Erger dan ketterij, dit is apostasie!

In een opzienbarend interview met de journalist Patrick Coffin, veroordeelt de charismatische kardinaal Raymond Burke de apostasie die door “Instrumentum laboris” wordt verspreid in aanloop naar de synode over Amazonië, die moet plaatsvinden in Rome van 6 tot 27 oktober.

Hij sluit zich daarmee aan bij de kardinalen Brandmüller, Gerhard Müller en George Pell, die ook reeds het anti-Katholieke karakter van dit document hebben aangeklaagd.

Op de vraag of Instrumentum Laboris “definitief” zou kunnen worden voor de Katholieke Kerk, antwoordt kardinaal Burke letterlijk:

“Dit is onmogelijk. Het document is een apostasie. Dit kan onmogelijk de leer van de Kerk worden en zo God het wil, zullen wij achter heel deze zaak een punt zetten.”

Wat zich aan het afspelen is raakt de kern van het Katholieke geloof. Het gaat niet zomaar om het instellen van een diaconaat voor vrouwen of om de mogelijkheid om in de Latijnse Kerk gehuwde mannen te wijden, zaken die de opstellers van het document willen doordrukken, Instrumentum Laboris breekt in in zijn essentie op nooit geziene wijze met de Katholieke leer.

Daarom spreekt kardinaal Burke over apostasie. Om de ernst van de situatie te benadrukken, legt hij uit wat de verschillen zijn tussen ketterij en apostasie. 

“Ketterij is het bewust en gewild ontkennen van een geloofswaarheid. Zo ontkende bijvoorbeeld de priester Arius dat er twee naturen waren in een en dezelfde persoon van Jezus Christus. Ketterij betreft dus een bepaalde waarheid ontkend door een welbepaald persoon, terwijl apostasie het volledige geloof en, de talrijke geloofswaarheden verwerpt”, zo verklaarde hij.

Deze analyse is gelijklopend met die van kardinaal Brandmüller, die voor Instrumentum Laboris zowel de termen ketterij als geloofsafval gebruikt, terwijl kardinaal Müller het heeft over de “valse leer” van dit document, dat door de verantwoordelijken van de synode werd goedgekeurd met de bedoeling het voor te leggen aan de bisschoppen, komende herfst.

Tijdens zijn onderhoud met Patrick Coffin spaarde kardinaal Burke zijn kritiek niet op de media, die een soort verering hebben voor wat zij de “revolutionaire keuzes” van paus Franciscus noemen. Het pauselijk ambt is geenszins revolutionair, zo stelt Burke. De eerste taak van de paus bestaat erin “te waken over over de leer van het Geloof en over de gehoorzaamheid van de Kerk, om zo het beginsel en de grondslag van de eenheid binnen de Kerk te zijn.”

Hij voegde daaraan toe: “Indien u mij zou zeggen dat de paus een revolutionair is, dan zou ik ten zeerste veronrust zijn, omdat dat helemaal niets te maken heeft met het pauselijk ambt.”

Nog eventjes vermelden dat de beruchte oude bevrijdingstheoloog Leonardo Boff, ex-Franciscaan en ex-priester, die door de toenmalige kardinaal Ratzinger uit zijn ambt van professor theologie ontslagen werd wegens zijn ketterse leerstellingen en zijn pogingen om de marxistische beginselen te verzoenen met de katholieke leer, door Bergoglio al heel snel met open armen ontvangen werd. Hij zou meegeschreven hebben aan de encycliek ‘Laudatio si‘ en wordt nu ook beschouwd als de gangmaker achter de synode over Amazonië…

Alles wijst erop dat het conflict binnen de Kerk naar een climax evolueert. Hoe lang nog vooraleer de lont het kruitvat bereikt, met de onvermijdelijke en fatale ontploffing tot gevolg?

Auteur:Veroon ter Zee

16 commentaren op “Erger dan ketterij, dit is apostasie!

 1. De bedoelde encycliek heet niet Laudatio si’ (alsof het Latijn was), maar: Laudato si’ (Italiaans): geloofd zij U.

 2. Alles wijst erop dat het conflict binnen de Kerk naar een climax evolueert. Hoe lang nog vooraleer de lont het kruitvat bereikt, met de onvermijdelijke en fatale ontploffing tot gevolg ?hahaaaahoehoehhaahha ,
  ik zie alleen maar zombies in de kerk elke zondag gaan ze bidden voor de bisschoppen en de paus ,

 3. Kritiek is één ding. Satan is reeds lang doorgedrongen in de Kerk, tot in de hoogste kringen van het Vaticaan. Dit zijn woorden van Maria o.a. in haar boodschappen in Medjugorje. Het kwade is zo diep ingeworteld in de Kerk en in de wereld, dat wij mensen volkomen machteloos zijn. Daarom vraagt
  Maria : BID, BID, BID! Alleen God kan en zal ons redden. Er zullen nog grotere duistere gebeurtenissen optreden, die een diepgaande zuivering van Kerk en wereld zullen bewerkstelligen. Wij zijn verwaand en hoogmoedig geworden. Dit is een tijd om opnieuw heel klein te worden, te knielen, te bidden, God te loven, en Hém die ons zo oneindig liefheeft (ook zijn vijanden!) de eerste plaats in ons leven te geven!
  Maria smeekt om ons nederig gebed en vertrouwen, en om ons vurig gebed voor de heiliging van de
  priesters. Zij heeft beloofd in deze zeer nabije tijd van de grootste verwarring, elkeen te beschermen en te sterken, die de weg van Christus bewandelt!
  Als u het Maria-heiligdom van Medjugorje (Bosnië-Herzegovina) niet kent (waar ze voorlopig nog dagelijks verschijnt) ga er dan heen. Van hieruit zullen grote dingen gebeuren, en u zult er met een nieuw hart vandaan komen. Wij praten teveel en moeten opnieuw leren luisteren naar wat de Heer ons ingeeft. Moge Hij ons allen zijn genezende vreugde laten ervaren, en onze harten ten diepste raken in afwachting van de door Maria voorspelde Nieuwe Tijd. Gods vrede zij met u allen! Rita

  1. Beste Rita V P,
   Dat de heilige Maagd in Medjugorje nog elke dag verschijnt, zet daar maar een heel groot vraagteken bij. De zieners daar en hun entourage zijn niet al te eerlijk. Het is niet voor niets dat de Kerk de verschijningen aldaar niet goedgekeurd heeft. Misschien zijn er wel echte verschijningen geweest, heel in het begin.

   1. De verschijningen van de eerste week waren inderdaad echt, maar SATANISCH
    Wie zei dat ??? JOZO ZOVKO zelf na grondig onderzoek
    Zijn woorden liggen vast op bandopname, in bezit van mij en van Mgr. Peric, bisschop van Mostar
    Pas vanaf de 10° dag is Jozo gaan mee manipuleren
    Hij is dan ook al 3x gesuspendeerd door de Kerk

  2. De ‘verschijningen’ en ‘boodschappen’ van Medjugorje zijn NIET erkend!!!
   Houd u aan het Evangelie

   1. Medjugorje is wel degelijk echt. Zelf ben ik er 4 maal geweest en heb er een grote vreugde mogen ervaren toen men het liedje “Lieve Vrouwke ik kom niet om te bidden” wou zingen en dit boven op de verschijningsberg en ik reageerde met “we komen wel om te bidden” en dit tweemaal, werd men boos op mij. Bij de verschijningstijd kwam er een grote vreugde over mij. Er zijn daar nog veel wondere dingen gebeurt ook veel bekeringen. Wat zouden wij doen in deze tijd zonder de boodschappen van Maria. Zie ook Brindisi in Italië. Deze woorden zijn echt, het evangelie wordt al te vaak verdraaid.

    1. Jeanne U schrijft, “Wat zouden wij doen in deze tijd zonder de boodschappen van Maria.”
     Wel de 2000 jarige ware leer van de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk, de Katholieke Kerk van altijd, leren en beleven (de zeven H. Sacramenten ontvangen, bidden en offeren) moet het geloof zijn van eenieder. Dat en niets anders moet men doen.
     Zie mijn antwoord aan Camilla hieronder.

     1. Ward: herkend of niet herkend de boodschappen van Maria in Medjugorje zal God de Vader altijd te goede draaien. God zal deze plaats waar Maria geliefd wordt dan ook voorzien van overvloedige genade, bekeerlingen en roepingen. Denk je nu echt omdat Rome dit nog niet heeft goedgekeurd, dat God deze plaats waar vele pelgrims komen vanuit alle streken daar niet de nodige geschenken in de harten zal uitgedeeld worden? God is goed. Vergeet dat maar niet. En herkend of niet herkent het zal God een worst wezen terwijl zijn geliefde kinderen daar juist op de plek bij Moeder Maria gaan bidden, biechten, smeken met hun armen omhoog en geknield als een nederig nietig wezen. Ze kwamen uitgeput, doodmoe, met verdriet in hun hart, soms verslagen en zelf ongelovig daar op deze bedevaart plek aan, en ze gaan met hoop, vreugde, kracht en met geloof terug naar huis. Met God is alles mogelijk, ook al is de plek volgens Rome niet herkend.

 4. Misschien is het goed dat het gaat ontploffen.

  Je ziet aan degene ‘binnen de kerk’ die nederig genoeg zijn dat hij/zij geen moeite hebben om de knie te buigen voor Godsaanschijn. Hoe dieper het hart bewogen is voor de liefde van Jezus, hoe sneller hij zal knielen. Als er helemaal geen kniebuiging is hoe hoogmoediger de zot. Want, een zuiver hart zal knielen uit liefde, uit berouw of uit grote dankbaarheid. Dat is een automatische beweging vanuit het hart, dat gebeurt dus spontaan. Dus: je kunt al raden aan de koppigheid van de Paus die weigert te knielen en aan de vele katholieken die daar maar wat zitten of te hangen, hoe armzalig de liefde is naar Jezus Christus. Ik wil deze paus en vele priesters, bisschoppen het werk wel eens zien doen van pater Damiaan, priesters Deans en vele anderen Heiligen die bleven volharden om het werk van Jezus en de waarheid van God voort te zetten en te verkondigen. Als ze nu al wat tegenwind krijgen kruipen ze in hunne kelder. De leken mogen hun werk overnemen.

  De meeste clericus en parochianen weten zelfs niet wat het sacrament van de Heilige Eucharistie betekend en wat daar gebeurt, ze denken dat het uitdelen van brood en wijn is! Aan de vruchten zie je vruchtbaarheid van de kerk. De kerk die we nu hebben daar hangen geen goede vruchten meer aan. En de vruchten die nog in de kerk zitten zijn verdord, onkuis, hoogmoedig en knettergek.

  Daar bouw je geen gezonde kerk van God mee op!!
  De kerk die we nu hebben is een afgietsel van een moderne psychiatrie dat kerk noemt. Degene die nog gezond zijn in hun katholiek geloof die blijven daar niet meer lang zitten. Volgens mij is er dus zeker een scheuring binnen de kerk in de maak.

  En ik spreek nu niet van het document van de Amazonië. De kerk is kapot gemaakt door het 2de Vaticaans Concilie. Ze hebben het sacrament van de Heilige Eucharistie gemolesteerd en als men aan dit Heiligmakend sacrament komt dat kan je het wel vergeten. En onkuisheid viert binnen de kerk ook hoogtij. Ik schat binnen België dat zeker van de overgebleven priesters 6/10 priesters homoseksueel zijn, 2/10 priesters zijn zeker protestants en de overige 4 priesters die zijn Rooms katholiek, waar nog 1 vurige priester durft getuigen van de waarheid van God.

  We hebben geen documenten van de Paus meer nodig om de kerk volledig te laten opbranden, de kerk ligt in onze streken al in as.

  De Basiliek van de Notre Dame in Parijs is niet zomaar in vlammen opgegaan.
  Wie dat gelooft heeft maar een heel klein geloof!

 5. De paus en veel geestelijken zijn pro-islam. Daarmee ontkennen ze Christus.
  Want Christus en allah zijn niet dezelfde god.
  Integendeel zelfs, allah noemt zichzelf de god van de aarde. En wie is de god van de aarde? Google maar.
  Verschrikkelijk. Christenen moeten dus heel alert zijn.

 6. Al die godsdiensten geloven wel in God, of ze Hem nu Hare Krisna noemen of een andere naam.
  Ze pleitten wel een relatie met God in de eerste plaats en dan de mensen. Jezus bad toch ook tot God , en beleefde zoals God de onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens.
  Is dat niet de basisvoorwaarde?
  De rest…. iedere godsdienst heeft andere rituelen…
  Hoe kan er anders oecumene zijn? of hoe kan men samenleven????met allerlei mensen op een liefdevolle manier???

 7. Beste Camilla. Er is maar één liefde en die is gekruisigd, gestorven en verrezen. Dat heb je lief of je haat het, er is geen tussenweg door allerlei andere geloofsstromingen. Hoe vredevol die ook mogen zijn.

 8. Camilla, : Hoe kan er anders oecumene zijn? of hoe kan men samenleven????
  Er is maar één waarheid, zoals er maar één God is, De Allerheiligste Drieëenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De geopenbaarde leer van de Katholieke Kerk sinds eeuwen door de verdiensten van Onze Heer Jezus Christus samen met Zijn Allerheiligste Moeder de Allerheiligste Maagd Maria, altijd Maagd, is het anker voor eenieder op aarde. Het rijks Gods op aarde zoals in de Hemel, zoals we het zo dikwijls bidden is een garantie voor een vredevolle samenleving in Jezus Christus, die dan door iedere mens op aarde erkent wordt als de Koning van de samenleving.
  U schrijft ook: “Ze pleitten wel een relatie met God in de eerste plaats en dan de mensen. Jezus bad toch ook tot God , en beleefde zoals God de onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens.
  Is dat niet de basisvoorwaarde?”
  Weet dan dat Jezus Christus waarachtig Mens en waarachtig God is en bad tot Zijn Hemelse Vader waarvan Jezus Christus de glans en afstraling van is “Wie mij ziet, ziet de Vader” zegt Hij tegen zijn Apostelen die Hem vragen “Heer toon ons de Vader.”

  “Al die godsdiensten geloven wel in God, of ze Hem nu Hare Krisna noemen of een andere naam.”
  Mat 6:5 En als gij bidt, doet dan niet als de schijnheiligen, die er van houden, in de synagogen en op de hoeken der straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden; voorwaar, Ik zeg u: Ze hebben hun loon ontvangen.
  Mat 6:6 Maar als gij bidt, ga dan uw binnenkamer in, sluit de deur, en bid uw Vader in het verborgen; en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u vergelden.
  Mat 6:7 Als gij bidt, gebruikt dan geen stortvloed van woorden, zoals de heidenen dit doen; want ze menen, dat ze om hun vele woorden worden verhoord.
  Mat 6:8 Doet niet zoals zij; want uw Vader weet, wat gij nodig hebt, vóórdat gij er Hem om vraagt.
  Mat 6:9 Zó zult gij dus bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.
  Mat 6:10 Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Enz…
  Er is maar één godsdienst, één waarheid, één redding van de ziel, één geloof, deze van de Ware Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk. Al de overigen, hoe ze zichzelf ook benamen, zijn uit den boze.
  Bidt tot God de Heilige Geest door de voorspraak van Zijn Allerheiligste Bruid dat Hij uw verstand moge verlichten en uw hart vervullen met liefde voor de Waarheid, dat God zelf is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht