Hong Kong: betogers zingen “Sing Hallelujah to the Lord”

Terwijl de Kerk in het Westen een ongekende crisis ondergaat, zongen betogers in Hong Kong aldus getuigen massaal “Sing Hallelujah to the Lord”, en hielden ze op straat gebedsvieringen, onder andere georganiseerd door de Hong Kong Federatie van Katholieke Studenten, Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede en Franciscanen. Ook Mgr Joseph Ha Chi-shing, hulpbisschop van Hong Kong, sprak de betogers toe “omdat herders aanwezig moeten zijn, waar onze schapen zich bevinden”. Hij riep ze op tot rust en een gedrag, dat overeenstemt met Christelijke waarden. 

 “Eén land, twee systemen”- principe onder druk

De protesten in Hong Kong begonnen op 9 juni, toen een nieuwe wetsvoorstel werd ingevoerd, dat de uitlevering van verdachten uit Hong Kong, waaronder politieke dissidenten en religieuze activisten, naar het Chinese vasteland mogelijk zou maken. Daar zouden ze berecht worden door plaatselijke rechtbanken, waar bijna 99% van de zaken tot een veroordeling leiden, in tegenstelling tot rechtszaken in Hong Kong.  Hong Kong geniet sinds haar overdracht van Groot-Brittannië naar China in 1997 van een vrijer beleid dan het Chinese vasteland, in overeenstemming met het “één land, twee systemen”- principe. Betogers zien de voorgestelde uitleveringswet als een teken dat de Chinese regering het regime in Hong Kong wil verstrengen en de repressie van dissidenten wil opvoeren. 

Christenen voelen zich gesterkt

Volgens americamagazine.org, het tijdschrift van de Amerikaanse Jezuïeten, voelden heel wat Christelijke betogers in Hong Kong zich gesterkt door de aanwezigheid van God in de liederen die ze zongen, terwijl niet-Christenen zich ontroerd voelden door de liefde en de vrede, die van het Christelijke lied “Sing Hallelujah to the Lord” uitging. Ongeveer 11 % van de inwoners van Hong Kong zijn Christenen, waaronder 390,000 Katholieken of 5% van de bevolking. Ze runnen er onder meer scholen, humanitaire organisaties en ziekenhuizen. Ook Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, Chief Executive en leider van Hong Kong, is Katholiek, maar ligt onder vuur voor haar ondersteuning van het regime in Beijing. Lam heeft het controversiële wetsvoorstel betreffende uitleveringen ondertussen bevroren en zich bij de bevolking verontschuldigd, maar weigert nog steeds om het wetsvoorstel definitief te schrappen of ontslag te nemen. Chinese troepen hebben zich ondertussen richting Hong Kong verplaatst. Er wordt dus gevreesd voor een gewelddadige repressie van de protestbeweging. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Hong Kong: betogers zingen “Sing Hallelujah to the Lord”

 1. Goed artikel, en vooral zeer hoopgevend voor de Christenen aldaar, moge de Heer nog meer geprezen worden.

 2. Sinds juni 2019 wordt in Hong Kong getracht via oproer het plaatselijk bestuur omver te werpen. Deze rellen, vernielingen en geweldplegingen worden georganiseerd door oppositiepartijen die gesponsord worden door de US en Engeland. In het politieke correcte Westen worden keer op keer onbewezen geruchten en leugens hierover rondgetoetert. De dit artikel geciteerde uitleveringswet is niets anders van een uitleveringsverdrag met Taiwan, China en Macao om te voorkomen van misdadigers hun misdaden Taiwan, China en Macao plegen om vervolgens te vluchten naar de vrijhaven Hong Kong. De wet is ingediend n.a.v. een moord gepleegd in Taiwan die niet bevredigend voor het gerecht gebracht kon worden a.g.v. het ontbreken van een uitleveringswet. In deze uitleveringswet [die Hong Kong ook heeft met diverse Westerse landen] zijn allerlei garanties opgenomen die – vanuit het standpunt van het bestuur van Hong Kong – een rechtvaardige procesgang garanderen (men wordt bijvoorbeeld niet uitgeleverd wegens het vrijelijk uiten van een mening). De werkelijk motieven van de oproerlingen zijn dan ook gans anders en liggen in de sfeer van het stichten van een liberale-democratie (met uiteraard in de slipstream het homo-huwelijk, het genderisme, etcetera etecetera).
  PS. Dergelijke onlusten worden in Europa evenmin getolereerd. Zie het optreden van de politiek tegen de Groene Hesjes in Parijs.

  1. Ongeacht de officiële reden voor de uitleveringswet, is het algemeen geweten, dat zulke verstrengingen vaak aan hun doel voorbijgaan en vooral worden misbruikt om gewone burgers onder de duim te houden. In het geval van China, zou het ongetwijfeld van pas komen om ongewenste politieke elementen uit Hong Kong te verwijderen. Laten we hierover vooral niet naïef zijn….

   Ik noteer eveneens uw afkeer voor de liberale democratie, die de decadentie zogenaamd zou promoten. Persoonlijk verkies ik nog altijd een vrije maatschappij, boven een (pseudo-) communistische dictatuur als Beijing. Ik kan me voorstellen, dat de inwoners van Hong Kong het verschil tussen beide systemen goed begrijpen en terecht vrezen voor een inperking van hun rechten.

   1. Zeker, men moet niet naïef zijn, maar men moet ook geen beren op de weg zien die er niet zijn!

    Noteert u voorts even met mij het volgende:
    * In de Syllabus Errorum 10 (80) van Paus Pius IX wordt de mening dat ‘de Paus van Rome zich kan en moet verzoenen en verstaan met de vooruitgang, het liberalisme en de moderne beschaving’ als dwaling verworpen.
    * Pius VI (in een anti-democratisch schrijven naar aanleiding van de onthoofding van Lodewijk XVI) over het volk dat de macht in Frankrijk aan zich getrokken had: ‘The people are inconstant, easy to deceive and lead into every base deed; they are ungrateful, arrogant, and cruel; they rejoice in human blood, in slaughter and in funerals; they are filled with pleasure by the pains of the dying, just as was seen in the amphitheaters of the ancients.’
    * Ook Aristoteles had – net als Plato – weinig op met democratie. [Thomas, zoals bekend, integreert Aristoteles en het christendom!] Voorts wordt aan Churchill de volgende quote toegeschreven (hoewel niet zeker): “The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.” Hier nog zo’n fraai citaat, dit maal van de immer rustig oordelende Tocqueville: “ [Via democratie] ontstaat een klimaat van intellectuele middelmatigheid, waar de geestelijke vermogens naar elkaar toe worden genivelleerd en waar iedereen over elk onderwerp ongeveer hetzelfde denkt.” Ook Hegel en Nietzsche waren anti-democratie, uiteraard zou je bijna zeggen. Etecetera Etecetera. In de wetenschappelijke, bestuurskundige literatuur wordt ‘democratie’ als beslismodel gewoon neutraal, dus zonder bias, bestudeerd. Opvallend is dat belangrijke auteurs menen dat ‘democratie’ een schaamlap is voor het feit dat er altijd een elite is die regeert. In Amerika is dit overduidelijk, alleen al door het kiessysteem met ‘kiesmannen.’
    * Er is in onze tijd een Nobelprijs uitgereikt aan een economist (Kenneth Arrow) die of formele wijze heeft aangetoond dat ‘democratie’ geen meerwaarde over andere beslissystemen. [Deze these wordt in de wandelgangen wel aangeduid met de uitspraak: ‘democracy is not possible.’]
    * Dat het volk soeverein zou zijn (democratie!) is onverenigbaar met de soevereiniteit van God. Want als het volk soeverein is, mag het zijn eigen wetten maken en krijg je abortus, homohuwelijk en pornografie (en drugs) , zaken die allemaal getuigen van een anti-God mentaliteit. Nederland is op wereldschaal de no.2 aanbieder van porno-sites!!! En haar eigen politie spreekt over een ‘narco-staat.’

    !!!! Kortom, ‘liberal democracy’ is – ik citeer – ‘a bigger threat to Christian morality than any other political system.’ !!!!

    Tenslotte: voor de meerderheid van de bevolking van Hong Kong zijn de ‘protesters’ landverraders en terroristen die voor hun agressie, vernielzucht en bedreigen gestraft moeten worden. Hetgeen ook zal gebeuren.

    Wat betreft de onvrijheid in China: die is even groot in Nederland dank zij de verstikkende politieke correctheid a.g.v. de gelijkheidsideologie. Probeert u in Nederland maar eens tegen de standaardisering van het genderisme in te gaan (op het werk bijvoorbeeld), of het homohuwelijk in vraag te stellen, of te beweren dat Westerse vrouwen te weinig kinderen krijgen. Of probeert u eens als katholiek zorgverlener in de gynaecologie of verloskunde een baan te vinden; of probeert u eens als katholiek Euro-commissaris te worden (Buttiglione). Of te beweren dat mensen niet gelijk zijn. Etcetera Etcetera. En wat dacht van het uitspreken van de woorden ‘minder Marokkanen?’ [Daar staat straf op (tot dusver)!] Buiten de politieke correctheid, die in beide landen even groot is, is men in het dagelijks leven vrijer in China dan in Nederland waar binnenkort vlees eten in het verdomhoekje gaat komen. Binnen 3 jaar, maar mogelijk eerder (er loopt een rechtsgeding over) zal men nergens meer mogen roken, ook niet in speciaal daartoe ingericht rookvrije ruimten in café’s. Alleen op je eigen WC mag je dus nog maar roken, als tenminste vrouw en kinderen daarmee akkoord gaan. Chinese promovendi vertellen mij dat Nederland socialistischer is dan China!! En daar hebben ze een punt.

    PS. U moet eens denken vanuit de realiteit van een cultuur die al 6000 jaar bestaat, die heel anders denkt dan het Westen en dat in de afgelopen 10 jaar bijna een miljard mensen uit de armoede getrokken heeft. En die, anders dan de NAVO en de VS, geen landen hun beslissysteem met geweld wil opleggen (zie Vietnam, Servie, Libie, Irak, Afghanistan, en vele andere, allemaal met miljoenen doden als gevolg).

    1. A must see!

     THE TRUTH BEHIND THE MEDIA REGARDING THE RIOTS IN HONG KONG

     https://www.youtube.com/watch?v=n7YN9OPrc-0, verkregen op 1 sept 2019

     “This video records the truth behind majority of the media in Hong Kong regarding the riots happening in Hong Kong during the summer of 2019. The Hong Kong media are well known to be mostly controlled by the opposite side, which is in turn controlled by NED of US. In addition, it is also well known that it is extremely simple to “register” as a reporter in Hong Kong — all you need to do is to pay US$15 to get a media permit. As a result, virtually anyone, including the rioters themselves, can call themselves “media”. Therefore, majority of the Hong Kong media are extremely biased against the Hong Kong government and police force, and report in a way that is extremely against the Hong Kong government and police force.
     Some minority media, however, have tried their best to remain professional and to record the truth among both sides. This video is one of the work produced by these minority media.”

  2. Inmiddels is de uitleveringswet in Hong Kong definitief ingetrokken maar gaat de onlusten gewoon door. Mijn analyse dat het om heel andere dingen ging en gaat is volkomen juist gebleken. [Het gaat om een (liberaal-democratische) kleurenrevolutie die vanuit het buitenland op touw gezet is en onderhouden wordt.]

 3. De grootste machthebbers van China staan er altijd glimlachend bij, de lach is echt niet van hun gezicht te krijgen als de camera draait. Maar ik denk dat ze niets, maar dan ook absoluut niets ophebben met “de Heer”. Zijzelf spelen wel de baas met hun autoritair systeem.

 4. Ik heb begrepen dat de demonstraties en rellen NU meer het accent hebben op de slechte sociale omstandigheden waar vele Hongkongers in bevinden. In een reportage blijkt dat vele inwoners in grote armoede leven en in kleine ruimtes van bijv 5 m2! wonen en slapen. Dure huizen wat maar voor een klein welvarend deel van de bevolking te betalen is. Een fenomeen is dat au-pairs, veel uit andere landen, in hun vrije tijd elkaar massaal ontmoeten op straat en daar de dag doorbrengen. Een huis is voor hen niet te betalen. Ik begrijp goed dat ze daar tegen in het geweer komen. Naast dat China hun verstikkende communisme Hong Kong wil opdringen. Helaas heeft de economie al een gestage daling laten zien en zijn er bedrijven die niet met Hong Kong zaken willen doen zolang er protesten zijn wat het land min of meer lam legt. Mooi en ontroerend dat ze een christelijke lied zongen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht