Paus Franciscus pleegde op 4 februari een publieke daad van apostasie

Foto: Vaticannews.va

Op 4 februari 2019 ondertekende Paus Franciscus samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmed el-Taye, het “Menselijke Broederlijkheidsdocument” dat stelt dat alle religies “gewild zijn door God, in Zijn wijsheid”, waardoor de Paus een publieke daad van apostasie stelde en een automatische excommunicatie opliep.

De Paus zakte op 4 februari af naar de ‘Globale Conferentie voor Menselijke Broederlijkheid’ in Abu-Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Op de interreligieuze ‘Menselijke Broederlijkheidsbijeenkomst’ hield Paus Franciscus een toespraak, waarin hij heel vaak het woord “broederlijkheid” in de mond nam, maar niet één keer de naam “Jezus Christus.” Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als “Moslimbroeders” en hij verwees naar zichzelf als “een gelovige die dorst naar vrede.” Opmerkelijk, want in de ogen van de Islam zijn christenen “ongelovigen.” Hij zei dat we samen de “ark van de broederlijkheid” moeten binnengaan, waarbij hij wellicht zinspeelde op een ‘ene-wereldkerk van broederlijkheid’. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de “ene menselijke familie” en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte de elementen die door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Op het einde ondertekende Franciscus samen met el-Taye, de groot-Imam van de prestigieuze Al-Azhar universiteit in Caïro, het “Menselijke Broederlijkheidsdocument”, waarin, in het tweede punt, staat:

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt. Daarom, het feit dat mensen gedwongen worden om een bepaalde religieuze cultuur aan te hangen moet verworpen worden, alsook de oplegging van een culturele manier van leven die anderen niet accepteren;”

Paus Franciscus pleegde, door dit te ondertekenen, een publieke daad van apostasie, of geloofsafval, waardoor hij onmiddellijk automatisch geëxcommuniceerd werd. Apostasie is apostasie.

Indien je nu zegt dat God heeft gewild dat er vele verschillende religies zouden zijn, dan ben je afgevallen van het geloof, omdat je zegt dat God onverschillig is tegenover religie: “het maakt niet uit welke religie je volgt.” De god die onverschillig is tegenover religie, is niet de Christelijke God. Door zo iets te zeggen, heb je als je god, de Vader van de Leugens, genomen.

Sommige van de meest fundamentele namen van God, die geen Christen kan ontkennen, is dat God Eén is, Goed, Waar, en dat Hij bestaat. Eén van deze ontkennen is apostasie.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. ” (Joh. 14,6). Wie dat ontkent pleegt apostasie.

In canon 1364 §1 staat dat apostaten, dus leden van de Kerk die afvallen van het geloof, een excommunicatie latae sententiae oplopen, zelfs al zou het een paus zijn. Dit is hoe de (toenmalige) Paus van de Katholieke Kerk de Katholieken wilde beschermen tegen toekomstige pausen die zouden afvallen van het geloof.

Paus Franciscus kust en knuffelt Imam Ahmed el-Taye. Foto: Vaticannews.va

Paus Franciscus heeft zijn ambt verloren en is vanaf vandaag niet langer de paus van de katholieke Kerk, wat men ook moge beweren.

Uit de Catechismus van het Theologisch Modernisme, gebaseerd op de Encycliek Pascendi Dominici Gregis van de H. Paus Pius X:

Het (Eerste) Vaticaans Concilie verklaart in haar Dogmatische Constitutie van het Katholieke Geloof (2:1-3): „Indien iemand zegt dat het natuurlijk licht van de menselijke rede onbekwaam is het bestaan van de enige en ware God, onze schepper en meester, door middel van de geschapen dingen met zekerheid vast te stellen, hij zij anathema.” En voorts: „Indien iemand zegt dat het onmogelijk is of onnuttig dat de mens dankzij de goddelijke openbaring God en de aan Hem verplichte eredienst leert kennen, hij zij anathema.” En tenslotte: „Indien iemand zegt dat de mens niet door goddelijke macht verheven kan worden tot een kennis en volmaaktheid die de gewone natuur te boven gaan, maar alleen door een voortdurende ontwikkeling ‘vanuit zichzelf’ uiteindelijk kan en moet komen tot het bezit van al wat waar en goed is, hij zij anathema.”

V. — Hoe ontstaat volgens hen (de Modernisten) een openbaring en in welke betekenis?
A. — „Wat zou je, zeggen ze, anders kunnen verwachten voor iets dat voor openbaring doorgaat? Is het religieus gevoelen, zoals zich dat aan het bewustzijn toont geen openbaring zo niet het begin van een openbaring? Waarlijk, kan ‘God’ zoals het zich zij het uiterst vaag aan de ziel meedeelt, niet dezelfde religieuze betekenis hebben als de openbaringsgave?” En gaan ze verder: „Aangezien God zowel het doel als het begin van het geloof is, houdt deze openbaring in dat het geopenbaarde en de openbaarder die wij God plegen te noemen identiek zijn.”
V. — Welke bizarre conclusie volgt uit deze filosofie, of liever gezegd, uit deze Modernistische absurditeit?
A. — „Uit deze voorstelling van zaken volgt dat iedere godsdienst vanuit het voor deze godsdienst geldende perspectief dient te worden bekeken voor zowel het natuurlijke als bovennatuurlijke aspect. Dus iedere godsdienst, om het even welke, verdient ons aller respect!”

Bron: From Rome – vertaling via Restkerk.net (tekst aangepast door het KF).

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

16 commentaren op “Paus Franciscus pleegde op 4 februari een publieke daad van apostasie

 1. Document on Human Fraternity for world peace and living together: Full text

  Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, sign a Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together, during a Global Conference on the topic in Abu Dhabi. The official English-language text of the Document is below:

  INTRODUCTION

  Faith leads a believer to see in the other a brother or sister to be supported and loved. Through faith in God, who has created the universe, creatures and all human beings (equal on account of his mercy), believers are called to express this human fraternity by safeguarding creation and the entire universe and supporting all persons, especially the poorest and those most in need.

  This transcendental value served as the starting point for several meetings characterized by a friendly and fraternal atmosphere where we shared the joys, sorrows and problems of our contemporary world. We did this by considering scientific and technical progress, therapeutic achievements, the digital era, the mass media and communications. We reflected also on the level of poverty, conflict and suffering of so many brothers and sisters in different parts of the world as a consequence of the arms race, social injustice, corruption, inequality, moral decline, terrorism, discrimination, extremism and many other causes.

  From our fraternal and open discussions, and from the meeting that expressed profound hope in a bright future for all human beings, the idea of this Document on Human Fraternity was conceived. It is a text that has been given honest and serious thought so as to be a joint declaration of good and heartfelt aspirations. It is a document that invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together so that it may serve as a guide for future generations to advance a culture of mutual respect in the awareness of the great divine grace that makes all human beings brothers and sisters.

  Read also

  Pope and the Grand Imam: Historic declaration of peace, freedom, women’s rights
   04/02/2019

  AddThis Sharing Buttons
  Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsApp

  Pope and the Grand Imam: Historic declaration of peace, freedom, women’s rights

  DOCUMENT

  In the name of God who has created all human beings equal in rights, duties and dignity, and who has called them to live together as brothers and sisters, to fill the earth and make known the values of goodness, love and peace;

  In the name of innocent human life that God has forbidden to kill, affirming that whoever kills a person is like one who kills the whole of humanity, and that whoever saves a person is like one who saves the whole of humanity;

  In the name of the poor, the destitute, the marginalized and those most in need whom God has commanded us to help as a duty required of all persons, especially the wealthy and of means;

  In the name of orphans, widows, refugees and those exiled from their homes and their countries; in the name of all victims of wars, persecution and injustice; in the name of the weak, those who live in fear, prisoners of war and those tortured in any part of the world, without distinction;

  In the name of peoples who have lost their security, peace, and the possibility of living together, becoming victims of destruction, calamity and war;

  In the name of human fraternity that embraces all human beings, unites them and renders them equal;

  In the name of this fraternity torn apart by policies of extremism and division, by systems of unrestrained profit or by hateful ideological tendencies that manipulate the actions and the future of men and women;

  In the name of freedom, that God has given to all human beings creating them free and distinguishing them by this gift;

  In the name of justice and mercy, the foundations of prosperity and the cornerstone of faith;

  In the name of all persons of good will present in every part of the world;

  In the name of God and of everything stated thus far; Al-Azhar al-Sharif and the Muslims of the East and West, together with the Catholic Church and the Catholics of the East and West, declare the adoption of a culture of dialogue as the path; mutual cooperation as the code of conduct; reciprocal understanding as the method and standard.

  We, who believe in God and in the final meeting with Him and His judgment, on the basis of our religious and moral responsibility, and through this Document, call upon ourselves, upon the leaders of the world as well as the architects of international policy and world economy, to work strenuously to spread the culture of tolerance and of living together in peace; to intervene at the earliest opportunity to stop the shedding of innocent blood and bring an end to wars, conflicts, environmental decay and the moral and cultural decline that the world is presently experiencing.

  We call upon intellectuals, philosophers, religious figures, artists, media professionals and men and women of culture in every part of the world, to rediscover the values of peace, justice, goodness, beauty, human fraternity and coexistence in order to confirm the importance of these values as anchors of salvation for all, and to promote them everywhere.

  This Declaration, setting out from a profound consideration of our contemporary reality, valuing its successes and in solidarity with its suffering, disasters and calamities, believes firmly that among the most important causes of the crises of the modern world are a desensitized human conscience, a distancing from religious values and a prevailing individualism accompanied by materialistic philosophies that deify the human person and introduce worldly and material values in place of supreme and transcendental principles.

  While recognizing the positive steps taken by our modern civilization in the fields of science, technology, medicine, industry and welfare, especially in developed countries, we wish to emphasize that, associated with such historic advancements, great and valued as they are, there exists both a moral deterioration that influences international action and a weakening of spiritual values and responsibility. All this contributes to a general feeling of frustration, isolation and desperation leading many to fall either into a vortex of atheistic, agnostic or religious extremism, or into blind and fanatic extremism, which ultimately encourage forms of dependency and individual or collective self-destruction.

  History shows that religious extremism, national extremism and also intolerance have produced in the world, be it in the East or West, what might be referred to as signs of a “third world war being fought piecemeal”. In several parts of the world and in many tragic circumstances these signs have begun to be painfully apparent, as in those situations where the precise number of victims, widows and orphans is unknown. We see, in addition, other regions preparing to become theatres of new conflicts, with outbreaks of tension and a build-up of arms and ammunition, and all this in a global context overshadowed by uncertainty, disillusionment, fear of the future, and controlled by narrow-minded economic interests.

  We likewise affirm that major political crises, situations of injustice and lack of equitable distribution of natural resources – which only a rich minority benefit from, to the detriment of the majority of the peoples of the earth – have generated, and continue to generate, vast numbers of poor, infirm and deceased persons. This leads to catastrophic crises that various countries have fallen victim to despite their natural resources and the resourcefulness of young people which characterize these nations. In the face of such crises that result in the deaths of millions of children – wasted away from poverty and hunger – there is an unacceptable silence on the international level.

  It is clear in this context how the family as the fundamental nucleus of society and humanity is essential in bringing children into the world, raising them, educating them, and providing them with solid moral formation and domestic security. To attack the institution of the family, to regard it with contempt or to doubt its important role, is one of the most threatening evils of our era.

  We affirm also the importance of awakening religious awareness and the need to revive this awareness in the hearts of new generations through sound education and an adherence to moral values and upright religious teachings. In this way we can confront tendencies that are individualistic, selfish, conflicting, and also address radicalism and blind extremism in all its forms and expressions.

  The first and most important aim of religions is to believe in God, to honour Him and to invite all men and women to believe that this universe depends on a God who governs it. He is the Creator who has formed us with His divine wisdom and has granted us the gift of life to protect it. It is a gift that no one has the right to take away, threaten or manipulate to suit oneself. Indeed, everyone must safeguard this gift of life from its beginning up to its natural end. We therefore condemn all those practices that are a threat to life such as genocide, acts of terrorism, forced displacement, human trafficking, abortion and euthanasia. We likewise condemn the policies that promote these practices.

  Moreover, we resolutely declare that religions must never incite war, hateful attitudes, hostility and extremism, nor must they incite violence or the shedding of blood. These tragic realities are the consequence of a deviation from religious teachings. They result from a political manipulation of religions and from interpretations made by religious groups who, in the course of history, have taken advantage of the power of religious sentiment in the hearts of men and women in order to make them act in a way that has nothing to do with the truth of religion. This is done for the purpose of achieving objectives that are political, economic, worldly and short-sighted. We thus call upon all concerned to stop using religions to incite hatred, violence, extremism and blind fanaticism, and to refrain from using the name of God to justify acts of murder, exile, terrorism and oppression. We ask this on the basis of our common belief in God who did not create men and women to be killed or to fight one another, nor to be tortured or humiliated in their lives and circumstances. God, the Almighty, has no need to be defended by anyone and does not want His name to be used to terrorize people.

  This Document, in accordance with previous International Documents that have emphasized the importance of the role of religions in the construction of world peace, upholds the following:

  · The firm conviction that authentic teachings of religions invite us to remain rooted in the values of peace; to defend the values of mutual understanding, human fraternity and harmonious coexistence; to re-establish wisdom, justice and love; and to reawaken religious awareness among young people so that future generations may be protected from the realm of materialistic thinking and from dangerous policies of unbridled greed and indifference that are based on the law of force and not on the force of law;

  · Freedom is a right of every person: each individual enjoys the freedom of belief, thought, expression and action. The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. This divine wisdom is the source from which the right to freedom of belief and the freedom to be different derives. Therefore, the fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected, as too the imposition of a cultural way of life that others do not accept;

  · Justice based on mercy is the path to follow in order to achieve a dignified life to which every human being has a right;

  · Dialogue, understanding and the widespread promotion of a culture of tolerance, acceptance of others and of living together peacefully would contribute significantly to reducing many economic, social, political and environmental problems that weigh so heavily on a large part of humanity;

  · Dialogue among believers means coming together in the vast space of spiritual, human and shared social values and, from here, transmitting the highest moral virtues that religions aim for. It also means avoiding unproductive discussions;

  · The protection of places of worship – synagogues, churches and mosques – is a duty guaranteed by religions, human values, laws and international agreements. Every attempt to attack places of worship or threaten them by violent assaults, bombings or destruction, is a deviation from the teachings of religions as well as a clear violation of international law;

  · Terrorism is deplorable and threatens the security of people, be they in the East or the West, the North or the South, and disseminates panic, terror and pessimism, but this is not due to religion, even when terrorists instrumentalize it. It is due, rather, to an accumulation of incorrect interpretations of religious texts and to policies linked to hunger, poverty, injustice, oppression and pride. This is why it is so necessary to stop supporting terrorist movements fuelled by financing, the provision of weapons and strategy, and by attempts to justify these movements even using the media. All these must be regarded as international crimes that threaten security and world peace. Such terrorism must be condemned in all its forms and expressions;

  · The concept of citizenship is based on the equality of rights and duties, under which all enjoy justice. It is therefore crucial to establish in our societies the concept of full citizenship and reject the discriminatory use of the term minorities which engenders feelings of isolation and inferiority. Its misuse paves the way for hostility and discord; it undoes any successes and takes away the religious and civil rights of some citizens who are thus discriminated against;

  · Good relations between East and West are indisputably necessary for both. They must not be neglected, so that each can be enriched by the other’s culture through fruitful exchange and dialogue. The West can discover in the East remedies for those spiritual and religious maladies that are caused by a prevailing materialism. And the East can find in the West many elements that can help free it from weakness, division, conflict and scientific, technical and cultural decline. It is important to pay attention to religious, cultural and historical differences that are a vital component in shaping the character, culture and civilization of the East. It is likewise important to reinforce the bond of fundamental human rights in order to help ensure a dignified life for all the men and women of East and West, avoiding the politics of double standards;

  · It is an essential requirement to recognize the right of women to education and employment, and to recognize their freedom to exercise their own political rights. Moreover, efforts must be made to free women from historical and social conditioning that runs contrary to the principles of their faith and dignity. It is also necessary to protect women from sexual exploitation and from being treated as merchandise or objects of pleasure or financial gain. Accordingly, an end must be brought to all those inhuman and vulgar practices that denigrate the dignity of women. Efforts must be made to modify those laws that prevent women from fully enjoying their rights;

  · The protection of the fundamental rights of children to grow up in a family environment, to receive nutrition, education and support, are duties of the family and society. Such duties must be guaranteed and protected so that they are not overlooked or denied to any child in any part of the world. All those practices that violate the dignity and rights of children must be denounced. It is equally important to be vigilant against the dangers that they are exposed to, particularly in the digital world, and to consider as a crime the trafficking of their innocence and all violations of their youth;

  · The protection of the rights of the elderly, the weak, the disabled, and the oppressed is a religious and social obligation that must be guaranteed and defended through strict legislation and the implementation of the relevant international agreements.

  To this end, by mutual cooperation, the Catholic Church and Al-Azhar announce and pledge to convey this Document to authorities, influential leaders, persons of religion all over the world, appropriate regional and international organizations, organizations within civil society, religious institutions and leading thinkers. They further pledge to make known the principles contained in this Declaration at all regional and international levels, while requesting that these principles be translated into policies, decisions, legislative texts, courses of study and materials to be circulated.

  Al-Azhar and the Catholic Church ask that this Document become the object of research and reflection in all schools, universities and institutes of formation, thus helping to educate new generations to bring goodness and peace to others, and to be defenders everywhere of the rights of the oppressed and of the least of our brothers and sisters.

  In conclusion, our aspiration is that:

  this Declaration may constitute an invitation to reconciliation and fraternity among all believers, indeed among believers and non-believers, and among all people of good will;

  this Declaration may be an appeal to every upright conscience that rejects deplorable violence and blind extremism; an appeal to those who cherish the values of tolerance and fraternity that are promoted and encouraged by religions;

  this Declaration may be a witness to the greatness of faith in God that unites divided hearts and elevates the human soul;

  this Declaration may be a sign of the closeness between East and West, between North and South, and between all who believe that God has created us to understand one another, cooperate with one another and live as brothers and sisters who love one another.

  This is what we hope and seek to achieve with the aim of finding a universal peace that all can enjoy in this life.

  Abu Dhabi, 4 february 2019

 2. Bergoglio werd afvallig toen hij onwettig de Troon van Petrus besteeg na het ongeldige aftreden van Z.H. Paus Benedictus XVI. Omdat Paus Benedictus niet in volle vrijheid is afgetreden, is zijn aftreden ongeldig en blijft hij de wettige Paus.
  Bergoglio is een ketterse pion die duidelijk als doel heeft de Kerk van Christus ten gronde te richten. Daarom is hij ook een antichrist!

 3. Dit is een beledeging tegenover Franciscus van Assisi en heiligschennis tegenover God. Immers Satanisme is ook een religie en eten van mensen kan dit ook zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ik denk dat God dat echt niet wilde.
  Maar ik denk dat velen Katholieken en Christenen deze “paus” blijven steunen en geloven.

 4. ☩JMJ☩

  Zolang hij universeel erkend blijft als Paus door de kerkelijke hiërarchie kan hij zijn ambt niet verliezen. Dat is nu eenmaal de goddelijke constitutie van de H. Kerk. Een paus kan niet zijn ambt verliezen zolang hij universeel erkend blijft door de levende apostolische opvolgers, en gereputeerde pre-conciliaire theologen zoals Mgr. Van Noort hebben daar herhaaldelijk op gewezen. De gelovigen kunnen pas weten dat een bepaalde man-in-het-wit in Rome rechtsgeldige decreten en onfeilbare uitspraken kan maken in de H. Kerk wanneer hij met zekerheid als Paus van Rome geïdentificeerd kan worden, en het principe van adhaesio universalis is de duidelijkste en meest waterdichte manier om absolute zekerheid daaromtrent te hebben omdat het een dogmatisch feit constitueert, en het is aan niemand toegestaan om af te wijken van een dogmatisch feit. Een dogmatisch feit is een feit dat zelf geen goddelijk geopenbaarde waarheid is, maar waaraan de authenticiteit van een dogma onlosmakelijk verbonden is. De substantiële authenticiteit van de Clementijnse Vulgaat als vertaling van de Heilige Schrift is bijvoorbeeld een dogmatisch feit omdat het dogma van de onfeilbaarheid van algemene concilies in zaken van geloof en moraal onlosmakelijk daaraan verbonden is, want de vernoemde authenticiteit werd onherroepelijk gedefinieerd door het Eerste Vaticaans Concilie.

  Voor mij is het ook niet plezant om die crimineel met zijn profane tong, Bergoglio, als Paus te hebben, maar de realiteit is nu eenmaal zo. Op “Katholieke Actie Vlaanderen” worden al onmiddellijk alle Katholieken die de Paus als Paus blijven erkennen door de schrijver van het blog als “apostaten” afgekondigd, waardoor hij in feite impliciet de Katholieke Kerk “apostaat” noemt, want de Kerk erkent Franciscus nog steeds als Opvolger van Petrus. Dergelijk individualistisch gedrag kan echt niet, mensen. De Katholieke Kerk is geen democratie.

  Hou u vast aan de geloofsorthodoxie ondanks de miserie die uit Rome komt, en bid dat God weldra de donkere storm mag beëindigen zoals eertijds op het Meer van Galilea. Spring echter niet uit de boot, waardoor men verdwijnt in de diepten.

  1. Nog niet zo heel lang geleden ( ik denk verleden jaar ) heeft Bergoglio in de Basiliek van San Govianni in Laterano gezegd dat hij heilig ging verklaard worden !! Net zoals de hedendaagse voorgaande pausen in ijltempo heilig werden verklaard.
   Er is een muterende godsdienst aan de gang , en dit sinds Vat II.
   Of men het nu wil zien of niet zien. Erkennen of niet erkennen. Dat is nu al jaren zo.
   50 ans de Vatican II ( sermon de Mgr Sanborn ) op you tube zien, indien interesse.

   1. ☩JMJ☩

    Benedictus XVI was evenzeer onderdeel van de revolutie van Vaticanum II als de huidige Franciscus.

    Er is een heretische revolutie aan de gang, maar mijn punt in de voorgaande reactie was dat Franciscus zeker zijn ambt behoudt zolang hij universeel erkend blijft als Paus.

    Er bestaat verder geen distinctie tussen “munus” en “bediening” in de Traditie van de Kerk; dat is een recent sofisme van diegenen die zeggen dat Ratzinger nog steeds Paus is. Het is niet correct om op basis van een fictief juridisch construct pausen als tegenpausen te categoriseren. Zelfs al zou het aftreden van Benedictus XVI oorspronkelijk rechtsongeldig geweest zijn, dan had het niettemin achteraf geldigheid gekregen door zijn blijvend stilzwijgen (tezamen met dat van de kardinalen en bisschoppen; geen enkele openlijke contesterende stem van een kardinaal of een bisschop was er te horen), en de algemene adhesie van de Kerk tot het gezag van Franciscus na de pauskeuze constitueert zijn pontificaat als een dogmatisch feit en heeft alle mogelijke invaliderende elementen in zijn keuze “in radice” (in de wortel) genezen.

    Een canonieke traditie zoals degene waarbij pauselijk aftreden onder bedreigingen ongeldig is moet in de juiste context verstaan worden om absurditeiten te voorkomen, en mag niet gehanteerd worden om ecclesiologische principes overboord te werpen die niet gealtereerd kunnen worden.

  2. Benjamin u schrijft: “Op “Katholieke Actie Vlaanderen” worden al onmiddellijk alle Katholieken die de Paus als Paus blijven erkennen door de schrijver van het blog als “apostaten” afgekondigd, waardoor hij in feite impliciet de Katholieke Kerk “apostaat” noemt, want de Kerk erkent Franciscus nog steeds als Opvolger van Petrus. Dergelijk individualistisch gedrag kan echt niet, mensen. De Katholieke Kerk is geen democratie.
   “Katholieke Actie Vlaanderen” heeft overschot van gelijk.
   1 – Bergoglio is geen nogmaals GEEN opvolger van Petrus, noch het hoofd van de Katholieke Kerk wat hij claimt te zijn.
   2- De Katholieke Kerk is daar waar de rechtgelovigen hun ware geloof hebben bewaard.U kunt dit in de openbaringen terug vinden, zoek maar.
   3- Bergoglio naar de normen van rechtgelovige is zelfs nog geen Katholiek, hij staat buiten de K.Kerk.
   4- Hoe kan men in hemelsnaam zo iemand als paus????? betitelen????
   Open uw ogen Benjamin!
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 5. Bergoglio is, zoals ‘gva’ terecht zegt, eigenlijk nooit de paus geweest, want Benedictus heeft in zijn verklaring nooit de ‘munus’ of het ambt zelf afgewezen, enkel het ‘ministerie’ of de actieve uitoefening. Daarom zou, indien dat aftreden geldig zou geweest zijn, hij terug naar de staat van kardinaal moeten zijn gebracht, wat nooit gebeurd is. Hij eiste dat men hem verder “Zijne Heiligheid” zou noemen. Emeritus-paus heeft nog nooit in de kerkgeschiedenis bestaan, en het kan ook gewoon niet. Zie: https://pausfranciscus.net/zijn-verkiezing/
  Het grootste probleem van vandaag is dat iedereen Bergoglio ‘paus’ blijft noemen, ook de kardinalen zoals Burke, die inzien dat dit problematisch is. Maar ze doen niets, en ze stonden erbij en keken ernaar. Bergoglio is aan een razend tempo modernisten tot kardinaal aan het benoemen, en op een gegeven moment zal +67% van het college modernist zijn, wat wil zeggen dat men gewoon een Franciscus II zal krijgen (want 2/3 van stemmen nodig voor pauskeuze). Het probleem moet aan de wortel aangepakt worden, en die wortel is wat er gebeurd is in februari en maart 2013.

  1. Tja, Jozef, waar is de wortel van al dat scheef gaan? Bergoglio heeft zelf al officieel verklaard dat hij heilig ging verklaard worden. Net zoals zijn voorgaanders.
   Ben benieuwd wat het Vaticaan met de vooravond van Pasen 2019 zal zingen… Lucifer, Christus Filius tuus?

   1. Lucifer, Christus Filius tuus? Het betekent niet anders dan: Christus, Uw Zoon is de Morgenster. (Licht). Wat is daar mis mee? Het is gewoon een gedeelde van een oud Paasjubelzang. Deze word in de Paasnacht gzongen.

    Flammas eius lucifer matutinus inveniat:
    ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum,
    Christus Filius tuus qui,
    regressus ab inferis,
    humano generi serenus illuxit,
    et vivit et regnat in saecula saeculorum.

    Moge de morgenster haar brandend vinden:
    die morgenster, zeg ik, die geen ondergang kent,
    Christus, Uw Zoon,
    die uit het dodenrijk teruggekeerd,
    over het menselijk geslacht haar helder licht verspreid heeft
    en leeft en heerst voor altijd en eeuwig.

 6. Johannes: ‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.’ (1 Joh 4: 14)
  Franciscus: Het pluralisme en de diversiteit van religies, zijn door God in zijn wijsheid gewild.

  Tja, als het dan toch maar lood om oud ijzer is, wat is Jezus dan eigenlijk komen doen? Een spraakmakend spektakel verzorgen om daarmee nóg een religieus alternatief aan het spectrum toe te voegen? Dat lijkt me stug en het zou bovendien erg sneu zijn voor al die overenthousiaste volgelingen die hun gebrek aan relativeringsvermogen met de marteldood hebben moeten bekopen.

  In dat geval had O.L. Heer er ook zelf beter aan gedaan om zijn Pa voor de opdracht te bedanken. Dan had Hij beter het kruis kunnen inruilen voor het atelier van zijn stiefvader. Per slot van rekening kun je ook als timmerman een heel eind komen.

  Wellicht dat het toch vooral de adelaar is, die het bij het rechte eind heeft.

 7. Wij zijn als Christenen toch wel een beetje hypocrieten, Voor Onze Lieve Heer is Bergoglio gewoon zijn paus niet.
  En als Jezus dat langs zijn kanalen wereldkundig laat maken, moet wij de Heer geloven.
  Zoals hij reeds voorzegde leefd paus Benedictus de XIV nog steeds en is Bergoglio gewoon geen paus.
  dat wij aardse mensen die dit mordicus niet willen inzien en aannemen vind ik heel erg.
  waarom omdat in aardse wettekes leven

  door dat fijt dat wij hem klakeloos aanvaarden, zal hij heel wat mensen/zielen mee naar de hel meesleuren.
  Zoals ik al eens geschreven heb, dat Heer Jezus zei van Franciscus. Dat hij Bergoglio een tien ergere VERRADER IS DAN JUDAS en dat hij de gepaste straf zal krijgen.
  Franciscus steekt het zelf niet meer weg, hij is zo overtuigd van zijn gelijk, het zijn de allerte Jezus volgers of beter gezegd zijn eindtijd volgelingen/zijn hededaagse apostelen die uiteindelijk weer zullen opstaan en woord van hun Meester wereldkundig zullen maken en verkondigen.
  Maar voor alles op zijn tijd.
  Bid zoveel mogelijk de paternoster Het Onze Vader en Het Weesgegroet, om zoveel mogelijk zielen te kunnen redden. Daar doen wij Heer Jezus en Moeder Gods Maria heel veel plezier mee vertelde ze aan Mario. profeten als Mario moeten wij ter harte nemen.

  En Ja het satanisme is ook een afgodsdienst die de allerhoogste, diegene die hun tien geboden kennen zullen weten dat BERGOGLIO liegt tegen het eerste gebod “Bovenal bemin één God”.
  Omdat Bergoglio zegd dat deze goden een en al de zelfde god is en dat is een pertinente leugen, waardoor hij zichzelf verheft tot voorlieger en slaagd hij Jezus met een natte dwijl op zijn Heilig gelaat.
  Dit is eens zoveel erg dan de tijd dat Heer Jezus gemarteld werd, omdat hij Bergoglio als priester/bisschop heel goed weet hoe de vork in de steel zit en dit maak van Bergoglio een mega – mega verrader.
  Nog eens laat ons veelvuldig bidden voor de zielen die niet zullen zien en daarmee verloren zullen gaan.

 8. De verwarring groeit met stevige stappen. Het hoogtepunt is nog niet bereikt. We weten welke stappen nog zullen volgen dank zij de Katholieke profeten. Welke kleuren de paus(en) ook moge(n) hebben, het leven van een Christen verandert niet! Jezus blijft Zijn Bloed vergieten en wij straks ook.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht