De ‘Menselijke Broederlijkheidsverklaring’ van Abu Dhabi is een ‘coup’ van de reguliere Vrijmetselarij

 

Het cynisme van paus Franciscus kent blijkbaar geen grenzen. Om in Abu Dhabi een document te gaan ondertekenen, dat de mond vol heeft van “Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid” – de strijdkreet van de maçonnieke revolutionairen tijdens de Franse Revolutie – moet je toch lijden aan een ernstige vorm van doofblindheid. In de Verenigde Arabische Emiraten wordt achter een façade van glitter en glamour de vrijheid van meningsuiting zwaar onderdrukt en kunnen mensen voor slechts een tweet in de gevangenis belanden. Vooral advocaten, universitaire docenten, studenten en activisten zijn er het slachtoffer van. Er gaapt een grote kloof tussen het imago van het land, zoals de overheid dat graag promoot enerzijds en de donkerdere realiteit van de routinematige vervolging van activisten, verdwijningen, martelingen en moorden.

Achter al die pracht en praal gaat ook de grimmige wereld schuil van de vele Christelijke arbeiders die van Verenigde Arabische Emiraten hebben gemaakt tot wat ze zijn. De kloof van levensstandaard tussen degenen die gebruik maken van de flitsende wolkenkrabbers en degenen die ze hebben gebouwd, is enorm. Uitbuiting, slechte werk- en leefomstandigheden en onderdrukking zijn in Abu Dhabi aan de orde van de dag: “Welkom in het slavernijparadijs van de 21ste eeuw”.

De Verenigde Arabische Emiraten spelen ook een onfrisse rol in het Jemenitisch conflict. De Verenigde Arabische Emiraten streven in dit conflict namelijk naar een verdeeld Jemen. In de afgelopen paar jaar hebben de Verenigde Arabische Emiraten verschillende havens in de regio overgenomen om de invloed van de Jebel Ali haven in Dubai te vergroten. Berbera in Somalië, Assab in Eritrea, Limassol op Cyprus en Benghazi in Libië vallen nu onder de controle van Abu Dhabi. Die tracht de Bab-el-Mandab straat, één van de drukste scheepvaartroutes voor olie en gas in de wereld, te domineren om zo hun eigen olie- en gastransport via de Rode Zee en het Suezkanaal in Egypte te beschermen.

Sjeik Nahayan Mabarak Al Nahayan, minister voor Verdraagzaamheid van de Verenigde Arabische Emiraten, bestempelde het bezoek van paus Franciscus van afgelopen weekend als “een uitzonderlijke eer voor het land”. Volgens de sjeik bezoekt paus Franciscus een land dat “de waarde van verdraagzaamheid heeft geleerd”. De sjeik herinnerde eraan, dat president Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 2019 uitriep tot het “Jaar van de Verdraagzaamheid”. In een land waar slechts 11% van de bevolking over de nationaliteit beschikt – terwijl voor 89% van de bevolking het arbeidscontract gelijkstaat aan verblijfsrecht – is dat natuurlijk een hele uitdaging.

Bergoglio zakte naar Abu Dhabi af om deel te nemen aan de zogenaamde ‘Interreligieuze Wereldconferentie over Menselijke Broederschap’, die op initiatief van de Moslimraad van Oudsten, tal van prominente internationale religieuze leiders samenbracht. Hij kreeg er het gezelschap van de groot-sjeik van de Al Azhar in Caïro, Ahmed el-Tayeb, en van secretaris-generaal Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken (WCC). De deelnemers aan de conferentie gingen na hoe zij kunnen bijdragen tot de bevordering van verdraagzaamheid en wederzijds respect.

Verbijsterend was de ondertekening van de “Menselijke Broederlijkheidsverklaring” door Bergoglio en de groot-sjeik van de Al Azhar in Caïro, Ahmed el-Tayeb. In de verklaring, die volgens de Vaticaanse website gaat over “vrede, vrijheid en vrouwenrechten” (Gelieve hier niet te lachen!), onderschrijft Bergoglio, dat “het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God”. Verder zijn blijkbaar alle ‘gelovigen’ (Christen of niet) onze “broeders en zusters” en worden de gelovigen opgeroepen om niet alleen zorg te dragen voor de schepping, maar ook “voor het hele universum”. Bizar.

De verklaring van Abu Dhabi gaat effectief over menselijke ‘broederschap’. Broederschappen zijn iets wat traditionele Katholieken natuurlijk goed kennen, maar het concept werd ook door de Vrijmetselarij gekopieerd. De truc die in dergelijke ‘interreligieuze documenten’ altijd wordt toegepast, is het leggen van de nadruk op de overeenkomsten tussen religies en het doodzwijgen van de verschillen. Dit is bijvoorbeeld ook het opzet van de beruchte syncretistische ‘dialoogscholen’ van Lieven Boeve hier in Vlaanderenland.

Zo ook stelt de verklaring van Abu Dhabi, dat ‘God’ binnen Christendom en islam hetzelfde zou betekenen. Dit is natuurlijk niet het geval. Verder zouden de moslims van oost en west en de Katholieken van oost en west vanaf nu “een cultuur van dialoog aangaan”. In een bizar zinnetje wordt nog door beide ondertekenaars erkend, dat ‘vroeger’ religie door de politiek werd misbruikt. Ik zei toch al dat beide ondertekenaars lijden aan een ernstige vorm van doofblindheid. Is het niet eerder zo, dat net de politiek-gemanipuleerden in Abu Dhabi aanwezig waren?

Tot slot roept de Al Azhar en Bergoglio namens de Katholieke Kerk in de “Menselijke Broederlijkheidsverklaring” van Abu Dhabi alle scholen en universiteiten op om deze verklaring te onderwijzen en te onderzoeken, zodanig dat er een nieuwe generatie kan worden ‘opgevoed’ die dan de mensenrechten zal verdedigen. Het is duidelijk, dat de “Menselijke Broederlijkheidsverklaring” van Abu Dhabi niets met de Leer van de Katholieke Kerk te maken heeft en nog veel minder iets met de traditionele leringen van de islam te maken heeft.

De massale import van miljoenen moslims naar Europa is dus niet toevallig. Maar, het Coudenhove-Kalergi-Plan – en de Europese Unie die het ten uitvoer brengt – is slechts één luik van het Globale Plan. Aan de andere kant zien we ook de import van miljoenen Christenen in Arabische landen. Dit kan geen toeval meer zijn. Men streeft duidelijk een vermenging van de rassen na. Echter, voor de globalistische elite is de islam op zich onbruikbaar. Hetzelfde geldt ook voor het Christendom. Er moet dus iets in de plaats komen en dat is de ‘Eén-wereldreligie’.

Niemand kan nog ontkennen, dat het Tweede Vaticaans Concilie en de rampzalige hervormingen van na het Concilie – die voor het merendeel ook nog eens in strijd zijn met de besluiten van het Concilie – een onderdeel vormen van het Globale Plan. Vrijmetselaars zoals een Leo ‘kardinaal’ Suenens die tijdens het Concilie aan het roer stonden, hebben met veel succes de ‘Geest van het Concilie’ in België en dan vooral in Vlaanderen geïntroduceerd. Het was dan aan Godfried ‘kardinaal’ Danneels van de ‘Maffia van Sankt Gallen’ om het karwei af te maken.

Na een kortstondig intermezzo met Aartsbisschop André-Joseph Léonard – die roet in het eten kwam gooien – ziet Jozef De Kesel zich nu geconfronteerd met het feit, dat de secularisering bij de jeugd al zover is doorgedrongen, dat de jongeren van tegenwoordig totale analfabeten zijn aangaande religie. Het vervalste ‘Christendom’ dat in de Vlaamse scholen wordt onderwezen – want waarom zou de Loge de Katholieke scholen anders subsidiëren? – is dus als indoctrinatieprogramma van de Vrijmetselarij niet meer bruikbaar.

De Vlaamse bisschoppen zien zich dus genoodzaakt om de jeugd ‘christelijk’ herop te voeden in een tussenstap om ze tot de ‘Eén-wereldreligie’ te bekeren. Het spreekt voor zich, dat het nieuwe, syncretistische leerplan ‘Rooms-katholieke Godsdienst’ niet de traditionele Leer van de Kerk aan de leerlingen zal overbrengen, maar dat de Katholieke Leer ‘op zijn moslims’ zal worden uitgelegd, om zo de overstap naar de ‘Eén-wereldreligie’ te vergemakkelijken.

In Openbaringen 17 wordt duidelijk over de leider van een corrupt religieus systeem gesproken dat zich schuldig maakt aan geestelijke hoererij. Deze maçonnieke lieden en hun nog dommere paladijnen willen inderdaad vriendjes zijn met (bijna) iedereen! Dit wordt geïllustreerd door bijvoorbeeld de post-conciliaire pausen, die al jaren met allerlei ‘leiders’ van de diverse, valse religies samen kunnen en willen bidden. In 1986 bracht paus Johannes Paulus II in Assisi de leiders van de wereldgodsdiensten voor het eerst samen om te bidden voor wereldvrede. Zulke bijeenkomsten zijn sindsdien door de jaren heen vaker gehouden. Een tijd geleden nog stond paus Franciscus samen met de groot-moefti van Istanbul in de Blauwe Moskee – met het gezicht richting Mekka – te bidden en nu dit weer. Men aanbidt dus samen de valse goden van hetzelfde maçonnieke pantheon!

In feite is de ‘Eén-wereldreligie’ reeds geboren en de Post-conciliaire kerk speelt hierin een prominente rol. Het is duidelijk, dat men onder het ‘gezag’ van een door de Vrijmetselarij aangestuurde schijnpaus, Christenen en moslims wil verenigingen in de syncretistische ‘Eén-wereldreligie’. Om dat te bereiken gaf Bergoglio al eerder toestemming om bijvoorbeeld moslim-gebeden in de Vaticaanse tuinen te reciteren. Tijdens zijn bezoek aan de VS maakte Bergoglio in New York trouwens héél duidelijk, dat hij ervan overtuigd is, dat Christenen en moslims “dezelfde God” aanbidden. In het kader van het aanbidden van “dezelfde God” hield Bergoglio in Abu Dhabi natuurlijk wijselijk zijn mond over de Zoon van God. Toch een concept, dat binnen de islam niet zo gewaardeerd wordt.

Ook de méést modernistische katholieken kunnen nu nog maar nauwelijks ontkennen, dat Bergoglio actief meewerkt aan de totstandkoming van de syncretistische ‘Eén-wereldreligie’. Daarin zal ook volgens zijn eigen woorden echter géén plaats zijn voor de zogenaamde “Christelijke fundamentalisten”, die hij al vaker “ziek” noemde. In het Christendom worden intussen trouwens alle gelovigen die vasthouden aan de al genoemde exclusiviteit van het Evangelie inmiddels tot deze ‘fundamentalisten’ gerekend, en dat terwijl de Katholieke Kerk zélf eeuwenlang hetzelfde standpunt heeft verdedigd.

De syncretistische ‘Eén-wereldreligie’ past dan ideologisch ook precies in de pleidooien van hen die naar de snelle oprichting van een (marxistische) ‘Nieuwe Wereld Orde’ onder leiding van een soort VN-Wereldregering streven. De klimaathysterie zal natuurlijk ook wel één van de pijlers van de syncretistische ‘Eén-wereldreligie’ worden. Natuurlijk staan landen zoals India, China en vooral het Christelijke Rusland het ‘ultieme doel’ van de Globalisten nog in de weg. Maar, waar een wil is, is een weg, ook al zal dit uiteindelijk tot onze eigen ondergang leiden.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  A. G. Stinus

  (10 februari 2019 - 15:39)

  Op een aantal punten heeft Mathieu Albert gelijk. Maar hij ziet toch echt wat te veel complotten rondvliegen.

  Herman

  (11 februari 2019 - 06:54)

  Gelukkig hebben wij de nieuwe paus Mathieu Albert I . Zijn heiligverklaring zal niet lang op zich laten wachten, haha !

   Mathieu Albert

   (11 februari 2019 - 19:15)

   Beste Herman,

   Ik ben het helemaal met u eens. Binnen de Katholieke Kerk van tegenwoordig is er niet één probleem op te noemen.

   En tussen haakje hoef ik géén paus te zijn om te weten wat in de Catechismus staat. Kunnen lezen is voldoende.

  Eric-B.L.

  (11 februari 2019 - 07:10)

  Stinus en Herman, als ge u hier niet thuisvoelt verdwijn dan, niemand laat zich hier nog door uw ondoordachtheid misleiden. Indien u na de aanstaande dag van de Waarschuwing nog steeds zo oppervlakkig blijft wacht u de hel. https://restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/

  Andre

  (11 februari 2019 - 09:17)

  Langzaam maar zeker begint iedere gelovige katholiek (wereldwijd dankzij internet ) in te zien dat o.a. Bergoglio geen vertegenwoordiger is van de ware Heilige Katholieke en apostolische kerk en zeker geen apostel is van onze geliefde Here Jezus Christus, waarachtig mens en waarachtig God.
  Door zulk een internationale verklaring af te leggen ( ‘alle godsdiensten zijn gewild door God’ ) vernedert hij de Ene en waarachtige God, die de wereld zodanig heeft lief gehad dat Hij zijn Zoon gegeven heeft , opdat ieder wie in Hem gelove , eeuwig leven erft.
  Bergoglio is in mijn ogen een zeer ongelukkige ziel en een nieuwe soort Judas, die recht naar de Hel riskeert te gaan – en waarvoor dus gebeden moet worden. Maar in de Hel gelooft hij ook niet, heeft hij onlangs gezegd.
  Moge O Lieve Vrouw van Fatima , die de Hel getoond heeft aan de kinderen , bidden voor de arme zielen die geen schrik hebben van de hel , ondanks het feit dat Jezus zo onrechtvaardig en verschrikkelijk veel geleden heeft op het verschrikkelijk kruis.

  willy

  (11 februari 2019 - 12:13)

  zouden we naar één wereldreligie gaan? Ik denk dat dit moeilijk zal zijn , ik denk liever in transreligieus , maar ik kan mij vergissen!

  Peter

  (11 februari 2019 - 12:41)

  stinus en Herman, De spot drijven met anderen is jullie beste kant. “Gelukkig hebben wij de nieuwe paus Mathieu Albert I . Zijn heiligverklaring zal niet lang op zich laten wachten, haha !” Maar hij ziet toch echt wat te veel complotten rondvliegen.” U vergeet echter één ding en dat is dat de Allerhoogste alles van jullie kent en het u zal tonen. Waar gaat u zich dan verbergen??????

  Terecht schrijft Mathieu Albert: “Het negationisme van bepaalde ‘katholieken’ begint erg vermoeiend te worden.”

  Piet

  (11 februari 2019 - 14:54)

  translate via google chrome ..dus soms wat “puzzelen” (google chrome te downloaden voor wie dat niet weet..)

  Woensdag 24 mei 2017
  De beloofde grote monarch liefhebben – een teken van voorbestemming

  Eeuwenlang hebben verschillende heiligen en mystici van de Katholieke kerk voorspeld dat de wereld een periode van duisternis zou betreden, het kwaad zou overvloedig zijn, en dat de praktijk van het ware Geloof zou worden verduisterd wanneer een extravagante anti-kerk zou ontstaan, een poosje had verdrongen alle oude tradities van de katholieke kerk zoals ze ooit werden beoefend.

  Maar ze voorspelden ook dat deze periode van duisternis op de vlucht zou worden gebracht door de komst van een Grote Katholieke Monarch samen met een Engelachtige Pontiff die zou arriveren te midden van oorlogen en beproevingen om het Christendom te herstellen en een Tijdperk van Vrede op te bouwen dat ongeveer 30 tot 40 zou duren jaar. De grote monarch zal tot de laatste heilige Romeinse keizer worden gekroond en de onderdrukte monarchieën van Europa herstellen, republieken worden weggevaagd. Ketterijen zouden verdwijnen, massale bekeringen vinden plaats, alle christenen zouden ongebonden zijn in de Enige Ware Kerk geleid door de Engelachtige Pontiff. Het zal de grootste periode zijn die de katholieke kerk zal ervaren vóór de laatste vervolgingen van de Antichrist, gevolgd door de wederkomst van Christus. (Afbeelding: Keizerlijke Kroon van het Heilige Romeinse Rijk.)

  In feite hebben enkele mystici onthuld dat dit plan van herstel van de aarde God zo aangenaam is, dat men zou kunnen bepalen of een persoon volledig in overeenstemming was met Gods Wil, en daarom een ​​voorbestemde ziel, of een verworpene vastbesloten om te volgen Satans pad over hoe ze dit plan accepteerden of lachten.

  St. Franciscus van Paola de Wonderdoener (1416-1507) was onvermurwbaar over dit onderwerp:

  “Ik weet dat ongelovige en verworpen personen naar mijn brieven zullen spotten en ze zullen afwijzen (zijn profetieën van de Grote Monarch), maar zij zullen worden ontvangen door die katholieke zielen die naar het bezit van de hemel streven. goddelijke liefde in hun hart dat zij blij zullen zijn hen regelmatig te lezen en kopieën van hen te nemen, want dat is de wil van de Allerhoogste. In deze brieven zal worden ontdekt wie behoort tot Onze Gezegende Heer Jezus Christus en wie niet wie is een voorbestemd of een verworpene, veel zal dit bekend worden door het heilige teken van de levende God, hij zal een heilige van God zijn die het zal nemen, liefhebben en dragen.

  Hieronder staat de lange brief van St. Paola aan de Heer van Monalto:

  “Van uwe heer (dat wil zeggen, zich richten tot Simeon de Limena, Heer van Monalto) zal geboren worden
  de grote leider van de heilige militie van de Heilige Geest zal de wereld overwinnen en de
  de aarde zo volledig dat geen koning of heer zal kunnen bestaan, behalve dat hij tot het heilige behoort
  heer van de Heilige Geest. Deze vrome mannen zullen hun borsten dragen, en nog veel meer in hun hart, het teken van de levende God, namelijk het kruis. (…)

  De eerste leden van deze heilige orde zullen inboorlingen zijn van de stad waar ongerechtigheid, ondeugd en zonden overvloedig aanwezig zijn. Ze zullen echter van slecht naar goed worden bekeerd; van rebellen tegen God zullen zij zeer vurig en getrouw worden in Zijn dienst aan God. Die stad zal gekoesterd worden door God en door de Grote Monarch, de uitverkorenen en de geliefden van de Allerhoogste Heer. Omwille van die plaats zullen alle heilige zielen die daarin boete gedaan hebben, bidden in de ogen van God voor die stad en haar inwoners. Wanneer de tijd zal komen van de immense en meest rechtmatige gerechtigheid van de Heilige Geest, wil Zijn goddelijke Majesteit dat zo’n stad bekeerd wordt tot God, en dat veel van zijn burgers de grote prins van het heilige leger volgen. De eerste persoon die openlijk het teken van de levende God zal dragen, zal die stad toebehoren, omdat hij door een brief zal worden bevolen door een heilige kluizenaar om het op zijn hart te laten drukken en het uitwendig op zijn borst te dragen. (…)

  Die man zal gaan mediteren over de geheimen van God, over de lange visitatie die de Heilige Geest zal maken en over de heerschappij die hij via de heilige militie over de wereld zal uitoefenen. O! gelukkige man, die van de Allerhoogste de grootste voorrechten zal ontvangen! Hij zal de verborgen geheimen van de Heilige Geest interpreteren, en hij zal vaak de bewondering van mensen opwekken door zijn geopenbaarde kennis van de interne geheimen van hun hart. Verheug u, mijn Heer, omdat die Vorst boven andere vorsten, en Koning over andere koningen, u in de grootste verering zal vasthouden en na bekroond te zijn met drie bewonderenswaardige kronen, die stad zal verheffen, zal verklaren dat hij vrij zal zijn, en de stoel van het rijk, en het zal een van de eerste steden in de wereld worden. (…)

  Jij en je partner willen kinderen hebben: je zult ze hebben. (Toegespitst op Lord Monalto) Uw heilige nageslacht zal op aarde worden bewonderd. Onder uw nageslacht zal er iemand zijn die zal zijn als de zon te midden van de sterren; Hij zal een eerstgeboren zoon zijn; in zijn jeugd zal hij als een heilige zijn; in zijn jeugd, een grote zondaar; dan zal hij zich volledig tot God bekeren en grote boete doen; zijn zonden zullen hem worden vergeven, en hij zal een grote heilige worden. (…)

  Hij zal een groot kapitein en een prins van heilige mannen zijn, die ” de heilige Kruisdragers van Jezus Christus ” worden genoemd, met wie hij de Mahometan (moslim) sekte en de rest van de ongelovigen zal vernietigen. Hij zal alle ketterijen en tirannieën van de wereld vernietigen. Hij zal de kerk van God hervormen door middel van zijn volgelingen, die de beste mensen op aarde zullen zijn in heiligheid, in armen, in wetenschap en in alle deugd, omdat dat de wil van de Allerhoogste is. Zij zullen de heerschappij van de hele wereld verkrijgen, zowel stoffelijk als geestelijk, en zij zullen de Kerk van God ondersteunen tot het einde der tijden. (…)

  God almachtig zal een zeer arme man van het bloed van keizer Constantijn, zoon van St. Helena, en van het zaad van Pepijn, (dat wil zeggen, een Franse koning), die op zijn borst een rood kruis draagt, verheffen . Door de macht van de Allerhoogste zal hij de tirannen, de ketters en ongelovigen in verwarring brengen. Hij zal een groot leger verzamelen en de engelen zullen voor hen vechten; zij zullen alle vijanden van God doden. (…)

  Vanaf het begin van de wereld, na de schepping van de mens, en tot het einde van menselijke generaties, zijn er en zullen er prachtige gebeurtenissen op aarde te zien zijn. Vierhonderd jaar zullen niet voorbijgaan wanneer zijn Goddelijke Majesteit de wereld zal bezoeken met een nieuwe religieuze orde die hard nodig is, wat meer goed zal doen bij mannen dan alle andere religieuze instellingen tezamen. Deze religieuze orde zal de laatste en de beste zijn in de kerk; het zal met armen, met gebed en met gastvrijheid voortgaan. Wee tyrannen, ketters en ongelovigen, aan wie geen medelijden zal worden geschonken, want dat is de wil van de allerhoogste! Een oneindig aantal slechte mensen zal omkomen door de handen van de Kruisdragers, de ware dienaren van Jezus Christus. Ze zullen zich gedragen als goede landlieden wanneer ze schadelijk onkruid en stekelige distels uit het tarweveld vernietigen. Die heilige dienaren van God zullen de aarde reinigen met de dood van ontelbare slechte mannen. Het hoofd en de aanvoerder van deze heilige dienaren van God zullen een van uw nageslacht zijn en hij zal de grote hervormer van de kerk van God zijn. (…)

  Hoe geestelijk blind zijn die personen die, zonder te denken aan de dingen van God, hun einde bepalen in aardse objecten. Ellendige mannen! veel erger dan de beesten die zich laten leiden door hun gevoel, omdat ze niet kunnen redeneren, worden ze wreed. Daarom zullen ze altijd in verwarring zijn. Laat daarom de vorsten van deze wereld voorbereid zijn op de grootste plagen om op hen te vallen. Maar van wie? Allereerst van ketters en ongelovigen, dan van de heilige en trouwste door de Allerhoogste verkozen Kruisdragers, die er niet in slagen de ketters om te zetten in wetenschap, zullen hun armen krachtig moeten gebruiken. Veel steden en dorpen zullen in puin liggen, met de dood van een ontelbare hoeveelheid slechte en goede mannen. De ongelovigen zullen ook strijden tegen christenen en ketters, plundering, vernietiging,Ten slotte zal het leger, gestileerd “van de Kerk”, namelijk de heilige Kruisdragers , niet tegen Christenen of Christendom, maar tegen die ongelovigen in heidense landen verhuizen, en zij zullen al die koninkrijken overwinnen met de dood van een zeer groot aantal ongelovigen. Hierna zullen ze hun zegevierende wapens tegen slechte christenen keren en alle rebellen tegen Jezus Christus vernietigen. Deze heilige Kruisdragers zullen heersen en de wereld heilig beheersen tot het einde der tijden … Maar wanneer zal dit plaatsvinden? Wanneer kruisen met de stigma’s zullen worden gezien, en het crucifix zal worden gedragen als de standaard. (…)

  De tijd komt dat Zijn Goddelijke Majesteit de wereld zal bezoeken met een nieuwe religieuze orde van heilige Kruisdragers, die een kruisbeeld, of het beeld van onze gekruisigde Heer zal dragen, opgetild naar de belangrijkste standaard met het oog op allen. Deze standaard zal bewonderd worden door alle goede katholieken; maar in het begin zal het worden bespot door slechte christenen en door ongelovigen. Hun scheldwoorden zullen echter veranderd worden in rouw wanneer ze getuige zullen zijn van de prachtige overwinningen die daardoor worden behaald tegen tyrannen, ketters en ongelovigen. Veel slechte mannen en hardnekkige rebellen tegen God zullen omkomen; hun zielen zullen in de hel worden gedompeld. De straf zal vallen op al die overtreders van het Goddelijke
  geboden die met nieuwe en valse doctrines zullen proberen de mensheid te verderven en mensen te veranderen
  tegen de dienaren van Gods aanbidding. Dezelfde straf is verschuldigd voor alle hardnekkige zondaars, maar
  niet voor degenen die zondigen door zwakheid, omdat deze bekeerd wordend door boetedoening en het gedrag van hun leven te wijzigen, de goddelijke genade van de Allerhoogste zullen vinden vol van vriendelijkheid jegens hen. O heilige Kruisdragers van de Allerhoogste Heer, hoe zeer verheugend zult u de grote God veel meer zijn dan de kinderen van Israël! God zal door jouw instrumentaliteit wonderbaarlijke wonderkinderen werken, die hij ooit eerder met een natie heeft gedaan. Je zult de sekte van Mahomet (Islam) en alle ongelovigen van elke soort en en van elke sekte vernietigen. Je zult een einde maken aan alle ketterijen van de wereld door alle tirannen te doven. Je zult elke klacht wegnemen door een universele vrede tot stand te brengen die tot het einde der tijden zal duren. Je zult de heiliging van de mensheid bewerken. O heilige mannen: mensen gezegend van de meest heilige drie-eenheid! Uw zegevierende stichter zal zegevieren over de wereld, het vlees en de Duivel. (…)

  Een van uw nakomelingen zal grotere daden verrichten en grotere wonderen verrichten dan uwe heer (Simeon de Limena, Lord of Monalto). Die man (de leider van de kruisbeelden) zal een grote zondaar zijn in zijn jeugd, maar net als Paulus zal hij worden getrokken en bekeerd tot God. Hij zal de grondlegger zijn van een nieuwe religieuze orde die anders is dan alle andere. Hij zal het in drie klassen verdelen, namelijk: (1) Militaire ridders, (2) Eenzame priesters, (3) meest vrome hospitalliers. Dit zal de laatste religieuze orde van de kerk zijn, en het zal meer goed doen voor onze heilige religie dan alle andere religieuze instituten. Met geweld van wapens zal hij een groot koninkrijk in bezit nemen. Hij zal de sekte van Mahomet vernietigen, alle tirannen en ketterijen uitroeien. Hij zal de wereld naar een heilige manier van leven brengen. Er zal één vouw en één herder zijn. Hij zal regeren tot het einde der tijden. Over het geheel genomen zullen er op de hele aarde slechts twaalf koningen zijn, één keizer, één paus. Rijke heren zullen weinigen zijn, maar alle heiligen. (…)

  Moge Jezus Christus geprezen en gezegend worden, want Hij heeft er voor gezorgd dat ik een arme, onwaardige zondaar de geest van profetie niet op een obscure manier kenbaar te maken aan zijn andere dienaren, maar mij in staat heeft gesteld om op een zeer duidelijke manier te schrijven en te spreken. Ik weet dat ongelovige en verworpen personen naar mijn brieven zullen spotten en ze zullen afwijzen; maar zij zullen worden ontvangen door die katholieke zielen die streven naar het bezit van de hemel. Deze brieven zullen een dergelijke zoetheid van goddelijke liefde in hun hart aanwakkeren, dat zij er blij mee zullen zijn ze vaak te lezen en kopieën van hen te nemen, omdat de wil van de Allerhoogste zo is. In deze brieven zal worden ontdekt wie tot onze gezegende Heer Jezus Christus behoort en wie niet, wie een voorbestemd of een verworpene is. Veel beter zal dit bekend worden door het heilige teken van de levende God. Hij zal een heilige van God zijn die het zal nemen, liefhebben en dragen. ” (RevR. Gerald. Culleton, de profeten en onze tijd , Tan boeken en Publishers, 1941. blz. 157-162)

  Sommigen betwijfelen de authenticiteit van de brief, maar de profetieën die toegeschreven worden aan St. Paola sluiten volledig aan bij de profetieën van Marie-Julie Jahenny , een stigmatisme en profetische mysticus goedgekeurd door haar plaatselijke bisschop in 1875. (Beeld rechts, Marie-Julie Jahenny)

  Ze voorspelde dat de Grote Monarch, Henri V, Hendrik van het Kruis, die toen het ‘Wonderkind’ heette, Frankrijk zou bevrijden temidden van oorlogen. Hij zou met zijn legers Frankrijk binnen gaan onder het teken van het kruis, het zou het teken van de overwinning zijn. In het hele koninkrijk zou de beroemde uitspraak aan keizer Constantijn opnieuw worden uitgeroepen: “In hoc signo vinces” Een groot heiligdom van het kruis zal worden gevestigd in La Fraudais, precies waar haar huisje staat, dat door de koning zal worden bezocht. Hij zal God daar danken voor al haar profetieën die zijn regering voorspeld hebben, die erg lijkt op St. Paola’s voorspellingen van de Militante Rode Kruis Cruciferi orde die zal worden gesticht door de Grote Monarch. (Afbeelding links: keizer Constantijn en de visie van het kruis. )

  Het belangrijkste was dat ze een vertellende versie had over dit teken van predestinatie in het accepteren van Gods plan om de monarchie te herstellen door middel van de Grote Monarch.

  Tijdens een extase van 26 december 1877 zag Marie-Julie Jahenny dat Satan Gods plan haatte om de monarchie van Frankrijk te herstellen door de beloofde Grote Monarch. Satan gaf met zoveel woorden toe dat de Grote Monarch een einde zou maken aan een groot deel van zijn kwaad op aarde, want hij weende tegen Marie-Julie: ‘Het is nodig om de lelie te verpletteren!’

  De ‘lelie’ vertegenwoordigt de fleur de lis van Frankrijk, het symbool van de Franse monarchie, en wordt ook in veel van haar visies verwezen naar een symbool van de Grote Monarch. ( Afbeelding: Koninklijk wapen van de Fleur de Lis, uit een afgraving in Versailles) .

  Marie-Julie Jahenny was echter niet bang voor de dreigementen van de demon tegen de Grote Monarch, maar was blij dat ze niet was als de Slechte, en riep uit: “Satan houdt niet van de Koning.” Ik ben niet zoals hij (Satan) omdat Ik hou van hem! (The Great Monarch.) ”

  Daarom zullen degenen die weigeren als Satan te zijn, de Grote Monarch liefhebben en zich verheugen in het herstel van het monarchale regime.

  In feite, op 20 april 1874, waarschuwde de hemel Marie-Julie dat democratie uit de hel zelf was:

  ” De Heilige Maagd heeft me verteld dat we veel moeten bidden om het kwaad dat Frankrijk moet treffen, af te weren. Het zal jammer genoeg twee eeuwen politiek en sociaal systeem van atheïsme, twee eeuwen van een niet-christelijk regime, goedmaken. Democratie is inderdaad het Luciferiaanse regime bij uitstek. Het enige regime van een goddelijke oorsprong komt nooit van beneden, maar alleen van bovenaf. Zonder een woordspeling te maken, laten we zeggen in haar naam, erkent dat het de duivel is die de demo -cracy leidt: de duivel is de meester. ” ( Afbeelding: Frankrijk onder het maçonnieke oog van de democratie na de revolutie ).

  Marie-Julie kondigde vervolgens de terugkeer aan van de witte vlag, de fleur de ly. Dat is de Koninklijke standaard van de koningen van Frankrijk. De fleur de lys was het koninklijke symbool en tevens een symbool van zuiverheid . ( Afbeelding links: de koninklijke standaard van de Franse koningen. Witte vlag met Fleur de Lis )

  Van belang, naar verluidt de Heilige Zielen van het vagevuur, gaf ook een soortgelijke boodschap aan de mystieke Maria Simma van Oostenrijk. Ze vertelden haar dat democratie geen door God gegeven recht was . ( Get Us Of Here! An Interview with Maria Simma door Nicky Eltz.)

  Een laatste gedachte, laten we St. Padre Pio’s opmerkingen over het belang van monarchieën herinneren , vooral de Franse monarchie die volgens Traditie afstamt van het Huis van David;

  Zonder de koninklijke macht van David, erkend en op de juiste plaats gezet, mist de christelijke religie de onmisbare steun om de waarheid van het woord van God te laten rusten. Daarom mag er geen scheiding van kerk en staat zijn. De waanzin van mannen heeft geprobeerd om royalty’s te vernietigen en de wereld betaalt vandaag zwaar hiervoor … ” (Lees de volledige tekst hier.)

  Geen wonder dat Satan een hekel heeft aan ‘The Lilly’, de grote monarch van Frankrijk!

  Op verzoek van de Hemel door Marie-Julie Jahenny, bid alstublieft voor de komst van de Grote Vorst. Zoals we kunnen zien, kunnen de kerk en het ware geloof niet zonder hem en de beloofde engelse paus worden hersteld.

  Meer informatie:

  “We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny” : gratis e-book. Bevat alle Grote Monarch-profetieën van de andere mystici naast de visies van Marie-Julie Jahenny.

  “Marie-Julie of the Crucifix: Stigmatist and Prophet” : gratis e-book, een beknopte versie. Verkent ook de identiteit van het ‘Wonderkind’, Henri V van het Kruis, de Grote Monarch.

  “Lord of the Rings: Apocalyptic Prophecies”, Free e-book: onderzoekt hoe JRR Tolkien mogelijk is beïnvloed door deze profetieën. Omvat ook secties waarom de moderne democratie afschuwelijk is voor God en waarom de Franse monarchie belangrijk is.

  “Marie-Julie Jahenny: Profetieën voor onze tijd – een blog” – je kunt hier ook haar profetieën lezen. (Teksten kunnen worden verkend via doorzoekbare tags, ook sommige berichten bevatten geschiedenis en achtergrondinformatie die niet te vinden is in het boek “We Are Warned”)

  EA Bucchianeri op woensdag 24 mei 2017
  Delen
  2 reacties:

  AnoniemDonderdag 5 april 2018
  Ik stel je schrijven altijd op prijs.
  en ik heb een vraag.
  Is de Grand Monarch en Angel Pope een duidelijk persoon? Of is het dezelfde persoon?
  Bedankt!

  Antwoord

  EA BucchianeriDonderdag 5 april 2018
  AW, bedankt!

  Om je vraag te beantwoorden: de Grote Monarch en de Engelenpis zijn twee verschillende individuen. Volgens de profetieën van Marie-Julie Jahenny in aanvulling op andere mystici, zal OLVrouw de eer krijgen om de tijd van de Grote Monarch te verklaren en zal hem sturen om de Engelachtige Paus te redden die gevangen zal worden gehouden en allerlei vervolging zal lijden in Rome. Zodra hij is vrijgelaten, zal de paus de koning, de Heilige Roomse Keizer, kronen. Hij zal de laatste en grootste van de Franse koningen en de Heilige Romeinse keizers zijn. Frankrijk zal nooit het Geloof verliezen en zal regeren tot het einde der tijden. Door de Grote Monarch is Frankrijk bestemd om het Tijdperk van Vrede en de heerschappij van de Heilige en Onbevlekte Harten van Jezus en Maria te vestigen.

  EA Bucchianeri

  “Er valt meer te ontdekken dat niet op de achterkant staat!” Vrije tijd is verschrikkelijk om te verspillen ~

  https://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/
  bijbelse informatie ofschoon niet van katholieke huize

  Piet

  (11 februari 2019 - 15:14)

  Het Engelse koningshuis stamt waarschijnlijk af middels Salomon
  En het Franse koningshuis via Nathan waar Jezus van afstamt.

  https://vlichthus.nl/eeuwigdurende-koningshuis-van-david/

  A. G. Stinus

  (11 februari 2019 - 17:11)

  – Laat me duidelijk zijn : ik ben geen fan van de huidige paus, en ik zet vraagtekens bij een aantal van zijn dubbelzinnige of verwarrende uitspraken. De vorige paus was me veel geliefder en betrouwbaarder, en hij gaf veel minder of geen aanleiding tot verwarring.

  – Dit gezegd zijnde : de complottheorieën waar Mathieu Albert mee afkomt kun je best vergeten. Hoe maak je een complottheorie ? 1) Bekijk enkel een nauwe selectie van feiten en gegevens, en bekijk niet wat je slecht kan uitkomen 2) Fantaseer dan verder in de richting die je wil uitkomen 3) Doe fel aan gedachtelezen om uit te komen wat je wil uitkomen 4) Meng feiten, vermoedens en wensen door elkaar 5) Negeer alles wat niet in je kraam past, doe indrukwekkend, doe alsof de ander van niets op de hoogte is, en maak je desnoods boos op de ander.

   Mathieu Albert

   (11 februari 2019 - 19:21)

   Beste Stinus,

   Ik weet wel waar het schoentje wringt.

   Maar, in het rijtje van de Heilige Post-conciliaire Pausen neemt Bergoglio toch wel een bijzondere plaats in.

   U moet mij eens uitleggen waarom Bergoglio een document ondertekent, waarmee hij zonder enige twijfel, doelbewust en manifest afstand neemt van het Katholieke Geloof?

   Ofwel is die man intussen zelf tot de islam bekeerd ofwel gelooft die man helemaal in NIETS meer.

   Let wel, Bergoglio is géén atheïst, maar ik proef wel een parfum van fatalisme waarmee hij zich smukt, en waarmee hij wel lijkt aan te geven, dat hij zélf niet meer in zijn eigen redding gelooft.

   Dat geeft hem echter nog niet het recht om anderen mee het ravijn in te trekken.

    A. G. Stinus

    (12 februari 2019 - 14:42)

    Hallo Mathieu Albert,
    Ook een deftige katholiek moet zijn geweten volgen, en mag zijn geloof best niet bouwen op wat op één paus zegt. Want dan kan hij een vertekend beeld krijgen van wat het katholicisme is. Persoonlijk lees ik geen documenten van de huidige paus. Het zijn alvast geen documenten “ex cathedra”.
    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  chris

  (12 februari 2019 - 00:25)

  Het christelijke Rusland met als hoofdstad Moskou, het “derde Rome” , heeft onlangs een serieuze rechtstreekse aanval op haar kanoniek territorium en onrechtstreeks op haar geopolitieke macht te verduren gekregen vanuit Oekraïne en de VS.

  De Oekraïense Orthodoxe kerk heeft zich sinds eind december 2018 éénzijdig afgescheurd van het patriarchaat te Moskou.
  Ondanks de wrede religieuze vervolgingen in het Sovjet tijdperk heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk de oude rijksgrenzen altijd intact weten te houden. Ze verenigde tot voor kort de orthodoxe gemeenschap van alle landen die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werden. Daar lijkt nu, ondanks weerstand vanuit Moskou een definitief einde aan te komen. Dit heeft natuurlijk ook verstrekkende gevolgen voor Rusland die hiermee ook zijn geopolitieke invloed ferm ondermijnd ziet worden.
  Een belangrijke spilfiguur in dit schisma is de VS Ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid Sam Brownback, die zich tot doel heeft gesteld ook deze “vrijheden” te gaan verkondigen in de andere buurstaten van Rusland. Bovendien heeft Brownback ook al gedreigd om in de toekomst sancties op de agenda te plaatsen om Rusland omwille van het niet respecteren van religieuze vrijheden te bestraffen.

  De afgescheurde Oekraïense Orthodoxe kerk onder leiding van de metropoliet Epiphany Dumenkois is ondertussen overgegaan tot hervormingen die moeten leiden tot een “eigentijdse kerk” die afstand neemt van de uiterst conservatieve Russische Kerk en die de LGBT gemeenschap moet verwelkomen.

  Waar een wil is, is inderdaad een weg.

  Zie ook: https://orthochristian.com/118195.html

  Chris

  DickG

  (17 februari 2019 - 13:14)

  Dit kan ik niet terugvinden. Waar staat dit
  “het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd ?gewild door God”. Verder zijn blijkbaar alle ‘gelovigen’ (Christen of niet) onze “broeders en zusters” en worden de gelovigen opgeroepen om niet alleen zorg te dragen voor de schepping, maar ook “voor het hele universum. Dit kan ik niet terugvinden. Waar staat dit?

  […] om de Mis aan te passen aan de inheemse culturen past dan ook naadloos aan paus Bergoglio’s verklaring in het Menselijke Broederlijkheisdocument van Abu Dhabi, dat “alle religies door God gewild” […]

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.