De westerse beschaving gaat naar een nieuwe vorm van dictatuur

Goede Vrienden,
Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel. Zondag tegen middernacht vertrok ik uit Deir Mar Yakub. Opvallend hoeveel winkels er om middernacht in Qâra nog open zijn! Hier en daar zitten mannen gezapig te keuvelen. We passeerden de Syrische en Libanese grens en arriveerden in Beiroet om naar Zaventem te vliegen.
In het vliegtuig zelf kwam een man vragen of ik hem nog kende. Inderdaad, de man uit Libanon die zijn alcoholverslaving had overwonnen en nu een van de vurige leiders was van de charismatische vernieuwing in Libanon. Toen wij in Qleiat (Libanon) enkele maanden verbleven, heeft hij ons bezocht. Wij hadden twee andere alcoholverslaafden uitgenodigd en sindsdien zijn deze twee ook bevrijd. De ene noemden we “de filosoof van Qleiat”, die in zijn rechterhand altijd hetzelfde blikje meedroeg, gevuld met Whisky. De andere was de zoon van een christelijk gezin uit de buurt dat we goed kenden. Op mijn vraag hoe het met hen nu gaat, verzekerde hij me dat ze het prima stellen. God zij dank. Hij zelf was destijds wereldwijd verkoper van Whisky maar nu verkoopt hij koffie en moest daarvoor eventjes naar Brussel en naar Amsterdam.
Graag wil ik nog Jean Vanier gedenken, de stichter van de 150 gemeenschappen voor de allerzwaksten uit onze samenleving. Jean Vanier stierf op 7 mei op bijna 90-jarige leeftijd. Ik heb hem verschillende malen mogen ontmoeten. Hij was de reus van de allerkleinsten, de sterke van de allerzwaksten, een held in de strijd voor de verdediging van het bedreigde en meest kwetsbare menselijk leven.
Op 22 mei stierf mijn medebroeder, dorpsgenoot, studiegenoot, jaargenoot en voormalige abt Marcel Lasters, op bijna 81-jarige leeftijd. Hij stierf ‘s middags wanneer ik hem namiddag zou komen bezoeken. Tot aan onze priesterwijding hebben we nagenoeg alles samen gedeeld. Daarna zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Rond de viering van ons gouden priesterjubileum hebben we terug intens contact genomen en een weldoend gesprek gevoerd. Hij was een waardige, trouwe priester en goede vriend, meer in werkelijkheid dan in woorden.
Gisteravond hebben we doorgebracht met de studenten van de NSV (Nationaal Studenten Vereniging) in de UIA, vurige jongeren die zich nog voor een ideaal kunnen inzetten. Morgen, zaterdag 25 mei houden we een voordracht in Hoogstraten, Hinnenboomgaardstraat 5/B om 18.00 u en volgende vrijdag 31 mei om, 19.30 u in St. Michiels (Brugge), Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstr 1.
P. Daniel

XIV/20

Vrijdag 24 mei 2019

Van de Syrische oorlog naar de grote crisis van de westerse beschaving

De Syrische autoriteiten vervolgen zeer behoedzaam hun militair en diplomatiek programma. Ze blijven zich verzetten tegen een éénzijdige wereldoverheersing van de VS, waarbij ze gesteund worden vanaf 4 oktober 2011, het eerste Russisch-Chinees veto. Uiteraard steunen Rusland en China omdat zij het belang beseffen van het bestrijden van het terrorisme in Syrië, vooraleer het zich kan uitbreiden naar gans Azië. Vervolgens is Iran een belangrijke partner voor Syrië in de strijd tegen de Amerikaans-Zionistische agressie. En zo heeft Syrië zich voor goed gericht naar het oosten. Turkije zal uiteindelijk moeten kiezen tussen het Amerikaanse kamp dat Syrië wil ontwrichten en het Russisch-Iranees kamp dat de Syrische soevereiniteit wil bewaren. Iran is een belangrijke versterking van het kamp van de weerstand. Naast de militaire inzet blijven de Syrische autoriteiten zich inzetten voor de interne verzoeningsbeweging o.m. door algemene amnestiedecreten. Wij blijven hopen en bidden dat dit alles eens zal leiden naar een algehele vrede in Syrië. Ondertussen blijven we (MSJM: monastery Saint James the Mutilated) de lijdende bevolking helpen overal waar we de kans en de middelen voor krijgen.

Ondertussen gaat de westerse beschaving naar een nieuwe vorm van dictatuur. Het woord dictatuur komt uit het oude Rome. Sindsdien denken wij vooral aan zwarte, bruine of rode vormen van fascisme zoals van Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Toch gaat de westerse beschaving zelf steeds meer naar een nieuwe vorm van dictatuur. Deze omvat: steeds meer inkrimping van de vrijheid, het afschaffen van de waarheid, het ontkennen van de natuur, het verwerpen van de natuurwet en vervangen door ideologieën, het uitwissen van de eigen geschiedenis en ontkennen van zijn wortels, het creëren van een vijand en het kweken van haat tegen deze vijand, het veranderen van de betekenis van de woorden en de taal (misdaden die “persoonlijke rechten” heten), het aanmoedigen van een uniform denken en het kweken van een verlangen naar een imperium, één alles overheersende macht. Zalig zij de geworteld blijven in Degene die kon zeggen: “Ik ben den Weg, de Waarheid en het Leven”. Jezus zei: ”Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8, 31-32).

En dit nog

P. Daniel

 • Bron: P. Daniel XIV/20 Vrijdag 24 mei 2019

 


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

6 commentaren op “De westerse beschaving gaat naar een nieuwe vorm van dictatuur

 1. Nog maar eens dezelfde baarlijke nonsens: wij moeten ons verzetten tegen de Amerikaans-zionistische agressie. Ja

 2. Nog maar eens dezelfde baarlijke nonsens: wij moeten ons verzetten tegen de Amerikaans-zionistische (!) agressie. Ja, die Joden toch, nietwaar? En bij wie moeten wij steun zoeken? Bij Rusland, toonbeeld van democratie, Iran, waar een vrouw zonder sluier gestenigd wordt, en christenen zich moeten bekeren tot de islam, China, waar in het kader van de één-kindpolitiek pasgeboren meisjes werden vermoord, en waar honderdduizenden in concentratiekampen leven, ….Is die pater Daniël echt een pater? Waarschijnlijk wel, maar dan toch van de Iraans-Chinees-Russische orde!

  1. Amerika is een bewezen imperialistische entiteit, geleid door International Finance, ‘Big Oil’, het militair-industriële complex, Monsanto, Microsoft, Google, Facebook etcetera, etcetera). Ze neemt geen enkele regering serieus, meent als souvereine staat boven het internationaal recht te staan en is in 1984 door het Internationaal Gerechtshof als eerste en enige land wegens terrorisme (tegen Nicaragua, in 1965) veroordeeld. Met name één van Amerika’s leidende politieke figuren in het nabije verleden, Henry Kissinger, dient voor een internationaal gerechtshof te worden gedaagd. Hij zou daar dan terecht moeten staan wegens de opzettelijke massaslachting van burgers in Indo-China, de opzettelijke geheime samenspanning in massamoord in Bangladesh, het persoonlijk beramen van een moord op een grondwettelijke machtsdrager in democratisch Chili, het betrokken zijn in een plan om het staatshoofd van Cyprus te vermoorden en het initiëren en mogelijk maken van massamoord in Oost-Timor.
   Kissingers diabolische rol in de massamoord op de Vietnamezen, is al vaak en uitvoerig beschreven.
   Sinds Vietnam heeft Amerika haar leven niet gebeterd, integendeel: Amerika is uitgegroeid tot de grootste sponsor van terrorisme. Ze steunde Israël toen deze Libanon invaseerde waarbij onder de burgerbevolking 20 000 doden en 30 000 gewonden vielen terwijl 600 000 mensen dakloos werden (gegevens van Russell tribunaal). Amerika verzorgde de training van doodseskaders voor Zuid-Amerika, bracht via een coup Pinochet aan de macht (waarbij Allende en 15000 andere Chilenen werden vermoord), en steunde gedurende vijftien jaar de Rode Khmer onder Pol Pot. De VS leverde vijfduizend namen van de honderdduizenden PKI-slachtoffers van Soeharto’s coup, bracht Nkrumah en Bhoetto ten val, organiseerde diverse moordpogingen op Castro, en steunde cynisch genoeg Saddam Hoessein in zijn agressie-oorlog tegen Iran en Bin Laden tegen de Russen in Afghanistan. Ze bombardeerde sinds 1945 Korea, Guatemala, Honduras, Cuba, Congo, Laos, Vietnam, Cambodja, El Salvador, Peru, Nicaragua, Grenada, Libië, Panama, Irak, Bosnië, Soedan, Joegoslavië, Afghanistan en Syrië. En sinds 1945 heeft ze geprobeerd – inmiddels meer dan – veertig regeringen ten val te brengen en dertig volksbewegingen tegen de dictatuur met geweld uit te schakelen. Amerika heeft aanslagen, moord en brandstichting tot legitieme middelen verklaard om haar doelen te bereiken. Hiervan getuigt niet alleen het instructieboek van de CIA en de Operatie Phoenix in het kader waarvan volgens de conservatieve cijfers van William Colby, de toentertijd functionerende CIA-directeur, 26.369 Vietnamese burgers werden vermoord, maar ook de terreur in heel Latijns-Amerika, van Cuba, Chili, Uruguay, en Bolivië tot Colombia, Ecuador en Venezuela aan toe. Aartsbisschop Rivera y Damas van El Salvador omschreef de terreur van de VS in dit werelddeel als “een uitroeiingsoorlog tegen een ongewapende en onschuldige burgerbevolking.” Alleen al in 1999 zijn in Columbia als gevolg van de politieke chaos twee tot drieduizend doden gevallen en 300 000 mensen gevlucht. De helft van die doden moeten op het conto geschreven worden van paramilitairen die direct gesteund worden door de VS. Maar in de media wordt nauwelijks aandacht geschonken aan deze schendingen van mensenrechten in Colombia en anders dan in het geval Joegoslavië en Libië wijden de VN en de Veiligheidsraad er geen resoluties aan.

  2. ☩JMJ☩

   De juiste weg voor Katholieken is het zich verzetten tegen de Zionistische Partij én tegen de Mahometaanse Partij, en niet één van de twee als bondgenoot kiezen. Vele mensen maken de fout van dat laatste te doen. Men is tegen het mahometisme van Iran, het communistisch terreurbewind van China etc., en dat zijn ongetwijfeld boosaardige regimes, maar tegelijkertijd steunt men de ‘onschendbare’ zionistische terroristen van Tel Aviv en hun schoothonden in “Murricah” (Benjamin Netanyahu kan ongevraagd Washington DC binnenwandelen om een toespraak te houden voor het Congres over Iran wanneer hij wil en hoe hij wil; acht u dat normaal?). Dat is hypocrisie. Ook betreffende de Tweede Wereldoorlog wordt die fout gemaakt; er wordt nog altijd beweerd dat de Britten “de goeien” waren en de Duitsers “de slechten”. Neen, het was een oorlog tussen twee boze krachten die beiden gestuurd werden door esoterische netwerken, en een aantal joden van de lagere klassen werd dan geslachtofferd door de joodse cryptocraten opdat de zionisten achteraf van het Westen groen licht zouden krijgen om het Heilig Land te gaan bezetten als ‘compensatie’ voor wat zij zelf hun Germaanse proxy-soldaten hebben laten doen. Niet lang na dat het oorlogsstof gaan liggen was in West-Europa waren de zionisten dan ook volop bezig met hun veroveringstochten naar het Heilig Land, en die veroveringstochten duren tot op heden verder, want zij willen een uitgestrekter domein met stukken land momenteel onder het bewind van hun buren (het geografisch geheel van het oorspronkelijk Rijk van Salomo willen zij). IS, een creatie van de Mossad/CIA, werd dan ook gebruikt om te betrachten de omringende staten in stukken te breken opdat Tel Aviv de stukken die het wil hebben achteraf zou kunnen annexeren. Heeft u zich nog niet afgevraagd waarom IS de oorlog afgekondigd had tegen de anti-zionistische Assad, en niet tegen Tel Aviv? Assad heeft nota bene een stuk land dat Tel Aviv wil hebben.

   Er wordt geprobeerd een grootschalige oorlog ineen te steken tussen twee grote coalities die beiden boosaardig zijn; dat mensen zich daarin laten meetrekken bewijst nog maar eens hoe weinig besef zij hebben van hoe de geopolitiek werkt. Volg de geldsporen in plaats van Amerikaanse propaganda te lezen, en dan zult u een duidelijker beeld krijgen van hoe het allemaal in elkaar steekt.

 3. Amerika is gebaseerd op het geweldprincipe van de Revolutie. Dit principe werkt in alles door. Daardoor heeft Amerika een vijand NODIG, ook als die er niet is. In dit laatste geval wordt deze gecreëerd. Zie Rode Gevaar toen, het terrorism onlangs, en China, Rusland en Iran nu. Aldus – in essentie – de befaamde polemoloog Rappoport. Het gaat in Amerika dan niet de ontwikkeling van een militaire kaste, zoals in Pruisen, maar om het tot bestaan komen van een militaire professie die de hele structuur van de maatschappij doortrekt. Daarbij is het niet nodig dat de staat in klassieke zin totalitair wordt. “For support of its predominantly military foreign policy it relies on the passive acceptance of the policy by a population traditionally ignorant of foreign affairs, insensitive to global problems,” aldus Rappoport.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht