Brief aan moeder van klimaatactiviste Anuna De Wever

Foto: hln

Beste moeder van Anuna De Wever,

U hebt een tienerdochter met een mening en voor die mening is ze bereid op straat te komen. Ik kan me voorstellen, dat u hier als progressieve ouder zeer fier over bent. Na decennia van veralgemeende apathie, komt er eindelijk een generatie, die in het voetspoor treedt van de revolte van mei ’68 waaraan uw ouders misschien nog hebben deelgenomen. De apathie, die men tot nog toe bij jongeren vaststelde, was anders geen toeval. Men heeft hen lang verteld, dat hard werken, carrière maken en vooral hun nek niet uitsteken het model was om uiteindelijk te belanden in het leven waar elke Vlaming van droomt: villa in het groen, bedrijfswagen met tankkaart en regelmatig verlof, liefst met het vliegtuig naar exotische oorden. “There is no alternative”; m.a.w. er is geen alternatief op het neoliberale model, hebben Margaret Thatcher en haar volgelingen onze jeugd jarenlang ingefluisterd. En als brave schaapjes lieten ze zich leiden. Ze kozen in ons land voor liberale partijen en verzonken in materialisme en zelfgenoegzaamheid. 

Maar apathie heeft zijn prijs. Door niet op te komen voor onze rechten, of ze nu sociaal, cultureel, economisch of ecologisch zijn, kan onze samenleving er enkel op achteruit gaan. In die zin heeft uw dochter gelijk. Tijd dat we ook voor het milieu de “sense of urgency” gaan benadrukken, voor we onszelf als soort de vernietiging injagen. Anderzijds is het belangrijk om toe te geven dat het klimaatdebat uit een kluwen van tegenstrijdige meningen en gegevens bestaat, waar men maar moeilijk conclusies uit kan trekken, laat staan dat men er concrete maatregelen op zou kunnen baseren. Eigenlijk is het thema zo gepolitiseerd en gemanipuleerd door allerlei lobbygroepen, ambitieuze politici, zakenlui of wetenschappers van allerlei pluimage, dat het vaak aan geloofwaardigheid moet inboeten. Deze complexiteit leidde er zelfs toe dat het al overbelaste brein van ex-milieuminister Joke Schauvliege even tilt sloeg:  het levende bewijs dat gender quota op verkiezingslijsten misschien niet voor de intelligentste kandidaten zorgen. Maar dat is een ander verhaal…. 

Laten we echter terugkomen op het klimaat. Dat de planeet opwarmt en zwaar vervuild is, zullen weinigen in vraag stellen, maar hoe we hier structureel op moeten reageren is een veel complexere vraag. Onze individualistische, hedonistische graaicultuur is namelijk bij definitie ecologisch en sociaal belastend. De meesten onder ons gaan ermee akkoord dat verandering nodig is, maar niet ten koste van onze levensstijl. En als er iemand meer moet betalen voor het milieu, dan liefst iemand anders. Het gevolg is dat de milieurekening wordt doorverwezen naar de minst kapitaalkrachtigen onder ons, die zich geen elektrische wagen, passiefwoning of zelfs bescheiden vakantie kunnen veroorloven. Onze honger naar goedkope consumptiegoederen leidt tot de export van vervuilende productiecentra naar ontwikkelingslanden, ver van elke milieu- of arbeidsinspectie, om ze op zwaar vervuilende containerschepen terug naar Europa laten transporteren. Ook thuis leidt ons individualisme en onze scheidingscultuur tot een versnippering van huishoudens. Ondanks alle beloften voor een betonstop, komen er dus steeds meer wooneenheden bij, met mensen die almaar harder moeten werken om hun eigen individuele stek met aparte energiefactuur te betalen.

Milieubekommernissen kunnen dus niet losgekoppeld worden van de sociale malaise die ons omringt.  Ons menselijk ecosysteem kreunt onder de vereenzaming, de burn-outs en sociale ongelijkheid. We leven in een maatschappij, waar zelfs de mens tot een “grondstof” of consumptieobject gereduceerd is. We staan onder constante druk om weggeworpen te worden door onze werkgevers, onze partners, de samenleving zelf. Deze maatschappelijke aspecten alleen al, creëren een bedreigende sfeer, vooral voor onze jeugd. Scholen klagen over het groeiend aantal kinderen met gedragsproblemen. Men probeert er allerlei etiketten op te kleven, maar de realiteit is dat er voor onze jongeren nog maar weinig plaats is. Vele jongeren worden wekelijks van het ene huishouden naar het andere versjacherd, uitgespeeld in de vechtscheiding van hun ouders of zonder genade door het watervalsysteem van onze onderwijsnetten gejaagd. Moet men dan verbaasd zijn over de negatieve gevolgen voor hun welzijn? Indien jongeren er niet over klagen, komt dit misschien door het feit dat ze nooit iets anders gekend hebben dan een leven zonder zekerheden of referentiepunten? Geen wonder dat ze niet meer geloven in hun eigen toekomst, de liefde, het gezin, of zelfs hun eigen biologische geslacht en dus hardnekkig onrealistische dromen nahollen. 

En zo kom ik terug bij Anuna, een moedig meisje,  dat op vele manieren ook worstelt met zichzelf. Ik wens haar en haar tochtgenoten een hoopvolle toekomst toe met respect voor onze planeet, maar ook met erkenning van het belang van ons maatschappelijk “ecosysteem”. Want enkel een samenleving, die gebaseerd is op sterke maatschappelijke, morele en familiale waarden en dus in evenwicht is met zichzelf, kan ook respectvol zijn voor wat wij Katholieken Gods schepping noemen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

36 commentaren op “Brief aan moeder van klimaatactiviste Anuna De Wever

 1. Er kan natuurlijk uitgebreid worden ingegaan op “onze individualistische, hedonistische graaicultuur die namelijk bij definitie ecologisch en sociaal belastend is” . Dat is zo, al heeft geen redelijk mens gevraagd om de alles verpletterende globalisering die de dorpseconomie/lokale economie en eigen landbouw kapot heeft gemaakt. Maar de realiteit is dat de financiële- en industriële elite de wereld hebben gebracht tot het tranendal wat het heden is. Nu de soevereiniteit van de natiestaten is verdwenen en de geesten (lees het groot potentieel aan onwetende jongeren) rijp zijn voor misbruik kan men nu overgaan tot de geplande destructie van het kapitalistisch systeem, en de opbouw van het eco-marxisme financieren. Banken en industrie zijn nooit vies geweest van totalitaire superstaten. Europa lijkt hierin het voortouw te moeten nemen en het klimaat van onze planeet is het voor de hand liggende argument. Al bijna 40 jaar trouwens. De allereerste “Earth-Summit” vond plaats in 1972, waar bepaalde klimatologen er toen van uit gingen dat we ten onder gingen gaan aan een globale ijstijd!

  Toen mevrouw Schauvlieghe het dus enkele dagen geleden had over spoken, zag ze helaas niet dat bovenvermelde grote monster met al zijn koppen achter de gordijnen , die jongeren , de “generatie, die in het voetspoor treedt van de revolte van mei ’68” naar de barricaden leidt. Mocht ze weten hoe erg de samenzwering in werkelijkheid is, dan zou wellicht het “bleiten” overgaan in afschuw. Dat misbruik maken van het jonge geweld mag overigens wel wat kosten: om te beginnen al een slordige 340 miljoen euro subsidie van de EU! Spontaan jeugd-klimaatinitiatief zoals men blijft beweren in de media? Nee, dus peperdure steun! Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie:

  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-youth-climate-action_en.pdf

  Voor jongeren die, dank zij het engagement van hun ouders, niet meeheulen worden het echt moeilijke tijden.
  We zien nu al op scholen hoe kinderen (ik verneem het van mijn zonen)door directies en leerkrachten worden geprezen als ze het opnemen voor het klimaat. Wie niet meegaat met deze misleiding worden her op te voeden klimaatontkenners!

  Een afgevoerde expliciete ( !) bewustwordingscampagne van http://www.actionaid.org voor het klimaat met als doelgroep scholieren laat zien hoe men reeds 9 jaar geleden al tegenover individuen staat die sceptisch staan tegenover de klimaatagenda:

  https://www.youtube.com/watch?v=evJDCMuFokA

 2. Er kan natuurlijk uitgebreid worden ingegaan op “onze individualistische, hedonistische graaicultuur die namelijk bij definitie ecologisch en sociaal belastend is” . Dat is zo, al heeft geen redelijk mens gevraagd om de alles verpletterende globalisering die de dorpseconomie/lokale economie en eigen landbouw kapot heeft gemaakt. Maar de realiteit is dat de financiële- en industriële elite de wereld hebben gebracht tot het tranendal wat het heden is. Nu de soevereiniteit van de natiestaten is verdwenen en de geesten (lees het groot potentieel aan onwetende jongeren) rijp zijn voor misbruik kan men nu overgaan tot de geplande destructie van het kapitalistisch systeem, en kan men de opbouw van het eco-marxisme financieren. Banken en industrie zijn nooit vies geweest van totalitaire superstaten. Europa lijkt hierin het voortouw te moeten nemen en het klimaat van onze planeet is het voor de hand liggende argument. Al bijna 40 jaar trouwens. De allereerste “Earth-Summit” vond plaats in 1972, waar bepaalde klimatologen er toen van uit gingen dat we ten onder gingen gaan aan een globale ijstijd!

  Toen mevrouw Schauvlieghe het dus enkele dagen geleden had over spoken, zag ze helaas niet dat bovenvermelde grote monster met al zijn koppen achter de gordijnen , die jongeren , de “generatie, die in het voetspoor treedt van de revolte van mei ’68” naar de barricaden leidt. Mocht ze weten hoe erg de samenzwering in werkelijkheid is, dan zou wellicht het “bleiten” overgaan in afschuw. Dat misbruik maken van het jonge geweld mag overigens wel wat kosten: om te beginnen al een slordige 340 miljoen euro subsidie van de EU! Is dit dan het spontaan jeugd-klimaatinitiatief zoals men blijft beweren in de media? Nee dus, peperdure steun! Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie:

  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-youth-climate-action_en.pdf

  Voor jongeren die, dank zij het engagement van hun ouders, niet meeheulen worden het echt moeilijke tijden.
  We zien nu al op scholen hoe kinderen (ik verneem het van mijn zonen)door directies en leerkrachten worden geprezen als ze het opnemen voor het klimaat. Wie niet meegaat met deze misleiding worden her op te voeden klimaatontkenners!

  Een afgevoerde expliciete ( !) bewustwordingscampagne van http://www.actionaid.org voor het klimaat met als doelgroep scholieren laat zien hoe men reeds 9 jaar geleden al tegenover individuen staat die sceptisch staan tegenover de klimaatagenda:

  https://www.youtube.com/watch?v=evJDCMuFokA

 3. Beste Chris,
  Wat je schreef voor jongeren die, dank zij het engagement van hun ouders, niet meeheulen worden het inderdaad moeilijke tijden. Wat we nu zien in scholen, instellingen e.a. jongerencentra’s is het vreselijk hoe jongeren onderricht en opgevoed worden met een ideologie dat nog meer depressies, zelfmoorden, verslavingen, e.a. in de hand werken.

  We zijn er ver mee gekomen om onze traditionele waarden en ons katholiek geloof uit de scholen, instellingen en verenigingen enz.. volledig te verbannen. De jongeren die gespijbeld hebben zijn waarschijnlijk ook de jongeren die 150 ton afval achterlaten in de zomer op festivalterreinen. Ze komen op voor beter klimaat, maar kunnen de weilanden nog niet zuiver achterlaten. Wat een klucht.. En als je sommige borden las die dan een boodschap hadden voor het klimaat dat waren al zeker geen intellectuele jongeren met veel gezond verstand..

  Er komen zeker moeilijke tijden aan, want de wereld is bezaaid met jongeren die in scholen, instellingen, verenigingen geïndoctrineerd zijn met een ideologie die liever wetten maken die doden dan wetten maken die mensen steunen in zorg, liefde en leven.

  1. Beste Lotje,

   De katholieke scholengemeenschap van één van mijn zonen steunt volledig de klimaatbetogers. Op mijn schrijven aan de schooldirectie dat het niet geven van strafstudie voor klimaatspijbelen in strijd is met het schoolreglement, arbitrair is en discriminatie inhoudt , kreeg ik een duidelijke antwoord. “Het behoort tot de autonomie van de school om af te wijken van het schoolreglement ” en “de directie en leerkrachten vinden het een mooie gelegenheid om de spijbelaars te omarmen in plaats van te straffen”… , door hun op school een forum te geven om een actieplan op te stellen waar alle leerlingen in betrokken zullen worden!

   Op mijn betoog dat onze visie er niet één is van onverschilligheid kreeg ik echter geen reactie:

   “Dat we allemaal, samen met de jongeren moeten streven naar een juiste balans en zorg voor het milieu is duidelijk. Dat geven wij ook onze kinderen mee en dat is ook onze taak die we rechtstreeks uit de Bijbel kunnen halen . Bovendien dient ook een christelijk geïnspireerde school zich niet te laten leiden door manifesten waardoor steeds meer jongeren worden zich de vraag stellen of ze nog later wel kinderen behoren te hebben, of erger nog , besluiten geen kinderen meer te hebben, voor het klimaat! Dit is de schepping gaan vereren boven de Schepper.”

   Zie bv: https://images4.persgroep.net/rcs/YQx78Ku-d-l9vXfaFJsJ9ok31Ss/diocontent/140362726/_fitwidth/763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8

   Inderdaad, de indoctrinatie draait op volle toeren met wetten die zullen en reeds doden (euthanasie en abortus). Het zal moed en opoffering vergen om als jonge mensen nog voor zorg, liefde en leven te kiezen.

   1. Ach Chris,

    Het is werkelijk rampzalig gesteld met ons onderwijs. Mijn vrouw geeft les in een ‘Katholieke’ lagere school.

    Zij is de enige van de hele school die nog wekelijks een Mis bijwoont. De jongere generatie leerkrachten weet zelfs nog amper hoe een Kerk er van binnen uitziet…

    Het merendeel kent Pasen niet meer eens uit Pinksteren, hoort het in Keulen donderen bij Bijbelse termen… Maar geeft wél vrolijk ‘Godsdienst’ in hun klasje…

    Een kruisbeeld aan de muur? Een modern klein vierkant kruiske zonder Christus, ergens weggemoffeld achter een deur.
    Ik vroeg onlangs haar directrice hoe het zat met de ‘Katholieke identiteit’ op haar school… Ze keek me aan met een blik van: ‘waar begint gij in Godsnaam over?
    Ik vroeg ze waarom er in het hele schoolgebouw geen kruisbeeld meer te vinden is, behalve die protestantse miniatuurgedrochten in enkele klassen nog. Ze keek me schaapachtig aan. Maar kreeg geen antwoord…

    En dat zijn dan de mensen die onze kinderen Godsdienstonderricht moeten geven?

    Om te huilen. En halfslachtige zeikerds als De Kesel en Bonny gaan daar weinig verandering in brengen. Of meneer Boeve… (zucht…)

    Waar zijn de échte venten in de Kerk, in het onderwijs, die nog durven en willen uitkomen voor een oprecht en vurig Katholiek geloof?
    Op dit moment zie en hoor ik enkel werelds geblaat van een hoop verwijfde kerels, die hun eigen zwakheid en lafheid dan ook nog durven verkopen als nederigheid.

    De kentering zal moeten komen van de jeugd zelf, vermoed ik. Een jonge garde die opnieuw de ware Katholieke leer (en de hele traditie) omhelzen en opnieuw gaan uitdragen. Sterke karakters, die niet staan de krijsen voor het klimaat, maar die volmondig durven kiezen voor en getuigen van hun geloof.

    Van het stelletje zeemzoete slappe verwijfde zeikerds die momenteel aan de top van Kerk en onderwijs staan zal het in elk geval niet komen.

    1. Beste kurt en Chris, ik ben blij om te lezen dat er nog katholieken zijn binnen schoolgemeenschappen die hun stem laten horen bij de directie. Ook ik zwijg niet maar ik moet zeggen het is soms zwaar en zeker als je midden in en geseculariseerde omgeving moet werken, waar dat ieder kruis bij elke nieuwe schilderbeurt in een lokaal door het werkvolk gewoon verwijderd wordt. We hebben inderdaad geen steun te verwachten van degene die momenteel aan de top van Kerk en onderwijs staan. Heiligheid in het dagelijks leven is nu één van de grootste roepingen van onze tijd. De heiligen wonen niet meer in kloosters of kerken, de Heiligen zijn mannen en vrouwen in gezinnen, mannen en vrouwen die werken in scholen, verenigingen en instellingen, waar het katholiek geloof bijna uitgestorven is en die zichzelf nu offeren en kruis dragen om binnen hun terrein zoveel mogelijk verloren zielen nog te redden van de ondergang. Daar kunnen vele bisschoppen, priesters en religieuzen met hun maf geloof dat uit wellness boekjes komt nog een les van leren. Ik hoop ook dat er een jonge garde van katholieken komt die de hele katholieken traditie willen omarmen en de moed hebben om het uit te dragen ook al kan je alles ontnomen worden en word je een persoon van spot en roddel zowel binnen als buiten de kerk. Het kruis is zwaar maar de vertroosting en de liefde van God aan Zijn trouwe dienaars eens zo krachtig in deze dorre tijden.

    2. ☩JMJ☩

     Twintig keer per dag de middeleeuwse kruisvaardershymne, Crucem Sanctam Subiit, beluisteren is een uitstekende remedie tegen verwijfdheid (degenen die het al eens gehoord hebben weten wat ik bedoel). Een aanrader voor Bonny en voor schoolgaande kinderen en jongeren die schrik hebben van ingebeelde klimaatspoken. Ook een sterk anti-janettenmiddel om… bepaalde types uit seminaries te weren die daar niet thuishoren.

     De groene volksophitsers krijgen steun van de satanische oligarchenfamilie Solvay, zoals we op Sceptr kunnen lezen. Zo ’toevallig’! Ook heel ’toevallig’ dat Joke Schauvliege over een georkestreerd protest sprak, en dan is het ook nog zeer ’toevallig’ dat uitgerekend een transhumanistische jongedame het gezicht geworden is van dat protest, hetgeen de radicaal-linkse revolutionaire elementen in de samenleving nu heel ’toevallig’ zeer graag hebben in hun strijd tegen ’toxische masculiniteit’ en de objectieve natuurgebonden existentie van de twee onderscheiden geslachten.

     Toch zo ’toevallig’ allemaal!

     Tijdens de Franse Revolutie probeerden de sansculotten ook al om de cultus van God te vervangen met de cultus van “de Natuur”, en zij hadden daar toen openbare pseudoreligieuze ceremoniën voor.

     1. Hier een link naar de Hymne waar Benjamin het over heeft.

      Ook fijn om op een mooie lentedag keihard op te zetten met de ramen wijd open. :-)))

      https://www.youtube.com/watch?v=jLsysXkSlbw

      En nog ééntje van ’t zelfde kaliber.

      https://www.youtube.com/watch?v=jLsysXkSlbw
      Geweldig om op je wekker radio aan te sluiten en hier ’s morgens mee te ontwaken.

      Pope Leo XIII: “Catholics are born for combat.” Welnu, dit is de perfecte soundtrack voor deze dagelijkse ‘combat’, en om ’s morgens perfect in de juiste mindset te komen voor je ochtendgebed.

      Aanrader!!

    3. ☩JMJ☩

     Citaat Kurt: “De jongere generatie leerkrachten weet zelfs nog amper hoe een Kerk er van binnen uitziet…”

     Iemand die ik kende toen ik jaren geleden naar een bij naam Katholieke school ging had met zijn klas en leraar geparticipeerd in geesten oproepen. Zoals iedere Katholiek die de naam waardig draagt weet is het met demonen dat men door die occulte praktijk contact legt die zich valselijk uitgeven voor overleden familieleden etc. Het gevolg was dat hij slachtoffer werd van demonische obsessie (dat is extern aangevallen en gekweld worden door de boze zonder bezetenheid), en hij zag dan voortdurend verschijningen van een demoon. Uiteindelijk vroeg hij angstig om een pastoor te spreken.

     Dergelijke toestanden haalt men als ouder potentieel in huis wanneer men in deze tijd kinderen naar school stuurt, of die school nu de naam “Katholiek” draagt of niet.

    4. U schrijft wel erg denigrerend over (Belgische) bisschoppen!
     Ik lees in uw woorden een grote woede. Teleurstelling. Die begrijp ik.
     Maar analyseer eens svp hoe het kan dat in enkele decennia tijds de kerken van België en Nederland leegliepen. Dat is echt niet door een linkse samenzwering.
     Laten we de hand in eigen katholieke boezem steken. Het waren/zijn katholieken die thuis bleven.
     Oorzaken? : 1.een niet voldoende begeleiding van het uitvoeren van de besluiten en teksten van Vaticanum II. 2. Teveel cultureel katholicisme bij velen ipv een doorleefd keuze-katholicisme. Latijnse liturgie, ok, maar er zijn meer vormen van liturgie vieren.
     3. Een te sterke hang naar het oude, de vertrouwde vormen; een kapotmakende polarisatie die volgde.
     4. Nieuwe ideeën worden als marxistisch weggezet (lekker makkelijk…)
     5. Een te sterk materialisme ook onder katholieken.
     6. Een angstvallige omgang met seksualiteit.
     7. Een zekere onbekendheid/schouder ophalen mbt Bijbelse waarden: bv Jezus moest niets hebben van geweld. Nadat onder keizer Constantijn de kerken een rijks-kerk werden, die het politiek gezag wilden pleasen. Het is pas paus Franciscus – 2000 jaar later – die zegt dat geweld/oorlog voeren nergens toe leidt (en dat bv het bezit en gebruik van kernwapens een grote zonde is..) die niets moet hebben van geweld.
     De kwestie van het milieu en klimaatverandering. Paus Franciscus schreef een goede encycliek hierover. Hij maakte het breder: integrale ecologie noemt het het.
     Probeer uw boosheid om te zetten in positieve inzet in kerk en samenleving. Groet vanuit Amsterdam.

 4. Het gevaar is nu dat de gewone burger moet op draaien voor de kosten, niet de bedrijven , ook de landbouw en de boeren zullen het slachtoffer zijn trouwens klimaat stopt niet bij grenzen, de grootlanden lachen in hun vuistje !

 5. Ik vrees dat de eerste resultaten van de klimaathysterie tweeërlei zullen zijn : meer belastingen en meer belastingen.

 6. Kijk beste Katherina wie eigenlijk de moeder van Annuna Dewever is.
  Klimaatactiviste “Anuna De Wever”

  Voor een partij als Groen is het een geweldige stunt als men het zover kan krijgen dat een paar maanden voor de verkiezingen duizenden schoolkinderen elke week spijbelen en betogen voor ‘het klimaat’, hun verkiezingsthema bij uitstek.

  Een campagne die Groen geen geld kost.

  Om zoiets te kunnen bewerkstelligen kent Groen het adviesbureau NESMA CONSULTING,

  een adviesbureau dat in het verleden ook zaken voor Groen heeft gedaan.
  http://users.skynet.be/fa242085/nesma.html Klik gerust het staat er allemaal.

  De grote baas van Nesma Consulting is …een zekere Katrien Van Der Heyden.

  Een naam die misschien niet meteen iets zegt, maar die Katrien heeft nu toevallig een dochter en die heet Anuna De Wever., die de initiatiefneemster was voor oproepen om schoolgenoten aan te moedigen om te spijbelen. Nesma is goed geplaatst om deze idee te lanceren en uit te werken .

  Taak van de mama van Anuna is speeches schrijven voor Groen en voor Anuna, haar voorbereiden op interviews en TV-optredens.

  De media hebben geen tijd om dit te berichten en het past ook niet in hun verkiezingscampagne.

  1. Ik heb ondertussen vernomen dat Anuna verleden jaar 12 keer in het buitenland geweest is. Met ‘het vliegmachien’…

 7. Als die jonge klimaatactivisten nu eens een concreet punt zouden voorstellen aan de jeugd.
  Bijvoorbeeld : schaf overbodige activiteiten zoals Tomorrowland en diergelijke af … Sint Anuna, patrones van de spijbelaars, verlicht hun verstand om het goede te doen …

 8. Aan de zgn ‘klimaatspijbelaars’: Als het werkelijk om het klimaat te doen is en niet om het spijbelen, ga dan betogen in het weekend of tijdens een ander niet-school-moment.

  Er zijn wel meer klimaat- en andere ballonnetjes te doorprikken: 1 voorbeeldje
  Een doorsnee benzinewagen moet gemiddeld 17.000 u (!) rondrijden om het equivalent van milieubelasting/vervuiling te bereiken van de productie van een doorsnee elektrische wagen.

 9. – Goed gezegd van jasta. Men zit maar te schermen met elektrische wagens, alsof die alle problemen gaan oplossen. Die vermijden enkel lokale uitstoot. Maar de elektriciteit valt ook niet uit de lucht, en de gas geraakt ook eens op. Tenslotte is de industrie in verband met batterijen verre van milieuvriendelijk, en is de hoeveelheid elektriciteit die men kan produceren met wind en zon veel te weinig in verhouding met de behoeften (dit levert trouwens geen constante elektrische spanning op).

  – Veiliger gemaakte kernenergie, daar willen de volgelingen van de heilige Anuna Kerozina natuurlijk niet van weten. Dat ze terug naar school gaan op donderdag. En dat ze stoppen met het bijwonen van overbodige festivals waar ze nog eens hopen vuilnis achterlaten.

  1. Beste Stinus,

   Ik weet wel dat het ironisch bedoelt is, maar wil U a.u.b. stoppen met ‘heilige’ en ‘sint’ Anuna?

   Het doet met werkelijk pijn aan de ogen als ik het lees. En het doet me pijn in het hart als ik denk hoeveel van die échte Heiligen de marteldood zijn gestorven zijn.

   1. Beste Kurt,
    – Kunt u echt niet tegen een grapje ? Het is ironisch bedoeld, natuurlijk. Hekelend tegenover de Vlaamse gazettenschrijvers die, verblind als ze zijn, die kinderbetogingen vreselijk serieus nemen, en doen alsof daar allemaal klimaatspecialisten in die betogingen rondlopen. Het zijn in de eerste plaats spijbelaars.
    – Het katholicisme is een optimistische godsdienst, en daar mag toch ook eens wat ironie gebruikt worden. En onze heiligen ? Die zitten goed, ondertussen.
    Vriendelijke groet, AGSt.

 10. wat nergens in de “goede” pers vermeld wordt is dat anuna de wever de dochter is van Katrien Van Der Heyden die dan weer de grote baas is van Nesma Consulting wat dan weer het adviesbureau van Groen is….
  Toch handig om dergelijke “spontane” reacties te kunnen organiseren enkele weken voor de verkiezingen

 11. Ik blijf overtuigd dat in een werkelijk oprecht sociale economie die volledig ten dienste zou staan van zuivere geestelijke beleving en waar ieder werk zou voorafgegaan worden door oprecht gebed men voertuigen en brandstof spontaan streng zou beperken tot het hoogst noodzakelijke en dat zou dan volkomen gratis kunnen zijn. In een werkelijk godsdienstige samenleving is geen nood aan zoiets als geld of een ander ruilmiddel. Iemand die zou trachten persoonlijk profijt te winnen zou spontaan daarover worden bekijfd en gedwongen worden openlijk zijn schuld te bekennen. Helaas kunnen we slechts erg moeizaam streven naar eenvoud als naar een utopie, in de hemel is het geen utopie maar realiteit door grote nedergheid en goede wil en volledige afstemming op God. Aardbewoners doen zich nooit de minste moeite om begrippen als ‘voertuig’ en ‘brandstof’ meer geestelijk te bekijken. Het lichaam is al een voertuig voor de ziel en brandstof is het gebed. Alles wat daarbuiten valt is eigenlijk niet geoorloofd. Hoogstens een paard of een ezel om en ploeg of een kar vol vruchten te trekken. Want men kent niet meer de natuur als een grote bron van sterk voelbare genegenheid van God voor al Zijn kinderen.

 12. Beste Eric-B.L.,

  – Je schrijft : “Het lichaam is al een voertuig voor de ziel en brandstof is het gebed. Alles wat daarbuiten valt is eigenlijk niet geoorloofd. Hoogstens een paard of een ezel om en ploeg of een kar vol vruchten te trekken. ” Dat lijkt me toch echt overdreven. Leeft ú soms nog zoals 2000 jaar geleden, met uw eigen hofje, groenten, koe, paard, zonder elektriciteit enzovoort ? Zeker niet, want u schrijft op een forum op internet …
  – Akkoord dat we tegenwoordig te veel overbodige zaken hebben, maar het is goed dat we een zekere vooruitgang kunnen meemaken door onze arbeid. Het is ook goed dat de geneeskunde gevorderd is, en bijvoorbeeld de vrouw en man gespaard worden van echt slafelijke, frustrerende arbeid, dat de vrouw beter omringd wordt als ze moet bevallen enz.
  – Goede, eerlijke arbeid wordt positief bekeken in het katholicisme. Het heiligt de mens.
  – Hoed je voor slechte invloeden van negentiende-eeuwse zwanzers.

  1. Stinus, ik heb ernstge pogingen gedaan om zelfvoorzienend te werken maar door o.a. de grote droogte bleek het niet mogelijk daar meer dan de helft van de groenten niet meer groeiden en zelfs enkele jonge fruitboompjes verdroogden. Maar dat is niet het belangrijkste. Het meest klassieke leven op aarde is het eenvoudige landbouwersleven. Over het medische aspect maakt u zich overbodige zorgen omdat in alle tijden God de Vader er voor zorgt dat er steeds natuurlijke geneesheren beschikbaar zijn. Uw idee van technische vooruitgang getuigt slechts van uw onvertrouwen en ongeloof in God. Meerdere profeten suggereerden de voorbije decennia over het eenvoudige landleven in grote eenvoud om God welgevallig te zijn. Overigens heb ik een technische hobby en probeer bijvoorbeeld enkele oude matrixprinters terug aan de praat te krijgen omwille van hun veel goedkoper inktverbruik en ook vaklui pleiten sterk tegen Object Oriented Programming van computers omdat het ten zeerste en overbodig de ziel van IT-mensen belast en zelfs de economie uitput!

 13. Beste Eric-B.L.,
  Dat u zo ecologisch mogelijk probeert te leven is voorbeeldig, en ik probeer dat ook. Maar trek je neus niet op voor alle realisaties van de mens. (Alhoewel er inderdaad veel overbodigs bestaat.) Van God hebben we van in Genesis reeds de opdracht gekregen de aarde goed te beheren, orde in chaos te scheppen. En dat kan op veel manieren gebeuren. Rechtvaardige, eerlijke arbeid is welgevallig aan God, je kunt die arbeid aan Hem opdragen.
  Vriendelijke groet, A.G.St.

 14. Kijkt iemand wel eens naar boven? In de lucht bedoel ik.
  Dán kan men pas zien wat er gebeurt met ons weer. En dát is géén sprookje.
  Dat klimaatgedoe vind ik ongeloofwaardig, maar die persistente vliegtuigsporen, die zíjn er gewoon. Elke dag. En het wordt steeds erger. En daar hoor je niemand over?
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=8onrNvrd7dA

  Btw. De klimaat-politiek vermengt zich met de gender- en de multiculturele-politiek.

  Wanneer u verstandig wilt doen, zet dan de T.V. uit, lees geen krant en luister geen nieuws, denk ik. Want, zo is mijn bevinding, al de hersenspoeling vind (o.a.) plaats via de media.
  Sterker nog, ik heb het vermoeden dat de slechteriken er mee wegkomen wanneer zij hun kwalijke zaken eerst meedelen, aan u. Ergo, als u niet kijkt en luistert, dan maakt u zich i.i.g. niet morsig met dat gedoe.

  Mensen, als er écht een probleem was met wat dan ook, dan zouden ze toch eerst stoppen met die massale vliegindustrie, de oorlogsindustrie, de scheepvaart, de aluminiumindustrie enzovoorts?
  Er wordt zo onvoorstelbaar veel energie verspilt, dat is niet te geloven. Allemaal uit onwil, geloof ik.

  Dan nog de vervuiling die er is door al de straling. En dan nog de ontwikkeling van de ‘smart-city’. Dat is een stad waar overal camera’s zijn, die alles altijd registreren. Een soort super-kamp zeg maar, om het maar vriendelijk uit te drukken.

  U wordt de computer ingeduwd, heel zoetjes aan. Stapje voor stapje, totdat er geen weg terug meer is. Dan is alles geregistreerd. Niemand kan straks kan handelen als men niet een nummer heeft. Het lijkt mij soms wel of ‘ze’ de Bijbel als handleiding gebruiken.

  Verder snap ik niet dat niemand schijnt te weten dat kinderen bijna GEEN kennis hebben. Stelt u zich voor toen u 18 was. Was u toen al net zo wijs als nu? Ik denk het toch niet.

  Ach, wat zeurt men ook. Men lijkt wel op zo een profeet. Daar luisterde ook (bijna) niemand naar. En een profeet is in eigen land ook al niet geliefd. Daarom is het zo treurig gesteld met de mensheid. Men weet niet (meer) naar wie te luisteren.

  Weet u, als u met een diamant naar de bakker gaat, dan krijg je er misschien een brood voor. Maar als je naar de juwelier zou gaan, dan zou die je zoveel geven zodat je wel 100 broden kunt kopen van de opbrengst. Dat komt omdat de juwelier verstand heeft van juwelen. En de bakker niet. Die heeft verstand van brood.
  Daarom gebruiken ‘ze’ de kinderen. Die weten (bijna) niets. Die laten ze dan dansen. Arme kinderen.

  Dus een ieder heeft verstand van wat hij weet. Maar de slechte hebben 1000-en volgelingen die schatrijk worden wegens hun medewerking. En sommige volgelingen (soms ook werknemers) die kunnen héél slim zijn op hun gebied. En zeer geleerd. Ze hebben werkelijk van alles verstand samen. En daarom kan de gewone mens nooit meer weten wat waar of goed is.

  Het schone en het goede, het waarachtige en de Liefde zijn allen onvoorstelbaar kwetsbaar en ongelofelijk kostbaar, ook al zijn ze gratis. Leugenaars en bedriegers kunnen leugen op leugen stapelen waar een waarachtig mens nóóít wat tegen kan doen. Liegen namelijk, is de mens verdriet doen en eenmaal de leugen toegelaten, dan verandert de geest. Als men zegt: ‘ach, in zaken mag men liegen en bedriegen, als men maar binnen de wet blijft’, dan is de leugen daar sneller dan het licht. Liegen maakt de beschaving kapot. En nu is de waarheid verkocht. Verkocht voor misschien 30 gulden? Of 40.000 Dollar? Hoor wie oren heeft.

  Daarom gaan de liefste mensen als riet om, zodra daar de laars van de leugen is.

  Liegen is een vreselijke zonde. Liegen namelijk, trapt dát onder de mens vandaan: het vertrouwen waar we zonder, eenzaam en triest in de kilte staan, verdrietig, alleen, verbaast. Onvoorstelbaar verdrietig en teleurgesteld, de droom van het goede leven vernietigd, tranen zijn ontoereikend en de dwazen lachen om de zielepiet die als een geknakt bloempje het hoofd laat hangen.

  De Draak speelt met het gevoel/de ziel van de mens. Zelfs het gevoel kan men niet meer vertrouwen in de buurt van het beest.

  1. Raphaël, jawel, ik volg u, maar vermits u internet hebt gooi TV en kranten definitief buiten. Ik kan geen radio meer verdragen.

   Zeer sterk raad ik u aan dagelijks niet alleen de rozenkrans te bidden maar apart of tegelijk ook de kruisweg te lezen. Er bestaan zeer veel kruiswegteksten, ik raad u de kruisweg van de heilige zuster Josefa Menèndez aan : https://gebeden-site.jouwweb.nl/jezus-lijden-1/kruisweg-1 omdat deze bijzonder geschikt is om de hedendaagse verwarring te overwinnen.

 15. Beste Youth for climat,

  Ben in mijn jonge jaren héél veel gaan betogen, (ik ben opgegroeid met Rapport van De club van Rome) maar ik heb uiteindelijk de moed verloren !
  Vandaar mijn mail. Ik weet dat het moeilijk is om toch blijven door te gaan. Op persoonlijk vlak ben ik wel trouw gebleven aan mijn jeugdidealen, maar als actievoerder heb ik het helaas, zoals zovelen van mijn generatie (geboren in 1960) het laten afweten. Nu, door de jeugdige energie terug moed gekregen en heb ik, terug, na al die jaren, de trein naar Brussel genomen bij de laatste 2 klimaatmarsen omdat ik daar nog altijd en volledig achter sta. Ik hoop dat er voor de verkiezingen nog een mars komt, ik zal er zeker zijn en zal in mijn omgeving proberen zo veel mogelijk mensen, ook leeftijdgenoten, proberen te overhalen om toch terug mee te doen. Met mij zijn er héél véél van mijn generatie die blij zijn dat de ideaalloze decennia voorbij zijn.
  Ik heb me voorgenomen in de toekomst de trein te blijven nemen………………. Ik hoop bij deze jullie moed te geven……………

  Ik wens jullie heel moed !

  Hartelijke groeten,

  Frank Simons

  1. Welke idealen? Die ‘van de wereld’?

   Ik heb niet één jonge kerel een mars weten organiseren toen de kruisbeelden plots uit alle openbare gebouwen werden verbannen…

   Ik heb niet één jongere een mars weten organiseren omdat het Godsdienstonderwijs dat hij krijgt op school compleet weg is van het ware katholieke geloof…

   Ik heb niet één mars gezien om het hemeltergend laks abortusbeleid aan te klagen…

   En zo kan ik nog wel even doorgaan.

   Maar als we een mars kunnen organiseren voor links-progressief, inclusief gender-waanzin en mlulticul, jawel hoor, dan zijn we er als de kippen bij. En Groen wrijft in z’n pollekes voor zoveel gratis propaganda bij heel wat (jonge) kiezers.

   Heel deze klimaathysterie heeft niks met bezorgdheid voor het milieu te maken, maar is één groot politiek spel.

   Alsof het helden zijn…
   Op donderdag gaan brossen om dan nadien nog wat pinten te gaan drinken in Brussel… Jawel, helden…

   De gasten in ’t verzet in den oorlog. DAT waren helden.
   Al die Christenen die wereldwijd vervolgd worden en trouw blijven aan hun geloof, ondanks gevangenschap, verkrachting, foltering en psychologische terreur. DAT zijn helden.
   Al eens ’t verhaal gelezen van Richard Wurmbrand? DAT was een held.

   Dit zijn een stelletje salongroenen die nog helemaal NIKS bewezen hebben.
   Na elk festival zien we trouwens hoe ‘groen’ die jongeren zijn…

   Ben trouwens benieuwd of ze tijdens het krokusverlof ook gaan betogen.
   Of zouden ze dan met papa en mama naar ibiza zijn gevlogen?

   ik heb niet één jongere een mars weten organiseren om de lakse abortuswetgevingen aan te klagen…

 16. Een brief van mij aan hen die nog kunnen horen.

  Mensen, laten we ons toch niet druk maken. Want dát is misschien precies wat ‘ze’ willen (de mafia). Misschien zitten we wel in een soort ‘oorlog’, zoals de meneer in deze youtube het uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=tTj8a6JE5dU
  Hij legt het allemaal goed uit, vind ik. Of het waar wat hij zegt, is of niet, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik vrees van wel.
  Voor wat betreft religie is het dus misschien plan om de heersende kerken onderuit te halen door middel van het stichten van verwarring, het zetten van misleiders op bepaalde posten, enzovoorts.

  Ook dit hele zgn. klimaat-gedoe past wel in dit schema, lijkt mij. En dat gender-gedoe. En de ‘schandalen’ in de kerken. Alles lijkt wel geïnfiltreerd te zijn, als je zo naar de wereld kijkt. Alles moet kapot. Kijk naar de absurde instroom van buitenlanders. Is dat nu niet precies wat we in het beschaafde westen nu juist niet wilden of nodig hadden? Denk aan de vliegtuigstrepen boven in de lucht die de zon verbergen? Denk aan de banken-crisissen, de economische crises. Kijk ook naar de scholen; daar kunnen de kinderen al vroeg in de war gebracht worden wat betreft hij seksualiteit, iets waar de overheid nooit aan had mogen komen. Ze kunnen gevormd worden naar de wil van de staat, wat of wie dat dan ook is. Denk aan de (in Nederland) in te voeren orgaandonatie-wet, die de realiteit omdraait: men neemt aan dat als de eigenaar geen protest aantekent, ze de organen mogen nemen. Denk aan de camera’s overal. Aan het verplichte persoonsbewijs, aan de verplichte lidmaatschap van Europa. Op alle fronten worden wij aangevallen. Denk aan al die oorlogen, de wapenindustrie. Ook al is maar een fractie waar van wat ik nu stel (want de waarheid over alles weet ik ook niet), dan is het nog steeds belangrijk.

  Nu legt de man in de youtube uit dat het juist de bedoeling is dat we in paniek raken, dat we ons ontheemd voelen, eenzaam, verlaten, in de war, vervreemd soms. Denk aan de losse contracten tegenwoordig. Soms is men zijn baan niet meer zeker. Zelfs priesters en Kardinalen worden ontslagen. Kerken worden en masse verkocht of gesloopt. De schande in de kerk, de boeken daarover. Enzovoorts enzovoorts. Hoeveel argumenten moet ik nog noemen om overtuigend over te komen? Ik zou het niet weten.

  Nu. Het is juist de bedoeling van dat Cultureel Marxisme (of hoe men dat ook wil noemen) om de Europese mens volkomen in de war te brengen, zijn zekerheid weg te nemen, zowel Religieus, alsook qua baan, familie, seksualiteit en degelijke. Onze ‘vertegenwoordigers’ zijn helemaal niet (meer) onze vertegenwoordigers maar werknemers van de staat. Onze gezondheidszorg is er een van ziekte geworden, niet meer van gezondheid. Bovendien speelt geld nu de boventoon, niet meer de mens.

  Men maakt dus gebruik van een speciaal soort gevechtstechniek: permanente psychologische oorlogsvoering genaamd.

  De meest eenvoudige manier om niet mee te gaan in de waan van de dag (of dit gevecht, deze oorlogsvoering) als u wil), is terug te keren naar de basis. Eten, drinken en een dak boven het hoofd.
  Te leven zoals Jezus voordeed. Eenvoudig: God zorgt voor je, leg geen eed af (!) teken dus nooit iets (!), zorg voor elkaar. U heeft niemand die boven u staat, behalve God.

  Of de criminele organisatie(s) nu uit deze groep of gene groep bestaat, dat weet ik niet en hoef ik niet te weten eigenlijk. Maar wat ik wel weet, is dat als ik goed naar deze man luister, dan is er toch weinig te doen aan het slange-kwaad dat geniepig organisaties infiltreert, ze besmet met hun virussen (mensen van eigen klasse vaak), de media naar de hand zetten, de rijkdommen van de aarde aan het zich-toe-eigenen zijn, de grond, de gebouwen, de zee. Zodat we straks misschien de aarde tijdelijk van ze mogen huren en dan weer weg te wezen.

  Ze zullen de aarde wel veroveren. Kopen kunnen ze hem misschien al wel, ze zijn onmens rijk. Maar wat men níet kan kopen, ook al zou de mens hem willen verkopen, is de geest. Daarom lijkt het mij belangrijk om de geest te blijven ontwikkelen en koesteren zolang het kan. En vrij te maken van de smetten, een heilige geest is vrij en gezond. En vooral zélf te blijven nadenken. Over belangrijke zaken: wat eet ik en wat drink ik, hoe blijf ik gelukkig, hoe kan ik dat vieren met de naasten.

  De geest heeft natuurlijk het juiste voedsel nodig om geestelijk te groeien en gezond te blijven. En aangezien Jezus zei dat zijn woorden brood zijn, levend zelfs, en ik de kracht van zijn woorden zie, wil ik ze graag citeren.
  Johannes 6:33 want het brood Gods is dat hetwelk uit den hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. (Dat is Jezus zelf dus:)
  Johannes 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het levensbrood; wie tot mij komt zal nooit meer hongeren, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorsten.

  Maar ook in de Prediker vind ik wijsheid voor deze tijd;
  Prediker 9:7 en verder;
  7 Welaan, eet met vreugde uw brood en drink welgemoed uw wijn; want voorlang heeft het Gode behaagd dat gij dit doen zoudt.
  8 Laten te allen tijde uw klederen wit zijn, en laat de olie op uw hoofd niet ontbreken.
  9 Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen van uw ijdel leven, die hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel onder de levenden, bij de moeite die gij u geeft onder de zon.
  10 Alwat uw hand vindt om te doen door uw kracht, doe dat; want er is geen werk, geen overlegging, geen kennis, geen wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.
  11 Wederom zag ik onder de zon dat de vluggen den loop noch de helden den strijd in hun hand hebben, en evenmin de wijzen brood, de scherpzinnigen rijkdom en de verstandigen gunst, maar zij zijn allen van tijd en omstandigheden afhankelijk.
  12 Zelfs kent de mens zijn eigen tijd niet, evenmin als de vissen die in een noodlottig net en de vogels die in een strik gevangen worden; evenals zij, worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde van het ongeluk, wanneer dit hen plotseling overvalt.
  Prediker 9:16 en verder;
  16 Toen dacht ik: Wijsheid is beter dan heldenkracht, maar de wijsheid des armen wordt niet geteld, en straks hoort men naar zijn woorden niet meer.
  17 Woorden van wijzen, rustig aangehoord, zijn meer dan het geroep van een heerscher onder de dwazen.
  18 Wijsheid is beter dan oorlogstuig; maar een zondaar bederft veel goeds. (zin aangepast).

  En dus vooral niet mee te lopen in een groep die bijna niets kunnen begrijpen van het hoe en waarom. Die kinderen zijn eigenlijk niet heel erg wetend. En dat vind ik wel wat triest, dat de kinderen opgejut worden. Ze zijn dus waarschijnlijk misschien in feite ook maar slachtoffer van het spel van de ‘groten’. Lijkt mij.

  Kinderen zouden juist VRIJ moeten zijn van politiek gezever, wat meestal leugens blijken te zijn ook nog.
  Kinderen zouden juist NIET geïndoctrineerd moeten worden op de schooltjes. Nee, hun natuurlijke (goede) staat zou gekoesterd moeten worden.

  Idealen zijn trouwens misschien ook maar idolen. Men hoeft geen idealen te hebben, deze leiden alleen maar af. Men hoeft eigenlijk alleen maar te laten. Laat de wereld, laat de scholen, laat de regeringen, laat de mensen toch. Ze weten niet wat ze doen.

  Ik geloof dat Jezus dus wees op geloof, in zijn woorden, in zijn wijsheid en waarheid.
  En hij wees op de huichelaars, de leugenaars, de moordenaars, de ‘schriftgeleerden’, de slangetongen, de geldwisselaars, de tollenaars, de mooipraters, de ongelovigen. Denk aan het sprookje van de wolf en de zeven geitjes. Deed hij zich nu juist niet voor als geit? Wie zouden er bedoelt zijn in dat sprookje? Wie zet zichzelf overal te kijk als goede geit? Wie maken er reclame voor zichzelf?

  De mens kan nog zo corrupt zijn, zijn ijdelheid zal hem toch verraden.

  Jezus woorden lijken mij dus een baken van rust in deze verwarrende tijd. Ik lees Hem alsof Hij tegen mij praat. En voel wat Hij zegt. Direct, tegen mij (u dus) in zijn Woord. Ik ‘eet’ zijn woorden.

  Hij brengt niets nieuws op wettelijk vlak, Hij herhaalt de wet. De wet van de goedheid. En Hij zegt dat u vrij bent van zonden. Wegens Hem. Als u gelooft. Hij maakt ons vrij. Vrij van zonden en vrij van alles. Maar wij kunnen wel zondigen. Door niet naar Hem te luisteren. Dat betekent eigenwijs te zijn. Of niet goed te kunnen begrijpen wat Hij zegt. Of zijn woorden verdraaien. Of er zelf een uitleg aan te geven. Of de wijsheid erin te verwarren met politieke geveinsdheid.

  Ik kan u ten slotte zeggen, dat volgens mij, we vreselijk in de maling worden genomen. Een rad voor de ogen gedraaid, een vreselijk toneelspel wordt gebracht. Alles om uw GEEST te verwarren.

  Velen zijn verstikt geraakt in de leugens van hen. Geesten zijn verraden, zielen verkocht. En wat ik erg vind, de betoverde zielen zijn niet meer voor rede vatbaar. Net als de zwijnen die bezeten waren in de Schrift. Zalig hij, die zijn geest heiligt. Zalig de armen der geest, de simpele zielen, de kinderen, de onwetenden.

  Maak uw geest leeg zodat het levend water er als een bron in mag ontspruiten.
  Vecht tegen de leugens, de vooroordelen, de ‘kennis’ opgedaan op school, in instituten.
  Zoek de Waarheid. En als u stopt met zoeken, dan is Hij daar:

  Gewoon, een werkelijk lief mens.

  Vrede zij in uw hart.

  1. Raphaël,

   Een brief aan hen die nog willen horen?
   Ik weet niet of er nog veel zullen luisteren.

   Als je naar massa-hysterie ziet van jongeren die zogezegd spijbelen voor het klimaat dan vrees ik dat er vele harten gesloten zijn bij jongeren, maar ook bij volwassenen. Want, jongeren die luisteren die zitten op de schoolbanken en die houden de straten, pleinen en festivalvelden zuiver, die studeren om oplossingen te zoeken om er iets aan te doen en die laten hun geest nog voeden met het zuivere en goede. Die gaan naar de kerk om gelijkvormig te worden aan het voorbeeld van Christus door te volharden in gebed, biecht en Heilige Eucharistie en zich te laten onderrichten in de Catechismus van de Katholieke kerk om het goede te leren en zich te bewapenen tegen het kwade en de hysterie van onze wereld. Het is duidelijk dat Anuna geïndoctrineerd is met de wereldse visie, als je al naar de foto zie hoe ze poseert voor de camera, dan betwijfel ik dat het nog om klimaat gaat, maar meer om roem en eer voor haar zelf. De like-cultuur is de ziekte van deze tijd.. De verslavingen op alle vlakken vieren hoog tij – want ze doen alles om bij het kwade te horen. En ze denken dan nog dat ze goed doen. Ik zie niets goed aan heel deze hysterie. Ik zou liever zien dat jongeren bewust worden van hun fout gedrag die het milieu, de wereld, hun zelf en de mensheid ten gronde is aan richten. Maar, laat dat nog maar eens doordringen in die geïndoctrineerde geesten. De vluchtelingen zitten in kampen en zijn niet vrij. Maar, deze jongeren zijn ook niet vrij en beseffen het niet!!.

   1. Heel mooi gezegd Lotje.

    Want nog veel groter dan de aardse milieuverontreiniging, is de geestelijke verontreiniging in onze wereld.
    Maar ik zie hier niet direct een mars voor georganiseerd worden…

    En terwijl de milieuverontreiniging onze fysieke gezondheid kan aantasten, tast die geestelijke vervuiling door media, film, muziek, onderwijs, kortom, de hele propagandamachine van losbandigheid, porno, drugs etc. en de mentaliteit van “zonde bestaat niet, doe enkel wat je goesting je ingeeft en trek je van God of gebod niks aan”, onze geestelijke gezondheid aan. Als gelovigen weten wij dat ons lichaam vergankelijk is. Onze ziel echter is onsterfelijk. En hoeveel zielen zullen er door die geestelijke smeerlapperij niet voor eeuwig verloren gaan?

    Zelfs onze pastoors schijnen dat niet te snappen. In onze parochie worden elke donderdagmiddag 5 minuten de klokken geluid als ‘support’ voor youth for climate, met onze pastoor als grootste fan.

    Over de zonde des vlezes, boetedoening, hel of vagevuur hoor ik hem echter nooit…

    1. Beste Kurt,

     Dank je wel.

     De geestelijke verontreiniging is inderdaad de grootste verontreiniging die nu in onze wereld plaats heeft. Als de mens de kerk en hun geloof overboord gooien, waardoor Jezus geen kans meer krijgt om met zijn grote Liefde ons te zuiveren van zonde dan heeft de mensheid alles zelf gecreëerd om ook de rest van onze aardbol te verontreinigingen. Christus straalde al wat goed was uit. Hij was vrede, Hij was liefde, Hij was barmhartig. Je straalt uit wat in je hart mag wonen. Als Christus daar niet welkom in is, dan zal je dat ook uitstralen en geen besef hebben dat jezelf ook de oorzaak bent van het vernietigen van de schepping. Dan zullen alle aardverschuivingen, extreme hitte, koude, regen, orkanen , plagen enz.. alleen maar een spiegel worden voor de armzalige geestelijke toestand van onze westerse wereld en kerk. Moet je daar voor gaan betogen? Dat zal niet helpen, allemaal terug naar de kerk om je te laten reinigen van je zonde met de Liefde van Christus. Dat zal veel meer uithalen dan al die betogingen.

     En wat je pastoor betreft. Wat je niet weet kan je ook niet onderrichten. De apostelen hebben niet zomaar jaren naast Jezus moeten lopen. Onderricht in de waarheid gebeurd niet op één dag, dat duurt jaren als je volhard in stilte en gebed. Er zijn vele pastoors die zelf nog moeten beginnen aan deze reis. Heilige Theresia Van Avilia zou zeggen die staan nog aan de poort van hun innerlijke burcht. Die zitten zelf nog niet in de 1ste kamer van hun ziel. Begrijp je? Bid voor hem en denk aan de goede priesters die je innerlijke blij maken door een respectvolle Heilige Eucharistie, mooie homilie’s en met de waarheid van God. Als we zouden weten hoeveel vreugde er in de hemel is voor deze enkelingen, dan zou onze vreugde en dankbaarheid voor deze priesters nog groter zijn. En voor de rest heb medelijden, want ze weten niet wat een vreugde ze hier op aarde moeten missen.

 17. Lotje en Kurt zeggen dat goed. Vanmorgen las ik nog een “slogan” van een jonge presentatrice van een of ander tv-programma. En die luidde : “Gelukkig heeft het leven geen zin”. Wanneer komt er terug eens wat diepgang in jonge levens ? Je moet niet ver zoeken als je wil weten hoe dat kan : gewoon door de katholieke godsdienst te leren kennen en voor het volle pond in de praktijk te brengen.

 18. ☩JMJ☩

  De huidige generaties van jonge mensen zijn door hun ouders in een nihilistisch wereldbeeld neergeploft geweest, en dat heeft hen ontvankelijk gemaakt om te militeren voor welk fictief verhaal dan ook dat de sekte van Adam Weishaupt hen voorzet als dat betekent dat zij ongestraft van school kunnen wegblijven. Het is die mentale toestand die zij het liefste hebben in jonge mensen, want die kunnen zij het gemakkelijkste exploiteren om acteurs te hebben in het ensceneren van de tijdlijn die zij uitgestippeld hebben.

  Diegenen onder de jonge mensen die vanwege het trauma van op te groeien in de geest van het nihilisme soelaas denken te vinden in het secularistisch nationalisme dat momenteel populairder aan het worden is zijn het meest susceptibel voor bekering tot het Katholiek Christendom, maar dergelijke bekeringen worden verhinderd doordat zij menen dat het revolutionair, blankenhatend, pacifistisch en pedosatanisch pseudochristendom van het bergogliaans gedrocht en trawanten het echte Katholieke Christendom zou zijn (quod non!), en zich vervolgens met diepe afkeer sluiten voor alles wat Christelijk genoemd wordt.

  Het vernoemde pseudochristendom heeft nochtans niets te maken met de authentieke Katholieke Godsdienst, en het is ironisch hoe bepaalde nationalistische neo-heidenen die zich in noorse mythologie wentelen beweren dat het Christendom voor zwakkelingen is terwijl de bekering van de Vikingen eertijds mede gefaciliteerd werd door het feit dat zij in de Evangeliën een sterke Koning zagen Die met onbreekbare leeuwenmoed Zijn leven opofferde voor Zijn mannen; zij zagen het Evangelie als de heldensage par excellence, en hadden grote bewondering voor de Leeuw van Juda Die de dood heeft overwonnen. Daar komt dan ook nog bij dat het historisch de heidenen geweest zijn die in West-Europa ook militair het onderspit hebben moeten delven terwijl het Christendom aan het oprijzen was met Frankenland als voornaamste militaire verdediger van de Christelijke priesterlijke stand. De geesteskinderen van die heidenen zeggen nu dat het Katholicisme “voor zwakkelingen” zou zijn, hetgeen hun gapend gebrek aan geschiedkennis demonstreert.

 19. Ik ben ouder dan 50. Ga niet met vliegtuigen. Fiets elke dag 35 km naar werk. Scheid afval. Douche kort.
  Maar hoe ik ook probeer: mijn kinderen vinden dat vliegen erbij hoort. En vaak vis ik glas en papier uit de bak om het te scheiden.
  Mijn fout, ik kon niet overbrengen wat mijn ouders z.g. met alle gemak en voorbeeld aan mij meegaven.
  Price of Progress?!
  Onze NL maatschappij zegt het ene (tbv klimaat) maar doet het anderen (tbv economie). De dikke liberalen voorop.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht