Gistel: Katholieken, schiet in actie!

The Catholic Weekly

In de abdij Ten Putte van Gistel was het weer feest. Traditioneel worden daar elk jaar in de week van vijftien augustus door de Gemeenschap Moeder van Vrede de WelGezinde dagen ingericht, een soort religieus festival, dat steeds weer een succes is. Dit jaar was Gabriele Kuby uitgenodigd om er haar boek De seksuele revolutie voor te stellen en om er de talrijke aanwezige Katholieken op te roepen zich weerbaarder op te stellen tegen de genderideologie en de vernietiging van de vrijheid in naam van de vrijheid.

Gabriele Kuby is een Duitse sociologe, schrijfster en internationaal spreekster over de wereldwijde verspreiding van de genderideologie. Zij sprak in de meeste Europese landen, maar ook in de VS, Taiwan, Hong Kong, Australië en Nieuw Zeeland. Nadat zij in 1997 Katholiek werd publiceerde zij 12 boeken, waarvan de Seksuele revolutie in 11 talen werd vertaald. Zij staat bekend om haar uitgesproken geloof in de Christelijke mensvisie.

Paus Benedictus noemde haar “een dappere strijdster tegen een ideologie die uiteindelijk de mens vernietigt.”

Gabriele Kuby heeft in Gistel twee uiteenzettingen gegeven, meesterlijk vertaald door de welbekende pater Verbeke van de Congregatie van de Dienaren van Jezus en Maria (SJM) uit Maleizen, waarin zij haarfijn heeft uitgelegd hoe de “vergendering” van de mens ons op geniepige wijze onze eigen natuur ontneemt en ons voert tot de volledige vervreemding van de mens als man en vrouw. Het door media en politiek hyper-correcte opgelegde denken ondermijnt onze vrijheid en dwingt ons in een geestelijk dwangbuis. Wie kritiek durft hebben op tot-taboe-verheven-thema’s zoals islam of homo”huwelijk” wordt geestelijk gestenigd. De heisa enkele weken geleden rond de heel normale uitspraken van een Vlaamse politica rond dit laatste thema en de lynchpartij daarop georganiseerd door de homo-lobby en de bevriende media, spreekt boekdelen.

Gabriele Kuby klaagt aan dat het niet langer toegestaan lijkt normaal gedrag van abnormaal gedrag te onderscheiden. Al het denken immers behoort relatief te zijn en ieder bepaalt zijn waarheid. Tijdens haar uiteenzetting hekelde zij ook de chaotische koers die meer en meer door de huidige leiding van de Kerk gevaren wordt, zonder evenwel namen te vernoemen. Zij had wel felle kritiek op degenen die het werk van Paus Johannes-Paulus II en zijn Instituut voor de Familie willen afbreken. Zij riep alle aanwezigen op zich weerbaarder op te stellen en concreet actie te voeren, binnen en buiten de Kerk, ook al kan dit op termijn tot geloofsvervolging leiden.

Kubys moedige, heldere en bevlogen boek kan de relativisten onder ons opnieuw brengen tot dieper inzicht omtrent het mens zijn. Waar het ideaal van de verbinding tussen man en vrouw in huwelijk en gezin verdwijnt, daar volgt verwildering die de menselijke orde verstoort. Wie wind van vergendering zaait, zal storm van chaos oogsten.

Bravo, Gabriele Kuby, bravo abdij van Gistel!

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Gistel: Katholieken, schiet in actie!

 1. Huwelijk en gezin zijn inderdaad aan het oplossen, en dat is niet Gods wil, hij schiep man en vrouw, twee seksen.

 2. Gabriele Kuby heeft dat goed gezegd. Ze verdient talrijke navolgers die vrijuit spreken, ook in de Kerk.

  Sommige mensen weten blijkbaar niet meer wat “abnormaal” betekent (of willen het niet weten). Abnormaal betekent : wat niet beantwoordt aan de norm, en de norm is datgene wat aangewezen is, en veruit het meeste voorkomt. Op seksueel gebied is de norm dat ieder zich fysiek aangetrokken voelt tot het andere geslacht. Homoseksualiteit is dus niet-normaal of abnormaal, want het beantwoordt niet aan de norm.

  Dat betekent niet dat we niet van homoseksuelen, lesbischen enzovoort moeten houden. Integendeel, we moeten van hun houden, zoals het mooi staat uitgelegd in de Catechismus van de katholieke Kerk. Maar homoseksuele handelingen moeten we afkeuren. Hou van de mens, maar niet van de zonde.

 3. Er zijn zoveel alleenstaande mensen.
  Waarom niet religieus leven, met God leven op de eerste plaats en dan de mensen, onze broeders en zusters in Christus.
  Dat is zo leven gevend. Hij voorziet in alles. Er komt van alles op mijn weg , dat ik op dit moment nodig heb; Jezus zette ook God op de eerste plaats . Jezus volgen, zo zaligmakend….

 4. Ik verneem net via John Henry (LifeSiteNews) – rechtstreeks vanuit Rome – dat het JP II Instituut recentelijk (18/07/2019) alle docenten/doctors geschorst heeft en vervangen door liberale (lees vrijmetselaars) .. docenten.

  bron: https://youtu.be/9MG8uczrtYk

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht