De oorlog tegen Syrië blijft voortduren…

Goede Vrienden,

 

De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben maar de hel voor de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd wordt is nog lang niet ten einde.

Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging “Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden in voorbereiding op het feest van de Hemelvaart van Maria. We willen ons hierbij aansluiten in het besef dat deze noveen even zinvol en krachtig blijft na dit grote Mariafeest. Hiervoor stelt zij deze kleine litanie voor met afsluitend gebed.

 

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor Syrië, bid voor ons (3 X). Hl. Jozef, patroon en beschermer van de universele Kerk, bid voor Syrië, bid voor ons. Heiligen van Syrië en van het Midden-Oosten, bid voor Syrië en bid voor ons Heilige Charbel, bid voor Syrië en bid voor ons Hl. Paulus, zegen het christendom in Syrië, help de christenen, vergeet deze wieg van het christelijk geloof niet Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons

 

Laat ons bidden. God van Mededogen, Hoor het schreien van het Syrische volk. Genees hen die leiden onder het geweld. Troost hen die treuren om hun doden. Sterk de geburen in hun zorg voor de opvang van de vluchtelingen. God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op rechtvaardigheid voor allen. Amen.

 

Ditmaal een kort vakantiebericht. We geven alleen maar wat nieuws uit het leven van de gemeenschap. In de bijgevoegde informatie en video’s heb je weer een overvloed aan berichten over de militaire, politieke, economische, sociale situatie in Syrië en in de wereld, alsook over de voortschrijdende morele ontwrichting in de wereld. We laten het daarbij.

 

P. Daniel

XIV/32

Vrijdag 16 augustus 2019

Flitsen

Familiebezoek

De zuster van een van onze medezusters kwam deze week meeleven samen met drie van haar kinderen en de verloofde van een van hen. Het was aangenaam om zien hoe elk met eigen gaven kon hulpen bij de verschillende werkzaamheden. En ’s avonds was het steevast voetbal, echt gemengd met jongens en meisjes, kinderen en volwassenen. De verloofden wilden van de gelegenheid gebruikt maken voor een goede voorbereiding. Voor christenen is dat op de eerste plaats een geestelijke tocht met een ernstige biecht. In de afscheidseucharistie baden we bijzonder voor hun intenties en voor alle jongeren en gehuwden. Voor de verloofden was het een definitieve stap in de goede richting, zo hopen en bidden wij met hen.

Naar de zee

De voorbije week hebben allen hard gewerkt. Op een middag vroeg moeder Agnes-Mariam wat ieder afzonderlijk nu eens graag zou hebben. Niemand vroeg het hoofd van Johannes de Doper. Er kwamen wel de meest verschillende en originele wensen naar boven. Uiteindelijk was er toch een unaniem verlangen om eens in de zee te kunnen zwemmen. En zo trokken alle zusters en kinderen zondag na de Eucharistie van 8.00 u naar Tartous terwijl de fraters thuis bleven en de moslims hun offerfeest vieren. De thuisblijvers aten ’s middags gezellig buiten met 7 (waaronder de conciërge). Deze zondag was een bijzonder kalme rustdag. En toch waren we blij dat de zusters ‘s avonds weer terugkeerden. Yakub vertelde enthousiast over de hoge golven, de Russische boten en vliegtuigen die hij gezien had.

Hoogfeest van het Ontslapen van Maria

Maria Hemelvaart wordt hier volgens een oude traditie genoemd: het ontslapen van Maria. Als voorbereiding werd heel de nieuwbouw gepoetst van het dak tot de grote ruimtes. De vespers van de vooravond waren bijzonder plechtig. De Eucharistie op het hoogfeest zelf was een byzantijnse dienst met achteraf de wijding van olie, wijn en brood. Hiermee werden de gelovigen gezegend en ze kregen een stuk brood in wijn gedompeld. Na de dienst kwamen enkele priesters en priesterstudenten van het bisdom Fréjus-Toulon uit Zuid Frankrijk, dat verbonden is met ons bisdom. Daarna kwam ook onze bisschop en de voormalige minister van “reserve” (wat met voeding te maken heeft), met nog enkele mensen. Het was een gelegenheid om samen in de kleine binnentuin het middagmaal te organiseren. Er was eten en er waren stoelen. Ieder kreeg een bord met de gewenste hoeveelheid. De rest was improvisatie.

Reacties

Mijn eenvoudige mededeling van vorige keer over studies die de ware oorsprong van de islam onthullen, heeft onverwacht veel bijval gekregen. Meer dan anderhalf miljard mensen op aarde menen (min of meer) dat de islam de beste samenleving voortbrengt, dat de Koran het meest volmaakte woord van God zelf is, dat Mohammed de verwachte profeet Gods is en Mekka vanaf het begin het centrum van de wereld. Wanneer historische studies aantonen dat hiervan niets klopt, zal dit niet onmiddellijk veel invloed hebben. Wel kan het een belangrijk begin zijn van een wereldwijde bewustwording van de waarheid, en dit kan moslims ooit bevrijden uit de strikken van leugen en bedrog waarin ze gevangen zitten.

En dit nog

Verloofden en de gemeenschap
Het dak van de nieuwbouw wordt proper gemaakt.

De grote ruimtes van de nieuwbouw zijn grondig gepoetst

Na de dienst zegening met gewijde olie en uitdeling van brood, in wijn gedompeld

Geïmproviseerd middagmaal, ook voor de vips

Priesters en studenten uit het Franse bisdom Fréjus-Toulon

P. Daniel XIV/32 Vrijdag 16 augustus 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “De oorlog tegen Syrië blijft voortduren…

  1. Pater Daniel Maes,
    Ik versta niet goed wat dat moge zijn of betekenen: ‘ Na de dienst zegening met gewijde olie en uitdeling van brood, in wijn gedompeld.’ Kunt u mij hierover even een toelichting of uitleg voor geven?

  2. Beste Ward. Ik weet niet of Pater Daniël tijd heeft om te reageren. Zelf heb ik ooit een byzantijnse ritus meegemaakt waar ieder de eucharistie onder twee gedaanten ontving. Een in wijn gedrenkt stulje brood, op een klein lepeltje. Door de priester in de mond van de communicant gegeven. Ik vermoed dat het zoiets zal zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht