De politiek correcte kerststal

Het woord migratie is nog nooit zo nadrukkelijk op ieders lippen geweest dan de jongste weken. In de meeste Europese landen kwam eindelijk de discussie over de meestal illegale immigratie op gang, zeer tegen de wil in van de linkse krachten in politiek, Kerk en media. Tot voor kort was ieder debat over de massale immigratie en haar ingrijpende gevolgen voor de “gastlanden” taboe.Kritiek op het totalitaire “VN-compact over migratie ” en de vele valkuilen eraan verbonden werd onmiddellijk op schimpscheuten onthaald en weggelachen. In België hebben tenslotte toch twee partijen de moed gehad om dit “monsterpact” te verwerpen; de andere, deels uit ideologische haat, deels uit onwetendheid en verblinding, hebben met de glimlach toegestemd met een tekst, die zij vaak niet gelezen hebben en die als doel heeft de vrijheid te ontnemen aan de afzonderlijke staten om zelf hun immigratiebeleid te bepalen. Zij hebben er zelfs de val van een regering voor over gehad.

Ook in Italië, dat nog veel sterker dan wij geconfronteerd wordt met de nefaste gevolgen van het Europese (wan)beleid inzake migratie, zijn er politiek correcte krachten, die in de propaganda van open grenzen hun nieuwe heilsboodschap gevonden hebben. Zij zijn daar echter in het defensief gedrongen door het volk, dat een duidelijk halt toegeroepen heeft aan de beroepsmisleiders en gekozen heeft voor politici, die, ondanks de druk en de leugens  van de mainstream media in binnen-en buitenland, het probleem van de massa-immigratie doeltreffend aanpakken.

Zelfs de kerststal ontsnapt niet aan het ziekelijke fanatisme van de politiek correcte ideologie. In de gemeente Acquaviva, in de provincie Bari, worden Jozef en Maria verpersoonlijkt door twee migranten-etalagepoppen die dreigen onder te gaan in een zee van plastic flessen. Bijkomend detail: Het kind Jezus heeft een donkere gelaatskleur en is geplaatst in het midden van een reddingsgordel. Oorspronkelijk was het kind Jezus blank.., maar dat was natuurlijk niet naar de zin van de immigratielobby en dus werd de blanke Jezus maar maar vervangen door een zwarte!

Dit hele verhaal van de “Christus migrant” is uit zijn verband gerukt en berust op leugens. Het is begonnen in 2013, het jaar waarin Bergoglio tot Paus verkozen werd. Sindsdien wordt ieder jaar de heilige familie uitgebeeld als een migrantenfamilie, met een duidelijk politieke boodschap. Dit jaar heeft de Paus zelfs door het “departement migranten” van het Vaticaan een aanmoedigingsbrief laten sturen naar don Biancalani, pastoor van een parochie in Toscane, bekend als de “pastoor van de migranten”( zoals wij er een hebben in Zeebrugge). De brief eindigt met de formulering :”In Christus migrant”…!

Deze politisering van de kerststal staat in schril contrast met het echte verhaal, zoals het geschiedkundig vaststaat.

Door naar Betlehem  te gaan, emigreerden Jozef en Maria niet naar een vreemd land; integendeel, verplicht door de aangekondigde volkstelling  keerde Jozef  terug naar zijn streek van herkomst, waar hij zelfs gekend was als een man van koninklijken bloede, omdat hij afstamde van Koning David.Jozef was een ambachtsman (men kan stellen dat hij tot de middenstand behoorde). Hij werd er als een soort prins beschouwd. Vermoedelijk bezat Jozef er nog enkele gronden. De heilige Hegesippus van Jeruzalem (geboren te Jeruzalem in 115 en er gestorven in 180) getuigt zelfs dat de ouders van Jezus er gekend waren en er akkers bezaten die zij zelf bewerkten.

Omdat er door de volkstelling een enorme drukte heerste in Betlehem (een verzamelplaats voor de karavanen),was er in de tentenkampen en huizen geen plaats meer en werd Jezus in een bijgebouw met stallen geboren, omdat Maria er enigszins rustig kon bevallen.Na deze bevalling uit dringende noodzaak, vond Jozef onmiddellijk een woning en het gezin vestigde zich in Betlehem.Omdat Jezus van koninklijken bloede was en dus ook als prins van zijn volk kon beschouwd worden (“zoon van David”, dus afstammeling van Koning David), werd hij door koning Herodes als een rivaal beschouwd, die uit de weg moest geruimd worden.

Dit verklaart de vlucht naar Egypte, mede mogelijk gemaakt door het goud dat de Wijzen hen geschonken hadden.Daardoor konden zijn de dure reis naar Egypte bekostigen.De vlucht van de Heilige familie is dus niet te wijten aan de wil om te emigreren, maar is wel het gevolg van de eerste christenvervolging. Indien men hen dan toch in verband wil brengen met vluchtelingen, dan zou men eerder moeten spreken over vervolgde christenen dan over migranten van nu, die vooral om economische redenen uit hun land vertrekken. Een thema dat door deze Paus zelden wordt aangehaald… Een vergetelheid wellicht…

Er was toen ook geen massale migratie naar een vreemd land. Er waren  in Egypte geen gesubsidieerde en met belastinggeld opgerichte vluchtelingenkampen, waar de mensen voor een langere tijd konden verblijven. In Egypte werkte Jozef enkele maanden en na de dood van Herodes keerde hij met zijn gezin terug. Hij vestigde zich in Nazareth, het dorp van Maria. Er kan dus op geen enkele wijze een verband gelegd worden tussen hun verhaal en de massale migrantenstromen, die wij thans meemaken.

De proloog van het evangelie van Johannes zegt: “de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.Hij kwam in het Zijne, maar de zijnen aanvaardden hem niet”. Deze woorden hebben geen betrekking op een onbestaande”Jezus migrant”, maar op het feit dat zijn boodschap niet aanvaard werd. Jezus is immers op het kruis gestorven. Deze woorden hebben alleen betrekking op het christelijk geloof.

Jezus is dus niet in deze wereld gekomen om de chaotische migratiepolitiek te sponsoren, zoals die nu opgedrongen wordt door  links-liberale mondialisten en post-marxisten (en door heel wat “nuttige idioten” binnen de Kerk!), maar wel om aan te kondigen dat God mens geworden is en aanwezig is tussen ons om het kwaad en de dood te overwinnen.

Auteur:Veroon ter Zee

77 commentaren op “De politiek correcte kerststal

 1. Christelijke elementen worden hier gedegradeerd tot hulpmiddelen ter invoering van de verplichte politieke correctheid.

 2. AGstinus us citaat : “Christelijke elementen worden hier gedegradeerd tot hulpmiddelen ter invoering van de verplichte politieke correctheid.”
  Schepping en geen “evolutie” is eveneens een Christelijk element, en “evolutie” wordt door u eveneens hier opgevoerd ter invoering van verplichte politieke correctheid, want “evolutie” wordt op de scholen als vergif aan de kinderen gegeven, (dat uzelf in de scholen hebt onderwezen) waardoor kinderzielen worden vermoord. Ik heb daar reeds over geschreven.

  1. Peter,
   Hoe veel keer ga je nog op een kinderachtige manier beginnen met evolutie bij alles en nog wat te sleuren, alleen maar om je stokpaardje te kunnen berijden ? Voorts verwijs ik naar mijn antwoord aan Piet, hieronder.
   AGSt.

 3. Aan Stinus…

  Ja Stinus je bent inderdaad schuldig.

  De zoon (± 10 jaar) van mijn zus wilde niets meer van het scheppingsverhaal weten want hij had over evolutie geleerd.
  En als die kinderen hun geloof verliezen en later hun behoudenis verliezen, dan zullen zo’n leraren ook gevaar lopen hun behoudenis te verliezen want ze zijn verantwoordelijk hierin geweest.. het is inderdaad zelfs meer dan moord, want het betreft de ziel.

  Maar jij denkt dat je goed zit met je evolutie-gedoe, maar alleenmaar door het gegeven dat kinderen en volwassenen hun geloof verliezen door het evolutie >>bijgeloof, zou je aan het denken moeten zetten, en vrees moeten hebben voor de consequenties na de dood.
  In verschijningen heeft Jezus Christus vaker duidelijk gesteld, het kwaad van de evolutie opvattingen en als je toch nog gelooft in verschijningen en ondanks dat toch die waarschuwingen negeert, dan zal je volharding in deze, je (eeuwige) pijnlijke ondergang worden.
  Het is een smerige en laffe daad en meer dan dat, de kwetsbare geest van kinderen te indoctrineren en manipuleren met de opvattingen over evolutie.

 4. Beste Piet,

  … Je ziet deze zaak helemaal verkeerd. Vertel aan de zoon van je zus dat het scheppingsverhaal in overdrachtelijke zin moet gelezen worden, en dat de originele schepping (degene die er was vóór de zondeval) ons verstand te boven gaat, en dus met behulp van aardse beelden wordt weergegeven. De oerknal, natuurlijke selectie, mutaties en waarschijnlijk nog andere zaken (nog niet ontdekt) maken deel uit van het tot stand komen van de gevallen schepping zoals we die kennen. Dat kan men zien door alles goed te onderzoeken, zoals God ons heeft ingegeven. De Bijbelse schrijvers geven geen journalistenverslag weer, ze waren er immers niet bij, en de Bijbel is geen leerboek over natuurwetenschappen.
  … Als jij volhoudt dat het scheppingsverhaal helemaal letterlijk moet genomen worden, ben je slecht bezig, en men zal dat snel ontdekken, ook in je familie. Want dan kom je heel vlug tot tegenstrijdigheden in dat verhaal. Trouwens, er zijn 2 scheppingsverhalen te vinden in Genesis, die elk iets te zeggen hebben. En geen van beiden is een wetenschappelijk verslag.
  … Laat de zoon van je zus gerust deze tekst lezen. Hij zal de zaken beter inzien.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 5. Stignus, wat bent u kinderlijk om nu weer over de evolutie te beginnen, blijft een keer eens bij het onderwerp.

  1. Het is helemaal Stinus niet die erover begint. Het is (voor de zoveelste maal) Peter die hem keihard pakt op wat hij in vorige artikels schreef. Het niveau daalt hier met de dag. Da’s ook de reden dat ik hier nog nauwelijks reageer.

   Een stel betweters met heel veel tijd die niets doen dan mekaar mooie namen toewerpen vanuit de visie van het eigen groot gelijk…

   Da’s de reden waarom er dikwijls compleet naast het onderwerp van het artikel wordt gereageerd. Een aantal mensen hier zijn geobsedeerd door hun eigen (grootgelijk)stokpaardjes, dat ze het niet kunnen laten hier telkens opnieuw over te beginnen, en dan ook nog eens op een kleinerende, schofferende, scheldende manier.

   Het niveau van de reacties is zeer dikwijls een Katholiek onwaardig. Stelletje opgeblazen ego-trippers.

   Jawel, scheld me nu ook maar de huid verrot als ‘waarheid-ontkenner’, ketter etc… Ik heb het al meer gezegd. je kan de waarheid ook op een fatsoenlijke en correcte manier verwoorden.

   Een voorbeeld? Een citaat van Benjamin onlangs; ‘Weer zo een onwetende protestantse Hollander die denkt dat hij het warm water uitgevonden heeft.’

   Hebt U ooit het levensverhaal gelezen van Richard Wurmbrand? Dat was zo’n onwetende protestant. Heeft 14 jaar in onmenselijke omstandigheden in een Roemeense gevangenis gezeten, heeft zware folteringen en martelingen doorstaan. Is op elk moment trouw gebleven aan zijn geloof. Meer nog, hij heeft in de gevangenis een heel aantal mensen (inclusief bewakers) tot Christus gebracht.

   Hebt U het boek ‘I am N’ gelezen? Of is er iemand bekend met de verhalen van SDOK of open doors? Christenen, meestal protestanten, die vervolgd worden vanwege hun geloo. Die de gruwelijkste dingen meemaken, en toch trouw blijven aan hun geloof. Zelfs in staat zijn hun beulen te vergeven.

   Allemaal ‘domme, onwetende protestanten’…

   En een aantal forumleden komen hier dan een oordeel vellen over mensen die men helemaal niet kent. (Oordeel niet, weet je wel?) Meer nog, zij menen alle wijsheid in pacht te hebben. Dit heeft niks te maken met ‘de waarheid’. Als je denkt de waarheid in pacht te hebben, Benjamin, dan had je deze ‘protestant’ een fatsoenlijk, waardig antwoord gegeven. Dit antwoord heeft niks te maken met ‘de waarheid’. Het is integendeel pure hoogmoed. En in dat bedje zijn er hier wel meerdere ziek…

   Die ‘onwetende protestantse vrouwen’ die dagelijks verkracht en gemarteld worden in een smerige verotte container in Eritrea, waarin de geur van ontbinding en uitwerpselen nooit meer weg te branden is, welnu, die vrouwen zal het worst wezen wat U denkt over het ontstaan van de aarde…
   Het zijn zij die Christus kruis alle dagen mee helpen dragen. Niet jullie salonkatholieken met je infantiele spelletjes hier.

   Misselijk word ik hiervan!

 6. Beste DickG (22 december 2018 – 11:23),

  Zoals Kurt terecht opmerkt is het juist Peter die hierboven op een kinderachtige en niet passende manier kwam aanzetten met die evolutie. Ik heb hem enkel van antwoord gediend. Peter is namelijk van oordeel dat er geen evolutie geweest is, omdat hij denkt dat dat deel uitmaakt van de goddelijke openbaring. Daarom valt hij mij dikwijls op een ongepaste en zelfs onnozele manier aan. (NB : ikzelf heb al veel keer uitgelegd dat er wél evolutie geweest is, naast mutaties enz., en dat dit helemaal niet tegenstrijdig is met het katholieke geloof).

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 7. .. Stinus..

  Voor de zoveelste keer ga ik je nu weer anders benaderen.. vanuit een andere invalshoek.
  Ten eerste moet ik het volgende zeggen:: …
  Ik twijfel echt en serieus aan je verstandelijke-vermogens..en alsof ik jouw herhalingen van jouw standpunten nodig heb om jou dan hopelijk te kunnen begrijpen.

  De originele schepping gaat mijn verstand in ieder geval niet te boven, maar het blijkt wel bij jou..het kan niet anders of je moet getroffen zijn door een luciferisch blikseminslag in je hersenen.

  De theologie leert duidelijk dat de mens “alleenmaar” verzwakt is in zijn vermogens en daarom was VOOR de zondeval de Mens in een staat van Consistentie en NA de zondeval in een staat van IN-consistentie, was hij MEER dan dat verzwakt ..was hij niet meer te verlossen geweest.

  Met jullie corrupt standpunt -oerknal-evolutie- moet de mens OPNIEUW vanuit het dieren niveau opnieuw zien op te kunnen.. de eenheid ziel-lichaam-geest ..wordt verraden door die wetenschappelijke zwetsers.
  Die wetenschappelijke evolutiezwetsers willen het beter weten als eeuwen theologie en Bijbelwetenschappen en hetgeen God aan heilige zielen toelicht.
  Die pausen die sympathiek hebben voor dat evolutie-gedoe, moeten op geloofscurcus.
  Als ik ze in de hemel mocht tegenkomen krijgen ze een klap om hun oren…bij wijze van spreken.

  Hoe durven die zwetsende evolutie “wetenschappers” dan te oordelen hoe de kerk de Bijbel moet verstaan en uitleggen.
  Stinus.. je bent me tot ergernis met je evolutie-gedoe en ik denk dat ik hier niet de enigste ben, wat je hier brengt heeft totaal geen niveau en dat betreft de feitelijke ergernis.
  Je verstand is verduisterd “iets meer dan verzwakt” van die luciferisch blikseminslag zie je de 🌟 van, jouw nieuwjaar is al voorbij.

 8. Hallo Piet,

  – Je doet eigenlijk niets meer dan beledigingen naar mijn adres sturen, en dat past niet. “Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden” staat hierboven. Bedenk dat maar eens.
  – Het blijkt dat jij van wetenschap totaal niets af weet. Wetenschappelijke vondsten denk jij te lijf te moeten gaan met Bijbelcitaten etc. Wel, daar zit je helemaal fout mee, want de Bijbel is geen leerboek over natuurwetenschappen.
  – Recent zag ik een dik, degelijk leerboek over “Evolution”, rijkelijk gestoffeerd met bewijzen allerhande voor het voorkomen van evolutie. (En God werd er niet in ontkend …)
  Je bent echt achterlijk als je denkt dat dat nergens op slaat. Evolutie (naast mutaties enz.) is niet in tegenstrijd met het katholieke geloof. Zoek het maar op. Wel moet je aannemen dat God die evolutie geleid heeft met zijn voorzienigheid, met het oog op de totstandkoming van een geschikt lichaam voor de (gevallen) mens. Neem je dat niet aan ? Dan zit je helemaal verkeerd.
  – En wat de oerknal betreft, daar zijn reeds talrijke bewijzen voor. Als jij niets van wetenschappen kent kun je daar beter over zwijgen, want je maakt dan jezelf tot een zonderling die van toeten of blazen weet.
  – Ook de oerknal is niet tegenstrijdig met het geloof. Paus Pius XII was zelfs heel blij dat de wetenschappers die oerknal hebben kunnen constateren. Priester Georges Lemaître, een van de pioniers die de oerknal vooropgesteld heeft (op basis van bekende observaties en berekeningen), moest die paus zijn enthousiasme zelfs wat inperken, aangezien er toen nog meer onderzoek moest gebeuren. Sedertdien zijn er veel bewijzen bijgekomen dat de oerknal er werkelijk geweest is, zo een 13,8 miljard jaar geleden. Nota : de sterkste bestrijders van de oerknal indertijd zijn 3 atheïsten geweest ! ! ! Hun alternatieve theorie ligt inmiddels in de vuilnismand, omdat ze niet deugt. Die atheïsten moesten niets weten van een oerknal, omdat het hen teveel deed denken aan de schepping door een God ! ! !
  – Als jij evolutie en oerknal afwijst, mag je gaan staan bij een achterlijk soort protestanten. Die beweren dat de aarde maar 6000 jaar oud is. En Jehova’s getuigen, die zien ook niets in evolutie en oerknal. Geen goede referentie.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 9. Aan Kurt..

  De evolutie opvattingen bewerken een groot kwaad en gevaar in de zielen van kinderen EN de volwassenen.
  En dan wil ik het nog niet hebben over hoe zij hun bedrog aan scholen en dergelijke opdringen. Stinus is eigenlijk een andere Luther.

  Luther dacht inderdaad dat hij het “warmwater had uitgevonden” en daarom is hij nu in de hel, want wie het voorzegde Heilig Misoffer in Maleachi 1:11 durft te “verbeteren” verdoemd zich zelf. …die Christus durft te verbeteren.

  Met het 6e zegel-oordeel zullen alle Christenen katholiek worden want het mysterie van het Heilig Misoffer wordt hun getoond.

  Het doopsel van de sola Scriptura-christenen wordt door de katholieke kerk erkend… En ik heb hier nergens gelezen dat er geoordeeld werd over gemartelde en gefolterde andere christen en wij mogen best ons katholiek geloof verdedigen wat de leer betreft, zondig gedrag van haar leden is ook weelderig aanwezig buiten de RK.
  En daarbij wordt de H.Mis door jullie verketterd en bestreden dus jullie zijn ook geen lieverdjes en jullie wrok is zo groot dat jullie zelfs bereid waren om aan de zijde van de islam te strijden …tegen mede Christenen, ..dus…
  …..

 10. Stinus..

  Hoe komt het dat je veronderstelde beledigingen wel weet te traceren maar het kwaad uit hel van het evolutie gedrocht niet..

  …jij bent een mindcontroller en aan het Tavistock instituut zul je wel je opleiding hebben gehad ..althans het zou me niet verbazen.

  Arme kinderen die jij les heb gegeven. Ik zal niet meer reageren.. je bent zelf ook slachtoffer van mindcontrollers..

  1. Ik spreek me niet uit over evolutie-theorieën. Zelfs vermaarde theologen spreken mekaar tegen, wie ben ik dan, klein ventje om daar uitspraken over te doen? Darwin heeft zich zelf ook meermaals in twijfel getrokken.
   Maar of dat nu het grote struikelpunt zou zijn om in de Hemel te komen of niet?

   Moslimextremisten die de gruwelijkste dingen doen, geloven ook in de schepping zoals in het oude testament… Recht naar de Hemel dus? Ik denk dat God heel andere dingen verwacht van ons, dan oeverloos te zitten doormelken over schepping versus evolutie. De ene gelooft het blindelings, de ander heeft er zijn twijfels bij, nog een andere gelooft er geen snars van. En hoelang gaat dit oeverloos gezwets op dit forum nog duren i.p.v. het te hebben over dingen die er werkelijk toe doen?

   Ik spreek me ook niet uit over ‘de protestant’…
   Tuurlijk is Luther way too far gegaan om de Kerk in z’n blootje te zetten. Waar hij in het begin nog een aantal heikele en terechte punten van kritiek aanhaalde (heel de aflatenhandel om er maar ééntje te noemen), heeft hij uiteindelijk het kind met het badwater weggekapt.

   Toch ben ik al protestanten tegengekomen die veel vuriger in hun geloof en in leven en werken staan dan menig Katholiek. Ik kan dan met hen in discussie gaan over wat zij volgens mij missen in hun protestants geloof. Maar het is niet aan mij om op hen neer te kijken of om hen te veroordelen. Dat zal God wel doen op de dag des oordeels.

   En als we in de geschiedenis gaan graven, heeft de Kerk ook aardig wat bloed aan de handen, toch? En nee, ik heb het dan niet over de Kruistochten.
   Zijn we de inquisitie vergeten? Maleus Maleficarum? Had je de pech dat men je kop niet kon zien indertijd, of er een buurman met wat invloed in de Kerk wat valse verklaringen aflegde, dan kon je de middeleeuwse barbecue op… Of vierendelen, of wegrotten in een kerker… Oh wat een fijne Kerk toch waarvan de discipelen nooit in de fout zijn gegaan de afgelopen 2000 jaar…

   Als Christen en Katholiek wordt van ons een bepaalde waardigheid, maar ook nederigheid verwacht. Twee dingen die hier op dit forum soms ver te zoeken zijn.

   Ik heb het over een manier van communiceren van laag allooi. Van oordelen en vooral mekaar veroordelen.

   Veel succes met het verdienen van uw Hemel daarmee…

 11. Ach heren, die twee theorieën zijn wat ze zijn: theorieën. Iedereen mag theorieën verzinnen. Maar men mag de kinderen niet onderrichten in theorieën. Dat is naar mijn smaak ongepast. Men zal dan geen grote bedachte evolutie-lijnen aan de wand presenteren alsof het feiten zijn. Dáár wringt, denk ik de schoen. Kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen theorieën en feiten.

  Men kan zo de algemene 9/11 theorie aanhangen, de maanlanding-theorie, de ISS-theorie enzovoorts. Maar als er bewijsbare onjuistheden aan te wijzen in die theorieën, dan zal men daar liever voorzichtig mee omgaan.

  Dus laat u mij maar zitten, die theorieen. Dan besteed ik liever mijn tijd aan hoe gezond te eten, als u het mij vraagt.

  En dat men de kerststal in zijn politiek gebruikt? Tja, das een beetje ‘raar’. Is dan niets meer heilig?

  Maar goed. We hoeven al die onzin niet te weten, vind ik. Weg met dat ‘nieuws. ‘.
  Daar word je toch alleen maar dommer of bozer van.

  Laten we gewoon met veel plezier het feest van de Verlichting vieren. Die van 2018 (als ik me niet vergis) geleden, bedoel ik.

  Wie het ‘nieuws’ te veel in zich opneemt, doet precies wat ‘ze’ willen. Er door ‘gevormd’ worden. Want dat is het doel van de media: je beïnvloeden op zo een wijze, als ‘zij’ dat willen.
  Daarom is zwijgen en je er voor afsluiten vaak beter, naar mijn idee.

  Gegroet.

  N.b. een ’theoretisch’ (?) lijstje met -volgens mij- gezonde dingen:
  Bessen, honing, bonen, broccoli, uiten, vis, zoete aardappelen, thee, yoghurt en knoflook.

 12. Herstel a.u.b.:
  “Maar als er bewijsbare onjuistheden aan te wijzen in die theorieën, dan zal men daar liever voorzichtig mee omgaan.” moet zijn:
  “Maar als er bewijsbare onjuistheden aan te wijzen zijn, in die theorieën, dan zal men daar liever voorzichtig mee omgaan. “

 13. – Ook paus Johannes – Paulus II heeft zich uitgesproken pro evolutie. Het is méér dan een veronderstelling, zei hij. En hij bedoelde dat positief. Zoek het maar op !

  – Het is geschift dat katholieken zouden verspreiden dat er geen evolutie geweest is. Want op een keer komen de mensen tot de constatatie dat die er wél geweest is. En dan gelooft niemand ons nog. Die evolutie is er simpelweg wel degelijk geweest. En dat is helemaal niet in tegenstrijd met ons geloof. Integendeel.

  1. Beste A.G. Stinus,

   Ik heb het onderzocht en begrijp nu wat u bedoelt.
   U mag best weten, dat de paus zegt wat ik lang dacht: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5696
   Maar, toch wil ik benadrukken, dat de evolutie er inderdaad wel degelijk is, alleen de vraag bijvoorbeeld dat dit inhoud dat we (ook) uit een soort aap/mens-voorouder zijn geëvolueerd, dat gat mij toch te ver. Zo zijn er nog meer aspecten aan de ‘evolutie-leer’ (welke precies? Er is toch niet één evolutie-leer?) waar we, naar mijn idee, erg voorzichtig mee om moeten gaan om niet te snel conclusies te trekken.
   Maar ikzelf zie bijvoorbeeld ook wel dat bepaalde ziektes zich in een bepaald gedeelte van het lichaam kunnen manifesteren, omdat dit zo ‘in de tijd’ bepaald is. Bijvoorbeeld bepaalde bacteriën hebben een bepaalde voorkeur voor de plaats in het lichaam, omdat dit zo in de tijd (het evoluerende lichaam dus) bepaald is. Zo is er logica te zien in bepaalde ziektes en afwijkingen in het lichaam. Ik zie dat wel in.
   Ook ik denk, dat de schepping alleen nog maar meer prachtvol wordt met de dimensie tijd er in.
   Dat doet me trouwens denken aan de dimensie van de getallen. Ook de wiskunde leent zich uitstekend om ‘verborgen’ mystiek te zien in de getalsmatige ordening van de natuur. Denk bv aan de sortering van de elementen, het getal pi, phi, afstanden en groottes in het heelal, enzovoorts. De mens is volgens de Gulden Snede ‘gebouwd’.
   Het is (dus) net alsof Hij ook daar zijn handtekening zet. Voor óns dus! Want als wij er niet zouden zijn, voor wie worden de verborgen pracht dan zichtbaar in getallen, kleuren, vormen, etcetera?
   Dit druist dus niet in tegen het geloof in de schepper, nee, juist bekrachtigen deze mystieke schoonheden Hem. G-d is niet tijdloos, en wel. Hij was, is en zal zijn.
   Dus, ik begrijp u wel, en ben het dus gedeeltelijk met u eens.
   Echter, de materie is zo kwetsbaar en verkeerde conclusies kunnen tot narigheid leiden en de wetenschap op dit gebied eigenlijk nog jong, dat voorzichtigheid geboden is, denk ik.

   Met vriendelijke groet.

 14. Aan Raphaël…

  Andere en ik hebben al op Stinus ingepraat en iedere keer als je op hem reageert geven wij hem het voer, het middel om zijn evolutie-gedoe hier te promoten en iedere keer komt hij met de zelfde idioterie aan en in zijn bovenstaande reactie spreekt hij ALVAST in de naam van de gehele mensheid en wil hij ons behoeden voor onze afgang.

  Op de site Xandernieuws had de moderator hem allang geblockt omdat hij ergernis opwekt, …en steeds komt hij met herhaling ..dat in zekere zin mindcontrol is ..om de geesten te bewerken murw maken, als mens moet je hem excuseren, maar hij is een zieke geest, bezeten door een aparte demoon die wetenschappers in hun waan-zin steunt.

  1. Aan Piet,

   Beste Piet, met sommige websites (ik noem geen namen) heb ik zelf wel wat ‘aparte’ ervaringen. Dus als je ergens ‘afgegooid’ wordt, is dat dan goed of slecht? Tja, soms weet je het niet hè?
   Mijn ervaring is dat ik aan de Bijbel zelf vaak voldoende heb en bepaalde sites op het internet dragen soms nou niet bepaald bij aan een positief wereldbeeld. Websites -vooral die met een politiek oogpunt- zijn in mijn ogen beter het mijden waard.
   Het gaat mij vooral om de moraal van het verhaal. Is die goed of slecht? Wordt men geestelijk blij van iets of verdrietig?

   Maar goed. Ik meng me liever niet in zaken die mij niet aangaan, maar wel wil ik zeggen dat het altijd gaat – bij mij- om de intentie waarmee iets gezegd wordt. De mens ik ook maar beperkt in zijn kenvermogen, al was het alleen al door de factor tijd. We hebben op deze aarde nu eenmaal beperkte tijd als mens, en dus kunnen we niet alles weten en is het daarom misschien beter om respect te hebben voor elkaars mening. Mits de mening natuurlijk uit een goed hart komt. Want, daar gaat het mij om: Heb ‘je’ lief, of niet.

   En dit is niet per se romantisch bedoeld. Wie de liefde heeft en streeft naar het goede (G-d) (of hoe men iets noemt, niet ordinair bedoeld) die lijkt mij goed. Wie streeft naar geluk voor een ieder, die vind ik een aardig mens. Wie respect heeft voor al dat is en daar de schoonheid van inziet, en de ‘onnoembare’ wil danken voor het geschonken leven, die, tja, die vind ik wel ok.

   Laten we daarom niet te snel oordelen, en het goede blijven zien, (en soms zoeken) in de ander.

   Vrede toegewenst.

 15. Aan Raphaël.

  Ga maar terug in zijn reacties ..het is een duivelse mantra die hij hier steeds herhaald, reciteert.. zoals met de koran gebeurt.

 16. .. Raphaël..

  De huidige paus Franciscus is een usurpator paus van de vrijmetselarij- illuminati ..pausen die geen of weinig probleem met de evolutie opvattingen hebben, die verzaken aan het geloof …”die moeten feitelijk bijgeschaafd en geschoold worden”.

  De oerwet van vóór de zondeval is als de rode draad in onze gevallen natuur van ná de zondeval ..in Isaias 24:5 is het eeuwig verbond die spreekwoordelijke ‘rode draad’ en daartegen zondigd de mensheid vanaf de zondeval en dat is ook het ”ijkpunt” van het oordeel na de dood.
  Alles in de mens is daar naar geordend, hoe groot de verschillen ook zijn van dom tot primitief tot hoogbegaafdheid, hoe zijn ontwikkeling ook is door al de eeuwen.. het is daarom dat dat evolutie-gedoe totale lariekoek. Die pausen die hun hoofd op hol hebben laten slaan door die evolutie-waan.. die hebben hun geloof niet genoeg onderhouden.

  Jezus Christus zegt het volgende over mijn ziel ..te vinden bij Vassula Ryden:: En Ik zal Mijn Liefde voor je uitdrukken, Mijn bruid, terwijl ik je in Mijn armen sluit, de Odes van Mijn schepping voor je zingend en over hoe je tot ZIJN bent gekomen; Ik zal de Mysteries voor je ontvouwen van voordat de aarde tot ZIJN kwam, van voordat de natuur werd geboren enz. enz. ..in de volgende link kun je de context verder lezen. Onze zonde corresponderen met de boze geesten.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1081.html

  Mijn ziel is uitverkoren om de Malakias 3:1 bode te zijn.. daar heb ik ook eerder over geschreven.. maar dat is moeilijk te accepteren.. of eigenlijk niet.

  1. Wel als u schrijft, beste Rafaël, “U mag best weten, dat de paus zegt wat ik lang dacht: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5696 – EVOLUTIE VAN HET CONCEPT VAN DE NATUUR
   Tot de algemene vergadering van de Pauselijke Academie van Wetenschappen – Casina Pio IV” dan weet ik niet of u Katholiek bent of niet. Een Katholiek verafschuwd zulke uitdrukkingen uit dit ellendig document zoals b.v. ”
   Maar zo is het niet. Hij heeft de wezens geschapen en hen zich laten ontwikkelen volgens innerlijke wetmatigheden die Hij aan elk van hen gegeven heeft, opdat ze zich ontwikkelen, opdat ze hun volheid bereiken.”
   Men noemt dan dat “de Pauselijke Academie van Wetenschappen ” wel, wel.
   Bergoglio, want een andere naam, zoals “paus” “heilige vader” enz… geef ik hem niet, predikt dat in zijn “homelies” of afbraak van het geloof beter gezegd.
   Een Paus staat in voor het behoudt en de bevestiging van/en in het geloof van zijn broeders in het geloof. Er is maar één geloof. Het geloof is geen supermarkt waar we maar kunnen kiezen wat ons goed bevalt.
   Deze zin alleen doet mij al walgen: “Wanneer we in Genesis het scheppingsverhaal lezen, lopen we het risico God ons voor te stellen als een tovenaar, die met zijn toverstokje de dingen doet verschijnen. Maar dat is niet zo.”
   Godslasterend is dat!!!!!!!!!!!!
   Is God dan niet meer Almachtig???? De Schepping en niet “evolutie” is Gods H. Wil.
   Mar_1:41 Jesus had medelijden met hem: Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
   Reinigt Jezus niet de melaatsen, geneest Hij de zieken niet, loopt Hij niet over het water, wekt hij Lazarus (en anderen) niet op uit de dood, beveelt Hij de elementen niet in de storm op het meer, enz…? Wat Hij wil IS!
   Zo ookschept Hij uit zijn H. Wil en het IS, en niet evolutie duivelse waanzin.
   Joh_17:24 Vader, Ik wil, dat zij, die Gij Mij hebt gegeven, met Mij mogen zijn, waar Ikzelf ben; dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat Gij Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging der wereld.
   Rom_1:20 Want zijn onzichtbaar Wezen, zijn eeuwige Macht en zijn Godheid zijn van de schepping der wereld af bij enig nadenken uit het geschapene duidelijk te kennen. Te verontschuldigen zijn ze dus niet.
   Heb 4:3 want we gaan slechts binnen in de Rust, indien we geloven; zoals Hij heeft gezegd: “Daarom zwoer Ik in mijn toorn: neen, ze zullen niet ingaan in mijn Rust.” —Inderdaad, toen door de schepping der wereld de werken voltooid waren,
   En dan nog eens over het “oordelen en veroordelen” is weeral niets verstaan. Laat mij u dit uitleggen dan.
   Wie is de naaste? Luk 10:36 Wat dunkt u; wie van de drie is de naaste geweest van hem, die in de handen der rovers viel? Luk 10:37 Hij sprak: Hij, die hem barmhartigheid bewees. En Jesus zeide hem: Ga, en doe gij evenzo.
   Uw naaste is hij die u de weg naar het eeuwig leven toont. Dus zeg niet dwaas tegen hem die u de weg toont.
   Mat_5:22 Maar Ik zeg u: Wie vertoornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Raka, zal schuldig zijn voor de Hoge Raad. En wie zegt: Dwaas, zal strafbaar zijn met het helse vuur.
   En ook:
   Joh_7:24 Oordeelt niet naar de uiterlijke schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel.
   Mat 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
   Mat 7:2 Want met het oordeel, dat gij velt, zult gij geoordeeld worden; en met de maat, waarmee gij meet, zal men ook meten voor u.
   Mat 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met de poten vertrappen, zich omkeren, en u gaan verscheuren.
   Diegene die zijn naaste oordeelt of veroordeelt (die hem het heilige brengt) is het niet waard en veroordeeld zichzelf.
   God is de waarheid en alles wat Hij geopenbaard heeft in de H. Geschriften is waarheid en waarachtig zoals het er staat. De waarheid en het geloof in de waarheid zal u redden en niet ……….. de menselijke wetenschap.
   Nog een Zalige en gezegend Hoogfeest van Kerstmis aan allen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Peter,

    U vind dus de volgende alinea niet Christelijk:

    “Maar zo is het niet. Hij heeft de wezens geschapen en hen zich laten ontwikkelen volgens innerlijke wetmatigheden die Hij aan elk van hen gegeven heeft, opdat ze zich ontwikkelen, opdat ze hun volheid bereiken.”

    Zou het niet zo kunnen zijn dat, omdat deze alinea niet bedoeld is voor geleerden die begrijpen wat er gezegd wordt? Immers, we kunnen toch niet allemaal even geleerd zijn in alles, is het niet?
    Dus misschien zullen we er daarom misschien maar beter over zwijgen?

    Immers, de alinea werd gezegd tot de ‘algemene vergadering van de Pauselijke Academie van Wetenschappen’. De hoogst(!) wetenschappelijke vergadering van Katholieke geleerden. En dat zijn wij, tenminste ik, dacht ik, niet. Ik hoor dus bij mijn weten niet bij die vergadering.
    Kijk, een schoenmaker zal zich niet bemoeien met een kleermaker. Zo ook een niet-geleerd mens met een geleerde. Ieder heeft dus zo zijn vak.

    Daarom is het misschien beter zwijgen daarover? Want, inderdaad, het leidt toch alleen maar tot ruzie. En dat is ergens misschien allemaal maar logisch, als je het ziet.

    Maar ja.

    Eva moest ook zo nodig zélf gaan nadenken. En God vond dat toen ook al niet zo leuk.
    En daar kunnen we hoog of laag door springen, er schijnt zoiets te staan. Dat kennis niet altijd gelukkig maakt. Dat snoepen van de boom van kennis wel leuk lijkt, maar eigenlijk tot verderf kan leiden.
    Lees wat dat betreft het Oidipoes-verhaal. Die wilde ook alles weten. En daarom liep het verkeerd met hem af. Dat boek is een waarschuwing tegen de lust tot weten.

    Dus, als er wetenschappers zijn die zo nodig alles willen onderzoeken en uitvinden, dan moet er ook een kracht zijn die hen in een moreel kader houdt. En hen dus geestelijk in de hand houdt. Want, kennis is leuk en aardig, maar als de wapens bijvoorbeeld in de handen van de verkeerde vallen, dan gaat het een beetje mis hè? Zie de geschiedenis.

    Het gaat niet over dingetjes dus. Het gaat om het ultiem geluk op aarde. Of ultiem verdriet.

 17. ++ De vrede van Christus aan iedereen (Kerstmis 2018) ++

  Beste Raphaël en anderen,
  – Goed dat je inziet dat paus Johannes-Paulus II zei dat hij vond dat evolutie méér dan een veronderstelling was (te interpreteren in positieve zin). En andere pausen hebben zich nooit tegen evolutie uitgesproken. Ook paus Pius XII nam evolutie aan. Maar hij zei terecht dat men moest inzien dat God op zeker ogenblik een ziel is beginnen instorten in het lichaam (en geest) van de beginnende mens. Ook hebben de pausen terecht gezegd : evolutie, mutaties en nog andere zaken (misschien nog niet ontdekt) mag men niet zien als domme, toevallige gebeurtenissen, maar als processen binnen Gods plan, gebeurend volgens zijn voorzienigheid.
  – Let op : de totstandkoming van het lichaam van de mens was een heel ingewikkeld iets, waar bijlange nog het laatste woord niet over geschreven is. Waarschijnlijk zal men nooit alles kunnen achterhalen.
  – Je mag niet zo maar zeggen dat de mens uit een dier voortgekomen is, alsof een mens ooit een apenmoeder en apenvader had. Ten eerste gaat het enkel over het lichaam van de mens, dat met dezelfde bouwstenen opgebouwd is als de dieren (DNA, …), en niet over de geest en de ziel van de mens, en ten tweede kun je eerder zeggen dat het lichaam van de mens en het lichaam van een dier een gemeenschappelijke voorvader hadden.
  – Hier gaat het steeds over de gevallen, sterfelijke mens, na de erfzonde. Door het feit dat de huidige mens uit de stoffelijke wereld (met planten en dieren) voortgekomen is, is die mens ook afhankelijk van die stoffelijke wereld. Hij moet zelf zijn eten en drinken uit die stoffelijke wereld halen, en is er van afhankelijk. Dit is een typisch kenmerk van de gevallen mens na de erfzonde.
  – Dieren zijn ook onze vrienden, en men moet er respect voor hebben. Elk dier is een schepsel van God. Het is dus geen afschuwelijk idee dat het lichaam van de mens en van het dier op analoge manieren tot stand gekomen zijn.

  Nog zalige kerstdagen en blije feestdagen,

  A. G. Stinus

  1. AGstinus, dit waar u schrijft is een zware en verfoeilijke leugen: “Ook paus Pius XII nam evolutie aan.”

   GOED LEZEN EN OGEN OPEN HOUDEN Stinus.
   HUMANI GENERIS
   Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen.
   DEEL 4 – Slot
   1. De paus acht ingrijpen noodzakelijk.
   40
   Wij weten, dat de meeste katholieke geleerden, die de resultaten van hun wetenschap doceren aan universiteiten, seminaries en in studiehuizen van religieuzen, vrij zijn van de dwalingen, die tegenwoordig uit zucht naar nieuwigheden of uit onverstandige apostolaatsijver openlijk of bedekt worden verbreid. Maar wij weten ook, dat deze nieuwe theorieën een aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op mensen, die niet voldoende zijn gewaarschuwd; daarom willen wij liever het kwaad voorkomen dan het genezen, wanneer het reeds heeft doorgewerkt.
   2. Bevel aan de bisschoppen en de religieuze oversten.
   41
   Na alles rijpelijk voor God te hebben overdacht en overwogen, en om niet te kort te schieten in onze heilige plicht, bevelen wij daarom aan de bisschoppen en de oversten van kloosterinstellingen onder zware gewetenplicht, er met alle ijver voor te zorgen, dat dergelijke meningen niet worden gedoceerd bij het onderwijs, in bijeenkomsten of in geschriften van welke aard ook, of aan geestelijken of gelovigen hoe dan ook worden geleerd.
   3. Vermaning aan de docenten.
   42
   De docenten aan kerkelijke onderwijsinstellingen moeten weten, dat zij het hun opgedragen leerambt niet in goed geweten kunnen uitoefenen, als zij de doctrinaire punten, die wij hebben uiteen gezet, niet eerbiedig aanvaarden en er zich niet stipt aan houden bij hun onderwijs. Zij moeten de verschuldigde eerbied en onderwerping, die zij bij hun dagelijkse arbeid moeten tonen voor het leergezag van de Kerk, ook in de geest en het hart van hun leerlingen inprenten.

   43
   Zeker, zij moeten met alle kracht en inspanning de wetenschappen, die zij doceren, vooruit trachten te brengen; maar zij dienen ook de grenzen in acht te nemen, die wij hebben vastgesteld om de waarheid van het katholiek geloof en van de katholieke leer te beschermen. Laten zij de nieuwe vraagstukken, die door de moderne cultuur en ontwikkeling aan de orde zijn gesteld, met alle ijver bestuderen, maar ook met de nodige voorzichtigheid en reserve. Ten slotte, laten zij niet in een vals “irenisme” menen, dat men de andersdenkenden en dwalenden met succes tot de Kerk kan terugbrengen, als men niet eerlijk aan allen De volledige in de Kerk levende waarheid voorhoudt zonder enige misvorming of verminking.
   4. Zegen.
   44

   In dit vertrouwen, dat door uw herderlijke ijver nog wordt versterkt, schenken wij als onderpand van de goddelijke gaven aan u allen, eerbiedwaardige broeders, en aan uw volk met alle liefde de apostolische zegen.

   Gegeven te Rome bij St. Pieter op 12 augustus 1950 in het twaalfde jaar van ons pontificaat.

   Paus Pius XII

   Dus AGstinus u houdt er echt aan om leugens te verspreiden en het gezag Paus Pius XII te ondermijnen, samen met uw vrijmetselaarsbroeders die het Vaticaan belegeren en bezetten.
   Dit op de Hoogheilige dag van de Geboorte van de Heer Jezus Christus. EEN ECHTE SCHANDE, HOE DURFT U!!!!
   Joh 1:1 In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;
   Joh 1:2 Het was bij God in het begin.
   Joh 1:3 Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan.
   Joh 1:4 In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen;
   Joh 1:5 Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.
   Joh 1:6 Er kwam een mens, van God gezonden; Johannes was zijn naam.
   Joh 1:7 Hij kwam tot getuigenis, om van het Licht te getuigen, Opdat allen door hem zouden geloven.
   Joh 1:8 Hijzelf was niet het Licht, Maar hij moest getuigen van het Licht.
   Joh 1:9 Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld.
   Joh 1:10 Hij was in de wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet.
   Joh 1:11 Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet.
   Joh 1:12 Maar aan allen, die Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn Naam geloven,
   Joh 1:13 Die niet uit bloed, Noch uit de wil van vlees of man, Maar die uit God zijn geboren.
   Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.
   Heer vergeef her hen want ze weten niet wat ze doen!
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 18. Peter,

  – De tekst waar je mee af komt bewijst niets in verband met het onderwerp dat hierboven aangesneden is. Het blijkt duidelijk dat je niet volledig geïnformeerd bent. De teksten van de Kerk in dit verband hiermee moeten als één geheel bekeken worden. Welnu, de heilige paus Johannes – Paulus II heeft gezegd dat evolutie in de geschiedenis van de wereld méér dan een veronderstelling is, en dit is in positieve zin bedoeld.
  – Hoeveel keer ga je nog afkomen met de kinderachtige bewering dat ik lid zou zijn van de “vrijmetselaarsbroeders die het Vaticaan belegeren en bezetten”. Amaai zeg, dat moeten we eens gaan bezichtigen … NB : Ik heb met de vrijmetselaars of vrijzinnigen niets te maken. Iemand die hier alles leest en op zijn minst een beetje verstand onder de hersenpan heeft, die heeft dat al lang begrepen.

  A. G. Stinus

  1. Stinus,
   Ik heb met Wojtila helemaal niet te maken. Eveneens niet met het duivels complot van Vat II. Iemand die beweert paus te zijn, zoals Bergoglio, en een megaketter is, is voor diegenen die deze bedriegers volgen een regelrechte catastrofe. Er is helemaal niets “heiligs” aan die man te bespeuren, waarover ik reeds meerdere malen uitvoerig heb geschreven, maar waar u geen enkel verweer kunt brengen dat recht houdt.
   Over wat ik hierboven geschreven heb om uw leugens i.v.m. Paus Pius XII te weerleggen, blijft u oorverdovend stil.
   Schandelijk dat u hier op dit forum steeds uw zelfde leugens komt verspreiden tot ergernis van velen en dan nog maar voet bij stek houden dat u niets te zien heeft met de loge? Och kom, niemand geloofd u nog.
   Ik heb wel verstand genoeg in mijn hersenpan om uw leugens om aan te kaarten en open en bloot te leggen.
   Quod scripsi, scripsi.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Hallo Peter,

    – Iemand die de conclusies van een oecumenisch concilie van de katholieke Kerk ontkent is op de dool met zijn geloof. Die denkt dat hij het veel beter weet dan de katholieke Kerk in een algemene vergadering bijeen. Lees meer in de Catechismus van de katholieke Kerk, zodat je beter op de hoogte geraakt. Je hebt het verkeerd voor, misschien onder invloed van de dolende Pius X broederschap.
    – Door voorspraak van de heilige paus Johannes – Paulus II zijn er wonderen gebeurd. Als hij een ketter was geweest zou dit niet gebeurd zijn.

    A. G. Stinus

 19. Wij hebben een Consistente God en ook Consistente Engelen.

  Nooit kan de Engel Gabriël aan Mohammed een tegenstrijdige boodschap brengen ..het tegenovergestelde verkondigen wat hij aan Maria heeft verkondigd.

  Het kussen van de koran door die Poolse paus was een klap in het gezicht van de gelovigen.. die paus begreep niet wat de gewone gelovige wel begrijpt.

  Die paus heeft meer dwaze dingen gedaan… misschien moeten ons troosten dat hij gedwongen werd.. “en de kerk wilde redden” om mee te werken..😱

  1. Beste Raphaël,
   Eerst en vooral, wie van de mensen kan zeggen wat ik begrijp, weet of doorgrond? U kunt u dat.
   Het is niet omdat ik de ‘evolutie’ of noem het zoals u wilt, verwerp, dat ik te “dom” ben om het te begrijpen.
   Ook gaat het hier niet om “ruzie maken” maar om de geopenbaarde Waarheid van de Allerhoogste en niet te doorgronden Drieëenheid. ALs men in één of andere “Pauselijke Accademie” zou beweren meer te weten als God ons geopenbaard heeft, heet dat “hoogmoed”
   Als God de Schepping zou hebben laten ‘evolueren’ zoals de heethoofden het beweren, dan had Hij dat zo geopenbaard en niet anders. Kent Hij, die ons geschapen heeft, dan niet wat we kunnen begrijpen of niet? Zo, dit antwoord dan op uw vraag.
   “U vind dus de volgende alinea niet Christelijk:”
   Wat denkt u hiervan als Jezus Christus, dit zegt? : “Mat 11:25 In die tijd nam Jesus het woord, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.
   Mat 11:26 Ja, Vader, zo is uw welbehagen geweest. ”
   Inderdaad “schoenmaker blijf bij je leest” want het behoort de hoogmoedigen niet toe te beweren dat God Zijn Werken, zo of zo had moeten openbaren. Aan u om u te zien in welke groep u zich bevindt, zowel als alle anderen, in de groep van de “wijzen en verstandigen” of van de “kleinen”.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 20. Gelukkig dat we nep-paus Peter hebben om de gelovigen te leiden. De heilige Johannes-Paulus II, dat was ongetwijfeld een domoor, als het al geen intrigant was die richting Rome gestuurd werd door de vrijmetselaars. 🙂 🙂

 21. ** Enkele elementen uit de encycliek Humanis Generis (1950) van paus Pius XII :
  – Het was de EERSTE encycliek die specifiek refereerde aan evolutie en er werd een neutrale positie ingenomen.
  – De kwestie van de oorsprong van het lichaam van de mens van reeds bestaande en levende materie is een legitieme kwestie van ONDERZOEK VOOR DE NATUURWETENSCHAP.
  – Katholieken moeten echter geloven dat mensen zielen hebben die onmiddellijk door God zijn geschapen. Omdat de ZIEL een spirituele substantie is, wordt deze niet tot stand gebracht door transformatie van materie (uit evolutie na de oerknal, AGSt.), maar rechtstreeks door God, en daardoor is er een speciale uniciteit van elke persoon.

  ** De Heilige paus Johannes-Paulus II ging echter verder dan de neutraliteit, en schreef dat evolutie MEER is dan een veronderstelling (in positieve zin geïnterpreteerd).
  Opmerking hierbij : de mens is meer dan alleen maar een lichaam, zoals dit uit de fysieke wereld is voorgekomen, net zoals bij de dieren. De mens heeft ook een geest, een bewustzijn, en bovenal een ZIEL, waardoor die voor de eeuwigheid bestemd is. Die ziel kan nooit uit de fysieke wereld voorkomen, zoals Pius XII schreef.

 22. Aan Peter…

  Het is nog erger dan je denkt.. het gaat in de evolutie-mening niet alleen over de materie in verhouding tot de ziel.
  Ze willen meer, die wetenschappers ..zoals lucifer bij zijn zondeval.
  Lees maar het volgende::

  Een reconstructie vanaf de oerknal, op basis van wat we daar nu van menen te begrijpen, is niet eenvoudig. Maar sinds het begin van de vorige eeuw weten we tamelijk zeker dat alle materie uiteindelijk bestaat uit kleine elementaire deeltjes (kwantumdeeltjes). Daar is ook de oerknal mee begonnen; het ‘bakken’ van al die kleine deeltjes bij een extreem hoge ‘baktemperatuur’. Als we uitgaan van de teilhardiaanse veronderstelling dat de geest ook de binnenkant is van deze elementaire deeltjes, dan weten we dus tamelijk precies bij welke deeltjes we het moeten zoeken: elektronen, fotonen, protonen en neutronen, en eventueel in neutrino’s. Dat waren namelijk de deeltjes die een seconde na de oerknal bestonden en waarmee de hele evolutie van start is gegaan. Teilhards uitgangspunt was dat deze start begonnen is vanuit de GEESTELIJKE binnenkant van deze deeltjes. Al deze deeltjes kwamen voort uit de (geestelijke?) binnenkant van het singuliere punt, dat uiteen barstte in de oerknal. De meest waarschijnlijke natuurkundige optie is, dat de BINNENKANT van deze deeltjes bestond (en nog steeds bestaat) uit supergeconcentreerd licht, pure energie, een dicht op elkaar gepakte kluwen van rondtollende lichtdeeltjes, fotonen. Volgens Jean Charon is dit licht binnen in deze deeltjes (het NOUMENALE licht) niet alleen maar materieel van aard, maar heeft het ook eigenschappen, die we als geestelijk kunnen interpreteren.

  Immanuel Kant gaf van dit standpunt de klassieke versie, die zegt dat de noumenale wereld kan bestaan, maar volkomen onkenbaar is voor de mens. In de Kantiaanse filosofie wordt het onkenbare noumenon soms gekoppeld aan het onkenbare “Ding an sich”.

  Omdat we met de beschikbare kijkinstrumenten niet binnen in deze deeltjes kunnen kijken, moeten we deze geestelijke inhoud daarom ook ‘transcendent’ noemen. De termen ‘geest’, ‘licht’ en ‘transcendent’ vallen hier dus samen in de ‘binnenkant’ van elementaire deeltjes; de basis voor Teilhards hypothese van de geestelijke binnenkant van alle materie.

  Over deze deeltjes gaat, puur materieel gezien, ook de theorie van de kwantummechanica. We moeten dus nu ook gaan denken aan een ´kwantumnatuurkunde van de geest´. Is de geest ook ´korrelig´? Bestaan er geestdeeltjes (de kleinst denkbare kwantums van geest), waarvan er ook myriaden in mijn lichaam aanwezig zijn en die samen in een georganiseerd verband mijn geest vormen? Wat is hun onderlinge samenhang? Speelt hier de recentelijk ontdekte non-lokale communicatie een rol en vormen deze deeltjeszwermen daardoor een intern communicerend en georganiseerd veld? Zitten die geestdeeltjes alleen maar in mijn lichaam, of is het een grote wolk van geestdeeltjes waar mijn lichaam, al onze lichamen of zelfs de hele natuur door omgeven en doorspoeld wordt? Is die wolk geestdeeltjes georganiseerd, zoals ook een mierenkolonie of een bacteriekolonie georganiseerd is? Zien we hierin ook de ‘geest’ van een zwerm spreeuwen, sprinkhanen of een bacteriekolonie? Zit mijn geest in mijn lichaam of zit mijn lichaam in mijn geest? En is er rondom onze aarde ook een wolk van geestdeeltjes, waarin informatie over de natuur wordt vastgehouden? (Teilhard noemde dat de ‘noösfeer’, vergelijkbaar met de morfogenetische velden van Sheldrake.) Een nieuwe visie genereert op zichzelf weer honderden nieuwe vragen.

  https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3111

  https://christenzijn.nl/de-waarheid-achter-verlossing-geest-ziel-en-lichaam

  https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/791-evolutie-en-gods-karakter-deel-1

  1. Beste Piet,

   Bedankt voor je linkjes. Ik ben er nu in aan het grasduinen.
   Misschien moet ik het boek van
   Rik Peels en Stefan Paas “God bewijzen” eens gaan lezen. Altijd leerzaam hoe anderen over zulke zaken denken, vind ik.

   N.b. Ook de commentaren onder zulke stukken van je linkjes vind ik wel leerzaam.

  2. Beste Piet,
   Waarom stelt u ons een protestantse website voor?: “https://christenzijn.nl/de-waarheid-achter-verlossing-geest-ziel-en-lichaam” ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland.
   Hebben wij Katholieken iets gemeen met zij die buiten de K. Kerk zijn?
   Dan nog: “https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3111” Vergeet die Teilhard de Chardin maar.
   De andere laatste link heeft niets te zien met de leer van de K. Kerk

 23. Beste Piet,

  – Teilhard de Chardin is niet zo een goed adres als het over evolutie gaat. De theologische visie die hij er aan koppelt deugt niet. Bovendien is de wetenschap niet blijven stilstaan sedert Teilhard. Men weet ondertussen veel meer in verband met de oerknal en de geschiedenis van het heelal.
  – Een goed boek in verband met oerknal, evolutie en de theologische visie op dit alles : “Redenen om te geloven”, van de vroegere Belgische aartsbisschop André Léonard.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 24. .. Peter..

  Ja.. wat zeggen die protestanten over ziel, geest en lichaam, die eenheid–>> vanuit bijbels perspectief, het schijnt dat jullie traditionele Bisschop ook bij die protestanten bekend is met zijn boek:: redenen om te geloven.. en zijn visie over de evolutie.
  Daar bij ons in Nederland hebben ze ook al zo’n gekken ideeën zoals Stinus of in ieder geval er op lijkend.

  Het boek schijnt niet meer te koop te zijn.

  En wat Teilhard de Chardin betreft wilde ik je laten zien (of misschien is het je al bekend)..dat het onderscheid wat Stinus stelt ziel-lichaam, materie, niet het enige is waar de wetenschap mee bezig is, maar dat ze ook bezig zijn met evolutie-opvattingen over de geest te formuleren en zoniet ook al over de ziel en dan blijkt mijn inzicht het juiste verweer te kunnen geven.. middels de aanstaande hypostatische Mens-engel.

  –De kwestie van de [[OORSPRONG]] van het lichaam van de mens van reeds bestaande en levende materie is een legitieme kwestie van ONDERZOEK VOOR DE NATUURWETENSCHAP–..(Aldus Stinus) ..dit had Paus Pius XII nooit zo moeten formuleren, ik vind dat een grote fout, daardoor zette hij de deur op een kier.. om het een en ander te betwisten, zoals de OORSPRONG van het lichaam… De bijbel is daar duidelijk genoeg over.

  ….

  1. Beste Piet,
   “… het schijnt dat jullie traditionele Bisschop ook bij die protestanten bekend is met zijn boek:: redenen om te geloven.. en zijn visie over de evolutie.” Dat is niet mijn “traditionele Bisschop, als u bedoeld Monseigneur André Leonard, of heb u zich vergist van naam en moest het AGstinus zijn?

 25. Piet, Raphaël,
  uw overdenkingen zijn in zoverre interessant dat gij nu niet meer verder kunt zonder Jozef Rulof en Jakob Lorber in de rekening op te nemen.

  Bedenk dan ook dat zeer veel Traditie gezinde Katholieken daar geen blijf mee weten. Hier verder gaan sticht verwarring bij velen. Men kan onmogelijk alle kennis beschrijven en dat is ook niet nodig. U riskeert kennis als belangrijker te stellen dan de band met Jezus en Maria.

  Trouwens het is zeer nodig u voor te bereiden op de aanstaande Grote Waarschuwing.

  Start daarna met u twee samen een andere Katholieke website en voer uw inzichten niet meer verder op voor de brave Katholieken die steeds nauwer met Jezus en Maria verbonden zijn en op die wijze ruimschoots voldoen aan hetgeen Jezus en Maria en de RKK van ons vragen.

  1. Beste Eric,
   Als u schrijft: “Start daarna met u twee samen een andere Katholieke website en voer uw inzichten niet meer verder op voor de brave Katholieken die steeds nauwer met Jezus en Maria verbonden zijn en op die wijze ruimschoots voldoen aan hetgeen Jezus en Maria en de RKK van ons vragen.”
   Dan kunt u eveneens dit tot AGstinus richten die vervuld is van zijn “oerknal”.
   Treurig zo verwarring te zwaaien tot verderf van de zielen en tot afbraak van het geloof.

 26. Beste Piet,

  – Je hebt er blijkbaar een probleem mee dat Paus Pius XII indertijd zei dat de natuurwetenschappen rustig de oorsprong van de (aardse) mens mogen onderzoeken. Dat is toch geen goede visie. Goede, eerlijke wetenschap kan ons juist meer inzicht geven, ook in sommige zaken die de godsdienst betreft. Zo hebben de ontdekkingen in verband met de oerknal ons meer inzicht gegeven in de theologische visie op de schepping.
  – De wetenschappelijke ontdekking dat de mens (ziel + lichaam) ontstaat na de versmelting van ei- en zaadcel heeft ons meer inzicht gegeven in het bestaan van de mens. Thomas van Aquino dacht verkeerdelijk dat de beginnende mens pas na een tijdje een ziel ingestort kreeg (na een verondersteld vegetatief stadium), en dat kwam doordat in die tijd weinig over geneeskunde en wetenschappen bekend was.
  – Er bestaat reeds sedert eeuwen een pauselijke academie voor wetenschappen. Die moet er voor zorgen dat ze in het Vaticaan op de hoogte blijven van belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. Dus : niet je neus ophalen voor eerlijke wetenschap.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 27. En toch had en heeft Thomas van Aquino gelijk, de ziel heeft een fijnstoffelijke (onzichtbaar) voertuig, het ziele-lichaam genoemd, of natuurlijk-lichaam genoemd.

  De celdeling vindt niet plaats zonder dat ziele-lichaam>>van de ziel zelf en de ziel bouwt eerst korte tijd na de bevruchting buiten de vrucht haar lichaam en dan pas, een zekere tijd erna, daalt ze af in de vrucht en het is dus de ziel zelf dat haar eigen lichaam bouwt, het is niet de materie opzich die ont-wikkelt, groeit.

  Ook Maria heeft verklaard dat Haar ziel niet direct in de vrucht afdaalde en dat er enig verschil is met ons mensen.

  Pleegt men abortus voordat de ziel is ingedaald in de vrucht is dat vanzelfsprekend ook moord, dat hoef ik niet uit te leggen.
  Het onbenul in de volgende passage moet duidelijk zijn…….

  Zo hebben de ontdekkingen in verband met de oerknal ons MEER INZICHT GEGEVEN in de THEOLOGISCHE visie op de schepping.
  – De wetenschappelijke ontdekking dat de mens (ziel + lichaam) ontstaat na de versmelting van ei- en zaadcel heeft ons meer inzicht gegeven in het bestaan van de mens. Thomas van Aquino dacht VERKEERDELIJK dat de BEGINNENDE mens pas NA EEN TIJDJE een ziel ingestort kreeg (na een verondersteld vegetatief stadium), en dat kwam doordat in die tijd weinig over geneeskunde en wetenschappen bekend was.

  De kerk van Jezus Christus was zo armzalige dat God hun de hulp van de profetische evolutie-specialisten heeft gezonden, de hoogmoed wordt steeds gekker. En een ander gekte is niet minder, Thomas van Aquino kon niet weten wat de huidige geneeskunde en wetenschappen wél bekend is WANNEER dan WEL de ziel indaalt in de vrucht.
  IK HOEF NIET MEER TE ARGUMENTEREN MET ZOVEEL ONBENUL, DIE ZICH CONSTANT ZELF TEGENSPREEKT !!!!!

  MODERATOR OF REDACTIE !!! HOELANG ZIJT GE NOCH TOLERANT TEGENOVER DEZE INTERNET TROL ..EN ZIJN HEMELTERGENDE ERGERNIS DIE HIJ VERWEKT.
  !!!!!!!!!!!

 28. ..Aan Eric..

  Tientallen jaren geleden hebben ik de boeken van Lorber en Emanuel Swedenborg bij het grofvuil gezet..

  Het is moeilijk voor je om mij serieus te nemen, maar toch is het waar, Marie Julie Jahenny heeft gezegd:: ..de koning komt eerst via het WEB..het internet.
  De ware katholiek die een persoonlijke relatie, band heeft met Jezus en Maria die kunnen Hun vragen bv. ..Wie is dat hier “op het web” die zich Dante’s wettige ERFGENAAM van het adelaarsteken noemt, kroonprins John…jij, Eric bent bevangen door een taboe, ik spreek openlijk.
  Waarom verwart het jou ..moet ik mijn erfdeel dat tot mijn eeuwig behoud is gesteld verloochenen?! ..hoe kun jij daar over oordelen?!

  Die brave katholieken die een persoonlijke relatie met Jezus en Maria hebben zijn niet kortzichtig en bekrompen, maar scherpzinnig en zijn vrij om vragen te stellen aan Jezus, te vragen hoe van de hoed en de rand ..die zijn niet bevangen door vooroordeel.

  En wat de Grote Waarschuwing betreft.. hoef je mij geen raad te geven, het een en ander heb ik al verduidelijkt.
  Met het volgende lijk je wel de advocaat van der duvel…

  Start daarna met u twee samen een andere Katholieke website EN VOER UW INZICHTEN NIET MEER VERDER OP voor de brave Katholieken die steeds NAUWER met Jezus en Maria VERBONDEN ZIJN en op die wijze ruimschoots VOLDOEN aan hetgeen Jezus en Maria en de RKK van ons vragen.

  GODS leger is in de profetieën voorzegd ..ook bij de protestanten, (hun doopsel is door de katholieke kerk tot sacrament verklaar) ..vraag maar aan God om daar ook bij te mogen zijn.. zoals Nostradamus voorzegd…

  ..Het zovéél aan zilver van Diana (Maan) en Mercurius.
  ..de beelden (visioenen) zullen in het meer (bovenzinnelijke) gevonden ..worden.
  ..De enkeling (prins John) is zoekende naar nieuwe klei.
  ..Hij en de zijnen (het leger Gods) zullen in Goud (Verlichting) ..worden gedrenkt.

  Dus Eric.. begin eerst maar eens de wens en hoop uit te spreken (bij God) om ook bij dat leger te mogen zijn ..of is jouw geloof en vertrouwen te zwak. ..ik ben in ieder geval die “enkeling”.

 29. Beste Piet,

  – Thomas van Aquino was niet helderziende en geen onfeilbare godheid. Hij baseerde zich op verkeerde opvattingen uit de “geneeskunde” van zijn tijd. Onmiddellijk na de bevruchting van de eicel heeft men een mens, en stort God de ziel in dat minuscule lichaampje. Ook dat mag je niet hinderen, aborteren of beletten te groeien.
  – Heel terecht schrijf je : “Tientallen jaren geleden hebben ik de boeken van Lorber en Emanuel Swedenborg bij het grofvuil gezet..” Een voorbeeld voor Eric en misschien nog anderen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 30. DE WETENSCHAPPEN KUNNEN NIETS OVER DE ZIEL ZEGGEN. !!

  ZE ZOUDEN TOCH NEUTRAAL ZIJN !!!

 31. Hallo Piet,

  – Ik weet niet wat je bezielt bij je vorige uitspraak. Ik zou niet weten wat serieuze natuurwetenschap over de ziel gezegd heeft. Wetenschap is niet met een ziel bezig, dat is haar taak helemaal niet.
  – Wel is het door de wetenschap duidelijk wanneer een mens begint te bestaan : bij de versmelting van eicel en zaadcel. En onze godsdienst voegt er dan aan toe : net dan, bij die versmelting, stort God de ziel in dat kleine, groeiende wezentje.
  – Door combinatie van die wetenschappelijke én godsdienstige gegevens weten we nu dat we geen morning-after pil mogen gebruiken. Dat zou tegen Gods plan zijn.
  – De katholieke godsdienst staat positief tegenover eerlijke wetenschap. Dit in tegenstelling tot de islam en sommige strekkingen bij het protestantisme.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 32. Stinus ..vanuit de bijbel is de evolutie-mening allang weerlegd.
  Je weet dat je hier met dat evolutie-gedoe nogal wat ergernis opwekt en dat je dat ook nog eens versterkt door die helse opvattingen te koppelen aan de h.Schrift. Het is niet verwonderlijk dat je GEDRAG en DENKEN verwante trekken vertoont met hoe de vrijmetselarij werkt en de mindcontrollers.

  Citaat:: De wetenschappelijke ontdekking dat de mens (ziel + lichaam) ontstaat na de versmelting van ei- en zaadcel heeft ons meer inzicht gegeven in het bestaan van de mens. Thomas van Aquino dacht VERKEERDELIJK dat de BEGINNENDE mens pas NA EEN TIJDJE een ziel ingestort kreeg (na een verondersteld vegetatief stadium), en dat kwam doordat in die tijd weinig over geneeskunde en wetenschappen bekend was.

  De –WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKING!!– dat de mens (ziel + lichaam) ontstaat na de versmelting van ei- en zaadcel heeft ons meer inzicht gegeven in het bestaan van de mens.

  DE wetenschap heeft (dan) ALLEEN de versmelting van -eicel en zaadcel-
  ontdekt en NIET, –dat [de mens dan ontstaat] MET {ziel} én lichaam– DIT onderscheid moet men wel even maken.. want toen de katholieke kerk riep dat de ziel->>be-zieling bij de bevruchting plaatsvond, werd dat verworpen ..want men wist NOG !!! dat als dat WAAR was dat de abortus wetgeving een moorddaad op de ON-geborenen was en dus feitelijk MASSA MOORD ..EN FEITELIJK GENOCIDE OP VOLK c.q. VOLKEREN. ..In Nederland zo’n 30.000 per jaar en dan heb ik het nog niet over die andere middelen die de vrucht afdrijven kunnen..

  En toen al werd de katholieke kerk “gedemoniseerd” of laat ik het zo zeggen:: op een vergelijkende manier “behandeld” als ze met Pim Fortuyn deden.. (ik ben geen fan.)

  Citaat:: ..Ook hebben de pausen TERECHT gezegd : evolutie, mutaties en nog andere zaken (misschien nog niet ontdekt) mag men niet zien als domme, toevallige gebeurtenissen, maar als PROCESSEN BINNEN Gods plan, gebeurend volgens zijn voorzienigheid.
  – Let op : de TOTSTANDKOMING van het lichaam van de mens was een heel INGEWIKKELD ((ZEKER VIA DE OERKNAL)) iets, waar bijlange nog het laatste woord NIET 😱 😭 over geschreven is. WAARSCHIJNLIJK zal men nooit alles kunnen achterhalen.
  – Je mag niet zo maar zeggen dat de mens uit een dier voortgekomen is, ALSOF een mens ooit een apenmoeder en apenvader had. [[DAAR BEN IK ZEER BEGRIPVOL IN]] Ten eerste gaat het ENKEL 😱 over het lichaam van de mens, dat met DEZELFDE bouwstenen opgebouwd is ALS de dieren (DNA, …), en niet over de geest en de ziel van de mens, en ten tweede kun je EERDER zeggen dat het LICHAAM van de mens -EN- het lichaam van een dier een GEMEENSCHAPPELIJKE VOORVADER HADDEN. ..een bacterie ..of zo ??!! Ik kan er -in- ieder geval- met mijn verstand niet bij.

  Het is een totale Unieke WAAN van ZINNEN om te stellen dat God na de zondeval het [Lichamelijk] bestaan van Adam en Eva OPNIEUW moest FORMEREN MIDDELS en vanaf de oerknal.. geen grootste ketter in de gehele geschiedenis van de kerk zou op dat krank-zinnig GELOVIG idee zijn gekomen.. in de middeleeuwen hadden ze je in de diepste krochten van het vaticaan opgesloten ..met kettingen van een scheepsanker.. ja ik overdrijf nu wat ..maar zou je niet?!!!!!!!

  Werd Kaïn en Abel dan na 1 miljard jaar geboren ..of is het iets verder op. …wie kan mij redden.. van deze vragen???

 33. Beste Piet,

  – Helaas, je maakt geen heldere redeneringen, je bent niet voldoende op de hoogte van talrijke feiten (oerknal door veel zaken bevestigd, zeer talrijke vondsten van fossielen en het bestaan van diverse dateringsmethoden, …), en je maakt niet voldoende onderscheid tussen de geschiedenis van de mens vóór en na de zondeval.
  – Zoals ik al schreef geeft het steengoede boek “Redenen om te geloven” van de rechtgelovige vroegere aartsbisschop André Léonard een totaalvisie op deze zaken, die theologisch én wetenschappelijk verantwoord is. Als het boek niet meer te krijgen is kun je het misschien uit een of andere bibliotheek ontlenen. Een zeer verhelderend boek, dat je horizon zal verbreden, terwijl je 100% katholiek gelovige blijft, maar dan met meer inzicht.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Voor allen die dit forum raadplegen, plaats ik EENMALIG de canones (verplicht te aanvaarden en te geloven) van het eerste Vaticaans concilie. (Er is geen ander Vaticaans concilie!).
   Onderaan iedere canones staat ‘die zij uitgesloten’ betekend dat die persoon buiten de Katholieke Kerk staat en er dus geen heil voor mogelijk is, tenzij een oprechte bekering.

   HOOFDSTUK 1 – Canones – God, de Schepper van alle dingen
   Nr. 1
   DS 1801 / DH 3021
   Wie de ene ware God, de Schepper en Heer der zichtbare en onzichtbare dingen loochent, die zij uitgesloten.
   Nr. 2
   DS 1802 / DH 3022
   Wie zich niet schaamt te beweren, dat er buiten de stof niets is, die zij uitgesloten.
   Nr. 3
   DS 1803 / DH 3023
   Wie zegt, dat de substantie of het wezen Gods en aller dingen een en hetzelfde is, die zij uitgesloten.
   Nr. 4
   DS 1804 / DH 3024
   Wie zegt,
   dat zowel de lichamelijke als de geestelijke eindige dingen of althans de geestelijke uit de goddelijke substantie zijn voortgevloeid, of
   dat het goddelijk wezen door zijn openbaring of ontwikkeling tot de werkelijkheid aller dingen wordt, of ten slotte:
   dat God het algemene of onbepaalde zou zijn, dat door zelfbestemming aan de totaliteit van alle dingen, in groeperingen, soorten en afzonderlijke wezens onderscheiden, ten grondslag ligt,
   die zij uitgesloten.

   Nr. 5
   DS 1805 / DH 3025
   Wie niet belijdt,
   dat de wereld en alle dingen die zij omvat, geestelijke zowel als lichamelijke, naar hun gehele substantie door God uit het niets zijn voortgebracht, of
   wie zegt, dat God niet uit vrije wil en zonder enige noodwendigheid geschapen heeft, maar zo noodwendig als Hij zichzelf noodwendig liefheeft, of
   wie loochent, dat de wereld tot verheerlijking Gods geschapen is,
   die zij uitgesloten.

   Vat I – HOOFDSTUK 2 – Canones – De Openbaring
   Nr. 2
   DS 1807 / DH 3027
   Wie zegt, dat het onmogelijk of niet zinvol is, dat de mens omtrent God en de Hem verschuldigde verering door goddelijke openbaring onderricht wordt, die zij uitgesloten.
   Nr. 4
   DS 1809 / DH 3029
   Wie niet alle boeken van de Heilige Schrift met al hun delen, zoals de kerkvergadering van Trente die heeft vastgesteld, als heilige canonieke geschriften erkent, of wie loochent, dat ze door God ingegeven zijn, die zij uitgesloten.

   Nr. 5
   DS 1814 / DH 3035
   Wie zegt, dat de instemming met het christelijk geloof niet vrij is, maar noodzakelijk zou plaatsvinden op grond van de bewijzen van het menselijk verstand, of dat alleen voor het levende geloof, dat in de liefde tot uitdrukking komt, de genade Gods nodig zou zijn, die zij uitgesloten.

   Nr. 6
   DS 1815 / DH 3036
   Wie zegt, dat gelovigen en dezulken, welke nog niet tot het enig ware geloof gekomen zijn, zich in dezelfde toestand bevinden, en dat dus katholieken een gerechtvaardigde reden zouden kunnen hebben het geloof, dat zij onder het kerkelijk leerambt reeds aangenomen hebben, onder tenietdoening van hun instemming in twijfel trekken, tot zij het wetenschappelijk bewijs van de geloofwaardigheid en de waarheid van hun geloof hebben voltooid, die zij uitgesloten.

   HOOFDSTUK 4 – Canones – Geloof en Rede
   Nr. 1
   DS 1816 / DH 3041
   Wie zegt, dat in de goddelijke openbaring geen ware geheimenissen in de eigenlijke zin zijn, maar dat alle geloofsuitspraken door het op de juiste wijze gevormde verstand vanuit de natuurlijke beginselen kunnen begrepen en bewezen worden, die zij uitgesloten.

   Nr. 2
   DS 1817 / DH 3042
   Wie zegt, dat menselijke wetenschappen met zulk een vrijheid behandeld moeten worden, dat hun beweringen voor waar gehouden en door de Kerk niet verworpen kunnen worden, ook wanneer zij in strijd zijn met de geopenbaarde leer, die zij uitgesloten.

   Nr. 3
   DS 1818 / DH 3043
   Wie zegt, dat het mogelijk is, dat men de door de Kerk voorgelegde geloofsstellingen overeenkomstig de voortgang der wetenschap soms een andere betekenis moet toekennen, dan de Kerk verstaan heeft en verstaat, die zij uitgesloten.

   Men weze hierbij gewaarschuwd!

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 34. Hallo Peter.
  Volgens jou is er geen ander Vaticaans concilie geweest dan het Eerste Vaticaans concilie.
  Heb je iets gemist ? Het tweede Vaticaans concilie werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965.
  AGSt.

  1. AGstinus,
   Voor één maal moet ik u gelijk geven, als u schrijft: “Heb je iets gemist ? Het tweede Vaticaans concilie werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965.”
   Ja, ik heb dat tweede Vaticaans concilie MOETWILLIG

   1. AGstinus,
    Voor één maal moet ik u gelijk geven, als u schrijft: “Heb je iets gemist ? Het tweede Vaticaans concilie werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965.”
    Ja, ik heb dat tweede Vaticaans concilie MOEDWILLIG GEMIST, en kan het nog steeds missen als kiespijn.

 35. Peter ..

  Na de grote Waarschuwing komt er een nieuw concilie ..volgens de profetieën en dan wordt het een en ander rechtgezet en de 😇 Monarch en de 😇 Grote Franse Paus hebben dan de leiding.

  Dus nog even geduld …op de nieuwe Aarde en de nieuwe hemel denkt niemand meer aan een evolutieWAAN en we krijgen ook heilige Wetenschappers en de menselijke geest schouwt dan als vanzelf in het hemelse en de mensen op deze gezuiverde Aarde hebben dan ook zichtbaar de hulp van de Engelen uit de hemel ..en wonderen zullen dan gebeuren alsof het tot de natuur behoort..

 36. God onze Vader kan eender welk mens verkiezen tot monarch of paus, dat kan nooit onze zorg zijn.
  Nutteloze bezorgdheid.

  Oerknallen en mogelijke aardse en/of ziele- evolutieachtige verschijnselen zijn volledig ondergeschikt aan het heil der zielen en hebben dus weinig of geen belang op zich.
  Poef, verdwenen alle rationeel denken, weg ermee!

  De aarde staat ten dienste van de mens om louter geestelijke redenen.

 37. Iemand schrijft : “Ja, ik heb dat tweede Vaticaans concilie moedwillig gemist, en kan het nog steeds missen als kiespijn.” Dat is dan spijtig, want door dat tweede Vaticaans concilie werd de onveranderlijke leer van de katholieke Kerk duidelijker uitgelegd, en werd het mogelijk voor de gewone gelovige intenser mee te leven in de Heilige Mis wegens het gebruik van de volkstaal. In het begin van het christendom werd ook de volkstaal gebruikt in het Heilig Misoffer, zodat we in zekere zin terugkeren naar het begin.

  NB : Voor wie dat wil kan nog altijd de tridentijnse ritus in het latijn volgen. Waarom zou men dan klagen ?

  1. “Voor wie dat wil kan nog altijd de tridentijnse ritus in het latijn volgen.”
   VatII is en was een duivels complot. Punt.
   De ganse duidelijke leer is aan de Katholieke Kerk gegeven door middel van God de Heilige Geest en is er nog altijd te vinden. Wil zeggen de K. Kerk zonder Vat II.
   Het H. Misoffer van Paus Pius V is het enige H. Missoffer dat aan God kan opgedragen worden. Lees nog maar eens de verordening van Paus Pius V vastgelegd voor alle tijden.
   Sprookjes van “volkstaal” is afgezeurd.

 38. Hallo Peter,

  – Je schrijft : “Het H. Misoffer van Paus Pius V is het enige H. Missoffer dat aan God kan opgedragen worden.” Onzin. Dus vóór die tijd zou er nooit een geldige H. Mis zijn opgedragen … ? Jezus heeft het aan de Kerk overgelaten om de vorm en inhoud van de H. Mis te bepalen, naar zijn voorbeeld op Witte Donderdag. De N.O. H. Mis na Vaticanum II, daar is echt niets verkeerds mee, en het gebeurt volgens zeer oude voorbeelden. Ga er eens naar toe er stel het vast. NB : Allicht ben je aanhanger van de Pius X broederschap ; dat zou veel verklaren.
  – Hoe kan men iets tegen gebruik van de volkstaal hebben in de H. Mis ? In vroegere tijden was Latijn gewoon de volkstaal. Denkt men soms dat Jezus alleen maar latijn verstaat ? Liturgische taal moet correct zijn, volgens de leer van de Kerk. Maar dat kan in heel veel volkstalen gebeuren. Het latijn heeft het voordeel van de universaliteit in de Kerk, maar de volkstaal heeft het voordeel van een grotere verstaanbaarheid en een mogelijke grotere betrokkenheid van de mensen. Wie kent er nu nog latijn ?
  – Je schrijft : “VatII is en was een duivels complot. Punt.” Er is geen enkele reden waarom dat concilie ongeldig zou geweest zijn. De simpele waarheid is dat jij je niet kunt neerleggen bij de uitspraken van dat concilie, misschien door een slechte kennis van het katholieke geloof, mogelijk veroorzaakt door je voorgeschiedenis en door Pius X invloeden. En dan sleur je er maar een duivels complot bij. Niet echt verstandig.

  A. G. Stinus

  1. AGstinus,
   Toch moeilijk te verteren als u zo de waarheid moet lezen, niet?

   1. Peter. Ik zou niet weten waar u het over hebt. Welke waarheid bedoelt u ? De waarheid van iemand die de pretentie heeft het beter te weten dan de katholieke Kerk, verenigd in een concilie ? Voorts is uw reactie een lege doos, zonder de minste inhoud. A. G. Stinus

 39. Stinus, stop uw modernistische ratio en leef eindelijk meer in de geest.

  Inderdaad, V2 en de NOM zijn tactische handelingen vanuit een duivels complot. Ik volgde de mis al in mijn missaal toen ik nauwelijks tien jaar oud was. Twee jaren later werd dat onmogelijk gemaakt! Schooljaar 1962-63. Ik vergeet nooit de teleurstelling die nog jaren over me bleef hangen. Want wat moet men in die NOM? Er is gewoon geen diepere geestelijke beleving mogelijk, het is een socialistische show met wat schijn-godsdienstig gerommel.

 40. Beste Eric,

  – Wat u daar toch allemaal schrijft … Je moet weten dat het missaal ingevoerd is in de tijd dat alle teksten in de H. Mis nog in het latijn uitgesproken werden, en de mensen daar niets van verstonden. Om de mensen dan de mogelijkheid te geven meer met de H. Mis mee te leven werd het missaal ingevoerd, met de Nederlandse tekst naast de Latijnse. In de NO courante H. Mis is dat niet meer nodig, aangezien je de teksten en gebeden van de priester vanzelf verstaat. Volg gewoon intens geestelijk die teksten mee, teksten die geïnspireerd zijn op de H. Schrift en de kerkelijke leer.
  – Diepere geestelijke beleving niet meer mogelijk ? Waar haal je dat uit ? Niemand belet je bijvoorbeeld de lezingen van de zondag op voorhand te bestuderen en te overwegen. Volg ook doodgewoon de teksten ter plaatse intens mee.
  – De NO courante heilige Mis een “socialistische show” ? Waar haal je dat uit ? Zijn er daar soms veel socialisten aanwezig ? Dat valt me niet op. Ga er eens naar toe en weet dan te zeggen waarom het niet goed was. Hoe kun je nu ernstig oordelen over iets dat je niet kent ?

  A. G. Stinus

  1. Nog maar eens voor de hen die niet willen zien.
   Voor alle eeuwen vastgelegd en onveranderbare constitutie en decreet is het document van de Heilige Paus Pius V dat ging over de traditionele Latijnse Mis en dat niemand, zelfs geen Paus na Paus Pius V gewaagd heeft te veranderen, alleen het satanisch complot van Vat II “concilie?” heeft deze constitutie genegeerd.
   Nogmaals – nogmaals – nogmaals voor de Xste maal:
   “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”

   Wie durft er hiertegen leugen verkondigen? Wie????

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 41. Ik begrijp nog steeds niet, beste Peter, waarom je nog reageert op deze vermoedelijke loge man Agst !
  De redactie grijpt ook niet in, zij faalt, ondanks het consequent spuien, nu meer dan een jaar lang, van subversieve teksten tegenover de kerkelijke Traditie en de liturgie van altijd, leidraad van deze voortreffelijke webstek, de enige (NL) in zijn soort. Hij neemt de ruimte om deze webstek te vervuilen met de verfoeilijke geest van dat vervloekte V2 concilie (1962-1965). Hij mist diepgang en kennis, maar brengt wel lezers in de war. Tenslotte, hij biedt aanknopingspunten voor verdere subversie door anderen.

 42. Beste Peter,

  – Je miskijkt je op de stijl van die teksten, waarbij het de bedoeling was meer orde in de teksten van de H. Mis te brengen. Oude kerkelijke documenten zijn nu een keer dikwijls in een zeer gebiedende stijl geschreven. Er staat ook dat er aan dat missaal niets mag veranderd worden. Maar wie zegt dat dat missaal eeuwig moest gebruikt worden ?

  – Een geldig oecumenisch concilie heeft meer gezag dan een paus (bv. Pius V). Op een concilie is de ganse Kerk aanwezig in de personen van de bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome (de paus). Aan de huidige paus ken jij waarschijnlijk weinig of geen gezag toe, maar een tekst van Pius V zou je tot in het zotte moeten navolgen ? Niet logisch.

  – Zo een tekst van Pius V heeft geen leerstellig gezag.

  – Iemand die beweert katholiek te zijn, maar die de pretentie heeft het beter te weten dan een geldig oecumenisch concilie ? Dat is een grote tegenstrijdigheid.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. AGstinus,
   Ik citeer uw onzin: “– Zo een tekst van Pius V heeft geen leerstellig gezag. ”
   U schrijft wel veel onzin, maar nooit een naar één of ander document van de H. Katholieke Kerk verwijzend.
   Treurig is dat.
   Ex cathedra, zegt u dat iets? VatII is geen geldig concilie en dat is onweerlegbaar. Vrijheid van godsdienst, de H. Katholieke leer die ons leidt naar het eeuwig geluk, waarvoor de Almachtige ons geschapen heeft, op gelijk vlak zetten als afgodsdiensten,noemt u een “geldig” concilie?
   U bent simpelweg en spijtig genoeg GEEN KATHOLIEK en komt hier verwarring spuien . Is dat uw opdracht vanuit de Loge misschien. Wees een man dan kom er voor uit. Maar ja liegen is een must aldaar, nietwaar?
   U kunt nog honderdmaal beweren dat u niets met de loge te maken hebt, maar us geschriften vertellen het omgekeerde.
   Inderdaad laat de “redactie” de afbraak van het Heilig Katholiek geloof hier om dit forum toe, dat gans de wereld zo maar kan meevolgen. BRAVO REDACTIE! Ik heb die verantwoordelijk niet!
   Ik strijd hier voor de bekendmaking van het Heilig Katholiek geloof van de Semper Idem Katholieke Kerk van 2000 jaar, en doe dit uit zuivere Liefde voor Hem die Zich heeft laten Kruisigen voor ons en voor de liefde tot de zielen VAN GOEDE WIL.
   Mar 16:18 slangen zullen ze opnemen; en al drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden; zieken zullen ze de handen opleggen, en zij zullen genezen.

 43. Hallo Peter,

  – Helaas blijkt u slecht geïnformeerd. Paus Pius V heeft geen enkele uitspraak ex cathedra gedaan over liturgische teksten voor de Kerk. Er zijn nog maar 2 pauselijke uitspraken ex cathedra gedaan, en dat ging telkens over Maria, de Moeder Gods. Namelijk : 1° Maria is “onbevlekt ontvangen”, en 2° Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen.

  – U schrijft: “VatII is geen geldig concilie”, maar je brengt daarvoor geen enkel inhoudelijk argument aan. U kunt alleen maar zeggen dat de inhoud ervan U niet bevalt. Tja, dat kan gebeuren. Beter is proberen in te zien dat de teksten van Vaticanum II wél OK zijn. Ze worden weergegeven in harmonie met de rest van de leer van de katholieke Kerk in de voortreffelijke catechismus van de katholieke Kerk (600 blz.). De teksten van Vaticanum II staan naast de teksten van alle eerdere concilies én de H. Schrift.

  – Iemand die beweert katholiek te zijn, maar die de pretentie heeft het beter te weten dan een geldig oecumenisch concilie ? Dat is een grote tegenstrijdigheid.

  – Sedert Vaticanum II hebben alle pausen dat concilie aangenomen. Dan weten we het, zeker ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus
  Geloofd zij Jezus Christus +

  1. Stinus,

   (4 januari 2019 – 17:00)
   “Peter. Ik zou niet weten waar u het over hebt. Welke waarheid bedoelt u ? De waarheid van iemand die de pretentie heeft het beter te weten dan de katholieke Kerk, verenigd in een concilie ? Voorts is uw reactie een lege doos, zonder de minste inhoud. A. G. Stinus”

   (5 januari 2019 – 11:25)
   “Beste Peter,
   – Je miskijkt je op de stijl van die teksten, waarbij het de bedoeling was meer orde in de teksten van de H. Mis te brengen. Oude kerkelijke documenten zijn nu een keer dikwijls in een zeer gebiedende stijl geschreven. Er staat ook dat er aan dat missaal niets mag veranderd worden. Maar wie zegt dat dat missaal eeuwig moest gebruikt worden ?
   – Een geldig oecumenisch concilie heeft meer gezag dan een paus (bv. Pius V). Op een concilie is de ganse Kerk aanwezig in de personen van de bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome (de paus). Aan de huidige paus ken jij waarschijnlijk weinig of geen gezag toe, maar een tekst van Pius V zou je tot in het zotte moeten navolgen ? Niet logisch.
   – Zo een tekst van Pius V heeft geen leerstellig gezag. ”

   (5 januari 2019 – 17:23)
   “Hallo Peter,
   Helaas blijkt u slecht geïnformeerd. Paus Pius V heeft geen enkele uitspraak ex cathedra gedaan over liturgische teksten voor de Kerk. Er zijn nog maar 2 pauselijke uitspraken ex cathedra gedaan, en dat ging telkens over Maria, de Moeder Gods. Namelijk : 1° Maria is “onbevlekt ontvangen”, en 2° Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen.”

   Even de eeuwenoude en altijd durende en geldige leer van de Katholieke Kerk aanhalen, Stinus, daar u maar uw eigen fantasie raadpleegt.

   Canon

   Vat I – DS 1825
   Wie dus beweert, dat niet op grond van de inzetting door Christus de Heer zelf, d.w.z. op grond van goddelijk recht, de heilige Petrus zijn opvolgers van alle tijden in de voorrang over de gehele Kerk zou hebben verheven of dat de Bisschop van Rome niet de opvolger van Petrus zou zijn in deze voorrang, die zij uitgesloten.

   Vat I – HOOFDSTUK 3 – Over de macht en aard van het pauselijke primaatschap
   Canon
   15
   DS 1831
   Wie dus zegt, dat de Bisschop van Rome slechts het ambt van opzicht of leiding zou hebben en niet het volledige hoogste gezag van de rechtsbevoegdheid over de gehele Kerk – en wel niet alleen in zaken van geloof en zeden, maar ook terzake van datgene, wat tot de ordening en regering van de over het ganse rond der aarde verbreide Kerk behoort -, of wie zegt, dat hij slechts een groter aandeel, niet evenwel de ganse volheid van dit hoogste gezag zou hebben, of dat dit zijn gezag niet gewoon en onmiddellijk evenzeer over de gezamenlijke en de enkele kerken als over de gezamenlijke en individuele herders en gelovigen zou gelden, die zij uitgesloten.

   Ex cathedra = ex sede = vanuit de zetel.

   Vat I – HOOFDSTUK 4 – Over het onfeilbare leergezag van de Paus van Rome
   DS 1839 
   Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, d.w.z., wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefenend met het hoogste apostolische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden moeten worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslissingen in zaken van geloofs- en zedenleer wilde zien toegerust. Deze definitieve beslissingen van de Bisschop van Rome zijn daarom uit zich (ex sede), en niet op grond van de toestemming der Kerk, onveranderlijk (irreformabiles).
   Men kan dus vier gevallen in de onfeilbaarheid van de Roomse pauselijke primaatschap onderscheiden.
   Van de Paus alleen (Het pontificaal leergezag.):
   Het gewone (alle daags)
   Het buitengewoon extraordinaire (plechtige definitie, b.v. Canonisatie of afkondiging van een nieuw dogma.
   Van de Paus in vereniging met de Bisschoppen (Het universeel leergezag.):
   Het gewone (alle daags)
   Het buitengewoon extraordinaire (concilie)

   Is dat duidelijk genoeg voor u om te kunnen vaststellen dat Paus Pius V (en overigens ALLE Pausen van voor 1958 wel terecht EX CATHEDRA (ex sede) vanuit de zetel van Petrus handelen? AGstinus?

   Eerst goed de eeuwenoude en onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk bestuderen, en dan pas conclusies trekken.
   U moogt mij allerlei verwijten toesturen, maar niet de waarheid geweld aandoen.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 44. Bravo Peter, als we jou niet hadden had .:. Agst de ruimte gehad, zonder dat de redactie had ingegrepen. Ik herhaal, zij faalt, omdat ze niet kiest !

 45. Peter,

  – Je verdwaalt in oude documenten die je slecht interpreteert, en daarom ben je een afgedwaald iemand die zelfs geen conciliebesluiten meer aanvaardt. Dan eindig je natuurlijk in een mini-kerkje of zelfs een eenmanskerkje dat niets voorstelt, maar zit je niet in de katholieke Kerk door Christus gesticht, waar conciliebesluiten moeten aanvaard worden. Een concilie (met daar verenigd paus = de bisschop van Rome + de andere bisschoppen) heeft meer gezag dan de paus alleen, dat is toch heel logisch.
  – Tot nu toe zijn er slechts 2 uitspraken ex cathedra geweest, namelijk degene die ik opgenoemd heb. Beeld je in dat de huidige paus ex cathedra uitspraken begint te doen … Bij het 1e Vaticaans concilie is beschreven welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een paus een ex-cathedra uitspraak zou mogen doen.
  – De bedoeling van Pius V was eenvormigheid en betrouwbaarheid in de teksten van de H. Mis te brengen. Ik kan me voorstellen dat dat in die tijd zeker nodig was. Daarom betekent dat niet dat er geen andere goede teksten mogelijk zijn.
  – Denk jij soms dat Onze Lieve Heer enkel latijn verstaat ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus, als u dit schrijft: “– Denk jij soms dat Onze Lieve Heer enkel latijn verstaat ? ” toont aan dat het niveau van uw argumentatie aan de kinderachtige kant staat. Als dat nu een puber zou zijn kan ik dat begrijpen, maar voor een PROFESSOR??????
   Ex cathedra = vanuit de zetel is een uitspraak van een rechtsgeldige Paus (geen ketter natuurlijk zoals de Vat II pausen) die door het feit dat ze ketter zijn zich zelf buiten de K. Kerk stellen.
   De Paus bezit deze onfeilbaarheid als “Opvolger van Petrus” wanneer hij “ex cathedra” spreekt, wat Latijn is voor “vanuit de stoel”, wat inhoudt dat hij in zijn officiële functie spreekt.
   Lees de officiële documenten van de Katholieke Kerk, die u als “oude” betitelt, en die u helemaal vreemd zijn.
   Uw spreekt uzelf tegen; ” De bedoeling van Pius V was eenvormigheid en betrouwbaarheid in de teksten van de H. Mis te brengen.” Als er dan toch ‘eenvormigheid en betrouwbaarheid was in de teksten van de H. Mis van altijd, waarom zijn die dan er nu niet meer in uw prive-kerk Vat II?
   De besluiten van het eerste Vaticaans concilie zijn ook zeker “oud”?
   Lees nog maar eens mijn vorige reacties, Stinus en beweer hier niet dat de Katholieke Kerk met de eeuwenoude leer, die ik hier ontelbare malen verdedig, een (naar uw woorden) een mini-kerk of een eenmanskerk is.
   Daar u dit schrijft: “Dan eindig je natuurlijk in een mini-kerkje of zelfs een eenmanskerkje dat niets voorstelt, maar zit je niet in de katholieke Kerk door Christus gesticht, waar conciliebesluiten moeten aanvaard worden.
   “U zegt het zelf “waar conciliebesluiten moeten aanvaard worden” en u aanvaard die niet van voor 1958????
   Hmmmm eigenaardig.
   Wij die die handhaven en verdedigen, die waarachtig zijn, zoals Christus Jezus waarachtig is als Stichter van de R. K.K. “zitten” dan niet in de K. Kerk.
   Hmmmm.
   Wij halen geschriften en besluiten aan, u doet dat nooit.

   Men kan dus vier gevallen in de onfeilbaarheid van de Roomse pauselijke primaatschap onderscheiden.
   Van de Paus alleen (Het pontificaal leergezag.):
   Het gewone (alle daags)
   Het buitengewoon extraordinaire (plechtige definitie, b.v. Canonisatie of afkondiging van een nieuw dogma.
   Van de Paus in vereniging met de Bisschoppen (Het universeel leergezag.):
   Het gewone (alle daags)
   Het buitengewoon extraordinaire (concilie)

   Nooit haalt u één document aan voor wat u beweert, zelfs niet uit uw modernistische Vat II kerk!
   Waarom is Vat II dan een geldig concilie als deze de goddelijke wetten (waar niemand buiten kan) tegenspreekt?
   Alléé Stinus, doe eens een inspanning en schrijf eens EEN ENKELE reactie verwijzend naar een document van de Katholieke Kerk van altijd – Semper Idem –
   Alééé, ééntje maar.

 46. Peter,

  – Als volgeling van de geëxcommuniceerde M. Lefebvre probeer je alles zó te verwringen en te verdraaien dat de echte katholieke Kerk schijnbaar verkeerd zit, en jij goed. Zo ook i.v.m. verklaringen van de paus ex cathedra (waar er nog maar 2 van gebeurd zijn, de eerste in 1854, door paus Pius IX).
  – Jij kunt geen deftige katholiek zijn, want je erkent geen enkele paus meer (ze nemen allemaal Vaticanum II aan). Tenzij je jezelf in stilte tot paus verkozen hebt natuurlijk. 🙂 Elke katholiek moet een paus erkennen. Als er een overlijdt, dan kiezen ze vrij snel een andere.
  – Het is een krankzinnig idee dat Pius V de Misteksten zou vastleggen tot aan het einde van de wereld. En vóór die paus zou er geen enkele geldige H. Mis zijn opgedragen, want die teksten van Pius V bestonden toen natuurlijk nog niet.
  – Jezus heeft zijn laatste avondmaal niet geldig opgedragen, want niet volgens de ritus van Pius V en niet in het latijn ! 🙂
  – Bid jij soms in het latijn ? Misschien verstaat Jezus geen Nederlands. 🙂
  – Lefebvristen lijken wel versteende geesten die slecht werken, alleen nog verdraaien.

  AGSt.

  1. Peter,
   “– Als volgeling van de geëxcommuniceerde M. Lefebvre probeer je alles zó te verwringen en te verdraaien dat de echte katholieke Kerk schijnbaar verkeerd zit, en jij goed. “
   Om te beginnen ben ik geen volgeling van M. Lefebvre maar een volgeling van Jezus Christus en Zijn Heilige Bruid de ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd – semper idem -. (voor de zoveelste maal)
   “Zo ook i.v.m. verklaringen van de paus ex cathedra (waar er nog maar 2 van gebeurd zijn, de eerste in 1854, door paus Pius IX).”
   Iedere verklaring van een rechtmatige Paus (geen vatII ketters die de waarheid geweld aandoen) zelfs in een homelie, in verband met geloof en zeden de gelovigen toespreekt is vanuit de zetel (ex sede) van Petrus waarin hij rechtmatig heeft plaatsgenomen en waaraan ALLE gelovigen moeten gehoorzamen. Zovele Buls, encyclieken, besluiten van concilies, constituties die de Pausen uit liefde tot de Goddelijke wetten en tot Jezus zelf (die de Waarheid zelf is) zijn EX SEDE of Ex Cathedra, wat hetzelfde is. Indien nu die onjuistheden van dat er maar twee ex cathedra uitspraken zijn geweest is dat om al het geopenbaarde en vastgelegde leer van de K. Kerk in het verleden te kunnen begraven. Maar niets is minder waar. De twee uitspraken ex cathedra zijn afkondigingen van dogma’s.
   Kunt u mij alle dogma’s opsommen, NEEN (ja ik dacht het ook wel). Wel weet dan dat het dogma van de onfeilbaarheid van de Paus die ik hierboven heb aangeduid en besloten in het Vaticaans concilie van 1870, dat dat één van die dogma’s is!
   “– Jij kunt geen deftige katholiek zijn, want je erkent geen enkele paus meer (ze nemen allemaal Vaticanum II aan). “
   O dat is weer zo’n grove vergissing van u. Vele gelovigen en priesters hebben vat II verworpen en erkennen een rechtmatige Paus, niet iemand die de goddelijke wetten negeert en verdraait.
   Het satanisch vat II concilie was zo gepland dat het de gevestigde waarheden van het geloof gevestigd op goddelijke wetten (tot verderf van de zielen) moest verwerpen (de oude geschriften) om ze te kunnen vervangen met leugens. En dat is ook zo gebeurd. Hoe kunnen wij iemand aannemen die eerst bij “zijn pauskeuze” dit zegt:
   Zo luidde het in de pauselijke kroningseed: “Ik beloof plechtig, de discipline en de ritus van de Kerk, zoals ik ze heb aangetroffen, ongeschonden te behoeden”. En Pius XI schreef in
   de Apostolische Constitutie Divini cultus (1928): “Zo begrijpen wij, waarom de pausen van Rome zoveel zorg hebben besteed, om de liturgie te beschermen en ongerept te bewaren. Zoals zij met grote nauwgezetheid de geloofsleer met de juiste woorden hebben geformuleerd, zo hebben zij er ook naar gestreefd de wetten van de heilige liturgie te regelen, te beschermen en tegen alle vervorming te behoeden”.
   Zijn volmacht is aan de overlevering van het geloof gebonden.
   Dat komt inderdaad geheel overeen met
   de leer van het Eerste Vaticaans Concilie: “Aan de opvolgers van Petrus zou de H. Geest namelijk niet toezeggen, dat zij op grond van Zijn inspiratie een nieuwe leer aan het licht zouden brengen. Zij moeten juist met Zijn bijstand de door de apostelen overgeleverde openbaring, d.w.z. het geërfde geloofsgoed heilig bewaren en getrouw uitleggen”.

   “Tenzij je jezelf in stilte tot paus verkozen hebt natuurlijk.”
   Zoals ik reeds schreef, maar u verwerpt alles, ben ik niets, Ik ben niet waardig het stofdeeltje te zijn in Gods wonderbare schepping en nog minder waardig de verlossing van onze Heer Jezus Christus. ALLES zijn ZIJN gaven! Ik verdedig de waarheid, de geloofschat van de ware Roomse Kerk van altijd.

   “Elke katholiek moet een paus erkennen. Als er een overlijdt, dan kiezen ze vrij snel een andere.”
   Er moet eerst een geldige paus zijn, die er niet is, want een ketter (ellenlange lijst van ketterijen van sinds Johannes XXIII zijn er aanwezig), alleen een blinde die niet zien wil, ziet ze niet. Een ketter of afvallige stelt zich altijd en automatisch buiten de Kerk. Reeds zovele malen bewezen.

   “– Het is een krankzinnig idee dat Pius V de Misteksten zou vastleggen tot aan het einde van de wereld.”
   Het is een heilzame bescherming van wat de H. K. Kerk zich dagelijks bedient, het Heilig Misoffer zoals op Calvarie is geschied. De Heilige Paus Pius V heeft dit vastgelegd voor alle tijden, iedereen die deze ex cathedra naast zich neer legt staat buiten de K. Kerk. Buiten de Kerk geen heil (dogma)!
   “En vóór die paus zou er geen enkele geldige H. Mis zijn opgedragen, want die teksten van Pius V bestonden toen natuurlijk nog niet.”
   Zeker waren al de H. Misoffers geldig tot dat de satanische geest van ‘Paulus VI’ het waagde dit te veranderen en samen met allen die hem volgden in de NOM dit dogma en besluit naast zich neerlegden, met alle onheils gevolgen van dien.

   “– Jezus heeft zijn laatste avondmaal niet geldig opgedragen, want niet volgens de ritus van Pius V en niet in het latijn ! “
   Dit is een kinderachtige en versmadelijke opmerking. Het is door God de H. Geest zijn werking die van de Vader en de Zoon uitgaat dat de Heilige Paus Pius V tot dit besluit is gekomen en uit gehoorzaamheid aan God dit heeft vastgelegd voor alle tijden.

   “– Bid jij soms in het latijn ? Misschien verstaat Jezus geen Nederlands. “
   Belachelijke vraag en opmerking!

   “– Lefebvristen lijken wel versteende geesten die slecht werken, alleen nog verdraaien. “
   Monseigneur Lefebvre heeft de verdienste dat hij weer hoop gegeven heeft aan al de verdrukte harten die verlangden naar de ware H. Sacramenten, waar vat II zich geen snars van aantrekt.
   Ik schrijf dit alles uit ware liefde tot de Heer Jezus Christus en de Allerheiligste Maagd Maria mijn meesteres en uit liefde tot de ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd – semper idem – en voor allen van goede wil die dit doorgronden met de gave van onderscheid.
   Niet voor u die dit alles gaat proberen te begraven Agstinus. Moge God medelijden hebben met uw blindheid! Amen.
   Laus tibi Christe +

   Ave Maria+

 47. Peter,

  – Je schrijft : “Om te beginnen ben ik geen volgeling van M. Lefebvre maar een volgeling van Jezus Christus en Zijn Heilige Bruid de ware Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd – semper idem”. Bij mijn weten was jij volgeling van Lefebvre (zie vroeger).
  – Ben jij dan eigenlijk iemand die de paus van Rome als leider van de katholieke Kerk erkent en het leergezag van oecumenische concilies erkent ?
  – Binnen de katholieke Kerk kunnen mensen die dat willen de heilige Mis volgen volgens de Tridentijnse ritus. Wat is dan eigenlijk uw probleem ?

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus, als u het nu nog niet begrepen hebt na zovele reactie, uitleg, verwijzingen naar de documenten van de leer van de Katholieke Kerk, wel dan zult u het nooit begrijpen want dat wilt u niet.
   Als u mij kunt aantonen waar ik geschreven heb dat ik een volgeling van Mgr. Lefebvre ben, dan doet u het a.u.b.
   Ik heb de traditie en de waarheid in de traditie verdedigd. Er zijn uitspraken van Mgr Lefebvre die heel juist zijn.
   Ik breid daar hier niet over uit.
   Ik ben een volgeling van de K. Kerk SEMPER IDEM – en niet van Vat II dat ik integraal verwerp. Ik herken dan ook uiteraard alle wettelijke concilies voorgezeten door wettelijke Pausen, wat het geval was tot 1958.
   Ik erken het ambt van Petrus en zijn wettelijke opvolgers. Wie zou dat volgens u zijn vandaag???
   “paus Fransiscus- Bergoglio”???? Ach begin hier niet mee.
   Ik heb al zo vaak uitgelegd wat een wettelijke opvolger van Petrus is en wat een niet wettelijke. Aan de hand van mijn vroegere citaten en uitleg kunt u dat gerust volgen en eveneens besluiten voor het heil van uw ziel.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 48. Beste Peter,

  – Van de Semper Idem Kerk heb ik nog nooit gehoord. Het lijkt wel een sekte, waarvan er nog zijn.
  – Er zit iets niet consequent in je handelen en denken. Je erkent de pausen, maar die volgen allemaal het 2e Vaticaans concilie, en jij dus niet. Zoiets kan natuurlijk niet.
  – Waar zijn de bisschoppen van de Semper Idem Kerk ? Ik kan me niet voorstellen dat die door apostolische opvolging gewijd zijn, zoals de katholieke bisschoppen. En dan kunnen er ook geen geldig gewijde priesters zijn in uw Semper Idem kerk.
  – Ik ben ook geen fan van de huidige paus, maar hij is nu eenmaal het tijdelijke visitekaartje van de katholiek Kerk. Wachten op beter …
  – Je zit echt wel verkeerd met je opvatting dat het 2e Vaticaans Concilie fout zit. Denk er beter over na, en lees goed de katholieke catechismus van de katholieke Kerk (600 blz.). Daar wordt een geïntegreerde kijk op de ganse leer van de katholieke Kerk gegeven.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht