Het ware gelaat van het feminisme (in de woorden van de feministen zelf)

Foto: thought catalog

Heel wat mensen zien het feminisme nog als een beweging voor de emancipatie van de vrouw. Toch heeft de feministische ideologie duistere en zelfs sociopathische kanten, die haar incompatibel maken met de waarden van het Christendom. Eigenlijk draait het feminisme op vele manieren niet eens om emancipatie, maar om een oorlog tegen de traditionele maatschappij en haar structuren, om haar te vervangen door een utopie van vrouwelijke suprematie. Hierbij worden zelfs totalitaire voorstellen, incl. kampen en massamoord,  niet geschuwd. De onderstaande citaten brengen het ware gelaat van het (radicale) feminisme aan het licht, in de woorden van de feministen zelf. Vaak gaat het (of ging het) om vrouwen met een invloedspositie in de academische, culturele of politieke wereld, wat hun woorden nog zorgwekkender maakt. 

Over het gezin, moederschap en vaderschap

“Het hart van de onderdrukking van de vrouw is haar rol in het dragen en opvoeden van kinderen.” Shulamith Firestone, radicale feministe

“Huisvrouwen zijn gevangenen in comfortabele concentratiekampen” Betty Friedan, radicale feministe

“Het kerngezin moet vernietigd worden…wat ook de uiteindelijke betekenis ervan zal worden, het opbreken van families is een objectief revolutionair proces.” Linda Gordon, docente Universiteiten van Massachusetts en Wisconsin

“Men kan er niet van uitgaan, dat mannen een voordeel vormen in het gezinsleven.” Harriet Hartman, Britse Volksvertegenwoordiger voor Labor onder Gordon Brown

“Geen enkele vrouw zou de toestemming mogen krijgen om thuis te blijven en haar kinderen op te voeden. . . Vrouwen zouden geen keuze mogen hebben, ….net omdat ze de keuze (voor het gezin) zouden maken.” Simone de Beauvoir, feministe en auteur.

“Om kinderen gelijke kansen te geven, moeten we ze bij hun families weghalen om ze gemeenschappelijk op te voeden. “ Mary Jo Bane, docente pedagogie,  Wellesley College (Boston) en onderdirecteur van het Center for Research on Woman

“Het meest genadige wat een groot gezin kan doen voor zijn pasgeboren leden, is ze te doden.” Margaret Sanger, stichteres van Planned Parenthood, in “Women and the New Rage,” p.67.

Over het huwelijk en intimiteit met mannen

“Men kan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet beëindigen zonder eerst het huwelijk te vernietigen. “ Robin Morgan (Directrice van Ms. Magazine – oplage 100,000 exemplaren)

“Het zijn geen individuen, die verantwoordelijk zijn voor het verval van het huwelijk, maar het instituut zelf dat in het begin al verdorven was.”  Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949

“Heteroseksuele betrekkingen zijn de pure, steriele en formele uitdrukking van het misprijzen van mannen voor vrouwen.” Andrea Dworkin, Intercourse, 1987

“Wanneer een vrouw een orgasme bereikt met een man, doet ze niets anders dan collaboreren met een patriarchaal systeem en erotiseert ze haar eigen onderdrukking”.  Sheila Jeffrys, Professor Politieke Wetenschap, Universiteit van Melbourne. 

“Politiek gezien, noem ik alles verkrachting, waarbij een vrouw seksuele betrekkingen heeft en zich verkracht voelt”.  Catharine McKinnnon (had leerstoelen aan de universiteiten van Yale, Harvard, University of Michigan, University of Minnesota)

“In een patriarchale maatschappij zijn alle heteroseksuele betrekkingen verkrachtingen, omdat vrouwen als groep niet in staat zijn om op significante wijze hun toestemming te geven.”Catharine McKinnon, juriste en professor aan de universiteiten van Michigan, York en Minnesota.

Over de minderwaardigheid en opofferbaarheid van de man

“Ik denk dat vrouwen een vermogen tot medeleven hebben, dat mannen structureel niet hebben. De man heeft dit vermogen niet, omdat hij het  gewoon niet kan hebben. Hij is niet in staat om medeleven te tonen.“ Barbara Jordan, Senator Democratische Partij, Presidential Medal of Freedom onder Bill Clinton voor haar werk rond feminisme, 20 eredoctoraten, incl. Harvard en Princeton. 

“Mannen hebben een onvolledige set van chromosomen. Mannen zijn, met andere woorden, onvolmaakte vrouwen. Een man zijn, is deficient en emotioneel beperkt zijn. De mannelijkheid is een vorm van degeneratie”.  Valerie Solanas, SCUM Manifesto, 1967.

“Rechters zouden lichtere straffen moeten geven aan vrouwelijke delinquenten.” Barones Hale of Richmond, rechter van het Opperste Gerechtshof, Verenigd Koninkrijk

“Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van oorlogen. Zij verliezen hun vaders, echtgenoten en zonen op het slagveld”. Hillary Clinton, Conferentie over partnergeweld, Salvador, 1998. 

“Hoewel ze gered werden dankzij de nobele opoffering van mannen, is de ervaring van vrouwen net zo erg geweest, omdat ze de boot zagen zinken”. Een suffragette in de New York Times op 20 april 2012, na het zinken van de Titanic. “

“Alle mannen zijn verkrachters”

“Verkrachting is niet meer of niet minder dan een bewust intimidatie-proces, dat alle mannen toelaat om alle vrouwen in een staat van angst te houden”.  Susan Brownmiller, Against our will, 1976

“Zolang bepaalde mannen fysieke kracht gebruiken om vrouwen te onderdrukken, hebben niet alle mannen dit nodig. De wetenschap dat sommige mannen dit doen, is voldoende om alle vrouwen te bedreigen. Een man kan de vrouwen die hij beweert lief te hebben, doden, verkrachten of hij kan zijn dochters seksueel misbruiken. De grote meerderheid van de mannen op deze wereld doet één of meer van deze zaken.” Marilyn French, The War Against Women, 1992. 

“Wanneer mannen onterecht beschuldigd worden van verkrachting, kunnen ze iets leren uit deze ervaring. Het doet pijn, maar het is niet noodzakelijk een ervaring die ik hen zou willen besparen. Ik vind het een ideale aanzet tot zelfonderzoek: Hoe zie ik vrouwen? Indien ik (het vermeende slachtoffer) niet heb verkracht, zou ik het hebben kunnen doen? Heb ik het potentieel om haar datgene aan te doen, waarvan ik beschuldigd word? Dit zijn terechte vragen.” 24 juni 2001, Catherine Comins in Time Magazine. 

Over mannenhaat

“Ik wil een man tot pulp geslagen zien, met een hoge hak in zijn mond gedrukt.”  Andrea Dworkin, “Mercy, A Novel”, 1993

“Het aantal mannen binnen de mensheid, zou tot 10% gereduceerd en behouden moeten worden.” Sally Miller Gearhart, lesbienne en Professor San Francisco State University. 

“Ik denk dat mannenhaat een eerbare en duurzame politiek daad is. Ik denk dat onderdrukten het recht hebben om de klasse, die ze onderdrukt als klasse te haten. “ Robin Morgan (Directrice van Ms. Magazine – oplage 100,000 exemplaren

“Om leven op deze planeet te beschermen, moet de aarde eerst ontsmet worden. Ik denk dat dit vergezeld zal worden van een evolutionair proces met een drastische reductie van de mannelijke bevolking.” Mary Daly, lesbienne, theologe en docente Boston College 

“We kunnen alle mannen in een kamp opsluiten, waar ze met z’n allen kunnen rondsnorren op quads, fietsen of witte busjes. Ik zou ze laten kiezen in welk voortuig ze willen rondrijden, ze geen porno geven, en geen toestemming om te vechten. Uiteraard zouden bewakers daarvoor zorgen. Vrouwen die hun zoon of geliefde willen zien, zouden deze uiteraard kunnen bezoeken of uitlenen zoals een bibliotheekboek om ze achteraf terug te brengen!” Julie Bindel, Engelse feministe en researcher. (Zie ook interview)

Feminisme en macht

Indien het hier niet om invloedrijke vrouwen ging,  zou men de bovenvernoemde citaten makkelijk kunnen wegredeneren als de zieke dromen van een extremistische minderheid. Jammer genoeg worden vele vooraanstaande feministen door de politiek erkend als vertegenwoordigers van de gemiddelde vrouw, die vaak geen idee heeft wat er in haar naam wordt verkondigd of beslist. Feministische activisten en academici maken wetten, beïnvloeden de geesten van universiteitsstudenten, schrijven de “politiek correcte” schoolboeken van onze kinderen,  lobbyen in de gangen van parlementen en internationale organisaties. Ze werken mee aan de plannen van de Verenigde naties, ontvangen eredoctoraten en krijgen overal erkenning voor hun “nuttige bijdragen”. Elke kritiek tegen het feminisme wordt op onverbiddelijke wijze monddood gemaakt, antifeministische conferenties of documentaires worden verboden en antifeministische denkers op een “politiek incorrecte” zwarte lijst geplaatst. Er zijn namelijk teveel carrières en belangen op het spel, die geen baat hebben met antifeministische kritiek, hoe sterk de argumenten ook zijn. Toch blijft het belangrijk om zich te verzetten tegen een haat-ideologie, die noch mannen, noch vrouwen een duurzame toekomst kan verzekeren. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

25 commentaren op “Het ware gelaat van het feminisme (in de woorden van de feministen zelf)

 1. Feminisme is de strijd van de vrouw tegen Eva , ze wil geen lasten meer dragen , het is de opstand van de vrouw in feite tegen de schepper , de vrouw wil niet alleen gelijk zijn met de man maar ze wil veel meer , en daar zit het gevaar van feminisme dat in feite tegen elke godsdienstig gebod is .

 2. Nostradamus “geeft uitkomst”
  ..Dan zal er komen uit verre landen (het Oosten de grote monarch)
  ..Een Germaans vorst op de gouden troon. (Keulen)
  ..Gevonden in de slavernij en in de wateren.
  ..De vrouw wordt slavin ..haar tijd (de huidige tijd) wordt niet meer ..aanbeden!

 3. De vrouw verdient ten volle waardering, maar inderdaad kent het feminisme heel wat ontsporingen. Dank voor dit artikel.

  NB : Beste Piet, zet Nostradamus en aanverwante charlatans uit je gedachten. Ze verontreinigen alleen maar het ware, mooie katholieke geloof.

 4. ☩JMJ☩

  In het artikel vindt men gemakkelijk de ene jodin na de andere. ‘Brave’ Burger wil daar niet van horen; “antisemitisme!” roept ‘Brave’ Burger, terwijl zijn vrouw met zijn zegen op weg is naar het op kinderbloed beluste Planned Parenthood, gesticht door de joodse Margaret Sanger, om haar kind te laten vermoorden in de moederschoot. Het hypocriete leven van elke dag in het land van Modernië.

  Hoe lang nog zullen de westerse bevolkingen zich tevreden stellen met een abjecte serviliteit aan zieke geesten?

 5. .. Benjamin…

  Ja Benjamin je kunt praten zoveel als je wilt maar dat kleine mannetje op de bovenstaande foto is feitelijk de “Grote” Monarch.
  Want informatie van Teresa Higginson toont ons dat de monarch afhankelijk is van 3 vrouwen.. zoals een klein kind afhankelijk is van zijn moeder.

  Zie maar wat de zuster van Belley zegt:: ..
  ((Zijn)) De dag der gerechtigheid is aangebroken.
  Ik zie, in het aanschijn van degene ((ik dus)) die door iedereen werd ontkend, ((dus ook door zijn familie)) de wereld bezwijken en instorten. EEN VROUW HEEFT HEM GERED ..een vrouw volgt hem 😘 😇.
  Het een en ander is duidelijk met de onderstaande toelichting aan Peter uit een ander topic.. want zonder toelichting wordt het te algemeen en te weinig zeggend.

  ..Peter..

  Om nog even terug te komen op je be-oordeling.. ik citeer:..Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Spijtig genoeg moet ik hier “ja” op antwoorden.

  ..DAN wil ik je op het volgende wijzen.. het betreft een uitspraak van Jezus Christus zelf onthuld aan Vassula, maar het betreft duidelijk NIET Vassula zelf:: ..Kom! Jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt bent en meelijwekkend om te zien, kom tot Mij en vraag, door een SIMPELE uiting, om de Geest van kennis, en Ik zal hem tot je zenden; en als Hij komt, zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden TE ZIJN, ZODRA (?!!) je WAS GEBOREN (?!!) ..en ofschoon je LEEK te ZIJN (volwassen) was je al lang geleden dood..en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt. Mijn Geest zaL je leren JEZELF te KENNEN en te luisteren naar Mijn OPROEPEN, en als je dat doet zal er Licht in je schijnen, dat Mij, je Drieëne God, zal openbaren in al Mijn Glorie..enz.
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg948.html

  Het bovenstaande betreft dus mijn ziel.

  Als kind van 5 jaar had ik het besef dat mijn ont-wikkeling stil stond en dat ik later door dat ontvangen Licht (1½ jaar) beroemd zou worden.. ofschoon je niet wist wat beroemdheid inhield..omdat je ook daarvan geen voorbeeld kende in je leefomgeving.

  Maar kan een mens dieper vernederd worden of zijn als je al bij de geboorte onvoorstelbaar mislukt geacht wordt.. door een God die dat weet en kan weten ..en feitelijk het leven al bij voorbaat niet kan leven ??? !!!

  Feitelijk acht en schat je ieder mens in, hoger dan jezelf en zeker in deze tijd van intellect en manifestatie van allerlei talenten van de huidige mens.
  Misschien of wellicht kan men stellen dat de mens, iedere mens zondigd uit hoogmoed en gebrek aan vrees voor God.
  In die zin behoor ik dus ook tot de hoogmoedigen.
  Maar ik word heus niet opgewonden door het feit dat ik eens een van de twee grote Monarchen zal zijn en zeker niet met de bovenstaande feiten op de ‘achtergrond’ in je geheugen.
  Trouwens hoe kun je het uithouden met het besef dat je eigenlijk minder als niets bent ..zonder vertrouwen zou je zomaar in paniek kunnen geraken of in wanhoop vallen vol bitterheid.

  En hoe zou ik mijzelf aan een vrouw moeten voorstellen als onvoorstelbare mis-lukkeling..terwijl we geacht te worden gelijkwaardig te zijn.. ze zou gillend wegrennen.
  En dan zegt de profetie ook nog dat een vrouw de koning zal redden.. van haar afhankelijk zijn als een kind van een moeder, dieper kun je dan ten opzichte van de vrouw niet zinken.

  Dus Peter ..’koningin’ Maxima van Nederland zou zeggen:: ..Dat was een beetje dom.. die be-oordeling.

 6. Benjamin…

  Ja Benjamin.. ik kan het niet laten.. want nu nog ben ik de hofnar van de koning.. kom ik als hofnar .. in de onderstaande video zie je dat zelfs de kleine vrouw haar mannetje staat en stijgt naar de kroon van de man.

  https://youtu.be/oeBsvxHAuOk

  Het staat zelfs in Jeremia 31:22 … Waarachtig een nieuw geslacht schept Jahweh op aarde:: de vrouw keert terug tot haar man: de Latijnse vertaling leest:: de vrouw zal de man omgeven .. omvatten.
  Hier wordt niet alleen de jonkvrouw Israël bedoeld.
  De dynamiek van de man naar de vrouw toe behoort feitelijk in even-wicht zijn met de dynamiek VAN de vrouw naar de man.. zoals het was vóór de zondeval.

  Een vrouw van rond de 96 jaar vertelde mij dat haar man haar haar jeugd had ontnomen, (gestolen) en daar bedoelde zij NIET mee dat zij 10 kinderen had gekregen maar dat haar man zo dominant was dat haar vrouw zijn niet tot wasdom kon komen, zich kon ont-wikkelen, die domme en bekrompen mannen beseffen zelfs niet dat ze zichzelf daarmee (tederheid en genegen-heid en overgave) tekort doen, een gewonde vrouw
  verstard in haar vrouw-zijn en vervreemd van zichzelf, daarom wilde ze ook nog graag wat ouder worden. …met de hoop dus om nog zichzelf te worden. Haar man was al 18 jaar dood.

  De dominantie (eenrichtingsverkeer) van de vader zette zich voort in hun kinderen tot aan haar laatste SNIK op haar sterfbed.
  En juist de jongste van hun gezin wilde zich niet verantwoorden voor haar beslissingen betreffende de openheid over het erfgoed, het weinige dat nog overgebleven was .. zo vernam ik en komt er een rechtzaak om het principe van recht-v aardigheid..
  Want hun opbrengst bij verkoop van hun huis hadden ze zonder problemen al onder de kinderen verdeeld, zo’n twintig jaar geleden.
  De bekrompenheid en dominantie van de vader kwam juist zo opvallend tot uiting in de jongste van dat gezin.. een vrouw van rond de 55 jaar.. goed geleerd en goed beroep ..en ook van het een en ander op de hoogte.. en sympathiek overkomend, maar dus ook bekrompen..maar juist vanuit haar beroep moest ze beter weten.

 7. Er is nog een hele waslijst toe te voegen aan de lijst citaten, beste Katharina. Het feminisme komt van ver, een “confluence”, een samenvoeging van de Italiaans joodse communist en revolutionair Gramsci (1891-1937) en de cultuur marxistische ideologie der Frankfurter Schule van Marcuse, ….., opgericht in Moskou, begin jaren 1920. De revolutie moest een rustig verloop hebben om zich te kunnen nestelen in de harten en hoofden van de “elites”, in het bijzonder van de vrouwelijke voortrekkers. Daarna zou de revolutie vanzelf door druppelen naar beneden. Die feminsten waren overwegend Jodinnen, veelal misbruikt door Talmud vaders, volgens Talmud regels. De Talmud is een abject boek, beste Katharina, nog abjecter dan de koran, want bijna alle moderne perversies en utopieën zoals het marxisme, komen eruit voort. Het modernisme dat de mens op Gods troon zet, is er zelf uit afkomstig. Judaïsme=marxisme=communisme, en, presenteert zich achter diverse etiketten, waaronder nu het actuele groene leugen etiket.
  Twee hoofdrichtingen waren van belang om door middel van het opzoeken van innerlijke tegenstellingen, de natuurlijke bedding van de natuurlijke orde te kunnen open breken. De eerste was de menselijke natuur en zijn bestaan, zoals de sexualiteit en het ras. Het tweede betrof de immateriële behoefte, zoals de zelfbestemming van de mens en de onderlinge menselijke relaties. De traditionele opvattingen en verhoudingen moesten diepgaand worden verstoord om het gehele Christelijke, maatschappelijke bouwwerk te kunnen vernietigen. Deze ideëen waren niet nieuw. Zij stammen uit de 18de eeuw, van de joodse Illuminaten Weishaupt en Robespierre (HohePfelz). Dus gangbare opvattingen moesten voortdurend onder vuur komen te liggen : de sexualiteit, de man-vrouw verhouding, ouders en kinderen, huwelijk en gezin, leermeester en leerling, werkgever en werknemer, volk en natie, regering en burger, leger en vaderland, godsdienst en kerk, het veigendom, het erfrecht, wetenschap en kunst. Op specifieke aanknopingspunten moesten al die punten voortdurend ter discussie worden gesteld. Absolute vrijheid en radicale gelijkheid waren de criteria waarop de revolutionairen wilden afrekenen. Permanente kritiek op iedere bouwsteen moest de beschaving verpulveren. De kritiek moest de marxistische weg volgen, via de dialectiek. Dit betekent het opzoeken van innerlijke tegenstrijdigheden en het conflict aanwakkeren. Tegenstellingen en verschilpunten moesten worden bloot gelegd en vervolgens worden aangegrepen. Het maatschappelijk debat h

 8. (Vervolg 2)
  Het maatschappelijk debat had tot doel de oude bouwstenen te vernietigen en nieuwe marxistische opvattingen te introduceren. Opvattingen over sexualiteit en de man-vrouw verhouding stonden centraal. Van het traditionele mens- en wereldbeeld mocht niets meer overblijven. In de jaren 1960 en 1970, was de kreet, “het is verboden te verbieden”, en, “alles moet kunnen”. De Frankfurter Schule is erin geslaagd om de weg te openen, voor een duurzame ontwrichting van de traditionele Christelijke, natuurlijke orde, de maatschappelijke orde van de Christelijke beschaving. De joodse revolutionairen van de Frankfurter Schule wilden niet een nieuwe religie stichten, maar de ruïnes verwijderen van de Christelijke beschaving. De Frankfurter Schule (FS) zette om in daden, het denkwerk van de joods Amerikaanse Illuminaat en opper loge grootmeester Albert Pike (1809-1891) en de joodse feministen Helena Blavatsky (1831-1891) (Helena Petrowna von Hahn-Rottenstern), Annie Besant (1847-1933) (.:. loge graad 33) en Alice Bailey (1880-1949). De pan-sexualisering komt uit deze hoek, en die van de joodse “psycholoog” en charlatan Freud met zijn theorie van de “overheersende” rol van eros.
  De FS’er Marcuse heeft Freuds principe overgenomen. De mens wordt voortgedreven door zijn sexuele driften en oerinstincten. Het zoeken naar bevrediging en plezier staat centraal. Marcuse gebruikte deze opvattingen als elementen van zijn marxistische dialectiek. De sexuele verschillen moesten ontkend worden en tegelijkertijd benut voor de revolutie. Met de losmaking en de bevrijding van de instinctieve behoeftes, wilde Marcuse de maatschappelijke orde omver werpen. Benutting van het sexuele oerprincipe zou alle instincten, neigingen en gevoelens gaan overspoelen. Marcuse wilde met de pansexuele benadering de verschillen tussen mannen en vrouwen verder uitdiepen. Op basis van nieuwe sexuele relaties, wilde Marcuse een nieuwe beschaving ontwikkelen. Het feminisme was een vruchtbaar werkterrein. Door de traditionele rol verschillen tussen vader en moeder te ontkennen, kon de natuurlijke autoriteit van de vader worden vernietigd. De ontkenning van het fysieke overwicht van de man bracht vrouwen in het leger, bij de politie, op het voetbalveld, en in gewelddadige filmscènes. Daarnaast werd de vrouw het arbeidsproces buitenshuis ingeduwd, op kantoor, in de winkel of in de fabriek. Dit ging ten koste van haar gezin en legde negatieve druk op de gezinsgrootte. Het beroofde de gezinnen van toegewijde moeders en echtgenoten. De te kleine gezinnen zijn oorzaak van de rampzalige vergrijzing. Met het wegnemen van het onderscheid in de opvoeding van jongens en meisjes, vervrouwelijkte de ontwikkeling van jongens tot mannen. Tenslotte, door mannen aan te wijzen als onderdrukkers en vrouwen en kinderen als onderdrukten, ontstond rivaliteit in de traditionele man-vrouw verhouding. De cultivering hiervan bracht kinderen in opstand tegen de vader, en zette de vrouw op tegen haar man.
  De omkering van waarden en normen vormde de basis van het radicale feminisme en het veroorzaakte een breuk in de natuurlijke ontwikkeling van het gezin. Het terrein kwam rijp voor de abortus cultuur, doorgedrukt door de linkse, joodse lobby in alle westerse landen. Het radicale feminisme is vooral een liberaal-joodse geschiedenis, door het misbruik binnen joodse gezinnen, en omdat binnen het judaïsme, de vrouw minder in aanzien staat dan de man. De belangrijkste feministen van de 20ste eeuw waren Betty Friedan, Bella Abzug, Gloria Steinem, Gloria Alfred, Heather Booth, Susan Brownmiller, Blu Greenberg, Phyllis Chesler, Judy Chicago, Sonia Pressman Fuentes, Nanci Hawley, en in Frankrijk, Elisabeth Badinter en Gisèle Halimi.

  1. Piet
   Antwoord op uw schrijven van (22 december 2018 – 11:20) (hierboven)

   Beste Piet,

   Ik vraag u het onderstaande goed te lezen en te willen doorgronden!
   U hebt zich tot mij gericht met uw aanhaling: “..Peter.. Om nog even terug te komen op je be-oordeling.. ik citeer:..Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Spijtig genoeg moet ik hier “ja” op antwoorden.”

   Ik oordeel of beoordeel geen enkele ziel, want dat is Gods gerechtigheid. Ik beoordeel wat u zegt of schrijft.
   Op (20 december 2018 – 04:00) schreef ik dit:
   “Wanneer de H. Aartsengel Gabriël haar de boodschap kwam brengen dat God haar had uitverkoren tot Moeder van de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid, wist zij van niet en had hierover geen enkele gedachte gekoesterd. Wanneer men goed de teksten in de H. Schrift leest die over haar handelen kan men daarover mediteren (nadenken) en dan ook nog de blijdschap in God in het Magnificat – o zo mooi!.
   Zij is de nederigheid zelf vervuld van Godsvrucht en Wijsheid. “

   Gans de Hemel was wist dat Zij de uitverkorene van God was om Zijn Zoon Jezus het allerzuiverste vlees uit de Onbevlekte te ontvangen en alzo de Moeder van Jezus de Verlosser te worden.
   Alle heilige geslachten vanaf Adam hebben God hiervoor vurig gebeden. Ook Haar Heilige Ouders Anna en Joachim hebben hun gans leven hiervoor geofferd. De H. Anna was bij de ontvangenis van Maria door Gods genade op de hoogte van wie Zij werkelijk was, maar mocht het van God niet openbaren. Slechts bij het sterven van haar Heilige echtgenoot (Joachim) heeft ze het hem verteld.
   De Moeder Gods was vervuld van de Wijsheid van God, behalve dit:

   Luk 1:28 De engel trad bij haar binnen, en sprak: Wees gegroet, vol van genade. De Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
   Luk 1:29 Ze verschrok van dit woord, en vroeg zich af, wat die groet kon beduiden.
   Luk 1:30 De engel zeide haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
   Luk 1:31 Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jesus noemen.
   Luk 1:32 Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid,
   Luk 1:33 en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
   Luk 1:34 Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?
   Luk 1:35 De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd.

   Wel Piet, ik heb u dit dan geantwoord :
   Beste Piet,
   U schrijft: “Ik word helemaal geen koning over Nederland, maar van Europa en keizer in Duitsland, van de 2 Grote Monarchen zal ik de éérste zijn.
   Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Spijtig genoeg moet ik hier “ja” op antwoorden.
   Hoe dikwijls ik de Heer Jezus bedankt heb door de voorspraak van onze Koningin Maria, zij weten het, omdat Hij mij geschapen heeft. Ik stofdeeltje in Zijn wondermooie schepping. Omdat Hij mij uit de beerput van de zonden heeft gehaald en ik nu Hem kan beminnen en dienen met gans mijn piepklein hartje, dat ik tijdens de H. Communie in de H. Handen van Onze Moeder Maria leg met de smeekbede het mooi te willen maken en het de Heer Jezus Haar welbeminde Zoon aan de bieden. Ik, klein Peterke, het nietsje, dat O ZO dankbaar ben het te mogen zijn. Zijn Heilige Naam zegenend en de zuiverheid en heiligheid van de Allermooiste Maria verdedigend met alles wat ik heb en ben.
   Ik vind het heel spijtig en ben bedroefd om dit alles te moeten lezen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   Indien een ziel een opdracht van God ontvangt, kent hij deze slechts op het ogenblik zelf dat God beslist dat hij deze moet uitvoeren op dat gegeven ogenblik, nooit van tevoren. Dit doet God om alle ingestorte hoogmoed te vermijden en alzo Zijn Werk te dwarsbomen.
   Indien de Allerheiligste Moeder het besluit van God niet voordien had gekend, was dat niet omdat Zij erover zou pronken, NEEN, beslist niet, integendeel. Maar alleen omdat de duivel satan dat niet mocht weten alvorens alles was volbracht (het H. Offer van O.L.H. Jezus Christus) op het H. Kruis, dat de ultieme nederlaag was van satan. Gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood op het H. Kruis, tot alles was volbracht.
   De afbeelding hiervan uitgedrukt op onze Kruisbeelden (niet kruizen) samen met het teken van het kruisteken, waarmee een Katholiek zich tekent alvorens een gebed te beginnen, wordt door satan en zijn volgelingen verafschuwd. Het is daarom dat alleen de Katholieken zich hiermee tekenen en de duivel doen vluchten.

   Indien u nu schrijft: ““Ik word helemaal geen koning over Nederland, maar van Europa en keizer in Duitsland, van de 2 Grote Monarchen zal ik de éérste zijn.” want dat zijn toch woorden door u geschreven, nietwaar? Dan is het daarom dat ik “ja” geantwoord heb op uw vraag: “Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Want dat was toch uw vraag, nietwaar?

   Deze zaken uithangen op een forum, dat de ganse wereld kan aanschouwen op internet en dat blijft, is dan ook onbegrijpelijk en alzo niet afkomstig van de Allerhoogste.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  2. Beste Jules van Rooyen,

   U heeft wat mij betreft een ongelofelijk heldere geest en een mooie hand van schrijven. Wat een briljante samenvatting.
   Ik, bijvoorbeeld, irriteer mij zelf vaak mateloos aan het gegeven dat de kinderen niet (meer?) naar hun ouders luisteren. Dat is vreselijk en kan vreselijke gevolgen hebben. Maar ja, dat leren ze, denk ik, zo op die schooltjes. Ik herken dus ook in de praktijk veel van wat u schrijft.
   Uit welke boeken deze filosofieën -als ik ze zo mag noemen, die denkbeelden- komen weet ik niet, want ik las ze niet. Maar toch herken ik veel uit wat las op diverse kritische sites.

   Maar nu. We kunnen analyseren tot we een ons wegen, maar wat veranderd er door? De meeste mensen kunnen eenvoudigweg niet begrijpen wat u bijvoorbeeld schrijft. De aandachts-span, bijvoorbeeld, schijnt iets van 10 seconden te zijn, tegenwoordig. Dat is niet veel. Plus dat de mensen inderdaad verleid worden door al de kromme redeneringen, conditioneringen, seks, hebzucht enzovoorts.

   Tenslotte vraag ik mij verder af of, en in hoeverre de ‘ziekte’ van de new-age -om het maar zo te noemen niet veel dieper gaat. Want, inderdaad, er wordt met de hersenen van de mensen ‘gespeeld’, maar hoe lang gebeurt dit al en wie waren en zijn de daders? Kennen we álle daders? Want, wat niet in boeken geschreven staat, dat weten we niet. En als alleen de ‘voor de elite’ passende’ boeken het hebben overleefd, wat is dan de ware geschiedenis? We kunnen eigenlijk niet met zekerheid meer dan 150 jaar terug om een beetje realistisch beeld van de geschiedenis te krijgen, denk ik.
   En zelfs nu wordt er absoluut gelogen alsof het gedrukt staat, dus kan men zich voorstellen hoe het met bijvoorbeeld de geschiedenisboeken gesteld is.

   Maar iets mij simpel:
   Doet men niet naar het woord van Christus, in de eenvoudige zin dat men de ander dus niet behandelt naar hoe men zelf behandeld wil worden en kan men geen G-d boven zich dulden, dan kunnen er vraagtekens rijzen, onafhankelijk of men verder gelooft of niet. Men hoeft zich geen Christen te noemen om gewoon eerlijk, rechtvaardig, deugdzaam en aardig te wezen en G-d te erkennen. Ik zeg dit omdat mij opvalt is dat wanneer iemand zegt niet in Jezus te geloven, hij eigenlijk zegt een andere moraal te hebben. De vraag is dan, welke moraal en voor welke groep(en) geld welke moraal?

   Btw, ik las boeken van Jiddu Krisnamurti, een vroegere ‘ster-lid’ die voor de sekte van De ster-beweging als een soort Messias op zou gaan treden. Deze man maakte zich los van deze beweging en liet mij inzien dat de hebzucht een bron kan zijn van de ellende. En dat is -op zich- waar. Ook Jezus wees vaak op de hebzucht. Maar dit terzijde.

   Maar goed. De vraag is, als alle mensen gehersenspoeld zijn door de school en media, en wat nog meer, wat dan te doen? De problemen gaan dus uiterst diep. Eenmaal geconditioneerde geesten zijn lastig weer te herstellen. Dit is dus een zeer ernstig probleem. Een geestelijk probleem. Men is ‘getemd’.

   Als u het mij vraagt, dan vind ik eigenlijk wel dat dit allemaal moet stoppen, ze gaan werkelijk te ver. Maar het zit allemaal zó diep, dat het decennia kost om enigszins te herstellen. Tenslotte, kunnen we stellen dat mensen die op de hoogte zijn van e.e.a. en er niets mee doen, zich opstellen als medewerkers van dit ‘systeem’? Want ik vraag mij wel eens af: wat willen die verleiders nou eigenlijk? De baas over iedereen worden? Willen de de baas van de wereld worden? En waarom? Ten goede of ten kwade?

   Want, in de natuur zijn er verschillende samenlevingsvormen bij de dieren. Bij leeuwen is de man een soort baas, lijkt mij. Bij vogels lijkt mij de vrouw de baas. Bij apen de man. En bij bijen schijnt de koningin de baas te zijn. Willen ze de mens als bijen maken?

 9. Piet,
  oude teksten van heiligen eeuwen geleden beschrijven de monarch als een jonge daadkrachtige man die een hele stad bekeert en gevangen wordt genomen, waarna Maria hem bevrijdt.

  Aangenomen dat gij een jonge daadkrachtige man zoudt zijn wordt het wel hoog tijd dat gij ons die stad toont waar iedereen weer echt Katholiek werd door uw persoonlijk geestelijk werk dat slechts kan verricht worden door inwerking van de Heilige Geest.
  Toon ons die enorme prestatie en ik zal er dan toe neigen u te geloven. Want indien gij zulke prestatie verichtte zou het u toekomen eerst en vooral de eer te geven aan Maria. Daar kregen we dus vanwege u nog niet veel van te horen.

  Gij gelijkt volgens mij een beetje op Monseigneur Louis de Bourbon, Duc d’Anjou die voor zover ik kan nagaan nog niets anders presteerde dan de voortdurende verheffing van zichzelf. Corrigeer me als ik fout ben. https://www.legitimite.fr/

  Bovendien is het niet eens zeker dat er een monarch zal komen vermits veel er op wijst dat de Westerse cultuur wel eens volledig zou kunnen verdwijnen en de samenleving tot een minimum zou herleid worden waardoor we zouden terugvallen tot de tijd van vlak na de apostelen.

 10. ..Eric…

  Je doet mij wel lachen, dat uitdagen, bevalt mij wél.. kan geen kwaad.
  Ik wil jou ook laten lachen.. want Ja ik ben “inderdaad een jonge daadkrachtige man” van 67 jaar 😂..🤔 ..aha denk je nu, nu valt hij door de mand, daar gaat zijn 👑.. maarrr.. overdenk dan de volgende profetie van Werdin van Otranto die het 6e zegel-oordeel betreft..en die ook over het einde van de volgende Franse Paus gaat die volgens alles zelfs al gevangen is:: ..Na enkele jaren zal deze ster (de Franse paus) uitdoven en zal er algemene rouw heersen, want samen met haar zal tegelijkertijd de ZEVENTIGJARIGE AREND worden afgelegd, die zijn adelaarsjong in de hoede zal laten van de eerste van de natie.. de zuivering is de zorg, c.q. hoede om tot de eerste van de natie te worden.

  Dit gedeelte van die profetie is een duidelijk voorbeeld van, dat je dat “soort” inhoudelijke profetieën niet als naar “volgorde” kunt duiden. De 70 jarige Arend wordt AFGELEGD..de oude zondige mens wordt AFGELEGD, als een eraan sterven.. in vergelijking met het sterven van die paus en in die zin is het SAMEN EN TEGELIJKER-TIJD.. terwijl het eigenlijk NIET te [zelfder]tijd is, dus onderscheiden in de tijd , op een ander tijdstip.
  Alleen in samenhang met andere profetieën kun je zo’n “soort” profetieën duiden.
  Het ADELAARS-JONG komt dan uit de zuivering-loutering, de zuivering is de zorg, c.q. hoede om tot de eerste van de natie te worden.

  Elders heeft Jezus Christus het over de 6 laatste maanden voordat alles voltooit is.. als de Waarschuwing ten einde is is alles voltooit, het einde van de waarschuwing is ook het einde van het 6e zegel-oordeel. Ik meen het inzicht te hebben (maar dat is persoonlijk) ..dat je die 6 maanden moet opdelen in 2×3 maanden, 3 maanden voor de 3e wereldoorlog en 3 maanden ter voorbereiding en de verkondiging van wat komen gaat en het uittreden van Nederland-Zebulon uit de EU en de VN.. en dat mijn helletocht [van de ziel en dus niet visionair] het begin is van die 6 maanden.

  Aan het begin van die 6 maanden zegt Jezus dat ze (?!)’s avonds er nog niet zijn maar ’s morgens wel en het vermoeden werd geuit dat ’s morgens de Russen er zullen zijn in hun onderzeeboten.. in Frankrijk dus.. maar ik vermoed dat maitreya, zichzelf de Christus noemende, met zijn verborgen meesters zich dan zal openbaren.. maitreya zijn naam is te googlen om te zien dat ze het vaticaan willen overnemen. Deze usurpator paus is volgens alles door een goeroe van bepaalde kwalen afgeholpen ..en die hun waarschijnlijk geen stro breed in de weg zal leggen..of hoe dan ook.

  Trouwens als de Rus Frankrijk vanaf de zee zou binnenvallen dan zouden ze tegelijkertijd Oost-Europa moeten binnenvallen en dan zou de derde wereldoorlog het begin hebben ..en dat komt niet overeen met andere profetieën. Profetieën zijn er niet om aan je nieuwsgierigheid te voldoen, maar als hulp en om je inzicht te vergroten.

  Ik ben dan ook bang dat dan van allerlei gebeurtenissen zich zeer snel gaan ont-wikkelen en elkaar opvolgen en elkaar gaan versterken.
  Vanaf afgelopen oktober heb ik dus nog 3 jaar ter voorbereiding.
  Maar die 3 maanden vóór de derde wereldoorlog zijn dan ook oh zo verschrikkelijk kort ..voor de mensheid.
  Tel je de 6 maanden voor de waarschuwing op bij oktober dan zou het kunnen dat de Waarschuwing in maart-april in 2022 gebeuren.

  En zoals ik al eerder van Nostradamus citeerde ….
  En in de maand oktober zal het geschieden dat er een grote verschuiving plaats heeft zo hevig dat men zal menen dat de aardmassa haar natuurlijke beweging verloren heeft enz. Oktober mijn geboorte maand.. en misschien mijn dubbele verjaardag op die dag.

  Bedoel je de onderstaande passage uit je reactie, die van Bernard de Bustis uit de 15e eeuw.?! Want die zegt dat hij gevangen wordt door een -zekere- koning of dus leider ..want dat zou dan maitreya en zijn occulte meesters kunnen zijn.

  De oude teksten van heiligen eeuwen geleden beschrijven de monarch als een jonge daadkrachtige man die een hele stad bekeert en gevangen wordt genomen, waarna Maria hem bevrijdt.

  Misschien ben je tevreden met het onderstaande antwoord uit protestantse hoek..

  In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

  Die Limburger, ben ik dus..en zal zijn in zijn vervulling.. in antwoord ook op het volgende.. van jouw.

  Aangenomen dat gij een jonge daadkrachtige man zoudt zijn wordt het wel hoog tijd dat gij ons die stad toont waar iedereen weer echt Katholiek werd door uw persoonlijk geestelijk werk dat slechts kan verricht worden door inwerking van de Heilige Geest.
  {{{Toon ons die enorme prestatie en ik zal er dan toe neigen u te geloven.}}} Want indien gij zulke prestatie verichtte zou het u toekomen eerst en vooral de eer te geven aan Maria. Daar kregen we dus vanwege u nog niet veel van te horen.

  Eric …jij lijkt der duvel wel die Jezus verzocht stenen in brood te veranderen.. en wat Maria betreft.. hm..hm zij beweert ergens dat ik Haar gekozen heb.. op voorrang van mijn eigen moeder.. jammer dat ze er niet bij is als ik de overwinning heb behaald..

  Gij gelijkt volgens mij een beetje op Monseigneur Louis de Bourbon, Duc d’Anjou die voor zover ik kan nagaan nog niets anders presteerde dan de voortdurende verheffing van zichzelf. Corrigeer me als ik fout ben. https://www.legitimite.fr/

  Als type leek een van mijn broers wel wat op die Louis.. en waar verheft die zich dan in ?! ..die Louis de bourbon ..ik heb gelezen dat een van die tezamen met de kroonprins de Franse paus uit zijn gevangenschap zou halen.

  Bovendien is het niet eens zeker dat er een monarch zal komen vermits veel er op wijst dat de Westerse cultuur wel eens volledig zou kunnen verdwijnen en de samenleving tot een minimum zou herleid worden waardoor we zouden terugvallen tot de tijd van vlak na de apostelen.

  De profetieën zeggen dat het leger van God de overwinning behaald..enz.

 11. .. Peter..

  De tweede koning ((afstammeling van Lodewijk XVII en Koning David)) ..overkoepeld, overlapt het éérste Koningschap en die hangt in Jeruzalem zijn kroon aan het kruis ..volgens de profetieën..en sterft dan.

  De éérste koning legt het fundament.. en wordt bij zijn afstand van de kroon en troon een vriend van de 2e koning.

  Jij ervaart een plaatsvervangende schaamte als ik mij zo uitspreek op het internet..zoals ik doe.
  Waar haal jij de onderstaande theorie, opvatting, ijkmodel vandaan?!
  Ik geloof dat ik het bij Marie Julie Jahenny heb gelezen dat satan de koning wil verpletteren, dus hij weet van het plan van God.

  En bij Vassula staat geschreven:: ..de man van vrede zal Mijn Boodschap van vrede begrijpen …
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg871.html

  Men is een dwaas als je iets van iemand krijgt en naderhand gaat opscheppen dat je dat iets zelf hebt gemaakt, ja dan moet je inderdaad een hoge moed hebben.
  Ik raad je aan je eens af te vragen hoe iemand met de volgende “”kwaliteiten”” zich kan beroepen hoe geweldig hij dan wel is.

  kom ! jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt bent en meelijwekkend om te zien, kom tot Mij en vraag, door een simpele uiting, om de Geest van Kennis, en Ik zal Hem tot je zenden; en als Hij komt, zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden te zijn, zodra je was geboren… en ofschoon je leek te zijn, was je al langgeleden dood, en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt;

  Ik vraag me dan ook af of je de onderstaande situatie in de juiste context heb begrepen en waar je die informatie vandaan hebt gehaald ..het is mij in ieder geval onbekend.. en in ieder geval op mijn situatie niet van toepassing.

  Indien een ziel een opdracht van God ontvangt, kent hij deze slechts op het ogenblik zelf dat God beslist dat hij deze moet uitvoeren op dat gegeven ogenblik, nooit van tevoren. Dit doet God om alle ingestorte hoogmoed te vermijden en alzo Zijn Werk te dwarsbomen.
  Indien de Allerheiligste Moeder het besluit van God niet voordien had gekend, was dat niet omdat Zij erover zou pronken, NEEN, beslist niet, integendeel. Maar alleen omdat de duivel satan dat niet mochmt weten alvorens alles was volbracht (het H. Offer van O.L.H. Jezus Christus) op het H. Kruis, dat de ultieme nederlaag was van satan. Gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood op het H. Kruis, tot alles was volbracht.

  Trouwens wat ik al eerder schreef, dat Marie Julie Jahenny zegt dat de koning eerst via het web (internet) komt.. welnu nu ben ik er en is het dan nog niet goed dus… Peter je kunt me gewoon aanspreken met Piet John …aan de majesteit ben ik nog niet aan toe …”grapje”
  ………

 12. Herstel a.u.b.:
  “Maar iets mij simpel:” moet zijn “Iets lijkt mij duidelijk:”
  “welke moraal en voor welke groep(en) geld welke moraal?”
  moet zijn “welke moraal en voor welke groep(en) geldt welke moraal?”

 13. Piet,
  gij had het over drie vrouwen van wie de monarch afhankelijk is. Dat is een van de sterkste vormen van hekserij. Beschouw u als verloren indien gij naar hen luistert.

  Denk eens gewoon realistisch:
  het gaat er in eerste instantie niet om de vijand fysiek te verslaan want bijna alle zielen zijn misleid. Het heeft dus geen enkele zin zichzelf als monarch te zien want dan rolt iedereen over de grond van het lachen, ook de traditie-gezinden. De oude teksten van heiligen zeggen dat hij een hele stad bekeert. Dat is het echte en belangrijke werk dat moet gedaan worden en dat vraagt totale inzet zoals een priester. De man slooft zich dus uit voor het heil van veel zielen. Hij heeft geen tijd om zichzelf als monarch te zien en hij gaat geen stapels teksten ujitpluizen om zichzelf als monarch te zien en dat dan ook nog te verkondigen in veel te lange teksten die niemand leest.

  Hij is een gewone ijverige intelligente arbeider en heeft geen ander verlangen dan God te dienen zoals het hoort: nederig en met volle inzet, zichzelf vergetende.

  Gij wilt monarchje spelen:
  — vergeet in de eerste plaats u zelf!
  — stop met uw korte levens-tijd te vullen met onzin.
  — en bestrijdt eindelijk uw eigen heks(en) met waarheid en volharding in geloof.
  Dan pas kunt gij zielen redden, maar het zal dan God’s werk zijn.

 14. Beste Raphaël, dank voor alle aandacht en de mooie woorden. Maar bedenk wel dat bij de creatie van echte kunst en bij de ontmaskering van de duivel, dwz. de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9), de hemel, de hand vast houdt. Alle bekwaamheid komt van God (2 Kor. 3:5). Zonder twijfel, wijst levenservaring dit ook uit. Uw vragen zijn teveel om hier verder uit te diepen. Maar de kern ligt in de hersenspoeling van met name de elites en, gepaard daaraan, de discriminatie van de Christenen onder ons. Kinderen worden al op de universiteit geconfronteerd met het praktische atheïsme, bij de mondelinge kennis overdracht en in het geschrevene. Zelfs bij de zogenaamde studentencorpora, maar ik zeg liever sektes, is het Christendom verbannen. Ze leren daar bv. dat “de ouders de vijand zijn”, en, “je thuis is hier, en niet het thuis van je ouders” (Minerva, Leiden). Je kunt beter je kinderen een echt vak laten leren op een vak(hoge)school, dan naar die afschuwelijke, atheïstisch geformatteerde universiteiten te sturen. Daar ligt eenieder die niet mee wil gaan, eruit, en als je er werkt, verlies je je baan. Dit gebeurt in alle lagen van de bemanning. Het tweede punt is de ont-Christelijking van de samenleving. Het geestelijk vacuüm dat getrokken is wordt als vanzelf opgevuld met allerlei waanideeën. De groene klimaat leugens en de “verrijking van de massa immigratie”, zijn daarvan de meest actuele voorbeelden. Ontwortelde Christenen, de nieuwe heidenen, staan open voor allerlei waanideeën. Ze zijn zelfs bereid sneeuw zwart te noemen als de heersers en de MSM media dit maar lang genoeg blijven uitdragen. Ontwortelde Christenen kun je alles wijs maken, want zijn willen erbij blijven horen. Niets is hun te dol. Waarheid erkennen ze niet, zoals de zelfmoordenaar Luther (+1546) al beweerde. Hij kreeg de adel mee in zijn tijd, top down, en de weerspannige boeren die katholiek wilden blijven, werden uitgemoord. Dat gebeurde in die tijd, ook in NL en in Engeland. Discussie over de nieuwe leer (of “leren”) is niet mogelijk. Naarmate het moderne heidendom middels allerlei leugens, utopieën en ideologieën, greep krijgt op de samenleving als geheel, en daarmee het Christelijke hart van de beschaving vernietigt, zal het leven steeds meer ondragelijk worden, en uiteindelijk ondergaan in de chaos. Dat is het grote einddoel van de subversieven, beste Raphaël. De middenklasse zal verdwijnen, de onderklasse van loonslaven zal groeien, en slechts de superrijken kunnen dit overleven. Daarboven torent uit de joods-vrijmetselaar heersersklasse. Judaïsme=marxisme=communisme=wereldregering=joodse wereldhegemonie. De bedoeling is de creatie van een nieuwe Nomenklatura, een klasse van bevoorrechten, zoals de communistische wereld van Lenin en Stalin die kenden. In Stalin’s tijd zo’n 15.000 families, voornamelijk joods, die het Sovjet imperium bestierde met terreur, maar wien het aan niets ontbrak. Het jodendom ligt nu zelf onder vuur. Opgedeeld tussen de joodse communisten, Soros, Rockefeller, Rothschild, Merkel, Macron, en de nationalistische zionisten van Aldeson, Netanyahoe, Trump’s joodse familie, willen de eersten de tweede categorie vernietigen, tegelijkertijd met de overige naties en volken. Het eindstation van de communisten is de adoratie van Lucifer, het Licht, tegenover de Allerhoogste, de tiran van de duisternis. Clemenceau (+1929) liet zich uit haat, daarom rechtopstaand begraven, hij wilde niet liggend voor Hem verschijnen.

 15. .. Eric..

  Het zou wellevend zijn geweest als je om toelichting had gevraagd opdat de reacties opbouwend kunnen zijn en niet verzanden in een welles nietes.

  PUNT 1 ..aangaande de 3 vrouwen ..je doet je zelf te kort in je onderscheidingsvermogen. Die drie vrouwen.. daar wordt naar verwezen door Teresa Higginson, had je om toelichting gevraagd, was je zeker niet tot die ondoordachte conclusie gekomen. Je doet jezelf te kort.

  PUNT 2 ..verderop heb je het over veel te lange teksten DIE NIEMAND LEEST …JE wilt dus een snelle hap. Van een van die langere reacties heb ik de tijd opgenomen ..in nog geen 4 minuten heb je het doorlezen en met wat meer aandacht die je er wat Lander over.
  Ik heb al een hele tijd niet meer bij Xandernieuws gereageerd, maar voordat ik kritiek uitte ging ik terug in de reacties van die persoon en als het nodig was las ik het meermaals, probeerde ik mij in te leven in zijn denkwijze…en ja Eric, daar is tijd mee gemoeid en zo doe je die andere persoon dan ook niet te kort en ga je zelf rechtvaardig te werk ..en dan het bevragen, dat hier bijna niet gebeurd, en bij dit alles kun je nog een uitglijder maken in vooringenomenheid dat leidt tot voor-oordeel… hopelijk was dit punt 2 niet te lang voor …ik bedoel dat ook een beetje als geërgerd zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik beledigd of vernederd ben, dit onderscheid moet gemaakt zijn.

  PUNT 3 ..Ja Eric en dan moet ik volgens jou realistisch denken.. die goede raad die je weggeeft kun je dus beter op je zelf toepassen.
  Had je een klein beetje moeite gedaan om je te interesseren in mijn reacties dan had je een duidelijke samenhang gezien in de informatie die ik gaf……ik werd zelfs –al te persoonlijk– om verbanden en samenhang aan te tonen.. maar niets hielp. Lag het dan aan mij..nee beslist niet. Jullie zijn van slag en opgewonden–>>-van verontrusting- ..ik ben dus de nuchtere.. niet ik schiet dus te kort ..maar jij (c.q.jullie).
  Zelfs de tegenstander cq. vijand van het christendom is op de hoogte van wat gaat gebeuren ..en dan rollen inderdaad domme katholieken over de grond van het lachen >>> inderdaad om hun eigen onwetendheid ..want zij zijn de nuchteren …….had je maar werkelijk de teksten uitgepluist –om jouw eigen woord-en te gebruiken– dan had je je eigen onderscheidingsvermogen geen geweld aangedaan.. al hetgeen doe je jezelf dus tekort.

  PUNT 4.. En dan die grote stad waar je het over had, God roept zich een een uitverkoren leger van begenadigde zielen die tezamen met de Monarch en aan zijn zijde strijden voor de Zaak Gods. Grote wonderen en genezing zal God doen zoals ten tijde van de Apostelen, doorheen de Monarch en die heilige begenadigden… hoe anders kan Nederland uit de EU en VN omdat Nederland en de regio zich massaal bekeert en ÉÉN-STEMMIG- het Babel van de EU en VN massaal weerstaat…en dan zal Frankrijk ten strijde trekken tegen Zebulon-Nederland.
  Het een en ander is af te leiden uit de samenhang van de geboden informatie, dus impliciet inbegrepen, maar daar kom je pas achter als je wilt investeren in je eigen inzicht en je denken wilt vernieuwen en niet verhard in je eigen KORT-ZICHT–IGHEID…MAAR DIE DE OORLOG VERKLAART.

  Peter had last van plaatsvervangende schaamte dat ik die informatie zomaar “Openbaarde” op het internet……. jullie hebben in ieder geval de twijfelachtige eer de toekomstige Monarch bestreden te hebben. …voor wat het waard is.

 16. .. Jules van Rooyen..

  Je bent de christen-zionisten vergeten in Amerika en o.a. in Nederland, want bv. bij Xandernieuws moest je goed je woorden afwegen als je je mening wilde uiten over de zionisten die geen echte Joden zijn maar die die juist haten.

  Trump speelt het spel goed en serieus mee en laat zich dan ook de handen door die christen-zionisten opleggen.. en die veronderstellen zelfs dat hij de eindtijd Cyrus is.

 17. Piet,
  naar uw eigen woorden is het dus meer dan waarschijnlijk dat gij gestuurd wordt door een of meer vrouwelijke heksen!

  Pastor Enoc 23/12
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3134358
  “De komst van de Waarschuwing is zeer dichtbij en droevig omdat er nog altijd velen zijn die denken dat deze gebeurtenis voor de toekomst is.”

  Luz de Maria 24/12
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3134363
  “De vijanden van dit goddelijk kind zullen in verwarring gebracht worden tot het punt van uitputting”

  Piet, waarom begint gij niet zelf een (gratis) blog zoals http://www.bloggen.be dan kunt gij daar naar verwijzen en dan zult gij bemerken dat geen kat interesse heeft voor uw hersenspinsels. Begin daar nu eens aan of hebt gij angst dat uw ongelijk bevestigd wordt? Het zou immers voor uw volgelingen en vooral voor uzelf interessanter zijn al uw artikels mooi bij elkaar te vinden en directe reacties te krijgen.

 18. .. Eric…

  Je weet het heel zeker dat de grote Monarch geen hersenspinsels heeft.
  Want wie zou de prins c.q. de kroonprins willen beschuldigen van hersenspinsels ?!

  En zou Eric durven te veronderstellen dat de 3 personen, vermeld door Teresa Higginson van het Heilig Hoofddevotie, van wie elk aanwezig zal zijn als de ziel van de prins zijn tocht door de hel maakt in 3 dagen tot bij lucifer.. en naderhand zijn tocht maakt doorheen het vagevuur in 3 dagen.. en kort erna zijn tocht door de hemel in 3 dagen maakt om daar zijn zending te ontvangen …om die 3 Jeanne d’Arcs van de prins te beschuldigen van hekserij.?! ..ik denk het niet!!!

  En daarom zegt Nostradamus:: ..
  ..Aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ..Dichtbij de oever (in het huis van Maria) worden 3 Schone kinderen ..geboren.
  ..Ineenstorten van het volk door bevoegde leeftijd.
  ..De regering in het land verandert en groeien (Zerach) zal een ..oprechter iemand.

  Teresa Higginson van het Heilige Hoofddevotie zegt het volgende:: ..
  Hij zou hun een kroon opzetten voor hun eeuwig geluk.
  Ik nam de glorie waar, bestemd voor drie of VIER van deze en ik stond verbaasd over de grote van hun loon en ik begreep dat O.L.Heer en Zijn Moeder deze hulde beschouwde als een vergoeding voor de beledigingen de alwijze God aangedaan, toen Hij uit spot werd GEKROOND en gehuldigd en als een dwaas werd gekleed en gekrenkt, enz.

  De VIERDE persoon is de vrouw van de koning.. en met wie de koning leeft zoals Jozef, de man van Maria.
  En is hij de priesterkoning in Zacharia 6:11-12-.

  naar uw eigen woorden is het dus meer dan waarschijnlijk dat gij gestuurd wordt door een of meer vrouwelijke heksen!

  Pastor Enoc 23/12
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3134358
  “De komst van de Waarschuwing is zeer dichtbij en droevig omdat er nog altijd velen zijn die denken dat deze gebeurtenis voor de toekomst is.”

  Luz de Maria 24/12
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3134363
  “De vijanden van dit goddelijk kind zullen in verwarring gebracht worden tot het punt van uitputting”

  Piet, waarom begint gij niet zelf een (gratis) blog zoals http://www.bloggen.be dan kunt gij daar naar verwijzen en dan zult gij bemerken dat geen kat interesse heeft voor uw hersenspinsels. Begin daar nu eens aan of hebt gij angst dat uw ongelijk bevestigd wordt? Het zou immers voor uw volgelingen en vooral voor uzelf interessanter zijn al uw artikels mooi bij elkaar te vinden en directe reacties te krijgen.

  Posted on december 25th, 2018

 19. Jongens,
  Laat de geschriften van Nostradamus en andere “waarzeggers” waar ze thuishoren : in de vuilnismand van de geschiedenis. Ze zijn niet geloofwaardigheid.
  AGSt.

 20. Twee van de vele belangrijke WAARZEGGERS in de katholieke kerk zijn Anna Katharina Emmerick en Maria van Agreda.

  A.K.E. zag de tijd van Adam tot Jezus’ geboorte.
  Sommige onderzoekers weken weinig in hun berekeningen af van wat de Waar-zegster A.K.E. schouwde, vele ware gelovigen herkennen en Er-kennen de bijbelse openbaringen in haar geschriften en worden daardoor in hun geloof EXTRA gesterkt.

  Ook zag A.K.E een andere Franciscus als leider van het uitverkoren leger van God ..op een wit paard, waarschijnlijk een hemels paard.. zoals een Elia die te paard en wagen werd opgenomen (paradijs).

  Ook Nostradamus heeft het gezien…
  ..in Boulogne zal hij zijn fouten (zonden) willen afwassen.
  ..hij zal het niet kunnen in de zonnetempel (altaar sacrament).
  ..hij zal VLIEGEN en zeer hoge dingen tot stand brengen.
  ..in de hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

  ..de Gallische koning, door de Keltische rechterhand
  ..Ziende de tweedracht van de grote Monarchie,
  ..zal op de DRIE DELEN (ziele-tocht door hel, vagevuur en hemel) zijn ..Scepter doen bloeien.
  ..Tegen de kap van de grote Hiërarchie (de hemel).

  ..het lichaam zonder ziel (ABORTUS) zal niet meer geofferd worden.
  ..de dag des doods wordt tot geboortedag gemaakt.
  ..de goddelijke Geest zal de ziel gelukkig maken,
  ..ziende het Woord in zijn eeuwigheid.

 21. ..Zo is Nostradamus dus een Waar-heid Zegger.

  Wat ik nu schrijf heeft hij voorzien.. alle planeten zullen op één lijn staan ten opzichte van de zon.. het betreft het 6e zegel en zijn grote Waarschuwing ..de WET van Jezus de Christus.

  ..Verenigd door de wet van de zon en van Venus.
  ..Zich toeëigenend de geest der profetie:..wat mezelf aangaat..
  ..Noch de één nog de ander zal gehoord worden.((mening van Eric of van ..wie dan ook die denkt mij te kunnen weerleggen)).
  ..Hij zal de wet van de grote Messias(Jezus) gestand doen door de zon.

  ..De Schicht van de hemel zal haar grootste uitgestrektheid bereiken.
  ..de doden spreken; er heeft een grote terechtstelling plaats.
  ..de steen is in de boom, de trotse mensen hebben zich overgeven ((de ..Waarschuwing))
  ..Het geluid van het menselijk monster zuivert zijn boetedoening.

  ..De Oosterling ((maitreya; Jesaja 46:11, 1ste versregel en 66:17)) ..zal uit zijn zetel gaan, (Shamballa-Himalaya)
  ..hij trekt de Apenijnsche bergen over om Gallië te zien.
  ..Hij zal de hemel, de wateren en de sneeuw doortrekken.
  ..En hij zal ieder slaan met zijn roede.

  ..Een Bragamas (Brahmanisme -maitreya) met gedraaide tong
  ..Zal het heiligdom van de goden plunderen. (alle valse leer uit het ..Oosten gebruiken, o.a. mysterie inwijdingen.
  ..Terwijl hij de soldaten kerk tot leven wekt.
  ..hij zal de poort openen voor de ketters (new-age; oosterse mystiek, ..illuminati enz…
  ..Terwijl hij de soldaten kerk tot leven wekt. ..dat wil zeggen dat het uitverkoren leger van Jezus Christus dan ook aan zijn optreden begint..als re-activiteit.

 22. Aan Eric..

  Ik weet ook waar jij de verkeerde volgorde vandaan haalt inzake Grote Waarschuwing.. en het optreden van de antichrist… het is de zienster, zuster Agnes, uit Hongarije.

  Betreffende het onderstaande punt [5] ..
  De sola Scriptura-christenen (als protestanten in zijn geheel) veronderstellen OOK het TIJDPERK van de Heilige Geest bij de wederkomst van Jezus Christus ..MAAR DAT IS EEN GROTE BIJBELSE DWALING.. of zal ik mis-vatting zeggen.. wat milder.

  Het optreden van de antichrist wordt 3½ jaar genoemd wat ook in de Apocalyps staat.. maar in Daniël 9:27 zien we een opdeling in de eindtijd van 2 X 3½ ..dat wil zeggen “3½ jaar” vóór de grote Waarschuwing (6e zegel)..en het tijdperk van Vrede wordt juist daar “geboren” en wel DOOR de Waarschuwing, door de waarschuwing wordt niet alleen de mens gereinigd maar ook de gehele Aarde en zelfs het heelal.
  En door die reiniging ontstaat de bijbelse Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemel. Middels Jesaja/Isaias 65:17-20 doet ons vers 20 begrijpen dat daar de dood nog aanwezig is en daarom kunnen we spreken van een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn 1e fase of grondlegging voor de Nieuwe hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21:1 enz.

  Andere informerende profetieën van Heilige personen tonen mijn juiste conclusies aan.
  Met de Waarschuwing, dan begint de Zege van Maria en het Vredetijdperk met het Symbolische “1000”jarig Vrede Rijk.
  De sola Scriptura-christenen..de protestanten, menen werkelijk dat Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal regeren op de troon van David..vanaf het duizendjarig rijk ..maar dat is dus totaal onbijbels.
  Maar omdat jullie Vassula ontkennen zijn jullie zelf schuld aan jullie eigen dwaalwegen.
  Het tijdperk van de Heilige Geest gaat dus in met het 6e zegel-oordeel
  De toestand beschreven in Jesaja 24 betreft eveneens het 6e zegel en Openb.20:4. Wat betreft het wonder is een toelichting niet nodig.

  De H. Maagd gaf op 6 september 1991 aan zuster Agnes, een zienster in Hongarije, de volgende boodschap over de volgorde van de gebeurtenissen:

  Punt 1- De Waarschuwing
  2- Het grote wonder in Garabandal
  3- De wereldheerschappij van de Antichrist. De 3,5 jaar kunnen
  doorr gebed, offer en eerherstel ingekort en gemilderd worden.
  4- De zege van de Moeder Gods, door de Liefdevlam van haar
  Onbevlektt Hart – over Satan en zijn aanhangers, die in de
  eeuwige afgrond gestort worden.
  5- De Wederkomst van Jezus op de wolken van de hemel, die zal
  intreden als de aarde van alle boosheid gezuiverd is. Met de
  Wederkomst van Jezus begint tegelijk de Nieuwe Wereld, het
  tijdperk van de H. Geest, gekenmerkt door liefde en vrede.

 23. Wie aanhanger is van het katholieke geloof heeft geen Nostradamus nodig, en mijdt de geschriften van die mens. Puur bijgeloof.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht