We leven in interessante tijden

Foto: egora

Enkele dagen na de  Belgische regeringssoap rond het omstreden migratiepact in Marrakesh was het opnieuw zover: een Moslimterrorist schoot lukraak een aantal mensen neer op de kerstmarkt te Straatsburg. Het zoveelste falen van het (migratie)beleid van de laatste decennia. Meer dan ooit tevoren zijn we de getuigen van de onoverbrugbare kloof tussen de burger en een wereldvreemde, globalistische politieke elite, die kost wat kost haar agenda will doorvoeren, ongeacht de gevolgen voor gewone mensen. 

Al decennialang wordt elk verzet tegen een verlies van nationale soevereiniteit, cultuur, koopkracht in de kiem gesmoord, het zwijgen opgelegd of genegeerd.  Geen wonder dat burgers hun stem nu buiten het “systeem” – de partijpolitiek, de vakbonden, de officiële media of andere erkende kanalen – laten weerklinken. Ze willen niet langer betalen voor onrealistische klimaatdoelstellingen, de economische ambities van de elite of voor migranten met incompatibele culturele and politieke opvattingen.  Een zichtbaar voorbeeld van de huidige malaise zijn de gele hesjes: gewone burgers die van achter hun PC tevoorschijn komen om hun ongenoegen op straat te uiten.

Wat haalt verzet nog uit?

De moderne mens twijfelt soms aan het nut van verzet. Wat haalt het nog uit? De geschiedenis heeft ons al zovele keren bewezen, dat revoluties zelden positief eindigen. Oligarchieën vallen, om vervangen te worden door andere met exact dezelfde ambities. Toch is apathie niet het antwoord. De heilsgeschiedenis is gevuld met voorbeelden van mensen, die tegen alle verwachtingen in, toch het onmogelijke verwezenlijkten. Ik denk dan aan David tegen Goliat, de Israëlieten tegen de machtige Farao, Gideon tegen de Midjanieten, de Heilige Jeanne d’Arc tegen de vijanden van Frankrijk of (minder gewelddadig, maar toch heroïsch) een Priester Daens of Pater Damiaan tegen een hardvochtig systeem dat armen en terminaal zieken aan hun lot overliet. Ook al hadden ze op het eerste zicht geen enkele kans op slagen, zijn ze onsterfelijk geworden in hun strijd voor vrijheid, waardigheid en gerechtigheid.

“Heersers ontneemt Hij hun troon”

Voor velen kan het huidige verlies van zekerheden beangstigend zijn. Toch zijn scharniermomenten in de geschiedenis en de daarbij horende momenten van strijd juist hoopgevend. Er is schoonheid in protest en in het rechtstaan tegen de arrogantie van de machtigen. Want onze God is een God die nul respect heeft voor de waanbeelden van heerszucht, eerzucht en hebzucht. “Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen, “ zegt Maria ons in het Lukas-evangelie. Dit is ook een belofte aan ons vandaag. Het is niet Gods wil dat onze stem wordt genegeerd. In tegendeel, Hij staat aan de kant van gewone mensen en hun uitdagingen, in het bijzonder in tijden van beproeving.  Als wijnstok, verwacht Hij echter ook dat het gelovige volk, “de ranken”, de nodige actie ondernemen. Apathie stemt met andere woorden niet overeen met het Christelijke geloof. 

Kampioen van de underdog

Ondanks het recente verbod op een aantal betogingen in o.a. Brussel, zullen sommigen in ons land en onze buurlanden zich alsnog gedreven voelen om dit weekend op straat te komen. Mogelijk zal de repressie hardhandig zijn.  Laten we echter vertrouwen op onze God, die de kampioen is van de underdog en ons leerde het hoofd recht te houden. Indien we onze stem laten horen, op straat of elders, laten we dit met eer en waardigheid doen, gecontroleerd doch onverbiddelijk.  Laten we geschiedenis maken, zodat we onze kinderen later kunnen vertellen dat we al het mogelijke hebben ondernomen om hen een leefbare toekomst te verzekeren. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

40 commentaren op “We leven in interessante tijden

 1. het migratiepact zal zeker mislukken omdat de nieuwkomers zich niet willen aanpassen ze haten de Westerse cultuur.

 2. Katharina heeft gelijk : we moeten ons laten horen waar we kunnen, of we zijn gezien, binnenkort of op termijn, voor allerlei onderwerpen. Stilzwijgen komt in de praktijk dikwijls neer op instemmen ermee. Ook als katholieken moeten we ons laten horen, want ze worden te dikwijls beschouwd als een domme, brave quantité negligeable.

 3. In alle landen hebben de elite de schuilkelders klaar om het 6e zegel oordeel te overleven OM DAARNA OPNIEUW TE WILLEN REGEREN MET HUN WERELDREGERING, met hun NWO, HUN nieuwe wereld orde. Daar “tegenover staat” de bijbelse Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. een andere strever is de islam met hun eindtijd verwachting die de gehele mensheid wil overheersen en omvatten.

  De illuminati-vrijmetselarij weten van de 3 Duistere dagen en hoe dat in het heelal zich zal gaan voltrekken.
  De drie duistere dagen gaan direct vooraf aan de Grote Waarschuwing en de instelling die ook geïnformeerd is over de gebeurtenis betreffende de waarschuwing is het vaticaan en die heeft grondig gefaald om de gelovigen in te lichten en is daarom een grote ver-schuldigde, want naast de waarschuwing hadden ze de h.Schrift kunnen leggen om bevestiging.

  Ze hebben o.a. het excuus dat het volk in paniek zou kunnen geraken of hoe dan ook zou reageren op dat nieuws. En zij “alleen weten” hoe ze het volk, de gelovigen te beschermen hebben naar hun “infantiliteit” cq. in hun geloofsafval en geloofs verzaking niet willen shockeren…zij de -on-mondige- geloofs verzakers.. maar misschien is de veronderstelde “verontrusting” van die kant inderdaad te verwachten.
  Maar zijn de gelovige pelgrims (met al hun tekortkomingen) soms van de rotsen gesprongen toen ze van de Grote Waarschuwing vernamen?! Nee dus.

  Het vaticaan heeft de hemelse boodschappen versmaad .. hun reputatie is inderdaad in het geding betreffende hun oordeelkundig vermogen.
  Ze getuigen inderdaad van hun eigen kundigheid.. hun schandalen inbegrepen hun usurpator. Vassula biedt helderheid met het volgende

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg891.html

  1. Beste Piet,
   de Grote Waarschuwing is voor zeer binnenkort en gaat vooraf aan een lange reeks oorlogen en rampen en vervolgingen. Dat is immers de aard van de Waarschuwing: waarschuwen! Maar de drie duistere dagen zijn het orgelpunt dat God’s wraak afsluit als het einde van de grote straf en als totale zuivering van de aarde met letterlijk vuur uit de hemel. Geen enkele vijand van God zal de drie duistere dagen kunnen overleven hetgeen duidelijk aangeeft dat de drie duistere dagen niet als eerste kunnen komen. Alleen de gelovigen zullen op die drie dagen voorbereid zijn. Geen enkele profeet heeft bij mijn weten de zuivering door vuur als eerste voorzegd. Ook de Hopi-indianen hebben het zo voorzegd gekregen.

 4. Nog eens Jouw bericht moet zijn Uw bericht, Jouw jou je jij nou fors is totaal geen juiste Nederlandse taal.
  Het is niet omdat de media ons dat ons door de strot wil duwen dat wij dat moeten accepteren.
  Wat ook nog eens zo een fout woord is, wat is er mis met aanvaarden.
  En waarom zeggen ze nu steeds in de media: fors terwijl het sterk moet zijn en retail als klein handel is zijn

  Dit is ook zo met onze gebeden die ze veranderen, daar moeten wij ook niet van weten.
  trouwens de benamingen Jouw jou je jij zijn heel familiar en tegenover vreemden, heel onbeleefd.
  Ik zelf zou dit willen gebruiken tegen mijn vrienden nog mijn familie, omdat ze voor mij mer waard zijn.
  Mijn broer een taalkundige stoort zich daar mateloos aan en zegde mij dat fout is en van weinig respect betoond. Maar vooral meer en meer voorkomt het respectloze voor elkaar.
  Ik vind dat u dat moet weten.

  Nu mijn reactie op Katharina haar artikel:
  Ik begrijp uw bezorgdheid rond, Belgische regeringssoap rond het omstreden migratiepact in Marrakesh was het opnieuw zover: En ja er zullen nog vele aanslagen komen in de naam van Allah en Mohammed,
  zelf de Londense moslim burgemeester Sadiq Khan zegt zelf ” dat wij daar moeten leren mee leven en gewoon worden”. Maar ook dat moslims onze meerdere zijn en op om neerzien als vuile honden.
  Dit komt door onze Politiekers, maar vooral ook door onze Bisschoppen/Priesters die Gods werk niet naar behoren doen. (Kijken zij niet allen naar de andere kant op!).

  Daar wik ik mee zeggen, het verkondigen van de Ware Levende God en zijn wetten. Neen lieve dame ze kijken liever de andere kant op en volgen liever de bevelen op van de Loge, de Loge wat staat voor duivelse activiteiten en religie en bijbel waar alles omgedraaid word- dus één en al een leugen.
  Moslims mogen liegen van hun religie om hun doel te bereiken, daar wil ik niet zeggen dat daar geen goede lieve mensen bij zijn. Maar het zijn Imans die niet deugen en velen van hun leiders, maar onze bisschoppen/ priester van de verschillende bisdommen staan achter deze moslims en alles om good te staan met hen- maar deugen eveneens niet.

  Bijvoorbeeld uit de koran voorlezen in de kathedraal van Mechelen met goedkeurend oog van de Kesel, is totaal verraad tegenover onze Almachtige Heersende God. Dat is puur Heiligschennis, neen hij moet moslims tot het ware geloof Bijbrengen en dat doet hij bewust niet omdat hij een satans aanhanger is.
  Juist zoals de Valse profeet Bergoglio, zij zullen alles doen om de kerk kapot te maken.

  En dat is niet anders met twee derde van politikers die in het parlement zitten, maar niet eens hun VOLK vertegenwoordigen – zij zijn waarschijnlijk allen van de loge of hebben er banden mee en VERRADEN HUN EIGEN VOLK.

  Georges Sorres de Joodse Hongaarse/Amerikaanse Marxist en multimiljardair was enige tijd geleden in ons land, gezien in een van goede artikels.
  Daar stond open en blood toch wel onze Charles Michel, Dirdier Reynders en nog wel de oud president van Europa en nog andere op de foto, deze personen die ons moeten vertegenwoordigen staan op de Loonlijst van Georges Sorros. Buiten het loon dat ze al van ons verkrijgen i/h Belgische en Europese parlementen, om zo veel mogelijk moslims in het land te verkrijgen en onze vrijheid af te nemen en op verloop van tijd de Sharia te zien invoeren.

  In mijn grootmoeders tijd zouden zij allen gerefuseerd zijn geworden voor land en volksverraad, onze mensen zijn lammeren die stapsgewijs naar de slachtbank worden gevoerd door onze politiekers en Vaticaanse Religieuzen. En dat niet netjes, neen dat is echt vies mijnheer calo!

  Het is goed dat Robin hood bestaat en nog steeds bestaat, om de nietsvermoedende volk op de hoogte te houden en bij te staan.
  Ja wij hebben nog mensen onder ons die durven schrijven en durven uit te schreeuwen en maar goed ook.

  Mijn Heer en mijn Meester is een rechtschapen Eerlijke Rechter, en verstaat mij niet verkeerd.
  Ik hou van alle mensen gelijk welke kleur ze hebben of taal, maar als zij naar hier komen zullen het onze normen en cultuur wetten en religie zijn. ( Buiten de Christelijke Religie bestaat de Joodse nog, elke andere is afgoderij en duld onze Almachtige God niet).
  Als dat niet kan moeten ze onmiddellijk terug naar herkomst zonder pardon, wij zijn geen opvangland van de wereld en evenmin een vuilbak waar wij een minderheidsvolk .

  Alle afgoden en nep religies zullen toch verdwijnen op het einde, ook de grote Allah.

 5. Prima conclusie, beste Katharina, maar ik ben bang dat we veel meer aan onszelf zullen moeten sleutelen om enige weerbaarheid terug te kunnen krijgen. De maatschappelijke gebeurtenissen zijn gevolg van onze eigen decadentie. In Kerk en wereld, heeft de decadentie zulke forse schreden voorwaarts kunnen zetten en ons met de rug tegen de muur kunnen drijven, omdat wij, al jaren lang, stap voor stap beroofd werden van essentiële delen uit de natuurlijke orde, de Schepping orde, en de Decaloog. De jaren lange vergiftiging der geesten door de liberaal-linkse beweging, is al te ver door geschoten om de dreiging enkel buiten ons zelf te plaatsen. Wij zijn deel geworden van de revolutie, veelal zonder het te beseffen, met name de modernistische NOM katholieken. De decadentie en de joods maçonnieke afbraak van de Christelijke beschaving, het traditionele God-, mens- en wereldbeeld, begon in de jaren 1920, onder invloed van de Italiaanse communist, de jood Gramsci. Hij beoogde het afzien van geweld voor de revolutie, maar promootte de vergiftiging van de geest der elites. In de jaren 1960, na de dijkdoorbraak van dat vervloekte V2 concilie (1962-1965) van de joodse vrijmetselaar en praktizerende homo sexueel, paus P VI, kwam Gramsci’s, vernietigende stoom wals pas goed op gang. De alles moet kunnen mentaliteit der jonge generaties van toen, vernietigde alle taboes, gebruiken, gewoontes en tradities. Abortus wetgeving bracht het gehele patroon van maatschappelijke stabiliteit aan het schuiven. Door de abortus, stortte het kaartenhuis ineen, en kwam de vergrijzing op gang. Gramsci’s offensief richtte zich vooral op de cruciale man – vrouw verhouding, de hoeksteen van de Christelijke opgebouwde samenleving. Het gezin werd bij het oud vuil gezet. Ik herinner me nog dat de voorzitter van de Christelijke CDA fractie in het parlement, in de jaren 1990, werd uitgelachen toen hij het gezin verdedigde, tegen de links liberale stroom in, zelfs door zijn eigen fractie, bemand met verraders. Geen gezin denken meer, integendeel, vrouwen en meisjes werden vooruit en omhoog gestoken, zij moesten onafhankelijk zijn, op eigen benen kunnen staan. En vooral, zij moesten de traditionele prioriteiten van het moederschap en het gezin, omzetten in die voor de eigen “carrière”. Ik herinner me dat nog. Als mannen zo spraken werd daar schande van gesproken, ” hij ” verwaarloosde zijn vrouw en gezin. Schande, de vuige carrièrist was “getrouwd” met zijn werk. Maar vrouwen en meisjes werd daarmee het hoofd op hol gebracht en gestimuleerd door overheid campagnes met leuzen als, “een verstandige meid is op haar toekomst voorbereid”. Het weduwen en wezen pensioen werd afgeschaft of aangepast, in het nadeel van de vrouw, en bij echtscheiding werd ze nog meer benadeeld. Zwart-rode kabinetten van nieuwe generaties politichiens, drukten dit door de strot der bevolking, die niets werd gevraagd, en noch minder de rechtstreeks betrokken vrouwen en meisjes om wie het ging. De tweede feministische golf kreeg de wind in de rug. En sindsdien zitten we met een gefeminiseerde samenleving van meer hoogopgeleide vrouwen en meisjes, “onafhankelijke” vrouwen, en jonge mannen die als “overbodig” zijn gestigmatiseerd. Hen is de essentiële verantwoordelijkheid van kostwinner en verantwoordelijk voor vrouw en gezin, dus het man zijn, ontnomen. Hun relationeel maatschappelijk nut is verdampt. Daarom zijn er zovele loslopende, jonge, mannelijke adolescenten, nergens serieus naar op zoek. En de gehersenspoelde meisjes zal het een worst wezen. Hen wordt niet verteld dat veel later, manloos en/of kinderloos, zij in eenzaamheid zullen verpieteren, door de jarenlange, blinde ontkenning van de uiteindelijke behoefte van bescherming, en om in vertrouwen, tegen een schouder te kunnen aanleunen. Zo kon het recent gebeuren dat in de VS, een door gedraaide feministen hater, een zestiental meisjes kon fusilleren, zonder dat de jongens uit de klas ook maar één vinger uitstaken om de meisjes te verdedigen. Daar hadden ze wel de kans toe, omdat de veelpleger enkele malen zijn wapen moest herladen. Maar ze deden het niet, omdat hen de roeping ontbrak. Hun natuurlijke neiging van beschermer was uitgehold. Die was onderdrukt door de ondergane levenservaring in een secondaire levens bijrol. Maar naast het micro niveau, is ook de maatschappelijke ramp zichtbaar. De links-liberale, maçonnieke afbraak van de Christelijke fundamenten van de beschaving, zal door ons allen duur betaald worden, vooral door de kleintjes onder ons. Wij allen zullen de dupe worden van de toenemende sociale chaos, versterkt door de massa immigratie van islamieten en afrikanen. Torenhoge belastingen en staatsdwang, veroorzaakt door de groene leugens en de “draagkracht” van de aarde, zullen velen op de rand van de financiële afgrond drijven. Enkele honderdduizenden gezinnen in NL, kunnen naar verwachting, volgende jaren niet meer de energie rekening betalen, waarvan meer dan de helft uit groene belastingen bestaat. Energie armoede troef. Maar er is meer aan de hand, de abortus wetgeving en de pil, hebben vrouwen los geweekt van de Schepping, het moederschap is secondair, gedevalueerd tot een individuele keus, eigen baas in eigen buik. De algehele vergrijzing van NL en Vlaanderen en de meeste overige Europese volken is het gevolg. Dit drijft een volk onherroepelijk op de weg van de zelfvernietiging. “Vuur en vrouwen uit contrôle, brengt uitslaande brand”, wordt bevestigd door het atheïstische, dol gedraaide feministische Zweden, top down. Het land, geïnondeerd met een gewilde islamieten invasie als interessant experiment, telt vrouwen als los lopend wild voor islamieten, het kent noch een bestuur, noch weet het de openbare orde en justitiële gerechtigheid te handhaven. Nog twee categorieën passen in dat rijtje. Dit komt tot uiting in het huidige samenstelling van de, (volgens peilingen) inmiddels meest verafschuwde links- liberale NL regering ooit, bestaande uit 24 ministers en staatssecretarissen, waarvan 3 homo sexuelen, 2 joodse leden, 9 vrouwen, waarvan 3 ongebonden carrière vrouwen van rond de 40 (x). Deze gezinsvijandige NL regering, is symptomatisch voor de sociale chaos, overal in Europa. Vandaag bidden we voor het welbevinden van de gele hesjes, en hun hopelijke succes in Parijs. Dat gaat ons allen aan. Als het Gods beeld verdwijnt, is de dictatuur nabij.

  (x) 1 % van de bevolking is homo sexueel, en 0,56 % joods, in NL.

 6. Nabrander, correctie, lees, regel 11 en 12 van onderen,
  ………….”Vuur en vrouwen, niet onder contrôle, brengt uitslaande brand”, wordt bevestigd door het atheïstische, dol gedraaide feministische Zweden, top down……………..
  Voorts, op de 24 ministers en staatssecretarissen, staat 1 minister te boek als katholiek, terwijl 25 % van de bevolking katholiek is.

  1. Helemaal met je eens Jules. Een hele generatie mannen weet niet eens meer wat er van hun verwacht wordt. Eender wat je doet als man vandaag de dag, al snel ben je een softie, een agressieveling, een vrouwenloper, of net een saaie piet…

   De afschaffing van de legerdienst heeft daar ook geen goed aan gedaan, en een groot deel van de mannelijke onderwijzers van vandaag, gedragen zich als een stelletje verwijfde homo’s. Vaarwel mannelijk rolmodel. Papa moet zich ondertussen bewijzen op het werk, maar ook nog eens een ‘nieuwe’ man zijn, opboksen tegen de zoveelste pluspapa die wél elke avond tijd kan maken voor zijn bengels, en zien dat hij ook nog eens de alimentatie rond krijgt elke maand, omdat vrouwlief er met een ander uittrok… En als hij dan al eens op een vrijdagavond, moe gewerkt en getergd, op café gaat en zich iets te veel laat meeslepen door de alcohol, is hij al snel een zuiplap.

   Het wordt dringend tijd voor een herwaardering vanr elke oprechte verantwoordelijke man!

 7. Ja, beste Jules,dat is heel juist.
  Nadat ik tot de Katholieke Kerk geroepen was, heb ik me altijd de vraag gesteld, waarom er zo weinigen waren die al die christelijke fundamenten niet hebben verdedigd. Waarom? Wel ze hebben zich in slaap laten wiegen door leugens en holle beloftes. Ook nu nog wordt er niet van de kansel gepredikt waarvoor het ware Katholieke geloof staat.
  Moesten de priesters en bisschoppen hun werk naar hun beloften hebben uitgevoerd en de gelovigen hebben warm gemaakt voor de hulp van de Allerhoogste in te roepen om dan als vredevolle en angstloze Katholieken, vertrouwend op de Almacht van God, door het leven gaan, i.p.v. angst te hebben om aan de kant te worden gezet. en zouden we misschien een hechte gemeenschap zijn, waar we nu ver van staan.
  De weinigen die nu nog ’s zondags naar de H. Mis gaan, daarmee is er amper te spreken over al deze waarheden. Deze lopen weg na de H. Mis met de gedachte “zo, ik heb mijn plicht gedaan.” Wat een dwaling.
  Dit alles wat u beschrijft, beste Jules, is het gevolg van een verwaarloosd geloof. De sterkte van God bestaat in een diep geloof, in de echte waarheid, in het vertrouwen, in de vastberaden hoop en strijdvaardigheid.
  Niets van te merken, ook nu niet. Men haakt af, men legt de wapens en de helm van het geloof neer juist als de strijd het hevigst is.
  Ieder voor zich en God voor ons allen, is de leuze. Vadsige, luie, strijdloze Katholieken, incluis de priesters die het allemaal maar laten gebeuren. Waar zijn die tweede Christussen die bereid zijn om hun leven te geven voor de schapen, in navolging van Christus? Men durft de benamingen als Jood, Moslim, vrijmetselaar, homoseksualiteit, enz… niet uitspreken uit angst door de misdadige maatschappij te worden veroordeeld, uit angst huis en het knus nestje met alle luxe die het inhoudt te verliezen. Men leest niet meer de H. Woorden van Onze Verlosser, zoals b.v. “Zoek eerst het Rijk der Hemelen,en de rest zal er u worden gegeven”,en ook nog; “Mat_5:13 Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het is nergens meer goed voor, dan om weggegooid te worden, en door de mensen te worden vertrapt. ”
  De dag des Heren eren. O is juist niet met een lauw hart in de H. Mis aanwezig zijn, is ook niet weglopen na de H. Mis, om onder voorwendsels van “ik heb geen tijd of ik moet “ergens” zijn” maar samen elkaar sterken in het geloof, samen in het gezelschap van een goede priester (zelden) om alzo de ganse komende week verder te kunnen. Met elkaar in verbinding zijn, enz…
  Jezus zegt: “Dat allen één zijn.” Ik zou kunnen weten in wat we één zijn. Traditionele priesters die de waarheid uit de weg gaan en stilzwijgend de vereniging zoeken met de Synagoge van Satan in Rome, uit angst voor een terechtwijzing van hun bisschop, op de vingers worden getikt en/of worden verworpen. Zoutloze preken, uit angst dat de waarheid zou kwetsen!
  Dit alles resulteert in het huidige patroon dat er zeer weinige zielen zijn die daadwerkelijk voor niets bang zijn en die verstrooid en geïsoleerd zijn. Ja een klein handje vol.
  Waar zijn de werkelijke soldaten van Christus? Waar? Ik zie ze niet als hier en daar één.
  Kom dan niet zeuren, luie vadsige bange “Katholieken”, uit angst door deze rotte maatschappij te worden verworpen.
  Ware liefde voor Christus Jezus, is Hem navolgen en zelf niet bang zijn om zijn leven te geven voor een ander, zoals Hij het ons op een ondoorgrondelijke wijze heeft getoond. Maar daar zit juist de angel.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Peter schreef: “Nadat ik tot de Katholieke Kerk geroepen was, heb ik me altijd de vraag gesteld, waarom er zo weinigen waren die al die christelijke fundamenten niet hebben verdedigd. Waarom?”

   Misschien omdat de revolutie al de huiskamer was binnengekomen? Namelijk via het Beeld van het Beest dat spreken kon (Openbaring 13:15): de Televisie. Zelfs de pastoors die werkelijk katholiek waren konden met een preek van 15 minuten op zondag niet op tegen een dagelijkse staatspreek van 20 minuten (“het Journaal”) plus vele uren per dag zinloos en in toenemende mate obsceen en satanisch amusement.

 8. Aan Jacob de Meerdere..

  Het met U aanspreken betreft afstandelijkheid.. in Jezus Christus zijn we vertrouwelijk en gaan we vertrouwelijk EN persoonlijk met elkaar om en zeg ik je en jij en niet U. Wel moet je een priestenr -en zo- met U aanspreken.
  Wat betreft de huidige usurpator paus Franciscus als antipaus is te zeggen dat hij NIET de bijbelse valse profeet is omdat hij niet voldoet aan hetgeen wat vanaf Openb.13:12 gekarakteriseerd wordt aangaande de valse profeet, het 2e beest.

  En in zekere zin is de antipaus inderdaad erger als Judas en als ‘de hemel’ hem toch de valse profeet noemt is dat omdat de doorsnee katholiek zich geen ergere kwalificering kunnen voorstellen.. en toch is die er.
  Op een ander vlak is het ook zo met het 6e zegel-oordeel (met de Waarschuwing) dat een zekere overeenkomstigheid heeft met het laatste oordeel (Openb.20:11-15) en daarom wel vaker ‘onder een noemer’ vallen. Het betreft dan bepaalde gegevens cq. gebeurtenissen zoals in Openb.19:20>>(( = het 6e zegel zoals dat aan Vassula is onthuld)) waar de antichrist en de valse profeet tegelijkertijd LEVEND in de hel worden gesmeten.. terwijl wij uit 2Tess.2:8 weten dat de godde-loze, de antichrist bij de wederkomst van Jezus gedood wordt = levend in de hel gesmeten.

  In Daniël 7:9 zien we een Godsgericht, het is het 6e zegel-gericht, oordeel -Openb.6:12-17- ..dat zegel wordt geopend met de bekende 3 dagen van totale duisternis. In Daniël 7:11 zien we dan ook de verdoeming van -alleen- de valse profeet en dat gebeurt bij de aanvang van de Grote Waarschuwing van God. In vers 13 en 14 zien we dat door de grote Waarschuwing het Koningschap van Jezus Christus begint, ofschoon dat feitelijk met Zijn kruisoffer begon.. het (Koning-k) Rijk in het Onze Vader.

  Er is dus een erger iemand als de huidige antipaus en dat is maitreya, zichzelf de Christus noemende, je hoeft zijn naam maar te googlen om te weten te komen wat voor personage hij is.. en weer onderscheiden van de antichrist, want maitreya wordt ook wel als de antichrist verondersteld en zou de usurpator paus Franciscus dus de valse profeet zijn ..en maitreya de antichrist, ook in het -boek der waarheid-, maar dat is dus omdat veel katholieken zich NIET GENOEG in deze materie hebben verdiept.. of niet kunnen verdiepen.

  Maar eenieder is het zijne gegeven middels zijn ouders en voorouders, middels zijn Schepper.
  En zo is het mij gegeven het bovenstaande te kunnen onderscheiden, zoals ook het geheimenis in 2Tess.2:3-8, naar de Petrus Canisius vertaling. Want zie: terwijl ik in mijn leven de eerste keer 2Tess.2:1-8 las, werd er in mijn geest mee gelezen (tezamen), zo subtiel en zacht dat ik het -bijna- niet opmerkte, maar toch deed.
  En toen het volgende ’taalkundig’ begreep: ..dat met het einde van vers 4 een toe-lichting volgt met vers 6 en vers 7.

  Als hulpmiddel zien we dan ook in vers 4, schuin gedrukt: “komt de Dag des Heren Niet ..de Dag des Heren, de 3 Duistere dagen EN de Grote Waarschuwing, dit geheel = het 6e zegel-oordeel, dit is onthuld aan Vassula en zien we ook o.a. terug in Openb.20:4 ..waarop het Vrede tijdperk volgt van ongeveer 30-40 jaar,(zie Fatima) symbolische het “1000”jarig rijk.. en dat het vaticaan niet wil begrijpen, ((bv. met Vassula)) ..terwijl de hemelse boodschappen genoeg informatie geven om de context in de h.Schrift te vinden.. die uitweiding even terzijde.

  Vers 5 is dan een “tussen”-schakel.
  In vers 7 zien we dat IEMAND -het- tegenhoudt en in de voetnoot staat dan ook –Er is iemand die het voortwoekerend kwaad tegenhoudt en daardoor de antichrist als vol-einding van het kwaad–(in persoon en wellicht in het algemeen).
  De evangelische christenen en andere denominaties veronderstellen dat: die het tegenhoudt moet verdwijnen, maar dat is dus totaal een mis-vatting.. en is daar de Petr.Can. vertaling dan ook correcter, want op het einde van vers 7 staat:: EERST als DEZE verdwenen zal zijn ..komt de godde-loze die de antichrist is.

  Die -deze- is NIET die iemand die -het- het kwade tegenhoudt, maar die -deze- impliceert taalkundig de persoon in vers 3 en 4 de man der goddeloos-heid, de valse profeet en dat is NIET de godde-loze, de antichrist in vers 8 ..maar dus de valse profeet en dat is dus maitreya.
  Het gaat dus in die bovenstaande passage om 2 personen.

  Dus eerst als de valse profeet maitreya in vers 3 en 4 verdwenen zal zijn (zie Daniël 7:11) ..komt in vers 8 de antichrist ..maar dat is NIET de dag direct daarop volgend, want het 6e zegel–oordeel, met zijn Grote Waarschuwing doorbreekt het voortwoekerend kwaad en daarmee de komst van de antichrist. Het 6e zegel betreft dan ook de HELFT van de week in Daniël 9:27 ..3½ = vóór het 6e zegel en 3½ betreft de antichrist.

  –(vers 7) maar er is er nog EEN, die het tegenhoudt. Eerst als -deze- verdwenen zal zijn– volgt taalkundig op vers 4
  Eerst als DEZE–>> betreft dus de valse profeet (maitreya) die dus zal verdwijnen naar de hel.. aan het begin van de Waarschuwing.

  Nooit heeft dat een bijbelgeleerde of een theoloog kunnen weten.. ALLEEN die het zelf betreft –die het tegenhoudt– en dat ben ik dus, de laatste in dit tijdperk, zoals Johannes de Doper de laatste was in zijn tijdperk.. ik ben de Malakias (Maleachi) 3:1 bode, de eindtijd Cyrus ((Jesaja 46:11 2e versregel en maitreya is de ROOFvogel uit het Oosten, in vers 1, deze beide versregels zijn taalkundig géén Paralleltekst, zoals wordt beweerd)).. ook ben ik dan de Vreugdebode in Jesaja-Isaias 52:7-12 en dat we uit de EU en VN moeten, want de VN overlapt de EU, want ze willen een wereldregering.
  En tezamen met het leger van begenadigden met de Heilige Michaël voorop en het hemelse hof zullen we optrekken via Frankrijk naar het Shamballa in de Himalaya.. waar ook Johannes de Doper naar toe ging, maar dan niet naar het occulte Shamballa van het Oosten.

  En zo zegt de profetie:: en hij, de redder van de gewezen en ontsapte resten van het oude bloed der Capetingers, zal beslissen over de bestemming van de wereld… Hij zal zich aanstellen als raadgever-soeverein van elke natie en van alle volkeren.
  De redder redt dus het nageslacht van Lodewijk XVII-Naundorff, dat wil zeggen, hun troon en koningschap na hem ..als afstammelingen van koning David ..ook al ontkent Benjamin, ..Lodewijk XVII-NAUNDORFF.
  ……..zo zal het gebeuren….

 9. Katholieke kerk is dood, volgzaam, laf, hyp….. en rijk.
  Evangelische kerken/gemeenschappen, daar worden nog discussies gehouden, daar wordt het woord van God nog uitgelegd!!
  En die groeien ook!

  1. ☩JMJ☩

   Weer zo een onwetende protestantse Hollander die denkt dat hij het warm water uitgevonden heeft.

 10. Neen, beste Silvanus, wellicht is het tijd je weer te zien in Leiden !!
  Het ligt niet aan een 15″, preek in de kerk, maar aan de vernietiging van de Traditionele liturgie, die van altijd. Vele NOM katholieken hebben het onderscheid voor het goede en ware, en hun weerbaarheid verloren. Zij zijn geprotestantiseerd door de teloorgang van de devotie. Zij zijn onverschillig geraakt door de “Eucharistie viering”, een tafeldienst, het tegendeel van het Heilig Misoffer van altijd. Sinds Golgotha, twee millenia terug, is zij de enige en eeuwige bron van zaligmakende genade, zonder welke ons hulpeloosheid rest. Door de NOM tafeldienst zijn zij ongevoelig geraakt voor de waarheid. Protestanten erkennen geen waarheid, die is er niet, en zijn dus ontvankelijk voor allerlei andere “waarheden”, of utopieën. Velen onder hen verdragen de waarheid zelfs niet meer. Zij willen er niet van horen. Met hen valt nauwelijks te discussiëren. Als levenshouding, is de geest verwrongen geraakt. “Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak ; dat men zich de oren laat strelen, maar zich afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels (2 Tim. 4, 3-4).
  De devotie is onlosmakelijk verbonden met het verticale, hemel gerichte Gods, mens en wereldbeeld. Dit creëerde de ontvankelijkheid voor waarheid en versterkte de weerbaarheid. Zij is bepalend voor de individuele grondhouding en het verzet, in revolutionaire tijden. De modernistische revolutie in Kerk en wereld, de mens op Gods troon, is deel van het bestaan en kenmerkend voor onze tijd. De modernistische revolutie in Kerk en wereld, heeft ons gedegradeerd en deel gemaakt van de wereld. Het verzet is verdampt. Sinds het vervloekte V2 concilie (1962-1965) is de Kerk geen partij meer voor de duivel en zijn links – liberale, judeo – maçonnieke handlangers. De Christelijke mens is verweesd. Hij kijkt lijdzaam toe bij de vernietiging van de Christelijke fundamenten van de Westerse beschaving. De mens die het kind schap Gods heeft afgewezen, is slachtoffer van zijn eigen hoogmoed. .

 11. Aan Jules van Rooyen..

  Ik ben in het bezit van een boek van Marnix van St.Aldegonde, een verweerschrift tegen het H.Misoffer.

  Het is een verweer dat gebruikt maakt van de kenleer.
  Die ‘enkelvoudige’ kenleer is incompleet, de kenleer in zijn tweeledigheid maakt het mogelijk die opvattingen van Marnix te weerleggen… een ketter moet je niet weerleggen met het evangelie in de hand, want dat “kent hij –meer of minder”.. maar een ketter moet je zijn denk-“constructie” weerleggen.

 12. Aan Benjamin..

  De genoemde 2e zon in enkele katholieke profetieën betreft Niburu; in de onderstaande film vanuit een vliegtuig zie je hem heel duidelijk.
  Als de volgende profetie juist is zal Niburu de aarde bereiken in 3 jaar:: –de zeventigjarige Arend wordt dan afgelegd, die zijn adelaarsjong in de hoede zal laten van de eerste van de natie–

  Het eerste geheim van Medjugorje, heeft als INHOUD de aflegging van de 70 jarige Arend.. zoals het ontpoppen van de Rups en ergens heeft Jezus gezegd:: Ik zal die man van rups tot vlinder maken en die transformatie (Hebr.4:13) is zijn naam.. Nostradamus noemt hem de Phoenix …en in de maand Oktober zal het geschieden dat er een grote verschuiving plaats heeft, zo hevig dat men zal menen dat de aardmassa haar natuurlijke beweging verloren heeft en in de afgrond gestort wordt.. Jesaja 24:20.

  https://youtu.be/b4B7YcjGz2Q

 13. Geheimen van Medjugorje ? Bekommer je daar niet om . Totaal ongeloofwaardig, want de “zieners” van Medjugorje zijn bedriegers.

 14. Stinus..

  Van het een en ander ben ik van op de hoogte (Medjugorje).

  Tientallen jaren geleden is het overeenkomstige voor ons dorp al aangezegd door een vrouw die in het verborgen verschijningen kreeg.
  Wie die vrouw is weet ik niet, ik heb het vernomen van een naamgenoot en die mocht niet vertellen wie dat was.
  Misschien gebeurt het op mijn verjaardag ..om een nieuw leven te beginnen..zou een mooie start zijn..met betekenis.

 15. Er is een persoon die reeds in deze kolommen geschreven heeft, die voorheen enthousiast was over de gebeurtenissen in Medjugorje, en er zelfs voordrachten over gaf. Tot hij door talrijke feiten tot de vaststelling kwam dat de “zieners” aldaar leugenaars zijn. Dus bekommer je niet om fake-geheimen uit Medjugorje.

  Bekommer je ook niet over Nostradamus en zijn geschriften. Je moet het mooie katholieke geloof niet gaan mengen met allerlei bijgeloof en duistere theorieën.

 16. Stinus…

  Dat evolutie-gedoe is pas een duistere theorie, en een waar bijgeloof.
  Jij mengt dat evolutie-bijgeloof juist met het scheppingsverhaal.

  Ik ben niet afhankelijk van Medjugorje, maar als mijn ziel 3 dagen zal afdalen in de hel zal er storm en aardbeving zijn.
  En ook over Nostradamus hoef je geen zorgen te hebben, hij verwijst naar “mijn” dorp.. hij noemt en verwijst naar mijn voornaam, hij noemt andere gegevens die overeenkomen met katholieke profetieën, en al hetgeen getuigt waar ik zelf het inzicht al toe had en vermoedens.
  Er zijn honderden profetieën inzake.
  Hetgeen ik nu doe is het handwerk oefenen, het huiswerk maken.. tot ik opgeroepen wordt voor het examen.. en eigenlijk ga ik dan terug naar de genade in mijn kindertijd en daarom wordt ik kind bij Vassula genoemd…veel mensen denken dat ze volwassen zijn, maar dan wel in de zonden en daarom komt de waarschuwing.

  ………..

  1. ☩JMJ☩

   Piet,

   U heeft allerlei waanideeën, en ik zeg dat niet om u belachelijk te maken. Het internet is een gevaarlijke plaats, vooral voor mensen die een zeer impressionabel karakter hebben. De duivel kan aan de hand van teksten die men leest allerlei waanbeelden inblazen in de geest die het met de effecten van de Erfzonde beladen ego kunnen bevallen, waardoor hij hoogmoed cultiveert in de ziel onder een valse schijn van een roeping.

   Het is belangrijk om in nederigheid en geloofsorthodoxie aan het eigen heil te werken zonder zich te laten meeslepen door de verbeelding.

   1. Wel beste Benjamin, ik kan u wel wat gelijk geven. Er wordt hier op dit forum veel geschreven over verschillende onderwerpen, die echter de godsvrucht niet veel bijbrengen. Ook op andere christelijke fora is dat het geval. Soms zelfs dat mensen zich aankondigen als ‘profeet’, ‘uitverkorenen’, ‘geleerde wetenschapper’, ‘naam’ en wat weet ik veel meer.
    De Heilige Johannes de Doper, is na Onze Moeder Gods de hoogste in de Hemel.

    Mat 11:11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan, die groter was dan Johannes de Doper; toch is de kleinste in het rijk der hemelen groter dan hij.
    Mat 11:12 Van de dagen van Johannes den Doper tot heden toe wordt het rijk der hemelen met geweld bestormd, en de bestormers nemen het weg.
    Mat 11:13 Alle profeten en de Wet, tot Johannes toe, hebben het voorzegd;
    Mat 11:14 en zo gij het wilt verstaan: hijzelf is de Elias, die komen moet.
    Mat 11:15 Wie oren heeft om te horen, hij hore.
    Mat 11:16 Doch waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen, die op de markt zitten, en hun makkers toeroepen:
    Mat 11:17 We hebben voor u op de fluit gespeeld, En gij hebt niet gedanst; We hebben een treurlied gezongen, En gij hebt niet geschreid.
    Mat 11:18 Want Johannes kwam; hij at noch dronk, en ze zeggen: Hij is van den duivel bezeten.
    Mat 11:19 De Mensenzoon kwam; Hij at en dronk, en ze zeggen: Ziet wat een gulzigaard, wat een wijndrinker, wat een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door haar werken gerechtvaardigd.
    Mat 11:20 Toen begon Hij de steden, waarin de meeste zijner wonderen waren gebeurd, te verwijten, dat ze zich niet hadden bekeerd.
    Mat 11:21 Wee u, Korazin, wee u, Betsáida; want zo in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die in u zijn geschied, dan zouden ze al lang in zak en as boete hebben gedaan.
    Mat 11:22 Maar Ik zeg u: Voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor u.
    Mat 11:23 En gij Kafárnaum, zult ge tot de hemel toe worden verheven? Tot in de hel zult ge zinken; want zo in Sódoma de wonderen waren gebeurd, die in u zijn geschied, het zou zijn blijven bestaan tot op de huidige dag.
    Mat 11:24 Maar Ik zeg u: Voor het land van Sódoma zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor u.
    Mat 11:25 In die tijd nam Jesus het woord, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard.
    Mat 11:26 Ja, Vader, zo is uw welbehagen geweest.
    Mat 11:27 Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. En niemand kent den Zoon, dan de Vader alleen; en niemand kent den Vader, dan de Zoon alleen, en hij, aan wien de Zoon het openbaren wil.
    Mat 11:28 Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u verkwikken.
    Mat 11:29 Neemt mijn juk op, en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte; dan vindt gij rust voor uw zielen.
    Mat 11:30 Want mijn juk is zacht, mijn last is licht.
    De echte godsvrucht vindt men in de godsvrucht van de Onbevlekte Maagd Maria. Zij is het allerhoogste wat een mens op aarde kan doorgronden om tot de ware godsvrucht te komen.
    Wanneer de H. Aartsengel Gabriël haar de boodschap kwam brengen dat God haar had uitverkoren tot Moeder van de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid, wist zij van niet en had hierover geen enkele gedachte gekoesterd. Wanneer men goed de teksten in de H. Schrift leest die over haar handelen kan men daarover mediteren (nadenken) en dan ook nog de blijdschap in God in het Magnificat – o zo mooi!.
    Zij is de nederigheid zelf vervuld van Godsvrucht en Wijsheid.
    Ik heb soms ‘priesters’ ontmoet die de onbeschrijfelijke Allerheiligste moeder beschreven als volgt:
    “Wel, als Maria haar fiat niet gegeven had dan zou God naar een andere vrouw gegaan zijn.”
    Hoe kan een priester (???) zoiets zeggen?
    of nog: “Er zijn er wel hier die bij Maria blijven steken, zij moeten boven haar uitstijgen en naar Jezus gaan. ”
    Onbegrijpelijk uitgesproken door een Karmeliet dan nog.
    U ben de gezegende onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw Lichaam Jezus, mijn aller grootste lieve Mama.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 17. .. Benjamin..

  Eigenlijk had ik van jou meer onderscheidingsvermogen verwacht en eigenlijk ook van de anderen …door iemand te bevragen, kan men tot waarheidsvinding komen.

  Maar als je al die voorgaande informatie al niet hebt kunnen plaatsen,
  is het zinloos voor de rest een zinvol weerwoord te geven….. Maar toch wil ik je een kleine aanwijzing van de zuster van Belley niet onthouden::
  De dag der gerechtigheid is aangebroken (helletocht van de ziel).
  Ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend.. de wereld BEZWIJKEN en INSTORTEN (helletocht), een vrouw heeft hem gered een vrouw volgt hem. …..begrijp je dat bezwijken en instorten al een beetje, dan kun je ook aan wat Nostradamus zegt::
  ..Wanneer de bloedige ((stigmata)) het GEZICHT .. WEDER heeft
  ..verloren. (3X met vagevuur en hemel)
  ..Is de offering van het slachtoffer nabij.
  ..De Leeuw (ook zo bij St.Hilarion) bevat een voor-teken en een ..vermoeden.
  ..maar hij wordt dan gedood voor de bruid.

  Hij voorteken zie je ook bij Vassula…en de oude mens moet sterven door de werking van de Heilige Geest.
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg922.html

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg952.html

  De “kleine” aanwijzing is toch weer groter dan de bedoeling was en zo kwam ik met de ene na de andere aansluitende informatie, en als je het bovenstaande alweer niet begrijpt ligt dat mankement echt niet bij mijn uitleg.

  De grote monarch is dus altijd op de Zuid Of Noordpool geboren en altijd in de verre uitdijende toekomst… de waan dus van het voor-oordeel…en die ook niet het nuchtere Koninklijke overzicht hebben.. ook dat zelfs een herder David, koning kon worden.

  Iemand afwijzen van op het zelfde niveau van herder David, getuigt van vermetelheid en ook van hoge-moed de uitverkiezing te kunnen te betwisten vanuit het rationaliseren ..zonder details.
  Dus niet bepaald een nederige houding ..ten opzichte van Gods voornemens en wil.

 18. Beste Piet,
  iedereen heeft zijn liefhebberijtjes, bij de ene is het sport, bij de andere ruimtevaart en wetenschap, enzovoort. Jarenlang zweefde ik tussen protestantse opstandigheid, liberalisme en las toch nog boeken over Maria, maar ook Jakob Lorber en Jozef Rulof. Dat beklijft, dat laat een mens niet meer los. Altijd nieuwsgierig naar profeten. Over computers hoort ge me ook nooit spreken ondanks jarenlange hobby. Soms wordt het me ook te veel als anderen bepaalde dingen niet weten of willen weten.

  Piet, op een echt Katholiek Forum kan men niet met andere meningen komen strijden, dat houdt geen steek. Dat gij dat ook zeer goed weet, daar ben ik van overtuigd.

  Dat gij de Katholieke Kerk wel respecteert is hier op dit forum ruim voldoende. Jezus onze Verlosser, onze heilige Moeder en Maagd Maria, de heiligen, de doctrines van de Traditie van het onveranderlijke Woord, de Traditie-gezinde ambtenaren van de RKK, respecteer hen want dat is van het grootste belang.

 19. ..Eric..

  Van Jozef Rulof en Jacob Lorber heb ik ook gelezen maar niet alles.
  Ook heb ik mij VERDIEPT in de geschriften van de sola Scriptura-christenen en hun denkwijzen.
  Profetieën zijn er om inzicht te verwerven, steun en noem verder maar op; nieuwsgierigheid is dus geen goede motivatie.

  Een reactie moet opbouwend zijn, de diepte in kunnen gaan, anders is het verspilde energie en tijd; zich uitspreken in algemeenheden en aan de oppervlakte blijven is vruchteloos; op het geloofsforum bij Xandernieuws zie je daarvan een goed voorbeeld, zij waren en zijn daar heel lief voor elkaar en speelde elkaar de bal toe met bijbelse teksten, “om elkaar te bemoedigen” dus emotie, sentiment.
  Maar als je die oppervlakte doorbrak de diepte in.. dan waren het gewoon een soort andere Jehova’s getuigen en waren ze zelfs bereid het woord van God te verdraaien om hun gelijk te behouden.
  Het waren dus zeker geen theologen en exegeten die daar reageerden.

  De consequentie van mijn gedachtegang in de reacties impliceert een werkelijk koningschap ..en stel ik het [geestelijke] koningschap over het rijk van de ziel, daartegenover. ..Dat wat ik zeg ben ikzelf.
  Het geloof en de Gods-dienst heeft alles te maken met de menselijke persoon en zijn eeuwige bestemming, eeuwig behoudenis of verdoeming.

  Dat je zegt:: “Dat gij de Katholieke Kerk wel respecteert is hier op dit forum ruim voldoende” ..betreft dus de oppervlakte en het algemene
  Dat is dus zelfs voor de doorsnee gelovigen verspilde energie en tijd.
  Alle huidige informatie in politiek en door media is zo algemeen en oppervlakkig dat het nietszeggend is geworden en daarom haken ook veel burgers af.

  Het is niet dat de maatschappelijke processen te ingewikkeld voor het volk zijn, maar ze maken het volk monddood door hun informatie te onthouden en die informatie kunnen ze niet geven omdat het samenzweringen, complotten zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de “elite” zich geroepen weten om in plaats van het onwetende volk
  te weten wat goed is voor het volk en waar het met het volk naartoe moet.. en dat is “Marrakesh”, een van de vele opstappen naar de wereldregering met aan de top de antichrist als wereldleider van de schepping.. de arrogantie van de Belgische premier (en Rutte en anderen) druipt er dan ook (-hemeltergend-) van af.

  Ik heb jullie willen ‘bijpraten’ transparant willen zijn en daarom wil ik Jesaja 48:14-16 citeren:: {Verzamelt u allen en hoort: Wie heeft onder u dit voorspeld? !
  De geliefde (de eindtijd Cyrus) van Jahweh gaat zijn wil volbrengen.
  Over Babel en het ras der Chaldeën !
  Ik heb het gezegd, Ik heb hem geroepen;
  Ik heb hem doen komen, en zijn plannen doen slagen!

  Nadert tot Mij,
  En wilt hiernaar horen:
  Van de aanvang af heb ik niet in het verborgen gesproken,
  En nu gaat het gebeuren, ben Ik erbij;
  [Thans zend Ik hem] met zijn!! geest

  Tevens komt Vers 20-22 komt overeen met Jesaja 52:7-12 en Zacharia 2:5[1] –> 14[10].
  Hopelijk zullen jullie niet aan de zijlijn blijven roepen hoe de scheids-rechter moet fluiten, maar zich geroepen voelen aan de strijd deel te hebben, ieder naar Gods genaden tot hulp van zijn natuurlijke vermogens en aanleg.
  Toen ik 5 jaar oud was was ik ook (al) te laf om vanuit mijn ellendige natuur te antwoorden op Gods genaden.. het Licht scheen in de duisternis maar (ik was te bang) nam het niet aan, en verkoos ik aan de zijlijn te “zijn” ..nog sta ook ik aan de zijlijn en roep, maar woorden ..dan ook daden…de weg terug tot de éérste genaden.. en moet je op die weg terug (in Christus) terug sterven.. en je eigen kruis daarin dragen.
  En daarom staat er bij Vassula geschreven:: verneder jezelf en vraag om Mijn Geest van Standvastigheid, om je kracht en sterkte te geven om je kruis te dragen met waardigheid en vurigheid, zodat je door je leed en edelmoedigheid deel zult hebben aan de triomf van Mijn Zoon Jezus Christus.(1995-1 December).

  En Op 19-juni 1995:: Ik zal je sterkte zijn en je zult niet langer alleen wandelen ..Ik en jij, jij en ik zullen samen de kruisen dragen die jou zijn gegeven tot je heiliging..ZIJ getuigen over mijn arme ziel en zou ik dan te laf zijn om van HUN te getuigen?!

  Middels de hulp van de wetenschap en technologie kon de mens meer tijd verwerven voor zijn Schepper, maar nu is dat doel op zich geworden zonder Zijn Schepper en wordt wetenschap en technologie mis-bruikt op de komst van de antichrist mogelijk te maken en om de volkeren onder totale controle te brengen.

  In Zacharia 2:11[7] is Nederland-Zebulon de dochter van Sion, die bij de dochter van Babel woont, en dat is Brussel-EU (en de VN met zijn wereldregering ambities) en begrijp dan vers 12-14
  Nederland MOET UIT DE EU.. onverbiddelijk ..en is mijn zending tezamen met al die andere uitverkoren strijders..

  Iedereen die zich laat reinigen en louteren moet hopen bij dat leger van geestelijke strijders van God te behoren.

  1. ☩JMJ☩

   U bent te veel met uzelf bezig, Piet, en uw manier van schrijven is exact de manier waarop rare sekten ontstaan. U spreekt hierboven over de politiek en over de media, maar uw gedachte van Koning van Nederland, of wat u ook in gedachten heeft, te worden correspondeert op geen enkele serieuze wijze met die onderwerpen. Er zijn velen op het internet die zeggen dat zij “koningen” of “profeten” of wat dan ook zijn, maar dat betekent niet dat we daar hersenloos moeten achter lopen. Het internet is een broedgrond voor pseudomystiek, voor mensen die bizarre personencultussen willen oprichten, en die eigenwaan proberen te maskeren als “diepgang” en “geestelijke verhevenheid”. De niet-katholieke (zij is Grieks-Orthodox geweest en is nooit lid van de Katholieke Kerk geworden) bedriegster, Vassula Rydén, die u dikwijls vernoemt, is één van de vele voorbeelden van de vruchtbaarheid waarmee onchristelijke personencultussen zich vermenigvuldigen in een tijd van algemene apostasie gelijk degene waarin wij leven. Wanneer de toestanden binnen de Kerk schrijnend zijn staan er steeds scharen valse profeten op die er nog een schep bovenop komen doen.

   Mijn poging om u uit de gevaarlijke dromerij wakker te schudden is dan ook goed bedoeld, maar zoals gewoonlijk het geval is met mensen die zich wanen het één en het ander te zijn acht u zich onmiddellijk op onrechtvaardige manier aangevallen. U zegt dat u Nostradamus, Lorber, Rulof, protestantse geschriften etc. leest; dat zijn allemaal de verkeerde dingen, en mogelijk haalt u daaruit de valse interpretaties die u voortdurend probeert vast te hechten aan woorden en geschriften van Heiligen zoals Sinte Hildegard van Bingen.

   De tegenstand die u krijgt jegens uw totaal ongegronde beweringen toeschrijven aan een gepretendeerde geestelijke inferioriteit is delusioneel.

 20. Aan Eric…

  Jouw reactie op de 3 duistere dagen heb ik over het hoofd gezien en nu pas gelezen.

  Je bent in de war met Openb.20:7-8- ten tijde van de antichrist.

  De Waarschuwing maakt een einde aan de derde wereldoorlog, dat wil zeggen de 3 duistere dagen want die zijn de opening van het 6e zegel, zijnde de Dag des Heren, of de Dag van Jahweh in het Oud Testament.
  Op het einde van de 3e dag treedt direct de Waarschuwing in, de profetieën doen dat begrijpen; andere oorlogen gaan dus niet DIRECT vooraf en als je het 6e zegel leest, Openb.6:12 kun je uit die gegevens al het een en ander uit opmerken.

  Jesaja 13:10 betreft de drie duistere dagen, in vers 8 duidelijk de tekenen van de Waarschuwing.
  In de 3 duistere dagen komen de duivels uit de hel om uit te roeien als de toorn van God.. ook uit het heelal komen gevallen engelen als de buitenaardsen..vers 5.

  Er zal kosmisch vuur zijn door de meteorieten regen maar er zal ook vuur zijn in de Waarschuwing en dat is het Vuur van de Heilige Geest.
  In een bepaalde tak van wetenschap zijn ze op de hoogte van de 3 duistere dagen, ook de illuminati zijn op de hoogte door occulte informatie, want ze weten dat daardoor er dan een enorme verwoesting komt, daarom hebben ze hun bunkers gebouwd.
  ……..

 21. ..Benjamin…

  Als je je had verwaardigd om mij te bevragen dan had je waarschijnlijk je vooroordeel voorkomen.

  Lorber en die anderen en de geschriften van de protestanten heb ik ter beoordeling gelezen, ook enkele geschriften van maitreya.. daarbij had ik ook nog eens de geschriften van A.K.Emmerick op de achtergrond ter bescherming.

  Dat vooroordeel en vooringenomenheid had je je kunnen besparen.

  Ik word helemaal geen koning over Nederland, maar van Europa en keizer in Duitsland, van de 2 Grote Monarchen zal ik de éérste zijn.
  Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!
  Als je koning over het rijk van de ziel wordt, ben je vrij.

  Jezus Christus, Maria en Pater Pio hebben duidelijk gemaakt dat de (1e) grote monarch niet van Lodewijk XVII afstamt en het blijkt duidelijk dat ik als enigste dat heb begrepen.
  Het komt wel eens meer voor dat in één profetie 2 of meer taferelen worden beschreven en als je niet de andere “puzzelstukjes” hebt kom je er niet echt wijs uit.
  En dat betreft de 2 grote Monarchen..die afkomstig is van Lodewijk XVII-Naundorff of voor mijn part een andere Lodewijk XVII, maar er is nageslacht van Lodewijk XVII, verschillende profetieën maken dat duidelijk.

  Benjamin ..je vooringenomenheid en je vooroordeel hebben je verblind en gehinderd om tot een juist oordeel te komen.. dat doe je jezelf dus aan.. en als je besef zou hebben van Jesaja, had je de juistheid van de geschriften van Vassula begrepen.. en dat buiten de informatie van Vassula zelf dat de duivel in het begin de mogelijkheid had om haar hand te manipuleren en waarom en waarop Jezus haar dan ook toestemming gaf het een en ander te corrigeren, ook die misleidende opdrachten kwamen daaruit voort.
  Naderhand, ook in het vaticaan, hebben verschillende “groepen” zich daarin vastgebeten ..hadden zij werkelijk naar de inhoud van de rest van haar boodschappen gekeken, dan hadden ze moeten herkennen dat hetgeen werkelijk van God komt.
  “Die” in het vaticaan hadden kunnen weten dat het 6e zegel oordeel overeenkomt met het oordeel in Openb.20:4-5 .. waarop het “1000”jarig Rijk van vrede komt onder de nieuwe Franse paus en koning John die terugkeert uit het Oosten.

  Henri V betekent:: -heerser van (niet over) het thuisland- en is dan in zekere zin een bijnaam.. want ik zal Nederland uit de EU leiden.punt
  …….

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Piet: “Ik word helemaal geen koning over Nederland, maar van Europa en keizer in Duitsland, van de 2 Grote Monarchen zal ik de éérste zijn.”

   Het internet zit vol met mensen die denken dat zij “grote monarchen” zijn; dat is niets nieuws. U moet niet verwachten van mensen dat zij uw hersenspinsels serieus nemen. Uw denkprocessen zijn typerend: Doen alsof u een soort van geheime ‘gnosis’ bezit, en alsof degenen die u niet achterna lopen te dom zijn om het te begrijpen. Meerdere bekende heresiarchen in de geschiedenis hebben opgetreden in die slechte geest.

   Het is spijtig dat u hier met volharding de aandacht komt trekken voor uw megalomane waanideeën; vijanden van de Katholieke Godsdienst springen op dergelijke zaken om een valse schijn op te werpen dat zoiets het Katholicisme zou zijn, tot schade aan de eeuwige zielen.

 22. .. Benjamin..

  Je verweer is in het algemeen, je gaat niet in op punten om te weerleggen, dat doet Stinus ook niet.. ook de sola Scriptura-christenen hebben daar een handje naar.

  En daarbij::
  Mijn menselijke natuur en karakter is niet interessant genoeg voor volgelingen.
  En jouw algemeenheden zijn niets voor om op door te bouwen.
  Trouwens, die linkse kerk gebruikt dezelfde postzegel om iemand te adresseren middels:: discriminatie, rassenhaat en dies meer, demoniseren noemen ze dat.
  Met van allerlei bewoordingen wil je mij ook catalogiseren.
  Maar ik heb de ene na de andere toelichting en verwijzing aangeleverd.

  Een citaat uit een bovenstaande profetie van de zuster van Belley::
  Ik zie in het aanschijn van degene DIE DOOR IEDEREEN WERD ONTKEND.. de wereld BEZWIJKEN en INSTORTEN …dat ontkennen van jou is dus impliciet.. daar houd ik vooraf rekening mee.
  ………

 23. Ach heren, meer dan het Woord hebben we eigenlijk niet nodig.
  De Paus zijn houding begrijp ik nog steeds niet. Maar dat kan ook niet. Om de geest van een mens te kunnen peilen moet men de dingen vanuit zíjn geest aanschouwen. Dus werkelijk oordelen kan en wil ik eigenlijk ook niet, en mag ik al helemaal niet.
  Maar, ik ben het wel met Benjamin eens dat ‘Het internet is een broedgrond voor pseudomystiek, voor mensen die bizarre personencultussen willen oprichten, en die eigenwaan proberen te maskeren als “diepgang” en “geestelijke verhevenheid”. ‘.

  Het internet is een uitvinding van het leger. Dus wanneer men de vrucht kent, dan kent men ook de boom. Jezus is een vredesvorst, denk ik. Nooit heeft Hij, naar ik weet, geweld gebruikt. Dat wil dus zeggen dat een leger niet bij Hem hoort.
  Daarom denk ik dat we héél voorzichtig moeten omgaan met hetgeen we lezen en zien op het internet. Soms denk ik wel eens dat de satan wel heel goed gebruikt maakt van alle techniek die er heden ten dage is.

  Over het stuk:
  “Laten we echter vertrouwen op onze God, die de kampioen is van de underdog en ons leerde het hoofd recht te houden. Indien we onze stem laten horen, op straat of elders, laten we dit met eer en waardigheid doen, gecontroleerd doch onverbiddelijk. Laten we geschiedenis maken, zodat we onze kinderen later kunnen vertellen dat we al het mogelijke hebben ondernomen om hen een leefbare toekomst te verzekeren. ”
  Ik laat mijn stem helemaal niet op straat horen. Want wie zou er naar luisteren en waarom? Verder ben ik van mening dat e.e.a. in de wereld natuurlijk niet ‘zomaar’ gebeurt. De hoger geplaatsten spelen hun partijen, zoveel is mij duidelijk. Dus om daar tegen te protesteren op straat? Speel ik dan niet precies in op zoals ‘ze’ dat willen?
  En als we een goede toekomst willen voor ons nageslacht, dan kunnen we veel beter alle media wegdoen, gezond eten, af en toe bidden, de kinderen naar een goede school sturen, geen ruzie maken, nederig zijn, liefdevol en vertrouwensvol met elkaar omgaan. En vertrouwen hebben in Hem. Door ons lot in Zijn hand leggen. En er is nog zoveel meer te doen. Denk aan het doorgeven van wijsheid aan de kinderen, het bidden om gehoorzaamheid, steun en kracht.

  De straat, daar heb ik niets mee verder ook. Mijn idee is het veeleer om het kwade te negeren; het heeft al genoeg aan zichzelf. Liever besteed ik aandacht aan de Goede. En Het goede. Liever besteed ik aandacht aan mijn geestelijke groei, aan zelfbewustzijn.
  Weet u: ik denk wel eens, al dat waar we aandacht aan geven, dat groeit. Nu ben ik een liefhebber, dus ik besteed liever aandacht aan het Goede. Dan gaat dat groeien.
  Het zijn kleine zaadjes, die als ze in goede bodem gaan vallen grote bomen kunnen worden. Dus liever verspreid ik kleine zaadjes. Nou ja, ik doe dat niet. Dat doet de Heer eigenlijk.
  En als ik het geloof had van een klein zaadje, dan zou ik me gesterkt weten. Daarom ga ik maar niet de straat op. Ik ben van mening dat geloof voldoende kan zijn.

  Jezus zei: ‘Heb uw vijanden lief. Wees goed voor degenen die u haten. Zegent degenen die u vervloeken, bid voor degenen die u geweld aandoen. Degene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en degene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet [te] [nemen].’.

  Er lijkt hier toch te staan dat Jezus voor geweldloosheid ging. Ook voor mondelinge geweldloosheid.
  ’36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is., 37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. 38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden. 39 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?’.

  Kortom, mij lijkt het dat God wel zijn maatregelingen neemt. Laat die dat willen maar protesteren, Maar ze weten misschien niet wat ze doen en weten niet wie de protesten organiseren en leiden. Het zou me toch wat zijn als gelovigen niet vertrouwen op Hem?
  Nogmaals, Jezus leerde ons bidden, niet protesteren, volgens mij.

  Laten we liever bidden om te danken.
  Want, nogmaals. Ik vertrouw op politiek vlak de mensen zoals Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën vertrouwde. Als het volk zelf in staat was om De Goede te veroordelen hoe staat het dan met de geestelijke gezondheid van het volk? Immers, de tijden veranderen maar niet de mens. Alles herhaalt zich en er is niets nieuws onder de zon. Alles is ijdelheid en najagen van de wind.

  Daarom denk ik maar, laat ik maar genieten en los laten het gemor en gedoe.
  Ik kan écht de malle megalomane instituten niet alleen als een dwaas aanvallen. Ze zouden me zien aankomen. Was er al een hoge geestelijke die opriep tot protest?

  Laten we vertrouwen op de Liefde Zelf.

  Met vriendelijke groet.

  1. Beste Raphaël,
   U schrijft: “De Paus zijn houding begrijp ik nog steeds niet. Maar dat kan ook niet. Om de geest van een mens te kunnen peilen moet men de dingen vanuit zíjn geest aanschouwen. Dus werkelijk oordelen kan en wil ik eigenlijk ook niet, en mag ik al helemaal niet.”
   Hierop kan ik het volgende antwoorden;
   U begrijpt de “paus” niet omdat hij eenvoudig geen paus is en het nooit zijn zal. Als u een ware Paus wilt begrijpen lees dan wat de H. Paus Pius X geschreven heeft (en ook andere goede Pausen) en lees hoe ze geleefd hebben, dan zult u dat wel begrijpen. Men kent de boom aan zijn vruchten, nietwaar?
   Oordelen moogt u niet? Hoe kunt u dan het goede van het kwade en de waarheid van de leugen onderscheiden?
   Welke weg gaat u dan bewandelen? Wie heeft dat ooit verboden? Zegt de Heilige Paulus niet “onderzoek alles, behoudt het goede en verwerp het slechte” ? Een ziel oordelen of beoordelen komt alleen God toe. Wees barmhartig zoals Mijn Vader in de Hemel barmhartig is, is bidden tot de Almachtige voor een bekering van de zondaar.
   De werken van iemand zijn goed of slecht en dat moeten we beoordelen.
   En inderdaad: “39 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen?”
   Is dat dan hier niet van toepassing ? Moet ik niet oordelen wat goed of slecht is om alzo mijn kinderen het goede bij te brengen?

   Beste Piet,
   U schrijft: “Ik word helemaal geen koning over Nederland, maar van Europa en keizer in Duitsland, van de 2 Grote Monarchen zal ik de éérste zijn.
   Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Spijtig genoeg moet ik hier “ja” op antwoorden.
   Hoe dikwijls ik de Heer Jezus bedankt heb door de voorspraak van onze Koningin Maria, zij weten het, omdat Hij mij geschapen heeft. Ik stofdeeltje in Zijn wondermooie schepping. Omdat Hij mij uit de beerput van de zonden heeft gehaald en ik nu Hem kan beminnen en dienen met gans mijn piepklein hartje, dat ik tijdens de H. Communie in de H. Handen van Onze Moeder Maria leg met de smeekbede het mooi te willen maken en het de Heer Jezus Haar welbeminde Zoon aan de bieden. Ik, klein Peterke, het nietsje, dat O ZO dankbaar ben het te mogen zijn. Zijn Heilige Naam zegenend en de zuiverheid en heiligheid van de Allermooiste Maria verdedigend met alles wat ik heb en ben.
   Ik vind het heel spijtig en ben bedroefd om dit alles te moeten lezen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Ach Peter,

    Vaak, als ik terug kijk naar het verleden, dan lijkt het wel alsof het het beste was om helemaal niets te doen, maar alles maar te laten gaan zoals het gaat. Ten eerste, bijna niemand schijnt naar mij te luisteren, ten tweede heb ik het vaak verkeerd.
    Als ik tegen mijn geliefden zeg: doe toch weg, die radio en Tv, dan wordt er meewarig gekeken en verder niets. Op de scholen zijn de kinderen verplicht te kijken naar de hersenspoeling op dat ding bijvoorbeeld.

    Dus, de wijsheid van Jezus prevaleert dan boven Paulus. Wat Jezus sprak was voldoende. Lijkt mij. Vertrouwen op de Hoogste is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is eerder makkelijk, men hoeft alleen maar vaak te laten.

    Ik denk dus dat het leven zélf al leert om vertrouwen te hebben, ook al lijkt het beter iets aan de situatie te doen.
    Bovendien leeft het een stuk leuker om in geloof het leven te laten voor hoe het gaat.

    Ik denk dat als iemand écht gelooft, dat er dan helemaal geen probleem is.
    Dus oordelen? Tsja, ik weet het niet. Het is ook wel leuk om iedereen te oordelen, maar het slaat soms nergens op. Ik ken de achtergronden niet en denk dat als ik in iemands plaats zou zijn, ik misschien precies hetzelfde zou hebben gedaan.

    Dus een rechter moet maar oordelen over zaken. Die wordt daar voor betaald. Zo zal ook de hoogste geestelijk leider écht wel door zijn ‘collega’s’ worden bekeken. De kardinalen hakken al héél lang met het bijltje.

    Eerlijk. Het leven is aangenamer als men gewoon alles en een ieder vertrouwd. En als men dan beschaamd wordt. . . ach, het zij zo.

    Met vriendelijke groet.

 24. .. Eric..

  Ja Eric, fijn dat je mij -of ons- attent maakt op die site.
  Ik heb het snel wat doorgelezen, maar ik zal best meerdere malen herlezen, het komt in zekere zin overeen met wat je ook bij Vassula kunt lezen, maar dan nog wat specifieker, het betreft ook de consistentie van de zielekrachten en de geestelijke vermogens van de ziel en heeft alles te maken met de devotie tot het Heilig Hoofd van Teresa Higginson.

 25. .. Peter..

  Ik vind het heel spijtig en ben bedroefd om dit alles te moeten lezen.. aldus jouw bevinding over een van mijn laatste reacties.

  Ondanks dat je mij verkeerd be-oordeelt denk ik dat ik jou goed inschat betreffende jouw ontvangen genaden, in Jesaja 11:3 staat geschreven:: niet naar uiterlijke schijn zal hij richten, ..Geen vonnis vellen op horen-zeggen ALLEEN.
  DAT komen we iedere tegen en waar wij niet geheel en al aan voldoen en dat heeft een reden en dat is omdat we denken dat wij al genoeg informatie bezitten om te KUNNEN oordelen, maar de grondhouding moet zijn: bevragen en doorvragen, want anders “bezondigd” men zich tegen de neutraliteit en wordt je opgenomen in de kwade energie van de vooringenomenheid, met als vrucht, het vooroordeel.

  Ik hoef niet meer te zijn dan mezelf, door de genade wordt ik mezelf en heb je leven en leef je uiteindelijk, dan in Jezus Christus..in en met de Drie Personen.

  Als je iets beweert wat afwijkt moet je met feiten komen om het hard te maken.. welnu dat heb ik gedaan, maar jij, o.a. hebt mij niet bevraagd en de redenen ..daar kan ik naar gissen en tegelijkertijd ook vervallen in allerlei vooringenomen (eind)conclusies.. dus moet ik mij er voor verwachten mij in deze een oordeel aan te matigen..

  Luister dan Peter ..en versta dan het volgende:
  18 maanden oud was ik.. en op een dag had ik het besef, het bewust-zijn dat mijn moeder vandaan de kerk kwam, als kind van achttien maanden vond ik ze mooi en het was alsof ze de genaden van de kerk mee naar huis nam… Ik veronderstelde dat het bestaan van de kerk onafhankelijk was van mijn geloof en dat de kerk tot heil voor me was en dat ik het toppunt van mijn natuurlijk kennen had bereikt en die genade (van die kerk) veronderstelde.. en in die gedachten waren mijn zielekrachten consistent ..naar het beeld van vóór de zondeval.

  En dat Licht kwam er, maar als kind van Adam was ik toch niet “zuiver op de graad” en het Licht–scheen in die duisternis en de duisternis nam het niet aan.. mijn menselijke natuur was ontdaan toen ik op 5 jarige leeftijd moest antwoorden op dat Licht, maar ik durfde niet door te zetten, het JA te geven en verviel ik in traagheid van kennen.
  Ik had gekozen om aan de zijlijn toe te zien, ik was feitelijk een lafaard.. aan de zijlijn ben je verzwakt in je wilsvermogen en (in) die on-macht word je “nieuwe” zijn een staat in onverschilligheid..een schijn -zijn- een schijn neutraliteit van het -ik- ……enz.

  Iemand zei:: dat Licht is niet van Christus want die bewerkt zoiets niet… Maar dat is dus verkeert be-oordeeld, want het doopsel veegt niet de gevolgen van de erfzonde uit.
  Alleen Maria heeft het Licht kunnen (ver)dragen vanuit haar Consistentie.

  Zo ik een subject, een persoon ben ..in z’n unieke eigenheid, ben ik dat in een tegenover positie, zoals man en vrouw een tegenover voor elkaar zijn en deze distantie in onderscheid relationeel wordt overbrugd. Zo is het ook met de kerk: door het doopsel krijgt de ziel deel en lidmaatschap aan het leven van de kerk en in het bijzonder in het Misoffer..etc.

  In de grote Waarschuwing wordt de mens met zichzelf geconfronteerd in het Licht van God en is er gezegd dat dat een samenwerking zal zijn tussen de menselijke natuur en zijn Schepper en waarvan het initiatief van God uitgaat.. De huidige moderne mens zoekt en verondersteld dat hij uit eigen kracht en kunnen zich-zelf kan zijn en worden.

  Ook wat betreft de sacramenten verhoud de mens in zijn kenvermogen zich tot de zichtbare gestalt van het sacramentele teken en er-kent en geloof je wat de kerk leert uit de h.Schrift.
  …..

 26. ..Peter..

  Om nog even terug te komen op je be-oordeling.. ik citeer:..Denk je echt dat ik de grote meneer wil uithangen?!” Spijtig genoeg moet ik hier “ja” op antwoorden.

  ..DAN wil ik je op het volgende wijzen.. het betreft een uitspraak van Jezus Christus zelf onthuld aan Vassula, maar het betreft duidelijk NIET Vassula zelf:: ..Kom! Jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt bent en meelijwekkend om te zien, kom tot Mij en vraag, door een SIMPELE uiting, om de Geest van kennis, en Ik zal hem tot je zenden; en als Hij komt, zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden TE ZIJN, ZODRA (?!!) je WAS GEBOREN (?!!) ..en ofschoon je LEEK te ZIJN (volwassen) was je al lang geleden dood..en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt. Mijn Geest zaL je leren JEZELF te KENNEN en te luisteren naar Mijn OPROEPEN, en als je dat doet zal er Licht in je schijnen, dat Mij, je Drieëne God, zal openbaren in al Mijn Glorie..enz.
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg948.html

  Het bovenstaande betreft dus mijn ziel.

  Als kind van 5 jaar had ik het besef dat mijn ont-wikkeling stil stond en dat ik later door dat ontvangen Licht (1½ jaar) beroemd zou worden.. ofschoon je niet wist wat beroemdheid inhield..omdat je ook daarvan geen voorbeeld kende in je leefomgeving.

  Maar kan een mens dieper vernederd worden of zijn als je al bij de geboorte onvoorstelbaar mislukt geacht wordt.. door een God die dat weet en kan weten ..en feitelijk het leven al bij voorbaat niet kan leven ??? !!!

  Feitelijk acht en schat je ieder mens in, hoger dan jezelf en zeker in deze tijd van intellect en manifestatie van allerlei talenten van de huidige mens.
  Misschien of wellicht kan men stellen dat de mens, iedere mens zondigd uit hoogmoed en gebrek aan vrees voor God.
  In die zin behoor ik dus ook tot de hoogmoedigen.
  Maar ik word heus niet opgewonden door het feit dat ik eens een van de twee grote Monarchen zal zijn en zeker niet met de bovenstaande feiten op de ‘achtergrond’ in je geheugen.
  Trouwens hoe kun je het uithouden met het besef dat je eigenlijk minder als niets bent ..zonder vertrouwen zou je zomaar in paniek kunnen geraken of in wanhoop vallen vol bitterheid.

  En hoe zou ik mijzelf aan een vrouw moeten voorstellen als onvoorstelbare mis-lukkeling..terwijl we geacht te worden gelijkwaardig te zijn.. ze zou gillend wegrennen.
  En dan zegt de profetie ook nog dat een vrouw de koning zal redden.. van haar afhankelijk zijn als een kind van een moeder, dieper kun je dan ten opzichte van de vrouw niet zinken.

  Dus Peter ..’koningin’ Maxima van Nederland zou zeggen:: ..Dat was een beetje dom.. die be-oordeling.
  ……

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht