ik de gave der profetie, Al bezit ik alle geheimen en kennis, Al heb ik het volle geloof, dat bergen verzet: Zonder liefde ben ik niets.
    Wie kan met het verstand vatten wat Onze Verlosser Jezus Christus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria voor ons gedaan hebben en wat hen daartoe bewoog, en wat ze nog steeds doen voor ons? Neen, niets daarvan.
    “Op mijn beurt raad ik u aan meer verstand te mengen in uw ‘gevoelens.”
    Het is onmogelijk om met het verstand te beminnen.
    Ook schreef je dit: “Van de katholieke kerk hoef je ook helemaal geen Maria devotie te hebben. “
    De Katholieke Kerk houdt iedereen voor wat te doen indien men het eeuwige geluk wil bereiken. Van de Katholieke Kerk hoef je ook niet dagelijks te eten of te drinken hoor.
    Het staat u vrij om te zondigen of niet uit totale liefde tot God. Aan u de keuze.

    1. Ik ben bang dat ik alles wat u hier te berde brengt dermate onzin vindt dat er niet aan te beginnen is om het te weerleggen. Natuurlijk gun ik u al die genade die u kennelijk ondervindt, gratis en voor niets, maar ga in hemelsnaam niet anderen vertellen hoe hij moet geloven. Laat dat aan Jehova-getuigen over!

  2. Bedoelt u dat het zou volstaan de letter van de wet te volgen door in eender welke soort H.Mis gewoon aanwezig te zijn zonder persoonlijke geestelijke beleving? Zonder in levendige aanraking te komen met de Heilige Harten van Jezus en Maria zult u geen grammetje genade kunnen verkrijgen. In het ergste geval kan men nog altijd een geestelijke biecht en geestelijke communie doen wanneer men niet meer tot in de zeldzaam geworden Tridentijnse Heilige Missen kan geraken. Zonder Mariadevotie maakt men zich het leven nodeloos moeilijk.

   U bedoelt waarschijnlijk een of andere moderne NovusOrdoMis, soms heel erg ontspoord? Een Traditionele Tridentijnse Mis zonder Maria-devotie is ondenkbaar.

   De letter van de wet volgen zonder levendig beleefde innerlijke zuivere liefde is de dood van uw ziel. Dat is als burgerlijk gehuwd zijn op enkel vormelijke basis met uitsluitend wereldse bedoelingen zonder God diep in uw ziel te erkennen, zulks is geen huwelijk en dus waarden-loos en zonder betekenis.

   Lees dus met grote aandacht de artikelen van Michael. Het is duidelijk dat u dat niet doet.
   https://cruxavespesunica.org/
   Gegroet o Kruis, onze enige hoop. Meestal zonder commentaar!

   1. Beste Eric etc.
    Bedoelde vragen heb ik eens een keer met een paar priesters besproken. Een ervan was landelijk bekend in orthodoxe kringen, en de ander was lid van het Opus Dei. Deze priesters hebben mij verzekerd dat je zonder ‘gevoelens’ maar met instemming van het verstand uitstekend naar de Mis kan gaan en kan biechten. Een van de priesters vond de wijze waarop sommigen over Jezus en Maria praten, zelfs ongeloofwaardig. Want, zo zei hij, ‘die hebben immers nog nooit Jezus of Maria ontmoet.’ Op mijn beurt raad ik u aan meer verstand te mengen in uw ‘gevoelens.’
    [nb. Op een bepaalde manier moet ik bij dit soort gesprekken altijd denken aan de ‘Groot-Inquisiteur’ van Dostojewski. Voor de meeste mensen is de kus van Christus raadselachtig. Voor mij niet.]

    1. Beste Yukio,
     Sta me toe het grondig met u oneens te zijn, Geloof heeft alles met gevoelens en vrijwel niets met verstand te maken. Iemand die een metafysische ervaring beleeft, gaat zich ook niet eerst de vraag stellen of die metafysische ervaring in overeenstemming is met de wetten uit de fysica.

     1. @ Bas Houben,
      Dat zie u dan helemaal verkeerd. De katholieke Kerk is een mix van beide. Een katholiek steekt met zijn hoofd in de hemel maar heeft beide voeten op de grond. U bent slachtoffer van het postmodernisme dat alles terugbrengt naar gevoel. Alleen al de allerbelangrijkste deugd – Prudentia – heeft met verstand te maken.

     2. Additie. Over de waarde van metafysica heeft Kant o.a. geschreven (wanneer is het shit en wanneer niet). Zulk onderzoek ligt hier op deze site slecht. Maar dat zegt wat over desbetreffende mensen, niets over Kant. [nb. Ik ben geen Kantiaan zeg ik maar alvast]

     3. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Over de waarde van metafysica heeft Kant o.a. geschreven”

      Yukio,

      Ik herinner u aan het op deze pagina geciteerd anathematisme van Vaticanum I. Mijn punt is: Neem niet het woord “Katholiek” in de mond wanneer u het subjectivisme verdedigt. U moet de eerlijkheid tonen toe te geven dat u in diametrale tegenstrijd bent met het Katholicisme wanneer u de hersenspinsels van figuren zoals Kant verdedigt (die trouwens door de occultist Swedenborg beïnvloed werd).

      Ketterij vloeit helaas in vrije loop op deze website.

     4. Kritik der reinen Vernunft stond in elk geval op de Index van verboden boeken.

     5. Ja, de Kerk heeft boeken op de Index gezet die er ten onrechte op staan. Ze heeft ook, ten onrechte, Jeanne d’Arc in een Inquisitie proces gezet. We hebben nu een paus die allerlei onkatholieke uitspraken doet. Etcetera. Dat komt omdat niet alle uitspraken van de Kerk onfeilbaar zijn. Helaas.

     6. @ Benjamin.
      Ik praat niet met u. U bent mij teveel in de war. Maar nu ik toch een balletje mag inkoppen: het was andersom. Kant interesseerde zich voor Swedenborg (die was immers in de hemel geweest!), heeft hem bestudeerd en vervolgens afgeserveerd.
      Houd u zich aub bij uw fantastische hobby’s!
      PS. Kant is tegenwoordig interessant omdat zijn subjectieve gedachten over tijd en ruimte (zijn categorieën die vanuit de mens komen) bevestigingen vinden in de neuroscience). Maar laat ik u niet verder lastig vallen met wetenschap (en echte filosofie is wetenschap).

     7. ☩JMJ☩

      Een dogmatische canon van een algemeen concilie is onfeilbaar, Yukio. Paus Franciscus verkondigt zijn ketterijen niet ex cathedra, noch via dogmatische canons in algemene concilies.

      Het afwijzen van een dogmatische canon zoals de op deze pagina geciteerde van Vaticanum I is ketterij.

      Sinte Jeanne d’Arc werd veroordeeld door een schismatiek plaatselijk concilie, onwettig geconvoceerd door een lokale, Engels gezinde bisschop zonder de aanwezigheid van een legaat van Rome, en niet door “de Kerk”; Rome had met die politieke moord niets te maken.

     8. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Ik praat niet met u.”

      Ik reageer omwille van potentiële lezers.

      Citaat Yukio: “heeft hem bestudeerd en vervolgens afgeserveerd.”

      Kant zijn joodse kameraad, Moses Mendelssohn, zei iets anders over dat “afserveren”. Maar u ontwijkt de genoemde dogmatische canon van Vaticanum I, die onfeilbaar is; die roept de banvloek af over uw subjectivisme.

     9. Helaas voor Benjamin, ben ik geen subjectivist. Dat is zijn label. [Hij kan me ook ‘jood’ labelen, wat ik ook niet ben.] Waarschijnlijk weet hij niet precies wat het subjectivisme inhoudt.

      [Voor de lezers: God is 100% subjectief en 100% objectief, zoals hij ook 100% liefde is en 100% rechtvaardig.]

     10. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Helaas voor Benjamin, ben ik geen subjectivist.”

      U heeft eerder beweerd dat voor een mens niets zeker zou zijn voorbij de zichtbare, tastbare wereld; dat is subjectivisme en is onfeilbaar veroordeeld door de Katholieke Kerk. Wie geen subjectivist is verdedigt Kant niet.

      Citaat Yukio: “Waarschijnlijk weet hij niet precies wat het subjectivisme inhoudt.”

      Dat weet ik wel.

 14. Ref. Eric : “de letter van de wet volgen zonder levendig beleefde innerlijke zuivere liefde is de dood van uw ziel.”
  We kunnen daarbij aanhaken, beste Eric, op het Epistel van St. Paulus (Cor. 3 : 4-9), de afgelopen Zondag, de 13de Zondag na Pinksteren. “……….Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, om iets uit te denken, alsof het voortkwam van ons zelf ; integendeel al onze bekwaamheid komt van God – van Hem, die ons gemaakt heeft tot bekwame bedienaren van een nieuw verbond, dat niet bestaat in letter, maar in geest. De letter immers brengt de dood, maar de geest maakt levend. ……..” U zegt het keurig, beste Eric. Als God verdwijnt, staan nieuwe goden op.
  Maar het probleem daarbij blijft het vermogen tot onderscheid, waar Ward hierboven op gewezen heeft. Dat voor veronderstelt een sensus catholicus, die niet enkel een innerlijk doorleefde afstand kweekt, maar ook wantrouwen tot de wereld, op het materiële vlak, en vooral geestelijk. Mij is gebleken dat bekeerlingen daar grote moeite mee hebben, ook die uit het protestantisme. Zij blijven hangen in de oude wereld en kunnen allerhande mensen fabeltjes, ook die uit het “hoger” onderwijs, niet loslaten (1), laat staan dat er erkenning komt van het primaat van de Natuurlijke Orde en de Openbaring. Dat blijkt telkens “een brug te ver”. De eind 19de eeuw verschenen Syllabus Errorum, was een schot in de roos. Gelukkig is de katholieke Kerk, een “broad house”, zoals een prelaat mij eens uitlegde. Onze Heilige Moederkerk van altijd, heeft al 2000 jr. geduld en ervaring met inculturatie.

  (1) Dit verklaart het gemak waarmee in NL en Europa, nu bv., de ecologie, de groene leugens en de klimaat hysterie domineren, en in vroeger tijden, allerlei politieke leugens en ideologieën, zoals het communisme, het socialisme, het nationaal-socialisme, het liberalisme, het kapitalisme, door ont-Christelijking, gehoor hebben kunnen vinden.

 15. @ Yukio, Dat u uw gevoelens achter de rede wil verstoppen, bewijst duidelijk uw grootste blunder hier. Natuurlijke geboortebeperking zou identiek zijn aan andere vormen van geboortebeperking. Dit klopt natuurlijk niet, omdat geen enkele ‘natuurlijke’ methode 100% betrouwbaar is. Bij periodieke onthouding is er sowieso geen sprake van ‘seks’, zodanig dat ook ‘het doel van seks’, namelijk de procreatie, of in het bedoelde geval, eerder het beletten van procreatie, niet aan de orde is.

  1. U moet wel lezen wat er staat. Ik schrijf dat de intentie (!) dezelfde is. En dat is het belangrijkste moment in een ethische beslissing. En daarin verschillen geen van de methoden, met alle ethische gevolgen van doen.

   1. @ Yukio, Aangezien er sommige mensen zijn die de intentie hebben om ‘seks’ te hebben en tegelijkertijd de intentie hebben om kinderen te hebben, maar door omstandigheden geen kinderen kunnen krijgen, betekent dit dus, dat de intenties en de realiteiten los staan van mekaar. Mensen die de intentie niet hebben om ‘seks’ te hebben, kunnen echter wel de intentie hebben om kinderen te hebben, maar zien daar in de realiteit doelbewust van af. Ook hier loopt uw redenering dus mank. Daarom leven velen bewust celibatair omwille van het Koninkrijk Gods. De verheven positie van de gehuwden, omwille van de procreatie, wordt net onderstreept door de doelbewuste celibataire staat van anderen. Kinderen zijn altijd een geschenk van God.

    1. De intentie staat in principe los van het resultaat. Dit verklaart waarom mensen zonder resultaat maar met een misdadige intentie, in het gevang gestopt zijn. Hier is in het strafrecht een heel leerstuk aan gewijd. Als u daar niet mee bekend bent, heeft het geen zin om hier verder over te discussiëren.

     1. Het subjectivisme richt zich op de dader en zijn voornemen. Het objectivisme richt zich op de schade, de daad en het slachtoffer. Hoe dan ook, intentie an sich is nooit strafbaar, omdat er altijd ook schade of criminele voorbereiding moet zijn.

     2. For your information:
      Er is een beroemd casus waarin iemand het voornemen had om een huis in brand te steken om vervolgens de verzekeringspenningen te innen. Hij had alle voorbereidingen getroffen, maar ging nog even een blokje om. Buren roken benzine. En zo bleef de man in zijn voornemen steken en werd er geen resultaat geboekt, althans niet het beoogde. De man is veroordeeld.
      In het geloof is het verlangen naar de waarheid al voldoende om mensen, die niet in de gelegenheid zijn Christus te leren kennen, voor gedoopt te houden.

     3. Toevoeging: in uw woorden ‘criminele voorbereiding’ zit al de intentie als doorslaggevend criterium.

 16. Bas Houben schrijft hierboven ergens : “… Geloof heeft alles met gevoelens en vrijwel niets met verstand te maken.” Dat is een zeer slechte visie, die vooral bij protestanten ingang vindt. Luther had in dat verband verachting voor “de rede”

  Paus Benedictus XVI heeft er de klemtoon op gelegd dat we het geloof OOK met het verstand mogen en moeten bekijken. Alleen maar gevoelens hebben bij het katholieke geloof, en zomaar alles op het gevoel aannemen is zelfs een ketterij, namelijk het fideïsme.

  Paus Benedictus heeft een encycliek geschreven met de naam “Fides et Ratio” (geloof en rede), waarin hij betoogt dat geloof en rede zonder probleem samen gaan.

  1. Wederom: ere wie ere toekomt. Een uitstekende les voor de protestanten op dit forum

   1. Stinus en YUKIO hebben elkaar blijkbaar al gevonden. De vijandschap heeft niet lang geduurd.

  2. Beste Stinus, gelovigen liggen niet wakker van het fideïsme. Dat is iets voor ongelovige theologen.

 17. Beste YUKIO, met uw uitspraak: “Ja, de Kerk heeft boeken op de Index gezet die er ten onrechte op staan. Ze heeft ook, ten onrechte, Jeanne d’Arc in een Inquisitie proces gezet. We hebben nu een paus die allerlei onkatholieke uitspraken doet. Etcetera. Dat komt omdat niet alle uitspraken van de Kerk onfeilbaar zijn. Helaas.” excommuniceert u zichzelf.

   1. PS. De Kerk heeft officieel haar vonnis over Jeanne d’Arc als ‘fout’ bestempeld en ongedaan gemaakt. Ze maakt dus fouten.

    1. PS. De Kerk heeft met de rampzalige uitverkiezing van Franciscus ook een ‘fout’ gemaakt, zou je kunnen zeggen. PS. De H.Geest waait natuurlijk waar hij wil, maar je moet hem niet blokkeren.]

     1. PS. De Kerk heeft met VatII haar houding naar de joden toe 180 graden gedraaid. Zat ze eerst niet goed dan?

     2. @ YUKIO, de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie kunnen alleen maar in het licht van de Traditie geïnterpreteerd worden en dan is het zonneklaar, dat er helemaal niets is veranderd.

    2. Het optreden van Jeanne d’Arc werd nauw gevolgd en bejubeld door Sylvius Piccolomini, de latere paus Pius II. Ze heeft niet ingegrepen in het proces en überhaupt Jeanne pas zo’n vijf eeuwen later heilig verklaard. Het is allemaal niet fraai!

    3. Zoals ☩JMJ☩ het hoger schitteren verwoorde: “Sinte Jeanne d’Arc werd veroordeeld door een schismatiek plaatselijk concilie, onwettig geconvoceerd door een lokale, Engels gezinde bisschop zonder de aanwezigheid van een legaat van Rome, en niet door “de Kerk”; Rome had met die politieke moord niets te maken.”

     1. Jeanne d’Arc heeft haar missie volbracht in het licht van de gehele Europese wereld. Rome was van alles op de hoogte. De vraag is dan ook waarom Rome (en Karel VII) niets hebben gedaan om haar te redden, bijvoorbeeld vrij te kopen.
      Bas Houben is weer van het slag van meerdere deelnemers van dit forum: mensen beschuldigen en zwart maken zonder feitelijke basis alleen omdat hij het pleit niet kan winnen. Wil iedereen dit even checken en noteren. En wil de redactie dit ook even doen?

 18. Tjonge, wat een stel ‘Ik heb toch het enige groot gelijk aan mijn kant en ik ben toch de slimste en ik heb toch het meeste boeken gelezen over dit of dat’ ego’s.

  En ééntje die denkt dat hij nog véél slimmer is dan al de rest tezamen omdat hij zichzelf heel wat vind als wetenschapper… Duidelijk één met tijd te veel…

  Zielig gewoon.

  1. Nou Kurt, ik denk dat ik van mezelf allerminst dat ik slim ben. Ik voldoe dan ook niet aan de criteria die ikzelf stel aan mensen die leiding moeten geven. Waar ik me aan stoor is aan mensen allerlei nonsens ongehinderd in de wereld mogen brengen (aarde is plat, joden zitten overal achter, evolutietheorie is nonsens, geloof is gevoel, de bijbel is een kant en klaar boek en voldoende voor een religieus leven etcetera). Daarom is democratie zo’n slecht beslissysteem. Heb jij, Kurt, je kennis weleens goed tegen het licht laten houden (door een ander, dus niet door jezelf)?

 19. Hoe verhouden zich katholiek geloof en rede ?
  Citaat uit de encycliek “Fides et Ratio” : “Geloof en rede zijn als twee vleugels waarmee de menselijke geest zich verheft om de waarheid te achterhalen”.

  Nota : De encycliek “Fides et Ratio” werd uitgegeven onder paus Johannes-Paulus II, maar de tekst werd zeer waarschijnlijk geschreven door de toenmalige kardinaal J. Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Vanzelfsprekend staan beide pausen achter de tekst van deze encycliek.
  …………………………………………………..
  Maakt de katholieke Kerk fouten ?
  Natuurlijk maakt de Kerk fouten op velerlei gebieden, aangezien er mensen bij te pas komen en ze niet in alles onfeilbaar is. Maar als de Kerk in oecumenische concilies geloofswaarheden neerschrijft (leerstellige teksten) die elke gelovige en de ganse Kerk moet aannemen, dan is ze onfeilbaar, omdat ze dan geïnspireerd is door de H. Geest. De katholieke Kerk is nog nooit op belangrijke geloofsstellingen moeten terugkomen. Eens de geloofsleer van de heilige Drie-eenheid vastlag (3 goddelijke Personen in één God), bijvoorbeeld, is ze daar nooit op moeten terugkomen, en is die leer zeer deugdelijk gebleken.

  1. Precies! Daar moet aan toegevoegd worden dat in de verdere ontsluiering van de Openbaring geen inconsistenties met deze belangrijke geloofswaarheden mogen worden toegevoegd.

  1. Onjuist. De Openbaring is afgesloten. Dit leert de katholieke Kerk. Wat allerlei mensen (!) er aan menen te kunnen toevoegen, is non sense.

   1. Beste Yukio, zo lang je blijft steken in louter verstandelijk denken en geen haar op je hoofd er aan denkt om Jezus en Maria echt te begrijpen hoef je geen verdere pogingen te doen ons van het ware geestelijk leven te verwijderen want dat getuigt slechts van kortzichtigheid en vijandigheid, zoals Stinus. Probeer meer vanuit een zuiver hart te leven en laat de Geest vrij door dat gezuiverd hart waaien. Het gaat om de tijdeloze Traditionele onaantastbare beleving van de Geestelijke Liefde, niets werelds.

    1. Nou, ik zou niet weten waarover je het bent. Ik ben dagelijks met Jezus en Maria bezig. Maar ik raad jou aan wat meer je verstand te gebruiken. Dat zou het niveau van dit forum verhogen.

   2. Het is zinloos tijd en energie te besteden aan de vraag van al of niet afgesloten openbaringen zolang de Geest zich nog niet aan je openbaart!
    Begin eindelijk ernstig en nederig te bidden, verdiep je in teksten geschreven door heiligen, beluister Gregoriaanse en Marialiederen en zing ze innerlijk mee. De Geest wacht met groot geduld op het opengaan van je hart. Ook wij wachten dat moment voor je af (met wat minder geduld wellicht).

 20. Yukio heeft gelijk dat de katholieke Kerk leert dat de openbaring afgesloten is. Maar de Kerk zegt er ook bij (zie katholieke catechismus) dat die openbaring nog niet geheel ontvouwd is. M.a.w. er zullen nog nieuwe gelovige inzichten komen die volgen uit de bekende openbaring, en dit proces zal voortduren tot aan het einde van de tijd.

  Zo werd er bijvoorbeeld in het begin van het christendom nog niet gesproken over één God en daarbinnen 3 goddelijke personen. Dat is een stuk ontvouwing van de openbaring geweest, waarbij de Kerk in concilies overleg gepleegd heeft, én het verstand van de aanwezige bisschoppen aan het werk werd gezet. Ook in het geloof mag en moet je je verstand gebruiken. Waarom hebben we dat anders van God gekregen ? Paulus schrijft dat de heidenen puur met hun verstand konden weten dat er een God bestaat.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht