Het in slaap gesuste Westen

De heersende media verklaren de rechtzinnige katholieken (christenen) voor fanatici.  Ze slagen erin de stellingen, volgend uit de natuurwetten, voor onbespreekbaar te verklaren.  De aangekaarte thema’s zijn dan ons afwijzen van abortus, euthanasie, vroegsexualisering en herstel van de familie als kern van de samenleving.

Nochtans dienen we hen één belangrijk meetpunt aan te duiden.  Rechtzinnige gelovigen, die de liefde voor God prioritair stellen, mogen niet enkel hun geloofs-genoten correct behandelen.  Het is ons, katholieken, ook niet toegelaten bvb. atheïsten of boeddhisten op te lichten, te bestelen, hun vrouwen sexueel lastig te vallen, hen te beledigen.   Kortom, we moeten ook hen behandelen, zoals we willen behandeld worden.  Dit is totaal anders bij de islam en de Loge.  Beiden voeren een meedogenloze oorlog tegen de rechtzinnig katholieken (en andere christenen).

De blogs van Michael Mannheimer en Guido Grandt zijn in Duitstalig Europa voorlopers inzake bewustwording van de gevaren in Europa.  Met een recent artikel (enkele dagen geleden) verwijst Mannheimer nogmaals uitgebreid op het gevaar van een burger-oorlog in Europa.  Reeds in 2008 waarschuwde de CIA daarvoor in een geheim rapport.  Nu heeft de ex-CIA baas Michael Hayden nogmaals op de ophanden zijnde revoltes, vanwege de Islamisten gewezen.  Gelijkaardige stemmen zijn te horen vanwege de Oostenrijkse chef “Kriminalpolizei” Alfred Ellinger en de leiding van de Hongaarse geheime dienst.

Der Krieg des Islam gegen das christliche Europa: Er hat längst begonnen

We bevinden ons als waarachtige gelovigen in een klein uithoekje, vanwaar we toekomstige ontwikkelingen kunnen sturen.  Zelfs de top van de Kerken, de paus helemaal vooraan, werken mee aan de grenzenloze inwijking van miljoenen.  De leiders van onze landen, samen met de religieuze leiders werken onbeperkt mee aan de “taqiyya”, de kromspraak van de islam om te verhullen dat onze volkeren het voorwerp van overweldiging worden.  Dit is het duidelijkst door het massale zwijgen over de duizenden katholieke (christelijke) martelaren.

De kernvraag,m.b.t. de imperatieve stelling, dat we eenieder menselijk moeten behandelen, luidt :

“Wat doen we met de frontale aanval(len) van de Nieuwe Wereld Orde en de Islam tegen ons bestaan?”   In patriotische en verzetskringen in Duitsland en Frankrijk wordt sedert langere tijd van gedachte gewisseld of  een al dan niet gewapend verzet tegen een landsbestuur en hun maatregelen wettig kan zijn?  Grondwet-deskundigen weten meer; maar toch blijkt als voornaamste premisse, dat de macht in een land steeds bij “het Volk” ligt.  “Het Volk” laat zich vertegenwoordigen door regeerders, onder voorwaarde, dat dezen de grondrechten van de burgers niet schenden.  Eén voorbeeld daarvan is het, zonder controle, één miljoen migranten in Duitsland binnenlaten (waarvan veel leden van IS en Al Quaida).

Het moet voor rechtzinnige gelovigen duidelijk zijn, dat ze het recht moeten hebben hun gezin(nen) en bezit te verdedigen.  Dit is duidelijk aan de orde, als men zag dat in Irak en Syrië de christenen bij het binnenvallen alles afgenomen werd, de mannen vaak vermoord en de vrouwen tot sex-slavinnen gemaakt.  Vermits bij ongeveer zestig procent van de Europese islamieten de volledige Koran waarde tot handelen heeft, moet men ervan uitgaan dat ze bij een evtl. burgeroorlog dit hier ook zullen doen.

Vele Europese kringen zijn door de onschatbare rijkdom van de samenleving in slaap gewiegd.  Wij, als oprecht gelovigen, prediken dat de Waarde(n) van het Goddelijke niet-materieel en eeuwig zijn.  Voor zij die geloven en handelen naar de getuigenis van Christus wacht een eeuwig leven.  Maar dit ontslaat ons niet van de plicht het (ook vooral religieuze) welzijn van ons en ons nageslacht met hand en tand te verdedigen.  Daarom moeten we niet ophouden te wijzen op de zware onderdrukking van katholieken en andere christenen in de wereld.   Een kernbegrip is, dat we zonder complexen mogen uitkomen voor etnisch homogene gebieden en families.  Vele goed gestruktureerde volkeren, met een sterke interne binding, kunnen meer voor de (wereld)vrede doen; dan multi-ethnische brandhaarden.

De hele evolutie, is mede in gang gezet door de “Frankfurter Schule”, langswaar men via infiltratie en zedelijke erosie het marxistisch ideaal heeft willen invoeren.  Dit is dan nog gewoon de opmaat voor een onversneden satanisme.  Het is zonneklaar dat naarmate het katholiek geloof in vele Europese staten verdween, daar in de plaats een mengeling van islamisme en paganisme is gekomen.  Dit heidense paganisme komt tot uiting op de talrijke festivals en gay-parades, waar de deelnemers in een roes gebracht worden.

In de eerste plaats moeten we een sterke gebeds-band opbouwen met God, de aartsengelen en de H. Maria.  We moeten daarbij, in samenspraak met vele andere verzetskringen, ook bereid zijn daadwerkelijk te verdedigen wat ons lief is.

De EU heeft als één van haar voornaamste projecten, de mensen zo goed als onbeschermd achtergelaten.  Overal duiken vormen van agressie op; dat nog gekoppeld is aan een justitie, die op een occulte manier het onderscheid tussen Goed en Kwaad heeft afgeschaft.  We zijn dus verplicht, tijdens onze religieuze bijeenkomsten, mee rekening te houden met een vorm van “eindstrijd” die we te voeren hebben.  De strijd tegen de” Aartsleugenaar” zullen we winnen, als we volharden; en onze broeders en zusters in het geloof steunen.

Jos Wouters, BOOM

Auteur:Jos Wouters

13 commentaren op “Het in slaap gesuste Westen

 1. Zeer goede oproep van je Jos: dat we in de eerste plaats een sterke gebedsband opbouwen met God, de aartsengelen en de H. Maria. We moeten daarbij, in samenspraak met vele andere verzetskringen, ook bereid zijn daadwerkelijk te verdedigen wat ons lief is.

  Maar, ik vraag me wel af waar je nog plaatsen binnen de RK Kerk vind waar je niet alleen zit te bidden om als Katholiek een sterke gebedsband op te bouwen met God, de aartsengelen en de Heilige Maria?

  Om maar een voorbeeld te geven: vandaag was het de Feestdag van de Heilige Juliana Van Cornillon, de Kerk heeft veel aan haar te danken, niet alleen omwille van haar heiligheid van leven, maar omdat zij door haar grote ijver heeft bijgedragen tot de invoering van één van de belangrijkste liturgische hoogfeesten van het jaar, “Corpus Domini”. Sacramentsdag – Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus.

  En dan zou je denken dat je zeker in België in vele kerken de uitstelling van het Heilige Sacrament zou kunnen aanbidden. Maar, niets van dat vond je in onze Vlaamse kerken, behalve in drukbezochte attracties zoals kerknet het zei. De toeristisch attracties zijn dan de Sint-Baafskathedraal en Sint-Niklaaskerk in Gent en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Ze noemen het huis van God, toeristische attracties op kerknet? O Wee.. Dus: tussen de toeristen kan je dan gaan aanbidden??? Ik ben zeker dat de meeste priesters zelf niet weten welke Feestdag het vandaag was. Want, volgens mij is er ook nergens over deze Heilige Juliana van Cornillon gesproken.

  In iedergeval was het vandaag dus een dag om al biddend te strijden tegen zoveel geloofsafval. Een dag om al biddend te strijden om de overwinning op de vijanden van de Kerk zowel binnen als buiten de Kerk, Een dag om al biddend te strijden voor de bekering van Rome en van de bisschoppen,
  Een dag om al biddend te strijden voor de heiliging van de priesters en priesterkandidaten,
  Een dag om al biddend te strijden voor het opwekken van talrijke roepingen en het tegen gaan van vele verloren roepingen.

  Ik heb vandaag mijn kapel gelukkig gevonden waar ik al aanbiddend voor het Heilig Sacrament kon strijden, maar het was wel niet in een kapel dat nog verbonden is met Rome. Zo erg is het al met de RK Kerk, dat trouwe katholieken zich gaan afscheuren van de RK Kerk om hun ziel niet verloren te laten gaan en om nog biddend te kunnen strijden voor al de verloren zielen zowel binnen als buiten de kerken.

  Mooie oproep, maar de realiteit laat wel iets anders zien. Mensen die nog in de kerk komen, de meeste daarvan die zitten er maar wat en bidden begrijpen ze niet, leven meestal in zware zonde, en zijn grotendeels vrijwilligers voor de toeristisch attracties zoals kerknet het al zei. De katholieken kerken zijn dus toeristisch attracties geworden, en ze hebben gelijk want zelf de Heilige mis is bijna overal gehalveerd tot een toeristische attractie. M.a.w. tot het verorberen van een broodje. Je moet al heel ver reizen om nog een Heiligmakende Mis te beleven.

  Wat een vreselijke tijd om katholiek te zijn, man, man, man.. Wat een Kruis..

  1. Goede moed , lieve Lotje. Ik denk er ook zo over en ervaar het ook zoals jij het verwoordt.

   Maar ik heb de grote genade gehad om Parijs-Chartres 2019 meegedaan te hebben. Zoveel DUIZENDEN jongeren ( van vele nationaliteiten ) die oprecht Jezus en Maria liefhebben , had ik nog nooit gezien.

   Dat geeft me veel hoop in deze donkere dagen, namelijk dat de oprechte katholieke doctrine en leer terug zal beleefd en herontdekt worden. En waarbij men de zekerheid heeft dat het de goede God zeer behaagt door de tekenen van de goede vruchten levendig te zien en te ervaren.

   Dat wou ik je zeggen Lotje.
   De vrede van Jezus van Nazareth en Maria weze ALTIJD met jou.

   1. Dank je wel Andre voor je hartelijke bemoediging!

    Mooi dat je naar Parijs-Chartres 2019 bent gegaan, dat zal zeker een overvloedige genade geweest zijn en ook een zeer bemoedigde ervaring om duizenden jongeren die oprecht Maria en Jezus liefhebben te ontmoeten. Zulke dagen geven inderdaad HOOP, waar je bij donkere dagen vreugdevol kan naar terug kijken.

    Ik heb Parijs-Chartres 2019 niet meegemaakt, maar gelukkig weet ik door te volharden dat God trouw is en nooit zal toestaan dat ik boven mijn krachten zal beproefd worden: Hij geeft me steeds een uitweg zodat ik het telkens een nieuwe beproeving binnen en buiten de kerk kan doorstaan. (1 Korinthiërs 10:13)

    Ook al vind ik het KRUIS binnen en buiten de kerk soms zwaar, het KRUIS is wel zeer bevrijdend!

    Dat ook de vrede van Jezus en Maria ALTIJD met jou mag wezen!

   2. Juist in tijden waarin het minder gaat, mogen we niet afzwakken. Kijk naar onze broeders en zusters in arme landen of landen in oorlogssituaties. Kerken worden vernield, ze worden gemarteld, afgeslacht. Maar ze laten hun geloof niet verzwakken.

 2. Onder aan uw tweede alinea, beste Jos Wouters, noemt U enkel de Loge en de islam ! Waarom ? De vrijmetselaar loge is het belangrijkste joodse instrument tegen de niet-joden, bedoeld om collaborerende niet joden te mobiliseren voor joodse belangen, tegen het Christendom. De allerergste wandaden tegen Christenen worden aanbevolen door de talmud, een heidens kabbalistisch joods boek, geschreven in de derde en vierde eeuw, door farizeese rabbijnen. O. a. “zij zijn dieren”, en “zij bestaan enkel om ons, de joden, te dienen” !! En dit nog, “niet – joods geld is geld zonder meester, dus behoort het de joden toe”. Met “zij” worden de niet joden, dus ook wij, de goym bedoeld.
  Ook de subversieve Frankfurter Schule haalt U erbij zonder te vermelden dat die opgericht werd door het Marx-Engels Instituut in Moskou opgericht, in 1922, onder Lenin. Via Frankfurt, begin jaren 1930, verhuisde zij naar de VS, en vond onderdak aan de Columbia universiteit. De joods Italiaanse communist Gramsci (1891-1937) was de bedenker van de subversieve revolutie tegen de normen en waarden in de Christelijke wereld, met name Europa. Doelwit was de Europese elite en intelligentsia. In 1968, kreeg hij zijn zin. Gramsci propageerde de uitroeiing van het Christendom. Een joodse gewelddadige omwenteling, zoals in Rusland tegen de Tsaar in 1917, had geen kans van slagen. De bekendste leden van de Frankfurter Schule zijn allemaal talmud joden, waaronder Lenin, Radek, Munzenberg, Lukacs, Marcuse, Grünberg, Fromm, Adorno, Korsch, Reich, Pollock, Benjamin. Hun aanpak was de dialectische methode der Trotzkisten.

  1. Vanwaar dit antisemitisme? natuurlijk is het juadisme een valse religie, maar ‘de jood’ is niet de oorzaak van het kwaad. Jezus was ook Joods.

 3. onze westerse kerken zijn leeg inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat mensen niet meer zouden bidden, doen er meer dan je zou denken, ongetwijfeld. Je kan het vergelijken met de 810.000 mensen die Vlaams belang hebben gestemd, als je erop naslaat hoeveel “likes” mededelingen van topmensen van het VB krijgen op FB zijn het er amper 100, mensen hebben ‘schrik’ om hun intentie tentoon te stellen voor het publiek. Ik ben ‘cool’ en ga niet meer naar de kerk…..totdat hun beste vriend sterft, bidden ze in hun zelve…
  Ik ben geen praktiserende Christen, maar ik geloof wel, voor wat het waard is in de ogen van priesters en co. De paus die we nu hebben vertegenwoordigd mijn geloof zeker niet. Op het laatste uur van ons leven is het tussen mij en Hem, en daar komt geen paus of priester tussen, DAT is mijn geloof.
  Ik heb het geluk gehad een huwelijk te hebben genoten met een orthodox Russische vrouw, woonachtig in Cyprus en Moskou. Zij was wél praktiserend christen, het was bijna een dagjob. Ik bewonderde haar manier van geloven. Ze sleurde me overal heen, naar de gigantisch vele kloosters in Cyprus tot de verste kerken buiten Moskou. Voor mij was het shocking wat ik zag in Rusland. Kerken hier leeg, ginds staan ze uren aan te schuiven – in de vrieskoude – en als je de deur van de kerk binnen bent, zie je een massa volk, geknield op de grond, iconen kussend, aanschuivend om een stuk van het houten kruis te mogen kussen (achter een glazen wand)…of het daadwerkelijk een stuk hout betreft van…laat ik in het midden. Ik ben gigantisch blij dat ik dit allemaal heb mogen ervaren. Het is mooi om te zien dat zovele mensen Christus aanbidden. Het voelt juist én goed aan. In Cyprus heb ik (jonge) mannen gezien met kruisen rond hun nek, zo groot als een grote tas thee, niet onder hun T-shirt maar er boven dragend, trots als ze zijn christen te zijn en dit te tonen. In de orthodoxe kerk zijn er andere rituelen die heel mooi zijn…. mijn ondertussen Russische ex-vrouw (zij is nooit naar België gekomen omdat haar 10-jarige zoon een hersentumor heeft gekregen) vertelde me steeds dat in de – noem het maar – eindtijd het enige christelijke geloof het orthodoxe zal zijn, dat zal overleven. Vijf jaar later denk ik inderdaad dat ze wel eens gelijk kan krijgen. Ik heb medelijden met onze Westerse kids. De smartphone en Tomorrowland zijn de nieuwe (af)goden met een dikke saus drugs erover gegoten. Agressie in onze samenleving duidt op het ‘los van God’ verhaal, daar moet je geen Einstein voor zijn. Het zijn bij momenten van oorlog dat kerken terug vol zullen lopen en mensen op zoek gaan naar een houvast…..velen zullen afvallen, maar velen zullen terug op zoek gaan naar….
  Het doet me alleszins heel veel deugd te weten dat er landen zijn in en rond europa zoals de visegrad landen, zuid europese landen , rusland waar christenen nog massaal hun geloof praktiseren. Het geeft me moed naar de toekomst dat alles nog niet verloren is. Mensen met een visie kopen nu reeds vastgoed in Bulgarije en andere landen…..landen waar het christendom en zijn cultuur wordt “beschermd”, zonder Orban te noemen.
  Good night.

  1. Beste Rombouts,
   In het gebed kan men zichzelf van alles wijsmaken. Waar het om gaat zijn de sacramenten, in het bijzonder de H.Mis en de Biecht. En dan nog, met de sacramenten lukt het al niet, laat staan zonder.

 4. Beste Rombouts,
  We moeten ons niet te veel troosten met de gedachte : de kerken zijn wel leeg, maar de mensen bidden misschien nog. Als ze bidden, bidden ze misschien alleen om eigen voordeel te verkrijgen. Wie gelovig katholiek wil zijn moet echt doen wat de Heer gevraagd heeft : op de dag van de verrijzenis Hemzelf ontmoeten en beluisteren in de Heilige Mis, samen met andere christenen.
  AGSt.

 5. Ja, beste Rombouts, de NOM kerken zijn leeg, maar dezelfde devotie vindt U terug in de traditionele parochies, in NL, in BE, in FR en in de VS. Met eigen ogen geconstateerd. Ook de Chartres bedevaart toont de devotie van duizenden jongeren. Dit jaar 19.000 adolescenten. Het novo-ordoïsme is de boeman, vrucht van dat vervloekte V2 concilie (1962). Daar ligt het het probleem. De NOM clerus draagt grote verantwoording, onder leiding van enkele duizenden gemijterde schurken, die heilloos niet te bekeren zijn. Eenieder die terug keert naar de Traditie van de Kerk van altijd met het Heilig Misoffer van altijd, zal ook bij zichzelf de innerlijke transformatie waarnemen. Diepe devotie is het hemelse cadeau van de genade, niemand uitgezonderd. Maar de NOM zombies, hier ook op dit voortreffelijke Forum, gaan liever voort als zombie, ziende blind, dan de handschoen op te pakken en tot inkeer te komen.

 6. Jules van Rooyen,

  Het is on-katholiek en zeer onverstandig van het Tweede Vaticaans concilie te verketteren. En het is even dwaas de lege kerken toe te schrijven aan de courante ritus voor de heilige Mis (NOM ritus). Zouden de kerken echt terug gaan volstromen als de priester overal opnieuw in het latijn zou beginnen spreken, een taal die niemand begrijpt, behalve een enkeling ?

  De lege kerken komen er vooral door gebrek aan geloof bij de bevolking, doordat ze ingeslapen zijn door materiële welstand. We hebben God niet meer nodig, denken ze. Zonder God gaat het ook, menen ze.

  Het is zeer bekrompen van niet te kunnen verdragen dat de Kerk naast de tridentijnse ritus ook de ritus in de volkstaal ingesteld heeft.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht