Britse regering plant onderzoek naar explosieve stijging transgender kinderen

Beeld: Christian Post

De Britse regering heeft besloten om een onderzoek te starten rond de verontrustende explosie  van het aantal kinderen, die in hun land aan genderdysforie lijden en dus van geslacht wensen te veranderen. 

Spectaculaire groei van 40 tot 1806 gevallen in 10 jaar!

De problematiek zou in het Verenigd Koninkrijk vooral meisjes treffen: het aantal gevallen groeide explosief van 40 in 2009-10 tot een schokkende 1806 in 2017-18. Ook bij jongens is het aantal aanvragen voor een geslachtsverandering gestegen van 57 tot 713. Men vermoedt dat Britse artsen te losjes omgaan met de diagnose van genderdysforie en kinderen dus op een onverantwoorde manier behandelen met puberteitsremmers. Deze medicijnen, die oorspronkelijk bedoeld waren om een te vroege puberteit af te remmen, worden bij genderdysforie toegepast als voorbereiding op een geslachtsoperatie, die in het Verenigd Koninkrijk pas op 18 jaar toegelaten is.  Bij sommige kinderen begint de behandeling met puberteitsremmers al vanaf de leeftijd van 10 jaar, terwijl onderzoek heeft aangetoond, dat jongeren met genderdysforie hun problematiek na een aantal jaren vaak ontgroeien en deze ingrijpende behandeling dus helemaal niet nodig hebben.

Puberteitsremmers niet zonder gevaar

Volgens het Britse National Health Service zijn behandelingen met puberteitsremmers omkeerbaar en dus ongevaarlijk. Toch werd deze mening al meermaals in vraag gesteld door vooraanstaande kinderartsen, zoals o.a. Dr. Michelle Cretella, Executive Director van het American College of Pediatricians. De medische gevolgen van puberteitsremmers bij gezonde kinderen zouden volgens deze artsen onvoldoende onderzocht zijn, en mogelijk kunnen leiden tot fertiliteitsproblemen en osteoporose. Ook de latere hormonale behandelingen, om de gewenste mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken kunstmatig te verkrijgen, zouden niet zonder gevaar zijn. Deze zouden o.a. kanker en andere ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken. 

Invloed van onderwijs en social media

Britse regeringsambtenaren van het Equalities Office zullen nu o.a. de invloed van sociale media in de spectaculaire groei van het aantal  transgender kinderen onderzoeken en zich de vraag stellen of het wel zinvol is om pre-adolescente kinderen met puberteitsremmers te behandelen. Britse pedagogen wijzen ondertussen ook de vinger naar de invloed van het onderwijs op deze problematiek. Kinderen krijgen al zeer jong in de klas te horen, dat ze misschien toch geen jongen of meisje zijn, wat voor veel verwarring zou zorgen. 

Holebi lobby: een ware industrie

De transgender problematiek stelt zich trouwens niet enkel in de media en het onderwijs.  De holebi lobby heeft zich in het Verenigd Koninkrijk tot een ware industrie ontwikkeld met een grote invloed op de maatschappij en politiek. Het in vraag stellen van genderdysforie is in het Verenigd Koninkrijk strafbaar geworden, wat al tot absurde gevolgen heeft geleid. Een moeder van 2 kinderen werd er onlangs gearresteerd, omdat ze een transgender vrouw op Twitter een man had genoemd.  Hopelijk zal het onderzoek van de Britse regering deze hysterie tot rust kunnen brengen.  

En in ons land?

Ook in België worden jongeren met genderdysforie met puberteitsremmers behandeld. Volgens de website Transgender Infopunt, kan dit bij meisjes al vanaf 8 jaar en bij jongens vanaf 9. De site vermeldt wel, dat de meningen rond geslachtstherapieën bij kinderen en jongeren in de medische wereld momenteel zeer verdeeld zijn. Volgens een studie van het UZ Gent, zouden 30% van de jongeren, die een behandeling opstarten uiteindelijk uit het transgender traject stappen.

Bron: Daily Telegraph

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

16 commentaren op “Britse regering plant onderzoek naar explosieve stijging transgender kinderen

 1. Vertel het volk geen kleine leugens maar een grote en blijf het herhalen, ze zullen het gaan geloven. Trucje van Josef Goebbels, werkt nog altijd, zo zie je wel met die genderwaanzin.

   1. Erik,
    Het christendom is in elk geval geen leugen die steeds maar herhaald wordt. Het is gebaseerd op belangrijke historische gebeurtenissen, en niet op leugens.

 2. Heel zeker voor minderjarigen zou de overheid die hormoonbehandelingen enz., met het oog op een zogenaamde geslachtsverandering (een illusie die dikwijls slecht afloopt), radicaal moeten verbieden. De ouders die in die zottigheden meegaan zouden ze een flinke straf moeten geven.

  1. In landen als Canada en de VS verliezen ouders hun hoederecht of bezoekrecht, indien ze de transitie van hun kind in vraag durven stellen. De trend is dus momenteel omgekeerd. Misschien een thema voor een volgend artikel…

 3. We hebben te maken met een duistere elite en degeneraat voetvolk.

  Hoe is het toch mogelijk dat we het zover hebben laten komen.

  1. ☩JMJ☩

   De huidige volksdomheid is het gevolg van een gradueel proces van psychologische oorlogvoering; daarbij moet vermeld worden dat de toegepaste strategie van de cryptocratie niet menselijk, maar infernaal van origine is.

   Het strijdperk is dan ook primair geestelijk van aard, en het is imperatief om de mensen, met de gratie van God, wederom de Katholieke Religie in te boezemen om het veelkoppig kwaad in de samenleving te verslaan. De apostasie op maatschappelijke schaal heeft de deur geopend naar de afgrijselijke toestanden in het heden.

 4. Eens. Maar dat mag geen excuus zijn voor je eigen domheid. De elite gaat toch niet veranderen. Macht corrumpeert. De verandering moet van onderop komen.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Daan : “Maar dat mag geen excuus zijn voor je eigen domheid.”

   Inderdaad, dat is zo. Maar de praktijk is dat zonder goede leiders het merendeel van de mensen verloren loopt; toen we in de Lage Landen sterke priesters hadden, solide in het Geloof, hadden de mensen hun leiding in de absentie van goed leiderschap op het temporaal domein. Nu bewandelen de priesters hier echter de wegen van de wereld. Ik ben er van overtuigd dat God zal toelaten dat Zijn Kerk, helaas, door het zwaard van de ongelovige zal uitgezuiverd worden omdat clerici de vermaningen van rechtgelovigen blijven negeren.

   Citaat Daan: “De elite gaat toch niet veranderen. Macht corrumpeert. De verandering moet van onderop komen.”

   Macht is in zichzelf geen kwaad, maar het is de ongeordende persoonlijke gehechtheid om te heersen die slecht is. Zoals de Gelasiaanse tweezwaardenleer (Gelasiaanse diarchie) leert moeten de geestelijke macht en de temporale macht in perfecte harmonie handelen onder het weldadig licht van het Evangelie, en daar wordt heden niet naar gehandeld, want de tronen der Katholieke vorsten zijn omvergeworpen door de esoterische sekten, en vele clerici gedragen zich nu als serviele staatsambtenaren van de revolutionaire democratieën die door de genoemde sekten gecreëerd werden en door hen bestuurd worden.

   De heersende oligarchie zal zich waarschijnlijk niet bekeren; we moeten ons dan ook van op de grond organiseren en een situatie bevorderen waarin gewetensvolle mensen uit de bevolking met leiderskwaliteiten een buiten-systemisch leiderschap kunnen vestigen, om zo een parallel georganiseerd politiek systeem op te bouwen naast het vijandig revolutionair politiek systeem. Op die manier werpen we geen legitiem gezag omver (zoals ook eertijds de Heilige Liga van De Guise de Franse Kroon niet probeerde omver te werpen toen de vorst de hugenoten favoriseerde), maar verdedigen we ons tegen de tirannen en bouwen we, tegen de dictaten van de maçonnieke overheden in, een gezonde omgeving waarin de bevolking geestelijk en fysiek kan gedijen volgens goede orde, terwijl we wachten tot dat de implosie van het revolutionair politiek systeem zich voltrekt, hetgeen onvermijdelijk is en slechts een kwestie van tijd. Dan kan, wanneer die implosie het temporaal gezag vacant gemaakt zal hebben, het vernoemd contra-revolutionair leiderschap het temporaal gezag overnemen en de orde herstellen.

   1. We moeten helaas ook accepteren dat het katholicisme in het westen niet meer is wat het geweest is. De kerken lopen leeg, er is geen wil tot een contra-culturele slag tegen de subversieve elementen. De christenen met de grootste invloed zijn momenteel Evangelischen, die weinig anders doen dan mekkeren over hun eindtijd fetisjisme en Israël adoratie.

    1. ☩JMJ☩

     Het liberaalkatholicisme dat de kerkgebouwen overgenomen heeft is een pseudokatholicisme; het integraal Katholicisme, het echte, moet opnieuw de kerkgebouwen heroveren. We moeten er naar streven dat priesters van organisaties zoals de Petrusbroederschap en van tridentijnse kloosters op de bisschopszetels terechtkomen. Die kunnen dan wegen openen om meer van de geschikte jongeren van de nieuwere generaties in de clerus op te nemen, en zo kan het kerkelijk herstel zich ontplooien.

     De liberaalkatholieken die zich rondom de “Novus Ordo Missae” vergaderen hebben steeds minder opvolging, terwijl de tridentijnse aanhang langzaam maar zeker groeit. Priesters van groepen zoals de Petrusbroederschap zullen op den duur door het “cordon” breken en de bisschopszetels beklimmen; het is slechts een kwestie van tijd.

     1. Benjamin,
      “We moeten er naar streven dat priesters van organisaties zoals de Petrusbroederschap en van tridentijnse kloosters op de bisschopszetels terechtkomen.”
      De Petrusbroederschap???? hahaha!

 5. De politici zijn toch altijd zo “in” voor de allerlaatste trends. En die trend is gewoonlijk : ikzelf, en niemand anders is de baas. Denk ik dat ik liefst een vrouw wil zijn (en biologisch een man ben) ? Dan moeten de dokter en de wetgever daar maar voor zorgen.

 6. Ondanks de politiekers denken dat ze bepaalde wetten gelijk euthanasie, transgenders homofobie enz… maar kunnen goedkeuren met een parlementaire meerderheid.
  En zelf geen rekening houden met de normale gezonde burgers, moeten deze burgers wijken voor de lobby van deze boven vernoemen.
  Laat ons zeggen dat lobby’s op zen minst duivels zijn, als ook de parlementariërs die zich voor deze wetten hun naam hebben verleend om het goedgekeurd te kunnen krijgen.
  GEEF AAN GOD WAT GOD TOEKOMT, OOK ZIJN 10 GEBODEN ZIJN UNIVERSELE WETTEN, OM DOOR DE MENS TE WORDEN NAGELEEFT. EN DAAR SPOT GEEN MENs mee.
  Daarom mogen en moeten wij als Christenen deze wetten niet nakomen.
  Deze wereldse wetten kunnen wij als goede Christenen onmogelijk nakomen, omdat wij de universele wet van God niet mogen overtreden. ( Daar laat Franciscus zien dat hij niet de wettige paus is, maar wel nog steeds Benedictus XVI DE VICARIS en de heilige vader papa.)
  Als die onwettige wetten deze kinderen van God misbruikt worden, zullen alle agressors op hun beurt geoordeeld/veroordeeld? worden. Ik ben niet bevoegd om te oordelen voor een ander en wens almin een rechter te zijn.)
  Door de enige rechtvaardige rechter Heer Jezus – Christus mogelijk veroordeeld worden, volgens mij bestaat daar geen hoger beroep gezien hij het allerhoogste gezag is.
  Ook voor de Heer Jezus is voor hem Franciscus een 10 maal ergere verrader dan Judas Ikarios.
  1 troost voor alle die worden die ten onrechte worden veroordeeld, zei worden offerzielen, martelaren en onmiddellijk geheiligd.
  Mogelijk zijn Mgr Pelt en met hem ook de 38 jarige moeder Kate Scottow en nog véle anderen hier al de eerste voorbeelden van.
  Laten veel voor hen bidden, alsook voor de agressors.

 7. Natuurlijk zit er een politieke kant aan de ontwikkelingen wat betreft seksualiteit. Denk aan het propageren van het zgn. ‘genderbewustzijn’ op de scholen, door de politiek, de media en anderszins. Natuurlijk werkt dit ook mede aan het bewustzijn wat de kinderen ontwikkelen en wordt het denken van de kinderen en de ouders dus beïnvloed. Dat lijkt mij wel duidelijk als ik zo naar de wereld in Nederland kijk. Wat daar tegen te doen is, is in ieder geval de media aan de kant doen en de kinderen een werkelijk goede opleiding te geven, los van politieke en machts-belangen, lijkt mij in eerste instantie.

  Maar… er zit wat mij betreft, zoals ik het zie, ook zeker een fysieke kant aan. Denk aan al de pillen die gebruikt worden door de vrouwen. Dat zijn er duizenden per dag. De hormonen daarvan die de vrouwen uitplassen komen in het water terecht. Denk ook aan al de gifstoffen uit de urine van de allerziekste mensen. En denk aan al die andere soms zeer giftige medicijnen die uiteindelijke in het water komen en dan via een omweg (dus) weer in het drinkwater. Denk ook aan al de ‘hulpstoffen’ die in de etenswarenbereiding gebruikt worden. En in de kassen en op het land. De gifstoffen uit het verkeer, de luchtvaart, de scheepvaart. De gifstoffen uit (zeer veel) plastiek, verf, bouwstoffen e.d.. Allemaal samen, of sommige alleen (daar moet onderzoek naar gedaan worden, en wel snel ook, als u het mij vraagt) kunnen ze het hormonale evenwicht van juist zeer jonge mensen (baby’s en foetussen zaad en eicel ook) verstoren. Dat lijkt mij tenminste.

  Dus, als wij tenminste iets bij willen dragen aan het probleem, dat er wat mij betreft wel lijkt te zijn, dan kunnen we, denk ik, wellicht ook beginnen met eenvoudig gezonder te leven en ons te beschermen tegen al dat ‘vuil’ dat geestelijk op ons afkomt. Dus gezond eten en drinken. En een gezonde geest.

  De wereld lijkt mij ziek. Door al de industrie, verkeer, vergiffen, enzovoorts enzovoorts. En het is allemaal niet nodig, lijkt mij. We hebben altijd zonder die troep geleefd. Pas sinds ~250 jaar is er al die vreselijk vervuilende troep gekomen, die industrieën, al dat verkeer, vergiffen, ‘medicijnen’, enzovoorts enovoorts. Pas 250 jaar! Nooit zijn we daarvoor zo geterroriseerd door al die herrie, vergiften, troep.

  De natuur wordt beetje bij beetje stuk gemaakt, lijkt het wel, de mens wordt steeds meer als een ding beschouwt ipv als een geschapen wezen.
  Zo zie ik dat ook wel een beetje. In wezen wordt de waardigheid van mens stil aan afgenomen. De natuur wordt ons ook langzaam afgenomen. En vergiftigd door media, opleiding en stoffen in het water, de lucht, het eten en andere bronnen. Maar ja. Het zal wel een doel hebben hè?

  Als er het kwaad al bestaat, dan is dat soms wel héél duidelijk zichtbaar, om het maar voorzichtig uit te drukken.

 8. Het aantal zelfmoorden onder degenen die in hun prille jeugd met hormonen zijn behandeld om naar een ander geslacht over te stappen is 20x hoger dan het gemiddelde. Er is ook een sterk verhoogde kans op bloedklontering, kanker en het gaat vaak gepaard met onvruchtbaarheid. Kinderen die geen alcohol mogen drinken en niet mogen roken worden wel aan deze behandeling blootgesteld. En ouders die zich daartegen verzetten riskeren uit de ouderlijke macht te worden gezet, althans in landen zoals Engeland en de Verenigde Staten en Canada.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht