In hun politieke en militaire wereldoverheersing ontspoort het zionisme in een satanisch vrijmetselaarsproject

Goede Vrienden,

 

De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen. Samen met Arabische milities vallen ze in 638 Jeruzalem binnen en herbouwen de tempel onder kalief Umar. Zij beschouwen zich als de door God uitgekozenen om de wereld te onderwerpen en van alle kwaad te zuiveren. Ook het Arabische heilige boek zou ontstaan zijn in N. Syrië en niet in Mekka en Medina, als prediking van deze judeo-nazareners. De koran wordt opgebouwd gedurende meer dan 200 jaar door meer dan 30 schrijvers in een Syrisch Aramese context met elementen uit de midrash, joodse tradities, Tora, joodse heilige boeken, Evangelies en apocriefen, sprookjes en legenden, medische verhandelingen, historische verhalen en zo meer. Vanaf de 8e eeuw wordt een nieuwe islam opgelegd vanuit Damascus en Bagdad om met goddelijk gezag over heel de wereld te heersen. Mohammed wordt als profeet pas uitgevonden na 650. Alle vermeldingen van Mohammed in de koran zijn latere toevoegingen. De huidige islam zou rond de 10e eeuw vastgelegd zijn door kalief Abd al-Malik en de bouw van de Rotskoepel in Jeruzalem. Zowel het joodse als het christelijk geloof worden veroordeeld, vooral de leer van de heilige Drie-eenheid. Alle verwijzingen naar de alliantie met de judeo-nazareners en naar de joodse en Aramese oorsprong van de koran worden uitgewist en iedere kritische interpretatie wordt verboden. Ziehier slechts enkele van de boeiende resultaten van een boek waarvan de samenvatting me deze week werd toegestuurd (http://www.tegenstroom.eu/source_religie/HET%20GROTE%20GEHEIM%20VAN%20ISLAM_samenvatting.pdf).

Het is onmogelijk om daar nu dieper op in te gaan. Eén gedachte wil hier slechts aan toevoegen, nl. over de oorsprong van zovele ontwrichtingen van het geloof in Jezus. Deze judeo-nazareners zagen de taak van Jezus in het herstel van een machtig politiek rijk. Omwille van de ontrouw van het joodse volk zou dit mislukt zijn en God zou Jezus op tijd teruggenomen hebben en in zijn plaats een andere de kruisdood laten sterven. Zij wilden met die flauwe joods-christelijke volgelingen van Jezus die zich rond de apostelen schaarden en geen enkele politieke macht hadden, niets te maken hebben. Door hun latere bliksemsnelle oorlogsoverwinningen wisten ze zich op de goede weg, gezegend door een almachtige politieke messias, vertegenwoordigd door de kalief.

En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? Het verjagen en uitmoorden, bestelen en wurgen van een heel volk vinden ze allemaal terug in hun zogenaamde goddelijke roeping. En wat is de grote bekoring van zovele vrome gelovigen en katholieken in onze tijd? Ze willen zich niet alleen aanpassen aan de openbare opinie maar zij willen veel meer werelds en politiek succes van het geloof en de Kerk. Ze rekenen op wereldlijke macht en burgerlijk gezag. Het wordt tijd dat we het al te menselijk streven laten varen om in te treden in Gods plan en volgeling van Jezus worden. Ziehier wat Jezus zegt in het Evangelie van de Eucharistie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mattheus 16, 24)

 

P. Daniel

XIV/31

Vrijdag 9 augustus 2019

Flitsen

Vakantiedag met minder validen

Al jaren trachten we bijzondere zorg te dragen voor de gehandicapten van Qâra. Aanvankelijk bezochten we hen in het dorp. Nu komen ze iedere zaterdag bij ons doorbrengen en krijgen daarvoor de grote zaal aan de ingang van de poort ter beschikking. Vorige zaterdag werd er een echte vakantiedag van gemaakt. Het vertellen van stichtende verhaaltjes scheen hen heel bijzonder te amuseren. ‘s Middags aten we samen met de gemeenschap onder de colonnade naast de grote zaal. Terwijl wij ‘s avonds de vespers zongen bleven zij nog lang zingen en dansen onder elkaar.

Wandeling

Zondagnamiddag maakten we een grote wandeling over heel het terrein en ontdekten de mogelijkheid om verschillende delen een Bijbelse naam te geven. Kinderen hebben ooit op een verzameling rotsstenen een groot houten kruis geplant. Dat is de Calvarieberg, Getsemane en de olijfbomen daarnaast zijn dan de hof van olijven. Een groep vijgenbomen samen noemen we Nathanaël. Verder is er het park van de aartsvaders (we zijn “ten N. van Damascus”). Het waterbekken achteraan noemen we Siloe. Helemaal aan het einde van het terrein is er de ruïne van een watermolen. De plaats waar we eerder al een put gevonden hebben met een steen en het kruis van de hl. Simeon, de Styliet, noemen we de hl Simeon. Onderweg wandelden we langs vele vijgenbomen met al voldoende grote rijpe vijgen, die werden geplukt en aan iedereen uitgedeeld. Na ongeveer twee uur kwamen we uiteindelijk langs de grote weg terug bij de grote ingangspoort. Dat is het ogenblik waarop verschillende boeren van het dorp met hun tractor en aanhangwagen van het gebergte komen. De eerste stopte en bood ieder van ons een flinke portie kersen aan en we waren met een tiental. Niemand van ons ons kende hem. Hij was ongetwijfeld een moslim en zag aan onze kleding dat we religieuzen waren. Uiteindelijk nam hij een zak en wilde gans de emmer daarin ledigen maar wij hielden hem tegen en zeiden dat een deel reeds ruimschoots voldoende was. Firaaz had juist nog enkele vijgen geplukt die hij wilde uitdelen en gaf ze hem. Hij nam ze aan en vertrok. Ziedaar spontane oosterse gastvrijheid.

Feest

Dinsdag, feest van de Verheerlijking van Jezus op de berg Tabor was werkelijk een feestdag, met de dagorde van een zondag. De vespers de avond vooraf waren al heel feestelijk. Na de eucharistie kregen de 2 meisjes de zegen en hun blauw gewaad, als teken van hun toewijding aan Maria en Firaaz werd officieel herinnerd aan zijn doopnaam, Yaqoub (Jacques). Ook werden enkele vruchten gezegend: purperen aubergines en appels. Het feest van de verheerlijking van Jezus verwijst naar zijn kruis en verrijzenis. Vandaag begint ook de voorbereiding van het feest van het Kruis op 14 september.

Breken en bouwen

Sinds de brand van twee weken geleden is er al veel gebroken en gebouwd. De oude “médicinale” heeft een nieuwe dakconstructie met rode dakpannen. Schuin daar tegenover op het effen gemaakte terrein zijn de uitgravingen al gedaan voor een nieuw losstaande “médicinale”. De rest van het effen gemaakte terrein dat nu nog slechts woestijnzand is zal ontgonnen worden voor groenten en kruiden. Midden in bevindt zich de put en werd de steen gevonden met het kruis van de hl Simeon, zodat dit gedeelte de naam van de hl Simeon krijgt. In de kleine binnentuin, waar we vorige week plechtig de eerste steen gelegd hebben en de inzegening deden van het mannenklooster toegewijd aan de heilige Jozef, is de ruwbouw begonnen van 9 kamers met toilet en douche en een grote ontmoetingsruimte. Hiervoor worden grote betonblokken gebruikt, die later met rotsstenen worden bedekt.

De grootste dreiging voor de wereldvrede!?

Iedereen weet het. De grootste dreiging voor de wereldvrede gaat uit van Iran en verder natuurlijk nog steeds van Rusland en China. Dagelijks leveren onze media de bewijzen hoe verschrikkelijk het gaat in die landen en hoezeer ze klaar staan om ieder ogenblik de hele wereld met hun verderf te vergiftigen of vernietigen. Een geloofsgemeenschap die abortus en homoseksualiteit promoot wordt ge-excommuniceerd door de Russisch orthodoxe Kerk. En van staatswege geldt ongeveer hetzelfde. Het westen doet er alles aan om groepen die tegen deze “discriminatie” (liefst brutaal) willen protesteren te steunen. Het westen wil tegen iedere prijs dat Rusland ook geniet van het regenboog paradijs. Maar kom, nu moeten we dus vooral beducht zijn voor Iran. De VS en het westen zijn echter in hun grote edelmoedigheid bereid om de wereld te beschermen. Er zijn vooreerst de zware westerse sancties tegen Iran die het volk kunnen wurgen en hopelijk op de knieën krijgen. Er zijn de Amerikaanse vliegdekschepen en dodelijke B-52 bommenwerpers die op een boogscheut klaar staan om onmiddellijk in actie te komen. Ze zijn in staat om uiteindelijk de wereld definitief te bevrijden van de grote dreiging van Iran.

Maar wacht eens even. Iran is in nog geen 200 jaar gelijk welk ander land binnen gevallen terwijl het zelf hiervan tweemaal (1941 en 1980) slachtoffer werd. Iran heeft nooit enig kwaad berokkend aan de VS of het VK en zelfs niet aan de landen die het onmiddellijk willen vernietigen, zoals Saoedi-Arabië en Israël. De meerderheid van de bevolking is moslim, sjiiet, maar het zijn geen fanatici. Hun samenleving is een soort socialisme op zijn Iranees. Het is een fier, moedig, hoog beschaafd en welvarend volk met een sterk gevoel van solidariteit. Het wil niemand aanvallen maar wanneer het zelf wordt aangevallen, zal het zich verdedigen en desnoods daarvoor ook waardig sterven. En indien zijn vrienden aangevallen worden, zal het hen ter hulp komen. En dat is zijn enige “misdaad”. Het helpt het verwoeste Syrië, staat aan de kant van de Palestijnen en is bereid landen in nood bij te staan zoals Cuba en Venezuela. Dat Syrië aangevallen werd was totaal onaanvaardbaar maar dat Iran aangevallen wordt, toont mogelijk een nog grotere waanzin van het westen. Andre Vltchek, filosoof, novellist, onderzoeksjournalist en filmmaker, die tientallen oorlogen in onze wereld heeft beschreven, vindt dat we alle reden hebben om Iran met zijn volk, zijn filmen, poëzie, schrijvers en denkers te koesteren. “Duizenden, miljoenen Iraniërs dreigen weldra te sterven eenvoudigweg omdat een psychopaat, die nu het Witte Huis bezet, zijn voorganger wil vernederen die een atoomakkoord heeft gesloten… Het komt er nu niet op aan uit te zoeken wie van de twee de grootste gangster is, het gaat er om te begrijpen dat de dreiging tegen Iran niets te maken heeft met Iran zelf… Hier verklaar ik mijn volle steun aan het Iranese volk en het land dat sinds millennia aan de wereld ontelbare culturele schatten heeft gegeven. En dit omdat ik betwijfel dat het menselijk ras kan overleven indien Iran wordt vernietigd “ (Andre Vltchek, 31 juli 2019: https://www.mondialisation.ca/pourquoi-liran-devrait-il-etre-cheri-et-defendu/5635823)

En kijken we nu even naar Amerika, door de media erkend als de grootste weldoener en beschermer van de vrede op onze planeet. Ziehier welke landen door de VS werden gebombardeerd of met militaire interventie getrakteerd: Irak, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Iran, Cuba, Panama, Pakistan, Nicaragua, Grenada, Vietnam, Laos, Guatemala en Cambodja om er maar enkele te noemen… met miljoenen doden en totaal verwoeste landen. Dat alles met de trouwe hulp van de bondgenoten: Israël, NAVO, Saoedi-Arabië, Qatar. En nu komt de kers op deze gruwelijke barbarentaart. Dinsdag werd een UNO rapport bekend gemaakt over Afghanistan. In deze 18-jarige oorlog blijk dat de VS en bondgenoten veel meer burgerslachtoffers gedood hebben dan de Taliban of anderen die ze beschouwen als de oorzaak van alle ellende en die ze als terroristen bestreden. In de eerste helft van 2019 werden zo meer dan 3.812 burgers gedood of gewond. En 83% van de moorden en de vernielingen gebeuren door de internationale coalitie.

“Amerika is nu ingelicht over het feit dat ze in Afghanistan meer burgers doden dan de Taliban of andere groepen, die ze terroristen noemen. Indien feiten zoals deze hen niet overtuigen om van koers te veranderen en op te houden met militair en economisch andere landen ongevraagd binnen te vallen, “what the hell” zal het dan wel kunnen?” (Tommy Sheridan, 2/8/19: https://sputniknews.com/columnists/201908021076444802-us-killed-more-civilians-in-afghanistan-than-the-taliban–shocking-un-report/)

En dit nog

Samen eten met de gehandicapten
Yakub, gehaast, eet rechtstaande

 

 

 

Bij de ruïne van de watermolen

 

Grote kersen uit het gebergte
Vooraan: uitgravingen voor nieuwe “médicinale”
Zicht vanuit de tegenovergestelde kant
Oude “médicinale” met nieuw dak
Monasterium St. Jozef in aanbouw
De andere kant: betonblokken met rotsstenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Daniel XIV/31 Vrijdag 9 augustus 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “In hun politieke en militaire wereldoverheersing ontspoort het zionisme in een satanisch vrijmetselaarsproject

  1. Zeer interessant artikel over het mogelijk ontstaan van de islam, die inderdaad Joodse interpretaties heeft, ook over de vrijmetselarij weten we dat ze haters zijn van godsdiensten en het gelof in Europa willen kapot maken.

  2. ” En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? ” Zionisme koppelen aan satanische vrijmetselaarij vindt ik echt on-kies. Israël heeft nooit een land binnen gevallen, enkel zijn ze binnen gevallen, en daarop hebben ze terecht verdedigt. Waarom koppelt U als priester de Islam niet aan Satan? De Koran is pruts werk, en JC waarschuwde voor valse profeten die op zouden staan, bv Mohammed. Nee, ipv dat gooit U de Zionisten, die uit veel Joden bestaan de duistere Zwarte Piet kaart toe. Een priester van God niet waardig, en door ons benoemd als #antisemitisme.

    Melding dus naar het CIDI

  3. U ziet, meneer Tausch, dat niemand de moeite neemt om op uw gezwets te reageren. Ook ik laat het hier bij.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht