Eerste vruchten van Hongaarse gezinspolitiek zijn een rijke oogst

Hongaarse Familieminister Katalin Novak en gezin – Foto: National Catholic Register

Sinds de 1ste april heeft de Hongaarse regering van Viktor Orban een aantal aanvullende pro-familie maatregelen uitgevaardigd. Dit zogenaamde 7 puntenplan vormt een extra versteviging voor de Hongaarse gezinspolitiek, die sinds 2010 al geleid heeft tot een stijging van het aantal huwelijken (+ 43%), een daling met van het aantal scheidingen (-22,5%) en een stevige reductie van het aantal abortussen (-33%).  Het 7 puntenplan is een  “belangrijke mijlpaal” in de geschiedenis van de Hongaarse gezinspolitiek, verklaarde Katalin Novak, de Hongaarse Minister voor de Familie, tijdens een interview met de National Catholic Register tijdens het recente Wereldcongres voor de Familie in Verona (Italië).

Gezinspolitiek met een sterk sociaal karakter 

Met deze extra maatregelen, wordt er in Hongarije kost noch moeite gespaard om het gezin te promoten. Enkele voorbeelden: elke Hongaarse vrouw tussen 18 en 40, die in haar eerste huwelijk gebleven is en minstens 3 jaren heeft gewerkt, heeft recht op een intrest-vrije lening van 10 miljoen Hongaarse forint (30,000 Euro), die volledig wordt kwijtgescholden bij de geboorte van haar 3de kind. In een land, waar het gemiddelde jaarsalaris 9 à 10,000 Euro bedraagt, is dit geen peulschil. Andere pro-familie maatregelen zijn: tot 3 jaar ouderschapsverlof voor vaders en moeders met garantie op een terugkeer naar een job met gelijk niveau, fiscale voordelen voor gezinnen die groeien bij elk extra kind, fiscale voordelen voor werkgevers die jonge moeders aanwerven, vergoedingen voor grootouders die kleinkinderen opvangen, gratis onderwijs (inclusief boeken en maaltijden) van de kleuterschool tot de universiteit, subsidies voor een grote gezinswagen bij minstens 3 kinderen, extra opvang, etc. Vanaf 2020, zullen moeders van minstens 4 kinderen ook een levenslange vrijstelling van inkomstenbelasting krijgen.

Ook ongeboren kinderen geven al toegang tot voordelen

Een belangrijk aspect van de Hongaarse gezinspolitiek is ook de strijd tegen abortus. Een grondwettelijke hervorming in 2011 legde de waardigheid van het menselijk leven vast vanaf de conceptie. Abortus is tot 12 weken nog altijd toegelaten in Hongarije, maar onder zeer strenge voorwaarden. Ondertussen wordt er vanuit de regering ook actief campagne gevoerd tegen abortus, via reusachtige reclameborden in het straatbeeld. Voordelen voor een extra kind worden toegekend, niet vanaf de geboorte, maar vanaf de tweede trimester van de zwangerschap. Dit is een belangrijk signaal, dat de Hongaarse overheid, ook ongeboren kinderen als medeburgers beschouwt. 

Promoten gezinswaarden = stoppen met gender studies

Het promoten van gezinswaarden, betekent in Hongarije ook de keuze om ideologieën, die het gezin ondermijnen, niet langer door de overheid te laten financieren. Zo werden o.a. gender studies departementen afgeschaft aan Hongaarse universiteiten. De reden was de volgende: gender studies departementen wereldwijd kregen al langer het verwijt van hun critici, dat ze vaker bezig waren met het promoten van radicaal feminisme, dan met objectief wetenschappelijk onderzoek. Gender studies departementen werden eveneens beschuldigd van indoctrinatie en het opwekken van kunstmatige frustraties bij studenten, die evenwichtige relaties tussen de geslachten onmogelijk maakten. Hongarije was het eerste land om hier paal en perk aan te durven stellen. Een radicale zet, die het het land veel internationale kritiek heeft opgeleverd. 

Traditioneel gezin promoten = “extreem rechts”?

Politici in o.a. Zweden, lieten zelfs het woord “Nazis” vallen, wanneer ze naar de gezinspolitiek van Hongarije verwezen. “Dit was voor ons geen verrassing”, verklaarde de Hongaarse Minister voor de Familie, Katalin Novak, aan National Catholic Register. “We zijn het ondertussen gewoon dat links-liberale media, NGOs en politici alles wat in strijd is met hun ideologie als ‘extreem rechts’ bestempelen.” Ze vervolgde:  “In Centraal-Europa stellen we niet alleen vast dat er een demografische crisis is (in Europa). We willen ook actief naar oplossingen zoeken voor jonge mensen, die graag kinderen willen hebben. Dit is het verschil tussen Centraal en West-Europa. De Westerse politieke elite wil niet dieper ingaan op problemen. Ze kiezen voor een gemaksoplossing: massamigratie.” 

Luisteren naar “de mensen”

In tegenstelling tot wat er in het Westen veelal gebeurt, werd er volgens Novak ook ernstig geluisterd naar de wensen van de Hongaarse bevolking. “Wij geloven dat de demografische crisis op lange termijn enkel kan opgelost worden met onze eigen interne middelen. Wij hebben Hongaren langdurig ondervraagd naar hun toekomstvisie, met wie ze willen leven en hoeveel kinderen ze wensen. Hun antwoorden waren zeer duidelijk: Hongaren houden van hun familie, cultuur en tradities…Daarom willen we families, vrouwen en jongeren ondersteunen. We willen veiligheid bieden en onze Christelijke cultuur beschermen.” 

Gezinspolitiek: een verhaal van juiste keuzes

Hongarije heeft een radicale politieke keuze gemaakt voor het traditionele autochtone gezin en tégen de groepen, die in het Westen tot in het absurde beschermd en gepromoot worden: gender ideologen, holebi’s, illegale migranten. De kranen voor deze laatsten werden resoluut dichtgedraaid, wat door opiniemakers in het Westen als “hard en ondemocratisch” werd bestempeld. Toch hebben deze maatregelen resultaat opgeleverd, wat betekent dat een maatschappij wel degelijk demografisch en cultureel terug kan opleven, wanneer men de juiste prioriteiten stelt. Vraag is: kunnen wij in het Westen de politieke moed opbrengen, om deze keuzes te maken? Ik hoop ten zeerste dat we dit zullen doen, voor het te laat is. 

 


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Eerste vruchten van Hongaarse gezinspolitiek zijn een rijke oogst

 1. De gezinspolitiek nog gebaseerd op het christelijk geloof, en dat is bij ons verdwenen.

 2. Wat een hoop gender-onzin krijgen we hier bij ons toch te slikken. In Hongarije hebben ze ten minste nog verstand.

  1. Waarom mag jij gewoon katholiek zijn of zelfs streng katholiek? En waarom wil je dat aan anderen opleggen?

 3. Dit geeft hoop voor de toekomst, een volk met een trotse visie. Wat zijn het hier toch een sukkels,

 4. Hongarije, hartelijk bedankt. Dit geeft inderdaad hoop op de toekomst.
  En @willy, inderdaad de gezinspolitiek, gebaseerd op het christelijk geloof, is bij ons 100% verdwenen.
  In de plaats daarvan hebben wij geld-politiek gekregen. Geld is hier de nieuwe God.
  Maar … heb geduld: Geld maakt niet gelukkig; Het katholieke geloof maakt wél innerlijk gelukkig.

  1. Dat het Hongaars beleid op deze site op veel steun zou kunnen rekenen verbaasd me niet. Ik vraag me af wie de rekening in Hongarije uiteindelijk gaat betalen.. Het geld moet tenslotte toch ergens vandaan komen. Dat men niet wars van discriminatie blijkt wel weer. Andersdenkenden worden op zijn minst niet beloond. Want als je niet katholiek bent kan je niet van deze voordelen gebruik maken. Leg dit naast de staat van beleg waarin Hongarije nog immer verkeerd. Maar het is heel simpel.. uiteindelijk gaat de rekening betaald moeten worden..En raar dat menigeen op deze site dit als een vorm van geloofsuiting ziet.. Tegen abortus zijn is een… Het strafbaar stellen van abortus is een andere kant. Dat heeft niks met geloof te maken. Maar dat is juist die andere zijde van anderen je geloof opdringen .

   1. Misschien moet je in een land gaan wonen waar men de Sharia invoerde. Kom ons dan nog eens spreken over geloof opdringen…

    In een Europa dat zijn eigen Christelijke roots compleet verloochent en zijn cultuur te grabbel gooit aan enerzijds de islam en anderzijds een waanzinnig atheïsme, is Hongarije een lichtbaken. Waar hadden we in Europe gestaan denk je, zonder de Katholiek Kerk? Scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, ons compleet rechtssysteem, kortom heel Europa is gebouwd op Katholieke wortels. Jij kan die gerust ontkennen, en je kan denken dat je er wel komt met je seculiere visie. Vergeet het maar…

    Elke beschaving is aan zijn einde gekomen door zijn eigen decadentie. Doe je ogen open en bekijk eens nuchter onze westerse atheïstische decadentie. Denk je echt dat dit de toekomst is? Nee hoor, zo slecht hebben ze het nog niet voor in Hongarije.

 5. Niet alleen Black Lives Matter (= zwarte levens doen ertoe, zwarte levens zijn belangrijk):
  ALLE levens zijn belangrijk.
  Korter gezegd: levens zijn belangrijk; In het Engels: Lives matter.
  (Dat is het enige wat we hebben en … houden.)

 6. theofilus.
  @ Juuls : vooraleer iemand van “streng katholiek” te beschuldigen en slaafs de linkse en de liberale woordenkramerij te volgen; je graag even goed informeren: Premier Orban is geen “streng katholiek” maar een protestantse christen! En nog een vraagje: wat is er verkeerd aan om streng katholiek te zijn?
  Ik ben niet beschaamd om te getuigen katholiek te zijn. Gedenk de Woorden van Christus: “wie mij belijdt voor de mensen, zal Ik belijden voor de Vader” (Lc 12, 8-9)

 7. @Kurt, U reageerde met:
  Waar hadden we in Europa gestaan denk je, zonder de Katholiek Kerk? Scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, ons compleet rechtssysteem, kortom heel Europa is gebouwd op Katholieke wortels.

  Ik kan dit volledig bevestigen:
  Het wetboek van strafvordering + het wetboek van strafrecht + onze achternamen + onze adressen hebben wij 100% te danken aan de katholiek Napoleon Bonaparte.
  Ik weet (= met eigen ogen gezien) dat tm midden jaren ’60 het volgende door katholieke broeders en zusters georganiseerd en bemand werden: alle basisscholen + de enige: huishoudschool + LTS + Groene Kruis + thuiszorg + ziekenhuis + de sociale zorg (er bestond nog geen AOW en bijstand).
  De plaats waar ik woonde, was dus 100% afhankelijk van de zeer goedkoop en zeer hard werkende katholieke geestelijkheid.
  Het waren katholieke broeders en zusters, die de scholen + de gehéle gezondheidszorg hebben opgebouwd én bemanden + zij hebben ons diverse beroepen geleerd. Kortom: álle basisbehoeften hebben wij aan hen te danken.

  Vaticanum II maakte aan dit alles een abrupt einde:
  Vele broeders + zusters + kapelaans hingen hun pij aan de wilgen (= traden uit) en moesten plots vervangen worden door leken + bijgevolg: velen gingen plotseling niet meer ter kerke.
  Metéén na Vaticanum II (lees: binnen 4 maanden) zag ik de gehele gemeenschap veranderen.
  De gevolgen waren snel zichtbaar: pedoseks werd gepromoot en dus bevorderd. Alle lagen van de bevolking deden daaraan mee tm politie, justitie, vele geestelijken, vele volwassen ouders en vele kinderen van de basisschool.

  Daarbij kwam de sluiting van de mijnen, die tot dan toe vele verenigingen financieel steunden en vele mijnverzakkingen, waarvoor wij letterlijk 2% vergoeding kregen van de overheden als afkoopsom.
  Voor Zuid – Limburg kwam Vaticanum II op een zeer ongelukkig tijdstip, zodat de inwoners niet alleen door de overheden financieel uitgeknepen werden, maar ook nog door de kerk op geestelijk gebied 100% in verwarring werden gebracht.
  Vlak daarna (binnen 1,5 jaar) kwamen vele vernieuwingen: invoering algemene bijstandswet + 1e ruimtereis door de Rus Joeri Gagarin + halfautomatische wasmachine + huistelefoon + eigen auto’s enz. enz.

  Ja, de verwarring midden jaren ’60 was écht zeer groot.
  De mensen hebben nu geen enkel vertrouwen meer in overheden en zijn dus volledig aangewezen op hun eigen ik.
  Nu na pakweg 55 jaren van Vaticanum II van de vele kerken bijna niets meer over is, zijn wij opgescheept met ’n niet katholieke ‘paus’, die zelfs ’n processie met dansen rondom heidense beelden promoot in de tuin van het Vaticaan. Het is zeer treurig allemaal.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht