Verkiezing van Paus Franciscus mogelijk gemaakt door Britse regering? 

Paus Franciscus en Kardinaal Murphy-O’Connor

Volgens Catherine Pepinster, voormalige hoofdredactrice van het Katholiek weekblad “The Tablet”,  zou het Britse “foreign office” zich in 2013 gemengd hebben in de verkiezing van Paus Franciscus. Dit beschreef ze in haar boek,  The Keys and the Kingdom. The British and the Papacy from John Paul II to Francis, dat ze in 2017 publiceerde. Het boek is gebaseerd op interviews met o.a. de nu overleden Cormac Kardinaal Murphy-O’Connor van Westminster, voorzitter van de Katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wales en de Britse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Nigel Baker. Volgens Pepinster zouden de Britten nu aanzienlijke invloed hebben op de Heilige Stoel, zoals nog nooit tevoren in de laatste 100 jaar. Vooral het “softe” diplomatieke netwerk van het Vaticaan zou hierbij interessant zijn voor de ondersteuning van Britse belangen.

Mobilisering van kardinalen uit de Common Wealth

Bij vorige pausverkiezingen, zoals bv het conclaaf van Paus Benedictus XVI, werden kardinalen uit minder invloedrijke of ontwikkelingslanden buiten beschouwing gelaten tijdens de electorale voorgesprekken, die vaak discreet in restaurants en andere informele settings plaatsvonden. Volgens Pepinster, kwamen Britse diplomaten al snel tot de conclusie dat heel wat “uitgesloten” kardinalen in landen van de Common Wealth woonden.  De Britse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Nigel Baker, kreeg daarom het idee om deze kardinalen een ontmoetingsplaats te bieden, waar ze konden netwerken en gezamenlijk een kandidaat voorselecteren. Hij besprak dit met Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor en uiteindelijk werd de residentie van de Britse ambassadeur, de Palazzo Pallavincini, uitgekozen om kardinalen uit voornamelijk arme landen van de Common Wealth bij elkaar te brengen. Deze informele vergadering op 7 maart 2013 werd bezield en voorgezeten door Kardinaal Murphy-O’Connor zelf, hoewel hij omwille van zijn leeftijd niet meer in het conclaaf mocht stemmen. Twee conservatieve kardinalen uit de Common Wealth werden opvallend niet uitgenodigd: de Australiër George Pell en de Canadees Marc Ouellet. Mogelijk omdat ze niet pasten in het ideologische plaatje van Murphy-O’Connor, een bekend lid van de radicaal-reformistische St Gallen groep (door tegenstanders de St Gallen maffia genoemd), waartoe ook onze Kardinaal Daneels behoorde.

Common Wealth group ondersteunt ultra-liberale St. Gallen fractie

Ondertussen waren de meest invloedrijke kardinalen uit het conclaaf het sterk oneens over wie nu de volgende Paus moest worden. Er was geen overweldigend enthousiasme voor een bepaalde kandidaat. Volgens Pepinster opende dit een opportuniteit voor de hervormingsgezinde kardinalen van de St. Gallen group, waaronder ook Godfried Danneels, om hun favoriete kandidaat opnieuw voor te dragen: de Argentijn Jorge Bergoglio, die ze tijdens het conclaaf van 2005 al hadden voorgesteld. Ze kregen hierbij de “toevallige” steun van 11 Afrikaanse en 10 Aziatische kardinalen en de rest is geschiedenis.

Britten zetten Katholieke Kerk op ultraliberale koers

Het feit dat een regering als de Britse zulke invloed op een pauselijk conclaaf kon uitoefenen is uiteraard zorgwekkend. Bovendien leidde hun inmenging tot de verkiezing van een Paus met controversiële meningen, die het strakke theologische kader van zijn voorgangers op losse schroeven zou zetten, ten voordele van een nieuwe, ultra-liberale koers. Er bestaan in onze maatschappij al lang geen morele zekerheden meer, maar sinds Franciscus is deze vertwijfeling nu ook openlijk zichtbaar op het hoogste niveau van de Katholieke Kerk. Traditionele meningen rond het huwelijk, moraal, homoseksualiteit, omgang met niet-Christelijke religies, staatsgrenzen en zelfs de woorden van het Onze Vader werden in vraag gesteld, allemaal in dienst van het zweverige wereldbeeld van een aantal oude mannen, die maar niet willen inzien dat de flower power ideeën uit hun jeugd al lang achterhaald zijn. Maar zoals Paus Franciscus, tijdens een  audiëntie kort na zijn verkiezing, aan Kardinaal Murphy-O’Connor gezegd zou hebben : “Het is allemaal jouw schuld!”

Bron: Lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

79 commentaren op “Verkiezing van Paus Franciscus mogelijk gemaakt door Britse regering? 

 1. Sinds 26 oktober 1958 is de Heilige Geest niet meer aanwezig bij de conclaven voor de paus keuzes.

  1. Heel juist M. Coolen. Vanaf die datum is de afbraak van de Katholieke Kerk begonnen.

 2. Wat belang zouden de Britten die niet overwegend Rooms zijn daar bij hebben. Het is de maffia binnen het Vaticaan die deze zogenaamde verkiezing mogelijk maakte.

 3. Beste M. Coolen,

  Je moet niet verwachten dat de pausen allemaal heiligen en perfecte leiders zijn. In een ver verleden vinden we zelfs pausen terug die je halve of ganse criminelen kunt noemen. Maar ze hebben bv. nooit ex cathedra uitspraken gedaan die niet door de H. Geest ingegeven waren.

  Na 1958 hebben we in elk geval nu een heilige paus Paulus VI en een heilige paus Johannes-Paulus II.

 4. Bijna juist: ‘Na 1958 hebben we in elk geval nu een heilige schurk neppaus Paulus VI en een heilige schurk neppaus Johannes-Paulus II. Zo is het wel te verstaan. Anders schept het veel verwarring.

  1. Inderdaa, vanaf 1958, is het mis gegaan, beste Ward, en hebben we te maken gehad met de vervalste verkiezingen van de vrijmetselaar communist Roncalli, alias “Johannes”, te zien als de voorloper van de joodse vrijmetselaar en praktizerend homosexueel Montini. De coup was geplanned met die verkiezing. De alias paus die zich tooide met het Ephas, een rabbijns symbool, in plaats van het borst kruis. Volgens de waarschuwende uitspraken van de H. Maagd in La Salette, in zuid-oost Frankrijk, (de opgeschreven tekst uit 1879), zal de crisis van het Romeins verlies van het geloof, ongeveer 50 à 60 jaar duren. Dus hopelijk raken de duivels in het Vaticaan onderhand, aan het eind van hun Latijn. Wellicht zullen ze op korte termijn in de hel worden teruggedreven, zoals we bidden aan het eind van iedere H. Misoffer, “St. Michaël,………………vorst van de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

 5. Sommige mensen denken dat ze het beter weten dan de Kerk, geleid door de H. Geest, verenigd in een oecumenisch concilie. Ze dwalen. De pausen Paulus VI en Johannes-Paulus waren hoogstaande figuren, die nu heilig zijn. Lees bv. de encycliek Humanae Vitae van de heilige paus Paulus VI, en je wordt overtuigd.

  1. Lees bv. de encycliek Humanae Vitae van de heilige neppaus en schurk alias Paulus VI Montini.
   Man lees die eens fatsoenlijk. Een heimelijke misleiding is die zogezegde encycliek Humanae Vitae, die de encycliek van Paus Pius XI, Casti Connubii op een heimelijke wijze wil wegwerken en verdoezelen door leugens.
   Paus Pius XI, Casti Connubii (# ’s 53-56), 31 december 1930:“ En nu, eerbiedwaardige broeders, zullen we in detail de kwaden uitleggen die tegen elk van de voordelen van het huwelijk waren. Paus Pius XI, Casti Connubii (# 17), 31 december 1930: “Het primaire einde van het huwelijk is de voortplanting en de opvoeding van kinderen.” (3) Paus Pius XI, Casti Connubii (# 54), 31 december , 1930: “Aangezien de echtelijke handeling daarom in de eerste plaats door de natuur is bestemd voor het verwekken van kinderen, frustreren degenen die bij het uitoefenen ervan opzettelijk haar natuurlijke vermogens en doel tegen de natuur en begaan een daad die beschamend en intrinsiek kwaadaardig is.”
   Paus Pius XI, Casti Connubii (# 59), 31 december 1930: “Want zowel in het huwelijk als in het gebruik van het huwelijksrecht zijn er ook secundaire doeleinden, zoals wederzijdse hulp, het cultiveren van wederzijdse liefde, en de stilte van concupiscentie die man en vrouw niet mogen beschouwen ZO LANG ALS ZIJ AAN HET PRIMAIRE EINDE ZIJN ONDERWORPEN en zolang de intrinsieke aard van de handeling behouden blijft. ”

   Paul VI, Humanae Vitae (nr. 16), 25 juli 1968: “Het kan niet worden ontkend dat het echtpaar in alle gevallen om aanvaardbare redenen allebei volkomen duidelijk zijn in hun intentie om kinderen te vermijden en ervoor te zorgen dat geen ervan geen zal resulteren.
   Paul VI zegt in Humanae Vitae dat koppels volkomen vrij zijn om nul kinderen te hebben als ze dat willen.

   Paul VI, Discours, 4 september 1968: “… de thema’s die vandaag religie in beslag nemen, of het nu katholiek of niet-katholiek is, al deze komen vanuit verschillende richtingen samen op één centrale, dominante focus, namelijk: de mens. ‘Volgens de bijna unanieme mening van zowel gelovigen als ongelovigen, moeten alle dingen op aarde verband houden met de mens als hun middelpunt en kroon.’
   Dus, de cultus van de mens, zoals ook alias JPII zo dikwijls predikt. Lang is de lijst van deze leugens.
   Heiligen????????? Hum!

 6. ☩JMJ☩

  Waar er bij velen verwarring over heerst is het verschil tussen de juridische, magistrale autoriteit van de juridische persoon der paus en de morele autoriteit van zijn natuurlijke persoon. De juridisch-magistrale autoriteit van de pausen sinds 1958 is geldig (en het is, tegen de beweringen van velen in, onkatholiek om het tegenovergestelde te asserteren), maar het kwaad bevindt zich op het domein van morele autoriteit van de novusordoïstische pausen in hun hoedanigheid van natuurlijke personen; een novusordoïstische paus oefent in die zin geen morele autoriteit uit omdat hij zich niet laat inspireren door de H. Schrift en de Apostolische Traditie, maar door de valse waarden van de moderniteit. Daardoor kunnen orthodoxe Katholieken zeer dikwijls de besluiten (dikwijls zijn het immers ongeldige pogingen om dwaalleer tot de status van het kerkelijk magisterium te verheffen via officiële kerkdocumenten) van een dergelijke paus niet aannemen en creëert hij een intern schisma binnen de Kerk waarbij het hoofd op onaanvaardbare wijze verdeeldheid zaait in het lichaam. De gelovige kan de novusordoïstische paus als mens niet vertrouwen, want hij weet dat deze voortdurend conspireert om de Katholieke orthodoxie te ondermijnen, en het is geweten dat sinds decennia de pausen van Rome gekozen worden door de anti-katholieke occulte sekten via de politieke machten die zij controleren (Paus Albino Luciani was waarschijnlijk geen vrijmetselaar, gezien hij reeds na 33 dagen na zijn pauskeuze vermoord werd door de vrijmetselaars Jean-Marie Kardinaal Villot en Paul Marcinkus). De H. Geest is nog aanwezig bij conclaven, maar Hij wordt niet gehoorzaamd door de kardinalen. Zo ook beschermt de H. Geest nog steeds het Pausdom en de Kerk (Hij zal bijvoorbeeld met absolute zekerheid verhinderen dat een theologische dwaalleer als apostolisch dogma geproclameerd zou worden onder het onfeilbaar bindend gezag van de Kerk), maar dat neemt niet weg dat de schade die aan de onsterfelijke zielen berokkend wordt door de novusordoïstische pausen zeer groot is. Het is vanzelfsprekend dat Katholieken de novusordoïstische pausen in hun menselijke hoedanigheden voor geen haar vertrouwen na dat zij via Vaticanum II en de “Novus Ordo Missae” massale scharen van Katholieken in het verderf van apostasie gestort hebben. Alleen een paus die oprecht de onwrikbare criteria van de Heilige Vaderen toepast in zijn pontificaal beleid zal morele autoriteit uitoefenen op de rechtgelovige Katholieken, en om de keuze van zo een paus te bevorderen moeten we de macht van de occulte sekten bestrijden en breken, opdat die niet langer het conclaaf kunnen beïnvloeden.

  Wat Vaticanum II betreft; de moderne dwaalleer in de concilieteksten werd niet dogmatisch geproclameerd door de Paus en de Concilievaders, dus de bewering van diegenen die in de 21ste eeuw nog steeds willen hebben dat die dwaalleer volgens de Katholieke ecclesiologie een bindend magistraal karakter heeft is totaal absurd.

  1. Zou het trouwens niet goed zijn voor de Kerk om in deze tijd de electorale structuur van het conclaaf af te schaffen? Vermoedelijk zou het de beste keuze zijn gewoon terug te keren naar de oorspronkelijke electorale methode van publieke acclamatie, gezien het met de moderne technologie veel te gemakkelijk is geworden voor externe krachten om hun stem te laten horen binnen de muren van het conclaaf en zo invloed en druk uit te oefenen op de aanwezige kardinalen. Ik neig dus naar de opinie dat het nut van de conclaaf-structuur in deze moderne tijden voorbijgevaren is, en dat op dit gebied een hervorming van het pontificaal recht welkom zou zijn. Maar dat is uiteraard mijn persoonlijke mening, en waarschijnlijk zal niet iedereen het daarmee eens zijn.

  2. Mr. Benjamin, wat een rond de pot gedraai en bla bla bla. De steeds dezelfde leer van de K.Kerk is dat een ketter (verkondiger van leugens omtrent de ware leer van Gods K.Kerk) geen autoriteit, noch ambt of wat ook heeft. Hij staat ipso facto buiten de K. Kerk en buiten de K. Kerk is er geen heil, evenals voor allen die deze ketter steunen, verdedigen of goedspreken.
   Lees de Bull van de waarachtig Heilige Paus Paulus IV – Concilie van Trente – Apostolische Constitutie Cum Ex Apostolic Officio van 15 februari, 1559. http://www.dailycatholic.org/cumexapo.htm
   Overduidelijk die iedereen die zich Katholiek wil noemen zou moeten kennen, want deze is geldig voor de eeuwigheid die niemand kan en mag veranderen.
   Wat gij op aarde zult binden, zal ook in de Hemel gebonden zijn.

   1. ☩JMJ☩

    De laatste keer toen we het hierover hadden, Peter, heeft u kwaad het gesprek afgebroken, luidkeels verkondigend dat u zich hier niet meer ging laten zien. U kon dan ook geen fatsoenlijk antwoord geven op de weerlegging van uw sedevacantisme, een heterodoxe en schismatieke ecclesiologie die mensen in de valstrikken van de duivel trekt die zich niet via Bergoglio door hem laten treffen. Ik ben niet van plan om mijn tijd te besteden aan een circulair gesprek met iemand wiens valse argumenten reeds eerder dit jaar vernietigd werden, en die toen in plaats van eerlijk zijn ongelijk in te zien met een typisch spektakel van “ragequitting” de conversatie verliet om nu weer op te duiken onder een andere naam om weer dezelfde onzin rond te bazuinen. U heeft simpelweg niet de juiste ingesteldheid om theologische en canonieke discussie te benaderen.

    1. Waar hebt u het over man? Peter? Ik ben Peter niet jonge toch ik ben Ward. Vele moeilijke woorden. Ja er is hierover op dit forum gediscuteerd, maar hebt je daar problemen mee? Is het niet zo wat Wardje schreef, de waarheid? Wat is dat “ragequitting”?

     1. ☩JMJ☩

      U had geen enkel ernstig weerwoord op de weerlegging van uw incoherent ecclesiologisch systeem; het is dan ook niet moeilijk om het sedevacantisme op basis van de Katholieke doctrine te weerleggen. Uiteindelijk liep u kwaad weg.

      En, ja, u bent duidelijk Peter; uw manier van schrijven is identiek. Wanneer u het zo duidelijk maakt moet u niet verschieten van het feit dat u door de mand valt.

 7. Ward,
  Ik vraag me af waarmee u bezig bent. De zin die u citeert onder “Humanae Vitae (nr. 16)” slaat nergens op, en staat zelfs niet op zijn poten. Ik vind in “Humanae Virtae” zelfs geen paragraaf 16.

  Het spreekt vanzelf dat elk huwelijk de bedoeling moet hebben vruchtbaar te zijn, hetgeen wil zeggen dat de echtgenoten moeten open staan voor kinderen. Maar de katholieke Kerk verplicht heel terecht ook niet aan echtparen van zo veel mogelijk kinderen op de wereld te zetten. Als een echtpaar slechts een beperkt aantal kinderen kan dragen en opvoeden, dan is het volkomen terecht dat ze hun toevlucht nemen tot een toegelaten vorm van geboorteregeling. Als elke vrouw zo een 15 kinderen op de wereld zou moeten zetten, waar zouden we dan finaal terechtkomen ?

  NB : Als één van de echtgenoten nooit van plan was aan kinderen te beginnen, was het huwelijk zelfs ongeldig, was het eigenlijk nooit rechtmatig gesloten geweest.

 8. Svp. geen ruzies uitvechten op dit voortreffelijke Forum, beste Benjamin. Treedt desnoods in de argumentatie, of zwijg. We spelen niet op de man, maar op de bal. Het grote voordeel van sedevacantisten is dat ze ons bij de les houden, en hun bezwaren tegen dat vervloekte V2 concilie (1965) en de “geest erna”, historisch goed weten te onderbouwen. Met name de wederrechtelijke vernietiging van het Heilig Misoffer van altijd, eind jaren 1960, door de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini, alias de subversieve Paulus VI (1963-1978) , in weerwil van de uitgesproken ex-cathedra ban van de Heilige paus Pius V (1504-1572), “le pape impestif” (Ph. Verdin, Dominicain, Ed. du Cerf). En over het dubbelzinnige Humanae Vita geschrift, heeft Ward gelijk. Indertijd was dat een belangrijk deel van de verontwaardiging en de discussie in katholieke kring. De modernisten clerus kreeg de wind in de rug. Op dit punt van de voortplanting en gezinsgrootte konden ze mee fietsen met het modernisme. Waarschijnlijk ligt hier één van de oorzaken van het onheilige vergrijzing voort brengende 2 kind gezin ook in katholieke kringen. Laten we ons beperken tot de pro’s en contra’s, en onderlinge, persoonlijke twisten uit de weg gaan. Iedere tegenkracht tegen het novo-ordoïsme en de subversieve sekte der judeo-vrijmetselarij, is meer dan welkom.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “Treedt desnoods in de argumentatie, of zwijg. We spelen niet op de man, maar op de bal.”

   Ik heb de inhoud van zijn stellingen in het verleden al dikwijls weerlegd; het is niet nodig dat ik duizend keer hetzelfde herhaal.

   Citaat Jules van Rooyen: “Het grote voordeel van sedevacantisten is dat ze ons bij de les houden”

   Zij verkondigen ecclesiologische ketterij, en dat ondermijnt het verzet, want ketterij kan niet met ketterij bestreden worden. Ik kan trouwens praktisch samenwerken met sedevacantisten op punten waar we overeenkomen, maar er zijn bepaalde types onder die mensen die zich zo manisch fixeren op hun onkatholieke ecclesiologie dat samenwerking praktisch onmogelijk wordt. Velen zijn via het sedevacantisme uitgekomen bij totale apostasie of het Oosters-Orthodox schisma doordat weinigen het blijven volhouden aan dergelijk absurd systeem te blijven vasthouden.

   Weet ook dat autocefale groepen zoals de sedevacantisten en de FSSPX door de occulte krachten gestuurd worden om het verzet tegen het novusordoïsme binnen de Kerk te verzwakken.

   Citaat Jules van Rooyen: “En over het dubbelzinnige Humanae Vita geschrift, heeft Ward gelijk. Indertijd was dat een belangrijk deel van de verontwaardiging en de discussie in katholieke kring. De modernisten clerus kreeg de wind in de rug. Op dit punt van de voortplanting en gezinsgrootte konden ze mee fietsen met het modernisme.”

   Ik ben zelf ook tegen de “natuurlijke familieplanning” die door “Humanae Vitae” gepresenteerd wordt. Wie geen kind wil verwekken moet zich onthouden van de huwelijksdaad; er is geen andere optie. “Natuurlijke familieplanning” is een farizese poging om de morele wet tegen contraceptie te omzeilen.

   1. “……… er zijn bepaalde types onder die mensen……”, (de sedevacantisten), dat is naast de plank beste Benjamin, U omzeilt de kwestie. En dat is vaker gebeurd met “Peter”, nu enige tijd terug. Het debat liep langs elkaar heen. Als kampioen in het schrijven van fraai proza dat er toe dient, is het omgaan met historische feitelijkheden, of feitelijkheden in het algemeen, niet uw sterke punt. U tracht onverenigbare grootheden te verzoenen.
    Meer in het algemeen, lijdt het novo-ordoïsme aan blik vernauwing. Blind voor het feit dat de Kerk van vòòr het V2 concilie (1965), sinds dat concilie, er niet meer toe doet. De Kerk van altijd, werd afgeschaft. De Franse revolutionairen (1789) en de Russische — van 1917, deden niet anders. Zij herschreven de geschiedenis. De Lutherse Reformatoren van 1517, spraken over de donkere Middeleeuwen. In de NOM kerk is sinds V2 hetzelfde gebeurd. De NOM kerk is niet de Kerk van altijd, maar vervangen door de V2 kerk.
    Ook zijn de novo-ordoïsten blind voor het feit dat de Openbaring in de Evangelie teksten en in Paulus epistels, in het NOM missaal werden gecensureerd, en zelfs vervalst. Zij zijn blind voor het feit dat St. Pius V (+1572), de ban heeft uitgesproken tegen alle andere “missen” dan het Tridentijnse Heilig Misoffer. Hij schreef die ex cathedra ban in marmer.
    Novo-ordoïsten steken voor die misstanden, de kop in het zand. En dat doen al diegenen die trachten de Traditie terug te brengen in de V2 kerk van de NOM clerus, zonder er rekening mee te houden dat hoe hoger men stijgt in de hiërarchie, des te zieker de ambtsdrager. Toch rekenen zij op goodwill. Dat was de valse hoop van mgr. Fellay, indertijd als algemeen PX overste, toen hij toenadering zocht met de V2 kerk, en in 2012, en van een koude kermis thuis kwam. Het kostte hem de kop van een verdienstelijke en onverschrokken mede bisschop, Mgr. Williamson.
    Wollig, maar bloemrijk taalgebruik, kan de naakte waarheid niet verhullen, beste Benjamin. Daarom liepen de debatten met “Peter”, langs elkaar heen. Het failliet, van meer dan 60 jr. “geest van het V2 concilie”, is te onverbloemd geprofileerd geraakt door het wangedrag van Bergoglio, alias paus Franciscus. Dat is zijn “verdienste”. Zelfs de meest verstokte novo-ordoïst, kan niet meer wegkijken, de compromis zoeker evenmin. De onmogelijkheid van het glad strijken, van het compromis van de Traditie met de V2 ketterijen van de laatste 5 pausen, blijkt veel duidelijker geprononceerd, dan weleer. Zij is onmogelijk. Dat wil zeggen dat de zieners vanaf Jean Madiran en Mgr. Lefèbvre, de oprichter van de FSSPX, eind jaren 1960, gelijk hebben gekregen. De Mgr. is een toekomstige heilige. Hij ging de strijd aan met de gemijterde schurken, opvolgers van Luther, die als piraten, de Kerk van altijd, top down hebben overmeesterd, vanaf 1958, na het overlijden van de laatste echte Paus, Pius XII.
    Mgr. L. begreep ook de stelregel in tijd van oorlog, “nood breekt wet”, en handelde daarnaar met het wijden van 4 bisschoppen, eind jaren 1980. Het was middenin de “burgeroorlog”, in de Kerk. Het was buigen of barsten. Dat laatste vermeed hij. Het compromis tussen het modernisme en de Traditie, dus tussen de natuur en de bovennatuur, achtten de Traditionelen onbestaanbaar, want de bovennatuur stuurt aan de onderliggende natuur. Maar de NOM hiërarchie gelooft daar niet meer in, noch in de van God gegeven natuurlijke orde, ingebed in iedere mensen ziel. Daarom zijn zij verworden tot maatschappelijk werker, en is de V2 Kerk een NGO, wier leiding zich richt op politieke en maatschappelijke kwesties. Zij maakt dezelfde val als die van de Joden, die het Hemelse Rijk van Christus afweerden en loochenden, omdat zij uit waren op het aardse koninkrijk en wereldmacht. Voor U beste Benjamin, is de radicale stap tegenover de NOM, wellicht nog steeds een brug te ver.

    1. Jules van Rooyen,
     – Je hebt een erg bekrompen kijk op de liturgie. In de tijd van het concilie van Trente was het heel erg nodig van in de Kerk de priesters op één lijn te krijgen, en een lijn te krijgen in de liturgie van de heilige Mis. Vandaar dat de nadruk gelegd werd op een vaste liturgie, waarbij niet elke parochie of priester zijn eigen teksten maakte.

     – Maar is de tridentijnse Mis de enige mogelijke, tot aan het laatste oordeel ? Helemaal niet, want de Kerk kan binnen het kader van de openbaring (na een concilie bv.) ook andere liturgieën aannemen, zoals de huidige, courante liturgie voor de heilige Mis (NOM). Die gebeurt in de volkstaal, zoals Jezus het ook deed in zijn tijd. Dacht u soms dat Jezus op het laatste avondmaal latijn sprak, en streng de tridentijnse liturgie volgde ?

     NB : Hoeveel keer ga je nog over de Joden beginnen ? We kennen inmiddels uw opinie over deze mensen.

    2. ☩JMJ☩

     Citaat Jules van Rooyen: ““……… er zijn bepaalde types onder die mensen……”, (de sedevacantisten), dat is naast de plank beste Benjamin, U omzeilt de kwestie. En dat is vaker gebeurd met “Peter”, nu enige tijd terug. Het debat liep langs elkaar heen. Als kampioen in het schrijven van fraai proza dat er toe dient, is het omgaan met historische feitelijkheden, of feitelijkheden in het algemeen, niet uw sterke punt. U tracht onverenigbare grootheden te verzoenen.”

     Nogmaals, Mr. van Rooyen; ik heb in het verleden zijn sedevacantisme voldoende weerlegd op basis van de Katholieke doctrine. Het is niet nodig dat ik hier nog maar eens in herhaling val. Ik omzeil volstrekt geen kwestie.

     Indien u mijn reacties hier leest, dan weet u dat ik ondubbelzinnig tegen de roncallo-montiniaanse revolutie ben, maar ik ben dat zonder het delict van schisma te plegen door één of andere autocefale spotkerk zoals de FSSPX, Cekada/Dolan/Sanborn etc. te steunen, een onvruchtbare weg die niet door God gezegend kan worden. Het dispuut met Peter gaat over ecclesiologie, en wat u moet inzien is dat het novusordoïsme niet het enige heretische systeem is dat de Kerk teistert, maar ook valse reacties zoals het sedevacantisme (hetgeen diametraal in tegenstrijd is met het kerkelijk kenteken van de apostoliciteit zoals beleden in het Credo van Nicea). Autocefalisme, hetgeen de sedevacantisten en de FSSPX praktiseren, is onverenigbaar met de goddelijke inrichting van de Katholieke Kerk, maar u lijkt dat niet te begrijpen, en wellicht komt dat omdat u een historicus bent, en geen theoloog. Dat u over gepretendeerd “wollig” taalgebruik spreekt komt dan ook omdat u de nodige distincties niet begrijpt binnen het domein van de ecclesiologie. Daarom ook hanteert u steeds slordige en inaccurate bewoordingen wanneer u over de Kerk schrijft. De realiteit, eenvoudig uitgelegd, is dit: De Katholieke Kerk is nog steeds waar zij altijd geweest is, maar zij is geïnfiltreerd en wordt gegijzeld door haar eigen bisschoppen. Noch de FSSPX, noch de losse conglomeratie van “wildgewijde” sedevacantistenbisschoppen kunnen haar vervangen als draagsters van de goddelijke prerogatieven waarmee Christus Zijn Kerk toegerust heeft. Wie zegt dat de goddelijk geopenbaarde ecclesiologische doctrine niet meer geldig is, die beweert eigenlijk (of hij het nu wil toegeven of niet) dat alle Katholieken de boeken mogen dichtdoen, want dat de poorten van de hel (volgens de Kerkvaders zijn dat de “tongen der ketters”) overwonnen hebben. Als u denkt dat u de ketterse revolutie binnen de Kerk gaat verslaan door het vermenigvuldigen van heiligschennende, schismatiek opgedragen Missen, dan begrijpt u het geestelijk niveau van de strijd zwaar verkeerd. Hebben u en Peter zich eigenlijk al eens verdiept in de Katholieke ecclesiologie (en daarmee bedoel ik niet artikels lezen op het internet)? Waarom doen u en Peter steeds alsof uw autocefale praktijken de juiste weg constitueren ter bestrijding van het novusordoïsme terwijl u duidelijk geen weet heeft van wat de onveranderlijke Leer van de Kerk hierover zegt? Een pragmatisme zonder principes is een heilloze weg; wanneer u daar op gewezen wordt, dan werpt u gratuit tegen dat men niet “radicaal” genoeg zou zijn. Dat is niet serieus.

     De FSSPX en andere autocefalen zijn niet traditioneel; zij verzetten zich tegen de Apostolische Traditie, zoals de novusordoïstische pausen dat doen, door nieuwigheden te verkondigen. Ja, eigenlijk zitten zij in dezelfde categorie gelijk Paus Bergoglio; alleen heeft die laatste dan nog kerkelijk gezag en die autocefalen niet.

     U bent een goed historicus, maar de doctrine van de Kerk “de Ecclesia” is één van uw zwakke punten, en ligt trouwens ook buiten het werkterrein van een historicus.

     Wat Marcel Lefebvre betreft; er zijn vele indicaties dat hij een agent van de occulte sekten geweest is, en als u wilt kunnen we hierover spreken, maar dan moeten we wel eerst dit gesprek over de ecclesiologie afsluiten, want anders lopen de gesprekken door elkaar. Lefebvre zou op zijn sterfbed berouw gehad hebben om hetgeen hij gedaan had en zou gebiecht hebben bij een priester van de Petrusbroederschap die vervolgens hem geabsolveerd zou hebben van zijn zonden en excommunicatie. Maar of dat waar is laat ik aan het oordeel van anderen over. Het Geloof is gebouwd op Petrus, en niet op de persoon van Marcel Lefebvre; het is verkeerd om zijn persoon tot regel des geloofs te nemen in plaats van de Katholieke Kerk doorheen de eeuwen.

     1. Benjamin schrijft: De realiteit, eenvoudig uitgelegd, is dit: De Katholieke Kerk is nog steeds waar zij altijd geweest is, maar zij is geïnfiltreerd en wordt gegijzeld door haar eigen bisschoppen. Noch de FSSPX, noch de losse conglomeratie van “wildgewijde” sedevacantistenbisschoppen kunnen haar vervangen als draagsters van de goddelijke prerogatieven waarmee Christus Zijn Kerk toegerust heeft. Wie zegt dat de goddelijk geopenbaarde ecclesiologische doctrine niet meer geldig is, die beweert eigenlijk (of hij het nu wil toegeven of niet) dat alle Katholieken de boeken mogen dichtdoen, want dat de poorten van de hel (volgens de Kerkvaders zijn dat de “tongen der ketters”) overwonnen hebben.
      Waarom doen u en Peter steeds alsof uw autocefale praktijken de juiste weg constitueren ter bestrijding van het novusordoïsme terwijl u duidelijk geen weet heeft van wat de onveranderlijke Leer van de Kerk hierover zegt?

      Ja, eigenlijk zitten zij in dezelfde categorie gelijk Paus Bergoglio; alleen heeft die laatste dan nog kerkelijk gezag en die autocefalen niet.

      Ecclesiologie (of kerkleer) is de verzamelnaam voor het theologisch nadenken over het begrip Kerk.
      Van Ecclesologie gesproken: Het dogmatisch kerkverstaan van het Tweede Vaticaans Concilie is neergelegd in de dogmatische constitutie Lumen gentium. Lumen Gentium – Vaticanum II Constitutie op de kerk. Lumen Gentium, de grondwet van Vaticaan II over de kerk, werd beroemd (of liever, berucht) voor zijn ketterse leer van collegialiteit. Dit is het idee dat de bisschoppen, als geheel beschouwd, ook het hoogste gezag bezitten in de katholieke kerk.

          Vaticanum II document, Lumen Gentium # 22: “De orde van bisschoppen, die het college van apostelen opvolgt in het onderwijzen van autoriteit en pastorale regering, en waar inderdaad het apostolische lichaam zonder onderbreking blijft bestaan, is ook het onderwerp van de hoogste en volledige macht over de universele kerk, op voorwaarde dat deze verenigd blijft met zijn hoofd … ”

      We zien dat Lumen Gentium expliciet leert dat het Bisschoppencollege opperste en volledige macht over de universele kerk bezit. Als dit waar was, zou dit betekenen dat Christus geen enkel hoofd in de katholieke kerk installeerde in de persoon van St. Peter, maar twee opperste hoofden, het College van Bisschoppen en Peter, die de kerk tot een monster met twee hoofden zouden maken .
      Laten we hier onderstrepen dat St. Petrus GEEN EEN ENKELE ketterij heeft verkondigd, wat niet van één van de neppausen kan beweerd worden, waardoor ze (zes) ipso facto buiten de Kerk staan en aldus geen ambt uitvoeren binnen de Kerk.

          Paus Bonifatius VIII, Unam Sanctam, 18 november 1302: “… Van de enige kerk is er één lichaam, één hoofd, niet twee hoofden als een monster …”

      Naast de ketterij van collegialiteit zijn er anderen in Lumen Gentium die niet over het hoofd kunnen worden gezien. Misschien wel het meest opvallend is te vinden in Lumen Gentium 16.
      Vatican II document, Lumen Gentium # 16: “Maar het heilsplan omvat ook degenen die de Schepper erkennen, en onder deze zijn de MOSLIMS de eerste; zij belijden het geloof van Abraham te houden en LANGS MET ONS AANBIDDEN ZIJ DE ENIGE BARMHARTIGE GOD DIE DE MENSHEID OP DE LAATSTE DAG RECHTVAARDIGT. ”
      Dit is een verbazingwekkende godslastering! Katholieken zijn aanbidders van Jezus Christus en de Allerheiligste Drie-eenheid; de moslims zijn dat niet! Moslims verwerpen de goddelijkheid van Jezus Christus, Christenen aanbidden Jezus als God.

      Paus Pius IX, Eerste Vaticaans Concilie, sessie 3, over God de Schepper, Can. 1: “Als iemand de ene ware God, Schepper en Heer van zichtbare en onzichtbare dingen heeft ontkend: laat hem anathema (in de banvloek) zijn.”
      DAT zijn ware Pausen die zulke waarheden schrijven en geen ander. Laat dat klaar zijn!
      Vaticaan II zegt dat de kerk verenigd is met degenen die het geloof en het pausdom niet accepteren. Dit is helemaal ketters.
      Paus Leo XIII, Satis Cognitum (# 9), 29 juni 1896: ‘De praktijk van de kerk is altijd hetzelfde geweest, zoals wordt aangetoond door de unanieme leer van de Vaders, DIEGENE DIE ZOALS BUITEN DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP DIENEN TE WORDEN GEHOUDEN, EN VREEMD ZIJN VOOR DE KERK, DIE IN HET MINSTE ZICH HEBBEN TERUGGETROKKEN VAN EEN PUNT VAN DE LEER VOORGESTELD DOOR HAAR AUTHORIEF MAGISTERIUM. ”
      Vaticaan II leert ook dat ketters de Heilige Schrift eren met een ware religieuze ijver.

           Vaticanum II-document, Lumen Gentium # 15, dat spreekt over niet-katholieken: “Want er zijn er velen die de heilige Schrift ter ere houden als de norm voor geloven en leven, die een oprechte religieuze ijver tonen … Ze zijn gemerkt in de doop … en inderdaad daar zijn er andere sacramenten die ze herkennen en aanvaarden in hun eigen kerken of kerkelijke gemeenschappen. ‘

      Paus Gregorius XVI, Inter Praecipuas (# 2), 8 mei 1844: “Inderdaad, u bent zich ervan bewust dat het vanaf de eerste eeuwen christen is geweest, het de eigenaardige kunstgreep van ketters is die, het traditionele Woord van God afwijzen en de autoriteit van de katholieke kerk, vervalsen ze ofwel de bijbel, of veranderen de uitleg van de betekenis. ”

      Enz… enz…

      Nu een paus is de plaatsvervanger van Christus op aarde en is gehouden de onvervalste leer te verkondigen en zijn broeders te bevestigen in het geloof, anders is hij GEEN paus evenals geen Bisschop, Kardinaal, Priester of wat dan ook.
      Benjamin, u fietst omheen documenten die dit laatste zo uitdrukkelijk bevestigen, zoals de Constitutie voor alle eeuwen vastgelegd door Paus Paulus IV de 223 ste opvolger van Sint Petrus van 15 februari 1559, wat deel uit maakt van de Traditionele Leer van de Katholieke Kerk. Erkent u deze OF NIET?
      Wat Marcel Lefebvre betreft. Hoe zou nu iemand die zichzelf door ketterijen (vele) buiten de K. Kerk sluit en zelf hierdoor een excommunicatie oploopt een Aartsbisschop die de leer van de Kerk verdedigt kunnen excommuniceren? De rest van uw verhaal over deze Aarstbisschop is larie en apenkool.
      Nu, Jules een historicus, ja, maar waarom zou hij als historicus zich niet in de documenten van de Katholieke Kerk thuis voelen?

      Van Ecclesiologie gesproken. Kom maar af hoor. Sedevacantisme enz…
      Geen wollige teksten meer hier maar feiten, niets anders.

     2. Dat “erom heen fietsen”, valt mij ook op beste Benjamin. De kerkleer is geen doel op zichzelf, geen creatie uit de Openbaring, maar mensenwerk van vele clerici. Dus heeft het secundaire, relatieve waarde, bevestigd door de revolutionaire veranderingen van het V2 concilie, zoals Ward hierboven voortreffelijk aangeeft. De kerkleer is drijfzand, met name in tijd van oorlog. De kerkleer lijkt op het militair straf en tuchtrecht, plus de militaire basis handboeken. Nou ik kan U verzekeren, beste Benjamin, dat in tijd van oorlog die geschreven regels de eerste zijn die sneuvelen. Een voorbeeld, de Duitse generaal Rommel gebruikte luchtdoel geschut op zijn typische eigen manier om Britse tanks in de Lybische woestijn, te vernietigen. In weerwil van de handboeken !!
      Iets anders, beste Benjamin, en dat snijdt hout in Mt. 7 : 15-20, zijn de woorden van Christus als hij waarschuwt voor de valse leraren,
      “Wacht U voor de valse profeten, die tot U komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. plukt men wel druiven van doornen, of vijgen van distels ? Zo draagt ook iedere goede boom ook goede vruchten ; maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, en een slechte boom geen goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten draagt zal omgehouwen worden en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten zult gij ze dus kennen.”
      Duidelijker kan niet, beste Benjamin. Dus stop met dat afgeven op de Pius X priesterbroederschap en op Mgr. Lefèbvre en op de Résistance geestelijkheid, op basis van kerkregels geschreven door clerici. Drijfzand. Zij zijn de helden in het verzet, en zij pretenderen niks met de “overname” van Rome van altijd. Dat zijn uw fata morgana’s, beste Benjamin.
      Niet aan dat drijfzand, maar “aan hun vruchten zult gij ze kennen”. En die zijn legio. Volle PX seminaries, bijna de helft van het aantal priesters, ongeveer 650, wereldwijd, en aangesloten bij de Ecclesia Dei groepering in Rome. De PX is een succesverhaal, vanaf de oprichting. en dat geldt voor alle overige traditionele priesterordes. Zonder Mgr. Levèbvre’s doorpakken, inzicht en moed, zouden die er nu niet zijn, evenmin als de gehele Traditie, liturgische handelingen, wijdingen, het Gregoriaans, Thomistische theologie, en het Heilig Misoffer van altijd.

     3. ☩JMJ☩

      Ik zie aan de veranderde manier van schrijven dat de andere persoon nu onder Peter zijn schermnaam (“Ward”) schrijft. Waarom schrijven u en Peter niet onder aparte schermnamen? Ik heb niets tegen het gebruik van pseudoniemen, maar dit is kinderachtig. Mag ik er van uit gaan dat u Eric Jacqmin bent?

      Citaat “Ward”: “Laten we hier onderstrepen dat St. Petrus GEEN EEN ENKELE ketterij heeft verkondigd, wat niet van één van de neppausen kan beweerd worden, waardoor ze (zes) ipso facto buiten de Kerk staan en aldus geen ambt uitvoeren binnen de Kerk.”

      Over de manier waarop een heretische paus door ketterij zijn ambt verliest is er nooit unanieme overeenstemming geweest onder de theologen; wat echter zeker is, is dat het niet kan geschieden zonder dat de Kerk er weet van heeft. Zolang alle bisschoppen en kardinalen hem dus blijven erkennen blijft hij de wettige Paus van Rome (zoals “Inter Cunctas” van Martinus V bewijst); dat is noodzakelijk omdat de Paus van Rome de nabije regel des geloofs is van de Kerk (dat is het geval zelfs met Bergoglio, die, ondanks zijn kwaadaardige ingesteldheid, door de H. Geest verhinderd zal worden zijn ketterijen ex cathedra of via een algemeen concilie bindend te definiëren als apostolische dogmata), en de gehele Ecclesia Docens niet een bepaalde valse regel des geloofs kan aannemen zoals een valse paus dat is. Een valse paus is immers niet onfeilbaar wanneer hij ex cathedra pretendeert te spreken, en indien het geheel Episcopaat dergelijke valse ex cathedra uitspraak zou kunnen volgen, dan zouden de goddelijke beloften vernietigd zijn, en dat is onmogelijk.

      Citaat “Ward”: “Nu een paus is de plaatsvervanger van Christus op aarde en is gehouden de onvervalste leer te verkondigen en zijn broeders te bevestigen in het geloof, anders is hij GEEN paus evenals geen Bisschop, Kardinaal, Priester of wat dan ook.”

      Zie mijn antwoord hierboven.

      Citaat “Ward”: “Benjamin, u fietst omheen documenten die dit laatste zo uitdrukkelijk bevestigen, zoals de Constitutie voor alle eeuwen vastgelegd door Paus Paulus IV de 223 ste opvolger van Sint Petrus van 15 februari 1559, wat deel uit maakt van de Traditionele Leer van de Katholieke Kerk.”

      Uw interpretatie van “Cum Ex Apostolatus Officio” is verkeerd; indien het niet nodig zou zijn om dergelijke kerkdocumenten uit te leggen en te verstaan binnen de bredere kerkjuridische en theologische context, dan zou de Kerk geen tijd besteed hebben aan het opleiden van canonisten en theologen. U staart uzelf autistischerwijze blind op enkele documenten en u slaagt er niet in die in het groter geheel te plaatsen waarin zij natuurlijkerwijze thuishoren.

      Sinds “Ad Evitanda Scandala” van Martinus V mag men de Sacramenten ontvangen van kettersgezinde priesters zolang zij niet expliciet gedenuncieerd worden door wettige kerkelijke rechters. Daar volgt uit dat dergelijke priesters bekleed zijn met de nodige jurisdictie om clericale functies uit te oefenen en dat zij dus hun kerkelijke ambten behouden. Dus is het ipso facto ambtsverlies vermeld in “Cum Ex” bedoeld als plaatsvindend van zodra de ketter formeel gedenuncieerd is door het gezag. Dat het kerkrecht ook zo toegepast werd is gemakkelijk te zien aan de pre-conciliaire kerkelijke praktijk; u moet niet beweren dat men eeuwen lang in tegenstrijd met het kerkdocument gehandeld heeft waarnaar u verwijst.

      Wat de Paus betreft: Het feit dat Bergoglio universeel erkend werd door de Kerk als Paus van Rome bewijst onfeilbaar dat hij op het moment van zijn pauskeuze nog steeds de juridische status van Katholiek had. Om ketter te zijn in de technische zin van het woord is het immers nodig dat men hardnekkig publieke vermaningen versmaadt, en vermanen is nu precies één van die dingen die sinds het Concilie nog amper gedaan worden. Er is een verschil tussen iemand een ketter noemen in een brede zin, omwille van diens heterodoxe uitlatingen, en iemand een ketter noemen in de strikt technische zin. Geen enkele overste heeft Bergoglio drie maal publiekelijk vermaand omtrent ketterij voordat hij Paus werd.

      Citaat “Ward”: “De rest van uw verhaal over deze Aarstbisschop is larie en apenkool.”

      Eén onderwerp tegelijkertijd; niet alles door elkaar. U mag er één kiezen: Het onderwerp van sedevacantisme of dat van de persoon van Marcel Lefebvre.

      Citaat “Ward”: “Nu, Jules een historicus, ja, maar waarom zou hij als historicus zich niet in de documenten van de Katholieke Kerk thuis voelen?”

      Historici kunnen zeker vertrouwd zijn met kerkdocumenten en de theologie, maar iemand die beweert dat er niets onkatholiek is aan het affirmeren van een extinctie van de Ecclesia Docens doorheen de wereld, en van een daar uit volgende noodzaak voor een kleine groep leken om zelf dan maar een spotepiscopaat in elkaar te timmeren, die is ofwel zeer onwetend, ofwel heeft hij de kennis maar liegt hij zeer bewust. Ik presumeer onwetendheid in zo verre dat het mogelijk is.

      De leegzetelarij is in tegenstrijd met het ecclesiaal kenteken van de Apostoliciteit, dat beleden wordt in het Credo van Nicea. De Apostoliciteit bestaat uit drie componenten: De apostoliciteit van origine (apostolicitas originis), de apostoliciteit van successie (apostolicitas successionis) en de apostoliciteit van doctrine (apostolicitas doctrinae). De apostoliciteit van successie bestaat zelf uit twee componenten, namelijk de sacramentele macht eigen aan de volheid van het Wijdingssacrament (potestas ordinis, letterlijk “wijdingsmacht”) en de macht van jurisdictie (potestas iurisdictionis). Een apostolische opvolger in actu is dus een bisschop in het wettig bezit van een bisschopszetel. Vandaar de klare definitie van een formele apostolische opvolger in de CIC van 1917, waarvan u als leegzetelaar affirmeert dat het nog steeds van kracht is (ik kan citeren uit die codex zonder leegzetelaar te zijn, want het gaat om een doctrinaire definitie, dus dat gaat niet slechts om kerkelijk recht, maar om het goddelijk recht; let op de woorden “ex divina institutione”):

      “Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis.” (Canon 329, paragraaf 1.)

      Dezelfde codex bevestigt dat het niet door het Wijdingssacrament is dat men in de clericale stand ingelijfd wordt, maar door de incardinatie, die in de oude Ritus geschiedde bij het ontvangen van de eerste tonsuur en niet pas bij de diaconale wijding, hetgeen de eerste trap van het Wijdingssacrament is. Men werd in de oude Ritus dus clericus reeds voordat men de eerste sacramentele wijding ontving.

      Canon 108, paragraaf 1: “Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur.”

      Het inlijven van een seminarist in de clericale status is dus een akt van kerkelijke jurisdictie, los van de sacramentele wijding, en noch de écôniaanse bisschoppen, noch de sedevacantistische bisschoppen, hebben de jurisdictie om te incardineren en dus clerici te creëren. Zelf werden zij ook niet geïncardineerd als clerici vooraleer zij de bisschopswijding ontvingen, en zij zijn louter sacramentele bisschoppen zonder bisschopszetels, en bijgevolg geen formele apostolische opvolgers, zoals de Griekse schismatici dat ook niet zijn ondanks hun geldige sacramentele wijdingen.

      Uw “sedevacantistische kerk” heeft geen Apostolische Successie, en zodus is dat niet de Kerk van Christus, want de Apostolische Successie bestaat vanuit het goddelijk recht binnen de Kerk, en die kan bijgevolg niet gebroken worden. Gaat u het onderwerp van de Apostoliciteit ontwijken? Het vernietigt uw incoherent systeem.

      Hier volgen nog enkele punten:

      Volgens de leegzetelaars is de bovengenoemde codex van 1917 nog steeds van kracht, maar zij trekken de consequenties van dergelijk standpunt niet door, want in die oude codex werd het bijvoorbeeld op straffe van excommunicatie verboden om zonder permissie van het kerkelijk gezag ketterse boeken te lezen (Canon 2318, paragraaf 1). Indien een sedevacantist dus slechts één pagina van een luthers boek leest met de bedoeling de dwaalleer te weerleggen, dan loopt die sedevacantist volgens zijn eigen ‘redenering’ een excommunicatie op. Wie ketterse boeken thuis had liggen moest die onmiddellijk overleveren aan de clerus. Paulus VI heeft de Index van verboden boeken opgeheven, maar in de ogen van de leegzetelaars is dat juridisch nooit echt gebeurd. Ook was er vroeger een verbod betreffende publieke disputatie met ketters; wie een gewone leek was mocht niet zonder permissie van het competent kerkelijk gezag in publieke disputatie treden met niet-katholieken (Canon 1325, paragraaf 3). We zien hoe sedevacantisten daar geen weet van hebben wanneer zij, bijvoorbeeld, op YouTube in debat treden met protestanten of oosterse schismatici.

      Dan is er ook nog het bekende debat rondom heliocentrisme. Ten tijde van Sint Bellarminus werd dat terecht veroordeeld als ketterij, hetgeen bij decreet bekrachtigd werd. Die veroordeling was terecht omdat deze gebaseerd was op de H. Schrift en de Apostolische Traditie. De elkander opvolgende pausen hebben die veroordeling in stand gehouden, en dan decreteert Pius VII plotseling dat het toegelaten wordt om heliocentristische boeken te publiceren. Wanneer u dit als sedevacantist te weten komt, gaat u dan het begin van uw ingebeelde sedisvacatie helemaal naar de tijd van Pius VII verplaatsen, zodat u gaat beweren dat er reeds sinds de negentiende eeuw geen Paus van Rome meer is? Heliocentrisme is echt wel een ketterij. Pius XII was dan weer met het darwinisme aan het spelen, hetgeen ook een heterodoxe leer is.

     4. ☩JMJ☩

      Mr. van Rooyen,

      De Leer van de Kerk is geen mensenmaaksel, maar het geopenbaard Geloof, en daar mag niet aan getornd worden. Door het geopenbaard Geloof als mensenwerk en menselijke regels te beledigen plaatst men zich in het kamp van de modernisten.

      En wat de FSSPX en de “Resistance” betreft: Neen, dat zijn geenszins de helden van het verzet, die beschermers van sodomieten die op jongelingen jagen (het “Livre Noir” over de FSSPX al eens gelezen? Al eens gelezen over de wantoestanden van Williamson in het seminarie van La Reja?) die een pseudotraditioneel, vals geloof verkondigen en zo de toestand in de Kerk nog erger gemaakt hebben dan hij al was. De echte helden gaan zich niet verstoppen in schismatieke kapellen, ver weg van het strijdperk; de echte helden strijden aan het front, daar waar de gevechten plaatsvinden en de slagen uitgedeeld worden, BINNEN de legitieme structuren van de Kerk.

      En getallen zijn geen garantie voor de zegening van God. Pseudopatriarch Bartholomeos, sekteleider van de Griekse schismatici, heeft meer priesters dan de FSSPX, maar die vormen ook geen legitiem priesterschap, noch hebben zij de zegen van God.

      Verder is de FSSPX niet onder Ecclesia Dei; anders hadden zij al één of andere canonieke structuur gekregen. Misschien gebeurt dat nog, gezien de sinistere vriendelijkheid tussen het FSSPX-leiderschap en Bergoglio, maar momenteel is dat niet het geval.

     5. Correctie: “waarvan u als leegzetelaar affirmeert dat hij nog steeds van kracht is”

     6. Neen, beste Benjamin, ik heb het o.a. over de kerkleer gehad, dus de regels over het intern functioneren, dwz. het werk van clerici, die vloeibaar worden in handen van gemijterde schurken.
      De Leer van de Kerk betreft iets anders : de Openbaring en alles wat daarmee samenhangt. Svp. niet mijn woorden verdraaien. Dat verschil komt ook duidelijk naar voren als ik U confronteer met Chr. uitspraken over de valse profeten.

 9. Jules Van Rooyen,
  Je schrijft : “Met name de wederrechtelijke vernietiging van het Heilig Misoffer van altijd, eind jaren 1960, door de praktizerend homosexuele, joodse vrijmetselaar Montini, alias de subversieve Paulus VI “. Hoeveel onwaarheden kan men in één zin schrijven ? Veel, zo blijkt.

 10. Ik geef Benjamin (17 augustus 2019 om 01:17) volledig gelijk als hij de afscheuring van de Pius X broederschap veroordeelt. Om maar iets te zeggen : de zogenaamd talrijke volgelingen en vele seminaristen bij hen zijn absoluut geen bewijs voor de correctheid van wat ze vertellen. In de tijd hadden Luther en anderen ook veel succes, hetgeen we tot op de dag van vandaag gewaar worden. Maar toch zat hij grondig verkeerd.

 11. Uw “sedevacantistische kerk” heeft geen Apostolische Successie, en zodus is dat niet de Kerk van Christus, want de Apostolische Successie bestaat vanuit het goddelijk recht binnen de Kerk, en die kan bijgevolg niet gebroken worden. Gaat u het onderwerp van de Apostoliciteit ontwijken? Het vernietigt uw incoherent systeem.
  “Volgens de leegzetelaars is de bovengenoemde codex van 1917 nog steeds van kracht.” Ja die is nog steeds van kracht en niet deze van allias Johannes Paulus II van 25 januari 1983.
  Iemand die zichzelf door ketterij buiten de K. Kerk sluit heeft geen ambt binnen de K. Kerk, indien hij zelfs een ambt als ketter zou ontvangen hebben.
  Het kussen van de koran en de gruwel van Assisi buiten beschouwing gelaten evenals zijn geschriften van voor zijn “verkiezing” en andere ontelbare ketterse gruwelen.

  Antipaus Johannes Paulus II, Redemptor Hominis (# 13), 4 maart 1979: “We hebben te maken met elke man, want iedereen is inbegrepen in het mysterie van de verlossing en met iedereen heeft Christus zich voor altijd verenigd door dit mysterie.” (9)

       Antipaus Johannes Paulus II, Redemptoris Missio (# 4), 7 december 1990: ‘De gebeurtenis Redemption brengt redding voor iedereen’, want iedereen is opgenomen in het mysterie van de verlossing en met iedereen heeft Christus zich voor altijd verenigd door dit mysterie.”(10)

       Antipaus Johannes Paulus II, Centesimus Annus (# 53): “Het gaat hier niet om de mens in de‘ abstracte “, maar om de echte,” concrete “,” historische “man. We hebben te maken met elk individu, omdat elk deel uitmaakt van het mysterie van de verlossing en door dit mysterie heeft Christus zich voor altijd met elkaar verenigd. “

  Antipope John Paul II, Homily, 6 juni 1985: “De eucharistie is het sacrament van het verbond van het lichaam en het bloed van Christus, van het eeuwige verbond. Dit is het verbond dat alles omvat. Dit bloed bereikt allen en redt allen. “

  Paus Paulus III, Concilie van Trente, Sess. 6, exathedra: “Maar hoewel Christus voor allen stierf, ontvangen niet allen het voordeel van Zijn dood, maar alleen zij aan wie de verdienste van Zijn Passie wordt meegedeeld.”

  Enz… enz… ik kan zo maanden verder gaan. Wie is hier blind?????

  “Uw interpretatie van “Cum Ex Apostolatus Officio” is verkeerd; indien het niet nodig zou zijn om dergelijke kerkdocumenten uit te leggen en te verstaan binnen de bredere kerkjuridische en theologische context, dan zou de Kerk geen tijd besteed hebben aan het opleiden van canonisten en theologen. U staart uzelf autistischerwijze blind op enkele documenten en u slaagt er niet in die in het groter geheel te plaatsen waarin zij natuurlijkerwijze thuishoren. “ zo schrijft ge.

  Wel ziehier dan een uitleg van Kerkvaders enz… (Staarden die zich ook blind op de Constitutie vastgelegd voor de eeuwigheid van Cum Ex Apostolatus Officio van Paus Paulus IV? Of leggen deze de Constitutie anders uit ?) Trouwens deze goddelijke wetten in deze constitutie zijn vervat in de CIC van 1917.

  St. Robert Bellarmine, kardinaal en kerkdokter: ‘Dit principe is zeer zeker. De niet-christen kan op geen enkele manier paus zijn, zoals Cajetan zelf erkent. De reden hiervoor is dat hij niet het hoofd kan zijn van waar hij geen lid van is; nu is hij die geen christen is geen lid van de kerk, en een duidelijke ketter is geen christen, zoals duidelijk wordt geleerd door St. Cyprianus, St. Athanasius, St. Augustinus, St. Jerome en anderen; daarom kan de manifeste ketter geen paus zijn. ”(De Romano Pontifice, II, 30)

  En ook: St. Robert Bellarmine: ‘Een paus die een manifest ketter is, is (per se) automatisch paus en hoofd, net zoals hij automatisch ophoudt christen en lid van de kerk te zijn. Daarom kan hij door de kerk worden geoordeeld en gestraft. Dit is de leer van alle oude vaders die onderwijzen dat manifest ketters onmiddellijk alle jurisdictie verliezen. ”(De Romano Pontifice, II, 30)

  Paus St. Celestine I, Raad van Efeze, 431: “… ALLE KETICA corrumpeert de ware uitingen van de Heilige Geest met hun eigen boze geest en zij trekken op hun eigen hoofd een onblusbare vlam.”

  Daarom is het ketters om de positie in te nemen dat een ketter de paus kan zijn.

  Dit antwoordt op uw: “Zolang alle bisschoppen en kardinalen hem dus blijven erkennen blijft hij de wettige Paus van Rome (zoals “Inter Cunctas” van Martinus V bewijst); dat is noodzakelijk omdat de Paus van Rome de nabije regel des geloofs is van de Kerk.”

  Wie ketterse boeken thuis had liggen moest die onmiddellijk overleveren aan de clerus. Paulus VI heeft de Index van verboden boeken opgeheven, maar in de ogen van de leegzetelaars is dat juridisch nooit echt gebeurd. Hoe kan iemand die buiten de Kerk staat de Index van verboden boeken opheffen? Deze waren verboden om het geloof van de zielen niet in gevaar te brengen.

  “Wanneer u dit als sedevacantist te weten komt, gaat u dan het begin van uw ingebeelde sedisvacatie helemaal naar de tijd van Pius VII verplaatsen, zodat u gaat beweren dat er reeds sinds de negentiende eeuw geen Paus van Rome meer is? Heliocentrisme is echt wel een ketterij. Pius XII was dan weer met het darwinisme aan het spelen, hetgeen ook een heterodoxe leer is.”
  Pius XII heeft juist bevolen aan de ganse clerus, de seminaries en de Katholieke universiteiten vast te geloven in de openbaringen van de H. Schrift. Verdraai hier weer niet de zaken om gewoon gelijk te hebben.

  “Zelf werden zij ook niet geïncardineerd als clerici vooraleer zij de bisschopswijding ontvingen, en zij zijn louter sacramentele bisschoppen zonder bisschopszetels, zoals de Griekse schismatici dat ook niet zijn ondanks hun geldige sacramentele wijdingen. “ Als een geestelijke een religieuze orde wil binnentreden, heeft de bisschop niet de macht om een brief van excardinatie te weigeren; ze worden echter pas verleend nadat het noviciaat is voltooid.
  Trouwens wie zou hier een excardinatie of een incardinatie kunnen toestaan? Niemand binnen de structuur van de K. Kerk kan een ambt vervullen als ketter of iemand die een ketter steunt of erkent.
  De logica zelf.

  Gij schrijft: “Sinds “Ad Evitanda Scandala” van Martinus V mag men de Sacramenten ontvangen van kettersgezinde priesters zolang zij niet expliciet gedenuncieerd worden door wettige kerkelijke rechters.” Een ziel in stervensgevaar kan de nodige sacramenten ontvangen van een kettersgezinde priester, alleen door de priesterwijding die onuitwisbaar is. Juist zoals dat iedereen mag en moet dopen in geval van levensgevaar.

  O trouwens als u op mij de naam van Eric Jacqmin wilt plakken, doe er dan deze van Jan patat of Piet met de pet en Kees met de hoed enz… ook maar bij. U zult nooit weten wie ik ben.

  1. Theologen en kerkjuristen hebben Vaticanum II via hun hermeneutiek van een fundament voorzien. Erger nog: deze mensen kunnen via hun ‘intepretatiekunde’ ALLES van een legitimatie voorzien. Theologie is dan ook alleen zinvol om een bestaand en eeuwig religieus gedachtegoed via deductie te verdedigen [en hier en daar te verhelderen (dus slechts verder te ontvouwen c.q. te concretiseren).] Voor het overige is het theologie een zinloos, vaak schadelijk gebeuren.

   Voor de geschiedkunde mutatis mutandis geldt hetzelfde. Afhankelijk van je geloof, is alles in de geschiedenis ’toevallig’ OF te verklaren vanuit een – ultimo: religieus – ‘design.’ Als je in dit uitgangspunt verschilt, is geschiedenis een zinloze discussie. Vergelijk maar eens Kershaw’s “Hitler” met Buchanan’s “Churchil, Hitler and the unncessary war.” Deze werken sluiten elkaar min of meer uit.
   Alleen een deductief-inductieve ( ‘empirische’) wetenschap levert nieuwe kennis op, althans kennis die tot dusver nog niet bekend was. Vandaar dat de katholieke Kerk zegt dat geloof niet in strijd kan en mag zijn met wetenschap. Maar geschiedenis en theologie zijn geen wetenschappen en hebben alleen een bevestigende functie (van wat je al gelooft)

   All else is folly.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat “Ward”: “Ja die is nog steeds van kracht en niet deze van allias Johannes Paulus II van 25 januari 1983.”

   Dat het de algemeen gedeelde opinie is onder sedevacantisten dat de codex van 1917 nog van kracht is weet ik, maar trekt u de consequenties van die mening door? Acht u zichzelf geëxcommuniceerd wanneer u een ketters boek opendoet en leest, en acht u het als een inbreuk op het canoniek recht wanneer u in publiek debat gaat met ketters? Reeds een protestants tijdschrift, dat iemand bij u in de bus steekt, lezen of simpelweg bijhouden viel in de tijd van de pio-benedictijnse codex onder de straf van excommunicatie. Indien u dus consequent bent met uw sedevacantisme dat de kerkelijke wetgeving versteend acht in de codex van 1917, dan gaat u excommunicaties ontwijken die door alle andere mensen niet langer als zijnde van kracht aanzien worden (de meeste sedevacantisten lijken zelfs niet te weten dat de genoemde canons in die codex staan). Ziet u hoe autistisch uw systeem is?

   Ik citeer de relevante canons:

   Canon 2318, paragraaf 1: “In excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam ipso facto incurrunt, opere publici iuris facto, editores librorum apostatarum, haereticorum et schismaticorum, qui apostasiam, haeresim, schisma propugnant, itemque eosdem libros aliosve per apostolicas litteras nominatim prohibitos defendentes aut scienter sine debita licentia legentes vel retinentes.”

   Canon 1325, paragraaf 3: “Caveant catholici ne disputationes vel collationes, publicas praesertim, cum acatholicis habeant, sine venia Sanctae Sedis aut, si casus urgeat, loci Ordinarii.”

   Citaat “Ward”: “Enz… enz… ik kan zo maanden verder gaan. Wie is hier blind?????”

   Het debat gaat niet over wat de novusordoïstische pausen allemaal gezegd en gedaan hebben, maar over de sedevacantistische denkbeelden omtrent het onderwerp van kerkelijk ambtsverlies door ketterij.

   Citaat “Ward”: “St. Robert Bellarmine, kardinaal en kerkdokter:” … “En ook: St. Robert Bellarmine:”

   Over de concrete manier waarop een paus-ketter zijn ambt verliest waren de standpunten onder de theologen uiteenlopend, en Bellarminus vertegenwoordigde één van de posities daaromtrent; hijzelf wijst op het feit van die uiteenlopende standpunten in zijn “De Romano Pontifice”. Waar zij het allen, inclusief Bellarminus, echter over eens waren is dat het zeker is dat de Paus zijn ambt nog niet verloren heeft zolang hij algemeen door het Episcopaat erkend blijft als Paus van Rome, en deze positie is vereist voor alle Katholieken door de definitie van “Inter Cunctas” van Martinus V. Ik citeer de genoemde definitie uit Hendrik Denzinger zijn Enchiridion Symbolorum et Definitionum (editie van Clemens Bannwart SJ):

   “Item, utrum credat, quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit, eius nomine proprio expresso, sit successor beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.”

   Deze definitie, onder andere, moesten de wicleffieten en hussieten als geloofsbelijdenis affirmeren vooraleer de absolutie van hun censuren te kunnen ontvangen van de Katholieke Kerk. Het erkennen van de toenmalige paus, Martinus V, bij naam, was dus voor ketters die zich wilden bekeren vereist als onderdeel van de verplichte geloofsbelijdenis om Katholiek te worden. Dat zou echter onmogelijk geweest zijn indien de geldigheid van het algemeen erkend pontificaat van Martinus V (welke algemene erkenning het Groot Westers Schisma beëindigd had) niet absoluut zeker zou geweest zijn. De geldigheid van een algemeen erkend pontificaat is dus een dogmatisch feit.

   Louis Billot SJ over het algemeen erkend pontificaat als dogmatiek feit:

   “Sed quidquid demum de possibilitate vel impossibilitate praefatae hypothesis adhuc sentias, id saltem veluti penitus inconcussum et extra omnem dubitationem positum firmiter tenendum est: adhaesionem universalis Ecclesiae fore semper ex se sola infallibile signum legitimitatis personae Pontificis, adeoque et exsistentiae omnium conditionum quae ad legitimitatem ipsam sunt requisitae. Neque huius rei a longe repetenda ratio. Immediate enim sumitur ex infallibili Christi promissione atque providentia: Portae inferi non praevalebunt adversus eam, et iterum: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus. Idem namque foret, Ecclesiam adhaerere pontifici falso, ac si adhaereret falsae fidei regulae, cum Papa sit regula vivens quam Ecclesia in credendo sequi debet et semper de facto sequitur, uti ex dicendis in posterum luculentius adhuc apparebit. Equidem permittere potest Deus ut aliquando vacatio sedis diutius protrahatur. Permittere quoque potest ut de legitimitate unius vel alterius electi exoriatur dubium. Permittere autem non potest ut Ecclesia tota eum admittat pontificem qui verus et legitimus non sit. Ex quo igitur receptus est, et Ecclesiae coniunctus ut corpori caput, non est amplius movenda quaestio de possibili vitio electionis vel defectu cuiuscumque conditionis ad legitimitatem necessariae, quia praedicta Ecclesiae adhaesio omne vitium electionis radicitus sanat, et exsistentiam omnium requisitarum conditionum infallibiliter ostendit. Et hoc sit obiter dictum contra eos qui certa tentamina schismatica tempore Alexandri VI facta hoc nomine cohonestare volunt, quod ab eo fiebant qui de haereticitate Alexandri certissimas probationes in Concilio generali revelandas habere se dictitabat. At vero, ut aliae nunc rationes omittantur quibus opinio ista facile posset confutari, haec una sufficit: Constat nempe quod tempore quo Savonarola suas ad principes litteras scribebat, tota christianitas Alexandro adhaerebat et obediebat tanquam vero pontifici. Ergo eo ipso, Alexander non erat pontifex falsus, sed legitimus. Ergo non erat haereticus, ea saltem haereticitate quae tollendo rationem membri Ecclesiae, pontificia potestate vel qualibet alia ordinaria iurisdictione ex natura rei consequenter privat.” (De Ecclesia Christi.)

   Even terzijde: Ik weet niet of u het door heeft, maar u heeft hierboven het Engelse “Doctor of the Church” (“Kerkleraar”) als “kerkdokter” vertaald… Ik hoop dat u alsnog de slordige praktijk van machinevertalingen zult laten vallen.

   Citaat “Ward”: “Hoe kan iemand die buiten de Kerk staat de Index van verboden boeken opheffen?”

   Ik ben reeds op de hoogte van het feit dat u een sedevacantist bent; u valt in herhaling. Mijn punt met het aanhalen van de Index was: Hoeveel leegzetelaars denken werkelijk dat zij in 2019 een excommunicatie oplopen wanneer zij, bijvoorbeeld, een bladzijde van een calvinistisch tijdschrift lezen? Hoeveel onder hen zijn consequent met hun mening?

   Citaat “Ward”: “Deze waren verboden om het geloof van de zielen niet in gevaar te brengen.”

   Ja, dat weet ik zelf ook wel.

   Citaat “Ward”: “Pius XII heeft juist bevolen aan de ganse clerus, de seminaries en de Katholieke universiteiten vast te geloven in de openbaringen van de H. Schrift. Verdraai hier weer niet de zaken om gewoon gelijk te hebben.”

   Pius XII heeft in Humani Generis de deur opengezet voor theïstisch evolutionisme; het is absurd om dat te ontkennen. Maar daar gaan we het niet verder over hebben, want u blijft liever zitten in uw waangedachten. Laten wij terugkeren naar het onderwerp van Pius VII, hetgeen u zelfs totaal negeert. Pius VII heeft, dwars tegen het beleid van zijn pauselijke voorgangers in, gedecreteerd dat de publicatie van heliocentristische boeken toegelaten moest worden, bewerende dat daar geen theologische obstakels voor waren. Dit terwijl het heliocentrisme ten tijde van Bellarminus door Rome terecht als ketters veroordeeld werd. Was Pius VII volgens u een juridisch ongeldige paus?

   Citaat “Ward”: “Als een geestelijke een religieuze orde wil binnentreden, heeft de bisschop niet de macht om een brief van excardinatie te weigeren; ze worden echter pas verleend nadat het noviciaat is voltooid.
   Trouwens wie zou hier een excardinatie of een incardinatie kunnen toestaan? Niemand binnen de structuur van de K. Kerk kan een ambt vervullen als ketter of iemand die een ketter steunt of erkent.
   De logica zelf.”

   Acht u het plezant om schaamteloos rond het onderwerp te dansen in een poging om de incoherentie van uw meningen te maskeren? Gaat u nog toegeven dat louter sacramentele priesters en bisschoppen geen clerici in de eigenlijke zin van het woord zijn? Uw SV-bisschoppen kunnen zelfs niet incardineren of excardineren, want zij hebben geen diocesen.

   U ontwijkt het onderwerp van de Apostoliciteit, een apostolisch dogma waarvan de ontkenning heretisch is. Zonder een Episcopaat dat in wettig bezit is van bisschopszetels, hetgeen door goddelijke institutie in de Kerk van Christus bestaat, zou er geen apostoliciteit van successie zijn. Beweren dat er geen apostoliciteit van successie in de Kerk is, is een ketterij, want in tegenstrijd met het Geloof van Nicea dat Eén, Heilige, Katholieke en APOSTOLISCHE Kerk belijdt. Het sedevacantistisch systeem beweert dat er geen bisschoppen in wettig bezit van bisschopszetels meer zijn. Ergo, het sedevacantisme is heretisch; u verdedigt hardnekkig een ketters systeem.

   Ik zal u hiermee blijven confronteren zolang dit gesprek duurt.

   Citaat “Ward”: “Een ziel in stervensgevaar kan de nodige sacramenten ontvangen van een kettersgezinde priester, alleen door de priesterwijding die onuitwisbaar is. Juist zoals dat iedereen mag en moet dopen in geval van levensgevaar.”

   Het recht om in stervensgevaar het Boetesacrament te ontvangen van eender welke sacramenteel geldig gewijde priester vloeit niet voort uit de priesterwijding maar uit het goddelijk recht, en werd ook expliciet verankerd in het canoniek recht (om te dopen in stervensgevaar heeft men trouwens geen priesterwijding nodig). Dat recht in stervensgevaar bekleedt echter die sacramentele priester niet met een ambt; er is slechts sprake van een supplicatie van jurisdictie voor een specifieke daad.

   Daar ging echter mijn verwijzing naar “Ad Evitanda Scandala” niet over.

   Citaat “Ward”: “O trouwens als u op mij de naam van Eric Jacqmin wilt plakken, doe er dan deze van Jan patat of Piet met de pet en Kees met de hoed enz… ook maar bij. U zult nooit weten wie ik ben.”

   Ik stel voor dat u er één kiest, anders wordt uw lijst van adellijke titels te lang.

   Onder de schermnaam “Ward” schrijven Peter en zijn enigmatische schaduwschrijver; wie die laatste concreet is interesseert mij eigenlijk niet. Die schaduwschrijver heeft in het verleden nog onder de schermnaam van Peter geschreven (toen de schermnaam nog “Peter” was in plaats van “Ward”), en bepaalde zaken leken rechtstreeks van Eric Jacqmin te komen; vandaar mijn vermoeden.

   1. Het is allemaal veel eenvoudiger (juristen en theologen maken zonodig alles duister, ondoorzichtig, ingrijpbaar etcetera; ze kunnen ook recht praten wat krom is, en omgekeerd). De SSPX (en andere constructies) zijn gewoon ‘overlevingsvormen’ om het traditionele geloof te bewaren voor betere tijden. Dit alles met een beroep op overmacht of zaakswaarneming, kortom: uit de nood geboren en als zodanig gewoon natuurrecht. Ze zijn geen vervanging van Rome, maar voor Rome bewaren ze de Traditie totdat het Rome weer gezond genoeg is om normaal te functioneren (= de Traditie oversneden en ongerept doorgeven)

   2. Benjamin, “Zonder een Episcopaat dat in wettig bezit is van bisschopszetels, hetgeen door goddelijke institutie in de Kerk van Christus bestaat, zou er geen apostoliciteit van successie zijn. “
    Hoe dikwijls moet er nog bewezen worden dat uw VatII conciliaire pseudokerk (nepkerk) niet de Kerk is die Jezus Christus gesticht heeft?
    Overtuig uzelf maar dat die satanische samenzwering en die verklede gemijterde schurken pausen of bisschoppen zijn, maar zoals de lezers ook kunnen merken, ik hou mij aan de leer van de Katholieke Kerk van altijd, punt. Gebruik maar namen als sedevacantisten enz… zoveel als ge wilt.
    Ik antwoord niet meer op uw nutteloos gezwets. Geen parels voor de zwijnen. Punt.

    1. Ward,

     U schrijft : “Ik hou mij aan de leer van de Katholieke Kerk van altijd,” Wel, als U dat echt wil doen, dan moet U de conclusies van het Tweede Vaticaans Concilie wel degelijk aannemen. De katholieke Kerk heeft namelijk altijd geleerd dat de leerstellige teksten van oecumenische concilies onfeilbaar zijn, en er is geen enkele reden om daar aan te twijfelen. Het is goed fout aan te nemen dat de leer van alle concilies juist is, behalve de leer van het laatste concilie …

     Hoe veel U ook zit te donderen over “satanische samenzweringen en verklede gemijterde schurken”, U zit gewoon verkeerd. Niet het laatste concilie zit verkeerd, maar jijzelf.

    2. ☩JMJ☩

     Peter,

     Dat u een leegzetelaar bent wist ik al; u danst rondom het onderwerp.

     Een kerk zonder apostoliciteit van successie is niet de Kerk van Christus, maar een sekte. U verdedigt hardnekkig schisma én ketterij, en daardoor bent u een vijand van het Katholiek Geloof. Gedenk dat eenieder rekenschap zal moeten afleggen voor de zielen die hij door woord en daad in het verderf gestort heeft.

     Nog even dit: De FSSPX-leiders zijn autocefaal maar verwerpen openlijk uw leegzetelarij; moet ik er van uitgaan dat u als leegzetelaar dan expliciet die FSSPX-leiders als ketters categoriseert omdat zij uw denkbeelden afwijzen? Indien dat het geval is, dan zult u mogelijk uw bondgenoten op dit forum, Mr. van Rooyen en Yukio, tegen u krijgen. Sedevacantisten hebben de gewoonte om hun fictieve kerk steeds kleiner en kleiner te maken door hun bondgenoten als “geëxcommuniceerd” te categoriseren tot dat er bijna niets meer van overschiet.

 12. “……..Maar geloof en geschiedenis zijn geen wetenschappen……….”. Dat is te kort door de bocht, beste Yukio ! Dit in tegenstelling tot het hier bovenstaande van 07.17u. ! U heeft het begrepen waar de huidige binnenkerkelijke strijd om gaat.
  Echter, uw eerste punt, is ten dele waar, want zowel theologie als de geschiedenis worden misbruikt door ketters en revolutionairen. Of zij maken nieuwe fabeltjes in theologische zin, of zij verdraaien de historische feiten, laten die weg of kiezen eruit wat de machthebber uitkomt. Bepaalt door de machthebber, rechtvaardigt geschiedenis het heden en bepaalt de toekomst. Beide fenomenen zijn typisch voor de joods- communistische, de protestante, of de modernistische, godloze aanpak. Maar uit dat misbruik mag U niet concluderen dat beide denkrichtingen, niet wetenschappelijk kunnen zijn. Ook mag U niet vallen in de modernistische val van de “filosoof” Kant, die uitkraamde dat de mens niet in staat is de realiteit de kennen. Het Westerse hoger onderwijs, met het aangeleerde “enerzijds, anderzijds” paradigma, schiet zichzelf in eigen voet, ten koste van onze Christelijke cultuur, beschaving en wetenschap.
  Afgezien van de door God aangereikte natuurlijke Orde (de Decaloog) en de Openbaring met de Apostelen en St. Paulus en de grote Kerkvaders die hen aanvulden, is de theologie, sindsdien, nog één keer, in absolute zin, geformuleerd geweest door St. Thomas. Geïnspireerd door de hemel, was hij wellicht de grootste, analytische geest, ooit voortgebracht door de mensheid. Hij formuleerde geen fabeltjes, maar hij ontleedde de hoedanigheid en de zintuigelijke werking van het menselijk denken, over de natuur en de bovennatuur.
  Onder moderne “filosofen” is hij niet populair, want, “zo saai”. Ja, dat klopt, want hij voegt geen fabeltje toe, aan de “mer à boire” van fabeltjes, meestal talmud joods geïnspireerd, en gericht tegen de blijde boodschap van eeuwige Verlossing voor het daartoe geroepen deel van de mensheid, de Christenheid, het nieuwe uitverkoren volk. Daar ligt de crux van twee millenia strijd, tussen Gods Kerk, en Satan.

  1. Wetenschap is empirisch onderzoek met het doel wetten te formuleren op basis waarvan voorspellingen gedaan kunnen worden (die geverifieerd kunnen worden). Theologie en geschiedenis zijn (dus) geen wetenschappen. Zullen het ook nooit worden. Professoren in de geschiedenis aan de Nederlandse Universiteiten zijn allemaal gehersenspoeld en politiek correct.
   Heb je niets aan.

   De ultieme werkelijkheid kunnen wij helaas niet kennen (die lost zich op in metafysica). Dit geldt zowel op subatomair niveau, als op het niveau van het universum. Overal worden wij met oneindigheid en (fundamenteel) onoplosbare raadsels geconfronteerd. Dit leert ons de moderne natuurkunde. Kant kwam via een filosofische redenering tot enigszins dezelfde conclusie. Maar het belangrijkste resultaat van zijn denken is dat hij – als laatste in de Westerse Traditie – ruimte overliet voor God. Helaas was Kant geen katholiek (en bovendien deïst).

   Het fundamentele lot van de mens op aarde is in een enerzijds/anderzijds realiteit te leven. Zijn handelen bevat bovendien ook altijd ware en onware elementen. Het katholicisme is het enige soort denken dat dit probleem oplost, dat wil zeggen: oplossingen aan de hand doet op het operationele niveau die de mens in staat stelt gezond en geordend te leven.
   Thomas van Aquino is geweldig, maar hij moet op wetenschappelijk terrein wel aangevuld worden met modern natuurwetenschappelijk onderzoek. Zijn ‘fantasmata’ kunnen in het kader van het mindbody probleem met het huidige neurowetenschappelijk onderzoek veel preciezer benaderd worden. Het zelfde geldt voor Kant v.w.b. zijn in de mind ‘ingeschapen’ Ruimte en Tijd categorieën.
   In het algemeen zijn de huidige theologen te eenzijdig en ouderwets georiënteerd. Veel bisschoppen zijn volstrekt ongetalenteerd in de filosofie. Want ook de verzamelingen bisschoppen en priesters is statistisch ‘normaal’ verdeeld.

   Er moet veel meer aandacht komen voor een neurotheologie (bijvoorbeeld). En kennismanagement, statistische redeneringen e.d.. En echte wetenschap in het algemeen. Etcetera Etcetera Etcetera. De redactie van dit forum zou hier wat aan kunnen doen.

  2. nabrander,
   lees de laatste regel, ………twee millenia strijd, tussen Gods Kerk, en Satan’s synagoge (Ap.2:9,3:9).

   1. Helaas, beste Yukio, gaat U voorbij aan het gegeven, dat wij niets hebben aan al die bombastisch geformuleerde, “wetenschappelijke” richtingen en methodes, als de Natuurlijke Orde (de Decaloog) plus de Openbaring in het Nieuwe Testament (NT), van kaft tot kaft, dus de WAARHEID, buiten beschouwing blijft. U als katholiek, bent het niet, maar U praat als een kennelijk dolerende, ziende blind, want zonder Waarheid is er geen richting gevend kompas, noch een kapstok, noch een aangeef punt, noch een rots, waar Christus over spreekt bij Zijn aanstelling van St. Petrus, als eerste Paus. Nergens noemt U het NT of verwijst U naar de Decaloog, beiden de fundamentele bases van onze Christelijke beschaving, mensbeeld en wereldbeeld. God’s Zoon schonk ons de Openbaring, en de Decaloog werd door Jaweh aan Mozes gegeven op de berg Sinaï, (+/- 4000 jr. vóór Chr.). Maar al die cruciale gebeurtenissen uit het Gods verbond tellen kennelijk niet meer mee, zij blijven buiten schot. Bent U dan de gevangene van de godloze sub-cultuur van het Hoger Onderwijs ? U noemt de deïst Kant, maar bij hem blijft God ook buiten spel, slechts telt, “nur der reinen Vernunft”. Zijn smoes dat de mens de realiteit niet kan kennen, is de camouflage van zijn eigen gebrek, zijn schaamlap van de Scheppende Gods ontkenning.
    De mens is niet capabel tot het zelfstandig vinden, of het uit zichzelf formuleren van de Waarheid. Dus creëert hij ook geen gerechtigheid. De Verlichting filosofen hadden wel de pretentie de Waarheid, door de Rede te vervangen. Maar dat is niemand gelukt. Het werd ook niks, door het manco van de spil der Waarheid, waar alles om draait en waarvan de gerechtigheid de belangrijkste vrucht is. Zonder Waarheid geen gerechtigheid. Daarom liep het Verlichting experiment uit op de fiasco’s van de Franse Revolutie, “de moeder aller revoluties” (Lenin) en alle oorlogen, onrecht, opstanden en chaos, sinds 1789, tot in onze tijd. Noem anders één filosoof, beste Yukio, die dat wel heeft gekund ? Beweren dat, desondanks, beklijvens waardige filosofie, de Decaloog en de Openbaring kan vervangen, is het gevolg van menselijke hoogmoed, de meest voorkomende ondeugd. Onze Europese beschaving is niet gefundeerd op besliskunde, of op de filosofie van Kant, Hegel, Heidegger, Marx of Lenin, Luther, of tenslotte, wat verder weg Comenius, of …..(naam ontschoten) …….. . De grote Erasmus is altijd katholiek gebleven en monnik. De vraag van Pilatus aan de geboeide Christus, “wat is Waarheid ?”, is kennelijk voor de moderne heidenen, niet meer actueel. Zij komen er niet uit, en ze willen de vraag ook niet meer stellen.
    Eeuwenlang, stond de theologie, de scholastiek, te boek als de Moeder der Wetenschap, tot aan de moderniteit van drie eeuwen Verlichting, die eeuwenlange rampspoed bracht !
    Wellicht groeit het besef, dat, tenzij men de chaos en de permanente staat van oorlog wil bestendigen, door de Waarheid te blijven verduisteren, op die oorspronkelijke stelregel niet afgedongen kan worden en dat die leugen dus ook niet te handhaven blijft.

  3. Inderdaad Mr. Jules,

   Uit de catechismus van de Katholieke Kerk.
   Welke zijn de zeven gaven van de Heilige Geest?
   De zeven gaven van de H. Geest zijn:
   1 – wijsheid
   2 – Het verstand (inzicht)
   3 – De raad
   4 – De sterkte
   5 – De wetenschap (kennis)
   6 – De vroomheid.
   7 – De vreze Gods (ontzag voor God)

   Waartoe dienen de gaven van de Heilige Geest?
   De gaven van de Heilige Geest maken ons bekwaam om vlug en gewillig de ingevingen van de Heilige Geest te volgen, en zijn aldus een onschatbaar middel om tot de christelijke vol maaktheid te komen.

   Wel, luist vandaag (10de zondag na Pinksteren) ging het hierover – Les uit de brief van de Heilie Apostel Paulus aan de Corinthiërs. 1 cor. 12, 2-11.

   1Co 12:2 gij weet het, toen gij heidenen waart, was het blindelings, dat gij naar de stomme afgoden werdt heengedreven.
   1Co 12:3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die spreekt door Gods Geest, zegt: “Vervloekt zij Jesus;” en dat niemand zeggen kan: “Heer Jesus,” dan door den heiligen Geest.
   1Co 12:4 Welnu, er is verscheidenheid van genadegaven, maar er is slechts één Geest;
   1Co 12:5 en verscheidenheid van bedieningen, maar slechts één Heer;
   1Co 12:6 en verscheidenheid van werkingen, maar slechts één God, die alles in allen werkt.
   1Co 12:7 En aan een ieder wordt de Geestesuiting geschonken, om er nut mee te stichten.
   1Co 12:8 Den één wordt het woord der wijsheid gegeven door den Geest, den ander het woord der kennis door denzelfden Geest,
   1Co 12:9 een ander het geloof door denzelfden Geest, een ander de gaven der genezing door den énen Geest.
   1Co 12:10 Aan anderen weer het werken van wonderen, of de profetie, of de onderscheiding der geesten, of de veelheid van talen, of de vertolking der talen;
   1Co 12:11 maar dit alles werkt één en dezelfde Geest, die ieder toedeelt, zoals het Hem goeddunkt.

   Als we dit goed geluisterd hebben tijdens de Traditionele H. Mis (van de andere pseudomissen spreek ik niet) dan handelt

   H. Evangelie van vandaag: Luc 18, 9-14 De parabel van de Farizeër en de tollenaar.
   Luk 18:9 Nog sprak Hij deze gelijkenis tegen hen, die van eigen gerechtigheid overtuigd zijn, en anderen verachten.
   Luk 18:10 Twee mensen gingen op naar de tempel, om er te bidden: de één was een farizeër, de ander een tollenaar.
   Luk 18:11 De farizeër stond recht overeind, en bad bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet ben als de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar ginds.
   Luk 18:12 Ik vast tweemaal per week, en geef tienden van al wat ik bezit.
   Luk 18:13 Maar de tollenaar bleef op een afstand, en durfde zelfs zijn ogen niet ten hemel heffen; hij sloeg zich op de borst, en sprak: O God, wees mij, zondaar, genadig.
   Luk 18:14 Ik zeg u: Deze ging gerechtvaardigd naar huis, in plaats van den andere. Want wie zich verheft zal vernederd, en wie zich vernedert, zal verheven worden.

   Wie volgens u heeft er geluisterd naar de ingevingen van God de Heilige Geest?

   De zeven gaven van de H. Geest maakte van de tollenaar een berouwvolle zondaar, en bad tot God:
   ‘O God, wees mij, zondaar, genadig’
   Hij gebruikte de wijsheid die hem werd ingegeven. Eveneens zijn verstand vertelde hem dat hij een zondaar was en had ontzag voor God (godsvreze). De Heilige Geest gaf hem de raad en de sterkte om Gods barmhartigheid over hem af te smeken. Hij kreeg de kennis over zijn zonden (wetenschap) en stelde zich nederrig in vroomheid tegenover zijn Majesteit en Schepper.

   Er zijn drie geesten waar iedereen voortdurend mee omgaat: 1 – Gods H. Geest. 2 – De menselijke eigen geest. 3 – De boze geest.
   Het is dan van cruciaal belang om te weten met welke geest men op het ogenblik bezig is.
   De wetenschap (kennis) moet in die mate zijn dat het verstand deze gebruikt om God te loven en te kennen. De hoogmoedige moderne wetenschap is hier duidelijk niet mee bezig.

   Mat_10:16 Ziet, Ik zend u als schapen midden onder de wolven. Weest dus voorzichtig als de slangen, en eenvoudig als de duiven.
   Neen ik ben Eric Jacmin niet!

   1. Een aanvulling nog.
    Iedere maal dat u een werk verricht, hetzij geestelijk of manueel (waar ook het verstand in aanmerking komt) bidt tot God de Heilige Geest om de gave van onderscheid van de geesten.

 13. Theologie is misschien geen exacte wetenschap, maar moet toch rationeel te werk gaan, net zoals men in de exacte wetenschap doet. En theologie moet ook gebruik maken van degelijke filosofie, en mag niet naast de realiteit kijken, ook niet naast betrouwbare gegevens uit de exacte wetenschap en de studie van geschiedenis en taalkunde.

  1. Theologie (en geschiedenis en ‘gender studies’ etcetera etcetera) zijn geen wetenschappen, laat staan exacte wetenschappen. Rationeel moet je zeker zijn in het leven (maar tezelfdertijd nooit los van emotie). Echte wetenschap is iets anders. Die wordt gekenmerkt door een methodologie waaraan strikt de hand gehouden moet worden. Dat is voor de meerderheid van de mensen niet weggelegd. En filosofie is pas een wetenschap wanneer men deze beoefent op basis van de natuurwetenschappen, een neurowetenschappelijk georiënteerde epistemologie, en een besliskundige analyse van ‘opinies’. Doe je dat niet, dan krijg je – bijvoorbeeld – van die ethici die alles aan elkaar praten en die abortus, homohuwelijk en vrije seks legitimeren. [Probeer maar een als katholiek ethicus in een Raad voor Ethiek te komen zoals elk ziekenhuis die kent]. De kern is steeds dezelfde: onbelemmerd geleuter door door gebrek aan controleerbare en strenge methodologieën (binnen de tunnelvisie van een politiek correct groepje – onvoldoende opgeleide – mensen).

   1. Filosofie hoeft geen “echte wetenschap” zoals door YUKIO (18 augustus 2019, 12:07) vermeld te zijn, om waardevol en belangrijk te zijn, op zich en vooral in combinatie met andere zaken. Studie van de Bijbel en theologie heeft nood aan degelijke filosofische inzichten, zoals reeds bleek in de tijd van Thomas van Aquino. Niet voor niets moet elke priester in opleiding filosofie én theologie als vakken volgen.

    Een atheïst zoals E. Vermeersch weigerde eigenlijk degelijke filosofie te combineren met gegevens uit de openbaring (Bijbel, …). Hij bleef dan ook dikwijls plakken aan foute interpretaties van sommige Bijbelpassages, en dacht dan te kunnen bewijzen dat de christelijke God niet bestond en diergelijke. Vermeersch heeft ook navolgers die even oppervlakkig en fout bezig zijn.

    1. @ Stinus
     Herinnert u zich a.u.b wat op de toegangspoort van de Academie van Plato stond: ‘Zonder wiskunde komt men er niet in.’ Dat zegt genoeg. Dat was bedoeld om leuteraars buiten de Academie te houden. [Aristoteles wat trouwens ook wetenschapper.]

     1. YUKIO,
      Wat Plato boven zijn poort schreef is niet zo belangrijk. Feit is dat er goede boeken over filosofie bestaan met daarin geen jota wiskunde. De filosofie die Thomas van Aquino gebruikte (ontleend aan filosofen uit de oudheid) in combinatie met de christelijke theologie, gebruikt nul (0,00…) wiskunde. Het is natuurlijk niet verboden dat filosofen wiskunde gebruiken.

     2. @ Stinus
      Wat Plato boven de entree tot zijn academie schrijft is heel belangrijk. Want hij is zo’n beetje met Aristoteles de grootste filosoof. Thomas van Aquino is feitelijke geen filosoof omdat de uitkomst van zijn denken bij voorbaat vaststaat. Dat is de conclusie van de analyse van Russell, een van de grotere filosofen (en wiskundige). Waar het in filosofie in eerste instantie om gaat is het zogenaamde ‘demarcatie probleem,’ i.e.: het probleem te scheiden tussen sense en nonsense. Zo’n scheiding kan natuurlijk alleen plaats vinden aan de hand van de strengste criteria dus de criteria van de wetenschap. Vandaar dat logica klassiek onderdeel is (geweest?) van de filosofie. [Nu is dat niet meer voldoende.]
      Vandaag de dag is de filosofie vergeven van ‘emotie’ en ‘gevoel.’ Onder meer onder de noemer van de ‘fenomenologie’. De seminaria onderwijzen dit niet toevallig want JPII was fenomenoloog. Heeft u weleens geprobeerd ‘The Acting Person’ van JPII gelezen. Moet u eens proberen voor de grap. Dan wordt u vanzelf een heleboel duidelijk in alles wat ik over dit onderwerp schrijf. En vraagt u zich vervolgens af hoe het komt dat zo goed als alle ethici (doorgaans filosofen) abortus, euthanasie en vrije seks normaal vinden. Allemaal nonsense natuurlijk. En dat komt onder andere omdat men de goede raad van Plato niet meer ter harte neemt.

 14. Ik weet het, beste Ward, met schietgebedjes doorheen de dag ben je onder verschillende omstandigheden bezig de H. Geest te verzoeken om raad en ingeving. Zonder, kan niet, dat weet ik uit ervaring. Hij houdt de hand vast, van zovelen die het weten en zich dat bewust zijn. Alles komt van boven. Grote schilders als Michel Angelo en zijn andere beroemde kompaan Rafaël, de grootste componisten als Rossini, Mozart, Hayden, Gluck, en anderen, wisten het ook. Zij namen de rozenkrans ter hand als er gebrek was aan inspiratie, en het kwam. Je ziet het Salvini ook doen. Daartegenover was de duivel de raadsman van de voormalige joodse socialistische minister van Cultuur, Jacques Lang, van de socialistische president Mitterand. Deze homosexuele vrijmetselaar bad regelmatig tot de duivel voor inspiratie en creatieve ideeën. En dat werkte ook. Onlangs werd bekend dat hij een garderobe bezit met een waarde van 200.000 E.

  1. Als ik me goed herinner, zelfs Verdi nam de rozenkrans ter hand, hoewel hij niet zoveel op had met de clerici van zijn tijd. (Met persoonlijke ervaringen zal ik hier de lezers niet lastig vallen.) De geleerde praat van Yukio, gaat hier volledig aan voorbij. Modernisme pur sang, enkel de Rede en God in een hokje apart gezet. Op zondag mag Hij eruit !!
   Hoe krijg je het voor elkaar, die nonsens, volstrekt los gezogen van de realiteit..

   1. Zelf bid ik ook de rozenkrant. Schietgebedjes doe ik dagelijks. Aan heiligenverering doe ik ook. En ga ik met plezier op bedevaart (als ik er toe in staat ben en in de gelegenheid ben). Dit ter info om verdere onjuiste conclusies te voorkomen. Waaraan ik niet mee doe is het verwarren van sense en nonsense.

 15. ☩JMJ☩

  Haha.

  Men bewierookt hier de FSSPXers als verzetshelden tegen het modernisme; verschijnt hier opeens een kantiaanse FSSPXer.

  1. Voor de goede orde: ik ben noch Kantiaan, noch FSSPXer. Ik onderzoek alleen alles en behoud het goede.

   1. We begrijpen het, beste Yukio, maar niet die gespletenheid in denken, voor zondag en voor door de week in “academische kring”.
    Velen doen zo, en in Frankrijk hebben ze een daarvoor een term bedacht. De traditionele katholieken heten daar “les intégristes”, dus de integristen, en dat is niet positief bedoeld, maar neergezet als achterlijk, zoals de “donkere Middeleeuwen”, of de vrijmetselaar termen van “bijgeloof”, “achterlijkheid” en “duisternis”.
    Voor ons is het een fier gedragen geuzentitel, dat onderscheidt van het ambiante heidendom, geïnfiltreerd in de Kerk.

    1. Het is heel eenvoudig, beste Jules van Rooyen, u weet veel van bepaalde domeinen van de geschiedenis maar u schiet zwaar te kort in methodologische, wetenschappelijke , en wetenschappelijk-filosofische kennis. Net als Benjamin, trouwens. Daardoor ontgaan jullie de belangrijkste argumenten om de Kerk het het geloof te verdedigen (die o.a uit de natuurkunde en de wiskunde komen). Over het algemeen vermaak ik me wel met jullie stukjes (i.t.t. Stinus’ bijdragen die doorgaans nergens over gaan). Maar 3/4 van jullie schrijverij neem ik niet serieus.

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Maar 3/4 van jullie schrijverij neem ik niet serieus.”

      Iemand die hier met een strak gelaat komt doen alsof het Katholicisme en Kant te conciliëren zijn staat niet in een positie om onderricht te geven over wat serieus genomen moet worden en wat niet. Doordat u zo vol bent van uzelf ziet u niet hoe belachelijk u zich hiermee maakt.

     2. Toevoeging:
      “Maar 3/4 van jullie schrijverij neem ik niet serieus ……. want te sektarisch.”

    2. @ Benjamin

     De enige die zich belachelijk maakt hier op dit forum bent u, Benjamin, met uw platte aarde, uw negatie van de principes van de evolutie, uw gezwollen taalgebruik (het wordt de laatste tijd ietsjes beter) en uw uiterst onaangename Principe Reiterei (die bovendien tot foute conclusies leidt).
     Ik zelf vertel alleen dingen die overal op wetenschappelijk fora met gezag verteld worden. Van Kant heb ik zelf gezegd dat hij deist en helaas geen katholiek is. [Leest u dat zelf even na!] Dat zegt genoeg. Maar hij heeft wel belangrijke zaken aan de orde gesteld, evenals Hegel (die helaas doordraaft in ‘Hegelarij’). Dat u door uw bekrompenheid, wetenschappelijk onwetendheid en intolerantie weigert te erkennen, maakt tot in mijn ogen tot een humorloze, reactionair katholiek, mensen die ik normaal gesproken mijd.

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Ik zelf vertel alleen dingen die overal op wetenschappelijk fora met gezag verteld worden.”

      Laat me niet lachen. Dingen die uit de universiteiten komen die de samenleving tot in haar kern ontwrichten met hun irrationele sofismen.

      Citaat Yukio: “Van Kant heb ik zelf gezegd dat hij deist en helaas geen katholiek is. [Leest u dat zelf even na!]”

      Ik heb niet gezegd dat u Kant een Katholiek genoemd heeft; ik heb gezegd dat u doet alsof zijn sofismen te conciliëren zijn met het Katholicisme. Kant, één van de hoofdmannen van de moderniteit, pleegde aanslag op de grondslagen van het rationeel denken, en zo ondermijnde hij de Religie, want tussen het bovennatuurlijk Geloof en de natuurlijke rede is er perfecte harmonie.

      Sint Thomas van Aquino affirmeerde dat er axiomen zijn die zelf-evident zijn vanuit de natuur, en dat men met die vaste grondslagen doormiddel van deductie tot de absolute zekerheid van het bestaan van God komt. De moderniteit is een oorlogsinitiatief tegen deze begrippen en is dus revolutionair, subversief. Het is verspilling van tijd, en godslasterlijk, om te proberen Christus met Belial te conciliëren.

      Citaat Yukio: “Dat u door uw bekrompenheid, wetenschappelijk onwetendheid en intolerantie weigert te erkennen, maakt tot in mijn ogen tot een humorloze, reactionair katholiek, mensen die ik normaal gesproken mijd.”

      Het Katholicisme is intolerant; anders zou het de authentieke Religie niet kunnen zijn. Verder is het veelzeggend betreffende uw ingesteldheid dat u de contra-revolutionaire aard van het Katholicisme (“reactionair katholiek”) als pejoratief aanziet. Ten slotte, het is bemoedigend te weten dat ik niet geprezen wordt door een gediplomeerde revolutionaire agent van de moderniteit zoals u; het tegendeel zou zorgwekkend zijn.

      Op mij maakt u geen indruk met uw hautain, verwijfd gammagedrag.

      Het artikel van deze pagina zelf gaat over het Pausdom; wie “Paus” zegt, zegt “theologie”, en u heeft in het verleden zelf gezegd dat u weinig kennis heeft van de theologie. Zoals blijkt op deze pagina wilt u haar zelfs niet als wetenschappelijk erkennen (zonder, uiteraard, nog maar een minimum aan kennis te bezitten van de rigide methodiek waar theologen zich aan moeten houden). Toch mengt u zich hier in de gesprekken; uw subversieve agenda is dan ook duidelijk.

      Trap het toch af, ongelovige Hollander.

     2. @ Benjamin
      U hebt geen werkelijke bagage, alleen kennis van stukgoed. Daardoor kunt u niet echt deelnemen op ietwat hogere integratieniveaus (van kennis). Veel succes met uw sektarisch gepruttel!

     3. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Daardoor kunt u niet echt deelnemen op ietwat hogere integratieniveaus (van kennis).”

      De “integratieniveaus” van uw esoterische ‘gnosis’ zijn initiatieniveaus, en daar wil ik ongetwijfeld niks mee te maken hebben; uw subjectivistische ‘filosofen’ zijn kabbalistische tovenaars die denken dat realiteit gecreëerd wordt door hard genoeg te denken. De esoterie ontkent het praeternatuurlijke en het bovennatuurlijke, bewerende dat alles, inclusief godheid, latent bestaat in de tastbare natuur (pantheïsme); vandaar dat het sciëntistisch priesterschap de esoterie “natuurwetenschap” noemt (“magie” is volgens hen geen demonische activiteit, maar een gebruik van verborgen niveaus in de natuur). De geïnitieerden exploiteren de onwetendheid van de massa hieromtrent, en u bent hun instrument. Dat heeft allemaal niks te maken met het Christendom.

      Uw gebruik van het woord “sektarisme” vloeit voort uit de nefaste “largesse d’esprit” van diegenen die het Christendom wilden en willen syncretiseren met alle pseudoreligieuze tradities onder de zon, bewerende dat de gemeenschappelijke esoterie van die valse religiën eveneens in het Christendom verscholen zou liggen. Ik ben zeer scherp op de hoogte van het gevaar dat mensen zoals u betekenen voor de godsdienstigheid onder Katholieken.

 16. Wel, hier krijgen we een mooi plaatje van een “professor” kerkrecht of dogmatiek (Onderdeel van de theologie dat de geloofswaarheden bestudeert) aan een “katholieke” universiteit. Welke onnozelaars worden er daar gekweekt? Deze onnozelaars moeten dan ook de Vat II conciliaire pseudo kerk bemannen. Dit is wel ‘het’ meesterwerk in ketterij, godslastering en apostasie van de “professor kerkrecht” Rik Torfs.
  De gemijterde schurken pseudo cardinaal Jozef de Kesel en consorten peudo bisschoppen vinden dit blijkbaar ‘normaal’. Indien ze hun geloof nog zouden hebben dan zouden ze deze “professor” prompt aan de deur zetten, daar de Katholieke Univ van Leuven nog steeds onder de bevoegdheid van het Aartsbisdom Mechelen-Brusssel staat. Maar niets daarvan. En dan zijn er nog die op dit forum durven te beweren dat die gemijterde schurken nog steeds een ambt hebben in de K. Kerk. Dat ze door enorme ketterijen te uiten bisschoppen zijn. Van apostolische successie gesproken. Wel wel!

  Kardinaal Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel sinds 2015 en bisschop van de Belgische strijdkrachten sinds 2016, gaf onlangs een interview aan de krant New Europe, gespecialiseerd in de activiteiten van de Europese Unie. Na zijn antwoorden hoeven de stenen alleen maar te schreeuwen (Lucas 19:40)…

  1. Hij (Rik T.) en vele anderen, beste Ward, zijn de opvolgers van de gemijterde schurken indertijd, Hans Küng (SJ), Karl Rahner (SJ), Edward Schillebeeckx (Dominicaan) en enkele anderen waaronder Joseph Ratzinger, Henri de Lubac en Yves Congar, vòòr, tijdens en na het vervloekte V2 concilie (1965). Met het beruchte, ketterse tijdschrift “Concilium”, zetten zij vele dogma’s aan de kant, zoals de Onbevlekte Ontvangenis, de maagdelijke geboorte van Christus, de Opstanding van Christus, het wonder van de Transubstantiatie, Maria ten Hemelopneming. Zij wilden een radicale liturgie hervorming voor de inculturatie van het nieuwe geloof, en de prioriteit van de pastorale aanpak. Niet de geopenbaarde Waarheid stond centraal, maar hun eigen dolerende ideeënwereld. Schillebeeckx verduidelijkte ook dat de concilie teksten expres dubbelzinnig waren geformuleerd om later hun eigen ketterse V2 interpretatie beter uit te kunnen dragen. Daaruit is “de geest” van het concilie ontstaan. Er kwam nog tegengas met het blad “Communio”, van enkele spijtoptanten, zoals o.a. Ratzinger, de Lubac en Balthasar. Maar het mocht niet meer baten. De geest was uit de fles, en vandaag, bijna 60 jr. later, zitten we met de brokken van een failliet Rome, tegenover een minderheid, maar wereldwijd toch grote massa trouwe en traditionele katholieken, onder leiding van een relatief grote groep traditionele geestelijken, inclusief bisschoppen. Zij worden niet in de steek gelaten door de Heilige Maagd, maar zullen de overhand krijgen zoals voorzien is met de Maria verschijningen in La Salette, een geloof crisis van ongeveer 60 jr.. U zult nu ook begrijpen, beste Ward, waarom het anti-Maria ‘isme’ in die na conciliaire tijd, zo uitgedragen werd door de revolutionairen en waarom de monstransen in de kluizen bleven opgeborgen. Bidden was een bedreiging voor het welslagen van de duivelse modernisten coup.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat “Ward”: “En dan zijn er nog die op dit forum durven te beweren dat die gemijterde schurken nog steeds een ambt hebben in de K. Kerk. Dat ze door enorme ketterijen te uiten bisschoppen zijn. Van apostolische successie gesproken. Wel wel!”

   Peter,

   U bent hier over De Kesel en Rik Torfs (dat Rik Torfs een duivel is weten we al lang) bezig, maar u blijft het eigenlijke onderwerp ontwijken: De onveranderlijke vereiste vanuit de goddelijke inrichting van de Kerk dat er bisschoppen met diocesen bestaan onder het gezag van het Romeins Pausdom.

   En niemand heeft hier gezegd dat het DOOR ketterij zou zijn dat iemand bisschop is, alsof er een causaliteit zou bestaan waarbij ketterij de oorzaak zou zijn van het wettig bezit van een bisschopszetel. U bent hier incoherent gebrabbel aan het schrijven. Het is kinderachtig om stampvoetend lawaai te maken omdat men een debat verloren heeft, zoals u doet.

   Gaan we nu eindelijk dit gesprek afsluiten, of hoe zit het?

   1. Ja, Benjamin, moet Peter het debat afsluiten? Antwoordt hij niet? Oh!
    Misschien is Peter kapot van de zovele excommunicatie die reeds door de VatII pseudokerk zijn uitgesproken, hé. Als ge het nu eens zou proberen zoals uw mama het u waarschijnlijk heeft geleerd met beleefd te zijn, misschien zal hij dan antwoorden. Wie weet? Allee doe uw best!

 17. Beste Redactie.

  Graag had ik op uw “Regels voor reacties” willen wijzen dat er wel moet ingegrepen worden als er scheldwoorden, trollen en dergelijke op dit forum verschijnen en dat u nooit ingrijpt.

  Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. “Trollen” is verboden.

  Een trol in een internetomgeving is een persoon die berichten plaatst om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken zoals,woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen.

  Benjamin ☩ schreef:
  20 augustus 2019 om 14:28
  Gericht aan Yokio schrijft Benjamin: “Op mij maakt u geen indruk met uw hautain, verwijfd gammagedrag.
  Trap het toch af, ongelovige Hollander.”

  Als o.a. de bovenstaande woorden iets of wat te maken hebben met het Katholiek geloof, ja dan weet ik het niet meer. Men geen geloof met deze afschuwelijke woorden bevorderen.
  Ik zou graag hebben dat ik hierop een bevredigend antwoord van u kan verwachten.
  Dank u.

  1. ☩JMJ☩

   U bent gewoon kwaad omdat u op deze pagina een theologisch debat verloren heeft. Trouwens, u noemt zelf heretisch gezinde bisschoppen “gemijterde schurken”.

   Niet alle straffe taal is immoreel; Christus Zelf maakte daar soms gebruik van, zoals de Evangeliën aantonen.

   PS: Het feit dat u “Yukio” als “Yokio” spelt is nog maar eens bewijs dat u Peter bent, want dat deed u ook toen u nog onder die naam schreef.

  2. @ Ward
   Ik steun uw verzoek van harte. Benjamin werkt zich met zijn laatste epistels steeds meer in de modder. Hij slaat ook steeds wilder om zich heen. Enigszins pathologisch vind ik het zo ondertussen wel worden met de goede man. Daarom ga ik niet meer op hem reageren, in zijn belang!

 18. YUKIO,
  U loopt blijkbaar hoog op met de filosoof (en wiskundige) Bertrand Russell, en neemt blijkbaar diens eerder negatieve opinie over betreffende Thomas van Aquino. Als ik u was zou ik helemaal niet zo hoog oplopen met die Russell. Een tijdje geleden kreeg ik een gratis boekje van die man, in de boekenwinkel. Flink verouderd, met verkeerde of onvolledig ontwikkelde ideeën. En van God wil hij absoluut niet weten. Wel, een filosoof die niet tot God (of een hogere Macht) kan of wil komen door redeneren, die kun je maar beter vergeten. Thomas van Aquino is een beter adres.

  Met filosofie alleen zal je er niet (volledig) komen. Je hebt de goddelijke openbaring nodig.

  1. Stinus, met u converseer ik niet. U hebt geen besef van filosofie. Van veel andere dingen trouwens ook niet. Jules van Rooyen en Benjamin zijn natuurlijk wel sektarisch, maar op hun eigen manier zijn ze origineel en 1/4 van wat ze zeggen is de moeite waard.

 19. Pas op hierboven, beste mannen, de atheïst Bertrand Russell, een volgeling van Malthus en ongetwijfeld vrijmetselaar, was lid van de Fabian Society. Deze duistere, maar elitaire club, waarvan ex-prime minister Tony Blair ook lid was, propageert het wereld socialisme, niet goedschiks dan kwaadschiks. Daartoe wil de Fabian Society ook de wereld populatie drastisch verminderen tot onder de 1 miljard, door, desnoods, “het loslaten van de zwarte pest op iedere generatie”, woorden van Russell. De vreemde en vroeger onbekende ziektes, die vooral Afrika treffen, passen in deze malthusiaanse visie. De rampzalige abortus wetgevingen, wereldwijd, en soms afgedwongen op straffe van financiële sancties in arme landen, zijn één van de meest rampzalige gevolgen van deze mondialistische organisaties.

  1. Alle filosofen hebben commitments. Hetzelfde geldt voor alle wetenschappers. [En by the way: heel veel goede wetenschappers (waaronder Einstein) zijn joods!] Waar het om gaat is hun objectieve werk. Bertrand Russell heeft geprobeerd wiskunde tot logica terug te brengen. Dit stukje vakfilosofie is niet gelukt. Maar het is een heel originele invalshoek. Voor Kant en Hegel geldt iets dergelijks. Heidegger was van komaf katholiek. Hij steunde ook het Nazi-bewind. Zijn werk is voor de een lariekoek, en voor de ander het hoogste wat er is. Enzo kan ik uren doorgaan. Hoe komt het toch dat je van filosofen (en theologen) niets anders in handen krijgt dan tegenstrijdigheden en mislukte ideologieën? Antwoord: omdat er zonder wetenschappelijke basis het adagium ‘anything goes.’ Daarom ben ik voor een wetenschappelijke epistemologie, een wetenschappelijke ontologie en een wetenschappelijke ethiek. Wat ik hier poneer is niets bijzonders. Zo stelde Popper, de beroemde wetenschapsfilosofoof, dat social science, niets anders is dan ‘geschiedenis’ (en dat is ook geen wetenschap).
   Als je op dit forum een naam laat vallen (bijvoorbeeld Russell) dan zegt Stinus meteen dat je ‘wegloopt’ Russell. Volstrekt dwaas natuurlijk. Daarom even voor de helderheid. Ik ben geen aanhanger van welke filosoof dan ook. Ik onderzoek slechts alles en behoud het goede. Daarbij hanteer ik wetenschappelijke criteria. Dat Benjamin daarvan over zijn nek gaat, zegt veel over zijn gebrek aan objectief-wetenschappelijke competentie (die bij verberg onder een brij van inflatoir woordgebruik). Vandaar dat hij gelooft in een platte aarde, en de (empirisch bewezen) principes van de evolutie (is niet hetzelfde als de evolutieleer) ontkent. Ik zeg maar zo: ergens moet je een lijn trekken tussen dwaasheid en vrije meningsuiting.
   Mijn probleem met rabiate, achteruit strevende conservatieven is dat ze een contemporaine verdediging van het katholieke geloof frustreren. [Thomas is ONVOLDOENDE!]
   Mijn probleem met moderne katholieken is dat ze inconsistent zijn met de Traditie van de Kerk. In beide gevallen is het een kwestie van gebrek aan kennis (in het beste geval) of gebrek aan intellectuele integriteit (het laatst is bedenkelijker). Ik hoop dat u dit alles nu eindelijk
   eens een keer gaat begrijpen.

   1. Wetenschap begint met de erkenning van de Openbaring en de Natuurlijke Orde, de Decaloog. De erbuiten vallende rest is dwaasheid, beste Yukio. Daarom heeft de Scholastieke theologie, eeuwenlang gegolden als de moeder der wetenschap. En daar is niets in veranderd. Het behoedde de wereld voor de dwaasheden van nu, die enkel chaos, wanorde en revolutie over ons hebben uitgestort. U loopt achter, beste Yukio, in de 18de en in 19de eeuw werden uw ideeën nog geloofd, daarna, vanaf de FR revolutie in 1789, kwam het verval van “de Rede” langzaam op gang. En in deze eeuw geloofd niemand meer in het eeuwige heil van “de Rede” en “de wetenschap”. Benjamin heeft gelijk op dit vlak. Niemand geloofd nog de spinsels uit academische kringen, die zijn besmet geraakt door het vergoten bloed van twee eeuwen ; zij zijn door de mand gevallen. Ondanks dat de massa’s nog dolerend zijn, gaat niemand meer de straat op voor de ideeën fabriek van filosofen. Als er duizenden nog de straat op gaan, gaat het om de Maria verering, de talloze bedevaarten en met name die van Chartres, dit jaar 19.000 bedevaart gangers. Beste Yukio, U bent enkele generaties te laat geboren. Dit is de eeuw van het echte, hemels gerichte heil.

    1. Beste Jules,
     Ik streep u ook door als gesprekpartner. U staat volkomen buiten de realiteit van de leer van de katholieke Kerk inzake de wetenschap. Wetenschap probeert zoveel mogelijk bias uit te bannen. En kent een eigen methodologie om ALLES te onderzoeken. Juist omdat de wetenschap op zoek is naar waarheden, is ze NOOIT in strijd met de Openbaring. Grote (empirische) wetenschappers uit het verleden (bv Mendel) waren veelal katholiek. Bovendien gaat de wetenschap niet over normativiteit, en dat is het terrein van de religie. De hele wereld zoals we die kennen (geneeskunde, farmacologie, techniek, ruimtevaart, computer science materiaalkennis etcetera etcetera is gebaseerd op objectief, niet-vooringenomen onderzoek). En dankzij die niet-vooringenomen onderzoeken kunt u nu een computer gebruiken waarmee u uw volstrekt achterhaalde gedachten de wereld instuurt. Maar ‘no hard feelings,’ ik gun u uw geloof. U hebt in ieder geval in Benjamin een medestrijder, ook al – heb ik begrepen – verschillen jullie ook op diverse punten. Dat krijg je als je eigen waarheden aanhangt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht