Verkiezingen: einde van traditionele partijpolitiek en hokjesdenken?

Tijdens het voorbije verkiezingsweekend, hebben onze landgenoten hun walging voor de politiek krachtig geuit met een resoluut neen aan de traditionele partijen, ten voordele van radicaal rechts en (in mindere mate) extreem links. Het is een duidelijk neen aan eindeloze besparingen op de rug van de gewone man, aan het opdrogen van onze pensioenen, aan de politiek correcte cultuur, aan de wachtlijsten, files en open grenzen. Kortom, het is een protest tegen het pestbeleid, dat de burger nu al verschillende decennia heeft moeten ondergaan. 

Op maandagochtend moesten traditionele politici dus vaststellen, dat hun gewone werkwijze niet langer gewenst is.  Uiteraard proberen ze zich nog vast te klampen aan allerlei cordons sanitaires en ander hokjesdenken, maar de realiteit is dat ze in een nieuw tijdperk ontwaakt zijn: één waar radicaal rechts de eerste viool speelt.  Misschien lukt het hen deze keer nog om een laatste “coalition of the willing” te vormen, een regenboogcoalitie van traditionele partijen, maar dan zouden ze opnieuw hervallen in oude formules. En het zijn net deze formules, die een groot deel van de Vlaamse bevolking niet meer kan smaken. Indien het politiek establishment ons land de chaos en zelfs het separatisme niet wil injagen, zouden ze zich dus maar beter buigen over de reële zorgen van de kiezer, ipv steeds opnieuw te herhalen dat “de kiezer ‘het’ niet begrijpt” en zich “laat manipuleren door ‘goedkoop’ populisme”. Is het dan de schuld van de burger, dat enkel “ondemocratische” partijen naar hem schijnen te luisteren? 

Hoe “democratisch” zijn de politiek en media nog?

Hoe democratisch is een partij trouwens, indien deze hardnekkig haar eigen logica volgt, zonder oog te hebben voor de publieke opinie? En dan heb ik het nog niet over de manier waarop de pers en social media met kritische meningen omgaat. We weten al, dat vertegenwoordigers van bepaalde strekkingen op weinig objectieve wijze worden behandeld door onze openbare omroep. Als Katholieken herinneren we ons aan de manier waarop Aartsbisschop Leonard werd voorgesteld als een aartsconservatief  en homofoob fossiel uit een vervlogen tijd. Deze media-attitude is er in recente jaren niet beter op geworden. We denken dan bijvoorbeeld aan de bedenkelijke Pano-reportage over Dries Van Langenhove, of zijn later interview (of zeg liever kruisverhoor) met Kathleen Cools (Ter Zake). Objectieve journalistiek, als deze al ooit heeft bestaan, hoort in ons land wel degelijk tot het verleden. 

Afwijkende meningen zijn verboden

Ook op social media zijn afwijkende meningen niet veilig. Facebook, Twitter, Youtube zijn actief bezig met censuur tegen conservatieve of Christelijke groepen, die kritisch staan tegenover progressieve levensstijlen of de traditionele partijpolitiek. Zelfs ons klein Katholiek Forum moest er onlangs aan geloven. Vorige week werden we zonder verwittiging gewoon door Facebook verbannen. Ik vermoed dat een aantal Facebook-beheerders nu heel fier moeten zijn dat ze “gevaarlijke religieuze extremisten” uit de circulatie konden halen. De kleinzieligheid van de censoren van vandaag kent alvast geen grenzen…

Confederalisme = “red de postjes”? 

Sommige politici aan beide kanten van de taalgrens zien de huidige verkiezingsresultaten als een excuus om het communautaire debat op een hoger niveau te brengen. Men denkt opnieuw aan confederalisme. Een institutionele scheiding zou het namelijk gemakkelijker maken om de o zo belangrijke postjes te redden van de ondergang, omdat het dan theoretisch eenvoudiger zou worden om coalities te vormen. 

Wat dit institutioneel geknutsel te maken heeft met de behoeften en prioriteiten van de kiezer is ten zeerste te vraag. Zal de kiezer beter worden van al dat nutteloos gezwets?  Zal er plots meer geld vrijkomen voor onze pensioenen, scholen, rusthuizen of mobiliteit? Zullen er op miraculeuze wijze geen transmigranten meer in onze stations slapen en wordt energie goedkoper, omdat België een confederale staat wordt? Mensen die dit, na maar liefst 6 staatshervormingen (!), nog geloven, hebben dringend nood aan een hersentransplantatie. De 6 staatshervormingen en de institutionele mierenhoop die ze veroorzaakt hebben, doen me trouwens hard denken aan de hervormingen in de Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie. Uiteindelijk bleef er niets meer van over, omdat ze kapot werd gereformeerd. In dit kader is het betere soms de vijand van het goede.

Koning Filip heeft het wel begrepen

Eén positieve noot: Koning Filip, de man die door de media jarenlang werd voorgesteld als een “paljas”, lijkt de kiezer wel begrepen te hebben. Zijn bereidheid om Tom Van Grieken (Voorzitter Vlaams Belang) te ontvangen op het paleis, toont aan, dat hij meer begrip heeft voor de burgers van zijn land, dan vele andere prominenten. Dat is dus 1-0 voor onze katholieke vorst. Hopelijk zal dit de geesten openen voor verdere debatten, deze keer met minder hokjesdenken. Of is dit teveel gevraagd?U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Verkiezingen: einde van traditionele partijpolitiek en hokjesdenken?

 1. Vandaag of gisteren pakte een vakbondsbons uit met een komische redenering, die in feite op het volgende neerkwam : het beleid van de regering deugde niet en was veel te rechts, en daarom hebben de mensen nu rechts gestemd. 🙂
  Gekke jongens bij de vakbond …

  1. Wat is tegenwoordig nog het verschil tussen links en rechts? De socialisten hebben met hun Derde Weg gekozen voor de vrije mark en het patronaat, terwijl het Vlaams Belang volgens de SP-A hun sociaal programma heeft overgeschreven. Ik denk dat de partijen van vandaag niet langer passen in een bepaald “hokje”, wat leidt tot atypisch stemgedrag.

   1. Inderdaad Katharina er is geen verschil meer tussen rechte en linkse politieke partijen.
    Ze kunnen gerust met Vlaams Belang in zee gaan, waarom de andere partijen zo moeilijk doen weet ik niet, is gewoon belachelijk hoe ze op de overwinning reageren al die andere partijen. Ik ben gewoon niet gaan stemmen, als iedereen dat had gedaan, dat hadden ze pas een signaal geven aan de politiekers. Ik stem niet recht en stem niet links want er is geen recht en links, want ze hadden allemaal punten waar mijn geweten absoluut niet mee akkoord ging. Als je trouw blijft aan de leer van God dan kon je ook niet gaan stemmen. Want er zat geen enkele partij in dat de dodencultuur wil tegen gaan. In plaats allen op straat te komen voor het klimaat, waren we beter allen niet gaan stemmen. Dat is een signaal geven.

 2. ☩JMJ☩

  Lotje,

  De ‘verontwaardiging’ over het Vlaams Belang vanwege andere partijen is één groot toneel; had Vlaams Belang geen onderdeel van het systeem geweest, dan werd er zelfs niet toegestaan dat men daar op kon stemmen. Men zou zeer snel zijn om te verhinderen dat die partij in de federale verkiezingen zou kunnen participeren. Er zal zeker rivaliteit bestaan tussen de VBers en andere groepen, maar zij volgen de ‘spelregels’ van de cryptocraten, en dat achten die laatsten als voldoende om hen te laten ‘meespelen’.

  Ik kan mij vergissen maar ik vermoed al langer dat de cryptocraten van plan zijn om het VB in een regering te zetten in de bredere context van de trumpisering van politiek Europa. De VRT-aandacht voor het VB en de zelfzekerheid van Tom Van Grieken – hij zinspeelde reeds voor de verkiezingen op het gaan breken van het cordon – leken dat aan te tonen. Ik had vorig jaar hetzelfde gezien bij Salvini voordat de verkiezingen in Italië geschied waren en hij deel ging nemen aan de macht aldaar; hij had die opvallende zelfzekerheid en de mediatieke schrijnwerpers waren zodanig op hem gericht dat ik vermoedde dat het reeds afgesproken was dat hij in de regering terecht zou komen. De verkiezingscampagne van Trump in 2016 in de VS vertoonde hetzelfde patroon.

  De rechts/links-terminologie kan alleen correct gehanteerd worden in de oorspronkelijke betekenis ervan uit de tijd van de Franse Revolutie, en in die zin zijn eigenlijk alle systeempartijen, inclusief het Vlaams Belang, links. Het enige echte Rechts is in feite de expressie van het Katholicisme op het politiek domein, en met “Katholicisme” bedoel ik dan niet de gedachtegang van de CD&V. Het echte Rechts is de strijd voor het herstel van de goddelijke orde op staatskundig domein tegen de liberalistische, democratische revolutie die deze orde ontwricht heeft in deze apostatische landen. Geen enkele van de partijen die in de Belgische stemhokken gepresenteerd worden vertegenwoordigt die strijd; men wordt simpelweg een keuze aangeboden tussen verschillende expressies van het liberalisme. Door de mensen te laten kiezen welke strekking van het liberalisme zij volgen voorkomen zij volksrevoltes. Het gaat om een hegeliaanse poppenkast, en degenen die aan de draden van de marionetten trekken blijven voortwroeten in de schaduwen zonder door het merendeel van de bevolking opgemerkt te worden.

 3. Benjamin, wat je citeert: Het echte rechts is de strijd voor het herstel van de Goddelijke orde op staatskundige domein tegen de liberalistische, democratische revolutie die deze orde ontwricht heeft in deze apostatische landen. Geen enkele van de partijen die in de Belgische stemhokken gepresenteerd worden vertegenwoordigt die strijd; men wordt simpelweg een keuze aangeboden tussen verschillende expressies van het liberalisme.

  Dat is ook de reden dat ik niet ben gaan stemmen. De politiek heeft mijn niet bevrijd uit de ketenen van de slavernij van zonde dat mij trouwens vele jaren geleden zwaar aan het vernietigen was. Maar, het was De Heilige Drie-eenheid = De Vader, De Zoon Jezus Christus en De Heilige Geest die mij bevrijden van de cultuur van de dood. Ik moest mijn stem dan ook niet aan de politiek geven, want die wijzen alleen maar de weg van de ondergang, de statistieken van zelfdoding, burn-outs, euthanasie-aanvragen, abortussen, depressies en meterslange wachtlijsten in instellingen en ziekenhuizen liegen er niet om.

  Mijn vreugdekreet of stem is alleen maar voor de Heilige Drie-eenheid en Moeder Maria, want zei lieten mij zien wat authentieke Liefde was. En dat was zeker niet wat de politiek en kerken de laatste jaren aan het verkondigen zijn. Werden mensen maar eens wakker, ze zouden nogal verschieten in welke vreselijke modder ze aan het leven zijn.

  De parabel van de verloren zoon is daar een mooi voorbeeld van. Hoeveel verloren zonen en dochters leven nu in de modder tussen de varkens en daar liever koppig in blijven zitten, dan nederig en klein te worden en terug te keren naar de kerk, waar de Goddelijke vader ze met open armen zal opvangen en ze zal helpen als ze durven knielen en bidden om Zijn hulp te vragen.

  1. Citaat Benjamin:
   “Het echte Rechts is de strijd voor het herstel van de goddelijke orde op staatskundig domein tegen de liberalistische, democratische revolutie die deze orde ontwricht heeft in deze apostatische landen.”

   Volkomen correct!!!

   Bevestigt ook wat Pat Buchanon, katholiek, voormalig presidentskandidaat en uitstekend observator van de politieke bewegingen in de wereld, al lang verkondigt: de strijd tussen de liberaal-democratie en de verdedigers van {cultuur, religie, clans, etniciteit, identiteit, naties en welzijn} is” “the issue of our age.”
   Steve Bannon (katholiek, voormalig adviseur van President Trump) denkt te net zo over.
   Deze strijd, inclusief assymetrisch geweld, zal onvermijdelijk gevoerd worden. Katholieken zouden zich hierop moeten voorbereiden voor te gaan denken over ‘overlevingsstrategieën.’
   Zie ook Katharina Emmerick over de ineenstorting van de Kerk. [Zij is overigens niet de enige.]

    1. Fijn dat je die link erbij doet, Lotje, maar dat weten we allemaal al. Er zijn zoveel katholieke sites (en boeken) die allemaal hetzelfde zeggen. En een beetje katholiek die geloof en naar de Mis gaat kan deze wereld gewoonweg niet aanvaarden. [Nederland is volgens haar eigen politie een narcostaat en staat (als piepklein landje) op de 2e plaats van landen die onderdak bieden aan pornosites.] Het is uiteindelijk ook allemaal een kwestie van gezond verstand.
     Heel veel herstel gaat overigens vanzelf, namelijk volgens de wetten van de natuur. Bijvoorbeeld de terugkeer van het patriarchaat is evolutionair onvermijdelijk.
     Maar waar het nu om dat is niet zozeer om dit alles te herhalen, maar om de katholieken te laten nadenken over overlevingsstrategieën.

 4. In de media is men weer bezig onnozele “verklaringen” te zoeken voor het succes van het Vlaams Belang : het zouden lager opgeleide mensen zijn die er voor stemmen (versta : dommeriken), hun succes zou er alleen gekomen zijn omwille van hun campagnes op internet, ze zouden de mensen wat wijs maken, enzovoort. Zouden de media niet eens beter grondiger analyses gaan maken ?

  De VRT moet zich nu wel voor de kop slaan als ze weten hoeveel publiciteit ze aan Dries Vanlangenhoven gegeven hebben. Mooi boemerangeffect.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht